Het ritselt weer onder de toonbanken

Onderstaande Open Brief, rond de politiek-correcte censuur in Vlaanderen, verscheen op donderdag 9 april in De Standaard. Het feit dat zwaargewichten zoals Etienne Vermeersch hem tekenden, belette deze “kwaliteitskrant” nochtans niet om zelf aan censuur te doen en passages te schrappen (in het rood aangeduid) zonder enige ruggespraak met de initiatiefnemers. Ook de URL (verwijzing naar deze webpagina) viel op mysterieuze wijze van het blad. Hier dan de complete tekst.

 De “Gounod/Dillen-affaire” toont aan dat we ons in een feitelijke toestand van censuur bevinden.

Het verhaal is ondertussen bekend: een voortreffelijke Mitterrand-biografie, onder meer op Klara en in NRC-Handelsblad bejubeld, getekend Vincent Gounod, bleek in werkelijkheid van de hand van VB-politicus Koen Dillen. Waarna weldenkend Vlaanderen helemaal van de wijs geraakte, en ervoor zorgde dat het boek nauwelijks nog te verkrijgen was in het normale circuit. In Nederland ligt het wel open en bloot in de etalage. Gaan we terug naar de tijd van de sexshops?

Het voorval legt een diepere malaise bloot binnen het cultureel/academisch universum in onze contreien. Het fameuze “cordon” rond één bepaalde partij, waarvan we het strategisch nut in het midden laten, heeft er blijkbaar voor gezorgd dat boeken niet meer hoeven gelezen te worden om er een oordeel over te vellen. We willen hier de welles-nietes discussie niet voeren of die ene Antwerpse ‘linkse boekhandel met een duidelijk profiel’ het boek nu achteraf uit de rekken haalde of niet (daarover lopen de versies sterk uiteen). Feit is dat de Mitterrand-biografie van Koen Dillen niet racistisch of xenofoob of negationistisch is, maar gewoon een hoop heisa veroorzaakt omdat de auteur met het etiket “fout” op zijn hoofd rondloopt, waardoor hij zich gedwongen voelde om een pseudoniem te gebruiken.

Vlaanderen schijnt opgedeeld te zijn in een politiek-correcte helft die toegang krijgt tot de media, vlot een uitgever vindt, het obligate BV-kransje bemant; en anderzijds een schimmig continent van onbespreekbare, verboden, uit de publieke sfeer geweerde politisch-unfähige mensen, zoals dat onder de nazi’s heette. Dat de boekensector zich hier van zijn braafste en meest conformistische kant toont, is ook duidelijk. Bij de meeste boekhandels en grote ketens is de fameuze Mitterand-biografie, sinds Gounod zich als Dillen ontpopte, enkel “op bestelling” verkrijgbaar. Dat is een feitelijke toestand van censuur, waarbij zelfs de heilige koe van de commercie wordt geslacht (Dillens boek zou ondertussen een kaskraker kunnen zijn) om onze ziel van smetten te vrijwaren. Het is bekend dat boek.be, organisator van de Antwerpse Boekenbeurs, nog steeds een index hanteert van ongewenste auteurs en verboden uitgeverijen.

“De linkse kerk in Vlaanderen heeft vandaag nog altijd een probleem met intellectuele diversiteit,” concludeert Dillen terecht. Inderdaad. Het begrip “controverse”, absoluut nodig in een volwassen democratie, verstuift hier compleet. Zelfs al strookte zijn boek niét met de politieke weldenkendheid, zelfs al was het zo “fout” als wat, ook dan, juist dan zou het boekenwezen het moeten omarmen, omdat het tegenspraak zou oproepen en reacties provoceren. Zoiets heet polemiek, in Vlaanderen een hachelijk punt.

Om die reden wensen wij eveneens een lans te breken voor de vrije verkoop van Filip Dewinters pamflet Inch’ Allah. Dit houdt geen stellingname in over het boek, de auteur of zijn partij. Maar zolang een publicatie niet tot geweld oproept – wat het boek van Dewinter niet doet – is iedere feitelijke censuur een lachwekkende vertoning van politieke onvolwassenheid.

Wij willen ons, van links tot rechts, formeel van die censuur distantiëren. Vlaanderen mag langzamerhand wel eens ontwaken uit zijn politiek-correcte sluimer om eindelijk kennis te maken met de kunst van de dialectiek.

Ludo Abicht, docent filosofie

Vital Baeken (“Vitalski”), schrijver

Benno Barnard, schrijver

Gerard Bodifee, auteur

Mimount Bousakla, politica

Hugo Coveliers, advocaat

Thierry Debels, auteur-publicist

Saskia De Coster, schrijfster

Eric Defoort, historicus

Leo de Haes, uitgever

Gust De Meyer, hoogleraar KUL

Peter De Roover, publicist

Willem Elias, gewoon hoogleraar VUB

Derk Jan Eppink, publicist-politicus

Valerie Lempereur, uitgeefster

Bart Maddens, politicoloog

Marc Platel, journalist

André Posman, artistiek directeur De Rode Pomp-Gent

Godfried-Willem Raes, muziekmaker – filosoof

Jean-Pierre Rondas, producer VRT Radio Klara

Johan Sanctorum, filosoof-auteur

Matthias Storme, jurist

Johan Swinnen, professor VUB & Artesis Hogeschool

Frank Thevissen, communicatie-expert

Jef Turf, ex-journalist, publicist

Luc Van Braekel, blogger

Jan Van de Casteele, hoofdredacteur Doorbraak

Gie van den Berghe, ethicus

Luc van Doorslaer, academicus-journalist

Marc Vanfraechem, blogger

Geert van Istendael, schrijver

Wim van Rooy, publicist

Jan Verheyen, filmmaker

Jos Verhulst, publicist

Etienne Vermeersch, moraalfilosoof

Jurgen Verstrepen, politicus

Julien Weverbergh, uitgever

 

Zie ook:

http://www.visionair-belgie.be/Artikels/Censuur.htm

 

53 Reacties op “Het ritselt weer onder de toonbanken

 1. Niet te geloven dat die stukken eruit zijn geknipt!!!

 2. Beste Johan Sanctorum,
  ik ben het roerend met jou eens. Zelf heb ik het, als Vlaams Jazzmuzikant-kunstschilder, al menigmaal in mijn politiek links en cultureel correcte omgeving mogen ondervinden. Van zodra je een tegengestelde mening hebt -die ook maar een beetje neigt naar een Vlaams nationaal standpunt-wordt je binnen dit milieu onmiddellijk uitgescholden als een uiterst rechtse conservatief. Ik denk soms wel dat ik helemaal alleen sta in de zich Belgisch voelende politiek correcte kunstenaarswereld.
  Zoals het net weer gebeurde toen ik een discussie begon over de Mitterand biografie van Koen Dillen. Vlaams Belang meningen zijn gewoon taboe.
  Het is echt onbegonnen werk om tegen deze zogezegd breeddenkende linksen een dergelijke discussie te beginnen.
  Zij lijken wel gehersenspoeld. Zelf ben ik niet rechts of links maar ben ik op zoek naar ideologische objectiviteit. Rechtse meningen moeten zowel naast linkse opvattingen een plaats krijgen in het openbaar debat. Dat is democratie.

 3. Ik ga niet in op wat de vorige commentaren zeggen omdat ik denk dat dit weinig ‘to the point’ is.

  Het gaat om censuur in het algemeen. Dat het nu om censuur van linkse of rechtse zijde is maakt niet uit. Censuur kan niet. Wie beslist immers WAT zal gecensureerd worden? Vandaag zal het rechtse ideologie zijn die gecensureerd wordt, morgen bij een andere legislatuur misschien de linkse.
  En dat dan zelfs een open brief mee in de klappen valt is totaal onaanvaardbaar, net als een BOM-wetgeving of een beslissing om jodium aan ons brood toe te voegen zonder dat hierbij een KB of MB nodig blijkt te zijn.
  Weer al een stukje dichter bij een ‘christelijke’ dictatuur.

