In naam der koningin…

Kan een “zinloze daad” betekenisvol zijn?

Dat Karst T. op koningibeatrixnnedag in Apeldoorn een rij mensen wegmaaide met zijn Suzuki Swift, spijt mij enorm. Het hadden uw of mijn geliefden kunnen zijn, mensen die part nog deel hebben aan de problemen die “de eenzame gek” tot deze kamikazedaad dreven. Het symboolgehalte van de aanslag is anderzijds wél ernstig te nemen en een analyse waard. En dat maakt hem ook tot meer dan een  geschifte loser of loner (zo heet dat tegenwoordig,- iemand die door de prestatiemaatschappij is uitgespuugd).

Karst T. heeft inderdaad zijn aanslag zorgvuldig gepland. Hij had er ook alle tijd en alle motieven voor. Hij verloor zijn job, niet eens wegens slecht presteren, maar omwille van de economische crisis die, zoals wij allemaal weten, niet door hem is veroorzaakt maar door het speculatieve cowboykapitalisme, de consumptiedwang, het systeem van nu-kopen-later-betalen dat mensen in een spiraal van schuldverslaving brengt.  Vervolgens lieten zijn vrienden hem in plan, omdat je met een loser die nooit rondjes geeft nu eenmaal niet optrekt. In de laatste fase werd hij ook uit zijn woning gezet omdat hij zijn huur niet kon betalen, in naam van de koningin dus. Je moet dat eens meegemaakt hebben om te weten wat het is, die deurwaardersexploten (uitdrijving” is de technische term): gewoon al je spullen op het trottoir, of eventueel in de vrachtwagen als je schulden hebt, jij zittend in de goot, met of zonder vrouw en kinderen, dat speelt bij die heren deurwaarders helemaal geen rol. En jawel, nog niet zo lang geleden mikte ook bij ons zo’n radeloze “uitgedrevene” met zijn karabijn op de agenten die het zaakje moesten klaren. Zou u stoïcijns-kalm blijven? Toch? Proficiat, dan bent u perfect aangepast aan een onmenselijk systeem. Karst T. niet dus.

In dit Darwin-jaar mogen bij heel het survival-of-the-fittest-idee, waarmee de evolutietheorie zich ook sociaal en politiek legitimeert, toch wel eens vraagtekens geplaatst worden. Onrustwekkend is daarbij dat politieke protestsignalen meer en meer als tekenen van waanzin en paranoia worden geëxorciseerd. Niet de maatschappij is onmenselijk, maar u bent asociaal of erger, sociopaat, als u niet gelukkig bent. De objectieve waanzin van het systeem bestaat er net in, om elk spoor van ongenoegen zelf te bestempelen als disfunctie. Vanaf dag 1 werd de Apeldoorn-aanslag gedepolitiseerd en aansluitend gepsychiatriseerd door een hele rits zielenknijpers en socio-psychologische auguren van allerlei aard. De officiële woordvoerders en veiligheidsexperten niet uitgezonderd (‘Tegen een loner kun je je nooit 100 procent wapenen’, dixit Uri Rosenthal, voorzitter van het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement).

Door Karst T. een sociopaat te noemen maken we het ons wel erg gemakkelijk. Idem dito trouwens voor andere “massamoordenaars” zoals Hans Van Themsche. Soms gaat het systeem overigens nog een stap verder, en worden normale, kritisch-functionerende burgers in de paranoia gedreven, dankzij de voortreffelijke samenwerking tussen gerecht en psychiatrie. Het is zoals die directeur van het gekkenhuis verklapt in “Kuifje en de Zwarte Rotsen”: “De mensen die hier binnenkomen zijn lang niet altijd gek, maar ze worden het wel na enige tijd”. Activiste Anja Hermans zal het zeker geweten hebben. Ooit voorzag ze met haar vriend het Antwerps Boudewijnmonument van het opschrift “schijt aan de monarchie”. Tikkeltje stout verwoord, maar toch een bewijs van kritisch inzicht, zou je denken. Ze kreeg er echter van een lintjes-ambiërende rechter de maximumstraf voor, wat haar alleen maar sterkte in de overtuiging dat het Belgisch establishment een speciale behandeling voorziet voor wie de instellingen in vraag stelt. Het werd het begin van een lange lijdensweg, disproportionele straffen voor andere symbooldaden (zoals onlangs die 8 maanden effectief, omdat ze de manke beveiliging van de kerncentrale van Doel aantoonde), eenzame opsluiting, mishandeling, pesterijen allerhande. Zoiets kraakt een mens. Ze heeft er ondertussen al zo’n vijf zelfmoordpogingen op zitten en wordt nu netjes gecatalogeerd als een borderline patiënte. Quod erat demonstrandum: mensen die het systeem in vraag stellen zijn niet goed wijs.

De actie van Karst T. was dus wel degelijk politiek. Het zou ons moeten verplichten om na te denken over een systeem dat dit soort wanhoopsdaden oplevert, in plaats van vol zelfmedelijden te jeremiëren over de waanzin die toeslaat, en stille marsen te houden. Men kan het “zinloos geweld” noemen, vooral omdat er onschuldige slachtoffers werden gemaakt, maar betekenisloos is het allerminst. Ik hoop dat ik dit nog mag schrijven in het koninkrijk België zonder morgen opgepakt te worden: als republikein en democraat vind ik aanslagen op symbolen van de monarchie moreel volstrekt legitiem. “In naam van de koningin” lijkt een lege protocolaire hoofding maar is het niet. Terecht heeft Karst T. dit heel letterlijk genomen, en het niet-verkozen staatshoofd aansprakelijk gesteld voor een maatschappelijk-institutioneel systeem waar hij niet voor koos, en dat hem ook niet lustte.

Voor de rest zou ik ook de Coburgs toch langzamerhand de raad willen geven om zich achter kogelvrij glas te gaan verstoppen. Ik wil ze niet als staatshoofd, maar heb geen enkel middel om dat politiek, in het stemhokje, duidelijk te maken. De politieke schertsvertoningen beloven weinig goeds voor de toekomst: uw en mijn mening tellen niet. Ook bij ons is er een décalage tussen de symbolenfaçade en de realiteit. Ook bij ons dreigt er een kortsluiting tussen systeem en individu. Ik ben niet zo gek om daarom op 21 juli de dranghekkens te gaan rammen, maar radeloze of mentaal uitgeputte mensen, die door het systeem gedumpt zijn, misschien wel. Dan waren de graffiti van Anja Hermans nog gematigd en een toonbeeld van sereniteit.

Moest ik toevallig geen schrijvend filosoof zijn, ik bekladde ook monumenten en boorde me doorheen dranghekkens. Het verschil is miniem, geloof me.

 Johan Sanctorum

70 Reacties op “In naam der koningin…

 1. U begint onderhand het een en ander door te hebben. Wat verwonderlijk is, is dat de omgang van het systeem met Hermans u niet tot afschrikwekkend voorbeeld strekt. Ofwel bent u overmoedig. Ofwel hebt u lang nog niet alles ingezien. Ofwel bent u de spin in het web die op uw hoofdpagina staat. Misschien is het wel het voorrecht en het amusement dat u door het systeem gegund werd, om de stand van zaken van de totalitaire dystopie waarin we leven, gewoon op een vermakelijke en litteraire wijze te beschrijven? Ik zou van niet veel meer verwonderd staan.

  Ik zal u helpen: ik geef u een link naar een grondig foute webstek. Daar staat iets dat de ervaring veler is, maar gelukkig slechts geformuleerd is door gewone mensen (van het type dat in Man bijt hond door de vanuit links perspectief volksverbonden kijkende programmamakers belachelijk mogen worden gemaakt). Mensen die kennelijk verbonden zijn met de verkeerde partij. Daardoor mag alles wat ze te zeggen hebben al bij voorbaat naar het rijk der fabeltjes worden verwezen. Dat is dan een beetje zoals iemand die een beschermende maatregel wordt opgelegd: vanaf dat moment hoeft niemand die in ook maar iets nog ernstig te nemen, hetgeen aansluit bij wat u over de perikelen van Anja Hermans te vertellen hebt.

  De link is http://blog.seniorennet.be/angeltjes/archief.php?ID=326239

  “[…] als inwoner van Halle weet ik dat de besturen in de streek maar al te graag in het Frans hun burgers te woord staan.

  Onlangs nog had ik een probleempje met een Nederlandsonkundige Marokaan in Huizingen. De bijgeroepen agenten stonden de man in keurig Frans te woord en gaven hem na afloop netjes een hand. Ik kreeg echter geen hand en de agentjes weigerden zelfs PV op te stellen tegen de Marokaan.

  Een tijdeje later begreep waarom. Ik zag de Marokaan zijn woning binnengaan te Dworp. En in de tuin van zijn woning prijkte een mooie affiche van de CVP burgemmeester van Beersel.

  Bij een andere gelegenheid stond ik aan de balie van de technische dienst te Beersel. De informatie die ik er vroeg werd met veel tegenzin gegeven door de ambtenaar van dienst. Maar toen een Franstalige mijnheer opdook met een bundel plannetjes en eveneens informatie vroeg, werd hij in keurig Frans te woord gestaan, terwijl ik als stom vlaams boerke aan de kant werd geschoven.

  Plezierig om zo in uw eigen streek behandeld te worden.

  En nu maar roepen dat ze de Franstalige affichkes gaan overplakken.”

  Dit parti pris van onze Vlomse flikken voor de Franco-Belgische belangen, is mij al door roder gekleurde bronnen dan de bovenstaande bevestigd. Die schriele lafbekken die van een generatie zijn die meer met drugs dan met de papfles zijn opgegroeid, reppen zich liever voor degene voor wie ze het meest bang zijn, dan dat ze achter de schurken aanlopen. Want bepaalde groepen allochtonen zijn gewoon de doodseskaders van de al dan niet Joodse baronnen en baronessen en van de door u uitgespuwde ‘haute finance’. Er zijn zo van die dingen – mechanismen en coterieën – waar je niet mee wacht tot hun bestaan op papier aangetoond is om voor waar aan te nemen dat ze er zijn en dat ze handelen; en de macht van de Joodse lobby, van Frankrijk in België, van de ‘haute finance’ en van de maffia zijn zulke ‘dingen’ waarvan je weet dat die bestaan en weet dat je er normaliter niet over mag spreken of je krijgt Ludo de Witte, Dieter Lesage, Marc Reynebeau, Tom Lanoye, Rik Torfs of Kristien Hemmerechts op je dak op tv en je banden doorgesneden door een Marokkaan op de straat.

  Wat dit betreft zijn de ecologistisch-anarchistische Anja Hermans of Bart Debie net zo goed de vijanden van hetzelfde systeem, dat de ene een tijdlang tegen de andere heeft kunnen gebruiken. Maar dat beseffen beiden zelf waarschijnlijk nog niet (voldoende).

  Dat de psychiatrie ‘bogus’ is, is door een programma van een verdachte Amerikaanse kerk naast welker Brussels kantoor de CD&V haar partijhoofdkwartier heeft genesteld, voldoende en goed gedocumenteerd aangetoond. Deze kerk had daartoe trouwens betrouwbare psychiaters zonder bindingen met de eigen kerk aangesproken. Ook hier te lande heeft een psycholoog als Eric Rosseel, niet zonder daar zwaar voor te worden gestraft, de kat de bel aangebonden, waar het het misbruik van de psychiatrie betreft (waarschijnlijk is misbruik ook de enige bestaansreden van de psychiatrie: vroeger had je gewoon heksenverbrandingen als je aan iemand haar geld wil geraken of als je verkeerde overtuigingen wil bestraffen).

  Zelf weet ik dat een wiskundeleraar mij op veertienjarige leeftijd kon komen vertellen welke documentaire mijn ouders de dag voordien op televisie hadden bekeken (de hint was ondubbelzinnig) en vervolgens vertelde hij een verhaal over camera’s overal, of zo, over twintig jaar. Die twintig jaar zijn nu onderhand ook al voorbij.

  Ik meen dus dat de staat waarvan u soms de indruk wekt te vrezen dat we erop afstevenen, al een paar decennia geleden een feit was, en dat een Vlaamse Brusselaar daar sneller slachtoffer van zal worden dan de hem omringende, niet te moeilijke en goed met de narcocratie meewerkende Italianen, Spanjaarden, Turken of Marokkanen. Nog steeds blijven de klaagzangen over achtergestelde allochtonen trouwens opvallend aanhouden, terwijl er nauwelijks noch allochtonen zijn die niet met BMW’s over de autosnelwegen razen en er daarbij zelfs in slagen snelheidsduivels als Jean-Marie de Deckers en Margriet Hermansen voorbij te razen.

