‘Met onze God valt er tenminste nog te discussiëren’

De laatste kruisvaarders maken zich op voor een theologische contre-attaque.

Op 2 februari j.l. verscheen in De Standaard onder de kop ‘Bericht aan weldenkend links’ een curieus stukje van dbarnard_2.jpge hand van twee notoire penneridders: Benno Barnard en Geert Van Istendael. Naar aanleiding van het ‘hoofddoekendebat’ trekken de auteurs van leer tegen de fundamentele onverdraagzaamheid die van de Islam uit gaat, iets waar ze volledig gelijk in hebben, zie ons essay ‘De weg naar Mekka loopt dood’. Merkwaardig is echter de nostalgische toonzetting van hun artikel, en het centrale idee dat Europa om zeep gaat omdat het zijn eigen religieuze tradities verloochent, meerbepaald “het protestantisme en het jodendom, met hun traditie van dialectiek en zelfstandige tekstinterpretatie”.

Op het opiniestuk werd vervolgens door datzelfde ‘weldenkend links’ met losse flodders geschoten, het ene al clichématiger dan het andere, met als triest dieptepunt het scheldproza van Prof. Dr. Herman De Ley, in mijn studententijd een rabiate Marxist waarmee nauwelijks een normale discussie te voeren viel, en nu promotor van de sharia in ons rechtssysteem. Ik ga nu even voorbij aan de rommelige opmaak van het duidelijk veel te snel geschreven stukje: het op een hoopje gooien van de Bijbel, de Verlichting en het Westerse tolerante denken, versus de vrouwelijke hoofddoek, de “Insjallah!”-kreten en de dromen van Adolf Hitler die Al Quaeda zouden geïnspireerd hebben,- subtiel is het niet. Soit, in een schrikkeljaar waar carnaval op Lichtmis valt en de 1ste mei op Hemelvaart, moet men ook inzake logica enige verdraagzaamheid opbrengen.

Ik wil al deze onverlichte, krakkemikkige ezelsbruggen dan ook laten voor wat ze zijn, om direct naar de clou te gaan, waar de schrijvers wél een punt hebben. Sluimeren de genen van het Judeo-Christianisme in ons collectief onderbewustzijn? Rukt de Islam op, omdat wij dat erfgoed miskennen? Zal ik dan toch maar mijn al zolang uitgestelde Plechtige Communie doen?  Een poging tot zelfstandige tekstinterpretatie.

Lees het artikel  
Dit artikel openen in PDF-formaat

24 Reacties op “‘Met onze God valt er tenminste nog te discussiëren’

 1. timmermans etienne

  wat opvalt is dat er wereldwijd geen enkele religie is waar de vrouw
  een dominante rol speelt ,zelfs nog niet als gelijke wordt aanzien
  En dat zou toch al voldoende moeten zijn om een kritisch denkende
  mens over de streep te trekken .Godsdienst is een mannenzaak
  en die zullen er alles aan doen dat ook zo te houden .
  Raar eigenlijk dat er van uit de emancipatiebeweging nooit een deftig antwoord
  gekomen is op deze toch wel discriminatie

 2. Oef ! Oef ! Oef ! KEHBIB !(zie mijn reactie “Terreur ad infinitum”)
  Dat ik het nog zó zou uitgelegd krijgen, geruggesteund door andermans eruditie, is al bijna iets te veel van het goede (voor mij).

 3. Dat godsdienst niet altijd het mooiste in de mens naar boven gebracht heeft, wil ik niet tegenspreken. Maar dat vrijzinnigheid vrij is van alle ondeugden eigen aan de kerken, wordt o.a. door het verhaal Thevissen ontkracht. De geïnstitutionaliseerde vrijzinnigheid gedraagt zich als inquisiteur: “een verbijsterend verhaal over illusies, illusionisme en machtswellust, zo blijkt”.
  En over de rol van de vrouw: mogen zij binnen in de loge’s?
  Zolang we blijven steken in de tegenstelling godsdienst – vrijzinnigheid is er voor zelfstandig denken geen ruimte.