 4. Mijn excuses, die eerste zin slaat op andere reacties dan deze 2 hierboven de mijne.

 5. Het klopt dat de Index Librorum Prohibitorum soms een minder strenge politiek voerde dan de politiek correcte censoren van onder meer boek.be. De censoren van de Index etc. lazen tenminste nog de boeken voor ze die eventueel censureerden! De politiek correcte kerk straft uitgevers en auteurs af zonder zelfs maar enige publicatie gelezen te hebben, hetgeen wel een keer zou kunnen impliceren dat zij racistischere reflexen hebben dan die welke ze toeschrijven aan die uitgevers en auteurs die ze uit de openbaarheid willen houden. Ik ben er eigenlijk zelfs vrijwel zeker van.

  Het Antwerps Liedboek stond op de Index Librorum Prohibitorum, maar kon na censuur weer verschijnen. Overigens dienden daartoe niet de politieke liedekens te worden geschrapt, want die waren niet kritisch voor het bestel, maar wel die liedjes waarin nogal de draak werd gestoken met papen en nonnekens.

  Ach, alles bij elkaar genomen is het dan toch misschien niet zo verschillend als tegenwoordig. Onder de huidige censoren zitten bijvoorbeeld zowel mensen die voor als mensen die tegen hoofddoeken zijn. Maar de emancipatie van Vlaanderen, daar zijn ze wél allemaal tegen. Als in ’t Antwerps Liedboek de overheid kritischer zou zijn benaderd, zou het boek misschien wel helemaal zijn verboden, zonder mogelijkheid tot herziening?

 6. Echte vrije Vlaamse intellectuelen

  Is Koen Dillen het slachtoffer van censuur? Natuurlijk niet.

  Op 25 maart schreven we dat de Vincent Gounod die de bejubelde biografie van François Mitterrand schreef eigenlijk Vlaams Belang-Europarlementslid Koen Dillen is. De zoon van wijlen Karel Dillen verzuchtte dat hij zijn boeken wel onder een schuilnaam móést publiceren, omdat hij anders geen uitgever zou vinden. Filosoof Johan Sanctorum foeterde op zijn blog dat ‘de groene stalinist’ Jos Geysels, als voorzitter van Boek.be, het Vlaamse boekwezen zou ‘controleren’.

  Een week later schreven we dat boekhandel De Groene Waterman het boek van Goudnod ‘uit de rekken had genomen’. De boekhandel had letterlijk aan Boekblad laten weten “Vincent Gounod niet meer te willen hebben”.

  Dillen riep in een open brief de ‘echte vrije intellectuelen in Vlaanderen’ op om deze ‘censuur’ aan te klagen. ‘De zelfverklaarde Vlaamse intellectuelen spreken vol afschuw over boekverbrandingen in het nationaalsocialistische Duitsland, maar blijken in de praktijk een goede leerling van dat systeem.’ Boem! Patat!

  Prompt startten Johan Sanctorum en Benno Barnard een steunpetitie voor Dillen. Daarin wordt gesteld dat we ons in ‘een feitelijke toestand van censuur’ bevinden. De ondertekenaars, onder wie Ludo Abicht, Vital(ski) Baeken, Saskia De Coster, Jef Turf, Geert van Istendael en Jan Verheyen, breken ook een lans voor ‘de vrije verkoop’ van Inch’Allah van Filip Dewinter.

  Zelden zoveel nuttige idioten gezien die zich ‘intellectueel’ noemen maar blijkbaar niet kunnen lezen.

  Wordt Koen Dillen gecensureerd? Zijn boek is vrij te koop en kreeg jubelende recensies. Dillen koos er – in tegenstelling tot Dewinter – zelf voor om zich te verschuilen achter een pseudoniem. Hij had zijn boek, zoals Dewinter, kunnen uitgeven bij Egmont, de huisuitgeverij van het Vlaams Belang. De boekhandels hadden dan kunnen kiezen of ze het boek wilden inslaan of niet.

  Uitgeverij Egmont wordt geweerd op de Boekenbeurs en bij Standaard Boekhandel omdat ze geen lid is van de Vlaamse Uitgeversvereniging (VUV). Dat is niet de schuld van Jos Geysels maar van Egmont zelf. Wie lid wil worden van de VUV moet boeken uitgeven ‘ die geen rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie op grond van geslacht, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid of religieuze overtuiging propageren .’

  Het Vlaams Belang is de voortzetting van de partij die veroordeeld werd wegens het overtreden van de wet op het racisme. De leden van de VUV hadden dus grondige statutaire redenen om Egmont in 2006 te weren. Ondanks die weigering mag Egmont boeken blijven uitgeven en die mogen zelfs – door boekhandels – op de Boekenbeurs verkocht worden.

  Vreemd toch hoe sommige ‘vrije Vlaamse intellectuelen’ van elke moslim(a) in Vlaanderen eisen dat hij of zij Hamas ondubbelzinnig veroordeelt, maar het doodnormaal blijven vinden dat het Vlaams Belang de veroordeling van het Vlaams Blok blijft negeren of ridiculiseren.

  Misschien is het tijd voor een nieuwe petitie.

  Karl van den Broeck

 7. Deze mijnheer Van den Broeck is weerzinwekkend. Meer woorden vallen daar niet aan vuil te maken.

 8. Luc Lefis

  @ Karl van den Broeck
  De eerste zin, na de beschrijving van de feiten, zegt reeds voldoende over jezelf.
  Zelden zoveel nuttige idioten gezien die zich ‘intellectueel’ noemen… foei, foei, foei.
  Om nog niet te spreken over de daaropvolgende argumentatie.
  Deze gebeurtenis hebben het establishment, de media met hun stil zwijgende censuur met de billen bloot gezet.
  Dat is voor u blijkbaar zeer pijnlijk.

 9. De ten grave gedragen eigen wilsbeschikking

  @ Luc Lefis
  Ik denk dat het nog erger is dan u zich kunt voorstellen. Ik meen goed te weten dat mensen als Karl van den Broeck geen meester meer zijn van hun eigen gedachten, maar zo goed als gehersenspoelde en doodsbange loopjongens zijn voor belangen die niet het algemeen belang vertegenwoordigen. En het is net iets meer dan mijn eksteroog dat dat aanvoelt.

 10. Iemand als Karl van den Broeck is een nog mooier voorbeeld in welke staat de Vlaamse media zich bevind. Lees alle bijdragen van zijn hand eens op Knack.be.
  Huiver als je bedenkt dat de intellectuele en morele oneerlijk en platvloers oppertunistisch narcisme tentoonsgespreid in deze bijdrages waarschijnlijk een vereiste zijn om hoofdredacteur te worden bij een naar eigen zeggen “kwaliteitjournalistiek” weekblad. Het drama is dat Knack waarschijnlijk nog het meest kwaliteitsvolle weekblad is in Vlaanderen.

 11. De ten grave gedragen eigen wilsbeschikking

  De Flair valt anders ook mee, hoor.

 12. @ Karl van den Broek

  U hebt gelijk. Wij zien spoken. Vlaams-nationale standpunten en partijen worden helemaal niet gediaboliseerd, zij worden door onze media beschouwd als een standpunt naast alle andere. Onze journalisten zijn in interviews met Vlaams-nationale kopstukken niet harder dan ze zijn voor de traditionele partijen, en hun opiniestukken vinden even gemakkelijk de weg naar de kranten. De Standaard en De Morgen zijn het toonbeeld van evenwichtige journalistiek, die zich louter beperkt tot het weergeven van de stand van het debat, en zijn functie als “medium” echt ter harte neemt. Nooit of te nimmer heb ik hen erop te kunnen betrappen berichtgeving bewust bij te kleuren.

