Is het toeval dat die ontsnapte zware jongens allemaal Mohammed of Youssef heten?

Oussama Trimini LaTrabelsingeri, Abdelhalim Akil, Youssef Oulad Haj Chaib. Zo luiden de namen van de drie zware criminelen die in het slecht beveiligde Brussels justitiepaleis het hazenpad kozen. Amper twee weken geleden gingen Mohammed Johry, Abdel Had Kahjary Mulloul en Ashraf Sekkaki hen in Brugge vooraf. Er lijkt in de fatsoenlijke pers een taboe te rusten op het hoog exotisch gehalte van dit gezelschap, om toch maar het Centrum voor Gelijke Kansen en Anti-Racisme niet te bruskeren. Toch legde een gerespecteerd criminologe als Marion Van San in het verleden al herhaaldelijk de vinger op de zere plek: zowat de helft van de Marokkaanse allochtonen kan als een gewoontecrimineel beschouwd worden. 70% van onze gevangenispopulatie is overigens van allochtone herkomst. Het is in onze contreien een hachelijke zaak om dit aan te kaarten: altijd weer komt men in het extreem-rechtse verdomhoekje terecht. Maar werkelijkheidsontkenning heeft nog nooit een probleem helpen oplossen.

Marion Van San signaleert ook een familiaal-culturele oorzaak: het ontbreken van enig ouderlijk gezag in de Marokkaanse gezinnen, de inherente machocultuur, en het feit dat jongens er sowieso vrij spel hebben, creëert een totale afwezigheid van normbesef. Geweld is de regel, de straat het primaire actieterrein. Achterliggend speelt het idee dat de (westerse) samenleving de oorzaak is van hun sociale achterstand (een mythe die decennia lang door links werd gecultiveerd, waardoor de allochtonen al bij voorbaat elke kans tot responsabilisering werd ontnomen), en dat ze hiervoor zelf de passende compensatie mogen bedenken. Criminaliteit als sociale vendetta en Wiedergutmachung dus.

Meteen komt hier het thema van de multiculturele samenleving terug op tafel. De ironie is namelijk dat het ongebreidelde cultuurrelativisme en de westerse ideologie van de Gleichschaltung een subcultuur in het leven riep en deed bloeien, die helemaal vijandig staan tegenover onze waarden, inbegrepen de multiculturaliteit zelf en het verlichte pluralisme. De homejacking met een kalasjnikov, waarbij een driejarig kind een wapen tegen het hoofd krijgt, is niet alleen een criminele tactiek maar ook een intimiderend gebaar van haat tegen de westerse samenleving. Terreur dus. Daarbij is de houding tegenover onze materiële welstand zeer ambivalent: men haat de symbolen van het decadente westen, maar men wil ze ook toeëigenen. Men wil bezitten én vernietigen, contesteren én imiteren,- vandaar het zo karakteristieke beeld van de jonge Marokkaan-in-de-BMW.

Criminaliteit en terrorisme

Xenofobe en racistische praat? Wacht, hier komt de uitsmijter. België is – daar weten ze bij de Staatsveiligheid alles van- dé Europese uitvalsbasis van Al Quaeda. De Marokkaanse gemeenschap, vooral in Brussel, vormt een noodzakelijke achtergrond, camouflagegordijn en zelfs rekruteringscentrum voor deze nederzetting. 

De Tunesische ex-voetballer Nizar Trabelsi (foto), een Al-Quaeda-activist die momenteel achter slot en grendel zit, schijnt een sleutel- en scharnierfiguur te zijn in de Belgische osmose tussen zware criminaliteit en moslimterrorisme. Het netwerk dat de ontsnapte gangsters assistentie, dekking en een onderkomen gaf, overlapt voor een flink deel met het islamfundamentalistische terreurnetwerk dat vanuit Brussel opereert. Het gaat om dezelfde personen, en vooral, om dezelfde gevoelsmatige, culturele en religieuze onderstromen die in deze schotelantenne-cultuur gisten, vooral bij de jeugd. Mohammed, Youssef, en de anderen, zijn niet alleen slachtoffers van kansarmoede, maar (vooral) krijgsheren in een cultuuroorlog, zeer bewonderd door hun achterban.

De vraag is dan zeer, in hoeverre advocaat Sven Mary, die de internering van Ashraf Sekkaki trachtte tegen te houden, zich ethisch en intellectueel nog wel staande kan houden. Hij onderkent bij zijn cliënt exact het syndroom van de normenloze jongeman die als een god gekoesterd werd in het Marokkaanse moslimgezin (DS 1/8/09), doch trekt hieruit geen maatschappelijke, laat staan politieke conclusies: het wordt louter weeral gebruikt als een stoplap en verontschuldiging. Kunnen advocaten zich nog wel verstoppen achter het Latijnse formalisme van de rechtstaat, zonder zich rekenschap te geven van de cultuurclash die zich voltrekt, die zonder meer bedreigend is voor die rechtstaat zelf? Worden hij en zijn confraters niet eerder gezien als nuttige idioten, in afwachting dat de sharia het zonder hun tussenkomst kan stellen?

Allemaal vragen waar de voorbije ontsnappingsexploten aanleiding toe geven: het gaat niet enkel over budgetten en beveiliging, maar vooral over de wortels van de criminaliteit en over de vraag waar we met deze samenleving naar toe willen. Het zal ook niet volstaan om te bashen op Stefaan De Clerck, die een door-en-door rot departement erft. Veeleer moet een diepgaande en eerlijke sociologische analyse tot op het bot gaan en politieke conclusies trekken. Mohammed en Youssef vormen wel degelijk een probleem, we hebben het namelijk zelf gecreëerd en zullen het ook moeten oplossen, zonder wollig idealisme.

Ondertussen zijn we nog maar eens de internationale risée. Het surrealistische België viert weer zijn hoogdagen, zo blijkt uit de buitenlandse kranten. Maar ook als Vlaanderen de bevoegdheid van justitie claimt en verwerft, zal het Brussels-Marokkaanse netwerk, met zijn uitlopers naar het internationale terrorisme, niet verdwijnen, integendeel zelfs. Probleemloos zullen zij grenzen overschrijden in een ontgrensd Europa. Ook daarover mag eens nagedacht worden in deze komkommertijd.

Johan Sanctorum

Advertenties

279 Reacties op “Is het toeval dat die ontsnapte zware jongens allemaal Mohammed of Youssef heten?

 1. Saskia Van Nieuwenhove

  Graag verduidelijking mbt uw regelrechte bullshit. 1. “De homejacking met een kalasjnikov, waarbij een driejarig kind een wapen tegen het hoofd krijgt, is niet alleen een criminele tactiek maar ook een intimiderend gebaar van haat tegen de westerse samenleving. Terreur dus” Euh??? 2. Wil u als u een opinie schrijft op belangrijke nuances letten : ” Trabelski wordt ‘verdacht’ van terreurconnecties. Of bent u rechter en hebt u al ontegensprekelijk bewijs gezien? 3. U viseert de Marokkanen in onze gevangenis. Akkoord, er zijn er wel wat. Maar wees dan ineens écht correct. Als je het aantal mensen weet die in ons land leven zijn er nog steeds meer Algerijnen dan Marokkanen in onze gevangenis. Maar we zien iedereen als Marokkaan, i know. 4. U twijfelt of meester Mary zich ethisch en intellectueel nog wel staande kan houden??? Omdat hij gekant is tegen een internering die nu – lees ik goed – verantwoord zou zijn doordat Sekkaki normenloos is en als God wordt behandeld ? U zegt ????

  • !. Een Kalashnikov tegen het hoofdje van een kind van 3 zetten is alleszins geen alledaagse misdaad, of u het nu terreur wenst te noemen of niet.
   2. Trabelsi is wel degelijk veroordeeld wegens het beramen van een aanslag tegen Kleine Brogel. Een lidkaart van Al Quaeda had hij natuurlijk niet op zak… Bovendien werden vorig jaar 14 fundamentalisten gearresteerd die Trabelsi belangrijk genoeg vonden om hem proberen te bevrijden. Ook zij hadden hun lidkaart van Al Quaeda niet op zak…, dus onschuldig zeker?
   3. Sanctorum heeft het over 70 % van “allochtone afkomst”, daar vallen dus ook bvb. Albanezen onder. Bovendien zien vooral wij het verschil tussen Marokkanen en Algerijnen. Zij zien zichzelf eerder als Broeders, ze hebben ook veel dat hen bindt : hun geloof, hun taal, hun immigratieverleden, hun crimineel gedrag. Is Marokkaan Sekkaki trouwens vandaag niet gelokaliseerd terwijl hij op weg was naar…Algerije.
   4. De internering van Sekkaki was een onterechte maatregel. Sekkaki is wel degelijk heel intelligent en heel toerekeningsvatbaar.
   5. U bent pedant. Sanctorum vertelt echt geen bullshit.

   • Ter vervollediging van punt 3) wat ze gemeen hebben: ze mogen allemaal geen installateur van alarmsystemen of garagepoorten worden…

   • Niet alleen zij (misdadigers) mogen geen installateur van alarmsystemen worden. Ook heel wat politiemensen (als ze het de wettelijke wachttijd van 5 jaar achter de rug hebben) zullen het nooit mogen worden. De eisen voor installateurs van alarmsystemen zijn strenger dan die voor een inspecteur, commissaris of simpele agent van politie.

  • Jan Braeken

   @Saskia

   Ik vind uw woordkeuze en uw toon ronduit grof en uit de hoogte. Ik herken daar niet de bescheidenheid in die superieure intelligentie per definitie bezit. U mag mogelijk gelijk hebben wat enkele elementen uit uw reactie betreft, maar de manier waarop u dat brengt maakt uw bedoelingen met de grond gelijk, en ook de effecten daarvan. Met respect, ik zie een overeenkomst met Wittgenstein.

  • Ah, doe een tsjador om en help er ook een stuk of te bevrijden !

 2. Frank De Vos

  Elke morgen groet ik mijn overbuur, mijnheer Sjabati, vader van een gezin met drie kinderen.
  Hij spreekt naast Arabisch en Frans, perfect Antwerps en tot voor vier maanden vroeg ik hem dan al lachend om eens uit te kijken naar een mooi Marokkaans lief. Met een Antwerpse ‘zwans’ beloofde hij me dat hij eens zou rondkijken naar iets exclusiefs in een bourka.
  Met een ‘Allah ahkbar’ bedankte ik hem telkens.
  Ik woon in Hoboken, een ‘bruine’ buurt en dus heerlijk veelkleurig. Maar dit terzijde.

  Ik lees in het artikel dat 70 % van de gevangenispopulatie van allochtone afkomst is.
  Ik lees wel niet de verhoudingen tussen de verschillende origine’s van deze populatie, noch lees ik hoeveel procent deze uitmaakt op de totale allochtone bevolking van dit voorlopige land. Zijn het allemaal jonge Marrokanen-in-de-BMW, die met hun opvallende en spectaculaire rijgedrag bijdragen tot onze gezichtvernauwing op deze medeburgers? Het zou dus kunnen dat bij de 70% ook andere nationaliteiten dan de Marokaanse vertegenwoordigd zijn. Deze statistieken zou ik wel eens willen bekijken. Kwestie van toch een beetje te kunnen relativeren. In deze barre tijden van vluchtige onderzoeksjournalistiek is dit en ook nauwkeurigheid een brug te ver.

  ’ Mohammed en Youssef vormen wel degelijk een probleem, we hebben het namelijk zelf gecreëerd en zullen het ook moeten oplossen zonder wollig idealisme’ Tot zover deze geopenbaarde lezing zonder oplossing. Hartverwarmend is wel dat deze keer zoals in het artikel over Anja Hermans er geen serviceclub of de loge – de roze balletten zijn versleten en vergeten – wordt bij gesleurd.

  En morgenvroeg groet ik weerom mijn overbuur, mijnheer Sjabati. Hij weet nu al vier maanden dat hij voor deze vrijzinnige ‘christenhond’ niet langer moet uitkijken naar een mooi Marokkaans lief. Maar dit eveneens terzijde.

  • Misschien had U best maar een Marokkaans lief genomen. Kon U iets substantieel zeggen over de reactie van uw overbuur.

  • Ik scheer niet alle allochtonen over dezelfde kam maar vind het “het moslim” iets heel gevaarlijks..Als ze een protestmars gebeurd,waar dan ook , slaan moslims alles kort en klein..Doen wij Belgen dat ?? Nee meneer…, behalve de uitzonderingen ja maar verder…
   Het is een heel andere cultuur , die niet in de westerse wereld thuishoort..Ofwel aanpassen ofwel opkrassen !!

   • Ik ben blij te horen dat u niet alle allochtonen over dezelfde kam scheert!!

    Ook ik heb mijn bedenkingen bij veel aspecten van de Islam en trouwens bij andere godsdiensten ook en al zeker als het over fundamentalisme gaat, maar het is alsof u ‘het moslim’ als een soort van standbeeld ziet met de titel ‘Duivel’.

    De Stille Mars naar aanleiding van de moorden in Antwerpen is bij mijn weten stil en vreedzaam verlopen, geen één moslim is daar beginnen kloppen. Ik weet het want ik was er bij. Natuurlijk, hier in dit debat zullen de meesten dit wel een uitwas van het politiek correcte denken noemen. Voor mij ging het daar op die moment totaal niet over. En ik zal zeker niet ontkennen dat er optochten zijn waar moslims wel geweld gebruiken, maar dat gebeurt ook onder Belgen.

    ‘Ofwel aanpassen ofwel opkrassen’ is voor mij weer eens een bewijs van niet in staat te zijn tot een respectvolle comunicatie. (zie post van Jan Braeken)

    Ik heb in één van mijn posts geschreven over kloven tussen mensen van verschillende culturen en eigen cultuur:

    ik kan u zeggen, dat er tussen u en mij, al zijn we van dezelfde Vlaamse en of Belgische cultuur, een kloof is zo groot als de oceaan.

    groet

   • @ Greta: wat zou u vinden van “aanpassen of weggaan”? (‘terugkeren’ is niet altijd op zijn plaats want velen zijn hier geboren)

   • @BC
    U zegt ‘weggaan’… maar misschien denkt u vanbinnen ‘heengaan’, with a one way ticket to hell…

    Ik beweer niet de waarheid (wat dat ook moge zijn) en de oplossing in pacht te hebben. Maar ze liggen voor mij niet in het simplisme. Een simplisme dat mij trouwens geen nieuwe inzichten geeft. Ik sta anders altijd open voor nieuwe ideeën.
    Als u er heeft kunnen we ze misschien eens bespreken bij een diner in een Marokkaans restaurant. Ik ken er wel een paar goede.

    met vriendelijke groet en nog veel debat plezier.

   • @BC

    Mijn eerste opmerking was misschien gemeen…af en toe ben ik een bitch. Mijn excuses.

 3. Pingback: Is het toeval dat die ontsnapte zware jongens allemaal Mohammed of Youssef heten? | Politiek gedoe

 4. Monoculturele Mong en zijn Proper Gasten

  Hoe is er dan geen enkele Abdelkadher bij ?

 5. @saskia

  Mevrouw,

  Ik ken heelwat allochtone Families, vnl Turkse Moslims. Daar zitten heel fijne mensen tussen, die oprecht hun best doen.
  Maar je kan niet ontkennen dat velen onder hen problemen hebben, vnl met de zonen, die vaak fataal de verkeerde weg opgaan, slecht studeren, frustratie en agressie alom. Het macho gedrag van veel Moslim-mannen gaat over op die zonen, en ik zou U verder een hele waslijst van zeer treurige verhalen kunnen ophangen van manifeste vrouwenonderdrukking in veel Moslim gezinnen : mag niet uit werken gaan, mag geen internet, man mag alles, vrouw mag niks. En de jonge mohammed is de absolute god. Die ellendige volgmigratie bv. leidt tot ontelbare persoonlijke drama’s, waaronder enorm veel huwelijksproblemen geloof me.Veel allochtonen die ik ken geven het probleem onder vier ogen overigens toe. En marrokaanse migranten met een zekere opleiding en afkomstig uit stedelijke milieu’s beschouwen het marokkaanse milieu hier als ronduit achterlijk.

  U doet net wat Sanctorum aanklaagt : U negeert het probleem, en wie kritiek heeft op de allochtone gemeenschap wordt gelijk in de rechtse hoek gesmeten. Cultuurrelativisme is een regelrechte rem op integratie en functioneren in de samenleving van Moslim immigranten. Neem nu Halal-eten. Heeft U er ooit al eens bij stilgestaan welke rem dit is voor de sociale integratie van Moslims, omdat die nooit met Vlamingen aan tafel kunnen in een restaurant van bij ons ? Wat doe je als je professioneel uit eten moet, vaak fundamenteel belangrijk ritueel om relaties aan te knopen en hogerop te raken ?

  En dan die multiculturaliteit. Dat is een privilegie van hoogopgeleide, internationaal georiënteerde mensen die interesse hebben in andere culturen en vlot meertalige zijn. Veel laagopgeleide en taalbeperkte migranten sluiten zich op in hun eigen cultuur, en zijn in de onze doodeenvoudigweg niet geïnteresseerd, en raken daardoor generatie na generatie in de vicieuze cirkel van erfelijke kansarmoede.Het wordt tijd dat iemand hen dat op een beleefde manier zegt.
  En de conclusie van sanctorum is zondermeer correct : waar allochtonen zelf falen, wijten ze dit vaak aan ons, en stellen zz te weinig in vraag. Sommigen onder hen ontwikkelen ronduit haatgevoelens tegenover onze cultuur en levenswijze, nemen het recht in eigen handen, en beschouwen dus een misdaad tegen een autochtoon eigenlijk niet meer als een misdaad. En op zoek naar hun identiteit klampen zij zich vast aan een totaal achterhaalde interpretatie van de Islam, in de hoop daar een identiteit te vinden, maar met het fatale resultaat dat ze nog verder achterop raken en de frustratie nog toeneemt. Dan is de stap naar terrorisme vaak heel klein.
  Racisme bestaat ook bij hen, en zoals de nazi-terreur ons geleerd heeft, leidt racisme tot ontmenselijking : men ziet de andere niet meer als een menselijk wezen. Wie een kind van 3 bij zijn beentjes in de lucht hangt en een kalashnikov tegen zijn hoofdje zet, is geen haar beter dan een nazi of een terrorist.

 6. Autochtone Weerstanders Brigade

  De PoCo’s zullen weer “racisme” keffen, hun stokpaardje ! Als er in Belzeike ENE vorm van racisme is die WEL welig tiert, dan zal het wel anti-blank racisme zijn dat blijkbaar toch zo graag in de PoCo-Loge doofpot der Linkse Kerk wordt gepropt door overgesubsidiëerde enkelrichtingracismejagertjes die blijkbaar niet lijken te dulden dat er enigerlei jurisprudentie zou over komen want dan zou blijken dat hun PoCo-Loge-Kerk dogma “Diversiteit is een verrijking” een reus op lemen voeten is ! Vraag het eens aan al die autochtone senioren die in onze steden getrakteerd worden op anti-blank racisme (telkens weer tot “incident” geminimaliseerd in PoCo-bargoense newspeak), door “jongeren”(ge weet wel) op het openbaar vervoer, op trottoir (bespuwd worden of autochtone seniora’s die voor “hoer” worden uitgescholden),op de roltrap (dan kunnen ze rap gaan lopen zonder dat we hen kunnen volgen) , in de cinema
  (als het plots pop corn over je kop regent)..etc….
  ALLEZ POCO STRUISVOGELS STEEK UW POCO KOPPEN NOG WAT DIEPER IN HET ZAND ; UW RODE PARTIJ KAARTEN ZITTEN AL DIEP GENOEG IN UW ZAKKEN ANDERS HAD GE DAT POSTJE IMMERS NIET !

  • Jan Braeken

   Geachte,
   aan u zou ik dezelfde vraag willen stellen als aan de commentator “GPCK” van de reactie onder deze van u. Maakt u grappen, of meent u dit ?

   • Blanc de Blancs

    Surf eens naar de webstek van het C.G.K.R. en zoek er eens onder het trefwoord “rechtspraak” naar enig VERVOLGD geval van racisme tegenover telgen der Indo-Europese ethnische meerderheid, ge zult lang heeeeeeeeeeeeel
    lang bezig zijn en waarschijnlijk even vruchteloos als ik, die dit experiment eens op een regenachtige zondagnamiddag deed. Dan zult ge kunnen raden of die “Brigade” steekhoudende feiten verteld of klinklare onzin.

 7. Geïndoctrineerd PoCo-Klootzakske

  Gelukkig dat het Systeem ons inderdaad voorhoudt dat DIVERSITEIT EEN VERRIJKING IS want zelf zouden we daar
  nooit maar dan ook nooit enig vermoeden kunnen van gehad hebben. Dank u , Grote Leidslieden van het Systeem voor uw gidsende dogma’s en stichtende oekaze’s. Ik wens U een goede studiereis naar Pyong Yang en hoop dat de lokale Grote Leisdman u nog meer dergelijke slogans kan meegeven tot Meerdere heil en Glorie van ons PoCo-Paradijs en de illegalen die we met Open Armen ontvangen en hen erg graag onze Sociale Zekerheid spaarpot cadeau doen want “HET IS IMMERS BETER OM TE KUNNEN GEVEN DAN TE MOETN KRIJGEN” zoals uw ander PoCo-dogma ins gelukkig leert !

  • Jan Braeken

   Mijnheer/mevrouw,

   Met respect, ik vroeg mij af wat u met uw alias bedoelt, en of deze alias gekoppeld is aan uw commentaar. Wenst u grappen te maken die hopelijk niemand kwetsen, of meent u wat u zegt ? Voor mij lijkt het verschil zeer moeilijk, zo niet onmogelijk uit te maken in uw reactie. Graag uw uitleg.

 8. Frank De Vos

  Geachte Heer Becu,
  Dit voorlopige land heeft een grondwet en heeft de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend. Dus alles wat hier tegen in gaat dient gesanctioneerd te worden en deze rechten dienen voor iedere persoon of deze nu wit, blauw, groen of zwart ,allochtoon of autochtoon is, afgedwongen te worden. Zo simpel liggen de dingen en moeten we niet blijven kakelen over de schuldvraag.
  Zo hoeven we geen mensen te stigmatiseren zoals in deze parel van ‘onderzoekjournalistiek’het geval is.
  Het gaat over oplossingen en niet over de zoveelste ‘analyse’ waarvan de inhoud al jaren een platgetreden pad is en die deze stigmatisering bestendigd. En wat iedereen in zijn persoonlijke levenssfeer doet(bv Halal eten) gaat niemand anders aan tenzij onze seculiere maatschappij met zijn rechten en plichten in het gedrang komt.

  Mijn overbuur, mijnheer Sjabati, is een bouwvakker en geen hoopopgeleide. Ik groet hem morgen opnieuw.

  • Geachte,

   Dat is allemaal correct, en halal eten is ieders recht. Maar U gaat er blijkbaar vannuit dat mensen die hierheenkomen, het absolute individuele recht hebben hun taal, gewoontes en religie te behouden, zelfs indien dit hun integratie en functioneren in onze samenleving bemoeilijkt of onmogelijk maakt, omdat we de universele verklaring van rechten van de mens hebben ondertekend, en we een grondwet hebben.

   Ik ben het daar niet mee eens, en dat heeft daar niks mee te maken.

   Wat ik bedoel dat immigranten ook de plicht hebben inspanningen te leveren om een intellectuele en financiële bijdrage te leveren aan de samenleving die hen opvangt, en constructief deel te nemen aan het openbaar leven. En vaak gebeurt dit niet of onvoldoende, en kritiek daarop heeft niets met stigmatiseren te maken. En sommigen hier maken er dan een cijferkwestie van, of een statistische discussie.
   Iedereen is het erover eens dat allochtonen op school zeer zwak presteren. Er zijn cijfers over die niet betwist worden. Ik verzet me alleen tegen de klassieke idee bij Links dat dit alleen wij autochtonen daarvoor verantwoordelijk zijn. Wat meer is, ik verzet me tegen die al te coulante houding tegen allochtonen die hun integratie net afremt, en waar zijzèlf het eerste slachtoffer van zijn. Dat heet responsabilisering, en heeft niks te maken met stigmatisering. Het is zoals werklozen : wie sommigen onder hen op zijn plichten wijst, wordt onmiddellijk van stigmatiseren beschuldigd.En net een beschaafd “parler-vrai” en een gezonde confrontatie met de realiteit is de basis van de oplossing waar U het over heeft.
   en morgen groet ik Mustafa en hij mij, zoals het beschaafde mensen betaamt.

 9. Beste mensen,

  Ik denk dat we even afdwalen van de essentie. Links en rechts zullen altijd blijven kibbelen over allochtonen. Wat mij meer zorgen baart is hoe zoveel gevangenen kunnen blijven ontsnappen ? Misschien eens tijd om ons uit te spreken over het gevangeniswezen, justitie en het politie-apparaat ? Misschien zijn ze wel geïnfiltreerd door Al Qaida…

  • Nee Joeri, de essentie is dat onze maatschappij niet aangepast aan nieuwe aggresievere vormen (en nieuwe motieven) van criminaliteit. Dat men dit wel spinnen (dank u media !) naar de beveiliging van gerechtsgebouwen is een uiting van het negationisme dat over dit onderwerp heerst.

