De joodse lobby steekt een tandje bij

Bedierven de schotelantennes de Israëlische communicatiestrategie?

doornaartNu de Israëli’s zich teruggetrokken hebben uit Gaza, blijkt pas hoe grondig ze hun werk hebben gedaan. Het menselijk leed en de materiële schade is niet te overzien. Gedurende heel de periode van de inval was Gaza verboden gebied voor de pers. Dat kaderde in een communicatiestrategie die de these van de “wettige zelfverdediging” wereldwijd moest propageren, met zo min mogelijk beelden van collateral damage,- dode kinderen en wenende moeders. Hoe functioneert die strategie eigenlijk?

Het gaat om een mondiale drukkingsgroep, gekend als “de joodse lobby”, waarvan het zenuwcentrum zich niet in Israël maar in de VS bevindt. Ze past geavanceerde technieken van netwerking en beïnvloeding toe, maar verschilt van alle andere lobby’s en belangengroepen door het steeds weer inroepen van een verpletterend historisch argument, nl. de nazi-genocide op zes miljoen joden in de 2de wereldoorlog (een feit dat geen zinnig mens overigens betwist, noch de morele implicaties ervan). Het discours dat hieruit ontstond is hoogst hybride. De propaganda van de staat Israël, het historisch zionisme, het religieus Judaisme, én de holocaust-thematiek, met de daaraan verbonden klaagcultuur, draaien op zo’n manier in elkaar, dat ook zoiets aberrants als de recente Gaza-invasie te rechtvaardigen valt. De jodenvervolging uit het verleden wordt finaal een passe-partout voor alle militaire- en bezettingsacties van de staat Israël. Het begint me eerlijk gezegd serieus op de zenuwen te werken, ik heb nog nooit een discussie meegemaakt met leden van de Joodse gemeenschap over een actueel probleem, zonder dat de holocaust ter sprake kwam. Wetenschappers als Norman Finkelstein en Guy Vandenberghe hebben heel die perverse logica diepgaand geanalyseerd,  tal van (ook Joodse) kunstenaars als Daniel Barenboim hebben er zich nadrukkelijk van gedistantieerd. Maar elk kritisch geluid wordt verbanvloekt als een uiting van antisemitisme, waardoor men terugvalt in het scenario van het uitverkoren/vervolgde volk, en het liedje van vooraf aan begint.

De manipulatorische ingesteldheid -ik aarzel niet het zo te noemen- van het zionistisch propagandacircuit, dat helemaal complementair is aan het ondergrondse Jihad-terrorisme, werkt van bovenuit, via de politiek-maatschappelijke kaders, de culturele en academische elites, en uiteraard de media. Het is semantisch subtiel en werkt vooral met retoriek, ensceneringen, perceptiesturing, maar ook soms met regelrecht intellectueel bedrog, hetgeen net de vooroordelen en clichés bevestigt. Er was onlangs het “plagiaatincident” rond de petitietekst van Michael Freilich in de Standaard; er was ook de montage, vanwege “Joods Actueel”, van een nazi-cartoon vóór een VRT-filmpje uit Man-bij-hond, alsof die cartoon erbij hoorde. Dat zijn frauduleuze praktijken die ook bij brave mensen zoals TV-maker Stijn Meuris kwaad bloed verwekken.

De pendel keert altijd terug

Heel de ondertussen lange lijst klachten vanwege de Joodse gemeenschap tegen de sowieso al van “racisme” verdachte Vlamingen (De Hitler-forel van Plat Préféré, de nazi-chippendale van Tomas De Soete, de gasgrap van komiek Philippe Geubels-geen-familie-van,…) lijkt vooral gericht op het bestendigen van een slachtofferimago, waarbij elke vorm van relativering of satire als obsceen wordt geduid. Deze on-Europese vorm van censuur (die we ook gecontesteerd hebben in de zaak van de Mohammed-cartoons) gaat zelfs de politiek-correcte VRT niet goed af, en maakt TV-creatieven ronduit balorig.

De druk op politiek en media zal, vrees ik, de zurigheid nog doen toenemen en de satiremakers nog meer inspireren,- dit is een zelfrollende sneeuwbal. En jawel, het feit dat Bert Anciaux het aandierf om het “drama van Dendermonde” te associëren met de slachting in Gaza, bezorgde hem zelfs steun van oude vijanden en linkse rakkers.

