Wanneer cultuur bezigheidsterapie wordt

Een niet al te briljante minister valt graag terug op degelijke ‘wetenschappelijke studies’. Op 20 oktober 2005 werd, in opdracht van bertanciaux.jpgBert Anciaux, de publicatie van alweer zo’n studie voorgesteld, over ‘cultuurparticipatie’, zeg maar: de manier hoe de modale Vlaming zijn vrije tijd besteedt en welke rol ‘cultuur’ daarin speelt. De auteur van de studie, het ‘Steunpunt Re-Creatief Vlaanderen’ is een consortium van de Vlaamse universiteiten, waarvan de overkoepelende stuurgroep is samengesteld door de Vlaamse universiteiten. Dat is belangrijk voor een goede lectuur: studies hebben namelijk nogal de neiging om conclusies te schrijven op maat van de opdrachtgever. Cultuur wordt meetbaar’ fleemde De Standaard, die de primeur kreeg en de studie vooraf mocht inkijken. En inderdaad, het document vertoont alle kenmerken van de typisch academische, pseudo-wetenschappelijke statistomanie, het lukraak kwantificeren…. Lees het artikel

2 Reacties op “Wanneer cultuur bezigheidsterapie wordt

  1. Vrije Geest/Free Spirit

    Cultuur… vereist dat geen eenheid van stijl? Quaeritur

  2. Vrije Geest/Free Spirit

    We weten alles van cultuurrijke verledens, maar hebben de moed niet om zelf een cultuur te beginnen. Cultuur in trant van de Renaissance bedoel ik hier. En laten we vooral die artistieke modegrillen niet verwarren met cultuur. De waarheid is dat we in een cultuurloos! tijdperk leven. Cultuur: hoeveel meer nog kan men een woord verkrachten dan het woord ‘cultuur’ deze dagen?