  Ook niet toen Maingain door studenten van Carl Devos, waaronder mezelf danig het vuur aan de schenen gelegd werd, en ik de volgende dag in De Morgen lees dat hij ons allemaal ingepakt heeft met zijn welbespraaktheid, ook toen heb ik nooit een moment mijn geloof in de degelijke journalistieke kwaliteiten van onze pers verloren.

  Ik bewonder uw rechthartigheid en uw moed om al deze intellectuelen – zonder de minste ironie en recht doorzee – eens op hun plaats te zetten!

  Beste groeten,

  Brecht Arnaert

 13. De ten grave gedragen eigen wilsbeschikking

  Ik zou niet durven, u niet te geloven, Brecht Arnaert, want mijn Franstalige buren nemen wel degelijk represailles als ze niet voortdurend over zichzelf te horen krijgen hoe superieur ze wel zijn.

 14. En nog iets: die formulering “die geen rechtstreekse of onrechtstreekse discriminatie op grond van geslacht, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, seksuele geaardheid of religieuze overtuiging propageren.” gaapt zo breed als een keldergat.

  Het doet mij denken aan de wetten op het aanwakkeren van on-Duitse gevoelens bij de bevolking. Die accusatie was zo lekker breed en ongrijpbaar, een beetje te vergelijken met discriminatie bij ons.

  Overheden mogen niet discrimineren, maar niet discrimineren is onmogelijk, daarom moeten overheden zo klein mogelijk zijn. Particulieren mogen wel discrimineren, vind ik. Ben ik nu strafbaar? Klaag mij aan, alsjeblief. Hebben de mensen van het CGKR meteen weer wat om handen.

 15. De ten grave gedragen eigen wilsbeschikking

  Brecht Arnaert, het CGKR zal u eeuwig dankbaar zijn: kunnen zij weer scoren bij de bazen. Ik ben al wel wat mensen tegengekomen met nogal wat macht of invloed die desalniettemin graag van zichzelf geloven dat ze subversief zijn en die ook van het onderkruipsel (waartoe ik mijzelf reken) eisen dat ze als dusdanig worden aangesproken. Een soort officiële subversieven, zoals Serge Gainsbourg of Raymond van het Groenewoud. Of anders Hugo Matthysen of Kamagurka. Vuil doen terwijl het mag!

  Ondertussen worden fatsoenlijkere mensen die niet op zulke machtige broodheren kunnen rekenen en wier klachten ook nooit ernstig zullen worden genomen, dagelijks vernederd, beledigd en benadeeld door twee soorten mensen. Van de ene kant zijn er de lieden die hier sinds jaar en dag eraan gewend waren geraakt de baas te mogen spelen. Van de andere kant nieuwelingen die afkomstig zijn uit landen waarin de raciale genen ‘zuiverder’ zijn dan in het al eeuwen vrijwillig of onwillig raciaal vermengde Vlaanderen; immigranten die dus afkomstig zijn uit dorpen waar een ieder méér op elkaar lijkt dan de kinderen van éénzelfde Vlaams gezin dat doen en die zich hier een bult schrikken als ze iemand met rood haar zien. Deze mensen kunnen het echter officieel volgens de gangbare opvattingen nooit gedaan hebben om redenen die meer met racisme te maken hebben (dat sommigen nog ‘omgekeerd’ durven te noemen, alsof racisme niet altijd racisme zou zijn), dan de redenen welke worden ingeroepen wanneer ergens iemand het woord ‘racisme’ zit te schreeuwen met de stem en de kracht waarmee anderen ‘brand’ roepen in de Opera.

 16. Graag sluit ik me aan bij deze protestactie.

 17. En iedereen blijft in die discussie naast de feiten kijken. Het boek van Dillen is gewoon te koop, en dat is de essentie. Ik heb het probleemloos besteld in De Standaardboekhandel.
  Dillen heeft er zelf voor gekozen onder een schuilnaam te opereren. Hij moet dus de zaken niet omkeren. Beetje makkelijk om achteraf te zeggen van als ik het onder mijn naam had uitgebracht….
  Als mijn tantje wieltjes had, was ze een karretje…
  Dat het boek enkel op bestelling te koop is heeft meer met commerciële overwegingen dan met censuur te maken : het was een werk van een totaal onbekende auteur (Vincent Gounod), in een klein marktsegment (politieke biografie) en vrij duur (45€). Dus beperken boekhandels het risico en nemen ze geen voorraad, zeker als het boek door de uitgeverij niet met een intensieve campagne gelanceerd wordt bij een breed publiek.

  En al de rest is hineininterpretierung van een stilaan totaal achterhaald stelletje Vlaamse Bewegers die niet beseft dat ze eigenlijk aan paranoia lijdt, getuige o.m. de hysterische reakties van sommmigen op deze blog en op vorige blogs over hetzelfde onderwerp.

  Bart Dewever is een Vlaamsnationalist en is nog nooit zoveel te zien geweest op de Tv dan de laatste maanden, en schreef jaren om de twee weken een column in “De Morgen” waar Politiek correct Vlaanderen het schijt van kreeg, tot mijn groot genoegen overigens.

  Het wordt tijd dat de Vlaamse Beweging de moed heeft te erkennen dat er aan het VB een ranzig kantje zit : lees het boek van Verstrepen, Geert Van Cleemput, herinner je de VMO, het flirten met Le Pen…Net dat ranzig kantje en het feit dat het VB iedereen die niet tot haar sibbe behoort altijd weer als “verraders” en “slechte Vlamen” afshildert berokkent het realiseren van de legitieme eisen van de Vlaamse beweging onnmoemelijk veel schade. En nu maar schelden jongens….het raakt mijn kouwe kleren allang niet meer.

 18. Jan met de Pet

  Mijn moeke is zoals het moeke van Patrick Janssens: zij koopt alleen boeken die in de winkel in de rekken of op de toonbank liggen en durft niet te bestellen. Ze gaat ervan uit dat dat allemaal te moeilijk is.

 19. andrea tafi

  Jan met de Pet, dan zit je moeder met een probleem he, als we al rekening moeten houden met mensen die geen boek durven bestellen, tsjah.

 20. Jan met de Pet

  Daar speculeert hans bECU nochtans op.

 21. Karl van den Broeck (ja met kleine v en d) heeft weer een “argument” gevonden.

  http://www.knack.be/kanaal/mensen/weer-censuur-/site72-section9-article32057.html

  Debielheid is een vereiste om vlaamse hoernalist te worden.

 22. @ Hans Becu

  Neen hansje de essentie van de discussie is niet of het boek nu verkocht wordt of niet. De essentie is het verschil in reactie op een identiek boek als het blijkt dat het van een VB’er is i.p.v. een onbekend auteur.
  Mooi geprobeerd om alles weer zo te manipuleren met behulp van leugens en verdraaiingen om het toch nog een beetje verdedigbaar te maken.

  Een gouden toekomst wacht u in de vlaamse hoernalistiek (probeer eens bij Knack, Karl,Joël en co zullen u met open armen ontvangen).

 23. Basilius van Zeverkonten-de Pravda

  @ The Kid 19:57

  Kennelijk heeft dezelfde lobby die Vincent Gounods boek uit de handel heeft willen halen toen uitkwam dat de schrijver eigenlijk Koen Dillen was, nu een promotiestunt georganiseerd met de hulp van Nederlandse vrienden om Dimitri Verhulst en de eigen pro-Franse en anti-Vlaamse maar daarin nooit socialistische noch liberale agenda een dienst te bewijzen.

  Niets kan mij nog verbazen wat dit betreft. Er is geen liberaal die niet gelooft in de autoriteit van zijn superieure genen, die hij niet deelt met zijn Poolse poetsvrouw, zoals er ook geen socialist is die geen nachtmerries krijgt over de mogelijkheid van een egalitaire samenleving.