 4. “les trois bourgmestres n’avaient pas la dimension morale suffisante pour exercer la fonction”:

  http://grand-barnum.blogspot.com/2008/02/la-dimension-morale-suffisante.html

 5. Als je, zoals een werkman worstelt met staal of beton, een week gezwoegd hebt op Alain Badiou’s Le Siècle (totaal onterecht in het Nederlands vertaald als De Twintigste Eeuw), dan komt dit stuk over God, Wilderse en anti-Wilderse toestanden me over als een slaapverwekkend zaterdagavondprogramma op de VRT (waarvan ik de naam niet ken, vermits ik er niet naar kijk: De Zangkampioen??? of zoiets). Er is deze eeuw amper over God gesproken (Nietzche en Marx hadden het werk al opgeknapt) en geen enkele filosoof die het nu over “God” heeft, heeft het over Jahweh, Allah of Jezus. Maar ja, we weten dat op Spinoza na (en dat was een Portugese Jood wiens vader nooit naar Nederrland was genomen was hij niet uit zijn land verjaagd geweest) de Nederlanden nooit iets van filosofie begrepen hebben. Ik noem me dan ook geen atheïst, want me bezig houden met God lijkt me in deze tijden tijdverlies. En als ik die atheîsten dan nog zie, die zich in de winter warm houden met de stelling dat de mens van de apen afstamt (biologisch ja, maar historisch stamt hij – en zij – toch eerder af van een conditie die we eigenlijk wel met “Adam en Eba” kunnen aanduiden). Niet toevallig was het Etienne Vermeersch’s ambitie priester te worden, maar of hij kon in het seminari zijn handen niet huis houden of konden zij de hunnen niet van hem houden, en meneer werd de ‘gelover’ in Niet-God. Zijn tijd verdoen dus met dingen die niet bestaan. Dawkins’ The God Delusion die stelt dat ons Godsbegrip komt van een gen dat ons voorbestemt achter een groter beschermende man te lopen om niet door roofdieren verslonden te worden, moet me dan maar eens verklaren waarom er überhaupt “atheïsten” kunnen zijn. En Dawkins is zelf niet van de grootste. Kortom, zaterdagavondvermaak. En Sanctorum’s beroep op Freud’s poging om onze gezinsverhoudingen te verduidelijken aan de hand van Mozes’ capriolen, zijn ook leuk zaterdagavondvermaak. Al vind ik heel wat Bijbelse verhalen in hun oorspronkelijke versie (we krijgen er alleen maar afkooksels van) heel wat sappiger dan wanneer Freud denkt als een God denkt de grootste scheet der scheten te lunne laten..
  Marx en Nietzsche hadden het dan ook niet over Jahweh of Allah of Satan als ze de godsdiernst of het christendom aanvielen (Nietzsche is eerder anti-christen dan anti-God: en als God dood was, dan moet hij toch eerst geleefd en bestaan hebben. Hoe raakt Vermeersch daar uit?à.
  Kortom, als zelf onze filosofen zich in kampen verdelen met elk hun ‘Gott mitt Uns’ (en de vrijzinnigen die daar De Mens als God tegenover stellen), tja dan weten we wel waar dit eindigt. Volkeren die ten strijde trekken waarbij één ding eigenlijk het bloed en de bommen verklaart: “Jeder für sich und Gott gegen Allen”, zoals in de loopgraven van 1914-18 al wisten. Oorlog is de filosofische kwestie van de 20ste eeuw en ze zal het ook nog enkele decennia zijn. Gott gegen Allen dus!!!
  En tenslotte: dat oude liedje dat religie etymologisch van religare (binden) “afstamt” (om het à la Braeckman te zeggen, ook zo’n, groot Vlaams licht, morgen treedt hij vast toe tot die Gravensteengroep): religie komt van ‘relegere’, i.e. herlezen, de voorschriften lezen bij een ritueel. Noch Braeckman, noch Danneels, noch die Imam wiens naam ik niet kan onthoduen, ze hebben er allen geen kaas van gegetern.
  John Bernal, de Britse fysicus zei: “Gelukkig had God genoeg aan de geestelijke essentie van het voedsel (= het ofer), en moesten de (tempel)priesters zich met de materiële restanten tevreden stellen”. En die restanten, het geld, daar gaat het toch om in deze van Godenbevolkte wereld. Wie de slag om de grondstoffen winst, diens God zal het halen. Behalve in Azië: dar zijn ze minder primitief dan wij.
  Voor Leopold Flam heb ik altijd wel bewondering gehad, al was hij in zijn berope meer pedagoog dan denker. Maar hij leefde als een filosoof. Filosofie was voor hem een manier van zijn en niet zoeer van denken. Had hij nu nog geleefd, god (sic) waar had we die moeten zoeken? Nog altijd de halve dag in de Koninklijke Bibliotheek.
  Kortom, Vlaamse filosofie (van Vanb istendael tot Sanctorum, van monotheïsmùe tot mono-atheïsme): mijn moeder maakt de zaondag altijd stoverij van konijn en gelukkig had ik een vader die van leer trok tegen zowel pastoor, veldwachter, leerkacht en al wat dacht iets beter te weten dan een ander. Want al wist hij het zelf niet, hij wist dat de anderen logen!!!

