SABAM en auteursrechten: ‘Wie de vogelkensdans fluit, is strafbaar’

Het was een genante vertoning, die zomer van 2005, op de Antilliaanse Feesten in Hoogstraten: een Caribische Salsaband die zich staat op te warmen, terwijl SABAM-inspecteurs in razzia-stijl, politie en deurwaarder insabam4.jpgcluis, met de inhoud van de kas aan de haal gaan. Dezelfde ‘auteursrechtenvereniging’ had zich n.a.v. het kampioenenfeestje van S.V. Waregem-Zulte ook al in de debatten gemengd omdat de burgemeester spontaan zijn sax had bovengehaald om de vreugdezang van de supporters te begeleiden,- jammer genoeg met een repertoire dat ‘beschermd werk’ bevatte. En elke organisator van scoutsfuiven, studentencantussen of karaoke-avonden kan er van meespreken: als SABAM langskomt is het afdokken geblazen. Houdt deze coöperatieve vennootschap niet van leut? En wat stellen die ‘auteursrechten’, in een hedendaags cultureel perspectief, eigenlijk nog voor? Lees het artikel

Advertenties

13 Reacties op “SABAM en auteursrechten: ‘Wie de vogelkensdans fluit, is strafbaar’

 1. Een interessant artikel over intellectueel eigendom is “Against Intellectual Property” van Stephan Kinsella. In het artikel analyseert en verwerpt hij systematisch alle argumenten die er in de loop van de geschiedenis voor patent- en kopieerrecht gegeven zijn.

  terug te vinden op:
  http://www.mises.org/journals/jls/15_2/15_2_1.pdf

 2. SABAM spant rechtzaak aan tegen Gothic organisaties uit Gent en Waregem
  http://www.purplemoon.be

 3. Hieronder collage van mijn recente briefwisseling met SABAM ivm reproductierechten die zij van mij willen innen. Kunstenaars die een contract met SABAM ondertekenen weten niet wat ze doen. Het idee erachter is ok maar de wetgeving daarover zit zo slecht in mekaar dat SABAM kan gaan geld vragen van mensen die voor hen werken. Conclusie: als SABAM zo doorgaat zullen de aangesloten beeldende kunstenaars njet krijgen van door SABAM belaagde musea en galeries.

  Brief van SABAM van 22/1/07 betreffende auteursrechten voor de reproductie van werken van Wolfgang Ellenrieder, Matthias Groebel en Annick Nölle op de website http://www.insitugallery.be/artists

  “wij zijn op de hoogte gebracht van de reproductie van werken van onze repertoire op de bovenvermelde website. Volgens onze informatie, werd hiervoor geen voorafgaande toelating gevraagd aan SABAM. Met het oog op de regeling van de reproductierechten verzoeken wij u daarom zo vriendelijk te willen zijn ons binnen de 15 dagen mee te delen:
  • hoe lang de beelden te zien zijn geweest op de website
  • *een kopie van de contracten door te sturen waarin de kunstenaars hun toestemming geven voor de reproductie van hun werken

  Indien wij na deze termijn geen antwoord hebben ontvangen, zullen wij de verschuldigde auteursrechten voor ons lid aanrekenen voor een periode van 12 maanden. Alvast bedankt …”

  Original Mijn antwoord per email:
  Message—–
  From: Jan De Nys [mailto:info@insitugallery.be]
  Sent: dinsdag 30 januari 2007 15:28
  To: Helene Henriet
  Subject: Uw brief ref H/H 22/1

  Geachte mevrouw,
  Er staan inderdaad reproducties van vernoemde kunstenaars op mijn website. Nogal logisch aangezien ik voor ze werk en hun werken promoot. De kunstenaars weten daar uiteraard van omdat de beelden door hen aan mij werden ter beschikking gegeven. In zo’n gevallen zijn er geen geschreven contracten tussen de kunstenaars en mijzelf. Indien zij daar klachten over hebben (wat mij enorm zou verwonderen omdat ik ze toch regelmatig telefonisch, per email of persoonlijk spreek) zal ik ze direct verwijderen maar dan moeten ze ook beseffen dat ik mijn werk voor hen stop.
  Vriendelijke groet,
  Jan De Nys

  op 30-01-2007 16:33 schreef Helene Henriet op helene.henriet@sabam.be:

