Vive le roi & drink Coca-Cola!

 

Belgavox, of de nieuwe opstoot van oud-Belgisch patriottisme

Het is weer zbelgavoxover: de culturele sector, of althans een deel daarvan, krijgt een nieuwe opstoot van patriottisme, zo tegen de verkiezingen aan. Dat kan geen toeval zijn: om de separatistische demonen te exorciseren, is er niks zo geschikt als een liedje van Will Tura of Clouseau. Vooral het lichte lied dus, conform de ondraaglijke lichtheid van België zelf. Een en ander moet culmineren in het evenement “Belgavox – een volksfeest voor heel het land”, waarin “meer dan vijftig Belgische artiesten op 17 mei onder het Atomium zingen om de eendracht van België te bepleiten.”

In de coulissen treffen we sponsors aan zoals het ABVV, naast de Nationale Loterij (een staatsinstelling dus), en commerciële geldschieters zoals Belgacom, Delhaize, Douwe Egberts en Coca-Cola. Dat laatste brouwsel drink ik sowieso nooit, de rest staat definitief op mijn zwarte lijst. En niet alleen de mijne, naar ik mag hopen.

Het verbaast me telkens weer -en dat was ook op de 1.10-concerten zo-, hoe pop-artiesten zich verliezen in het flou van de feel-good-shows, Sportpaleisachtige massa-euforie, persoonlijke marketing, goedkope emo-filosofietjes rond “samenhorigheid”, commerciële incentives, en tenslotte de regelrechte politieke manipulatie die hen ontgaat. Achter de gecultiveerde Manneken Pis- en Atomiumfolklore zit een behoorlijke dosis onnozelheid en gebrek aan kritische massa bij de ondersteunende artiesten. We hadden in het voorjaar al een charme-offensief van de Europese Commissie, die een aantal dichters bereid had gevonden om “de Europese grondwet te herschrijven”. Vandaag is het dus de beurt aan de Belgicistische lobby, discreet gesteund door het Hof, om bij te dragen tot “de versterking van de solidariteit, de dialoog, het respect, het samenhorigheidsgevoel en de multiculturele diversiteit in België. De vzw wil bovendien helpen bij het versterken van de Belgische identiteit”. Let op deze typerende, volgehouden verwarring: sociale solidariteit blijft à la fin identiek met Belgisch nationalisme. Bij geen van de bevlogen artiesten komt de gedachte ook maar op dat het ondemocratisch wanconstruct België de oorzaak is van de institutionele impasse. En dat regionale autonomie en solidariteit, ook op mondiaal vlak, perfect kunnen samengaan. Zelfs een grote staatshervorming, absoluut noodzakelijk voor wie België nog enige kans wil gunnen, is voor de Belgavox-barden geen optie: dit initiatief ruikt duidelijk naar neo-unitaristische nostalgie.

Dat de gebroeders Kolacny tot de stuwende krachten behoren achter dit initiatief, is dan ook niet toevallig: ze smukten in het verleden met hun meisjeskoor al de feestjes ten paleize te Laken op. Dat het allemaal moet uitmonden in “een groot volksfeest”, is ook al een verspreking: als de Belgische dynastie iets te vieren heeft, worden er ook krakelingen naar de meute gegooid, en een “groot volksfeest” georganiseerd. Kortom: heel dit gedoe oog als een belegen Ancien-Régime-charade, waarmee de oude elites die o.m. Fortis aan Frankrijk verpatsten met het oog op een ratache (een gedachte die de Belgische Revolutie in 1830 zelf al beheerste), het naiefste deel van onze gitaarpopulatie voor hun kar spannen.

Dat het merendeel van de publieke opinie in Vlaanderen deze indoctrinatie afwijst, zal de kloof tussen cultureel establishment en massa alleen maar vergroten. De culturo’s van de Brusselse Dansaertstraat leven onder een stolp, ze zijn hun contact met de maatschappelijke onderstroom allang kwijt.

Zich wellicht bewust van de intellectuele zwakte en de Artistenmetaphysik (dixit F. Nietzsche) die onder het Belgavox-geroep schuilgaat, voelde mijn goede vriend en filosoof Lieven De Cauter zich geroepen om correcties aan te brengen, onder het motto “Ons project voor België gelijkt in niets op het oude, unitaire project van de Franstalige burgerij”.