 6. De heren BB en GVI zullen vanzelfsprekend vorstelijk betaald worden voor de plastic kopieën die hun ideeën zijn, in een wereld waar enkel blind en doof letterconsumentisme de geldautomaten kan vullen die mensenhoofden moeten voorstellen. Het is volkomen logisch dat bizarre vleesmachines die standaard plastic letters produceren religieuze en financiële achterlijkheid combineren met plastische chirurgie en de dagelijkse consumptie van kilo’s verdovende dan weer oppeppende medicijnen zoals benzodiazepines en antipsychotica, waarna amfetamines het geheel aan de praat moeten houden. Dat laatste impliceert overigens een uiterst actieve, criminele deelname aan de postmoderne, gelegaliseerde wereldhandel in verdovende middelen die medicijnen heten. Lang zal dat kunstmatige gedoe niet meer duren. Plastic smelt als de omgeving te heet wordt. Global warming zal het sloopwerk voortreffelijk uitvoeren, en de chirurgen zullen de restjes nog even kunnen recycleren, tot hun kwaliteit zo laag is dat ze zelfs als afval nog te giftig zijn. Zo zal de mens als giftig afval verdwijnen. Er is iets volkomen nieuws nodig.

  Jan

 7. Geert Van Istendael.
  De appel valt niet ver van de boom.
  Hij is de zoon van August Van Istendael :
  -sympathie voor de “unie van hand- en geestarbeiders”, samen met Deman in 1941.
  -tijdens 40-45 maakte hij deel uit van en groep , die de christelijke toekomst van Belgie , na de Nazi’s, uitstippelde.
  -Voorzitter van Caritas Catholica, zowel in Belgie als in West-Duitsland.
  -Spioneerde in Chili met de bedoeling Allende omver te werpen.
  -Bezocht van 1980 tot 1990 maandelijks de oud-collaborateur , maar Grippist geworden Heer Put Willy in het rusthuis Magnolia te Koekellberg. Put Willy zat in de dodengang in Saint-Gilles tot 1948 te wachten op zijn executie wegens collaboratie… De CVP lostte dat op in 48.
  en
  Zelf schreef hij mee aan de enige “autozoektocht”, die De Morgen ooit georganiseerd heeft : “Het Goud van Ancong”, juli 1993… het is een parafrase van vernietiging van de bevolking van Rwanda en Congo, die…. pas start in april 1994 en de plundering daarna van de grondstoffen….
  .. .
  Toch ziekelijk.. zulke Nostalgie die onder de zwarte rokken van priesterleraren in het Klein Seminarie van Sint Truiden is ontsproten…. zou ex-Jezuit , Dr in de psychologie, Somers mompelen vanuit zijn graf in Leuven.

  Of.. zit hij in een …Mouvance… die VOORKENNIS heeft en had ?

 8. Binnen duizend jaar zal het idiote, miljarden malen kopieerbare en gekopieerde idee van god zo grenzeloos vervelend zijn geworden dat het nog slechts als een vage hersenschim overblijft in de herinnering van mensen die geen kopieermachines meer zullen zijn zoals vandaag. Misschien zal dat zo zijn omdat de oneindige diversiteit in onze levende, oneindige kosmos, waar absoluut niets hetzelfde is, nog geen kleinste detail, ook de ideeën oneindig divers zal maken. In het andere geval sterven de kopieermachines met de naam “mensen” uit omdat zij zichzelf van die diversiteit vervreemden, en zet de diversiteit zich gewoon verder zonder de mens, alsof er niets is gebeurd.

