Israël past nazi-praktijken toe in Gaza

gazaDe Israëlische bombardementen op Gaza van dit weekend richten een ware slachting aan en voeren het Palestijns-Israëlisch bezettingsconflict daarmee nog maar eens naar een nieuw bloedig dieptepunt.

Zo begint de tekst van het opiniestuk voor De Standaard en De Morgen, dat ik mee ondertekende. Het is een cynische realiteit dat de nakomelingen van de Holocaust-slachtoffers, die vanuit deze tragedie de oprichting van hun staat legitimeerden, nu zelf tot de genocide overgaan. Wat de propaganda ook moge beweren, deze bombardementen vormen het sluitstuk van een maandenlange, op de bevolking gerichte uithongeringsstrategie. Een grondoffensief zal de zaak netjes “endlösen”, nog net voor Bush het Witte Huis verlaat. Want de timing klopt natuurlijk perfect. Obama zou wel eens, ondanks de machtige joodse lobby, orde op zaken kunnen stellen, dus moet het snel gaan. Bovendien zijn het verkiezingen in Israël en loont het rollen met spierballen electoraal altijd. Tenslotte schijnt het zelfs dat in deze campagne een nieuw soort Israëlische raket te velde wordt uitgetest, en waar kan men dat beter doen dan op zo’n landstrook vol lastig volk.

Men mag ons 100 keer van antisemitisme beschuldigen, maar dit is obsceen.

De niet-aflatende culpabiliseringsstrategie van de Joodse lobby –m.n. het constant moord-en-brand schreeuwen over “antisemitisme”, telkens iemand de Israëlische annexatiepolitiek in vraag stelt- zou wel eens het effect van een self-fullfilling prophecy kunnen krijgen. Want eerlijk gezegd: het media-optreden van zionistische agenten à la Michel Freilich begint me de keel uit te hangen, ik krijg genoeg van die hypocrisie. Heel dat joodse lobby-gedoe roept zelf de onzindelijke gedachte op dat joden wereldwijd joden verdedigen, wat ze ook wereldwijd uitspoken. Dat dit niet zo is, bewijst het bestaan van de vredesbeweging Jewish Voice for Peace, maar ze worden weggelachen, gecensureerd, vervolgd.

Als Vlaamse republikeinen moeten wij de Israëlische agressie veroordelen. Zoals ik elders schreef dat wij, “zwarten”,  nog niet zolang geleden dezelfde status in België hadden als de Congolese negers, en onze negritude niet hoeven te ontkennen, zelfs met trots mogen claimen,- zo roept het lot van het Palestijnse volk associaties op met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Akkoord, we worden niet platgewalst door tanks. Maar onrecht is onrecht, en het gaat mijn verstand te boven waarom bepaalde Vlaamse conservatieven, die het autonomisme gunstig gezind zijn, zich ideologisch linken aan de Israëlische volkerenmoord.

Het zijn misschien gewaagde vergelijkingen, ik geef ze voor wat ze waard zijn: Israël gaat verder met zijn kolonisatie van de Palestijnse gebieden, tegen alle VN-resoluties in; het franco-Belgische establishment blijft Vlaanderen als een wingewest beschouwen en lapt de grondwet aan haar laars (zie BHV); het Amerikaanse Bush-regime steunt Israël volop in deze onwettelijkheid; Europa geeft het francofone imperialisme alle ruggesteun (agressor speelt slachtofferrol). De Palestijnen hebben Hamas op democratische wijze verkozen, maar Israël vindt Hamas geen “democratische partij”; vul de vergelijking verder zelf in.

Ik heb dus getekend, en ja, ik zal straks aanwezig zijn op de protestbetoging in Brussel.

Ik wil daarbij duidelijk stellen dat het voor mij niet echt een aangenaam moment was, om in deze dramatische context front te vormen met Abu Djadja-aanhangers of islamo-fascisten (die bestaan natuurlijk ook) als Prof. Herman De Ley, die de sharia bij ons wil invoeren. Maar goed, af en toe moet men in dit leven zijn neus dichtknijpen.

Moge 2009 ons toch iets dichter brengen bij een billijke oplossing voor het Joods-Palestijns conflict, én bij het tot stand komen van de Vlaamse Republiek, gefundeerd op vrijheid, rechtvaardigheid en democratie.

Groet aan allen.

 

Johan Sanctorum – 31/12/08

Advertenties

114 Reacties op “Israël past nazi-praktijken toe in Gaza

 1. Het cynisme en disproportioneel geweld tegen een de Palestijnse bevolking in Gaza tart elke verbeelding.
  Laat ons symbolisch gasaanstekers naar de Israelische ambassade sturen. Misschien zal het gas hen laten herinneren aan een gelijkaardig onrecht dat aan de Joden mensen ooit werd aangedaan. Onvoorstelbaar.

 2. Met een dergelijk eenzijdig standpunt wordt een billijke oplossing natuurlijk wel heel moeilijk.

 3. Dit is geen genocide. Israel en de Westbank leven naast elkaar zonder elkaar de kop in te slaan. Er is een wederzijdse erkenning. Als er een genocide zou zijn, dan had Israel ook de Westbank aangevallen. Het gebruik van dramatische termen verlaagt de geloofwaardigheid van gelijk welk opiniestuk.

  Als Hamas het recht heeft Israel niet te erkennen dan geldt dat omgekeerd ook. In eigen land heerst er een cordon sanitair en dan kan dit opeens niet met erkende terroristen. Over schijnheiligheid gesproken!

  Hamas heeft als doelwit de bevolking: raketten worden op de Israelische bevolking afgeschoten, bommen gaan af in volle bussen, zelfmoordenaars laten zich ontploffen op volle marktpleinen. Raketten afschieten op de Israelische bevolking, zich dan snel mengen onder de eigen bevolking en dan klagen dat de bevolking wordt aangevallen. Wat een schijnheiligheid. Hamas misbruikt de Israelische en eigen bevolking. Hoe kan men hier nog verder op ingaan?

  Hamas voert via Egypte oorlogstuig in. Waarom? Zoals de Westbank bewijst, Israel niet aanvallen betekent dat men geen wapens nodig heeft. Als men wapens kan invoeren, waarom geen levens- en geneesmiddelen? Wat een schijnheiligheid. Walg.

  Eerst laat men de bevolking aan flarden schieten en dan verhindert Hamas dat de bevolking zich in Egypte laat verzorgen. How low can you go. En dit geldt ook voor u, meneer Sanctorum.

  Hamas is een groep van fanatiekelingen die nul respect hebben voor gelijk welke mensen of het nu Israelis of Palestijnen zijn. Islamitischfundamentalistische terroristen plegen overal ter wereld aanslagen zonder ook maar een greintje respect voor anderen. Ze gebruiken gewoon andere mensen. Waarom zou het gebruik van mensen in Gaza anders moeten beoordeeld worden dan in New York?

 4. Israël volhardt in zijn inhumane politiek tegen de Palestijnen. De bombardenten zijn zonder meer een oorlogsmisdaad. Israël beweert daarmee Hamas te raken. In werkelijk gaat het om een brutale oorlogscampagne tegen de hele bevolking van Gaza.

  Niet Hamas, maar Israël heeft het bestand gebroken. Twee maanden geleden, tijdens de nacht van de predidentsverkiezingen in de V.S., vuurde Israël al raketten af op Gaza om tunnels te vernietigen waarvan Israël dacht dat Hamas van plan zou zijn geweest die te gebruiken om Israëlische militairen te ontvoeren.

  cfr. http://www.lewrockwell.com/frank/frank41.html

  De Free Gaza Movement stuurde een boot met een aantal artsen en chirurgen aan boord, en veel medische hulpgoederen naar Gaza. De boot werd voor de kust van Gaza aangevallen door de Israëlische marine. Er is ook een opslagplaats van medicijnen gebombardeerd – die ging in vlammen op. Het leger beschoot ook het medische personeel dat probeerde gewonden te evacueren.

  Israël was al een half jaar bezig met het voorbereiden van deze oorlogsmisdaad! Het was dus even wachten op een aanleiding, om de wereld weer te laten denken dat het de Palestijnen zelf waren die het hadden uitgelokt. Die kwam dus, nadat….. Israël ZELF, als eerste, het staakt-het-vuren heeft geschonden (zie hogerop).

  Israël probeert om de vorige oorlog alsnog te winnen: de mislukte oorlog tegen Libanon van deze zomer is de aanleiding. Israel zoekt revanche in Gaza.

  Richard Falk, van de VN, die onlangs de toegang tot Israël werd geweigerd, noemt de aanval onomwonden een oorlogsmisdaad. Israel zou moeten worden aangeklaagd voor volkerenmoord. Cfr.’Gaza strike is not against Hamas, it’s against all Palestinians’ by Amira Hass – http://www.haaretz.com/hasen/spages/1050688.html

  P.S. Ik ben steeds een uitgesproken criticus van de islam geweest (en nu nog trouwens). Maar in tegestelling tot vele anderen ( vooral neoconservatieven ) draag ik geen paardekleppen.

 5. Wat was er eerst ? De kip of het ei, beste Jan? Waarom terrorisme? Welke middelen van verzet resten er voor de radeloosheid, die Israël teweeg brengt? Is de voedingsbodem dan niet het onrecht zowel historisch als dagdagelijks door Israël begaan, ook op de Westbank met hun nederzettingspolitiek? Is het daarom niet wat te simpel om dit alles af te doen met een containerbegrip als terrorisme? En het gebruik van geweld buiten elke proportie dan?

  Ik doe alvast een gasaansteker op de post. Mogen de zionisten tot in het diepst van hun ziel gekwetst zijn.

 6. Ben het met dit stuk absoluut ONEENS : zonder een aanhanger te zijn van ” de Joden”.
  Verwijzen naar de Nazi-praktijken is té populistisch en kan ik van de schrijver zelfs niet aanvaarden, hiermee brengt hij veel van zijn geloofwaardigheid op de helling.
  Feit is dat ze er nooit zullen uitraken : de Joden omdat men zegt dat het niet hun land is, (maar vanwaar komen ze dan ?) en de Palestijnen omdat ze onderdrukt zijn en omdat hun land is bezet !
  Maar je moet eens naar Israël gaan bij de nederzettingen en overal een beetje om eens te beseffen wat het is om àlle uren van de dag, van de week, van de maand, van het jaar én jaren aan één stuk te leven in angst !!
  Een volk dat zijn eigen kinderen de dood injaagt (zelfmoordterroristen) hoe noemt de schrijver dat ? Helden ? Martelaren ? Ik ben anders opgevoed.

 7. vaerendonck andré

  Israël-Palestina vergelijken met Vlaanderen-Wallonië gaat me toch wel iets te ver. Maar goed, als dat Uw mening is.

  In elk geval, zolang mensen hun eigen grote gelijk niet kunnen tot ware proporties herleiden, zullen er ALTIJD, waar ook ter wereld, problemen blijven bestaan.

  Ik vraag me werkelijk af waarom mensen echt niet in overleg met elkaar kunnen gaan en de “problemen” in Vlaanderen begrijp ik al helemaal niet : welke Vlaming durft zich vandaag NOG NIET ontvoogd noemen ?

  Ach ja, …………………………………………………………………………………………………………………, klagers en zagers, we vinden ze overal en dat zal nooit veranderen !!!

 8. @Achiel

  de bewoners van deze nederzettingen zijn daar vrijwillig gaan wonen (soms zelfs illegaal) en wisten best wat hun te wachten stond. Medelijden is hierin ongepast.

  @Sanctorum

  Ik zou als ik van u was uw neus toch open houden met die islam-fascisten wilt u niet gezien worden (de anti-westerse praat zal niet van de lucht zijn).

 9. Ik sta al sinds mijn geboorte 100% achter de Palestijnse zaak maar termen als “genocide” vermijd ik toch zoveel mogelijk. Het woord is inhoudsloos geworden. Zelfs als metafoor verhult het meer dan het verheldert.
  En van een genocide van de Francofone burgerij op het Vlaamse volk heb ik van 1830 tot 2008 nog niet veel gemerkt. Blijkbaar is de Gaza-slachting voor Johan Sanctorum maar een welgekomen aanleiding om de Vlaamse Republiek (met of zonder Limburg ??) te propageren. Dit getuigt niet bepaald van een sympathie voor de Palestijnse zaak.

 10. U bevindt zich reeds in goed gezelschap van deze bv. “Frank De Vos : Laat ons symbolisch gasaanstekers naar de Israelische ambassade sturen. Misschien zal het gas hen laten herinneren aan een gelijkaardig onrecht dat aan de Joden mensen ooit werd aangedaan.”

  Als iemand refereert naar de Holocaust wordt hij direct door de PC-meute aanhangers van Hamas en Hezbollah beschuldigd van Holocaust Uitbuiterijen.

  Als we d ‘r dan zelf niet over beginnen (want dat mogen we niet meer willen we geloofwaardig blijven [sic]) krijgen we een bal slecht gehakt van nieuwe humoristen zoals Philippe Geubels en Alex Agnew naar ons hoofd hier vlijtig geïmiteerd door een gemene vos met name Frank De Vos. Zum Kotzen!

 11. Ik vind het echt groots dat u gaat meebetogen tegen de 300 doden in de Gazastrook. Vooral dat ik u ook zeer actief bezig gezien heb om te betogen tegen de 300.000 doden in Darfur, tegen de etnische zuivering in de Westelijke Sahara en de bezetting van Tibet. Enfin, ik ben niet zo zeker dat ik daar gezien heb maar moest u er aanwezig geweest zijn dan had u daar absoluut geen risico genomen om naast Abou Jahjah aanhangers of Herman De Ley te staan lopen. Ik kan u verzekeren dat die er niet waren. U kunt zich dan afvragen waarom 300.000 BURGER doden in Darfur honderd keer minder aandacht krijgen dan een 200 Hamas doden in Gaza? Of waarom de 400 doden bij de bombardementen van het Palestijns vluchtelingen kamp Nah El bared in Noord Libanon niet echt de media haalt, maat staan dat Johan Sanctorum voor die palestijnen zou manifesteren? Gelukkig dat tijdens de manifestatie te Brussel alles goed verlopen is. De thuisploeg van Hezbollah liept voorop met de vlag van Saoudi Arabie. En U er braafjes achter.. Al te zien op http://blog.joodsactueel.be/

 12. Maar 1 ding heb ik hier op te zeggen! Extreem religieus geweld maakt alles kapot religieus fanatisme zou verboden moeten worden! De beide partijen zijn even slecht. Dit conflict is gewoonweg niet op te lossen zolang die twee religies blijven bestaan althans de fanatici kan dit gewoonweg niet opgelost worden. Nooit niemendal ook niet na 60 jaar van conflict! Geen enkel geloof is zuiver of nog beter eerder slechter dan goed!

 13. Geachte, Israël heeft duizenden raketaanvallen te verduren gekregen en het heeft pas na tientallen waarschuwingen zijn plicht gedaan, n.l. het beschermen van de eigen bevolking.
  Net zoals de nazi-raketaanvallen destijds zijn de Palestijnse lukraak (terrorisme dus), dit in tegenstelling tot de gerichte Israëlische op Hamas-doelen.
  De ware misdadigers zijn zij die doelbewust burgerslachtoffers maken, hetzij door blinde raketaanvallen richting steden, hetzij door de eigen bevolking als schild te gebruiken voor de reactie op hun terroristische misdaden – dit voor propagandistische doeleinden (zoek maar eens op bij youtube onder de noemer “pallywood”).
  Verder lijkt mij de betiteling “uithongeringsstrategie” voor een land dat in volle oorlog massale voedsel- en medicijnenbevoorrading doorlaat voor de vijand toch wel wat van de pot gerukt.
  Israël heeft ook nooit verklaard dat Hamas geen democratisch verkozen partij is, maar wel dat het een terroristische organisatie is die met geweld de vernietiging van Israël betracht. En dus moet bestreden worden.
  Wat uw afkeer voor het testen van raketten betreft: Israël doet dat enkel in oorlogstijd, Hamas doet dat in oorlogs- én vredestijd.
  Israël heeft Gaza volledig ontruimd (net zoals de volledige Sinaï destijds) hoe kan men dan spreken van een bezettingsconflict of Israëlische annexatiepolitiek?
  Hoe verklaart u dat Israël de Westelijke Jordaanoever niet op dezelfde manier “behandeld”? Het enige verschil is Hamas met zijn raketaanvallen.
  Tenslotte ben ik als -jawel- Vlaams republikein absoluut niet gediend met uw poging tot associatie tussen uw selectieve verontwaardiging/de islamitische haat en terroristische ijver tegenover Israël/het Westen en vreedzame Vlaamse pogingen om tot meer autonomie te komen.

 14. Wat Barack Obama betreft, die (volgens u) Israëlische would-be nazi’s hoeven van hem blijkbaar toch ook niet veel te vrezen hoor.
  Dit stond in “The New York Times” 27/12/2008:
  “If somebody was sending rockets into my house where my two daughters sleep at night, I’m going to do everything in my power to stop that,” Mr. Obama said in July. “And I would expect Israelis to do the same thing.”

 15. De spreuk “Wat ge niet wilt dat u geschied, doe dat ook een ander niet” zou iedereen beter in praktijk brengen, maar blijkbaar heeft macht en geld de bovenhand en speelt menselijkheid in de goede zin van het woord niet mee. Ik wou dat ik er iets aan kon doen aan al dat leed.

  Liefde, vergevingsgezindheid en empathie zijn misschien de oplossing, maar ik vrees dat ik te naief ben.

  Aan iedereen toch een gelukkig Nieuwjaar

  Trees

 16. Ik kan Johan slechts bijtreden. Natuurlijk is het mohammedaans terrorisme fout en verdient zware afkeuring. Maar wie nu begrip opbrengt voor het al te geweldadige Israëlisch optreden, mag eerst eens overwegen of de middelen aangewend door een democratische rechtsstaat, die Israel toch hoort te zijn, meer verderf horen te zaaien dan die van opgepepte haatdragende moslimfundies. Zoals de Koran zweert de Joodse Bijbel bij het ‘oog om oog en tand om tand’. De overtreffende trap van ditt vergeldingsprincipe is ver verwijderd van christelijk/humane overtuigingen; het is het principe waarmee vertegenwoordigers van misdadige regimes de zwakkere tegenstander op de knieën wil krijgen met als ellendig resultaat dood angst woede haat en hernieuwd geweld.

 17. Regime Israël of Hamas: idioten zijn het allemaal. Spontaan zou ik kiezen voor de zwakste. Maar ik stel me rationaal op als een reiziger,neutraal, zodat ik overal kan komen en met alle fijne mensen ter wereld kan praten.

 18. Het is trouwens onze zaak niet. Laten we ons met de toekomst van Vlaanderen en het einde van België bezighouden.

 19. zomin als de Joden zelfmoord pleegden om te anticiperen op de gaskamers…
  zomin weerhoud er iets de Palestijnen om “het lijden ” vòòr te zijn…

  Ooit pleegden Joden bewust zelfmoord om de Romeinen vòòr te zijn.

  Een menslievende organisatie , de vzw SPARTA, heeft een stock van cyaankali-gelulen en wil die leveren aan 0,35 € de gelule in de Gazastrip.

  Artsen zonder grenzen en anderen voelen de nood .. de nood te lenigen…

  Door andermans-lijden worden sommigen .. een beter mens….

 20. De verwijzing naar Vlaanderen zou in die zin kunnen opgaan indien u de vergelijking maakt met het streven naar een eigen land (staat).
  Na eeuwen een eigen land verworven te hebben zal men alles doen om het te verdedigen, zeker tegen een agressor die de vernietiging van Israël voorstaat.
  Indien Vlaanderen na 180 jaar, na alle democratische middelen aangewend te hebben, een eigen staat zou worden , stel ik mij voor dat we alle middelen zouden inzetten om het te behouden.
  Het moslimfundamentalisme, er is geen ander, begrijpt enkel de wet van de sterkste.
  Niks andere wang aanbieden wat het westen doet, maar lik op stuk. Dat er burgerslachtoffers vallen is onvermijdelijk, het zijn wel diezelfde burgers die hamas verkozen hebben.
  Gesteund door goedgelovige westerse dhimis, waarschijnlijk met een dubbele agenda, wanen ze zich gesterkt om dagelijks raketten af te vuren. Wat zou u doen mr.sanctorum? Praten terwijl de argumenten van de islam langs je oren suizen? Vlaanderen praat nog altijd na 180 jaar en het komt onze strot uit om uitgelachen en vernederd te worden. Maar ja, we zijn geen joden.
  Als u toch een vergelijking wilt maken: bezie het andersom, wij zijn de joden en de walen zijn, als men het europese standpunt moge geloven, het onderdrukte volk.
  De Vlaamse politiekers lopen al 180 jaar met hun neus toegeknepen, men ziet wat het gevolg is
  Goebbels lacht postuum in zijn vuistje.

 21. Rudi Dierick

  ligt de toestand niet nog complexer? Israël lijkt géén billijke redelijke omgang met de Palestijnen te kunnen vinden. Maar laten we eerlijk zijn:
  1. Hoe kan Israël verwachten vrede sluiten met een organisatie die de vernietiging van Israël openlijk nastreeft, én daarvoor kan rekenen op machtige bondgenoten (zoals Iran en Syrië, waarbij dit laatste met brutale terreur en moorden Libanon dwingt om de Hezbollah vanop Libanees grondgebied te mogen strijden tegen Israël)?
  2. Over die democratische verkiezing van Hamas: wordt de lat hier niet bijzonder laag gelegd? Imemrs, zowel Fatah als Hamas voeren een harde terreur tegen alle andersdenkenden. Vandaar dat er bij de ‘verkiezingen’ ook nauwelijks andere partijen durven opkomen! probleem dat overigens wijdverspreid is ind e regio, of waarom zou Amin Maalouf zich in Parijs hebben moeten vestigen?
  2.B. Ook inzake pers is er sprake van massale manipulatie en censuur door Hamas en haar bondgenoten.

  Deze kritische bendekingen sluiten aan bij een ruimer streven naar aandacht voor de grondvesten van de democratie én prioritaire aandacht voor het lot van de gewone man.

  Bij dit laatste: waarom verzwijgen dat
  1. Israel, ondanks de grote moeilijkheid om Hamas te treffen wanneer dit zich moedwillig verschuilt onder de burgerbevolking, toch duidelijk de militaire infrastructuur van Hamas weet aan te vallen. UNO-rapporten spreken van slechts 1/5 burgerdoden!
  2. Hamas weigerde dat burgerslachtoffers in Egypte mochten verzorgd worden?

 22. Rudi Dierick

  Aanvullend: partij kiezen in een strijd tussen twee kampen die beide op grote schaal mensenrechten miskennen, lijkt me echt niet de beste keuze.

