De keerzijde van de ‘Maddens-doctrine’ is de patstelling

Uitstekend opiniestuk vandaag in DS van Peter De Roover, mede-auteur van onze essaybundel “De Vlaamse republiek –van utopie tot project”.

Inderdaad: “On n’ est demandeur de rien”, maar wat als de vaderlandse francofonie van dit koninkrijk dat opnieuw echoot? Wat verandert er dan? Juist: niets. En verandering is nu net wat zich opdringt, in de huidige context van een vermolmd Belgisch bestel. Dat onze Vlaamse roeping in een democratisch-republikeins project ligt besloten, en niet in een eindeloos geknabbel aan de Belgische constructie, schreef ik een week geleden nogmaals.

De staatshervorming krijgt ondertussen weer de allures van het monster van Loch Ness. Zal het er op middellange termijn niet op gaan lijken dat de listige Kris Peeters heel het N-VA-zootje behendig op sleeptouw heeft genomen, en geparkeerd heeft in een droogdok waar het wel zogezegd de Vlaamse bevoegdheden volop kan uitspelen, terwijl de Belgicistische elites tijd winnen? Is er echt een tegenstelling tussen Van Rompuy en Peeters, of is dit weer het zoveelste tsjeventheater?

Trouwen op 11 juli is één zaak, en men mag Bart Dewever enig krediet gunnen, maar de schaduw van Egmont/Schiltz, die de Vlaamse beweging politiek deed versplinteren, hangt nu al over deze nieuwe oefening in participationisme. Kritische oppositie zal nodig zijn, om op tijd aan de alarmbel te trekken.

En o ja, wat doen opeens die VOKA-krokodillen (Philip Muyters, Baron Paul Buysse, Urbain Vandeurzen…) in en rond de kersverse Vlaamse regering? Dat lijkt niet echt te ruiken naar een fris project voor een sociaal Vlaanderen, maar veeleer naar de ons-kent-ons-clubjes waar de Texas-mythologie van het aloude centenflamingantisme wordt gecultiveerd. Voor meer details, herlees ,,De elite van België – Welkom in de club” van Jan Puype. Inderdaad: van België.

28 Reacties op “De keerzijde van de ‘Maddens-doctrine’ is de patstelling

 1. Het is goed dat deze kritische vragen worden gesteld. Ze moeten luid en goed verstaanbaar klinken. Zo is N-VA verwittigd – voor zover dit echter nodig was. Want van de euforie om de verkiezingsuitslag waarover sommige tegenstanders hardnekkig blijven spreken, vind ik maar weinig terug. Het lijkt er buitengewoon sterk op dat het N-VA kader, met Egmont c.s. in het achterhoofd,uiterst achterdochtig blijft en helemaal niet opgaat in een haast beate euforische bewondering voor Bart Dewever. Dewever rijdt een prima parcours, zoveel is duidelijk. Want geef toe: welke andere weg ligt er open, dan het aan de ene kant maximaliseren van wat mogelijk is -tot op heden is dat verre van het geval, dixit Jan Hendrickx – en aan de andere kant zichzelf niet langer kwetsbaar opstellen. Want “vragen” is smeken in Belgisch kader, gegeven het feit dat La Belgique een Franstalige staat is en de Vlamingen vreemdelingen zijn op hun geboortegrond. Dan rest er alleen de uithongeringsstrategie, waarbij inderdaad de mogelijkheid bestaat, dat Vlaanderen het eerst is uitgehongerd.
  Maar dat zien we dàn wel.
  Intussen wacht het ongewoon kritische N-VA kader de ontwikkeling van de dingen af. Desnoods is men bereid de boot te verlaten. Op 21 september 2008 heeft men dan al eens getoond. Die bereidheid bestaat, voor zover ik aanvoel, nog steeds. Al zal men liever het onderste uit de kan trachten te halen.
  Eén verdienste zal er dan alvast zijn: Dewever en de zijnen hebben alvast geprobeerd.

 2. Polcinella

  Volledig akkoord met Jaak Peeters, N-VA verdient alle krediet, de staffel van SS uit Hasselt is gevaarlijker. Remember het pact van socialisten met Albert I ( cfr. Paul Beliën ).

 3. paul de keyzer

  allemaal goed en wel. we moeten vooruit.
  ik bekijk het toch enigszins anders. als ik terugblik naar de afgelopen decenia dan kan ik niet anders dan vaststellen dat de vlaming erop vooruit gaat. alleen, telkens als er onderhandeld wordt met de francophonen blijkt dat er telkens opnieuw heel wat dient “betaald” te worden, hetzij financieel hetzij in natura.
  het lijkt mij dan ook niet zo een slechte benadering om ‘de kat uit de boom te kijken.
  er is een arabisch spreekwoord dat zegt:
  gewoon voor je tent blijven zitten; de rest komt wel vanzelf.
  dat een republikeinse partijvorming een forse steen zou bijdragen aan de vorming van een vlaamse rechtsaat is zeker juist.

 4. Ik verneem zopas dat Bourgeois( N-VA) wil dat de burgemeesters de wet naleven. Hij zal de lijn van zijn voorganger voortzetten. Het is al prijs!Hij is welgeteld één dag minister. Het kan nog mooi worden. Ik zou veel liever morgenvroeg in een onafhankelijk Vlaanderen ontwaken. Het zal wat langer duren, helaas. Maar mag ik hopen dat we stap voor stap ons doel naderen?

