Zomaar een lapje stof…

moslimaIn de hectische discussie rond het hoofddoekenverbod in de Antwerpse athenea is het misschien interessant om ons te bezinnen waar dit echt allemaal om gaat. Laten we nu eens even achteruit gaan staan en de totaliteit onder ogen zien.

De houding van directrice Karin Heremans is moedig, temeer omdat ze tot een links-progressieve gezindheid behoort die het probleem steeds maar weer onder de multiculturele mat poogde te vegen. Zij verbindt het hoofddoekendebat namelijk opnieuw met het principe van democratisch pluralisme, de lekenstaat, gelijkheid van man en vrouw, en het intact houden van de publieke sfeer. Dat is een zeer belangrijke verwijzing naar een Europees cultureel erfgoed dat ons overgeleverd werd vanuit het oude Athene, de renaissance, het humanisme, en de 18de-eeuwse verlichtingsfilosofie. Goed dat iemand ons daaraan herinnert: dit gaat over cultuur en beschaving, niet over textiel of alternatieve tienermode.

Want om die vaststelling kan niemand heen: we hebben, op zijn Belgisch, decennia lang getreuzeld en onszelf wijsgemaakt dat het allemaal wel in orde komt als we de bloedneuzen stilletjes stelpen. Een eerlijke analyse leidt echter tot de onontkoombare vaststelling dat de hoofddoek, behalve een bescherming tegen de eerste herfstkou en een fetisj van pubers “op zoek naar hun identiteit”, vooral een tactisch wapen is in een poging om onze publieke sfeer te infiltreren met symbolen die pas achteraf hun volle inhoud zullen prijsgeven. Het beste bewijs is, dat de moslims er niét voor kiezen om zelf onderwijs in te richten (een grondwettelijk recht), maar de symbolen liever exporteren naar andere ruimtes die in hun vizier liggen. Zoals een gemeenschapsschool. “Iedere hoofddoek is een vlag, geplant in het hart van het westen”, zo luidt het in die middens. Elke believer van de Europese verlichtingstraditie moet dit met argusogen volgen

Hetzelfde doet zich voor met het bouwen van moskeeën: vrijheid van religie is een recht, en godsdienstbeleving heeft een architectuur nodig, zo dicteert ons het pluralistisch geweten. Voor de rest soll jeder nach seiner Fasson selig werden. Maar de agenda van de Europese islam ziet er helemaal anders uit. Wie daaraan twijfelt, moet maar eens wat websites uit die kringen gaan bezoeken. De bouw van een moskee is een door Allah bevolen acte met een onomkeerbaar karakter. Het is een plek die aan onze Westerse invloedssfeer definitief wordt ontrukt –we zeggen niét dat alle moskeeën oproepen tot terrorisme- en dus een bruggenhoofd vormt in een mondiaal veroveringsproject. Dat is gewoon de aard van het beestje: de islam is expansief, totalitair, onverdraagzaam, monothetisch en anti-modern. Hoe integreer je zo’n “levensvisie” in ons westers pluralisme?

Tijd dus om terug te keren naar het cultureel perspectief. Waarom gunt men overigens in dit levensbelangrijke debat het Vlaams Belang zijn rol niet van klokkenluider? Eerlijk is eerlijk, zij hebben ooit in tempore non suspecto het probleem op de politieke agenda gezet, en het is tot op vandaag een kernthema van hun programma, of men dat nu graag hoort of niet. Waarom mocht Bart Dewever op Canvas de studiostoel innemen van Bruno Valkeniers, die in zijn achtertuin werd geïnterpelleerd over een kindercrèche met nazi-symbolen? Dit geheel terzijde.

De argumentatie van het NVA-boegbeeld in Terzake (8/9) was overigens zwak en halfslachtig: de zoveelste politicus die zich verschuilt achter de vrijheid van onderwijs om geen verantwoordelijkheid te hoeven nemen. Dewever beweert dat dit een zaak is van de inrichtende macht, zijnde het Gemeenschapsonderwijs (optredend onder de hippe naam GO!), die de hete aardappel weer doorschuift naar de school in kwestie. Waarvan de directie wanhopig de politici om duidelijkheid vraagt. Zo kunnen we nog lang doorgaan. 

Wat hier op het spel staat, is nochtans niet de vrijheid van onderwijs of het recht om met een lapje stof op het hoofd rond te lopen, zoals professor Vermeersch het ooit eens omschreef.

Het gaat hier om een zwaar intercultureel conflict (om niet te zeggen: een kortsluiting) tussen een totalitaire theocratie die absolute onderdanigheid eist (waar het woord “islam” trouwens naar verwijst), die tegelijk zijn impact op de publieke sfeer voortdurend probeert te vergroten, en een gelaïciseerde samenleving die zich formeel op de principes van de verlichting beroept, maar daarbij elk externe bedreiging miskent.

De politiek kijkt als verlamd toe, gegijzeld als ze is door haar eigen principeloosheid,- en misschien ook wel door de cordonlogica die haar nu parten speelt, volgens dewelke je de thema’s van een geëxcommuniceerde partij zo min mogelijk aanraakt. Dat kan partijtactisch wel kloppen, maar voor het open publiek debat is het zonder meer nefast: hier moet duidelijk de vraag gesteld worden of de islam wel verenigbaar is met onze democratische grondprincipes.

Nochtans zijn er precedenten: het negationisme –om even bij onze fascistische onthaalmoeder terug te keren- is wél uit het pakket van de vrijemenigsuiting gelicht, omdat de achterliggende ideologie als bedreigend wordt beschouwt voor onze democratische rechtstaat. Wel, dat men dan ook maar eens de islam onder loep neemt en de koran tegen het licht houdt. Doorstaan die teksten de lakmoesproef van de democratische grondrechten, de mensenrechten, de verlichtingsfilosofie waarop onze pluralistische samenleving gegrondvest is? Kunnen de imams ons dat eens komen uitleggen? De paradox van de multiculturaliteit, door weldenkend links gecultiveerd, bestaat erin dat zij geen grenzen en geen scheidingslijnen meer kan trekken. Ze is normenloos en formalistisch. Tolerantie tegenover de islam is even onzinnig als tolerantie tegenover het fascisme. De hoofddoek – of godbetert, de boerka- toelaten in het straatbeeld, is even naïef als de swastika gedogen. Maar het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding ziet dat helemaal anders, en is nog eerder geneigd om mevrouw Heremans aan te klagen, die even ons collectief geheugen opfrist, dan de intimidatiepraktijken binnen de moslimgemeenschap zelf.

Het is dat soort mensenrechtenformalisme dat ook mevrouw Eva Brems parten schijnt te spelen: door geen symbolen te willen lezen, een inhoudelijke discussie te vermijden en alle “levenbeschouwingen” gewoon op één lange rij te plaatsen, holt ze het wezen van de diversiteit zelf uit.

De opzettelijk geënsceneerde verwarring tussen de bezorgdheid van Karin Heremans, en de stigma’s “islamofobie” en “racisme”, verschuift het debat semantisch, en maakt van de agressors slachtoffers. Dat is al decennia lang aan de gang, en daar trappen wij niet meer in. Op de erfenis van Rousseau, Voltaire en Montesquieu valt niets, maar dan ook niets af te dingen. Het intact houden van de publieke sfeer –en daar hoort ook een gemeenschapsschool bij- is de conditio sine qua non om een pluralistische ontmoetingsruimte te vrijwaren. De lekenstaat is de enige waarborg voor onze vrijheid, voor ons mag het gerust naar Frans model. Als we in dit dominospel één stukje prijsgeven, valt al de rest. Dat de “fanatieke laiciteit” het moslimfundamentalisme zou aanwakkeren, zoals die brave cultuurwetenschapper Jakob De Roover beweert, is zelfs misschien niet onjuist. Maar het is niet dom om essentiële tegenstellingen onder ogen te zien en keuzes te maken. Het is vooral dom om ze niet te willen zien en te denken dat we het allemaal wel weer met wat pragmatistisch lapwerk zullen kunnen repareren.

We staan voor een enorme uitdaging, trek het debat open, ga naar de grond van de zaak, het is tijd om nagels met koppen te slaan. Dat is de inconvenient truth waar onze politici vandaag mee te maken krijgen. Graag een antwoord, en liefst een duidelijk. En liefst ook een duidelijk signaal vanuit de academische en culturele wereld, om Karin Heremans enige ruggensteun te geven.

Johan Sanctorum

In verkorte vorm gepubliceerd in De Standaard van 10/9/09

Mede ondertekend door Benno Barnard en Wim Van Rooy

136 Reacties op “Zomaar een lapje stof…

 1. Wink van Kempen

  geachte Johan ,
  bijzonder stimulerend om te zien hoe ons geliefde Belgie langzamerhand bezig is zijn eigen Berlijnse muur op te ruimen dooor de laiciteit`s kwestie een forse duw te geven …..proficiat …..wij mogen dan wel Geert Wilders hebben en ooit de verbluffende Hirsi Ali als gast mogen herbergen ….wij hebben nooit deze fundamentele lapschwanzen aangepakt op de naar mijn mening duidelijke wijze waarop U bezig bent , dank en excuus maar ik zelf ben nooit van welke partijpolitiek dan ook overtuigd geweest…..aangezien ik al in 1984 een meerderheid van mijn kennissen en denkgenoten kwijtraakte, toen ik mij ging drukmaken over het opkomend en alles “onderstoffend ” islam o fascisme ook wel genoemd Koran ….aangezien ik mij een KAFFIR weet te zijn en de meesten ( socialisten ,Gristenen )zich in een sluier van onwetendheid wensen te wikkelen ….werd de wereld een tikje zouter …en het stof waait meer dan ooit , waarom zouden zij zich inwikkelen …
  Helder , dapper , duidelijk integer , welke socialistiese media nu zullen U en uw volgelingen gaan verdedigen met een VN die mordicus PRO-Islam is zelfs de president van de VS versluiert zich ( dank Democraten !) ….zie Iftar viering ….sterkte inzicht en support Johan en dank nu meer dan ooit .

  • Geachte Heer Sanctorum
   met alle respect en de meeste hoogachting voor Uw moedige heldere uiteenzetting. Op mijn website http://malsikcuf.blogspot.com/ citeer ik U menigmaal, ik hoop dat U het mij niet euvel duid.Maar er is nood aan heldere analyzes.
   Ik hoop mijn steentje aan het debat en strijd tegen de islamfascisten hiermee te kunnen bijdragen.
   Oud links
   Karel Martel

 2. Zeer goede analyse, en volledig mee eens. Het is toch interessant om te zien hoe links, in een automatische reactie, telkens in de bres springt voor de Islam wanneer ze daarmee het “establishment” (dat in hun ogen altijd “rechts” is) aan kunnen vallen. In hun onnadenkende visie van “als iemand tegen iets is (en dat iets is rechts of establishment) dan zijn wij voor” kun je duidelijk zien dat zij de essentie niet begrijpen. Ze verruilen het ene establishment voor het andere. En de Islam is niet bepaald het meest vriendelijke establishment jegens mensen die er tegen zijn… 1 ding is zeker: Marx draait zich in zijn graf zodanig hard om dat je er een electriciteitscentrale op zou kunnen laten draaien. “Godsdienst is opium voor het volk” iemand ?

 3. Maar allez gij, gadegij zo’n loser als die onthaalmoeder nu gaan verdedigen? Zettegij uw academische geloofwaardigheid nie voor zo’n sukkel op de tocht?

 4. Op de erfenis van Rousseau, Voltaire en Montesquieu zou er inderdaad niets, maar dan ook niets, af te dingen mogen vallen. Een niet onbelangrijk deel van die erfenis is de vrijheid van meningsuiting. Fundamenteel daarbij is dat die vrijheid ook geldt voor zij die van mening zijn dat er op die erfenis wél iets af te dingen valt.

  De kleren maken de man of vrouw. Uiterlijkheden dragen, bewust of onbewust, een boodschap uit. Een petje en/of lintje in de Overpoortstraat wijst erop dat de drager lid is van een studentenvereniging; de kleuren ervan vertellen de kenners in één oogopslag bovendien welke studentenvereniging. Supporters van allerlei sportlui en -clubs verdedigen met trots hun kleuren met hun sjaals, hun truitjes en soms zelfs hun pruiken. Een ring waarschuwt dat pogingen om de drager te versieren tot mislukken gedoemd zijn; het hart begeert reeds een ander. Een kruisteken beklemtoont dat de drager christelijk is. Veiligheidsspelden en specifieke haartooi verraden een voorliefde voor punk. Met een habijt verkondigen nonnen en andere geestelijken hun geestelijkheid (en grappenmakers hun geestigheid). Kortom, kledij is een vorm van communicatie, en kan aangewend worden om meningen mee te uiten. Zo zijn er ontelbare T-shirts in omloop die, al dan niet subtiel, een politieke stellingname (“George W. Bush: International terrorist”) of een levensbeschouwelijke boodschap (“Jesus saves!”, “God hates fags!”) uitdragen.

  Gezien uiterlijkheden ook een mening kunnen uitdragen, hoort voor iedereen evenzeer vrije klederdracht te gelden. Hoofddoeken, keppeltjes, arafatsjaals, T-shirts met het logo van politieke partijen, uniformen van aangebrande organisaties: iedereen hoort de vrijheid te hebben te dragen wat hij of zij verkiest.

  De vrijheid van meningsuiting — en bijgevolg de vrijheid van klederdracht — zou moeten gelden voor iedereen. Maar gelden die vrijheden ook altijd en in alle omstandigheden? Neen.

  Zo is het legitiem dat een werkgever de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van klederdracht van zijn werknemers inperkt op het werk. En ook op school mag er van de leerlingen stilte gevraagd worden, en vestimentaire beperkingen opgelegd worden — in de mate dat de schooldirecties dat nodig achten.

  Schooluniformen komen dan wel steeds minder voor, nog steeds schrijven verschillende schoolreglementen vestimentaire regels voor. Zelf zie ik geen fundamenteel onderscheid tussen de verplichting deftige kledij te dragen en het verbod op hoofddeksels. Als het toegelaten is dat een school het eerste oplegt, dan het tweede ook. En omgekeerd: als we de scholen verbieden hoofddeksels te verbieden, moeten de scholen dan ook op vestimentair gebied álles van hun leerlingen toelaten. Inclusief puntkapsels, travestie, nazi-uniformen, adamskostuums. Het principe van vrije meningsuiting via vrije klederdracht geldt of geldt niet: er is geen enkele reden om ze slechts een beetje te doen gelden.

  http://adhemar.eu/blog/2009/06/30/de-tip-van-de-sluier/

 5. Gratis Kebab

  Men zegt weleens dat de Vlamingen niet bepaald gastvrij zijn tegenover de allochtonen. Gezien ik gastvrij wens te zijn tegenover iedereen breng ik dit zelfs tot uiting in mijn culinaire gewoonten. Zo ga ik minimaal eens per week mezelf opvullen met Döner kebab, een instant klaargemaakt mengsel van vlees en groenten in een broodje dat, aangevuld met diverse frietkotsausen , een waar genot betekent voor mijn smaakpapillen. Mijn maag durft het met bovenstaande stelling wel eens oneens te zijn, maar tot daar.

  Toen ik onlangs opnieuw mijn wekelijkse portie Kebab naar binnen ging werken bij de locale kebabventer, kreeg ik de gelegenheid wat nader kennis te maken met de man die mij bediende. De man in kwestie gedroeg zich in zijn zaak zeer aangepast aan de Vlaamse manier van leven: Tegenover de meisjes gedroeg hij zich familiair en fysiek, tegenover de jongens was hij vriendelijk. Dit kon niet anders dan tot een gesprek leiden, want zijn gedrag stond mijns inziens als voorbeeld voor zijn generatie in Vlaanderen. Indien alle nieuwe Belgen zich zo zouden gedragen zouden de tegenstellingen tussen Autochtonen en allochtonen snel weggewerkt worden, zo dacht ik.

  Terwijl we mekaar spraken kuste hij een aantal meisjes die zijn zaak verlieten en schudde hij de hand van hun vriendjes. Even later stapte zijn eigen gesluierde vrouw de zaak binnen. Ze begroette me niet, waardoor ik dacht dat ze me niet zien staan had aan de toog. Dus ik sprak:”hey hallo, ik ben Jo, aangenaam ik ben al een tijdje aan het spr… . “ Mijn zin kon ik niet afmaken, want de vrouw was al verdwenen naar achter. Ik excuseerde me bij de uitbater:”Oh, sorry, ik wist niet dat uw vrouw doof was, maar had je me dat gezegd dan had ik ze op een andere manier kunnen begroeten.” De uitbater zei me enigszins ontstemd dat zijn vrouw niet doof was.”Dan toch wel een tikkeltje onbeleefd”, zei ik. De uitbater sprak:”luister, in de Turkse traditie wordt je niet verondersteld mijn vrouw te begroeten, al evenmin is het de taak van mijn vrouw klanten te woord te staan, haar werk is achteraan in de keuken.”

  Beiden waren 25 en in België geboren. Ik vroeg hem waarom zijn vrouw nog steeds gesluierd liep. Hij antwoordde me dat dat was om de mannen die haar zagen niet in sexuele verleiding te brengen. Ik vroeg hem of hij besefte dat omwille van de zwakheid van de mannen, de vrouwen moeten gesluierd lopen. Dat besefte hij. Ik stelde hem voor een oplossing aan te bieden die ervoor zou zorgen dat de mannen nimmer nog in de verleiding zouden gebracht worden. ‘Dat zou praktisch zijn’, antwoordde hij. Dus zei ik:”Haal die sluier van haar hoofd en maak er een blinddoek van voor jezelf.”

  Die ene dag was mijn kebab gratis. Al moest ik hem wel van mijn kop schrapen.

  Maar ter zake:
  Er is maar één manier om dit alles op te lossen: niet afhouden, de grondwet respecteren en toepassen. En daar waar er sociale druk is om sluiers te dragen optreden. Er moet een gematigde Europese islam komen. De islam moet men geenszins verbieden (het oude testament bevat ook zijn portie achterlijkheden en geloven in allah is niet minder achterlijk dan geloven in god)
  Vooral bij de vorming van de imams(in werkelijkheid worden deze vanuit het conservatieve deel van het thuisland steeds opnieuw naar hier gehaald, zonder dat hun blijde boodschap gescreend wordt op zaken die strijdig zijn met onze normen en regels) schort er een en ander. Men moet durven checken wat er in de moskees verteld wordt, want daar blijkt veelal dat als je niet anti-belg bent dat je anti-moslim bent.
  in het bewuste Atheneum vertelt men in de islamles dat je als dochter van moslimouders ook moslima bent en zodoende verondersteld wordt de sluier te dragen. Toch wel wat tegenstrijdig met het (terechte) optreden van de directie. Dus alle islamlessen moeten dringend aangepakt worden.

 6. Bravo! Heel juist gesteld, wat een tekst. Ik kan de mensen ook sterk aanraden de werken van de vermaarde maar in dit land uitgespuwde oriëntalist, dr Koenraad Elst te lezen. Zopas verscheen zijn nieuwste boek, “Het boek bij het Boek – recensies over islam en koran”, uitegeven door Yang Books (www.yangbooks.com). Het is zoeken en amper vinden naar mensen zoals Koenraad Elst die onophoudelijk en verantwoord de vinger op de wonder leggen, een steeds groter wordende wonde die lelijk ettert en wat we verboden worden te mogen vaststellen door ons zogenaamd democratisch stelsel. Europa pleegt een afschuwelijk langzame nooit geziene masochistische zelfmoord en beweert dan nog dat het niet waar is. En dan maar lullen over die onnozele dame in Hoboken die de foto van Hitler in de woonkamer heeft hangen waar ze babytjes onthaalt. Alsof die minimensjes al geïndoctrineerd kunnen worden en hoe men de dingen ofwel uitermate minimaliseert of uitermate maximaliseert, afhangende hoe het systeem er zich het best bij voelt. Droevige tijden beleven en ja, er is geen oorlog meer nodig om ons te overmeesteren. We onderwerpen onszelf zo honds als maar denkbaar is. Dit is niet normaal, het gevolg van teveel van alles te kunnen hebben en geen natuurlijke strijdlust meer te hebben?

 7. Ik ben het niet altijd eens met Johan Sanctorum, die af en toe beînvloed wordt door de desinformatie van de pers (oa het Gaza conflict) maar hier slaat hij nagels met koppen.

  Ook is het niet toevallig dat vele verdedigers van het hoofdoekenverbod dwepen met het meest crapuleuse antisemitisme in België zoals dat van de AEL en een Jahjah (de vent nu dat hij uit België weg is roept op tot genocide van de Joden en niet alleen in “Palestina”. Zelfde (?) crapuul dat Joden met keppeltjes wil aanpakken? Of zij die zeer dicht aanleunen bij de lijst égalité, aanhangers van de antisemite Dieudonné of de negationisy Alain Sorel of de terrorist Ali Aarraas. Zie blog nadiageerts in het Frans.

 8. Pingback: Het gevaar van de sluier

 9. William Balliauw

  Proficiat aan Johan Sanctorum en zijn medewerkers voor deze zeer objectieve benadering van dit groot maatschappelijk probleem. Ook de Standaard mag felicitaties krijgen. Het is de eerste en tot nog toe enige Vlaamse krant die, zonder geleuter omtrent Vlaams Belang-standpunten en multicultureel gedoe, de huidige situatie in alle openheid en met gepaste duiding publiceert. Onze samenleving heeft het democratisch recht in alle omstandigheden in een open debat te mogen dialogeren, ook al zijn bepaalde situaties en standpunten voor sommigen pijnlijk, verschillend of aanstoot gevend.
  Tenslotte heeft elke samenleving het recht, ja zelfs de plicht, de eigen cultuur te verdedigen en mag zij van eenieder verwachten dat de geldende wetten strikt worden toegepast.

 10. Ik ontken geenszins dat de expansieve, totalitaire, onverdraagzame, monothetische en anti-moderne islam in Europa bestaat. Maar daarom is nog niet iedereen die een hoofddoek opzetten wil adept van deze variant.

  De Vlaamse Leeuw — en dan vooral de Strijdleeuw, die met zwarte klauwen — wordt in Fransdolle kringen net zo negatief uitgelegd: het zou het symbool zijn voor een gesloten, op zichzelf terugplooiend, nauwdenkend, agressief, xenofoob Vlaanderen. Dat is niet noodzakelijk verzonnen: een deel van de Vlaamse Beweging heeft wel degelijke donkerbruine en racistische kantjes, en ook zij zwaaien wel eens de zwartgeklauwde Leeuwenvlag. Met wat er te lezen valt op de websites uit “die kringen” kan men heel wat kritiek onderbouwen.

  Wie de fouten van het deel projecteert op het geheel (van de Vlaamse Beweging), is minstens even blind als wie de foute delen niet wil zien. De Leeuwenvlag — een symbool dat mij na aan het hart ligt — verbeeldt evenzeer het Vlaanderen dat volwassen, matuur en zelfbewust wordt; eindelijk op eigen benen wil staan; gastvrij is tegenover iedereen die elementair respect voor haar cultuur wil opbrengen; en open staat naar de wereld (en niet alleen omdat buitenlandse handel en export een belangrijk deel van haar welvaart genereert).

  Om dezelfde reden is het fout te ontkennen dat de hoofddoek evenzeer een “gematigde” moslimgodsdienstbeleving kan symboliseren. Soms krijg ik de indruk dat een correlatie bestaat: hoe minder-volledigbedekkend, hoe kleuriger en hoe fleuriger het stukje stof, grosso modo hoe onwaarschijnlijker de totalitaire en onverdraagzame invulling van de islam door de draagster.

  En zelfs als moslima’s hun geloof strikt en fundamentalistisch invullen, dan nog is dat geen goede reden om hen het dragen van een hoofddoek in de publieke sfeer te ontzeggen. Aan de buitenwereld tonen dat men een religie aanhangt door religieuze symbolen te dragen, hoort te vallen onder de vrijheid van meningsuiting. U weet wel: die hoeksteen van de Europese cultuur en beschaving.

  Wat niet wil zeggen dat we in alle omstandigheden de hoofddoek moeten toelaten. Een werkgever kan en mag vestimentaire regels opleggen aan zijn werkgevers. Net als een schooldirectie niet zomaar alles moet aanvaarden van de leerlingen.

  http://adhemar.eu/blog/2009/09/10/het-gevaar-van-de-sluier/

 11. De versie op de Standaard-site vind ik maar een flauw afkooksel van wat we hier kunnen lezen. Op de Standaard-site wordt verder ook niet verwezen naar deze blog (voor de volledige versie), noch gezegd dat het een ingekorte versie is.

  • De standaard website is gecensureerd tot en met, probeer maar eens nagels met koppen te slaan op het forum (speciaal een onderwerp betreffende moslims, dat zegt het allemaal, nietwaar?) je reakties worden niet eens meer gepost en dàt roept dan op om mee te debatteren!…ik bezoek die website zelfs niet meer – van objectiviteit blijft er ook niet veel meer over, wél eenzijdige berichtgeving – het is bovendien een bewijs hoe de media wordt gemanipuleerd…

 12. De integrale versie is nochtans niet zoveel langer dan de ingekorte. En op het internet kan je moeilijk afkomen met ‘plaatsgebrek’.

  Dat cruciale zinnen worden weggeknipt hebben we hier al eens eerder meegemaakt: https://visionairbelgie.wordpress.com/2009/04/09/censuur/

 13. Ik vrees dat Js gelijk heeft. Helaas.
  Maar in rechtse kringen neemt men nu wel de verdediging op van die Nazi onthaalmoeder, die zowaar opgevoerd wordt als onschuldig slachtoffer van de gedachtenpolitie van het CGKR, linkse poco’s en de regimepers. Blijkbaar vinden die milieu’s dat het Nazi gedachtengoed toch substantieel minder bedreigend is voor onze westerse beschaving dan de Islam. Stemt toch tot nadenken, en uitkijken uit welke hoek de wind waait. Bepaalde rechtse Ultra’s zien hun kans schoon om het debat volledig te recupereren om uiteindelijk hun racistisch gelijk te halen. Dit kan alleen maar tot een onzalige polarisatie én tot een gevaarlijke confrontatie leiden.Niemand wordt daar beter van, tenzij betrokkenen.

 14. Zolang men vrij mag kiezen wat men op zijn hoofd plaatst, is het voor mij okay, ofdat dit nu een petje is van Nike of een hoofddoek, wat is het verschil? Laten we mensen verenigen en niet scheiden. Volgende week organiseer ik een hoofddoekendag uit protest en loop ik een hele dag gesluierd rond, wel geen zicht voor een vent, maar die xenofobe kortzichtheid van onze grote denkers bezorgt me het zuur … Een lastige vreemdeling kan net zo goed als een lastige landgenoot oprotten wat mij betreft, het probleem is dat de meeste vreemdelingen best wel ok zijn als je de moeite doet om te luisteren. En dan heb ik het niet over die illegale Berbers in de Seefhoek die je ’s nachts overvallen voor vijf euro, daar hebben de gemiddelde moslims eveneens een grondige hekel aan. Er zijn erger rampen dan het dragen van een hoofddoek. Ik weigerde vroeger ook mijn oorbellen of piercings uit te doen. Ik vind dat allemaal maar muggezifterij en achterhoedegevechten die weinig de essentie raken van de echte problemen die er zijn bij de clash tussen twee culturen. Ach waar lullen we toch over …

  • Het verschil vraag jij?
   Een petje van Nike staat NIET voor een politieke ideologie die als eerste vereiste heeft de hele wereld te onderwerpen zoals de islam voorschrijft!

   Een “vereniging” van mensen: dan moeten beide partijen élkaar beschouwen, in de éérste plaats, als MENS en laat nu de moslims de anderdenkenden (niet-gelovigen) NIET beschouwen als méns, zelfs hun vrouwen worden niet beschouwd als méns!
   Er zijn géén “gematigde moslims”, waarom denk je dat er géén protest komt uit die hoek als er criminele feiten, rellen gepleegd worden? Omdat zij allemaal het ermee ééns zijn!
   Zij wanen zich superieur aan de ongelovige die ze bovendien minachten, natuurlijk wordt volop opportunisme gebruikt om dit ten alle prijze te ontkrachten maar in een (poging tot) dialoog zal heel snel de ware aard bovenkomen van moslims….want zij en zij alleen hebben het ‘ware geloof’ dus iedereen heeft bij voorbaat al ongelijk – bovendien wordt elke geloofwaardigheid volledig afgebroken door hun opportunisme.