Overigens was het politiek terugfluiten van Anciaux absoluut “disproportioneel”, en ik zeg dat als zijn eigen lastigste criticus. Er zijn al wel meer staatshoofden en hun onderdanen in straffe clichétaal beledigd door onze politici (we denken bv. aan Karel De Gucht die premier Balkenende “een stijfburgerlijke Harry Potter-figuur” noemde, hierin geïmiteerd door toenmalig vice-premier Freya Van den Bossche), zonder dat daar iemand van wakker lag, de geviseerde nog het minst van al.

Het verbaal kapittelen van Bert Anciaux, vooral vanuit de CD&V- en VLD-regionen, doet inderdaad vermoeden dat de pro-Israël-lobby stevig verankerd is in de Belgische politiek. We herinneren ons ook een merkwaardig TV-beeld van vorig jaar, waarin Yves Leterme, net voor zijn ontslag als premier, nog de tijd vond om een groepje Israëlische kinderen toe te spreken die op vacantie waren om “het oorlogsgeweld te ontvluchten”. De joodse lobby-organisatie Chabad leurt met dit theater al een poos heel de wereld rond. Het is een tamelijk wansmakelijk kindermisbruik, dat waarschijnlijk toen al kaderde in een soort persstrategische aanloop naar de Gaza-inval van december 2008. De VRT- en VTM-camera’s waren in elk geval keurig op post. Op het teken van de begeleidende rabbijn hieven die nette jongens en meisjes uit het Beloofde Land zowaar een “vredeslied” aan, onze ogen schoten vol.

Zolang dat soort lobby-charades bestaat, zal ook de pendel terugslingeren in de andere richting. Dat is een normale correctie, Michel Freilich en companen zullen zich daarbij moeten neerleggen. Zolang ook moeten wij ons oor te luisteren leggen bij andere bronnen, die misschien ook niet objectief zijn, maar die alleszins de vervorming compenseren. Vanaf midden januari stelde Al Jazeera, bij ons vlot te ontvangen met een schotelantenne, zijn beeldmateriaal over de Gaza-inval vrij ter beschikking van alle professionele- en burgerjournalisten, terwijl Rudi Vranckx maar bleef doorlullen in de door Israël opgelegde perszone achter het front. Het zijn beelden die via internet de wereld rondgingen en de woede hebben opgewekt bij de moslimpopulatie in Antwerpen en Brussel. Maar het zijn ook die beelden die onze intelligentsia, en uiteindelijk een groot deel van de publieke opinie, ertoe hebben gebracht om de Joods-zionistische rechtvaardigingsretoriek in vraag te stellen.

Ondertussen lijken academici en mensen uit de onderwijssector nog steeds onder sterke druk te staan. De lobby zet zelfs een tandje bij. Filosoof-docent Lieven De Cauter liet zich onlangs ontvallen dat voor hem alle Amerikaanse universiteiten potdicht blijven, omwille van zijn Israël-kritiek. Publicist Lucas Catherine, die het regelmatig voor de Palestijnen opneemt, mocht het cordon eveneens aan den lijve ondervinden. De Standaard weert hem al sinds 2004 uit de kolommen: volgens inside-informatie zou o.m. de rechts-conservatieve barones Mia Doornaert, notoir lid van de pro-Israël-lobby en DS-columniste, die excommunicatie hebben bewerkstelligd. Een Phara-interview met L. Catherine, ten tijde van de Gaza-inval, werd door de Canvas-redactie op het laatste moment afgezegd, omdat… Mia Doornaert haar veto had gesteld.

Het wordt dus weer nauwkeurig afwegen, heel kritisch lezen, kijken en luisteren, en een gezonde skepsis aan de dag leggen. De ultieme bewaker van de pers is de mediaconsument zelf. Dat wordt vooral in deze tijden duidelijk.

Johan Sanctorum

13 Reacties op “De joodse lobby steekt een tandje bij

 1. Sanctorum loopt al veel achter. Lucas Catherine is al 2 jaar geleden volledig ontmaskerd: http://lezersbrieven.wordpress.com/savasorda/
  Bijdrage 22 februari 2007 : Lucas Catherine ontmaskerd? en na zijn mislukte klacht tegen Mia Doornaert mag hij zelfs als antisemiet beschouwd worden.