  Geachte heer De Nys,

  Hierbij vindt u een uitreksel uit de wet inzake het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad,27 juli 1994):

  Toelating tot reproductie

  “Alleen de auteur van een werk van letterkunde of kunst heeft het recht om het op welke wijze of in welke vorm ook, direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledig of gedeetelijk te reproduceren of te laten reproduceren.
  De auteur heeft het recht om het werk volgens ongeacht welk procédé, met inbegrip van de beschikbaarstelling voor het publiek op zodaninge wijze dat deze voor leden van het publiek op een door hen individueel gekozen plaats en tijd toegankelijk zijn, aan het publiek mede te delen.”

  Eén van onze taken is het bestrijden van alle inbreuken op de intellectuele eigendom van onze leden te ondernemen tegen alle natuurlijke – en rechtspersonen die het illegaal gebruik van het repertoire van onze leden vergemakkelijkt, aanmoedigt of toelaten, zowel off- als on-line. Wij hebben daarvoor geen klacht ontvangen maar we stellen vast dat de werken werden gereproduceerd en dat er werd daarvoor geen voorafgaande toelating gevraagd aan SABAM (Sabam vertegenwoordigt de kunstenaars).

  Teneinde deze zaak te regelen, vragen wij u om, uiterlijk 16 februari 2007, de contracten door te sturen als schriftelijke bewijzen van het akkoord tussen de kunstenaars en uzelf.

  Indien wij na deze termijn geen document hebben ontvangen, zullen wij de verschuldigde auteursrechten voor onze leden aanrekenen voor een periode van 12 maanden.

  Het verwijderen van de beelden van de website betekent niet dat u vrijgesteld wordt van het betalen van de auteursrechten.

  Met beleefde groeten.

  Hélène Henriet
  SABAM-Beeldende kunsten/Arts Visuels
  Droits de reproduction
  Reproductierechten
  Rue d’Arlon-Aarlenstraat 75-77B
  1040 Bruxelles-Brussel
  02/286.83.28
  -inmiddels mijn email naar de 3 kunstenaars:–
  Ursprüngliche Nachricht—–
  Von: Jan De Nys [mailto:info@insitugallery.be]
  Gesendet: Dienstag, 30. Januar 2007 15:32
  An: Annick N ö lle; Matthias Groebel; wolfgang ellenrieder
  Betreff: Sabam

  Dear friends,
  I had a complaint from the Belgian organisation for reproductionrights (SABAM) about reproductions of your works on my website and I will have to pay for the rights of reproduction.
  Kind regards,
  Een hun antwoord:
  Jan De Nys

  Hi,

  but that is normaly no problem, because every museum or gallery get a
  exempt from paiment. I send you one as a pdf. I will bring the origin
  with me.

  greetings, Wolfgang

  dear Jan,

  no clue what this is about, I don´t get any money from them and in fact i never even heard of Sabam before. If you give me an e-mail, I can try to kick their asses for spamming you

  Love

  Matthias

  Mijn bericht aan SABAM:
  —–Original Message—–
  From: Jan De Nys [mailto:info@insitugallery.be]
  Sent: woensdag 31 januari 2007 9:23
  To: Helene Henriet
  Subject: Re: Uw brief ref H/H 22/1

  Geachte mevrouw,
  Ik begrijp het allemaal wel maar ik werk in opdracht van de kunstenaars dus niet illegaal. Ik snap dat u voor de verdediging van de rechten van de kunstenaars werkt maar dat doe ik ook. Wij hebben ook geen geschreven contracten. Ik heb de drie kunstenaars gemaild en twee hebben al geantwoord. Zie hieronder hun antwoord.
  Vriendelijke groet,
  Jan De Nys
  ((hier waren de antwoorden van de kunstenaars bijgevoegd)

  en haar antwoord: op 31-01-2007 09:38 schreef Helene Henriet op helene.henriet@sabam.be:

  eGeachte heer,

  Als ik het antwoord rechtstreeks van Annick Nölle zal krijgen, zal ik het dossier afsluiten.
  Matthias Groebel is lid van onze zustervereniging Bild-Kunst, dat betekent dat Sabam hem in België vertegenwoordigt. Het is jammer dat hij het niet nodig vindt om beleefd te blijven terwijl wij in zijn voordeel handelen.
  Het is u voor de toekomst aangeraden om contracten met de kunstenaars te laten tekenen om iets dergelijks voor te komen.