  Ondertussen kan mijn moeder eindeloos, als ‘Vlomse’ vernederd, belachelijk gemaakt en bespot blijven worden door de blondines van al dan niet Joodse afkomst. Van generatie op generatie … De enige goede tijd die ze in haar leven heeft doorgemaakt, is toen ze in Duitsland ‘vrijwillig’ is gaan wonen en werken, onder de oorlog. Vrijwillig wil zeggen: om aan de hongerdood, voorbehouden aan Vlamingen, in België te ontsnappen. Haar moeder was immers al bij gebrek aan medicatie overleden … Het leven van een Vlaming was ook onder de bezetting in Belgique niet veel waard. Het spreekt voor zich dat zij in Elsene de risée is van de fatsoenlijk Franstalige madamekens.

  Maar voor een intellectueel van een beetje gehalte geldt: het hoeft niet waar te zijn, als het maar mooi geformuleerd is. Dat kunnen helaas geen linkse intellectuelen in Vlaanderen. Dat mooi formuleren dan. De prullaria die een Tom Lanoye bij elkaar heeft geschreven, zullen al één jaar na zijn dood naar de prullenmand van de literatuurgeschiedenis worden verwezen. La Lanoye weet waartoe hij heeft moeten dienen: als symbool van culturele degeneratie en relativisme dat Vlaanderen uiteindelijk tot een achtergestelde en verarmde mark van l’Eurarabie moet herleiden. Hij heeft zich, gesteund door Goossens, De Morgen, Desmet of De Witte, wat dat betreft voortreffelijk van zijn taak gekweten.

  De bijdrage van ‘officieel’ links tot de uitbouw van de totalitaire staat is gigantisch en onvergeeflijk.

 2. Een bekend ziekenfonds zou het nodig hebben gevonden om naar aanleiding van een eerder onschuldig artikel in het ledenblad van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds klacht in te dienen bij de Controledienst voor de Ziekenfondsen.

  Aanleiding van de klacht is het feit dat het ziekenfonds een oproep deed aan zijn leden om geïnteresseerde mogelijke nieuwe klanten aan te brengen en deze tekst afsloot met de woorden “wij vergeten deze steun zeker niet!”.

  Aangezien deze passus mogelijk als “bedrieglijke reclame” zou kunnen worden geïnterpreteerd, kan de Controledienst een sanctie uitspreken tot 12.500 euro.

  Ook de vermelding dat het ziekenfonds “het snelst groeiende ziekenfonds van Vlaanderen” is, zou -omwille van het vergelijkend karakter- strafbaar zijn.

  Vraag is of het feit dat het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds als enige ziekenfonds resoluut ijvert voor de splitsing van de volledige ziekte- en invaliditeitsverzekering niet de ware reden is voor deze tergende aanklacht. Wordt onze vrije mening in het belang van de Vlaamse bevolking binnenkort ook strafbaar?

 3. Uitstekend verhaal. Op dit moment worden in naam van mijn persoon – en in naam van de koningin – Afghanen beschoten in Uruzgan.

 4. Ik denk dat het verhaal van Johan volledig klopt als je nog een ander vuil spel er in betrekt.
  Het is wel degelijk een sociaal fenomeen waar de politiek zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Maar het gaat verder.
  Wanneer een persoon de trein van de ‘vooruitgang’ om één of andere reden mist, en depressief geraakt, zal hij te biechten gaan bij de duivel die hem antidepressiva voorschrijft. Zijn arts is al of niet wetend over de gevolgen van van de medicatie die hij voorschrijft medeplichtig aan het om zeep helpen van het zenuwgestel van zijn patiënt die steeds depressiever en zieker wordt, afhankelijk van nog meer medicatie om de bijwerkingen van de eerste te niet te doen. Kassa kassa.
  Wanneer die patiënt dan ten einde raad getriggerd wordt door de zoveelste druppel pech slaan zijn stoppen door en denkt nog maar aan één ding. STOP DIE WAANZIN.
  Als u meer wenst te weten over het de negatieve gevolgen en het misbruik van antidepressivan van het SSRI- type zoals Prozac http://ssristories.com/ kan u hier terecht.
  De farmalobby is groot en ijzersterk. Wanneer mensen als Fernand Haesbrouck (http://blog.seniorennet.be/rilatine) en Eric Rosseel proberen de politici zover te brengen dat ze de correlatie tussen het gebruik van antidepressieva en ‘zinloos’ geweld willen laten onderzoeken stuiten ze op weerstand en gebeurt er na wat vage beloften niets meer.

 5. @erik van goor

  u lijkt mij de persoon die de mond vol heeft over vrijheid maar o we als u offers (hoe klein voor u ook ) moet doen voor de vrijheid van anderen .
  U wilt natuurlijk alleen maar de rechten van homo’s of vrouwen mondeling verdedigen als u op een veilige afstand zit. Dat men in andere landen ze ophangt , tja elk land zijn vrijheid zeker.
  Nu ben ik een beetje te streng, u hebt waarschijnlijk heel moedig een petitie tegen deze praktijken getekend.
  Veel verder rijkt uw engagement niet.

 6. jan haerynck

  Knappe analyse!!!

 7. Leuk verhaal. Met veel realiteit naar alle waarschijnlijkheid. Doch er klopt iets niet in de verhandeling. Bijvoorbeeld de opmerking over borderlinesyndroom. Ik ben dan een omstander, slachtoffer van zo iemand geworden en laat ik dit zeggen. Deze mensen, vermits de diagnose goed is tenminste, -en daar heeft u gelijk in wellicht omdat er zat zonder diagnose lopen en zat met die het NIET zijn kennellijk- hebben en dat kunt u aannemen of niet
  een aantal welzeker kenmerken. Meest vrouwe zoals u ook weet. Bedrog, liegen, verdraaien, omzeilen, verschuilen, een enorm talent vaak om van te voren te plannen wat ze gaan doen over een jaar, middels dat bedrog, en voor de rest is het helaas zo dat duizenden kinderen, (en ik ken zat gevallen nu helaas), de dupe zijn omdat meest moeders met dat syndroom gezag over kinderen kunnen verkrijgen terwijl het een van de ernstigste stoornissen wordt genoemd en wellicht ook is.
  Psychopathie geheten vroeger. Hysterisch.
  Al jaren pleit ik voor meer eenduidigheid daaromtrent en eindelijk waren ze zover om -richtlijnen- voor behandeling van die mensen in te doen stellen. (Trimbos). En dat terwijl al jaaaaren goede richtlijnen en prima studie er lagen en liggen in Amerika ook. Gedaan door zo’n 800 psychiaters over jaren. Nu Nederland wenste weer eens om het wiel voor de zoveelste keer uit te vinden kennellijk met de -richtlijnen- waarvan men dan eerst zei of net deed dat die er niet al zouden zijn geweest.
  Het publieksbedrog ook in deze is enorm. Een Belg heeft al enige tijd terug en terecht gewaarschuwd dat er steeds meer jongeren komen met dat gedrag en handelen en met die diagnose ook. In Nederland zou het nu gaan om zo’n 300.000 mensen inmiddels. Neem het “systeem” eromheen en tel dat eens op dan zit je in iedere straat minimaal met twee of drie clientéle op dat gebied in die materie. Je kunt het ook zien letterlijk als je een relatie hebt of gehad hebt met een dergelijk persoon, waar je mee te maken hebt of hebt gehad. Als een stoomwals gaan ze over je heen.
  En een letterlijk verzwijgende ggz -psychiatrie- in zaken hebben gezorgd dat vele gezagskwesties hebben geleid zelfs door dat geven van gezag bij voorbaat zonder gedegen onderzoek toestandsbeeld, tot kinderdodingen. Boute uitspraak ik weet het. Doch tegelijkertijd als je erover nadenkt toch verschrikkellijk nietwaar?
  Hoevele kinderen zijn nu denkt u overgeleverd aan de grillen van een persoon die dan dat heeft en doet?
  Gelukkig dat langzamerhand dat ook doordringt.
  Alleen dan kunnen we in Nederland (en andere landen) kinderen beschermen tegen dat gedrag, dat destructieve gedrag ook, immers de laatste tientallen jaren was het andersom. Volkomen bespottellijk dat moeders met dat bl in die gevallen met kind dan na scheidingen van allerhande aard, ineens alle begeleiding krijgen en moeten hebben, vele uithuisplaatsingen die men immers anders had kunnen voorkomen door dat gezag al niet te geven gelijk bij geboorte en vele vaders eigen vaders hadden niet in de penarie hoeven zitten zonder kind of kinderen onterecht.
  Gevolgen ziekte en ellende bij kinderen in kopprojekten onder andere.
  De cijfers van die risicogroepen zijn zo te trekken en te achterhalen ook. Wellicht dat eindelijk dat dan ook zal gebeuren om kinderen te helpen. Want die term
  -het belang van het kind- die dan anders op papier werd gekwakt zonder onderzoek naar moeders in zaken
  begrijpt toch niemand een h.l van als dat zo door blijft gaan.

  • Bezorgde Burger

   X schreef: “Hoevele kinderen zijn nu denkt u overgeleverd aan de grillen van een persoon die dan dat heeft en doet?”

   Ik kan uw verhaal deels bevestigen. Ik maak van nabij mee, dat een ouder met diagnose b.l. het leven van haar kind (weliswaar ongewild, ook borderliners hebben gevoelens!) ruineert. In dit specifieke geval zou de vader ook niet kunnen helpen, want die heeft nooit enige interesse in of zorg voor het kind laten zien.Ook in dit geval is door “bevoegde instanties” tot uithuisplaatsing besloten. Helaas heeft de bevoegde minister meer interesse in de lichaamsbeharing van jonge pubers dan in het scheppen van genoeg opvangplekken voor probleemjongeren. Er is dus een wachtlijst van meer dan een jaar.
   Gevolg: Nog langer onder moeders grillen lijden, depressie, sociaal onvermogen, sterk verhoogde aggressie, wat bijna zeker zal leiden tot een langer verblijf in gevangenis en/of psychiatrie.
   Zo worden de Karsten T-’s van morgen nu al gekweekt

   • Weet u dat begint bij een simpel probleem. Dat de “gezagsvraag” die aan de orde is veelal in deze zaken in familierecht al begint met het feit dat zulke moeders dan bijvoorbeeld de juridische erkenning kinderen ongelimiteerd kunnen weigeren aan eigen vaders van kinderen, zonder reden en op valse gronden ook. Juridisch technisch is er dan een eerste verweer van een derglijke moeder met BL let wel (ondanks de waarschuwingen al jaren aan familierechter er niet in te trappen in die valkuilen van zulke), met hetzij onwaarheid, verdraaiing, leugens, valse aantijgingen en dergelijke vaak. Daarop moet dan de “andere partij”reageren. En als dan een rechter gewoonweg zelfs na verzoek belanghebbende vader niets wenst te doen aan onderzoek van zulke moeders, dan kunt u het gevolg raden.
    Welke “rol”de ggz erin speelde? Zal ik u zeggen in die zaken. Dat ze of de mond hielden, of verzwegen, of zelfs liegen in zaken ook nog eens aantoonbaar! Immers “familylife”moet dan worden aangetoond wat een ggz WEET nota bene dat dat er is, en nog houden ze de kaken op elkaar!
    U heeft gelijk. Het is letterlijk kweken van ernstige patiënten met aanverwante stoornissen en dergelijke. (Gardner, http://www.rgardner.com)
    Wat dan gaat over vervreemding, doch in feite is aan de orde nog een misdrijf ook veelal, gepleegd door dan moeders die dat doen als kenmerk kennellijk al,
    en dat is “verduistering van staat”of de afstamming opzettellijk onduidelijk maken zelfs, als valse geboorteaangiftes worden gedaan. (Lees streepje als vader alsof die niet bestaat). Liegen en bedrog.
    Ten koste van duizenden kinderen wat in stand is gehouden al jaren en jaren.
    Daarmede wordt bij bosjes kinderrechtenverdrag genegeerd en overtreden ook in Nederland.
    Dat hoor je die Minister niet zeggen nee,
    dat gehuichel alsof er niets aan te doen is, is volkomen nonsens. De kwestie is of politici eindelijk de rechters aan wensen te spreken op hun uitspraken in deze. En kindermishandeling door deze moeders eindelijk wensen aangepakt te hebben.
    Meldplicht dus. Die protocollen zijn ze nog niks verplicht.