   Een beetje vérder kijken dan je neus lang is kan geen kwaad….Wat jij afdoet als “maar muggezifterij en achterhoedegevechten” lijkt alleen maar zo, de essentie ligt bij de ongelijkheid die moslims blijven in stand houden – géén enkele moslim-organisatie/moslim erkent de Universele Rechten van de Mens – ga dàt eerst eens lezen en praat dàn over de ‘essentie’ van de problemen…

  • Marleen Brutyn

   Kristof,

   Ik ben het met je eens. Overigens doet het hoofddoekenverbod mij denken aan het minderhedenbeleid dat gevoerd werd (wordt ? Ik heb er zicht op tot in de eerste helft van de jaren ’90, door het lezen van de boeken van Raymond Detrez) in de Balkanlanden

 15. De twee godsdiensten waar ik altijd het meeste problemen mee heb gehad zijn 1) Het christendom (de bijbel is een ongelooflijk agressief boek met een toornige God, niet mijn ding, de figuur van Jezus wel, maar daar heb ik geen bijbel voor nodig) en 2) de islam en 3) het orthodoxe jodendom. Toch heb ik een strengen katholieke vriend als eveneens een Turkse moslim. Ik hoop spoedig eens een joods persoon tegen te komen om van hen te leren. Conclusie, als je de islam fascistisch noemt, wordt het tijd dat den bijbel ook op grote schaal verbrand wordt. Een wratje in je hals toevallig en je bent een heks volgens dat boek en heksen verdienen verbrandt te worden. Staat er letterlijk in. Inquisitie tot en met. En ja in de Koran staan dingen die geen haar beter zijn. Ga samen eens een pitta eten, moslims en christenen en praat er daar eens rustig over …

 16. verbrand … zonder ‘t’.

 17. Schoon Antwerpen

  Als het dan toch moet: religie in je hart, niet op je hoofd. En als het kan: geven en nemen.

 18. @ KVH: blijkbaar zijn er nog altijd mensen die niet weten dat de Bijbel mensenwerk is, en de Koran het Woord van God dat letterlijk uit de hemel is neergedaald. De consequenties hiervan zal u zelf wel weten te bedenken, vermoed ik.

  @ Hans Becu: “Blijkbaar vinden die milieu’s dat het Nazi gedachtengoed toch substantieel minder bedreigend is voor onze westerse beschaving dan de Islam.” Het gedachtengoed zelf als minder bedreigend, ik zou het niet zo zeker kunnen zeggen, maar een gedachtengoed heeft mensen nodig. (zoals ik recent iemand op een blog hoorde zeggen: “De macht en het gevaar ligt hem in het getal. Hitler en zijn bende werd ook niet ernstig genomen toen hun getalsterkte niets voorstelde.”) Hoeveel mensen hier hangen het Nazi-gedachtengoed aan, hoeveel mensen hangen het islam-gedachtengoed aan? (en die laatste groep is sterk aan het groeien) In het debat over de islam is ‘het getal’ dus essentieel. Hoeveel zijn er nu, hoeveel zullen er zijn in de toekomst? (het énigste wat ik belangrijk (maar dan wel héél héél belangrijk) vond aan de film Fitna van Geert Wilders, was de projectie van het vermoede % moslims in onze landen op verschillende punten in de toekomst) Ik kan mij bvb niet van de indruk ontdoen dat als er hier evenveel (of weinig) moslims waren als in Nieuw Zeeland (iets van de 0,7% dacht ik) dat men hier er problemen mee zou hebben als ALLE moslimvrouwen een hoofddoek zouden dragen in de scholen.

  Nog een voorbeeld van het belang van het getal? Kristof van Hooymissen en zijn oorbellen en piercings: zolang de hoeveelheid jongeren daarmee in een absolute minderheid is zullen er weinig mensen zagen, maar er komt een %-punt waarop mensen zich zorgen beginnen te maken. Deze quote kan misschien helpen begrijpen waar ik op doel: “We are in the process of creating what deserves to be called the idiot culture. Not an idiot sub-culture, which every society has bubbling beneath the surface and which can provide harmless fun; but the culture itself. For the first time, the weird and the stupid and the coarse are becoming our cultural norm, even our cultural ideal.” – Carl Bernstein, U.S. journalist. Guardian (London, June 3, 1992). Vergelijk de gemiddelde moslim met de gemiddelde autochtone Vlaming (en neem er voor mijn part ook maar alle niet-islamitische allochtonen bij): de gemiddelde moslim is: racistischer, rootistischer **, anti-semitischer, misogyner, conservatiever, meer anti-verlichting etc etc etc. Wanneer zo’n groep sterk groeiend is, dan maak ik me zorgen over de toekomst van de maatschappij ja.

  ** E. Vermeersch: “Een ander gevaar nu ligt in een fenomeen dat ik ‘rootisme’ genoemd heb. Terwijl de racist anderen op biologische gronden in een vakje plaatst, doet de ‘rootist’ (van roots, wortels) dat met zichzelf: hij is ervan overtuigd dat de eigen identiteit bepaald wordt door biologische afstamming. Rootisme is niet zo verderfelijk als racisme, maar het heeft er een verdacht biologisch aspect mee gemeen. Als jongeren die hier geboren en getogen zijn, zich toch als Marokkaan beschouwen, dan baseren ze dat op het feit dat ze biologisch van Marokkanen afstammen. Daarmee gaat veelal de overtuiging gepaard dat men aan de eigen roots trouw moet blijven op het gebied van nationaliteit, cultuur, godsdienst.

  Voorstanders van een ‘multiculturele samenleving’ zijn geneigd dat rootisme te stimuleren. Ze vinden het passend dat mensen zich op basis van hun afstamming als leden van een bepaalde groep beschouwen die een eigen gemeenschappelijk groepsbesef in stand moeten houden. Het individu wordt daarbij geacht zich aan de normen van die groep te houden (collectivisme) en die groep zelf vereist een bijzondere solidariteit (‘Eigen volk eerst’).”

  Iedereen herinnert zich wel de recente protesten zeker? “Alle Vlamingen buiten!” (eigenlijk het inverse van de VB-verkiezingsslogan: “Dit is ONS land”) Waarom zijn er amper moslimjongeren van derde generatie met een Vlaamse naam? etc etc. (recent was er hier – http://lvb.net/item/7782 – een interessante stelling dat als je wil weten hoeveel moslims er ergens wonen, je gewoon het aantal Islamitisch lijkende namen bij elkaar moet tellen)

  • @BC

   Ik vind alles wat ik hier lees erg interessant, en ik spreek niets daarvan echt tegen, maar wat is nu de conclusie voor ons dagdagelijks omgaan met migranten, die hier zijn, hier zullen blijven en voor een stuk ook zullen blijven komen.

   Laat ons toch pragmatisch en gematigd zijn, en met iedere nieuwkomer een convenant afpreken
   -De leitkultur is de oorsponkelijke cultuur en taal van de ingezetenen
   -idereen heeft recht op zijn religieuze beleving en identiteit. Wie dit laatste zover doordrijft dat het zijn/haar functioneren bemoeilijkt of onmogelijk maakt, draagt zelf de gevolgen. Moslims bv moeten dan maar voor zz uitmaken of hoofdoeken en nikabs, ramadan en halal zwaarder doorwegen dan carrière, inkomen, maatschappelijk geluk etc.(vooral over dat laatste heeft men het nooit : slecht geïntegreerde migranten zijn hier doodongelukkig, integratie maakt ze gelukkiger) Het wordt tijd dat ze daarover nadenken, en praktsiche tastbare argumenten zijn veel effectiever dan symbolische discussies over hoofddoeken. Wie zijn voordeel ziet, is geneigd zijn gedrag aan te passen.

   Verder denk ik aan zeer pragmatische maatregelen voor nieuwkomers : verplichte taallessen en vakopleiding, stageperiode van 3 jaar vooraleer je definitief de Belg. nat kan krijgen, en zodat ingegrepen kan worden tegen wie van slechte wil is, verbod op volgmigratie, immigranten krijgen een Vlaams coachgezin etc etc.

   Het is allemaal niet echt uitgwerkt, weet ik ook wel, maar het zal een constructie moeten zijn die “mensen van goede wil” normaliter zullen accepteren. Daardoor corrigeer je het cultuurrelativisme en het pamperbeleid van links, maak je komaf met de slachtoffercultuur van migranten, maar belet je ook dat er polarisatie, revanchisme en verzuring ontstaan, en dat bepaalde types ter ultrarechterzijde uiteindelijk argumenten vinden voor hun onversneden racisme en vreemdelingenhaat. Dat is iets dat bestààt, helaas, bij “hen” en ook bij “ons”

   Zoals mijn Turkse vriend al zei : er bestaan overal goeie en slechte, zowel bij ons als bij jullie. Een cliché zo groot als een huis, maar misschien een gezonde vertrekbasis voor een betere verstandhouding tussen mensen van diverse pluimage die toch een modus vivendi zullen moeten vinden, willen we het hier leefbaar houden.

   • denkt u nou echt dat integreren zo moeilijk is? Hebt u nou nog niet door dat de meerderheid van allochtonen gewoon niet wil integreren (ook uw turkse vriend niet). U weet dat er stront aan de knikker is maar uit schrik voor een confrontatie (die nu onvermijdelijk is) doet u aan negationisme

 19. @the kid,

  Wat stelt U dan voor dat we doen ? De analyse van de analyse van de analyse van het probleem blijven herhalen ? Iets waar het Vb héél goed in is, maar een stadium dat ze nooit voorbij raken, en niet alleen in dat dossier trouwens. U bent intellectueel oneerlijk, want negationisme is het probleem niet willen zien, en dat doe ik niet..
  De boel opjutten ja, ongetwijfeld de oplossing.

  • met telkens weer de confrontatie uit te stellen lost u ook niks op. Dat doet men nu al 30 jaar. De sluiers vallen nu letterlijk af zowel bij de islam als bij het links gespuis dat zich in allerlei kromme redeneringen moet wringen om zich nog goed te praten. Daarom een confrontatie nu, dat gaat op korte termijn natuurlijk pijn doen maar op lange termijn een zegen zijn.
   Het liefst zou deze confrontatie op Europees niveau gebeuren , het probleem bevind zich daar ook op. En laten we ook op dit niveau een signaal zenden aan een Amerikaanse man met islam voornaam die als reden voor vrede tussen het westen en de islamwereld geeft : ‘het staat in de Koran’. Laat deze redenering de hoofdoorzaak van alle integratieproblemen zijn.

   • Waaruit leidt U af dat confrontatie de oplossing biedt ? De geschiedenis leert dat confrontaties alleen maar verliezers en menselijke ellende creeëren als gevolg van het botsen van het Eigen Grote Gelijk van de ene groep met dat van de andere. Kijk maar naar het meest recente voorbeeld : joegoslavië. Wil U dat ? Ik niet. Maar ja, zoals Eyskens ooit zei : ” de enige les die je uit de geschiedenis kan trekken is dat mensen nooit lessen trekken uit de geschiedenis”

   • Kunt u mij dan een conflict in de geschiedenis vermelden dat zonder confrontatie is opgelost.

 20. Nordine Taouil is een fundamentalist !! Wie kon dat geweten hebben, antwoord : iedereen die meer dan 2 hersencellen heeft. Dat sluit natuurlijk elke journalist uit die de laatste jaren dit individu heeft geïnterviewd en enorm goed zijn best heeft gedaan om de juiste vragen niet te stellen (het knack interview van een jaar geleden was hierin het stuitendste bewijs).
  Maar niet getreurd zijn opvolger staat klaar , de altijd sympathieke Koçak . Die heeft deze week , van timing gesproken, nog gezegd dat Taouil niet voor elke moslim sprak en het hoofddoekendebat verziekt heeft. Wie een beetje aandachtiger de verklaring van Koçak toch zich opnam merkte op dat het enige wat onze sympathieke vriend Taouil verweet zijn techniek was. Koçak zijn standpunt was eigenaardig genoeg totaal niet aanwezig , maar wie tussen de regels kon kijken kon opmaken dat dit in essentie dezelfde was als Taouil. Binnen een aantal jaren kan men weer verbaast zijn als blijkt dat Koçak geen salafist is maar een aanhanger van de Turkse lijn is nl. elk vorm van integratie is een schending van de mensenrechten.

 21. In de standaard vandaag een artikel over de Lucerna scholen:

  http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=9C2F63BE

  Geen enkele kritische vraag wordt er gesteld en de reden van de oprichting (meer Turken laten doorstromen naar hoger onderwijs) wordt zonder boe of ba aanvaard.
  Iedereen moet er weer van overtuigd zijn dat apparte scholen voor elke ethniciteit in onze samenleving een goede zaak zijn voor integratie. Dit terwijl elk logische gedachtengang dit tegenspreekt. Maar ach als men kan beweren dat de hoofddoek een teken van emancipatie kan zijn (dixit de nieuwe Tom Lanoye, Tom Naegels) zal men dit ook wel kunnen verkopen aan de gebruikelijke idioten.

 22. En nog in de standaard De opinie van VELI YÜKSEL (parlementslid cd&v!!! )

  http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=JF2F2PP1

  Met daarin de volgende veelzegende regels :

  Wat is het probleem eigenlijk? De twee athenea waar alles begon, waren zeer populair onder hoofddoekdragende moslimmeisjes. Tot de beide directies het opnamen voor de meisjes die geen hoofddoek droegen en onder druk stonden om dat wel te doen. Maar zij kunnen toch naar een andere school?

  Ik denk dat verdere commentaar overbodig is.

  De bedoeling van mijn laatste bijdragen is om aan te tonen dat de kop in het zand mentaliteit nog duidelijk overheerst in de media.

  Een aanrader daaromtrent zijn 2 episodes van South Park waar deze houding perfect geïllustreerd wordt. In deze episodes zit meer wijsheid en gezond verstand dat men in een decenium kan vinden in de vlaamse pers :

  selecteer episode 1003 en 1004
  http://www.southparkstudios.com/guide/?season=10

 23. Zeer heldere uiteenzetting over hoe de situatie nu werkelijk is, zonder er (hoofd?)doekjes om te winden, proficiat…maar: nog een toevoeging, beste Johan: ooit gehoord van de Resolutie van Straatsburg, bedisseld door een hoop verraders die het westen hebben verkocht voor OLIE in ruil voor arabische immigratie? De geestelijke vader van de tekst is de Belg Tijl De Declercq.

  http://www.meervrijheid.nl/?pagina=1391

  quote van de website waar dit wordt aangetoond: “Jarenlang heb ik me afgevraagd hoe het mogelijk was dat onze autoriteiten, zonder uitzondering, allemaal letterlijk dezelfde zoetsappige cliché’s bezigden als het over moslim-immigratie ging. Niet alleen hier, maar in heel West-Europa!”
  ANTWOORD: “ze voeren al 30 jaar gehoorzaam de Resolutie van Straatsburg uit! Het is Europees beleid!”
  unquote

  Dus eisen allerhande van moslims worden dààrdoor ingewilligd, dààrdoor worden moslims gepamperd – dat het intussen de democratie ondermijnt en we een stap dichter bij islamisering zijn laat het europarlement blijkbaar koud – een regelrechte schande is het; deze 200 zaakgelastigden die destijds (1975!!!) deze resolutie goedkeurden moesten ze publiekelijk aan de schandpaal nagelen en veroordelen voor landverraad!

  Dit toont tevens aan hoe dom eigenlijk de moslimgemeenschap is dat ze zich laten misbruiken onder het mom van hun ‘geloof’, gemanipuleerd en gebruikt als hersenloze marionetten slikken ze alles maar om een ‘goede’ moslim te zijn…de moslima’s eerst want hier wordt hen de kans geboden om hun réchtmatige plaats als volwaardig méns op te eisen in hun ‘geloof’, gesteund door de hier-bestaande vrijheid en gelijkheid ten opzichte van de (moslim)man – maar neen, zij hollen hersenloos achter het hoofddoekje en de koran aan en ontzeggen zichzelf op die manier zelfs hun recht op een degelijke opleiding en later, een job, overtuigd dat ze zijn van hun superioriteit op de gehate andersdenkenden, die ongelijk hebben.

  • @ Ice

   Ik denk dat U tijl declerq toch teveel eer bewijst. Hij was inderdaad een van die pacifisten die in de jaren 80 o.m de pacificatie nastreefden met de Ussr en dus (naiefweg) tegen de plaatsing was van kernraketten, en hij was ook actief in het Vlaams comité voor palestina. Ik denk gewoon dat er geen resolutie van straatsburg nodig was : het westen is olie-afhankelijk, dus moeten we wel voorzichtig zijn met de Arabieren, en kunnen we ze niet constant tegen hun kar rijden. (Kijk maar naar de aan kanker leidende Lockerbie terrorist die vrijgelaten werd en als een held in Libië onthaald werd.) Je kan dat betreuren, maar gezien de enorme economische belangen die met olie gemoeid zijn, lijkt me dat niet eens abnormaal, en veel doelbewuste conspiratie zou ik daar allemaal niet achter zoeken. De migratie hierheen is een economische migratie die op gang kwam in de jaren ’60 ’70, en is op zich een perfect verklaarbaar fenomeen, en heeft m.i. niks te maken met een bewuste islamisering van Europa. We moeten die Islam-boys nu ook weer niet overschatten : erg georganiseerd zijn ze niet, buiten Abou Jajah hebben ze geen verstand van politieke organisatie, marketing en lobbying, ze opereren in totaal verpreide slagorde, er is niet de minste communicatiestrategie, en je kunt de meeste moslim migranten bezwaarlijk puissant rijk en invloedrijk noemen. Zonder een aantal naïeve politiek correcte linksen zou hun invloed nihil zijn. Het probleem is dat ze een bevolkingsgroep vormen die slecht geïntegreerd is, financieel en intellectueel achterop is geraakt, en zich daardoor vastklampt aan hun “moslim-identiteit”, en daarbij rancuneus en soms revanchistisch wordt. Da’s een probleem, zeker in de steden waar in bepaalde buurten hoge concentraties wonen. Het probleem negeren zoals men jarenlang ter linkerzijde heeft gedaan was effectief onverstandig, maar het probleem langs de andere kant buiten proporties opblazen omdat een paar pubers persé een hoofddoek willen dragen ???. Mochten Moslims doelbewust Islamisering nastreven, dan zouden ze ervoor zorgen dat ze een veel positievere en wervende reputatie hadden. Het tegendeel is waar : ze hebben zo langzamerhand een rotreputatie, en dat getuigt niet bepaald van indrukwekkende communicatieve vaardigheden en een goed inzicht hoe je zoiets aan boord legt.

   • Dat ‘doelbewust’ is inderdaad niet geheel aanwezig, echter dat is ook niet nodig. Ik quote een Turkse auteur die jaren geleden heeft gesteld: “om Europa over te nemen is geen geweld nodig, dàt zullen moslims trachten te bereiken via infiltratie in de politiek.”
    En waarachtig, er zit al een fundamentaliste (mét hoofddoek) als wolf in schaapskleren in de politiek op hoger niveau te Brussel. Tel daarbij al de moslim-allochtonen die door de linkse verraders de politiek zijn binnengehaald voor stemmengewin en je komt al een heel eind want wie meent dat die ‘geïntegreerde’ moslims die bovendien ook de belgische nationaliteit bezitten, loyaal gaan zijn aan België als puntje bij paaltje komt die zit er mijlenvér naast.
    Ze zijn dus heel goed op weg…getuige het migrantenstemrecht, waar een meerderheid van het volk tégen was maar dat wél ons door de strot is geduwd..

    Ingegeven door bezorgdheid over de toekomst van kinderen/kleinkinderen dient dit alles met argusogen gevolgd te worden want de ondermijning van de democratie en vooral: de afbraak van de scheiding tussen kerk en staat is al verder gevorderd dan we denken én wordt steeds duidelijker door eisen allerhande van moslims (vooral via intimidatie en dreigen) om een voorkeursbehandeling te krijgen (wat inhoudt dat AL de rest gediscrimineerd wordt, de autochtone Belgen eerst)
    Het is inderdaad ook de laffe linkse pamperpolitiek die ervoor gezorgd heeft dat we vandaag de dag met rellen ed te maken krijgen – al jàren is er overlast door allochtone/moslim jongeren, vanuit hun minachting en haat tegenover alles wat westers is – waar hun opvoeding en religie (lees: politieke ideologie) niet vreemd aan zijn.
    Welke stappen werden ondernomen om dit een halt toe te roepen?
    Helemaal niets, integendeel: het is zover gekomen dat autochtonen degenen zijn die steeds gediscrimineerd worden, voorbeelden legio. Diezelfde straffeloosheid is nu de oorzaak dat telkens een stap verder wordt gegaan.

    Tegen de kar rijden of op je rug met de poten omhoog gaan liggen is nog een wereld van verschil – bewijs: noem mij één ‘eis’ van moslims die NIET ingewilligd werd? EEN maar?
    Afbreuk van onze katholieke tradities: kruisbeelden moeten verwijderd worden, aparte zwem-uren voor moslims, Kerstversiering is niet meer toegestaan op openbare gebouwen en ga zo maar door, de lijst is lang, té lang…….maar: stapje voor stapje, nietwaar?

    De grens van het ‘verdraagzame’ is al heel lang overschreden en NOG blijft de politiek net doen of hun neus bloedt, wel, binnenkort zal er wel wat anders gaan bloeden als er niet wordt ingegrepen.

    Wat die communicatieve vaardigheden betreft: moslim staat voor mij gelijk aan opportunist: totaal ongeloofwaardig (hetgeen perfect te begrijpen is aangezien zij geen respect hoeven te tonen voor niet-gelovigen – zij mogen hen zelfs beliegen, bedriegen en doden en onthoudt: de koran moet létterlijk gevolgd worden) ze nemen nooit een vast standpunt in en veranderen van mening zoals een blad aan een boom draait, dit maakt dialoog onmogelijk en is hypocriet over de hele lijn.
    Nog een reden dat een dialoog onmogelijk is met een moslim: zij aanvaarden niemand als gelijkwaardige gesprekspartner, uitgezonderd een ‘gelovige’ (màn welteverstaan want vrouwen zijn ook nog zwaar minderwaardig) – dus dialoog zoals die linkse sukkels ons steeds voorhouden is totaal zinloos, dat heeft nooit gewerkt en zal nooit werken zolang moslims de fundamentele mensenrechten niet respecteren die hier gelden en vooral GELIJKHEID tussen élk méns

    Het meest gevaarlijke aan reli-fanaten die blindelings een boek volgen uit het jaar nul is dat zij zich beroepen op alles wat ze maar kunnen aangrijpen om toch maar hun gelijk te krijgen want zij en zij alleen hebben het echte, ware geloof – zolang ze in die waan verkeren zullen er problemen zijn omdat zij zich wensen af te scheiden van de rest van de gemeenschap, mét de vinger wijzend naar die gemeenschap want het is ieders schuld behalve de hunne dat zij aan de rand van de maatschappij staan.
    Hun drang naar onderwerping van alles wat niet-moslim is, is gewoon hallucinant en op termijn een gevaar voor de westerse leefwijze; dàt is waarom de politiek onmiddellijk moet ingrijpen voor het te laat is maar helaas zitten wij opgescheept met een stelletje onbekwamen die enorme oogkleppen op hebben en enkel begaan zijn met graaien voor eigengewin..ipv eens vaart erachter te zetten om ONafhankelijk te worden van olie (na 20 jaar dat dit al bekend is!) er zijn méér dan mogelijkheden genoeg om iedereen van de nodige energie te voorzien; helaas is er echter de belangenverstrengeling mee gemoeid tussen de politiek en de bedrijven……dus wéér geld prioritair aan het algemeen welzijn.
    Tot slot: inderdaad, intelligent is anders, dàt is algemeen geweten van moslims maar daar zit hun kracht niet, wel in het feit dat zij telkens een blok vormen terwijl ‘ons blok’ ondemocratisch en verwerpelijk, zelfs met 1 miljoen kiezers, al jaren buiten spel wordt gezet…

    Tenslotte: onderschatting is véél gevaarlijker dan overschatting, vooral doordat er steeds meer steun vanuit een rijke olie-regio zoals saoudi-arabië komt om moslims hun ‘enige, echte geloof’ uit te dragen en wereldwijd een kaliefaat te stichten..

   • @Ice

    Lang geleden dat ik zo akkoord ga met iemand. U OIL voor immigratie verhaal is een beetje ongeloofwaardig vooral omdat ik de Westerse regeringen daarin niet in staat acht.
    Maar het opportunisme verhaal komt me zeer bekend voor. Elke keer ik met een moslim kennismaak valt mij zijn overdreven vriendelijkheid op, men kan het bijna slijmerig noemen. Na een tijd (dit heeft bij mij de eerste keer maanden-jaren geduurd) heeft men door dat deze vriendelijkheid te vergelijken valt met de vriendelijk van klant t.o.v. een winkelier waarbij men wilt afdingen en dus weinig met vriendschap te maken heeft. Dit valt ook op bij de media-allochtonen op , denk maar aan die meiden van Halal. Het ergerlijke is dat dit dus bij bijna alle (moslim) allochtonen die ken opvalt.
    Die intelligentie moet men trouwens niet onderschatten. Het PC gezwans dat men met opleiding en onderwijs de moslim niet-moslims maakt is ook een fabeltje en in feite ongelooflijk racistisch. Daarvoor ken ik genoeg gestudeerde moslims . Dat geloven trouwens iets met iemands intellect te maken heeft is ook een PC-mythe die alleen maar bewijst hoe een eigendunk dit volkje heeft.

 24. Pingback: Een Vlaming in het buitenland – Part two | Per:Sil

 25. @ ice & the kid

  De analyse is ten overvloede gemaakt, en ik denkt dat we het daarover allen eens zijn, een paar naievelingen daargelaten. Toch vind ik da

 26. @ ice & the kid

  oeps foutje

  ik ga even door : toch vind ik dat de veralgemening om de hoek loert. Het aspect van achterstand en de daaruit voortvloeiende frustratie bij moslim migranten is reeël. Zaak is hen wijs te maken dat ze door zich vast te klampen aan een achterhaalde godsdienstbeleving zelf verantwoordelijk zijn voor die achterstand, en ik ben niet zo pessimistisch te geloven dat niemand uit die kringen dat inziet. Belangrijk is dat de linkse kerk ophoudt ons te culpabiliseren en hen een slachtofferrol aan te meten.

  Ik zou mijn pijlen dus eerder richten op die linkse kerk, en minder op de moslims zelf. Want nogmaals, ik vind die moslims eigenlijk niet zo mondig en georganiseerd : zij spreken op enkele uitzonderingen na nog altijd via die linkse kerk, hun discours is vrij wazig, weinig rationeel onderbouwd en eerder emotioneel.

  En wat ik ook zeker weet is dat een aantal groene en socialistische politici zich hun knuffelbeleid allang beklagen, ook al zullen ze het niet toegeven.
  Denk maar aan brugemeester moureaux van Molenbeek. Ook zijn autochtone socialistische achterban krijgt daar zo langzamerhand genoeg van. Het overstag gaan van directrice Heremans is een ander teken, net zoals die vrij categorieke houding van Sp-a brugemeester janssens mbt tot hoofddoeken in openbare diensten. De “lokale Moslimgemeenschap” vond dit niet leuk, maar ze hebben het moeten slikken. Nogmaals, essentieel in dit verhaal is dat links eindelijk een realistisch discours houdt tot de moslims die zij in hun zuil gerecupereerd hebben, en dat zijn er nogal wat.

  • U redeneert als een Westerling niet als een moslim. Natuurlijk beseffen ze dat hun godsdienst succes belemmert in onze maatschappij. Daarom willen ze de maatschappij veranderen en niet hun godsdienst (dat is geen optie voor hen).