  De reductionistische en kopïstische gen-theorie zal niets aan onze kosmologische, eindeloos veranderende diversiteit veranderen omdat ook zij als vervreemding daarvan zal verdwijnen. Zo lang mensen hun leven en hun ideeën laten bepalen door meetmachines en wetenschappelijke kopieerbare vercijfering van hun leven dat nooit zal kunnen becijferd worden – de meeste wetenschappers geloven dat vandaag nog steeds en willen het slechts omwille van geld ten koste van alles blijven promoten -, zullen ze hun oneindige, grenzeloos gediversifieerde mogelijkheden blijven vernietigen met hun zelfbeperkende, eindige meetresultaten van hun zelfgemaakte, eindige machines.

  Enkel een volwassen geworden opvatting over de oneindigheid en haar oneindige diversiteit zelf, waarin “god” en de huidige eindige wetenschap in het niets verdwijnen omdat ze beiden zo klein en kopieerbaar zijn, biedt een uitweg uit de eindige wetenschappelijke gevangenis waarin de huidige mens zichzelf maar blijft opsluiten, uit vrees in de eindige religieuze gevangenis te belanden waaruit eveneens geen ontsnapping mogelijk is.

  Het is bekend dat bij langdurige opsluitingen in gevangenissen vooral gevoelens en verbeelding steeds belangrijker worden om te overleven. Wat niet bekend is, is de mondiale geldgevangenis waarin iedereen nu leeft, en dat ook geld voortdurend en eindeloos wordt gekopieerd. En het is niet bekend dat niemand ooit tweemaal precies hetzelfde kan verbeelden, en dat grenzen in de verbeelding kunstmatig zijn.

  Indien men met zijn verbeelding door de atmosfeer van zijn eindige cultuur breekt, het zonnestelsel verlaat en door de wetenschappelijke barrière van de gigantische bol breekt die het bekende, gemeten universum moet voorstellen – miljarden lichtjaren in diameter, zo mat men -, en men begint te beseffen dat men zonder einde zal moeten reizen om de oneindigheid werkelijk te leren kennen, dan worden alle bekende opvattingen over ons bestaan, tot en met de grootste, microscopisch klein en onbetekenend. Nieuwe ideeën zullen dus zeker niet kleiner, maar oneindig veel groter moeten worden om hun betekenis en belang in de toekomst te behouden. Zeker in de oneindige toekomst.

  Jan

 9. Karel Martel Junior

  Natuurlijk dat Europa kost wat kost zijn Christelijke wortels dient te verdedigen middels een nieuwe reconquista wat het wordt van dag tot dag duidelijker dat de
  heidenen (“vrij-zinnigen”,zolang het maar hun eigen ideëen zijn die het monopolie der
  “vrijheid” genieten, zoals Prof. Frank Thevissen ondervond) der maçonieke PoCo-Loge
  een conspiratie (lijken) gesloten (te) hebben met fundamentalistische Mohamedanen, waardoor elke referentie naar de Christelijke wortels van Europa zelfs niet in de (andergenoemde) Grondwet mocht komen, ondanks’ Merkel’ protest. Kennelijk bewust en zeker intentioneel laten de vrijmetselaars ( uiteraard met de steun der
  infiltrerende fundi-Mohamedanen) l Europa van binnenuit verrotten. Het verbaasd
  met dan ook niet dat de PoCo-Loge via haar pionnen binnen Staatsveiligheid een Mohamedaans terrorist in Evergem neerpootten, uit strategisch oogpunt goed gezien. Het verbaasd me GEENSZINS !

 10. Van Istendael.
  Ik hoor het vader August in 1987 nog zeggen : “er komt een geestelijke mutatie in de mensen… zij zullen weer vroom worden, eerst in de Soviet-Unie “.
  Deze woorden komen uit “Mouvances” zoals WACL en PugWash.
  Hij behoorde tot de “MEESTERS”.
  In Kruisvaarders-ordes zoals die van de Teutonen en Malta, organiseert zich een katholieke universitaire elite van heertjes , die de leeglopende priester- en nonnen vzw’s occult opvullen.
  Zij heersen… en knielen voor het kruis, waarop Kristus staat… dus fier STAAT.. op het voetsteuntje.. geen knikkende knieën van Tertio.
  Zij schrapen de staatskas leeg en doen OCMW’s bloeden voor hun schulden ( zie Sint Pieterskliniek Leuven).