   • @ The KId

    Ik ben het volkomen met je eens dat negationisme ons geen stap verder brengt. Het wordt tijd dat onze politici eens serieus nadenken en vrijuit en concreet met actie komen, zonder angst om in het extreem rechtse hoekje geduwd te worden. Ikzelf woon in Jette en wordt ook vaak geconfronteerd met allochtonen. Ik vertel er meteen bij dat ik zeer goeie ervaringen met velen van hen heb. Mensen die afdwalen van het rechte pad zijn er immers in alle kleuren en overtuigingen. Doch vind ik dat mensen die kritisch zijn over dit onderwerp zoals Johan (ongetwijfeld met de beste bedoelingen) niet mogen afgeschilderd worden door de linkervleugel als zijnde discriminerend of extreem rechts. Er is daadwerkelijk een probleem en het wordt tijd dat men durft openlijk in dialoog/discussie gaan zonder te vervallen in populistische one-liners van links of rechts uit angst om stemmen te verliezen. Ik ben althans zeer ontgoocheld in het huidige systeem.

   • Joeri,

    een voorbeeld van negationisme is hier te vinden op het forum met de bijdrages van Frank De Vos -> Mijn allochtone buurman praat met mij dus is alles OK.

    Mensen die afdwalen zijn er inderdaad in alle kleuren maar er is wel verschil hoe die kleuren omgaan met hun afdwalers en ze eventueel corrigeren. Daar zit het drama van de multicul in Europa de eigen kleur corrigeert niet en andere kleuren mogen niet corrigeren.

  • Jan Braeken

   Beste Joeri,
   Ik vrees dat de essentie groter is dan wij kunnen vermoeden. Op dit moment ben ik een pas vertaald onderzoeksrapport over het gentechbedrijf Monsanto aan het lezen – dat is het boek van Marie-Monique Robin : “De wereld volgens Monsanto” (2009). Ik ben minstens al tien keer wit van woede geworden. Wat ik daar in lees doet heel deze discussie zodanig verbleken dat zij in lucht oplost. Het mondiale, monsterlijke corruptienetwerk van die multinational, dat tot in de Verenigde Naties reikt en de voedselveiligheid van de hele wereldbevolking bedreigt, doet mij besluiten dat er een onnoemelijk dringender probleem is dan deze discussies. Maar goed, ik zal ook hier opnieuw de samenhang tussen beiden moeten aantonen.

 10. Blikken Tarzan

  Doe gelijk ik , stap met een harnas aan op DE LIJN het is wel warm maar “jongeren” trakteren u enkel op wat blutsen en schrammen …..

 11. Eigen Volker

  Is het omstandig beschreven fenomeen niet minstens deels te wijten aan de “andermans’s volk eerst,Eigen Volk kan verrekken” ideologie die de gauchistische partijen koesteren als verborgen agenda, gesteund door Linksologen en PoCologen, die zich her en der op onze univ’s verschansen en de arrogante pretentie hebben te menen aan “wetenschap” te doen, die ze dan mogen komen uitkotsen op de sossenrode toeter S.R.T., kennelijk het ons-kent-ons-clubje van gauchisten uit Gent en omgeving ?

 12. Geachte Heer Becu,

  Ik heb duidelijk gezegd dat wat tot de persoonlijke levensfeer behoort dient gerespecteerd te worden. Tenzij deze natuurlijk in botsing komt met onze seculiere maatschappelijke normen en wetgeving. Dan dient er te worden opgetreden.
  Verder is het nogal wiedes dat iedereen de plicht heeft om inspanningen te leveren aan deze samenleving.Hoog tijd overigens dat onze samenleving van religie wordt ontluisd.

  O ja vanmorgen heeft mijnheer Sjabati mij als wederdienst gevraagd of ik geen mooi bang blank blondje uit Brasschaat, het Antwerpse Nachtegalenpark of toch zo een omgeving op de kop kon tikken.(grinnik)

  • Spreekt U ook met mevrouw Sjabati?

   Wat wilt u trouwens bewijzen met elke keer weer uw gesprekken met uw buurman op te werpen. Dat U multicultureel bent?

  • Beste Heer Devos,

   En toch ga ik een stap verder. Iedereen in dit land maakt gebruik van een publieke structuur die collectief gefinancierd wordt. RSZ, wegen,scholen…
   Iedereen, ook allochtonen, gebruiken die.

   Ik betwist het ongelimiteerde recht van individuen om zich door hun gedrag in de praktijk geheel of gedeeltelijk te onttrekken aan de collectieve financiering ervan.

   Dit geldt voor een werkloze die weigert een gepaste opleiding te volgen, of voor de jongeman die vanuit zijn hyper-individueel recht op persoonlijke levenssfeer zijn haar groen verft, een slobberbroek aantrekt, een speld door zijn neus steekt, en daardoor geen uiteraard geen job vindt, maar toch een uitkering claimt.

   Ik vind dat gewoon een gebrek aan consequentie en zin voor verantwoordelijkheid. De individuele vrijheid heeft haar grenzen. En doe de groeten en Mr. Sjabati en zijn bang blondje. Haha.

   hans

   • Jan Braeken

    Beste Hans,

    Ik bewist uw uitspraak ‘iedereen in dit land …’, tenminste wat de buitengewoon grote verschillen in gradatie van gebruik in structuren betreft. Ik verzeker u dat een miljonair of miljardair in dit land met het grootste gemak nieuwe structuren bijmaakt als het hem of haar goed uitkomt, en dat die nieuwe structuren diegenen die ik of eventueel u gebruiken zonder de minste moeite vernietigen als dat nodig is.
    Wat ik volledig betwist is uw gedetailleerde, empirische kennis van de toestand werkloosheid. Uw uitspraken over werklozen zijn wat dat betreft tekenend, en kunnen zeer schadelijke, zeer ernstige emotionele gevolgen voor werklozen hebben. Ik vraag u dus beleefd en met aandrang om uw onwetendheid wat dat betreft toe te geven, en u te hullen in bescheidenheid. Zo wordt niemand geschaad.

 13. Jan Braeken

  Mij is geen enkele grondige, uitputtende, Belgische noch internationale studie bekend van één Marokkaanse jongeman die een gewelddelict pleegde, laat staan een vergelijkende studie met één andere Belgische jongeman die dat ook deed. Een dergelijke vergelijkende studie zou volgens mij aantonen dat zowel deze tekst van Johan als alle reacties (ook op het forum van De Standaard), ook die van mij, veralgemeningen en idealiseringen zijn. Een grondige studie van Johan Sanctorum zou uiteraard zeer interessant kunnen zijn voor hemzelf, zijn voortreffelijke website en deze tekst. Wie begint ? Want de ontologische scheiding tussen subject en object, in dit geval Sanctorum en zijn tekst, is en blijft één van de grootste epistemologische vergissingen in de Westerse filosofie.

 14. @ The Kid

  Oja ik spreek ook met zijn vrouw. Ik ken haar van voor ze huwden. Verder wil ik niets bewijzen dan dat elk mens, deze nu mauve, vermiljoen of bont en blauw is, een mens blijft. Alle ismen ook multiculturalisme leiden onvermijdelijk tot de brandstapels van het grote gelijk.

  @ Jan Braeken

  Terechte opmerking ivm veralgemeningen.

 15. Ik stel een strikte toepassing en het consequente afdwingen van onze regelgeving voor. Met het opgestoken vingertje naar de ander blijven wijzen kan ik bezwaarlijk een oplossing noemen.
  Misschien een allerlaaste vraag: Aan welke oplossing denken jullie?

 16. Ik denk bij deze problemen steeds aan een vicieuze cirkel: Verhoogde werkloosheid bij een subgroep, meer criminaliteit, in-zijn-eigen-cultuur-keer-gedrag, vervreemding van de ‘norm-maatschappij’, getto-vorming en dus weer minder kansen op de arbeidsmarkt wegens minder geschikt, of minder betrouwbaar?

  Waar knip je die cirkel door? Repressief, progressief,..?
  Zoals overal zal het een en-en verhaal zijn. Eénieder moet maar naar zichzelf kijken, autochtoon en allochtoon en een voorbeeld zijn voor zijn omgeving.

  • Jan Braeken

   Ik vond dit een uitstekende reactie, LHF. Uitstekend. De cirkel is volgens mij echter nog niet rond. Ik meen dat er in elke cirkel altijd een opening blijft, hoe klein ook, omdat we die opening nog niet kennen. Indien men hard genoeg zoekt, allochtonen en autochtonen samen, en indien men de complexe samenhang zowel onderzoekt als aan elkaar duidelijk maakt, creëert men die opening denk ik. Meer uitleg in detail is nodig, met voorbeelden uit de praktijk. Want cirkels zijn maar zo groot en zo gesloten als diegene die ze tekent. En dat zijn wij altijd maar opnieuw. Subject en object.

 17. Frank De Vos zei: “@ Jan Braeken. Terechte opmerking ivm veralgemeningen.”

  Opgepast, Jan Braeken stelt betreffende veralgemeningen bijvoorbeeld dat ik, en waarschijnlijk biologen net zozeer, geen uitspraken kan doen over de intelligentie van honden omdat ik “niet alle honden ken.” (of toch minder dan 1500 stuks): zie: https://visionairbelgie.wordpress.com/2007/10/12/darwin/ (kan je het echt serieus nemen wanneer iemand in dit topic woorden als ‘ontologische’ en ‘epistemologische’ gebruikt? Betreft het hier een probleem waar de filosofie hulp kan bieden? Neen toch? Bioloog Maarten ’t Hart heeft heel wat filosofen gelezen. Zijn verdict: “je leert er zo weinig van.”)

  Betreffende The Kid @ Frank De Vos: “Wat wilt u trouwens bewijzen met elke keer weer uw gesprekken met uw buurman op te werpen. Dat U multicultureel bent?”

  Dat één zwaluw de lente maakt! Ik las ooit een artikel over de vaak ongelijke verdeling van muziekinstrumenten onder de geslachten: drums zijn bijvoorbeeld een typisch ‘mannelijk’ instrument. Zegt een vrouw in de comments: “Dit onderzoek klopt niet, want ik speel drums en ik ben een vrouw.” Dat is dus héél slechte interpretatie van statistische gegevens!

  • Jan Braeken

   Dank BC voor de vermelding van mijn naam en de invraagstelling van de intelligentie van honden.
   Met uw welnemen zag ik in uw reactie weinig tot geen argumentatie tegen veralgemeningen, noch tegen mijn vernoemde stelling van de honden. Gezien Johan Sanctorum zelf een cultuurfilosoof is, kan het belang van de filosofie op dit forum volgens mij niet onmiddellijk in twijfel worden getrokken, althans niet zonder degelijke argumenten. Met respect, het vernoemen van een bioloog die zijn mening over filosofie geeft zou ik daar zelf een zeer bedenkelijk argument voor vinden. Ik verkies een meer persoonlijk, directe, onbevreesde aanpak, zonder verwijzing naar een eventueel gezagsargument.
   Groeten,
   Jan

  • Jan Braeken

   @BC

   Nog een toevoeging aan mijn reactie. Ongetwijfeld kent u het wetenschappelijke falsicicatieprinciepe van de filosoof Carl Popper (Dat is, onder andere, de veel geciteerde auteur van het boek “The open society and its enemies.”). Dat princiepe stelt in grote lijnen dat elke wetenschappelijke waarheid moet gefalsifieerd kunnen worden, op straffe van onwetenschappelijk te zijn. Toegepast op mijn stelling van honden, en gecombineerd met onze oneindige onwetendheid over die dieren, lijkt mij uw mening over deze dieren niet onderbouwd. (En dat mag voor de goede orde).

   Wat de woorden ‘epistemologie’ en ‘ontologie’ betreft zijn er zelfs onder beroepsfilosofen die naam waard grote verschillen in mening over hun betekenis, – vooral wat de afbakening van hun grenzen betreft -, en die betekenis evolueerde inmiddels ook in hun realtief korte ontstaansgeschiedenis. Ook hier geldt : van diegenen die er over spreken kan men de persoon niet loskoppelen van hun subjectieve mening. Scheidt men beiden toch, dan onstaat het gevaar van een soort ‘meningsdier’ dat een eigen leven gaat lijden, of dan kan een absurde meningspersonificatie optreden die de identiteit van de auteur van die mening vernietigt. Zoiets is uiteraard zeer handig voor bedriegers en criminelen, maar niet voor dit forum.
   Dank voor uw reactie.
   Jan

 18. @ webmaster: kan het dat uw klok nog op winteruur staat?

 19. @Frank Devos,

  Ik sloeg daarnet nog een praatje met M, Turkse Moslim, charmante vent,harde werker, diepgelovig, goede huisvader, spreekt vlot Nederlands want hier geboren. Ik heb het erg met hem te doen want zijn dochter van 14 heeft kanker. Ik sprak hem wat moed in, en we zijn een beetje aan het filosoferen geslagen over de dingend des levens..;

  Zijn dochter geniet de beste zorgen in een universitair ziekenhuis, zijn echtgenote is in loopbaanonderbreking om voor haar te zorgen. Allemaal zeer terecht. Maar hij gelooft dat alleen Allah beschikt over het lot van zijn dochter, en dat de wetenschap daar eigenlijk niks aan kan veranderen. Verder heeft hij een volstrekt creationistische visie op het onstaan van de wereld.
  Ik vraag me af hoe we die kloof ooit dichten…

 20. Dag Hans,

  Creationisme is geen exclusiviteit van de Islam.

  Tot ooit

  • Nee hoor, het is alleen een geleerd woord om het fenomeen indoctrinatie door achterlijke godsdiensten, of onvermogen tot begrijpen van evolutieleer uit te leggen. Ik trek nog altijd ogen als ik op onze universiteit mensen uit subsahara Afrika hoor vertellen over witchcraft en spontane transformaties van hun grootvaders in eekhoorns om tijdens de jacht niet vertrappeld te worden door losgeslagen wild. Dat soort mensen doet dan een PhD in Mendeliaanse genetica en zal er nog in slagen ook dankzij de pluralistische visie van mensen die zichzelf “hoger opgeleid” vinden. Zie de ironie. Het is zowat hetzelfde als met een getuige van Jehovah in discussie gaan over zijn drijfveren. Tonnen discussiestof en op het einde denkt iedereen nog steeds het zijne. De kloof tussen gezond en verstandig redeneren en ronduit ridicule achterlijkheid is onoverbrugbaar.

   • Jan Braeken

    Dag Joeri,
    Sorry dat ik nog eens reageer. Kan je mij iets zeggen over die Mendeliaanse genetica, want ik las vandaag net dat boek van Marie-Monique Robin uit dat ik al vernoemde: “De wereld volgens Monsanto – Van dioxine tot gentechgewassen, een multinational die het goed met u voorheeft.” Het boek is zo schokkend dat ik niet meer weet wat te doen. Ik heb dringend informatie nodig, over de betrouwbaarheid van de Belgische en Europese voedselveiligheid, want als ik dat boek moet geloven zal zeer binnenkort het probleem van de allochtone zware jongens in dit artikel nog het minste zijn waar we ons zorgen over moeten maken. Er wordt namelijk in dit briljante boek gewag gemaakt van een wereldwijd, monsterlijk corruptienetwerk, waarin de World Trade Organisation (WTO) met zijn Patentendivisie rond GGO’s een hoofdrol zou spelen, naast de Amerikaanse FDA, de EPA en een hele rist van beroemde, geinfiltreerde wetenschappelijke instellingen en corrupte wetenschappers, corrupte universiteiten en officiële controleorganen. Die GGO’s lijken mij nu alleszins hét cultuurprobleem van de 21e eeuw te worden, want het zou om niet minder gaan dan het systematisch in bezit nemen van de zaairechten, genetische bronnen en de zogenaamde ‘Intellectuele eigendomsrechten’ van alle eetbare planten- en diersoorten, door multinationals als Monsanto en anderen. Ongetwijfeld zeggen u volgende klinkende namen zeer veel : Agent Orange, het Manhattan Project (Monsanto ontwikkelde mee het plutonium), Bhopal, Sevezo, Dioxine, rBST, het StarLink schandaal, etc, etc. Een waanzinnig horrorverhaal, dat boek. Zeer beangstigend. Wie kent een oplossing voor dit probleem ?
    Groeten,
    Jan

   • Beste Jan,

    sorry voor mijn late antwoord, heb een tijdje deze weblog niet gecheckt. Ik ga volledig akkoord met jouw stellingen. Ik heb het boek nog niet in handen gekregen, en ga dit weekend meteen op zoek om een kopij op de kop te tikken. Tijdens mijn studies heb ik twee maanden stage gelopen bij Monsanto Regulatory Affairs in Brussel. Ik kan je alleen vertellen dat GGO booming business is met veelvouden van miljarden dollars, euros of whatever als ze ooit wereldwijd toegestaan worden. Het probleem met GGO is dat per definitie op het DNA niveau ingrijpende veranderingen (vb. introductie van een vreemd gen tegen)gebeuren, wat zich vertaalt in vb. resistentie tegen insecten, grotere vruchten, beter bestand tegen ongure klimaatswijzigingen en noem maar op…
    In 2003 toen ik stage deed, was Monsanto aan het eind van hun patent omtrent hun herbicide Roundup (glyfosaat). Ik herinner me uit hun vrij stevige reclame dat glyfosaat volledig biologisch afbreekbaar was, wat ook zo was, maar de surfactanten die in hun herbicide-formulering gebruikt werden, waren dit allerminst. Dit werd uiteraard in alle talen verzwegen. Verder waren ze op dat ogenblik ook sterk actief,en waarschijnlijk nu nog, binnen de katoen-industrie, waar ze een GGO katoenvariëteit hadden ontwikkeld voor een Afrikaans land waarvan de naam mij ontglipt. Ik herinner me uit hun presentaties dat de benefits van GGO toen extreem gebaseerd waren op naastenliefde naar de ontwikkelingslanden toe, met grotere oogsten voor de lokale landbouwers. Socio-economic benefits through GGO denk ik dat ze het noemden.
    Eerder deze maand weigerde Frankrijk de GGO maïs van Monsanto toe te laten. Ik vond ondertussen ook een kort artikeltje waarin Duitsland en co ook hun veto uitspraken.
    http://www.engineeringnet.be/belgie/detail_belgie.asp?Id=2548

    Het grootste risico van GGO schuilt in de onwetendheid op lange termijn. In de natuur overleeft altijd de sterkste species. Monsanto pretendeert wel een waterdicht systeem te bezitten via infertiele planten die uit hun zaden voorkomen, maar blijkbaar hangt er toch nog een zeer groot moratorium boven deze materie omdat zo weinig landen, uiteraard gerekend zonder de US of A, hun producten willen in huis nemen. Wat als deze planten de “natuurlijke” of anders gesteld de “niet-gemodificeerde” (want “gemanipuleerde” is taboe in die kringen) overgroeien ? Heel veel stof tot nadenken !

  • @frank

   weet ik, en ik heb voor alle duidelijkheid hetzelfde probleem met westerse creationisten,religieuze fanaten, getuigen van jehova, scientology, de partij van de dieren en mensen die dieren hetzelfde bewustzijnsniveau toedichten als mensen, en met fundamentalisten van groen tot rood als van links tot rechts.

   • Jan Braeken

    @ Hans,

    Goede reactie. Een toevoeging van mij:

    Ik vind het niet delicaat over het bewustzijnsniveau van mensen te spreken, want als ik dat bij de massa zou onderzoeken, zou er niet veel bewustzijn meer overblijven vrees ik ;-). Breid ik dat uit met het feit dat mensen ook nog steeds dieren zijn, en dat wij onszelf opgezadeld hebben met een ongelooflijke antropomorfistische arrogantie ten overstaan van andere diersoorten, dan moet ik stellen dat wij niet het recht hebben ook maar enige veronderstelling te maken over het bewustzijn van andere diersoorten. Er zal geen enkele kat komen miaauwen over ons bewustzijnsniveau, maar er zullen ongetwijfeld miljoenen mensen zijn die als muizen piepen over dat van katten, als honden blaffen over dat van muizen, en als giraffen snuiven over dat van vissen. Dieren zijn geen machines, en alleen machines die zichzelf mensen noemen beweren vruchteloos, hopeloos en gevoelloos het tegenovergestelde, tot het verlichte moment dat ze opnieuw ontdekken dat ze ook maar dieren zijn.
    Hitler was geen kat, en Stalin was geen giraf. Dat zegt voldoende denk ik over bewustzijnsniveaus. 🙂

 21. Rechts Militant

  Wat is eigenlijk het C.G.K.R dat in het artikel vermeld wordt ? Verwart Sanctorum dit niet met het
  C.I.R.C. (Centrum voor Inquisitie, Repressie en Censuur) een meute Linkse amb(etan)tenaartjes die zich inbeelden de incarnatie der Drie Machten tegelijk te zijn. Hoogste tijd dat de Lotto belet wordt om die rode kliek intermultiflauwekultureel geobsedeerden nog verder te sponsoren. De VDAB zal veel moeite hebben om ze om te scholen tot economisch productieven die WEL een nuttige bijdrage aan de maatschappij leveren want hun politiek-correcte paardebrillen zitten vast op hun politiek-correcte tronies geschroefd !

  • Jan Braeken

   Het CGKR is het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Vanuit mijn ondervinding – ik werkte 5 jaar nauw samen met het CGKR in mijn vorige job – is dit op zijn zachtst gezegd een zeer ambivalent centrum, waar vele levens van allochtonen zonder verblijfsdocumenten soms letterlijk worden gemaakt of vernietigd. De medewerkers van dit centrum zitten op een weinig benijdenswaardige positie gezien die situatie, omdat zij gebonden zijn aan de veralgemenende wet. In de media had iedereen al lang moeten zien hoe dodelijk wettelijke veralgemeningen in de praktijk kunnen zijn, als het gaat om verblijfsdocumenten.

   • @ jan

    ik denk dat je gelijk hebt. Het enige wat we kunnen proberen is plaatseljke comité’s die de mensen kennen te laten beslissen over regularisatie, samen met de lokale autoriteiten, en dat in functie van een assesment en een zo correct mogelijke inschatting van de slaagkansen van die mensen hier. ’t zal niet perfect zijn, maar ’t zal in alle geval beter zijn dan een gecentraliseerde bureaucratie die beslist over mensen enkel op basis van paperassen.

   • Wat heeft het CGKR te maken met verblijfsvergunningen? Dat is helemaal hun taak niet. Het zou misschien best zijn om eens te verduidelijken wat uw job was. Want door uw zweverige bijdrage hier is dat volledig onduidelijk.

   • Ik dacht (en denk) dat het CGKR enkel en alleen door de machtspartijen opgericht werd om het VB als oppositiepartij te fnuiken toen die partij iets te groot werd naar hun idee (met het belastingsgeld (ook van VB’kiezers) trouwens)!

  • Jan Braeken

   In mijn tweede reactie wil ik u over werklozen ongeveer hetzelfde zeggen als ik tegen Hans zei. Naar mijn bescheiden mening beschikt u niet over de vereiste empirische kennis van een langdurig werkloze over werkloosheid, en is uw oordeel over deze mensen op zijn minst voorbarig, zoniet ongepast. Gezien ik mij zelf tot langdurig werklozen moet rekenen – op zijn zachtst gezegd een ‘ambivalente’ positie -, kan u noteren dat mensen die zulk een toestand nooit zelf meemaakten geen flauw benul hebben van de emotionele, relationele, financiële en medische consequenties daarvan. Komen ze nooit in die toestand, dan zullen ze daar ook nooit enige bruikbare kennis van noch inzicht in hebben. Dat staat voor mij vast. Oordelen over werklozen is bijgevolg op dat moment bij voorbaat volledig uitgesloten, zowel logisch als gevoelsmatig. Oordeelt men toch, dan loopt men het gevaar zichzelf voor schut te zetten, niet bij werkenden, maar bij werklozen. En gezien er een onverbrekelijk verband is tussen beiden, zal u zelf goed weten welke indruk dit nalaat bij iedereen. Ik ben een voorstander van eerlijkheid.

   • @Jan

    U beweert dat ik van de gemoedstoestand van werklozen niets afweet. Hoe kan U dat weten ?

    En mijn stukje ging alleen over responsabilisering van bepaalde groepen, zoals allochtonen en werklozen, en mijn stelling was dat als je iemand of een groep op zijn verantwoordelijkheid aanspreekt, bepaalde kringen dat stelselmatig bestempelen als stigmatiseren.
    U weet net zo goed als elk redelijk mens dat het hier gaat over diegenen binnen die groepen die misbruik plegen. Dit houdt uiteraard niet in dat elke werkloze een profiteur is, net zomin als elke allochtoon een gangster is.
    Het is niet omdat bepaalde partijen en groeperingen systematisch en doelbewust veralgemenen, zoals het Vlaams Belang t.a.v. allochtonen, dat iedereen die kritiek heeft op werklozen of allochtonen dat ook doet.