 23. Het probleem is dat wij geen negritude heebn. Maar een gefrustreerde Flamanditude. En behept zijn met het politiek emasculerendeCalimero complex. Zie artikel van Stroobants in le Monde. Welke vooraanstaande Vlaming reageert daarop? Niemand.
  Ik probeer, maar wie ben ik?De reactie van een onbekende Vlaming sorteert geen enkel effect; Ziehier mijn probeersel.
  01 01 2009
  courrier-des-lecteurs@lemonde.fr
  A l’aimable attention de Madame Nadine Avelange
  Commentaires sur l’article de Monsieur J.-P. Stroobants
  Permettez-moi d’abuser de cette occasion pour vous présenter mes vœux très sincères pour l’année 2009. Et pour les suivantes
  Hubert de Sy
  Scribouillard amateur
  *************************

  2008 12 30 La Belgique plus divisée que jamais
  Jean-Pierre Stroobant
  LE MONDE
  L’ex-premier ministre belge Yves Leterme, auteur, en 2007, de l’un des scores électoraux les plus brillants de l’après-guerre dans son pays, aura gouverné moins d’un an. Il va s’en aller par la petite porte après avoir échoué dans tous ses objectifs. Sauf un, peut-être. Celui qu’il n’avait pas clairement formulé mais qui était sous-jacent à plusieurs de ses prises de position : démontrer que le royaume fédéral d’Albert II était devenu à peu près (quel euphémisme!) ingouvernable. (Objectif louable s’il en est ! Car, pas de guérison sans diagnostic ‘scientifique’ et donc impartial de la maladie belge: le jacobinisme du régime belgiciste.)
  Fort de son triomphe électoral en Flandre, le leader du parti chrétien démocrate flamand voulait, affirmait-il, améliorer la gouvernance belge. Echec. Réinstaurer la rigueur budgétaire. Echec, indépendamment de la crise bancaire et financière qui n’a pas plus ménagé la Belgique que d’autres Etats. M. Leterme entendait surtout réformer en profondeur les institutions. (rendu impossible par un programme électoral résumé en un mot mais répété inlassablement: Non!) En langage d’outre-Quiévrain, cela signifie parfois améliorer le fonctionnement d’une lourde machinerie publique. (Lourde surtout en Wallonie où 40% des personnes au travail relèvent du budget de l’adminisration et des innombrables ASBL, généralement à but lucratif pour les militants da le dernière république populaire d’Europe. Cf. en Flandre 26%) mais, le plus souvent, cela veut dire poursuivre le dépeçage d’un Etat central déjà anémique au profit des régions.
  Au profit d’une Flandre en proie à ses rêves autonomistes (ce ne sont pas des r^ves. C’est un projet relevant du droit de , convaincue que tout ce qu’elle fait elle-même, elle le fait mieux. D’une Wallonie qui se dit sur le chemin du redressement pour mieux masquer ses divisions et ses difficultés à assurer sa reconversion. De Bruxelles, ville-région duale et financièrement exsangue, ( du fait de la gabegie de ses 19 baronnies, la plupart occupées par des ‘bourgeois socialistes’) négligée par un pouvoir fédéral qui ne lui donne pas les moyens d’assumer sa vocation de capitale belge et européenne.
  Yves Leterme s’en va et la Belgique n’a pas progressé d’un pouce dans la redéfinition de son fédéralisme. Pis, elle a replongé depuis un an et demi dans une confrontation généralisée : au vieux conflit linguistique, porteur d’aberrations diverses, (Une majorité flamande a en effet, enfin et de manière légale, exercé son autorité en matière de l’emploi de la langue administrative sur son territoire. Comme le fit, de manière abusive et pendant plus d’un siècle, une minorité francophone sur l’entièreté du territoire de la Flandre) s’est surajoutée une opposition politique, économique, sociale entre les deux grandes communautés nationales. Sur l’emploi, la politique d’asile ou la régionalisation des collections botaniques, tout semble opposer (correction: ‘oppose’) Flamands et francophones.
  Pas nouveau ? Sans doute. Mais, jusqu’ici, ces différences n’avaient pas empêché le gouvernement fédéral de fonctionner vaille que vaille. Or les péripéties intervenues depuis la démission, le 26 décembre, d’Yves Leterme, soupçonné, comme le ministre de la justice, Jo Vandeurzen, d’avoir fait pression sur des juges dans le cadre de la revente de la banque Fortis, ont souligné que, cette fois, c’est le coeur même du pouvoir qui semble atteint, paralysé, presque agonisant. (D’où le titre d’un essai en gestation : ‘D’une Belgique désunie à un Etat en crise existentielle ».)
  Quel étrange symbole, en effet, que l’arrivée et la sortie d’Herman Van Rompuy au palais royal de Laeken, dimanche 28 décembre. Cet homme politique connu pour son intelligence et sa causticité venait de déclarer, urbi et orbi, depuis plusieurs jours, son aversion pour une horrible pensée : celle de devenir premier ministre de son pays… Et pourtant, à l’issue de son entrevue avec le roi Albert II, le cabinet de ce dernier faisait savoir que le responsable démocrate chrétien, jusque-là président de la Chambre des députés, acceptait la mission de “formateur” qui lui était “proposée”. Il allait tenter de mettre sur pied une équipe ministérielle, à peu près semblable à celle qui venait de démissionner.
  Le communiqué de Laeken ne pouvait évoquer ni les intenses pressions exercées sur l’intéressé, ni la manière utilisée par son parti et par le chef de l’Etat pour convaincre M. Van Rompuy de céder à un austère devoir. Mais l’opinion, partagée entre désabusement, désintérêt ou colère muette, a rapidement compris que, faute de candidats, le pays serait bientôt gouverné par un homme qui, dans une affirmation peut-être prémonitoire, écrivait dans un journal, samedi 27 décembre, que “le sommet du courage politique est le suicide politique”.
  Jamais un premier ministre belge n’est entré en fonctions en affirmant aussi clairement ses réticences. Jamais, il est vrai, la politique n’a offert dans ce pays le spectacle d’autant de désunion et de rivalités personnelles. Jamais on n’y a déploré une telle absence de vision. Après les élections de juin 2007, l’ex-premier ministre Jean-Luc Dehaene, chargé d’une mission d’évaluation par le roi Albert II, avait conclu que la génération politique à l’oeuvre dans son pays était en fait incapable de gouverner. M. Van Rompuy ne pense sans doute pas autrement que son collègue de parti, celui qu’il aurait d’ailleurs bien vu occuper le fauteuil dans lequel il va finalement s’installer, au 16 rue de la Loi.
  Incohérente et hétéroclite, balancée entre la gauche wallonne (celle des ‘bourgeois socialistes’ qui a inspiré Monsieur Colombani à écrire ‘Quel avenir pour la gauche après les socialistes?) et la droite conservatrice flamande, la coalition à cinq partis péniblement rabibochée va devoir rapidement se mettre à la tâche pour gérer des dossiers budgétaires, financiers et sociaux majeurs. Elle va aussi devoir reprendre très vite le dossier de la revente du groupe bancaire Fortis, gelé par la justice et toujours à la merci d’un “non” que formulerait une assemblée d’actionnaires mécontents. Enfin, la coalition ne devrait pas survivre bien longtemps – jusqu’aux élections européennes et régionales de juin 2009 – si elle ne parvient pas à un accord minimal sur des questions institutionnelles comme les droits de la minorité francophone de Flandre (venue s’installer de son libre gré dans une région où la langue de l’administration est le Néerlandais. Unilinguisme administratif instauré par voie légale, tant en Wallonie, qu’en Flandre. Il est vrai que « de minimis non curat praetor ». Dans sa superbe certaine Francopholie se permet d’ignorer les lois qui ne conviennent pas) ou la scission éventuelle de l’arrondissement bilingue de Bruxelles-Hal-Vilvorde, véritables bombes à retardement posées sur(sous?) le fragile édifice fédéral. Sans évoquer le catalogue de revendications déposé par une large majorité des partis flamands. (Revendications ayant pour objectif de remédier à un certain nombre de dysfonctionnements propres au régime jacobin actuel, celui des fils, gâtés-pourris, à papa) Issu d’une génération qui a privilégié le consensus et la négociation, M. Van Rompuy peut, pour un temps, rassurer son pays et l’Europe quant à l’avenir du modèle multilingue et multiculturel belge. S’il rencontre assez de bonnes volontés, il pourrait même convaincre ses partenaires que ce qui soude ce nouveau gouvernement est autre chose que la peur d’élections qui rendraient, pour de bon, le pays ingouvernable avec, en Flandre, un émiettement complet du spectre politique et la montée en puissance d’un mouvement populiste radical. (Cette remarque est judicieuse. De plus en plus de Flamands en ont en effet ras le bol – trop is teveel – et, de guerre lasse, risquent d’opter pour des choix plus radicaux dans l’espoir de réaliser, après 178 ans de patience surréaliste, leur objectif: l’autogestion. A l’intérieur, si possible, de la Belgique actuelle. En dehors si les NONS butés persistent à fuser) Si le nouveau premier ministre échoue, il donnera, en revanche, raison à ceux qui, lundi matin, estimaient que ses réticences à accepter la fonction qui lui était proposée traduisaient on ne peut plus clairement la fin d’une époque. Et qu’elles n’étaient finalement que le prélude au distanciement complet entre les composantes de l’ensemble belge.
  “Quelque chose cloche quand personne ne veut du pouvoir”, écrivait ainsi l’influent quotidien flamand De Standaard. “La mission de chef du gouvernement fédéral est, en effet, désespérée. D’abord parce que ce gouvernement n’est pas celui d’un pays, mais de deux. Qui évoluent différemment, qui développent d’autres vues et d’autres besoins, qui ont même une vision différente de ce que doit être et faire un gouvernement fédéral.”
  (Ce dont les francophones sont parfaitement conscients. Mais…Le ravin qui sépare les deux communautés est, chaque jour et à chaque controverse, creusé plus profond et excavé plus large par deux torrents. D’une part l’opposition de plus en plus exacerbée entre deux peuples de culture, de langue, de sensibilité et d’idéologie politique différentes, souvent opposées et, d’autre part la dépendance apparemment insurmontable d’une de ces communautés d’un assistanat financier qui appauvrit l’une et n’enrichit pas l’autre. Ce patriotisme d’intérêt ne date bien entendu pas d’hier. «L’insurrection belge de 1830 constituait la deuxième catastrophe de l’histoire de la Flandre. En 1830 le mouvement wallon prônait le rattachement à la France. Mais rapidement, compte tenu des privilèges dont jouissait la communauté française en Belgique, la thèse rattachiste à la France est mise sous le boisseau . Eric Vanneufville’ Le coq et le lion’, p. 63

  J’aimerais si vous y avez, Madame, convenance, vous soumettre une
  conclusion impertinente. Personnelle, mais partagée par nombre de Flamands convaincus mais posés. Ils existent, je vous l’assure.
  Un journal comme Le Monde, dont la qualité éminente et le prestige international ne peuvent être et ne sont mis en doute, aurait avantage à faire appel à des journalistes, non seulement compétents, mais ouverts aux informations et points de vue des deux fronts qui déchirent l’actuel régime jacobin qui mal gère ce pays.

  Hubert de Sy
  Scribouillard amateur.

 24. Spijtig Johan, dat je in deze materie naast links, Abu Djadja en consoorten hebt plaatsgenomen. Een realistische blik in de geschiedenis van dit conflict zou je evenwel tot andere ideeën gebracht hebben. Links rationaliseert de Arabische geïnstitutionaliseerde Jodenhaat, de motor achter de anti-Israel agenda. De missie van links is om Israel te delegitimeren en de Joden kwetsbaar te maken voor aanslagen vanuit de Arabische wereld. Links vergoeilijkt de Palestijnse terreur als een strijd die gevoerd wordt door ‘wanhopige’ mensen. Het feit is dat deze terroristen tot twee keer toe de hoop op vrede hebben afgewezen en miljarden aan Westerse hulp hebben verkwanseld om tegemoet te komen aan hun pathologische haat tegen Joden.
  Ook uw vergelijk tussen Vlaanderen en Palestina gaat m.i. niet op en wordt ten onrechte als argument gebruikt.

 25. si ce serait un autre pays qu’israël (protégé par la sacro sainte amérique) qui attaquerait de cette façon,israël serait déjà bombardée par une ou l’autre coalition au nom du rétablissement de la paix.
  israël a toujours été protégé dans son occupation de territoires qui sont Palestinien.
  Tant qu’israël pourra impunément voler des territoirs Palestinien,il n’y aura aucune solution.
  L’Irak a été attaquée lors de son invasion du Koweit.Alors qu’ israël peut impunément envahir la Palestine.

 26. pol zei: ” een realistische blik in de geschiedenis van dit conflict zou je evenwel tot andere ideeën gebracht hebben.”

  De oprichting van een staat voor joden na de Tweede Wereldoorlog was een foute beslissing. De oorspronkelijke bewoners van Palestina werden slachtoffer van deze koloniale oplossing.

  Aanleiding daarvoor was de hevige druk van de europeanen die de joden weg wilden. Weg naar een land buiten Europa, naar een grondgebied waar al tweeduizend jaar Palestijnen woonden (incl orthodoxen joden). Palestina werd in een klap een joodse staat; een staat alleen voor joden. Men is geen burger in dit land, enkel jood of niet-jood en de joden hebben op grond van hun afstamming voorrechten. Kortom, Israel is een staat alleen voor joden – een joodse staat.

  De oorspronkelijke inwoners, de Palestijnen of palestijnse arabieren, inclusief de vluchtelingen, werden door die kolonisatie een enorm onrecht aangedaan. De Palestijnen zullen nooit begrip opbrengen voor het opdelen van hun land in een joods en een Arabisch deel. De Palestijnen waren voor assimilatie van Joden, Christenen en Moslims.

 27. @Leblanc: net als de Westbank nu leefde Koeweit vredig naast Irak zonder raketten op de Iraakse bevolking af te schieten. Er is inderdaad een coalitie op de been gebracht om het land (dictator?) die het niet kon laten zijn buren aan te vallen, tot de orde te roepen. Koeweit was niet bij machte om dit zelf te doen.

  Elk bestand met Isarael wordt door Hamas (ik schrijf niet: de Palestijnen maar Hamas of extremistische Palestijnen) kapot geschoten. Ze zijn gewoon verslaafd aan geweld en gaan telkens op hun bek. En telkens weer dwingt hun verslaving de pijn te negeren en Israel weer aan te vallen. Ze zeggen: “Elk Joods kind moet dood, want het wordt een Joods soldaat”.

  Vanaf Israel tekenen zal geven om zich niet meer te kunnen verdedigen tegen de Islam fundamentalistische gekken die het niet kunnen laten om de Israelische bevolking aan te vallen, vanaf dat moment zal er een nieuwe coalitie komen. Een coalitie tegen diegenen die de agressie niet kunnen laten, voor wie een bestand dient om zich te hergroeperen en dan dit bestand aan flarden te schieten. Keer op keer.

 28. De oorsprong van deze tragedie gaat inderdaad terug naar de oprichting van de staat Israel door het Westen. Maar dit is maar de helft van het verhaal. De anderen helft van het verhaal is de reactie van de Arabische landen, toen en nu. De oplossing ligt niet enkel bij de Israelieten en de Palestijnen maar ook daarbuiten. Iran kan zich niet neerleggen bij de ‘vrede’ tussen Fatah en Israel.

 29. Rob Fierens

  Gek toch dat velen altijd teruggrijpen naar de historische frustraties van één partij om acties die volgens alle geldende normen misdadig zijn goed te praten.
  De huidige werkelijkheid is deze: Israël is een erkende democratische rechtsstaat (zelfde rechten voor Arabische Israëli’s) die omringd is door Arabieren die gezworen hebben Israël te vernietigen en de joden in zee te drijven. Dus niets meer of minder dan een genocidaire oorlog.
  Het afschieten van raketten uit Gaza kan -buiten het feit dat het om terrorisme (burgerdoelen) gaat- niet als een verzetsdaad gezien worden vermits Gaza niet bezet is en er ook geen nederzettingen zijn.
  Gaza werd, net zoals de Westoever, normaal bevoorraad voor de raketbeschietingen begonnen.
  De acties van Hamas kunnen dus enkel een onderdeel zijn van de islamitische genocidaire oorlog tegen Israël.

 30. Niet Hamas, maar Israël heeft het bestand gebroken. Twee maanden geleden, tijdens de nacht van de predidentsverkiezingen in de V.S., vuurde Israël al raketten af op Gaza om tunnels te vernietigen waarvan Israël dacht dat Hamas van plan zou zijn geweest die te gebruiken om Israëlische militairen te ontvoeren.

  cfr. http://www.lewrockwell.com/frank/frank41.html

  ***
  Israël is GEEN democratische rechtsstaat! In Israël zijn er eerste en tweede rangsburgers; dit is moreel verwerpelijk. Israël heeft geen grondwet (!) die gelijke rechten voor burgers garandeert. 93% van het grondgebied is in handen van de staat en wordt praktisch exclusief aan Joden verpacht

  Een joodse staat is per definitie niet-democratisch: hij is immers gebaseerd op religieuze geboden, die de joodse Halacha voorschrijft. Niet-joden worden geminacht en in hun rechten beknot.

  Het is een ernstige misvatting dat een politiek stelsel democratisch is wanneer min of meer vrije verkiezingen plaatshebben. Een democratische rechtsstaat maakt bovenal geen gebruik van geweld, bedreiging, chantage, corruptie en intimidatie als middelen om maatschappelijke en politieke doeleinden te bereiken.

  Zolang de staat Israël deze ondemocratische middelen inzet om de illegaal gekoloniseerde en/of geannexeerde gebieden te kunnen blijven behouden, ongeacht het menselijk leed dat hierdoor aangericht wordt, kan er geen sprake zijn van een democratische rechtsstaat!

  Het ontstaan van Israël vindt zijn oorsprong in het feit dat geen enkel geallieerd land de Joden na WOII wou opnemen. De stichting van de joodse staat had er nooit kunnen komen zonder een ernstige misdaad tegen de mensheid: de verdrijving van de plaatselijke bewoners. Etnische zuivering heet dat.

  De Joden werden in 70 na Christus NIET door de Romeinen uit hun land verjaagd. Velen hebben wel – uit hun bekeringsijver – vrijwillig het land verlaten .Daarmee verdwenen hun aanspraken op het land. De meeste Joden die achterbleven hebben zich in de loop der tijd de Islam eigen gemaakt en zijn de voorouders van de Palestijnen! Een andere belangrijke factor in de verspreiding van de Joden is dat de bevolking van het koninkrijk Khazar, in het zuiden van Rusland, zich in 740 na Christus tot het Judaïsme heeft bekeerd – de Ashkenazi Joden – en zich later in Centraal- en Oost-Europa vestigden. De meeste hedendaagse joden stammen af van de Khazars.

  Een Israëlische staat op Arabisch grondgebied hield van meetaf aan de belofte in voor eindeloze conflicten en de zionistische politiek was er van bij aanvang op gericht om alle Palestijnen te verdrijven.

  Op 2 november 1917 bezorgt Lord Arthur James Balfour – op verzoek van Hare Majesteits Regering – aan Lord Rothschild, een Ashkenazi jood, een verklaring van sympathie met de joodse zionistische aspiraties, waarin tevens vermeld staat dat Hare Majesteits Regering positief instemt met de keuze om van Palestina het thuisland te maken van het Joodse Volk.

  Op dit ogenblik is Palestina van Turkije. Dus Lord Balfour belooft een land waarover hij toen geen zeggenschap had, aan een volk waarmee hij zich niet te bemoeien had.

  Deze mentaliteit woekert voort tot op de dag van heden!!

  cfr. Shlomo Sand, “When and How Was The Jewish People Invented”

 31. pour Jan
  Je suis d’accord que les attaques ont pour but de supprimer le hamas,mais si israël respecterait les territoires Palestiniens,est-ce-que le hamas aurait encore raison d’être?La première des choses à faire est le retrait de tous les israéliens du territoire palestinien.On verrait peut-être alors un début de paix.

 32. Het gehele gebied van ‘Israel’ en ‘Jordanië’ werd onder het Britse Mandaat, ‘Palestina’ genoemd. Het is dus wel erg opmerkelijk dat de Arabieren het oostelijke deel naast de Jordaan niet ‘Palestina’ noemen en dat land niet van de kaart willen vegen zoals ze met Israël wel willen doen. En waarom? Omdat Jordanië nog steeds islamitisch is en voordien, net als het gebied waar Israël zich nu bevindt, onder Ottomaanse islamitische heerschappij stond en de koran zegt dat een land waar ooit de islam het voor het zeggen had er nooit meer ‘ongelovigen’ het bewind mogen voeren. Dat Hamas en andere, door Iran gesteunde terroristische organisaties al jaren ongestraft de Israëli’s met raketten en zelfmoordacties het leven onmogelijk mogen maken is onbegrijpelijk! De verontwaardiging is dan ook zeer selectief en zeker niet terecht. Zelfs de meerderheid van de Palestijnse burgerbevolking legt de schuld bij Hamas. Grad raketten zijn tenslotte ook geen zelf ineen geknutselde bommetjes, maar gaan 40 km ver in Israël. Een normaal leven is in het zuiden van Israël onmogelijk als er om het halfuur een ‘red alert’ is. Kinderen brengen meer tijd door in schuilkelders dan op school.
  Dus kom niet vertellen dat de aanval ‘disproportioneel is’ wanneer iedereen weet dat de wapens worden geleverd door o.a. Iran waarvan de leider denkt dat hij de Mahdi is en het als zijn goddelijke taak ziet de joden in zee te drijven. De Palestijnse en de Israëlische burgerbevolking zijn de echte slachtoffers, maar beide bevolkingsgroepen zijn enkel slachtoffer van de terroristen die geen enkel respect hebben voor het leven en vaak de Egyptische, Libanese, Syrische, Jordaanse en Iranese identiteit hebben.
  De burgerbevolking in Gaza heeft al enorm geleden onder Arafat en sindsdien is het er niet beter op geworden. Of denken jullie misschien dat er geen slachtoffers vallen wanneer El Fatah en Hamas elkaar beschieten?
  Waarom hoor ik jullie niet als de Soedanese bevolking decennialang wordt uitgemoord door Arabische Janjaweed? Waarom hoor ik jullie niet wanneer vrouwen worden verminkt, geslagen, neergeschoten of levend begraven in islamitische landen? Waarom hoor ik jullie niet over de Saharawi ‘gevangenen’ die al bijna 40 jaar in tenten leven in het zuiden van Algerije achter de Marokkaanse ‘wall of shame’?
  Heel eenvoudig…omdat er geen joden bij betrokken zijn! En Europa het al sedert 1349 moeilijk heeft gehad met joden. En wat de Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd ermee te maken heeft is al helemaal onbegrijpelijk.

 33. Ja, Thiry, en vooraleer de Ottomanen het gebied veroverden behoorde het toe aan het Byzantijnse Rijk dat ook door de Ottomanen werd veroverd.

  Dat de Ottomanen het land verloren was omdat de Duitsers en hun collaborateurs, dus ook de Turken, de oorlog hadden verloren.
  WO I betekende het einde van de aanwezigheid van de Ottomanen in het Midden-Oosten. Dit leidde na de oorlog tot de vorming van de staten Irak, Libanon, Palestina, Syrië en Transjordanië. En die vielen dan in Franse en Britse invloedssferen.

 34. Maat,

  Lees dit ook eens:’Gaza strike is not against Hamas, it’s against all Palestinians’ By Amira Hass
  http://www.haaretz.com/hasen/spages/1050688.html

 35. Maat, u vraagt zich af wat de Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd ermee te maken heeft.

  Hier volgen historische woorden, zo beklijvend, zo waar, dat ik ze u ter kennisneming voorleg.

  “Gij duldt het, dat zoogenoemde landgenoten, die U met den gemeenschappelijken naam van Belgen eigenlijk slechts hoonen en wegredeneren, U, die oorspronkelijk de grootste meerderheid en zelfs nu nog eigenlijk zestig honderste de zoogenoemde belgische bevolking zijt, – dat zoogenoemde landgenoten, die van zichzelven geene rechtgeaarde taal maar een gewestelijken tongval spreken, het Koeterwaalsch, een Bargoensch, dat ze dwingt, zich aan het Fransch te houden, allereerst in het leger en verder zelfs in het hoogere onderwijs, de eenige taal hebben verdrongen, vermoffeld en verduisterd, die in België een taal mag heten! Gij verdraagt het snoodelijk en op onwaardige wijze, dat zij U, die zestig tegen veertig staat, in Uwe gewesten, in Vlaanderen zelf, blijven bejegenen, alsof onze moedertaal, de Nederlandsche taal, voor bevelen in het leger aan Uwe zonen te gemeen en voor hoogere vorming of leering Uwer zonen en dochters veel te slecht was. O kinderlijk en onnozel, o vernederd, verzonken en ontaard geslacht.”- Gerard Bolland (1854-1922); zie W. Otterspeer, Bolland. Een biografie (Amsterdam 1995).

 36. de persoon Thiry heeft hier eigenlijk kleur bekend. Het is één zaak vandaag tegen de israelische actie in Gaza op te treden en een gans andere zaak om hier met het niet wetenschappelijk boek van Sand af te komen. De combinatie van beide geeft duidelijk aan dat Thiry een veralgemeend probleem met Joden heeft en niet alleen met de huidige Israelische politiek.
  Dat is wat men vandaag meer en meer ziet extreme moslims met extreem rechtse antisemitische idéeën die samenspannen met extreem links hier, terwijl links in de meeste moslimlanden gewoon vervolgd wordt. Zoeist als Pax Christi en Broederlijk Delen die het voor die moslims opnemen die de vervolgingen van miljoenen christenen of kopten in het Midden-Oosten veroorzaakt hebben.