  Overigens verdienen boeken van Verhulst op grond van de KWALITEIT van het boek en niet die van de auteur inderdaad en wel degelijk uit de handel te worden genomen. Er is vooral in de theoretisch met de linkerzijde sympathiserende hoek zoveel onzin geschreven, zoveel onwaardige literatuur en kunst vervaardigd, dat je begint te snakken naar de domineeliteratuur van Nederland in de 18de en 19de eeuw. Nog altijd beter dan de goedkoop absurdistische onderbroekenlollen waar linkse schrijvers enkel nog toe in staat lijken.

  Het boek van de diva Verhulst zal waarschijnlijk uit enkele gereformeerde handels in Nederland zijn gehaald en voor het overige vrij goed verkrijgbaar zijn, in tegenstelling tot het boek van Dillen/Gounod, dat bij de twee grootste/enige boekhandelketens van Vlaanderen, Fnac en De Standaard, niet in de winkel ligt en ook niet overal online te bestellen valt. Ook kleinere ‘onafhankelijke’ boekhandels als De Groene Waterman nemen het kennelijk niet in huis.

  Maar de ‘club’ van Dimitri Verhulst con sui heeft een interessante promotiecampagne bedacht, zoals ook Elvis Peeters. Het lijkt er daarom ook op dat dit de georganiseerde reactie is van de politiek correcte pro-Franse maffialobby in Vlaanderen, die zich ten onrechte en met steun van baronnen, madames en geblondeerde jodinnen een slachtofferrol wil aanmeten.

  Het is overigens opvallend dat dezelfde lobby tegenwoordig via de media zijn bijdrag levert aan het jennen van het Ruanda-regime, niet vanwege genocides, waar het bevriende Frankrijk allerminst een probleem mee heeft, maar omdat Kagame Rwanda uit de francité heeft gehaald door het Frans door het Engels te vervangen.

 24. Het is blijkbaar moeilijk voorstelbaar voor een heel aantal mensen dat men radicaal links kan zijn en niet nationalistisch, en toch dit initiatief kan steunen. Het gaat hier om een elementair mensenrecht, de vrije meningsuiting, en het feit dat die zowel ter linker- als ter rechterzijde onder vuur ligt. Of denkt gij nu werkelijk dat het alleen “links” (eigenlijk moet dat zijn “progressief”) Vlaanderen is dat opinies censureert? Wat denkt ge dat Geert Wilders zal doen mocht die ooit in Holland aan de macht komen?

  De verwijzing in een eerdere bijdrage naar andere zaken die de grondrechten ondergraven, zoals de BOM-wet, is in dat verband overigens meer dan terecht.

 25. Ik had heel graag eens gehoord wat links onder ‘progressief’ verstaat, maar tot op heden heb ik daar nooit een antwoord op gekregen.

 26. @ Karin

  Ik kan mij inbeelden dat men radicaal links kan zijn, maar niet dat men dat kan zijn door in de gegeven context ook anti-flamingantisch te zijn. Wie in België de Franstalige belangen verdedigt is per definitie rechts. Ook de adel, de ‘haute finance’ en de geblondeerde jodinnen weten dat, beter nog dan de militante achterban van de sp.a dat al weet. Welk etiket men verder nog kleeft over datgene dat er daaronder anders uitziet dan op het etiket.

 27. @ Janice:

  “links” is een sociaal-economisch begrip; “progressief” is een cultureel-maatschappelijk begrip. Links betekent dat men de capitalistische productiewijze aanklaagt en de concentratie van macht en rijkdom in de handen van heel weinigen ten koste van heel velen die daar het gevolg van is. Men kan heel goed links zijn en behoudsgezind op een aantal vlakken, zoals bijvoorbeeld genetische manipulatie of onderwijs. Progressief betekent dat men in de zogenaamde ethische questies het vooruitgangsgeloof aanhangt, of, om het wat positiever te stellen, vanzelfsprekend ruimdenkend is. Het probleem daarmee is dat er nergens een intrinsieke grens aan bepaalde ontwikkelingen gesteld kan worden. Om een voorbeeld te nemen: men kan op goede gronden verdedigen dat euthanasie voor wilsbekwame volwassenen een wettelijk toelaatbare mogelijkheid moet zijn (ik deel trouwens dat standpunt). Het probleem is dat er al heel snel gepleit gaat worden voor een “uitbreiding” naar dementen en minderrjarigen. Maar aangezien de beslissing dan niet meer door de persoon zelf kan worden genomen schuift men hier m.i. op van euthanasie naar gelegaliseerde moord. In discussies hieromtrent met progressieven wordt ge al snel voor reactionair uitgemaakt als ge dat verschil wilt maken; ge moet m.a.w. heel de logica volgen om erbij te horen. Dat is buitengewoon gevaarlijk. Ge kunt ten andere perfect “progressief” zijn en een voorstander van het capitalisme (dat is voor 95% van de progressieven trouwens het geval). In feite passen die twee zelfs heel goed bij elkaar in hun ongebreidelde aanbidding van de vooruitgang en de al of niet “anders”globalisering.

  @ Basilius

  Ik kan mij niet herinneren dat ik gezegd zou hebben anti-Vlaamsgezind te zijn, in tegendeel. Ik heb enkel gezegd dat ik geen nationalist ben, dat is iets heel anders! Ik zie nog altijd liever Brussel-Halle-Vilvoorde gesplitst dan België, maar ik aarzel niet om naar het gerecht te stappen omwille van de taaltestanden in Brusselse ziekenhuizen. En een bezoekje aan den Raad van State naar aanleiding van de volgende ongrondwettelijke federale verkiezingen zit er ook aan te komen. Met wat ge zegt over de francophone haute finance ben ik het verder helemaal eens. Maar natuurlijk, de Vlaamse financial business (in het Engels, natuurlijk) staat al te trappelen om het over te nemen, en dat bendeke Jacobijnen dat zich Vlaamse regering noemt… bezorgt me braakneigingen. Ongeveer alles wat ze doen gaat lijnrecht in tegen de geschiedenis en de tradities van de Zuidelijke Nederlanden (er proberen een soort afkooksel Holland dat zelf een afkooksel Amerika geworden is van te maken). Bovendien wordt er vanuit Europese – dus ultracapitalistische – hoek iets te hard naar mijn goesting gepushd in de richting van mono-etnische staten. Ik denk niet dat we dat moeten ondersteunen. Geef mij maar de broze moeilijkheid van het samenleven in verschil. Natuurlijk wel zonder die typische Vlaamse complexen, die de Vlamingen altijd schijnen vast te ketenen aan den rol van underdog…

 28. @ Karin

  Ik kan mij vrij goed vinden in vrij veel van uw voorgaande bijdrage, behalve dan in de conservatieve etymologiserende spelling (questie) of in de ouderwetse standaardtalige wendingen (ge).

  Zoals u ben ik geen nationalist, maar dan in die zin dat ik geen Belgisch nationalist ben. Ik geloof echter dat kleine naties beter de belangen verdedigen van hun bevolking, dan dat een bende geblaseerde Parijse Latijnen en Joden zich ook maar één bal zal aantrekken van het wel en wee van koloniën die we overzeese gebieden moeten noemen. Want zoals u weet is bijvoorbeeld de Middellandse Zee te vergelijken met de Seine, die twee helften van Parijs deelt. Dit soort ‘mooie’ beelden, kon verantwoorden dat Algerije een kolonialistisch bewind én een etnische zuivering kon worden opgelegd met een demografische rechtzetting door de import van Zuid-Fransen, Italianen en Spanjaarden (les Latins d’abord).

  Zoals het Franse nationalisme is het Belgische nationalisme een expansief nationalisme; hetgeen betekent dat het imperialisme is. Vlaanderen is in dit opzicht de laatste kolonie van België; in tegenstelling tot Kongo, Rwanda en Burundi echter nog niet onafhankelijk. De hele hetze die tegenwoordig ook in België tegen Rwanda gevoerd wordt, heeft bijvoorbeeld alles te maken met de Franse invloed hier en de keuze voor het Engels (en dito belangen) daar.