 22. Jan Braeken

  @Hans,

  Zeer bedankt voor je uitleg over regularisaties en werklozen. Mijn excuses als u over de vernoemde kennis beschikt ; ik kon dit niet weten, dus hier was ik het die voorbarig was. Nogmaals mijn verontschuldigingen.

  Over regularisaties vond ik uw voorstel veelbelovend. Er is echter van in het begin van elke verblijfsprocedure een gigantisch probleem van betrouwbaarheid bij het interviewen en/of administratief verifiëren van mensen, ook en vooral wat betreft de betrouwbaarheid van de interviewers en verificators zelf. (Ik kan dat laatste niet genoeg benadrukken). Dat heb ik namelijk gedurende vijf gruwelijke jaren zelf moeten ondervinden bij aanmeldingsgesprekken. Mensen die volslagen onwetend zijn wat dat betreft beseffen niet hoe verschrikkelijk moeilijk het is via een tolk te weten te komen wat waarheid is en wat onwaarheid bij mensen van vreemde origine, vooral als het gaat om getraumatiseerde mensen – die waarheid is niet in het minst voor die mensen zelf niet duidelijk, want een trauma wist selectief het geheugen ! -, en hoe snel beiden in elkaar overgaan of wisselen na enkele jaren onderzoek. Ook de waarheid over de interviewers en verificators volgt hetzelfde pad, eveneens niet in het minst door secundaire traumatisatie bij hen !

  De hele problematiek van vreemdelingen zal voor eeuwig het dodelijke kruispunt van kapitalisme en onmenselijke armoede vormen, en vanzelfsprekend is het precies dat kruispunt wat met alle mogelijke middelen moet verborgen blijven. Het spreekt boekdelen dat ik nooit iemand over dit kruispunt heb horen spreken, dus het weze duidelijk waarom ik er nu over uitwijd. Op dat geheime kruispunt komen alle financiële wegen samen, en iedereen met een vrachtwagen vol geld of explosieven, wapens of wetten, of met een vrachtwagen vol van diezelfde vreemdelingen rijdt er naar toe, ongeacht of dat kruispunt al bezaaid is met vreemdelingen of leeg. De vrachtwagens rijden er onophoudelijk in op mensen, en diegenen die ‘toevallig in de buurt’ mochten zijn – dat zijn zij die dit kruispunt hebben gemaakt, en het zorgvuldig onderhouden om de ‘doorstroming van kapitaal’ te verzekeren : alle rijke burgers van de wereld – hebben zulke dikke blinddoeken om en zulke gigantische oordoppen in dat hun hoofd niet meer van die blinddoeken en oordoppen te onderscheiden valt. Dat is nodig, want anders overleefden ze het aanzicht van die botsingen niet.

  Op dit moment kan ik mij gevoelsmatig dergelijke vrijpostige metaforen permitteren, maar ooit was dat anders. Ik wil het niet meer anders. Elk gezond mens, met de nadruk op elk, die ooit meer dan drie jaar intensief, up close en ‘professioneel’ met de vreemdelingenproblematiek te maken heeft gehad, vertelt u hopelijk dat wat zij voelden bij dat werk onmenselijk was. Doen ze dat niet, dan liegen ze, en hebben die leugens per definitie dodelijke consequenties gehad. Voor mij zijn het criminelen die liegen over deze problematiek, want het zijn zij die de onmenselijkheid van dit probleem, en de rechtstreekse of onrechtstreekse moorden op vreemdelingen in stand houden.
  In dat verband wil ik u iets vertellen over razernij. Kent u dat gevoel ? Het gevoel dat ontstaat bij langdurig onrecht dat men ziet of zelf machteloos ondergaat ?
  Indien u dat gevoel kent, dan vraag ik u hoe lang u denkt dat razernij kan duren. Hoe lang kan een mens razend zijn denkt u, zonder onderbreking ? Volgens mij denken de meeste mensen dat zulk een gevoel vijf minuten duurt, tien, of hoogstens een half uur, gezien de ongelooflijke intensiteit ervan. Welnu, ik verzeker u dat die vernoemde tijdsduur een grove onderschatting is. Ik mocht twee keer in mijn leven totaal onverwacht, en tot mijn verbijstering ondervinden dat razernij uren kan duren, en dat zulk een levensgevaarlijke gemoedstoestand oncontroleerbaar is, wat men ook probeert om zichzelf te kalmeren. Het valt met absoluut niets te vergelijken. Achteraf gezien mag iedereen van geluk spreken dat er niets is gebeurd. Denkt u Hans dat ik de enige ben die zulke langdurige razernij heeft ondervonden ? Volgens mij zijn er op dit moment miljoenen vreemdelingen op deze planeet zo langdurig razend. Rijke westerlingen en al hun joelende toeschouwers hebben dus geen flauw benul van de ongelooflijke risico’s die zij nu lopen, en zullen blijven lopen als ze dat kruispunt niet onmiddellijk ontmantelen.

  Ikzelf ben nu niet meer razend. Ik vergeet dat gevoel nooit meer, en ik voorkom het.

 23. IntermultiFLAUWEKULtureelofoob

  Ja “-foob”, ik heb er schrik van en ik heb er mijn redenen toe want van ervaring leert men….

  • Jan Braeken

   Geachte InterMFKTF (oef !),

   Uw reactie lijkt mij interessant. Kan u daar wat uitleg over geven ? Dank bij voorbaat.
   Groeten,
   Jan

 24. Jan Braeken

  @The KId, over uw commentaar op het CGKR,

  Dat hebt u zeer goed gezien van die verblijfsvergunningen. De federale administratie die daarvoor verantwoordelijk is heet de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel, en de verschillende gemeentelijke Diensten Vreemdelingenzaken zijn daar afhankelijk van, en moeten daar naar luisteren. U weet echter niet welke banden er tussen het CGKR en de DVZ zijn, en moeten zijn. Ter informatie kan ik u bijvoorbeeld melden dat het CGKR de 3 referentiecentra voor slachtoffers van mensenhandel coördineert. Die slachtoffers zijn per definitie vreemdelingen, en meestal hebben zij bij hun aankomst in België geen (geldige) verblijfsvergunning. U zal dus begrijpen dat de problematiek van de verblijfsvergunningen in het geheel niet onbekend is voor het CGKR, en dat zij een grote invloed kan hebben daarop. Gezien dit CGKR ook met overschot politiek gekleurd is, weet u ook ineens waarom noch de poltiek, noch DVZ, noch het CGKR rept over het vernoemde kruispunt dat ik in een andere commentaar op dit forum noemde. Vele partijen hebben er alle belang bij dit mondiale kruispunt stil te zwijgen, want zoals u weet is het vreemdelingenprobleem vooral een financieel probleem, en bijna exclusief een wereldeconomisch probleem. Het draait allemaal om GELD, niet om verblijfsvergunningen of mensen.
  Groeten,
  Jan

 25. Jan Braeken

  @ The KIdt, mijn tweede reactie op CGKR,

  In mijn eerste reactie kan u zien dat uw commentaar over mijn zogenaamde ‘zweverig gedrag” op niets stoelt. Dus graag uw harde feiten die bewijzen dat die belediging terecht was. Zoniet uw excuses, mijnheer.

  Jan

 26. Jan Braeken

  @Johan Hulsbosch (Derrida),

  Ik dank u zeer voor uw buitengewoon eerlijke, openhartige toegeving dat u onwetendheid bent over Derrida wat mijn stelling betreft. Deze openhartigheid over onwetendheid is zeer zeldzaam op dit forum vind ik. Ik kan u even openhartig zeggen dat ook ik Derrida slechts zeer summier heb gelezen. Vandaar mijn vraag. Ik vind uw toegeving voorbeeldig, vooral wat betreft kennis over filosofen. Ik daag iedereen uit één origineel werk in de originele vreemde taal van gelijk welke beroemde buitenlandse filosoof te zoeken (dat kan ook op internet), en het vervolgens tot op de bodem uit te graven zoals ik heb geprobeerd, en nog zal proberen. En laten we maar ineens de moeilijke nemen : een Hegel bijvoorbeeld, met name zijn “Phänomenologie des Geistes” in het Duits, of een Wittgenstein, met zijn “Tractatus logico-philosophicus”. Het is daarbij geen excuus geen filosoof te zijn, geen voorkennis te hebben, de Duitse taal niet machtig te zijn, of een deugdelijke kwaliteitsbiografie niet te willen lezen. Na die biografie, en na nog maar tien pagina’s van dergelijke onbegrijpelijke werken uit te spitten, zal ‘de lezer’ – geen vanzelfsprekend begrip meer op dat moment, en terecht – hopelijk beseffen voor welke opdracht men staat, en wat voor emotionele consequenties die opdracht zal hebben. Want voor mij zijn die emotionele consequenties verpletterend als ik er te lang mee bezig ben. En dan wil ik zien hoe hun houding tegenover de filosofie is veranderd, in vergelijking met voordien, en hoe hun houding tegenover Johan Sanctorum is veranderd. Want ik vind die verandering nodig.

  Allerbeste groeten Johan (beide Johans :-)).

  Jan

 27. Toeval bestaat niet

  Natuurlijk dat dit geen toeval is.

  • Interessante reaktie, voorwaar. Ga op café man.

   • Toeval bestaat niet

    Maar mijnheer ik hang momenteel aan de toog en zal er ene op uw (geestelijke) gezondheid drinken, zo hebt ge er ook wat aan en voor de rest nog veel dopleute

 28. Toeval bestaat niet

  Natuurlijk dat toeval niet bestaat, elk gevolg heeft een oorzaak die gelukkig in ons weldra onafhankelijk Vlaanderen WEL neutraal en dus objectief-correct zal mogen gedefiniëerd worden zonder politiek-correcte Belzeikse scrupules.

 29. Weinig reacties van vrouwen hier…spijtig. Ik heb ook getwijfeld…waarom? Omdat ik het een verschrikkelijk complex onderwerp vind, de multi-culturele samenleving. Neen, geen ‘roze wollig’ maar een complex verhaal, met spanningen. Maar wel een feit.
  Er zal altijd een zekere kloof bestaan tussen mensen uit verschillende culturen en met verschillende levensbeschouwingen. Er gapen soms al gigantische kloven tussen mensen binnen één cultuur.
  Ik ben zelf opgegroeid tussen de orthodoxe Joden in Antwerpen. Heb meer met Joodse kinderen gespeeld dan met Vlaamse tot de leeftijd van 12 jaar, dan kwamen sommige Joodse mama’s tegen mijn mama zeggen dat hun zoon niet meer met mij mocht spelen, want hij was nu een man. Vanaf toen begon de kloof te groeien, want ik ging mijn weg en de Joodse jongeren die van hen.
  Later heb ik in Borgerhout gewoond, Marokkaanse gemeenschap en op het Zuid, Turkse gemeenschap. Ik ben eigenlijk altijd een multi-cultureel meiske geweest, ik eet al eens graag couscous en dans best graag op een stevig Afrikaans ritme. We zijn in de eerste plaats allemaal mensen.
  Sommige van mijn Marokkaanse vriendinnen van vroeger hebben een goede job, slechts 2 kinderen en zijn hipper gekleed dan ik. In de school van mijn zoon zijn verschillende allochtone kinderen die het héél goed doen, ook jongens.
  Veralgemenen en stigmatisatie van een gemeenschap is gevaarlijk, dat heeft de geschiedenis al bewezen.
  Maar: er zijn ook héél veel problemen. En hierin ben ik het eens met Hans Becu (ben ik nu een halve ‘poco’?): die mogen niet verdoezeld worden en ook de allochtone gemeenschap moet hierin haar verantwoordelijkheid nemen, kritiek betekent daarom geen rascisme. Toen een tijdje terug in Antwerpen de Iman, naar aanleiding van het afschaffen van de hoofddoek in het Atheneum van Antwerpen, opriep om in heel Vlaanderen alle moslim kinderen thuis te houden, als teken van protest, is de allochtone gemeenschap daar niet op in gegaan en heeft hij dat ideetje moeten bijstellen. Goed zo.
  Er is wel degelijk een toenemend extremisme onder een DEEL van de moslim jongeren. Er zijn in bepaalde moskeeën in Antwerpen al imans (vaak ook uit Pakistan)gesignaleerd die oproepen tot haat en geweld tegen westerse waarden. Ze richten zich vooral ook naar jongeren die zwak staan in de maatschappij, door bv werkloosheid en het zich tussen twee culturen voelen(wat al een complex en gigantisch probleem op zich is, zie vicieuze cirkel hogerop aangehaald door LHF).
  Dit is trouwens een internationaal probleem, toenemend extremisme en niet alleen vanuit de islam. Ook vanuit sommige creationistische nieuwe kerken in de VS, maar ook al binnen Europa, wordt er een vrouw onvriendelijke leer en vooral ook een complete intolerantie i.v.m. homoseksualiteit gepredikt. Met de nodige afschuwelijke geweldplegingen vandien. Ik heb het hier heel erg moeilijk mee.
  En morgen tetter ik op het schoolplein met de Marokkaanse N., die als vrijwilligster nederlandse les geeft aan vrouwen en hen vooral wijst op emancipatie. En ik stop MET PLEZIER mijn fiets om een klapke te doen met A., die tegen de iman van haar moskee, duidelijk gezegd heeft dat zij ZELF beslist van al dan niet een hoofddoek te dragen, en kiest er geen te dragen. En ik denk: common ladies, fight for your rights en dat zeg ik ook tegen de holebi jongeren binnen de allochtone gemeenschap.
  En ik denk nog wel eens terug aan onze sympathieke Marokkaanse aannemer en zijn wat oudere eigenwijze bezetter met wie ik het heel goed kon vinden, ondanks de kloof die er ook tussen ons was.

  • Jan Braeken

   Ik vond dit een zeer degelijke, emotioneel intelligente reactie Greta, geschreven vanuit persoonlijke ondervinding. Niet toevallig komt zij van een vrouw. Veel lof voor u, en dank.

   Als ik dat zo lees ligt alle hoop nog steeds bij de vrouwen, en zijn daar nog altijd weinig uitzonderingen op bij de mannen.

   Verder was ik zeer blij te lezen dat u de complexiteit zo benadrukte. Voor mij is die complexiteit oneindig, dus ik deel die denkrichting, in tegenstelling tot de doodlopende steeg van het simplisme.

   Blijf alstublieft reageren op dit forum, u bent volgens mij de hoognodige balancerende kracht. Men zal het u niet gemakkelijk maken, maar dat geldt ook voor mij. Daarvoor zijn we waarschijnlijk hier ?

   Groeten !
   Jan

   • voila, zweverig , pedant en arrogant. U bent volgens mij het levende bewijs tot wat het kan leiden als iemand zijn denklimieten niet kent. Complete onnozelheid die leidt tot oneindige leegheid (u staat in feite voor niks -> geen enkele waarde) .
    Laat nu dat het grootste probleem met onze maatschappij zijn.

    In simpele woorden : we hebben mannetjes zoals u veel te veel macht gegeven.

 30. Jan Kotsen + Jan Overgeven + Jan Spauwen

  @Jan Braeken, waarom moet “Toeval” op café gaan,hoe weet gij of hij getapt bier meer zou lusten dan uit het flesje ?

  • Jan Braeken

   Mijnheer,
   Ik weet niet of u dronken bent, onder invloed van verdovende middelen, of onder invloed van één of ander psychoticum. Indien u niet de moed hebt om uw eigen naam voluit te schrijven, en er wel plezier in schijnt te hebben de naam van anderen door het slijk te halen door hem op een walgelijke manier te verbasteren, dan vind ik dat u niet thuis hoort op dit forum. Als dat uw bespreking moet voorstellen van dit artikel van Sactorum, dan bent u niet alleen zeer laag gevallen, maar dan is voor mij uw aanwezigheid hier niet in overeenstemming het doel waarvoor Johan Sanctorum schrijft : een intelligente uitwisseling van meningen waar iedereen beter van wordt. Uw excuses mijnheer voor deze vuile, walgelijke laster. Onmiddellijk !
   Jan Braeken

  • Jan Braeken

   U bent duidelijk dronken. Het was niet ik die op “Toeval” reageerde, maar Hans Becu. Kunt u misschien terugkomen als u nuchter bent ? Dank u.

   Jan Braeken.

 31. Het Loze Vissertje

  @Greta , “een verschrikkelijk complex onderwerp” of eerder een onoplosbaar dilemma ? Zou een forel kunnen overleven in hetzelfde waterbiotoop als een haring ?
  Als we een compromis voor beide zouden menen te kunnen vinden zou dat “brak water” zijn waar beide zullen ziek worden en weinig of geen kans tot survival zouden hebben en een politiek-correct gegraven vijvertje zou geen oplossing bieden omdat het voorbijgaat aan wat eigen is aan elke specifieke soort en haar behoeften.

  • Jan Braeken

   @HLV,
   Met respect, ik vond uw vergelijking tussen mensen, allochtonen of autochtonen, en vissen een weinig respectloos. Bij de haren getrokken ? Gezien vissen niet met elkaar praten, weet ik niet wat ik daar over moet denken. Spreken over ‘soorten’ lijkt mij nog vreemder. Hopelijk roept dat geen associaties op met de periode 1940-1945, want dat zou ik pijnlijk vinden. No offence.

   Jan

  • @Het loze vissertje

   Ik wou u nog wel antwoorden, maar heb even m’n tijd genomen. Ik vind een debat over dit onderwerp zelfs zeer belangrijk.

   Neen, ik vind het wel degelijk ‘een verschrikkelijk complex onderwerp’. Het gaat bij mij niet om ‘pro’ of ‘contra’ multi-cultuur. De multicultuur is een feit. Een monocultuur zal er nooit meer zijn. Of we zouden moeten opteren voor zéér drastische maatregelingen, zoals het ‘zuiveren’ van onze biotoop. Alle mensen behoren ook tot één en dezelfde soort. Ik heb in mijn familie zwarten, die hun biotoop Curaçau ooit verlaten hebben om in onze biotoop Nederland/België te komen leven. Zij zijn volledig aangepast aan onze biotoop, werken en nemen actief deel aan onze samenleving. Niet ziek geworden dus. Soit.
   Dé oplossing? Als er al een volledige oplossing bestaat, zal van lange duur zijn, denk ik.
   Waar aan de ‘ene kant’ allochtonen te lang in de slachtofferrol zijn gehouden en men daardoor aan ‘positieve discriminatie’ deed zijn er aan de ‘andere kant’ vooral simplistische slogans gescandeerd.
   Zal ik heel eerlijk zijn? Ik heb het zelf ook gedaan, ‘positief gediscrimineerd’, en wel met de beste bedoelingen. Ondertussen weet ik, dat dit niets oplost, integendeel, het drukt hen, of toch een deel van hen, nog meer de put in.
   Het gaat hier niet om dé schuldige, maar om verantwoordelijkheid die bij alle gemeenschappen ligt. Meer en meer allochtonen beseffen dit ook.
   En ja, ik denk dat de vrouw een belangrijke rol te vervullen heeft i.v.m. integratie en emancipatie.

   Groet en nog een prettige visvangst!

 32. Test 2!

 33. Ik wou even iets testen. Het pictogram dat aan de gebruiker wordt gegeven is blijkbaar afhankelijk van het opgegeven mailadres.

  Zodoende:

  Het Loze Vissertje
  = Jan Kotsen + Jan Overgeven + Jan Spauwen
  = Toeval bestaat niet
  = IntermultiFLAUWEKULtureelofoob
  = Rechts Militant
  = Eigen Volker
  = Blanc de Blancs

  Monoculturele Mong en zijn Proper Gasten
  = Autochtone Weerstanders Brigade
  = Geïndoctrineerd PoCo-Klootzakske
  = Blikken Tarzan

  • Jan Braeken

   @BC,

   Kunt u alstublieft uw onzin elders testen ? Dank u. Dan kunnen anderen hier verder werken.

   Jan Braeken

   • Je hebt er dus echt problemen mee dat iemand er verveeld mee zit dat dit forum vervuild wordt door mensen die onder meerdere identiteiten posten? En dat het eens een klein testje vereiste om uit te klaren hoe het precies zit? In de hoop dat het probleem eens opgelost geraakt…

    Voelt u echt de behoefte om als nòg irritanter over te komen dan de schijnposters? Om dit forum met uw meervoudige nietszeggende posts en filosofische bullshit op een manier te kapen die warempel nòg vervelender is (want in die andere posts is de onzin bijwijlen nog eens matig komisch).

    Verwacht geen antwoorden meer van mij op uw zever. Want ik wil hier liever niet de zoveelste vervuiler zijn. Ik zal u laten “verderwerken”.

  • Jan Braeken

   @ BC,
   Wel, ik heb er geen probleem mee dat je iets wil testen – hoewel ik niet weet hoe je die dubbele identiteiten dan wel gaat testen. Dat laatste lijkt mij eerder iets voor Johan Sanctorum, die, veronderstel ik, de mailadressen heeft, en misschien al één en ander automatische laat testen. Dat laatste weet ik niet, maar dat is misschien ook niet aan mij om mij daarmee bezig te houden. Waar ik wel een probleem mee heb is dat u, of wie ook, mijn naam zo door het slijkt sleurt. Indien u d

   • Jan Braeken

    Ok, nu zie ik het. Als die icoontjes altijd overeenkomen met de mogelijk verschillende naam van dezelfde persoon, en als dat absoluut zeker is, tja dan lijkt er mij maar één conclusie mogelijk. Ik wil in ieder geval niet mijn tijd verdoen met iemand die op dit forum met zesentachtig namen afkomt, om chaos te zaaien. Iets voor Johan Sanctorum om te behandelen lijkt me.
    Jan

 34. Jan Braeken

  vervolg). Indien u die naamsverbastering niet deed, mijn excuses (want nu weet ik het helemaal niet meer, als ik zo al die verschillende namen en testen zie). Als u het wel was, vraag ik nog steeds uw verontschuldigingen. Dat lijkt mij logisch.

  Verder is het niet aan mij om te bepalen of u nog wenst deel te nemen of niet. Houdt u dus vooral geen rekening met mij wat dat betreft. U bent een vrij mens, ook hier, net zoals ik. Het laatste wat ik wel zou willen is dat ik hier ook maar iets te beslissen zou hebben over gelijk wie. Dit is een vrij forum, dat is en blijft voor mij duidelijk, en ik zou het ook niet anders willen, behoudens persoonlijke beledigingen of scheldpartijen. Wat het onwelvoeglijke taalgebruik betreft heeft Johan overigens al opgetreden in een ander artikel, dus ik betrouw op hem wat dat betreft.
  Jan Braeken

 35. Braeken, laat het duidelijk zijn: mijn mening over uw ideeën is niet veranderd sinds onze commentaren over intelligentie bij dieren, waar u uiteindelijk het hazenpad koos, en na toendertijd ook eens in de google discussiegroepen gezocht te hebben op uw naam teneinde eens wat meer inzicht te krijgen in uw ideeën. Dat ik die mening hier dan zonet – met een schep erbovenop uiteraard – ventileerde, dat hebt u geheel te danken aan uw eigen commentaar die iets verkeerds meent te moeten zien in wat ikzelf als een constructieve poging beschouw om de webmaster te helpen de stal eens uit te mesten.

  • Jan Braeken

   Wel beste BC,
   Dank voor uw mening. U hebt daar recht op. Mijn mening blijft dezelfde, want uw argumenten overtuigden mij niet. Geen probleem uw opinie te ventileren, en vooruit, ook niet met de extra scheppen. Maar alstublief, blijft u uw gedetailleerde argumenten met ganse bussels aandragen. Dan kan ik inhoudelijk op uw kritiek ingaan. Nu kan ik niet veel meer doen dan enkele woorden terugzeggen. Dat lijkt mij toch geen bezigheid die zin heeft, vindt jij ook niet ?
   Jan

 36. Monculturele Mong zonder Vieze Gasten

  Mij verbaast het telkens weer wat een mestvaalt aan PoCo-gelul drogredenen alle Linksologen en PoCologen in “studies” bijeenfantaseren om het gedrag van de boeven in kwestie en het embryonaal aanwezig boefgehalte in sommige “jongeren”(ge weet wel) proberen te “verklaren” (lees ; goedpraten)

  PS ; Jan Braeken is een volbloed humorist, waarom doet hij dit niet “stand up” ?

  • Jan Braeken

   @MMVG,

   Bedankt voor het compliment ;-). Toch ook wel fijn zoiets te kunnen lezen als ik ’s morgens mijn mailbox opendoe.

   Eh, ik zal nu waarschijnlijk ongelooflijk dom overkomen, maar wat is precies “PoCo” ? Is dat “Poor Communist” of iets dergelijks ? Of een afkorting van Poco loco ? Ik volg al die afkortingen niet zo op blogs. Kan u mij verlichten op dat vlak ?
   Cheers.