  In ieder geval moet J. Sanctorum eigenlijk niet meer beschaamd zijn dat hij naast Abou Jahjah companen of Herman De Ley liep (beide trouwens te gast bij Hezbollah en Al Manar in het Belgisch Parlement) maar vooral achter de vlaggen van Hamas, Hezbollah en Saoudi Arabie die de stoeten openden:
  http://blog.joodsactueel.be/2008/12/31/hezbollah-en-hamas-in-brussel/

  Wat betreft Darfoer hoeft J. Sanctorum zich geen zorgen meer te maken dat hij daar niet voor gaan betogen is. Hij is met deze
  http://blog.joodsactueel.be/2009/01/01/soedanezen-hebben-pech/
  volledig verontschuldigd en kan dat met een gerust geweten vergeten: het is geen wereldnieuws evenmin als de meer dan 400 burgerdoden in Congo deze laatste dagen.

  En ik weet dat ik ongelijk heb om conflicten te durven vergelijken. Ieder conflict moet naar zijn eigen waarde geëvalueerd worden en waarom zou de hele wereld dan niet mogen beginnen mlet het enigste conflict waar Joden bij betrokken zijn? Als er geen Joden meer zijn dan kan de wereld zich misschien eindelijk over andere conflicten ontfermen zonder daartoe beperkt te worden?

 37. @Maat, bedankt voor de link over de groot-oom van vadertje Arafat. Een van de beste die ik ooit gezien heb.
  In ruil deze van mijn vriend Matthias Kuentzel
  http://www.matthiaskuentzel.de/contents/jew-hatred-and-jihad
  die een zeer goed boek geschreven heeft over de collaboratie tussen de nazi’s en de islamisten en waarbij vandaag de extreem-linksen en andere usefull idiots de rol van de nazi’s overnemen.

  Een andere aanrader is het boek van een ex-trotskist, Nathan Weinstock, “une si longue présence” over een ander taboe onderwerp: de joden vervolging in de Arabische landen (zowel voor als na 1948) (hier op liberales:http://www.liberales.be/boeken/nathan ).

  Te lezen met zijn ander boel “Histoire de chien”. Leest niet zo gemakkellijk als een Lucas Catherine, maar Weinstock doet dan ook serieus werk en haalt zijn informatie in tegenstelling tot anderen niet uit nazi-boeken: http://lezersbrieven.files.wordpress.com/2007/11/02-savasorda.pdf

 38. We laten ons meeslepen , de een door het menselijk aspect, de ander refererend naar de situatie in dit onland.
  De Vlamingen zijn op dit ogenblik hun politieke meerderheid kwijt en zelfs geen journalist die dit aanklaagt.
  Het is zover gekomen door aan te nemen dat als men aan beperkte eisen die weliswaar nadelig zijn voor Vlaanderen toegeeft, de problemen oplost. Toegeven aan een volk dat je haat neemt de haat niet weg, eenmaal de buit binnen volgen andere eisen, tot hun einddoel bereikt is.
  De situatie die ontstaat is er gekomen door democratisch overleg door de toevallige meerderheid van dat moment en wordt wettelijk vastgelegd. Die wetten worden dan (mis)gebruikt om andere eisen door te drukken. En ja, de agressor speelt slachtofferrol Dat zijn de democratische middelen om een volk zijn rechten en land te ontnemen. Indien men al de toegevingen die de Vlaamse politiek gedaan heeft de laatste veertig jaar in één pakket zou aanbieden aan de walen dan zou er revolutie uitbreken in Vlaanderen. We hebben echter het venijn druppelsgewijs tot ons genomen. Democratie in een niet homogeen land is permanent beschaafde oorlog, het blokkeert ieder normaal functioneren van een land door de verschillende agenda’s van de betrokken partijen. Echte oorlog vinden we weerzinwekkend maar is duidelijk, de bevolking weet wie de vijand is.Het resultaat is hetzelfde.
  Deze inleiding vind ik nodig omdat ik mij de vraag stelde waarom de Gazacrisis in Vlaanderen de gemoederen ophitst.
  Dat is mijn punt waarom ik eerder het joodse volk vergeleek met de Vlamingen. Zij weten dat het niet helpt om toegevingen te doen. Toegevingen die ze eerder bij de vleet gedaan hebben worden in de ogen van moslims beschouwd als zwakte en dit resulteert in meer eisen, lees terreur.
  In landen of bij volkeren zonder democratische geschiedenis zijn geweld en oorlog de middelen om hun eisen kracht bij te zetten. De westerse pedant geworden attitude om het voor de zwakkere op te nemen is cynisch.
  Ik stelde mij eerder de vraag of mr. Sanctorum zot geworden was om mee te lopen in een pro Palestijnse betoging. Het is alsof je voor meer inspraak voor kinderen zou zijn en zou meelopen in een manifestatie van pedofielen.
  En god, verdomme waar zit die?
  De democratie heeft een habitat geschapen dat onverenigbaar is met Gods aanwezigheid. Het algemeen stemrecht heeft God gereduceerd tot menselijke proporties en, omdat Hij zich niet heeft ingeschreven in de verkiezingslijsten, heeft Hij nu minder macht dan een gemiddelde kiezer en wanen de politiekers zich de nieuwe goden. Daar waar geen of een terugval van de democratie is, is hij manifest aanwezig. Het is ook daar waar bloed vloeit of zal vloeien.
  De roep naar god wordt ook hier luider, maar niet door gelovigen.

 39. @ Stradi:

  Since 2005 Israel, which is still punishing the original inhabitants of the lands it rules or occupies, has killed 150 Palestinians for each Israeli killed these last eight years. Just think of it. Seventeen Israeli lives have been expunged by the murder of 2550 Palestinian ones. That’s doing much better than the Nazis.

  I’ve never been a friend of Islam; however, it’s always been perfectly clear to me that the Israelis are the ones sowing terror and the Palestinians are the ones besieged. The American people have been so brainwashed, they have it the other way round.
  http://www.takimag.com/blogs/article/the_gaza_massacre

 40. Ik had hier twee lange antwoorden geschreven op Thiry maar die zijn dan verdwenen. Is de vrije meningsuiting hier ook al beperkt? Misschien het resultaat als men achter Hamas en Hezbollah vlaggen loopt?

 41. Rob Fierens

  Even de alternatieven van de actie “casted lead” voor de Israëli’s:

  1) Een “proportionele” (uiterst politiek correct woord) reactie.
  Gewoon hetzelfde aantal raketten lukraak terugschieten in Gaza, een soort van eeuwigdurende voetbalmatch dus.
  2) Niets doen, de eigen bevolking laten terroriseren en zodoende ook Hezbollah aanmoedigen om in het noorden terug raketten af te schieten op burgers vanuit Libanon.
  3) Alle gevluchte Arabieren met familie laten terugkomen en een arme joodse minderheid worden in een islamitisch bestuurd land.
  4)Alle rechten op het land laten vallen, alles opgeven wat men heeft en waarin men gelooft en op een boot stappen naar … ja, naar waar?

  Willen de aanwezige Hamas-liefhebbers aanduiden welke “oplossing” -“endlösung” voor Sanctorum- zij verkiezen?

 42. Het onrecht van de bezetting van de Westbank en de Gazastrook duurt nu al ruim 41 jaar. Gedurende al die jaren gingen de Israëlische bezetters door met het beroven van Palestijns gebied.

  En nog steeds wordt het verzet tegen dit onrecht door neoconservatieven en links-liberalen weggehoond, halen er hun schouders voor op en praten schaamteloos het kolonialisme goed.

  Voor wie zijn kop niet in het zand steekt, zijn de feiten duidelijk: de Zionistische staat Israël is de bezetter, de kolonialist. De Zionistische staat Israël begaat de oorlogsmisdaden.

 43. Rob Fierens

  In Antwerpen zijn vandaag een vijftigtal “jongeren” (waarschijnlijk Zweedse vrienden van Sanctorum) opgepakt omdat ze vernielingen aanrichtten, gewapend waren en molotovcocktails droegen.
  Dit is een schandalige disproportionele actie van de overheid tegen onschuldige slachtoffers van Westerseisraëlische agressie en arrogantie.
  Ik eis dat deze slachtoffers onmiddelijk vrijgelaten worden mét schadevergoeding en dat de aanstokers van dit afgrijselijke politiegeweld ontslagen, zwaar gestraft en heropgevoed worden en dat alle agenten een molotovcocktail in hun brievenbus mogen verwachten.
  De betogers hadden het volle recht winkelramen in te slaan, auto’s te beschadigen, voorbijgangers aan te vallen, te schelden, racistische uitspraken te doen, te dreigen met geweld en stenen naar de politie te gooien vermits een (piepklein) stukje van het Midden-Oosten is heroverd door joden nadat het volledige gebied eerst gewelddadig was bezet door de islam.
  België is daaraan medeschuldig vermits het er niet onmiddelijk Crembo met zijn voltallige garde naartoe stuurt om recht te doen zegevieren en vooral Antwerpen is schuldig omdat het al eeuwenlang afstammelingen van apen en varkens herbergt in het joods kwartier en omdat het Vlaams Blok er is opgericht.
  M.a.w., we hebben het hier allemaal zelf gezocht en we mogen nog van geluk spreken dat ze in Borgerokko geen raketten hebben om ons te terroriseren in het kader van legitieme zelfverdediging.

 44. Rob Fierens zei: “het Midden-oosten is heroverd door joden nadat het volledige gebied eerst gewelddadig was bezet door de islam.”

  Fout!

  De hedendaagse joden beschouwen “per vergissing” Palestina als het beloofde land. De Romeinen hebben geen joden uit hun thuisland verjaagd. Dat de hedendaagse joden op historische gronden aanspraak zouden kunnen maken op Palestina is totaal uit de lucht gegrepen. Meer dan 90% van de huidige joden in Palestina hebben geen historische binding, noch met Palestina, noch met de originele Hebreeërs.

  Het verjagen van Joden uit hun thuisland is een mythe. Wel is het zo dat vele joden uit bekeringsijver naar Jemen en Noordelijk Afrika reisden. Bekering verklaart ook het raadsel hoe een kleine gemeenschap van Babylonische ballingen veranderde in een wereldwijde diaspora die miljoenen omvatte. De joden die hun grond niet verlieten hebben zich later in grote getale tot de islam bekeerd en zijn dus de voorouders van de huidige Palestijnen! Vóór de zionisten naar Palestina trokken leefden er in 1888 98% Palestijnen en 2 % joden en ze leefden eeuwenlang vreedzaam naast elkaar.

  De oorsprong van de hedendaagse joden gaat terug naar de bevolking van het koninkrijk Khazar, in het zuiden van Rusland, die zich in 740 na Christus tot het Judaisme heeft bekeerd. Dit wordt klaar en helder uiteengezet door Shlomo Sand in zijn boek “When and How Was The Jewish People Invented.”

 45. Het conflict tussen mensen op het grondgebied dat de ene Israël noemt en de ander Palestina, is er eentje dat ik niet veroorzaakt heb. Het bestond al voor ik geboren werd.

  Als ik nu partij zou gaan kiezen, en oordelen zou uit spreken, of gaan veroordelen, of een kant of kamp kiezen….Dan pas maak ik deel uit van het conflict en dan pas vergroot ik mee het conflict door er in te gaan participeren dmv het uitspreken van oordelen.

  Ik wens niet deel te nemen aan die conflicten. Deelnemen aan conflicten heeft nooit een einde gemaakt aan conflicten. Agressie wordt meestal met meer agressie tijdelijk onderdrukt, maar dat wil niet zeggen dat het conflict echt weg is. Een oplossing voor het conflict is iets dat enkel de mensen die daar met elkaar in conflict liggen kunnen vinden….als ze dat echt willen.

  Elk individu staat telkens weer zelf voor de keuze, ga ik mee in een conflict of niet?
  Dat er veel geweld gebruikt wordt en onrechtvaardigheid is, dat is een feit. Een feit dat niet alleen op dat stukje grondgebied zichtbaar is maar haast overal in de wereld.
  Al die agressie is niet de mijne, al die onrechtvaardigheid evenmin.

  En voel er niks voor om die zaken te gaan voeden door een waarde oordeel uit te spreken over wie nu gelijk heeft en wie niet. Want wat hebben de Palestijnen er aan te weten dat betorgers buiten dat grondgebied hen gelijk geven en de Israëlisch ongelijk? Juist ja het stimuleert een deel Palestijnen om zelf door te gaan met hun aanvallen, wat er weer voor zorgt dat de Israëlisch op hun beurt weer overtuigd zijn dat ze zelf nog meer geweld moeten inzetten omdat de Palestijnen er anders niet mee ophouden.
  Keur ik geweld dan goed?
  Neen, maar ik kan het ook niet stoppen. Ik kan alleen accepteren dat anderen er voor kiezen om op die manier met elkaar om te gaan.
  Als ik Israêl ontmoedig door te betogen, moedig ik Palestijen onrechtstreeks,onbewust, aan wel door te gaan op hun manier. En een Israëli die zich nog meer bedreigd voelt omdat een aantal mensen in Europa Isreaël veroordeelt, zal er niet zachter en milder op worden. In tegendeel.

  Als het conflict in die regio jou dwingt om er partij in te kiezen zit je zelf wellicht met een onopgelost innerlijk conflict.. Een oorlog binnen jezelf die je naar buiten brengt door de Palestijnes/Israëlisch conflict als spiegel er voor te gebruiken.
  Los je innerlijke conflicten op, en dan merk dat het onmogelijk is conflicten die de jouwe niet zijn voor een ander op te lossen. Je kan alleen accepteren dat er continu mensen zullen zijn die hun innerlijke conflicten naar buiten brengen omdat ze niet bij machten zijn om ze zelf voor zichzelf op te lossen en de anderen als spiegel nodig hebben. Dat alles heeft te maken met zelfontwikkeling. En nooit zullen alle mensen op eenzelfde moment op eenzelfde niveau zitten op het vlak van zelfrealisatie. Ieder leert op eigen tempo.
  Het evenwicht vinden tussen veranderen wat je niet kan accepteren en accepteren wat je niet kan veranderen is zo wat het moeilijkste dat ik ooit tegenkwam in dit leven.

 46. Johan Borrelmans

  De reactionaire en vrij gratuite pro-Palestijnse bezigheden van typetjes als Johan Sanctorum verlenen hen de gelegenheid hun diep opgekropte en verborgen genetisch antisemitische reflexen eindelijk met een geslaagd excuus ongehinderd in een traditioneel antisemitisch België de vrije loop te laten gaan. Met zulke smeerlappen laat ik mij als correcte burger niet graag in. Ik begrijp dan ook niet dat sommige, zelfs fatsoenlijke intellectuelen, hier de indruk wekken alsof ze zo’n sujet zouden steunen in zijn racistische strijd voor eigen volk eerst.

 47. jan neckers

  Wie van de geachte deelnemers van het debat heeft ooit een paar weken
  rondgereden in Israël en de bezette gebieden, er met veel mensen gepraat en aandachtig uit zijn/haar ogen gekeken ? Het resultaat is meestal ontluisterend voor de beide partijen ! maar iedereen is zo geconditioneerd door ‘het medium der imbecielen’ ofte de televisie dat er een goede en een slechte moet zijn. Laat ik één ding duidelijk stellen. Iedere dag dat je daar langer verblijft, zakt je sympathie voor de Arabieren. Je gaat Israël niet verheerlijken maar als je eerlijk met jezelf bent, voel je je er veel meer op je gemak omdat het nu eenmaal een Westerse staat is (ja, ik ben in Mea Sharim geweest dat in feite een reconstructie is van de Ooseuropese stetls, maar je bent er wel veilig).
  Dat uit zich dagelijks, maar dan ook dagelijks in de vele vervelende situaties. Een prijs is een prijs in Israël.De wisselkantoren zijn eerlijk. De Arabische wisselkantoren probeerden iedere keer, maar dan ook iedere keer te bedriegen. Idem bij de Arabische restaurants. In de oude stad zijn alle winkels aan de via Dolorosa op vrijdag gesloten; ook de christelijke na doodsbedreigingen van islamitieten. Joodse kinderen laten je met rust in het Joods kwartier. Arabische snotapen bedreigen je constant in groepjes en eisen geld. In de belangrijkste winkelstraten van Oost-Jeruzalem zijn twee minuskule krantenwinkeltjes want boeken lezen wordt hooghartig van de hand gewezen (een Arabische bestseller heeft een oplage van 2 à 3000 exemplaren). Westerse vrouwen die, van kop tot teen ingesnoerd, eventjes 20 meter alleen lopen worden permanent lastig gevallen en sommige Arabische schoelies aarzelen geen seconde hun handen uit te steken. Nooit werd één van mijn assistentes maar benaderd in Israël. Afspraken met Israëli’s werden gehonoreerd; die met Arabieren was je nooit zeker. Zelf de handen uit de mouwen steken in plaats van de Israëli’s de schuld geven was er niet bij (ik ben niet in Gaza geweest en volgens de rapporten is een van de redenen van het succes van Hamas dat ze wel zelfredzaamheid preken). Overal vuilnishopen wat dan in OostJeruzalem een voorwendsel voor de Israëli’s was om de vuilophaling te verwaarlozen.
  Als de voorbeelden kloppen die een paar Arabieren me in Nazareth vertelden, dan specialiseren de Israëli’s zich eerder in geraffineerde pesterijen met behulp van bureaucratie. Israëli’s weigerden altijd om te antwoorden op de vraag of ze niet liever de israëlische arabieren kwijt zouden zijn maar hun weigering was veelzeggend (ze weten hoe de westerse media werken en zijn dus veel handiger in het verbergen van een mogelijk onfraaie agenda). Arabieren kloegen veel en hadden inmiddels geleerd “peace for land” te zeggen. Eens off-camera was het echter altijd: “alle Israëli’s de zee in, al moeten we 400 jaar wachten want dit is dar-al-islam land en er is alleen een wapenstilstand en geen vrede mogelijk met mensen die een stuk grond terugnemen dat de islamieten ooit gepikt en gekoloniseerd hebben”. Natuurlijk zijn er nogal wat Israëli’s, zeker bij de Mossad, die Arabisch spreken en dus de echte praat in plaats van de prietpraat bestemd voor het Westen kennen (overigens een onaangename parallel met de Belgofonen in eigen land. Israëlische kinderen krijgen Engels als tweede taal en mogen maar moeten geen Arabisch studeren; hoewel ze dus een miljoen Arabische landgenoten hebben en in een zee van Arabieren wonen) De israëli’s kennen dus de echte agenda van de meeste Arabieren en vertrouwen hen voor geen snars. En inderdaad, zoals een deelnemer aan dit forum schreef: Arabieren komen uit een maatschappij met een geweldsmentaliteit, door en door ondemocratisch, en ze keken totaal onbegrijpend op bij een suggestie om het nou eens massaal (maar dan moet je kunnen organiseren) en geweldloos te proberen genre Indië in de jaren 30 en 40. Dat kon er gewoon niet in want ze waren toch superieure wezens met een superieure kwalijke ideologie die zich gecastreerd zouden voelen als ze niet gewelddadig konden reageren. Pijnlijk was de situatie van de christelijke Arabieren die off-camera hun gespletenheid toegaven: ze werden ook gediscrimineerd door de Israëli’s en ze waren dus solidair met de andere Arabieren. Maar ze gaven toe dat ze in een Islamitische staat alle kansen en zelfs hun leven zouden verliezen (wat nu nog niet het geval is omdat zelfs Hamas begrijpt dat dat “voorlopig” slecht zou vallen in de Westerse media).
  Kortom, na 3 weken heb je het gevoel dat het hopeloos is, dat men de Westerse manie maar best vergeet om iets definitief op te lossen; dat dit conflict nog generaties kan duren want “dat wat kan, helpt niet” en “dat wat helpt, kan niet” (alle Israëli’s uit de bezette gebieden; alle Arabieren uit Israël; compensatie in land voor Arabieren en een nog veel hogere en dikkere muur zoals op dit ogenblik in Noord-Ierland waar nog altijd muren bijgebouwd worden tussen republikeinse en unionistische wijken maar er vallen geen doden meer). En soms een klein straaltje hoop: de Arabische jongeren die massaal Israëlische dokters raadplegen om te weten of ze kunnen trouwen (zeer veel neef/nicht huwelijken) of de Israëlier die, ik ben vergeten tot welke organisatie hij behoorde, Arabische scholen bezocht, overal enthousiast ontvangen werd en er overal een computer installeerde.

 48. Als Israël een staat was als een andere en niet vooral het product van het Europese schuldbewustzijn van wat het zijn eigen Joodse bevolking heeft aangedaan, dan ware Israël al lang stevig tot de orde geroepen. Joegoslavië is uit elkaar gebombardeerd voor heel wat minder zwrae feiten dan de systematische overtreding van het internationaal en mensenrecht die nu al tientallen jaren in de bezette gebieden plaatsvinden. Israël geniet de facto immuniteit t.o.v. de resoluties van de VN; een totaal aberrante en onaanvaardbare situatie. De terechte onvrede en frustrtie daarover heeft bij de bevolkingen in de Arabische wereld heel wat van het krediet dat de Wersterse landen en waarden hadden verstoord. Of Israël nu een “Westerse” staat is of niet waar ik mij al dan niet meer op mijn gemak zou voelen doet hierbij geen fluit ter zake (trouwens, wat een paternalistisch argument…!).

  Meer recent is Israël er door zijn blokkade van Gaza in geslaagd de Palestjnen én de “internationale gemeenschap” in een heilloos onderling conflict mee te sleuren met hun wettig verkozen regering in Gaza (na de enige recente verkiezingen in het Arabische Nabije Oosten die door buitenlandse waarnemers als “eerlijk” werden gewaarmerkt) door deze regering als een bende terroristen af te schilderen. Het is weer het oude liedje: Israël eigent zich net als het “Westen” (wie?) het recht toe te bepalen welk democratisch verkozen regime in andere landen (zie de recente gebeurtenissen in Libanon) legitiem is en welk niet. Ge hoeft noch politiek, nog militair-strategisch een vriend te zijn van Hamas om te begrijpen dat zoiets voor de Palestijnen onaanvaardbaar is.

  Al tientallen jaren leeft Israël in de totale onwettelijkheid m.b.t. zijn politiek in de bezette gebieden. Al tientallen jaren zijn er massale schendigen der mensenrechten omdat de Palestijnen zich daartegen gewapenderhand blijven verzetten, al van lang voor dat Hamas bestaat. Een bevolking heeft het recht zich ook gewapenderhand te verzetten tegen een bezetting van zijn grondgebied, dat feit wordt ook door het internationale recht erkend (al is er de recente tendens om elk gewapend verzet als “terrorisme” af te doen); men hoeft het, nogmaals, daarom niet eens te zijn met de concrete acties of overtuigingen van dat verzet). Het is wanstaltig en belachelijk dat de Europese landen weigeren de dialoog met Hamas aante gaan. Ik vind het onvoorstelbaar dat in een land dat in de afgelopen eeuw zelf twee keer bezet is geweest onze buitenlandse politiek het standpunt van Israël en de Amerikaanse regering zo klakkeloos ondersteund. Maar ja, met die gevaarlijke dwergpoedel op landsverdediging en met de Betweter van Berlaere op Buitenlandse zaken valt er spijtig gnoeg niet snel beterschap te verwachten…

 49. @Johann Borrelmans.

  Israël is een staat voor de joden. De oprichting van deze joodse staat door de zionisten wortelt in het koloniale denken van eeuwen geleden toen men nog Noord-Amerika, Australie en Zuidelijk Afrika kon ‘innemen’ en de oorspronkelijke bevolkingsgroepen volledig kon negeren. Opeenvolgende generaties moslims hebben dit land 1500 jaar ononderbroken bewoond.