  Hoogachtend.

  Hélène Henriet
  SABAM-Beeldende kunsten/Arts Visuels
  Droits de reproduction
  Reproductierechten
  Rue d’Arlon-Aarlenstraat 75-77B
  1040 Bruxelles-Brussel
  02/286.83.28

  een ik terug:
  —–Original Message—–
  From: Jan De Nys [mailto:info@insitugallery.be]
  Sent: woensdag 31 januari 2007 10:03
  To: Helene Henriet
  Subject: Re: Uw brief ref H/H 22/1

  Ik heb juist alle kunstenaars waar ik mee werk gevraagd een dergelijk document te tekenen. Ik moet wel zeggen dat ik begrijp dat u werkt in het voordeel van de kunstenaars maar ik vind dat musea, galeries en kunstcentra van die rechte moeten vrijgesteld zijn, zoals trouwens de kunstenaar Wolfgang Ellenrieder beweert dat dit in Duitsland het geval is. Ik kan mij voorstellen dat er gevallen zijn waar er misbruik wordt gemaakt van beelden van kunstenaars maar ik denk dat die uit een totaal andere hoek komen en dat het dan handelt over vrij bekende kunstenaars. Sommige regels en wetten hebben meer slechte nevenverschijnselen dan de kwaal die ze trachten te beteugelen.
  Vriendelijke groet
  Jan De Nys

  Beste,

  Zolang deze uitzondering niet bepaald is bij de wet inzake het auteursrecht (in het Belgisch Staatsblad), moeten wij de sites van de galerijen en musea verder controleren. Op culturele en kunstwebsite geldt een korting van 25% en de behandeling hangt zeker niet van de kunstenaar af.
  U kunt onze algemene voorwaarden en tarieven raadplegen op de website http://www.sabam.be / grafische en visuele kunsten / tarieven.

  Mvg.

  Hélène Henriet
  SABAM-Beeldende kunsten/Arts Visuels
  Droits de reproduction
  Reproductierechten
  Rue d’Arlon-Aarlenstraat 75-77B
  1040 Bruxelles-Brussel
  02/286.83.28

 4. Dit artikel versterkt mijn eeuwig wantrouwen dat ik altijd heb gehad tegenover deze organisatie. Schitterend verwoord. Bedankt voor de schat aan informatie en het plezier om het te kunnen lezen zonder er voor te moeten betalen.

 5. Auteurs en kunstenaars zouden nu toch wel bijna tot de rijkste mensen ter wereld moeten behoren.
  Van elke spindel (stapel) lege CD’s of DVD’s wordt de koek als volgt verdeeld:
  u betaalt 121€
  dat is
  21€ BTW
  27€ om die dingen te fabriceren aan de andere kant van de wereld en ze naar hier in de winkel te brengen, en de winst van alle tussenhandelaren.
  73€ TAKS ivm auteursrechten.

 6. verleene marnix

  Dag Johan,ik zie door het bos de bomen niet meer. We hebben een opzet voor een boek,tekeningen,een logo en dergelijke meer. Een gerenommeerd fotograaf heeft me aangeraden om bij sabam aan te kloppen voor bescherming van onze ideeen en het alreeds gepresteerde werk.
  Na lezen van de commentaren voel ik me gedemotiveerd.
  Ik weet totaal niet waar we terecht kunnen om copyright,auteursrechten e.d.m. te bekomen. Blijkbaar is sabam niet wat ik ervan dacht en verwacht.
  Welke de mogelijkheden zijn om ons werk te beschermen weten we niet (meer).
  Het is moeilijk om je te wapenen tegen legale diefstal.
  vele groeten
  marnix.

 7. sabam-medewerker

  Misschien moet meneer Sanctorum er dan toch eens aan beginnen te denken zijn Sabam-lidmaatschap op te zeggen.