  En als klap op de vuurpijl maken zij (Order of Saint John) afspraken met de extreme Hassaniden in het Midden Oosten ( zoals in de 12° eeuw) om terreur af te spreken :
  DE STRATEGIE VAN DE SPANNING OP WERELDSCHAAL.

  Laat het u gezegd zijn door Piet Snot aan zijn ontbijt koffir met “croissant gammé”

 11. Karel Martel Junior

  correctie :”verbaasT” , want hij drinkt “T” wanneer hij tegenwoordig is, verdomme toch
  die godverdomdse spelling,die boevendien dan nog eens bij elk springtij zonodig veranderen moet !

 12. Karel Martel Junior

  @Etienne Timmermans :”geen enkele religie waar een vrouw een dominante rol speelt”
  ?????????????? WABLIEFT ! en de rol van Maria, moeder van de tijdelijk als mens nedergedaalde Zoon van God ????? Om het je af leren schrijf eens 100 maal één of andere Litanie tot Maria af ,tegen morgen, in inkt en zonder vlekken, jongen !
  Indien ge de betekenins van “litanie” niet zou weten, te wijten aan ons van dag tot dag
  immer verder devaluerende intermultiflauwekultureel “onderwijs”(sic) waar de sossen zo met smossen, zoek de notie “litanie” dan eens op bij http://WWW.WIKIPEDIA.ORG

 13. Prof H. De Ley.

  Promotor van Abou Jah Jah, pion in België van de CIA ter “herorientering” van de perceptie inzake islam in 2000-2001.

  Terwijl strateeg Martens Ludo van de PVDA voor de CIA verhuisde van Kigali naar Kinsjasa, moesten andere akolieten van de CIA in België Sharon een hilarisch proces aan zijn been lappen : Meester Waleyn slaagde erin de genocide-wet te aborteren in 2001 en dit in concert met het Yerodia vonnis uit Den Haag, binnengehaald door Meester Ramboer van de PVDA. Wie doet beter ?
  En ondertussen deed de Belgische Staatsveiligheid, samen met haar Marokkaanse vroedvrouw Abdelkader Belliraj, de bevalling van Abou Jah Jah in okt 2001.

 14. hoofddoekendebat.

  en… nieuwe tetten
  .. face-lift
  … kleiner oren…
  …………………………………liposuctie…

  wat is dat anders dan bedekken van onze ontbindende lijven in het Westen ????

  een grotere penis = burka
  een liposuctie = burka
  rechte neus = burka
  ontkrulling bin negers = burka
  ooglidcorrectie bij Chinezen = burka

  ….. hier komen weer gaskamers van… want “de mens kotst van de mens”.

  Hoelang nog wachten op de grote zuivering ?

  NB….. De Inca’s moeten hun idee over “Mensenoffers” toch ook gevonden hebben na miserie, klotenboel, overbekakking.

 15. timmermans etienne

  Voor Karel Martel
  mijn excuus voor de foute vaststelling ivm de ondergeschikte rol van de vrouw
  in veel relegies.
  De meeste mensen zullen wel begrijpen wat ik daar mee bedoel.
  Alleen enkele zelf ingenomen verlichtte geesten waaronder uzelf vinden het nodig
  om daar direkt op te springen .
  Ik ben er mij van bewust dat ik het op literair gebied tegen u moet afleggen,maar
  ik durf er teminste nog mijn naam onder te zetten .
  Voor de rest ,ik zou zeggen veel jeuk en een kort aaaaaaremke

 16. Ever wonder where Freud got psychoanalysis from? Nowhere.
  I am here to point out a massive religous misuse of modern science that is eminating in the very society I live in. Knowledge is the enemy of deduction, however knowledge cannot be acheived without the primary deduction of an original hypothesis. The basic theories of psychoanalysis, IE the origins of modern psychology, come undeniably from the hypothetical deductions of Sigmund Freud; none of these deductions have been made proven, or even evident.