 5. R. Mattheus

  Is de de tegenstelling participationisme versus ‘revolutie’ niet deels kunstmatig? Ik voel voor beide. Je kan als Vlaams-Republikeinse en separatistische partij deelnemen aan (een deel van) het machtsorgaan van de structuur die je bekampt(als men je hoedanook tot dat zogezegde democratische spel toelaat) zonder het einddoel uit het oog te verliezen, zijnde het verdwijnen van die structuur ten voordele van een nieuwe (de Vlaamse Staat). Op die manier kan je volgens mij tegelijk mee het politieke (separatie)proces bepalen én ook ‘aan de kant staan’. Ik voel me dus zowel aangetrokken door de idee van de ‘eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring’ als door ‘de weg van de geleidelijkheid’, maar die weg mag evenwel geen ‘Wachten op Godot’ karakter krijgen.

  • Ik denk dat je toch nog verder moet nuanceren. De Vlaamse regering kun je inderdaad opvatten als een deel van het machtsorgaan dat je moet bekampen. Maar je kunt haar ook opvatten als het embryo van de regering van een Vlaamse staat. Volgens mij is dat allebei juist: er bestaan argumenten voor beide standpunten. Wat kun je dan als Vlaamsnationalistische partij doen? Duwen in de richting van het tweede is alvast een minimale verdienste. Dat doe je door goed te besturen, zonder naar België om te zien. Je dus gedragen als onafhankelijke staat en de banden met het buitenland strakker aanhalen d.m.v. verdragen. Daardoor weef je Vlaanderen in het internationale statennetwerk in.
   Je kunt de Belgische regering ook tegelijk bekampen. Daartoe kun je alle middelen gebruiken die je ter beschikking staan. Rekening houdend met de belabberde financiële toestand van dit ongewenste koninkrijk,is het ontzeggen van financiële steun volgens mij een serieuze vorm van bestrijden. Er zal dan op een bepaald ogenblik IETS moeten gebeuren – anders heb je inderdaad de patstelling. Op dat ogenblik is het zaak de kwestie open te breken in Vlaamse richting. Oppositiepartijen zoals LDD en VB zouden zich op dit ogenblik moeten voorbereiden. Wat belet hen binnenskamers met Dewever te overleggen? We hebben dan een goede kans dat België dan essentiële bevoegdheden moet lossen, die vervolgens financieel mogelijk moeten worden via een Vlaamse fiscaliteit, om vervolgens alles in een confederale vorm te gieten. Ik ken op dit ogenblik geen confederale staten. De confederale toestand is over het algemeen onstabiel. Bovendien is de internationale rechtspraktijk dat deelstaten van een confederatie het recht hebben uit te treden. Op dat ogenblik moeten we klaar zijn voor uittreding – noem het separatisme. Op dit ogenblik acht ik separatisme niet alleen onmogelijk, maar ook schadelijk. Vergeet niet dat bijv. Noorwegen jarenlang zijn separatisme had voorbereid. Dat moeten wij ook doen. Een goede regering Peeters II kan daartoe al zeker bijdragen.

 6. Anastasia

  Mark Grammens blijkt nu in zijn “Journaal” exact tot dezelfde NVA-kritische analyse te komen.
  Sanctorum en Grammens en…. waarom zetten die scherpe geesten eens niet iets groots op?

 7. Hans Becu

  Het theoretiseren rond de Vlaamse republiek vind ik best interessant en leerrijk, maar ik denk dat we niet veel keuze hebben buiten de weg der geleidelijkheid, van de onderhandeling en het onvermijdelijke compromis binnen het Belgische kader.
  Een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring houdt veel te veel onvoorspelbare risico’s in zich en lost ook niet alle problemen op.

  -De Franstaligen in de Vlaamse rand rond Bru.verdwijnen niet met de onafhankelijkheid. Ze dreigen zelfs militanter te worden dan ooit, en de nieuwe Vlaamse staat krijgt te kampen met Franstalig separatisme vanaf dag 1, en ontsnapt waarschijnlijk niet aan de ondertekening van het verdrag ter bescherming van culturele minderheden, wat de Franstaligen dan effectief ook zijn.

  -De boedelscheiding en de verdeling van de staatsschuld dreigen de betrokken nieuwe staten te verstikken in een decennialang aanslepend conflict. Ik geloof niet dat daar ooit een realistisch scenario voor is uitgetekend.

  -Wat met Brussel ? Niemand gelooft dat die zich aanhechten bij Vlaanderen. Het lijkt me veel belangrijker dat de Vlamingen in Bru hun positie versterken, en zelfs durven denken aan een soort “reconquista”. Als alle Vlamingen die in Bru werken er ook gaan wonen, krijg je een totaal ander sociologisch en politiek plaatje. Of blijven we pendelaars ?

  -Ik geloof ook niet dat de evt. onafhankelijkheid van Vlaanderen een zaak is van de Vlamingen alleen. Ik denk dat de internationale gemeenschap (grote landen, Navo, Uno, EU etc) zich uitgebreid met dit proces zulen moeien. Ik merk overigens alvast niet veel van een gesmeerde en professionele Vlaamse lobbymachine die op dit terrein de geesten rijp maakt. De Vlaamse beweging ziet heel dit proces nog veel te veel als een voortzetting van de emancipatorische taal en cultuurstrijd binnen België, en heeft m.i. veel te weinig aandacht voor de economische en de internationale dimensie van dit probleem. Het zich plots afscheuren dreigt Vlaanderen qua perceptie internationaal een serieus imagoprobleem te bezorgen.