  En nu dat bekend wordt dat Hamas de hospitalen misbruikt, de VN goederen steelt en dat de VN toegegeven heeft dat Israël die school NIET beschoten heeft werd het zeer stil van uit de VRT hoek en “Vranckx maar niet vrij”.

  Sanctorum schrijft over een vermeend plagiaat, alhoewel hij PERTINENT weet dat er geen plagiaat gepleegd werd. Dat maakt deel uit van zijn strategie van verdachtmakingen van alles wat met de Joodse gemeenschap te maken heeft.

  Ook weet hij dat hij liegt in verband met de foute “Hitler forel” want het waren vooral de oudstrijders en niet Joden die er tegen opkwamen, maar ja, met Sanctorum als die begonnen is tegen de Joden te bashen dan is het met hem als bij de VRT en kent hij van geen ophouden.

  Wat Sanctorum dus het liefst wil is de Joden monddood maken, ze geen recht van wederwoord geven. Ze moeten zwijgen. Ze zijn maar dhimmies voor de Ubermensch Sannctorum. Misschien zou hij verkiezen dat ze de VRT en Brussel in de fik steken?

 2. Sanctorum is een polemicus. Het enige wapen waarover hij beschikt is een pen … euh … het toetsenbord van zijn laptop. Onder degenen die zijn weblog lezen, bevinden zich vermoedelijk maar weinig potentiële terroristen.

  Hoewel ik de heer Sanctorum niet persoonlijk ken, ben ik – hoewel geen vrouw – er intuïtief vrij zeker van dat de heer Sanctorum niet de bedoeling heeft de Joden monddood te maken, ze het zwijgen op te leggen … Deze weblog alleen al en de mogelijkheid die een ieder geboden wordt vrij te reageren bewijzen naar mijn bescheiden mening en voor wat die waard is, het tegendeel.

  Hoewel het nog geen onaardige gedachte zou zijn niet zozeer Brussel maar dan toch de VRT in de fik te steken, geloof ik zelfs dat dat niet in zijn bedoelingen ligt. Deze wegblog lezen overigens hooguit een handvol mensen met een IQ dat net niet laag genoeg is en die net dat teveel aan vrije tijd hebben en dat te weinig aan kinderlast dat maakt dat ze zich nog denken te moeten bekommeren om het publieke debat. Alsof dat er nog toe doet. Onder deze lezers kunnen waarschijnlijk weinig terroristen gerekend worden.

  Potentiële terroristen worden, dacht ik, gerecruteerd bij minderbedeelde, achtergestelde en kroostrijke gezinnen en de leden van die gezinnen hebben voor het hierboven beschreven type intellectuele activiteiten eenvoudigweg geen tijd.

 3. “Potentiële terroristen worden, dacht ik, gerecruteerd bij minderbedeelde, achtergestelde en kroostrijke gezinnen” Ik denk niet dat Mohamed Atta in dat schema thuishoort, maar misschien is hij de uitzondering zoals zijn companen en de meeste van 7/11 in London?

  Voor de rest weet ik niet of hier echt veel volk komt kijken. Ik heb zo mijn reden om dat te denken 😉

 4. Ik kan er garant voor staan dat potentiële terroristen worden gerecruteerd bij minderbedeelde, achtergestelde en kroostrijke gezinnen: geen ‘message in a bottle’ maar open en bloot op ’t net.

 5. Potentiële terroristen worden misschien (meestal) gerecruteerd bij minderbedeelde en kroostrijke gezinnen maar hun opdrachtgevers komen wel altijd uit machtige en/of steenrijke kringen.

  Verder nog iets om eens te lezen:

  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=7883

 6. Volgens mij is de opmerking van Rob Fierens aangaande de machtige en/of steenrijke kringen een vorm van antisemitisme en dus strafbaar.

 7. Niet fier op Rob en evenmin dom

  Is de link die Rob Fierens plaatst om 18:29 niet in de eerste plaats bedoeld om Johan Sanctorum te intimideren en om anti-Israëlische stemmen meer in het algemeen te smoren ?