   Het Antwerps hoofddoeken debat is nu het beste voorbeeld hoe links plat op hun buik gaat. Dat alleen dit verbod geld voor ambtenaren die aan een loket staan is te hypocriet voor woorden. Ik ben zeker dat dit debat zeer zeker binnen een paar jaar weer gaat oplaaien juist door deze hypocrisie, dat beseft de moslimwereld heel goed.

   Net zoals ze beseft dat een goede organisatie van de moslimgemeenschap contraproductief is voor hen
   Liever 100 kleine groepen die eenzelfde doel hebben maar met een iets andere techniek en retoriek dan één die gemakkelijk in diskrediet kan gebracht worden. Zie Talouil.

 27. @The kid:
  Ongeloofwaardig? Er komt deze dagen genoeg aan het licht waartoe deze westerse regeringen in staat zijn – voorbeelden genoeg, recent: de chemtrails die altijd, ten alle prijze ontkend zijn en waarvoor de ex-burgemeester Peter Vereecke (http://www.vkblog.nl/bericht/274535/Belgische_ex-burgemeester_klaagt_chemtrails_aan) zich inzet om aan te klagen en er trachten wat aan te doen omdat dàt nu waarheid blijkt te zijn en de volksgezondheid schaadt. Het paniek-zaaien met het (zelfgemaakte!) mexicaanse griepvirus en het vergif waar zelfs nanotechnologie gebruikt wordt in het vaccin. Dus wééral worden geld en andere duistere praktijken voorop gesteld aan het algemeen welzijn – de reducering van de wereldbevolking om machtscontrole is het uiteindelijke doel van een elite-groepje en de strategie die ze gebruiken is onder andere angst/paniek om controle te krijgen/houden. En toch typisch, nietwaar? Eerst angst zaaien om dan met dé oplossing (vaccin) op de proppen te komen zodat elk schaap er blindelings inloopt én net doet wat zij voor ogen hebben. Is dàt dan géén dwang? Volgens mij wel: zeer geniepig en doordacht – gelukkig is er wereldwijd protest geweest tegen de verplichting van dit vaccin dus er zijn meer en meer mensen die beseffen dat ‘overheden’ NIET synoniem zijn met ‘algemeen welzijn’ maar àndere bedoelingen hebben: namelijk totale macht én nog meer geld. Verwérpelijk.

  @Hans:
  Je kan geen moslim, die absoluut overtuigd is van zijn gelijk op andere gedachten brengen – inzicht moet van binnenuit komen en niet aangereikt (hoe nobel dat ook is)

  En ja, er zijn er wel er degelijk die het inzien maar….die keren zich af van de islam en dan komt er een prijs op hun hoofd te staan, zij worden uit hun gemeenschap gestoten en bedreigd/vermoord – dat is de patriarchale greep die voelt dat er verandering op til is en zich met hand en tand verzet tegen het controle-verlies. De linkse pamperpolitiek geeft die dwingelanden dan ook nog steun.

  Er is al verandering want het slachtoffer-spelen van moslims wordt herkend en dat werkt niet meer…tenminste toch voor de meer intelligenten onder ons…maar zoals gezegd: dan veranderen moslims gewoon van tacktiek zoals het een opportunist betaamt en dat is wat we nu zien: intimidatie en bedreigingen maar ook dat zal mettertijd niet meer werken indien er voet bij stuk wordt gehouden (zoals de directrice van het atheneum: proficiat voor haar)

  Walgelijk is het dat de politiek hierin dan de rol van ‘verzoener’ gaat trachten te spelen in plaats van komaf te maken met deze komedie en de wétten doet naleven (zoals iedereen: en wéér: gelijkheid is de kern) die de moslims willen aangepast zien in het kader van hun ‘overname’, hun eisen zijn gericht op voorkeursbehandelingen onder het mom van hun ‘religie’ waarbij zij meer rechten verkrijgen op termijn dan de (andersdenkenden) gemiddelde burger. Wat is simpeler om democratie te ondermijnen op die manier en de scheiding tussen kerk/staat ongedaan te maken? Nu wordt er al zelfs rekening gehouden met religie in burgerlijke wetten en tig wetten worden op die manier al aangepast. De afbraak van de scheiding tussen kerk/staat is al een grijze zone geworden.

  Inderdaad, links heeft zich zwaar in de vingers gesneden maar blijkbaar hebben ze nog steeds niet van hun fouten geleerd. De enige manier om dit een halt toe te roepen is er met de grove borstel doorgaan en geen ruimte tot interpretatie laten.
  Dit wil zeggen: de moslims duidelijk maken dat bepaalde dingen niet kunnen en dat élke burger evenwaardig is, dàt is de kern van elk probleem dat zich heden ten dage stelt ivm moslims.
  Indien moslims niet akkoord kunnen gaan met bepaalde wetten omdat ze in strijd zijn met hun politieke ideologie (dat de islam is per definitie) dan moet de overheid ingrijpen en deze opruiende individuen verwijderen/uitzetten – dat is haar PLICHT zodat de democratie en de westerse leefwijze/vrijheden worden gevrijwaard. En niet zoals ze nu doen: voor de ‘lieve vrede’ compromissen gaan sluiten met de potentiële bezetter! Maar……dit hele verhaal past natuurlijk wél in het straatje van controle: onder het mom van ‘veiligheid’ de vrijheid/privacy van de burgers aan te tasten voor meer controle….de volgende stap? Die is dan logisch…

 28. @ Ice

  Ik denk dat het debat in essentie moet gaan over de volgende vraag : “kan je binnen een staatsvorm op contstructieve en vreedzame wijze samenleven met andere rassen, culturen en religies ?”
  Het antwoord zal wel ja moeten zijn, vermits die migratie een feit is, je degenen die hier zijn niet meer weg krijgt, en dat migratie zeer moeilijk af te stoppen valt want in essentie veroorzaakt door zware onevenwichten in welvaart tussen Europa en andere delen van de wereld.
  Ik besef dat een deel van de Moslimmigratie een probleem vormt, maar ik wil niet vervallen in de fout van het Vlaams Belang : met Franstaligen kan je vlg. hen ook niet samenleven. Er onstaat nu in ultra-rechtse kringen een sfeertje van gelijkhebberij in het Moslimdebat, van ziedewel…. Het is niet omdat links in het migratiedossier zwaar in de fout is gegaan en door haar cultuurrelativisme en pamperbeleid de integratie heeft afgeremd ipv ze te bevorderen, dat integratie en samenleven per definitie onmogelijk zouden zijn. Vlamingen moeten maar eens leren assertief te zijn en duidelijk grenzen af te bakenen, zowel tegen Franstaligen als migranten, zonder echter in agressiviteit of lomp racisme te vervallen. Als wij als Vlamingen zelfbewuster en zelfzekerder met onze eigen taal en cultuur omgaan, zal dat bij anderen respect afdwingen. Nu zwijgen we, of we praten enkel voor eigen kerk, om dan van de weersomstuit (als het ons allemaal teveel wordt) in het andere uiterste te vervallen, wat dan door de “andere” steevast fout begrepen wordt. Die communicatie-armoede in sommige Vlaamsvoelende kringen is zondermeer stuitend. Links draagt eveneens een zware verantwoordelijkheid omdat ze het erkennen van een Vlaamse identiteit afwijst. Maar het VB heeft door haar agressief racisme op zijn beurt links een stok gegeven om de hond te slaan. Het verwijt van racisme heeft het Vlaamsnationalisme gediaboliseerd, met als échte achterliggende reden het anti-Belgisch standpunt van het VB. Door de stommiteiten van Dewinter is de perceptie van Vlaamsgezind zijn bij velen gelijk aan racistisch en xenofoob. De Vlaamse beweging heeft 150 jaar geprobeerd van lauwe Vlamingen goede vlamingen te maken, in essentie via een defensieve strategie. Men zet zich af tegen alles en iedereen…Franstaligen, migranten, Hollanders… Het wordt tijd dat ook in het migrantendebat diezelfde Vlaamse beweging dat eeuwig defensieve achterwege laat, en migratie zelfzeker, met open visier en assertief tegemoet treedt, zonder taboes, met duidelijke grenzen, maar wél in de vaste overtuiging dat samenleven met migranten doenbaar is. En in het discours van die kringen proef ik nog altijd te vaak dat dit per definitie onmogelijk is, en voor mij is dat een fundamenteel onderscheid. Vlaanderen zal nooit meer raciaal, taalkundig, religieus en cultureel homogeen zijn, en het wordt tijd dat we daarmee leren omgaan zonder in “linkse” naïviteit te vervallen.

  • @Hans: het klopt wat je zegt, echter één ding vergeet je: om een vreedzaam samenleven te kunnen hebben MOETEN beide partijen BEREID zijn er wat van te willen maken – en daar wringt het schoentje: de moslims zijn niet bereid om mee te werken aan een vreedzame maatschappij waarin elke cultuur/religie gerespecteerd en in haar waarde gelaten wordt. Dàt wordt hen door hun doctrine niet toegestaan want zij zijn méér waard dan elk ander mens; dàt is de hele kern van de zaak.
   Je kan dus je best doen tot de hel bevriest, als één partij niet meewil dan doe je daar helemaal niks aan behalve de verliezen beperken: ervoor zorgen dat deze kanker geen uitbreiding neemt, de bestaande leefwijze, normen, waarden en eigen cultuur vrijwaren van vreemde invloeden die op overname gericht zijn.
   En dàt is de taak van politici, die helaas hierin zwaar in gebreke blijven, enerzijds voor stemmengewin en anderzijds voor géldgewin. Politici dienen naar het volk te luisteren, zij staan tenslotte (of zouden toch moeten staan) ten dienste van het volk, niet zoals nu: omgekeerd! (Maar wàt kun je nu verwachten dat ze een land kunnen leiden als ze zelfs binnen eigen partij het niet eens kunnen geraken – ik heb sterk de indruk dat die horde aan hoogmoedswaanzin leidt en dat enkele cursussen betreffende communicatievaardigheden, besluitvorming, samenwerking dringend nodig zijn – en last but not least: om een balans te bereiken tussen inkomsten en uitgaven zouden ze beter eens in de leer gaan bij de lage inkomens: tot de laatste dag van de maand eten kunnen op tafel zetten dat is ‘budgetbeheer’!!!

   Of zoals The kid omschrijft: “Natuurlijk beseffen ze dat hun godsdienst succes belemmert in onze maatschappij. Daarom willen ze de maatschappij veranderen en niet hun godsdienst (dat is geen optie voor hen).”

   Dwang zit erin gebakken en om dit een halt toe te roepen moet er DUIDELIJKHEID zijn, te beginnen met de EIS van het westen om élk méns als gelijkwaardig te beschouwen, dàt moet een eerste vereiste zijn om een sàmen-leving te kunnen hebben die vredig naast elkaar leeft.
   Moslims schreeuwen het hardst als het gaat om ‘respect’, echter zelfs het meest fundamentele respect tonen zij niet voor anderen (andersdenkenden) elke vrijheid gebruiken ze tegen de geldende normen/waarden/wetten
   Zoals het nu is provoceren de moslims om een voorkeursbehandeling te eisen (eentje waarvan zij overtuigd zijn dat ze er recht op hebben, superieur-zijnde!) waarop ze verzet krijgen van degenen die zich niet op de kop laten schijten om het zomaar eens uit te drukken want dat doen ze in wezen: de maatschappij moet zich plooien naar hun zin, de maatschappij moet veranderen, zij dienen zich niet te integreren, nee: de maatschappij moet maar een apart kader scheppen voor hén en zo wérkt het eenvoudig niet.

   Dus jouw vraag: “kan je binnen een staatsvorm op contstructieve en vreedzame wijze samenleven met andere rassen, culturen en religies ?”

   Ja, indien élk ras/cultuur/religie respect opbrengt voor de eigenheid van het gebied én de inwoners waar zij zich vrijwillig willen vestigen en de traditionele waarden/normen én geldende wetten van dat gebied RESPECTEREN, niet afbreken of willen veranderen in hun voordeel en nadeel van de bewoners – met gelijkheid voor élk mens voorop!

   Helaas moet je dàt niet verwachten van opportunistisch en superieur-gewaande moslims want de Verlichting zoals de katholieke kerk heeft doorgemaakt, daar staan zij nog vér (ongeveer 800 jaar) op achter..

   • @ Ice

    Tja, als jij gelijk hebt ziet het er somber uit. Ik denk uiteindelijk dat ten gronde moslims even materialistisch zijn als wij. De stijgende welvaart na de oorlog heeft de pastoors in no time geluiquideerd, na eeuwen heerschappij. Misschien moeten we daarop hopen….

    h

   • @hans becu

    en hier ben je nu ook weer verkeerd. De Kerk heeft zelf hun greep op de mens en de wereldse wereld losgelaten. Zegt het 2de vaticaans concilie u niets? U gelooft werkelijk het fabeltje van ’68 dat de hippies de deur hebben ingebeukt terwijl ze alleen maar gezien hebben dat de deur al openstond. De Islam heeft nog geen sleutel.

    Onze enige hoop is dat we keihard op onze waarden blijven staan en geen enkele toegeving doen voor de islam zodat we duidelijk kunnen maken aan de individuele moslim dat hij wel degelijk een keuze kan maken en wij wel degelijk hem helpen om hem van zijn ketens te bevrijden. Daarvoor heb je wel zwaar gereedschap nodig en geen klein schaartje zoals U tracht te hopen.

   • @Hans:
    Nee, hoor, Hans niet somber: wat nu gebeurt is de verandering die is ingezet om moslims de ogen te openen en met beide handen de kans aan te grijpen om zich eindelijk te bevrijden van de ketenen van een politieke ideologie die de vernietiging van het (volgens hen heidens) mensenras beoogt door onder dwang hun doctrine door ieders strot te duwen. In deze tijd is elke gebeurtenis erop gericht om ‘bewust’ te worden: MAW: zich ontdoen van elke dwang om zelf te denken, je godgegeven vrije wil te gebruiken en bewust zelf je beslissingen te nemen én daar de verantwoordelijkheid en gevolgen van te aanvaarden. Dit betekent tevens je eigen leven in handen nemen ipv achter gelijk wie na te hollen – niemand kàn bepalen wat goed is voor jou, dàt moet je zelf voelen en overeenkomstig handelen. Uiteindelijk zullen de moslims dit inzicht ook krijgen: mondjesmaat is het al bezig dus: geen somber einde maar een nieuw begin, zo zie ik dat….
    Ik heb grote bewondering voor ex-moslims, die ondanks dreiging van die hele gemeenschap, toch hun eigen weg kiezen en ‘wakker-worden’, de moed hebben om zélf te denken en zich niets meer laten opleggen door de partiarchale structuur die hen even gaat dicteren hoe ze moeten leven en denken. Zij zijn de voorhoede die inzien dat het ook ànders kan en màg hier in het westen. Zij gaan akkoord met onze levenswijze en zien de enorme voordelen van vrijheid in tegenstelling met het leven in een keurslijf van in de middeleeuwen met idiote verboden allerhande die indruisen tegen de menselijke natuur. De vernietiging van de islam is al bezig van binnenuit en dit is niet meer te stoppen want dit kadert in de volgende evolutie-stap van de gehele mensheid. Gelijkwaardigheid tussen elk mens is eens te meer aan de orde en zou absoluut prioritair moeten zijn, ook en vooral voor moslims want dàt zou de Verlichting van de islam inluiden naar 2009 ipv het jaar 800.

 29. Wink van Kempen

  ice schitterend wat je zegt en ook hoe jij het ziet …..maar het probleem ligt te diep …om er “pratend ” uit te komen .
  misschien als U op de plek van Barrossso zou zitten dat er nog iets viel te redden …..U heeft gezien hoe men op zijn modernisering `s plannen ingegaan is het LIssabon voorstel …..nou zijn portugezen niet bepaalsd de mensen die Europa een nieuw hart of longen ooit zullen kunnen geven ……wij dromen onsczelf een gesubsidideerd leven tot aan de dood ….het vechten vopor iets ……is nog erger dan het vechten tegen iets ……
  In onze VREDE`s “Waan” hoop willen wij NIEMAND meer iets aandoen ……want anders gebeurt het ons ook …..en 50 jaar GRISTELIJKE en (N)Socialistische droommotieven en een hoop gebbabbel over het milieu ……houdt ons van iedere persoonlijke vooruitgang tegen….hebt U wel eens gehoord van mensen of persbureau`s die Ahcmedinjad voor het gerechtshof gaan slepen ….vanwege anti semitisme en rassen haat …..de nederlandse televisie neemt klakkeloos heet Achmedinajad nieuws over …..wij laten liever alle bevogen en begaafde studenten martelen en monddood maken dan DE HEERSENDE MACHT aanvallen ….nederland is een diepGRISTELIJK (N)SOCIALISTISCH,land en cultuur wij hebben vier maal meer joden opgeruimd voor de duitser onder gristelijke Socialistische vlag dan Duitsland zelf ….verraad is het vet waar de nederlandse cultuur op draait …….het doet mij genoegen Uw rust en inzicht te lezen en zien ….jammer dat men U niet een relevanter plek geeft dan een antwoord Blog ….maar desalniettemin , respect .

  • @Wink: bedankt voor je compliment en inderdaad: praten is geen oplossing meer..

   Het hele politieke systeem moet veranderen vooràl de prioriteiten: dàt moet in de eerste plaats het algemeen welzijn zijn….te beginnen met ‘Europa’: zoals nu is het een mengelmoes van onbekwamen (net als het ‘bestuur’ in de meeste westerse landen) en graaiers die een mogelijkheid zien om nog méér binnen te rijven zonder énige controle van de bevolking welke ze allerlei onnozele regeltjes opleggen, enkel voor eigengewin.
   Zoals getoond in de reportage over berlusconi op canvas: die clown biedt postjes in het europarlement aan aan actrices, modellen etc…die hém persoonlijk ‘terwille’ zijn en geen énkele politieke vorming (of zelfs énige vorming) hebben – en dàt rapaille moet dan wétten gaan opstellen voor het welzijn van de europese bevolking?! Het wordt alsmaar gékker en daar zou iedereen in de EU tegen moeten protesteren.

   Een europarlementslid zou aan een zwaar onderzoek moeten onderworpen worden (door de bevolking) om hun motivatie/loyaliteit aan de bevolking te bewijzen en bekwaamheid te garanderen waarbij gelijkheid en het algemeen welzijn topprioriteiten zijn. Geen woorden maar daden.
   Maar….zoals in België is ook Europa al verloren: door het onzinnige aantal parlementsleden die stukken van mensen kosten zonder enige tegenprestatie (uitgezonderd natuurlijk hun zakken te vullen en wetsvoorstellen om nog méér controle)en bijgevolg géén enkel overzicht hebben in de werking van dat parlement(de éne weet begot niet wat de andere doet) verzandt dat hele spel in een oeverloos gelul waar geen mens meer duidelijkheid heeft en verzuipt in stomme bureaucratie terwijl de écht dringende zaken (zoals oprukkend islamisering) onder de mat worden geveegd. Geen énkele samenhorigheid/samenwerking/communicatie onderling.. (waar heb ik dàt nog gezien?)

   Verder, Wink: om daadwerkelijk veranderingen te bewerkstelligen dient élk mens bij zichzelf te beginnen: zelf denken, zelf beslissen en zelf kiezen welke reaktie gegeven wordt bij welk onderwerp: met andere woorden: onderscheid leren maken tussen het ‘onderbuikgevoel’ en de realiteit in het NU – en daar gaan velen de mist in omdat ze zich laten leiden door hun emoties, verontwaardiging, manipulatie allerhande etc….welk alleen een weerslag heeft op hun leven (zij voelen zich dan niet zo happy) en de situatie niet verandert. Indien elk mens vanop een afstand bewust kiest wat hij/zij denkt/voelt, dan heeft dat een weerslag op iedereen en dàt geeft de nodige veranderingen – immers: alles is energie dat trilt op een bepaalde frequentie. Die trillingsfrequentie is wat verhoogd moet worden om anderen te steunen in verandering; dus iedereen kan daar zijn/haar steentje bijdragen om van de wereld een vreedzamere plaats te maken en te voorkomen dat onze planeet helemaal om zeep geholpen wordt.

   Dat betekent niet dat alles maar moet geslikt worden maar een mening geven is niet hetzelfde als een oordeel vellen: de intentie is wat telt….
   Verder: het feit dat niets meer kàn verborgen gehouden worden (nu heb ik het over jouw stukje van Ahmadinejad) is al de aanzet tot verandering: collectieve kennis over zijn beleid brengt een golf van trillingen op gang waar een reaktie zal op komen, zo werkt het universum nu eenmaal – dus wantoestanden die aan het licht komen zijn derhalve onderhevig aan verandering, nét doordat het een energetische reaktie opwekt in het collectieve bewustzijn van de mensheid door elk mens. Dat is ook ‘werken aan jezelf voor het hogere goed van iedereen’
   Nogmaals dank voor je waardering en respect.
   Ice

   • “Indien elk mens vanop een afstand bewust kiest wat hij/zij denkt/voelt, dan heeft dat een weerslag op iedereen en dàt geeft de nodige veranderingen – immers: alles is energie dat trilt op een bepaalde frequentie. Die trillingsfrequentie is wat verhoogd moet worden om anderen te steunen in verandering (…) zo werkt het universum nu eenmaal”

    Is uw bron daarvoor The Secret of zo? Iets dat mensen de (blijkbaar enorm gegeerde) hoop moet geven dat ze niet meer uit hun huis moeten komen en hard werken om de wereld te veranderen/verbeteren? Iets dat niet zoveel minder absurd is dan het idee dat als 10.000 mensen samen ‘yogisch hoppen’ de wereld ‘geharmoniseerd’ zou worden?

    Waarom verkiezen sommige mensen de moeilijke weg van (willen) leren hoe materie te verplaatsen met hun geest eerder dan met het fysieke lichaam?

 30. @BC
  Mijn bron? Wat als bron: “eigen ervaringen”?
  Nooit hoeft iemand mij op mijn woord te geloven, het is iets dat trouwens niet te ‘bewijzen’ valt (in de klassieke zin van het woord, tenzij door inzicht en het grotere geheel kunnen zien, de verbanden kunnen leggen tussen oorzaak en gevolg….) tenzij door het zélf te ervaren – dus probeer het zelf uit en geef dàn je mening erover (alhoewel: tegen die tijd heb je die behoefte helemaal niet meer)….ik zou tig voorbeelden kunnen geven hoe het werkt maar er zullen altijd sceptici zijn die menen dat zij de waarheid in pacht hebben zonder het zelf ervaren te hebben en alles dan maar afdoen als belachelijk of onmogelijk – dus de behoefte om te ‘bewijzen’ heb ik niet; het enige dat ik kan zeggen is ervaar het zelf dan heb je je bewijs dat je zo nodig hebt…..en dàt geldt voor iedereen.
  En die ‘moeilijke weg’ is de natuurlijke staat van de mens…

 31. “Ik zou tig voorbeelden kunnen geven hoe het werkt maar er zullen altijd sceptici zijn die menen dat zij de waarheid in pacht hebben.”

  Ik ben alleszins niet dàt soort skepticus, maar ik vind een belangrijke regel wel: “extraordinary claims require extraordinary proof”. Kan u niettemin toch voorbeelden geven, of bronnen (websites, boeken etc) aanbrengen die mij meer inzichten geven in wat u precies ‘gelooft’ (‘gelooft’, want u zegt immers zelf: “het is iets dat trouwens niet te ‘bewijzen’ valt”). Dank u!

  • @BC: Mijn antwoord op jouw vraag blijkt niet gepost te zijn, mogelijk door te ver afwijken van de topic of wegens te uitgebreid…spiritualiteit is nu eenmaal niet kort samen te vatten…

   • Misschien had je links geplaatst en kwam daarom de commentaar er niet door? Nu, ik had eigenlijk al moeten weten welk vlees ik in de kuip had toen ik in een eerdere commentaar chemtrails vernoemd zag. In dat verband: Reactie op de chemtrail-onzin: lvb.net/item/7869

  • Vlees in de kuip? Met alle respect, daar heb jij geen idee van – en wat chemtrails betreft: google maar eens op ex-burgemeester Peter Vereecke, wat die te vertellen heeft over chemtrails; waarom zou hij zijn nek uitsteken en zelfs een strafrechtelijke klacht met burgerlijke partijstelling neerleggen voor ‘onzin’? Je zal dat wel afdoen als media-belangstelling zoals al de ongelovige thomassen maar ook hier zie je (of wil je het niet zien) het grotere plaatje niet….het is niet zo ongeloofwaardig dat er een select groepje is die de middelen heeft om de massa nog beter in de greep te krijgen en wereldwijd controle als doel heeft – geld en macht is de drijfveer en daarvoor zelfs bereid zijn om letterlijk over lijken gaan, hun verborgen strategieën (oa meest gebruikt: manipulatie v/d media, paniek-zaaien, angst, intimidatie, verdeel-en-heers etc…) worden steeds zichtbaarder en verbergen kan niet meer..maar hey: sus je geweten maar door je oogkleppen op te houden, de tijd zal het uitwijzen…

   • Ik ken het verhaal van Vereecke: zie o.a. lvb.net/item/7687

    Het grotere plaatje zie je overigens op de lezersbrief geciteerd op lvb.net/item/7869

    Zeg eens, zal de wereld vergaan in 2012? Of komen we dan ‘op een hoger bewustzijnsniveau’? Ik hoor nogal wat tegenstrijdige verhalen.

   • “Zeg eens, zal de wereld vergaan in 2012? Of komen we dan ‘op een hoger bewustzijnsniveau’? Ik hoor nogal wat tegenstrijdige verhalen.”
    Wat denk jij er zelf van?

   • Dat er niets gaat veranderen. Wat denk jij?

   • Dat veranderen is al enige tijd bezig, alleen….gebeurt het op zo’n subtiel niveau dat het onderscheidingsvermogen van de mens dat zolang is weggestopt door het verdoorgedreven materialisme, bijna onbestaande is.
    Dat er wel degelijk veranderingen zijn kun je merken aan bijvoorbeeld: de mondiger mens, dat is één van de feiten die onmiskenbaar zijn – de manier van denken verandert en dat is te danken aan verhoogd bewustzijn.
    Hoe meer mensen bewust/wakker worden hoe meer er volgen want het collectieve bewustzijn van de hele mensheid wordt daardoor beïnvloed, dàt is het bewijs van onze onderlinge verbondenheid en de eigenlijke kracht tot verandering op wereldschaal.

    Mysteries, Verlichting, Zelfrealisatie konden vroeger enkel doorgrond worden door mystici en ingewijden maar zijn nu beschikbaar voor de hele mensheid.
    Het feit dat de maya-kalender maar tot 2012 gaat betekent een nieuw begin, geen einde – nu zitten we in het Kaliyuga, een cirkel van 25.000 jaar die ten einde loopt en de voorloper is van het Gouden Tijdperk.
    Hoe het zal verlopen is enkel en alleen afhankelijk van de méns zelf, élk mens….

    De mensen die bewust kiezen om deel uit te maken van de nieuwe tijd merken dat iedereen de ‘gave’ (zo je wil) heeft van co-creatie. Alles wat je uitzendt komt meervoudig terug en het is boeiend om met deze tool te ‘spelen’, leren dat je eigenlijk altijd al je eigen lot in handen had want je levensomstandigheden maak je zelf, door je gedachten en gevoelens.
    De hedendaagse mens staat mijlenvér van zijn gevoel af waardoor er wildgroei aan gedachten ronddwalen en problemen telkens weer, onder een andere vorm, voorgeschoteld worden tot….er bewustwording komt over wat het eigenlijke probleem nu eigenlijk is, meestal is het gerelateerd aan een gevoel van onwaardig-zijn, dàn kan de les geleerd worden en het probleem opgelost.

    Alles is verbonden, daardoor zie je ook de veranderingen op wereldschaal. Die veranderingen zijn begonnen met het Tiananmen-protest, een studentenprotest op de avond van 4 juni 1989 op het Plein van de Hemelse Vrede in China; toen is de bal aan het rollen gegaan en de mensheid heeft zijn lot en van de planeet zelf in handen.
    De instroom van nieuwe energie (kristallijne energie) is dezelfde als ten tijde van Atlantis waar energie via kristallen gebruikt werd (zoek de recente vondsten eens op van enorme kristallen grotten in Mexico en andere plaatsen)
    Aangezien toeval niet bestaat zijn deze enorme kristallen op de juiste tijd ontdekt om gebruikt te worden. Hoe? Dat zal de tijd ook uitwijzen maar het zal de oplossing worden voor het aardse energie-probleem.

