Holy shit – Ligt de waarheid in de dunne schijt van God?

Een libertarische visie op olie, energie en milieu

Op het moment dat we dit neerpennen, wordt het Zuiden van Europa getroffen door een hittegolf. In Griekenland kunnen elektrclip_image007.jpgiciteitscentrales het massale verbruik van de airco’s niet meer aan: als de vraag een te verwachten piek bereikt van 10.000 megawatt, slaan alle stoppen door in het elektriciteitsnet. En vermits in Europa zowat alle landen hun netwerken met elkaar verbonden hebben, zal de enorme energiebehoefte van het zuiden ook onze stroomvoorziening ontregelen. Vraag die blijkbaar niemand zich stelt: als het ginder ‘s zomers zo bakt, waarom heeft dan niet iedereen allang een stel zonnepanelen op zijn dak staan, ruim voldoende om de vraatzuchtige airco’s en al de rest van het huishouden probleemloos van zelfgemaakte en propere stroom te voorzien? Of, op een nog veel grotere schaal: als Afrika kreunt onder een schuldenlast, o.m. door olie-invoer voor elektriciteitsproductie, waarom staat heel de Sahara dan al niet lang vol met fotovoltaïsche cellen waarmee een groot deel van het continent zijn energie gewoon van de zon kado krijgt en aan ons kan doorverkopen? In het Oostelijk deel van deze volstrekt onbewoonbare bakoven, nabij Soedan, worden records gemaakt tot 4300 uren zon per jaar,- dat is gemiddeld haast 12 uur per dag. Soedan, waar notabene de elektriciteit maar een paar uur per dag uit het stopcontact komt, en waar vrouwen in niet-stedelijke gebieden de hele dag op zoek zijn naar brandhout.
Hier klopt dus iets niet. De zon is gratis, de installaties kosten uiteraard geld. Toch lijkt er meer aan de hand te zijn dan een infrastructuurprobleem: een wereldpolitiek die drijft op olie- en uraniumhandel, is niet gediend met energie die mensen zomaar uit de lucht plukken. Dat maakt hen onafhankelijk en onmanipuleerbaar. Energie moet dus duur zijn en via grote circuits aangeleverd worden.Voor niets gaat de zon op, en dat is uiteraard marktbederf: de schaarste is een cruciaal argument in het energieverhaal, dat draait rond macht en controle over individuen en gemeenschappen. De stekker uittrekken, iemand moet er ooit mee beginnen…
 

Het artikel lezen                Openen in PDF

Advertenties

12 Reacties op “Holy shit – Ligt de waarheid in de dunne schijt van God?

 1. staf de wilde

  de relatie tussen petroleumverslaving en bijbels monotheïsme lijkt me nogal willekeurig en oppervlakkig: de drie godsdiensten hadden hun repressieve en expansieve kenmerken al lang voor de ontdekking van aardolie.
  en andere godsdiensten – zoals die van Azteken, Inca’s en farao’s – waren al even dictatoriaal en machistisch.
  Trouwens, het hindoeveelgodendom heeft niet bepaald een meer harmonieuze samenleving opgeleverd en nog minder een rechtvaardigere.

  tenslotte: ook anarchisten moeten zich organiseren al komen zij dan in structuren terecht (vakbonden en partijen) die niet altijd doen wat in de beste van alle werelden mogelijk zou zijn.
  Belangrijke aspecten van het zelfbeschikkingsrecht – abortus, euthanasie – zijn verworven door organisaties, ook al lagen individuën aan de basis.