 8. Het verhaal van de filosoof komt ons interessant voor, vooral omdat het probleem van het contactverlies met de realiteit als gevolg van opeenvolgende mislukkingen inderdaad een deel van het probleem vormen.
  In sommige kranten toont men, met zin voor humor, de winnaars en verliezers van de week en tegelijk weten we dat mensen fouten “moeten” maken, zeker in een prestatiemaatschappij. We menen namelijk dat mensen die zich inzetten vaak onderuit gehaald worden, los van hun kwaliteiten, gewoon omdat ze niet compatibel.
  Bart Somers, ooit voorzitter van VU-jongeren, rechterhand van jaakje Gabriëls, rekent op discretie, maar kan zelf nooit ofte nimmer rekenen op discretie omdat zijn partij niet uitblinkt in dat domein. Overigens, discretie hoeft niet altijd, kan ook een vorm van geweld zijn.
  Daarmee komen we bij karst T, die een dwaze daad begaat, maar die zelfs geen verhaal kan halen bij het Paleis aan de Lange Voorhout… Iemand aan de grond krijgen is niet moeilijk, maar er zijn altijd daders. Het moet ons van het hart dat men in de waarheidsvinding omtrent Karst T niet eens gaan kijken naar wat zijn leven bepaalt. Het is mogelijk dat er mensen zijn die zonder voorbehoud hebben gehandeld en achteraf de handen in onschuld wassen, nu verbouwereerd meehuilen. Dat de koningin een snik laten horen siert haar, maar het systeem moet ons met zorgen bezwaren, want ethiek is niet voor het eigen welbevinden, maar treft anderen, zeker het gebrek van ethos is vandaag een zeer moeilijke zaak. En dan te bedenken dat Darwin zeer ethisch tegen zijn eigen handelen aankeek.

 9. Intussen draait de Europese technocratie tegen ijzingwekkend hoog tempo door. We hebben, vrees ik, geen idee van de ritme dat men daar aanhoudt. En Europa, ook dat is bekend, bemoeit zich met alles, letterlijk: alles. Sommigen stellen dat 90 % van onze ‘regelgeving’ (vals eufemisme) van Europa afkomstig is. Als simpele ziel vraag ik me dan af: waar zit dan onze vrijheid? Onze zelfbeschikking? De hooggeprezen subsidiariteit? Hoever staan we af van ‘big Brother’? Een onbereikbaar, onaantastbaar, haast heilig instituut, ver verheven boven het plebs, en eigenmachtig regerend over de hoofden heen? Het is niet voldoende Europa terug te brengen tot zijn kerntaken. Deze laatste zélf moeten geherdefinieerd worden. Net zoals een mens het recht heeft om op eigen gelegenheid te beslissen en bijgevolg fouten te maken, mogen volken dat ook. Naar dàt punt moeten we terug. Maar de Eurotechnocratie blijkt geen enkel vertrouwen te hebben in het vermogen tot redelijk oordelen van de burger of zijn bestuurders, zodat zij alles tot zich trekken. Het gevolg is dat de ‘nationale’ overheden in het luchtledige draaien en onze democratie geen inhoud meer heeft. Dat schept vanzelf ruimte voor populistisch of zelfs vulgair politiek amusement.

 10. Kenis Ludo

  Triestig is het hoe de SPa in de rol geduwd wordt van “de goede herder”. Ooit sprak iemand van het Vlaams Belang over : “ik hoop dat we nog vuil genoeg zijn…”

  En VLD en eigen-kind Dedecker snappen maar al te goed de kracht van de mesthoop. Ze spraken af mekaar wat vuil te gunnen : om alzo met 18% + 12 % weer aan zet te komen en rode en gele paters in de zaaghoek te drummen.

  Brood en spelen op nivo en geen passé motteballen-snotbellen-gedoe a`la Hermans. Zelfs als ze zich opblaast zouden enkel opvliegende duiven er wat gratis fitness aan overhouden

  • Kenis Ludo

   Was ik al zo bitter in mei-68 ?
   Toen had ik al zoveel preken gehad en gehoord binnen en buiten de godsdienstlessen en tot overmaat gedoemd nam ik er die van de rode missionarissen nog bij.

   Mijn bittere kommentaar wijst nog op resten idealisme…
   Deze kanker is enkel pallitatief op te volgen : dat weten de uit-zaaiers al eeuwen en zo verzekeren ze hun kost en inwoon al eeuwen.. van de wieg tot het graf van het menslijk gebroed.

   • U hebt absoluut gelijk wat LDD en Open-VLD betreft. LDD lijkt mij een logetruc om stemmen weg te houden van en weg te halen bij het VB, wanneer Open-VLD eenmaal doodgeruzied en -geregeerd is. JMDD is helemaal geen figuur om in de politiek te gaan: hij is een poujadistisch demagoog die ze waarschijnlijk verplicht hebben nog even ‘wreed tegen zijn goesting’ dit spelletje mee te blijven spelen om de kastanjes uit het vuur te halen, de bevolking een loer te draaien en de macht van de vrijzinnigen/loge op totalitaire basis over de maatschappij te versterken.

 11. Geachte,

  Verrast.Ik ken u niet en krijg een mail van u.
  Ik ben het wel volledig met u eens.
  Wie ook nog uit de boot valt zijn de dieren.
  Daar probeer ik al jaren iets aan te doen,maar geen enkele politieker heeft daar oren naar.
  Nochtans zal ik stemmen op degene die toont dat hij/zij een hart en geweten heeft.
  Dat zwerfkatjes mogen geboren worden om ze dan te vergassen MET belastingsgeld ,hoe pervers kunt ge zijn.
  Ik zoek een plaats ,weide of pand waar ze gesteriliseerd de rest van hun leven in rust en vrede mogen verblijven.
  Meehelpen? Voor een betere wereld ,begint bij uzelf.

  Gr sonny

 12. Een woord: Schitterend stuk!
  Merci en bedankt…
  Hopoelijk lezen velen het..

  In naam van de koning verdienen 55 ministers meer dan 200 000 euro per jaar, hebben ze een auto en chauffeur en een staf van 8 personen? In naam van de koning gingen vorig jaar meer dan 100 miljoen mensen (FAO) onder de grens van het bestaansminimum…

  De wereld is nog altijd verdeelt in arm en rijk
  Voor de rest zouden we ons beter verenigen en omhoog schoppen samen en dat gezeik over vlaams en frans talig achterwege laten.
  Wat heeft dat er nu mee te maken?

  Alles wat ons verdeelt verzwakt ons (burgers)
  We hebben op zijn tijd allemaal last van ‘vader’ staat psychopaat! De politiek trekt verkeerde mensen aan.

  • Quote :’De wereld is nog altijd verdeelt in arm en rijk
   Voor de rest zouden we ons beter verenigen en omhoog schoppen samen ‘

   1. De wereld draait rond op geld en een vrouwekont; dat was, dat is en dat zal zo blijven.

   2. Wij ons verenigen ? De Vlaming is de grootste lafaard die ik ken, zoals de Waal de grootste luierik is. Woorden, maar als het erop aankomt…!

   • Ik heb al solidariteit gezien en meegemaakt: tussen mensen van werkelijk alle klassen die met elkaar echter enkel gemeen hebben dat ze Franstalig zijn. Die zijn solidair tegen ‘le flamand’. Bij die laatste geldt immers niet dat ze solidair zijn als Vlamingen, van welke klasse ook.

    Kindjes van Karel de Gucht die aan de VUB studeren, bijvoorbeeld laten ‘ze’ gerust. Ze weten wie ze aanpakken.

    En ook die gezinnen die in villawijken wonen in Laethem-Saint-Martin, Kalmthout of Essen of zo, zijn vier handeno op één buik met ‘la francité’.

    Ook Vlaamse linkse intellectuelen, zelfs al hebben ze een arbeidersverleden, weten bij wie ze moeten janken om erkenning. En wat ze daarvoor moeten doen.

 13. Wel Johan,

  Maatschappelijk kritisch zijn wordt enerzijds aangemoedigd als initiatief nemen, als voortrekker, doch te kritisch en je wordt aanzien als een crimineel. Dan mag je zefls LDD heten, je wordt aan de kant geschoven en indien nodig….
  Mensen die door flippen, dat kan dus niet; ook niet als het systeem daarbij in de fout gaat. We zitten nu eenmaal in een ‘beheersde’ maatschappij; Fysiek geweld wordt daarbij als zeer asociaal gekenmerkt.

  Ik heb ook geleerd mee te draaien in de mallemolen, maar ondanks dat een enkeling zelden het maatschappelijk beeld zal kunnen wijzigen, verkneukel ik mezelf door het systeem zichzelf te laten jossen. Mits enige (voor)kennis, kun je het systeem naar je hand zetten. Kwestie van toch je gelijk te halen.

 14. Bart Haers: “contactverlies met de realiteit als gevolg van opeenvolgende mislukkingen”? U brengt mij (niet) aan het lachen!

  Zijn die mislukkingen dan niet de realiteit waarin deze man leeft? Bent u het niet, veeleer, die het contact met de realiteit hebt verloren, sinds u zo hebt leren te denken? Ik veronderstel dat, vanuit uw redenering, de gevangenen in de concentratiekampen ook hun ‘contact’ met de realiteit verloren hadden. Langs alle kanten werd op hen ingewerkt en werd ze duidelijk gemaakt dat ze Üntermenschen zijn, maar dat zou helemaal niet zo zijn geweest. Gebrek aan andere ‘input’, maakt dat ze hun contact met de werkelijkheid verloren. Ja toch?

  Is het tegenwoordig niet zo dat de gevangenis geglobaliseerd is. En dat het zelfs mogelijk is dat mensen die naast elkaar wonen, in verschillende werelden vertoeven? Woonden upstairs en downstairs niet in hetzelfde gebouw maar in verschillende werelden?

  Sorry, mijnheer Haers, maar u bent dom als u dat niet hebt willen inzien en verwend als u het niet hebt kunnen inzien.

  Over Darwin heb ik horen vertellen dat hij enthousiast was over zijn navolgers, de sociaal darwinisten. Gaan verschillende verhalen de ronde?

 15. Gilbert De Bruycker

  Dergelijke wanhoopsdaden zijn in feite te beschouwen als nevenschade (collateral damage) van het huidige maatschappelijke bestel: onrechtvaardig en corrupt!

  Elk selectief systeem (en zeker dit van de hedendaagse prestatiemaatschappij), waarbij er mensen door de mazen van het net vallen, zorgt voor collateral damage dat spijtig genoeg onschuldigen treft en niet de verantwoordelijken. Het is een vicieuze cirkel. We leven nu eenmaal in een sadistisch universum!

  • En dan is Nederland nog één van de landen waarin het het minst slecht gaat. Hoewel het land armer is dan België, is er minder adel, meer sociale herverdeling en ziet het straatbeeld in steden van de grote van Antwerpen er niet zo armoedig uit. En dan is het cynische dat de Oranjes niet echt de schuld kan worden gegeven van al wat slecht gaat, ook al is de ‘aanslag’ op hen gericht. In dat opzicht is de wanhoopsdaad echt wel héél wanhopig. Mijn vermoeden is dat de Oranjes veeleer een troef zijn die Nederland nog een beetje leefbaar houdt in de golf van globalisering. Anders zou het land er al meer als België uitzien.

 16. Hans Becu

  Ik ga een eind mee in de analyse van JS. Maar absoluut niet helemaal. Ook wie slachtoffer wordt van structuren of pech heeft, of onrechtvaardig behandeld wordt, mag het recht niet in eigen handen nemen en onschuldigen slachtofferen. Wat karst T deed is terrorisme : onschuldigen laten boeten voor de onrechtvaardigheden die je overkomen. Mensen hebben toch ook hun lot voor een deel in eigen handen, zeker in onze samenleving die toch nog altijd veel mogelijkheden biedt. Bij de Colruyt waar ik woon zoeken ze zich al bijna een jaar te pletter naar een beenhouwer…niet te vinden, zo vernam ik van de verantwoordelijke ter plaatse.
  Ons maatschappelijk probleem nr 1 is deresponsabilisering : mensen zijn blijkbaar hoe langer hoe minder in staat hun lot zelf in handen nemen en zelf hun probelemen op te lossen, en wijzen naar het systeem en de overheid ipv zelf te handelen.

  Karst T had nog altijd te eten, hij had zelfs een auto met benzine erin. Als hij ziek werd kon hij probleemloos naar de dokter. Hij kon bij de sociale dienst aankloppen, een job zoeken, frieten bakken of gaan poetsen, weet ik veel.

  HIj had nog altijd oneindig veel mogelijkheden om zijn probleem op te lossen, dit in schrille tegenstelling tot mijoenen Afrikanen, Indiërs, Afghanen enz enz die écht geen kant meer opkunnen.

  Onrechtvaardigheid is des mensen.
  Een rechtvaardige samenleving is een gezond streefdoel, maar uiteindelijk een utopie. Leren omgaan met een stuk onrechtvaardigheid maakt deel uit van het leven. Dus Sorry : karst T is en blijft een onverantwoordelijke lafbek. En daar hebben Kerk en Koningin niks mee te maken.

  • U weet meer over Karst dan wie dan ook hier. Maar kunt u, behalve vertellen over wat hij had moeten doen, ons ook nog een keer iets vertellen over wat hij allemaal al achter de rug had? U schijnt zoveel over hem te weten?