  Overigens vind ik het separatisme een vluchtreaktie. De Vlamingen moeten maar eens leren hun numerieke en financiële overwicht om te zetten in macht zodat ze in België en vooral in Brussel de lakens kunnen uitdelen, ook al moet je daar her en der een symbolische toegeving voor doen. Het is maar wat je belangrijk vindt… De Vlaamse beweging moet dringend leren omgaan met macht, i.p.v gefrustreerd defensief steeds weer de kaakslagen te tellen en zich in eigen kring te beklagen over de onrechtvaardigheid.

  Ik denk dat Dewever en Peeters hier de essentie wél gesnapt hebben, en die zit vervat in het woord “assertiviteit”. Hun strategie heeft alvast het voordeel dat je er vandaag nog werk kan van maken. De alternatieve pistes dreigen te verzanden in eindeloos getheoretiseer.

 8. johan hulsbosch

  Behoorlijk degelijke en genuanceerde reacties hier op dit forum. Met plezier gelezen !

 9. Amusante discussies. voor een – wat heet – progressief forum.

  Kan iemand mij uitleggen – ik ben een vlaamse brusselaar – wat de toegevoegde waarde van een republiek vlaanderen gaat zijn? en antwoordt svp niet dat we dan tenminste van de spilzieke franstaligen vanaf zijn. Als dat het enige motiefg is …ik ken er in de republiek een pak die even spilziek (zullen) zijn: de 100 miljard reconversie van Limburg is ook nergens te vinden nietwaar, de verzuiling kost ons ook fortuinen etc..

  DUS: wat gaat er dan beter/minder slecht gaan?

 10. Wil iemand de moeite nemen om onze vriend uit Brussel wat uitleg te verschaffen? Ik ben het zat nl. om steeds weer hetzelfde te herhalen. Er is zo’n oude volksuitdrukking: “Wat baten kaars en bril, als de uil niet zien en wil?”. Nou dus: ik doe de moeite niet meer….

 11. Hans Becu

  @jc

  Je kan toch niet ontkennen dat Be op een niet erg democratische wijze functioneert. De koers van de Federale regering is al jaren centrum links, terwijl Vlaanderen duidelijk centrum rechts stemt. Want zonder de PS krijg je in België geen regering in elkaar, en die PS sleept meestal de SP-a achter zich aan, relatief kleine partij die enorm zware socialistische accenten kon doordrukken, terwijl ze er in Vlaanderen anders niet aante pas zouden komen. Denk ook aan de transferts, en de onwil om in Bru. de taalwetgeving toe te passen, en dat alles in dit land erop georganiseerd is om Franstaligen paritair macht te geven. Ik vind het zielig dat in dit land er een traditie bestaat onder franstalingen om een “emmerdeur de service” politiek groot te maken : Nols, Happart en nu Maingain, met in zijn kielzog de drie burgemeesters.
  Wat ik van de Brusselaars niet begrijp, en zeker niet van de Vlaamse Brusselaars, is die waanzinnige idee dat een stadje met nauwelijks 1 mio inwoners, straatarme gemeenten en een bestuurlijke chaos waar je niet goed van wordt persé een derde gewest moet zijn, ja zowaar statelijke ambities koestert, omdat “in Bru alles anders is, en Bru zijn specifieke rol en problematiek heeft en meer van die provincialistische bla bla bla.” Je zou voor minder van een republiek Vlaanderen gaan dromen.

  Maar we zijn als Vlamingen niet slim en assertief genoeg. Laat de Franstaligen toch dromen van de uitbreiding van Brussel, maar vertel de welgestelde inwoners uit de randgemeenten er dan wel ineens bij dat ze belastingen zullen mogen betalen voor de honderdduizende Brusselse werklozen en Ocmw-steuntrekkers, de veiligheidsvoorzieningen en de andere grootstedelijke functies die Bru uitoefent. Als Vlaamse brusselaars nu gewoon consequent en resoluut de Vlaamse kaart zouden trekken ipv altijd te lamenteren dat “Provinciaal Vlaanderen niks van Brussel begrijpt”, dan zou misschien in Brusselse milieu’s eindelijk het besef doordringen dat Brussel zonder financieel draagvlak in Vlaanderen reddeloos verloren is, en dus ook nooit de zo gekoesterde internationale rol zal kunnen blijven spelen.
  En mag ik er onze Brusselse vrienden ook even aan herinneren dat talloze Vlaamse politici “uit de provincie” zich loyaal hebben ingezet om van Brussel de zetel van talloze intl. intstellingen te maken.

 12. beste jaak (voor wie alles duidelijk is, wel voor mij niet!) en hans (die vooral oude, terechte, gramschap ophaalt, zie verder)

  als geboren brusselaar wiens ouders in de rand wonen, en die in tegestelling tot de Gravensteen helden van Gent, wel heeft moeten moeite doen om Vlaming te zijn (hoeveel van jullie bestellen jullie pizzas in bxl niet in het frans….ik nooit, jamais) meen ik te mogen stellen dat ik nogal goed de problematiek ken. Ik heb mij nooit de mindere gevoeld, wordt bijna nooit zo behandeld en spreek altijd vlaams. Ik ben dol op Vlaanderen (en de Ardennen en Namibie, maar dit terzijde) waardeer ook ten zeerste de inspanningen tav brussel etc. Overigens, wat bxl betreft – is er een alternatief? sint truiden als hoofdstad van vlaanderen? de dag dat de republiek wordt uitgeroepen dan vallen de vlamigen al ruziend over mekaar om te bepalen in welke provincie de hoofdstad mag komen! ah non peut-etre. zelfs brugge en kortrijk gunnen mekaar het licht niet – maar passons.