  Zionisten en hun slippendragers beweren dat Israël een democratie is. Maar dan wel een democratie enkel voor de joden: alle wetten spreken van joden en niet-joden. Het geven van voorrechten en staatsrechten aan mensen op grond van afstamming is racisme.

  De daar geboren niet-joden en personen met een andere godsdienst, dus niet alleen de Palestijnen, maar ook de Israëlische christenen zijn tweederangsburgers.

  Er hoeft helemaal geen zuiver joodse staat te zijn. Joden behoren op te komen voor gelijke rechten, in om het even welk land ze zich ook bevinden. Dat doet elke gediscrimineerde of onderdrukte groep.

  Jood-zijn is op de eerste plaats een godsdienst. Voor de religieuze joden (door zionisten kwaadsprekend ‘orthodoxen’ genoemd) heeft het jood-zijn niet de betekenis van volk of ras, maar betekent op de eerste plaats het belijden van een godsdienst. Vandaar de tweespalt tussen de zionisten en religieuze joden.

  Daar het leven en de geschiedenis van de overgrote meerheid van de huidige joden (de Askenazim) verweven is met de geschiedenis van stammen in de Kaukasus, zouden zij in feite het zuiden van Rusland moeten uitroepen als het beloofde land waar ze een onvervreemdbare recht op hebben.

 50. Ik ben blij dat het gezond verstand in deze discussie langzamerhand de overhand neemt, want ik sloeg dit met schrik gade. Hamas IS inderdaad een terreurgroepering, maar wat is het gevolg van wat? Israël IS een door de VS onderhouden bruggenhoofd. Als die steun wegvalt, is het er morgen mee gedaan. Het is géén democratie (ik heb er familie wonen, ik weet wat ik zeg), maar een gemilitariseerde schijndictatuur met, inderdaad, racistische wetten.
  De muur die ze opgericht hebben is een humanitaire schande tegen alle mensenrechtenprincpes.
  En nog dit: Sanctorum heeft zo terloops ook een klein schisma binnen de Vlaamse beweging veroorzaakt, of alleszins aan het licht gebracht. Want het overgrote deel van de flaminganten blijkt met Israël te sympathiseren. Waarschijnlijk uit islamofobie, maar ook omwille van de perverse associatie westers avondland-christendom-jodendom. Alle Vlaamse neocons hebben zich blijkbaar rond die associatie verenigd. Terwijl ze, inderdaad, puur principieel, het Palestijnse recht op zelfbeschikking zouden moeten verdedigen.
  Ik vind het goed dat Sanctorum hier de vinger op de wonde legt. Al zal het hem door bepaalde middens niet in dank worden afgenomen.

 51. “Riet zegt: Ik ben blij dat het gezond verstand in deze discussie langzamerhand de overhand neemt,”
  Natuurlijk is dat zo omdat de man die de censuur doet (2 lange boodschappen door Sanctorum, paus van de vrije meningsuiting, verwijderd) het met uw gedachtengoed akkoord is.

  Uw “een gemilitariseerde schijndictatuur met, inderdaad, racistische wetten.” is een leugen en dat weet u ook zeer goed. Maar ja, als het tegen Israel of tegen de Joden is dan mag men nog liegen. Is dat de erfenis van uw deel van de Vlaamse beweging die vooral actief was in “gewillig België” en nu wraak wenst te nemen?

 52. Visionair België - Webmaster

  @ Rudi

  Geachte

  Wij lezen nu voor een tweede keer dat er berichten van U zouden “verwijderd” zijn. Dat is absoluut onjuist, er wordt hier geen enkele “censuur” uitgeoefend. Bewijs daarvan is toch wel het aantal negatieve reacties dat op dit forum een uitlaatklep vindt.
  Als er van u een post niet verschenen is, dan gaat dat om een puur technisch probleem, bij u of bij ons, we laten het in het midden. Misschien gewoon nog eens doorsturen, en niet direct beginnen fulmineren, OK?
  Beste groet

  http://www.visionair-belgie.be

 53. @ Rudi

  Haim Cohen, a former Israeli Supreme Court judge, remarked: ‘The bitter irony of fate has decreed that the same biological and racist arguments extended by the Nazis, and which inspired the inflammatory laws of Nuremberg, serve as the basis for the official definition of Jewishness in the bosom of the state of Israel.’ (quoted in Joseph Badi, Fundamental Laws of the State of Israel NY, 1960, P.156)
  Robin Cohen, “Global Diasporas”, page 105.

  Israeli racism manifests itself in a bunch of laws that are necessary to safeguard Jewish privilege, including the Law of Return (1950), the Law of Absentee Property (1950), the Law of the State’s Property (1951), the Law of Citizenship (1952), the Status Law (1952), the Israel Lands Administration Law (1960), the Construction and Building Law (1965), and the 2002 temporary law banning marriage between Israelis and Palestinians of the occupied territories
  http://www.navy-net.co.uk/

 54. @Thiry, die vergelijking net Nuremberg gaat natuurlijk niet op en als er wat gelijkenis is dan komt het omdat de nazis dat uit de joodse religie gecoipieerd hebben. Maar de nazis deden echt niet zo moeilijk hoor, alles wat ook wat joods kon zijn was goed voor de gaskamers.

  Nu de quote zelf, indien ze waar zou zijn wat ook al betwistabaar is, schijnt dan toch een believde quote van David Duke te zijn. Misschien al van gehoord? Zeer deftige persoon hoor. Zelfs Herman De Ley had verwijzingen naar een site waar David Duke gast ten huize was.

 55. Pingback: ja we kunnen! « blog der zuchten

 56. Naam en adres bij de redactie bekend

  Thiry (bericht van 4 januari 2009 om 13:56): dat volgens de door u geciteerde bron, de officiële definitie van het Jood-zijn in de ‘boezem’ van de Israëlische staat gegrond zou zijn op de rassenwetten van Neurenberg, is nogal logisch. De ruimere opvatting over de joodse identiteit die de nazi’s huldigden moest noodzakelerwijs ook de basis worden waarop men zou nagaan of iemand vanwege zijn Joods-zijn onder genocidair eindigende rassenwetten zou kunnen vallen. Indien de staat Israël is opgericht om diegenen die het slachtoffer kunnen worden van antijoods antisemitisme voortaan hiervoor te behoeden, dan zijn het inderdaad de de meeste extremistische antisemieten die bepalen wie Joods is en dan kan de ruimdenkendheid van de zionisten vele levens redden, namelijk die van wie buiten de Joodse definitie van Joods-zijn toch nog Joods wordt bevonden door niet-Joden en daarom gediscrimineerd kan worden of erger. Wie door de zionisten aldus voor vernietiging wordt behoed, valt dus niet tussen de mazen van het net: dat wil zeggen, hij valt binnen de definitie van de meest extreme antisemieten hoewel eventueel niet binnen die van de gelovige Joden. Het is dus in dit opzicht met de blik van de nazi’s in de rug, dat de Israëlische definitie van Jood wel moest worden uitgeschreven. Je hebt immers pech als je binnen de definitie van Jood-zijn van een antisemiet past maar niet binnen die van de zionisten. Dat is goed nieuws voor wie zich ergens op de wereld als vrijzinnige of ‘raciaal’ onzuivere Jood terecht of ten onrechte niet echt Joods voelt, maar wel het risico loopt als Jood te worden vervolgd.

  Ik kan daar wel wat van maken: in een Joodse context (die van de Stichting Auschwitz) heb ik zelf ook gemerkt dat men niet is wat men denkt dat men is, maar dat men is wat anderen ons voorhouden dat we zijn. In mijn geval was het absoluut noodzakelijk dat ik, ondanks mijn taalgemengde ‘afstamming’ en mijn deels Waalse voorouders, als een van de enige ‘flamands de service’ in die ‘barak’, een keer goed beledigd, vernederd en belachelijk gemaakt zou kunnen worden in een pro-Belgische opportunistische reflex die baronstitels doet verkrijgen en Vlamingen helpt karaktermoorden, door tyconen als le baron Maurice Goldstein. Ik mag hopen dat als het rechts-extremisme in Vlaanderen aan de macht komt (hetgeen nog onwaarschijnlijker is dan dat er een oplossing voor het conflict tussen Palestijnen en Israëli’s uit de bus komt binnen de eerste honderd jaar), dat dit dan een zo ruime opvatting over het Vlaamsche Ras moge ontwikkelen, dat ik niet tussen de mazen van het net val als de definitie van het Vlaming-zijn wordt uitgeschreven, waardoor ik alsnog vanuit Brussel – tegen dan een etnische gezuiverde stad binnen Groot-Wallonië (de ethnic cleansing is hier trouwens nu al bijna rond) – naar de vernietigingskampen van Führer Reynders en Führerin Di Rupo riskeer te worden gedeporteerd. Die vernietigingskampen zullen zich dan waarschijnlijk ergens bevinden in het onder leiding van Flahaut bezette Groothertogdom Luxembourg.

 57. De Palestijnen hebben nooit een probleem gehad met de bezetting van de Ottomanen, en waarom niet? Omdat het islamieten waren. Een land waar ooit de islam regeerde, mag nooit meer onder de heershappij van ‘ongelovigen’ vallen en al zeker niet door de ‘zonen van varkens en apen’. (Daarom sprak Bin Laden ook over Andaloezië op één van de video’s…)

  Ik geloof dat dit feit wel heel erg onderschat wordt in het Westen. Maar onderstaande clip zal het u missschien verduidelijken.

  http://www.hyscience.com/video/hamas_video.htm

  Het is in feite wel straf dat zelfs de geschiedenis wordt verdraaid om toch maar aan te tonen de de Joden de slechteriken zijn en de Palestijnen de ‘goeden’.

  Er zijn geen ‘goeden’ en ‘slechten’ in dit geval. De ene heeft iets opgebouwd, in een dor land dat al schaars werd bewoond door joden en Arabieren samen, nadat ze overal in het Westen te lijden hadden onder pogroms en een onmenselijke genocide.
  Het ander volk werd misleid en misbruikt door hun fanatieke Arabische broeders die handelen vanuit een dogma. Een dogma zonder respect voor het leven, niet dat van zichzelf, niet dat van hun eigen kinderen en zeker niet voor het leven van ‘ongelovigen’ en “zonen van apen en varkens”.

  http://het-ander-klokje.blogspot.com/2006/07/7-van-allah-tot-hitler.html

  En wat Riet zegt, is gewoon absurd en simplistisch. Dit zou neerkomen op -de vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden – terwijl het probleem veel ingewikkelder is dan dat en er zowel ter rechter zijde als ter linker zijde tegengestelde meningen zijn.
  Wat echter opvalt is dat men vaak maar één klokje hoort luiden en daarom ben ik jaren geleden al begonnen met een website waarin je ook eens het ander klokje hoort luiden.

  http://het-ander-klokje.blogspot.com/

  En wat die muur betreft, Riet, heb ik je nog niet gehoord over de 2700 km lange muur die Marokko heeft gebouwd destijds en niet voor niets ‘The wall of shame’ wordt genoemd.

  http://www.mg.co.za/article/2006-06-05-behind-the-moroccan-wall-of-shame

 58. @?
  In een artikel in de Haaretz van 11 september 2002 besluit Boaz Evron:

  “The very term Jewish is becoming a legal fiction. It has no common cultural, linguistic or even religious content – certainly not a “national” one. It is nothing more than a distinction between those who have full civil rights without duties in a country that they exploit, and second-class (secular) citizens, or third-class (all the rest) residents.”

  http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArt.jhtml?itemNo=206953

  ****

  U hebt zelf gemerkt “dat men niet is wat men denkt wat men is, maar dat men is wat anderen ons voorhouden dat we zijn.”

  Ja, daar kan ik goed inkomen:

  Was heißt das, “jemandem eine Fresse machen” oder “jemandem einen Popo fabrizieren? ”

  “Jemandem eine Fresse machen” – das heißt einen Menschen mit einem anderen Gesicht als seinem eigenen versehen, ihn entstellen; wenn ich zum Beispiel einen nicht dummen Menschen wie einen Dummkopf behandle und einem guten verbrecherische Absichten unterschiebe, dann mache ich ihm eine Fresse.

  Und einen Popo fabrizieren ist eigentlich eine identische Operation, lediglich mit dem Unterschied, daß es hier darum geht, einen Erwachsenen als Kind zu behandeln, ihn zu verkindlichen.

  Wie ihr seht, sind also beide Metaphern mit einem Deformierungsakt verbunden, den ein Mensch an einem anderen Menschen vornimmt.
  “Der Mensch schafft den Menschen”, das war mein Ausgangspunkt in der Psychologie.

  [Witold Gombrowicz, “Polnische Erinnerungen”]

 59. Dat het soms goed is een (schijn)heilige, die voor z’n goed zelfgevoel en de perceptie door de buitenwereld de zijnen omver zou laten lopen door de gruwel van de Islambarbarij, om te brengen, bewijst Nathuram Godse, die alle redenen en geen tegenargumenten (meer) had om het tot schijnheilig monster verworden Indische icoon Ghandi van kant te maken.

  De Fransman Balthasar Gérard zal het moeilijker hebben gehad zijn politieke moord op Willem van Oranje voor zichzelf en de wereld te verdedigen dan Godse zijn moord op de huichelaar Ghandi. Godses apologie staat op het net, in ’t Engels. Beslist literatuur die bewijst dat mensen die vooraanstaande smeerlappen vermoorden niet noodzakelijk monsters zijn die de aandacht op zichzelf willen trekken of die bloedgeld willen opstrijken zoals de Fransman Gérard. Hadden ze zo iemand maar gehad in 1933 ! Of in 2008 ? Of hebben ze zo iemand dit jaar nodig ?

  Ghandi heeft veel goeds gedaan om zijn land te bevrijden van de Engelse kolonialisten. De Engelsen waren met geweldloos verzet na de Tweede Wereldoorlog gemakkelijker te intimideren en tot redelijkheid te brengen dan de fanatieke haatdragende moslims het ooit zullen zijn. Godse heeft zichzelf veel moed moeten inspreken om een algemeen als heilige gepercipieerde maar seniel geworden man van kant te maken, wetende dat de wereldopinie hem dat kwalijk zou nemen, maar met het vaste voornemen zijn volk voor verdere uitroeiing door de moslimassassijnen te behoeden. Dat vergt échte moed.

  Ghandi was een bedreiging geworden. Zijn geweldloze verzet door hongerstaking zette hij zelfs cynisch in ten bate van de Pakistaanse agressor, om voor hen datgene te verkrijgen wat voor de Indiërs nog het enige dreigmiddel was dat ze tegen de moordlustige Pakistaanse barbaren konden gebruiken. Wie deze man heeft vermoord, is dus nog moediger dan die man was in de beste dagen van zijn geweldloze verzet tegen een bezetter die daar overwegend niet met geweld durfde, kon of wilde op reageren.

 60. Humanitarian crisis in Gaza? Allez, it’s a lie!

  “Israel’s policy was summed up by Dov Weisglass, an adviser to Ehud Olmert, the Israeli Prime Minister, earlier this year. ‘The idea is to put the Palestinians on a diet, but not to make them die of hunger,’ he said. The hunger pangs are supposed to encourage the Palestinians to force Hamas to change its attitude towards Israel or force Hamas out of government.”

  http://www.guardian.co.uk/world/2006/apr/16/israel

 61. @ Stradi

  “The Zionists brought us to the Holocaust. It is well known that it was possible to redeem Jews from the Nazis with money, and save many hundreds of thousands of Jews in Hungary…THE ZIONIST LEADERS WHO NOW SIT IN GOVERNMENT PREVENTED IT!” — Rabbi Shlomo Zalman Ehrenreich (circa 1954)

  To the billions of people around the world who know only the standard Establishment version of 20th Century history, the above quotation is incomprehensible, its implications impossible to fathom. Adolf Hitler and the Nazis were the sworn enemies of all Jews, they will say, and to suggest there could be any collusion between Zionists and Hitler’s Third Reich is both beyond belief and a slap at the memory of those who died at the hands of Nazi persecutors. Incomprehensible, perhaps, but by no means impossible.

  The Zionist-Nazi collaboration, however suppressed it has been to the general public, is a little-known, but crucial, part of European history, one that continues to profoundly shape and affect world events in the 21st Century. This mind-boggling voyage is but one of many facts which have been compiled and collated, and which is presented in this DVD by Jim Condit Jr. in this fascinating new DVD entitled The Final Solution to Adolf Hitler. This thorough analysis examines Hitler’s career and influence, from his humble beginning in Austria to his appointment as German Chancellor by President Paul von Hindenburg, from his ascent to absolute dictator of the Third Reich to his role in bringing about the modern state of Israel and the emerging world government.

  http://video.google.com/videoplay?docid=6759022809518563654&q

 62. Johan Sanctorum

  Nu de invasie in Gaza met grondtroepen een feit is, en het slachtofferaantal onder de burgers (vrouwen en kinderen) elk moment oploopt, moet men wel ziende blind zijn om nog vol te houden dat dit een Israëlische verdedigingsoorlog is. Het gaat zelfs niet meer om de likwidatie van Hamas (die zitten allang in hun schuilplekken), maar om een terreurcampagne, in de letterlijke zin van het woord, waarin vrouwen en kinderen zoveel mogelijk geterroriseerd worden, of als het even kan afgemaakt. Irrationele haat zit daaronder, naast uiteraard electoraal opportunisme, en enige haast, omdat niemand weet wat Obama’s Midden-Oosten-politiek zal zijn. Erger dan die van Bush kan alvast niet.
  Nogmaals: dit staatsterrorisme zal alleen nieuwe trauma’s veroorzaken en een nieuwe generatie jongeren naar het extremisme toedrijven. Dat kan natuurlijk ook een tactiek zijn, want eens terrorist is men echt vogelvrij en een “legaal” doelwit.
  Nogmaals: wij, Vlaamse Republikeinen, kunnen niet anders dan het Palestijnse verzet steunen, in zijn legitieme strijd tegen de bezetter. Het zal bovendien de publieke wereldopinie moeten zijn die de druk van onderuit, tegen het establishment in, opvoert. Want de joodse lobby -die alleen van bovenuit werkt, nl. via allerlei bestuursniveau’s, media, belangengroepen en machtscentra, tracht stevig greep te houden op de officiële standpunten.

  Johan Sanctorum

 63. Johan Borrelmans

  En wat te denken van die joodse mensen die kritiek hebben op de regering van Israël (en haast de hele Joodse gemeenschap van Brussel hoort daarbij; in het conservatieve Antwerpen van het VB doen zelfs de joden weer “contrarie”), maar weten dat ze dat lekker kunnen doen zonder dat dit ook maar zal leiden tot één werkelijk negatief engagement ten opzichte van Israël, vanwege de ‘gouvernement’ van een onbetekenend land als ons Belgiqueske, reden waarom ze dus ook tekeer kunnen gaan tegen hun volks- of geloofsgenoten. Overigens wat mij betreft : uitdrukkelijk GEEN reden om te aanvaarden dat een of andere Joodse synagoge in Vorst of zo in de fik wordt gestoken, noch indien dit uitgaat van Israëlische infiltranten en mossadsympathisanten (en Brussel loopt er naar ’t lijkt vol van), noch als het uitgaat van dat Marokkaans gespuis dat die joden kennelijk naar Eretz Israël wil jagen zodat de Palestijnen met nog meer kolonisten zitten opgescheept. Het is van je eigen volk dat je het moet hebben, heb ik al leren beseffen.

 64. How Israel brought Gaza to the brink of humanitarian catastrophe

  by Avi Shlaim
  The Guardian, Wednesday 7 January 2009

  The only way to make sense of Israel’s senseless war in Gaza is through understanding the historical context. Establishing the state of Israel in May 1948 involved a monumental injustice to the Palestinians. British officials bitterly resented American partisanship on behalf of the infant state. On 2 June 1948, Sir John Troutbeck wrote to the foreign secretary, Ernest Bevin, that the Americans were responsible for the creation of a gangster state headed by “an utterly unscrupulous set of leaders”. I used to think that this judgment was too harsh but Israel’s vicious assault on the people of Gaza, and the Bush administration’s complicity in this assault, have reopened the question.
  (…)
  The Israeli occupation of the West Bank and the Gaza Strip in the aftermath of the June 1967 war had very little to do with security and everything to do with territorial expansionism. The aim was to establish Greater Israel through permanent political, economic and military control over the Palestinian territories. And the result has been one of the most prolonged and brutal military occupations of modern times.
  (…)
  Gaza is a classic case of colonial exploitation in the post-colonial era. Jewish settlements in occupied territories are immoral, illegal and an insurmountable obstacle to peace. They are at once the instrument of exploitation and the symbol of the hated occupation.
  (…)
  Israel likes to portray itself as an island of democracy in a sea of authoritarianism. Yet Israel has never in its entire history done anything to promote democracy on the Arab side and has done a great deal to undermine it. Israel has a long history of secret collaboration with reactionary Arab regimes to suppress Palestinian nationalism. Despite all the handicaps, the Palestinian people succeeded in building the only genuine democracy in the Arab world with the possible exception of Lebanon. In January 2006, free and fair elections for the Legislative Council of the Palestinian Authority brought to power a Hamas-led government. Israel, however, refused to recognise the democratically elected government, claiming that Hamas is purely and simply a terrorist organisation.
  (…)
  As always, mighty Israel claims to be the victim of Palestinian aggression but the sheer asymmetry of power between the two sides leaves little room for doubt as to who is the real victim. This is indeed a conflict between David and Goliath but the Biblical image has been inverted – a small and defenceless Palestinian David faces a heavily armed, merciless and overbearing Israeli Goliath.
  (…)
  Whatever the numbers, killing civilians is wrong. This rule applies to Israel as much as it does to Hamas, but Israel’s entire record is one of unbridled and unremitting brutality towards the inhabitants of Gaza.
  (…)
  It was not Hamas but the IDF that broke the ceasefire. It di d so by a raid into Gaza on 4 November that killed six Hamas men.

  Avi Shlaim is a professor of international relations at the University of Oxford

 65. Remember, remember, the eleventh of September…

 66. Voor sommigen is september 12 al even interessant om eens te bekijken en zo september 11 even te vergeten…..het is een game. De uitleg staat onderaan de bladzijde.

  http://september-12.freeonlinegames.com/

 67. Er is geen andere God dan Allah…. we zullen jullie overal opjagen….we drinken uw bloed….We zullen jullie vernietigen, jullie opblazen…. we zullen niet rusten vooraleer jullie moslimgebied verlaten hebben…. we zullen wraak nemen tegen de zonen van apen en zwijnen….we moeten Palestina bevrijden van onreine joden….
  Na de dood wacht ons het paradijs…moeder, droog uw tranen op mijn trouwdag met de maagden van Allah…
  Hashemi Rafsanjani describes the Zionist Entity as “the most hideous occurrence in history,” which the Muslim world “will vomit out from its midst” with “a single atomic bomb,” that sounds rather more specific, if not teetering alarmingly on the “disproportionate.” Unlike its international critics in North America and Europe, Israel has no margin for error.

 68. 7 Van Allah tot Hitler
  http://het-ander-klokje.blogspot.com/2006_07_01_archive.html

  Volgens de documentatie op het Neurenberg en Eichman tribunaal, financierde nazi-Duitsland al-Hussein’s inspanningen in de 1936-39 opstand in Palestina.
  Adolf Eichman bezocht Palestina en ontmoette al-Husseini in die tijd en onderhield een geregeld contact met hem vanuit Berlijn.
  Al-Husseini verzocht de Asmogendheden in 1940, om de Arabische rechten te herkennen:

  “[…] om de kwestie van de Joodse elementen in Palestina en andere Arabische landen in overeenstemming met de nationale en raciale belangen van de Arabieren te regelen, op dezelfde wijze als deze die gebruikt worden om het Joodse probleem op te lossen in Duitsland en Italië.
  Ondertussen hielp Syrië de pro-nazi opstand in 1941 en verdedigde hij de uitroeiing van Joden via een radio uitzending in het Midden-Oosten.
  Hij verbleef nadien als speciale gast van Hitler in Berlijn voor de rest van de Tweede Wereldoorlog.
  Toen rekruteerden ze Balkan moslims voor de beruchte SS-bergdivisies, die Joodse gemeenschappen uitroeiden in het hele gebied. In 1942 werd een “Islamitische Zentral-Institut zu Berlin e.V.” opgericht, waarvan al-Husseini de beschermheer werd.
  Tijdens een feestgelegenheid waarbij ook Goebbels aanwezig was, stelde al-Husseini zich voor als ‘Führer’ van 400 miljoen Arabieren, vijand van het Zionisme, Engelse grootmachtdromen en Bolsjewieken.
  Lees ook:
  13 Het démasqué van de Arabische vrijheidsstrijd
  20 – Toen Arafat en zijn bende uit Jordanië werden verdreven
  The conflict between Israel and its militant Muslim neighbors is the flash point for this battle for the truth. It is not Israel demanding that its neighbors cease to exist or be wiped off the map. Israel’s 60 year history clearly demonstrates that it would like nothing better than to live at peace with those around it. That cannot be said for Hamas, Hezbollah, and the many militant Muslims throughout the Middle East whose end game is nothing less than the annihilation of Israel.