Dat is een leuke gedachte. Alleen zou de gedreven mensenrechtenactivist zich bewust moeten zijn van de manipulatieve bedoelingen achter zo’n “volksfeest”. Wat is dat toch met intellectueel-progressief Vlaanderen en de Belgische mythe? Waar is het republikeins-democratisch project gebleven? Als ik onder De Cauters petitietekst weer alle namen van het tricolore gezelschap zie prijken, gedecoreerden of kandidaat-lintjesdragers, waaronder de onvermijdelijke barones Anne Teresa De Keersmaeker, weet ik het zeker: het feest kan niet meer stuk, vive le roi. Et un Coca pour tout le monde.

 Johan Sanctorum

25 Reacties op “Vive le roi & drink Coca-Cola!

 1. “Groot Volksfeest”: “evenementje waarbij de NMBS tickets verkoopt aan B-dagtrip prijs”

 2. Toeval dat vandaag -met de nodige media aandacht- AlbertI een AD Delhaize in Laken bezoekt?

 3. De bevlogen artiesten over wie u het hebt, zijn erop uit soortgelijke Franse onderscheidingen te ontvangen, als wie welke ‘La’ De Keersmaeker heeft ontvangen, of ook nog ‘La’ Axelle Red, de dochter van een liberale politicus, nota bene. Luther wist al dat je de mooiste muziek niet aan de Duivel mocht overlaten en het is vanuit dezelfde redenering dat de totalitaristische Belgicisten hier te werk gaan.

  Om het in België in de wereld van het theater, de muziek en de beeldende kunsten te maken, zijn de Brusselse ‘salons’ onvermijdelijk en begeerlijk. Je leert al snel dat je je Vlaamse minderwaardigheid slechts kunt afleggen door de lof van de francofonie te bezingen. Er moeten en zullen reten van edellieden gelikt en kutten van Joodse galeristen gebeft worden! Ik ken de ‘politiek progressieve’ kunstenaars niet die niet liever omgaat met de Brusselse ‘haute finance’ of de adel dan met een Vlaamse poetsvrouw; en de Poolse is er dan weer enkel om te onderbetalen.

  Het ondemocratische wanconstruct België zal blijven bestaan tot alle allochtonen in Vlaams-Brabant, aan de kust, in Antwerpen en Gent hun taalrechten als minderheid gaan opvragen, met de revolver van de mafia en de francité tegen de slaap. De institutionele impasse is daarbij het instrument dat doelbewust gehanteerd wordt om België hoe dan ook kapot te maken en niet om Vlaanderen onafhankelijk te laten worden maar om geheel België aan te hechten, zoals u ook schijnt in te zien. Sommige mensen voelen dat aan den lijve, maar hun mond wordt gesnoerd, en als ze zich toch willen uiten, gniffelen de intellectuelen hooghartig en laatdunkend bij hun sukkelaarsgepraat. Intellectuelen willen op hun niveau onderhouden worden. De verwilderde aanblik van de doodgeterroriseerde huissloof van Dr. Schaar, bijvoorbeeld, is niet iets wat ze zal overtuigen.

  De culturo’s van de Brusselse Dansaertstraat leven niet onder een stolp: het is veeleer van “wiens boord men eet, diens woord men spreek”, al verdient dat deze nuancering dat het Vlaamse geld machiavellistisch door Franstalige Brusselaars onder hun lievelingen wordt verdeeld. Ik ken dit type mensen goed genoeg, om te weten waar ik het over heb.

  De oude elites die o.m. Fortis aan Frankrijk verpatsten met het oog op een Anschluss, hebben de Vlaamse intellectuelen al sinds Johan Anthierens achter hun kar gespannen. Deze mensen, bijvoorbeeld ook Karl van den Broeck of Tom Lanoye, beseffen in hun achterhoofd ook wel dat ze in werkelijkheid niet de kleine man maar integendeel de grote schurken dienen. Soms zie je dat wel aan hun gezicht, hoor: dat ze beseffen waar ze mee bezig zijn.

  De veroveringstocht van de francofonie is ook territoriaal, maar doordat mensen in het achterland niet weten dat er een front is en niet weten dat Vlamingen de oorlog is verklaard, zullen ze dank zij de doeltreffende doodzwijgcampagnes van de media pas weten welk zwaard van Damocles hun boven het hoofd hangt, als het al véél te laat zal zijn.

 4. Oh ja, naar het schijnt is Coca-Cola de drank van de Republikeinen en heeft Pepsi-Cola een Democratisch profiel, in de Verenigde Staten.

