‘Al wie dit leest is een racist’

Over bart-de-wever.jpgcollectieve etiketten en historische stigma’s

De recente aanvaring, begin juni 2006, tussen NVA-voorzitter Bart De Wever en Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, toonde weer eens aan, hoe smal de speelruimte is voor politici en opiniemakers die even buiten de lijntjes van de political correctness kleuren. Aanleiding was de fameuze ‘praktijktest tegen discriminatie’, voorgesteld door PS-minister Dupont: nep-sollicitanten stappen undercover een bedrijf binnen, om te zien of ze niet ‘gediscrimineerd’ worden. De Wever vond het bepaald een onzindelijk idee, want men moet zich de situatie op de werkvloer voorstellen: iedere sollicitant met een Noordafrikaanse look of met homo-achtige maniertjes kan een acteur zijn, een soort ‘mol’, er door de overheid op uitgestuurd om Uw reflexen te testen. Dàt is pas de universele achterdocht, de onverdraagzaamheid en de verzuring bevorderen. Maar Jozef De Witte –eigenlijk een overheidsambtenaar met een uitvoerende taak- begon alvast het idee publiek en in de pers te promoten. In zijn ijver,- en daar liep het pas echt fout-, bestempelde hij De Wever, die het systeem gewoon in vraag durfde te stellen- als iemand met een ‘schokkende, verontrustende en kwetsende mening’,- lees: een racist, lees: een vermomde Vlaams-Belanger. Binnenkort is dus niet alleen het verbanvloekte V.B. racistisch, maar ook al wie maar even morrelt aan de steunpilaren van het regime en institutionele kritiek levert. Wat voornoemde partij alleen maar meer proteststemmen oplevert. ‘Een mens zou stilaan gaan denken dat ze het erom doen’, aldus De Wever. Een bijzonder veelzeggende en verreikende uitspraak, die een brede nabeschouwing verdient.  

Lees het artikel      Dit artikel openen in PDF-formaat

Advertenties

5 Reacties op “‘Al wie dit leest is een racist’

 1. regis benoit

  Goeiedag,

  Onlangs las ik uw artikel ‘al wie dit leest is racist’.

  Hoewel ik zelden of nooit reageer op pers/media/etc. uitgezonderd een occasionele blog-post, wou ik toch reageren op uw artikel omdat ik uw pseudo-neutraliteit (links-rechts) en uw historische kennis apprecieerde. Uit de hele tekst filterde ik echter een duidelijk pleidooi voor een Vlaamse republiek. Ikzelf ben overtuigd belgicist.

  Mijn roots zullen hier waarschijnlijk niet vreemd aan zijn. Ik ben in Brugge opgegroeid als kind van een Waalse vader en Vlaamse moeder. Mijn vader was apotheker en stond aldus dagelijks probleemloos een massa mensen te woord van de armste wijk van Brugge, nl. Sint-Pieters. Ik woon nu al 17 jaar in de regio Oostende en ben gehuwd met een vrouw van Waalse origine. Door mijn werk kom ik dagelijks in contact met Vlamingen en Walen (Landsverdediging), Nederlanders (bi-nationaal organisme) en Fransen (contractant). Door deze professionele contacten, en mijn familiale achtergrond, kan ik u ten stelligste bevestigen dat Vlamingen en Walen, behalve qua taal, op cultureel vlak niet zo veel verschillen. In vergelijking verschilt een Vlaming en een Nederlander duizend maal meer. Ik voel mij dan ook op en top Belg, en ben ook evenzeer fier op Vlaamse als Waalse landschappen, verwezenlijkingen, cultuur, … Dit terzijde.

  Volgens mij is er in uw betoog een fundamentele vergissing geslopen. Of werd dit moedwillig weggelaten ?
  Op een moment hebt u het over de onvrede van Vlamingen tegenover het franstalige establishment. Deze onvrede bestond evengoed aan Waalse zijde. Het koeterwaals dat in de 19de eeuw door de doorsnee ‘gewone Waal’ gesproken werd verschilde zodanig van het Frans van de bourgeoisie dat die gewone Waal ook weinig begreep van het officiele Frans. Het spanningsveld bevond zich dan ook niet tussen Vlamingen en Walen, maar tussen lagere en hogere sociale klassen, de dictatuur van de industrielen. (U verwijst trouwens zelf naar het cijnskiesrecht ; denkt u dat Waalse arbeiders wel konden stemmen ?) De koning was in die tijd een industrieel als een ander (met een bloeiend bedrijf in zijn kolonie…). De manier waarop deze strijd verwaterd is tot een kwestie Vlaanderen-Wallonie, met verwijten over geldstromen – die vroeger wel eens naar de andere kant stroomden nota bene – , lijkt dan ook verdacht op een georchestreerd maneuver van diezelfde elite. Hoe de afscheiding van Vlaanderen hier dan relevant is begrijp ik niet. In een Vlaamse republiek zullen het dezelfde politieke en financiele machten zijn die de lakens zullen uitdelen. Waar ziet u dan verbetering ? (Is de Vlaamse ontvoogding dit allemaal waard ?)

  Vriendelijke groeten,
  Regis Benoit.