 69. Het is intellectueel nogal oneerlijk van Stradi om een zwartboek van de historische verhoudingen tussen Palestijnen en Joden op te stellen ten gunste van een pro-zionistisch betoog zonder echter de context van voorafgaandelijke zionistische provocaties te vermelden. De zionisten waren er in de jaren dertig al minstens evenveel jaren druk mee doende de hand te leggen op de gronden van de Palestijnen. De geruchten dat de pogroms die in Rusland plaatsvonden in het begin van de vorige eeuw, het gevolg waren van provocatie door de machtige financiers van het zionisme teneinde de Joodse bevolking ertoe aan te zetten naar het beloofde land te vertrekken, kunnen vermoedelijk niet zomaar als een kwakkel worden verworpen. Na de ‘Balfour declaration’ van 1917, gericht aan ene Lord Rothschild, werd de toestand nog beroerder voor de sinds vele eeuwen van generatie op generatie in Palestina levende Arabieren en Joden. Men mag niet vergeten dat de Britse regering zonder inspraak andermans land had weggeschonken aan mensen die toen evenveel aanspraak op Palestina konden maken als ‘wij’ “Germaanse” Belgen thans nog steeds op onze vroegere veeleer koude stek in Azië. De Ottomaanse bestuurders hebben, althans voor zover mijn kennis reikt, de Palestijnen nooit van hun gronden verdreven en hebben de joden aldaar nooit méér kansen ontnomen als de Israëlische joden de Israëlische Palestijnen nu ontnemen.

  Ik daag u ertoe uit zich een keer voor te stellen – en dat hoeft niet zo moeilijk te zijn – dat bepaalde invloedrijke personen in de wereld ergens op een onbekende plek en zonder naar onze mening te vragen, met elkaar tot de afspraak komen ‘la Belgique’ gewoonweg aan de Franse invloedssfeer weg te schenken in ruil voor een onbekende tegenprestatie en dat het nu gewoon kwestie wordt door een oordeelkundige demografische rechtzetting in het kader van het globalisme – dus met veel regularisaties en aanpassingen van de kieswetgeving – en door de nodige ‘overredings- of overtuigingskracht’ via media en mafia de Vlamingen ertoe te bewegen de Anschluss bij Frankrijk als noodwendig en onontkombaar te erkennen, en dát terwijl u echter zelf vaststelt en ondervindt dat uw genetisch Franstalige buur duidelijk maakt dat hij altijd uw meerdere zal willen blijven zijn en het genot van zijn voorrechten onverminderd zal blijven opeisen ! Daar zou u het toch ook lastig bij krijgen ? Op z’n minst toch wel op dat ogenblik waarop de ‘overredingskracht’ aan uw deur en niet langer alleen aan de mijne zal staan, aangezien het hier dan ook om ‘nederzettingen’ in Randgebieden en veroveringen, huis per huis en wijk per wijk, zoals in Jeruzalem, zal gaan. De parallel gaat meer op dan u en in elk geval mij lief mag zijn.

  Er werd dus in Palestina een terreurbewind gestart waarvan op den duur ook, vanwege de omstandigheden met de Palestijnen sympathiserende joden mee het slachtoffer werden. De mechanismen vertonen dan overeenkomst met de toestand waarbij democratisch gelegitimeerde Vlaamse partijen die het bereiken van het doel – de aanhechting bij de Franse invloedssfeer – belemmeren, opeens door een scheefdraaiend partijdig gerecht veroordeeld worden van onheuse dingen maar op onaanvaardbare gronden. Of met de toestand waarbij duidelijke signalen naar de bevolking worden afgestuurd dat misdadigers van bepaalde afkomst of ras ongestraft en ongehinderd hun gang kunnen gaan, en dat moegetreiterde autochtone “boerkens” (en dat we als Vlamingen allemaal nog steeds klei- en strontbruine boerkens zijn heeft Sanctorum kunnen vaststellen) die daartegen reageren cynisch tot boetes of levenslang worden veroordeeld en/of via een geslaagde mediacampagne gekaraktermoord worden, bijvoorbeeld door mediagenieke en -geile primadonna-advocaten die telkens van stal gehaald worden als ergens een dader die eigenlijk ook moreel een slachtoffer is, zonder blozen dient te worden beschuldigd van uitlokking of vergeleken dient te worden met een monster of met Hitler.

  In het interbellum waren de rücksichtlose en op machtige dekking steunende terroristen zonder meer in de eerste plaats de zionisten. Tegenover hen stond een machteloze autochtoon te noemen bevolkingsgroep van Arabieren én van Joden die daar al generaties leefden maar die van de zionistische initiatieven allerminst gediend waren. In de jaren dertig was derhalve het ogenblik gekomen voor de Palestijnen om wie dan ook te omhelzen die een bondgenoot kon zijn tegen deze vreselijke zionisten en landrovers. Ter herinnering: de definitieve keuze van de nazi’s voor de Endlösung van de joden zou tegen 1942 op de Wannseekonferenz zijn genomen, waarna kort daarop al werd gestart met de inrichting van vernietigingskampen. Voorheen hielden de nazi’s nog andere mogelijkheden open houden voor hun ‘joodse vraagstuk’, waaronder de oprichting van … een joodse staat, bijvoorbeeld in Madagascar. De door u opgestelde lijst van handelingen waarmee u voor bewezen wil laten uitschijnen dat Palestijnen nazi’s en genocideurs zijn, moeten niet in het licht worden gezien van feiten van latere datum. De vaststelling dat de nazimaatregelen tegen joden vanaf 1933 ook een opbod waren tegen de joodse reactie, en dat zonder tegenslag in de oorlogshandelingen, dit opbod misschien niet zou hebben geleid tot de effectieve keuze door de nazi’s voor de Endlösung in de vorm van een georganiseerde volkerenmoord, wordt bij mijn weten ook door eerbare historici gemaakt. Kan iemand verwachten dat mensen van wie het land wordt ingepikt zonder hun instemming, daar erg blij mee zouden zijn en geen haatgevoelens zouden kunnen koesteren ? Het zou mij onmenselijk lijken, zoveel zelfverloochening van iemand te eisen. U hebt natuurlijk het recht een pro-Israëlisch standpunt in te nemen. Ik behoud mij het recht voor datgene wat u niet vertelt ook in herinnering te brengen.

 70. sigi mercelot

  Eindelijk Vlaamse Republikeinen die de situatie onder ogen durven zien en hun steun betuigen aan het Palestijnse Volk.
  U bent echter niet de eerste Vlaamse Beweger die die stap zet,
  Jaren geleden waren er de buitenbeentjes van “Vrijbuiter” die de Vlaamse-Palestijnse solidariteit hoog hielden en er zelfs aktie voor voerden. Vanuit VUJO kregen ze toen wat bescheiden ruggesteun met name van de toenmalige gewetensbezwaarde die toen zijn burgerdienst vervulde op het barrikadeplein… Bart Somers, jawel dezelfde!
  Anyway, vrijheid, recht, vrede zijn begrippen die voor elk volk zouden moeten gelden, ongeacht of de natie in kwestie nu linkse, rechtse klemtonen legt in de strijd voor zelfbestuur. Ongeacht of er religieuze klemtonen gelegd worden…
  Voor een Vlaamse Republiek, Voor een Vrije Palestijnse staat, voor een wereld van vrije volkeren.
  Sigi Mercelot.

 71. De Belgische “warmongers”: Europa in 1914 en Israël in 2008

  Dat “la Wallonie-Bruxelles” met de Palestijnse zaak vooral via woordendiensten van enige vrijblijvende solidariteit blijk geeft, bewijzen de ‘cijfers’ aangaande leveringen van wapens aan Israël (zie link). Wat het numeriek sterkere Vlaanderen aan ‘wapens’ levert is niet alleen in absolute cijfers véél kleiner dan wat het door de Francofonie en de ‘Latijnse’ logebelangen gedomineerde numeriek kleinere Wallonie-Bruxelles aan Israël levert, het is ook veel ‘onschuldiger’ (”kijkers”).

  Jan Roegiers (van Spirit) heeft zich in het verleden er nogal huichelachtig voor ingezet om de wapenhandel uit Vlaanderen te drijven, zodat thans Wallonië/Bruxelles de hand vrij heeft in het inpikken van opdrachten voor wapenleveranties.

  Het betreft hier vanzelfsprekend een illustratie van dezelfde ‘verlichte’, maçonnieke en eindeloos eindeloos huichelachtige esprit latin van de Belgische francofonie, die – in beeldtaal uitgedrukt – Gavrilo Princip het FN-Herstal-wapen in handen heeft gestopt – waarschijnlijk via de Franse geheime diensten – waarmee die het startschot heeft gegeven tot de Eerste Wereldoorlog; als je een grootmacht beledigt door diens kroonprins te vermoorden, maak je het die grootmacht erg moeilijk om zich niet verplicht te zien met de spierballen te rollen. Waneer Joe Biden, de vice-president van verkozen president van de Verenigde Staten Obama, zou worden vermoord, en de sporen van de daders aantoonbaar verwijzen naar een bepaalde natie, zou het de VS ook moeilijk gemaakt worden niet op een gepast geachte manier tegen het land op te treden waarnaar de sporen verwijzen. Zoiets heet geloof ik provocatie.

 72. Spijtig Johan, het artikel is wel erg kort door de bocht. Natuurlijk worden in het offensief burgers gedood, maar waarom dienen scholen, hospitalen openbare instellingen om raketten af te vuren? Oveigens, ken je één islamitisch land met een echt democratisch regime? Ken je één land met een mohammedaanse minderheid van enige betekenis waar ze geen rotzooi veroorzaken? Ken je één land met een mohammedaanse mederheid, waar de minderheid niet gediscrimineerd wordt, om niet te zeggen systematisch uitgemoord? Ik hoor het graag.

 73. Ramsey Nasre, Tariq Shadid, Imad el Kaka, Radi Suudi, Yousef Ahmed, Nancy Abu Ghazaleh, Leila Jaffar . . . . .

  Kassander 8 januari 2009

  Omar el Khader, Gaula Shehadeh, Sahar Haj Kasem, Jalal al Baz, Mawi Shehadeh, Nihal Rabbani, Zaid Tayem, Laila Nalawi, Jamil Junedi, Sliman Abu Amara, Jawad Jodeh liegen met zijn acht-tienen de boel bij mekaar.

  Totalitaire geesten beginnen altijd met de geschiedenis te vervalsen en in dienst te stellen van hun ideologie. Zo ook bovengenoemde achttien Arabisch klinkenden. Op 7 januari 2009, op de Forumpagina van de Volkskrant, probeerden ze de geschiedenis in dienst te stellen van het islamo-fascisme dat heerst in Gaza en eigenlijk in het hele Midden Oosten, behalve Israël. Hun stuk bestaat uit lasterpraat, het bekende slachtoffergejank en de bekende huilerige oproepen om Israël te veroordelen.

  De kern van het hypocriete leugenstuk van deze sympathisanten met de Hamas-Nazi’s bestaat uit deze zin:

  “De Palestijnen zijn sinds de “Nakba”, de vlucht en verdrijving van Arabieren uit Palestina, al meer dan zestig jaar slachtoffer van landonteigening, verdrijving en vervolging door Israël.”

  Zullen we hier de ware geschiedenis nog maar een keer tegenover stellen? Het helpt natuurlijk niet tegen bewust kwaadwillende leugenaars, maar aan mensen die door hen misleid zijn, moet telkens opnieuw het echte verhaal verteld worden.

  Een Palestijns volk heeft nooit bestaan. Palestina was alleen de benaming van een streek, die gezien werd als deel van het Ottomaanse Rijk en van Groot-Syrië. “Het Palestijnse volk” is na de oorlog van 1967 uitgevonden door de jongetjesverkrachter en kindermoordenaar Arafat samen met de bazen in het Moskouse Kremlin in het kader van de Koude Oorlog. De Sovjets zagen dat de koloniaalschuldbewuste Westerse quasi-linkse kletsmeiers gevoelig zouden zijn voor het beeld van Israël als “neo-imperialistisch” en “de Palestijnen” als een bruut door de Joden geneokolonialiseerd volk.

  Joden hebben waarschijnlijk vanaf 2500 voor Christus, maar historisch bewijsbaar vanaf 1250 voor Christus in Palestina gewoond. Vanaf de jaren 1870 zijn Joden, onder invloed van de pogroms in Europa, langzaam in steeds grotere aantallen naar Palestina getrokken. Vele getuigenissen van reizigers uit de periode tot 1920 zijn te citeren waaruit blijkt dat ze een nagenoeg verlaten land aantroffen. Elders wonende (absenteïstische) Arabische landheren zogen het land en de schaarse bewoners uit. De Joden brachten het land langzaam tot bloei, zodanig dat er ook steeds meer Arabieren naar Palestina trokken. De meeste “Palestijnen “ die de oorspronkelijke “vluchtelingen” van 1948 vormden, woonden daar pas kort, aangetrokken juist door de welvaart die de Joden brachten.

  Die gewone Arabieren zijn niet “verdreven” door de Joden, maar nagenoeg gedwongen door hun eigen “elite” – de leiders van de omringende Arabische staten, de massamoordenaar en Hitlervriend de Grootmoefti van Jeruzalem, het absenteïstische Arabische feodale boevenpak dat nou ineens belangstelling kreeg voor “hun” land nu de Joden het tot bloei brachten – werden nagenoeg gedwongen door hun “elite”, zei ik, om Palestina te verlaten. Het was maar tijdelijk, zei die “elite”, want zo kregen de vijf aanvallende Arabische dictaturen ruim baan om de Joden uit te roeien dan wel de zee in te drijven, waarna iedereen weer terug kon keren en de oude islamitische uitzuig-lethargie weer zijn intrede zou kunnen doen.

  De Joden hielden stand tegen de genocidaal bedoelde aanval van vijf Arabische staten. Ze hielden stand op een stukje grond dat nog géén tien procent was van het land dat hen in de Mandaatopdracht van de Volkenbond was toegewezen. De Engelsen hadden inmiddels een enorm stuk Mandaat-land ten Oosten van de Jordaan weggegeven aan de Hasjemieten, die compensatie moesten hebben voor wat hen door de Saoedische Wahabieten was afgenomen. Dat stuk is het tegenwoordige Jordanië en het bedroeg 80% (!!) van het Mandaatgebied. Toen was er dus nog twintig procent over, inclusief wat de Palestijnen-propaganda ons “de West-bank” heeft leren noemen, maar dat sinds duizenden jaren eigenlijk Samaria en Judea heet. Daar, in Samaria en Judea, liggen de heiligste plekken van het Jodendom, daar ligt Jeruzalem. Maar ook dát hebben de Joden in 1948 prijsgegeven.

  Als de 750.000 Arabieren, die men na 1967 “het Palestijnse volk ” ging noemen en dat er zo vreselijk slecht aan toe had dat het zich tot in de miljoenen vermenigvuldigde, al verdreven zijn, dan zijn ze uitsluitend verdreven door hun eigen “elites”. Als die “elites” de Joden hadden getolereerd, had Palestina, samen met Libanon een paradijs kunnen worden. Ach illusie! Inmiddels zijn we ons bewust dat “paradijs” en islam eigenlijk alleen maar samengaan als het een bordeel in het hiernamaals betreft waar massamoordende gekken naar toe denken te gaan.

  Natuurlijk, toen in 1948 de burgeroorlog eenmaal een feit was, hebben de Joden zich niet onbetuigd gelaten. Ook Joden hebben gruweldaden gepleegd, maar niet op die schaal en niet met die genocidale intenties die de Arabische “elites” hadden. En ze vochten pas toen ze niet anders konden. Alles hebben de Joden eraan gedaan om de Arabieren er vreedzaam bij te betrekken. Er zijn vele aanwijzingen dat de gewone Arabier blij was met de Joden en heel goed in de gaten had dat de Joden een ongekende vitale en creatieve kracht meebrachten.

  Terwijl “de Palestijnen” terecht konden in 80% van het Mandaatgebied heeft de Arabisch-islamistische prachtcultuur ze niet weten te integreren in Jordanië, de “West-Bank” en Gaza. De miljarden die inmiddels door misdadigerstatenvereniging VN en via decennialange subsidie door aparte donorlanden in “de Palestijnen” zijn gepompt, hebben niks anders opgeleverd dan haat, wapens, terreur en corruptie. Het is zoals overal in de Arabische wereld: miljarden en miljarden aan VN-subsidie dan wel oliegeld, maar het enige wat ze produceren is bevolkingsexplosies, haat -explosies en bom-explosies. Als ze een papieren vliegtuigje moeten vouwen, hebben ze een Westerse ingenieur nodig.

  Tachtig procent van het mandaatgebied was voor de Palestijnen dus. Maar nogmaals: de Arabische wereld heeft er, met alle oliegeld en alle VN-subsidie, niks van willen en kunnen maken. Haat, terreur en slachtofferig naar “het Westen” schreeuwen, net zoals deze achttien Volkskrant-Arabieren ook weer doen. Ga je toch godverdomme eindelijk eens een keer diep, diep schamen!!

  Israël, op nog geen 10% van het Mandaatgebied, zonder oliegeld en met veel minder VN-subsidie, heeft iets volbracht waar de Arabierende klieren in de Volkskrant natuurlijk géén melding van maken en wat nauwelijks bekend is bij het grote publiek: Israël heeft 850.000 Joodse vluchtelingen, verdreven uit Arabische landen vlak na 1948, naadloos en soepel geïntegreerd. Dan zijn er dus 100.000 meer dan er ooit “Palestijnse vluchtelingen” waren.

  Vanaf 1948 hebben de Joden, de Israëli’s, er opnieuw alles aan gedaan vrede te verkrijgen met hun Arabische buren. Het enige wat ze tot op de dag van vandaag terug hebben gekregen is haat, leugens en terreur.

  En regelrechte oorlog natuurlijk. Bij die ene genocidaal bedoelde aanval in 1948 is het niet gebleven. De verzamelde Arabische dictaturen hebben in 1967 en 1973 opnieuw geprobeerd het Joodse volk in Israël uit te moorden. Beide keren zijn de ploerten opnieuw verslagen. Maar beide keren waren de gebieden die eigenlijk tot het vestigingsgebied van de Joden behoorden volgens het Mandaat van 1922, waren die gebieden waarop de Joden eigenlijk recht hadden, als springplank gebruikt in de pogingen tot genocide. Israël heeft toen minimale bufferzones ingesteld, heeft met zo min mogelijk provocatie geprobeerd die gebieden zodanig te integreren dat ze niet meer als springplank gebruikt zouden kunnen worden. En dáárover hebben de islamofascisten in samenwerking met de collaborerende “intelligentsia” in het Westen nu al decennia zoveel stampij gemaakt dat het gewone publiek is gaan geloven dat Israël een bezettende macht is. Het is een smerig, ploertig verraad aan alle geest en fatsoen. Naar de hel met jullie. Naar de hel met Gretta Duisenberg, Anja Meulenbelt, Harry van Bommel, kwezel Van Agt en kwezel Van den Broek, naar de hel met al wat eromheen hangt, met die hele kliek van half garen met dat mengsel van stront en gif in hun hersenpan. Naar de hel ook met al die Arabierende ondertekenaars van het huichelmanifest in de Volkskrant. Waarom sodemieter je niet op naar Gaza? Ga dáár wonen, meng je fijn in de Hamas-cultuur als je je daar zo thuis voelt en hou op met je leugens hier te verspreiden.

  En nadat ik deze regels had geschreven mocht ik bij NOVA genieten van Mariko Peters (Groen-Links) die de geweldige mimiek van haar Gutmenschengesicht een kwartier lang totaal inzette voor haar pleidooi te gaan dialogen met Hamas. Wat de uitkomst zou moeten zijn van een gesprek met een organisatie die haar hele bestaansrecht ontleent aan terreur en niets anders ademt dan terreur, Jodenhaat, islamofascisme en massamoord vermeldde de domme terroristen-snol niet en het werd haar door Clairy Polak ook niet gevraagd.

  Na de periode van terreur vanaf 1973 kregen we vervolgens de periode van het “vredesproces” na Oslo 1993. Ik zal er niet veel woorden meer aan vuil maken. Iedereen die er ook maar enigszins dichtbij heeft gestaan is het er inmiddels over eens dat Arafat vanaf 1993 tot 2004, toen deze moorddadige kindermisbruikende psychopaat stierf, niets anders gedaan heeft dan het “vredesproces” saboteren. Onmiddellijk na de “Oslo-akkoorden” heeft hij bewust een haat- campagne gelanceerd en heeft zijn organisatie er alles aan gedaan om de terreur te bevorderen en de vrede onmogelijk te maken.

  Ten slotte zal ik de centrale leugenzin van de achttien Arabierenden nog maar eens herhalen:

  “De Palestijnen zijn sinds de “Nakba”, de vlucht en verdrijving van Arabieren uit Palestina, al meer dan zestig jaar slachtoffer van landonteigening, verdrijving en vervolging door Israël.”

  Het verstand, althans mijn verstand staat stil bij zóveel totale pervertering van de waarheid. Deze leugens zijn zó immens, zó smerig, zó onbloot van elke relatie met de werkelijkheid dat er eigenlijk niet meer tegenaan te redeneren valt. Dat is misschien ook hét kenmerk van alle totalitaire moord- en haat-systemen en degenen die deze systemen verdedigen en goedpraten: alle rationaliteit, fatsoen en rechtvaardigheid eindigen daar. Alleen de hel van de totale leugen is daar nog over.

  Dit is het beeld dat ik telkens voor mezelf gebruik om bij zinnen te blijven. Het heeft een kortharige gevlekte vacht, het staat in een wei, op vier poten, het geeft melk en het loeit. Wat is dat? Een Zionistische slang natuurlijk, antwoordt de antisemiet.

  Waarom sode-flikker-steen-tief-straal je mijn land niet uit, stelletje gekken? En neem die hele geflipte en zelfingenomen “linkse” horde zelfmanifesterende collaborateurs mee. Anja Meulenbelt, Harry Van Bommel, Gretta Duisenberg, Marika Peters, Dries van Agt, Hans van den Broek: het hele zootje hedonisten met hun bijzondere belangstelling voor het Joodse volk zou misschien toch het beste gedijen in de sfeer die hen het meest na staat, die van Hamas, Khomeini, Ahmedinejad en Nasrallah. Ga! Ga asjeblieft weg!

  Kassander

  Voor meer informatie zie Big Lies: Demolishing the Myths of the Propaganda War against Israel

 74. Johan Sanctorum

  Beste vriend

  Weegt dit inquisitoor op tegen de dood van één Palestijns kind, in koelen bloede gedood door Israëlische “zelfverdediging” Hebt U kinderen ? Wilt u ze morgen nog terug zien?
  Antwoord in eer en geweten

  JS

 75. @ Kassander:

  Orthodoxe Joden erkennen niet het recht om een Joodse staat te vestigen gedurende de periode van de verbanning. Volgens Gods’ wetten moeten de Joden op de Messias wachten alvorens ze uit ballingschap verlost kunnen worden en mogen ze niet eerder terugkeren. Pas daarna mag Israël weer bestaansrecht hebben.