  maar dat is niet de discussie die ik wil voeren.
  ten eerste, kan je de geschiedenis van de laatste 60 jaar als 1 grote overwinning van de vlamingen zien. probeer eens: in de politiek, het onderwijs, de cultuur, drijven we boven… waarom dan staan jammeren dat wij toch toch wel erg onderdrukt worden. hic et nunc he! niet 50 jaar terug. ik begrijp echt niet waarom zoveel linksen dit Calimero denken zo aanhangen: ”de kleine gecouilloneerde vlaming die het alleen allemaal beter zou doen, mocht de grote franse imperialist dat niet tegen houden”.

  ten tweede was mijn vraag: toon mij eerst de toegvoegde waarde van een splitsing aan. wat gaat er dan beter gaan? het katholiek onderwijs? de haven van antwerpen? de schouwburg van Brugge? de files naar Knokke?

  ten derde – dit heet toch progressief te zijn? – geef mij 1 historisch voorbeeld van een nationalisme dat goed afloopt. Baskenland? Tsjechie? Noord Ierland? Ruanda? etc…allemaal: verkrampte, kortzichtige samenlevingen zijn het. en waarom? omdat elk nationalisme de romantische illusie is dat er ooit ergens een ideaal bestaat dat op een homogene wijze (taal, religie) gegroeid is…
  cela n’existe pas, tot spijt van de vlamingen en de franstaligen die het benijden.

  Misschien dat Catalunia de uitzondering is…maar nergens moet je daar catalaans kennen om een huis te kopen hoor…

  Kennen jullie de geschiedenis van het VNV een beetje? Ook daar was een linkse stroming. Of hoe het Hendrik De Man vergaan is … (van marxist tot nationaal-soc). misschien eens uit de kast halen (of aan de broer van De wever vragen)…

  hoe komt het toch, vandaar mijn reactie, dat een groot deel van links vlaanderen klakkeloos in dit pensee unique van het vlaams nationalisme meeloopt?

 13. Hans Becu

  @JC
  Beste,
  Bedankt voor de verduidelijking. Ik wou alleen maar mijn wrevel kwijt over een soort van Brussels provincialisme, waar ook Brusselse Vlamingen zich aan bezondigen.
  Dan krijg je geheid Julien Vrebos voorgeschoteld die in zijn sappig Brussels altjd weer hetzelfde debiteert : “jô suske, waile zaain van brüssel, waaile zèn gien Vloeminge en oek gien Woele, en waaile klappen Fràans en Vloms deurien, verstodde ?”Dat heet dan “internationaal-multicultureel-tolerant-ruimdenkend” zijn, dit in tegenstelling tot die enge Vlaamse Boerkes uit de provincie.
  Voor de rest verwijs ik naar mijn posting hierboven dd 22.07.09, waar ik inderdaad bedenkingen formuleer t.a.v. separatisme en de Vlaamse Republiek, samen met een pleidooi voor meer Vlaamse assertiviteit en zelfvertrouwen.

 14. @ beste Hans
  den zemme van dezelfde avis!

  je suis vloeming et fier de l’etre – ik sta op mijn rechten en vind de francophone bourgois sukkels (maar ook de Vlomse en Namibische). Maar ik heb geen aparte staat nodig om me goed te voelen OMDAT ik ook weet dat eens die er is, een ander soort gekanker begint.

  wij vlamingen hebben naast ons Calimero complex ook een Ijzerfront complex: we trekken ons terug tot waar we denken dat we veilig zijn, we maken een grens en zeggen ” tot hier en niet verder” (de ijzervlakte laten vollopen). En dan? Dan stellen we vast dat dit niet helpt (de Duitsers waren ondertussen via andere wegen ingeslopen). En dan zeggen we ”merde, ze hebben ons weer gerold”.
  Even vertaald naar vandaag: Brussel niet Vlaams genoeg? Kom er wonen (inderdaad Hans!) of spreek er Nederlands (ben vanmiddag in de Apple winkel in de Rue Neuve geweest: de marocain van dienst kon perfect vloms! 25% van de bxlse kinderen gaat naar Vlaamse scholen! Moesten er meer zijn, de helft ging…geef mij geld en over 1 generatie is meer dan de helft van de brusselse jeugd perfect tweetalig! met een voorkeur voor het vloms(omdat daar meer werk is). hebdem? misschien daar eens in investeren?

  De rand verfranst? onze schuld – sorry en vooral: is dat een samenlevingsprobleem? (Ik ben in gans Wemmel nog nooit in het Frans bediend – in geen 40 jaar).
  Of geef gratis kursussen Nederlands aan wie ook maar in Vilvoorde een huis wil! (plus een abo op de Lijn).

  De arrogante Francophone Ukkelaar of Magain beu? Ignoreer hen! qu’ils crevent – net zoals de salon flamigant die in Brasschaat of Roeselare de held uithangt.

  enzo.

  Het Vlaams nationalisme/seperatisme is een uiting van zwakte, mes chers! Dat De Wever zo denkt, tant pis – van een ex KVHV-er, maar het kan ook NVSU geweest zijn, verwacht je niks anders. Maar dat een stuk van progressief Vlaanderen ook zo denkt …? cela me depasse.