 2. Korte Metten.

  Mijnheer Benoit,

  Dankzij uw roots hebt U inderdaad niet veel last van de Belgische werklijkheid. U bent inderdaag géén Vlaming of Waal maar gewoon iemand die de Belgische staat bewoont en één van de weinigen die kan zeggen dat hij een Belg is niet alleen staatkundig maar door zijn herkomst. Ikzelf ben Vlaming doch staatkundig stel ik me in het buitenland voor als Belg maar zeg er dadelijk bij dat ik ‘ flemish, flamenco, flamen of van the dutch speaking part’ ben. Ik geef toe dat U zondermeer kan zeggen Belg te zijn en dus sire er zeker nog wel enkele landgenoten onder zich zal hebben als uitzondering van ‘Sire, er zijn géén Belgen’.
  De noodzaak aan een zeer goed leefbare Vlaamse staat (zie Denemarken, Ierland etc.) is echter een verzuchting van sinds het ontstaan van de bufferstaat België opgelegd door de toen heersende Europese supermachten ondanks de totale nederlagen die de franskiljonse milities geleden hebben tegen onze Nederlandse troepen. Had Nederland ondanks zijn overwinningen zich niet teruggetrokken had Frankrijk het vernietigd dankzij (?) zijn kwantitatief veel grotere troepenmacht. Vlamingen hebben dan veel geleden van de Franse kaste en U mag dat niet vergelijken met de Waalse keuterboerkens die geringschat werden. De geldstroom naar Vlaanderen die U aanhaalt is eenvoudig de trek van Vlaamse arbeiders naar de rijkere industriegebieden waar ze ongenadig verfranst werden en waarvan ze nu nog rabiate Vlamingenhaters uit kweken à la Onckelinckx ea. Als U dat een geldstroom noemt dan denk ik: ‘Nou ja’. Fantast Di Rupo vindt trouwens de Walen aan de Vlaamse kust een geldstroom! De rest afschilderen als een klassestrijd is flauw. Vlaanderen heeft recht op een eigen staat en beheer eigen verdiende gelden in een Europese Gemeenschap. Tot op heden worden wij in ons gezicht gespuwd op een onnavolgbare wijze door linksen en belanghebbenden in de monarchie. Wat er allemaal misgaat is teveel om te vatten. Een pers die gewoonweg de waarheid verzwijgt. Leest U eens over de islam via de Nederlandse kranten via kranten.com waar U ook de Belgische vindt. Wij zijn de rascisten doch Wallonië heeft wel niet de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen zoals wij die de islam aankleven die onduldbaar is in een democratie omdat het gewoon andere meningen/culturen vernietigend is. Vergis U niet de problemen met de islam hier zijn nog maar in een beginstadium. Wolven in schaapsvacht! Wallonië met zijn Europese inwijkelingen mag zich gelukkig priijzen. Rascisme gaat trouwens in deze contreien niet over de huidskleur. Wie is er nu hatelijk tegen die lieve negertjes? Is hier een kukuxclan? Het gaat over dat éne geloof dat een wereldkalifaat wil en hiertoe zonder schroom hun populaties laat uitbreiden, hun geloof eerst laat aanbieden waarna het zwaard volgt. Wat is volgens U de reden van de houding van de allochtonen in onze scholen? De enige is dat zij enkel les willen volgen in islamitische scholen en in onze scholen de boel enkel willen verpesten. Integratie dat nooit zeggen zij. Volgens een onderzoek spreken zij praktisch allemaal vloeiend Nederlands doch vertikken het dit te doen met overheden waar zij gemaakt gebroken spreken. Allemaal dat wil zeggen de generaties die hier al even zijn maar door domme immigratiewetten krijgen we steeds nieuwe eerste generaties bij. Dit probleem benadert Vlaanderen anders als Wallonië en moet dit anders kunnen oplossen evenals de geldstromen die nu toch wel als zéér abnormaal kunnen bestempeld worden. Stop de geldstromen en leg met wijsheid en vastberadenheid de allochtonen onze normen op. Wie niet wil of kan door zijn zevende eeuwse geloof dat zeker nog niet aan de ‘verlichting’ staat (wat Yves Leterme ook moge schrijven) heeft de vrijheid zich te herintegreren in zijn eigen land met onze financiële steun. Het wordt hier dan toch een paradijs op aarde zonder enkele reden tot rascisme. U zegt dat Walen en Vlamingen duizendmaal meer gemeen hebben dan Vlamingen en Nederlanders. Meent U dat echt? Op reis merk ik enkel dat Vlamingen en Nederlanders gezellig dezelfde uitstappen boeken met Nederlandse gids en Franstalige uitstappen mijden. Het gaat er dan echt leuk en gezellig aan toe tussen deze mensen. Het probleem Brussel menselijk oplossen en onze eigen boontjes doppen lijkt me het beste voor ieder. Wallonië zal natuurlijk wel een armlastige deelstaat worden van Frankrijk maar dat zit er nu toch al wel jaren aan te komen zou je denken.

  Beste groeten aan alle mensen! Vlaming, Waal of Coburger.

  Korte Metten.

 3. laat ons hopen dat de mestkever(degucht)niet meer aan de bak komt ; hij doet niets dan zijn( kevermiul )roeren en ruzie maken daarvoor hebben z’hem minister gemaakt dan waren ze er voorlopig vanaf in de logestal en den (dekker van de varkens achter de omheining met zijn 2 1/2 ten 100 komt nooit aan de bak (dat die maar terug gaat boksen en luteren

 4. La Belgique sera comme la Suisse ou elle ne sera plus
  (deze reactie kreeg ik niet geplaatst op de Panorama Website in de reactiestreng rond Plan B)

  Waarom niet zo? PLAN-A-VAN-DE-LAATSTE-KANS : Zwitserland als lichtbaken en levend voorbeeld van hoe het terdege wel anders kan

  als opmaat naar PLAN X (zie volgende reactie-bijdrage)
  (omdat ik me geen illussies meer maak)

  Daartoe moeten een aantal basisattitudes, grondhoudingen en draagvlak-mentaliteiten terdege en grondig geremedieerd worden, zoniet is dat “Plan-A van-de-laatste-hoop” klinkklare nonsense.