   Jan

  • Jan Braeken

   @MMVG,
   Ik begrijp uw frustratie ten opzichte van de PoCo- en Linksologen, en ik was blij dat u het denigrerende gehalte van de eerste term erkende. Misschien is het de manier waarop mensen elkaar van antwoord dienen bij tegengestelde meningen, die in de toekomst zal bepalen hoe verschillende culturen zullen samenleven. Als we bij de vergelijking van onze opinies respectvolle woorden gebruiken, en degelijke, gedetailleerde argumenten, zal niemand daar aanstoot aan nemen denk ik, en kan het leerproces van aanpassing bij alle partijen vlot verlopen. Doen we dat niet, dan komen we mogelijk geen stap vooruit, en zal alleen dat misschien de reden zijn waarom conflicten louter toenemen. Is het enkel een kwestie van onze emoties onder controle te houden opdat onze botsende culturen niet uitmonden in geweld ? Misschien niet helemaal. Maar ik denk dat het wel zal helpen.
   Groeten,
   Jan

  • @MMZVG

   ‘embryonaal aanwezig boefgehalte’: uit zulke ideeën zijn al gevaarlijke theorieën ontstaan.

   Ter verduidelijking i.v.m. het gedrag van sommige ‘jongeren’:
   al zijn er onderliggende sociale, culturele, familiale factoren, vind ik NIET dat zij zich mogen wentelen in een slachtofferrol en vind ik dat de allochtone gemeenschap hier ook een grote verantwoordelijkheid heeft.

   i.v.m. de term ‘poco’: ik hou niet van labels, en al zeker niet als ze gebruikt worden als een scheldwoord – zoals ook het woord ‘rascist’ als scheldwoord gebruikt wordt door sommige ‘poco’s’. Wat mij betreft groeit hier weinig produktiefs uit.

   • @Greta,
    Opnieuw een uitstekend antwoord vond ik. Op een zeer ver van de aarde verwijderde plaats ergens in het heelal zou ik, de taal als verdampend verschijnsel beschouwend, wel kunnen zeggen dat MMZVG met ‘embryonale …’ over een taalkundig talent beschikt. Ik hoop dat hij de taalethische stap durft zetten, want zijn mogelijkheden zijn volgens mij groot.

 37. Reconquistador de Amberes

  @BC, het ligt er vingerdik op dat gij jaloers zijt op Jan Braeken’s intelligente commentaren ter zake, memento homine, “jealousy will take you nowhere” !
  In ieder geval, zouden wij moeten wachten tot Karel Martel reincarneert om te streven naar een ethisch reveil met conservatief-Europese waarden om crimineel gedrag proberen af te weren of te kanaliseren ?

  • Karel Martel had in 732 tenminste nog een grens. Wij zullen moeten strijden op alle fronten 😦

 38. Monoculturele Mong zonder Vieze Gasten

  @Jan Braeken , “PoCo” staat in Antwepse Rechtse Kringen voor “politiek-correct” en wordt door Links tegenwoordig zelfs als geuzennaam “vererend” ervaren al blijft het terecht uiterst denigrerende terminologie.

 39. @ the kid, https://visionairbelgie.wordpress.com/2009/08/05/opendeurdagen/#comment-10970
  Graag had ik van u geweten waar precies ik op dit forum zweverig ben en waarom, waar precies pedant en waarom, en waar arrogant. Kunt u mij voorbeelden geven ? Want dergelijke veralgemenende, totaliserende beschuldigingen zijn voor mij vaag. Volgens mij is niemand die eigenschappen zo absoluut. Met uw voorbeelden zou ik iets specifieks kunnen bijleren, maar uw huidige beledigingen kan ik alleen maar incasseren, verder niets.

  Verder mag u op uw twee oren slapen dat ik vele enorme denklimieten heb, en dat mijn zelfkennis daarover inderdaad ontoereikend is. Maar door niets te schrijven, niet na te denken en niet de confrontatie aan te gaan met zowel de denklimieten van anderen als hun zelfkennis daarover, zou ik daar zeker niet meer kennis over vergaren.

  Wat macht betreft tot slot denk ik niet dat werklozen zoals ik veel macht hebben, denkt u ook niet ?
  Jan

  • Kabouter Dop

   Dopper-den-dopper-den-dop, met dergelijk zomerweer is doppen zaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalig !

  • Ik denk dat het verstandigst is niet op u te reageren. Voor de meeste forumdeelnemers zal het wel duidelijk zijn dat multicultuur inderdaad niet uw grootste probleem is.

   • @The Kid
    Ik deel uw zekerheid niet wat betreft het probleem van multiculturaliteit voor mij. Ik denk ook dat het een deel is van alle problemen, en of het het voornaamste probleem van de mensheid is, weet ik niet. Daarvoor heb ik te weinig kennis.

 40. Clyde Westwood

  Beste Johan Sanctorum: u slaat de spijker op z’n kop!
  Het uit de hand lopende probleem met de Marokkaantjes
  is niet alleen in het leven geroepen door de slappe houding van degenen die ons land besturen, het probleem is ook gerelateerd aan de koran.
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8288

 41. Ik ben reeds 22 jaar lid va het Vlaams Blok/Belang. Wat wij toen voorspelden over wat ons binnen de 20jr te wachten stond, werd toen ook als ‘goedkoop populisme’ afgedaan (& racisme, de mensen nodeloos bangmaken, enz…). Allemaal dubbel en dik uitgekomen ! Dus Dewinter nu van ‘ononderbouwd goedkoop populisme’ te beschuldigen ?

 42. Sorry voor mijn vorige commentaar, maar, ik heb het artikel gelezen op http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=8962
  daar werd een geniepige sneer naar Dewinter aan toegevoegd aan dit artikel. De voorlaatste zin van voorlaatste alinea werd ‘Veeleer moet een diepgaande en eerlijke sociologische analyse tot op het bot gaan en politieke conclusies trekken die beter gefundeerd zijn dan het goedkoop populisme van Filip De Winter.’

 43. Rik Vande Woestyne

  Voor diegenen die voorkeur geven aan mijn (Rikirik) echte naam.

 44. Clyde Westwood

  @Rikirik: nog wat meer info over voorspellingen die uitkomen.
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=8651
  (van mij mogen de treinen weer gaan rijden, richting Mekka of zo, verder mag ook)
  Trouwens, wat Filip Dewinter zegt heeft NIKS met goedkoop onderbouwd populisme te maken, het is de waarheid.
  En als men binnen de islam en zijn aanhangers niet van de waarheid houdt, hebben ze pech gehad.

  • @Clyde

   Dewinter moet nu niet komen klagen : iemand die al 25 jaar systematisch migranten verrot scheldt, beledigt en op volstrekt ongenuanceerde en veralgemenende wijze verantwoordelijk stelt voor alles wat fout loopt in het samenleven met ons, kan moeilijk aanzien worden als iemand die genuanceerd en onbevooroordeeld kan schrijven over de Islam. Eigen schuld dikke bult dus.

   En t.a.v. al die Blokkers die nu viktorie kraaien en roepen van ziedewel-k’em- het- altijd al -gezee : zij zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de polarisering allochtoon-autochtoon. Een voorbeeld : het stuitend racisme van een flink deel van het Antwerpse politiekorps in de jaren 80 en 90. Niet moeilijk dat marokkaanse jongeren, die er systematisch bij elke controle uitgepikt werden, zijn gaan revolteren en op zz. zijn teruggeplooid. Ooit gehoord van Serge Muyters, Antwerpse superflik, en nu op de payroll van het VB ?
   Als er nu Sekkaki’s rondlopen is dat in eerste instantie de verantwoordelijkheid van Sekkaki zelf, ook van de pampercultuur en het cultuurrelativisme van links, maar ook van de doelbewuste onversneden hatespeach van het VB,met als enig doel mensen tegen elkaar op te zetten. En wie het ontkent, moet maar eens in de archieven duiken van publicaties van het VB over het migrantenprobleem. Aanpassen of oprotten was een van de beschaafdere slogans…
   Enze zijn alleen een beetje gekalmeerd door de racismewet.
   Uiteindelijk is dit probleem niet anders dan andere problemen tussen mensen : een gedeelte verantwoordelijkheid.

   • daarom ook dat in onze buurlanden Sekkaki’s rondlopen? Het VB heeft geen enkele schuld daaraan.
    Men heeft met begrip nuance al veel te veel onder de mat geveegd.

   • Rik Vande Woestyne

    Dus, volgens u is het de schuld van het Vlaams Blok/Belang & de politie dat er zoveel criminele vreemdelingen zijn ? Ook die van Rotterdam ? Of is dat dan de schuld van Wilders ?

 45. Jan Braeken

  Geachte Clyde en Rik,

  Ik wens u bij deze persoonlijk te danken voor uw bijdrage aan dit forum.

  Wij verschillen duidelijk van mening als ik jullie commentaren en het artikel op de website van ‘hetvrijevolk’ las, maar dat belet mij niet van u te danken. Overigens vond ik op die vernoemde website het lange en erudiete artikel van Andrew Campbell waarnaar werd verwezen bijzonder interessant. Dat artikel ging onder andere over de Iraanse begrippen ‘taqiyya’ en ‘kitman’ : http://www.ci-ce-ct.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4:irans-nuclear-deception-taqiyya-and-kitman-part-i&catid=2:taqiyya&Itemid=2

  Ik ondervind bijna dagelijks, niet in het minst bijvoorbeeld ook in gesprekken met mijn beste vriendin, hoe buitengewoon moeilijk het is op een evenwichtige manier van gedachten te wisselen over emotioneel geladen onderwerpen zoals mensen met een ander geloof en een andere cultuur. Als ik op dit forum zie op welke manier wij, zowel Vlamingen als Belgen, met elkaar spreken over mensen van buitenlandse origine, dan vind ik dat wij geen voorbeelden van respect zijn voor allochtonen. Indien wij zelf zo respectloos met elkaar omgaan zoals ik zelfs op dit forum al zie – ik spreek daarbij dus niet eens over echte Belgische of Vlaamse gesprekken in levende lijve, maar enkel over virtuele gespreken op een forum –, dan meen ik dat we niet het recht hebben te zeggen dat allochtonen geen respect hebben voor ons. Ons gebrek aan respect ten opzichte van elkaar ontneemt ons het recht anderen daarvan te beschuldigen.

  Vriendelijke groeten,

  Jan Braeken

  • @jan

   Ik ben het met je eens dat je respectvol met mekaar moet omgaan. En daar faalt het VB, want hun kritiek was vaak terecht, zoals Rik zegt, maar miste haar maatschappelijk effect omdat ze zo grofgebekt en ongenuanceerd geformuleerd werd en wordt (Uw pensioen in de pocket van Mohammed), en omdat met constant veralgemeent en doelbewust polariseert. Maar laat ons anderzijds niet naief zijn. Volgende is de stelling van een Turkse vrouw, uit een kemalistische familie, met een goede opleiding, getrouwd met een Vlaming alhier. Zij is niet te spreken over vele van haar landgenoten-immigranten :
   -Geen belangstelling voor het gastland : van onverschilligheid over misprijzen tot ronduit haat.
   -Geen belangstelling voor opleiding , niet voor zichzelf en niet voor hun kinderen. Er is ook geen geld voor, want het bescheiden inkomen dient voor een veel te dure mercedes en een huis en meubelen om te pronken. Veel migranten huren zelfs een luxe kar om in de zomervakantie in het “moederland” mee te gaan pronken.
   Ik citeer “ik ben ontzettend dankbaar voor de kansen die ik in Vlaanderen heb gekregen. Er zijn hier onvoorstelbaar veel mogelijkheden qua opleiding, ontspanning en cultuur, gezondheidszorg. Ik schaam me voor veel van mijn landgenoten die dat alles niet gebruiken en niet waarderen, behalve een gigantische consumptie van gezondheidszorg”.
   En zij maakt zich overigens zware zorgen over de toenemende druk van de Islamisten in Turkije om komaf te maken met de seculiere maatschappij ingesteld door Mustafa Kemal Attatürk.

   Sanctorum heeft gelijk wat die wiedergutmachungsneiging van veel migranten betreft. Dat zal nog duideljker worden naarmate meer en meer migranten ouder worden en tot een pijnlijke vaststelling zullen komen : ze zijn hier niet echt geslaagd, niet gelukkig, en de droom van de terugkeer naar het moederland op rijpere leeftijd blijkt irrealistisch wegens de kinderen hier en gezondheidsproblemen, die hier veel beter aangepakt worden dan ginds. Het zal zich tegen ons keren.

   Paniek en zeker veralgemening zijn uit den boze, maar als bepaald linkse kringen het altijd weer over stigmatiseren hebben, wil ik toch wel eens wijzen op een verregaande naïviteit ter linkerzijde, gekoppeld aan het doelbewust pamperen van migranten door de socialisten : de snelbelgwet, stemrecht voor migranten en het instandhouden van de slachtofferrol dient vnl. om de zuil te versterken : ga maar na hoeveel migranten lid zijn van de bond Moyson en het ABVV…

   • @Hans Becu

    Ik ben altijd blij als ik een getuigenis van iemand uit de allochtone gemeenschap hoor en ik denk dat wat die vrouw zegt zeker klopt. Ik heb soortgelijks ook al gehoord van een Marokkaanse, gehuwd met een Vlaming, waardoor ze trouwens met haar familie heeft moeten breken.
    Het is zeer belangrijk dat deze getuigenissen van mensen uit de gemeenschappen naar buiten komen, ook al zijn het vaak trieste, ‘emotioneel geladen’ (om Jan Braeken z’n woorden te gebruiken)verhalen, waardoor ik, en waarschijnlijk anderen ook, een gevoel van machteloosheid krijg. Belangrijk, omdat ze mettertijd, hopelijk, kunnen bijdragen tot een meer open dialoog tussen de gemeenschappen en tot meer verantwoordelijkheidsbesef bij deze mensen. Veranderingen , zullen grotendeels, denk ik, vanuit de allochtonen zelf moeten komen.
    Ik vind een serieus gevoerd debat hier rond heel belangrijk. Vind het spijtig dat er hier weinig tot geen vrouwen reageren en ook geen allochtonen.
    Bedankt Johan, om via je tekst, dit in gang te zetten, al zal het waarschijnlijk na een tijdje doodbloeden.

   • @Hans,

    Dank Hans voor uw uitstekende reactie. Ik apprecieer uw steun en uw kritiek ten volle.

    Met het harde geluid van de TV van mijn Belgische, buitengewoon gelovige, hardhorige Christelijk buurman van 80 jaar op de achtergrond – elke zondagvoormiddag doet hij overigens de hele buurt galmen van de Heilige Mis die hij op TV wil volgen -, wil ik u hetzelfde zeggen over de naïviteit die wij tegenover ‘ons eigen volk’ aan de dag leggen. Gezien mijn grote gevoeligheid voor geluid na mijn recente verhuis door Belgische geluidsoverlast gelukkig al wat minder is, en gezien ik met licht succes hier al ‘hemel en aarde’ heb bewogen om mijn Belgische buren een en ander aan hun geluidsverstand te brengen, lijkt het mij volkomen duidelijk dat geen van beide partijen in deze discussie hoog moeten oplopen van hun eigen gelijk. Ik wens niets onder de mat te vegen, en geen enkel probleem te minimaliseren, maar het grootste probleem blijft voor mij nog altijd ‘ons eigen volk’, niet ‘andere volkeren’. Als ik zie hoe moeilijk ik het als geboren Belg en Vlaming heb alleen nog maar met mijn eigen, Vlaams/Belgische familie in harmonie te leven – ik denk niet dat ik daar de enige in ben -, dan weet ik niet wat Belgen en Vlamingen zien als zij ’s morgens in de spiegel kijken, wanneer ze vreemdelingen zo hard (willen) aanpakken. Onze vriend Nietzsche zou dit fenomeen van gebrek aan zelfkennis in veel hardere termen uitdrukken vrees ik ; hij zou mij en u met de grond gelijk maken wat de vreemdelingenproblematiek betreft.

    Indien wij niet willen dat er in de toekomst in dit land Islamitische geestelijken zijn die oproepen tot een gebed van op hun minaretten – dat zou ik afschuwelijk vinden -, dan wordt het volgens mij tijd dat wij eerst onze eigen Christelijke minaretten, onze kerktorens, van alle klokken ontdoen, en ook al het religieuze lawaai op die plaats, en hiernaast bij mijn buurman, op een vredevolle doch kordate manier uitbannen. De eigen stal uitmesten is altijd moeilijker geweest dan een vreemde stal, misschien omdat het uitmesten van de vreemde stal geld opbrengt. Bij mijn weten wordt ons land op dit moment nog altijd geregeerd door een volstrekt illegale partij, de CD&V, gezien onze grondwet duidelijk stipuleert dat er een scheiding is tussen kerk en staat. Gezien de CD&V de kerk vertegenwoordigt, zal u begrijpen waarom ik over stallen spreek, en over onze eigen mesthopen die spiritueel stinken ;-).

    Ik deel overigens uw mening volledig wat betreft onze naïviteit ten overstaan van allochtonen, en met heel de contextuele complexiteit rond positieve discriminatie, ambivalente regularisatie en omnivalente interpretatie. Begrijpt u mij niet verkeerd. Meer dan wie ook heb ik in het verleden, tijdens mijn werk met slachtoffers van mensenhandel, gezien, gehoord en gevoeld hoe ingewikkeld en hoe pijnlijk, hoe buitengewoon gediversifieerd en hoe specifiek de hele bergketens van persoonlijk problemen van allochtonen en hun spiritualiteit zijn. Maar kan u geloven dat ik tijdens dat werk meer van sommige van die allochtonen hield dan van mijn eigen Belgische collega’s, van mijn eigen vrienden en van mijn eigen familie ? Hoe zou dat dan komen, met respect ?

    In het licht van deze feiten wil ik eindigen met het gezegde :

    Eerst kritiek op eigen volk.

    Beste groeten,

    Jan

   • @ JB: er is een scheiding van Kerk en staat, niet van geloof en staat.

   • Waar ik hierboven schreef: ‘veranderingen, zullen grotendeels, vanuit de allochtonen zelf moeten komen, denk ik’, wil ik mij wat nuanceren: ik doelde op het nemen van verantwoordelijkheid inzake deelname aan de samenleving, het leren van de taal, onderwijs,…maar nog altijd is het voor iemand met een Arabisch klinkende naam moeilijker om werk te vinden. Het gebeurt nog frequent dat ze niet aangenomen worden. Ook mensen met diploma’s worden vaak achterop gesteld. Er zijn allochtonen die bij een eerste telefonisch contact tot sollicitatie een Vlaamse naam opgeven…Toch nog discriminatie, naast de kansen die ze krijgen en kunnen nemen?

   • @Jan Braeken
    ‘Meer dan wie ook heb ik in het verleden, tijdens mijn werk met slachtoffers van mensenhandel, gezien, gehoord en gevoeld hoe ingewikkeld en hoe pijnlijk, hoe buitengewoon gediversifieerd en hoe specifiek de hele bergketens van persoonlijke problemen van allochtonen en hun spiritualiteit zijn. Maar kan u mij geloven dat ik tijdens dat werk meer van sommige van die allochtonen hield dan van mijn eigen Belgische collega’s, van mijn eigen vrienden en van mijn eigen familie? Hoe zou dat dan komen, met respect?
    In het licht van deze feiten wil ik eindigen met het gezegde:
    Eerst kritiek op eigen volk’

    U hebt, wat mij betreft, hiermee iets gezegd waarover één ieder van ons eens ernstig mag nadenken. Het brengt ons terug tot die enorme complexiteit , waardoor het moeilijk is ongenuanceerde, uit contexten gerukte glasharde oordelen te vellen.

 46. Shithouse Philiosopher

  Ik zit hier duidelijk op mijn plaats als ik de diaree van al die hoogdravende inhoudsloze gebakken luchtkastelen lees die tal van pedante posters hier uit hun sluitspier storten

 47. @BC (Kerk en Staat),
  Voor mij is het overduidelijk dat er bij de CD&V geen verschil is tussen Geloof en Kerk. We kunnen toch moeilijk beweren dat de partij CHRISTEN-Democratisch &Vlaams in België niets met de Kerk te maken heeft, en dat die Kerk hier niet overwegend CHRISTEN is. Ik neem geen genoegen met een reeds in hun naam CD&V ingebakken, bedrieglijk ‘Belgisch compromis’ rond de Kerk. Voor mij blijft deze partij onwettig, zo lang de connotatie “Christen” niet definitief uit hun naam is geschrapt. Christen = Kerk.

  • http://nl.wikipedia.org/wiki/Scheiding_van_kerk_en_staat

   “Van scheiding van kerk en staat is sprake wanneer de kerkelijke macht en staatkundige macht niet in dezelfde handen zijn en zij geen beslissende invloed op elkaar uitoefenen.

   Scheiding van kerk en staat betekent dat de staat en de kerk ieder hun eigen zaken regelen en zich niet met elkaar bemoeien of elkaar de regels voorschrijven. Het gaat bij deze scheiding dus in de eerste plaats om het organisatorisch en bestuurlijk gescheiden houden van deze twee grootheden. De overheidsdienaren bemoeien zich niet met de kerk en de dienaren van de kerk bemoeien zich niet met de staat. Aanhangers van het secularisme beijveren zich in de regel voor deze scheiding.

   De scheiding van kerk en staat betekent dus niet de scheiding van religie en politiek, al is dat een gangbare misvatting.”

 48. @Hans,

  Dank voor deze uitstekende informatie van Wikipedia.
  U geeft mij met deze post wel munitie van zwaar kaliber voor mijn stelling :-). Ik vind het toch wel belangrijk hier eens serieus op in te gaan. Moeten we hieruit besluiten dat de Kerk geen enkele invloed heeft op de CD&V, en vice versa ? Daar geloof ik geen snars van. Moeten we besluiten dat De Kerk van De Koning, of beter onze Kerk-Koning, geen enkele invloed uitoefent op de Belgische Staat, en omgekeerd ?
  Waarom moeten al onze Ministers dan met gebogen hoofden, nog vóór het begin van hun ambtstermijn, constant bij onze Kerk-Koning op audiëntie gaan, alvorens zij nog maar een regering kunnen vormen ? Waarom moeten alle nieuwe wetten in België nog altijd eerst bij onze Kerk-Koning passeren, alvorens zij kracht van Wet hebben ?
  Met alle respect, BC, de scheiding van Kerk en Staat in België is in het licht van deze feiten voor mij een wansmakelijke bedoening, en ik herhaal, een onwettige bedoening. Dat is bijzonder erstig, want dat betekent dat wij vandaag, alleen al politiek gezien, leven in een fundamenteel wetteloze Staat. Mocht de buitenlandse pers hier grondig op in gaan, dan zou de geloofwaardigheid van België niet meer opnieuw onder nul zakken, maar geen bodem van geloofwaardigheid meer bezitten. En mocht België hierop repliceren met al die andere landen waar ook nog altijd Christelijke partijen aan de macht zijn een spiegel voor te houden, dan zouden nog veel meer Westerse democratische landen die bodem zien verdwijnen.
  Dank voor de informatie.

  • Sorry, ik vergiste mij met de aanspreektitel. Het was BC, niet Hans.

  • U hebt duidelijk BC zijn posting niet gesnapt en blijf maar doordraven op uw eigen misvatting.
   In andere landen is de situatie identiek of erger (GB).

   PS : ik hoop dat Sanctorum nu door heeft dat niet alleen anonieme postings zijn forum om zeep helpen.

   • @ The Kid,
    Ok, kunt u mij dan tot in detail uitleggen wat hier precies te snappen valt, uw gedetailleerde argumenten geven voor zowel het gelijk van uzelf als dat van BC, en voortaan uw meervoudige argumenten in uw eerste reactie meegeven, alvorens met supersonische snelheid uw conclusies te trekken op basis van een snelle indruk, The Kid ?
    Dank bij voorbaat.

 49. Clyde Westwood

  @Jan Braeken: de TAQIYYA-site is GEWIJZIGD!
  http://tinyurl.com/dz39dq
  Tip voor iedereen voor de toekomst: iedere moslim is op de hoogte van taqiyya. Het zijn beslist geen Iraanse begrippen, taqiyya is een Arabisch woord en heeft met misleiding en verbergen te maken.
  Het begrip taqiyya staat zelfs in de koran, maw: ongelovigen moeten zoveel mogelijk misleid worden over de ware doelstellingen van de islam.
  Nog iets over het verschijnsel “geloven”:
  http://www.hetvrijevolk.com/?pagina=4500
  Volledig interview P.Vinken:
  http://tinyurl.com/2hx7mb

 50. Zoals sommige meisjes in de prostitutie worden gedwongen, worden sommige jongens tot misdaad gedwongen. Met de Islam heeft dat niets te maken, maar wel met de wil van het bestel (loge en juiverie in de eerste plaats) om deze mensen zo min en zo laat mogelijk kansen te gunnen. In afwachting dat een handvol van hen wat kansen wordt gegund her en der, mogen ze zich wat afreageren op wie NIET van garage tot garage wordt gereden.