    Je kan onmogelijk naast de veranderingen wereldwijd kijken: de afbreuk van systemen die gebaseerd zijn op hebzucht, macht, controle is nu in volle gang: het financiële, het economische, het politieke….alles wat niet overeenstemt met de nieuwe energie, balans en het welzijn voor elk mens is gedoemd om te verdwijnen en dàt is wat nu gebeurt….de keuze is aan elk mens zelf, werken aan eigen bewustwording heeft invloed op de hele mensheid én de hele planeet door onze onderlinge verbondenheid….

    Dat is ‘beknopt’;) mijn visie…

   • Dank voor je uiteenzetting!

 32. Nederland schijnt het precies stilaan door te krijgen:
  Boerka niet af om werk te krijgen? Dan ook geen uitkering….
  Bron: http://www.hln.be/hln/nl/960/Buitenland/article/detail/1004941/2009/09/28/Boerka-niet-af-om-werk-te-krijgen-Dan-ook-geen-uitkering.dhtml

  Dàt zouden ze ook met de hoofddoeken moeten doen..Wedden dat hoofddoeken dàn opeens niet worden opgelegd door de koran? Dat dàn iedere vrouw vrij is om het te dragen of niet? Dat ze dan de hele boel omkeren om maar hun uitkeringen te behouden? Dan verkopen ze zelfs hun ziel aan de duivel……dàt is islam…opportunistisch tot en met, zolang ze hun zin maar krijgen….dan wordt hun ‘geloof’ opeens opzij geschoven..

 33. Wink van Kempen

  zou de kopvod tax toch nog werken ……

 34. Paul Scheffer over de open samenleving — Een hoofddoekenverbod op school is geen goed idee, vindt de Nederlandse publicist Paul Scheffer. Hij pleit voor een open samenleving met respect voor de vrije meningsuiting. Uit welke hoek die mening ook komt. (artikel volgt)

  Reactie Van: Pol HERMAN op bovenvernoemd artikel

  Het is naar mijn gevoel een typisch Scheffer artikel waarbij hij pleit voor een “Open samenleving?” Maar wie verstaat wat onder “Open samenleving” ? “ Open” klink zo mooi , maar is een wollig begrip. Scheffer pleit ervoor onze samenleving streng, rationeel en rechtvaardig vanuit een “onze” grondprincipes te beoordelen maar hij gaat mijn inziens toch aan een aantal essenties voorbij waardoor wij onszelf tekort doen en onszelf ondermijnen .

  Velen met Scheffer huldigen vooral onze principes als gelijkheid en vrijheid van meningsuiting in al hun vormen en veronderstelde wederkerigheid. Maar ondanks al die pleidooien , nu sinds vele jaren , blijven de polarisatie en de spanningen zich opbouwen. Die pleidooien worden vooral door de oren die ze zouden moeten horen niet gehoord. Scheffer nuanceert en nuanceert , zou willen maar durft uiteindelijk niet onze rechten opeisen. Ook hij blijft een twijfelaar zonder diep geloof in onze Westerse superioriteit.

  “….. All of the traditional conservative values of the Western elites-to do with empire, race, nation, and religion-had been called into question by the devastating impact of the Second World War and the cultural changes that followed. The Nazi holocaust discreted notions of Western Imperial superiority around the World. And on social issues there was no longer any clear cut moral consensus in the west on where the line lay between right and wrong or even good and evil. Even economic booming could not provide Western society with a confident sense of its mission or of moral certitude. Uit “Why Thatcher defended the Berlin Wall “ Mike Hume-Spiked

  Ook Scheffer is een kind van een generatie waar Hume naar verwijst. Een generatie die geloof in zichzelf verloor en waarvan dat verlies aan de basis ligt van onze huidige morele en maatschappelijke ellende. Immigratie problemen zijn hiervan uiteindelijk maar een symptoom. Een film als Loft is amusant maar is toch een voorbeeld product van onze moreel ledige amusement maatschappij. Nieuwkomers kunnen daar niet veel uit halen.

  De scheiding tussen kerk en staat is ook een wezenlijke eigenschap van de christelijke cultuur en samenleving Men kan stellen dat de waarden vervat in wat wij onder het humanisme en de mensenrechten verstaan de grondslag uitmaken van de seculiere westerse samenleving . Gezien deze waarden inhoudelijk helemaal uit het christendom zijn afgeleid is het voor de christen veel gemakkelijker ( ook zeker niet evident) de rol van de staat te aanvaarden .

  De Islam in huis halen dat is andere koffie. Voor hen is er alleen de coran en de hadith …… hun kerk ligt te ver van onze staat .

  Ik vrees dat wij er met sofismen à la Scheffer niet zullen komen omdat zij van een veronderstelde wederkerigheid in attitude uitgaan. Voor dat Moslims geleerd hebben wat wij van hen verwachten hebben zij hier de maatschappelijke meerderheid . Dan gaan zij ,onze democratische principes formeel toepassend , onze staat afstellen op hun Godsdienst.

  Wat “heilig” is , is niet voor discussie vatbaar. Wij mogen van hen geen redelijkheid , in wat wij onder redelijkheid verstaan , verwachten.

  “Onze God “ en “Hun God”?

  De God die Christus ons voorhoudt is er een die “Redelijk “ en “Goed “ is. De God van de Islam liet zich aan ons openbaren via Mohammed die een veroveraar, een moordenaar en een kinderverkrachter was. Dit is geen karikatuur – wat een verschil tussen Christus en Mohammed. Hun God moeten wij vrezen, aan hem moeten wij ons onderwerpen. Ja , stel dat wij zo maar te kiezen hebben omtrent welke God waarvoor wij kiezen. Gezien de eeuwigheid eeuwig is en het tijdelijke zo vlug voorbij, is kiezen voor Mohammed’s God misschien wel op veilig spelen, op zich een terroriserende gedachte. Alle gekheid ter zijde latend, God kan niet rationeel begrepen worden en wij kunnen ons vanuit onze cultuur met ons hart , ondanks alle mysteries , geen ander God voorstellen dan een God die liefde is en redelijkheid voorstaat.

  De scheiding tussen kerk en staat is een goed ding. Christus zelf was er de eerste voorstaander van. Om het Christianisme te verbreiden stichten zijn leerlingen een instituut volgens Romeins model. Tegen de oorspronkelijke christelijke visie in liet de kerk zich in met wereldse zaken en de kerk was vaak heel sterk begaan met de wereldlijke macht. Mensen hebben nu eenmaal instellingen nodig om samen iets te verwezenlijken. In de loop de jaren is de kerk uit haar wereldlijke rol teruggedrongen en dit in het voordeel van de zuiverheid. Zelfs als moslims de scheiding fair maar niet van harte aanvaarden , blijven wij met een probleem opgezadeld . Als onze nataliteit niet herneemt en zij zich aan het huidig tempo , door instroom en nataliteit , blijven verbreiden is hun numerieke maatschappelijke meerheid zo in zicht . Dan zijn wij uitgepraat. In het moreel vacuum waarin wij nu leven zullen wij de Moslims niet snel genoeg kunnen overtuigen hun geloof op te geven voor een beter en geruststellend alternatief en riskeren zij Moslims te blijven. Als men iets van de Islam afweet , weet men dat die niet voor verlichting vatbaar is want dat hij hierdoor zichzelf opheft. Iets als een geseculariseerde Islam , waarvoor zou dat staan? Voor gelijkheid tussen man en vrouw, voor aanvaarding van homo’s, voor aanvaarden van volledige scheiding tussen kerk en staat? Het antwoord is duidelijk.

  De christelijke cultuur is er een van liefde , redelijkheid en dus begrip en empathie. Maar wij worden niet verondersteld dat wij hieraan moeten ten ondergaan en wij zijn zij die ons zijn voorgegaan en aan wie wij alles te danken hebben, onszelf en ons nageslacht verantwoordelijkheid en bescherming verschuldigd. Wij hebben het recht en de plicht de God van Mohammed te verwerpen . Wij zullen vanuit onze cultuur geen middelen vrijmaken om de achterlijkheid terug in te voeren en onze voorouders en nageslacht te verraden. Wij kunnen de moslims bij ons alleen vrijheid van Godsdienst toestaan zolang dit op onze publieke ruimte geen invloed heeft . Het is onze twijfelende houding die hen arrogant en agressief maakt. Al maken zij nu reeds een grote groep uit, zij hebben zich aan ons aan te passen . Alleen een westerse samenleving die haar zelfvertrouwen terugvindt en duidelijk haar lijnen herbevestigt zal overleven. Zonder kentering is het voor ons aftellen. De segregatie waar wij steeds sneller naar toe evolueren eindigt met zekerheid op steeds meer grimmige conflicten en geweld. Een territorium verdraagt geen verscheidenheid van naties die vredevol naast elkaar functioneren. Steeds zeggen, zij zijn er en dit in onomkeerbaar is een zwak bod. De kentering ligt er niet in een misbegrepen appeasment en ook niet in een genuanceerd maar uiteindelijk melig discour volgens Scheffer. Het is duidelijk dat wij ons tegenover migranten christelijk moeten gedragen . Dat betekent dat wij alles moeten proberen om hen liefdevol in onze samenleving te integreren. Maar ook in hun belang gaat dit volgens onze waarden, onze samenlevingsnormen en wettelijkheid . Onze houding moet zo duidelijk worden dat ze het vatten dat zij ,die hieraan niet kunnen voldoen, moeten vertrekken.
  Pol Herman

  Geen emancipatie zonder vrijheid [naar index]
  26-09-2009 – Paul Scheffer – de standaard

  NB Een zeer genuanceerd stuk. Een stuk genuanceerder dan de oproep van een reeks academici e.a. in dezelfde krant vandaag. En veel interessanter dan de inleidende alinea laat vermoeden. M.E.S.
  Een hoofddoekenverbod op school is geen goed idee, vindt de Nederlandse publicist Paul Scheffer. Hij pleit voor een open samenleving met respect voor de vrije meningsuiting. Uit welke hoek die mening ook komt.
  De onzekerheid over de immigratie in Nederland en Vlaanderen is levensgroot. Dat hebben de vele debatten en gesprekken die ik de laatste jaren heb gevoerd me nog maar eens duidelijk gemaakt. Hoe vaak hoorde ik niet: ‘Ik zou nooit op Wilders of Dewinter stemmen, maar…’ En onder dat ‘maar’ schuilt een ijslaag van onbehagen en ongenoegen. Dat is overigens geen exclusief Nederlandse of Vlaamse aandoening. Overal in Europa zien we terugtrekkende bewegingen van mensen die zich onveilig voelen; en overal zien we tekenen van een ‘vlucht voor de vrijheid’.
  Om deze ervaringen in een immigratiesamenleving zo dicht mogelijk te benaderen moeten we het gebruikelijke perspectief omkeren. Lange tijd werd gezegd, als was het een vanzelfsprekendheid: immigratie is een verrijking van de samenleving. Maar het is inmiddels voor iedereen wel duidelijk dat de migratie ook een verlies met zich meebrengt, zowel voor gevestigden als voor nieuwkomers. Een belangrijk deel van het ‘autochtone’ èn het ‘allochtone’ onbehagen ligt op dat vlak: ‘We raken onze cultuur kwijt.’
  De afgelopen jaren heb ik veel verhalen gehoord van mensen die huis en haard achter zich hebben gelaten en in hun nieuwe land kampen met een gevoel van vervreemding. Dat openbaart zich het meest direct in hun gezinnen: natuurlijk willen ze dat hun kinderen succesvol zijn in deze samenleving en tegelijkertijd willen ze dat hun kinderen dicht in de buurt blijven van hun eigen opvattingen over het leven. Een moeder uit de Marokkaanse gemeenschap merkte tijdens een gesprek op: ‘Wie van ons zegt tegen zijn kinderen dat ze Nederlander zijn? Ik ken niemand in mijn omgeving die dat doet.’ Zulke ouders waken ervoor om hun kinderen kwijt te raken aan een samenleving die hen vreemd is. Ze willen vooral dat hun dochters op jonge leeftijd trouwen om ze af te schermen van de boze buitenwereld.

  Niet alleen migranten hebben het gevoel dat een vertrouwde wereld verloren gaat. Veel mensen voelen zich niet meer thuis in de buurt waar ze een heel leven hebben gewoond. In de Berlijnse wijk Pankow kwamen buurtbewoners in opstand tegen de voorgenomen bouw van een moskee. Het is uiteindelijk een tamelijk bescheiden gebouw geworden, maar toch hebben de mensen die bij dit protest betrokken waren – volgens de burgemeester afkomstig uit het maatschappelijke midden – de indruk dat het nieuwe gebedshuis hun wijk niet ten goede komt. Ook omdat de dienstdoende imam van nogal orthodoxe snit is en me verzekerde dat zijn Duitse buurtgenoten ooit zouden leren begrijpen waarom gelovigen vrouwen geen hand kunnen geven.
  Vooral de vestiging van de islam in onze contreien roept aan alle kanten weerstand op. Jarenlang gaf vermijding de toon aan: de aanpassingsproblemen werden ontkend uit naam van een tolerantie die weinig meer was dan onverschilligheid. Nu lukt die vermijding niet meer en is het conflict voor iedereen zichtbaar. Daarbij gaat het om de godsdienstvrijheid: binnen welke grenzen kan de islam zich manifesteren in de openbare ruimte? En het gaat om godsdienstkritiek: mag gespot worden met alles wat heilig is of zijn er grenzen aan de ‘godslastering’?
  Het Vlaamse debat over de hoofddoek is een schoolvoorbeeld van deze conflicten. Er is alle reden om de hoofddoek te zien als een uiting van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Deze verhulling vloeit voort uit een traditionele rolverdeling waarbij de mannen de bewakers zijn van de eer die vrouwen door hun gedrag kunnen bezoedelen. Of zoals de Frans-Iraanse schrijfster Djavann Chadortt, opmerkt: ‘De eer en de ijver van de moslimman, zonder welke hij niets is, zijn gegijzeld door de sluier van de vrouw.’
  Conservatieve imams beweren dat vrouwen met een hoofddoek minder kans lopen op seksuele intimidatie. Zulke uitlatingen zijn eigenlijk weinig meer dan een verhuld dreigement en dat blijft niet zonder gevolgen. In veel buurten wordt het moeilijker om zonder bedekking over straat te gaan, zo werd me onlangs verteld in de Amsterdamse wijk Slotervaart. Dezelfde sociale controle zien we in scholen.
  Gevangenissen van achterstand
  Dat is allemaal waar, maar de vraag is of het een algemeen verbod op scholen zou kunnen rechtvaardigen. Ik denk het uiteindelijk niet, ook al heb ik in de afgelopen jaren genoeg geaarzeld over die vraag. Er zijn redenen genoeg om in de hoofddoek een symbool van ongelijkheid te zien, maar dat is nog geen reden om het dragen ervan in scholen te verbieden. Het is innerlijk tegenstrijdig om vrijmaking van opvattingen of levensstijl te willen afdwingen. Emancipatie komt in vrijheid tot stand.
  Wel zijn er een beperkt aantal functies – zoals bij de politie of de rechterlijke macht – waar de neutraliteit van de overheid vraagt om af te zien van religieuze of andere levensbeschouwelijke symboliek. Vaak horen bij dat soort beroepen ook uniformen of kledingvoorschriften waarin het streven naar uiterlijke uniformiteit is vastgelegd. Daarmee is ook gezegd dat het Antwerpse verbod van religieuze symbolen voor mensen die bij de gemeente werken te ruim is. Er zijn namelijk genoeg functies – zoals het werken aan de balie van een gemeentebibliotheek – waaraan men minder strenge eisen zou moeten stellen.
  Een afwijzing van het hoofddoekverbod voor leerlingen is dus allereerst ingegeven door principiële overwegingen. Maar het gaat ook om de gevolgen van zo’n maatregel. Natuurlijk moeten we de betekenis ervan niet overschatten. Zo herbergt het zeer liberale Groot-Brittannië – waar een hoofddoek zelfs is toegestaan bij de politie – tegelijk de meest geradicaliseerde moslimgemeenschappen van Europa. Maar toch, zo’n verbod kan aan zijn doel voorbijschieten. Dat blijkt wel nu in Vlaanderen ineens wordt gedacht aan de stichting van eigen moslimscholen. Dat is weliswaar een grondwettelijk recht, maar het zou geen vooruitgang zijn.
  Vaak hoor je dat moslimscholen niet heel anders zijn dan de katholieke of protestantse scholen. Maar dan worden een paar wezenlijke verschillen over het hoofd gezien. Terwijl in de moslimgemeenschappen een conservatieve of orthodoxe uitleg van het geloof nog steeds de overhand heeft, spreekt deze stroming binnen de christelijke godsdiensten nog slechts een minderheid aan. Het karakter van moslimscholen zal dan ook voornamelijk zeer traditioneel zijn en dat gaat niet op voor het merendeel van het huidige vrijeonderwijs.
  Bij een minderheid in de christelijke en de joodse gemeenschappen bestaat een moreel conservatisme dat vergelijkbaar is met dat in de moslimkring. Maar de vervreemding die de migratie met zich meebrengt tegenover het land van aankomst geldt niet voor de orthodoxe minderheid van christelijke of joodse huize. Ook om die reden heeft een verzuiling in het onderwijs door conservatieve moslims een andere uitwerking en zal het de afstand die toch al bestaat tegenover de samenleving nog groter maken.
  Ten slotte schept een nieuwe verzuiling van het onderwijs scholen waar kinderen uit zwakke sociale milieus overheersen. De vroegere zuilen waren sociaal gemengd: de katholieke arbeidersklasse en de middenklasse kwamen elkaar tegen in het onderwijs. De moslimgemeenschappen kennen door hun achtergrond in de geschiedenis van de laagopgeleide gastarbeid nog een kleine middenklasse en die zal niet snel zijn kinderen naar zulke islamitische scholen sturen. Dat blijkt wel in Nederland. Premier Balkenende noemde de moslimscholen in zijn land ooit ‘gevangenissen van achterstand’. En hij had gelijk.
  ‘Wij-zij’-denken in de moslimgemeenschap
  De omgang met de islam vraagt om een heroverweging. Het beginsel van een open samenleving brengt niet alleen rechten met zich mee, maar ook verplichtingen. Die laatste zijn onvoldoende onder woorden gebracht, waardoor de onzekerheid is gegroeid. De wederkerigheid van rechten en plichten moet aan de autochtone bevolking worden voorgehouden en ook aan de moslimgemeenschappen. Het begint zoals gezegd met de verdediging van de godsdienstvrijheid, inclusief de religieuze symboliek die daar volgens een deel van de gelovigen bij hoort.
  Daar staat tegenover dat door de meerderheid van moslims veel te weinig de verplichting wordt gevoeld om de vrijheid die men terecht opeist ook te gunnen aan mensen met een ander geloof of geen geloof. Als er ergens een ‘wij-zij’-denken bestaat, dan wel in de moslimgemeenschappen. Niet alleen tegenover de buitenwereld houden veel moslims afstand, maar ook binnen de eigen gemeenschappen wordt pluralisme niet of nauwelijks aanvaard. Nu worden andere stromingen vaak in de ban gedaan. En dan hebben we het nog niet over de aanvaarding van geloofsafval, iets wat al helemaal moeilijk ligt.
  Dat is niet vol te houden. We zijn te afhankelijk van elkaar geworden om niet over zulke vooroordelen te spreken. Zo was ik op een school in Antwerpen te gast waar een ruime meerderheid van de kinderen uit islamitische gezinnen afkomstig was. Een leerling merkte bij wijze van grap op: ‘Ik heb de Belgen op onze school geteld: het zijn er drieëntwintig.’ De school heeft een lange traditie en veel van de kinderen komen goed terecht. Maar tegelijkertijd vertellen de leraren dat het moeilijk is geworden om tijdens de biologielessen te spreken over de evolutieleer, tijdens de geschiedenislessen over de Holocaust en tijdens de literatuurlessen over een ‘perverse’ schrijver als Oscar Wilde. En dan moet er gekozen worden: geeft men toe aan de religieuze vooroordelen die veel kinderen van huis meenemen of gaat men er met geduld en toewijding toch echt tegenin?
  Omgekeerd geldt natuurlijk ook dat een samenleving die zegt te willen leven naar het gebod van de gelijke behandeling open moet staan voor verwijten over discriminatie op de arbeidsmarkt. Het ‘autochtone’ deel van de bevolking moet een verhouding tot de moslims vinden, want hun aanwezigheid in de samenleving is onomkeerbaar. Ook hier geldt: we zijn te afhankelijk van elkaar geworden om het niet over vooroordelen te hebben. Daarbij gaat het om overtuiging, niet om dwang. De mentaliteit van mensen kan alleen in vrijheid veranderen.

  De principiële vraag blijft: omvat de vrijheid van meningsuiting ook mensen die dit grondrecht willen gebruiken om de vrijheid van anderen te beperken? Concreter: moeten we de vrijheid van een parlementariër als Geert Wilders verdedigen die de geloofsvrijheid van moslims aan banden wil leggen? En mogen we verwachten dat moslims zich ook verplicht voelen om zijn vrijheid te verdedigen? Het antwoord moet ‘ja’ zijn, maar dat kan alleen op voorwaarde dat we ook de vrijheid van moslims die radicale opvattingen huldigen – en bijvoorbeeld pleiten voor de invoering van de sharia of delen ervan – blijven waarborgen. Zolang het maar om meningen gaat en niet om oproepen tot geweld.
  De verleiding om met dwang meningen of een levensstijl te willen veranderen moet worden weerstaan. Het gaat om een botsing van meningen, niet meer en niet minder. De open samenleving is er ook voor degenen die een gesloten wereldbeeld aanhangen. We kunnen religieuze of seculiere orthodoxie niet wegdenken uit onze samenleving en dat zijn mensen die vaak de wederkerigheid verwerpen waar ik al mijn hoop op heb gevestigd.
  Maar tegelijk is duidelijk dat een open samenleving staat of valt met meerderheden – ook in de moslimgemeenschappen – die duidelijk maken dat godsdienstvrijheid en godsdienstkritiek onlosmakelijk bij elkaar horen. Geloven in een open samenleving betekent dat de marginalisering van religie een samenleving niet vrijer maakt. Godsdienstkritiek gedijt alleen in een omgeving waarin gelovigen ook een publieke rol spelen.
  Maar wanneer een zwartekousenmentaliteit in religieuze kring gaat overheersen, dan is op den duur de tolerantie niet vol te houden. Geloven in een open samenleving betekent ook: er moeten meerderheden zijn van gelovigen die hun waarheid kunnen relativeren. In de moslimgemeenschappen is dat nog lang niet het geval.
  Zo’n meerderheid komt alleen tot stand wanneer er vrijelijk wordt gesproken over de islam, soms op het scherpst van de snee. Die botsingen helpen bij de aanvaarding van een nieuwe omgeving. Zo maakten de reacties op Fitna – de nogal onbeholpen aanklacht van Wilders tegen de islam – een voorzichtige verandering in de moslimgemeenschappen zichtbaar. Interessant was de houding die ik tegenkwam tijdens een gesprek in Gouda: ‘Als de film uitkomt, zetten we de deuren van de moskee open en nodigen iedereen uit om te komen praten.’
  Steeds meer dringt het inzicht door dat moslims belang hebben bij de verdediging van de vrijheid van hun critici; het is immers dezelfde vrijheid waar ze zich als gelovigen op beroepen.
  Wat in Nederland is omschreven als een ‘opstand der gematigden’ in de moslimgemeenschap schept ruimte en op den duur ook meer rust. We maken de geboorteweeën mee van een autochtone islam, die zich met moeite losmaakt van de migratie-ervaring met al haar onzekerheden en ook dogmatische antwoorden. De vrijzinnige moslims kunnen niet blijven hangen in de vermijding, ze zullen het conflict dat vaak binnenskamers woedt ook in het openbaar moeten aangaan. Niet om iemand anders een plezier te doen, maar om hun eigen vrijheid te waarborgen.

 35. Ik ben blij dat hier mensen ook bewust met 2012 bezig zijn, toen ik me hier een jaar of 8 geleden in verdiepte, werd ik vreemd bekeken – als zijnde schizofreen, nu is het al bijna een hype. Ik raad iedereen aan de spiraaldynamiek eens te lezen (boek Spiral Dynamics – door Christopher Cowan en Don Beck). Ik vond dat heel boeiend en tracht zoveel mogelijk te streven naar een holistische, integrale visie op de mensheid, met name dat we één mensheid zijn, één familie en één leven (hierbij laat ik me inspireren door de theosofie). Een ontzettende eenheid in verscheidenheid die we allen vormen, wat al een oude Platonische wijsheid was. De mensheid heeft een duidelijke visie nodig, want zonder die visie bloedt ze dood, dat is wat ik ervan denk.

  • Geen hype, Kristof wél een toename van mensen die ‘bewust-worden’. Dat dit het collectieve bewustzijn danig beïnvloedt is nu wel duidelijk; bekijk hiervoor de wereldsituatie maar eens, met spiritueel inzicht wordt dat kristalhelder. Het gaat bovendien véél verder dan het ‘aardse’ – de éénheid omvat zelfs alles wat bestaat tot het hele universum (en al de andere universa in andere dimensies toe)

   Religies/theosofie zijn details en mens-gebonden daarom is het nodig om naar het grotere geheel te kijken en niet te verzanden in details. Dat in deze tijd de islam zogezegd onder vuur ligt heeft te maken met bewustwording, net als de afbraak van elk systeem dat gebaseerd is op hebzucht en eigenbelang (financiële systeem, economisch, politiek…alles volgt wat niet in balans is en niet voor het welzijn van elk mens is)
   Ook voor de islam geldt dat de bewustwording van binnenuit moet komen, die trend zie je al doordat er steeds meer moslims zich bewust worden dat inderdaad ieder méns gelijk is en niet wat hen steeds is voorgelogen dat zij het enige, ware geloof bezitten en daardoor superieur zijn aan anderen – dit alles is onvermijdelijk aangezien de instroom van de kristallijne energie steeds sterker wordt en elke onbalans gedoemd is om te verdwijnen want het staat de éénheid van de mensheid in de weg.

   Wat wij nu doormaken is de volgende evolutie-stap van de mensheid waarbij elk mens verantwoordelijk is voor het geheel, we hebben dus onze toekomst zelf in handen door ons persoonlijke bewustwordingsproces en dat zal een weerslag hebben tot in de verste uithoeken van elk universum…

 36. Ik vind hier een enorme tegenstrijdigheid in wat sommigen schrijven: ‘De vernietiging van de islam is het begin van de Islam zou met het hogere bewustzijn te maken hebben’. Een bekend visionair schrijver over de mayaanse kalender, José Arguelles, baseert zich nochtans op de koran. De kern van alle religies is in wezen toch hetzelfde, is dit niet wat alle esoterische broederschappen in wezen willen onderwijzen, dit eenheidsbewustzijn? Volgens de spiraaldynamiek denken slechts 2% van de mensen zo, hoewel ik denk dat het ondertussen al een pak meer is, maar de meerderheid blijft egocentrisch of etnocentrisch gericht, en zo blijven we elkaar bevechten. Jammer …

 37. Typfouten, nog een poging:

  Ik vind hier een enorme tegenstrijdigheid in wat sommigen schrijven: ‘De vernietiging van de islam zou met het verschijnen van het hogere bewustzijn te maken hebben’. Een bekend visionair schrijver over de mayaanse kalender, José Arguelles, baseert zich nochtans op de koran. De kern van alle religies is in wezen toch hetzelfde, is dit niet wat alle esoterische broederschappen in wezen willen onderwijzen, dit eenheidsbewustzijn? Volgens de spiraaldynamiek denken slechts 2% van de mensen zo, hoewel ik denk dat het ondertussen al een pak meer is, maar de meerderheid blijft egocentrisch of etnocentrisch gericht, en zo blijven we elkaar bevechten. Jammer …

 38. Lees allemaal de filosoof Ken Wilber eens. De website http://www.integralworld.net/ staat bol van kritische essays, ook kritisch ten opzichte van de Islam. Die site is warm aanbevolen!

