8 maanden cel om een veiligheidsprobleem aan de kaak te stellen

anja_hermansMilieu-activiste Anja Hermans heeft vandaag, 2 maart 2009, van de rechter in Dendermonde een effectieve gevangenisstraf gekregen van acht maanden wegens het binnendringen van de terreinen van de kerncentrale van Doel. Ze wilde aantonen dat de veiligheid absoluut ontoereikend was. Electrabel was not amused en wist het van de rechter gedaan te krijgen dat ze zelfs niet meer in de buurt mag komen van de centrale. Daarbovenop dus een gevangenisstraf die je normaal met een beetje advocaat voor een gewapende hold-up krijgt, en 1100 Euro boete.

Onnodig te zeggen dat dit buiten alle proporties is, en dat dit een afrekening is van het establishment met een lastige stoorzender. Het betekent eens temeer dat de rechtstaat niks voorstelt, en dat het systeem, als het erop aankomt, alleen zijn eigen behoud nastreeft. Het moet ons politiek doen nadenken welke draden in deze kabelkast samenkomen: Het franco-Belgische grootkapitaal (Suez), het Belgische staatsraison, de nucleaire lobby, de magistratuur. Het is jouw energie!

Advertenties

13 Reacties op “8 maanden cel om een veiligheidsprobleem aan de kaak te stellen

 1. Annemie Vandevoorde

  Ronduit schandalig, die straf. Het gerecht is bovendien zelf niet onbesproken en mogelijk politiek corrupt (cfr Fortis-zaak). Diegene die de veiligheid aan de kaak stelt, een zware straf geven,… dat is blijkbaar de ultieme “beveiliging” van een kerncentrale? “We tonen de verstoorders dat het menens is, dan doen ze het niet meer”. Tot er indringers komen die malefide zijn en voor wie het ook menens is, natuurlijk.

 2. De straf is in elk geval noch in proportie tot de misdaad, noch in proportie tot de misdadigers. Een ludieke activiste is immers geen misdadigster zoals een groep allochtonen misdadigers zijn die een zwakke in de samenleving, een verantwoordelijke Vlaming die ze op hun gedrag aanspreekt bijvoorbeeld, te lijf gaan omdat alles wat politiek correct is ze daartoe aanmoedigt en omdat alles wat politiek correct is ook diegene die van burgerzin blijk geven stigmatiseert. De mensen die ons de oren blijven afzagen, met welke kleur van partijkaart ook (rood, blauw, oranje of geel en of ze nu à la Bernard Daelemans een beetje de linksige flamingant spelen of niet) dat men zich maar heeft te schikken naar de fascistische paars-oranje staat, vergissen zich volkomen. Zij zijn de collaborateurs van onze tijd. De jezuïeten die ons wijsmaken dat alles wel niet goed is in de Katholieke Kerk, maar … je mag je moeder toch niet verlaten? En meer van die onzin à la Meervoud, dat per se wil blijven vasthangen aan links en achter de rug Baskische vrienden aangeeft bij de Franse politie. Overigens zijn de Glorieux’s van onze tijd niet zo heel veel beter. Voor de cultureel-sociale ecologie hebben ze geen oog. Anders waren ze ecologistische nationalisten.

 3. Haantje de voorste

  Mijns inziens is de rechter die zo’n straf uitspreekt een groter gevaar voor onze veiligheid dan die Anja Hermans. Ze ziet er trouwens best een leuke kip uit, die Anja. Maar omdat mensen die hun machtspositie misbruiken, een groter kwaad zijn dan mensen die uit protest daartegen de wet overtreden, zou voor hen een publieke lynching moeten gelden. Enkel zijn Vlamingen te dom, te laf en te idioot om dat te beseffen.

 4. Johan,

  Ik ga hier nu niet herhalen wat ik hieromtrent al in m’n privémail heb gezegd. Zet wel de relevante links onder uw voorpaginabericht (de gazet, Indymedia over de kerncentrale-actie, en vooral: de internetpetitie).

  Ze willen zowel Anja kraken als alle activitsten de daver op het lijf jagen. Als ge nu al veroordeeld kunt worden op grond van het allersubjectiefste oordeel van het alleronbekwaamste rechterke… Een juridisch precedent is helaas rap gemaakt…

  Dames en heren grondwets- en mensenrechtenspecialisten, cassatieadvocaten e.d. meer: gelieve uw messen te wetten!

 5. Gerard Eggermont

  Voor wanneer of door wie of wat, wordt er eens een duidelijke en definitieve oproep tot “BURGERLIJKE” (ik kan het woord niet uitstaan)ONGEHOORZAAMHEID (dit nog minder) gedaan ???
  Laat het desnoods déze zijn. Ik ben hier wèg !

 6. Gerard Eggermont

  Sorry, BIJNA…

 7. hans becu

  Na de talloze jurische vaudevilles, te lang om op te noemen, nu dit…ik geloof echt wel dat er een probleem is met justitie, en een serieus. Vraag is hoe ik dat in het stemhokje op 7 juni tot uiting moet brengen. Iemand een idee ?

 8. Rudi Daniels

  Het zal u misschien verbazen , maar er is volgens mij op dit moment maar één partij die echt tegen heel dit gekkenhuis een vuist maakt: het Vlaams Belang.