  Ik ga er niet van wakker liggen als Belgie barst, maar ik weiger als progressieve vlaming het seperatisme als een progressief toekomstproject te zien. omdat ik er de voordelen niet van inzie (mijn initiele vraag, waar ik nu al maanden een antwoord op zoek) en omdat ik vrees dat het zeer snel zal degenereren. l’histoire me donne raison.

  jc

  ps-het bxls dat Vrebos pretendeert te spreken, is in feite Brabants Bxl (vloms brussels). zeer weinigen spreken echt nog het gemengde bxls. mo da es een giel andere diskuuse.

 15. Als de dicussie niet op een fatsoenlijke manier en met terzake doende argumenten kan worden gevoerd, dan wens ik me ervan te distanciëren. Nogmaals het spreekwoord dat ik al een paar keer gebruikte: “wat baten kaars en bril… enz.” Ik ben niet zinnens om telkens weer opnieuw dezelfde versleten ‘argumenten’ te moeten weerleggen ten aanzien van lieden, die zelf best wel beter weten.

 16. zo weiger ik ook te discuteren.
  sorry

 17. hans becu

  Jammer, ik begon het net interessant te vinden, omdat we eindelijk-het gezwam daargelaten-de kern van het probleem naderen. En de essentie van de Belgische miserie is de gewestvorming met drie, waarbij Brussel statelijke ambities begint te koesteren, en Wallonië de Belgische uier niet wil lossen.
  Ik vind dat de Vlaamse beweging zich toch eens moet afvragen of het historisch -en begrijpelijk- ideaal van de vlaamse onafhankelijke republiek niet achterhaald is,en teveel gedragen wordt door historische rancune, gezien het numerieke en financiële overwicht van de Vlamingen in België. Dat overwicht gebruiken om de Belgische constructie naar hun hand te zetten, én de Vlaamse controle over Brussel te versterken, dàt is volgens mij de uitdaging.

  Een paar ideetjes uit de losse pols :

  -Vlaanderen kan de verhuis van pendelende Vlamingen naar Brussel financieel stimuleren, bv door het terugbetalen van de indertijd gestorte registratierechten voor de woning in vlaanderen gelegen. Men kan dat heel subtiel verpakken als een sociale en ecologische maatregel : minder pendeltijd dus meer werkconfort, minder ecologische overlast en minder files. Wie kan daar nu tegen zijn ? Op die manier wordt Brussel systematisch vervlaamst. Of zijn we er nu nog altijd niet achter dat de voornaamste reden van de verfransing indertijd was dat kennis van het Frans noodzakelijk was voor opwaartse sociale mobiliteit. Nu geldt het omgekeerde, en ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Franstaligen dat beter beseffen dan veel vlamingen.

  -Vlaamse ondernemingen kunnen ook vanuit Vlaanderen gestimuleerd worden om in Brussel en Wallonië te investeren. Op die manier vloeit er meerwaarde naar Vlaamse aandeelhouders terug, en krijg je tewerkstelling in Wall. en Bru, wat de basisoplossing is voor het stopzetten van de transferts in de soc. zekerheid.
  Dit biedt ook opportuniteiten voor vlaamse directie- en kaderleden, die de aanwezigheid van vlamingen in Franstalig belgië kunnen versterken in combinatie met een mooie carrière. Waar Vlamingen vroeger gingen werken als slaafje in de mijn, spelen ze nu directeur…

  -Waarom investeert Vlaanderen niet veel meer doelgericht in professionele communicatie en lobbying, zodat ons imago verbetert en onze doelstellingen duidelijk worden voor het internationale milieu en voor de Franstalige Belgen, nu eenzijdig geïnformeerd via Le Soir of La Libre.
  Zo zou je een met advertentieinkomsten betaalde krant kunnen verpreiden : La voix de Flandre, een beetje zoals Metro.

  In Brussel wonen duizenden diplomaten en Euro-lobbyisten : benader die mensen met een professioneel gebracht assertief, POSITIEF, aantrekkelijk en origineel verhaal over Vlaanderen (economie, cultuur, taal, wetenschap, politiek, kunst etc etc), en stap toch eindelijk af van dat “Vlaams Lamento” en die defensieve instelling (scribent JC heeft gelijk !).

  Er zijn ongetwijfeld talloze creatieve en postieve initiatieven te bedenken, met als uiteindelijk resultaat dat de paar 1000 fransdolle fanatici in bru automatisch geneutraliseerd worden (ignorez-les !), en de Walen draaien wel bij als ze merken dat ze van een en ander zelf beter kunnen worden.

  Ik ben ervan overtuigd dat veel Franstaligen stilletjes eieren voor hun geld zullen kiezen, zeker nu het zelfs voor de grootste belgiscist duidelijk wordt dat dit land onregeerbaar wordt als we zo doorgaan. En ik ben er vast van overtuigd dat veel Franstalige Brusselse burgemeesters dolblij zouden zijn met de immigratie van fatsoenlijke en koopkrachtige Vlamingen in hun door werkloze immigranten geteisterde straatarme Molenbeek of St Joost…

  En wat al die straffe flaminganten over Bart Dewever ook mogen beweren : hij raakte de essentie van het probleem toen hij stelde dat het dringend tijd wordt dat de Vlaamse beweging leert omgaan met macht en zich het machtsdenken eigen maakt.

  Het drama is dat velen in die beweging niet zien hoe de situatie in 2009 grondig veranderd is, en blijven steken in de “p’tit Flamand” attitude van 50 jaar geleden, en het dus uit onmacht op een lopen zetten richting Vlaamse republiek.