 2. Het is inderdaad onbergijpelijk dat liberalen erin slagen (en dus verkocht krijgen) dat concurrentie de prijzen zal doen dalen (nooit gehoord van prijsafspraken? en prijsverhogingen die al na enkele weken aangekondigd werden); dat socialisten enkel blabla verkondigen maar tijdens hun 8 jarig beleid niet op massale schaal goedkope zonnepanelen ter beschikking stelden en géén vaste lage energieprijzen oplegden (zij hebben dus gefaald) en van CD&V moet een mens al eeuwen niet veel verwachten, dus zij zullen Suez geen stokken in de wielen steken.
  Het is onaanvaardbaar dat basisbehoeften aan de controle ontsnappen van bv. de EU-commissie. Marktmechanismen mogen de prijzen van elektra, water, gas, etc. niet bepalen. Wanneer een gecultiveerde machobedoeïne behoefte heeft een nieuw raspaard te kopen, stijgt de prijs van een vat ruwe olie. Crazy. Bovendien behoren de bodemschatten (what’s in a name) niet toe aan het regime dat toevallig op de gas- of oliebel zit. Globalisering van de economie en mondialisering van de ecologische problemen vereist het door de UNO beheren van alle aardse grondstoffen.
  Maar ook de consument moet natuurlijk inbinden en zuiniger omgaan met energie. Dus een quotum van onze energie krijgen we voor een spotprijsje; de rest (overconsumptie) zal duurder zijn.
  Rest ons enkel nog autarchisch te handelen: dat van die kippen laat ik even in het midden, maar het wordt tijd dat de strategie en filosofie van de autonomen uit de jaren 70 en 80 terug opgefrist wordt: de tram is niet gratis? Dan betalen we toch gewoon niet. Elektra te duur? Dan boycotten we toch de betalingen. Stel dat alle Belgen weigeren de energiefactuur van oktober 2007 te betalen. Collectieve boycot. Wat gaat Suez doen wanneer ze van de Luminussen en andere Nuons geen cent doorgestort krijgt?
  Beginnen molenwieken…?

 3. Hallo Johan,
  schitterend!!!!!! nice zalig
  zet je een link op indymedia.be? en nujij.nl?
  als je er geen bezwaar tegen hebt wil ik dat doen?

  holy shit!
  kenjedit?

  http://www.zeitgeistmovie.com
  zalige film

  Fabiola van Belgie
  lol
  http://www.kenjedit.be

 4. Vernaeve Jozef

  Dit is gewoon prachtig en ja reactionair tegen de macht van monopolies die deze wereld naar de kl…. brengen en vooral miljoenen doen sterven in armoede tot lof en glorie van enkele “gangsters” die schijnheilig bepalen wat mag en niet mag !
  en de koeien loeien maar rustig voort en volgen de grote leiders !
  ONTWAAKT VERWORPENEN DER AARDE !

 5. Nog één toevoeging; land!

  Hoe durven sommigen zoveel land als hun bezit op te eisen en te vergiftigen als ware het hier een monopoliespel? Wie/wat denken ze wel dat ze zijn: stripfiguren?!

  En daarbij aansluitend: het monopoliespel is gedaan, dus iedereen geeft nu zijn briefkes terug aan de bank…

  Opblazen die ‘handel’. Bevrijdt/verzorg de Natuur, bevrijdt/verzorg u zelf!

 6. “…ja, tegen de achtergrond van deze bewegingen, als de eigenlijk vrezenden, die waarachtig internationale vaderlandsloze geldkluizenaars te ontwaren, die het, bij hun natuurlijk gemis van het staatsinstinct, geleerd hebben de politiek als een middel van de beurs, en staat en maatschappij als verrijkingsapparaten van henzelf te misbruiken. Het enige verweer tegen de van deze kant te vrezen ombuiging van de staatstendens is de oorlog en nogmaals de oorlog…”

  Friedrich Nietzsche: ‘De Griekse Staat’