 9. Elly V.d.B.

  Eerlijk gezegd, en ik heb nog nooit voor het VB gestemd:ik denk dat ook. Het moet maar eens gedaan zijn. Niemand van traditioneel links doet hier wat aan. Leve de revolutie. Ik ga voor republikeins en anti-Belgisch.

 10. Vraag me af, en een goede jurist zou dat eens moeten natrekken, of het onvoldoende bewaken van een kerninstallatie geen grond zou kunnen zijn om een rechtszaak tegen Electrabel aan te spannen met als doel een ferme dwangsom voor iedere dag dat de veiligheidssituatie niet is opgetrokken tot een aanvaardbaar niveau. Het bewijsmateriaal is ondertussen al geleverd: het feit dat 1 enkele activiste zonder meer de site kan binnendringen.

 11. In deze dagen van overvolle gevangenissen en niet uitgevoerde affectieve straffen toch nog een plaatske vrijmaken voor Anja… dat riekt naar een persoonlijke afrekening. Terwijl allochtone boefjes voor veel ernstigere feiten na verhoor gewoon wandelen gestuurd worden, worden hier de puntjes op de i gezet. Dat justitie in België een aanfluiting is van elementaire rechtvaardigheid wordt bij deze weer duidelijk. Indien het vergrijp van Anja zo drastisch moet bestraft worden,waarom werden dan al die oelewappers niet in de bak gesjot die daar jaarlijks den onnozele gaan uithangen aan de militaire basis van Kleine Brogel. Duw die politici (lees corruptici) eens in de bak.

 12. Pwor: u hebt absoluut gelijk. En de oorzaak van de ziekte is België zelf, dat in historisch perspectief Vlamingen steeds heeft benadeeld: een land waarin een ‘Latijnse’ elite schedelmetingen op Vlamingen heef laat uitvoeren om bewezen te zien wat ze van te voren al bewezen wensten te zien en waarin onder gelijken het Waalse varken gelijker is dan het Vlaamse. Dus Karel de Gucht is minder gelijk dan Didier Reynders, maar ze zijn wel allebei varkens! Dat zeg ik, weliswaar, als muis. Maar een land dat op muizenjacht gaat, loopt het gevaar tegen het einde zich door de ratten te laten regeren. Indien links niet het lef heeft de conclusies te trekken, dan moet het maar rechts gebeuren.

 13. Er is door het Franco-Belgische bestel een ander volk uitgekozen omdat het onze niet manipuleer- en onderbetaalbaar genoeg meer is gebleken. Liquidaties zijn daarom noodzakelijk. Het Franco-Belgische bestel is druk doende te offeren aan de Franstalige Minotaurus en die wil, terwijl voortgebouwd wordt aan de grote Franstalige imperiale dystopie, vooral ons bloed zien en niet dat van eigen volk. De flikken zullen meer dan bereidwillig daar hun steentje toe bijdragen. De liquidaties gaan in Vlaanderen dan ook onverminderd voort.

  Na een incident in Gent waarbij verschillende agenten schietoefeningen mochten houden op een moegetergde allochtoon, hebben nu ook de West-Vlaamse flikken een beetje hun schietwapens en alertheid mogen uittesten op de burgerbevolking. Deze keer dus in Oedelem, waar een man zichzelf spontaan zou willen hebben laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis (!). De ambulanciers zouden versterking van de politie hebben gevraagd.

  Vanzelfsprekend betreft het hier van een fantastisch verhaal de volstrekt ongeloofwaardige aanzet, die trouwens in het verdere verloop ervan duidelijk wordt ontkracht. Toen de flikken, in de eerste plaats erbij geroepen als behoeders van het Franco-Belgische imperialistische systeem, aanbelden, kwam de man te voorschijn met een geweer. Hij zou twee keer op de politiewagen hebben gevuurd. De politie zou daarop teruggeschoten hebben en de man in de pols geraakt hebben. Het duurde lang voor hij zich overgaf.

  Een tijdje geleden was er in Gent een soortgelijk incident: verschillende agenten raakten gewond toen ze een man gingen ophalen voor een gedwongen opname.

  Ongetwijfeld zullen deze mensen heel erg lang al de pesterijen van het systeem hebben moeten ondergaan. Wedden dat deswege ook hier geen onderzoek naar de echte oorzaak zal worden gevoerd? De bevoegde minister zal zich allicht reppen om terstond voor het oog van de camera’s de onschuld van de agenten uit te roepen, nog voor enig onderzoek van start is gegaan. Alsof de flikken niet zouden weten wat uitdagen is! Ook of de man écht om enige psychiatrische behandeling had gevraagd, zal waarschijnlijk nooit door onze pers worden uitgezocht. De omerta onder alle geledingen van de gevestigde orde, van artsen over politieagenten tot journalisten, zal er zich met grote toewijding op toeleggen dat de ware toedracht van de feiten nooit bekend geraakt.

  Wat hier aan het gebeuren is, is nog niet zo grootschalig als de belegering van Waco; ook een schietoefening om de mannen alert te houden. Maar de Amerikanen zitten met een volkrijker land en zien alles grootser dan onze lokale beulen in dienst van het Franse kapitaal. Ik ben ervoor beducht dat alle wrange gevoelens die in Amerika al bestonden over Waco, ook met betrekking tot al dit soort vreemde en voorheen bij ons ongeziene gebeurtenissen, in dezelfde samenhang moeten worden gezien.