   Als u toevallig deze vraag beschouwen zou als een andere manier van mij om te vertellen dat ik u een smeerlap vind, dan hebt u het goed begrepen.

   • Basilius, Hans Becu zegt meer zinnigs in 1 bericht (wat zeg ik, 1 alinea) dan jij in je 6 berichten (en de vele die ongetwijfeld hier en elders nog zullen volgen). Sanctorum verdient een beter commentariaat.

   • Adelbert-Anne Wolfs

    Mijnheer BC, ik meen dat Basilius tot nog toe meer interessante bijdragen heeft gepleegd dan de demagoog Hans Becu. Maar dat is maar mijn mening. Ik weet niet wat anderen daarover denken. Ik vermoed trouwens, dat u Basilius wil verhinderen nog meer te zeggen. Zou dat kunnen?

   • — Ik vermoed trouwens, dat u Basilius wil verhinderen nog meer te zeggen. Zou dat kunnen? —

    Nee.

  • Een gedichtje opgedragen aan de Hans Becu’s van deze wereld, naast aan de Karl van den Broecks, de Dieter Lesages, de Tom Lanoyes, de Marc Reynebeaus, de Steve Stevaerts, de Karel De Guchts, de Guy Verhofstadts, de Elio di Rupo’s, de Yves Desmetten, de Paul Goossens’ en de Rik Torfs’ van deze samenleving, in gedachtenis aan Justine (van de Sade).

   De zittende politicus

   Hij heeft nog nooit gedanst. Hij kent zijn doel.
   Nog nooit is op zijn vale klerkensmoel
   Zomaar een lach verschenen, maar die nacht,
   Nadat de gek de nar had omgebracht,
   Kroop hij zijn bed uit, glimmend van de pret,
   En maakte hij onbespied een pirouette.
   Dank, dank, riep hij, het monster is geveld.
   Hij oefende het woord ‘geschokt’ voor morgen
   En sliep als twintig ossen kunnen slapen.
   Straks is hij, voor de camera, vol zorgen.
   Natuurlijk is hij zwaar tegen geweld.
   Daar klinkt verdomd weer zijn belegen lied.
   Hij loopt op straat, ondragelijk rechtschapen,
   En ziet nog steeds het echte monster niet.

   © Gerrit Komrij

  • Adèle Dupont

   meneer BC, gij zijt een idioot.

 17. Max Delius

  Voorwaar een analyse die aanzet tot denken!

  Prachtige zin:
  ‘De objectieve waanzin van het systeem bestaat er net in, om elk spoor van ongenoegen zelf te bestempelen als disfunctie.’

  O ja, terzijde, deze man is overleden:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_Wilman

 18. Nederland heeft 2 politieke moorden gekend, zo wordt wel gezegd. Fortuyn en van Gogh. Maar voor mij was de aanslag van Karst misschien wel de grootste politieke aanslag al is het niet duidelijk of deze als geslaagd beschouwd moet worden. Miljoenen Nederlanders krijgen inderdaad “uit naam der koningin” bevel huis en haard te verlaten omdat ze in de problemen zijn gekomen.

  Als je in Nederland de pech hebt om in de zogenaamde verzorgingsstaat terecht te komen, dan kom je terecht in een draaikolk van elkaar beconcurrerende hulpinstanties. Elke hulpverlener heeft daarbij 2 doelen: 1. Hoe hou ik mijn organisatie in leven? 2. Hoe behoud ik minimaal mijn plaats binnen die organisatie. Degene met de problemen is totaal oninteressant. Sterker nog, hem helpen kost een klant, en dus geld en subsidie. Tussen haakjes is dit waarschijnlijk ook een reden dat in Nederland niemand iets doet of wil doen tegen de immigratiegolven.

  Na voldoende getreiter “uit naam der koningin” en na voldoende van de ene instantie naar de andere gestuurd te zijn breekt er ergens iets in iemands hersenen. Het is de man niet kwalijk te nemen. Sterker nog, degenen die hem nu veroordelen, zouden onder dezelfde omstandigheden of al eerder waarschijnlijk hetzelfde doen.

  De aanslag van Karst was gericht tegen een volkomen doorgedraaid, corrupt en pervers politiek systeem. Een systeem onder de zwakste regering die Nederland ooit gekend heeft, met de man die de geschiedenisboeken in zal gaan als de slechtste premier ooit.

  Zou je dat geen politieke moord moeten noemen?

  • Hans Becu

   Kan allemaal wel zijn. Maar wat hebben die 7 onschuldigen die het leven verloren dààr nu mee te maken.
   En laat ons verder die verzorginsstaat maar afschaffen. Ben benieuwd wat dan de kritiek zal zijn als misschien een deel van die wijsneuzen op deze site zélf op een een mooie dag in de goot liggen te creperen…
   Zie je onze Basilius al fulminerend internetten vanuit zijn kartonnen doos in de goot van de Nieuwstraat in Brussel, kauwend op een broodje dat ie net uit de vuilnisbak heeft gevist ?

   • Er is geen linkse revolutie die een probleem ondervindt wanneer ergens zijdelingse schade is geleden. Toen onder Robespierres terreurbewind enkel de adel werd gekortwiekt, sprak iedereen er, tot nu nog, schande van. Toen Napoleon als hoofd van de vrijmetselarij, miljoenen mensen uit de lagere klasse de dood injoeg, opdat het militair-industriële complex dat de vredelievende Koning Lodewijk XVI weg wou, nog meer winsten zou kunnen blijven maken, werd hij als een held gezien. Door het volk zelfs. Nu nog. Als Hans Becu maar een klein beetje links denkt, als ‘ne vrome franc-maçon’, kan hij tegen deze collateral damage niet te veel morele bezwaren inbrengen. Sinds wanneer begint uitgerekend een dergelijke huichelaar de moraal te prediken? Als de vos de passie preekt …

 19. Storend materiaal wordt door het systeem verwijderd. Een virus daarentegen, laat het systeem zichzelf wijzigen éénmaal het binnen is.

  • Het voornaamste virus dat het systeem heeft aangetast, is de maffia, als verzamelnaam voor verschillende maffia’s dan. Maar als puntje bij paaltje komt, werken die natuurlijk ook weer samen. Enfin, dat heb ik mij door kenners laten wijsmaken en eigenlijk ook zelf wel een beetje ondervonden.

  • Hans Becu

   @basilius

   Uw hersens zijn aangetast door het zeurkousenvirus. Zéér gevaarlijk. Doe daar iets aan Basilius, en van Uw gefulmineer, spaar ons Heer.
   Maar er is hoop : Van Zeverkonten is een toepasselijke naam. Getuigt toch nog van énige zelfkennis.

   • Georgette Cohen-Manguin

    Zoals die Basilius, ken ik de fascisten die te pas en vooral te onpas gebruik maken van het woordje ‘zeurkousen’. Het is opmerkelijk dat ook de notoire smeerlap Jürgen Verstrepen dezelfde fascistische terminologie gebruikt, waarbij tegenstanders geridiculiseerd worden zodra ze de waarheid vertellen. Als je immers geen argumenten meer hebt, wordt het iets als ‘zeurkousen’ of ‘ge zegt altijd tzelfde’ of ‘laten we blij zijn met elkaar in plaats van altijd kritiek te leveren’. Op die manieren ageren de drughandelaars Guy Verhofstadt, Van Quickendingens en co ook. Rijk geworden met de drughandel en louche vrienden, hebben ze nu ondertussen geen kritiek meer op de vriendenkring van Laurette Onkelinx. Karl van den Broeck, Dieter Lesage, Marc Reynebeau, Kristien Hemmerechts, Ludo de Witte (is dat geen jood?), Tom Lanoye, Rik Torfs, … allemaal bereid Vlaanderen en de Vlamingen te verkopen aan de genocideurs ‘for a fistfull of dollars’. Overigens: die mijnheer Van Zeverkonten heet ook De Pravda. Zou het betekenen dat de waarheid niet graag gehoord wordt? Zijn beide samenstellingen van zijn naam even toepasselijk? Ikzelf heb, zoals mijn naam suggereert, Franstalige voorouders. Maar ik ben geen fascist en dus wel flamingant. En ik doorprik de leugens van paars-groen.

 20. TRIX FINEST MOMENT

  [Het Helmkapsel is de Bert Bibber van Opperland]

  [Ik heb gecopy/past omdat ik de link naar het desbetreffende artikel niet kan geven]

  [Het artikel is van Alex van Veen en staat in http://www.ravagedigitaal.org]

  Sinds haar aantreden als koningin wordt zij beschreven als een kille zakelijke dame. In niets lijkt zij op haar moeder Juliana, die vanwege haar hartelijkheid door de bevolking nog altijd wordt beschouwd als ‘onze enige echte vorstin’. Maar zie, uitgerekend op de vooravond van haar aftreden beleefde Beatrix haar finest moment.

  Dankzij een doldwaze actie van een (dronken?) man die de weg moet zijn kwijt geraakt, iets wat wel meer mensen overkomt op 30 april, kon mevrouw dan eindelijk afrekenen met het beeld waar zij al bijna dertig jaar in haar ogen ten onrechte mee zit opgescheept. In een onderbelicht filmpje, spreekt zij al zuchtend en kreunend haar afschuw uit over het drama in Apeldoorn.

  De tot tranen toe aanzettende videoboodschap werd donderdagavond minstens vijftig keer (zap zap) vertoond bij de staatsomroepen NOS, NPS, VARA en EO. Eindelijk, daar was zij dan! De wereld weet eindelijk dat Trix menselijke trekjes in zich heeft. Wat een openbaring. De tijd is nu rijp om afstand te nemen van de troon.

  Wat was hiervoor dan de aanleiding, wilt u natuurlijk weten? Als we de autoriteiten en de media mogen geloven, is de koningin donderdag rond het middaguur ontsnapt aan een aanslag. Een ‘autochtone’ Nederlander ‘zonder strafblad’ zou hebben geprobeerd met zijn auto de gepantserde cabriobus waarin het koninklijk gezelschap zich bevond, te doorboren. Maar het was geen daad van ‘terrorisme’, haastte de meneer van justitie zich binnen enkele uren na het afschuwelijke voorval te melden.

  Zohoo, dat wist die meneer van justitie dan wel razend snel? Jahaa, want de bestuurder van de geplette wagen, die zich niet in de koninklijke bus maar tegen een koninklijk monument wrong, zou een agent hebben verteld dat het een ‘welbewuste daad’ van hem zou zijn geweest. Op zich knap dat hij deze woorden uit heeft kunnen spreken, aangezien diverse fotografen die onmiddellijk na het voorval aanwezig waren hem voor dood hielden.

  Laten we even aannemen dat de man inderdaad de woorden ‘welbewuste daad’ heeft gepreveld, wat heeft hij daarmee dan willen zeggen? Heeft hij welbewust oranjefans willen treffen? Heeft hij de aandacht op zichzelf willen vestigen met een wanhoopsdaad, live op tv? Of had hij wellicht zijn zinnen op het koninklijke gezelschap gezet? We zullen het nooit te weten komen, de man is morsdood.

  Klik voor vergroting

  Echter, dankzij manipulatie gaat het Apeldoornse drama van 30 april 2009 de geschiedenisboeken in als zijnde een aanslag op het koningshuis. In al het nieuws dat ik tot op heden over het incident tot mij heb genomen, ontbreken cruciale vragen die elke beginnende journalist zal weten te stellen, maar die niet aan bod zijn gekomen bij de professionals uit de dagblad-, tv- en radiowereld, die donderdag op de locatie van het rampgebied aanwezig waren.

  Een vraag als ‘heeft het zin om met een personenwagen zonder explosieven op een cabriobus in te rijden om daarmee de koningin te treffen’ kwam nergens aan bod. Dat is niet helemaal waar, want aan het einde van de uitzending van Hart van Nederland (SBS) zei een voormalig beveiliger van het koninklijk huis dat de daad van de man met zijn Suzuki te vergelijken is met een aanslag van een miniatuur vliegtuig op het WTC.

  Kortom, als het al een doelbewuste actie was, dan moet het een ondoordachte zinloze wanhoopsdaad zijn geweest waardoor nu vele gezinnen voor het leven zijn getekend. En gesteld dat de man de koningin had willen treffen, waarom wordt een dergelijke daad dan niet langer onder de noemer terrorisme geschaard? Terrorisme is het onder druk zetten van een regering of bevolking. Sinds gisteren weten we dat een aanslag op het staatshoofd hiertoe niet gerekend wordt…

  Het heeft er alle schijn van dat Trix de hoofdofficier van justitie bepaalde woorden in de mond heeft gelegd. Naar buiten toe doet de koningin ons geloven zeer ‘begaan’ te zijn met de allochtone bevolking in dit land. Dus is de ‘aanslag’ op haar leven even geen daad van terrorisme, want met dat zwaar beladen woord denken we toch vooral aan moslimfundamentalisten met zelfmoordneigingen, bedoeld om dood en verderf te zaaien onder de bevolking. Dat de dader ‘autochtoon’ was, is ook al zo’n opvallende uitspraak waaruit blijkt dat Trix wel eens een voorname vinger zou kunnen hebben gehad in de wijze waarop de media gemanipuleerd werd.