 8. Door journalisten van De Standaard werd me bevestigd dat Mia barones Doornaert inderdaad bepaalt wat er al dan niet verschijnt in de krant. Bepaalde opinies maken geen kans, noch als lezersbrief, noch als opinie.

 9. Roger Knaepen

  “Door journalisten van De Standaard werd me bevestigd dat Dominique Minten, coördinator van de opiniepagina’s bij De Standaard er maar voor spek en bonen bijzit. In werkelijkheid bepaalt Mia Doornaert wat er al dan niet verschijnt in de krant.”
  Ja, niets is wat het lijkt en de Joodse lobby is almachtig!(grijns grijns). Gemakkelijk zulke beweringen gebaseerd op anonieme bronnen. Waar zijn de bewijzen, beste Rikkie? Overigens geloof ik u graag in uw bewering dat bepaalde opinies geen kans maken: ooit een opinie-artikel van zeg maar Frank Van Hecke gelezen in de kwaliteitskrant?

 10. @Rikkie, wat voor leugens zijn dat wel.
  Hier tientallen brieven die het licht niet mochten zien van DS:
  http://lezersbrieven.wordpress.com/category/belgische-dagbladen/de-standaard/

 11. Allez, Johan, hoe kunt ge dat nu beweren! Mia barones Doornaert heeft op De Standaard niks te zeggen! En iedereen die ogen in zijn koop heeft kan toch zien dat haar stukken wonderen zijn van ideologische neutraliteit, evenwichtige afweging van feiten en respect voor andere culturen. Enfin nu toch!

 12. J.J. van der Gulik

  Beste,

  Een uitgever wil mijn boek DE ISRAEL LOBBY: Hoe Het Werkt (246 pagina’s, 270 noten) gaan uitgeven. Daarvoor dien ik een select aantal emailadressen van mensen en organisaties aan te leveren, die een promotiemailing over het boek willen ontvangen op het moment dat het boek beschikbaar is.

  De volgende passage is uit het boek DE ISRAEL LOBBY:

  “Regelmatig wordt ter verdediging van de Israël Lobby het argument ingebracht dat de Israëlische en Amerikaanse belangen voor een belangrijk deel overeenkomen en dat er zo geen bezwaar kan bestaan tegen een Israël Lobby. Het zo ongeveer op een lijn stellen van het grote Amerika met zijn wereldwijde belangen met een klein staatje in een niet westerse, bijzondere regio en met een bijzondere ontstaansgeschiedenis doet dan grotesk aan.
  Vaak wordt dan het argument gebruikt dat Israël een democratie is en daarom een steunpunt van het westen zou zijn. Zonder Israël zouden de verhoudingen met de islamitische wereld echter beter zijn. En Amerika kent goede politieke en zakelijke contacten met vele niet democratische landen. Denk bijvoorbeeld aan het orthodox-islamitische Saudi-Arabië. De belangrijkste belemmering voor nog betere verhoudingen is dan weer Israël.”

  Het gaat over een tot de verbeelding sprekend onderwerp, waarover nog weinig bekend is. Het boek voorziet in belangrijke mate in de lacune aan kennis over dit onderwerp. Als u belangstelling heeft voor het boek en deze eenmalige promotiemailing, dan kunt u mij dat even mailen. Het kan heel kort met een simpele bevestiging via het emailadres hieronder. Ook zou u nog kunnen aangeven of u mogelijk de aanschaf van een exemplaar zou kunnen gaan overwegen, maar dat hoeft natuurlijk niet. Ik zal de uitgever dan het mailadres voor de mailing toezenden. De uitgever heeft mij verzekerd dat uw emailadres alleen gebruikt zal worden voor het verzenden van deze eenmalige mailing. Deze procedure is nodig, omdat toezending van een promotiemailing anders als spam kan gelden en dat kan verboden zijn.

  De mailing kan voor u interessante informatie bieden en het kan zo mogelijk, indien het wordt gewenst, ook leiden tot bijvoorbeeld een recensie, review, interview, boekbespreking, signeersessie, mailcontact of persoonlijk contact etc..

  Groeten,

  mr. drs. J.J. van der Gulik
  Witte Valkstraat 2, 1619 XN Andijk (N-H).
  Tel. 06-12764804
  Email j.vandergulik@quicknet.nl

 13. Pingback: Jip en Janneke en de rotjongens « eerstkoffie's back-up