 39. Ik heb hier heel interessante bijdragen gelezen, en meer bepaald die van Herman Pol vond ik erg lezenswaardig. Alleen mis ik altijd een beetje de pragmatische dimensie. Hoe gaan we het samenleven met Moslims nu regelen ? Ik denk dat we hen duidelijk moeten maken dat de grens van de (godsdienst)-vrijheid ligt op het ogenblik dat religieuze en/of cultureel-etnische gedragspatronen het functioneren en het emanciperen in onze samenleving in de weg staan. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn doen en laten. Leidt dat tot maatschappelijke achterstand en uitsluiting, dan is men daar zelf verantwoordelijk voor. Dat geldt niet alleen voor moslims, maar voor alle leden van de samenleving. Wie voor zichzelf het recht opeist zich atypisch te gedragen of te kleden en daardoor geen werk vindt, moet ook niet eindeloos op gratuite ondersteuning van de samenleving rekenen. Zelf de broek ophouden dus, en ik denk dat het sleutelwoord responsabilisering is. Meer bepaald t.a.v. Moslims moet dit principe gedecideerd en onverkort gehanteerd worden, waarbij ik ook vind dat het tijd wordt dat wij aan alle migranten zeggen dat integratie en een grote mate van aanpassingsbereidheid essentieel is voor HUN levensgeluk. Ze moeten zich m.a.w. dus aanpassen in hun eigen belang, en niet zozeer omdat wij autochtonen dat willen. Ik ga in ruime mate akkoord met de “risico-analyses” die mbt. de Islam gemaakt worden, maar we zouden het misschien iets handiger en wat minder confronterend moeten verwoorden, in de hoop dat verstandige mensen ontdekken dat hun gedrag bijsturen in hun eigen belang is. Of moslims, stop ermee jullie eigen discriminatie en achterstand te organiseren.

  • Precies, Hans.
   Dàt is nu net waar ik ook voor pleit maar ik vind dat daar ook voor een stuk de verantwoordelijkheid van de politici ligt aangezien de houding van moslims invloed heeft op ons hele systeem van samen-leven. Dat linkse gepamper heeft ertoe geleid dat democratische waarden steeds verder worden afgebroken en in een grijze zone belanden waarbij wrevel wordt opgewekt bij de autochtone bevolking dat niet bevorderlijk is voor het maatschappelijke klimaat want migranten, en vooral moslims, verkrijgen voorkeursbehandelingen doordat hun eisen telkens worden ingewilligd.
   Maar er is hoop: Lukas Van Der Taelen (Groen!) begint het licht te zien, weliswaar nadat hij het zelf aan den lijve ondervonden heeft en hopelijk dringt het nu door tot de politiek dat ook zij hun verantwoordelijkheid (én maatregelen) dienen te nemen in deze problematiek.
   Bron: http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=5D2FRJ8M

   Verder meen ik, Hans dat moslims wel degelijk weten wat de gevolgen zijn van zich aan de rand van de maatschappij te plaatsen en dat dit hun vrije keuze is maar desondanks menen iedereen te mogen dwingen zich te schikken naar hun eisen, net door de ongelijkheid die zij hanteren.
   Hiervoor misbruiken zij de vrijheden die ze hier hebben:
   – vrije meningsuiting: om te intimideren en dreigen
   – het recht op gelijkheid: alhoewel zij dat niet erkennen eisen ze het wél op tov anderen (want die zijn per definitie minderwaardig, nietwaar?) waarbij woorden als discriminatie en racisme overvloedig gebruikt worden.

   Beginnen bij het begin zou ik zeggen en elke migrant de keuze geven om de URVM te erkennen en toe te passen (dat elk méns gelijk is)of de toegang tot het grondgebied ontzeggen.

 40. Ik ben natuurlijk geen expert, ik kan alleen maar zeggen dat ik in een migrantenwijk ben opgegroeid en als jonge tieners waren de moslimjongeren de schrik van de buurt, ze stalen ons geld en met de jaarfeesten moesten er regelmatig waterkanonnen worden ingezet. Toch ben ik nooit een ontmoeting met moslims uit de weg gegaan, sommigen werden hele goede vrienden. Momenteel ben ik goed bevriend met een enorm erudiet persoon uit een moslimgemeenschap die de zaken helder ziet en zijn eigen gemeenschap voor geen meter spaart. Hij noemt onze cultuur in België zo’n warm klimaat en de Belgen vindt hij veel te braaf, ze mogen best wat straffer zijn, zegt hij zelf. Zonder in superioriteitsdenken te vervallen vind hij dat Europa qua ontwikkeling en evolutie het verst gevorderd is op de gehele aarde, en dat zijn land van herkomst, Turkije, gelukkig mee de Verlichting heeft willen doormaken. Deze man bedoelt het goed, maar vroeg mij om begrip te tonen om te verhuizen naar een vreemde cultuur met totaal andere waarden. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen, spreekt zo goed Nederlands dat je het haast niet hoort dat hij Turks is, en heeft zoveel mogelijk als hij kon gewerkt en bijgedragen tot de samenleving. Ik denk dat het van twee kanten moet komen, mijn maag keert evengoed van overdreven xenofobie en angst voor het vreemde, het onbekende … Evenwel word ik lastig van inderdaad een overdreven gepamper, waarbij de allochtonen alles mogen, ook de boel omzeep helpen. Dit zijn twee extremen die niet deugen. Ik weet zelf hoe moeilijk ik het had om vanuit een kansarme omgeving vanuit een omgeving waar de beschaving ver zoek was in een gettowijk te verhuizen naar de stad en daar eindelijk eens de beschaving te ontdekken. Inderdaad, veel heb je zelf in de hand, ik heb ontzettend veel gezondheidsproblemen te verduren gekregen, maar ben altijd een vechter geweest, de momenten dat ik kon functioneren deed ik vrijwilligerswerk en studeerde zo hard en zo goed als ik kon. Dit is één feit. Ik ben het totaal oneens met de stelling dat iedereen de volledig verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen daden en leven, dit is maar een halve waarheid. Mensen groeien op temidden omgevingsfactoren die een invloed op je uitmaken van 50%. Groei maar eens in generatiearmoede op en baan je daar een weg uit, dat vereist krachtinspanningen, de minste tegenslag doet je terug van nul beginnen. In dat opzicht begrijp ik moslims volkomen, welke strijd ze dienen te voeren. Langs de andere kant ken ik voldoende verhalen van vrienden die zonder enige reden overvallen werden of in elkaar geramd door losgeslagen moslims die wat keet willen schoppen hier. Zoals ik al zei: ‘Een mens kan veel op eigen wilskracht, maar voor 50% is hij onderhevig aan omgevingsfactoren die hij zelf niet in de hand heeft’. Een beetje goodwill doet wonderen. Als beide culturen elkaar al eens willen inleven in de andere cultuur, zou dit al een mooie start zijn. Ik heb in mijn leven goed bevriend geweest met verschillende moslims die eigenlijk meer verwesterd waren geworden dan hun eigen achterban. Langs de andere kant vind ik dat men allochtone mensen die de boel verknoeien en terreur denken te kunnen zaaien, hardhandig mag aanpakken. Ik vraag me soms af of dergelijke invididuen werkelijk barbaars zijn, of dat ze er logische verklaring is voor hun gedrag …

  De Westerse cultuur en die van de Islam staat soms haaks op elkaar, en toch zullen die culturen moeten samenleven. Laat me eerlijk zijn, als ik naar Turkije of Marokko verhuis lijkt het me niet meer dan normaal dat ik me aanpas aan die cultuur en daar tracht te integreren. Als dit niet altijd evident is verwacht ik minstens ook van de andere kant een minimum aan begrip voor de moeilijkheden waarmee ik te kampen heb. Geloof mij, moslims onder elkaar sparen elkaar ook niet, ik ken vele Marokkanen en Turken die elkaar rauw lusten, dat zijn nu allebei moslims en ook daar heerst een onderlinge strijd. Laat me besluiten met de raad van mijn Turkse vriend: ‘Jullie Belgen zijn prachtige mensen, en jullie geven ontzettend veel kansen, jullie hebben één probleem: jullie laten teveel over jullie heen lopen, geef maar duidelijk grenzen aan, daar is niks mis mee, en wij zijn jullie dankbaar voor wat jullie ons schenken. Daar kan onze cultuur vaak nog een puntje aan zuigen.’ Dit is wat mijn Turkse vriend mij zelf zei, dus aan jullie om te oordelen. Beetje goodwill van beide kanten, duidelijk grenzen aangeven, en dan kan er al heel wat gebeuren.

  • Ik ga maar gedeeltelijk akkoord met je betoog…..het is niet aan de politiek om een verandering in mentaliteit te kweken bij de moslims, dàt is aan de moslimgemeenschap zélf…te beginnen met de erkenning van elke moslim dat élk mens gelijk is, echter dàt druist in tegen regel nummer één in de koran: een ongelovige kan nooit gelijkwaardig zijn aan een ‘gelovige’.
   Dat is de ware kern van de problemen bij moslims: van kindsbeen af wordt er ingepompt dat zij superieur zijn door het ‘énige, ware geloof’ en daar is geen kruid tegen gewassen, tenzij via een opvoeding waar de nadruk wordt gelegd op respect voor elk mens. Dus de verandering moet komen (én tegelijkertijd de mogelijkheid om tot een vreedzame, cultuur-diverse maatschappij te komen) in het denken en beschouwen van andere leden van de maatschappij als een éénheid, gelijkwààrdig.
   Een waterkansje als je bedenkt dat zelfs moslims onderling het niet eens geraken omdat er tig stromingen zijn die allemaal de koran naar believen interpreteren en allemaal stug vasthouden dat zij de énige, wàre versie prediken. Met opportunisten kun je nu éénmaal helemaal niks beginnen, zelfs geen dialoog…

   Het is dus geen kwestie van een beetje goodwill van beide kanten (me dunkt dat die goodwill (lees: gepamper) al jàren te ver is gegaan vanwege de autochtone kant, daarom zitten we nu met toestanden die gewoon rampzalig zijn) maar des te meer van duidelijk grenzen aangeven en daar faalt het beleid gigantisch…

 41. Die mens had het niet beter kunnen zeggen. Hij is gelukkig niet de enige, alleen krijgen ze (nemen ze ?)nooit een stem in het debat. Het wordt dus dringend tijd dat die categorie hun mond eens opendoet, dus laat Uw Turkse vriend hier eens iets posten, en geef ze een forum op Phara of een ander actualiteitsprogramma. Waarom gebeurt dat niet ? Het gaat altijd OVER hen, nooit participeren ze aan het debat, behalve dan de obligate “modelallochtonen” zoals Selle Kocak of Meryem Almaci.

 42. Beste mijnheer de filosoof

  Het ‘Verlichtingsargument’ dat telkens in alle debatten opduikt, komt niet echt overtuigend over. Ik wacht nog altijd op een degelijke analyse van de erfenis van de Verlichting voor het Westen. Het is opvallend dat u en andere postmoderne conservatieven nooit verder geraken dan te zeggen : verlichting, democratie, vrije meningsuiting, scheiding kerk en staat. Als u een grondige en eerlijke analyse wil maken, dan zal u na enige intellectuele arbeid tot het besef komen dat

  1) dat u de zaken rond de Verlichting idealisteert.

  1) de periode van de verlichting niet eenduidig was. Er bestonden verschillende visies en sommige van de belangrijkste verlichtingsdenkers waren veel subtieler in hun analyse en kritiek van de toen heersende tijdsgeest.

  2) de vrije meningsuiting is geen erfenis van de Verlichting, maar het resultaat van de demagogie van het VB, dat gaandeweg heel het maatschappelijk debat is gaan beheersen. De dictatuur van de vrije meningsuiting : je mag zeggen wat je wil, zonder dat het noodzakelijk is een mening te ‘vormen’. Plato hekelde ook al ‘je menigske hebben’. In tegenstelling tot de nu heersende dictatuur van de vrije meningsuiting stelden VerlichtingsFilosofen dat we vooral zelf moeten leren nadenken, dat we aanspraak moeten maken op ons redelijke vermogens, zonder autoriteitsargumenten of religieuze dogma’s in te roepen. Kortom : je moet eerst durven nadenken, voor je uitspraken doet.

  2) U stelt zonder uitleg dat democratie, scheiding van kerk en staat verworvenheden zijn van de Westerse samenleving. Het eindpunt is reeds bereikt. Wij zijn superieur, de rest is achterlijk en vormt een bedreiging voor de Westerse cultuur. In ons land hebben de katholieken nog altijd macht. Ze zijn nog altijd metduizend én draden verbonden met de politiek (we denken bv. aan het onderwijs). In Polen heerst het christelijk fundamentalisme, in Amerika werd het beleid van Bush sterk bepaald door christelijke fundamentalisten. In Zuid-Amerika is er sprake van een sterke opgang van allerhande pentecostale kerken, enzovoort en enzoverder.
  Leven wij nu echt in een democratisch land? Wat is democratie? En houdt democratie ook niet in dat men moet kunnen omgaan met diversiteit. Wat heeft het volk in ons land eigenlijk te zeggen? Wordt er in het beleid wel echt rekening gehouden met het volk?

  dit zijn enkele opmerkingen waarvan ik hoop dat je ze stemmen tot nadenken. Dat is het werk van een filosoof. Niet bepaald eenvoudig..dat kost je veel tijd en energie..

  • De ‘verlichting’ heeft wel degelijk veranderingen in gang gezet – mensen zijn zelf beginnen denken en beslissen; op dat punt heeft de kerk veel van haar macht/controle verloren en het is maar natuurlijk dat nu deze mensen zich verzetten tegen een politieke ideologie die zich, vermomd als religie, ons opnieuw in de greep wil krijgen onder dwang om ettelijke jaren de klok terug te draaien; dat heeft niets te maken met de Verlichting, dewelke enkel een aanzet was tot die bewustwording.

   Dat VB ook maar iets te maken zou hebben met de ‘vrije meningsuiting’ getuigt van kortzichtigheid – het zijn net degenen die de democratie ondermijnen die misbruik maken van vrije meningsuiting via intimidatie en bedreigingen zogezegd door het recht van vrije meningsuiting.
   Zélden heeft een moslim een mening maar een grote mond des te meer (én opportunisme, ze nemen nooit een vast standpunt/mening in) omdat…..zij zich beroepen op het recht van vrije meningsuiting ‘zonder een mening te vormen’ want die moeten ze kunnen bijstellen naargelang het hen uitkomt…

   De stelling van de VerlichtingsFilosofen: “dat we vooral zelf moeten leren nadenken, dat we aanspraak moeten maken op ons redelijke vermogens, zonder autoriteitsargumenten of religieuze dogma’s in te roepen. Kortom : je moet eerst durven nadenken, voor je uitspraken doet” is bijgevolg eerder van toepassing op moslims die in het wilde weg, zonder enige argumentatie en onder invloed van religieuze dogma’s, allerhande eisen stellen om dwangmatig de méérderheid van de maatschappij hun wil op te leggen, zelfs tot aanpassing van de burgerlijke wetten aan hun religieuze wetten toe.

   Je kan niet ontkennen dat de kloof tussen de westerse ‘gelovigen’ en de moslim-gelovigen enorm is door de achterstand van de islam, die niet toelaat om deze religie te plaatsen in deze tijd maw: het letterlijk volgen van de koran, 800 jaar geleden opgesteld, is wel degelijk achterhaald.
   Wat niet impliceert dat het westen zich superieur vindt (het tegendeel is waar) maar waar gelijkheid als vanzelfsprekend wordt beschouwd; op dat punt is de islam inderdaad achterlijk….maar de patriarchale theocraten houden stevig vast aan de machtscontrole over de massa – tot in elk gezin toe….verandering kan bijgevolg énkel komen vanuit die gemeenschap zelf, als de moslims zelf het beu zijn om zich te laten voorschrijven wat ze moeten denken én ze bereid zijn om zich te gedragen als volwaardig lid van de maatschappij, op gelijke voet met élke andere méns. En dàt heeft maar heel weinig te maken met de ‘verlichting’
   Wat ‘democratie’ betreft: ieder westers land zou het model van democratie moeten hanteren zoals Zwitserland doet, waar elke burger het récht heeft wetsvoorstellen in te dienen en waar bindende referenda waken over democratie! Dàt is echte democratie, niet dat politieke circus zoals wij dat kennen..

  • @David van peteghem,

   Wat U stelt kadert perfect in het eeuwige cultuurrelativisme dat ons Europeanen steeds weer parten speelt. De erfzonde, weet je wel. Omdat “wij “het beter hebben dan “zij” moeten we ons schuldig voelen. Slimme Islamieten spelen daar maar al te handig op in, daarin steeds weer gesteund door een stel onverbeterlijke linkse naievelingen : Abou Jajah kon geen 2 zinnen zeggen zonder de woorden “democratie, discriminatie en racisme”, waarbij dit heerschap er vlotjes aan voorbijging dat er in heel de wereld geen Islam-democratie te vinden is, en dat er in alle Islamitische landen volop gediscrimineerd wordt. Kunnen we hier nog wat van leren. Om nog maar te zwijgen over het materieel levensniveau, het intellectueel klimaat, ontwikkelingskansen, politieke vrijheden… Indien wij niet superieur zijn, kan U dan even oplijsten wat bv. de Islamitische bijdrage van de laatste 200 jaar geweest is aan techniek, wetenschap, geneeskunde, cultuur, economie ? Waar is de intellectuele bijdrage van de allochtone gemeenschap aan onze samenleving ? Of Neem nu Kadhafi : die kan heel goed van zijn kl…maken en terroristen een heldenstatus bezorgen en ons moraliserend de les lezen, maar zonder Westerse technologie en ingenieurs krijgen ze daar nog altijd geen vat petroleum boven. En wie ginds zijn mond opendoet vliegt de nor in. Idem dito voor onze Saoedische vrienden, die zonder Westerse uitvindingen als de verbrandingsmotor en de petrochemie hun petrol zouden kunnen steken waar de zon nooit schijnt. En als Islamieten zich hierdoor lichtelijk gefrustreerd voelen, dan moeten ze maar het roer omgooien : wiskunde, techniek en wetenschappen studeren in plaats van hun halve leven te verslijten aan de studie van de Koran, en zich bezig te houden met formalistische beuzelarijen als ramadan, Halal en Haram, hoofddoeken enz.. Of nog : ophouden met 50% van de Islamitische Human Resources ongeletterd achter de theepot te parkeren : de vrouwen.

 43. Beste Hans,

  Ai het was te verwachten dat mijn uitspraken worden geïnterpreteerd als cultuurrelativisme. Het was ook te verwachten dat ik met een echte specialist op gebied van Islam en Arabische cultuur zou te maken krijgen. En het was ook te verwachten dat ik hier te maken zou krijgen met mensen die niet meer het onderscheid kunnen het maken tussen het algemene en het particuliere. Ik kan daar niet tegenop of beter ik wil met zo’n mensen niet discussiëren – ik voel mij daar veel te achterlijk voor.

  • Beste,

   1.Ik reageer op wat U schrijft : “Wij zijn superieur, de rest is achterlijk en vormt een bedreiging voor de Westerse cultuur. ”

   2. Ik heb helemaal niet de pretentie me als Islam-kenner op te werpen, maar indien ik me in mijn stelling vergis, zou ik enige feitelijke tegenargumenten met graagte lezen.
   Ik vrees alleen dat ze er niet echt zijn.

   3.Het onderscheid tussen het algemene en het particuliere in die discussie is me niet duidelijk. Kan zijn dat ik daar ook niet slim genoeg voor ben.

 44. @ Ice

  ik heb niet gezegd dat de Verlichting niets heeft opgeleverd. Ik heb alleen gezegd dat democratie, scheiding kerk en staat bij ons nog geen fait accompli zijn.

  een grondigere analyse van de politieke geschiedenis van het VB leert dat zij met die slogan na hun bokshandschoenen, op een gegeven moment dus het maatschappelijke discours zijn binnengetreden – en als we de zaak nog grondiger willen analyseren – dan is het zogenaamde belang ervan het indirecte resultaat van onze individualistische (ieder zijn eigen waarheid), postmoderne samenleving (there’s no truth out there – anything goes – trouwens naar voren gebracht door gauche caviar filosofen van het franse type vooral)

  Tot op heden heb ik nog nooit het gevoel gehad dat de Islam de macht in het Westen wil veroveren. Ik leef, letterlijk onder de moslims en ik ben geen Moslim. Ik heb er ook nog nooit echt last met gehad. Als ik vandaag heel dag opmerkzaam ben voor afrikanen, dan ga ik thuiskomen en zeggen, shit er zijn keiveel afrikanen in mijn stad, shit die ga onze stad afpakken.

  De moslims, overheersen die hier het maatschappelijke debat? Ik dacht eerder al die zelfuitgegroepen blanke Islamologen die graag een extra centje op hun rekening willen zien verschijnen. De Islam verkoopt heel goed.

  Over de Islam zeg ik geen woord, kan er toch nooit een woord tussen krijgen. Als ik het wel zou doen, wordt, ik ongeacht wat ik te zeggen heb gelijkgesteld als een cultuurrelativist die zoiets als clitorectomie moreel verantwoord vindt. Ik ben veel te dom om op te boksen tegen al die Islamspecialisten vandaag.

  • Ik zou zeggen: analyseer eens wat meer het gedachtengoed van moslims ipv VB, mogelijk dat je dan iets duidelijker het grotere geheel gaat zien (zoals Lukas Van Der Taelen misschien? Pas na aan den lijve te ervaren wat voor vele mensen dagelijkse kost is dan pas erkennen dat er problemen zijn? Want jij hebt er natuurlijk nog nooit echt last mee gehad, IK wél dus)

   Zoals het nu gaat gaat het achteruit en zal nooit ‘democratie, scheiding kerk en staat’ een ‘fait accompli’ worden aangezien dit allemaal op de helling staat met de eisen die moslims stellen: ondermijning van een vorm van (want echte democratie hebben we zelfs niet) democratie en we zitten NU reeds in de grijze zone tussen scheiding kerk (of beter moskee) en staat (of zie je dàt ook niet?)

   En laat die neerbuigende toon maar achterwege, niemand pretendeert hier islamspecialist te zijn, nog béter: mijn ervaringen zijn gebaseerd op de praktijk en als jij nog nooit het gevoel hebt gehad dat de islam het westen wil veroveren dan twijfel ik aan je vermogen (of de wil) om verder te kijken dan je (intellectuele, theoretische) neus…

 45. @Hans Becu

  Misschien moet jij eens wat meer met Moslims omgaan.. Misschien moet jij eens een moslimland bezoeken. Misschien moet jij eens de statistieken nagaan over ‘westers’ of zo je wil Vlaams partnergeweld of misschien moet je eens nagaan hoeveel er op de Westerse werkvloer wordt gediscrimineerd…. of moet je eens nagaan hoe hard onze regering en zijn kapitalisten ons ‘volk’onderdrukt door hen leeg te zuigen.

  Westerse uitvindingen : de concentratiekampen, de vervuilende auto, de vervuilende industrie, de atoombom… Misschien moet jij eens onderzoeken waar vele ‘westerse uitvindingen’ hun mosterd vandaan hebben gehaald. Misschien moet jij maar eens onderzoeken hoe er sprake was van een renaissance, enzovoort… Misschien moet jij nog eens een cursus logica vast nemen om te begrijpen dat je van particuliere zaken niet zomaar kunt overstappen tot het algemene. Misschien moet jij eens nagaan hoe het mogelijk is dat wij kunnen tellen, enzovoort enzoverder….ik word er moe van. succes

  De moraal van het verhaal : stop om alles zo eenzijdig te bekijken, de wereld is complexer dan dat. Er is niet zoiets als De Westerse cultuur of de Islamitische cultuur.

  Een mancheïstisch wereldbeeld, oh dat is toch zo eenvoudig en zo’n een achterlijke voorstelling van de werkelijkheid

 46. @ david

  Ik heb nu toevallig een bedrijfje waar er zo’n 20 tal Moslims werken. Ik ben geen filosoof, maar een praktisch mens. Ik zie wat ik zie en ik hoor wat ik hoor.

  Dat er een oudere arabische cultuur bestaat die hoogstaand was weet ik echt ook wel( el anadalus), maar de discussie gaat over vandaag. Ik schreef dus bewust over de bijdrage van de laatste 2oo jaar.

  Beweerde ik ooit dat de “Westerse” cultuur foutloos en perfect is ?

  U verschuilt zich achter wetenschappelijk formalisme. Er kan inderdaad gediscussieerd worden over begrippen als Islamitische of westerse cultuur,die inderdaad erg ruimomvattend en niet strict monolitisch zijn. Maar Je kan het zo complex en genuanceerd maken dat je altijd wel een excuus vindt om geen standpunt te moeten innemen of te moeten handelen.

  U bent dus wel een cultuurrelativist, want niet alleen draait U eromheen, U bent daarenboven zeer selectief in Uw benadering van de westerse cultuur : vervuilende auto’s en industrie, atoombommen…en verder partnergeweld, discriminatie. Ik zou er zelf nog een hele rij kwalen van de Westerse samenleving kunnen aan toevoegen.

  Ik vind die selectiviteit voor iemand met filosofische en intellectuele pretenties bijzonder zwak, én naast de kwestie.
  U doet me in dat verband denken aan de oude rooie rakkers van weleer die ook niks anders dan Westerse kwalen zagen versus het rode paradijs.

  Het is heel simpel : het is hier niet perfect, maar ondanks alles scoort onze samenleving stukken beter dan die van gelijk welke Islamitische heilsstaat in alles wat bepalend is voor de individuele levenskwaliteit. Dat is meetbaar en constateerbaar.
  Of dacht U dat onze Moslims in turkije naar het ziekenhuis trekken of hier, om eens iets te noemen…

  en daarom hebben onze moslims het hier zo lastig : ze hebben ze allemaal wijsgemaakt dat ZIJ zo superieur waren tav die ongelovigen. Ze zien echter wat zij er hier van bakken, en wat ze er in het thuisland van bakken. Ze wéten dat ze de vergelijking niet kunnen doorstaan. en dat frustreert ze.

  Dus gaan sommigen maar in de tegenaanval en zetten ze zich af tegen alles wat “westers” is. Menselijk allemaal, en ik ben niet zonder begrip. Maar die houding is fataal voor hun verdere integratie, en het wordt tijd dat er op een beschaafde manier gezegd wordt wat er moet gezegd worden, en dan nog liefst in termen die gewone mensen kunnen begrijpen. Er wordt al genoeg gefilosofeerd.

 47. Hans,

  Hier gaan we weer, heb ik soms gezegd dat er uit het Westen niets goeds is voortgekomen. Lekker eten, prachtige literatuur, sterke filosofen, mooie technieken, enzovoort. De negatieve voorbeelden dienden alleen maar om duidelijk te maken dat hier niet alles perfect is. Maar dat heb je precies door. Goed zo. Mensen als Sanctorum en consoorten duidelijk niet. Die zijn koortsachtig op zoek naar een eigen westerse identiteit, die eigenlijk nooit heeft bestaan, en de argumenten die ze aanhalen om dat wel aan te tonen zijn niet overtuigend : De Griekse filosofie is eigenlijk van Oosterse oorsprong… het christendom is van oosterse oorsprong (christenen vandaag leven nog steeds volgens de bijbel, die volgens exegeten ongeveer 1850 jaar geschreven is).. Maar goed ik bekijk het zo niet eigenlijk… Ik bekijk en probeer alleen de wereld te begrijpen zodat we met z’n allen, ondanks de verschillen, kunnen samenleven.

  Hetgeen postmoderne conservatieven niet begrijpen is dat je moet leren een duidelijke analyse te maken. Als je het christendom wil bestuderen, ben je wel even bezig (een aantal jaar officieel, en daarna tot aan je dood) – dat geldt ook voor de studie van de Islam.
  Mijn aanvankelijke opmerkingen tegen Sanctorum bestonden er in, dat ik eigenlijk lig te wachten op grondige analyse. Wij leven echter in een samenleving waar alles snel moet gaan en dus ook alles snel duidelijk moet zijn. Echt nadenken hoort er niet meer bij… Kijk maar naar de jachtige debatcultuur op nieuws of de korte wervelende opinies in kranten. We geloven allemaal dat we zo kritisch zijn, maar slaan er niet in tijd te nemen om eens grondig stil te staan bij het probleem..