 8. Dirk Van Hecke

  Enige tijd geleden organiseerde ik met mijn tributeband KISStory een “tribute-festival” met als groepen : Elected Babies (Alice Cooper), Powerslave (Iron Maiden), en KISStory (KISS)

  Volgens Sabam moeten wij 408 Euro betalen. Dit werd als volgt berekend: 8 procent op de inkomsten van de entrees. Sabam heeft nooit gevraagd welke groepen welke nummers gedaan hebben, bijgevolg vraaag ik me ook af hoe die een verdeelsleutel kunnen bepalen om de rechtmatige eigenaar zijn deel van de koek te bezorgen.

  Ik heb nu geen probleem met die 408 Euro, wel met het feit dat die naar Sabam gaat en dat ik verder niet zie waar dit terecht komt.

  Daarom zou ik proberen contact te nemen met desbetreffende groepen, hun de situatie uitlegen en die 408 Euro verdelen volgens een eigen eerlijke verdeelsleutel (aantal gespeelde nummers) en dan rechtstreeks aan de betrokken bands uit te keren. Een kopietje van mijn betalingen zou ik aan Sabam geven.

  Die zullen dat niet graag zien gebeuren denk ik…
  Wat kunnen zij daartegen doen , Of wat kunnen zij tegen ons doen?

  iemand een idee? mail naar dirk.van.hecke@gmail.com

 9. @ Dirk

  Wel, ze kunnen heel veel doen. Als je je als artiest aansluit bij sabam (en in het buitenland andere organisaties) laat je hen in jou naam optreden om auteursrechten voor jou te innen (contractueel!). Auteursrechten- organisaties zoals sabam hebben hiervoor ook contracten met gelijk lopende organisaties in het buitenland.

  Het feit dat jij niet weet waar dat geld naartoe gaat is spijtig genoeg jou fout! Als je de dingen doet zoals het hoort en een playlist aan sabam overmaakt weet die dus ook waar het geld naartoe moet.

  Als je geen playlist overmaakt zal het geld met een verdeelsleutel gaan naar de “meest waarschijnlijk gespeelde artiest(en)”.

  M.A.W. naar de meest populaire acts van het moment. De rijken worden dus nog rijker. Wiens fout is dit. Niet die van sabam, maar van die mensen die spelen of organiseren zonder iets af te dragen of de nodige formaliteiten te vervullen.

  Ik spreek me hier niet uit over andere “mistoestanden” en problemen met sabam of andere soortgelijke organisaties. Ik ben ook van de overtuiging dat de huidige auteurswetten en regelingen niet meer van deze tijd zijn en dikwijls allesbehalve de artiest beschermen. Maar in dit geval wel gewoon logisch blijven.

  Tip: Gewoon die playlist opsturen Dirk en alles komt in orde :-).

 10. Ge moet niet fluiten. Ge moet er op los kloppen. Dat is ook wel strafbaar. Maar heel effectief.

 11. Ik ben alreeds meer dan een jaar mezelf aan het proberen aan te sluiten bij Sabam voor m’n commerciele producties. Sabam is dacht ik dan ook gemaakt, met toelating van de overheid om de (nieuwe) artiest te behartigen op z’n werken.

  Dit kan niet op dezelfde lijn als je gratis Creative Commons producties maakt; vanaf je lid bent, kan je geen non-interventie verklaring meer aanvragen waardoor *ALLE* muziek geschreven door mezelf automatisch onder Sabam valt.

  Het internet telt wel dozijnen nieuwe vormen van on-line distributie; het is tijd dat Sabam begint aan te passen aan “het nieuwe tijdperk” waar het Internet veel meer te maken zal hebben met muziek dan ooit tevoren!

  Meer informatie hierover is beschikbaar op http://blog.gowildchild.com/nl/2009/02/sabam-really-for-the-common/ en http://blog.gowildchild.com/nl/2009/03/music-industry-wake-up-for-alternative-licensing/

  Zonder reactie van de Common-Artist zal er weinig veranderen; het is pas wanneer we er een punt op zetten dat er zal geluisterd worden naar de burger.

  Stop deze onzin nu!
  Het is 2009 en artiesten willen hun recht terug!

 12. Gerard Eggermont

  … en voor alle andere “vrije-markt-alternatieven”
  (cfr http://lvb.net/item/7827#nucleus_cf) geldt dezelfde slogan : “BILLIJK ? Mijn gat !”