  Voor wat Vlaanderen betreft : focuserend “hierbij op bepaalde mensen” en hun “Vlaamse Reflexen” die heel dringend en grondig dienen te worden geremedieerd (met een even hieraan voorafgaande genoodzaakte primaire, historische toelichting) :
  1. de ‘Vlaamse’ basisreflex – die tussen 1830 en tot pakweg 1925 heeft bestaan om op te komen voor basisrechten is goed, begrijpelijk, verdedigbaar, correct en zelfs minzaam. Ghandi bracht een ‘opstand’ te been op een totaal pacificale wijze.
  2. tijdens WO I zijn er Vlamingen op het Belgische altaar opgeofferd als kanonnenvlees door ze in de frontlinie te plaatsen met Franse bevelen dewelke die Vlaamse boerenzonen niet konden begrijpen. De Vlaamse Frontbeweging en de VOS (wat later de Vlaamse Vredesbeweging is gaan heten) zijn daaruit ontstaan. Tot zover ook nog allemaal begrijpelijk en totaal verdedigbaar. Hoe precair zelfs de collaboratie tijdens WO I is geweest : ze kan worden “begrepen”. Immers : als een staat een bepaald deel van haar burgers onrechtmatig behandeld dan moet je geen loyauteit van die mensen verwachten en dan hoeft ‘inciviek gedrag’ niet eens zo verwonderlijk te zijn. Wie dat nog steeds niet snapt is een ….. (dat vul je zelf maar in).
  3. Waar het definitief fout loopt is : de collaboratie met nazi-Duitsland. In feite heeft een groot deel van de Vlaamse Beweging daarmee ‘de oorspronkelijk goede zaak’ verkwanseld, waarmee ze zelfs tot op vandaag – het Gravensteenmanifest ten spijt – maar geen aansluiting vindt bij het merendeel van de Vlamingen (die daarom alleen al meer “pro-Belgie” zijn geworden, wat het probleem evenwel niet zomaar oplost (zie verder).
  4. Het minderwaardigheidscomplex van de Vlamingen heeft tijdens WO II rancuneus revanche willen nemen en is gestrand in overgecompenseerde – al even zo idiote – “superioriteitsgevoelens” wat zich in die tijd heeft uitgekristalliseerd in pan-Vlaamse ijldromen, vooral van het Verdinaso (claimen van zoiets als Bourgondie (Nederland, Vlaanderen, Wallonie, Luxembourg en een deel van Frankrijk : als dat geen annexatiepolitiek is!) en van de DeVlag (Vlaanderen als gouw van het Derde Duitse (nazi) Rijk…
  5. Na repressie en epuratie van dat collaborerende deel van de bevolking – en waarbij amnestie geweigerd is gebleven (Nederland verschaffte amnestie en zelfs een Stalin heeft amnestie gegeven) is er een enorme verzuring en verbittering ontstaan. Rancune, satire, sarcasme, ironie, cynisme – uitmondend in een soort nonstop revanchisme en negativisme – zijn er het product van geworden. In grote mate belichaamt het Vlaams Blok/Belang al deze gevoelens. Ik heb in alle afgelopen decennia niet één artikel gelezen in al haar media dat in haar ondertoon (en dus onderhuids diep ingenesteld) niet deze verzuring/verbittering etalleert. Daarrond werd een ‘cordon sanitaire’ gespannen (om deze infectiehaard in te dammen). De rest is “geschiedenis van het Vlaams Politieke Bedrijf vanaf de jaren ’70 vorige eeuw en dat vaak gebiologeerd werd door een partij die per definitie niets anders nog kon zijn dan een “zweeppartij” die zich groot maakt en voelt in die underdogrol van “moderne Geus”…… Finaal verziekt dat ellendige – alzo politiek bedreven – spel de gehele boel in Belgie… (of is de boel belgie zelf?)
  6. “Vlaams” heeft vanaf die collaboratie tijdens WO II een begrijpelijke, negatieve bijklank gekregen, dat heel wat Vlamingen zich ongemakkelijk doet voelen met dat geinfecteerde ‘Vlaams’ en die zodoende ook geen nood hebben aan dat opgespeld krijgen van zo’n “Vlaamse identiteit” en dat als politiek tweespalt-gegeven in Vlaanderen ‘meesterlijk’ wordt aangegrepen en bespeeld en uitgebuit door machten in Brussel die daarmee “hun eigen politieke agenda” trachten door te voeren (cfr. Plan B WalloBrux). Vlaanderen heeft wel een identiteit : het gedraagt zich als een meervoudige persoonlijkheid met vele alters waarvan al die neuzen in totaal een andere richtingen staan. Het is nuttig om eens terdege een diepteinzage te krijgen in de “Psychosyndromatiek van Belgie”. Met dat portret – getekend door moderne Vlaamse Primitieven – weet het buitenland direct wat “Belgie” is. Ja, het “verdriet van belgie” maar dan psychologisch-analystisch ontrafeld…

  Wat ik aanraad als remediering naar die overgecompenseerden ‘Vlaamse Reflex-elingen” toe
  1. Stop nu eens met al die overgecompenseerde minderwaardigheidscomplexen
  2. Stop ook al dat revanchisme en die afmattende verzurings-slag
  3. Tracht Wallonie – buiten de intriganten van die Brusselse machten – eens te bekijken en aan te voelen vanuit hun standpunt (Waalse en Vlaamse ‘regionalisten’ kennen elkaar zelfs niet eens). Toenadering naar die andere toe (Vlamingen naar Walen en vice versa) is “zo goed als onbestaande” in deze kringen. Waar zijn die benaderingen? In heel de “Vlaamse Beweging” zijn die marginaal, zoniet totaal onbestaande… Adopteer eens een Waal. Ik voel me heel nauw verbonden met de Waal met zijn koeter-Waals… Als ik dat hoor denk ik soms : is dat een Vlaming die Frans tracht te spreken?