  Het is tegenwoordig ‘bon ton’ tegen Nederland te zeuren. Ik doe daar niet aan mee. Voor mij blijft het licht nog steeds uit het Noorden schijnen. De diversiteit in Nederland is groter dan het eenheidsdenken van België mogelijk maakt. Zelfs met drie landstalen, deelt men in België overal dezelfde achterlijkheid: het vertrouwen in Le Soir, de Koning en de toekomstige kardinaal uit Namen is onwrikbaar bij de postbode uit Heverlee, de Eupenaar of de nobiljon uit Crainhem en overal is er ook een pittabar op de hoek van de straat. In Nederland heb je echter zowel Staphorst als Rotterdam. En meer historisch diep ingewortelde godsdiensten dan hier. Zelfs de vrijmetselaars denken hier als katholieke pausen: strikt hiërarchisch en pas écht overtuigd van het eigen gelijk als ze zeker weten dat ze ongelijk hebben. En toch hangt Nederland al sinds de late zestiende eeuw goed aan elkaar. De katholieke onderbuik van Nederland heeft er nooit de behoefte aan gevoeld tegen het bewind van de regenten in opstand te komen en ik weet dat zij weten waarom.

  De enige landen in wat vroeger nog West-Europa heette, die monocultureel zijn en zo lang mogelijk mono-ethnisch willen blijven, zijn de zuidelijke Latijnse landen. Ik denk dat je maar beter zwart kunt zijn in Antwerpen dan in Milaan, om niet te spreken over Palermo. Multiculturalisme is in het hoofd van sommigen, weet ik, iets voor Germaanse volkeren (die overigens al langer multiculturalisme kennen dan enig Latijns en dus katholiek land). Het is niet naar Latijns-Amerika dat na het edict van Nantes, de hugenoten zijn gevlucht. Om maar wat te zeggen.

  Er worden jaarlijks tienduizenden allochtonen uit bij voorkeur Latijnse of Franstalige landen naar hier gevoerd en mensen uit landen die niet ooit door Latijnen zijn bezet, wordt het aanzienlijk moeilijk gemaakt. Een Thaise hoer heeft het dank zij onderzoeksrechter WdT moeilijker dan een Marokkaanse drugsdealer. Het is duidelijk de bedoeling het land volledig te verfransen: over afzienbare tijd vragen ze in Liedekerke ook faciliteiten. En wie meer dan vijf minuten met een Franstalige heeft gepraat, beseft dat ze wel degelijk etnisch denken. Ik waarschuw u maar, zodat u achteraf niet komt zeggen: “Dit had ik niet geweten: wat een toekomst voor mijn kinderen”.

  Als u niet begrepen wil hebben dat u in Genoelseldere niet geweten mag hebben wat aan het front in Brussel of Kraainem gebeurt, kunt u enkel het geruststellende gevoel koesteren dat alles ok is of niet zo’n vaart zal lopen en dat Kathleen Cools en Phara de Aguirre u correct inlichten.

  Dat is echter allerminst het geval.

  Het gaat om meer dan sterven in ziekenhuizen omdat men Vlamingen haat alleen. Het betreft de maffieuze overname van de stad om Franstalige belangen te dienen, waarbij Vlamingen gewoon de stad uitgepest worden en als dat niet lukt doodgetreiterd. Deze Franse belangen zijn de kapitalistische belangen waar we het over hebben. Deze belangen hebben historisch nooit in het belang van Vlaanderen gespeeld en de ontwikkeling van Vlaanderen is in de periode na WO II meer te danken aan Amerikaanse bedrijven dan aan Belgische investeringen.

 29. Herteleer

  In een eerste opwelling van gruwel tegenover censuur, heb ik sympathie en begrip voor al wie deze petitie ondersteunt. Toch vind ik dat er hier in dit geval andere zaken meespelen. Voor een goed begrip: persoonlijk vind ik het zwak om een ‘goed’ boek uit de rekken te halen omdat het door een ‘foute’ auteur zou gepleegd zijn. Maar toch wil ik een lans breken voor wat neerkomt op het recht van discriminatie door privé-personen (ic uitgevers-boekhandelaars), een recht waar vele ondertekenaars van deze petitie toch ook voor opkomen. Wanneer een uitgever een boek niet (langer) wil verspreiden, dan vind ik niet dat hij daar een al dan niet objectieve verantwoording moet voor afleggen. Wie dat wél vindt, onderschrijft in feite de anti-discrimimnatie-wetten en CGKR-toestanden, waarbij individuën niet langer meer een vrije overeenkomst kunnen aangaan of verwerpen op basis van hun persoonlijke, subjectieve voorkeuren. Schiet dus niet in eigen voet, en gun uitgevers en boekeverkopers het recht om op basis van politieke voorkeur, naar eigen inzicht boeken te weigeren of uit de rekken te halen.

 30. Er zijn twee grote ketens van boekhandels in Vlaanderen en ook niet meer, bij mijn weten: De Standaard en het Franse Fnac. Verder heb je, naast een aantal gespecialiseerde boekhandels waarin het boek van Gounod/Dillen hoe dan ook niet in het aanbod thuishoort (strips, specifieke wetenschappelijke literatuur, etc.) nog een vrij beperkt aantal onafhankelijke boekhandels die geen tweedehandszaken of ramsj zijn (waarbij overigens ook één keten dominant is: De Slegte). Ik neem aan dat Fnac het boek niet verspreidt. De Standaard zal het niet in de rekken leggen en een ‘kwaliteitsboekhandel’ als De Groene Waterman heeft het boek ook uit de rekken gehaald en wil het zelfs niet op bestelling leveren. http://www.proxis.be zet het boek als niet voorradig!

  Tal van mensen bestellen trouwens nooit boeken: ligt een boek niet in de rekken, dan wordt het dus minder gemakkelijk verkocht aan wie bijvoorbeeld een verjaardagscadeautje uitzoekt.

  In een klein gebied als Vlaanderen komt deze toestand in de praktijk evengoed op een boekverbranding neer, ook al kun je vergoelijkend wijzen op het recht van discriminatie door privépersonen, etc. Tot op zekere hoogte is dat recht overigens behartigenswaardig. Een stripteasetent kan een stripper weigeren omdat ze eigenlijk stripteaseuses zoekt, bijvoorbeeld. Maar de kans dat een sollicitant, ondanks het recht op discriminatie in dit type omstandigheden, toch nog ergens anders aan de bak komt, is groter dan de mogelijkheid dat de auteur Gounod/Dillen zijn boek nog ergens aan de man kan krijgen in een land als Vlaanderen waarin het aantal distributeurs (boekhandels) gering is.

 31. @karin: Jouw verhaal is de moeite van het lezen waard, maar waar je het hebt over “mono-etnische staten’, sla je, vrees ik, de plank compleet mis. In het heel geleerde Foreign Affairs verscheen een even geleerd artiekel, waarin aangetoond wordt dat precies het mono-etnische karakter van staten bijgedragen heeft tot de stabiliteit en de vrede in Europa. Je mag niet refereren aan de Oude Nederlanden, want de loyauteit van de mensen ging daar naar de gouwen, en die waren op Brabant na, eentalig en vrij homogeen. En over de relaties van het Franstalige deel van Brabant met de rest van het hertogdom, is ook het laatste woord nog niet gezegd.

 32. Mono-etnische staten behoren door de globalisering , de daaraan gekoppelde migratie, het Engels als lingua franca en de moderne communicatie- en transportmiddelen per definitie tot het verleden.
  Het is dus geen kwestie van voor of tegen zijn, of een of ander waardeoordeel, het is gewoon een feit.

  Het volk dat met die fenomenen op een intelligente en creatieve manier weet om te gaan zal er de vruchten van plukken én zal er ook in slagen zijn eigenheid te behouden. Er is met dat laatste streven overigens helemaal niks mis.