 51. @Jean,

  Ik vond dit het uitstekende begin van een verklaring voor het buitensporige en/of gewelddadige gedrag van sommige allochtone (jonge) mannen, waarvan in dit artikel sprake is. U toont tot mijn grote voldoening aan dat een begin van begrip daarvoor mogelijk is. Geweld, en vooral extreem geweld, – zowel autochtoon als allochtoon -, heeft in deze tijd volgens mij nog steeds de verraderlijke en zichzelf versterkende eigenschap dat het een grondige analyse, een realistische plaatsing in een grotere context, en als gevolg een dieper begrip daarvan gevoelsmatig zeer bemoeilijkt, zo niet onmogelijk maakt. Ik leg daarbij rechtstreeks het verband tussen dit artikel en een ander artikel van Johan Sanctorum op dit forum, getiteld “In naam der koningin … Kan een ‘zinloze daad’ betekenisvol zijn ?” (dd 6 mei 2009 : https://visionairbelgie.wordpress.com/2009/05/). Voor mij is er een onverbrekelijke samenhang tussen alle artikels van Johan op dit forum, en kan een vergelijkende studie van die samenhangende artikelen ons momenteel nog veel meer leren over dit artikel. Ik kom daar nog op terug.
  Dank Jean voor uw reactie.

 52. @ The Kid (Kerk en Staat, (2))

  Bij deze enkele van mijn gedetailleerde argumenten contra de o zo typisch Belgische, zogenaamde ‘scheiding van Kerk en Staat’, die definitief brandhout maken van die scheiding. Ik neem nu letterlijk enkele zinnen uit de mooie, verleidelijke uitleg op Wikipedia, met de nog mooiere, nog verleidelijkere, zogenaamde ‘gangbare misvatting’, en toets ze aan de Belgische, feitelijke realiteit :

  1. De Belgische staat bemoeit zich wel degelijk met de Kerk, en er is wel degelijke een Belgische, fundamentele samenhang tussen de kerkelijke macht en de staatkundige macht, want de Belgische Staat is niet minder dan de fundamentele financiële voorwaarde voor de Belgische Christelijke Kerk. Zij subsidieert namelijk op buitengewoon ‘stevige’ manier de Christelijke Kerk, en zij subsidieert, ‘sponsort’, ‘doneert’, of hoe u hetzij onze Belgische administratie het ook wil noemen of ‘omschrijven’, op even stevig manier alle mogelijke en onmogelijke Christelijke organisaties, verenigingen, vzw’s, et cetera die daarmee samenhangen – zoals, om maar wat te noemen, de Christelijke Mutualiteiten. Men moet zelfs geen kenner van België zijn om te erkennen dat ook zogenaamde ‘duistere’ Christelijke verenigingen en organisaties tot die vernoemde ‘donaties’ (et al) behoren, want dat duistere Belgische aspect beperkt zich niet tot Christelijke dimensies zoals u weet.

  2. De al te nadrukkelijke aanwezigheid van zowel Belgische Gelovige politici op Kerkelijke feesten als Kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders op Nationale feesten, gaat niet gepaard met ‘financieel-organisatorische onafhankelijkheid van beide partijen’ om het zacht uit te drukken. (Nu weet u voldoende).

  3. Gezien er noch in België, noch elders in de wereld een fundamentele scheiding is tussen Geloof en Kerk, kan er bij de CD&V dus ook geen sprake zijn van een fundamentele scheiding tussen Kerk en Staat.

  Ik kijk met spanning uit naar uw gedetailleerde tegenargumenten, The Kid !

  • volgens u moeten dus alle politici ongelovig zijn of in ieder geval hun geloof niet laten merken (zelf niet in hun privé-leven).

   U bent dan ook tegen hoofddoeken in een openbare functie?

   • Dat klopt, in die zin dat ze religieus ongelovig moeten zijn. Dat kan radicaal klinken, maar waarom heeft men anders zulk een wet opgesteld ? Die scheiding tussen kerk en staat is toch niet voor de vogels ? Iedereen gelooft trouwens wel in iets, in de wetenschap, de filosofie, de (co-)evolutietheorie of eigen interpretaties daarvan, maar indien men in de grondwet vastlegt dat er een scheiding is tussen Kerk = religieus geloof en Staat, dan moet men niet proberen die grondwet over geloof en staat te besmetten met bedrieglijke Belgische compromissen zoals de CD&V per definitie doet. Voor die bedrieglijke Belgische compromissen zijn wij ondertussen wereldberoemd. Vooral in deze fundamentele, religieuze kwestie dient men de grondwet naar de letter te respecteren, niet ‘naar de geest’. Dat is omdat die straffe, compromitterende Belgische geest nu net iets teveel ingepalmd is door bijgeloof. En zoals u weet kunnen interpretaties rare sprongen maken in een bijgelovige geest ; dat hebben we in België al zo dikwijls gezien ;-). Zie hiervoor ook het recente boek van Jeff Hoeyberghs, getiteld “U wordt bestolen” (2009), met de vervalste KB’s 78 en 79. Bijzonder interessante lectuur wat dat betreft. Bijzonder interessante lectuur.

    Verder lijkt men in België nog altijd niet te beseffen dat compromissen niet éénmalig zijn. Een compromis, vooral een Belgisch compromis, maakt men elke dag opnieuw. Het is dus niet zo dat éénmaal een compromis is gemaakt, het de volgende dag verdwijnt. Uiteraard hoopt iedereen die een compromis maakt dat het de volgende dag in lucht oplost, maar in werkelijkheid is dat niet zo. Dat zou al te gemakkelijk zijn. Neen, elk compromis wordt elke seconde, elke minuut en elke dag opnieuw gemaakt, en opnieuw de volgende dag, in een eindeloze reeks van hetzelfde compromis, totdat men beseft dat een zodanig absurde herhaling van dat compromis niet langer houdbaar is. Hopelijk ziet men dan voor eens en voor altijd in dat men nooit meer compromissen mag maken.

    In het bizarre hoofddoekendebat gebruikt men volgens mij de verkeerde argumentatie. Die argumentatie dient zich dringend te wijzingen, want het gaat niet in de eerste plaats om de religieuze of maatschappelijke impact van al die goedgelovige of bijgelovige hoofddekseldraagsters (het Christelijke kapje van de nonnen en de keppel moeten dan ook weg), maar om hun lichamelijke gezondheid. De religieus-maatschappelijke argumentatie dient dus een medische argumentatie te worden. Elke ernstige dokter zal u vertellen dat in gematigde klimaatzones als de onze waar de zon niet elke dag schijnt, zonlicht levensnoodzakelijk is voor de opname van Vitamine D in onze botten. Meer naar het zuiden toe, in Noord-Afrika en het Midden Oosten, schijnt de zon bijna onophoudelijk, en daar kunnen hoofddoeken een beschermende functie tegen teveel zonlicht hebben. (Zie daarvoor ook de traditionele klederdracht van de berbervolkeren in de woestijn, die voortdurend in hun gezonde, losse en open versie van de boerka rondlopen). Dekken we hier in Noord-Europa ons hele lichaam voortdurend af, dan worden onze botten broos en breken ze gemakkelijk. In die zin vind ik het onbegrijpelijk en onverantwoord dat Belgische dokters zich nog niet in dit hoofddoekendebat hebben gemengd. Zij ontvluchten als bange hazen hun verantwoordelijkheid. Permanente hoofddoeken of boerka’s zijn in Europa lichamelijk verziekend, niet louter geestelijk, omdat ze eenvoudig niet aangepast zijn aan ons klimaat. Vanzelfsprekend moet het ons niet verwonderen dat medisch protesteren tegen hoofddoeken geen geld opbrengt maar geld kost, en dat het daarom is dat de meeste dokters het financiële hazenpad kiezen in plaats van het pad van de waarheid te bewandelen.

 53. clyde westwood

  M’n laatste bijdrage van gisteren over taqiyya aan Jan Braeken is zeker niet doorgekomen…
  Nog maar een keer:
  http://tinyurl.com/dz39dq

  • Erger is natuurlijk de leugenachtige titel (andere kranten hebben deze ook online). Titel moet zijn : “Helft van gevangenen heeft geen belgische nationaliteit”.
   Door de titel wordt gesugereerd dat de dubbele nationaliteiten wel werden meegeteld.

 54. @Greta, (2 reacties van 13 augustus)

  Zeer bedankt voor uw grote steun. Ik vond op mijn beurt dat deze sublieme zin van u moet ingekaderd worden :
  ‘Het brengt ons terug tot die enorme complexiteit, waardoor het moeilijk is ongenuanceerde, uit contexten gerukte, glasharde oordelen te vellen.’

  Voor mij persoonlijke blijft het op bepaalde momenten, vol innerlijke spanning, soms zeer moeilijk dit soort glasharde oordelen niet te vellen. Blijkbaar reduceert, concentreert, focust en vernauwt een te hoge stress mijn aandacht op dat moment naar één punt, weg van de context, zo heb ik de indruk. Ik heb er dan geen controle meer over. Wat zijn uw ervaringen daarmee ?

  • @Jan Braeken

   Mijn persoonlijke ervaringen hiermee doen hier niet echt terzake,
   maar (sorry BC, ik ga toch even aan psychologie doen, maar beloof het kort te houden)daar gaat het net om: naast en verbonden met die complexiteit van ‘buiten’, is er nog het individu elk met zijn of haar eigen verhaal (gevormd door ervaringen, gewoonten, herinneringen..),van waaruit hij of zij ook kijkt naar de buitenwereld. Interactief en in beweging.
   ‘Diversiteit in éénheid’ daar geloof ik niet in. Wel in diversiteit, niet in éénheid.
   Binnen de multi-culturaliteit, maar wat mij betreft ook binnen de eigen cultuur spreken over éénheid en harmonie tussen ALLE mensen, daar heb ik mijn bedenkingen bij.
   Maar, toch noem ik mezelf een multicultureel meiske, omdat ik de multicultuur en haar COMPLEXITEIT accepteer en mij openstel voor ‘anderen’, ja, zelfs geïntereseerd ben in andere culturen en in verhalen van mensen. En ik heb positieve en negatieve ervaringen.
   De kar van de samenleving zal moeten getrokken worden door allochtonen, autochtonen, vrouwen en mannen. Een utophie? Misschien, maar wel een streefdoel.
   Ik kom dan ook nog eens terug op de Marokkaanse N., die nederlandse les geeft aan vrouwen, vooral veel met hen kibbelt en hen wijst op integratie en emancipatie, die me gezegd heeft hoe belangrijk ze dat vindt om deze ‘kleine’ dingen te doen, binnen haar bereik, van binnenuit.Veel kans dat haar zoontje van 6 geen crimineel wordt.
   Zal ik eerlijk zijn: zij doet momenteel meer voor de samenleving dan ik, want ik zit er hier alleen maar over te lullen.
   Ik wil hiermee de problemen en het Islam extremisme niet relativeren of negeren. Ik heb het moeilijk met alle vrouw en homo onvriendelijke levensbeschouwingen (alle godsdiensten zijn in se vrouwonvriendelijk en intolerant naar homo’s toe) Alle extreme uitingen van geweld, van Islam terreur en geweld in naam van het geloof, martelingen en vernederingen in de Abu Graib gevangenis, het uitmoorden van ‘een soort’ én het vergassen van homo’s door de Nazi’s tot jawel, onze EIGEN BELGISCHE geschiedenis: de afschuwelijke daden en slachtingen van zwarten in Kongo, (en het lijstje is verre van compleet)doen mij telkens weer vooral de ‘menselijke soort’ in vraag stellen.
   Vriendelijke groeten, heren.
   Misschien nog eens tot in een volgend debat

   • wat een bullshit : diversiteit = apartheid. Diversiteit betekent andere regeltjes voor personen naargelang de afkomst en die afkomst kan en mag men niet verloochenen m.a.w. apartheid.

   • Neen, ik doelde met diversiteit op de verschillen die er zijn tussen mensen, ook al tussen u en ik. En niet op andere regeltjes en of wetten.

   • @Greta

    Ik had u wel begrepen. Maar als u aanvaard dat er verschillen en dat u naar deze verschillen handelt wel dan doet u aan apartheid (en ook aan discriminatie). Dat is in feite wat u stelt met ‘complexiteit accepteren’. Ik stel dat de maatschappij, samenleving of staat deze complexiteit (ook al bestaat ze) mag accepteren

   • moet “niet mag accepteren” zijn natuurlijk

   • @the kid

    neen, het is niet omdat ik verschillen tussen mensen accepteer, dat ik ze daarom anders zal behandelen. Stel dat wij elkaar ontmoeten, en als twee individuen tegenover elkaar weinig aansluiting vinden, gaan we elkaar toch nog respectvol behandelen, niet?
    Toegegeven, ik sprak meer vanuit het persoonlijke contact met mensen
    Ik heb ook duidelijk gezegd dat de kar van de samenleving moet getrokken worden door alle partijen.

   • @the kid

    excuzeer als ik mij onduidelijk heb uitgedrukt

    met verschillen bedoelde ik zeker niet dat de ene mens meer waard is dan de ander.
    maar ik bedoelde ‘een vanzelfsprekende harmonie onder alle mensen omdat we allemaal mensen zijn’ is wat naief.

    groet

   • Ik meen d

   • @Greta, (tweede poging)
    Ik meen dat de delicate woorden ‘éénheid’ en ‘harmonie’ door velen verkeerd worden geïnterpreteerd. Beide woorden zijn al zo dikwijls door zowel religieus, spiritueel, politiek als bijgelovig bedrog geïnfecteerd dat zij hun oorspronkelijke betekenis verloren hebben. Eenheid en harmonie veronderstellen geen eenheidsworst, saaiheid, valse liefde noch zweverig gedoe, maar het tegenovergestelde. Voor mij vooronderstellen die begrippen een diep, rationeel en emotioneel begrip van de zeer complexe samenhang en de oneindige diversiteit van de realiteit. Die grenzeloos complexe diversiteit is voor mij op alle niveaus aanwezig ; in alle fenomenen, facetten, domeinen en dimensies van de realiteit realiseert zij zich meen ik. Niets of niemand is immers hetzelfde. Indien we tot in het kleinste detail rond ons kijken, en in onze gedachten en gevoelens graven, zien we dat, en voelen we dat ook.

   • @ Jan
    Ik denk hetzelfde als u i.v.m. die complexe diversiteit, aanwezig op alle niveaus en dat niets of niemand hetzelfde is. Ik vind het heel moeilijk om deze gedachten onder woorden te brengen. Ik ben ook geen schrijfster. Ik werk met beelden. Ik heb het hier geprobeerd. Wat je zegt over de woorden éénheid en harmonie vind ik heel interessant en daar wil ik zeker over nadenken.
    Ik ga niet meer deelnemen aan dit debat,
    groeten
    Greta

 55. Jan Braeken, is discussiëren over maatschappelijke thema’s voor u slechts een vorm van psychotherapie? Van de 138 reacties op dit moment zijn er 50 van uw hand. En allen danken ze wel iemand omwille van een of ander diep inzicht die ze u zouden bieden over uzelf.

  • @BC,
   Sorry, ik begrijp uw reactie niet. Waarom zou ik psychotherapie nodig hebben ? Ik voel mij goed, dus waarom brengt u dit naar voor ? Is er overigens een limiet aan de reacties die men hier mag posten, een psychotherapeutische limiet nog wel, en ligt die limiet volgens u op vijftig posts ? Kent u een psychotherapeutische studie die dat onderbouwd, want mij zijn geen van dergelijke studies bekend. Bent u psychotherapeut ?

   U spreekt over ‘allen danken zij wel iemand’. Is dit een … veralgemening, met respect, of vindt u het danken van mensen zelfs psychopathologisch ? Excuseer, maar ik vind kop noch staart aan uw redenering. Graag uw uitleg.

 56. @ rik van de Woestyne & Clyde

  Ik zeg toch niet dat het de rechtstreekse verantwoordelijkheid is van het VB dat er zoveel kriminele allochtonen rondlopen. Wat ik het Blok verwijt, is niet dat ze een probleem aan de orde stellen, maar wel de manier waarop. En die manier is provocerend, agressief en werkt de polarisatie en de vijandigheid alleen maar in de hand. In de jaren 80 en 90 stak een groot deel van det antwerpse politiekops hun Blok-sympahtie niet onder stoelen of banken. “Makakken” werden dus eventjes aangepakt, en bij controle stevig vernederd en uitgescholden. Heel die sfeerschepping heeft niet bepaald bijgedragen tot een gezonde verhouding autochtoon-allochtoon. Ook het taalgebruik bij verkiezingen (en op VB meetings) was stelselmatig respectloos en ongenuanceerd en provocerend. Het VB is dus slecht geplaastst om het agressieve deel van de Islam iets te verwijten :ze zijn het zelf. Daarom is Dewinter als Islam-kenner niet bijster geloofwaardig.

  • Hans, met Johan als vader van Groen!-politicus Hermes hoeft u zich niet te veel ongerust te maken: it’s all in the game. 😉

  • en waarom is Dewinter als islamkenner ongeloofwaardig? Zijn Vogels en Gennez geloofwaardig?
   Toch wel raar dat één partij zo een debat kan beheersen dit terwijl andere partijen dit over geen enkel ander onderwerp kan bereiken dit ondanks alle mogelijke medewerking van de media.

  • Ik ben akkoord Hans. Ik vind ook dat de manier van communiceren bepaalt of mensen gelukkig zijn of ongelukkig, in alle culturen. Volgens mij heeft dat te maken met het zich scherp bewust zijn van de eigen gevoelens, vooral van kwaad worden. Dat kwaad worden heb ik regelmatig in reacties op dit forum gezien, niet in het minst in reacties van mijzelf. Indien men kwaad is vertroebelt dat een helder oordeel, en helder denken. Maar dat weet iedereen al. De kunst van het bloggen en discussiëren op internet is niet kwaad worden ? Niet helemaal, maar wel een belangrijk onderdeel daarvan, zo lijkt mij.
   Cheers.

  • @hans Becu

   Ook ik onderschrijf dit volledig.

  • @JS: Ik ♥ van uw nieuwe surrealistische banner (Willem-Fabi-Tell) op Visionair België. Cheers.

  • Rik Vande Woestyne

   Respectloos, ongenuanceerd & provocerend ? Dat is volgens mij meer hoe de Islam tegenover onze westerse cultuur staat. Wij van het VB zijn nu eenmaal geen dhimmi’s.

  • Rik Vande Woestyne

   Islamieten eisen nu eenmaal altijd , ze hebben er nooit bij stilgestaan dat je respect moet verdienen.

 57. De reden waarom zij meestal Mohammed noemen is misschien eenvoudiger, zij hebben geen contacten op de B.I.W.D., zodat hun dossiers niet verloren gaan bij calamiteiten zoals daar zijn breuken in waterleidingen.

 58. Het is duidelijk voor iedereen: de fascisten zijn de vaders van de ecologisten. Zoals Freya de kleindochter is van Remi Piryns, en Bruno de Lille waarschijnlijk wel een verwant zal zijn van Jozef de Lille, zo is Hermes Sanctorum de zoon van Johan. Onvervalst en onaanvaardbaar fascisme.

  • Excuseer Jean, maar ik vind deze commentaar nogal kort door de bocht, en redelijk extremistisch. Volgens mij zijn er niet veel dingen die duidelijk zijn voor iedereen, en kunnen we dat ook niet weten omdat we niet iedereen kennen. Het mag zijn dat een paar ecologisten facistische methoden gebruiken : daarom zijn ze niet allemaal zo. Ik ben overigens niet op de hoogte dat Johan een zoon heeft die Hermes heet en in de politiek zit, maar ik zou zelf geen oordeel over Hermes uitspreken omdat ik die man niet ken, en zeker niet omdat ik niet weet wat hij precies doet of waar hij voor staat. Met respect, een veralgemenend oordeel als bijvoorbeeld ‘facist’ vind ik zeker niet ter zake ; zulke oordelen zien we volgens mij op forums al genoeg, en ik krijg zelf ook al genoeg van dergelijke algemene krachttermen naar het hoofd geslingerd. Daar is volgens mij niemand mee gebaat, en het draagt weinig bij tot de discussie. No offence.

   • @Jan

    Ik denk dat Jean ironisch doet, en dat mag hij. Remi Piryns (1920-2004) was jurist, Flamingant en notoir voorstander van de Grootnederlandse gedachte. Foute man dus, en in last na de oorlog. Zijn zoon is de Linkse Journalist (o.a. Humo) Piet Piryns, en de kleindochter is Freya van Groen.

    Jozef De Lille was eveneens een foute Flamingant die aanleunde bij het VNV, maar weliswaar uitgesproken pacifist was. Inhoeverre de groene Bruno de lille verwant is met Jozef, weet ik niet.

    Het is in elk geval merkwaardig, en ik kan de frustratie van sommige oudere Flamiganten wel begrijpen. Maar dat is weer een heel ander verhaal. Trouwens, de Nazi’s hadden een uitgesproken voorkeur voor het contact met de natuur…waren eigenlijk groenen avant la lettre. Zo zie je maar hoe relatief alles is.

 59. Rudi Verstraeten

  Ik vind bovenstaande reactie absoluut ondermaats. Waarom treedt de webmaster (J. Sanctorum?) hier niet op? Hermes Sanctorum is inderdaad Groen-parlementslid, maar geen fils a papa die het met vaders naam maakt, zoals Jean-Jacques, Freya etc. Johan Sanctorum is politiek, denk ik, van een andere strekking, eerder een anarchist, maar absoluut geen fascist. Dat is gewoon te onnozel voor woorden. Ga ergens anders zeiken, Jean.

  • @ Rudi verstraeten

   Je zal wel zien dat als je het VB aanvalt, deze site een invasie te verwerken krijgt van aanhangers, waarbij je al blij mag zijn dat je niet wordt uitgescholden.

   @ The kid : als ik stel dat Dewinter als Islamkenner ongeloofwaardig is, wat heeft dat dan met Vogels en Gennez te maken ? Bij mijn weten hebben de dames zich nooit aldus opgeworpen, laat staan een boek over de Islam geschreven. Altijd hetzelfde : wie kritiek heeft op het blok is onmiddellijk een aanhanger van Links.

   En over de hypocrisie van het VB nog dit : een racistische harde kern provoceert en agresseert doelbewust, al 25 jaar. De brave burger, die inderdaad problemen ziet met migranten, trapt erin en volgt. Het probleem escaleert, en het VB roept triomfantelijk van ziedewel. Wilders doet overigens in NL hetzelfde : beledigen, provoceren en vooral het probleem buiten elke proportie opblazen. Dit draagt absoluut niet bij tot een oplossing, wel integendeel. En dat is net de bedoeling. Ooit al een haalbare oplossing gelezen vanwege het VB ? Slogans en kreten, dat wel. Ook al maakt het VB gedeeltelijk een juiste analyse, waar is de oplossing ? Zij zijn niet de vaders van het inburgerinsbeleid, dat is de N-VA.

   • @Hans

    Ik vond dit schitterend geformuleerd. Volledig akkoord. Wat de ‘vader’ van het inburgeringsbeleid betreft vind ik echter dat je de NV-A teveel eer toekent. Er zijn al sinds decennia, of zelfs langer, heel veel gewone, onbekende en welwillende mensen betrokken bij die inburgering van allochtonen, en als ik mij niet vergis is dat inburgeringsbeleid er slechts dankzij hen gekomen. Er is bovendien nog een verschil in een beleid ontwikkelen, en het ook in de praktijk omzetten. En het is in die praktijk dat het schoentje nog altijd wringt, zo heb ik tenminste een aantal jaren geleden in die praktijk ondervonden. Zijn de cursussen Nederlands en Inburgering nog altijd volzet, en zijn er nog steeds dezelfde grote moeilijkheden om mensen die geen woord Nederlands spreken – voor laaggeschoolde vreemdelingen is nederlands een zeer moeilijke taal – de eerste beginselen van onze taal te leren ? Ik vrees van wel. Iets voor ons beruchte inburgeringsbeleid om daar wat aan te doen, zo lijkt me.

   • de oplossing is simpel : aanpassen of oprotten.
    U mag dat dan wel “te” hard verwoord vinden maar in essentie is het wel hetzelfde als de nva haar inburgeringsbeleid. Het is de logica zelve voor een groep die zich voor atijd (daarin verschilt de moslimallochtoon met de oost-europeaan) hier wil settelen.

    Na 4 jaar lang in een allochtone wijk gewoond te hebben besef ik dat duidelijkheid ook een belangrijk deel van de oplossing is. Of denk U dat we met ons ‘genuanceerd’ gezeik van de voorbije decenia enig respect hebben gewonnen bij deze groep.

 60. @jan braeken

  De N-va is de partij die het inburgeringsbeleid wettelijk vorm heeft gegeven, met als essentieel element de VERPLICHTING voor inwijkelingen om het inburgeringstraject te volgen. In “linkse weldenkende kringen” heeft men ook initiatieven genomen, maar allemaal veel te vrijblijvend en zonder de minste vorm van verplichting. Veelal kwam het neer op gepamper en het cultiveren van een slachtoffercultuur (wij worden gediscrimineerd meneer !) Allochtonen hebben niet alleen rechten, ook plichten. En het is hun elementaire plicht om het nodige te doen om hun bijdrage aan de samenleving te leveren, en voor zichzelf te kunnen instaan. En dat was toch een hele doorbraak, al was het maar omdat het een redelijke beslissing is, zonder gescheld, met respect voor vreemdelingen, perfect verdedigbaar op basis van het gezond verstand, maar toch afdwingbaar.