 7. Tesla is te vroeg gestorven. Hij streefde er naar om aanwezige kracht en energie uit de natuur om te zetten in een andere vorm van energie die dan weer elders gebruikt kon worden.
  Tesla liet de eerste elektriciteit stromen bij middel van waterkracht. Zijn einddoel was nog straffer dan “zonne-energie”. Maar hij heeft het nooit bereikt omdat Einstein met nucleaire kernkracht op de proppen kwam.
  Tesla wilde een ” haast draadloos elektriciteitsnetwerk realiseren”. Eigenlijk zou elektriciteit rechtstreeks afgetapt worden uit de ionosfeer die vol elektrische lading zit. Deze opvangen via kleine units was zijn droom. Van “de bliksem” bruikbare veilige stroom maken, de ionosfeer als transportmiddel van de energie hanteren. Dus neen geen centrale meer van waaruit kabels naar her en der vertrekken.
  Hij kreeg altijd heel moeilijk geld om zijn uitvindingen en studies te realiseren. Hij moest altijd verzinnen dat hij bezig was met wapens of iets dat goed zou zijn voor defensie van een land, wilde hij toch wat geld krijgen voor zijn projecten. Maar zijn werkelijke doel was nobel.
  Het meeste dat wij nu kennen tot het draadloosnetwerk voor onze gsm zelfs, hebben wij aan Tesla te danken.
  Veel van zijn uitvindingen werden netjes ingepikt door anderen en gecommercialiseerd. En telkens Tesla weer iets nieuw ontdekte dat nog verder ging, kwam er altijd protest van de gevestigde orde die zijn vorig concept tot de hunnen hadden gemaakt en wilden uitbuiten en uitbaten tot op de bot.
  Van gelijkstroom naar wisselstroom stuitte op veel verzet van diegene die van dat eerste principe zijn groot geld gewin gemaakt had. Om maar één voorbeeldje te geven. Men maakte hem dan steevast belachelijk, beschuldigde hem van veel te gevaarlijke dingen te willen uitvoeren etc…
  Had Einstein niet geleefd of zijn ontdekking voor zichzelf gehouden….en had Tesla wat langer geleefd en centen gekregen voor zijn projecten.
  Dan had iedereen nu wellicht een minicentrale waarmee die elektriciteit uit de ionosfeer kon halen. En dan hadden we de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki niet gehad, hadden we al lang geen elektriciteitsproductie op aardolie gehad of andere fosiele brandstoffen, geen opwarming van het klimaat etc… Tesla was daar trouwens een enorme tegenstander van, van centrales die energie opwekken dmv verbranding. Hij vond dat je rechtstreekse aanwezige krachten moest aanwenden.
  Nu is het hopen dat er opnieuw een genie geboren wordt, dat Tesla zijn werk kan voltooien.
  Zelf ben ik er te dom voor. Dus doe ik voorlopig ook alleen maar experimenten met zonnecellen. Het heeft ook wel iets. Maar ik ben er zeker van, dat wat Tesla in zijn hoofd had op één of andere manier inderdaad moet kunnen.
  Als je weet dat de US een installatie heeft waarmee ze spanningsstoten de ionosfeer insturen, met de bedoeling er een zicht op te krijgen hoe ze het weer kunnen beïnvloeden. …. HARP als wapen om catastrofes aan te richten in andere landen…
  De koude oorlog en bewapeningswedloop die we achter de rug hebben, hebben we ook te danken aan de te vroeg gestorven en in vergeethoek geraakte Tesla.
  Hij probeerede nieuwe fondsen los te krijgen door te zeggen dat die aan een laser wapen werkte dat als perfect afweerschild een land zou kunnen bescheremen. Hij kreeg wat geld maar werd al gauw vergeten toen Einstein op de proppen kwam. En toen Tesla overleed in ex-Joegoslavië sloeg bij zowel de Russen als de Amerikanen en de Engelsen de paniek toe. Ze waren vergeten dat die man aan een belangrijk wapen bezig was…had hij hen toch wijsgemaakt…en ze gingen op zoek naar zijn scripties. Uit angst dat de anderen over het wapen zouden beschikken begon de wedloop op basis van Einstein zijn concept. En zo ging het jaren door.
  Misschien vond Tesla wel deglijk hoe het wel zou werken, zoals hij het bij al de rest had gedaan. Maar heeft hij het meegenomen in zijn graf….omdat hij zag dat de mens het niet waard was…..of omdat het concept enkel zou kunnen bebruikt worden in zeer kleinschalige verhoudingen om het veilig te houden. En hij had toen al vaak genoeg gezien hoe zijn uitvindingen altijd terechtkwamen in handen van mensen die vooral schaalvergroting wilden en de macht over het concept en daarbij de winsten.
  Het ontwikkelen van een grote centrale die uit de ionosfeer elektriciteit zou kunnen halen, daar zou de mens die winst wil maken zeker voor gegaan zijn. Maar het resultaat zou misschien even nefast of nefaster geweest zijn als gelijk welke kerncntrale die ontploft.
  We zullen het nooit weten.
  Als iemand het ooit vindt dan hoop ik dat die slim genoeg is, om gezin per gezin van zo een kleine generator te voorzien in alle stlilte. Zodat velen al onafhankelijk over energie beschikken voor de grote geld geilaards en machtswellustelingen het aan de oren komt.

 8. Raoul De Smet

  Johan,
  Goed zo! Al is de aanloop nogal mistig en bedenkelijk, er is natuurlijk iets van waar. Dat “beloofde land” staat al eeuwen in vuur en vlam (en niet alleen het braambos) en dat de neocons gewoon werelddominantie nastreven, is velen bekend. Jammer dat het essentiële van je boodschap – het aanklagen van het misbruik van de monopolisituatue van Electrabel – daardoor wat op de achtergrond is geraakt. Ik vraag me af of nog vele lezers tot het einde hebben verder gelezen en daardoor, je pijlen (nu plots minder scherp) niet in het woestijnzand zijn terechtgekoemen? Ja, de zonneërnergie is nog niet voor morgen, helaas. We zullen zoals met alles klein moeten beginnen en volhouden.

