Architectuur van de mensenstad

Een pleidooi voor traagheid

Sinds de tweede helft van de 19de eeuw gelden verandering en vooruitgang als dé kenmerken van onze beschaving. De homo sapiens bescholuperca.jpguwde zichzelf min of meer als de apotheose van een trage, biologische evolutie over miljoenen jaren,- tot ‘cultuur’ een parallel proces op gang had gebracht, vele malen sneller dan de evolutie: de geschiedenis. Zo ontstond de 18de eeuwse liberale maatschappijvisie: vooruitgang dankzij suksesrijke beheersingsmodellen van de soort die deze planeet domineert en ook onderling oorlogjes blijft uitvechten. Wat in de natuur nog als een ‘blind’ selectiemechanisme gold, wordt bij de mens een systeem van het maatschappelijk optimum, dat zich realiseert in efficiënte netwerken van de ruil, uitwisseling en wedijver. Lees het artikel.

Advertenties

Reacties zijn gesloten.