  En dat er nog problemen zijn is evident, maar niet de essentie.

  • Jan Braeken

   @Hans,

   Voor mij vergist u zich in de essentie. Een sociaal beleid van gelijk welke partij zonder praktijk, inclusief inburgering, is een lege doos, net zoals bijvoorbeeld een veroordeling zonder de uitvoering daarvan zinloos is. België schijnt geweldig goed te zijn in de vorming van hoogdravende politieke theorieën en wetten, en barslecht in de praktijk, vooral wat kansarmen betreft. Dat is uiteraard omdat die sociale praktijk ten behoeve van kansarmen geen geld opbrengt maar geld kost. En tja, geld ? Money is too tight to mention. Not for Fortis ? Not for Fortis. Not for corruption ? Not for corruption.

   Ik weet niet of jij het boek “Bankroet – Hoe Fortis al zijn krediet verspeelde” van de economische journalisten (bij De Tijd) Stefaan Michielsen en Michaël Sephina hebt gelezen. Daarin kan je lezen waar al het geld dat naar kansarmen en de praktijk van inburgering zou moeten gaan naar toe gaat, om vervolgens in duistere, bodemloze financiële putten te verdwijnen. Die putten zijn niet louter Belgisch of Europees ; de crisis is mondiaal. Neen, de essentie is niet het inburgeringsbeleid van de NV-A op het lapje grond genaamd België in deze discussie. Zulk een redenering is reductionistisch en deterministisch. De essentie is veel groter, veel ingewikkelder en evolutiever, en veel samenhangender.

   • @ jan

    Kan allemaal wel zijn, maar her verband tussen het inburgeringsbeleid van de N-va en de bodemloze putten van Fortis ontgaat me toch een beetje. Beleid kost geld, zeer zeker, niet altijd goed besteed, maar dat er niks gebeurt…komaan. In elk CVO kan je voor een prikje prima cursussen NL of informatica volgen, om maar eens iet s te noemen. Da’s concreet en tastbaar, de bodemloze dusitere financiële puttenzijn me iets abstracter…

 61. @ the kid

  Duidelijkheid is zeker nodig, maar is niet hetzelfde als schelden of denigrerend taalgebruik.
  Aanpassen of oprotten, vreemde ratten rolt Uw matten is duidelijk. Ik wil dat immigranten zich aanpassen aan onze taal en cultuur is even duidelijk, maar beleefd en correct geformuleerd. Is dat nu allemaal zo moeilijk ? Een deel van de Vlaamse Beweging heeft nu eenmaal een traditie van schelden en agressief taalgebruik, en blijkbaar is die onuitroeibaar. Is dat frustratie ? Met azijn vang je geen vliegen. Of nog : Is Den Vlaming nog steeds zo taalgehandicapt dat hij niet in staat is kort en goed en beleefd te zeggen waarop het staat, zonder in brutaliteiten of gescheld te vervallen. Het is een zielig teken van zwakte. Proleten schelden ook uit onmacht, en misschien voelen bepaalde migranten dit gebrek aan zelfvertrouwen wel aan, nietwaar Aboe Jajah ? Denk daar verdorie eindelijk eens over na.

  • hebt u ooit al eens allochtonen tegen elkaar horen spreken?
   Uw beleefd formuleren wordt gewoon als zwakte aanzien (wat het ook is). Trouwens na 30 jaar mag men wel eens zijn stem verheffen en woorden ‘alsjeblieft’ , ‘het zou voor iedereen het best zijn’ weglaten

   • @ the kid

    Als die arabisch of Turks tegen elkaar praten klinkt dat misschien agressief, maar is het dat wel? Ik versta er alvast niks van, U wel ? En als U beleefdheid als zwakte aanziet, dan heeft U niks begrepen van wat ik wou zeggen. Tant pis.

   • @Hans Becu

    Het klinkt niet alleen agressief , het is ook agressief (neem dat maar van mij aan). Sommige migranten spreken zelfs Frans of Nederlands tegen elkaar.
    Een multiculturalist zoals U zou toch moeten weten dat beleefdheid cultureel bepaald is.

   • @The Kid,

    Wat door u, en door de enkele gesprekken tussen allochtonen die jij meent juist te hebben geïnterpreteerd wordt aanzien als ‘zwak'(kenden die mensen overigens voldoende Nederlands om de honderden contextuele interpretaties van het woord ‘zwak’ te verstaan), kan men toch bezwaarlijk veralgemenen naar de hele allochtone gemeenschap toe. Zijn die allochtonen trouwens plots uw voorbeelden met het gebruik van dat woordje ‘zwak’ ? Uitstekend ! U nuanceert uzelf ! Alsjeblieft !

 62. Jan Braeken

  @Hans,
  https://visionairbelgie.wordpress.com/2009/08/05/opendeurdagen/#comment-11084,
  Ik zag de ironie niet, maar het kan zijn dat ik mij heb vergist, gezien geen van die namen (behalve Piet Piryns) mij bekend is.

 63. @the kid

  Beleefdheid is cultureel bepaald. Dat betekent dus dat dat andere culturen onbeleefd kunnen overkomen zonder dat ze de bedoeling hebben onbeleefd te zijn.
  Indien er interculturele misverstanden opduiken, dan kan het toch niet zo moeilijk zijn de boodschap : “pas U aan, zoniet kan U niet blijven” op een duidelijke, ondubbelzinnige maar toch beleefde manier te verwoorden. Of niet soms ?
  Of dacht U soms dat immigranten “vreemde ratten, rol Uw matten” niet begrijpen en niet als beledigend ervaren ? Overigens ben ik geen multiculturalist. Lees maar hierboven wat ik erover schreef.
  En ik heb ook nooit gezegd dat allochtonen geen blaam treft. Ik zeg alleen : agressie lokt agressie uit, bemoeilijkt elke redelijke oplossing en zorgt alleen maar voor escalatie.

  • “Agressie lokt agressie uit”

   Deze uitspraak bevat dan wel waarheid maar u dwaalt als u denkt dit probleem op te lossen valt zonder enige vorm van agressie (laten we hopen niet fysiek). De tijd van als we maar met elkaar praten komen we er wel uit is definitief voorbij. Dat laatste is misschien de grootste leugen die ’69 generatie ons heeft voorgehouden.

   • @The Kid,
    Er is voor mij geen verschil tussen verbale agressie zoals jij en sommige anderen op dit forum blijkbaar voorstaan, en fysieke agressie. Diegenen die zich aan één van beiden schuldig maken weten niet alleen niet wat agressie allemaal teweeg brengt bij mensen die ze niet kennen – niet alleen bij diegenenen naar wie die agressie is gericht, maar vooral ook onschuldige omstaanders ; ze weten over het algemeen niet veel. U mag dat noteren. Agresssie is de eeuwige keerzijde van onwetendheid, en het is niet een cirkel maar een spiraal.

   • Voor de wet is er anders een héél groot verschil tussen verbale en fysieke agressie. (tenzij die verbale agressie het dreigen met fysieke agressie betreft)

 64. Mohamed en Youssouf

  Wij zijn WEL braaf , maar niet altijd

 65. @Hans,
  https://visionairbelgie.wordpress.com/2009/08/05/opendeurdagen/#comment-11097
  Met respect, ik denk dat het verband tussen dit artikel en Fortis u ontgaat omdat u te weinig van de Fortis-saga kent. Na het lezen van dat boek wat ik vernoemde zal u de verbanden kunnen zien. Er zijn namelijk ook zeer rijke allochtonen die eveneens bij Fortis werkzaam zijn, aan de top, en niet alleen in die bank.

  Wat de hopeloze praktijk van de inburgering betreft kan ik u alleen maar aanraden eens in zulk een CVO te gaan werken, of beter, een aantal jaren in de sociale sector in Antwerpen ervaring op te doen, waar u met vele allochtonen aan de rand van de samenleving in contact zal komen. Dan zal u onmiddellijk begrijpen wat er werkelijk achter de façade van dit zo mooie inburgeringsbeleid schuilt. In dat sociale werk zal u steeds weer opnieuw dagen lang en enkele honderden telefoons lang zoet zijn met het vinden van één betaalbaar krot van een appartement of één rotjob, voor één vreemdeling zonder woonst en zonder werk, en zal u voelen wat voor bergen zinloos werk u elke dag opnieuw moet verzetten om de fantastische Belgische administratie nog maar te bewegen het hoogst noodzaklijke voor uw cliënten te doen. Als u het langer dan drie jaar volhoudt – dat valt te bezien, dat verzeker ik u -, en u bent nog steeds zeer alert en ziet nog steeds alles wat u moet zien, dan zal u stilaan de razernij beginnen te voelen die ik ook voelde, omdat er absoluut niets verandert aan die hemeltergende inertie van ‘inburgering’. En dan zal u beseffen dat het inderdaad alleen maar om geld draait, en niet om die vreemdelingen. Ik hoop dat u mij dan gelijk geeft.

  Overigens daag ik iedereen uit die het woord “pamperen” zo graag in de mond neemt, om mij eens één concreet, gedetailleerd omschreven voorbeeld te geven van één vreemdeling die hier in België gepamperd wordt, en dan eens een zeer nauwkeurige omschrijving te geven van het eigen gepamperde leven, ter vergelijking. Dan zal het rap gedaan zijn met dat gepamper, zoveel is voor mij duidelijk. Ik hou mij liever een beetje dichter bij de waarheid : er zijn weinig Belgen die echt weten hoe sommige vreemdelingen hier in België overleven, laat staan sommige Belgen, dus uitspraken over pamperen, met respect, lijken mij eerder voor diegenen die dat stadium nog niet zijn ontgroeid. Overdrijven kan in twee richtingen, en het zijn alleen onwetenden die alleen één richting willen zien, en blind blijven voor realisme.

  • heb jij nu nog niet door dat we hier vooral over Marokkanen en Turken bezig zijn , die hier dan nog geboren en getogen zijn.

   Waarom probeer jij eigenlijk alles op één hoop te gooien?

   • @ The Kid,
    Voor mij gaat het hier duidelijk om veel meer dan de vernoemde nationaliteiten, omdat onze gevangenissen bevolkt zijn met allochtonen van meer dan 100 nationaliteiten (dat las ik vandaag in de krant). Onsnappen is geen exclusief voorrecht voor die twee nationaliteiten, dat is overduidelijk.

    Verder meen ik, met respect, dat datgene wat u ‘op één hoop gooien’ noemde een activiteit is van uzelf. Ik tracht de logische orde in een groter geheel te definiëren, – dat kost tijd omdat dat geheel zo groot en complex is -, zeker geen wanorde, en ik kan u alleen maar vragen en hopen dat u er geen chaos van maakt.

 66. @Jan

  The kid heeft gelijk. Het inburgeringsbeleid is voor nieuwkomers, en daar zitten effectief sukkels bij, en degenen die hier geboren zijn, dat is niet hetzelfde verhaal.
  Maar is dat ze sukkels zijn is dat nu verdorie allemaal onze schuld ? Zelfs een krot is voor hen een paleis, en ik weet een ding zeker : toegang tot gezondheidszorg alleen al is voldoende om ze te blijven lokken, want in hun land is ziek worden een drama. Ik ben het eigenlijk eens met wat Urbanus ooit zei : “zijn wij dan zulke racisten en onmensen als we illegalen, dat wil zeggen mensen die hier niet mogen zijn, laten betogen, gebouwen bezetten en een SIS-kaart geven waarmee ze naar de dokter kunnen”
  Wat je zeker niet moet doen is onze normen op hen toepassen. En wat dat pamperen betreft : praat eens met OCMW-fuctionarissen…

  • het valt me op dat iedereen die betrokken is met de vreemdelingproblematiek ook alles op één hoop gooit. Dit terwijl er volgens mij 3 groepen zijn Turken en Marokkanen(en alles ertussen), oost-europeanen en effectieve vluchtelingen (zowel economisch als politiek). Deze 3 groepen hebben specifieke kenmerken en problemen.

  • @Hans & The Kid,
   Goed heren, indien jullie per se gelijk willen hebben zonder tot op het bot te gaan is dat voor mij zeer eenvoudig. Einde discussie. Om te eindigen hoop ik dat jullie ooit eens een miljardair tegen het lijf lopen, die zijn miljarden door decennia corruptie, afpersing en moord heeft bijeengeharkt, en zich gedurende al die tijd oneindig tot de macht oneindig heeft laten pamperen door honderden hoeren, werkslaven, huurmoordenaars et cetera. Hopelijk doorziet u hem dan tot op zijn beenderen, en laat u zich vanaf dat moment nooit meer afleiden door allochtonen van welke nationaliteit ook die duizend of tweeduizend euro per maand zogenaamd ‘niet verdienen’. Ik kijk naar de verhoudingen, en ik hoop jullie ook. Want die verhoudingen zijn niet wat de massa denkt.
   Beste groeten, en tot ziens.
   Jan Braeken

   • @Jan

    Dat van die miljardair kan allemaal wel zijn, maar ik vind dat een andere discussie. Onze samenleving kan die instroom van migranten niet verwerken, en het eerste slachtoffer daarvan dreigt uiteraard niet die miljardair, maar de gewone Vlaming te worden. Als U dan toch zo solidair bent, denk dan ook even aan hen. Kan je nu echt geen beetje begrip opbrengen voor die gepensioneerde, die heel zijn leven gewerkt heeft voor een pensioentje van pakweg 1000€ en een rijhuisje, en dan vaststelt dat de bescheiden stadsbuurt waar hij woont een invasie te verwerken krijgt van immigranten die bijna evenveel krijgen van het OCMW als hij. En mogen wij svp van migranten en asielzoekers vragen ook eens een beetje met onze Jan rekening te houden ?
    Hoe zou jij je voelen als door die invasie heel je buurt verloedert, en het straatbeeld volledig gedomineerd wordt door mensen die je taal niet spreken, vanalles onder elkaar regelen waar je niks van snapt, en rondlopen in Djellabahs en Burka’s enz enz enz. Het is precies de volstrekte en vaak hautaine miskenning van dat gevoel bij gewone mensen door “weldenkend links” en andere loftsocialisten ofte “Gauche Caviar” die het VB groot heeft gemaakt.

   • tiens ik ken zo een gasten, maar die heb jij waarschijnlijk geregulariseerd. Mensenhandel is vandaag de meest opbrengende industrie

   • @Hans Becu

    Volgens Philippe Moureaux moeten die Jannen zich maar aanpassen. Volgens die Philippe zijn die Jannen nu net het probleem.

  • @ Hans (over de zogenaamde ‘sukkels’),

   No offence, en met respect :
   al diegenen die leven alsof wij geen (koloniaal) verleden hebben – die dus leven alsof de geschiedenis niet bestaat, ook niet hun eigen geschiedenis -, missen zonder de minste twijfel het verband tussen de huidige economische en politieke migratie van de respectloos vernoemde ‘sukkels’, en de historische, koloniale, Westeuropese uitbuiting van zowat alles wat zij op dat moment ‘een land’ noemden. Ik heb uiterst zelden tot nooit iemand horen spreken van het begrip historische schuld, of over historische verantwoordelijkheid. Welnu, ik spreek er nu over. U mag nu zelf uw conclusies trekken of u vanaf nu eveneens nadrukkelijk historisch wil denken, of dat u de historieloze, bekrompen, volgzame massa wil volgen.

   Elke Westeuropees land krijgt vandaag terug op zijn bord wat het in haar koloniale verleden generaties lang louter zelf heeft veroorzaakt : noodlijdende vreemdelingen, of diegenen die met alle mogelijk middelen niet meer in de totale chaos die deze Westeuropese kolonisatie in die landen achterlieten willen leven. Hopelijk leren al die Westeuropese landen nu hun historische les snel, want ze zullen wel moeten.
   Groeten.

   • @ Jan.

    Van dit soort politiek correct gedaas krijg ik het …. Dat eindeloos geculpabiliseer. Net zoals Verhofstadt die zich in Rwanda staat te excuseren omdat de negers daar elkaar uitmoorden, en nota bene 10 para’s afknallen die met een VN-mandaat humanitaire hulp komen bieden. Ofwel beschouw je de Rwandezen als onze gelijken, en dan zijn ze zelf net zo goed verantwoordelijk voor hun daden als wij dat zijn, ofwel blijf je ze behandelen als kinderen en blijft de stoute blanke pappie verantwoordelijk voor alles wat ginds foutloopt, ook al is zoonlief al 50 jaar (onafhankelijk).

    Willen we daar eindelijk eens mee ophouden ? In de tijd van de Belgen in Kongo hadden de negers tenminste te eten, en was malaria uitgeroeid, waren er wegen, scholen en ziekenhuizen en prachtige steden. Nu is er alleen eindeloze miserie.
    En willen we heel de koloniale periode eens in haar historische context beoordelen ? De middeleeuwers hielden er praktijken op na die we vandaag absoluut verwerpelijk vinden. Het is volkomen zinloos om hen met met de normen van vandaag te veroordelen.

    En datzelfde patroon van zelfbeschuldiging vind ik terug in de benadering van immigranten hier : het is onze schuld, zij zijn het slachtoffer, maar over HUN verantwoordelijkheid wordt nauwelijks gerept.

    Een goede raad jan : rust wat. En kijk op “net gemist” eens naar de prachtige Canvas serie, “Kongo”. You’ll see.

   • Wij mensen die vandaag leven hebben de miserie niet gecreëerd, we hebben ze geërfd. (of om te quoten uit het recent uitgezonden Reservoir Dogs: “I didn’t create this situation; I’m dealing with it.”) Net als vele soorten rijkdom overigens.

    “En datzelfde patroon van zelfbeschuldiging vind ik terug in de benadering van immigranten hier : het is onze schuld, zij zijn het slachtoffer, maar over HUN verantwoordelijkheid wordt nauwelijks gerept.”

    Tja, die linkse Kerk hé! En hun versie van de erfzonde: “wat zijn we toch allemaal vies, mààr: ik geef het tenminste al toe dat ik schuldig ben, wat me dan toch al minder vies maakt dan de heidenen die het niet toe willen geven.”

   • @Hans, (opnieuw over ‘mea culpa’, en geschiedenis)

    Stel dat een Belg wordt opgepakt voor de moord op een onschuldige allochtoon. Hij bekent schuld, vliegt de gevangenis in, en wij zeggen : klaar is kees ; het probleem is opgelost, en hier hebben we zeker geen geschiedenis voor nodig; wij kunnen gewoon verder leven.
    De volgende dag wordt er een opnieuw een moord gepleegd. De schuldige is nu een allochtoon die een belg vermoordt. Hij wordt ook opgepakt, bekent, en vliegt ook de gevangenis in. ‘Klaar is kees,’ zeggen wij opnieuw, ‘business as usual. Niemand hoeft na te denken over de geschiedenis, het probleem is opgelost, we doen verder.’ Wat gaat er gebeuren ? Er komt geen einde aan de moorden, want het verband is niet gelegd, en de geschiedenis van de tweede moord is niet onderzocht. De daders zweefden in het luchtledige, en de slachtoffers ook. Ze hadden immers geen voorgeschiedenis, daarvoor hadden ze geen familie, geen ouders, geen vrienden ; ze aten voor de moord niet, spraken niet, dronken niet, ademden ook niet. Ze waren echt volledig afgesneden van al de rest, ze bestonden eigenlijk niet eens, en ik heb dit niet gezegd. Geen geschiedenis ? Het voorbeeld is te complex ?

    Voor mij is de realiteit omgekeerd. Historisch nihilisme – het culminatiepunt van historisch reductionisme – is een onderdeel van realiteitsnihilisme, en de omgekeerden daarvan zijn een evoluerende historische additie (toevoeging) en een dynamisch-realistische additie. Het fundamentele verschil tussen beide complementair-antagonismen is net dat nihilisme ook culpabilistisch en responsabilistisch nihilisme inhoudt, en evolutieve additie een ontwikkelend, generatieoverstijgend en samenhangend verantwoordelijkheidsgevoel voor iedereen mogelijk maakt, zowel bij allochtonen als autochtonen. En zo veel meer.

   • Nope, didn’t catch any of that.

 67. inschrijving

 68. @ the kid

  we zullen er maar mee ophouden zeker ? ik denk wel dat we mekaar begrijpen. zelfs Moureaux begrijpt dat.

  • De belangrijkste verwezenlijking is toch dat die Jan Braeken stopt met het forum hier te verzieken.

   • Herinschrijving (voor effe toch)

    @the kid
    Waar haalt u het recht vandaan om zo te spreken?
    Ik dacht juist dat een debat een uitwisseling was van gedachten, een discussie tussen mensen met verschillende
    meningen? Strevend dit op een respectvolle manier te doen (moeilijk soms dat geef ik zelf ook toe)
    Ik vind het degoutant.

   • De sublieme Greta 🙂

 69. @Hans & The Kid (onder andere over de miljardair),

  Van de ene kant moet ik jullie volharding in dit belangrijke debat bewonderen. Ikzelf had het bijna opgegeven, zoals jullie in mijn laatste commentaar konden lezen. Jullie geven mij paradoxaal genoeg tenminste gedeeltelijk de energie en de moed om opnieuw verder te doen, ondanks het feit dat jullie mij hier blijkbaar liever niet meer zien. Nu ben ik dus terug aan zet.

  Hans, ik vond uw laatste commentaar op sommige vlakken scherpzinnig en bemoedigend. Inderdaad moeten we zoals u zei zeker begrip opbrengen voor niet-bemiddelde Belgen, zowel voor gepensioneerden, langdurig werklozen van middelbare leeftijd, als voor werkloze of het levensminimum ontvangende Belgische jongeren die in een migrantenbuurt wonen. Net zoals het VB echter kunnen ook wij het slachtoffer zijn of worden van bewustzijnsvernauwing, indien wij ons net zoals zij laten meeslepen door onze gevoelens van woede betreffende locaal onrecht. Voor mij blijft echter een locale visie op het mondiale probleem van migranten, zoals ook het VB die heeft, dé valkuil of dé doofpot bij uitstek voor de waarheid daarover, omdat die waarheid enkel in het grotere geheel te vinden is, zowel ruimtelijk als in de tijd. De geschiedenis van menselijke migratie is bijvoorbeeld een onderwerp waar duizenden boeken over bestaan, en ik meen dat noch jullie noch ik daar voldoende over weten om zowel de specifieke context als de specifieke inhoud van vreemdelingenproblemen fatsoenlijk te begrijpen. Logische deductie leert mij alleszins dat niemand ooit het geweld van individuele, specifieke allochtone jongeren van nu zal begrijpen indien hij of zij niet de migratiegeschiedenis van hun specifieke ouders begrijpen.

  Voorts heeft niemand mij ooit het bestaan bewezen van een ondoordringbare, verblindende muur tussen enerzijds de samenwerking van door en door corrupte, mondiaal opererende, uiterst machtige en pathologisch geldzuchtige multinationals en corrupte regeringen zoals België en de VS, wereldwijd – zorgvuldig en in het geheim gecoördineerd door tientallen grote administratieve afdelingen van de Verenigde Naties – en anderzijds locale problemen van locale autochtonen of allochtonen. Ik meen dat zowel het VB als wij die ondoordringbare muur rechthouden zo lang wij ons niet scherp bewust worden, zijn en blijven van de vele en ingewikkelde administratieve niveaus tussen het mondiale en het locale, vooral in België. Die niveaus zijn de volgende : het gemeentelijke niveau, het provinciale en het gewestelijke niveau ; het federaal-nationale, confederale, bilaterale en multilaterale niveau (en hier het Europese) ; en het continentale en internationale niveau. Al deze niveaus zijn met al hun onderscheiden administraties onverbrekelijk met elkaar verbonden in een uiterst complex, ik herhaal oneindig complex netwerk (met dank aan de sublieme Greta), en ook daar kunnen zowel wij als het VB, voor elk niveau apart, weer zulk een ondoordringbare, verblindende muur optrekken. Indien die muur al bestaat, kunnen we hem ook neerhalen. In dat kader, en enkel in dat niveaugrens-overschrijdende en muren afbrekende kader, schreef ik in eerdere reacties nadrukkelijk over zowel het boek van Marie-Monique Robin die de corrupte, mondiale multinational Monsanto aanklaagde, over het boek van Jeff Hoeybergs “U wordt bestolen” dat de corruptie in kleinschaligere Belgische niveaus aanviel, als over het boek “Bankroet” dat de corruptie binnen het supranationale of trinationale bedrijf Fortis blootlegde (met hoofdkantoren in België, Nederland en Luxemburg, en een internationale verzekeringsafdeling).

  Ik hoop heren dat u nu de reden begint te zien waarom ik nooit zal ophouden te hameren op de werkelijk oneindig complexe samenhang, en waarom het stilaan mijn missie lijkt te worden om alle verblindende, ondoordringbare muren die mensen ooit in hun verbeelding hebben opgetrokken tussen de vele bewustzijns- en bestaansniveaus van allochtonen en autochtonen, louter met de bedoeling toch maar gemakkelijkheidshalve en heel normaal, heel gewoon en heel klein, Belgisch bekrompen en locaal te blijven denken, af te breken tot op de grond.