  Er zou mij veel aan gelegen zijn mochten de Vlamingen eindelijk zelf eens met hun eigenheid leren omgaan, zonder te vervallen in uitersten : de negatie ervan door weldenkend links en de progressieve kerk, de verheerlijking en het verkrampt verdedigen ervan door bepaalde Vlaamse Bewegers.

  Ik citeer hierbij Mitterand uit het zgn. gecensureerde boek van Vincent Gounod, gisteren afgehaald in De Standaardboekhandel : “de mensen zijn niet wit. De mensen zijn niet zwart. De mensen zijn grijs.(p 59).
  Zeer lezenswaardig en knap geschreven boek overigens…

 33. @ hans becu

  Is je tactiek veranderd? Strategische terugtrekking?

 34. hans becu

  @basilius

  Je hebt misschien voor één keer gelezen wat er staat ?? Er is nog hoop…

 35. Ik zou het waarderen indien hans becu eens leert te bedenken dat sommige mensen niet links willen zijn, als links zijn betekent dat de omhooggevallen kinderen van de bourgeoisie namens de hoogste klassen – met joods of blauw bloed – denken een methode te hebben gevonden om anderen systematisch te kleineren, voor de gek te houden en zelfs niet te beroerd zijn om ze in hun meest wezenlijke en essentiële belangen te schaden, zich daartoe gerechtigd achtend op grond van hun bevoorrechte positie: een positie die niet meer zo evident zal zijn voor hun kleinkinderen, want een onafhankelijke middenstand die kon meegenieten van de verworvenheden van de Vlaamse Beweging zal dan niet meer bestaan. Vanzelfsprekend achten deze, slechts om zich een houding te geven ‘linkse’ café Le Cocq-bezoekers genetisch véél intelligenter dan hun omgeving en zeker dan bouwvakkers, straatvegers en poetsvrouwen. Zij kunnen immers meedenken met de bazen.

  Ik denk bijvoorbeeld aan oetlullen als Jos Stassen (die helemaal opgaat in de nakende verengelsing van het onderwijs), Jos Geysels (de inquisitie van boek.be), Mieke Vogels of Tom Lanoye (die de angstkreten van de geterrorisseerde Borgerhoutenaren slechts horen als die in het Arabisch uitgebraakt worden) of het erfelijke intellect à la Karl van den Broeck en Kristien Hemmerechts voor wie net als de vorigen een beetje links en progressief acteren (liefst met uitgestrekte smoel en een schijn van ernst) slechts bedoeld kan zijn om op gratuite wijze zich te positioneren bij diegenen die zich goed voelen omdat ze van zichzelf vinden dat ze zuiver denken en verdraagzaam zijn waarna iedereen die er over wat dan ook een andere en vaak meer gefundeerde mening dan zij op nahoudt de vijand van de vrijheid van meningsuiting en de verdraagzaamheid moet zijn, aangezien ze afwijken van de opvattingen van die mensen die het altijd bij het rechte eind moeten hebben precies omdat ze zijn wie ze zijn.

  Voor het overige denken deze fatsoenlijke correcte lieden uit de Cogels-Osylei en elders echter: “Say no wrong about the people in the slums and leave them for what they are: people in the slums”. Wél prediken ze natuurlijk de solidariteit op de meeste machiavellistisch denkbare wijze, dat wil zeggen zonder zelf een duit in het zakje te doen. Het zijn immers de brave, achterlijke en domme katholieken die zullen storten voor 11.11.11 en de meesters van deze lieden zijn het die het geld zullen incasseren en verbrassen. Het zijn ook deze huichelaars die allerlei concerten zullen organiseren onder het mom dat daarmee de democratie gered kan worden, precies door steun te betuigen aan de negatie daarvan en goed wetend dat we allang in een de facto dictatuur leven.

 36. Kan iemand mij uitleggen waarom in een land als Vlaanderen mensen als Karl van den Broeck als intellectuelen worden gezien? In de kroeg vertellen véél mensen mij meer interessante dingen op een minder doorzichtig demagogische wijze dan Karl. Hetzelfde geldt voor hans becu, die wel een doorslagje van de randdebiel Karl lijkt.

 37. Nochtans komt De Standaard mij niet over als een ‘linkse’ krant. Columnisten als Mia Doornaert en zelfs Tom Naegels kan je niet echt zeer links noemen.
  Maar we leven nu eenmaal in een Belië waar ‘links’ inderdaad opgehemeld wordt.

 38. hans becu

  Becu, “doorslagje van de randdebiel Karl”
  Geen commentaar dus, Moutarde. Al wadde zegt zijde zelf.

  En Basisilius : die raast maaar door. Als je het met hem niet eens bent, ben je automatische links geteisem uit de Coghels-Osylei à la Hemmerechts of Lanoye.

  Waarom nog discussiëren : de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet.

  Lees eens het artikel van VB voorzitter Valckeniers in DS van vandaag over het cordon sanitaire erop na.
  Eerstens is dit in tegenspraak met het “boycot-lamento” van het VB, en ten tweede zou ik Valckeniers gelijk geven, zeker als hij opkomt voor een tegensprekelijk debat in de samenleving, ware het niet dat alvast een deel van zijn partij net zoals Basilius zozeer versteend is in het eigen Groot Gelijk dat elk debat onmogelijk is. Ze zijn dus erg slecht geplaatst om sommigen ter linkerzijde die aan dezelfde ziekte leiden verwijten toe te sturen.

  Ik herhaal wat Mitterand ooit zei : De mensen zijn niet wit, de mensen zijn niet zwart, de mensen zijn grijs”.

  En eigenlijk, Van Zeverkonten, is dit niet alleen een pleidooi voor genuanceerd denken, maar ook de simpele vaststelling dat niemand de waarheid in pacht heeft : Tommeke Lanoye niet, maar gij ook niet, Van Zeverkonten. En Lanoye (en ook Becu) hebben dan nog tenminste de ballen aan hun lijf om onder eigen naam hun gedacht te publiceren, wat van al die schuilnaamgebruikers op deze site niet kan gezegd worden. En kom niet af met het excuus dat als je je in Vlaanderen afzet tegen Poco-links, je dan gebroodroofd wordt. Bullshit.

 39. vanrooy anny

  als al die zeverkonten eens by de werkende mensen gaan zien en horen wat er leeft in plaats van hun dikke nek overal te laaten zien dan zou er cordon sanitaire of boycot en kan iedereen alles leezen en

 40. @ hansa becu

  Verzetslieden publiceerden hun pamfletten tijdens de bezetting ook niet met de échte naam. Dat getuigt niet van lafheid maar van gezond verstand. Zouden zij de raad van de Gestapo/hans becu hebben gevolgd, om onder eigen naam te publiceren, dan zou rap de politie aan hun deur komen met verplegers. De collaborateurs/hans becu schreven wél onder eigen naam omdat zij wisten dat zij alvast van het establishment niets hadden te vrezen. Sommige Lanoyes en consorten zullen, ongetwijfeld zoals u, vermoedelijk wel ook nog her en der iets publiceren maar wat ze om strategische redenen niet onder hun eigen naam laten verschijnen. En misschien zijn dat wel haatpostings zoals de uwe, waarin u anderen beschuldigt van alles wat u zelf doet en niet als pot de ketel zomaar wat verwijt, want degenen tegen wie u te keer gaat, zullen zich terecht niet kunnen herkennen in het beeld dat u van hen zo perfide schetst.

  U acht mij ‘een deel’ te zijn (wat een arm taalgebruik en wat een simplistische redenering!) van het Vlaams Belang zonder daarvoor ook maar enig bewijs te kunnen aandragen, terwijl u maar tegen de feiten in blijft doordrammen over het bewijs dat nog zou moeten worden geleverd dat het boek van Gounod niet verkrijgbaar zou zijn. Aangezien u zelf vaststelt niet te weten wie ik ben, verzoek ik u mij politiek nergens anders te situeren dan bij de kritische geesten die door alle partijen uitgespuwd zullen en moeten worden (bevel van de maffia).