  En wat ik aanraad als remediering naar de doorsnee-Vlaming waarvoor de ‘Vlaamse reflex’ steeds een ‘ver-van-hun-bed-“-show zijn geweest en gebleven (omdat ze ver van die ‘prikkel’-gebieden leven of in hun familie met dat soort van ‘vibraties’ nooit of tenimmer werd geconfronteerd) :
  1. Tracht de diepmenselijke gekwetstheden van bepaalde mensen met die Vlaamse Reflex (bvb. van bepaalde Brusselaars of mensen die in een gezin zijn grootgebracht die in deze Vlaamse Reflex-sfeer dito ook heel sterke verzuringsbiotoop baden) zijn opgegroeid te “begrijpen” zonder erin “mee te gaan”. Lees eens een website zoals “Visionair Belgie” en/of leer iets kennen van de échte Belgische geschiedenis. Die is immers helemaal niet zo fraai.
  2. Adopteer eens een VB-er en tracht hem wat te “ontzuren” en te bevrijden van verijlde rechts-nationalistisch-rascistische “bloed-en-bodem”-filosofieen waarin het ‘oorspronkelijk gezonde zelfbeschikkingsrecht’ gestrand is in hun ijdele zoektocht naar de ‘adelheid van het bloed’ en waarvan een deel zich plots is gaan verdiepen in stamboomonderzoek om toch maar hopend ergens in een adellijke familie terecht te komen (wat een nonsense) Dat het VNJ grijze uniformen draagt om die adelheid te nebadrukken : tjonge, tjonge…
  3. Adopteer ook eens een FDF-er… want ook deze 19-de eeuws denkende kolonist-cryptonazi blijft het moeilijk hebben om de taal te leren van “untermenschen zoals de Vlamingen” of als ‘Germaanse neger’ (dixit Johan Sanctorum) – en dat dus totaal benden hun waardigheid is. EZij vertegenwoordigen immers toch zoiets als de “Franse cultuur” (die ik persoonlijk wel respecteer maar graag met de humor van “Luis de Funese”-films tot haar ware dimensie treugbreng. Humor is trouwens een echte indicator, dito een stoomaflater (een soort ontlader), van “culturele identiteiten” die in hun samenlevingweefsel-constrcutie steeds facetten hebben die nogal verwrongen zitten en die – zo nu en dan – stoom moeten aflten opdat heel de ketel niet ontploft.

  Dus : adopteer eens een VB-er of een FDF-er…
  Al die arme mensen hebben nood aan liefde en aan goede zorg. Onze politiek is een mutuale afstraffingspolitiek die alleen maar grotere wonden slaat. Dit artikel van de heer Johan Sanctorum beshrijft meesterlijk deze afstraffings- dito “verdomhoekings”-politiek… Stop hiermee, dames en heren politici.

  En passant toch even gezegd : hoe jammer toch dat dit minderwaardigheidscomplex van de Flamen versukkeld is geraakt in een overcompenserend meerderwaardigheidscomplex (de wet van actie-(over)reactie, zeker?) dat zoekt naar een mystificering van het ‘nationaal gevoel’ wat tot gevolg had dat het “wij-gevoel” ergens begint te “religiseren”. Een gezond natie-gevoel (zeg maar : het gewone ‘wij’-gevoel rond een welbepaald samenlevingsweefsel) verwordt tot national-isme en tot een soort ideefix dito vervaarlijke “geloofsovertuiging” met eigen archetypes en helden (en godendeemstering). Het was voldoende geweest om gewoon ‘respect af te dwingen voor de eigen taal en cultuur’, desnoods met een aantal vrijheidsstrijders die zich – zoals in de film Bravehaert – moedig verzetten tegen allerlei voogden. Ghandi is nog steeds mijn persoonlijk grote, pacificale voorbeeld. Ik heb meer respect voor de piraat met zijn utopia-eilanden én voor de Indiaan wiens gronden hem werden afgepakt door koloniale machten en die daartegen – terecht – in opstand is gekomen dan voor al diegenen die alles zomaar ‘verdragen’… in naam van “verkeerdelijke verdraagzaamheid”. Maar aan links-nationalisme – met terrorisme – heb ik al evenmin nood. Ik heb wel iets met de underdog, met mensen die ‘back to basics’ durven zeggen – andersglobalisten dus – en die tevens ook al die postmoderne poehah van neoliberale, hyperbureaucratische staten – met teveel mensen in de tertiaire sector (die elkaar allemaal in de weg lopen) – durven weglachen met terdege goede alternatieven die gegrond zijn op goed nabuurschap en Gemenebest-denken (zonder afdreigingen, zonder chantage en zonder allerlei doortrapte spelletjes). In feite is het inderdaad “Groen!” die hierin het voortouw zou moeten nemen maar die plooien blijkbaar liever voor het haute finance, high society Belgisch establishment… dat helemaal geen synoniem is van solidariteistgarantie of van verdraagzaamheid. Ik mis “links” in heel deze Vlaamse volksbeweging… “Meervouw” is een marginaal randverschijnsel in Vlaanderen… of doodgezwegen door “macaber links”… Jammer toch, niet?

  En voor wat de francofone machten in Brussel betreft
  (Wallonie en de Walen hebben hier vaak totaal niets mee te maken : die worden alleen maar gemanipuleerd door deze francofone kaste (wat geen synoniem is voor Walen) : daar heb ik de volgende aanbevelingen voor :

  1. Stop eens heel dat arrogante oud-koloniale (desastreuze) ongelijkheidsspel van Wallo-Brux gekoppeld aan een oubollig Belgique-à-papa-patriotisme. Jullie missen ergens al 180 jaar “de trein”. Vandaar misschien het magisch-realisme à-la Delvaux met zijn treinstations met al die ‘treinen-der-traagheid’ (wat geresulteerd heeft in een politiek van ‘traagheden van begrip’). Immers : als Belgie nu met de problemen zit waarmee ze zit dan heeft ze die grotendeels aan haar zelf te wijten. Immers : indien Belgie vanaf het begin van haar ontstaan in 1830 de taal en de cultuur van haar verschillende gemeenschappen had gerespecteerd dan stond éénmaal per jaar geheel de bevolking unaniem op de nationale feestdag met Belgische wimpeltjes te zwaaien en dan was er nooit een Vlaamse Reflex ontstaan, noch een “Vlaamse beweging”. Het is een retorische vraag maar is de ‘flamingant’ per definitie niet het “enfant terrible” dat door de Belgische staat werd gebaard en er in feite nog steeds door gevoed wordt? En hoe is het te begrijpen dat er nog echt geen “Belgisch nationalisme” bestaat? Omdat een terecht “fier-kunnen-zijn-op-deze-staat-en-dit-land” bewust of onbewust tot in diepere lagen van het bewustzijn van de Vlaming terdege onderkoeld is geraakt door geheel haar malafide basisattitudes en grondhoudingen… (alle chocolaterie-verhalen en surrealismen-sympathieen ten spijt : die dienen enkel om de oorzaken van de infectiehaarden te camoufleren).
  2. Doe zoals de Zwitsers : die spreken (of begrijpen op z’n minst) de taal van de andere gemeenschappen van hun land. Als die in een streek komen wonen waarin hun taal niet wordt gesproken dan passen ze zich aan. Ze integreren zich, dwz ze betonen – zoals het normale en goede burgers siert – interesse voor de mensen die er al decennia of zelfs eeuwellang leven, voor hun taal, hun gewoonten, hun bedrijvigheden, hun zeden en cultuur… Ze zijn benieuwd, nieuwsgierig, leergierig om die andere te leren kennen… Ze willen ‘erbij horen’…