 18. @hans
  Nu praten we weer! (mijn reactie was tegen het gezever van jefke van maaike van weet ik waar)

  Ik ben het zo goed als met alles wat je zegt eens.
  Je punt over de expats die hier wonen en die systematisch door de Vlaamse elite over het oofd worden gezien, is zeer pertinent. Ik ken jonge Eurocraten die door in de Dansaert straat te zijn gaan wonen Nederlands leren!
  You never win the heart by force, my dear, dat weet elke koloniale/imperialistische mogendheid en dat zouden wij Vlamingen zeker moeten weten ant het is dat wat ons zo revolteerde tegen de francophonie. En wat doen we nu: hetzelfde!
  Ik onderschrijf daarom volledig de strategie van de harten winnen en ik ben er ook van overtuigd dat heel veel francophone belgen op onze lijn zouden zitten.
  Ik provoceer: moest vlaanderen het minderheden verdrag tekenen (in ruil voor splitsing van BHV) en de vlaamse partijen in de rand tegelijkertijd hun lijsten open zetten voor franstaligen, dan is het gedaan met de UF etc.!

  Ik stel mijn verwondering nog iets scherper: ik begrijp niet waarom wij, Vlamingen, die het nu echt wel zeer goed hebben en zo goed als alles in Belgie controleren, incluis de hoofdstad (nog nooit in mijn leven kan ik op zo veel plekken terecht in het vloms in Bxl: je vous assure, dat was als jonge ket wel lichtelijk anders), waaroom wij dus die voorsprong willen opgeven en voor seperatisnme gaan! Dat is toch wel te zot om los te lopen! Na zoveel jaar moeizaam bevochte gelijkheid, geven we het par blue op en (net zoals in WOI) trekken we ons achter een grens terug! En dat wordt dan als manmoedig gezien? Mon oeil!
  vrgr
  jc

 19. Slechts kort.
  Punt één: waarom wordt hier systematisch over Bxl gesproken?
  Wie de harten wil veroveren, moet tonen dat hij zélf stevig in de schoenen staat. Veroveringen zijn gelukt, als de veroverde ze aanvaardt.
  Punt twee: hou eens rekening met wat ik eerder al de Vlaamse bezettingscultuur noemde: als je een paar honderd jaar lang door vreemden wordt beheerst, dan leer je overleven. Je léért de hypocrisie: ‘Ja’ knikken, ‘neen’ denken en je zin doen. En in het kieshokje iedereen een neus zetten door op het Blok te stemmen.
  Kan iemand me een andere goede verklaring geven waarom precies in Vlaanderen zoveel “extreem-rechts” wordt gestemd? Precies dààrom hebben we die onafhankelijkheid nodig: om eindelijk onze verantwoordelijkheid te leren nemen, enige passende nationale trots te ontwikkelen en onze complexen uit het verleden te overwinnen. De strategie van Lode Claes ( de meerderheidspositie innemen in Belgique) is voor een slavenvolk nu eenmaal niet weggelegd. Weet je wat Vlamingen doen? Als een man sinds 30 jaar in Herentals woont, en bij voorkeur nog steeds Engels spreekt, dan spreekt iedereen tegen hem Engels. Wij, Vlamingen, ‘passen ons aan’ – wat een eufemisme is voor gebrek aan trots. En daar zijn ze nog trots op ook! Men beseft maar niet dat met op deze manier het nationaliteitenprobleem vergroot en verder laat duren. Ik zie maar één weg om er uiteindelijk uit te raken: Vlaanderen onafhankelijk maken, Brussel samen met Wallonië besturen, en vervolgens een generatie of twee opdraaien voor de kemels die we zelf tegen de grond hebben gelegd. Er is een lange weg af te leggen! Lees de fora van de kranten maar eens: hoe “men” daar uitvaart tegen ‘de polletiek’, terwijl het manifest is dat zij, dit is: de kiezers, daar zelf aansprakelijk voor zijn. Als de partijen renegaten en onbetrouwbaren voorstellen, kunnen wij, kiezers, die afwijzen. Maar dan doet de modale Vlaming niet. Die haalt dan zijn bezettingscomplex boven, verklaart dat het allemaal dezelfden zijn, zakkenvullers, profiteurs die niet werken en veel verdienen – waarmee ze de doorslag van hun eigen zijnswijze maken.
  Al die strategiën die uitgaan van zelfbewustzijn, hebben geen zin. Vlamingen zijn niet zelfbewust. Het is één grote bende lafaards. Laat ook dat een provocatie zijn, maar ik vrees dat ze voor veel mensen dicht bij de waarheid zit.
  Bart Dewever heeft gelijk, als hij de Vlamingen een nationaal geweten wil schoppen. Ikzelf zie ook geen andere realistische weg.