  Ik acht het echter overigens nog altijd niet onmogelijk dat u gewoon één van de vele psychopaten bent die spelletjes speelt op internet en zich interessant probeert te maken. Ikzelf wordt op internet permanent gevolgd door een aantal van die typetjes, die het overigens ondertussen aan de stok hebben met de politie, zoals de mythomaan Jean-Luc Salomez.

  U speelt vermoedelijk gewoon een typetje en imiteert de stijl van de gemiddelde linkse ‘intellectuele’ randdebiel (inderdaad als scheldwoord gebruikt). Linkse columnisten zijn allang een karikatuur van zizchzelf geworden.

  Iedereen heeft ondertussen de holle retoriek doorprikt van narcistische schrijvelaars als ‘la’ Karl van den Broeck, ‘la’ Tom Lanoye of ‘la’ Yves Desmet die dan nog de culot hebben te denken dat ze voor het goed van de mensen denken. Wie gelooft die schrijvelaars nog?

  Het boek van Mitterrand zult u nog niet gelezen hebben, want u schrijft zijn naam nog verkeerd. Voor u is het maar een bij elkaar gegoogled citaatje dat u toepast wanneer het u uitkomt, zoals tegenwoordig indien niet altijd al, onder linkse jongens gebruikelijk. Die schatten hun publiek namelijk zeer laag in.

  Overigens wil ik u doen opmerken dat ik de kleren niet draag van de ‘haute finance’, de joderij (sommige architecten van huizen in de Cogels-Osylei zijn trouwens Joods) en de bourgeoisie van omstreeks 1900. Ik woon verre van in de Zurenborgwijk. Ik verwijt de ketel dus niet dat ie zwart ziet. Overigens doet de kleur van die ketel er in geen enkel geval toe, maar wel wat erin gaar wordt gekookt. Daar gaat het mij om en zou het u ook om moeten gaan. U bent een fascist en een fantast. U hebt geen ideologie dan die welke uw portefeuille dikker maakt; behalve het geloof in geld en fun dus. Uw fun vindt u hier op internet door idiotie te verkondingen. U zwamt er zomaar wat rond. En u weet het verdomd goed. Psychopaten als u horen uit de samenleving te worden verwijderd zodat niet alleen ik maar ook Mohammed in vrede kan leven. C’est ça!

  U bent overigens een onvoorstelbaar doorzichtig en laag debatter. Een idioot die door de meer belezen posters hier nu al niet meer van antwoord wordt gediend en vooralsnog nog enkel mijn verontwaardiging om zoveel domheid weet aan te wakkeren. Zoals die Karl. Misschien bent u Karl van den Broeck zelf wel, want wat ik van die man gelezen en gezien heb, bevestigt mij dat hij alleen een smeerlap kan zijn. Uw stijl ligt geheel in de lijn van de zijne. Of anders wordt jullie soort gewoon collectief gehersenspoeld. Becu: his master’s voice! Een keffend poedeltje ingezet voor een gevaarlijke fascistische agenda.

 41. @ vanrooy anny

  Leer eerst spellen, schrijven en denken voor u komt intikken dat u de werkende mens zo dom acht te geloven dat de censuur uitgeoefend op een onnozele politiek correcte hagiografie van een Franse president in hun voordeel zou spelen. Ga aan de werkende mens uitleggen dat hun linkse intellectuelen zich ermee onledig houden boeken te censureren die zij zelf zouden hebben willen schrijven indien ze toch maar over voldoende talent zouden beschikken, maar voor het overige hun energie niet te hard steken in het uiten van kritiek op de bankiers, te meer daar het een materie betreft waar die impressionisten geen kaas van hebben gegeten en niet al te veel van begrijpen. Ga ze vertellen dat Koen Dillen zijn boek toch weerwerk krijgt, niet vanwege de inhoud (een saaie hagiografie over een smeerlap waar links ‘dus’ naar opkijkt) en zelfs niet om wat Koen Dillen is, maar omdat hij de zoon is van de stichter van een partij die het machtsmisbruik van de francofone elite en de kapitulatie van de Vlaamse politici daartegenover beu was; een partij die niet geheel zonder reden op een bepaald moment op de kar is gesprongen die door Nols in Schaarbeek werd getrokken: het plaatsen van vraagtekens bij bepaalde immigranten en hun gedrag. Bij Nols lag de erkenning van het immigratieprobleem echter in het verlengde van de typische eeuwenoude viscerale francofone Vlamingenhaat en was het dus op z’n Latijns écht puur racistisch geïnspireerd en gekleurd, daar waar de motieven van het VB veeleer lagen in het gebruik van de immigratie door de francofone kapitalisten om de verfransing van het land in de kaart te spelen.

  Kapitalisten willen dat de lagere klassen slechts één taal kennen (maar niet elk jargon in die taal: taal is in Frankrijk altijd al een instrument van Big-Brothereske controle geweest), zodat zij méér macht kunnen uitoefenen over hun slaven, de werkende mensen. Als je een werkende mens bent, krijg je de intimidatie met en door de taal van de ‘superieure’ klassen véél meer over je heen dan als je als Jos Stassen zo blij kunt zijn dat je Engels en Frans MAG spreken met de barones, de bedrijfsleider, de bankier en de Joodse baron. En je kunt nog voorwenden wereldburger te zijn ook. De werkman, wiens scholing meer rudimentair is en die door de elite liefst in zijn sociale klasse wordt gehouden want anders worden zijn kinderen concurrentie voor hun kinderen, is vandaag helemaal niet gediend met hans becu noch met Stevaert.

  Die laatste deelt aalmoezen uit aan de ‘mensen’ op de wijze waarop in dit land aan ontwikkeling van de Derde Wereld wordt gedaan. Eén procent komt terecht bij de ‘mensen’ ginder en de rest gaat rechtstreeks of onrechtstreeks in de zakken van de bazen van de werkende mens van hier en ginder. Voor elke aalmoes die Stevaert uitdeelt, gaat tien keer zoveel naar het grootkapitaal. Dat noemen we machiavellisme. En Stevaert zelf wordt van het uitreiken van aalmoezen en het prediken van solidariteit die anderen moeten betuigen, geenszins armer. Becu ook niet. En u?

 42. Raymond Goethals

  @ basilius

  U moet zelf eens kritisch lezen wat u allemaal uitkraamt. Dat hangt gewoon met haken en ogen aan elkaar. En misschien bent U formeel geen lid van het VB, Uw terminologie, opvattingen en redeneertrant, samen met het eindeloos gefulmineer en beledigende termen,(psychopaat, smeerlap) wijzen alvast op een zeer grote geestesverwantschap. Overigens steekt U Uw sympatie voor deze partij, o.m. de Stichter Leider, niet onder stoelen of banken. En begrijp me niet verkeerd : dat mag U.
  Waarom geeft U het dan niet gewoon toe ? U hoeft niets te vrezen, want U gebruikt een schuilnaam.
  Anderzijds berijp ik het wel, want Uw geraaskal getuigt van bijzonder weinig niveau. Niks om fier over te zijn : anoniem schelden is voor lafaards.

 43. @Raymond Goethals

  Waarom geeft u niet gewoon toe dat u een Poco narcistische fascist bent.

  Uw gebrek aan argumenten en uw
  gescheld op anoniem posten bewijzen dit.
  Het bewijst tevens dat u gewoon walgt van democratie. In het begin van het internet was anoniem posten gewoon verplicht zodat elke poster vrijuit zijn mening kon uiten zonder repraisailles te vrezen. Vanaf dat de klassieke Vlaamse media hun entree hebben is anoniem posten verboden geworden (zie forum de standaard, de morgen) . Op buitenlandse fora word anoniem posten nog altijd aangeraden.