  En over integratie gesproken – de moslims zijn heel goed geïntegreerd … in de kapitalistische cultuur.. Ook in het middeleeuwse saudia arabia dat de verenigde staten steunt, ook de bakermat van de Westerse cultuur, niet soms???

  Ik ben trouwens leerkracht Nederlands anderstaligen… ik kan u daar een heel boek over schrijven, om duidelijk te maken dat het best wel anders kan om die jongeren nog betere kansen te geven in onze samenleving… Maar van Dedecker mogen we ze ook niet meer ‘pamperen’.. Maar is het dan zo slecht sommige groepen een duwtje in de rug te geven. Kijk eens naar de sociale strijd van afgelopen eeuw bij ons…dat heeft heel mooie dingen opgeleverd. Maar mensen als Dedecker staan ook te popelen om heel die strijd kapot te maken, en de hoge sociale ontwikkelingsniveau van onze samenleving terug te schroeven, want solidariteit is een zonde en overal liggen er profiteurs op de loer. Over de grootste profiteurs wordt natuurlijk in alle talen gezwegen.

  Ik ontken niet dat er geen probleem is. Maar de discussie heeft meer iets weg van een haatdragend strijdtoneel. Ik vind dat gevaarlijk.
  Natuurlijk heb je het over ‘sommige’ moslims… maar valt het je niet op dat de aanvallen van Sanctorum en consoorten eigenlijk van toepassing zijn op de gehele Islam. Nogmaals ik vind dat gevaarlijk

  Ik ben ook helemaal geen wetenschappelijk formalist. Duidelijke begripsvorming is echter wel belangrijk! Hoe denk je dat de wetenschap zoveel vooruitgang heeft geboekt? Bovendien ga ik ook niet spijkers op laag water zoeken. De werkelijkheid is nu eenmaal complex. Wees er maar zeker van dat ik die niet complexer wil maken. Maar je moet nu eenmaal gevoel hebben voor de nuances..

  Ik vind het ook boekdelen spreken dat je mij gelijkstelt met een aanhanger van het rode paradijs. Wel om eerlijk te zijn, ben ik qua politieke overtuiging communist. Ik geloof echter niet in een aards paradijs. Bovendien ben ik geen cultuurrelativist. Sommige aspecten van het cultuurrelativisme zijn interessant, maar evengoed biedt het anti-relativisme interessante perspectieven. Ik probeer die discussie dus te overstijgen. Sommige religieuze gebruiken vind ik ook gewoonweg achterlijk. Maar ik vind het dan niet nodig om een hele religie – zonder kennis van zaken – aan te vallen…. Het is makkelijker iets aan te vallen dan het te leren begrijpen en in kritische dialoog te gaan.

  We hebben angst voor het vreemde, juist omdat we het niet kennen…

  • “de moslims zijn heel goed geïntegreerd … in de kapitalistische cultuur”……yep, ze weten precies wààr ze moeten zijn om hun hand op te houden, nog voor ze één voet op belgische bodem hebben gezet….de weg naar ons sociaal vangnet is overbekend in die contreien.

   Nog bétere kansen geven in de samenleving? Na ettelijke miljoenen voor projecten die letterlijk de grond werden ingestampt, voor subsidies allerhande (een imam wordt gelijkgesteld met een clericus terwijl een imam géén ‘geestelijke’ status hééft, geen opleiding als zodanig) Allerhande voorkeursbehandelingen aan een eisende minderheidsgroep om maar de politieke ‘goodwill’ te tonen, de tolerantie? En WIE wordt er dan maar meteen gediscrimineerd? Elke niet-moslim/allochtoon.

   Gelijkheid? Niet-bestaande op die manier. Kans op een vreedzame samenleving? Niet-bestaande op die manier…bovendien is dat ‘duwtje in de rug’ verspilde energie én geld indien die groep niet WIL.

   Jij vergeet dat velen van hen zich bewust marginaliseren omdat zij zich superieur wanen aan al de andere leden van de maatschappij – zij wensen geen omgang met niet-gelovigen want dàt zou afbreuk doen aan hun systeem van interne, patriarchale controle.

   “Ik bekijk en probeer alleen de wereld te begrijpen zodat we met z’n allen, ondanks de verschillen, kunnen samenleven. “

   Dan zul je toch even verder moeten gaan kijken: bijvoorbeeld in de praktijk ipv op basis van theorieën verkeerde conclusies te trekken.
   Dàt samenleven zal nooit lukken indien beide partijen verschillende doelen voor ogen hebben, nietwaar?

   En voor jouw info: islam is géénszins een religie maar een politieke ideologie, gericht op een totalitaire theocratie op wereldniveau, een kalifaat dat moet gevestigd worden met medewerking van elke ‘goede’ moslim, waar die zich ook bevindt

   Wat Sanctorum beschrijft zijn feiten, geen verzinsels zoals jij wil doen uitschijnen, dat is (toch voor sommigen onder ons) bittere realiteit en wààr denk je dat de zogezegde ‘gematigde moslims’, die trouwens NOOIT een standpunt innemen, staan in deze problematiek?
   Al ooit eens gepolst bij je moslim-leerlingen hoe zij hierover denken? Dàt antwoord ken ik reeds…(ze zullen het nooit willen toegeven aan een ongelovige, dat niet maar in een verregaand gesprek kunnen ze er niet omheen en dan komt de ware aard naar boven, let bovendien extra op dat slijmerige dat de eigenlijke minachting en hypocrisie verbergt)

   Indien je ligt te wachten op een ‘grondige analyse’ van Sanctorum dan heb je duidelijk geen snars begrepen van wat hij schrijft en raad ik je aan het nog eens héél goed te bestuderen…

   Je hoeft een ‘religie’ niet te beoordelen, enkel en alleen als je ’kennis van zaken’ hebt, het (wan)gedrag van de aanhangers spreekt boekdelen – trouwens: zijn we soms niet vrij om een mening te vormen, zelfs als we géén ‘kennis van zaken’ maar alléén ‘praktijk-kennis-van-zaken’ hebben?!
   Bovendien (en dàt heb je vast en zéker ook al gemerkt) zijn moslims kampioen in opportunisme – in mijn opinie is bijgevolg een dialoog uitgesloten:
   1. omdat je zelfs niet als volwaardige gesprekspartner wordt beschouwd
   2. omdat kritiek enkel van toepassing is op niet-gelovigen, zelfkritiek is onbestaande en niet toegestaan op de islam, de aanhangers en hun ‘verheven’ profeet
   3. omdat moslims bij voorbaat gelijk hebben, indien ze hun gelijk niet halen dan draaien ze 180 graden om om toch maar hun gelijk te halen – volledig ongeloofwaardig dus en daar wil jij mee debatteren? Mijn pogingen op diverse fora liepen geheid uit op modder-gooien, scheldtirades, persoonlijke beledigingen tot haat-mails en bedreigingen toe van deze fanatici, die zich dan nog ‘gematigd’ durfden te noemen dus: veel succes met je debatten…

   “We hebben angst voor het vreemde, juist omdat we het niet kennen…”

   Spreek aub voor jezélf, er is géénszins ‘angst voor het vreemde’, wél woede over wat die ‘vreemden’ zich hier menen te permitteren, ménen ons hier even de les te komen spellen, menen de wet te kunnen komen voorschrijven over hoe WIJ ons dienen te gedragen in ONS eigen land naar hun normen…of heb je dàt allemaal gemist, de laatste 20 jaar?

 48. @ ice en david

  ik deel de conclusie van Ice : irritatie neemt toe. Ik erger me aan de inconsequetie van veel Moslims en de vanzelfsprekendheid waarmee ze bepaalde dingen zeggen, doen en eisen. Mogen wij svp ook eens zeggen wat ONS stoort ?

  Het beste is concreet te blijven, met getheoretiseer en 2000 jaar teruggaan in de geschiedenis kom je in die discussie nergens.

  Daarom een voorbeeld uit vele tientallen :

  Turkse dame van 44 solliciteert. Heel fijne vrouw, kemalist, geen hoofddoek. Maar : is hier 3 jaar wegens gehuwd met een Turkse Belg. Spreekt een beetje Nl. totaal ongeschoold. Brengt mee uit haar 1e huwelijk uit turkije : 4 kinderen tss 8 en 15.
  Mogen wij nu svp eens tegen die mensen zeggen dat ze met die volgmigratie hier geen schijn van een kans maken en hun kinderen zo goed als zeker evenmin ?
  Stop die waanzin, ook in het belang van die migrant die meestal géén idee heeft waar hij/zij aan begint.
  En moet je eens kijken wat links, zeker in Wallonië, hier mee doet. Ja maar…faut rester humain. Het is verdomme net het omgekeerde van menselijk. Pure schande.

  Ik kan nog een paar pagina’s van die stoten volpennen david, en dat is de essentie van het verhaal, want zo zijn er duizenden en duizenden en onze samenleving kan dat niet dragen en niet oplossen met “een steuntje in de rug” zoals jij stelt.

  En het vervolg van het verhaal is dat uiteindelijk in die milieu’s de rancune en de frustratie zich opbouwen, waarbij de catalysator de “moslim-identiteit” is. En daar loert het enorme risico tot radicalisering.

  Als leraar Nl aan anderstaligen zou je beter moeten weten als je Moslims in je klas hebt, en zou je onderhand moeten gaan beseffen welke enorme verantwoordelijkheid Links in dit dossier draagt door hun rampzalig cultuurrelativisme, tolerantie die naar lafheid ruikt en die leidt tot gepamper en sladhtoffercultuur, met als uiteindelijk resultaat non-integratie, segragatie en straks haat en agressie. Zeg ze nu godverdomme toch eens waar het op staat man, en zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

  • Wel, Hans, ik lees nu toevallig de standpunten van een schepen in een gemeentebestuur in een Vlaamse stad – het blijkt een échte wolf in schaapskleren te zijn die schermt met ‘intercultureel, (selectief natuurlijk) haalt hij artikel 9 van URVM aan, vergeet handig art.14 etc…’ MAAR tegelijkertijd een standpunt inneemt én zijn (moslim)mening verkondigt wat betreft het hoofddoekenverbod op scholen – iets waar een openbare ambtenaar zich heeft van te ONTHOUDEN, neutraal als een schepen zou MOETEN zijn.

   Zovér zijn we al gekomen: ipv de neutraliteit in acht te nemen die hoort bij zijn ambt kiest hij wel degelijk partij voor de minderheidsgroep waar hij ook toe behoort – een bewijs waar tenslotte de loyaliteit van (allochtoon/moslim)politici ligt en dat is NIET bij België of de Belgische bevolking….

 49. Met haatdragende mensen discussieer ik niet meer

  • sorry David, maar dat is erover. Gebrek aan argumenten ter linkerzijde ? Word eens wakker, en zie de realiteit onder ogen, of is een kat een kat noemen ook al haatdragend zijn ?

 50. @david: haatdragend? Lees eens wat fora waar allochtone moslimjongeren posten voor je met naamkaartjes gooit maar ik kan mij voorstellen dat de rauwe realiteit te zwaar te verteren is voor linkse idealisten met oogkleppen, zij zijn immers met hun gepamper mede de oorzaak ervan dat de situatie nu de spuigaten uitloopt…

 51. Waarom zou ik nog argumenten aanbrengen. Jullie hebben gelijk en elke argument dat het probleem wil proportioneren wordt weggeblazen met argumentum ad hominem zoals ‘cultuurrelativist’, ‘linkse idealisten’, vrienden van het Islamfundamentalisme’, enzovoort…

  Ik raad jullie allemaal aan een boek te schrijven over jullie culturele irritaties. Het brengt tegenwoordig wel wat geld op. Veel succes. 🙂

  • Ach, zijn het maar ‘culturele irritaties’? Dan moeten we ons zeker geen zorgen maken en dan is het niet de moeite waard er een debat over te voeren.
   Het zal wel overwaaien dan, zeker? Minimaliseren van ernstige maatschappelijke problemen en struisvogel spelen zal ons allemaal (onze kinderen en kleinkinderen in het bijzonder) nog zuur opbreken..

 52. Iedereen gaat uit van zijn eigen gelijk, u ook. Als op uw argumenten ad hominems volgen, voel u dan gesterkt in uw mening, ze zijn immers een zwaktebod. Lok er nog wat meer uit – gewoon met goede argumenten natuurlijk – om de zwaktes van uw tegenstander aan te tonen. Discussieer aub verder.

 53. Nee dank u – ik heb als leerkracht betere dingen te doen – namelijk iets positief doen, das moeilijker dan uw gal spuwen..

  vrede

  • het stoot mij enorm dat u in het onderwijs staat. Met uw houding kweekt u mee aan een leger fascistisch meelopertjes. Kritisch denken zullen ze niet van u leren.

 54. Beschavingsideologen durven de echte maatschappelijke problemen niet bij naam noemen – namelijk de sociaaleconomische problemen – die veroorzaken armoede, uitsluiting, migratie, werkloosheid, oorlog, criminaliteit . Ze moeten immers hun eigen mooie leventje verdedigen en daarom zijn ze dan ook gewoon op zoek naar een zondebok, terwijl superkapitalisten, in elk land telkens 2 à 5 % van bevolking de zakken van overgrote meerderheid leeghalen. Men vindt dat allemaal doodnormaal! Hoeveel geld is er uit onze zakken getrokken om de banken te redden? Wie moet er opdraaien voor de crisis? Sommige onder de ‘beschavingsideologen’ zijn zelfs zo achterlijk te te zeggen dat het de schuld is van de Islam.

  Het zijn nu net mensen met dergelijke culturele irraties die zich moedwillig het meeste laten onderdrukken – beschavingsideologen geloven dat ze kritisch zijn, maar zijn nog niet eens in staat rekening te houden met de eenvoudigste regels van het logische denken. Het is daarom dat er nooit een echte duidelijke, genuanceerde visie naar voren wordt gebracht, alleen maar gelul dat vroeg of laat uitmondt in haat…

  Er zullen ook geen oplossingen komen, want ze weigeren in elk debat een constructieve dialoog aan te gaan. Het eindigt altijd met een scheldpartij.

  zolang beschavingsideologen dat niet zien, zetten ze moedwillig een blinddoek op en is hun houding koren op de molen van extreemrechts. Ze zijn niet progressief, niet links, niet centrum of wat dan ook, ze wordt gaandeweg extreemrechts.

  • Beschavingsideologen? Noemt u zo de mensen die terecht kritiek hebben op een politieke ideologie die als doel heeft de wereld te onderwerpen en daar overal daadwerkelijk ook mee bezig is? Die dit inzien en zich daartegen verzetten?

   Ik durf te stellen dat éénieder die hier een bijdrage levert zich wél bewust is van andere maatschappelijke problemen zoals de crisis en daar ook een mening over heeft, echter DIT onderwerp handelt over het hoofddoekenverbod in scholen, bijgevolg zijn de andere maatschappelijke problemen niet aan de orde, dàt is een andere discussie (en dat wordt niet ‘doodnormaal’ genoemd en er wordt geen vinger gewezen naar de ‘zondebok islam’ zoals u beweert)

   Waarom moeten mensen toch altijd hokjesdenken? Ik heb er een bloedhekel aan om in een hokje geduwd te worden: ik ben alvast géén idealist, niet rechts en niet links, ik beslis en dénk zelf, ik neem zélf mijn standpunten in door inzicht in de situatie én praktijk-ervaringen ZONDER beïnvloed te worden door allerlei gelul dat veel weg heeft van wat politiek verworden is.
   Heeft niet ieder méns het recht om als individu zelf te beslissen hoe hij/zij de situatie beschouwt?
   Als u naast de duidelijke, genuanceerde visies wil kijken die hier al gepost zijn en dat allemaal maar gelul en haat noemt dan raad ik u aan elke post hier nog eens opnieuw te lezen want dan hebt u er helemaal niets van begrepen.

   Lees dan meteen ook eens de standpunten van de moslim-schepen die NEUTRAAL moet zijn (én beweert een BELG te zijn!) maar toch een zeer uitgesproken mening durft te hebben (tégen de wet in! Neutraal weet-u-wel) tegen het hoofddoekenverbod en beweer dàn nog maar eens dat overname een hersenspinsel is van zogezegde ‘beschavingsideologen’! Het opportunisme wordt wel héél duidelijk als je zijn standpunten leest en ieder intelligent mens zal het opportunisme dan ook herkennen. (tenzij natuurlijk degenen met oogkleppen op maar die blijven nog steeds vasthouden aan elke strohalm om toch maar te blijven ontkennen dat ook moslims verantwoordelijk zijn voor zichzelf en hun daden want zulke mensen schuiven ook elke verantwoordelijkheid af op de maatschappij door hokjesdenken)

   http://web.mac.com/jeroendeboeck/iWeb/alisalmi.be/Standpunten/19F79394-9FFE-4E2D-9F64-5B4B02C9B359.html

   De haat en minachting komt niet vanuit de westerse bevolking maar net van de andere partij en iemand die beweert zoveel omgang te hebben met moslims zou dàt al zeker gemerkt moeten hebben, tenzij er moedwillig en koppig wordt vastgehouden aan het opportunistische struisvogelgedrag om de barmhartige samaritaan te gaan uithangen voor de ‘underdog’ die een paard van Troje is.
   Wat scheldpartijen betreft: gaat u maar eens een ‘debat’ aan met een opportunist in uw klas over zijn ‘religie’ eens kijken hoe constructief die dialoog dan wel wordt….want het is toch zo gemakkelijk om de vinger te wijzen naar anderen en zelf angstvallig te vermijden dat terrein te betreden, nietwaar?

 55. Beste Ice

  afgaande op hoe jij de zaken bekijk, hanteer jij het criterium : als het mij aanstaat dan is het ok, als het mij niet aanstaat dan is het niet ok. En je bent op kop toe onbeïnvloedbaar, echt een originele denker Laat me weten wanneer je het warm water hebt uitgevonden

  je blijft de fout maken, om van particuliere zaken over te gaan tot het algemene… op wikipedia staan er heel wat interessante artikels over drogredenen, en stijl argumentatie…

  De Islam bedreigt de wereld – Het blijft een serieus bij haren getrokken stelling.. Maar goed, ik zal je even gelijk geven. Wat ga je er tegen doen? Oorlog voeren ofzo? Concentratiekampen bouwen?

  over mijn leerlingen : ik wist niet dat jij mijn leerlingen kent. Maar goed ik zal het hen vragen of ze jou kennen.

  wie wijst er met de vinger, beantwoordt jij ook soms niet haat met haat, waardoor de boel radicaliseert – de Islam is de grote schuldige – Ik daarentegen bekritiseer alleen eenzijdige visies.

  Komaan wees eens eerlijk met jezelf.

  Iedereen moet neutraal zijn,is dat hetgeen je wil? Neutraal zijn is dus geen standpunten innemen. Ben je er eigenlijk wel zeker van de Ali Salmi een moslimfundamentalist is? Waarom mag die geen standpunt innemen? Wie bepaalt wie neutraal moet blijven en niet. Wie bepaalt er eigenlijk dat er kritiek mag gegeven worden en wie niet?

  • Nogmaals: met opportunisten is géén debat te voeren dus ik ga niet verder in op uw post waarbij telkens opnieuw op de man gespeeld wordt ipv de inhoud. Weerleggen van onzinnige veronderstellingen is iets waar ik geen energie aan besteedt want dat is puur tijdverlies. Als u mijn vorige post had gelezen dan had u het antwoord op uw vraag begrepen en moest u die niet opnieuw stellen.

   Maar toch nog even ter verduidelijking: “Ben je er eigenlijk wel zeker van de Ali Salmi een moslimfundamentalist is? Waarom mag die geen standpunt innemen? Wie bepaalt wie neutraal moet blijven en niet. Wie bepaalt er eigenlijk dat er kritiek mag gegeven worden en wie niet?”

   Zeker van? Bekijk zijn standpunten en vorm dan zelf uw mening; hij is opportunistisch en een ordinaire opruier die meent zijn grote gelijk te verbergen onder halve waarheden en leugens. Het is overduidelijk dat u zelfs de fundamenten van de Belgische wetgeving niet kent (en dan nog de arrogantie hebben om daar commentaar op te hebben!) de WET bepaalt wie neutraal moet zijn en dàt geldt onder andere IN EEN OPENBAAR AMBT, ambtenaren dienen hiervoor een EED af te leggen, mogelijk dat u zelfs dàt niet weet? En wie de wet niet respecteert dient op de vingers getikt te worden.
   Geeft dàt het antwoord op uw vragen?
   En de wet op de vrije meningsuiting staat garant wat betreft ‘kritiek-geven’, als u ook dàt niet begrijpt dan weet ik echt niet wat u in een democratisch land komt zoeken en hoe het mogelijk is dat u màg lesgeven…

 56. david van peteghem

  Beste Ice

  Ik ben wel hier geboren hoor! Als leraar moet ik trouwens neutraal blijven. Ik mag geen standpunten innemen! Dat gaat overigens heel moeilijk. Mijn leerlingen annex vluchtelingen zijn allemaal nog maar pas in België.

  Ali Salmi heeft evenveel recht op een vrije mening als jij en ik. Zeker als het hij dat doet op zijn eigen webstek. Bovendien heeft hij – los van alle weten enzovoort – het recht om op te komen voor zijn eigen bevolkingsgroep. Zeker als de groep wordt gemarginaliseerd en gecriminaliseerd! Als in het verleden niemand had opgekomen voor sociale rechten waar hadden we dan nu gestaan. Moeten we dan uitleggen aan onze kinderen dat we nu eenmaal de wet niet mogen bestrijden. Wetten zijn mensenwerk en niet altijd rechtvaardig, daarom moet er ook van tijd tot tijd eens gestreden worden, en dat in de naam van gelijkheid en rechtvaardigheid. Vandaag moeten wij strijden tegen het kapitalisme, een systeem dat alsmaar meer mensen (ongeacht afkomst of religie) uitsluit. Het is nog al eenvoudig om alle problemen in onze samenleving toe te schrijven aan de migranten. Ik lees heel veel lectuur over die verhaaltjes. En elke keer geraak ik er door verontrust dat die verhalen verkondigd worden door politici en denkers die tegelijkertijd ook een zware aanval willen lanceren op alle sociale verworvenheden waar onze families in het verleden hard voor hebben gestreden. Het zijn deze mensen die behendig en populistisch als ze zijn appeleren aan de frustraties van de overgrote deel van de bevolking. In feite zetten ze met hun leugenachtige verhaaltje over vrije mening, democratie, scheiding kerk en staat een blinddoek op de bevolking… om vervolgens al sociale verworvenheden geleidelijk aan af te pakken. Het is niet soms de wereld op zijn kop dat wij, de werkende bevolking moeten opdraaien voor die crisis?

  Je moet inderdaad niet doen aan hokjesdenken doen en je moet kritische blijven. Maar laten we ons niet gewillig blinddoeken door die demagogen. Onze samenleving is niet neutraal opgebouwd, maar opgebouwd op klassebelangen. Sommige wetten zijn dus ook niet neutraal opgebouwd. Bovendien laat de logica of ons denkvermogen het niet toe om een standpuntloos standpunt in te nemen. A view from nowhere is niet mogelijk!

  • @ David,

   Als u hier bent geboren dan zou u zich moeten schamen dat u niet meer inzicht hebt verworven in hoe onze maatschappij werkt (mogelijk door uzelf te marginaliseren?) maar zoals het een blinde meeloper betaamt opkomt voor de verdediging van degenen die onze (én uw) vrijheid en onze democratie aantasten.

   Ali salmi heeft zich in de éérste plaats te houden aan de WET als openbaar ambtenaar, als hij politiek wil bedrijven dan moet hij neutraal zijn.
   Bijgevolg heeft hij dan NIET het recht om stelling te nemen.
   Als BELGISCH politicus moet hij de hele BELGISCHE bevolking dienen en de wétten van dit grondgebied volgen/respecteren (dat heeft hij gezworen in zijn eed) en NIET ‘zijn bevolkingsgroep’ – wàt begrijpt u dààr niet aan?
   Dat is de wét respecteren en niet overtreden zoals hij doet! Het is duidelijk dat hij zichzelf niet beschouwt als Belgisch politicus!
   Zoek ook eens het verschil op tussen neutraal en standpuntloos want u kent duidelijk de betekenis niet.

 57. david van peteghem

  Het valt trouwens ook op dat de opiniemakers die democratie en westers rationalisme hoog in de vaandel dragen, niet bepaald democratisch overkomen en duidelijk geen kaas hebben gegeten van logisch denken en van methoden van sociaal wetenschappelijk onderzoek.

  Ze gedragen zich niet democratisch, omdat ze de discussie op de spits drijven. Zij willen de discussie niet aangaan, maar de situatie enkel radicaliseren. Op den duur krijgen ze dan wel gelijk – zoiets noemt men self fulfilling prophecy. Door iets te bestrijden, maak je de situatie alleen erger.

  Ze zijn ook niet rationeel ingesteld in het aanhalen van argumenten. Veelal beperkt men zich tot invidivuele ervaringen die men dan vervolgens generaliseert. Hier op onze westerse universiteiten, noem ze van mij part Vlaamse universiteiten leren studenten nochthans het nodige om kritisch te leren denken (filosofie en logica) en krijgen ze een cursus of twee in methodologie sociaalwetenschappelijk onderzoek.
  Het is spijtig dat ze in hun argumentatie geen gebruik maken van de westerse rationaliteit en wetenschappelijke eisen om legitieme en valabele uitspraken te doen.

  • ” …westerse rationaliteit en wetenschappelijke eisen om legitieme en valabele uitspraken te doen?”
   Complete onzin..en mateloze arrogantie dat u waant te moeten opleggen hoe een ‘opiniemaker’ dient te denken/handelen.

   Onze Vlaamse studenten aan de univs hebben vanuit hun opvoeding geleerd kritisch en logisch te denken, wat niet van u gezegd kan worden aangezien u het verschil nog niet eens kan maken tussen een mening en feiten, dat u waant dat rationaliteit en wétenschappelijke eisen voorwaarden dienen te zijn voor vrije meningsuiting.

 58. @ David,

  U moet Uw eigen teksten eens kritisch lezen, en het aantal keren tellen dat U zélf “van het particuliere het algemene” maakt.

  U verwijt wel anderen dat ze niet logisch denken, of dat ze “in hun argumentatie geen gebruik maken van de westerse rationaliteit….” maar toets dan even de logica in dit citaat van je :

  “Het valt trouwens ook op dat de opiniemakers die democratie en westers rationalisme hoog in de vaandel dragen, niet bepaald democratisch overkomen en duidelijk geen kaas hebben gegeten van logisch denken en van methoden van sociaal wetenschappelijk onderzoek”

  Dat is een schoolvoorbeeld van een opinie, nl. die van U, net zoals de andere postings hier. Ze is net zomin onderbouwd als vele andere meningen, en een schoolvoorbeeld van een veralgemening die niet op een grondige feitelijke analyse gebaseerd is. Ik vind de morele en intellectuele superioriteit waarmee U met Uw MENING op andere MENINGEN reageert, zo langzamerhand storend. Daarenboven bent U niet consequent, want U geeft meermaals aan te stoppen en “met dergelijke mensen niet meer te discussiëren”, en toch gaat U door.

  Ik kan Weldenkend Links en Uzelf alleen maar adviseren af te stappen van de eigen dogma’s en in een aantal maatschappelijke dossiers (en niet alleen het migrantenthema) de oogkleppen af te leggen en enige vorm van zelfkritiek te ontwikkelen.

  • Och Hans, we hebben hier te maken met een opportunistisch iemand die de indruk wil wekken autochtoon te zijn, die meent even met pseudo-intellectueel gewauwel zijn gelijk te kunnen halen.
   “een standpuntloos standpunt” blijkbaar zijn voor hem neutraal en standpuntloos synoniemen – “wetten bestrijden”? Zou hij zelf wel begrijpen wat hij schrijft?