  In de Thora staat dat God de Joden wegens hun zonden van het heilige land heeft verbannen en onder de andere volkeren heeft verspreid. De Joden zelf mogen geen stappen ondernemen om die verbanning ongedaan te maken.

  Het concept van een soevereine Joodse staat gaat dus tegen de Joodse wet in. Dit staat dan ook in de Talmoed: “we have been forsworn by G’d ‘not to enter the Holy Land as a body before the predestined time’, ‘not to rebel against the nations’, ‘to be loyal citizens, not to do anything against the will of any nation or its honor, not to seek vengence, discord, restitution or compensation’”, (traktaat Kesubos p.111). Menselijk handelen mag niet leiden tot de oprichting van een Joodse staat vóór de komst van de Messias. Verder staat dat het de Joden verboden is om in opstand te komen tegen de volkeren en dat ze loyale burgers moeten zijn en niet moeten proberen om uit de Diaspora te komen waarin God ze gestuurd heeft. Joden worden niet toegestaan te heersen, te doden of schade toebrengen aan een ander volk!!

  Theodore Herzl, de aartsvader na het zionisme, wilde het judaisme van een religie tot een nationaliteit transformeren met land, leger en trots. Materialistisch en goddeloos.

  Jacob Israel de Haan, een Hollandse jood werd vermoord in 1924 toen hij een petitie ging afgeven die de Palestijnen steunde in hun verzet tegen de Zionistische kolonisatie. De zionistische lobby bestaat niet alleen uit joden maar vooral uit konservatieve kristenen. Dit lijkt in tegenspraak met het feit dat de kristenen altijd de joden vervolgd hebben. Door een gepaste interpretatie van de bijbel slaagden de konservatieve christenen er echter in hun jodenhaat om te buigen tot een fanatieke aanhang voor Israël.

  Bovendien is volgens de Bijbel het beloofde land ook voor moslims en christenen! Maar dit moet er wel worden aan toegevoegd: “De rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer.” (Psalm 37:29)
  Toen Abram 99 jaar oud was sloot God met hem een verbond, en bepaalde dat hij de letter ‘H’ moesten toevoegen aan zijn naam, want God beloofde hem tot vader van veel volkeren te maken. Dit betekent dat volgens de Bijbel het beloofde land ook aan moslims en christenen toebehoort en: “De rechtvaardigen beërven het land en wonen daarin voor immer.” (Psalm 37:29)

  PATRIARCH ABRAHAM happens to be the father of Ishmael (ancestor of all the Arabs); the father of Isaac (tribal ancestors of all the Jews); and was the ancestor of Mary, mother of Christ Jesus. Often we hear the misconception that Abraham was Jewish, a term applied to the tribe of Judah (colloquial Jew). Judah was the great grandson of Abraham; hence he cannot be called a Jew. Similarly, Abraham cannot be called an Israelite, meaning a descendant of his own son named Jacob (Israel). He was an ancestor of Jesus Christ but obviously not a follower of Christ. His religious beliefs were not founded upon the Jewish Torah because he lived over three centuries before God sent His messenger Moses, the law-giver.
  Zie verder: http://www.mostmerciful.com/god-gave-land-to-countless-children-of-abraham.pdf
  ***
  Author Arthur Koestler, a Jew himself wrote ‘The evidence adds up to a strong case in favor of those modern historians — whether Austrian, Israeli or Polish — who, independently from each other, have argued that the bulk of modern Jewry is not of Palestinian, but of Caucasian origin. The mainstream of Jewish migrations did not flow from the Mediterranean across France and Germany to the east and then back again. The stream moved in a consistently westerly direction, from the Caucasus through the Ukraine into Poland and thence into Central Europe.

  http://heshamtillawi.wordpress.com/2008/08/16/georgia-israel%E2%80%99s-home-sweet-home/

  ***
  En lees ook eens “When and How the Jewish People Was Invented?” van Prof. Shlomo Sand (Tel Aviv University)! Zelfde verhaal, maar nog actueler.

 76. Karin Verelst

  Intrigerende en interessante bijdragen aan de discussie op dit forum… Ik wil diegene die geschiedenislessen geven over de connectie tussen Naziduitsland en extremisten binnen de Arabisch-Palestijnse gemeenschap wel aanraden hun huiswerk te doen en de geschiedenis ook eens aan den anderen kant te bekijken. Met behulp van dit boek, bijvoorbeeld:

  http://www.amazon.com/Transfer-Agreement-Dramatic-Between-Palestine/dp/157129077X/ref=pd_sim_b_2/192-7690837-7933036

  Het is algemeen bekend dat Eichmann prat ging op zijn goede contacten met de Zionisten. Trouwens, in 1933, amper een maand nadat hij aan de macht gekomen was, sloot Roosevelt de Amerikaanse grenzen voor Joodse immigranten. Waarom? (Let wel, dit was nog voo de invoering van de wetten van Nürenberg!). Een beetje licht daarop schijnt misschien vanuit hetvolgende boek (van dezelfde auteur):

  http://www.amazon.com/IBM-Holocaust-Edwin-Black/dp/0751531995/ref=sr_1_5?ie=UTF8&s=books&qid=1231553613&sr=1-5

  Tenslotte, als uitsmijter:

  http://www.amazon.com/Hitlers-Jewish-Soldiers-Descent-Military/dp/0700613587

  Wij zijn er nog niet aan begonnen te beseffen hoe diepgaand de kwaadaardigheid, het cynisme, en ook de “efficientie” (een qualiteit die door sommige Vlaamse “bestuurders” zo hoog in het vaandel wordt gedragen) van het Nazirijk wel was…

  Het prutswerk van de Amerikanen is daartegenover maar klein bier:

  http://www.vanityfair.com/politics/features/2008/04/gaza200804

  Het Amerikaanse leger begint dat ook door te krijgen:

  http://ricks.foreignpolicy.com/node/10703

  Er is – zoals Johan trouwens voorspelde – wel degelijk een wereldwijde “grass root” beweging aan den gang tegen de oorlog in Gaza:

  https://secure.avaaz.org/en/gaza_peace_ads/

  De Israelische regering is niet blij:

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3653277,00.html

  Ook Hamas lijkt er zich weinig van aan te trekken:

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3653371,00.html

  En voor een keer is Karel van Berlaere geen Klucht, maar toont hij toch iets dat op ballen lijkt ondanks de druk van zeekoeien zoals Angela Merkel, om van Israel en de VS maar te zwijgen:

  http://www.alertnet.org/thenews/newsdesk/L8335448.htm

  P.S.: Er wordt hier de laatste tijd nogal gemakkelijk gesproken namens “wij, Vlaamse republikeinen”. MAg ik opmerken dat niet iedere oprechte Vlaamse beweger (en daar reken ik mezelf zeker bij) een “Vlaamse republikein” is? Ik heb vooralsnog geen zin om in een technocratisch geregeerd Liberalistan te belanden. Het zal er misschien aan liggen dat ik geen lebberige onderbuik, en al helemaal geen “zwart gat” in mijn verleden heb, maar ik geef tot op heden de voorkeur aan een splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde dan van België. En als we dan toch onafhenkelijk worde, dan ben ik voorstander van een Zuidnederlandse stedenbond bijeengehouden door een constitutionele monarchie,eerder dan een”republiek” gedomineerd door de Tsjeven, Bill Gates en Pepsi-Cola. Leve het Koninkrijk Vlaanderen, zeg maar…

 77. @ JS (11 januari 2009 at 19:50 ): is dat niet wat héél gemakkelijk, dat staaltje emotionele chantage?

  En hoe zou het overigens nog in Congo zijn? Iemand er nog iets van gehoord?

 78. Johan Sanctorum

  @BC

  O sorry, ik wist niet dat het aanklagen van burgerslachtoffers, en het systematisch karakter van die overkill, een vorm van “emotionele chantage” was. Mogen we nog ergens over verontwaardigd zijn?
  Overigens zijn alle objectieve voorwaarden vervuld om Israël wegens oorlogsmisdaden aan te klagen. Zover zal het natuurlijk niet komen…
  En ja, Congo en Darfur, die dooddoeners duiken ook altijd weer op. Zie ook Prof. Karen Verelst. Telkens mensen hun verontwaardiging uiten over een concreet geval, wijst het cynisch intellectualisme ons op het absurde van dat protest. Klagen we Oost-Congo aan, dan komt er wel eentje aandraven met de holocaust. Alsof het ene het andere relativeert.

  JS

 79. Johan Boeremans

  Oeps, dat was close, Johan Sanctorum.

 80. @ JS: ik richtte mijn pijlen natuurlijk op “Hebt U kinderen ? Wilt u ze morgen nog terug zien?” en niet op “het aanklagen van burgerslachtoffers, en het systematisch karakter van die overkill.”

 81. Enkele feiten:
  – Het gaat niet om een territoriale oorlog in Gaza vermits Gaza totaal ontruimd werd door Israël. (Met achterlating van intacte economische infrastructuur die achteraf door Hamas om zeep werd geholpen.)
  – Het is Israël niet te doen om burgerslachtoffers. Als Israël dat had gewild leefde er nu zelfs geen mug meer in Gaza.
  – De Israëlische actie is gelimiteerd in afstand, tijd en slachtoffers (zie hierboven), het is dus geen terroristische actie.
  – Israël heeft meer dan 7000 (zevenduizend!) raketaanvallen ondergaan vooraleer militair te reageren. Indien “disproportioneel”, wat is dan “proportioneel”?
  – Hamas begaat vijf zware oorlogsmisdaden:
  +Bewust burgerdoelen aanvallen om zoveel mogelijk burgers te doden.
  +Het oproepen tot zelfmoordaanslagen op burgers in Israël.
  +Het gebruiken van (eigen) burgers als menselijk schild.
  +Het als niet-erkende organisatie aanvallen van een lid van de VN.
  +Het inzetten van kinderen bij oorlogsdaden (Enkele maanden geleden werd nog een geestelijk gehandicapte jongen met bomgordel op een grensovergang afgestuurd.).

  Zelfs indien de Palestijnen in de grond van de zaak gelijk zouden hebben is het steunen van misdadigers zoals Hamas ontoelaatbaar.
  Waarvan komt eigenlijk de blinde haat van hen die dit niet -willen- zien?

  En ja, Sanctorum, ik heb kinderen die ik terug wil zien, maar ik schiet geen raketten af op andere mensen, ook niet als Vlaams-nationalist op de bezetters van Frans-Vlaanderen of die van Zeeuws-Vlaanderen.
  En ik houd mij en mijn kinderen niet bezig met dit:
  http://nl.youtube.com/watch?v=eTGbP55HGi8

 82. @Rob:

  Top 5 Lies About Israel’s Assault on Gaza by Jeremy R. Hammond

  Lie #2) Hamas violated the cease-fire. The Israeli bombardment is a response to Palestinian rocket fire and is designed to end such rocket attacks.

  Israel never observed the cease-fire to begin with. From the beginning, it announced a “special security zone” within the Gaza Strip and announced that Palestinians who enter this zone will be fired upon. In other words, Israel announced its intention that Israeli soldiers would shoot at farmers and other individuals attempting to reach their own land in direct violation of not only the cease-fire but international law.

  Despite shooting incidents, including ones resulting in Palestinians getting injured, Hamas still held to the cease-fire from the time it went into effect on June 19 until Israel effectively ended the truce on November 4 by launching an airstrike into Gaza that killed five and injured several others.

  http://www.foreignpolicyjournal.com/articles/2009/01/03/hammond_top-5-lies-about-israels-assault-on-gaza.html.

  Zie ook: “Why Do So Few Speak Up for Gaza?”

  http://www.truthdig.com/report/item/20090106_why_do_so_few_speak_up_for_gaza/

 83. @ Rob

  Hardleers, hé? Men kan voorstander zijn van de Palestijnse zaak en zelfs van het recht op gewapend verzet tegen een onrechtmatige bezetting zonder daarom de organisatie Hamas politiek of strategisch te verdedigen (en zelfs zonder het bestaan van Israel te betwisten,- maar dan wel binnen de grenzen van voor 1967, zoals door een stapel VN-resoluties geëist)). Net zoals de Duitsers niet bepaald het recht hadden om de verzetsstrijders bij ons “terroristen” te noemen, is het aan Israel (en zijn slippendragers in de “internationale gemeenschap”) om dat met Hamas te doen. Of hadden de Witte Brigades, of de mannen van commandant Colson, eerst maar eens lid moeten worden van den Volkerenbond alvorens naar de wapens te grijpen?

  En nogmaals voor de hardhorigen en halfblinden onder ulieden: Hamas werd opgericht 20 jaar NA de bezetting van Gaza en den Westoever, in 1988 om precies te zijn, by the way met steun van de Verenigde Staten. Weer een van hun geweldige stunts, om de PLO te verzwakken, weet ge wel. Dat is dus prachtig gelukt, as all the world can see.

  En ik ben er keihard van overtuigd dat na de huidige “oorlog” (als ge de aanval van een ultramodern leger op een bende jongeren met in het beste geval halfautomatische machinegeweren en proppenschieters uit een slechte chemische knutseldoos zo kunt noemen), er veel minder kinderen geneigd gaan zijn mee in de vuurlinie te staan. Inderdaad, als Israel ze allemaal had vermoord, zou er zelfs geen enkel meer die neiging hebben, zoals gij zelf aangeeft. Mar daar is het blijkbaar niet om te doen. Men vraagt zich af waarom dan wel?

  Tot voor deze “oorlog” waren de Palestijnen er met hun duizenden raketten in geslaagd om wekgeteld 17 Israelische burgerdoden te maken. Dat zijn er, versta mij wel, 17 te veel. Maar wat met de 3600 Palestijnse burgers in diezelfde periode op het conto van de “Israeli Defence Force”? Wat nu recent met de honderd burgerdoden na het bombardement op een VN-gebouw, nadat het Israelische leger ze zelf had gezegd daar te gaan schuilen?

  “Wie gelooft die mensen nog?”

 84. Nog even een veel te weinig gehoorde stem: die de vredewensende, en niettemin vaderlandslievende, Israelis:

  http://www.huffingtonpost.com/nancy-kanwisher/reigniting-violence-how-d_b_155611.html

  Anat Biletzki

  Tel Aviv University

  (currently at MIT and Quinnipiac University)

  ——————————–

  Other Israelis

  Anat Biletzki

  I write as an Israeli.

  In the past 12 days Israeli forces have killed almost 700 people in Gaza;
  Palestinian rockets have killed four Israelis and Palestinian fighters have
  killed five soldiers. As the assault began, Bibi Netanyahu, the leader of
  Israel’s definitive right-wing party, Likud, said that talk of comparative
  numbers is not pertinent to the validity of operation “Cast Lead.” That
  might be correct, but the grotesque proportions of one to one hundred in
  counting the dead should give us pause, should make us reflect on the
  mantras of the conventional wisdom.

  We are told by the mainstream media in the U.S. that Hamas broke the
  half-year truce agreed upon in June and refused to extend it past the
  December expiration date. Whether or not the truce was adhered to in its
  first four months is a question of interpretation rather than fact. Israelis
  will tell you that the Palestinians did, in fact, launch some Qassams into
  Israel. True. Palestinians will tell you that Israel did not, in fact, live
  up to its side of the bargain and continued, even intensified, the siege of
  Gaza, stopping the electricity, water, fuel, food and medicines crucial for
  decent survival. True again. But no one denies that on November 4th Israel
  carried out an incursion into Gaza, killing 7 Palestinians and setting off
  the renewal of violence – Qassam launchings into Israel by Hamas and Israeli
  killings of Palestinians in Gaza – that was fully in place by the time the
  truce expired.

  We are also led to believe that Hamas refused to extend the half-year
  cease-fire. But even the mainstream news in the ten days before the attack
  started clearly reported that Hamas’s positions just before the expiration
  date were vague and divided; and that starting on December 21st it made
  several overtures to Israel, via Egypt and Turkey, to discuss and consider
  continuing the truce. Israel refused.

  Then we are urged by most conventional media, buttressed by “experts” on
  Israel, that no nation on earth would tolerate the rocketing of its
  civilians. That might be true. But such legal posturing, deriving from
  supposed expertise in the laws of war, seems to forget that the option of
  going to war, not to mention bombing indiscriminately from on-high, is
  prescribed as a last resort after all other alternatives have been tried and
  exhausted. Refusing to engage with Hamas, Israel has, instead, put Gaza
  under blockade. To quote Michael Walzer, who taught us long ago about just
  and unjust wars – siege is the oldest form of total war.

  As to indiscriminate bombing and shelling – we are fed the constant diet of
  “collateral damage,” as if killing of civilians (now estimated as most of
  the dead, with over half being women and children) can be so effortlessly
  explained or excused. So, on the one hand, Israel is touted as having
  amazingly sophisticated methods of targeting while, on the other, it is
  facilely pardoned for missing the targets. The adage of collateral damage
  goes a long way – as long as 16 people, most of them women and children,
  dying when one Hamas leader is targeted and killed; or 40 people seeking
  shelter in a UN school. And note – in order to count as a bona fide
  civilian, in order not to be a legitimate target, a person living in Gaza
  mustn’t be in the police force, in a university, in a mosque, or in a
  hospital run by the Gazan authorities. So indiscriminate is operation Cast
  Lead, that several Israeli human rights groups and organizations have
  mounted a wide campaign, crying “Civilians Are Not Cannon Fodder.” Neither
  in Gaza nor in Israel. But that impartiality between Gaza and Israel brings
  us back to comparing the numbers. Seven hundred people, out of a population
  of 1.5 million, have been killed in Gaza. That is equivalent to 140,000
  Americans being killed – in twelve days.

  I write as an Israeli. Some of us, as Israelis, are grieving over what we
  have become. Blaming the other side with a roster of rehearsed clichés
  cannot mitigate the grief.

  *****

  Anat Biletzki is professor of philosophy at Tel Aviv University, currently a
  research affiliate at MIT and teaching human rights at Quinnipiac
  University. Until recently she was chairperson of B’Tselem – the Israeli
  Center for Human Rights in the Occupied Territories.

 85. Hierbij de link naar bovenstaand artikel: http://www.thenation.com/doc/20090126/biletzki?rel=hpbox

 86. Johan Boeremans

  Rob zegt : 14 januari 2009 at 16:01

  Veel van wat u zegt is juist. Maar u onderschat waartoe u zelf bereid zou blijken, als u zich in de situatie van de Palestijnen bevond. Dan zou u uw eigen gehandicapt kind op een dag uit pure wanhoop en haat (en haat is het gevoel van het slachtoffer, plezier dat van de beul) met een bomgordel uitsturen, daar mag u zeker van zijn.

  Kampoverlevenden van Auschwitz hebben ook beschamende dingen gedaan om te kunnen overleven. Dingen waarover ze niet willen spreken. Om kampoverlevende te KUNNEN zijn. Ik zeg maar wat en bedoel: nood breekt wet. Ook die morele wetten die u erg doen vinden dat een gehandicapt kind voor het goede doel wordt opgeofferd. We zijn te verwend om te mogen oordelen over de Palestijnse methode om hun land te bevrijden, over alle vreemde mechanismen die daarbij werken en manipuleren (Hamas, Iran, Mossad, False flag operations, …) en we zijn ook te bekrompen om te willen inzien dat Frankrijk in Zwart-Afrika ergere dingen doet gebeuren dan Israël in Palestina en dat we daar géén tranen om laten, want onze journalisten van de VRT (meestal logegetrouwen) vinden het leve,n van een niet-Latijn of niet-Semiet kennelijk niet zo belangrijk.

  Wat u vertelt over Frans- en Zeeuws-Vlaanderen is echter manifest onjuist. Frans-Vlaanderen is weliswaar bezet, en wie er nog durft uitkomen voor zijn Vlaams-Nederlandse identiteit riskeert er pesterijen die we enkel in het Oostblok mogelijk achtten. In Zeeuws-Vlaanderen zal geen Heel-Vlaamse strijder echter een strobreed in de weg worden gelegd. Met meer historisch inzicht zou u beseffen dat Zeeuws-Vlaanderen tot op heden het enige bevrijde gedeelte van ’t Graafschap Vlaanderen is en zeker geen bezet stuk land.

 87. ohan Sanctorum zegt:
  12 januari 2009 at 17:43

  @BC

  O sorry, ik wist niet dat het aanklagen van burgerslachtoffers, en het systematisch karakter van die overkill, een vorm van “emotionele chantage” was. Mogen we nog ergens over verontwaardigd zijn?
  Overigens zijn alle objectieve voorwaarden vervuld om Israël wegens oorlogsmisdaden aan te klagen. Zover zal het natuurlijk niet komen…
  En ja, Congo en Darfur, die dooddoeners duiken ook altijd weer op. Zie ook Prof. Karen Verelst. Telkens mensen hun verontwaardiging uiten over een concreet geval, wijst het cynisch intellectualisme ons op het absurde van dat protest. Klagen we Oost-Congo aan, dan komt er wel eentje aandraven met de holocaust. Alsof het ene het andere relativeert.

  JS

  Verontwaardigd zijn is niet verboden. Het is ieders volste recht om verontwaardigd te zijn. Alleen is het gewoon een feit dat protest nog nooit iets heeft verandert aan hoe bepaalde mensen in bepaalde regio’s op welbepaalde momenten met elkaar om gaan.
  En het is geen kwestie van of de Holocaust Oost Congo kan relativeren, en of Darfour kan relativeren wat er in Israël/Palestina aan de hand is…..daar gaat het wat mij betreft helemaal niet om. Het gaat niet over relativeren het gaat over accepteren dat het moment dat alle mensen op een gegeven moment allen op eenzelfde ontwikkelingsniveau zitten dat ze allen op een vredige manier met elkaar kunnen om gaan er nooit zal zijn. Dat is gewoon uitgesloten. Dat is de realiteit. En de realiteit accepteren kan wel rust brengen in je onmiddelijke omgeving. Uiteraard is dat moeilijk voor wie van “kritiek geven, protesteren en aanklagen” zijn handelsmerk, broodwinning heeft gemaakt en om zich ook nog eens een zekere identiteit aan te meten. In dat geval is het heel moeilijk om rust en vrede te vinden in jezelf, want waar ga je dan van leven? Hoe ga je dan jezelf nog profileren? In dat opzicht is het voor dat soort mensen van heel groot belang dat tal van conflicten in de wereld blijven bestaan…..want wat zouden ze anders doen met de tijd die ze in dit leven gekregen hebben, als ze er niet meer konden over schrijven, rond protesteren, verontwaardigd over doen?
  Stel dat al die conflicten niet zouden bestaan zou u dan gaan tuinieren? Of zou u zich stierlijk vervelen? Wat dan?
  Als u niet weet wat u zou doen als er niets meer zou zijn om aanklachten over te schrijven, dan wil dat eigenlijk zeggen dat uw aanklachten en verontwaardiging helemaal niet ten volle oprecht zijn, dat u eigenlijk maar al te blij bent dat het allemaal bestaat, omdat u anders geen doel meer zou hebben.
  Als u wel zou weten wat te doen indien al die wantoestanden in de wereld niet zouden bestaan, dan vraag ik me af waarom u dat dan niet vanaf nu gewoon alvast gaat doen, want zo meteen is uw leven voorbij en wantoestanden zullen ook na uw dood er nog steeds zijn. Dat is de realiteit.
  Natuurlijk hebt u geen tijd om te gaan onderzoeken waarom al die zaken u zo aangrijpen, welke eigen innerlijke conflicten maken dat al die conflicten al uw aandacht opslorpen, omdat u er wil van leven maar niet meteen iets over uzelf wil leren.
  Uiteraard is dat uw volste recht. Maar het bestuderen van geschiedenis en actualiteit en daar een mening rond vormen of een oordeel over vormen is iets wat nu net super intellectueel is en nog nooit algehele vrede in een individu heeft kunnen opwekken. En zo waar u toch een voorstander bent van individualisme, waarom hebt u er dan zo veel moeite mee om in uzelf als individu de vrede te vinden met de wereld zoals die is en die te accepteren? Waarom moet heel de wereld met alles en iedereen er op en er aan beantwoorden aan het beeld dat u hebt over hoe de wereld zou moeten zijn?
  Dat is niet realtistisch. Het enige wat realistisch is zelf in vrede zijn met de wereld en uzelf ongeacht hoe de wereld is en hoe uzelf bent.