 5. Zowel politiek als smaakgewijs is er weinig verschil tussen beide. Versuikerde kleurstof, zowel de Republikeinen als de Democraten.

 6. Carpe Diem

  Deze zogenaamde solidariteit is niet meer dan de unique selling proposition van de francofonie binnen België. Dit heeft niets met sociale solidariteit te maken dat in elke staatkundige indeling mogelijk is. Belgavox en andere Belgicistische initiatieven gaat louter nog over de solidariteit met het koningshuis (‘vive le roi!’) , de francofone burgerij en de politieke partijen/pers in de Vlaamse rand. Teveel Vlamingen trappen nog in deze val.

 7. Ik denk dat geen enkele lezer van deze blog moet overtuigd worden dat Belgavox kadert in een Belgicistisch offensief, dat het een opgezet spel is in het licht van de verkiezingen, dat het solidariteitsgezever een vijgenblad is, dat de NMBS/mainstream media/.. alles in het werk zullen zetten om zoveel mogelijk volk in Brussel te krijgen.

  Vraag is : hoe reageren we als Vlamingen? Kunnen we hen eens geen poets bakken?

  Ik had al gedacht om de verzamelde werken van alle deelnemers eens downloadbaar te maken via één of andere (Russische of Zuid-Amerikaanse) torrent site bijvoorbeeld. Ik ken een beetje informatica, maar moet uiteindelijk wel nog de juiste weg kennen om niet traceerbaar te zijn. Bovendien weet ik niet of het fundamenteel een goed idee is.

  Kent iemand andere manieren? Kunnen we niet eens reageren als Uilenspiegel?

 8. Kathleen

  Ga er gewoon niet naartoe, maar ja, gratis… voor sommigen toch weer te verleidelijk.
  Zolang er een publiek is zullen deze zinloze feestjes succes blijven hebben, ongeacht de bedoeling van de feestganger die niet steeds overeenkomt met die van de organisatoren.

 9. Carpe Diem

  Zo zou het ook kunnen:

 10. Ik denk niet dat Carl Huybrechts nog vaak uitgenodigd wordt door Phara, Terzake, Frieda of waar dan ook op de VRT. Er zijn nog wel meer vervelende mensen die niet meer worden uitgenodigd. Als Marc Reynebeau, Rik Torfs, Dimitri Verhulst, etc. maar in beeld komen zeker? En dan een paar Hollandermoppen op ons achterlijk Vlaanderen loslaten, dat zelfs niet weet waarom het wordt opgezet tegen Nederland. En Marnix van Sint-Aldegonde is overigens beslist géén Antwerpenaar, maar een geboren en getogen Brusselaar!!!!!!!! Een meertalige, maar bij voorkeur in het Nederlands schrijvende auteur.

 11. Misschien is het een goed idee uw nieuwe stukje aanklikbaar te maken via de default bladzijde van http://www.visionair-belgie.be ?

 12. dwillaer

  Eerst was ik het volkomen eens met de stelling dat overheidsinstellingen en de media zich beter niet inlaten met organisaties zoals Belgavox. Maar nu bedenk ik me dat de Nationale Loterij, Eén, Radio 2 en de NMBS ook sponsor zijn van De Gordel (zelfs Coca-Cola was vroeger één van de sponsors; ik weet niet of dat nu nog het geval is). En die manifestatie wil eigenlijk ook een politiek statement brengen. Of is mijn redenering hier verkeerd?

 13. Toen Verhofstadt aan De Gordel deelnam, hield hij met alle geweld vol dat de politieke betekenis van De Gordel verdwenen was. Elke keer als ik beelden over De Gordel zie worden uitgezonden door onze Vlaamse televisiezenders die kennelijk allemaal maar nooit chronologisch synchroon met hetzelfde personeel blijken te werken, onthoud ik dat de door de VRT-journalisten een microfoon onder de neus geschoven mensen, beweren dat voor hen De Gordel géén politieke betekenis heeft, maar dat het een familiaal sportief gebeuren is. De Gordel wordt dus in de pers niet voorgesteld als een initiatief om op een positieve wijze aandacht te vragen voor de vrijwaring van de sociale ecologie van de Vlaamse Rand, maar gewoon als een sportief gebeuren zoals de Omloop van Brussel, of hoe heten die dingen?