   Zoals ik al eerder stelde: met een opportunist is geen dialoog mogelijk, blijkbaar leest hij nog niet eens andere posts, zo overtuigd is ie van zijn gelijk…..bovendien zegt het feit dat hij nog niet eens wéét hoe wetten hier tot standkomen en wat de betekenis is van een standpunt (en democratie/vrije meningsuiting/neutraliteit/politici) genoeg.
   Ik debatteer liever met mensen die hun mening verstaanbaar kunnen verwoorden, onderbouwen met zinnige argumenten en van een hoger niveau zijn dan pubers..dit bevestigt tevens mijn stelling dat het IQ-gehalte van opportunisten ver te zoeken is..

 59. david van peteghem

  ja, inderdaad. Ja ik geef toe jullie hebben gelijk. Ik wist niet dat ik met zo’n diepzinnige mensen te maken had. sorry. Ik zal mij niet meer mengen in jullie discussie van het grote gelijk…

  as salam alaikum wa rahmat’ullah wa barakata

  • Het draait helemaal niet om de kwestie van ‘gelijk’ – dit toont weer maar eens aan hoe enggeestig u denkt..

   In plaats van ‘vrede, genade en zegeningen van allah’ te wensen, beschouw elk mens maar eens als gelijkwaardig, dat is waardevoller dan holle, nietszeggende woorden en contradictorisch gedrag..

 60. david van peteghem

  Uiteindelijk denk ik alleen maar dat het nogal gevaarlijk is dat de moslims allemaal over één kam worden geschoren. Dat ze allemaal, zonder enige uitzondering blijkbaar een bedreiging vormen voor de westerse samenleving (wat dat ook moge betekenen overigens). Dat is in feite de enige nuance die ik wil maken in heel dit debat. Ik heb het ook niet begrepen op het moslimfundamentalisme. Maar evenmin heb ik het begrepen op alle andere vormen van religieus fundamentalisme. Maar de problemen die het kapitalisme veroorzaken vormen een grotere bedreiging voor de vrede dan de inderdaad oerconservatieve opvattingen van moslimfundamentalisten (die overigens de bijna in de terminale fase zijn aanbelandt) Extremisme kent meestal geen lange levensduur.

  En inderdaad het draait helemaal niet om de kwestie van gelijk, maar om de kwestie van nuance.
  En als de beschavingsideologen in al hun vrees weigeren te nuanceren, dan kan dit leiden tot vroeg of laat verschrikkelijke consequenties. Een zondebok aanwijzen is bijzonder efficiënt om de frustraties en de onmacht van de bevolking te kanaliseren. Ik spring niet mee op die gevaarlijke Titanic…

  Verder wens ik echt niet meer te discussiëren… Ik heb genoeg geoefend…. en ik wil ook niet vervallen in het gebruik van ad hominem argumenten… Ik ben volgens jullie iemand die zijn grote gelijk wil halen, ik ben enggeestig, ik ben opportunistisch, ik spring mee op de boot ( maar onze boot is verworden tot een roeibootje 🙂 Ik zou mij moeten schamen, ik ben het leraarschap niet waardig, ik ben een fascistishe opvoeder, ik begrijp mezelf niet meer, ik heb een bijzonder laag IQ, enzovoort.

  Doorgaans noemt men dergelijke aantijgingen : met slijk smijten… Jullie doen maar… Ik ga me er niet slechter door voelen.

  Ik voel me helemaal niet in het nauw gedreven door de tirannie van de vrije meningsuiting..

  een interessante leestip : Vlaanderen, een leeuw in een kooi – de grenzen van het multiculturele vlaanderen – uitgegeven bij Meulenhoff… de moeite waard… Ik hoop dat jullie dergelijke boeken ook willen lezen. Ik lees overigens heel grondig tegenwoordig de boeken van de beschavingsideologen, van Hungtinton tot Dedecker. Veel leesplezier en vooral denkplezier…

  vrede voor iedereen…en nog een prettige dag…

  • Toch ironisch dat net dé collectivisten bij uitstek de anderen zouden verwijten iedereen over dezelfde kam te scheren. De waarheid is natuurlijk dat als je – voor individualisme zijnde en je genoeg bewust van de grote verschillen tussen twee individuen uit eenzelfde groep – geen algemene uitspraken meer mag doen, je niets meer kan zeggen, geen voorstellen meer kan doen etc. Iedereen over dezelfde kam scheren, dat wil zeggen: “alle moslims zijn hetzelfde.” Dat is niet noodzakelijk wat islamkritische mensen doen: “tel alle moslims op, deel door het aantal moslims”, en je krijgt een gemiddelde (moslim): en zoals ik hierboven al zei: “Vergelijk de gemiddelde moslim met de gemiddelde autochtone Vlaming (en neem er voor mijn part ook maar alle niet-islamitische allochtonen bij): de gemiddelde moslim is: racistischer, rootistischer **, anti-semitischer, misogyner, conservatiever, meer anti-verlichting etc etc etc. Wanneer zo’n groep sterk groeiend is, dan maak ik me zorgen over de toekomst van de maatschappij ja.”

 61. @ David

  Maar wat is dat nu toch met die nuance. Wat U een ander verwijt, doet U systematisch zelf. Het is blijkbaar nog altijd niet tot de epigonen van Weldenkend Links doorgedrongen dat ZIJ wel eens een gebrek aan nuance zouden kunnen vertonen in het benaderen van maatschappelijke problemen.

  Wie het pamper en knuffelbeleid van allochtonen ter discussie wou stellen, was een verkapte racist. Wie bepaalde elementen van de sociale zekerheid ter discussie stelt, zoals het onbeperkte recht op werkloosheid, doet aan sociale afbraak. Wie voor een staatshervorming is omdat hij het niet eens is met de transferts en het democratisch deficit van België is een fascistische vendelzwaaier die de interpersonele solidariteit ondergraaft en een egoïstisch, in zichzelf gekeerd Vlaanderen voorstaat.
  Idem dito voor hij die het dogma van de multiculturaliteit durft in vraag te stellen.

  En het kapitalisme is de grootste ramp die de mensheid ooit overkwam. Merk ik elke dag als ik zie wat die slachtoffers hier ten lande zo allemaal hebben qua mogelijkheden, en als ik de ontstuitbare migratiedrang zie van de halve wereld die hierheen wil omdat het hier toch zo verschrikkelijk is.

  Weet U wat uiterst links en uiterst rechts met elkaar gemeen hebben : een religieuze overtuiging dat ze gelijk hebben, wat zich uit in onverdraagzaamheid en totalitarisme. Ultra rechts komt er dan tenminste nog voor uit, Ultra links camoufleert het in een zogenaamd “genuanceerd” en “tolerant” discours.

  Er is geen plaats voor tolerantie tegen totalitair links, totalitair rechts én voor tolerantie t.a.v. godsdienstfanatisme en pilarenbijterij. Dus OOK niet van Moslims. De selectiviteit van Links houdt niet op me te verbazen : nog elke dag leggen ze met plezier een pastoor tussen hun boterham, maar de Imam kan op heelwat meer begrip rekenen. Negationisme van de Holocaust is terecht strafbaar, maar partijen als de PVDA herbergen ongestraft onvervalste stalinisten, die ongehinderd mogen verkondigen “dat het toch allemaal zo erg niet was en dat Stalin ook goeie dingen heeft gedaan”, en koesteren ongehinderd ene Abou Jajah aan de borst, die niks anders doet dat kritiek uiten op ons in naam van de democratie, maar ondertussen galant vergeet dat er geen spat democratie te vinden is in geen enkele “Islamitische heilsstaat ter wereld.

  Ter lering ende vermaak : de eerste levenslange werklozen, die enkele decennia geleden begonnen zijn met een wachtuitkering als schoolverlater en nu eersdaags hun loopbaan als werkoze met een welverdiend rustpensioen gaan afsluiten, zijn er. Sociale afbraak, het ellendige kapitalisme ????

 62. david van peteghem

  SITUATIE IS GEEVOLUEERD TOT : wij tegen hen… ik verwacht een niet bepaald rooskleurige toekomst..

  • Bon, als U het zo ziet heeft discussiëren geen zin. En als het al zo is, is het uiteraard de schuld van de autochtonen dat het zover is gekomen.

 63. “wij tegen hen”: lees over de oorzaak: het onvermogen en de weigering om elk mens als MENS te beschouwen…

  De onmogelijke erfenis van het westers moslimkind…

  In het Westen leven zeer veel moslimkinderen. Nakomelingen van naar hier gemigreerde moslimouders die volgens de islam moslims moeten zijn, zonder er zelf voor gekozen te hebben.
  Deze moslimkinderen krijgen van hun ouders een verziekte en psychisch ziek makende nalatenschap mee.

  Elk moslimkind leert van jongsaf aan dat het “beter” is dan de hem omringende kafirmaatschappij. Dat gaat goed totdat het kind met deze maatschappij in aanraking komt…..

  Moslimouders zijn écht niet goed bezig : ze verwachten het onmogelijke van hun kinderen, namelijk slagen in de westerse maatschappij en tegelijkertijd vasthouden aan een middeleeuwse cultus die de westerse waarden afzweert. Beiden gaan niet samen. De moslimouder verziekt dus de toekomst en het leven van zijn kind. De islam is een onmogelijke erfenis.

  Lees het hele artikel:
  http://www.dutch.faithfreedom.org/

  De keuze ligt bij elk individu hoe ‘onze toekomst’ eruit gaat zien….

 64. david van peteghem

  mijn waarde discussiepartners

  de beschavingsideologen en hun aanhangers radicaliseren – de vijand waar ze tegen ageren radicaliseert ook. Beide partijen sleuren een hele boel mensen mee in die radicaliserende trend…
  de extremisten onder de moslims radicaliseren….

  maar een ding is zeker en dat is geen mening maar een feit : de beschavingsideologen hebben tot op heden met hun visies geplunderd, uitgebuit en miljoenen ‘onbeschaafde’ mensen vermoordt…. ik spring niet mee op die boot omdat er een fractie aan moslimextremisten op deze aardbol rondlopen.

  • @david

   Dat heeft allemaal weinig met beschavingsideologie te maken. het punt is dat er een probleem is met veela laagopgeleide geïmmigreerde Islamieten die strict en letterlijk aan een archaische religieuze beleving vasthouden die 1500 jaar oud is en niet spoort met onze moderne samenleving in West europa. Ze evolueren niet voldoende, integreren niet en maken geen vooruitgang en dragen daardoor niet of onvoldoende bij aan de smamenleving, zowel financieel als intellectueel. Dwaze systemen van ongebreidelde immigratie, schijnhuwelijken, volgmigratie en ander snel-Belgwetten zorgen ervoor dat het probleem steeds opnieuw opduikt, en de kansarmoede generatie na generatie doorgegeven wordt. Daarenboven importeren we steeds opnieuw ongeschoolde mensen, die hier niet aarden, en zich op den duur haast obsessioneel gaan identificeren met “de Islam-cultuur”. Daardoor kom je in een vicieuze cirkel van achterstand, non-integratie en feitelijke segregatie terecht, wat leidt tot frustratie, en soms radicalisering en haat. De hoofddoek is het symbool van de zoektocht naar de Islam-identiteit van die bevolkingsgroep. Het hele punt is dat Weldenkend links die bevolkingsgroep constant inspireert om het hele fenomeen van achterstand toe te schrijven aan “discriminatie” en “racisme”(het is dus de schuld van de autochtoon) terwijl de zgn conservatieven zeggen : het is eenieders persoonlijke verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat je functioneert in de maatschappij, ook als migrant. Responsabiliseren dus. Daar zijn zeer ruime middelen voor uitgetrokken, zoals onderwijs alom. Het recht op diversiteit houdt op wanneer het een rem is op integratie en een oorzaak van achterstand wordt. Het recht op religieuze beleving is een fundamentele vrijheid, maar beperkt zich tot de private sfeer. Religie is geen leidraad voor wetgeving en algemene maatschappelijke ordening. Als eenieder, dus ook Moslims,zich aan dat principe houden is er eigenlijk geen probleem. Zaak is dat niet iedere Moslim dat zo ziet, en dat er zelfs indicaties zijn dat zij in groten getale en in toenemende mate die principes afwijzen. En dan is er wél een probleem, omdat een grote groep die je niet meer wegkrijgt eigenlijk de fundamentele spelregels van onze samenleving niet meer respecteert, en streeft naar segregatie, en misschien ooit wel dominantie. Want democratiën zijn kwetsbaar voor degenen die doelbewust haar spelregels met voeten treden om macht te verwerven. Vele mensen in de samenleving worden zich van dit probleem bewust en reageren. En dat heeft niks met beschavingsideologiën, wij-zij theoriën,discriminatien of racisme, superioriteitscomplexen of andere politieke theorieën of drijverijen te maken, maar alles met realisme, gezond verstand,én een fundamentele bezorgdheid voor het instandhouden van onze democratie. En daar zet ik me af tegen de soms hopeloze naivititeit van Links die haar dogma van het multicultureel ideaal onderuitgehaald ziet. Of hoe de maakbaarheid van de samenleving zo haar beperkingen kent.

   • @Hans
    Proficiat, een heel heldere analyse van hoe de situatie in werkelijkheid is, u verwoordt exact de kern van het hele probleem dat zich stelt in het Westen en overal waar moslims zich vestigen in niet-islamitische maatschappijen.

 65. david van peteghem

  In België wordt het maatschappelijk debat beheerst door allerhande beschavingsideologen, gaan van extreemrechts tot ontgoochelde socialisten. Ze hebben het allemaal over ‘het feit’ dat de westerse waarden van democratie, vrije meningsuiting, scheiding van kerk en staat worden bedreigd door DE ISLAM. Dat dit al een te eenzijdige visie wil ik niet meer over discussiëren. Ze herschrijven de geschiedenis en geloven dat Europa op gebied van waarden en normen een voltooid project is.

  Verder zijn ze heel goed in het beschimpen van ‘weldenkend links’. De vraag is echter wie is ‘weldenkend links’. Antwoord : de multiculturalisten. Ik behoor niet tot dit deel. Ik ben geen middenklasse multiculturalist, nog een zogenaamde progressieve spa’er of groen wat er aan weldenkend links rondloop in de CD&V. Dit ‘weldenkend’ links is kleinburgerlijk en heeft inderdaad jaren vanuit een ivorentoren en schone woonwijken het multiculturele project verdedigd… De meeste onder hen weten niet hoe het is op een beroepschool waar de situatie kritiek is. Ze weten ook niet echt wat armoede is of hoe het voelt om uitgesloten te worden, enzovoort. Ze zijn wellicht nog nooit in de talloze achterstandswijken geweest.

  Nu, dat die beschavingsideologen liggen dus nu keihard te kappen op de ISLAM en op weldenkend links. Hun tactiek en retoriek is overal hetzelfde. Ze willen de mensen vergiftigen. Dat lukt heel goed! Want er zijn inderdaad heel wat mensen die negatieve ervaringen hebben met allochtonen…. die zijn gefrustreerd,voelen onmacht enzvoort. Ik wil die gevoelens niet ontkennen… die mensen zijn nu eindelijk blij dat er een aantal intellectuelen hun grieven beantwoorden met allerhande ‘wetenschappelijke analyses’ of straffe opinies…

  waarom is er armoede, werkloosheid onder de allochtonen en waarom zijn hun kinderen echte ettertjes op school. HET IS EEN CULTUREEL PROBLEEM, ze bedreigen ons, ze willen onze waarden en normen ondergraven… ze willen het Westen kapot maken…

  Wat vergeten die beschavingsideologen erbij te zeggen

  1. elke stad, in elk land, overal te wereld kent achterstandswijken met allerhande problemen. Hoe komt dat toch? Is dat een cultureel probleem?

  2. ze maken een analyse, maar ze hebben geen antwoord. Meestal hebben ze zelf nog nooit echt in een concentratieschool gewerkt, laat staan zich een tijd te hebben opgehouden in dergelijke wijken.

  3. Het deel van de beschavingsideologen dat zich weldenkend noemt, progressief is ondertussen helemaal opgeschoven naar extreemrechts…

  4. hun oplossing en ik citeer iemand als Wim Van Rooy : de linkse intellectuelen (wie?) moeten hun ogenen open en dezelfde analyse maken. Ze moeten stoppen met te zeiken dat er ook sociaaleconomische problemen zijn (in elke stad,in elk land, overal ter wereld)

  5. waarom zijn de problemen met de allochtonen van culturele aard? Er zitten in onze gevangenissen ook vlaamse criminele

 66. david van peteghem

  vervolg

  5. Er zitten in onze gevangenissen ook vlaamse criminelen,verkrachters, moordenaars. In ons verkeer zijn er ook veel vlamingen die de regels aan hun laars lappen. Er is ook nog zoiets als partnergeweld, verkrachtingen, misbruik, enzvoort. Er zijn ook veel vlaamse werklozen. Er zijn ook veel vlamingen die profiteren (voor extreem rechts ; kijk eens naar de film ‘helaasheid der dingen’ echt wel een belgische realiteit – maar ik heb vooral een probleem met de Lippens van ons land) – Zijn deze daden ook te verklaren door een cultureel probleem? zijn ze niet aangepast aan de westerse, vlaamse normen en waarden?

  En nu mijn realiteit
  Ik werk in concentratiescholen. Ik ben bedreigd geweest. Ze hebben op mij gespuwd. Ze hebben mij vernederd. Ze hebben mij al met de dood bedreigd….. maar moet ik dit klotegedrag als iets cultureel verklaren? Wees eerlijk! Kom met mij in de klas staan, en ik nodig ook ‘weldenkende links’ uit (noem het beter gauche caviar of salonsocialisten)en al die rechtse beschavingsideologen uit….. ik wil wel eens zien hoe lang ze het gaan volhouden…

  Als ze een beetje verstand en mensenkennis (i.e. jongerengedrag) hebben, zullen ze snel begrijpen dat het geen cultureel probleem is, maar het enerzijds een sociaaleconomisch probleem is en anderzijds zitten er nu eenmaal onhandelbare jongeren tussen. Marokkanen, Belgen, Italianen, enzovoort. Zonder onderscheid. (Ik heb op dit ogenblik een fameus probleem met een aantal echt blanke Belgen, 18 jaar, 3e middelbaar)

  Het heeft niets te maken met cultuur, religie of ras….Ik durf ook te zeggen dat het ‘tuig’ is… Maar ik wil hun toekomst niet ontnemen omdat ze enorm lastig doen. Bovendien is het opleidingsniveau van beroepsjongeren spijtig heel laag – Welke uitleg hebben jullie voor het feit dat ik 3 maanden bezig ben om aan derde jaars (allemaal echte blanke vlamingen) uit te leggen hoe ze percentberekening doen… Dat er velen onder hen – op dat niveau – niet fatsoenlijk Nederlands kunnen

  Maar zolang wij in een onrechtvaardige samenleving zitten… met haves en haves not – dan creëer je aan de onderkant problemen…..

  Hier moet inderdaad iets aan gedaan worden. en inderdaad : de gauche caviars hebben geen oplossen, maar evenmin de beschavingsideologen.

  zijn staan evenver van realiteit af als gauche caviar. De ene ploeg doet amper iets en de ander ploeg maakt de situatie alleen nog maar erger!

  En nu is de kous echt af voor mij. Ik ben hier uitgescholden, vernederd, haast ontmenselijkt (leve de dictatuur van de vrije meningsuiting). Gisteren op een debat ook al…. Ik wil iets positiefs doen. Voortaan voer ik alleen nog maar discussie met mensen die vanuit een positieve houding iets aan deze problemen willen doen. Met de gauche caviars dus niet en al evenmin met de beschavingsideologen want die verschillen echt al niet meer van extreem rechts…. .

  en sorry voor al de taalfouten!

 67. @ david,

  eigenlijk geef je me gelijk. Want hoe groter de taalkundige en culturele kloof, hoe groter de kans op leerachterstand, gebrek aan opleiding en kansarmoede. Het is dus geen morele kwestie, maar een praktische : dom is dom en lui is lui, en we hebben al last genoeg met dat soort vlamingen die er inderdaad ook zijn. Reden temeer om onze samenleving niet extra te belasten met nieuwe “high risk” profielen die we importeren. en dus volop argumenten om een beetje streng te zijn tegen diegenen die daarenboven uit religieuze overwegingen hun eigen kansarmoede organiseren. Trop is teveel, en teveel is trop.

 68. Beste moslims, jullie en wij – we zijn vijanden

  Wij vinden het tijd worden dit openlijk uit te spreken. Veel eerlijke mensen van jullie kant hebben dat al gedaan en het wordt tijd dat wij hetzelfde doen…..

  We hebben het advies, dat jullie ons zo vaak hebben gegeven om ons toch alsjeblieft bezig te houden met de islam, intussen opgevolgd. We hebben ”Obsession” gezien, we hebben Bat Ye’or en Robert Spencer gelezen, we hebben de videoboodschappen van Osama Bin Laden en de uitspraken van islamgeleerden uit de hele wereld – vooral die van de Al Azar universiteit in Cairo – en de heer Ahmadinejad voor kennisgeving aangenomen. We hebben vooral tijdens de zogenaamde karikatuuraffaire ook geluisterd naar de indrukwekkende stem van het gewone islamitische volk. We hebben ons ook beziggehouden met onze gezamenlijke geschiedenis en gebruik gemaakt van ons door God gegeven verstand, parallellen te trekken met het heden.
  We zijn tot de conclusie gekomen, dat wij ons voor het gedrag, dat we aan de dag legden toen wij dat alles nog niet wisten, moeten verontschuldigen. Het was onze fout, niet die van jullie, dat wij zo lang zonder interesse en onwetend tegenover jullie bleven. We verontschuldigen ons er ook voor, dat we jullie lange tijd met een ”dialoog” hebben lastiggevallen, waarin jullie over de onwetendheid van jullie dialoogpartner terecht boos waren en waarin wij er op stonden jullie tot iets ”christelijks” te willen ”opvoeden”. Wij verontschuldigen ons vooral voor diegenen onder ons die het vreselijk beledigende begrip ”islamisme” hebben vormgegeven om de strenggelovigen en korangetrouwen onder jullie te beledigen. De poging om jullie op de manier van een schoolmeester jullie eigen religie te willen verklaren (”Islam betekent vrede”) was een ongelooflijke fauxpas en we begrijpen daarom dat jullie je zo vaak hebben geërgerd aan onze arrogantie. Het is inderdaad arrogant de religie van andere mensen gewoon zo om te buigen zoals je die graag zou hebben. Dat jullie je de formulering ”islam betekent vrede” ook eigen hebt gemaakt, nemen we jullie niet kwalijk – we weten immers dat jullie profeet jullie hoogstpersoonlijk heeft aangeraden om gebruik te maken van de kunst van de leugen (taqiyya) wanneer ongelovigen te sterk zijn om militair te worden onderworpen. Wie zijn wij om jullie te adviseren om op te staan tegen jullie profeet!
  Wij erkennen zonder voorwaarden dat jullie gedurende de afgelopen decennia ons en onze cultuur uitvoeriger bestudeerd en beter begrepen hebben dan wij die van jullie. We erkennen ook, dat jullie optreden – bekeken vanuit de terugblik dat we jullie doel en jullie door Mohammed aanbevolen methodes om dit doel te bereiken kennen – bijna altijd rechtlijnig was, terwijl dat van ons vaak leek op een verward platgetreden pad.
  Welnu, we weten intussen wat jullie willen. Jullie willen het Dar al-Islam ten koste van het Dar al-Harb uitbreiden en langdurig de heerschappij van de islam over de hele wereld installeren. We weten ook, dat de methode hiervoor Jihad heet en we zijn niet zo dom om te geloven dat Jihad uitsluitend geweld zou betekenen. Nee, zo primitief zijn jullie helemaal niet. De Jihad omvat ook demografische inspanningen, migratie, Da’Wa (missionering), Taqiyya (slinkse leugen), de Jihad van de pen (propaganda) en de inzet van economische macht (petroleumdollars). We geloven jullie zelfs dat er bovendien ook nog een interne Jihad bestaat, de individuele pogingen om een Allah welgevallend leven te leiden. Dat is jullie privézaak en heeft niets te maken in onze dialoog. Wij vallen jullie ook niet lastig met de inhoud van onze gebeden. We geloven echter uiteraard niet dat dit de enige betekenis van Jihad is. Wij zijn niet blind en gelukkig staan jullie heilige geschriften ons ter beschikking.
  We erkennen ook dat er binnen jullie gemeenschap verschillend wordt gedacht over het feit of terroristisch geweld op dit moment een probaat of eerder contraproductief middel is om jullie doelen te bereiken. Wij zouden ons hierin niet willen mengen, strategische en tactische kwesties moeten jullie onderling oplossen. Misschien stelt het jullie gerust, dat wij er van onze kant ook toe overgaan de Jihad-verdediging vanuit zuiver strategisch-tactisch oogpunt onder elkaar te bespreken en ons er niet meer op te richten welke methode voor jullie aangenamer is, maar welke voor ons aangenamer en succesvoller is.
  We hopen overigens dat jullie, met behulp van het verstand dat God jullie heeft gegeven, erkennen dat ons jullie doel van wereldwijde islamisering of alleen maar de islamisering van Israël en Europa helemaal niet bevalt. We moeten jullie helaas mededelen, dat wij dit doel met alle ons ter beschikking staande middelen willen en zullen verhinderen. Let wel: we willen jullie niet van dit doel afbrengen – het is niet aan ons jullie religieus te veranderen en we weten ook dat we dat ook dan niet zouden kunnen als we het zouden willen. We weten dat jullie sterk in het geloof en gehoorzame dienaren van Allah zijn.
  We willen ons verder niet met jullie doel bemoeien, we zullen alleen verhinderen dat jullie dat doel bereiken.
  Jullie weten, dat ongelovigen zich tegen jullie verzetten. Islamitische krijgsheren uit het verleden wisten heel goed dat de ongelovigen niet de wens hebben om onder islamitische heerschappij terecht te komen. Als ze dat niet geweten zouden hebben, zouden ze immers geen gewapende soldaten, maar vriendelijke missionarissen gestuurd hebben. Dat weten jullie nu nog. Wanneer jullie er van uit zouden gaan dat de joden van Israël een islamisering van hun land in de zin van een islamitisch beheerst ”Palestina” met een eventueel gedulde uitgedunde joodse dhimmi-bevolking zouden wensen, dan zouden jullie ze niet in de lucht hoeven jagen of murw te hoeven maken met raketaanvallen en nucleaire dreigingen uit Teheran. Dan zouden jullie hen dat gewoon moeten voorstellen en er op moeten wachten dat ze er enthousiast mee akkoord zouden gaan.
  Op basis van onze onvergeeflijke onwetendheid over jullie religieuze plichten, hebben wij er in Europa in het verleden geen notitie van genomen dat jullie ook onze landen willen islamiseren. Daarom was jullie vooruitgang met betrekking tot dit doel tot nu toe – vergelijkbaar met jullie inspanningen m.b.t. Israël – bijna zonder terroristisch geweld mogelijk. Wie vrijwillig op de matras gaat liggen, wordt niet verkracht. Wie zich vrijwillig laat veroveren, dwingt de veroveraar niet om wapengeweld te gebruiken. We moeten echter helaas mededelen, dat wij ons niet verder vrijwillig zullen laten veroveren.
  Helaas bevindt zich al een groot aantal van jullie kolonisten in onze landen. Wij zijn ons er van bewust, dat velen daarvan niet weten dat zij als kolonisten fungeren en – zeker tot ergernis van de strenggelovigen onder jullie – ook gewoon een comfortabel leven willen leiden en niet geïnteresseerd zijn in de Jihad. Dat is echter jullie probleem. Wij zien geen reden een dialoog te voeren met onwetende personen die niet merken dat zij pionnen bij jullie verovering zijn. Helaas is het voor ons – op basis van jullie plicht tot taqiyya – niet mogelijk om de echt vreedzame van de vrome leugenaars te onderscheiden, omdat wij niet beschikken over de gave van het gedachten lezen. Bovendien zien jullie ook wel in dat een dialoog tussen twee grote groeperingen zoals de oemma en het westen niet kan worden gehouden door miljoenen individuele gesprekken te voeren met verspreide individuen. Wij moeten deze dialoog voeren op basis van jullie en onze ideologische oriëntering – met diegenen die deze serieus nemen en niet met lakse niet georganiseerde individuen.
  Wat moeten we dus doen?
  Wij maken uit uitspraken van islamitische organisaties en ook van islamitische individuen (en hun vijandige gedrag) in onze landen op, dat moslims zich niet prettig voelen in het westen en ons niet mogen. Dat is oké. Wij mogen hen ook niet. Wij zullen voortaan datgene doen wat deze personen als ”discriminatie, racisme en islamofobie” aan ons bekritiseren. We zullen bijvoorbeeld onze grillen in stand houden banen volgens kwalificatie en niet volgens religieaantal weg te geven en er op staan dat onze wetten worden aangehouden. We weten, dat onze wetten in jullie ogen fout zijn, omdat ze in strijd zijn met de sharia, maar toch willen we ze houden.
  We zouden dat heel graag vreedzaam willen oplossen, maar in geval van nood kunnen we ook gemeen worden. Wij zijn niet zo aardig zoals jullie onze aardige zogenaamde ”goedmenschen” helaas heel lang hebben voorgelogen. Wij behoren tot dezelfde soort als jullie en wij kunnen ook hele nare kanten aan de dag leggen. We hopen dat jullie deze eerlijkheid, die jullie van ons helaas tot nu toe niet gewend waren, weten te waarderen.
  We vinden het ook niet zo goed dat onze economieën enerzijds duur voor de olie uit islamitische landen betalen en anderzijds met een toenemende belastingdruk islamitische immigranten, die wij eigenlijk nergens voor nodig hebben, d.m.v. sociale uitkeringen vetmesten. Ons aanbod: wij blijven betalen voor de olie, wijzen echter alle islamitische sociale gevallen en criminele moslims uit en stoppen met onze hulpbetalingen. Wij zien in, dat de aanwezigheid van veel moslims in Europa ten dienste staat van jullie doel (uitbreiding van de islam), maar jullie zien zeker ook wel in dat dit ons doel (verhindering van de uitbreiding van de islam) niet dient, maar daarvoor meer en meer contraproductief blijkt te zijn.
  We zouden willen voorstellen dat jullie onze uitwijzingen accepteren en dat wij er ons toe verplichten niet te proberen onze lastige lagere maatschappelijke klassen – vooral onze neonazi’s – naar de rijke olielanden te exporteren. Wij verplichten ons er ook toe om het christendom niet ”met het zwaard” respectievelijk met moderne technologische oorlogsvoering in jullie landen te verbreiden. Wij zouden dat in principe kunnen doen – we hebben dat ook in Latijns-Amerika gedaan (en het was vreselijk). Wij zouden dat echter nu niet meer willen doen. Het recht om – wanneer we de indruk krijgen dat jullie militaire ontwikkeling gevaarlijk voor ons (inclusief Israël) zou kunnen worden – militair in te grijpen, behouden we ons onafhankelijk daarvan nadrukkelijk voor.
  Verder zouden we geenszins jullie en onze militaire mogelijkheden willen vergelijken. Wij beschouwen het als onbeschaafd om zoiets uit te spreken of zelfs met superioriteit te pochen, dat is een belangrijk bestanddeel van onze cultuur. Desondanks zullen jullie begrijpen dat wij dienaangaande – vanzelfsprekend discreet – een bestandsopname uitvoeren en wij verzoeken jullie dat van jullie kant ook te doen.
  We zouden dat alles heel graag zonder oorlog en geweld oplossen en stellen daarom voor dat jullie je kansen om jullie doel, dat lijnrecht tegenover dat van ons staat en waarover wij hier verder niet zullen discussiëren, militair/terroristisch of door migratie te bereiken, nauwkeurig berekenen. We verwachten een duidelijk antwoord wat jullie hebben besloten. Daarna zouden we het vervelende onderwerp van de islamisering van Europa een paar eeuwen vooruit kunnen schuiven, elkaar zoveel mogelijk uit de weg kunnen gaan (omdat we elkaar immers toch niet mogen) en ons met het allerbelangrijkste kunnen bezighouden: onze wens naar olie en jullie wens naar onze medische en andere prachtige verworvenheden van fatsoenlijke aard.
  Wij zouden zeer verheugd zijn met een eerlijk antwoord.
  Zouden jullie er tegen de verwachting in toch de voorkeur aan geven de kwestie met geweld tegen personen op te lossen – dat houdt ook Israël in, dat deel is van het westen) – zien we ons helaas genoodzaakt ook gewelddadig te worden. We zullen jullie jammerende klachten, jullie worden onze slachtoffers, voor kennisgeving aannemen, maar we zullen ze niet geloven en we zullen er ook geen rekening mee houden. We zijn ook bereid om geweld tegen bepaalde objecten (vlaggen van onze landen, poppen van onze regeringschefs en religieuze autoriteiten) voor lief te nemen, omdat we jullie graag een ventiel voor therapeutische agressieafbouw zouden willen laten behouden. Wij zijn geen onmensen. Beschadigde ambassades en iedere vorm van geweld tegen personen beschouwen wij in de toekomst als oorlogsverklaring.
  Met hartelijke groeten,
  Jullie vijand,
  het ”westen”
  Karel Martel