  The point is essentially that the psychology used to treat mental patients in the modern world is neither based in truth nor evidence, and is the archaic remnent of an oldworld pseudo-philosophy started in a time when neurology was too far in its infancy to discover the ACTUAL workings of the human mind. Neurology has yet to find out how exactly the brain functions, but having no idea how it works does not mean that the most well known ideas should instantly be accepted as true; rather we should use ONLY what is known to be certain in the human mind when treating mental patients. Freudianism is a religous entity hidden behind common acceptance and cultural history, its theories are outdated and for the most part extremely unprovable. It is easier, by a long shot, to prove the epic of Gilgamesh or the Bible that it is to prove Freudianism.

  Dit standpunt komt van een 16 jarige jongen uit Mexico. Maar misschien toch interessant voor de oudere filosofen die nogal graag beroep doen op Freud,

 17. Ai Monglei

  aan eric rosseel
  Als filosofie kiezen is tussen god en stoverij van konijn op zondag, om eens iets uit zijn verband te rukken, geef mij inderdaad maar stoverij van konijn.

  aan ludoke
  Piet Snot met een vàlling ??

  Visionnair België, in ieder geval de GEZELLIGSTE blog, zou onze Moeder Maagd Maria ook gezegd hebben, cfr Karel Martel. Of heb ik iets verkeerd gezegd ?

 18. Ik heb nooit begrepen waarom mensen God er altijd weer bij sleuren als er problemen zijn op de globe.
  Dat mensen die niet in god,of allah, of hoe dat “opperwezen” ook mag heten geloven, ook telkens gelovigen er van willen overuigen dat het geloven in één god de oorzaak van alle miserie zou zijn, vind ik ook echt raar.
  Als er geen god bestaat….dan is de mens er puur toevallig en puur door evolutie. Dan was de mens er voor er monotheïstische godsdiensten bestonden. En als de mens er eerst was…dan is de mens enkel en alleen de schuldige voor zijn idioot gedrag. Of geloven in god bestempeld kan worden als idioot gedrag, dat zou ik niet zo meteen stellen. Er zijn vele gelovige mensen die heel respectvol omgaan met anderen. Je hebt dus gewoon slimme en domme gelovigen. Maar god en godsdienst is niet bepalend voor iemand zijn EQ.
  Onder ongelovigen zie je immers hetzelfde. Zonder te geloven in een god zijn er mensen die respectvol omgaan met anderen. Maar er zijn er evenveel die er niet in slagen zoals dat bij de gelovigen het geval is. Ongelovigen hebben niet per definitie een hoger EQ dan gelovigen.
  Maar ook voor wie gelooft in een “schepper” geldt, dat zijn idioot gedrag enkel aan hemzelf te wijten is. Uiteindelijk lezen hun heilige boeken met een bepekrt IQ en EQ als ze al kunnen lezen. En kunnen ze zelf evalueren of hun interpretatie juist is? Dacht het niet. Feit dat er miserie is op de planeet en alle heilige boeken over vrede spreken….moet er iets grondig mis zijn met de interpreatie die gelovigen er aan geven. Hier en daar zit zoals gezegd een uitzondering, die nederiger is, er niet van uit gaat dat hij of zij alles weet en correct begrepen heeft en gaat nuanceren.