  Ik doe mijn best met die vernoemde sloopwerken van muren, die eindeloze promotiecampagne voor samenhang en een brede visie, maar het zal ook van jullie afhangen of zij alleszins hier op dit forum enig positief effect sorteren. In die zin kijk ik nu zeer nieuwsgierig uit naar jullie reactie.

  Groeten,
  Jan

  • ik geef uw één raad: zoek professionele hulp of een goede job. In ieder geval ga naar buiten en post niet meer op dit forum.

   Misschien kan ik u bereiken met wat filosofisch gezever. Jan u moet zich voorstellen dat uw gedachten als het ware water zijn. Nu is het zo dat uw gedachten verzamelt een goeie beek vormen waardoor een paar plantjes kunnen leven. Wat is nu uw probleem , u denk dat uw gedachten de amazone vormen (een rivier met een breedte van honderden meter (zelf kilometers). Weet u nu wat van uw klein beetje water (uw gedachten) geworden is -> de sahara , een grote dorre woestijn waarin zelfs het kleinste plantje geen levensvatbaarheid meer heeft.

   • @The Kid,
    Tja, wat moet ik daarop zeggen. Men kan u er in elk geval niet van beschuldigen geen fantasie te hebben. Maar nu nog de realiteit, mijn vriend. De r-e-a-l-i-t-e-i-t. Die is niet zo eenvoudig als uw fantasie. En zij is zeker niet zo eenvoudig als uw fantasieën over mij, over jobs, over zogenaamde ‘professionele hulp’ die u fantaseert, of, en vooral, over de filosofie. Want zij die fantasie en realiteit door elkaar halen, kennen noch de realiteit noch de realiteit van de fantasie, niet omdat ze zich vergissen, maar omdat niemand die kent. En dat zijn diegenen die op de duur niet meer zonder degelijke professionele hulp kunnen – er bestaat ook een destructieve soort daarvan, ter uwer in formatie -, maar het toch tevergeefs blijven proberen, met een catastrofaal resultaat voor henzelf. Het mag u dan ook niet verwonderen dat degelijke professionele hulp ook een degelijke filosofische basis heeft. Maar dat weet u.

   • dus ik moet rekening houden met een realiteit die ik niet ken? Wat wilt U zeggen dat ik dan maar met niks moet rekening houden?

  • @ jan,

   Dat heeft allemaal niks met bewustzijnsvernauwing te maken, maar met volstrekt normale menselijke reacties. Weeral dat geculpabiliseer. Een mens heeft behoefte aan territorium, identificatie en communicatie met zijn omgeving, en een zekere angst en wantrouwen voor het onbekende is volstrekt normaal. Daarom is dat nog geen xenofobie, bewustzijnsvernauwing of wat dan ook. En je kan in godsnaam gewone mensen toch niet verwijten dat ze reageren vanuit hun lokale omgeving? Wat heeft die gepensioneerde die zich in zijn migrantenbuurt volstrekt op zijn ongemak en ontheemd voelt, en zijn huis voor de helft in waarde ziet dalen omdat de buurt verloedert nu in ’s hemelsnaam aan jouw “mondiale dimensie van het migrantenprobleem” ?

   En wil je je nu eindelijk eens afvragen hoe het komt dat een heel stel migranten die zich hier gedragen alsof ze in Mekka of in hun Turks of Marokkaans dorp rondlopen, zich blijkbaar nooit ofte nimmer afvragen of dit ONS niet stoort. Of leg me eens uit waarom mensen totaal onvoorbereid hierheen komen zonder dat ze nog maar een flauw idee hebben wat hen te wachten staat, zoals duizenden vrouwen uit de volgmigratie. Dat zouden wij eens moeten doen, we werden vcor gek versleten. Of dat we sommige migrantenouders moeten dwingen hun kinderen naar de kleuterschool te sturen, omdat ze anders pas op 6 met een hopeloze taalachterstand in het 1e leerjaar starten, en daardoor hun leven volledig hypothekeren ? Of dat sommigen blijkbaar de illusie koesteren dat ze hier hun leven kunnen opbouwen zonder ook maar 1 woord Nederlands te spreken.En zo kan ik nog een tijdje doorgaan. Ik vind verdorie dat ze dat uit zichzelf zouden moeten weten, of zijn ze dan zo stom ?

   • Jan Braeken

    @ Hans,
    Je hebt volledig gelijk wat uw voorbeelden uit de locale praktijk betreft. Al die mensen hebben inderdaad niet onmiddellijk iets aan mijn theoretisch gemondialiseer, en zijn soms dadelijk geholpen met kordate en praktische locale symptoombestrijding.

    Ik beweer zeker niet dat het locale verdwijnt in het mondiale als men ze verbindt, in tegendeel ; het locale vormt een vast basisonderdeel van alle niveaus. Maar wat zie je in de praktijk bij die locale symptoombestrijding ? Massa’s problemen : locale politiek (waarin ook migranten zetelen) die kibbelt over ja’s of neen’s van nieuwe maatregelen, nieuwe regels of oude wetten, gemengde buren die ruzie maken, ruzie binnen de eigen allochtone of autochtone familie over ‘de anderen’, politie die verborgen racistisch is, goede beslissingen die achteraf herroepen of teruggeschroefd worden, inmenging van buitenstaanders, coruptie, … Idealiseren is ook in de lokale praktijk nefast. De realiteit is meestal anders dan wij ze graag voorstellen (soms ook beter). De positieve idealisering die wij spontaan op de vernoemde arme gepensioneerde toepassen is dezelfde als die we op jonge criminele allochtonen toepassen. Elk individu blijft voor mij een ingewikkeld raadsel, dat niet snel en waarschijnlijk nooit opgelost is. Voorzichtigheid lijkt mij veiliger dan snelheid, zowel in denken als handelen.

    Excuus Hans, maar nu ga ik uw raad opvolgen, en mijn bed in kruipen.
    Tot de volgende.
    Cheers.

 70. @ The Kid, (over de ‘gasten’ en ‘mensenhandel’),
  https://visionairbelgie.wordpress.com/2009/08/05/opendeurdagen/#comment-11120

  Zelfs ik die 5 jaar met slachtoffers van mensenhandel heb gewerkt, de eerste twee jaar bijna dag en nacht, kan niet beweren dat ik één van mijn cliënten voldoende ken om hen nu te beoordelen of te veroordelen. U weet dat men zelfs na enkele jaren mensen niet kent, laat staan na enkele ontmoetingen zoals u. Gezien naar schatting slechts ongeveer één vierde van alle aangemelde slachtoffers of vermeende slachtoffers geregulariseerd worden ; gezien die regularisatie slechts na een verplichte, intensieve begeleidingsperiode door een erkend centrum kan plaatsvinden, variërend van gemiddeld 2 à 3 jaar tot 8 jaar ; en gezien die regularisatie meestal pas na een lange lijdensweg voor die slachtoffers wordt toegestaan (ik bespaar u de gruwelijke details); lijkt mij uw ‘opmerking’ daarover zonder meer respectloos, kortzichtig en onwetend, niet alleen ten opzichte van de slachtoffers, maar ook mij.

 71. U moet niet de mensen kennen maar hun situatie. Als u echt al iets te maken heeft gehad met regularisaties (wat ik betwijfel) dan is dat een grof schandaal rekening houdend met de ingesteltheid die u tentoonspreid op dit forum.

  • @The Kid,
   Met respect en no offence, u fantaseert opnieuw, want ook de onverbrekelijke samenhang tussen mensen en hun situaties, en bijgevolg de kennis daarvan, zijn u vreemd. Over regularisaties spreek ik niet meer, want er zijn zoveel soorten regularisaties dat u ze niet kan kennen. Ik ken er een aantal van, maar zeker niet allemaal van buiten, en zeker niet de nieuwe soorten die men soms invoert. Al die soorten regularisaties zijn afhankelijk van … de situatie van mensen, en natuurlijk, van de grondige, exhaustieve kennis van beiden. Van de realiteit dus.

   • neenee, ik heb het volledig juist, u weigert om een standpunt in te geven (u denkt zelf dat dat een standpunt is). U staat dus eigenlijk voor niks en bijgevolg zijn ook uw meningen niks waard.

   • @ The Kid,
    Met respect, u mag navraag doen bij de Dienst Vreemdelingenzaken van uw gemeente hoeveel soorten regularisaties er zijn. Ook zij zullen al die soorten niet van buiten kennen, want het zijn er veel, en sommigen zijn weinig bekend omdat ze eerder zelden worden toegekend. Mijn standpunt is gebaseerd op feiten.

    Wat rekening houden met een realiteit die u niet kent betreft, meen ik dat iedereen, net zoals ik, vele aspecten van de realiteit niet kent. Dat is normaal, omdat er zoveel aspecten zijn, en volgens mij, zoveel aspecten als er mensen zijn. Dat wil uiteraard niet zeggen dat u met niets moet rekening houden, verre van. Het wil in feite zeggen, althans dat denk ik, dat u net zoals ik en iedereen rond mij, zonder vrees mogelijk kan rekening houden met onvoorziene omstandigheden, met nieuwe informatie over een bepaald onderwerp die iedereen wel af en toe krijgt via de krant, het journaal of het internet, of met nieuwe elementen waardoor we soms onze mening kunnen bijstellen of misschien herzien, of juist bevestigd zien. Ik bedoel dit positief. Rekening houden met niets lijkt mij zelfs niet mogelijk, want we houden misschien altijd wel minimaal rekening met onszelf.
    Groeten,
    Jan

 72. @ jan

  Wat je van the kid kan leren is de zaken simpel te houden en de essentie van je standpunt te formuleren. Jij verstikt je in je eindeloze complexiteit. Zo raak je er nooit uit.
  No offence.

  • Jan Braeken

   @Hans, (over The Kid)
   Ik ben het met u eens wat de buitengewone verleidelijkheid van simpele standpunten en inslaande essenties betreft, zoals the Kid inderdaad probeert. Maar sorry, (en no offence, noch voor jou noch voor The Kid), mijn eigen moeder heeft ook zo van die simpele, welwillende, ‘inslaande standpunten’ en essenties (die er geen zijn voor mij, maar soit), en zij maakt aan de lopende band catastrofale inschattingsfouten. Dit is slechts mijn inschatting, ok, en zeker niet zomaar overzetbaar naar anderen, maar ik heb tot nog toe geen reden gezien om aan mijn oordeelsvermogen zwaar te twijfelen. Ik slik niet de pillen die zij slikt ; ik neem er geen.

   Verder heb ik nog nooit het gevoel gehad in complexiteit te verstikken, in tegendeel. Dat is precies omdat die grenzeloze complexiteit mij ook een grenzeloze ruimte geeft om verder na te denken en te leren, zonder ophouden. In de oneindigheid voelt men zich nooit opgesloten, omdat er geen muren of grenzen aan zijn. Het is net het simplisme waar ik in verstik, omdat dat een saaie gevangenis is waar men niet meer uit kan, tenzij men er met alle macht uitbreekt. Dat laatste is niet zo eenvoudig als men denkt, want die simplistische gevangenis heeft wereldwijd enkele miljarden cipiers ;-). Zij willen allemaal dat simplisme bewaken, sommigen als garantie, voor hun al te grote simplistische macht, en hun al te grote simplistische bankrekening. (Tellen kan het kleinste kind). Neen, met respect. Ik moet nergens uitraken, want ik zit nergens in. Iedereen zit in de oneindigheid, en iedereen kan dat beseffen. Maar in de s-gevangenis is het zodanig overbevolkt dat stikken de regel is. Dus daar blijft men best buiten. En is men er buiten, dan staan de volgende gevangenissen klaar om ook daar weer uit te breken : die van de familie, van de vrienden, van een relatie, van werk, van geloof. Vervolgens van de eigen cultuur, van wetenschap, van de planeet aarde. En dan botst men op de voorlopig laatste twee gevangenissen : die van het wetenschappelijk gedefinieerde universum, en van de taal. Nog veel werk voor de boeg.
   Cheers!

 73. @Hans, (over geculpabiliseer en PoCo)
  https://visionairbelgie.wordpress.com/2009/08/05/opendeurdagen/#comment-11138

  Ik mis uw punt van ‘eindeloos’ culpabiliseren bij mij (ik ga niet al mijn posts nalezen wat dat betreft), en over mijn PoCo-gehalte mis ik helemaal de pointe, gezien mijn nadruk op corruptie, ook Belgo-politieke, en op gebricoleer met gefantaseerde muren die de Belgische Politiek gewoon zijn.

  Ik heb ook nergens beweerd dat wij blanke papa’s zijn en allochtonen kinderen. Sorry Hans, dat zijn uw woorden.
  Wat ik wel zie (en u zag dat ook al) is dat afgeven op zogenaamde ‘PoCo’s’ blijkbaar een nieuwe mode is, net zoals het plotse, veelvuldige gebruik van de woorden ‘pedant’ en ‘PoCo’. Met uw toestemming, Ik heb nog nooit de mode gevolgd, en ik zal dat ook nooit doen. Dat lijkt mij een zinloze bezigheid, maar iedereen is vrij wat dat betreft.

  Wat de grote verantwoordelijkheid van migranten voor hun eigen problemen betreft ben ik zonder meer akkoord, dat mag u niet verrassen. Hetgeen ik wou aantonen is dat men weer niet in het andere uiterste moet vervallen (dat doen we al onze hele menselijke geschiedenis lang), en ik deed dat door bepaalde Belgen een spiegel voor te houden. Ik wou tegengewicht geven voor een al te grote culpabilisering van migranten, waar het op dit forum en elders van wemelt. Ik ben louter voorstander van een gematigd evenwicht wat dat betreft, niets meer of niets minder. Niemand is heilig.

  Waar ik gewoon van baal is dat sommige mensen soms anderen willen imponeren met grof taalgebruik en zogenaamd ‘ik zeg wat ik denk, klinkt het niet dan botst het’, of nog ‘alles mag en alles kan’, terwijl de minste analyse van wat ze dan precies zeggen voor mij steevast ‘bedrog’ op de teller geeft, of ‘onzin’. En het kan best zijn dat ook ik hier volslagen onzin uitkraam. Geen probleem. Als gelijk wie mij fatsoenlijke tegenargumenten voor die onzin geeft, dan beken ik dat onmiddellijk. Indien die argumenten er niet komen, dan hoop ik alleen dat mijn onzin hier niet dezelfde is als de onzin van gelijk wie, want dan kan ik er inderdaad beter mee stoppen. Want dan lijkt mij alles onzinnig.

  Tja, Hans, het klinkt allemaal te netjes wat ik zeg, je hebt gelijk. Ik zou ook eens wat moeten vloeken en tieren en zo, en razen, ‘om te laten zien dat ik leef’. Kwestie van toch niet té fel op te vallen tussen anderen. Onder die andere zijn ook allochtonen, wees gerust. Maar wat helpt mij dat gevloek en getier ? Absoluut niks. Want ook daar zet ik dan weer nieuwe zelfdestructieve spiralen in gang, waar ik zelf in wordt meegesleurd. No way. Als er twee spiralen zijn die ik in gang wil zetten, dan zijn het de twee spiralen van ar… (u weet wel), pro en contra. Want dan wordt het interessant. De rest is tijdverlies.

  Over historische contexten moeten we eens een hele boom opzetten denk ik. Beginnen met Arnold Toynbee bijvoorbeeld, en dan Hegel, Jung erbij, Freud misschien, Hobsbawm, en waarom niet Marx ? Een beetje Communisme, of met een kleine c, haar oorsprongen in de middeleeuwen (Archie Brown, 2009), als test van de kennis ? Maar laat ons dan maar ineens tien nieuwe fora tegelijk openen, want we zullen plaats te kort hebben denk ik, en tijd ook. Zin ?

  ‘Nothing is impossible if you have patience.’

  (Ik weet niet van wie dat citaat is, maar ik vind het subliem).

  Groeten,
  Jan

 74. @JAN

  Du choc des idées, jaillit la lumière. En het is geen kwestie van vloeken of tieren, heel dat migrantenprobleem is er gekomen door een manifest gebrek aan gezond verstand bij de linkse kerk en een deel van de migranten zelf. Ik heb me in deze duidelijk afgezet tegen de houding van het VB in deze, die ik contraproductief vind. Maar een zeker parler-vrai lijkt me de enige manier om tenminste een deel van de migrantenbevolking te responsabiliseren. Maar ik vrees dat het al voor een deel te laat is : ik vrees dat degenen uit de migrantenbevolking die zich in sterke mate integreren, zoals een aantal politici van Turkse Orgine, door de meer traditionele achterban uitgestoten worden. En daarom moet je naar “Kongo” kijken, waar in het laatste deel een en ander duidelijk wordt.

  • Ik heb vooral de indruk dat vooral de mannelijke allochtone politici met een dubbele tong spreken. U moet vooral een letten op wat ze niet zeggen (Selahattin Koçak vb).

   • Heel juist, want moeten de kool en de geit sparen, én zieltjes winnen bij de allochtone bevolking voor de soc. zuil.

   • @hans becu

    ik vrees eerder het omgekeerde, men wilt de autochtone zuil niet afstoten.
    Als men bv Van den Brempt met grote glimlach ‘men only’ en ‘women only’ fitnesszaken ziet openen met naast haar de imam weet men wat de ware aard is van de linkse top.

  • Jan Braeken

   @ Hans,
   Ik denk dat we het ongeveer eens zijn over responsabilisering en de evenwichtige manier van communiceren. Volgens mij is het zeker niet te laat, omdat we geen andere optie hebben dan samenleven in alle rust, en we dat wel zullen moeten leren indien geweld de kop op steekt. Het duidelijk aangeven van grenzen naar elkaar toe, vooral met duidelijk afspraken, regels en wetten die toegepast, gecontroleerd en nageleefd worden, zou al veel helpen meen ik. Hier in Genk bijvoorbeeld (Limburg) meen ik te weten dat de politie in het verleden eens stevig tegen groepjes allochtone probleemjongeren heeft opgetreden, en vanaf dan waren de problemen grotendeels opgelost.

   Ik ga eens kijken naar ‘Kongo’ op Canvas. Bedankt voor de tip.

   • @ jan

    daar zeg je zoiets : communiceren. Het probleem is net dat met een aantal migranten niet te communiceren valt, omdat ze de taal niet leren.
    je kan dan ook geen regels, noch wetten noch afspraken met ze maken.

    We zullen sommigen onder hen stevig bij het nekvel moeten grijpen en ze de gevolgen van de integratie-onwil in de portemonee moeten laten voelen, anders blijft het bij mooi gepraat, waarbij de liefde steeds van dezelfde kant moet komen…Het is toch op de keper beschouwd godgeklaagd dat we een heel inburgeringsbeleid moeten voeren, inclusief sancties, wat ons een fortuin kost, om sommigen onder hen te dwingen de meest elementaire stappen naar integratie te zetten. Kunnen ze dat nu deels niet zelf regelen? Koop een vlaamse krant, praat met je buren en kijk naar de VRT ipv de satelliet. Nogmaals, dat is allemaal geen kwestie van poco of niet, het is een zaak van gezond verstand en realisme. En ik kan me niet van de indruk ontdoen dat sommige migranten zich zeer bewust nestelen in hun taal- en integratieacherstand. Ikke niet begrijpen, weet je wel… Dan kan je ze ook niet tegen hun voeten geven en met hun neus of de feiten drukken of ze voor hun verantwoordelijkheid stellen. Makkelijk zat dus, en het doet me denken aan mezelf als ik in het buitenland aangehouden word wegens te hard rijden : ik spreek alleen Nederlands, comprends pas, en dan zie je die flik langzamerhand wanhopig worden. De kans dat hij het opgeeft en je van miserie laat gaan is zeer reeël. En dat gebeurt ook bij allochtonen : de functionaris of de flik geeft het op, want communicatie is veel te lastig, enerverend en tijdrovend. En de allochtoon bereikt zijn doel : men laat hem met rust. Niks resonsabilisering dus.

   • @Jan
    volledig mee eens!
    Verder: deel ik sterk uw kijk op de complexe samenhang. De realiteit is wat mij betreft gelaagd. Verleden loopt door in het heden.
    Maar om problemen op te lossen moeten we kunnen concretiseren. Zelf vind ik dat moeilijk omdat ik heel erg op ga in die diversiteit,waaronder verhalen van mensen,vanuit een sterk sociaal voelen.
    ‘Ge kunt niet voor iedereen goed doen’ zei mijn bomma altijd, en dat is het nu net voor mij: ik wou dat ik dat kon. Soit.
    @Hans
    In grote lijnen ben ik het met u eens i.v.m. responsabilisering, vooral ook omdat u to the point (wat ik moeilijk kan) komt op een respectvolle manier.U heeft ook gelijk waar u zei dat men over
    de gevoelens en beleving van de autochtoon ten opzichte van de stroom van allochtonen in zijn buurt is heengegaan. Men heeft toen niet naar de hele context gekeken.Ook hier ken ik veel verhalen over, oa van mensen die met gezinnen werken, zowel autochtoon als allochtoon. (maar ik ga die jullie besparen)

    @the kid
    op een debat over migratie (wat al zo lang bestaat als de mensheid)mag er toch wel wat ‘gegraven’ worden in de lagen die er onder liggen en mag er toch wel wat gefilosofeerd worden, niet? Ook al brengt ons dat niet direct tot concrete oplossingen. Uiteindelijk is dit forum zelf van een filosoof, nl. Johan Sanctorum.
    Ok; Ik heb hier eigenlijk veel geleerd,
    vriendelijke groeten en misschien tot nog eens.
    Greta

   • @ hans becu

    een duidelijke communicatie begint met duidelijke regels.
    Een typisch voorbeeld van waar het misloopt in België is gans de hoofddoekhistorie in het atheneum van Antwerpen.
    Men verbied de hoofddoek in de school wegens de sociale druk maar men gaat wel de sociale druk verhogen buiten de school door een apparte kleedkamer in te richten voor moslima’s om hun hoofddoek aan/uit te doen.
    Is het zo moeilijk om eens duidelijk te zeggen dat een hoofddoek niet hoort in België en dat we hem gaan verbieden waar het kan. Spijtig genoeg kunnen we dat dus niet op straat (in het openbaar) of privé omdat we dan onze hogere principes zouden moeten laten varen.

 75. @ the kid

  Maar dat is net wat ik zeg, Kid. De sossen geven altijd maar toe om de allochtonen in te lijven bij de zuil : partijkaartje, bond Moyson, ABVV…als dat waar is van Van Brempt…snappen ze het nu nog niet ?

 76. @ the kid

  Doe nu niet zoals flaminganten altijd doen : maak nu om taktische redenen van die hoofddoek geen symbolenkwestie die elke oplossing verhindert, zoals BHV. We rijden onze kar vast.

  • De hoofddoek is geen symboolkwestie. Het illustreert duidelijk wat er fout loopt in de maatschappij betreffent de multicul. Wie de hoofddoek tollereert in scholen en openbare diensten weigert gewoon op te komen voor de essentiële gelijkheidsbeginselen in onze maatschappij. Ik zou graag hier later dieper op ingang maar men verwacht mij op het terras.

 77. Prosper, gebuisd weight watcher

  Ik ben ook een “zware jongen” maar ik ben te dik om te gaan lopen….

 78. Is het toeval dat…
  Uitstekend geschreven stuk en de onverbloemde waarheid.

  • Dit artikel is ronduit racistisch en verdient te worden gemeld aan http://www.diversiteit.org. Het valt ook op hoe gemakkelijk het masker afvalt van weldenkend Vlaanderen, als eenmaal de doos van Pandora door een afvallige intellectueel wordt geopend: de bijval door allerlei ongure slimmeriken met een diploma, laat het ware gelaat zien van de weldenkende Vlaamse bewoners van Zoetenaaie.

   • Beste JV,

    De juiste link kan je vinden op http://www.diversiteit.be

   • @JV,
    Ik ben net terug van een weekend aan de Nederlandse kust, n.a.v. een kleine viering van het 50 jarige huwelijk van mijn ouders. Ik zag net de reactie van Joeri in mijn mailbox, en ik was blij verrast dat deze discussie rond dit artikel nog niet beëindigd was.

    Ok JV, ik kan er inkomen dat bij een eerste lezing van dit stuk een racistische interpretatie tot de mogelijkheden behoort. Ik heb echter de indruk dat een dergelijke reductieve inschatting vooral ‘op snelheid’ is genomen (zie mijn eerdere commmentaren); tenzij u natuurlijk het omgekeerde bedoeld – daar ben ik nog niet uit. Wanneer ik er zelf indook stonden er in elk geval heel wat details in dit stevig geconstrueerde netwerk van woorden die zulk een snelle itptt van racisme van de tafel vegen, wegens te algemeen. Misschien zat de doos van pandora die u zag vol maskers; met respect, er zijn er overal, maar ze vallen niet zo gemakkelijk af ; daar is soms veel meer voor nodig. En waarschijlijk zijn al diegenen die hier discussiëren wel afvalligen, omdat ze als meelopers ongeschikt zijn voor CoCo PoCo (oef! :-). Maar goed, uw commentaar kan ook nog alle richtingen uit. Cheers !