  Die sluiten zich niet “af” of “op” in apartheidsscholen, in apartheidsverenigingen…

  Het constant negeren van “inlanders” stimuleert wrevel en irritatie bij die mensen. Hoe zou jezelf zijn? Dat is toch een normaal reactie-verschijnsel. Extremisme? Ben je mal?

  En het wordt helemaak ziekelijk als deze ‘apartheid’ met bepaalde onzichtbare agenda’s worden gestimuleerd (Plan B dito WalloBrux-gekoppeld-aan-La-Belgique-à-papa-patriotissme en dat héél duidelijk boven water gekomen, voor wie dat alleng nog niet zo gezien hebben)… Hele deze mentaliteit laat me denken aan kolonialisten die ene land stelselmatig inpalmen…

  Ik heb een bloedhekel aan alle vormen van kolonialismen… Wat een arrogantie! Voor mij is dat dé Belgische ziekte.

  Ter verduidelijking : als Engelsen zich massaal in Spaanse kuststeden concentreren (omwille van dat gezelige, warme klimaat dat ze in hun land ontberen) dan wordt dat ook per definitie niet finaal zomaar plots een “Britse kustplaats”. Dat blijft Spaans grondgebied. Het Spaans geldt daar ook blijvend als bestuurstaal op hun bestuurlijke paperassen en in het straatbeeld (affichages, straatnamen e.d.). Al hun mededelingen aan de bevolking gebeuren dan ook in die taal. Maak het dus niet zo moeilijk, “goede? Belgen”. Wees in ‘hart en nieren’ een Zwitser en respecteer die andere taal en cultuur en hun streek en gebied en betoon die goede burgerzin door respect. Leer hun taal. Betoon hiermee uw écht Belg-zijn (zoals een Zwitser ons dat voorbeeldig heeft voorgedaan), zoniet kan best heel deze Belgische poppenkast naar de prullemand worden verwezen.

  Leer de taal van die andere en kortwiek daarmee ook niet langer de mogelijkheden van uw eigen kinderen op de arbeidsmarkt.

  Dat er zo weinig Waalse officieren in het Belgische leger zijn. Tja : taalonwilligheid, hé… “Dikke bult, eigen schuld”. Of moeten we weerom verzeild geraken in het scenario van het Vlaamse kanonnenvlees van WO I? Hebben ze het nu nog steeds niet geleerd?

  Dit principe van integratie en aanpassing geldt in heel de wereld. ‘Faciliteitengemeenten’ zijn een Belgische uitvinding en is niets meer dan een implementatie van een voorpost van kolonisten…

  Zie de zaken eens zoals ze zijn.

  Dit principe van integratie en Territoriumbeginsel worden door de VN onderschreven.

  Maar blijkbaar kunnen die lieden ook al gemanipuleerd en bespeeld worden door oude koloniale, Patriciersfamilies, blauwe bloedlijnen, high society (salons), al eeuwenlang grondig ingezeten establisment-lobbies, koningshuizen, ridderordes en wat nog meer allemaal van het francofone establishment (vol nog met nazaten van het Napoleon-regime en Frankrijk als dé cultuur)…

  Men noemt dit Frans nationalisme “chauvinisme” wat niets meer is dan een eufemisme voor superioriteitsdenken (dat de basis is gaan vormen voor het Pruisische nationalisme, uitmondend in nazisme)…

  Zo zie je maar dat de geschiedenis nog steeds geschreven wordt door de machthebbers. Zij bepalen wie ‘in’ of ‘out’ is, wie ‘rascistisch’ is of wie dat niet is… Van zo’n VN – met onderhuidse cryptnazistische trekjes – hebben échte Vlaamse vrijheidsstrijders – wars van extreem-rechts – geen lessen te krijgen…

  Vlamingen kunnen niet terugvallen op dat soort van “historische hig society belangenclubs”….

  De Vlaming is wat dat betreft inderdaad niets meer dan die blijvende “underdog”, een “Germaanse neger” (dixit Johan Sanctorum : wat een mooi en terecht ‘beeld’). Ik keek eertijds heel graag naar de miniserie “Roots”.

  Het Vl.Bel had beter de kaart van de ‘zwarte medemens’ en van ‘de indiaan’ getrokken. Dan bestond vandaag Belgie allang niet meer. Hun politiek van negativistische – en vaak ook discriminerende – uitsluiting heeft henzelf doen uitsluiten en doen belanden achter de muren van een cordon sanitaire..

  De ironie van heel de ‘Vlaamse” zaak is dat het Vl. Bel. in feite en rechte de “onafhankelijkheid’ doet tegenhouden door “groen” en “s.pa” (links, dus) steeds voor het hoofd te stoten met haar petieterig neo-liberaal – en vooral extreem-rechts – discours.

  Ik kan toch moeilijk aannemen dat “groen” en “s.pa” zich echt ‘lekker’ kunnen voelen in dat haute Belgisch establisment. In feite is dat helemaal niet hun “stal”.

  Ik ben wat afgeweken van mijn discours. Ik had aanbevelingen voor die Brussele francofonie : stop er eens mee om Vlamingen in Brussel nog steeds te negeren en/of als tweederangsburger te behandelen, als loopjongen, als knecht en meid. In dat ‘sferische’ Brussel-Belgique-à-papa wordt je als Vlaming getolereerd… als je jezelf maar niet teveel “verbeeld” (cfr. “science fiction”, “fantast”)… en dus die rol van knecht en meid blijft spelen.