  We weten allemaal dat mediamanipulatie werkt, zolang de media zichzelf geen vragen stellen over de kwaliteit van de berichtgeving die de wereld in wordt geslingerd. Zoals over de Suzuki, die al voordat deze zich in het monument boorde, reeds zwaar beschadigd was. Dat werd niet veroorzaakt door de mensen die de bestuurder even tevoren aanreed. Het moet de kwaliteit van de dranghekken zijn geweest, die de voorzijde van de wagen heeft geplet. Of is de bestuurder al eerder ergens op gestuit, een andere wagen bijvoorbeeld?

  En hoe zit het eigenlijk met de afzetting van de bewuste laan, waarover de dader met volle snelheid reed richting menigte? Elke wegafzetting vindt plaats aan het begin van de weg, en niet op het einde. Waarom heeft geen journalist daar aandacht aan besteed? Daar bevinden zich toch ook agenten, mag ik aannemen? Hoe hebben die gehandeld, hebben zij de man proberen tegen te houden, bijvoorbeeld met hun wapens? Hebben zij alarm geslagen bij hun collega’s die zich op dat moment bij de menigte bevonden?

  Ja, ik weet het, makkelijk lullen vanachter de pc. Grote woorden ook, mediamanipulatie, een koningin die de regie over de eerste ‘bevindingen’ heeft. Maar de mijns inziens relevante vragen kwamen spontaan bij mij op, na het zien van de eerste beelden op internet. Dan moeten dergelijke vragen toch ook opkomen bij de journalisten die aanwezig zijn geweest, of bij diegenen die later op de dag hun nieuwsprogramma’s en talkshows vulden? Maar nee hoor, het bleef voornamelijk bij het eindeloos herhalen van een ‘geschokte’ vorstin, gekoppeld aan bloederige beelden. Niets nieuws onder de Apeldoornse zon.
  Alex van Veen

  Lees ook de Toestand ‘Leve de koningin!’

  – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Geef je mening:

  Naam:

  Bericht:

  Kangal – May 08, 2009 – 07:09 pm
  Ook de jongens en meisjes van de Sociale Databank Nederland hebben een identiek vermoeden ge-uit. En zij kunnen het weten want zij kennen het klappen van Cassandra’s whip als geen ander.

  Cassandra – May 08, 2009 – 07:04 pm
  KarsT zat op kamers in Apeldoorn. Hij was net opgekrabbelt en zag vlg zijn ouders de toekomst weer enigszins zitten. En toen ? En toen kwam de klap die tot die enorme ravage leidde. De postbode weet meer. Kan hij zich herinneren welke brief hij die dag, de 30ste ’s ochtends bezorgde op het adres van KarsT ? Of de voorafgaande middag ? Of welk telefoontjes hij ontving ? Als het een koninginnebrief was zullen we het nooit & te nimmer horen.

  Ernst – May 05, 2009 – 10:33 am
  Het is een blanke, autochtone man, werkzaam in een ‘rechts’ metier. Dus dit maal geen dehumaniserende vijandsbeelden over moordzuchtige linksen of terroristische moslims, maar pogingen er een zielig mens van te maken.

  Theo – May 04, 2009 – 04:10 pm
  vet
  Alex van Veen, wat ben jij een arrogante zieke geest.

  Che Fan – May 04, 2009 – 12:45 pm
  nog iemand van koninklijke bloede

  uae-sheikh-accusation

  Daan – May 03, 2009 – 04:01 pm
  Oja Alex, ik heb nóg zo’n onbeantwoorde en niet eens gestelde vraag. Hoelang heeft het eigenlijk geduurd voordat er iemand de eerste medische hulp heeft verleend aan de bestuurder van de auto? Op de website van de NOS staat een fragment van ruim elf minuten van de live registratie. Het lijkt erop dat al die tijd er enkel politieagenten bij en in de auto zijn. Raar, heel raar.

  Gerechtigheid – May 03, 2009 – 08:39 am
  Republiek, republiek… vet

  Bottehond – May 03, 2009 – 08:09 am
  Cassandra heeft opvallend vaak gelijk gekregen. Aan Joost mag het weten heeft ze verteld dat Geert Wilders nog dit jaar ter dood wordt veroordeeld.

  Cassandra – May 03, 2009 – 02:25 am
  Als KarsT inderdaad het Koninklijk gezelschap verkoos te pownen dan kan, ik schrijf kan, de oorzaak liggen in een zogeheten koninginnebrief. Een koninginnebrief is een bekende term in ambtelijke kringen. Het is vaak een adres aan het hoofd van de regering van iemand die in zware nood zit. Financieel e/o maatschappelijk door toedoen van burocraten. Ze vragen tussenkomst van iemand die bij gratie Gods regeert. Gratie dus. De gevraagde gratie is er niet gekomen dus wat bevangt KarsT. Hij gaat verhaal halen bij de degene waarvan hij gratie had verwacht. Het mag niet uitgesloten worden geacht dat het Kabinet der Koningin handelt of de neus bloedt.

  katootje – May 04, 2009 – 12:44 pm
  @ Alex van Veen,

  Zelfde overdenkingen die ik heb.
  Op Joost Niemollerdraadje
  Later evt meer.

  Abjectief – May 02, 2009 – 11:36 pm
  Nogal onzinnig om te suggereren dat Bea de hand heeft gehad in de determinatie van de dader, in het huidige politieke klimaat denkt men bij een aanslag of aanval automatisch al aan moslims, simpelweg omdat het gros van de huidige aanslagen wereldwijd ook uit die hoek afkomstig is. Door zo snel mogelijk die dadergroep opzij te schuiven haalt men de grootste angel uit de toch al gespannen etnisch/sectarische nationale situatie.
  Als de overheid te lang had gewacht met het duidelijkheid geven omtrend de aanleiding dan hadden er al moskeeën in vlammen op kunnen gaan, met als gevolg mogelijk dagenlange rellen in de grote steden, escalerend wederzijds geweld en uiteindelijk werkelijke aanslagen en wie weet zelfs een burgeroorlog.
  In dat opzich zou men eigenlijk eens moeten afvragen wat er in dit land zou gebeuren als het werkelijk een islamitisch geïnspireerde aanslag was geweest, zou de geest dan nog terug in de fles gedwongen kunnen worden of gaat dan het hek van de dam?

  Het koningshuis heeft staatsrechtelijk feitelijk nog maar een enkel machtsmiddel van betekenis, en dat is het abdicatie-veto als blijkt dat de binnenlandse politiek dusdanig uit balans is geraakt (naar “rechts” OF “links”) dat er sprake is van een risico op het verdwijnen van de democratie en rechtsstaat. (Dreigen op te stappen en daarmee een moreel veto uitspreken over de huidige situatie, waardoor de bevolking duidelijk gewezen wordt op de richting waarop zij het land laten ontsporen).
  De zachte macht die ze uit kan oefenen is er een van loyaliteit jegens de kroon, welke terug te vinden is bij overheidsdienaren, maar die is op geen enkele wijze absoluut of afdwingbaar, in alle gevallen is het de keuze en verantwoording van de politicus of ambtenaar die daaraan gehoor geeft.

  Voor de rest is het een aardige culturele aangelegenheid waar menig burger zich verbonden mee voelt alsmede een prettige vom van buitenlandse politieke vertegenwoordiging. Wat Balkenende niet voor elkaar krijgt lukt Bea of WA soms wel.

  @Astrid Essed: kap toch eens met het constant trachten jezelf te profileren met drammerige tenenkrommende kant nog wal rakende lappen tekst die je op ieder bereikbaar forum plempt, dit heeft geen neuk te maken met racisme, dat paard waar jij dagelijks tegenaanschopt is al jaren geleden overleden, het gaat over de inrichting van dit land, allang niet meer over een “kleurtje”, die onzin hebben we in ’80 al gehad, get a life..and a job, subsidievamp.

  Toni den Tostibacker – May 02, 2009 – 09:18 pm
  Mediabeleid is vanzelf manipulatie, zoals ook alle vormgeving manipulatie genoemd kan worden.. Maar als de vraag wat de dader letterlijk heeft gezegd nooit beantwoord gaat worden zal daaruit blijken dat er niet alleen sprake is van manipulatie maar van iets meer: van leugen en bedrog.

  Nog nooit. – May 02, 2009 – 06:20 pm
  Uit de publicaties naar aanleiding van
  ” Apeldoorn ” moet ik opmaken dat er NOG NOOIT een aanslag op een Nederlandse koning of koningin is gedaan. Willem van Oranje was immers geen koning en er was nog geen sprake – toen – van Nederland.
  Is die plek die nu Nederland heet dan zo monarchistisch ? Nu zeker niet (meer). Afgezien van de geschiedenis het tot stand komen van de monarchie in Nederland :
  de keuze is er in het recente verleden niet geweest voor of tegen
  handhaven of afschaffen. Dat het niet meer van deze tijd is een monarchie staat voor mij vast.
  De mensen hebben niet zo’n beeld van een alternatief. Dar voor kijken ze over de grens naar de Bondsrepubliek of Frankrijk of de VS.
  Geen goede voorbeelden. Zijn er volgens jou nog andere mogelijkheden afgezien van theocratie (Iran) Failed State (Somalie, VS enzv. ) ???

  Trudy – May 02, 2009 – 12:35 pm
  Wat heeft zo’n man bezield?

  De media staan er weer bol van.
  Een ontzettende gebeurtenis.
  Een prachtige zonnige dag in Apeldoorn
  Oranje feest, juliana’s 100ste geboortedag, Beatrix, Maxima
  Het volk
  Koningin Prinsen en prinsessen
  7 doden, 12 gewonden.

  Een aanslag op het koninklijk huis
  Met een Suzuki Swift op een dubbeldekkerbus
  ???
  Een aanslag op het volk
  Met een Suzuki Swift op de menigte inrijden
  Een aanslag op het land
  Met een Suzuki Swift op een gedenknaald

  Wat heeft zo’n man bezield?
  Een ontslagen man, pas werkeloos.
  de huur voor z’n huis opgezegd.
  Geestesziek?
  Nee, zeggen de buren, een normaal mens, hij zei gedag,
  we dronken weleens koffie

  Heeft ie ooit echt gepraat?
  over wat hem dwars zat,
  z’n frustraties?
  Z’n eenzaamheid, gevoelens van nutteloosheid,
  z’n: wat heeft het leven voor zin?
  Wie bekommert zich om mij?
  Kan het iemand wat schelen wat ik voel?

  Wat heeft zo’n man bezield?
  Een eenzaam mens?
  Wanhopig?
  Zelfmoordnijging?
  Laatste wens?:
  Uit met een beng
  “Ze zullen een keer van me horen”

  Wat heeft zo’n man bezield?
  De mensen praten, oordelen
  Over een onmens,
  Over schuld en boete
  6 doden 12 gewonden
  zoveel ellende te veroorzaken

  wat heeft zo’n man bezield?
  nog een dode
  niet meer ter verantwoording te roepen
  de mensen zijn teleurgesteld
  nu zullen we het nooit weten…
  De media staan er weer bol van

  Hoe vaak stellen we ons open voor de buurman/ de vriend.
  Hoe vaak luisteren we?
  onze diepste gevoelens,
  onze gapende wonden,
  onze grootste frustraties

  Wie heeft er schuld?
  Wat heeft ons bezield?

  Daan – May 02, 2009 – 10:22 am

 21. Het is vreemd: mijn eerste ideeën zijn van het begin tot het einde van Alex van Veen z’n betoog, dezelfde geweest over deze zaak.

 22. Caesar Lion Cachet

  LS…

  Hoe armzalig je leven er ook uitziet en hoe schuldig ook de anderen zijn voor jou ellende, je blijft zelf verantwoordelijk voor je daden. Dit Varken heeft een misdaad gepleegd dat met geen pen te beschrijven valt en dat nooit goed te praten is. Stel je voor dat iedereen etc. etc., vult u zelf maar in, dan zijn de lintjes niet aan te slepen voor de mensen die hun lot dragen zonder te moorden etc. En ga nu niet vertellen dat ik niet weet waar over ik praat. Ik heb het allemaal meegemaakt en u wil het niet eens weten. Toch ?! Een lintje heb ik nog steeds niet. En zo hoort het ook…

 23. ministerie van agitatie

  Beste,

  een verdienstelijke poging om de actie van Karst T. te duiden en ik ben het eens met de grond van uw stelling. Misschien had u nog kunnen verwijzen naar de rellen die de dag na Koninginnedag plaatsvonden in nogal wat steden verspreid over de planeet. Want er is wellicht een verband tussen wat zich op 30 april in Apeldoorn afspeelde en de uitbarsting van woede die zich op 1 mei her en der liet zien. Al is de actie van Karst T. een daad die veleer van hopeloosheid getuigt waar de rellen aan de vooravond van en op 1 mei juist het tegenovergestelde betogen.