  Ik heb god of het opperwezen nog nooit ontmoet. Voor mij is dat geen reden om er van uit de gaan dat die niet zou bestaan. Omdat ik nooit een ontmoeting had met dat opperwezen, kan ik er ook niet over oordelen…of er teleurgesteld in zijn….en daardoor dan maar ongelovig worden.
  Mensen heb ik al heel veel ontmoet. En in de meeste gevallen stellen ze mij echt teleur.
  Of ze nu Moslim, Christen, Atheist, Protestant of Budhist zijn…de meeste mensen stellen me teleur. En ik durf dan ook zeggen dat ik vooral teleurgesteld ben in het diersoort “de mens”. Ik ben zelfs teleurgesteld in mezelf…mijn vermogen om te begrijpen is te beperkt te klein om een verschil te maken. De enige troost die ik heb is dat het bij anderen niet anders is, ofschoon sommige menen te denken dat ze het wel begrepen hebben en dé oplossing kennen.
  En ik geloof dus ook niet meer in de mens. Ik verwacht niet meer dat de mens er ooit iets beter zal van maken op deze planeet. Daar waar Sanctorum hier zegt dat moge de mensheid zich ontdoen van die monotheistische religies het allemaal beter zal worden…daar geloof ik niet in. Simpelweg omdat dat al eens bestaan heeft en in die periode waren er net dezelfde problemen als nu, alleen waren er toen minder hoogtechnologische wapens om elkander kapot te maken.
  Dus neen met of zonder monotheïsthische godsdiensten, de mens zal er altijd een zootje van blijven maken….voor het ontstaan van de huidige rivaliserende wereldgodsdiensten was de mens niet anders of slimmer.
  Elke ongelovige zou dus moeten weten dat de mens er eerst was en dat die ook de bedenker geweest is van die religieuze instituten. Zo lang de mens bestaat zullen er nog meer van die instituten bedacht worden. Tegenwoordig geloven mensen in Europa vooral in “den economie” …ze willen alles opgeven…hun nachtrust, arbeidsvoorwaarden die door vorige generaties verworven werden, zorg voor eigen kinderen en ouderen…etc…
  Alles hebben ze over voor arbeidsplaatsen en”een economie die goed draait”.
  En ja als hen morgen gevraagd wordt om in het Midden Oosten te gaan sneuvelen, dan zullen er zijn die dat even makkelijk zullen doen ten behoeve van “den econmie” als ten behoeve van “dat joods-christelijke” verhaal.
  Het maakt gewoon geen flikker uit. Met of zonder godsdienst…mensen gaan vroeg of laat altijd wel één of andere psychopaat of psychopaten achterna hollen. Het erge is met psychopaten…dat eer mensen door hebben dat ze er met één te doen hebben, en hem of haar verkeerdelijk voor “een goede leider” hebben gezien….is het al lang te laat.

  Zelf voel ik totaal geen dreiging van “de Islam” alleen maar de dreiging van egoïstische mensen. Als ik zo meteen het huis verlaat, dan weet ik dat ik overhoop gereden kan worden door de zoveelste automobilist die tegen de rijrichting tegen 70 per uur over het woonerf scheurt waar ik woon en die geen zier geeft om andere weggebruikers die ook een bestemming gepland hadden en daarom niet “het hiernamaals”. De Islam, het Christendom; het Atheïsme of het Jodendom, hebben niks met dat gedrag van chauffeurs te maken. Dat is gewoon menselijk gedrag.
  En menselijk heeft bij mij een andere betekenis dan voor vele anderen. Menselijk= gevaarlijk,onverantwoord, egoïstisch, wreed…..

 19. toch straf,filosoofkes,uit uwe nek kletsen en denken dat ge waarheid in pacht hebt
  ter info : spreken is zilver,ZWIJGEN is goud !
  Hoge tijd dat in pseudo-intellectuele kringen toch is even hun kop dicht houden ,na 8 jaar Guyke ,heb ik mijn buik vol van 40+ gelul.
  @ pela EQ? Straf ,vroeger noemde men zoiets manipuleren of naar de hand ztten,deze vorm van “intelligentie” is wat men bestempeld als DOORTRAPT zijn.
  enne heu met EQ kan het doorsnee vrouwelijjk trezebees zich ook als slim en snugger profileren,maakt dit van mij dan een sexist ,nee zeker niet als ge ziet wat bvb. GvA als voorpaginanieuws vandaag :Hoge hakken race voor 10.000€ .
  Wat geloof en goden betreft: het is niet het geloof zelf dat het “kwaad” is,wel diegene die het belijden en er een interpretatie aangeven zoals het hun uitkomt,net zoals een onze belgische wetgeving,ondertussen is onze aardkloot een corrupte mesthoop geworden dankzij Bushkes ,Guykes ,Silvoikes ,Blairekes,Gateskes,Hutskes,Frerekes…………….
  Om eerlijk te zijn ,ik weet niet waarom ik deze rotzooi nog lees?
  Om het “metafysich” (haha,bewust gedaan ,intellectuele elite) :VERVUILING VAN DE ETHER,bah varkens!