 79. @ Jan Braeken

  Beste Jan,

  ik vond net een reportage op google video’s uit het programma lichtpunt.

  http://video.google.com/videoplay?docid=5995944862121634838

  mvg,
  Joeri

  • @Joeri – @Jan

   i.v.m. Monsanto,
   een tijdje geleden, naar aanleiding van een petitie i.v.m. de strijd van Indianen in de Amazone/Peru, schreef een Amerikaan mij al hierover en dat Monsanto ook deze Indiaanse boeren onder druk zet om hun zaad te kopen, wat voor hen een te hoge kost is.
   En: “Publicity is usually very much low-key and not very public. �The less info the general public knows, the bigger the profits.”

   Ik heb nu naar de reportage “De wereld volgens Monsanto” gekeken.
   Angstaanjagend verontrustend!
   Jan, over complexe samenhang gesproken…hoe moet zoiets doorbroken, ‘opgelost’ worden??
   groet
   Greta

   • @Greta & Joeri,

    Ik heb het betreffende boek van Marie-Monique Robin ondertussen grondig en volledig doorgelezen. Er kwam stevig opzoekwerk aan te pas, dat kan ik u verzekeren (basics van genetische manipulatie/modificatie/…). Ik raad iedereen aan hetzelfde te doen, tenminste diegenen met een sterke maag (Johan S. is zeer geschikt denk ik ;-); mijn maag draai zeer snel om). Nu ben ik het voor een tweede keer begonnen. Als het allemaal klopt wat er in dat boek wordt beweerd, staan we voor een planetaire voedselcatastrofe, en kan alleen Europa Monsanto nog stoppen, hetzij het afschaffen van de patenten op die gentechzaden. Alleen al de lectuur van Robin daarover is regelrecht verziekend ; ik word misselijk van zoveel corruptie, en zulk een berg leugens van duizenden en duizenden wetenschappers die bij die ggo’s betrokken zijn, 17 000 werknemers van Monsanto, duizenden ambtenaren die mee liegen, universiteiten, … De lijst is te lang.

    Ik heb al uren zitten nadenken Greta voor een oplossing, om uiteindelijk tot de vaststelling te komen dat ik gewoon nog veel te weinig weet. Het zou zelfs kunnen dat dit zichzelf oplost, omdat er nog schandalen zullen uitbreken denk ik. Die firma zal het altijd maar moeilijker krijgen. Maar het kan ook al te laat zijn. Ik weet het niet.

    In elk geval bedankt voor jullie reactie. Fijn dat ik dit boek niet voor niets heb gelezen. Wordt vervolgd.

   • @Jan

    Ik vrees dat mijn maag dat boek niet aankan, ze ligt al twee dagen overhoop sinds ik die video gezien heb.
    Mijn vraag naar een oplossing was meer een wanhoopskreet dan dat ik werkelijk zou denken dat je die had 🙂

  • @Joeri,
   Prima video op het eerste gezicht. Dit is al een vervolg denk ik op die video van Robin, die ook op YouTube te zien is. Het boek geeft een enorme hoeveelheid informatie rond die video’s, en het is tien keer moeilijker om die info allemaal te verwerken (gelukkig heb ik het allemaal even kunnen vergeten in Nederland dit weekend, want ik bleef er bijna in). Hopelijk komt er nu eindelijk eens wat stevige reactie in de pers, want er is nog altijd een doodse stilte rond dat boek. Zeer bizar. Het kan toch niet waar zijn dat ook dit in Nederland en België weer onopgemerkt voorbij gaat ? Dat zou ik straf vinden ! (Hoewel, pfoe, alles gaat hier voorbij !)

 80. Johan Sanctorum

  Wel, beste JV, ga gerust je gang en rapporteer dit aan de gedachtenpolitie.
  Groeten uit Zoetenaaie!

  Johan Sanctorum

 81. Jan Braeken

  @ Joeri, (Monsanto)
  https://visionairbelgie.wordpress.com/2009/08/05/opendeurdagen/#comment-11183,

  Ik was zeer blij met uw commentaar als ex-insider. Volgens Robin is alles wat Monsanto (en al die andere multinationals zoals Dupont en Bayer) over ggo’s zegt gelogen, inclusief die herbicide Roundup. Het bewijsmateriaal is verpletterend. Het enige wat die multinationals willen is winst, zelfs als ze daar honderden miljoenen mensen mee moeten vergiftigen. Als dat zo is, dan zijn die topmensen van die bedrijven regelrechte monsters, tien keer erger dat Hitler of Stalin. Die twee laatste heren samen kunnen immers in totaal, – het is waanzinnig om dit te schrijven, maar het andere is nog waanzinniger -‘slechts’ voor de dood van een twintigtal miljoen mensen verantwoordelijk worden gesteld. Als die ggo’s zich verder over onze planeet verspreiden, zal binnen tien à twintig jaar het dodental mogelijk in de miljarden lopen, zo lijkt het. Ik wil er voorlopig niet teveel aan denken, want die gedachte is niet te verdragen. Ik ken het gevaar van overdrijving, maar in dit geval zou het best eens waar kunnen zijn als ik zo lees hoe er op een kolossaal kleuterachtige, stompzinnige, roekeloze en blinde manier met die genen wordt geknutseld en geprutst, hoe weinig daar nog altijd over bekend is, en hoe levensbedreigend de risico’s nu al zijn. Niemand kent er echt iets van, en toch gooien ze maar alles door elkaar, vergif of geen vergif in ons eten. Pervers !

 82. @ Jv

  Wie het debat dus opentrekt en een kat een kat noemt in de problematiek omtrent allochtonen, moet dus verklikt worden. Het helpt dus blijkbaar niet als je in dat debat uitdrukkelijk zegt dat je niet alle allochtonen over dezelfde kam scheert, en dat je er zelfs bijzegt dat diegenen onder hen die van goeie wil zijn, het eerste slachtoffer wordt van het deel van de allochtonen die van ons niet moeten weten en er niet over denken zich te integreren en mee te doen. En willen het CGKR en andere betweters zich eens bezighouden met omgekeerd racisme, of bent U zo naief te geloven dat zoiets niet bestaat…
  Doe mij dan maar Zoetenaaie..

  • @Hans,

   Goed gesproken ! 🙂 Allez, komaan JV, uw echte naam alstublief, want Hans en ik, samen met Johan Sanctorum, hebben tenminste de moed en de ware innerlijke kracht publiekelijk bekend te maken wie we zijn. Dat kan niet van iedereen gezegd worden, gelijk waar. Indien men de straffe man wil uithangen met straffe uitspraken, dan moet men ook de straffe man zijn in de openbaarheid van zijn identiteit. Anders oogt men bijzonder ‘zwak’ op een forum, met al dat geniepig geroep ;-). Cheers ! 🙂

  • @JV, Hans, Jan

   Een citaat uit een interview met Marion Van San, van wie Johan het onderzoek (van 4-5 jaar geleden) aanhaalt:

   “je moet het onderzoek zien als een manier om het debat op gang te brengen. Maar daar wilde de politiek niet aan. ‘Na de presentatie van mijn rapport hield iedereen de lippen stijf op elkaar – Justitie minister Verwilghen nog het meest. Iedereen zwijgt erover als een graf.
   Paars heeft het onderzoek onbespreekbaar gemaakt.
   Het gevolg is dat de enige partij die er garen bij spint alweer het Vlaams Blok is. Andermaal stond het politiek correcte denken een genuanceerde aanpak van de migrantenproblematiek in de weg.”
   Ik denk dat het Johan ook om dit debat te doen is. Johan is geen racist. Als hij en dus z’n tekst dat was zou ik hier als ‘zacht ei’ (soms toch) wel wat lelijker te keer gaan.
   groeten

   • Ook nog Van San: “Mensen als Kristien Hemmerechts en Jos Geysels zouden ze erelid moeten maken van het Vlaams Belang.”

 83. Greta,

  Ik blijf het herhalen : het zijn de sossen die de allochtonen (lees moslims) niet op hun tenen willen trappen om hun stemmen te winnen, daarin gesteund door een stel naivelingen van Groen en een stel pretentieuze linkse rakkers, die van die aggressieve Moslim in hun dagelijks bestaan geen last hebben, zoals de Arno’s, de Kristien Hemmerechtsen en andere Tom Lanoye’s van deze wereld, respectievelijk rondhangend in de Dansaertstraat, de Coghels-Osylei en het buitenverblijf in Zuid Afrika.Daar wonen immers geen allochtonen, en die lezen ook hun boeken niet. Ook de “progressieve” vleugel van de VLD was in hetzelfde bedje ziek. Want wou verhofstadt premier blijven, dan moest de snelbelgwet er onder PS-druk komen. En als die hun zin niet krijgen, valt de regering, zoals genoegzaam bekend. De beloning was helaas Lijst Dedecker, ook al niet om vrolijk van te worden, die bende.

  Ik schreef al dat ik veel allochtone Moslims ken, ook beroepshalve. Der roert entwat. Meer en meer hoofddoeken, radicalisering en agressie. En de “mensen van goede wil” van allochtone afkomst worden hoe langer hoe meer in het defensief gedrongen, ja zelfs sociaal geïsoleerd, wat alle inspanningen tot integratie die zij zich en wij ons getroost hebben dreigt teniet te doen. Ik word hier zo langzamerhand razend voor. Gisteren mocht de Supersympathieke Modelallochtoon Selahattin Koçak, troetelkind van Steve Stevaert, nog een beetje uitgebreid reklame maken voor het hoogbeschaafde ritueel van de Ramadan. De “selle” zou beter zijn verantwoordelijkheid opnemen tav zijn radicaliserende achterban. Want voor mij niet gelaten, die Ramadan, maar is dit toepasbaar in de moderne economie van de 21 e eeuw. Kom zeg. Die gasten lopen er na een paar dagen kompleet verweesd en geïrriteerd bij wegens niet eten, niet drinken en slecht slapen want ’s avonds laat volgepropt, of voor dag en dauw opgestaan voor ontbijt. En dat 40 dagen lang !Het is een typisch voorbeeld van achterlijkheid die gelegitimeerd wordt, net als dat halal gedoe. En Vanthilt en Torfs : geen enkele kritsche vraag of dat bv verantwoord is voor mensen die zware of gevaarlijke arbeid moeten verrichten, zoals het bedienen van zaagmachines, vorkliften of 40-tonners.
  Waar zijn we godverdomme mee bezig : heel de natie op zijn kop voor “veiligheid”. Geen pint meer, geen 10 km te snel, flitspalen alom, want onveilig en knal een boete. En dat dan ? En arme Moslim-student : als binnen een paar jaar de Ramadan tijdens de examens valt : het slaagpercentage is nu al zo armzalig. Maar ja, tegen dan zullen de proffen voor Moslimstudenten examens mogen afnemen nà de Ramadan…Maar ja ; wij hebben onze tijdsindeling op een rationele basis geroganiseerd. Dat mensen hun religieze rituelen aan de stand van de maan willen aanpassen, zodat die R. op de meest onmogelijke momenten valt,en uiteindelijk totaal niet spoort met onze maatschappelijke gebruiken en onze economische organisatie tja, Allah zal het wel oplossen zekerst.

  • @Hans,

   Welcome to my world (dat van de razernij dan)

   Wat me altijd opvalt is hoe dat op het eerste zicht (en zelfs op het tweede) gematigde moslims elke keer weer opzoekt of men op 19.20 of om 19.22 zijn eerste slok of beet mag nemen. Wanneer een christen dit gedrag zou vertonen men zou hem terecht kierewiet verklaren. De vraag wat een moslim in Noord-Europa moet doen tijdens de ramadam (zeker binnen 2 a 3 jaar) houd me ook bezig. De moslims daarentegen stellen deze vragen zich niet. Het zijn deze zaken dat me doen twijfelen aan het echte gezicht van de “gematigde” moslims. Hebben ze echt een integratiewil of zijn het Selahattin Kocak’s die met een vals lachje en zweverige woorden ons in slaap willen wiegen.

   • Jan Braeken

    @Hans en The Kid,
    Dus is er toch een gezondheidsdebat nodig over de levenswijze van (radicale) moslims, en moeten artsen hun verantwoordelijkheid daarin nemen zoals ik al zei. Indien Moslims willen genieten van ziekteverzekering, dan moeten ze heel hun vrouwonvriendelijke levensstijl, hun hoofddoekencultuur en hun ramadan opgeven, want die zijn allemaal verziekend, zowel lichamelijk als psychisch. Ook psychotherapeuten dienen zich bijgevolg in dit debat te mengen, maar ook die hoort men nergens. Waarom is dat zo ? Ze zijn bang ? Willen ook zij hun verantwoordelijkheid niet nemen ?
    Indien men radicalisering wil tegengaan, dan dient men ze in al haar aspecten aan de kaak te stellen, ook op gezondheidsvlak, en ook bijvoorbeeld op financieel vlak (ziekteverzekering). Eén aspect van moslims zoals religie eruit lichten en daar alle aandacht op richten is te licht en te oppervlakkig ; het heeft geen effect. Alle aspecten belichten, en de samenhang van al die aspecten aantonen, kan niet langer worden genegeerd, daar ben ik van overtuigd. Wie maakt een overzicht van die aspecten ? Wie begint ?

 84. En er schiet me nog eea te binnen. Heel onze samenleving kent een ware gezondheidsrage : van de risico’s van kerncentrales tot ggo’s, over Omega 3, Uv indexen,poly-onverzadigde vetzuren, geregeld drinken, geregeld eten en uitgebalanceerde voeding : opgestoken vingertjes en belerende exposé’s alom. Je durft haast geen pint meer te drinken. Maar de primitieve rituelen van Moslims zoals de ramadan, die een ware aanslag op de gezondheid zijn : geen probleem. Heeft iemand ooit al eens nagedacht wat 30 jaar ramadan doet met de gezondheid van een arbeider die in ploegen werkt. Geen probleem : lekker multicultureel, holekidee. Wat exotisch !

  En dan ziek worden, maar ja, geen probleem, Leve de ziekenkas. En ‘savonds tonnen mierzoete Baklava naar binnen werken. De tandzorg voor kinderen tot 12 is toch gratis. Who cares ?

  Ik hoop maar dat er geen Moslims in het Noorden van Scandinavië of Rusland wonen : in de lente wordt het daar nooit donker, ik weet niet hoe ze dat daar dan oplossen : niet eten misschien. Of wist de profeet al van het bestaan van de Witte Nachten in st Petersburg…

  • Ik heb ooit een Marokkaanse collega gehad die een week geconstippeerd was na de ramadam (met het suikerfeest). Gelachen dat we toen hebben!

  • “Heel onze samenleving kent een ware gezondheidsrage : van de risico’s van kerncentrales tot ggo’s, over Omega 3, Uv indexen, poly-onverzadigde vetzuren, geregeld drinken, geregeld eten en uitgebalanceerde voeding : opgestoken vingertjes en belerende exposé’s alom.”

   Ik hou niet van de stijl en sta niet helemaal achter de schijnbare consensus van wat gezonde voeding dan al precies moge zijn, maar de grotere aandacht voor gezondheid is een goede zaak. Interessant ivm met dit topic:

   Moslims hebben verschillende keren meer kans op diabetes.
   Diabetes + Ramadan is een gevaarlijke combinatie.
   Ivm met diabetes: Key to Affordable Health Care: Healthier Lifestyles | LiveScience : http://www.livescience.com/health/090811-bad-lifestyle.html :

   “Scientists this week are reporting a breakthrough therapy to lower the risk of developing the most common and deadly chronic diseases — diabetes, cardiovascular disease and cancer — by about 80 percent.

   In some ways, this might sound like old news. The therapy is called taking care of yourself: not smoking, exercising regularly, eating a healthy diet and maintaining a healthy weight. (…)

   Cancer is difficult to cure simply with lifestyle changes. Lung cancer would go away, but the four aforementioned health factors contributed to “only” a 36-percent reduced risk of all cancers on average.

   Diabetes, on the other hand, doesn’t need to exist. And it hardly did exist until the 20th century. The researchers found that four health factors contributed to a 93-percent reduced risk in developing diabetes among the people in the study.”

   Jan Braeken had het al eens over vitamine D: https://visionairbelgie.wordpress.com/2009/08/05/opendeurdagen/#comment-11036 – alleen maakt hij imo de fout dat in te brengen als een argument tegen de hoofddoek: haar bedekken is geen probleem ivm de productie van vitamine D. Elk stukje vel van je lijf bedekken is dat wél.

 85. “Heel onze samenleving kent een ware gezondheidsrage : van de risico’s van kerncentrales tot ggo’s, over Omega 3, Uv indexen, poly-onverzadigde vetzuren, geregeld drinken, geregeld eten en uitgebalanceerde voeding : opgestoken vingertjes en belerende exposé’s alom.”

  Ik hou niet van de stijl en sta niet helemaal achter de schijnbare consensus van wat gezonde voeding dan al precies moge zijn, maar de grotere aandacht voor gezondheid is een goede zaak. Interessant ivm met dit topic:

  Moslims hebben verschillende keren meer kans op diabetes.
  Diabetes + Ramadan is een gevaarlijke combinatie.
  Ivm met diabetes: Key to Affordable Health Care: Healthier Lifestyles | LiveScience :

  “Scientists this week are reporting a breakthrough therapy to lower the risk of developing the most common and deadly chronic diseases — diabetes, cardiovascular disease and cancer — by about 80 percent.

  In some ways, this might sound like old news. The therapy is called taking care of yourself: not smoking, exercising regularly, eating a healthy diet and maintaining a healthy weight. (…)

  Cancer is difficult to cure simply with lifestyle changes. Lung cancer would go away, but the four aforementioned health factors contributed to “only” a 36-percent reduced risk of all cancers on average.

  Diabetes, on the other hand, doesn’t need to exist. And it hardly did exist until the 20th century. The researchers found that four health factors contributed to a 93-percent reduced risk in developing diabetes among the people in the study.”

  Jan Braeken had het in een eerdere comment al eens over vitamine D. Alleen maakt hij imo de fout dat in te brengen als een argument tegen de hoofddoek: haar bedekken is geen probleem ivm de productie van vitamine D. Elk stukje vel van je lijf bedekken is dat wél.

  • Ik ben niet tegen een verantwoord gezondheidsadvies, wel tegen de hysterie waarmee dit gepaard gaat.Ik ben geen arts, dus ik weet niet of de relatie diabetes-Moslim houdt snijdt. Zou interessant zijn daar een wetenschappelijk onderzoek aan te wijten. Maar ik vrees dat Moslims dat sowieso naast zich neer zullen leggen.

  • Jan Braeken

   @BC,

   Ik vind dat je daar iets zeer belangrijks aanhaalt. In de twintig jaar dat ik al over gezondheid nadenk heb ik al zoveel leugens en bedrog over gezondheid gehoord, gezien en gelezen, – de laatste jaren zie ik ook het gigantische medisch-wetenschappelijke bedrog daarrond (het draait alleen nog om geld) -, dat ik jullie alleen maar kan aanraden je eigen dokter en je eigen psychotherapeut te worden, net zoals ik. Zoniet wordt u bedrogen, en zijn de consequenties daarvan op lange termijn dodelijk, zoniet op korte termijn.

 86. @ the kid

  Voor alle duidelijkheid : wat me boos maakt is dat simplistische en ongeletterde proleten langs beide kanten, opgehitst door extremisten die veel slimmer zijn dan zij, het voor iedereen onmogelijk dreigen te maken. Weldenkend links ziet alleen langs autochtone kant extremisten, en beschouwt de andere als slachtoffer. Voor de rest heeft de Islam en veel van haar aanhangers doodgewoon een probleem met moderniteit. Het is een probleem van ontwikkeling. Indertijd waren simpele luiden ook tegen Jozef II, de keizer koster.
  De man wou gewoonweg een aantal primitieve idiotiën de wereld uit.

  • waarom spreekt u dan “weldenkend” links.

   Ik heb de indruk dat je “weldenkend” links moeilijk kunt loslaten. Besef nu een dat “weldenkend” links nooit weldenkend was maar een bende verwende pubers waar je waarschijnlijk ook deel van uitmaakte (bijna alle pubers). Het is gewoon triest dat deze pubers van 40-50-60 jaar nog altijd het debat terroriseren.

   • Jan Braeken

    @ The Kid,

    Tja, ik zou het nog anders zeggen :

    Is er een denkend links ? 🙂

    Cheers !

   • Jan Braeken

    @The Kid,

    En natuurlijk ook dit :

    Is er een denkend rechts ? 🙂

    Cheers as well.

   • Er zijn opportunisten van links tot rechts die van intellectuele debatten houden omdat ze er hun brood mee verdienen, en voor de rest achter de rug klinken op ‘le verre de l’amitié’. Johan Sanctorum is er één van.

 87. @ the kid

  Weldenkend links is mijn term voor wat jullie Poco’s noemen.

  • wel dan uw benaming totaal verkeerd.
   Weldenkend zijn ze niet als ze al denken is het aan hun eigen ego en hun status. En als u aan links aan socialisme denkt dan is dat een grove belediging aan de socialisten van een eeuw geleden en dat neem ik u kwalijk.

   • @The Kid,(over de benaming),

    Ik weet niet waar socialisme of liberalisme vandaag voor staan (weet men dat ooit in gelijk welk tijdperk ?), maar ik vrees dat er in beide strekkingen even veel expliciete of impliciete, openlijke of verzwegen interpretaties daarvan zijn als het aantal (vermeende of echte) leden daarvan. Indien we de test eens zouden doen en daar naar vragen, lijkt mij een dergelijke uitkomst logisch, gezien ieder mens uniek is. Zulk een buitengewoon grote diversiteit van politieke interpretaties vind ik overigens prima ; naar mijn mening is zij slechts één van de ontelbare manifestaties van de oneindige diversiteit, die de oneindigheid zelf constitueert. En meer. In die zin meen ik, met respect, dat spreken over beledigingen in de reactie van Hans hoogst onzeker is.

 88. eventjes eentje om te lachen na al dat serieus gedoe :

  Het jaar 2050.

  België bestaat al lang niet meer, Vlaanderen en Wallonië zijn twee
  onafhankelijke republieken.

  In een klein bouwvallig huisje in de cité van Luik zitten Jean en
  Louise bij kaarslicht te praten.

  Jean is een gepensioneerde postbode, militant van de FGTB en op
  prépensioen sinds zijn 41ste.

  Louise was kuisvrouw in de gebouwen van de Parti Socialiste maar is al
  19 jaar op ziekteverlof.

  Het is oudejaarsavond en Jean en Louise zitten bij aan tafel.

  De elektriciteit doet het al jaren niet meer; het gas is afgesloten en
  van stromend water is al geruime tijd geen sprake meer. Plotseling springen alle lichten in het huis aan. Er is elektriciteit!

  Louise loopt naar het gasvuur en ja, er is ook gas!

  Ze draait de kraan van de lavabo open en er is stromend water.

  Jean vertrouwt het niet en roept in paniek naar zijn vrouw: “Louise,
  va chercher mon fusil ! Les Flamands sont de retour!”

 89. @JV, (over de opportunisten),

  Met respect, kent u de heer Johan Sanctorum zo goed ? Staat u mij toe dat ik twijfel aan de term ‘opportunisme’ zelf. Anderzijds tracht ik uw woord “opportunisten” niet rechtlijnig te interpreteren ; een terechtwijzing lijkt mij niet waarschijnlijk, een reductieprojectie nog minder. Ik meen te hebben ondervonden dat dit forum meer opportuniteiten biedt dan we kunnen vermoeden. Uw reactie zet alleszins aan tot nadenken, over het c/a geheel.

  • U noch de heer Sanctorum zouden opportunisten zijn.

   • Ik ben akkoord.
    In wezen is niemand een opportunist in een breder referentiekader, in een enkel-of tweevoudig afgezonderd van andere, in een specialistisch dan wel encyclopedisch, of in een buitenparadigmatisch. Anderzijds zijn wij misschien allemaal opportunisten om onze illusie van overleven in stand te houden, en overleven we desondanks toch door het onbekende. Ik vind dit niet eenvoudig.

   • (Toevoeging)
    Misschien creëert het verschil tussen opportunisme en opportuniteiten het verschil tussen gevoel en rationaliteit in een (be)leefbare context, tenminste indien we een analytische discontinuïteit tijdelijk toestaan. Mogelijk vernietigt de gevangenis van de taal die context soms, indien we niet opletten. Ik twijfel.

   • Wat is dat daar allemaal over de gevangenis van de taal die vernietigt?

   • Jan Braeken

    Precies 🙂

 90. @JV

  Ha ha ha, klacht onderweg ? Zelfs Dewitte van het CGKR kan een goede mop wel smaken.

  • Het meeste wat het CGKR tot nog toe heeft behandeld zijn goede moppen. De slachtoffers raken nooit tot het CGKR. De daders dienen klachten in en halen hun slag thuis.

 91. http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF28082009_015

  http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=DMF20090827_044

  Leve de ramadam (een tijd van bezinning) en leve onze media die dit uitgebreid in het nieuws brengt (een steen in de Gaza strook en Vranckske staat er , maar hier op 2 km van de VRT geen kat)