  Waar ik echter wel bedenkingen bij heb, is het opvoeren van Anja Hermans in dit verhaal. Ten eerste is niet zij maar wel Geert W. veroordeeld voor het bekladden van het Boudewijnmonument. U maakt daar een concrete fout. Het is ook Geert die veroordeeld werd tot 8 maanden gevangenisstraf voor die daad.
  En men is bij hem terecht gekomen omdat Anja hem aan de politie heeft verlinkt.
  (http://asp.gva.be/dossiers/-a/alf/recent.asp#4)
  Dat Anja iemand verklikte was niet de eerste en evenmin de laatste keer. Ik ben psycholoog noch psychiater maar naar verluidt maakt dat deel uit van haar zgn. ziektebeeld waarbij ze zich op welke manier ook probeert te onttrekken aan haar eigen verantwoordelijkheid. Veel van haar activiteiten zijn gericht op het vestigen van de aandacht op haarzelf. Het politieke aspect is louter in functie van die focus.
  Dat deed ze niet alleen toen, ook naar aanleiding van de acties van het ALF, de publicatie van haar boek en in zekere zin zelfs met betrekking tot de ‘actie’ in Doel.

  In die zin gaat het noch bij Karst noch bij Anja enkel en alleen om de concrete feiten of de verantwoording die door beiden gegeven wordt, maar ook de achterliggende, psychische mechanismes. Het is niet noodzakelijk of/of.

  Dergelijke solo-acties zijn – zoals je aanhaalt – begrijpelijk maar niet te verantwoorden of aan te moedigen: de enige mogelijkheid tot verandering is collectieve actie. Dat soort engagement is bovendien een dam tegen psychische problemen: het beschermt tegen isolement, tegen wanhoop en het maakt duidelijk dat de problemen waarmee we geconfonteerd worden geen individuele problemen zijn en dat we er evenmin als individu schuld voor dragen.

  • Er is geen collectieve actie die niet door het systeem gecontroleerd wordt, op straffe van door het systeem te zijn opgezet. Het systeem organiseert zijn eigen oppositie.

   Op de Stichting Auschwitz werd ik er ook ongeveer door een collega met het juiste ras er in bedekte termen toe aangemaand de ruiten van Lode Claes te gaan ingooien, die toen nog leefde.

   Morgen komt misschien nog wel uit dat Filip Dewinter z’n naam zo Joods is als die van die Nederlandse schrijver, Leon de Winter, hetgeen het racisme tegen het Vlaams Belang en Dewinter zelf niet zou doen afnemen maar precies doen toenemen. Alles is goed om Vlamingen te nekken, zelfs het meest tegensprekelijke. Er zijn nu eenmaal van die Nederlandse namen die enkel Joodse mensen hebben, en ik zou over niet veel meer verwonderd mogen staan.

   Als een individu te slim en te onafhankelijk en dus niet manipuleerbaar genoeg wordt bevonden door de meestal donkerharige ‘geïnitieerden’ in een of andere organisatie, zal die wel efficiënt weggepest moeten worden en Einzelgänger worden. Soms heb je niet de keuze meer, om aan collectieve actie te doen. In Brazilië zijn dezelfde Joodse, Portugees-Latijnse en Duitse families naar verluidt vertegenwoordigd in het gerecht, de bedrijven, de politiek, de politie en de vakbond… U begrijpt dat dit ook steeds meer hier de toestand zal worden, als het al niet zo is. De werkelijkheid is dat de totalitaire staat allang een feit is en dat ons over afzienbare tijd zelfs niet meer de schijn zal worden gegund geen slaven te lijken. In sneltreinvaart stevenen we op dit soort maatschappij af, die je – om niet belachelijk te worden bevonden – niet de Orwelliaanse staat mag noemen. En de niet-politieke vluchtelingen (eigenlijk gewoon gangsters), zijn naar hier gehaald om de brave Vlaamse Miekes en Pietjes die niet bruikbaar zijn in een barbaarse maatschappij weg te drummen. Niets ontziende smeerlappen die tegen elkaar kunnen worden opgezet, is wat het huidige vrijzinnige bestel nodig heeft. En de tjseven bieden allerminst weerwerk. Een gezellige maatschappij wil het bestel niet, maar de gezellige Groen!’en en sp.a’ers kunnen als nuttige idioten goed worden ingezet om het bestel, in naam van de antidiscriminatie en het antifascisme, de werktuigen in handen te geven, teneinde de totalitaire staat tot een seculair en seculier feit te maken en willekeur tot wet uit te roepen.

   Hier columns schrijven zoals Johan Sanctorum dat mag, is dan kennelijk een bezigheidstherapie die het bestel voorlopig nog aan een uiterst beperkt aantal narren gunt. U en ik mogen van onderzoeksrechter De Troy niet, wat JS nog mag. En de Poolse poetsvrouw mag al helemaal niets: die is zelfs in de ogen van de Marokkanen en de Vlamingen een Üntermensch.

   Het ministerie van agitatie en Anja Hermans dragen trouwens bewust of onbewust (bij Anja waarschijnlijk met minder keuzevrijheid) tot de algehele verwarring bij.

  • Overigens: iemand die wordt vastgehouden en onder druk gezet, kan altijd gemanipuleerd worden om wie dan ook – zichzelf of anderen – van wat dan ook te beschuldigen. Zoiets zou dan gemakkelijk met Anja Hermans kunnen zijn gebeurd. In verband met gerecht en politie, ga ik uit van machtsmisbruik als Default position. Al de rest weet ik van generatie op generatie, is quatsch. Of gelooft u alleen maar de sterke Indianenverhalen van de verzetsstrijders tijdens de bezetting of zo, waarin ze nooit hun vrienden verraden en blablabla? Of sterke verhalen over de kampen, die elk jaar in het hoofd van de kampoverlevenden nog worden aangedikt ook?

   • Julienne Delhaye-Gilson

    Basilius heeft absoluut gelijk: het komt er eigenlijk op aan dat mensen als het ‘ministerie van agitatie’ tot de ruime middenklasse en omhooggevallen lagere klassen behoren die in Vlaanderen hun stand meer aan Amerikaanse bedrijven en de Vlaamse Beweging dan aan hun socialistische Waalse broeders te danken hebben, en die het voorlopig dus nog goed doen, financieel en met hun natje en hun droogje en zo.

    Dat vooralsnog nog geen meerderheid van de bevolking last heeft van de misère, van de allochtone misdaad en de afbouw van de leefbare samenleving (enkel sukkels en losers van autochtonen raken de achterbuurten niet uit), maakt dat deze huppeldepuptrutjes, die uitgroeien tot de Tinnes van der Straeten, Jossen Geysels of Stassen van dienst, tegelijk rationeel en egoïstisch relativerend vaststellen dat alles nog wel meevalt. Voor hen dan inderdaad. Als potverteerders en profiteurs, die schieten op de dijk die hen behoed voor de vloedgolf.

    Hoe schijnheiliger ze zijn en hoe beter bij kas, hoe meer ze zichzelf wijsmaken dat wie in onaanvaardbare omstandigheden zit, niet het recht heeft naar de wapenen te grijpen. Want dat is slechts het uiterste middel en het is hier Palestina niet en blablabla. Vooral autochtonen die zonder solidariteit de achterbuurten kennen, hebben het recht niet zich te verweren van Jos Geysels of Pascal Smet.

    Anderen zijn voor zichzelf minder huichelachtig en zeggen toch nog hetzelfde, uit openbare beredeneerde egoïstische hypocrisie.

    De eerste houding, de schijnheiligheid die men zelf voor gezond verstand aanziet, is typerend voor vrouwen. De tweede (openlijke schijnheiligheid en je er zonder illusies nog goed bij voelen ook), is typisch mannelijk. Het ‘ministerie van agitatie’ is in dezen dus mannelijk.

    In dit opzicht, mezelf van schijnheiligheid volledig hebbende bevrijd, acht ik niet het in brand steken van de wagens van onderzoeksrechters, maar wel van hun kinderen, een geschikte pedagogische tik voor het systeem te zijn.

  • Misschien is de agitatie van de minister niet geheel onterecht. Ik vind hier een link (http://indymedia.nl/nl/2002/02/1965.shtml)waarin opgeroepen wordt om de in de gevangenis verblijvende Geert Waegemans, ooit de compagnon de route van Anja begrijp ik, aan te schrijven. Over alles … Alles wat maar interessant kan zijn voor iemand die vast zit… of voor zijn bewakers? Ik zou porno kunnen sturen maar misschien ook een lijst van de acties die ik wil ondernemen tegen het systeem? Of gewoon maar mijn ongenoegen ventileren bij iemand van wie ik denk: die denkt dat ook? Zou naïef zijn, maar het kan.

   Worden die brieven dan door de gevangenisbewaking doorgelicht en krijgen mensen die wat sturen nadien problemen? Zal het systeem ze proactief liquideren ‘voor ze iets doen’? Het minste wat met zulke mensen gebeuren kan, is dat, hoe goedbedoelend ze ook zijn, ze vast ergens in iemand z’n kaartenbak terechtkomen, nou ja, zijn databestand. En de gegevens die daar worden opgeslagen, worden vervolgens te pas maar vooral te onpas gebruikt door mensen met het IQ van een nijlpaard wier inzet voor het maatschappelijke belang op het niveau staat van de economische collaborateurs in Wallonië onder de bezetting.

 24. Caesar Lion Cachet

  LS…

  Ik pleit al jarenlang voor een Gouden Pil met een Paars randje + een Magnum Roze Champagne om hem weg te spoelen in het verzekeringspaket. Dan kan je feestelijk weg zonder te veel schade aan te richten. Maar dat mag dan weer niet van de Paus, Balkenende en al die andere schijnheilige flikkers die daar door belastingcenten mislopen…

  • De Paars-Grune partijen werken aan zo’n pil: ze willen psychiatrische patiënten, ouden van dagen en Vlamingen (allemaal autisten) weg en zullen voor deze nutteloze monden euthanasie mogelijk maken.

   Immigranten die met weinig tevreê zijn, zijn makkelijker te manipuleren en zullen tegen hun veertigste uitgeblust overlijden.

   Weest u gerust: er wordt voor gezorgd. Na de volgende verkiezingen, waarvan de resultaten niet zullen overeenstemmen met de stemmen zoals ze werkelijk werden uitgebracht, zal alles verbeteren, voor de superrijken.

 25. ministerie van agitatie

  Wat Anja betreft, misschien toch even wat citaten aanhalen waaruit blijkt hoe ze (in het verleden alvast) ageerde:

  “…Ze wees haar ex-vriend Geert W. aan als de dader van de ALF-aanslag in Temse…”

  “… Tevens zou zij de BOB (Bijzondere Opsporings Brigade) van Antwerpen hebben getipt over de aanslag …”

  “… Twee dagen voor de aanslag op Damar heb ik de BOB gecontacteerd en hen verteld waar en wanneer de aanslag plaats zou vinden”, vertelt Mevrouw Anja Hermans aan Het Laatste Nieuws …”

  “… Alsof dit al niet erg genoeg is, stuurt ze een brief naar het persbureau Belga waarin ze Geert afschildert als een bruut die het brein zou zijn achter het ALF…”

  “… In die tijd was ik voor de Groenplaats informante van de Antwerpse politie en heb ik Ilse, die zwaar aan de drugs zat en dealde, aangegeven”, zegt Mevrouw Anja Hermans.

  “… Het gevolg was dat Mevrouw Anja Hermans de politie bij de eerstvolgende actie van haar actiegroep Spaak & Tandrad verwittigde…” besluit (haar vader) Eddy Hermans

  • Aaron Lipschitz-de Winter

   Mevrouw Anja Hermans is breekbaar en misbruikbaar. Men weet wie men eindeloos kan misbruiken. Het geeft goed aan hoe wanhopige mensen door het systeem misbruikt worden.

   Op die manier zijn de aanslagen op Pim Fortuyn en Theo van Gogh in Nederland besteld, doordat de veiligheidsdiensten hebben laten begaan. Hetzelfde is ongetwijfeld het geval geweest voor de aanslagen in Madrid, Londen en New York.

   Het grappige is: hoewel iedereen de Angelsaksen als de schuldigen aanwijst, zijn het de Fransen en hun Joodse vrienden die er wel bij varen. En klaar staan ‘pour prendre la relève’.

   Zoals filosoof Miedzanagora ons zei: als wij deze keer maar de slachtoffers niet zijn. Dat ‘de keer’ komt was dus hem ook duidelijk.