 9. Iets wat ieder zinnig mens al lang weet dat dit een urgent probleem is. Als we deze wereld willen veranderen is dit de markt en staat totaal hervormen. Maar dit lijkt me onmogelijk tenzij het volk een duidelijke stem laat horen, zoals bij de “witte mars”. Vroeger toen een kind werd ontvoerd werd er aan voorbij gegaan, nu in een enkele dag weet heel het land al, dus… Hetzelfde voor ecologie we zullen er moeten voor vechten en aan werken (daden dus a.u.b) stop met tonnen lectuur er over te zeveren!!!

  Er is al tijd genoeg verspeeld het is 10 na twaalf. En wie het urgente probleem nog altijd ontkent en relativeerd (ecologische crisis) zou dan maar beter eens hier op klikken http://klimaatpact.wordpress.com/ en dat GROEN(E) boekje kopen.

  Daar word onomwonden het huveringwekkend scenario beschreven over de totale degradatie en enkele VOORSTELLEN gedaan om er iets aan te doen.

 10. HOLI IS GEEN SHIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 11. Ken u deze film waarin de Rothschilds en de Rockefellers hun strategie uiteen zetten in 1992 over het Milieu op the earth Summit van de UNCED ?
  George Hunt was verbaasd over de aanwezigheid van deze twee bankiers en machtigste mensen van de wereld en was zo attent om te filmen en geluid op te nemen.
  Deze conferentie kan nu dankzij het internet in de aandacht komen van ons allemaal ….

  “The Earth Summit leverde de volgende documents:

  * Rio Declaration on Environment and Development
  * Agenda 21
  * Convention on Biological Diversity
  * Forest Principles
  * Framework Convention on Climate Change

  Deze mensen zijn de twee machtigste mensen van de wereld, de ecomische macht achter de schermen. en in 92 heet het al climat change????
  Wij kunnne er moeilik bij dat zulke machthebbers misschien wel 100 jaar vooruit kijken… op hun agenda….
  Dit is een van de punten die ze bespraken in 1992:

  “C. The present vast over population, now far beyond the world carrying capacity cannot be answered by future reductions in the birth rate due to contraception, sterilization, abortion, but must be met in the present by the reduction in the numbers presently existing. This must be done by whatever means necessary.”

  In naam van de democratie en de vrede oorlog voeren is hun devies vergeet dat niet.
  Ik denk dat deze mensen psychopaten zijn eigenlijk en velen denken dat met mij, Naomi Wolf en Naomi Klein en de makers van de Film the Coorporation
  John Pilger, Jean Claude Paye (schreef 4 boeken over de global war on freedom) en velen velen meer. Childabuse en martelen zijn dingen die bij hun terecht komen als je het onderzoekt. De werkelijkheid is donkerder dan black magic.

  Er zijn studies die aan tonen dat er plaats en ruimte genoeg is voor 20 miljard mensen op aarde; het is xenofobe om te zeggen dat we met teveel zijn terwijl we op 10 % van het aardopp wonen…

  Het zou wel eens kunnen dat het allemaal anders is als wat de instrumenten van de macht ons proberen wijs te maken…. ik bedoel de UN
  We zijn al zoveel bij de neus genomen .

  Ik zie helemaal geen echte bezorgdheid zoals van u en mij voor moeder aarde
  Wie gaat die pplastic zee in de oceanen opruimen?
  Waarom willen ze perse een atoomoorlog uitlokken tussen Israel en Iran?
  Alleen weer een machts spel. Ik denk dat global warming een stepping stone is voor een one world regering en religie… en niks bezorgdheid voor het milieu.
  Het lijdt tot ongeloof zoveel slechtheid ik weet het. Ze zijn zoooo doortrapt believe me dat zie je toch in al hun manipulaties ?
  Gooi mij ajb niet weg als de boodschap u niet aan staat.
  Ik ben maar boodschapper.

  Al Gore is eigenaar van een grote gore vervuilende zinkmijn
  en derde graads free macon als je weet wat dat betekent?
  Een vos die de passie preekt ik weet t niet.
  http://video.google.com/videoplay?docid=-6642758020554799808