 88. @ JS: “En ja, Congo en Darfur, die dooddoeners duiken ook altijd weer op.”

  Die dooddoener is natuurlijk ook bewust in het spel gebracht: immers, het Congo-drama is misschien iets minder makkelijk aan te grijpen ter promotie van een onafhankelijk Vlaanderen.

  Laat ik hier gewoon nog eens een stukje uit Eric Rosseels reactie citeren: “Blijkbaar is de Gaza-slachting voor Johan Sanctorum maar een welgekomen aanleiding om de Vlaamse Republiek (met of zonder Limburg??) te propageren. Dit getuigt niet bepaald van een sympathie voor de Palestijnse zaak.”

 89. Ik vind deze met de landkaarten van het Midden-Oosten en België ook wel geslaagd. Blijkbaar hebben de palestijnen een ander kijk op Vlaanderen dan Johan Sanctorum. Hoe men zich kan vergissen met zijn “vrienden”. LOL
  http://www.upjf.org/actualitees-upjf/article-13995-145-7-topographie-toponymie-delirantes-carte-calestinienne-palestine-2008-macina.html

 90. @ BC:

  Gaza en Darfur zijn beide actueel maar Gaza krijgt sowieso meer aandacht omdat Europa en de USA, Israël steunen. Waarom al die verontwaardiging en boosheid? Omdat Israël zich enerzijds profileert als een beschaafd, westers land en anderzijds – bewapend met zeer geavanceerd wapentuig – nog steeds zijn toevlucht neemt tot praktijken die uit een ver barbaars verleden stammen: onderdrukking en verdrijving van de oorspronkelijke bevolking.

  Het is helemaal niet onlogisch noch onterecht dat men van de Joodse staat een bepaald fatsoen en het naleven van elementaire regels eist. Het beschieten van huizen waar burgers in verblijven, óók al zit daar een vijand, is volgens het oorlogsrecht even goed verboden als het bombarderen van scholen, ziekenhuizen, het Rode Kruis. Komt daar nog bij dat Israël de VN aanvalt, dat zijn wij(!), de landen en burgers van deze wereld.

  En nee, niemand die Israël bekritiseert haalt het in zijn hoofd om de oorlogsmisdaden van de Janjaweed in Darfur over het hoofd te zien – dit in tegenstelling tot de neoconservatieven en christelijke fundamentalisten die de slachtoffers in Darfur misbruiken om het bloedbad in Gaza en de oorlogsmisdaden van Israël te vergoelijken. Dit is het punt. Misschien hopen ze wel op een voortzetting van de kruistochten?

  Vindt u het niet vreemd dat dezelfde mensen die, als het gaat om de Holocaust, het uitermate ongepast zouden vinden het lijden van 6 miljoen joden te relativeren door te verwijzen naar het nóg grotere aantal doden bij andere massamoorden, het plots wel gepast vinden de schanddaden, die nu de Palestijnen door Israël worden aangedaan, te relativeren omdat er in Dafur nog meer dodelijke slachtoffers te tellen zijn?

 91. @Moeras:

  Alles accepteren en “in vrede zijn” door in een grot te kruipen en je af te zonderen is ook niet de oplossing. Er is dialoog nodig, dat staat vast, en vooral veel openheid en pragmatiek, bij elke partij, in gelijkwelk conflict. Het verleden loslaten en bewust handelen naar wat nodig is, hier en nu, daar en nu, lijkt me verstandiger. Dat begint bij ieder van ons, bewust zijn. Stellen dat er geen vrede kan of zal zijn is geen realiteit, dat is cynisme, geslotenheid. En ontwikkelingsniveau heeft daar niets mee te maken, integendeel. De rust waar u het over hebt is de mentale dood, een diepe slaap, apathie.
  Ik weet niet waar u uw inspiratie haalt, maar het ruikt sterk naar gerecycleerde new age toestanden. Er kan geen permanente “algehele vrede in een individu” zijn wanneer er oorlog is in de wereld. Dat is niet meer dan een mooi idee, meer intellectueel gedoe. U ziet één ding over het hoofd: alles en iedereen in de wereld hangt aaneen. Accepteren dat mensen worden vermoord voor niets, is dat vrede? U bent iets op het spoor, maar dat is het dan ook.
  Mocht u werkelijk de zaken accepteren zoals ze zijn (of heb ik het verkeerd begrepen), waarom dan hier op de man komen spelen?

 92. @ kuroh tzu

  Heb hogerop ook al eens iets gepost. Daarin schreef ik al: Het evenwicht vinden tussen veranderen wat je niet kan accepteren en accepteren wat je niet kan veranderen is zo wat het moeilijkste dat ik ooit tegenkwam in dit leven.

  Hieruit kan je wel afleiden dat ik niet in staat ben om alles te accepteren. Maar ik ben me er ook bewust van dat ik niet in staat ben om alles te veranderen. Dus een deel zoals een conflict dat al bezig is van voor mijn geboorte en zich zeer ver van mij afspeelt kan ik niet veranderen dus blijft er alleen accepteren over dat het er is.
  En ik heb nergens gezegd dat dialoog tussen de strijdende partijen geen optie is. Feit is dat de schrijver van dit stuk niet in Israël/Palestina woont en dus niet degene is die het woord moet voeren in die eventuele dialoog als die er ooit komt.
  In wat ik hogerop schreef, zei ik ook al dat het aan de strijdende partijen is om een keuze te maken in hoe en op welke manier ze eventueel een einde willen maken aan hun conflict.
  Het verleden loslaten en in het hier en nu handelen is een andere manier om te zeggen…accepteren wat er nu is en zien wat je er aan kan doen of net niet. De meeste mensen in deze discussie graven allerlei bronnen na uit de geschiedenis om aan te tonen dat zij hun grote gelijk hebben in hun keuze pro palestijn of pro Israëli. En met zijn allen laten ze het verleden helemaal niet voor wat het is en kijken niet naar het nu. Het nu behelst dat de meeste van de deelnemers incluis de blogschrijver alhier helemaal niet in dat stuk van de wereld wonenen en we dus helemaal niet geplaatst zijn om dat conflict op te lossen.
  Dat alles en iedereen in de wereld aneen hangt is een feit. Net daarom dat het geen goed idee is om vanuit de rest van de wereld op “geschiedkundige basis” oordelen te gaan vellen over mensen elders in de wereld die met elkaar in conflict zijn. Voor je het weet zit je dan zelf mee in dat conflict omdat je dan helemaal niet als “moderator” of bemiddelaar kan functioneren, omdat het oordeel al geveld is.
  Dat er dagelijks mensen dood gaan . Of het nu dat kind is dat overreden wordt door de beerkar (zie een paar artikels terug), of kinderen die in groepjes sterven van honger, of mensen die dood gaan aan de cholera, uiteindelijk is er ofwel altijd moord voor niets, ofwel kan er wel degelijk iets uit geleerd worden, en datgene waaruit geleerd kan worden is dus helemaal niet “voor niets”.
  Als er niets uit geleerd wordt, dan herhaalt het zich, als er uit geleerd wordt, herhaalt het zich niet. En tot nu toe hebben we nog niet allen massaal dezelfde lessen geleerd. En de kans dat we op een dag massaal hetzelfde al geleerd hebben is gewoon uitgesloten, omdat er elke dag weer nieuwe kinderen geboren worden. En in dat opzicht heeft het wel degelijk te maken met ontwikkeling. En is het een illusie dat we op een dag allemaal op hetzelfde niveau zouden zitten.
  Feit dat oorlogen telkens weer opnieuw voorkomen, er steeds nieuw ontstaan en oude weer opflakkeren, geeft aan dat er weinig geleerd wordt. En dus zijn al die doden nog steeds niet voor niets….er moet nog steeds geleerd worden….elke generatie opnieuw….tot het einde van de mensheid.
  En zoals gezegd accepteer ik niet alles. Maar forceren is ook niet mijn bedoeling.
  Ik reageer nu op uw schrijfsel omdat er vraagtekens stonden. Dus dit schrijven is aan u gericht en niet aan de blogger.
  JS kent nu mijn visie. En ik accepteer het wel degelijk als hij die laat voor wat die is. Ik ga mijn visie niet nog eens herhalen. Voel er niks voor om mezelf compleet op te dringen. Maar soms vind ik sommige mensen de moeite om er mee te delen hoe ik het zelf ervaar of bekijk. Hebben ze er iets aan, goed, hebben ze er niks aan, ook goed.
  In ieder geval voel ik me verre van mentaal dood. Was ik mentaal dood, dan zou ik inderdaad niet op de blog van JS reageren. Want apatische mensen in diepe slaap lezen geen blogs.
  Relatieve vrede zal er altijd wel bestaan. Maar algehele vrede niet. En dat heeft niks met cynisme te maken maar met het feit dat ik de wil van andere mensen niet aan banden kan leggen en ik zou dat zelfs niet willen. Dus er zullen altijd wel individuen zijn die inderdaad niet ten allen tijde zich bewust zijn van waar ze mee bezig zijn, en daardoor een kind omver rijden, prijzen bepalen voor eigen winstbejag en daardoor boeren in armoede laten creperen, etc…..Ik maak me niet de illusie dat ik anderen kan veranderen. Dat zou hoogheidswaanzin zijn. Ook u of JS kan ik niet veranderen. Ik kan alleen eenmalig iets aanreiken, en dat is het dan.
  En verder laat ik new age gaarne voor wat het is. Stellen dat er alle dagen mensen dood gaan rechtstreeks of onrechtstreeks door het al dan niet weinig bewust handelen van anderen is een zuiver realistische vaststelling die elk mens kan doen. Daar is niks zweverig of new age achtig aan. En geen enkele dood is erger of minder erg dan de andere. En geen enkel conflict is erger dan of minder erg dan een ander.
  De vraag is of je aan al die conflicten wiel gaan deelnemen al debaterend op fora, in de media etc…als je zelf mijlen ver weg van de situatie woont en dus niet in de positie bent om te oordelen.
  En als dit nog niet duidelijk is. Dan weet ik vooral dat ik alles behalve goed kan schrijven. Daar is JS uiteraard veel beter in dan ik. Moet ook wel als je dat voor de kost doet natuurlijk. En verder dat ik het dan ook nu al opgeef om me duidelijker te maken en accepteer dat een ander soms van mijn geschreven rimram gewoon niks kan maken. Dat hoeft zelfs helemaal niet.

 93. @Moeras (et les autres):

  Merci voor de toelichting, er zou meer in deze richting moeten worden gekeken. We hebben vooral een probleem met de taal denk ik. Uw eerste commentaar had ik spijtig genoeg over het hoofd gezien. Al bij al zeggen we zo goed als hetzelfde.
  Het draait inderdaad om het daar en nu, en als buitenstaander kun je enkel wijzen op het daar en nu, en de mensen daar wijzen op hun verantwoordelijkheid, anders maken we de situatie alleen maar erger, door te polariseren en de verdeeldheid in stand te houden. Mensen iets helpen inzien is mensen veranderen.

  Het is echt heel gevaarlijk om uitspraken te doen over de toekomst, en onmogelijk op de koop toe. Niemand kan met 100% zekerheid stellen wat mogelijk is en wat niet. Vrede uitsluiten op voorhand is een self-fulfilling prophecy, dat is letterlijk de dood van vrede. Het is misschien te hoog gegrepen, zeker in dit tijdperk.

  Ook nog deze bedenking: is het werkelijk noodzakelijk om via kennis van de geschiedenis in te zien dat mensen doden voor godweetwelkereden waanzin is? De opvoeding en het onderwijs zoals ze nu bestaan en de huidige toestand van de maatschappij creëren onvermijdelijk verdeeldheid in onze kinderen, dus kennis draagt bij tot het conflict. Daarenboven vraagt kennis tijd, en als tijd de beslissende factor is, dan hebt u gelijk, dan is de situatie hopeloos. Alleen weet ik niet of kennis en tijd de uitweg bieden, ik betwijfel het ten zeerste.
  We hebben op technologisch vlak al heel wat bereikt, en op psychologisch vlak is hoogstwaarschijnlijk enorme vooruitgang mogelijk, maar als we er niet in investeren zullen we het nooit te weten komen.

  Laten we vooralsnog niets uitsluiten, en de machteloosheid en frustratie ombuigen tot nieuwe inzichten.

  “De Joden” en “de Palestijnen” bestaan niet, enkel als labeltjes. Velen denken van wel, da’s alles. Er is geen openheid, dus alles moet apart, alles gesegregeerd. Krampachtig vasthouden aan ideetjes en blind blijven voor de veranderende wereld. Meer nog, ook “de Walen” en “de Vlamingen” bestaan niet, netzomin als ik niet mijn naam ben. Da’s een politieke kwestie, en hier draait het vooral rond politiek en macht, niet zozeer rond menselijkheid en individuele vrijheid.
  Zolang we blijven mensen herleiden tot objecten, onszelf incluis, en ze indelen op basis van zekere criteria – landsgrenzen, taal, tradities, uitzicht, … -komen we geen stap verder.
  Vlaanderen mag voor mijn part onafhankelijk worden, als dat echt de mensheid ten goede komt, waarom niet, ik ben niet meteen overtuigd, maar da’s slechts bijzaak als we bijvoorbeeld kijken naar de kloof tussen arm en rijk.
  Fin…

 94. Voor alle duidelijk mijn verontwaardiging en medeleven voor de slachtoffers van ieder conflict treft mij diep, zo ook in deze.Zoals hier in deze discussies de historische schuldige aanduiden, helpt geen van hen. Iedereen staat vrij te protesteren tegen wandaden, ik ben bang dat dit een dagtaak zal worden want conflicten met onschuldige burgers zijn er bij de vleet. Zie ik protestmanifestaties tegen de genocide op de blanke bevolking in Zuid-Afrika? Ben ik selectief? Mogen we er voor ZA de geschiedenis bijhalen om dit wel goed te praten?
  Maar als ik dan lees dat de Palestijnse ouders van kinderen, die ze offeren als martelaren, voor de rest van hun leven onderhouden worden door Saoedi-Arabië, Iran of Syrië, dan walg ik.
  Je kind, je kinderen dat is je gevoeligste plek. Wie aan onze kinderen komt, komt aan onszelf. Kinderen offeren aan je eigen winst of genot of belang dat kan en mag nooit.
  Hoe hersendood moet je gemaakt zijn zodat je de oerdrang voor het beschermen van je kroost wegcijfert. Dit is mijns inziens dan ook een strijd tussen moderniteit en gedwongen godsdienstige achterlijkheid.
  Iedereen is slachtoffer als het regime niet deugt. Een geschiedkundig beeld van een hele natie wordt bepaald door de daden van hun leiders, en het is de overwinnaar van de oorlog die de geschiedenis schrijft.
  Dit gezegd hebbend kom ik tot de volgende conclusie en zekere parallellen met Vlaanderen.
  Het typische aan parasiterende niet zelfbedruipende volkeren is hun hautaine hoogheidswaanzin.Het blijven volhouden aan herinneringen uit glorierijke tijden of ingeroeste dogma’s weerhoudt ze van vooruitgang en werklust. Zich bewust van hun kontdraaierig nihilisme bewerken ze de toekomstgerichte landen. Daarvoor gebruiken ze de hele achterbakse trukendoos. Het is dan ook altijd de schuld van de ander.
  Daarom dat Vlamingen de taqiyamentaliteit van moslims goed door hebben, we zitten met zo een volk al 180 jaar opgescheept. Sinds we een beperkte mate van zelfbestuur hebben zijn de walen zich bewust van hun onbenul. Ze hebben Vlaanderen zien opbloeien tot een welvarende natie terwijl zijzelf met hun meestermentaliteit ter plaatse bleven trappelen. Wij hadden direct moeten scheiden. De strategische posten hebben ze handig en listig behouden om die te gebruiken om Vlaanderen tot toegevingen te dwingen.Alsmaar toegeven aan eisen om de lieve vrede te bewaren hebben geleid tot de chaos waar we nu in zitten, de crisis heeft enkel het proces versneld en herkenbaar gemaakt. Als de geldschieter blut is kan de club sluiten.
  Dat beseffen de walen zeer goed, hun rooftocht heeft zich versneld gericht op gebiedsroof.
  Vlaams-Brabant, de 19 gemeenten, een corridor. En de Vlaming? Die ploegt voort.
  Land voor vrede. En de Vlaamse verraders spelen het spel mee.
  We kunnen veel leren van Israël, die zijn omringd door een volk met dezelfde middeleeuwse mentaliteit. De terugtrekking uit Gaza in 2005 was een enorme aanmoediging voor de agressieve islam. Wat het westen krampachtig probeerde te zien als een stap naar vrede, wordt door islamieten juist geïnterpreteerd als een teken van zwakte. De walen ge(mis)bruiken de democratie voor hun gebiedsuitbreiding, hamas gebruikt raketten, andere argumenten voor het zelfde doel.Drie jaar geleden werden de nederzettingen verlaten, meestal onder dwang,
  Maar zoals hier heeft het niks met territoria te maken. Gebied weggeven helpt niet. Hamasmoslims strijden niet voor stukken land maar voor de totale eindoverwinning van de islam, de walen voor de terugkeer van la belgique de papa, het land waar zij seigneur waren.
  Superioriteitmentaliteit van herrenvolkeren hebben veel menselijke drama’s veroorzaakt door de eeuwen heen.Israël heeft begrepen dat zijn strijd permanent is en moet zijn om niet gedecimeerd te worden. Zou het toch nodig zijn dat er raketten vallen in Vlaanderen om de Vlaamse massa wakker te schudden in plaats van dat heimelijk en geniepig gemarchandeer?
  Israël mag niets toegeven aan de arabieren, Vlamingen niets aan de walen.
  Men moet zich ook de vraag stellen waarom als het over joden gaat iedereen een mening heeft maar dan ook radicaal, men is voor of tegen, dan is het logisch dat men als volk zich zal bewapenen en verdedigen.
  En kom niet met de dooddoener dat vergelijken intellectueel niet eerlijk is, dat ben ik zat, het is de geciviliseerde wereld die steeds moet nadenken, schuld bekennen, zich in vraag stellen en toegeven, tot?. De barbaren naderen de poorten, de opgehitste en dom gehouden massa volgt de bevelen zonder inspraak.
  De totalitaire islam, er is geen andere, gaat het werk van Hitler afmaken, het nationaal socialistisch Europa zal de springplank zijn
  We mogen ons niet laten manipuleren door welke propaganda dan ook.
  Ik wens u allen vrede.

 95. Stradi zei: “de terugtrekking uit Gaza in 2005 was een enorme aanmoediging voor de agressieve islam.”

  In augustus 2005 gaf de Likoed regering, onder de bewindvoering van Ariel Sharon, het bevel tot een unilaterale terugtrekking van de 8000 kolonisten uit Gaza. Daarbij werden de achtergelaten huizen en landbouwbedrijven vernield. Het was Hamas, de islamitische verzetsbeweging, gelukt om de Israëli’s uit Gaza te verdrijven. Die terugtrekking was een vernedering voor het Israëlische leger. Naar de buitenwereld toe stelde Sharon deze terugtrekking voor als een bijdrage tot de vrede, gebaseerd op een twee-staten oplossing. Maar in het jaar daarna werden 12000 kolonisten op de Westoever gehuisvest, waardoor nog minder ruimte overbleef voor een onafhankelijke Palestijnse staat. Land roven en vrede stichten sluiten elkaar uit. Israël had een keuze en koos meer land boven vrede.

  Het werkelijke doel was om unilateraal de grenzen van Groot-Israël te herbepalen door de belangrijkste nederzettingen op de Westoever te annexeren en bij Israël toe te voegen. De terugtrekking uit Gaza was dus niet het begin van een vredesonderhandeling met het Palestijnse Gezag, maar het begin van een verdere Zionistische uitbreiding op de Westoever. Een strategische zet die, naar mijn mening, onterecht werd beschouwd als zijnde in het algemeen belang van Israël. Waar het hem ten gronde om ging was de onwil om de Palestijnse nationale identiteit te erkennen en dus maakte de terugtrekking uit Gaza in werkelijkheid deel uit van een plan om op lange termijn een onafhankelijk politiek bestaan voor het Palestijnse volk, op eigen land, onmogelijk te maken.

  De kolonisten werden uit Gaza teruggetrokken, maar de Israëlische militairen behielden de controle over de toegang tot de Gazasttrook, zowel over land, door de lucht als over het water. Gaza werd van de ene op de andere dag een grote openluchtgevangenis en de Israëlische luchtmacht had de onbeperkte vrijheid om bommen te laten vallen en om met supersonische knallen, door laag over het land door de geluidsbarrière te vliegen, de onfortuinlijke bewoners van deze gevangenis te terroriseren.

  cfr. http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/07/gaza-israel-palestine

 96. Voor mij is het afkeuren van militaire reactie van een land dat reeds zeven jaar doorlopend aangevallen wordt met raketten, terreur en zelfmoordaanslagen onbegrijpelijk.
  Wat moet Israël volgens deze veilig achter de computer zittende betweters dan eigenlijk doen?

 97. @ Rob:

  Het bloedbad in Gaza is de meest recente fase van een oorlog die Israël al meer dan 60 jaar voert tegen het Palestijnse volk. Het doel van deze oorlog is nooit veranderd: het inzetten van een overweldigende militaire macht om de Palestijnen als politieke macht uit te roeien, een macht die nog in staat is om zich te verzetten tegen Israël’s onverminderde toeëigening van hun land en bestaansmiddelen.

  http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/16/gaza-israel-petitions

 98. @Thiry
  Hebt u ook een eigen mening? Uw copy paste werk maakt weinig indruk.
  Je hebt wel een goed gevoel voor humor. Je zal toch wel zelf de tekst gelezen hebben hoop ik.
  Een zin uit uw, nou ja, tekst:

  “Het was Hamas, de islamitische verzetsbeweging, gelukt om de Israëli’s uit Gaza te verdrijven. Die terugtrekking was een vernedering voor het Israëlische leger”.

  Er zijn blogs waar je met al je moppen terecht kunt. Dit thema is te ernstig.

 99. Thiry:
  1) Er is nooit een Palestijns “volk” geweest.
  In het gebied dat de Britten “Palestine” noemden leefden soenni’s, enkele shi’ias, druzen, kopten, katholieken, Grieks-orthodoxen, Russisch-orthodoxen, bedoeïnen, joden, enz. strikt gescheiden. Regelmatig was er stevige ruzie en in het begin van de twintigste eeuw hebben de joden er tijdens de Turkse overheersing enkele pogroms meegemaakt. Vorig jaar nog werden in Gaza enkele christenen vermoord -jawel onder de ogen van Hamas- en werden christen bibliotheken vernield, wat toch de cohesie van dat Palestijnse “volk” illustreert.
  2) Israël heeft als staat nooit oorlog gevoerd tegen de zgn. Palestijnen, wel is er gevochten tussen islamitische en joodse bewoners in het toenmalige Britse Palestina en vóór de oprichting van de staat Israël.
  De zgn. “palestijnse vluchtelingen” zijn bij de onafhankelijkheidsverklaring van Israël door de omringende Arabische landen verplicht tijdelijk uit te wijken om de weg vrij te maken voor de vier Arabische legers (Syrië, Jordanië, Irak en Egypte) die “de joden in zee gingen drijven”. De groot-moefti van Caïro verklaarde dat elke islamiet die in het gebied bleef als verrader van de islam werd beschouwd. We weten wat dat inhoudt.
  3) Israël heeft pas recent een overweldigende militaire macht over zijn vijanden. Tijdens de Yom Kippoer oorlog was er een verhouding van ongeveer één tegen acht in tanks en vliegtuigen.
  Israël heeft tijdens Casted Lead herhaaldelijk verklaard (en met acties ook bewezen) dat niet het de Palestijnen zelf, niet de Palestijnse Autoriteiten en niet oude vijand Fatah, maar enkel het zich achter burgers verschuilende Hamas bestrijdt.
  Wie daaraan twijfelt moet misschien maar eens proberen te bedenken wat er zou gebeuren als Israël met zijn “overweldigende militaire macht” wérkelijk de burgers van Gaza zou viseren.
  4) De Palestijnen hebben en hadden geen politieke macht. Het zijn de omringende Arabische landen en Iran die aan de Palestijnse touwtjes trekken, daar kan Israël niets aan veranderen.
  Deze Arabische landen + Iran zijn de werkelijke schuldigen van de huidige situatie.
  Terwijl Israël de +/- 650000 straatarme joodse vluchtelingen uit Arabische landen heeft opgevangen, hebben de Arabische landen dat met het oorpronkelijk ongeveer hetzelfde aantal Arabische “vluchtelingen” niet gedaan. Ze hebben ze gewoon laten stikken.
  Ter illustratie een vraagje: Welk land heeft de meeste Palestijnse doden op zijn geweten?
  Antwoord: Jordanië, tijdens “zwarte september”, en dit zonder protest van al die “idealisten” onder ons.
  5) Als Israël op gebiedsuitbreiding aanstuurde, waarom hebben ze Gaza dan integraal aan de Palestijnen gegeven?
  En waarom hebben ze de Sinaï -een gebied groter dan Israël zelf en met ongelooflijke mogelijkheden (toerisme, olie)- dan teruggegeven aan Egypte, dat die Sinaï was kwijtgespeeld in een poging om “alle joden in zee te drijven”?
  6) Als de Israëli’s het door hen bekomen (stuk veroverd na aanval door de Arabieren, maar vooral gekocht) land moeten geven aan de zgn. Palestijnen, wat dan met Australië, Amerika (Zuid- en Noord-), Konstantinopel, Jeruzalem(was joods-christelijk vóór de islam het veroverde), enz. ?
  Dit om de absurditeit van de anti joodse-islamitische-Arabische redenering te illustreren.