   Dank u KKKarl, KKKristien, Tom, Dieter, Rik, Marc en de anderen die hier als intellectuele Joodssche Raad hebben gefungeerd. Namens Justine…

 26. Terug naar Nederland, waar elke kritische zin stopt als de Oranjes ter sprake komen. Wie er bij Pauw&Witteman ook aanzit omwille van zijn of haar competenties (en de vergelijking met Vlaanderen is tot mijn spijt nog te dikwijls in ons nadeel), steeds volgt een pijnlijk demasqué als het gesprek naar het koningshuis afglijdt. Beate gemeenplaatsen worden gedebiteerd en nauwelijks door de anders zo kritische gastheren tegengesproken.
  Dat gekwetste individuen zich kunnen ergeren aan de algemene gekte die Koninginnedag heet is logisch. Een familie van halfgoden daalt af tot het niveau van de onderdanen en is zich zeer goed bewust van de impact op de continuïteit van de monarchie. Als zelfs de meest kritische Nederlanders dit spel meespelen, tot wie moet Karst T. zich in zijn wanhoop richten? Het ophemelen van stervelingen die gewoon door geboorte omhooggekatapulteerd werden kan demonische krachten oproepen in figuren waarvoor het lot ongunstig uitpakte. Dat een en ander tot het inzicht leidt dat de daad van Karst T. een diepere betekenis heeft voor de Nederlandse situatie, is duidelijk geworden in de démarches van het koningshuis zelf. Beatrix en co voelen haarscherp aan dat hier het fundament van de monarchie ter sprake komt. Ook de media weten beter en wauwelen over ‘dat het nooit meer wordt als weleer’…

  • Hotsy Totsy toute à la Française

   Ik hoor meer kritische geluiden over het Nederlandse koningshuis op de Nederlandse televisie dan hier.

   Weliswaar zal de EO het koningshuis de hemel in prijzen, maar je kunt dan afstemmen op de Avro of nog een aantal andere zenders en dan kun je warempel op een in België ongeziene onbeschofte wijze kritiek horen uitbrenge op het koningshuis. De koningin wordt ook uit de kleren gezet in een satirisch programma als Koefnoen, dat op de typische wijze van de vermeend linkse bende bij de VRT geparodieerd werd in SPAM, op onvergelijkbaar domme wijze, aangezien het er voor de linkse lolbroeken niet op aan komt humor te brengen maar een Grote Boodschap te verkopen (stem niet voor het VB, stem tegen beter weten in voor de sp.a, Satan is met u).

   Het is uitgerekend op de VRT dat ik vandaag de dag, bij figuren van wie men weet dat ze denken links te zijn of van wie geweten is dat ze vrijmetselaar zijn, de koning en het koningshuis met de grootste égards behandelen.

   En dat terwijl er méér reden is om kritisch te zijn voor het Belgische koninghuis (dat overloopt van debielen) dan op het multiculturele Nederlandse koningshuis (dat zijn managerscapaciteiten dagelijks op overtuigende wijze bewijst via de optredens van Trix, Willem-Alexander en Maxima).

 27. eric rosseel

  Heel juiste analyse. We hebben dit als Netwerk Psychiatrie & Samenleving ook al aangeklaagd: gevolg: proces voor laster en eerroof (5 sept. 2009 rechtbank Brussel) en andere pesterijen aan het adres van onze medewerkers toen.
  Het verwondert mij overigens dat er niet meer Kim De Gelder’s zijn, maar ja: nu worden de kinderen al vanaf 18 maanden platgelegd met antipsychotica zodat ze niet eens meer in staat zijn een sabotageplan te bedenken. Kinderen worden nu “dement” gemaakt net op dezelfde manier als dat ze een vaccin tegen kinderverlamming krijgen.
  “Politiek” in de zin van nadenken over de inrichting van de samenleving (vs. een loopbaan als politicus) is inderdaad een geestesziekte; de sovjets hadden een bijzondere vorm van schizofrenie bedacht om hun dissidenten uit te schakelen. In een “rationeel geordende” samenleving hoort de enkeling inderdaad dement (de-ment = ontdaan van Rede) te zijn. Posthumaan: er staat ons nog wat te wachten.

 28. hans becu

  @ Eric Rosseel,

  Ik vind echt dat U overdrijft. Ben in de jaren 70 -80 zeer vaak in de toenmalige Ussr geweest, en hun samenleving van toen vergelijken met de onze vandaag is gewoon grotesk.

  Niemand weet uiteindelijk echt wat Van Temsche, De Gelder en Karst T bezielden toen ze hun moorddadig plan uitvoerden. En die Anja Hermans heeft verdorie een Mc Donalds in de fik gestoken. Moeten dergelijke zware misdrijven dan ook al aan “het systeem” worden toegeschreven ?

  Die mensen zijn voor mij gewoon koele moordenaars of geestesgestoord, en de maatschappij moet zichzelf tegen dergelijke individuen beschermen. Punt.

  Wat dit allemaal met “het systeem” of een “ontspoorde samenleving” of “dictaturen ” te maken heeft is me een volstrekt raadsel. Ikzelf en honderdduizenden andere Belgen doen dagelijks aan politiek, in die zin dat we nadenken over de inrichting van de samenleving, en daar onze mening over geven, zij het dat men zich engageert in een politieke partij of drukkingsgroep, of lezersbrieven schrijft of op weblogs post. En U gaat in alle ernst beweren dat dit door “het systeem” beschouwd wordt als een geestesziekte. Komaan zeg !

  Verre van mij om te beweren dat alles hier perfekt is, maar ik lees toch verontrustend veel overdrijving en veralgemening…

  En als er dan zoveel Kim Degelders zijn : waar is dan de verantwoordelijkheid van die ouders die hun kinderen vol psychofarmaca laten steken, of is dat ook al de schuld van “het systeem”…

  • Kunt u mij vertellen, wie precies door Anja Hermans koelbloedig is vermoord? U beschuldigt mensen die niemand iets misdaan hebben! En acht u zich gerechtigd een andere definitie van ‘geestengestoord’ te geven dan de speelplaatsdefinitie die een blonde, Antwerps wauwelende medewerkster van de personeelsdienst van een parlementaire assemblee wier plaatsje ze niet aan haar ‘regentaat’ talen maar aan haar rode familiale partijkaart te danken heeft, mij ook zou hebben kunnen geven? Indien poster ‘eric rosseel’ de man is voor wie hij zich uitgeeft en dus de eerbare, ‘gedefenestreerde’ professor, is in deze discussie vermoedelijk hij de enige die enige professionele duiding kan geven over de begrippen die wij hier zonder kennis van zaken louter intuïtief en denkend vanuit onze achterlijkste vooroordelen, hanteren.

   Wie u precies bent is mij niet duidelijk, maar een schertsfiguur met te veel vrije tijd, lijkt mij het meest waarschijnlijk, mijnheer Hans bEURO.

   Het systeem is perfect in staat ouders en anderen ervan te overtuigen dat hun kinderen ADHD als aandoening hebben. Mensen in de PMS-centra: ze moeten zich ook ergens mee bezighouden … Dokters en farmaceutische bedrijven willen steeds meer verdienen; ze kennen enkel de wet van het verlangen naar meer en meer … Politici weten wie ze niet voor het hoofd mogen stoten, en als Janssen Pharmaceutica belangrijk is en een bedrijf dat véél geld heeft en véél geld opbrengt, dan weten lieden met weinig macht – zoals politici – wie ze moeten ontzien. Dat de volksgezondheid daardoor in gevaar komt, daar laten ze hun slaap niet voor. Hoe zou u zelf zijn, zouden ze u in uw gezicht en ‘off the record’ zeggen. De vrijmetselaars onder hen zijn daar niet anders in dan de tsjeven.

   Ook als ministerin Veerle Heeren er al overtuigd van zou geraken dat er meer kwaad dan goed uit de psychiatrie voortkomt, dan zou zij het nog niet wagen haar frêle schouders onder protest te zetten. Je ziet in dit verband de grootste lafheid trouwens meestal aan de linkerzijde. Wanneer zij eenmaal de keizer zonder kleren gaan zien en de perversiteit van al hun goedbedoelde maatregelen en ideetjes, ‘gebaren ze gewoon van krommenaas’ zoals Mieke Vogels, met de achterliggende gedachte: de anderen liegen toch ook en doen ook alsof er niets aan de hand is. Daarom zijn ze het ergst: ze zijn als de welzijnswerker die het kind een tweede keer verkracht, nadat het naar hem is toegestuurd omdat het door een familielid werd misbruikt. Dat is de positie van groen en links in deze samenleving: alle hoop wegnemen bij de slachtoffers door, als handlangers van de gangsters, de beroepsinstanties, hulp- en ombudsdiensten te bemannen en de slachtoffers daar de doodsteek te geven.

   Trouwens, ik vermoed sterk dat u dit allemaal eigenlijk wel weet. Vermoedelijk bent u een goede dienaar van dit perverse systeem.

  • Jan Braeken

   Geachte heer Becu,

   Met respect, ik hoop dat u ooit het boek van de heer David Owen acribisch leest, getiteld “Zieke wereldleiders – Hoe overmoed, depressie en andere aandoeningen politieke beslissingen sturen”. Na een nog grondigere reflectie, vooral over wat er tussen de regels staat, zal u onmiddellijk beseffen dat datgene wat de heer Rosseel terecht schreef nog een understatement is in plaats van een overdrijving. No offence.

  • Jan Braeken

   Geachte heer Becu (2),

   Nogmaals met respect, psychofarmaca zijn al het systeem. Iedereen zal dat ontkennen, omdat de meeste mensen zelf die pillen nemen en dat zorgvuldig willen verborgen houden. U mag overigens eens proberen helemaal niets meer in te nemen, geen asperine, geen vitamine, geen zalf, niets. Houdt u dat drie of vier jaar vol, dan wil ik u onmiddellijk persoonlijk spreken, want dan bent u er misschien in geslaagd de eerste beginselen van zelfgenezing te doorgronden. Wat daarna volgt is een zeer lange, zeer harde, levensgevaarlijke weg naar een diep inzicht in gezondheid. No offence again.

 29. eric rosseel

  @Hans Becu:

  U vermoedt blijkbaar dat ik de Kim De Gelder’s moreel goedkeur. Verre van! Ik kijk ieder jaar met meer verbijstering toe hoe deze wereld vervalt in barbarij op het niveau van de “enkeling” en de “relaties tussen mensen” (de toename van agressie in al zijn vormen, in de mate dat ik ze zelfs soms ook op mijn lijf voel). Maar wat u zegt is dat deze lieden als Karst T in een matschappelijk vacuüm opereren. Wel ik verzet mij tegen deze mening. Net zoals heksen indertijd een maatschappelijk verschijnsel waren en geen zaak van “psychologie”, zo is ook het “zinloos geweld” een maatschappelijk fenomeen en geen zaak van de “psyche” van een “psychopaat” (als losstaand van de wereld buiten deze “psyche”). Zie Tom Boonen: iedereen vraagt nu “psychologische begeleiding” voor Tom (en onze jeugd). Maar hebben juist psychologie en psychiatrie niet al een eeuw lang bewezen dat ze “geestesziekten” noch kunnen genezen noch kunnen voorkomen (maar wel dat ze die materie veel geld kunnen verdienen). Tom Boonen had overigens een psycholoog!! Al vanaf het einde van de 19de eeuw is cocaïne geen fenomeen van een enkeling maar van een subcultuur. Psychologie en psychiatrie dienen alleen maar opdat we onze ogen zouden sluiten.
  Eric Rosseel
  Dr. Psychologie

  • Ik speel nu even hans becu na: “U ontkent dus dat de heksen echte heksen waren? U komt weer af met dat oude verhaaltje dat het simpelweg ouwe wijven met nog te veel geld in hun sokken onder het bed waren? U ontkent het goede werk dat de Inquisitie heeft geleverd, om deze snode en hoe dan ook toch foeilelijke oude wijven uit de maatschappij te verwijderen? U ziet toch zelf hoe gehavend ze erbij liepen? Ze weigerden zelfs Versace en Armani te dragen, terwijl dat steeds meer ‘en vogue’ wordt bij burgemeesters van Antwerpen en zo. Maar enfin! Misschien moet u u zelf een keer laten nakijken.”

   Wedden dat de reactie van hans becu niet veel zal verschillen van mijn prognose?

   Wat Tom Boonen voor het oog van de camera heeft gedaan, is wat hem ingefluisterd is of wat hij intuïtief heeft aangevoeld als het soort zelfbeschuldiging dat trouwens ook in een Stalinistische maatschappij werd verwacht van wie geacht werd iets verkeerds te hebben gedaan. Als Tom Boonen gelijk heeft en hij inderdaad slechts na maandenlange onthouding een keer uit de bol gaat, is hij verdomme een grotere geheelonthouder dan de gemiddelde Vlamingen. Het betekent dat wij hier dezelfde huichelachtige weg opgaan als in de Verenigde Staten, waar je als je toevallig zwart bent en een halve borst op tv ontbloot, de hel over je los krijgt, maar waar terzelfder tijd voor het overige alle zonder van Sodom en Gommora worden bedreven, buiten de officiële kanalen.