 20. @Jaak Peeters,

  Ik vind Uw reaktie vrij fatalistisch. Het was zeker zo, en is is nog altijd zo bij een deel van de Vlaamse Beweging die altijd weer verkrampt en defensief reageert, en uitsluitend tegen zz praat, wat dus uitgebreid gebeurt op zangfeesten en Ijzerbedevaarten. Maar ik denk dat die generatie stilaan verdwijnt door ouderdom. Ik hoop alvast dat er een nieuwe generatie Vlamingen opstaat die op een eigentijds manier vormgeeft aan de Vlaamse aspiraties, en voor mij is Bart Dewever daar de emanatie van en er zijn er ongetwijfeld meer.
  Ik begrijp dan ook totaal niet dat het VB door veel “goede Vlamingen” altijd weer verdedigd wordt en altijd weer bevestigd wordt in haar slachtofferrol. Het VB symboliseert voor mij de Vlaamse underdog : het is een partij met een proletenmentaliteit die zich afzet tegen intellectuelen en tegen de elite, en alles wat “vreemd” is, en zich constant over alles en nog wat benadeeld voelt of onrechtvaardig behandeld.Een bende klagers en zagers, die nooit voor iets zijn, maar altijd tegen iets. Die intellectuelen en die elite wordt systematisch direct en indirect verdacht gemaakt en beschuldigd van het voeren van een “geheime agenda” tegen “het volk”, en van collaboratie met “het regime”. Om nog maar te zwijgen van het volledig gebrek aan tactisch en strategisch inzicht bij het VB m.b.t. stijl van optreden en communicatie, en dat in onze o zo sterk gemediatiseerde wereld. Ik hou mijn hart vast voor de dag de Dewinter samen met een aantal mannekes in gele frakskes en zwarte bottines, De leeuwenvlag in top, op de eerstvolgende gemeenteraad in Linkebeek die onwillige burgemeester een “toek op z’n bakkes” zullen verkopen, waarna een beschadigde burgmeester voor de camera’s van de verzamelde internationale pers uitgebreid het slachtoffer kan spelen en zijn verontwaardiging uitschreeuwen tegen “de vlaamse agressor”. Waarna op het hoofdkantoor van het FDF uitgebreid champagne wordt gedronken omdat die stomme Vlamingen er voor de zoveelste keer perfect zijn ingetrapt. Als Vlaanderen dit soort gedrag achterwege kan laten, zullen we onze doelstellingen bereiken, anders niet. En het wordt tijd dat bv. de Vlaamse volksbeweging en andere Vlaamsgezinde verenigingen zich onverkort distantiëren van die partij en ophouden met dat geschipper, en meehelpt om op dat vlak de mentaliteit en de stijl van de Vlaamse beweging drastisch bij te sturen. Het VB is schadelijk voor de vlaamse zaak, en het wordt tijd dat men ophoudt alles rond die partij met de mantel der liefde te bedekken “omdat ze toch voor een onafhankelijke Vlaamse republiek” zijn. Hoe is het toch mogelijk : driekwart van de VB kiezers stemmen alleen maar “tegen de zakkenvullers” en “tegen de markokkanen” en hebben geen idee wat een Vlaamse republiek zou kunnen inhouden. Integendeel, Dewinter en Co hoeden zich ervoor daar niet al te veel uitspraken over te doen. Ten eerste hebben ze totaal geen idee hoe ze dat project van de “Eenzijdige Vlaamse Onafhankelijkheid” dan wel in de praktijk zouden uitvoeren, en weten ze maar al te goed dat in nogal wat woningen van hun kiezerspubliek er ondanks alles nog altijd een foto van “de keunink” hangt…Zoals ik al zei : ik hoop op beterschap, en de eclatante verkiezingsoverwinning van de N-VA en de nederlaag van het VB zijn alvast een hoopgevend teken.

 21. In het belang van het niveau en het intellectueel serieux van de discussie, wil ik hier nogmaals stellen dat berichten, gepost onder schuilnaam, op hun relevantie gecheckt worden. Soms kan iemand een goede reden hebben om zijn/haar echte naam niet gepubliceerd te willen zien, maar het mag geen systeem worden.
  Berichten met een vals email-adres (email-adressen verschijnen niet op de blog) worden sowieso verwijderd.

  Johan Sanctorum

 22. Fatalisme? Waarom? Is het niet eerder realisme? Die realiteit wordt duidelijk als je in Wuustwezel vanuit Nederland Vlaanderen binnenrijdt: de ordeloosheid en stijlloosheid van de lintbebouwing met zijn veel te grote huizen. Want in zijn eigen huis, afgeschermd van de gevaarlijke buitenwereld: daar is de Vlaming heer en meester. En dus maakt hij dat huis zo groot mogelijk. Meer zelfs:via dat veel te grote, vaak lelijke, bombastische huis, manifesteert de Vlaming zich tegenover iedereen die hem bedreigen kan. Ik zou willen dat Vlamingen wat meer sociale zin zouden ontwikkelen en zich zouden manifesteren langs de kanalen die daarvoor dienen: de politiek. Maar dààr walgt de Vlaming van. Daar is hij tegen, want hij voelt er zich niet thuis.
  Is dat fatalisme? Niet als je ervan uitgaat dat de modale Vlaming deze mentaliteit kan afleren en een gezonde, open mentaliteit kan aanleren. Daarom vind ik ook dat we niet te veel moeten afgeven op Dewinter en co. Zij appelleren inderdaad aan de modale Vlaming. De vreemdeling is een gevaar, het onbekende is gevaarlijk. Maar we mogen die mentaliteit niet institutionalisen. We betreuren het bestaan ervan. Dat is het. Punt.
  Ik denk dus dat ons volk dat kan afleren en overigens: dat ook moet afleren.
  Dan nog dit: als Vlaming vind ik niet dat ik het recht heb om de toekomst van Wallonië te bepalen, zoals in een situatie waarin de Vlaamse meerderheid echt zou spelen het geval zou zijn. Trouwens: tegen die tijd hebben de Walen al lang afgehaakt. Maar principieel meen ik dat Walen zelf moeten beslissen over hun toekomst.Willen ze bij Frankrijk aansluiten? Ze zouden gek zijn, maar ze doen maar…En gelieve niet te vergelijken met Vlaanderen-Nederland. Die 2 hebben altijd tot de Nederlanden behoord; Wallonië heeft nooit tot Frankrijk behoord.