  Probleem is nu : die knechten en meiden zijn nu plots rijker geworden dan de baas maar die evenwel nog steeds in staat is om stelselmatig – en dus chantagematig – die knechten en meiden tegen elkaar uit te spelen (verdeel en heers : l’union fait la farce) en hen steeds afdokkend de duimen te doen leggen.

  Dat is Brussels-Belgische politiek ten top.

  En als de ‘Vlaming’ zich als één man roert dan volstaat het codewoord “Vlaamse nazi’s” te scanderen als noodsignaal naar de wereld toe…

  De VN snelt dan ter hulp om de “arme minderheidgroep” in de Brusselse rand te vrijwaren van “discriminatie”… Tjonge, tjonge : wat een poppenkast…

  In hoeverre zo’n sterk gemanipuleerde VN ooit objectief zal kunnen zijn in het beoordelen van ‘dossier Belgie’ zal de toekomst moeten uitwijzen met Plan X.

  Plan X verplicht hen immers om hun Internationale Verdragen en mooie Mensenrechten-afkondigingen terdege te laten naleven. De “gang van de wereld” kennende, maak ik me daarover ook al niet teveel illussies. Machtigen trekken immers steeds de kaart van de machtigen… Vlamingen zijn een “untervolk” dat geen echte geschiedenis kent in kolonialisme. Vandaar dat ze in al die oud-koloniserende landen niet teveel kunnen rekenen op ‘sympathie’.

  Het Vlaanderen dat ik vóór ogen hou is van een totaal ander kaliber. Dat maakt arrangementen en sluit allianties met totaal andere VolkerenBonden… en – wat mij betreft – zijn dat (of dienen dat te zijn) de Multatuli-Volkeren.

  Het accident van de geschiedenis wil nu dat het nu net die ‘V’-partijen zijn die zulks tot op vandaag nog steeds niet goed begrepen hebben. Wat een gemiste kansen… tja…

  En wie profiteert van “het (terdege) enge” van de V-partijen? De oud-koloniale francofone bourgeoisie die de scepter zwaait in Brussel en ooit dreigt te zwaaien in de Brussels Rand, Vlaams-Brabant en liefst van al – vanuit hun mentaliteit bekeken – van geheel Vlaanderen. Immers : voor hun geld nog steeds dat oude motto : “La Belgique sera Latine ou elle ne sera pas”.

  Het enige wat je daarop terecht dient te repliceren is : “La Belgique sera comme las Suisse ou elle ne sera plus” : dat is het Plan A-van-de-laatste-kans, zoniet : splitsen dit land!

  3. Stop eens met geheel die verminkte voorstelling. Waar in dit alles is de “Belgische menslievendheid”? Waar zijn hierin de mensenrechten? En alle bewijzen van terdege verdraagzaamheid, wederzijds respect????

  4. En begin ook eens gewoon te doen m.a.w. eerst eens wat respect op te brengen voor de taalwetten in Brussel die democratisch werden gestemd.

  Stop dus eens voorgoed heel dat gedoe waardoor een verziekt “illegaal spel wordt gespeeld”. Als er iets Belgie heeft gebracht aan de rand van haar faiet dan is het heel zeker zo’n malafide attitude, grondhouding en mentaliteit. Verdraagzaamheid? Menslievendheid? Mensenrechten? Waar? Wat? Hoe?

  Toon eens de ‘Belgische burgerzin om vreedzaam samen te willen leven”. (Is dat evenwel geen contradictie in termini : Belgie en burgerzin?)… Brussel is hiertoe een mooi pilootgebied… een uitprobeer-gebied… Tot dusver is val al die mooie woorden in dat gebied weinig of niets te zien… Veel geblaat, weinig wol.

  5. Eerst dient Wallonie een cordon sanitaire te leggen rond hun malafide politieke formatie, nml. het FDF en alles wat ruikt naar onverdraagzaamheid, minachting, chronische haat tegen alles dat ook sereen ‘Vlaams’ is (dus rond geheel die malafide francofone bourgeoisie met 19-de eeuwse, totaal voorbijgestreefde concepten). Zolang echter Wallonie “front vormt” achter die malafide groep wordt het doodvonnis van Belgie des te actueler. Vlaanderen voorstellen in het buitenland als de grote Zwarte, Boze Wolf is totaal onjuist en intellectueel totaal oncorrect. Ik sta er vaak van versteld hoe hoog het haatgehalte is in de reacties in weblogs, fora in het zuiden van dit land…

  MAW : dat Vlaanderen eens stopt met ofwel Tijl Uilenspiegel ofwel Lamme Goedzak of de Underdog of de Geus te zijn of te spelen.

  Kom eens gewoon op voor gezonde en sereen te verkrijgen grondrechten. Speel heel dat chantagespel niet mee(r mee). Trap hierbij dus al niet in de valkuilen van de overcompensatie/verzuring maar ook niet in de al te schone sprookjesvoorstelling over Belgie. Vlaanderen moet ook intussen dus stoppen om de Calimero-rol te spelen en tevens ook niet om lamlendig een malafide politiek blijven ‘voeden’ omdat het dat V-gevoel maar niet deelt. Maar door niet assertief te zijn over een minimaal gezond V-gehalte trek je de kaart van anderen, tot wrevel van de overcompenserende V-voelers… Laat u niet als schotelvod gebruiken. Ironie van de zaak (II) : gezonde V- en W-gevoelens, met wederzijds respect, zijn de enige garanten van een goed nabuurschap, gebaseerd op respect en wederzijdse belangstelling voor elkaar en zijn de enige garantie tot het blijven bestaan van Belgie (dat evenwel geen tradities heeft in dat soort van attitudes)…

  En dat Wallonie ook eens stopt met haar eigenste Calimero-rolletje te spelen van ‘slachtoffer van nazi-Vlaanderen’ waardoor Madama Non – als handlanger van de intolerant Brussels francofone bourgeoisie – zich de mooie rol kan blijven toeeigenen van de Waalse Robin Hood die de schatkist van Vlaanderen Boze (Nazi)Wolf steevast elk jaar kan blijven plunderen…

  Allemaal heel mooit geprobeerd maar als een ballon direct wel doorprikbaar. De realiteit – achter al die mooie voorstellingen – is vaak veel grauwer en minder “luchtig”.