  Een voorbeeld van de linkse dictatuur is hier op een fora van onze o zo neutrale openbare omroep te vinden (zie commentaar mod op posting arrow)
  http://terzake.canvas.be/uitzending/terzake-straks-hongerstakers-overlopers/#comments

  Laat me om af te sluiten gewoon stellen dat onze maatschappij maar gezond kan worden als mensen zoals Raymond Goethals gewoonweg gehaat (een verboden gevoel volgen het CGKR) en geridiculiseerd worden.

  @Sanctorum
  Ps : sorry voor het gescheld maar ik hoop dat gans de historie van Koen Dillen u het inzicht hebben gegeven dat alleen persoonlijke op verkondigers van de linkse kerk zin heeft. De bestaansreden van de linkse kerk is nl. het ego van de leden.

 44. Raymond Goethals

  ??????

 45. @Raymond Goethals

  Ja doe maar dat je het niet begrijpt , met zelf te denken heb je nog niks bereikt (of moet ik zeggen berijkt).

 46. herman muyaert

  Wedden dat, als ik hier en nu Hans Becu steun, het geen 5 minuten duurt of Van Zeverkonten begint weer te kwijlen?
  Ik steun Hans Becu.

 47. Awel, herman muyaert, voor mijn part moogdegij met hans becu trouwen, maar uit mijn klavier komen nooit meer hoofdletters voor die smeerlap. Maar als ik u een goede raad mag geven: steun hans becu door hem de juiste portie medicijnen aan te bevelen.

 48. @ De Heer Sanctorum,

  Ik was erg gecharmeerd door deze website, waarvan ik het niveau erg kon appreciëren. Ik vond het ook fijn via dit medium “mijn gedacht” eens te mogen formuleren. Ik was ook aanwezig op de voorstelling van Uw laatste boek in Brugge, boek dat ik met veel belangstelling gelezen heb, omdat het een veelvoud van opinies en invalshoeken weergeeft.

  Ik heb geen enkel probleem met mensen die mijn mening niet delen, in tegenstelling tot wat sommige scribenten hier op deze site systematisch beweren. Maar ik vind het uitermate problematisch dat nogal wat ” Flaminganten” nog steeds aan de oude ziekte lijden : ze zijn doodgewoon niet in staat om met anderen op een hoffelijke manier van gedachten te wisselen. Dat uit zich ook hier : ze vervuilen en monopoliseren deze website, communicatiemedium dat hen niet toebehoort,maar hun ten dienste staat. Ze maken zich zondermeer schuldig aan verbale terreur en schrikken daarmee ongetwijfeld mensen af die misschien een interessante bijdrage aan het debat zouden kunnen leveren. Op die manier is er dus een kleine groep mensen die systematisch Uw site kwalitatief degradeert en van elke gedachtenwisseling een “non-debat” maakt.
  Wie de laatste reaktie van Basilius van 16.04 hierboven leest, of die van “the kid” weet precies wat ik bedoel. Een cordon sanitaire rond zulke grofheden leggen is geen vorm van censuur, maar een elementair teken van beschaving.

  Aan U de keuze : ofwel worden scheldpartijen en persoonlijke aanvallen verwijderd, waarmee U het niveau van het debat opkrikt, ofwel laat U toe dat een stel brulapen het voor iedereen verknoeit.

  Die diehards van het VB hebben altijd de mond vol van freedom of speech, censuur en boycot. Aan hun “freedom of speech” heb ik echt geen boodschap, en ik emigreer de dag dat dit soort mensen in Vlaanderen aan de macht komt en hun proletenstaat gestalte kan geven: ’t zal ongetwijfeld gedaan zijn met mijn “freedom of speech” en die van eenieder die het met hun totalitair eenheidsdenken niet eens is.

  Zolang de democratische Vlaamse Beweging zich van dit soort mensen niet radicaal distantieert, en niet ophoudt die manier van doen altijd weer met de mantel der liefde te bedekken “omdat het toch goeie Vlamingen zijn”, zal de Vlaamse beweging tegen de muur blijven aanlopen, en tot groot jolijt van haar politieke tegenstanders nooit haar doelstellingen realiseren.

 49. En uw emigratie zou door ons als een groot verlies moeten worden beschouwd?

 50. Eerst mensen provoceren, eindeloos achterhaalde en weerlegde argumenten herhalen, vervolgens verontwaardiging spelen, … Ik vermoed dat meer mensen dan ik alleen dit gedrag onderhand zouden moeten door hebben. Sommigen besteden er inderdaad geen aandacht meer aan. Uw bezigheidstherapie rendeert steeds minder.

  Hoewel u mij het liefste van al vanuit uw niet ernstig bedoelde verdraagzaamheid een spreekverbod zou opleggen (want iemand die het niet met u eens is, is een gevaar voor de vrijheid van meningsuiting en zo’n Vlaanderen, daar wil ik niet leven en patati patata), door de heer Sanctorum censuur aan te praten (waarna u hem onder een andere nickname censuur kunt verwijten; “al wadde zegt zijde zelf”), ben ik wel de enige die nog een beetje probeer u rede bij te brengen tot uw groot jolijt, want zoveel aandacht doet u plezier. Wel, ik hoop dat u nog veel genoegen beleeft aan uw rijkeluisbezigheidstherapie.

  U bent vast nog op veel andere sites zo bezig? Internet moet een feest voor u zijn. Niet zozeer voor de blote vrouwen en mannen, want ik veronderstel dat u meer plezier beleeft aan deze spelletjes: mensen radeloos proberen te krijgen met uw onzinnige valse argumenten die altijd bon ton zijn en door de Tinne van der Straetens van dienst zeer zullen worden geapprecieerd. In elk geval maakt u een prachtige maar zeer gelijkende karikatuur van een bepaald links. Ik herken er types als Tom Lanoye in of Karl van den Broeck. Het gekke is dat die mensen ondertussen al karikaturen van zichzelf zijn. Eindeloos liegen en doordrammen tot de mensen het geloven.

  Sommige mensen hebben zeeën van tijd om anderen het leven en werken onmogelijk te maken. Profiticat met ‘zone schone job’. Valt meer plezier aan te beleven dan ernstig werk verrichten.

 51. @hans becu

  u en uw soort (jaja soort) verknoeien al jarenlang de samenleving met jullie hypocriete haatzaaierij. We (ik en basilius) zijn zo eerlijk om onze walging voor uw achterlijk Pc-groepje in eerlijke en duidelijke bewoording te uiten. En je krijgt er nog argumenten op de koop toe bij.

 52. Ik begrijp niet dat deze kwestie aanleiding kan zijn tot zoveel wederzijds gescheld en persoonlijke aanvallen. Volgens mij kan iedereen er zich in vinden dat het flauw is om een boek niet langer te verdelen omwille van de politieke strekking van de auteur, maar anderzijds willen we toch een uitgever het recht niet ontzeggen om naar eigen inzichten boeken te nemen of te weren? Je kan b.v. van een Joodse uitgeverij toch niet verlangen dat ze een negationistisch boek uitgeeft, hoe goed het ook moge geschreven zijn? Je kan van een Vlaamsnationalistische uitgeverij toch niet verlangen dat ze een boek van pakweg Maingain in de rekken brengen en bewieroken? Waarom zou de boekerij van de Kuklux-clan een zwarte auteur in luxe-uitgave het licht laten zien? Gun iedereen toch eens het recht om te publiceren en uit te geven wat hij wil. Een boek schrijven is een recht, maar dat verplicht niemand tot uitgeven of herdruk. Als individu zouden we moeten vrij kunnen kiezen, zonder opgaaf van reden, waarom we een overeenkomst al dan niet aangaan, of opzeggen. Ook als de subjectieve motieven (politieke, raciale, sexuele, ethnische, comerciële voorkeur ….) voor sommigen zwak of zelfs vreselijk lijken. Dat is pas echte verdraagzaamheid. Iedereen in de persoonlijke levenssfeer zijn dada’s laten uitleven.