   De volksverbonden houding van Phara de Aguirre, Kathleen Cools, Martine Tanghe of Frieda van Wijck op onze televisie, verschilt trouwens in niets van de hypocrisie die we de Amerikanen zouden verwijten.

   Hoe meer je daar kritisch naar kijkt en inzicht in verwerft, hoe beroerder een mans zich kan voelen: wat dat betreft kan ik eric rosseels pessimisme best begrijpen.

   • eric rosseel

    Inderdaad, er wordt nogal wat gesjoemeld met “psychiatrie” in de journalistiek, en wat erger is ook door mediageile psychiaters zelf, die dingen zeggen waarover ze op de faculteit Geneeskunde zouden gebuisd worden.
    Zo zijn sinds de golf van “zinloos geweld” de termen “psychotisch” en “psychopaat” compleet uitgehold, door psychiaters zelf die eens op tv of in de krant willen komen. Advocaten zoals deze van Kim De Gelder en Jef Vermassen, menen zelfs lessen in wetenschappelijke psychologie en psychiatrie te mogen geven: en de journalisten spelen dat spelletje mee; daarom ben ik persona non grata bij De Morgen en De Standaard. Wij hebben dat vroeger al gemerkt; ik ben al meermaals samen met andere “deskundigen” (in de mate dat je de voorzitster van Zitstil of de voorzitster van de Vereniging Voor Autisme een “deskundige” kunt noemen; het zijn eerder “betrokken partijen” en verzamelaats van subsidies en sponsorgeld) geïnterviewd (telefonisch) voor een artikel over ADHD of autisme, of wat dan ook. Dan stel ik vast dat de andere deskundigen net name genoemd worden plus hun uitleg, terwijl de mijne wordt verzwegen en wat ik gezegd heb tot een paar brokjes worden gereduceerd die als opmerkingen worden geïntroduceerd, waarbij die deskundigen dan kunnen zeggen dat zo’n opmerkingen komen van mensen die het “terrein” niet kennen. Die freelance-journalisten mogen mij nl. wel contacteren maar op bevel van hogerhand (ik vermoed de “KUL” of de farma-industrie) hebben de hoofdredacteurs van DM, DS, VRT en VTM op bevel van hogerhand beslist dat mijn naam en die van het Netwerk Psychiatrie & Samenleving niet mag worden genoemd. Ik praat die journalisten namelijk niet naar de mond om eens in de gazet te mogen komen, integendeel: ik wijs ze op hun medeplichtigheid in één en ander (met een paar anecdotes daarover). Daar kunnen die reporters zelf wel tegen, maar hun hoofdredacteuren of de Nieuwsdiensthoofden niet.

    Psychose en psychopathie zijn in de eerste plaats persoonlijkheidsstructuren, en geen “momenten van controleverlies over je gedrag”. Je wordt geen psychopaat op je 20ste op basis van tegenslagen of zo. Nu wordt psychopathie gebruikt om na het plegen van een onaanvaardbare daad iemand A POSTERIORI psychopaat te verklaren. Als iemand psychopaat is, zal dat voor zijn/haar puberteit reeds te merken zijn. Ik moet nog altijd denken aan die psychiater die tegen de moeder van Kim De Gelder die om diens collocatie vroeg, zei: “Mevrouw, ik zou eerder geneigd zijn u te colloceren!” Gans België concludeerde: “Dendermonde was niet gebeurd als Kim tijdig was gecolloceerd geweest”. (Alsof een gecolloceerde bv. niet op weekend mag.) Ik vroeg mij af: “Zou Dendermonde gebeurd zijn als men DE MOEDER van Kim inderdaad gecolloceerd had?” Ik zeg dit niet omdat ik wil dat deze moeder was gecolloceerd geweest (ik ken noch De Gelder noch zijn ouders en heb over hun persoonlijkheid geen oordeel; ik oordeel niet vooraleer ik iemand zijn ogen en handen heb gezien en hij minstens 60 minuten vrijuit met mij gesproken heeft, niet in een “bureau” maar tijdens een wandeling in een park of tussen pot en pint op een café-terras). Maar het was een EVEN LOGISCHE VRAAG. Maar geen journalist die op dit idee komt. Mevr. Libert die verslag gaf op de VRT over Kim De Gelder, was op dat moment zelf lid van een verenging die ijvert voor meer collocaties van kinderen door hun o zo liefhebbende ouders !! Maar dat mag natuurlijk.

    Psychose is ook een woord gevonden voor elke vorm waarbij bij iemand de stoppen doorslaan. Maar om van een psychose te spreken moeten nog aan heel wat andere voorwaarden worden voldaan. Nu komen mediageile psychiaters (die in de zaak Kim De Gelder bewezen hun vak niet te kennen en nu De Gelder geen geheugenverlies meer geeft, best met hun beroep zouden stoppen; ze zijn gevaarlijk voor hun cliënten/patiënten) en advocaten die termen toelichten m.b.t. mensen (Van Themmsche, De Gelder, etc) zonder dat ze die persoon gezien hebben en er niet meer of weten dan wat ze zoals u en ik in de gazet gelezen hebben. Niets dus!

    Hadden de journalisten hun overeenkomst met de Vlaamse Vereniging voor Journalisten nagelezen m.b.t. de berichtgeving over geesteszieken (een overeenkomst die ik op zichzelf waardeloos vindr, maar soit) dan hadden ze zo die “psychiaters” belachelijk kunnen maken. Het wordt tijd dat het werk van de Weense satiricus en hoogstaande intellectueel Karl Kraus (gestorven in 1936) die in zijn tijdschrift Die Fackel decennialang de jorunalistiek belachelijk maakte als productie van “holle frasen”, eens in het Nederlands wordt vertaald.

    Het is een triestige bevestiging wat de joods-messianistische-marxistische criticus Walter Benjamin in de jaren 1930 schreef: “Wij zijn de laatste generatie intellectuelen van Europa”. Zeker in Vlaanderen hebben we geen critici of intellectuelen die echt radicaal zijn (ik zeg: “radicaal”, niet “extremistisch”). Ze zijn er misschien wel, maar ze worden overal als een soort Roma’s uitgedreven als ze aandurven de goegemeente tegen haren in te strijken (zwaaien met schockeren woorden als “lul” en “klootzak”, dat mag wel natuurlijk!). Zie maar al die lulkoek die sinds een paar jaar in De Morgen in De Gedachte als Vrije Tribune wordt opgevoerd. Een paar sjarels die betaald worden om iedere week een bijdrage te leveren, ook als ze op dat moment net onder de coke zitten of gewoon niets te zeggen hebben. Journalistiek in Vlaanderen is een hoererij.

    En zo zie je dan dat zelfs een PvdA zich moet verlagen tot een circusnummertje met de zus van Herman om op tv te kunnen komen. De hoererij van de media kent in dit land geen grenzen. Zie maar Tom Boonen: 4 blz. daarover in De Morgen. En wat leer ik daaruit ? NIETS dat ik zelf niet had kunnen bedenken en dat ook een ongeschoolde supporter aan de toog, zij het in een lager genoteerd “literair genre”, niet kan bedenken. Die journalisten die Boonen vergeven, zitten natuurlijk zelf af en toe aan de coke. Wat ze voor mijn part gerust mogen doen. Maar ze schamen zich blijkbaar tegelijk zo erg dat ze schijnheiliger gaan doen dan de Paus. Tja, ze komen bijna ook allemaal van een katholieke school. Zoals die steeds terugkerende klaagzang voor de verkrachte vrouwen in Oost-Congo, die in de laatste zin altijd erop neerkomen dat de genocide-plegers van het FLDR in de Rwandese regering moeten komen. Het ganse Rwanda-drama is immers de schuld van het ACW dat in 1961 eiste dat Rwanda democratisch zou zijn op basis van “één man, één stem” waardoor de Hutu’s (waar de paters etc werkten) GEEN ENKELE politieke stem gaven aan de 10% veel hoger opgeleide Tutsi’s en ze schaamteloos discrimineerden. Met als gevolg: het is al boel in Rwanda vanaf de onafhankelijkheid. En Peter Verlinden, die dat heel goed weet, mag toch ongehinderd de katholieke “ngo” Memosa in beeld brengen (die gecontroleerd zou worden door de Orde van Malta, die in de Middeleeuwen een paar kruistochten organiseerde waarbij doorgaans onderweg ook hier en daar een genocide werd gepleegd). 11.11.11: hoererij; het spijt mij.

 30. Avi Zevi Dimona

  In de keuze tussen ‘geloofwaardigheid’ of ‘waardigheid’ heeft hans becu het eerste gekozen. In de keuze tussen ‘waarheid’ of ‘juridische waarheid’, het tweede. Het typeert dit soort mensen.

 31. hans becu

  Maar enfin,

  De fieten mvgt tot van temsche, de gelder en Karst T zijn onweerlegbaar. die mensen hebben gemoord.

  En Anja Hermans heeft een Mc do in brand gestoken.Onweerlegbaar bewezen.

  Je mag het van mij met alles en iedereen oneens zijn, maar dat doe je dus niet.

  En ik ben geen Psychiater, dus weet ik ook niet wat die mensen drijft, maar wat ik wel weet is dat je de samenleving tegen zulke mensen moet beschermen.

  Ze worden immers niet uit de samenleving verwijderd op basis van vermoedens of geroddel, zoals de heksen indertijd. en al de rest vind ik naast de kwestie

  • Tip: die hans becu is een faker die er zich onledig mee houdt op wel meer fora onder allerlei nicknames mensen lastig te vallen. De forumzot noemen ze hem ook. Het is kennelijk een soort satanist die voortdurend zal proberen alles wat hij ervan verdenkt een ‘goede’ en genuanceerde redenering te zijn, onderuit te halen met het gemakkelijke soort beweringen dat u hierboven al ziet. Hij ventileert daarbij niet zijn eigen overtuiging, maar hij is enkel geïnteresseerd in aandacht en volgt bepaalde mensen in het bijzonder. Ik vermoed ook dat hij erop kickt om zich tegenover mensen met een bepaalde status te manifesteren. Ik heb er zeer sterke aanwijzingen voor dat hij ook degene is die elders bekend staat onder de nickname delamordant. En die laatste kerel is dus wél een psychopaat en daar ben ik persoonlijk getuige van. Hij is er gewoon op uit met mensen hun voeten te spelen en heeft een onvoorstelbare minachting voor anderen.

 32. Hans Becu

  Degene die de psychopaat is bent U. Hoe kan ik nu weten wie welke status heeft, want ze gebruiken een pseudoniem. Ik verberg inderdaad mijn minachting voor leuteraars niet.

 33. (Opa) Cor

  Eén woord als reactie voor de schrijver van het artikel: GESTOORD.

 34. anti-fascist

  Waar speelplaatsintimidaties als ‘gestoord’ al sinds 1933 vandaan komen, weet iedereen. De meesten onder ons zullen Voltairiaans de bescherming van Johan Sanctorum tot hun levensdoel verklaard hebben. So, (Opa) Cor: beat it!

 35. Zelfs niet alleen in de echte samenleving, maar ook op dit forum lijkt Will Durant gelijk te krijgen. Moeten we nu al bewapenen?

 36. Dit blog verkoopt zijn eigen lood voor zijn eigen oud ijzer. Men roept om al om pannenbier terwijl de kaarten thuis nog geschud moeten worden. Wat doe ik hier @ Jane ? Op dit Belsenblog ? Niemand die mij gelooft dat op 1 april 2009 door of all people de Opperlandse Nationale Ombudsman de Val van het Huis Usher is voorspeld. Het Hollandse Huis van Oranje wel te verstaan.

  http://tinyurl.com/lnuohy

  Ik zeg U dat op of rond 2015 de Argentijnse gold digster haar biezen pakt en met de kids in haar Moederland zit. Iedereen verrast. Wij niet.

  Hangende de echtscheidingsprocedure bepaalt een Argentijnse rechter dat de Kroonprinses naar de danmalige Koning gaat, maar dat de overige kids bij de moeder moeten blijven.

  De Koning treedt af

 37. Al het schuim van Oranje wordt in mijn schoenen geschoven. Na twintig jaar trouwe dienst als deurmat van de juffrouw van de retirade heb ik een koperen medaille gekregen. Een officier O.N. is een grove belediging voor een functie die tenminste een Leeuw verdient. De grootste schande is evenwel dat men mij uit http://www.litterarisch.nl/ heeft getrapt. Het bestuur heeft het wachtwoord gewijzigd.

 38. .

  .vliegepoepje

  lol @ Cassandra