  Elkeen zit vast in zijn eigen tunnelvizie, de eigen mooie rol die men zichzelf toedicht en vooral ook in de uitkristallisatie van die “de boze wolf” (dat natuurlijk altijd “die andere” is : L’enfer, c’est l’autre).

  Belgie gaat ten onder aan dat soort van “wespennest”-achtige, malafide basisattitudes, grondhoudingen en mentaliteiten waarin niemand ‘diep in het eigen hart durft te kijken’ en veel gemakkelijker de hand in de boezem van anderen steekt (hierbij de Siciliaanse Vespers indachtig).

  Het is een mythe te denken dat alleen “Plan A, zoals dat nu wordt gespeeld met nooit geremedieerde onderhuidse afrekeningsspelletjes op basis van malafide basisattitudes en grondhoudingen” menslievend zou zijn, vredelievend, de solidariteit garandeert en “model” zou staan voor “mensenrechten”…

  Dit land is opgebouwd op fundamenten van ongelijkheid, minachting, superioriteit en dat finaal gestrand is in tegenreacties, overcompensatief wangedrag dat finaal een immens desastreuze heksenketel heeft gegenereerd dat nu geleid heeft tot een land in chronische “impasse”, “onthoudbaarheid”, “onregeerbaarheid” dat miljoenen euro’s kost. “Plan A zonder gedegen remedies” is zoals dweilen met de kraan open… Een geldkraan die ons tot de zoom van de afgrond brengt. Binnenkort verzeilen we in het Griekse of Ierse scenario.

  Stop dus ook eens om de mythe de wereld in te blijven zenden van een Plan A dat “kinderspel is in vergelijking tot al het andere”. Op welke planeet leven jullie? Cultiveer dat soort “chocolaterie-surrealisme” maar niet teveel. Het is diepdroevend en immens wansmakelijk. Deze chocolade is vergiftigd.

  Als “de Belgen” hun basisattitudes, grondhoudingen en overheersende mentaliteit niet gaan herzien en terdege gaan (helpen) remedieren dan is deze staat Belgie – met al datgene erin dat ze dus écht belichaamt – onomkeerdbaar ‘ten dode’ opgeschreven. En zolang men daaraan niets wezenlijks veranderd zijn al jullie “Plannen A en B” niets meer zijn dan “zielige voorstellingen” of zijn ze niets meer dan “pleisters op een houten been”.

  Niemand gaat in dit hangende dossier zomaar vrijuit en niemand hoeft geheel die zwarte piet zomaar te trekken of te slikken. Niemand is hierin zomaar de Kop van Jut. Zolang ‘de Belgen’ zondebokken zoeken buiten zichzelf en zichzelf niet terdege remedieren in datgene wat ze als malafide attitude in zichzelf blijven koesteren zal dit land blijven wegzinken in haar eigenste moerasgronden. In deze Vizie is elk nationalisme of patriotisme (de twee plannen B) niets meer dan een immens wansmakelijk misplaatste grap.

  Belgen leiden aan hun eigenste blinde vlekken. In het buitenland kan deze scherpe analyse gemakkelijk worden gemaakt. Alle reacties op al die websites zijn totaal openbaar en wetenschappelijk analyseerbaar.
  Laat het buitenland maar eens over ons hun commentaren geven.

  MAW : “PLAN A VAN DE LAATSE KANS” : « La Belgique sera comme la Suisse ou elle ne sera plus”

  En – indien deze laatste kans niet werkt door het gebrek aan de daartoe benodigde en geremedieerde basisattitudes, grondhoudingen en “mentaliteit” dan lijkt me PLAN X als een – nu reeds uitgewerkt terugval-scenario of “BACK-UP PROJECT” de enige nog resterende en goede oplossing (zie ‘hierna’ : Plan X).

 5. PLAN X (TOTAAL GEREVISEERD EN DUS GRONDIG AANGEPAST).

  Ook deze Plan X-revisie werd niet meer door de moderatoren binnen de website Panorama – Plan B ingelast (misschien omdat elke persoon maar één bijdrage mag leveren? Ik weet het niet).

  Waarom niet zo? : PLAN X :

  Vlaanderen bij Nederland.
  Wallonie bij Frankrijk.
  Duitstalige Oost-kantons weerom naar Duitsland.

  En Brussel dan? :

  Brussel wordt een quasi-autonoom Europees district, zoals Washington DC, en dat betoelaagd wordt door alle landen van Europa en waarbij de 19 Brusselse Gemeenten verbroederd én gelinkt worden aan verschillende landen van de EG… en er ook voortdurend aan ‘gespiegeld’ worden…

  De voertaal in deze nieuwe op te richten Stadstaat Bruxsels wordt het Engels. In de openbaarheid zullen het Engels, het Nederlands, het Frans en het Duits evenredig in het stadsbeeld opgemerkt kunnen worden.

  “Brussels”, Bruxsels” of een totaal nieuwe naam… moet nog worden gezocht… én gevonden.

  Bruxsels wordt dus een quasi-autonome Stadstaat die – na consensus hierover door Brusselaars, Vlamingen, Walen en de Duitsers uit de Oost-kantons – na in overeengekomen overheveling een soort Europees Gebied (wordt en dus quasi-eigendom van de EG) maar met evenredige financiele voordelen voor Nederland, Frankrijk en Duitsland die aan Brussel nauw verbonden blijven.

  De Nieuw Verenigde Nederlanden, Nieuw-Frankrijk en Duitsland zullen in een beurtrol het voorzitterschap van Brussel waarnemen.

  En Nieuw-Frankrijk zal voor de opname van de (toch wel) ‘arme provincie’ Wallonie voor een welbepaalde tijdsduur ‘financiele tranfers’ blijven krijgen die zullen betaald worden door :

  1. alle directe belanghebbenden van die oude bufferstaat Belgie : Spanje, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, …
  2. alle indirecte belanghebbenden van die oude bufferstaat Belgie m.a.w. ook door alle andere landen van de EG. betaald (om bvb. ook al het huidige Spanje hiervan te ontlasten).