  PS.: Ik heb nog altijd geen antwoord gekregen op mijn vraag:
  Wat moet Israël (zes miljoen inwoners) volgens onze veilig achter de computer zittende betweters nu eigenlijk doen?

 100. @Rob:

  Israël (de machthebbers dus?) zou beter niets doen,
  en iedereen zou beter wakker worden, zowel daar als hier

 101. @ Rob:

  “Palestine became a predominately Arab and Islamic country by the end of the seventh century. Almost immediately thereafter its boundaries and its characteristics – including its name in Arabic, Filastin – became known to the entire Islamic world, as much for its fertility and beauty as for its religious significance…In 1516, Palestine became a province of the Ottoman Empire, but this made it no less fertile, no less Arab or Islamic…Sixty percent of the population was in agriculture; the balance was divided between townspeople and a relatively small nomadic group. All these people believed themselves to belong in a land called Palestine, despite their feelings that they were also members of a large Arab nation…Despite the steady arrival in Palestine of Jewish colonists after 1882, it is important to realize that not until the few weeks immediately preceding the establishment of Israel in the spring of 1948 was there ever anything other than a huge Arab majority. For example, the Jewish population in 1931 was 174,606 against a total of 1,033,314.” – Edward Said, “The Question of Palestine.”

  ****
  Ideeën als ‘natie’ horen tot de moderne wereld; in de tijd van de Tweede Tempel en daarna was het dominante sociaal-politieke patroon dat van de religieus-politieke gemeenschap, die zichzelf mocht besturen, en die niet aan een specifiek gebied gebonden was. Een jood in Alexandrië kon trouwen met een joodse vrouw uit Damascus, maar niet met een christelijke vrouw bij hem in de straat. Die vrouw, op haar beurt, kon trouwen met een christelijke man in Rome, maar niet met haar hellenistische buurman. De joodse diaspora was één van vele vergelijkbare gemeenschappen. Overigens zijn de Druzen een voorbeeld van zo’n diaspora, die nog altijd bestaat.

  De joden waren maar in één opzicht uniek: toen de Europese volkeren geleidelijk overgingen op nieuwe organisatievormen en uiteindelijk veranderden in ‘naties’, bleven zij wat zij waren: een diaspora met een gedeelde religie.

  De moderne Joodse mythe zegt dat bijna alle Joden afstammen van de Joodse gemeenschap die tweeduizend jaar geleden in Palestina leefde en werd verdreven door de Romeinen in 70 na Christus. Dat is, natuurlijk, nergens op gebaseerd. De ‘Verdrijving uit het Land’ is een religieuze mythe: God was boos op de joden vanwege hun zonden, en verbande ze uit Zijn land. Bovendien woonden de meeste Joden lang daarvoor al buiten Palestina. Ten tijde van de Tweede Tempel en daarna was het jodendom een geloof met een uitzonderlijk hevige bekeringsdrift en hebben zich in alle richingen verspreid.

  In de laatste driehonderd jaar werd Europa ‘nationaal’. De moderne natiestaat verving oudere sociale patronen, zoals de stadsstaat, de feodale maatschappij en het dynastieke koninkrijk. Het nationale idee omvatte alles, inclusief de geschiedenis. Al deze nieuwe naties vormden voor zichzelf een ‘verbeelde geschiedenis’. Anders gezegd: elke natie herschikte oude mythen en historische feiten om zo een ‘nationale geschiedenis’ te vormen, die zichzelf als essentieel presenteerde, en diende als een alles verbindende lijm.

  De joodse diaspora, die tweeduizend jaar geleden ‘normaal’ was, werd ‘abnormaal’ en uitzonderlijk. Dat versterkte de Jodenhaat, die toch al wijdverbreid was in christelijk Europa. Aangezien alle nationale bewegingen in Europa min of meer antisemitisch waren, voelden veel joden dat zij werden buitengesloten, dat zij in het nieuwe Europa geen plaats hadden. Sommige van hen besloten dat de joden zich dienden te conformeren aan de nieuwe Zeitgeist en de joodse gemeenschap moesten omvormen tot een Joodse Natie.

  Daarvoor was het nodig dat de Joodse geschiedenis werd hervormd en heruitgevonden, en veranderd van de annalen van een religieus-etnische diaspora in het epische verhaal van een ‘natie’. Die klus werd uitgevoerd door Heinrich Graetz, een Duitse Jood die sterk beïnvloed was door Duits nationalisme. Hij creëerde een ‘nationale’ Joodse geschiedenis, en kan daardoor worden gezien als de peetvader van het zionistische idee. Zijn concepten geven vorm aan het Joodse bewustzijn tot op de dag van vandaag.

  Het ontstaan van het huidige conflict ligt eigenlijk in 1896, toen Theodor Herzl zich uitsprak voor een joodse staat als oplossing voor het antisemitisme. Deze ideologie van “terugkeer naar Sion (Jeruzalem)”, is bekend als het “zionisme”. Ze interpreteert de geschiedenis van Palestina als zou het land uitsluitend aan de joden (vanwaar ook ter wereld) toebehoren.

  Het recht van het Palestijnse volk om er te (blijven) wonen wordt dus door het zionisme ontkend.

  Vóór de zionisten vorige eeuw naar Palestina trokken was het geen leeg of verwaarloosd land.

  Volgens de statistieken van de Ottomanen leefden er in 1888 98% Palestijnen en 2% joden. Er was toen reeds een belangrijke economische activiteit. De Palestijnen exporteerden niet alleen naar de naburige Arabische landen, maar ook naar Europa, o.a. graan, sesamzaad en katoen naar Frankrijk. Sinaasappels, o.a. Jaffa, waren reeds in 1888 een belangrijk exportproduct.

  Recent onderzoek van vroege zionistische archieven maakt duidelijk dat leden van de Zionistische beweging in Europa op de hoogte waren van het bestaan van het Palestijnse volk en zich zelfs ook bezighielden met wat men de “Arabi­sche kwestie” noemde. Palestina was niet alleen een zeer oud land, maar ook het dichtbevolkte vaderland van een moderne maatschappij.

  In 1922, aan het begin van de serieuze zionistische kolonisatie, bedroeg de bevolkingsdichtheid in Palestina 72 personen per vierkante mijl, een hoog cijfer vergeleken met andere landen in de regio en daarbuiten. Ook was Palestina geen verwaarloosd land. In een brief aan een Zionistische college schreef Arthur Ruppin, directeur van het Zionistische nederzettingendepartement, “dat men nauwelijks land dat de moeite waard is om te verbouwen kan vinden dat niet reeds bewerkt is.

  Om ideologische en praktische redenen moesten de Palestijnen daarom verwijderd worden van het Zionistische pad. In voorbereiding op de verwijdering van de Palestijnen, een opdracht die grotendeels werd volbracht onder de dekmantel van de oorlog in 1948, moest de Palestijnse maatschappij worden ondermijnd en in verwarring gebracht. dit deden de Zionisten onder de dekking van het Britse Mandaat en zijn ‘nationale tehuis’-politiek.

  Israël is niet een gevolg van de holocaust,maar was reeds eerder gepland:

  Tijdens W.O.I was Palestina en een groot deel van het Arabische schiereiland bezet door de Turken (deel van het Otto­maanse rijk). De Engelsen beloofden de Arabische volkeren de onafhankelijkheid in ruil voor hun verzet tegen de Turken. De oorlog werd gewonnen, maar vooral de Palestijnen kwamen bedrogen uit.

  In 1922 besloot de Volkerenbond Palestina onder Brits Mandaat te stellen tot Palestina onafhankelijk zou zijn. Maar de Britten hadden andere bedoelingen. Vijf jaar voordien werd de Balfourverklaring (1917) ondertekend.

  Bedenkingen bij de Balfourverklaring (2-11-1917) :

  1. Het eerste is dat zij duidelijk niet in overeenstemming was met de geest van de onafhankelijkheidsbeloften gedaan aan de Arabieren, zowel voor als na haar publicatie

  2. Het tweede is dat het lot van Palestina beslist werd in nauw overleg met een politieke organisatie,die als uitgesproken doel het vestigen van niet-Palestijnen in Palestina had. Niet enkel werden hierdoor de belangen van de autochtone Palestijnen ontkend, het ging hier om een opzettelijke schending van hun rechten.

  3. Het derde aspect is dat de Britse regering, door de Balfourverklaring, een verbintenis aanging ten aanzien van de Zionistische Organisatie betreffende het land van de Palestijnen, op een moment dat Palestina officieel nog steeds deel uitmaakte van het Ottomaanse Rijk.

  Tijdens het Brits Mandaat over Palestina (1922-1948) was er voortdurend Palestijns verzet tegen de buitenlandse immigratie en de steun van Groot-Brittannië aan de zionisten. Het zionisme heeft slechts succes kunnen hebben wegens de steun van Groot-Brittannië.

  Vijftien jaar van Palestijns verzet tegen het mandaat culmineerden in de opstand van 1936-1939, die belangrijke gevolgen zou hebben voor Palestina. Het was nu ongetwijfeld duidelijk, dat de Palestijnen niet zouden berusten in het verlies van hun land door de Balfour­verklaring. En dat zij het Churchill-beleid, dat benadrukte dat de aangegane “dubbele verplichtingen” konden worden verzoend en de vrede in Palestina niet in gevaar zouden brengen, verwierpen. Het antwoord van de Britse regering was een verdelingsplan voor Palestina voor te stellen, in plaats van de onafhankelijkheid die twee decennia voordien was beloofd.

  Het VN-verdelingsplan (1947) was onrechtvaardig voor het Palestijnse volk: 54 % van Palestina zou toegewezen worden (door de internationale machthebbers) aan 1/3 van de totale bevolking, het grootste deel immigranten. Terwijl zij op dat ogenblik 6,7 % van de totale oppervlakte van Palestina onder controle hadden. De Palestijnen, de oorspronkelijke bevolking, zouden tevreden moeten zijn met 45 % van hun land.

 102. Rob Fierens

  kuroh tzu: Als een land volgens u niet mag reageren wanneer zijn burgers geterroriseerd worden met raketten en zelfmoordaanslagen op kinderbussen dan is elke discussie zinloos.

  Thiry: ik heb niet de intentie het bestaansrecht van Israël met u te bediscussiëren, daar kan ik dagen over doorbomen en u blijkbaar nog véél langer.
  Ik betoog wel dat terrorisme ontoelaatbaar is en dat wie terroristen fysiek of verbaal steunt medeverantwoordelijk is voor hun wandaden én de reactie van de slachtoffers.
  Ook de burgers van Gaza die (Net zoals de Duitsers destijds, Sanctorum!) op democratische wijze misdadigers aan de macht hielpen en goed wisten dat Hamas de Israëlische bevolking terroriseerde (zelfmoordaanslagen) en zou blijven terroriseren, treft schuld aan hun eigen lijden en dat van hun kinderen.

  Buiten de ronduit idiote reactie van kuroh tzu heb ik nog steeds geen antwoord op mijn vraag hoe de Israëli’s dan eigenlijk wel hadden moeten reageren op zeven jaar raketaanvallen op hun burgers.
  Schiftingsvraag: Hoe komt het eigenlijk dat wanneer islamieten islamieten massaal doden of islamieten andersdenkenden massaal doden er blijkbaar niet veel aan de hand is maar wanneer joden in reactie op islamitisch geweld een beperkt aantal islamieten doden er wél hevig gereageerd wordt?
  Jodenhaat? Of is het iets anders? Schrijf het mij alstublieft.

 103. “In 1930 Judge Lofgren of Sweden said a true thing of the mandate with which Britain had been entrusted; it bound her to carry out two objects which were irreconcilable. She undertook to provide a home for Jews in Palestine and, at the same time, to do no wrong to the Arab population. She thought that one small land could be made a home for two racially minded incompatible peoples. She has now (1947) discovered her mistake.
  What, then, is Britain to do? It is usually counted for wisdom, when a mistake has been made, to acknowledge it and to make reparations for wrongs done. The British Cabinet of 1917 was not alone in being mistaken.
  The Zionists also misjudged the situation; they were blind to the rights of the Palestinian Arabs; they believed that the wealth, prosperity, and culture they would bring into Palestine would cause Arabs to throw their doors widely open for their entry. These expectations have proved to be disastrous miscalculations.
  The present critical situation in Palestine gives the Jews in general, and the Zionists in particular, an opportunity of making an unprecedentedly generous gesture to humanity, all the world over; to abandon their resolve to become the dominant power in Palestine, to acknowledge the lawful possession of that land by the Arabs who are native to it; to cease in demanding the mandatory ” pound of flesh ” from Britain, for ultimately it has to be cut from the living Arab; and to make terms with the Palestinians for all the rights and privileges which can be enjoyed by a guest people.

  The only alternative that I can see is a bloody and prolonged war. If I am mistaken in these suggestions, the future will speedily find me out. At least, such is the position of matters in 1947 as seen through the eyes of an anthropologist.”

  Sir Arthur Keith, “A New Theory of Human Evolution” (1948)

  Het antwoord op uw schiftingsvraag vindt u in een reactie op 16 januari 15:44

 104. @Rob:

  gelieve goed te lezen wat ik heb geschreven, hoe idioot het ook lijkt. Niet enkel verstandelijk begrijpen, maar beseffen.
  Ik zou met gemak kunnen antwoorden: “moeten mensen die in een uitzichtloze, onleefbare situatie zitten maar op hun kop laten schijten en berusten in hun lot?”, en daarmee zou de bal weer verder aan het rollen gaan, met meer verdeeldheid, verdere polarisatie, meer van het gekende. ZOIETS STOPT NIET. NOOIT.
  Ik ben niet uit op discussie, voor mij is er geen discussie.

  IEDEREEN moet wakker worden, zowel Joden als Palestijnen als de rest van de wereld, stoppen met die eindeloze ketting van actie en reactie, van wraak en weerwraak, en de boel terug leefbaar maken, voor iedereen, da’s de enige uitweg. Uiteraard moet de regering zelf dan de nodige stappen ondernemen omdat te bewerkstelligen. Da’s een enorme uitdaging, en daar zou onze energie beter naartoe gaan, in plaats van te blijven discussiëren (100 jaar al als ik het goed begrijp).
  Het kleinste kind (dat nog niet geïndoctrineerd is) ziet dit in.
  — “Het land”, “de staat”, “de regering”, zijn ook slechts mensen, daar doelde ik op. We vergeten dit nogal vlug heb ik de indruk.

  Als u enkel antwoorden wil die u goed in de oren klinken, stel dan meer gerichte vragen A.U.B., of geef zelf het antwoord.

  Salaam ‘Alaykum.

 105. kuroh tzu,
  Iemand die idiotieën verkondigt is een idioot, geen pseudo-.
  Gelieve ook eens goed te lezen wat ik geschreven heb.
  Namelijk dat terrorisme nooit, maar dan ook nooit vergoelijkt kan worden.
  Als mensen onderdrukt worden is geweld soms de enige uitweg, maar dat mag niet ontaarden in terrorisme, punt.
  De Israëlische actie is geen wraakactie maar een afschrikkingsactie.
  Net zoals de operatie tegen Hezbollah in Zuid-Libanon was het uitsluitend de bedoeling om het terrorisme (raketaanvallen tegen burgers) te stoppen.
  Dit schijnt gelukt te zijn en consequent heeft de Tsahal zich uit Gaza teruggetrokken.
  Israël kan Hezbollah en Hamas niet vernietigen zonder een onaanvaardbaar hoog aantal burgers te doden maar het kan wel duidelijk maken dat elke terroristische aanval onvermijdelijk tot een onevenredig zware reactie leidt.
  Dat deze strategie werkt wordt bewezen door de reactie van Hezbollah dat na de Libanon-oorlog geen raketten meer afstuurde op Israël.
  De “Palestijnen” (eigenlijk is Gaza Egyptisch gebied) hebben Gaza integraal, met alle voorzieningen en intacte economisch leefbare Israëlische bedrijven gekregen. Ze hebben dus niet “op hun kop laten schijten”, integendeel, ze hebben de boel gewoon laten rotten/kapot gaan terwijl ze wapens kochten met het geld dat de EU, de VS en Saoedi-Arabië hen gegeven hebben en ze hebben met die wapens burgers (Palestijnen én Israëli’sgeterroriseerd.
  )
  Shalom Uvrakha

 106. Ok, ik zal u na deze niet verder storen met mijn beperkte geestelijke vermogens.

  Weet u waarom er geen antwoorden komen op uw vraag? Waarschijnlijk omdat niemand het meer weet hier. Het wordt tijd dat ze het ginder ook niet meer weten. Dan is er kans op zelfreflectie, inzicht en een breuk met het verleden.

  Misschien wordt u zelf ooit nog wakker uit uw illusie van goed en kwaad, en raakt u verlost van uw angst en subjectiviteit.
  Vergeet mijn idiote observaties. Lees gewoon opnieuw wat u zelf schrijft. Terrorisme is het uitlokken van angst, right? En wat is een “afschrikkingsreactie” dan?
  “Terrorisme mag nooit vergoelijkt worden” en “Israël kan … Hamas niet vernietigen zonder…”, “… strategie … bewezen…”. Connect the dots, dit is te gemakkelijk. De punten vormen geen lijn, maar een cirkel.
  Dit gaat gewoonweg nergens heen. Dit is uw oorlog, niet de mijne.

  Enneuh, het woord “vrede”, in gelijkwelke taal, heeft nog nooit zo hol geklonken…

 107. Rob Fierens

  kuroh tzu
  Beste, als u het niet meer weet, wat bazelt u dan?
  Israël heeft gedurende acht jaar raketbombardementen aan “zelfreflectie” gedaan en dat heeft niets uitgehaald.
  Een offensief van 22 dagen heeft daarentegen wel geholpen.
  Er is een verschil tussen angst aan de ene kant en waakzaamheid en weerbaarheid aan de andere kant. En ik zie niet in waarvan ik angst zou moeten hebben.
  Internationaal terrorisme is het lukraak aanvallen of doden van burgers.
  Een afschrikkingsreactie is gericht reageren op terroristische daden door de daders af te schrikken zodat ze twee keer nadenken voor ze hun wandaden herhalen.
  Dit is de oorlog van de onverzettelijkheid van de islamitische Arabieren.
  Indien zij in 1848 hadden aanvaard dat de “afstammelingen van apen en varkens” een piepklein stukje van het Midden-Oosten waar ze al tweeduizend jaar lang aanspraak op maken als thuisland hebben was dit nu het meest welvarende gebied ter wereld.
  Er waren destijds evenveel joodse vluchtelingen uit Arabische landen naar Israël als Arabische naar de Arabische landen. De driehonderd miljoen Arabieren weigerden om hun vluchtelingen een nieuwe thuis te geven zoals de vier miljoen Israëli’s wél deden.
  De Arabieren wilden vechten, de joden in zee drijven zodat er geen enkele meer overschiet.
  Ze hebben hun gevecht gehad en ze zijn verloren. Zo simpel is dat.
  Groet.

 108. A. Mohammedina

  De Joden Moeten ophouden met aanslagen want ze verpesten Miljoenen mensenlevens!

 109. A. Mohammedina

  Hamas! Hamas! Hamas! Joden aan het gas!

 110. FREE GAZA VOOR HAMAS! Oud-minister Stemerdink (PvdA) van Defensie in Nederland, ontmoette Arafat in 1987 tijdens een conferentie in Moskou en zegt in Elsevier: Na afloop van de lunch stroomde de eetzaal leeg en bleef hij nog even zitten praten. Hij sprak zeer bevlogen. Maar met zijn boodschap kon ik geen kant op. Arafat zei: wat de Romeinen met de joden deden, dat kunnen wij ook. Dat moet u goed begrijpen. Islamitische Jihad overspant de hele wereld, en het doel is, uiteindelijk genocidaal.De wereldwijde Jihad of de heilige oorlog die door het Moslimbroederschap wortel schiet, poogt om alle volkeren uit te roeien of de niet-moslim te onderwerpen, en te vernietigen en niet alleen maar alle niet moslimoverheden te verwijderen, maar alle maatschappijen en culturen die niet Islamitisch zijn. Islam betekent letterlijk “onderwerping” en dat weten we sinds 622; voor Mohammed was er niet 1 islamland, nu zijn er 57 met geweld onderworpen in in diverse landen zijn moslims bezig met een kleine groep uit te groeien om de staat over te nemen, met geweld, infiltratie en initimidatie.Moslims in het Midden-Oosten willen nu hetzelfde bereiken als Europese christenen in de afgelopen eeuwen: joden beroven van hun recht om te bestaan. Islamitische heilige oorlog om een staat van niet-moslims in het moslim Arabische Middenoosten te elimineren is de oorzaak van het Midden-Oostenconflict. De oorlog tegen Israël is geen territoriaal conflict. Het heeft niets te maken met de mensen die sinds 1967 Palestijnen worden genoemd. Noch is er enig verband met de zogenaamde ‘bezette gebieden’.Voor 1967 bestonden er geen Palestijnen die opkwamen voor een ‘thuisland’, alhoewel ze daarentegen wel eisten dat de Joodse staat werd ontmanteld. Dat komt omdat de Palestijnen helemaal geen ‘volk’ zijn en zich ook zo niet beschouwen niet meer (en ook niet minder) dan een Arabier in Parijs of Detroit dat ook doet.
  Islam heeft het Midden-Oosten vernietigd.De meeste moslims behoren tot de armsten en meest achtergestelden op aarde. Dit wordt ook erkend door de Pakistaanse president Musharraf. Noem mij 1 islamitisch land waar het goed gaat. Het zijn allemaal dictaturen.De Palestijnen zijn een arm volk. Want zij werden al jaren voordien misbruikt door Arafat en zijn bende.Geeft niet wat voor puinhoop de Palestijnse leiders er van maken op de Westelijke Jordaanoever of op de Gazastrook – ze zijn altijd slachtoffers en onschuldig en volstrekt niet verantwoordelijk voor wat ze doen en laten.

 111. @Thiry

  De gewenste etnische zuivering in 1948 van de Joden door de Arabieren mislukte, met uitzondering van Jordanie, de Westbank en Oost-Jeruzalem.
  Tevens werden de Joodse gemeenschappen in de Arabische landen grotendeels op de vlucht gejaagd.

  Omgekeerd was er geen geplande etnische zuivering, integendeel.
  Zie: ‘1948, het ware verhaal’
  http://www.likud.nl/verhaal1948.html