 69. De heer Alain Soral lijkt ons wat interessanters te vertellen te hebben dan de fascistoïde types Wink van Kempen, Johan Sanctorum of Stefaan Verdonckt: http://video.google.com/videosearch?q=Alain+Soral&dur=3#

  • Het is allesbehalve fascisme als je een kat een kat durft te noemen…
   Trouwens: het getuigt helemaal niet van respect voor andere (vrije!) meningsuitingen als u andersdenkenden bestempeld als ‘fascistoïde types’….

 70. Aan al de deelnemende schrijvelaars hierboven.
  Een uiterst sterk staaltje van ‘de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet’.
  Waarheden, halve waarheden/leugens en leugens worden hier allemaal door elkaar op een hoop gehaspeld, met de nodige schrijf- en taalfouten erbovenop. Maar men waant zich wel ‘o’ zoveel beter dan al die ‘vreemden’.
  Gelukkig is er vrijheid van meningsuiting, maar sommige uitlatingen hierboven zijn gewoon HALLUCINANT, van een niveau dat nog verder ligt dan waar sommige moslims hun mosterd halen. Erg om te lezen dat in plaats van naar een oplossing te schrijven, de haat en frustratie bij een aantal van de teksten druipt.
  Er zijn problemen die terecht moeten aangepakt worden, en op de hulp van de luidste roepers zullen we niet moeten rekenen. En al helemaal niet als er een nieuwe oorlog uitbreekt, want dan zijn zij het die verraden, executeren en meeheulen met de grote leider.
  Van hypocrisie gesproken en geschreven, stelletje ongeregeld .. Jullie wanen zich allemaal zo alwetend en intelligent, maar er is niets ergers dan een dommerik die zich de slimste van de klas waant én een groot bakkes heeft.
  Na jaren van ‘ik ben geen racist maar …’ krijgen we nu ook al ‘ik ben geen fascist maar …’.
  Uitschot als benno barnard en johan sanctorum sturen bewust leugens en listige hersenspinsels de wereld in, zoals het mooie sprookje dat Europa joods-christelijk is .. en wat doen de dwazeriken: ze heulen mee dat het een lieve lust is.
  Zielig, om jullie zo te laten ophitsen .. jullie zijn waarschijnlijk de toekomstige kampcommandanten in een nieuwe holocaust .. de ultieme wraak van de joden met een kort geheugen .. oog om oog .. met BB als minister van propaganda en JS als de Rijksmaarschalk.
  Veel succes allemaal, want als we elkaar dan al tegenkomen, kijken jullie in de loop van een geweer. En zeg nu niet dat ik onverdraagzaam ben ..

  • ‘Maar men waant zich wel ‘o’ zoveel beter dan al die ‘vreemden’. NEEN, “beter-wanen”: dàt is een privilege dat moslims enkel zichzelf toedichten..

   “Uitschot als benno barnard en johan sanctorum sturen bewust leugens en listige hersenspinsels de wereld in, zoals het mooie sprookje dat Europa joods-christelijk is ..”

   Tja, jij bent toch zo verdraagzaam dat je iedereen zijn mening gunt én respecteert, nietwaar? Deze uitspraak bewijst het…

   En Europa IS joods-christelijk, leer de geschiedenis eens, jij moet dringend terug naar de schoolbanken van het lager onderwijs. We deden het prima zonder uitschot dat democratie tracht te ontwrichten met een sprookjesboek waar religie/theocratie op nummer één staat.

   Dé oplossing is dat moslims eindelijk afstappen van hun superioriteitswaan en élk méns erkennen als lid van de “soort”: MENSHEID…en inderdààd: “er is niets ergers dan een dommerik die zich de slimste van de klas waant én een groot bakkes heeft” – tréffend verwoord en van toepassing op moslims, dat getuigt zelfs de praktijk, voor iedereen zichtbaar..

   Zij eisen respect terwijl zij 3/4 van de ménsen nog niet eens beschouwen als deel van de MENSHEID – respect proberen af te dwingen terwijl zijzelf nog niet eens respect kunnen opbrengen voor de ménsheid als (énige) soort.
   Vergelijkingen met de holocaust gaan niet op tenzij je de haat van moslims jegens joden mee in beschouwing neemt; dat die haat net zo fanatiek is als hun aanhang voor de islam kun je aan meerdere geweld-uitbarstingen en mishandelingen (nu al) jegens Joden merken; dit trachten te vergoeilijken of verbergen werkt trouwens niet meer – er wordt publiekelijk voor uitgekomen, dus kom niet aan met gezeur over ‘laten ophitsen’, het was NIET het westen dat stond feest te vieren op straat bij 9/11 en 3000+ doden!
   En van ophitsen gesproken; nog voorbeelden? Er zijn er té over: Deense cartoons, Salman Rushdie ea: moslims over heel de wereld waren zo dom om zich voor die kar te laten spannen, ze zijn inderdaad nog steeds prima te manipuleren zonder zelfs na te denken…zelfs zover dat mensen voor hun uitspraken (vrije meningsuiting!) beveiliging nodig hebben tegen die domme, manipuleerbare reli-fanaten.

   en dat: “als we elkaar dan al tegenkomen, kijken jullie in de loop van een geweer”: laat dat oorlogszuchtige, bloeddorstige maar achterwege, 1. intimidatie werkt NIET op ’t net en 2. je zou nog voor de verrassing van je leven komen te staan met een geweer tegenover de ‘tolerante’ westerlingen….

   • Geachte Ice,
    Verdraagzaamheid is alleszins niet iets wat jij op de schoolbanken geleerd hebt, en al zeker niet hebt meegekregen van je ouders. Of zijn de mislukkingen uit je jeugd ook de schuld van je ‘bruine vrienden’.
    Ik vrees je te moeten teleurstellen ivm respect. Vele moslims en arabieren hebben meer respect dan jij in je hele leven zal kennen en krijgen, zoals overduidelijk blijkt uit jouw teksten en die van sommigen anderen.
    En wat 9/11 betreft .. arme drommel. Blijkbaar is het nog steeds doorgedrongen..
    Ik vrees dat uw haat blind maakt, en verdere replieken geen zin hebben. Ik zal het hier dan ook bij laten, in de hoop dat je ooit terug bij zinnen komt. Dat zou pas een verrassing zijn.

   • “En wat 9/11 betreft… arme drommel. Blijkbaar is het nog steeds [niet?] doorgedrongen…”

    Wat doorgedrongen?

 71. Gerard Eggermont

  Het grote voordeel van erudiete intellectuelen is dat zij het zo ‘goed kunnen zeggen’ tov de lastige lagere maatschappelijke klassen die tóch vooral neonazi’s zijn, intellectuelen (wiens brood men eet, diens…) kunnen dat blijkbaar NIET zijn.
  Nochtans als ik de geschiedenis bekijk, voor zover ik verondersteld word dat te kunnen, zijn het in de aanloop van oorlogen steeds heet geblakerde intellectuelen geweest die de angst en de bereidheid om te sterven voor de waarden en normen van het ‘vader- of moederland'(‘Mourir pour des idées’ ..) bij het plebs hebben aangewakkerd.
  Dat plebs wordt wel niet verondersteld aan deze beschaafde ‘cultuurdiscussies’ deel te nemen. Zij beheersen ten eerste niet het jargon, maar vooral : zij zullen zich beschikbaar stellen voor het échte werk.
  Zij moeten daar geen essays over schrijven, zij mogen daar (achteraf) liedjes over zingen (Chanson de Craonne, And the Band Played ‘Waltzing Mathilda’, Le Déserteur, …..), die dan weer door intellectuelen kunnen worden bestudeerd.
  De meest wijze woorden die ik in MIJN leven heb gehoord, waren die van een ‘ervaringsdekundige’ in een onlangs op Canvas+ heruitgezonden documentaire van Eric Pertz uit 1988 over het dagelijkse leven tijdens de Groote Oorlog in de Westhoek :
  “De grootste fout bij de mens is dat hij zo rap vergeet, maar”, voegde die wijze mens daar aan toe, “misschien is dit maar best zo…”.
  Ik zal het wel geweten hebben wie of wat ik het eerst zal moeten vergeten.

  • Geachte Eggermont,
   Ik beschouw mezelf allesbehalve een intellectueel.
   Mijn woordkeuzes worden louter ingegeven door jullie taalgebruik vol haat en zonder respect, en blijkbaar niet alleen tav moslims maar ook ‘intellectuelen’.
   Iedereen mag deelnemen aan alle discussies .. gelukkig maar.
   Maar nog beter dat sommigen erop ‘gewezen’ kunnen worden dat ze ronduit liegen en haat neerschrijven.
   Misschien maar best dat je een ‘selectief’ geheugen hebt, wat zou er anders niet nog allemaal op dit forum verschijnen.

 72. @cedric DB
  als Barnard en Sanctorum listige leugens verspreiden,zoals U stelt, wat moet ik dan denken van al die Imams en andere profeten die miljoenen mensen dom houden, haat oplepelen tegen niet-gelovigen, de mensen wijsmaken dat als ze zichzelf samen met onschuldige burgers de lucht inblazen dat ze dan in het paradijs terechtkomen, ongeschoolde mensen wijsmaken dat ze in 2009 naar de letter van een boek dat 1500 jaar geleden is geschreven moeten leven, dat vrouwen minderwaardig zijn aan mannen, dat homo’s over de kling moeten gejaagd worden en zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan.
  Wat U vergeet is dat er in de hele wereld geen enkele islamitische staat te vinden is waar iemand vrij mag zeggen en schrijven wat hij denkt. Hier wel.
  And that makes all the difference in the world.

  • Geachte Becu,
   Omdat een bende ongeregeld -want ja, dat zijn ze grotendeels- op zo’n manier te werk gaat, dan mogen wij dat ook? Het is dus wel degelijk zo voor jou, ‘oog om oog, tand om tand’. Ik wens je veel succes met dergelijk ‘motto’.
   En verder, hetzelfde als voor de anderen:
   “Ik vrees dat uw haat blind maakt, en verdere replieken geen zin hebben. Ik zal het hier dan ook bij laten, in de hoop dat je ooit terug bij zinnen komt.”

 73. Wel, cedric, als het om verdraagzaamheid gaat, net als een discussie, blijkt dat jij daar echt geen kaas van gegeten hebt – volwassen mensen die anderen én hun vrije mening(!)respecteren verlagen zich niet tot persoonlijke aanvallen en kunnen objectief hun mening geven zonder hun toevlucht te moeten nemen tot intimidatie en beledigingen.

  “Vele moslims en arabieren hebben meer respect dan jij in je hele leven zal kennen en krijgen”

  ‘Hebben’ respect, ja…maar enkel beperkt tot hun eigen geloofsgenoten want 3/4 van de mensheid is volgens hen zelfs geen méns; dàt heeft helemaal niets meer te maken met ‘respect’ maar met valse superioriteit en hoogmoedswaanzin….en hoogmoed komt altijd voor de val…

  En maak je over mijn ‘kennen en krijgen’ van respect geen zorgen joh, ik ben geen gehersenspoelde sukkel die zijn leven laat afhangen van het ‘krijgen’ van zogezegd ‘respect’ en dan de betekenis van het woord zelfs niet eens begrijpt…
  Typisch dat walgelijke opportunisme over 9/11, als je wil gaan ontkennen dat moslims stonden feest te vieren in ’t midden van de straten: ga je gang, daardoor beken je kleur..

  En voor je anderen gaat verwijten wat je zelf doet: kijk eens goed in de spiegel, zie de balk en wijs dan naar de splinter bij anderen…

  “Ik zal het hier dan ook bij laten” best wel want door te proberen discussiëren zonder degelijke argumenten maar wel met persoonlijke aanvallen maak je jezelf belachelijk…hopelijk dat je ooit eens zelf gaat nadenken, respect leert hebben voor elk mens en elke mening en je eigen conclusies leert trekken ipv te papegaaien over ‘respect’…

  • Geachte Ice alias papegaai .. je hebt het blijkbaar nog altijd niet gesnopen ..
   Zolang mensen als jullie een volledige groep diaboliseren, valt er geen rede te voeren – zo blijkt telkens uit je reacties. Onvoorstelbaar hoe jullie een volledige religie en ongeacht wie daar al of niet bijhoort, schofferen en verketteren .. en dan schrijven jullie over mijn gebrek aan respect! Jullie draaien het gewoon om, omdat ik niet mee op de kar van het ‘islambashen’ spring.
   baron Barnard en Jonathan Sanctorum hitsen de boel dan nog s zgn ‘intellectueel’ op en strooien vergif in het rond zonder een realistische en concerete aanpak te suggereren. Over hersenspoelen geschreven! Het enige waar jullie ‘gezellige’ discussies op aansturen, is de confrontatie. En jullie zullen dit misschien nog krijgen ook.
   Nogmaals: zolang jullie haat en onverdraagzaamheid blijven zaaien, zullen jullie haat en confrontatie oogsten. Steek jullie energie liever in de rotte appels, zonder een volledige groep de diaboliseren.
   Denk daar maar eens over na.
   Ik heb geschreven.

   • WIJ hebben het nog niet ‘gesnopen’?
    Rede? WIE is er niet redelijk?
    Wie wil overal moskeeën en nu zelfs minaretten neerplanten? En voor welk doel?
    Architectuur misschien? Dan ben je niet alleen heel simpel maar ook achterlijk – de bedoeling is al heel lang transparant en steeds meer mensen worden zich ervan bewust.

    Wie spreekt een fatwa uit tégen Kerstmis? Zoals NU gebeurt in diverse moskeeën?
    En jij durft het dan te hebben over diaboliseren van een hele groep?
    Wat denk je dan van het doel tot onderwerping van een heel continent, van de héle wereld?

    Dat de MENSHEID gediaboliseerd wordt door een groep reli-fanaten die nog in het stenen tijdperk leven? Dat die groep NIET élk MENS tot de mensheid rekent en daarmee géén respect heeft voor elk ménselijk wezen?!

    Maar hey, volgens jou moeten wij op onze rug gaan liggen met de poten omhoog en onze cultuur maar laten vernietigen door reli-fanaten zonder enig verzet zodat we terug in de achterlijke middeleeuwen belanden! Zal niet gebeuren!
    Waar is dan dat ‘respect’ dat de moslims betonen voor de landen waar ze met hun kont in de boter zijn gevallen, zélf verkiezen te komen leven nadat ze gingen lopen in hun eigen land omdat het hier zoveel beter is? Wààr is het respect voor ONZE cultuur, ONZE eigenheid?

    En ja, die confrontatie komt er, zonder enige twijfel want de autochtoon laat niet zonder slag of stoot zijn cultuur vernietigen en vervangen door een verwerpelijke ideologie waarin elke verworven, westerse vrijheid onbestaande is – die confrontatie zal, de ironie, te zien zijn tijdens het Lichtfeest dat Kerstmis is als moslims niet van onze tradities afblijven!

    Onze ‘haat en onverdraagzaamheid’ is het teréchte verzet tegen idioten die zich laten wijsmaken dat zij beter zijn dan anderen, tegen idioten die wanen dat zij het recht op de alleenheerschappij van de wereld hebben en die iedereen hun politieke ideologie, onder het mom van ‘religie’ door de strot willen duwen, desnoods met geweld.

    En jij durft het behoud voor eigenheid van de autochtoon te bestempelen als haat en onverdraagzaamheid?!

    Die rotte appels dienen moslims zélf aan te pakken maar ja, verantwoordelijkheid wordt altijd afgeschoven en zelfkritiek is al helemaal niet toegestaan bij gehersenspoelden, enkel kritiek op ànderen want dat zijn toch geen mensen.

    Denk daar maar eens over na!

 74. Wink van Kempen

  Allereerst dank voor de toegestuurde visies en commentaren , verdrietig dat er zo weinig door denkende mensen zijn …….het is werkelijk ontzettend prettig om de rust van mensen als Becu en Sanctorum te mogen lezen en helemaal de glasheldere definities die Ice durft en Kan geven , het lijkt mij echt de moeite waard om een uitgave te doen verschijnen met denkers ,levenden en liefhebbers zoals jullie die overzichtelijke rust werkt bijzonder stimulerend , laten wij ook niet vergeten dat de verdeeldheid onder de koranaanhagers nog groter is dan die van de Gristenen ….Succes en Passie ….Groet

 75. Pingback: Torenhoogtevrees

 76. Vertrouw niemand, ook geen moslim
  vrijdag 04 december 2009Auteur:

  Vertrouw niemand, ook geen moslim

  VorigeVolgende
  WIE DURFT DE ISLAM NOG TE BELEDIGEN? — Niet de minaretten, slachtmethodes of kledingvoorschriften zijn het probleem, het probleem is volgens PATRICK DE WITTE religie. Vooral als de belijders van die religie niet tegen kritiek kunnen, of hun voorschriften aan anderen willen opdringen.

  De meest pertinente opmerking in de stortvloed van heftige pro- en contrareacties op het Zwitsers minarettenverbod is volgens mij: ‘Links-progressieven hebben jarenlang furieus van leer getrokken tegen de katholieke kerk maar voor de islam leggen ze nu al een hele tijd een wel heel opvallend groot begrip aan de dag.’ Dat is ontegensprekelijk en spijtig genoeg waar.

  De reden is overigens eenvoudig: we zijn natuurlijk niet gek. Katholieken — maar dat geldt ook voor boeddhisten, getuigen van Jehova, hindoes of satanisten — schrijven hoogstens een bol van verontwaardiging staande brief naar een krant. Moslims hebben de neiging zichzelf op te blazen in uw onmiddellijke nabijheid. Als ze u tenminste niet met een slagersmes onthoofden. Voor een camera, zodat het op JazeeraTube kan worden getoond om alle andere ongelovige honden jankend van angst terug in hun mand te jagen. Het is trouwens lang geleden dat we nog eens zo’n arme drommel op de knieën hebben zien zitten, smekend om zijn leven, terwijl zes gemaskerde en gewapende schoften achter hem klaar staan om hem op gruwelijke wijze een kopje kleiner te maken. Dát was pas boeiende televisie.

  En vooraleer u op hoge poten reageert, Kristien Hemmerechts et les autres: kom alstublieft niet aanzetten met ‘u scheert alle moslims over dezelfde kam, slechts een héél klein percentage zijn gevaarlijke fundamentalisten’. Dat is namelijk hetzelfde als tegen een patiënt zeggen: uw kanker is maar een béétje uitgezaaid. Zoals men niet een klein beetje zwanger kan zijn, zo kan men niet een klein beetje opgeblazen, neergeschoten, door een brandbom getroffen of onthoofd worden.

  Ik rekende me zonet voor het gemak bij de links-progressieven maar eigenlijk ben ik het een noch het andere. Ik ben in de eerste plaats een hardcore militant lid van de door Bill Hicks in het leven geroepen internationale ‘People Who Hate People Party’. U vindt ons op Facebook. Het komt hierop neer: ik vind iederéén een klootzak. Inclusief mezelf. Mijn opa die twee wereldoorlogen heeft overleefd en ‘den mensch’ zoals hij ons ras omschreef dus goed heeft leren kennen, drukte me meer dan een keer op het hart: ‘Eigenlijk mag men niets of niemand vertrouwen, zelfs uw eigen gat niet, want het zal u ook beschijten’. Good point, beautifully made, zouden de Britten zeggen.

  Toegegeven, een klootzak die mij zijn geloof of cultuur wil opdringen — wat in het geval van de moslims krek hetzelfde is, laten we daar alstublieft geen discussie meer aan wijden (… kijk om u heen… lees de krant… bekijk het journaal… klaar, we zijn het eens) — vind ik een nog iets kloteriger zak dan alle anderen.

  Dat betekent hoegenaamd niet dat ik ‘rechts’ ben. Het zegt louter dat ik niet onbesuisd en ongeïnformeerd een ver doorgedreven cultuurrelativisme ben toegedaan.

  Waar ik mij rechthartig laat op voorstaan is dat ik een grondige afkeer heb van alles wat met religie te maken heeft, van welke strekking ook. Ik vind dat mensen die zich beroemen op hun religiositeit het verdienen om het voorwerp van aanhoudende spot en hoon te zijn. Voelt u zich hierdoor beledigd? Et alors? Zoals de voortreffelijke Australiër Steve Hughes al zei: ‘Er gebeurt volstrekt níets als iemand zich beledigd voelt. Het is niet dat er ’s anderendaags naar de politie wordt gebeld met: gisteren werden mijn gevoelens gekwetst en vanmorgen had ik lepra. Je wil in een democratie leven en verwacht dat uw gevoelens ten alle tijde zullen gespaard worden? Wel, je bent een idioot!’

  Dat is de nagel op de kop van een andere nagel die zo-even heel hard en trefzeker ook al op de kop is geslagen. Het is namelijk kiezen of delen: democratie, vrije meningsuiting en gelijke kansen voor iedereen, inclusief de kans om zich beledigd of tekortgedaan te voelen… of theocratie.

  Vooraleer u op hoge poten reageert, Kristien Hemmerechts et les autres: welzeker ben ik er van overtuigd dat godsdienstvrijheid, wederzijds respect voor andermans religieuze overtuiging en inlevingsvermogen schone en humane principes zijn die zonder twijfel in een gezonde democratie thuishoren. Maar momenteel worden die fel bevochten vrijheden door moslims overal ter wereld misbruikt om diezelfde gezonde democratie te ondermijnen. Dat Luckas Vander Taelen door moslims wordt bespuugd in Brussel is, behalve uiteraard voor Luckas Vander Taelen, weinig meer dan een onfortuinlijk voorvalletje. Dat moslimgelovigen eisen dat de rest van de wereld zich aan hen aanpast inzake — en ik doe slechts een voor de hand liggende greep uit het ruime aanbod — vrije meningsuiting, vestimentaire voorschriften op school, slachtwijzen, zwembadetikette, de scheiding tussen kerk en staat, de omgang tussen mannen en vrouwen en nu ook ruimtelijke ordening in Zwitserland, dat is andere koek. Deze onrustbarende evolutie erkennen en bijgevolg de ruggengraatloze reactie van sommige prominente ongelovigen zorgwekkend vinden heeft totaal niets met xenofobie te maken. Laat ik wat dat betreft niet verkeerd begrepen worden: xenofobie is volgens mij maar voor één ding goed, namelijk om punten te scoren bij een spelletje Scrabble.

  Nee, het pijnpunt is religie. Religiositeit is niets meer dan goed georganiseerde angst. Angst om onbetekenend te zijn in het allesverblindende licht der eeuwigheid. Angst voor de dood dus. Gelovigen, in welke leer dan ook, hebben één ding gemeen: ze willen het niet geweten hebben dat de mens in wezen slechts een capricieus bewustzijn met een ruggengraat is. Een klootzak, quoi.

  Zoals uw,

  (pdw)

  PATRICK DE WITTEWie? Tv-maker en satiricus, bekend als (pdw). Wat? Religies, ook de islam, moet je kunnen bespotten. Waarom? Van spot en hoon wordt niemand ziek.

 77. En wat is uw mening over dit schrijfsel, Cedric DB? Wat is het punt dat u wilt maken met het hier te posten?