  In een tijdperk van (militaire) luchtvaart én van een pacificaal-wakende EG-Gemeenschap is immers de intrinsieke waarde van een bufferstaat (zoals Belgie) – en dat enkel relevant was of ‘kon zijn’ in een tijd van exclusief opererende ‘landlegers’ – totaal overbodig geworden en zodoende allang voorbijgestreefd.

  In feite krimpt de oude Bufferstaat Belgie in tot die quasi-Autonome Stadstaat Brussel en zodoende wordt ze dan alsnog aldaar voorgezeten door – in beurtrol – De Nieuwe Nederlanden resp. Nieuw-Frankrijk resp. Duitsland in mede-bewindvoering met haar twee collega’s resp. De Verenigde Nederlanden, Nieuw-Frankrijk en Duitsland en met Spanje en Oostenrijk als waarnemers en met de EG als mede-beheerder én effectief goed “ingezetene” die waakt over vrede en veiligheid. Op die manier wordt aan de “oude amok-makers op dit Belgische grondgebied” een helende rol toebedeeld die nu ook nog eens door de EG gestimuleerd wordt.

  En op die manier wordt de huidige deelstaat Vlaanderen ontlast tot het betalen van die jaarlijkse veel te hoge financiele transfert die – verhoudingsgewijze – bijna uniek is in de wereld. Immers : als morgen Vlaanderen (daardoor) faiet wordt, is het sprookje voor Brussel en Wallonie per definitie ook gedaan. Dat Plan X werd – anticiperende op dat potentiele desastreuze feit – daarom ook al nu in grote lijnen uitgewerkt en hier ‘ter discussie’ voorgelegd.

  En zo wordt ook gedeeltelijk de verantwoordelijk gelegd bij die andere Europese landen die 180 jaar lang van spanningen bevrijd zijn geweest door de opbouw van die bufferstaat Belgie… en die nu doen alsof ze er 1. niets mee te maken hebben 2. misschien al te snel geneigd zijn om “de schuld” te geven aan slechts één van de binnenlandse ‘exponenten’…

  Vlaanderen is niet gediend om steeds de zwarte piet te moeten trekken omdat de beeldvorming rond Belgie vooral door “welbepaalden” gemaakt wordt in datzelfde buitenland.

  Dat elkeen nu eens voorgoed zijn waarlijke verantwoordelijkheden opneemt in dit “hangende dossier” in hartje Europa.

  En Frankrijk (Parijs) krijgt dan ruimschoots de tijd om Wallonie te helpen “herinrichten” en te “herorienteren” en dus te helpen ‘responsabiliseren’, en zodoende Wallonie ook eens voorgoed wakker te laten worden uit een al veel te lang aanslepend somnambulisme…

  Het Koningshuis krijgt de rol van Coordintaor, Animator, Ambassadeur van deze Herverdeling van vier “partikels van Belgie” aan drie landen. En met bijkomende ook nog eens Brussel als quasi-autonoom ontstaan Stadstaat-gebied dat het oude Koninkrijk Belgie dus als laatste in vier splitst.

  Het koningshuis wordt dan nog voor een welbepaalde tijd betaald door de EG… Het is immers belangrijk dat in het centrum van Europa vrede heerst. Europa moet er dan ook maar iets ‘voor over hebben’. Het Koningshuis krijgt dus een functie toegewezen door de EG.

  DUS : “morgen” kan er in feite de opmaat tot de bewerkelijking van een groot Herenigingsfeest voorbereid worden én dit dus voor drie feestneus-landen met daarbij nog eens een quasi-autonome stadstaat Brussel die zich als zodanig profileren kan en die nu pas écht een heuse Europese Hoofdstad kan worden…

  Tijdens dit feestvieren zal Belgie dus – met een lentebriesje in het voorjaar 2011 – ineens als opwaaiend stof vervliegen… waarbij iedereen intussen positief gefocust is op de nieuwe situatie.

  In Plan X wint iedereen en verliest alleen maar het “superioriteitsdenkend extremisme” en worden de huidige, op tafel liggende Plannen B – intussen aan beiden kanten van de taalgrens opgesteld – voorgoed afgeschoten en dus in één klap afgestraft.

  Plan X is een echt ordentelijke opdeling die buiten het ‘plaatje’ valt van “Onafhankelijk Vlaanderen” enerzijds en “WalloBrux-RestBelgie” anderzijds en dat ook eens ansich zou moeten ‘becijferd’ worden… door een tweede “opvolgende” Panorama-Uitzending.

  Gaat ooit een TV-programma een Stille Pacificale Fluwelen Revolutie vooraf, gekenmerkt door “nooit mensen in de straat, in pyama en met enkel pantoffels aan hun voeten”?

  Dit is een charmante en elegante oplossing, u aangeboden door een PR-agentschap, genaamd (vrij vertaald dan vanuit hun eigenste cryptotaal) : “Elegant-Charmante Zwarte Zwaan & Witte Merel Oplossingen” en die een afdeling is van de “Vrij-Architecten van de Platina Zwanen Galaxi” (=Consortium van van Verenigde Spookschrijvers), en die steeds anoniem willen blijven en waarbij Plan X als Voorzet geldt en die door niemand zal worden ‘opge-eist’…
  hopend dat daarmee Plan Y en finaal Plan Z zal worden uitgewerkt tot een volwaardig pacificaal “MarshallPlan Post-Belgie”, counterend de “nogal” agressieve Plannen B… die in deze Panorama-Uitzending werden becijferd.

  Plan X zal in vele Europese Fora worden voorgelegd als “back-up project” van Vlaanderen waar finaal alle onkundigheid en onvermogens van dit land naartoe gedaineerd zullen worden als Plan-A-van-de-laatste-kans = “Plan Model Zwitserland” geen aarde aan de dijk brengt.

  Plan X oftewel de “Post-Belgie Pantoffel-Revolutie”