  Dat de Belgiquehainen nog zo’n propagandastunt organiseren is één ding. Dat ze Vlaamse Brusselaars doodpesten en leegroven is er een ander.

  Ik weet vanuit welke mentaliteit de dwillaers van dienst redeneren: dit argument deze keer en in een andere discussie exact het tegenovergestelde een andere keer. U hebt vast een grenzeloze minachting voor poetsvrouwen, he, dwillaer? Geef het een keer toe?

 14. hans becu

  Het is nog altijd eenieders recht manifestaties te organiseren, van welke strekking dan ook.
  De famingantische rechterzijde heeft altijd de mond vol van freedom of speech. Die geldt voor iedereen, ook voor belgicisten, en het is flauw te beweren dat de gordel géén politieke manifestatie is. Ik zie daar leeuwevlaggen en politici met T-shirts met “splits BHV nu”.

 15. Brecht dS

  Is het niet mijn burgerplicht aangifte te doen van het onrechtmatige afbeelden door de vzw Belga-Vox van een auteursrechtelijk beschermd architecturaal werk?

  Hebben de erven Waterkeyn via Sabam de bijdragen ontvangen die hun toekomen?

  http://www.copypix.be/nl/01.html
  http://www.belgavoxconcert.be/

 16. Als hans becu een karikatuur wil brengen van het ergerlijke politiek correcte vertoog, dat elk rechtgeaard, rechtschapen persoon, met het hart links en de beter werkende hersenhelft rechts, een door in het oog hoort te zijn, dan is hij daarin wonderwel geslaagd. Als sp.a kennelijk enkel nog ergens aan de macht kan blijven door verkiezingen te vervalsen of anders de vruchten plukkend van een ‘cordon sanitaire’, dat eertijds afgedwongen is door een groene fascist die meer het Kwaad is dat hij beweert te willen bestrijden dan dat hij wat anders zou zijn, dan moet de linkerzijde zich in het algemeen misschien de vraag stellen, hoever het zo is gekomen dat zij de democratie en de rechtsstaat met alle geweld om zeep helpen brengen met hun maçonnieke broeders, die met hen samen de twee kamers vormen in het hart van de vrijmetselarij.

  Overigens: als konijnentand zegt dat De Gordel een sportief gebeuren is en niets anders “dan moetegij zwijge”.

 17. Vanzelfsprekend moet in de vierde regel ‘doorn’ worden gelezen, en is de woordvolgorde in de elfde zin ‘hoe het zo ver is gekomen’. Om maar te zeggen: dyslexisch zijn we nog niet, maar gehaast nog te vaak.

  Overigens Brecht dS: ik weet naar welke fenomenen u verwijst, en ik kan u alleen maar gelijk geven. Er wordt in dit land met twee maten gemeten en mijn reactie daarop is die van de 8ste eeuwse Byzantijnse componiste Kassia: ik haat de rijkaard die doet alsof hij arm is. Welnu, de rijkaards in dit land klagen het hardst: zelfs de Raad van Europa komt zich over hen ontfermen.

  Ondertussen steken de politiek correcte jongens, of wat daarvoor moet doorgaan, meer duurbetaalde energie in het jennen van onschuldige mensen, vanwege de verkeerde kleur van hun ogen, dan in het bestrijden van de misdaad –ik noem maar één ding- en wel precies omdat overheid en maffia vier handen op één buik zijn.

 18. hans becu

  @basilius
  Doe toch eens normaal man, en lees eerst wat er staat vooraleer je twee hersenhelften tegelijkertijd fulminerend overkoken.
  De gordel is een politiek statement, en Belgavox is dat ook, en iedereen mag dat organiseren, en iedereen mag daarvan vinden wat hij wil, en mag ook zeggen wat hij daarvan vindt, zonder voor ik weet niet wat uitgescholden te worden. Dat noemen we een beschaafde samenleving.

 19. Zo heeft België in extremis ook zijn Nationaal Zangfeest gekregen. De hete adem van de Vlaamse onafhankelijk moet nu echt voelbaar aan het worden zijn.

 20. Ik kan u warm aanbevelen om het programma van Rondas morgen, zondag te beluisteren: http://radio.klara.be/radio/programmas.php?datum=090517&xml_program=KL20090517FRON.xml

  Betreft Geldstromen in België; Aflevering 1, met Juul Hannes, over de 19de eeuwse geldstromen van Noord naar Zuid. Buitengewoon interessant en volledig ingaand tegen de politiek correcte bewering dat Wallonië ooit een keer solidair zou zijn geweest met Vlaanderen.