 20. Hmmm,geen baarmoederbetoog van het studerend hoertje of is het hoerige studentje?
  Misschien is een studentejobke zoeken ,is wat vermoeiender dan rondneuken maar ge gaat u emotioneel(rede is niet aan vrouwen besteed) wat beter voelen EN is wat respect opbrengen voor de mannelijke kant van uw ouders (ipv van de typische slachtoffer rol,maar daar trappen de meeste mannen dan nog altijd in ,hé).
  Kon het niet laten ,’t is weer hopeloze internationale vrouwendag met kiekens ala Rice en de Oekrainse machtsgeile madam in Brussel ,teveel eieren onder vrouwen en het enigste dat eruit komt is genieten ,welness en glitter en glamhoer.( things ,keyes and all facilities)
  En dan zich maar afvragen waarom ze nog altijd minder betaald worden dan mannen ,niet lullen dames ,presteren of zwijgen,dar geldt voor ons mannen ook!
  Hopeloze wezens,pffft.

 21. @zot. Ge hebt gelijk EQ is ni de juiste term vooor wa ik wil benoemen. Dus schrap dat EQ maar. Mor ik weet begot ni welke term daar wel moet staan. Mor tis zeker en vast ook niet IQ want dat zegt oek niks over iemand zijn gedrag en interpretaties en manier van leven.
  En veur de rest denk ik da we eigenlijk min of meer hetzelfde gezegd hebbe.

 22. Ik ben-die-ben uit de brandende braamstruik

  Vermits velen onder u de arrogante pretentie hebben om zich in te beelden dat hun bedovergrootvader nog in de bomen hing te zwieren, dat klopt maar dan ALLEEN voor die maçonnieke domoren die HUN waanidee als “enige Echte Loge Waarheid” door eenieders strot willen rammen, volgens de oekazes die de SELECTIEVE “verdraagzaamheid”(sic) : de evolutieleer-farce. Voor alle gelovigen, wees gerust : Ik heb u geschapen volgens een schema dat door u “Intelligent Design” wordt genoemd. De Loge freaks heb ik volgens een alternatief “Stupid Design” geschapen, wat verklaart waarom hun bedovergrootouders slingerapen waren. Aan alle gelovigen ; neen, ik stuurt Jezus niet terug om op een trouwfeest te Cana of elders om van Spawater een vat Chateau Pëtrus te maken, eerst met verstand leren drinken !

 23. Wilfried Pauwels

  Mijne dierbaren,,

  Het is prettig om deze filosofische praat te lezen. Freedom of Speech! Johan doet dat goed. Religio is voor mij ‘verbondenheid’ met mekaar, met de natuur, met de geschiedenis (ook met de leuke apen in de bomen), met veel respect, zelfs met sympahie en met genegenehid (liefde) voor het Al. Spinoza is het lezen waard en laten wij toch nog even verder nadenken. Zonder verwijten of best-weten. Kant en C° zijn heel wat moeilijker om lezen. Ik heb bij Kant nooit scheldwoorden gelezen. Vrienden, ik wens U nog een goede tijd en laten wij niet vegen met een te grove borstel. Filosofie is een te ernstig amusement om er te oppervlakkig mee om te gaan. Ik heb persoonlijk enkele beroepsfilosofen gekend. Die slaakten geen kreten en formuleerden geen verwijten en ze heften niet het troostend whiskyglas, zoals ik sommige profs heb zien doen. Wanhoop is van het ergste wat een mens kent. Hopen en geloven in de toekomst, ik tracht dat(met mijn bescheiden middelen te doen. Ik zie er reeds naar uit om de volgende teksten aandachtig te lezen. Ein Prosit der Gemütlichkeit,

  Wilfried Pauwels, Veurne.

 24. Il Marocchino

  1) Mij hebben ze wijsgemaakt dat de marxistische oneliner zo gaat: “godsdienst is opium VAN het volk” en niet VOOR het volk. Dat eerste zou betekenen dat het volk zich zelf bedient van de drug.

  2) Heeft beste Johan nooit aan zijn Joodse medeklasgenoten gevraagd waarom hun God “Elohiem” als naam heeft. Volgens mijn zeer beperkte kennis van het Hebreeuws zou dat een meervoudsvorm zijn. De genesis in de Tora begint met ‘beresjeet bara elohiem…’ wat eigelijk het volgende zou moeten geven “In den beginne schiepen de Goden…’ en niet schiep God…Een foutje van de Tenach-redactie? Polytheisme?

  3) Insjallah => ‘in sjaa’a (a)llaah betekent niet dat “God het zo wil “maar “Indien God het wil”. Dat is niet hetzelfde!

  Tante belle cose