 23. @Jaak Peeters

  Ik kan U wel volgen, maar mijn punt tav van het VB is dat het illustratief is voor het communicatief onvermogen van de Vlaamse beweging. Nogmaals : wij Vlamingen communiceren niet met het internationaal milieu van dat in Vlaanderen en vnl. in Brussel leeft. We praten alleen tegen onszelf. Vlaanderen zal nooit zijn aspiraties waar kunnen maken indien we dat niet professioneel en beter aanpakken. Realiseer U toch wat er nu gebeurt : Verhofstadt presenteert België en het behoud ervan als stabiliserend, met himself als wijze hoeder is. En sugggeert daarmee in één klap dat al dat Vlaams gedoe destabiliserend werkt en dus gevaarlijk is. Daarmee houden hij en ander Belgicaine kringen in het internationaal milieu van journalisten, zakenlui, investeerder, lobbyisten, diplomaten etc etc. doelbewust de perceptie in stand dat België staat voor stabiliteit, en Vlaams gedoe dus voor wanorde, risico, rechtsonzekerheid. En dat is nu precies datgene wat bv internationale bedrijven en investeerders kunnen missen als kiespijn. De voornaamste opdracht van de Vlaamse beweging is precies diezelfde milieu’s ervan te overtuigen dat alleen een grondige en goed voorbereide staatshervorming net fundamenteel is voor het goed functioneren van het land en dus juist wél een fundamentele factor van stabiliteit is, en het behoud van het sukkelend België net niet. En dat vergeten we altijd weer, en daarom ben ik zo kwaad op het VB met hun totaal onvoorbereid geleuter over de “eenzijdige onafhanklijkhiedsverklaring van Vlaanderen” Als die oenen dat doen, liefst nog met wat betogingen, veel geroep, vlaggegezwaai en trompetgeschal, relletjes en opstootjes, spectaculair in beeld gebracht op CNN, dan kost dat Vlaanderen een pak investeringen die on hold gezet worden, en jaren imagoschade, die je nooit meer goed maakt. En de franstaligen zullen in deze zeker hun kans niet laten liggen. Of denken al die stoere Vlamingen dat de Oostenrijkse topindustriëlen Jörg Haider bedankt hebben voor de schitterende internationale imagocampagne die hij Oostenrijk bezorgd heeft ? We leren het nooit, vrees ik

 24. Dit kan ik alleen maar onderschrijven.Hoe moeilijk denk je dat Bourgeois nu zit: die burgemeesters in toom houden, die de wet inderdaad overtreden, maar die meedrijven op de door u beschreven belgicistische golven en daarvan hopen te profiteren.

 25. negeer ze dan. Ik hoop dat Bourgeois hetzelfde doet als kris peeters, die altijd hetzelfde ambtelijke zinnetje debiteert : “er zijn geen nieuwe elementen in dit dossier die mij ertoe nopen ons standpunt te herzien”. Oersaai, maar schitterend. Want niet spectaculair, valt tussen de plooien door, en wordt dus niet opgepikt door de Franstalige pers. Wat doet Keulen ? Stoere verklaringen afleggen, dure eden zweren van nooit ofte nooit zal ik ze benoemen. Daarmee haalt hij natuurlijk de koppen in de Franstalige pers.
  En de volgende dag moeten ze onderhandelen met de Franstaligen, en notre ami Didier zegt dan uiteraard tegen zijn Vlaamse gesprekspartner ” als jullie niet willen benoemen, en ik leg me daarbij neer, dan moet ik die toegeving toch kunnen verkopen aan mijn achterban. Wat krijg ik in ruil als concessie van de Vlamingen ?”. Of hoe stoere Vlaamse bewegers met nul inzicht in communicatie door hun gebrul en vendelgezwaai zelf de prijs in de onderhandelingen opdrijven. Slim is dat.
  Als we al dat stoer geroep al eens achterwege zouden laten, dan waren we al een heel end op de goede weg.
  Laat ons het aloude Vlaamse adagium eens in de praktijk brengen : Zwijgen da ge zweet. Want zwijgen is ook een manier van communiceren.

 26. @hans
  ik ben het alsmaar meer met je eens: negeer de francophone bourgois en concenrtreer je op een assertieve, maar simpatieke ”harten-winnende” Vlaamse strategie voor gans Belgie: DAT zou pas innoverend en groots zijn. maar Vlaanderen onafhankelijk maken, brussel laten vallen (want dat zal de prijs zijn) en dan nog denken dat alles ”pour le meilleur des mondes” zal zijn, is zo dom!
  allez -ben op vakantie nu – in spanje, waar ETA, in naam van het grote Baskishe volk (ook al zo’n bende Calimero’s) maar weer eens een paar mensen heeft opgeblazen.

  ps – ETA zegt zelfs Links te zijn…..

 27. Even samenvattend op een rij: sommigen vinden zo nodig dat we vooruit moeten. Wie staat nu immers graag stil in de file? Zet dan de radio gewoon op. Waarnaartoe moeten we zonodig vooruit? Naar de Dansaertstraat, verdraaid! Vooral niet naar Noord-Spanje, waar een kleine gemeenschap van zichzelf denkt dat ze niet Spaans is. Zouden we niet met zijn allen vijf minuten lang Spaans worden? ETA laat ze graag vliegen, dus moet ETA inderdaad wel links zijn. En rechts. Twee vleugels om te vliegen, nietwaar. En laten we dus niet langer onze pizza bestellen in het Frans als we in Brussel zijn. Ook niet in het Italiaans laat staan in het Spaans! Zelden een forum gelezen (en uitgelezen) waar zo onbevangen meningen worden gewisseld. Aan allen: vooruit!