  By the way: je kunt het programma via podcast nu al beluisteren, maar dan moet je eerst wel een podcast downloaden. (http://radio.klara.be/radio/herbeluisteren.php)

 21. Intussen is Francofonia goede maatjes aan ’t worden met … Enfin, oordeelt u zelf maar: Elio di Rupo blijkt ondertussen (http://www.6minutes.be/NL/Artikel.aspx?ArtikelID=10609&RubriekID=6) blijkt de “perfecte dubbelslag” te hebben gehaald: terwijl Google een datacenter aan het bouwen is in de buurt van Mons, tekent de burgemeester een contract met Microsoft CEO Steve Ballmer voor een innovatiecentrum in Mons.

  Als u als Vlaming dus binnenkort grote problemen ondervindt bij het googlen en met internet in het algemeen, weet u waar het aan gelegen zou kunnen zijn. De Italiaans-Waalse maffia zal wel d’r zin krijgen. Waarschijnlijk levert Wallonië ook meer personeelsleden aan Google en Microsoft, daar in Bergen, dan Vlaanderen …Kleine hand- en spandiensten … Ondertussen vertaalt de google translator bij grote brokken tekst het woord ‘Nederlands’ in het Frans als ‘anglais'(http://translate.google.com/translate_t#nl|fr|Het%20is%20een%20tekst%20die%20in%20de%20Nederlandse%20taal%20werd%20gesteld.%20).

  Overigens, meer in het algemeen: zou het kunnen dat een bepaalde Amerikaanse mentaliteit, waarvoor precies uitgerekend Francofonia ons beweert te willen waarschuwen, ons niet uitgerekend via onze zuiderburen binnen en buiten België zal worden verkocht?

 22. Toen Gavrilo Princip met een wapen van Belgische makelij namens de Franse geheime diensten de modernistische troonopvolger van Oostenrijk de dood in schoot maar hiermee ook het startschot gaf voor de Eerste Wereldoorlog, stond het Duitse keizerrijk erom bekend de meest vooruitstrevende sociale voorzieningen voor zijn arbeidersklasse te hebben uitgewerkt in het, vanwege het protestantisme en misschien op Nederland na, ook ongeveer meest gealfabetiseerde land van de wereld. dit in schril contrast dus met het land bezuiden dit Rijk, dat ondanks de Republikeinse retoriek (patati patata), een aanzienlijk lagere graad van alfabetisering voor de lagere sociale klassen kon bewerkstelligen en al helemaal geen sociale voorzieningen.

  Deze toestand die erin bestaat dat de grondwet (ook bekend als het vodje papier) en de retoriek (patati patata met grote Latijnse gebaren) altijd het tegenovergestelde zijn geweest van de praktijk op het veld, is altijd blijven aanhouden. Op bladzij 264 van Vincent Gounods Mitterand-biografie, lezen Wij :

  “Tussen 1969 en 1973 groeit de Franse economie elk jaar met gemiddeld 5,8 %, waarmee Frankrijk de eerste plaats van alle westerse landen inneemt. Gedurende dezelfde periode stijgt het exportvolume met meer dan 70%. Het gemiddelde inkomen van de Fransen, dat in 1960 zo’n 10% kleiner is dan in Groot-Brittannië, bedraagt twaalf jaar later 25% meer dan dat van de Britten. De reële koopkracht van de bevolking stijgt tussen januari 1968 en juli 1972 met 28%. Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn, want de ongelijkheid tussen de verschillende inkomensklassen blijft in Frankrijk de grootste van Europa. […] Niet iedereen profiteert dus van de gestegen welvaart en het onbehagen onder de bevolking neemt toe.”
  De Walen die ronduit voor de ‘retour à la France’ kiezen, zullen de teleurstelling van hun leven oplopen, wanneer het met transfers afgelopen zal zijn, en Parijs ze gelijk behandelt met de rest van ‘la Province’: als uitschot dat enkel goed is om rijkdom naar de Judéo-Latijnse salons van Parijs te laten toestromen ten koste van de rest.

 23. Pingback: Belgavox, Radio Nostalgie of de Trust der Vaderlandsliefde « Res Publica

 24. Pingback: Belgavox, Radio Nostalgie of de Trust der Vaderlandsliefde « Visionair België