Het is waar, want Thomas van Aquino heeft het gezegd.

Voor Bart De Wever is er met ons klimaat geen vuiltje aan de lucht

Het maatschappelijk conservatisme, keer op keer beleden door Bart De Wever, moet vele jonge NV-A-sympathisanten doen knarsetanden. Binnen en buiten de partij zie ik nochtans maar weinig verweer op het naar het status-quo neigende, soms zelfs ronduit nostalgische gemijmer van de voorzitter. Waarbij ik me steeds weer afvraag of zijn polemische welsprekendheid net geen dekmantel is voor een wereldvisie die tegen verandering is, althans verandering als menselijk project. Als politiek project dus.

Er was al het gedweep met die obscure filosoof Edmund Burke (1729-1797), apologeet van de monarchie en het toenmalige Ancien Régime, pleitbezorger van een door elites gedirigeerde staatsstructuur, en fervent tegenstander van een publiek zorgsysteem, het is maar dat u het weet. De Nederlandse stichting die zijn ideeën vandaag propageert, wordt gefinancierd door Amerikaanse industriële lobby’s, aangevoerd door Microsoft en Pfizer, zo onthulde de Groene Amsterdammer in 2005- dit geheel terzijde.

In een recente DeStandaard-column  (8/12/09) gaat De Wever nog een stapje verder, en schaart zich, n.a.v. de klimaattop in Kopenhagen, resoluut bij de klimaatsceptici,- die ook door het Amerikaanse bedrijfsleven overvloedig gesponsord worden, dit ook weer geheel terzijde. Volgens deze sceptici is er met ons klimaat helemaal niets aan de hand en mogen we rustig verder consumeren en vervuilen. Samen met de NVA-voorzitter vatten ze het ecologisme op als een achterlijk, crypto-religieus doemdenken, behept met een Armaggedon-complex, levendig gehouden door profeet Al Gore. We kennen deze karikaturen: ze zijn precies in het leven geroepen door machtige lobby’s, de olie- en auto-industrie vooraan, – lobby’s die onder het Bush-regime in Washington vrij spel hadden, de massamedia controleerden, politici omkochten, en met enorme budgetten leugenachtige beschadigingscampagnes financierden.

Bart De Wever verdenk ik er nochtans niet van, door Pfizer of Microsoft gefinancierd te zijn. Zijn geval is eigenlijk nog veel erger: de man gelooft echt dat politiek-maatschappelijk timmeren-aan-de-weg nergens toe leidt, en dat we hooguit op de winkel kunnen letten. Dat verklaart uiteraard de geestdrift waarmee de NVA zich in het Kris-Peeters-scenario liet inlijven: ze delen het status-quodenken. Voeg daarbij het misprijzen voor basisdemocratie en burgerinspraak (Lange Wapper), en je hebt de perfecte deeg voor een stijfburgerlijke regentencultuur, die wel op status en elitarisme is gesteld, maar het politiek project an sich minimalistisch opvat.

De politicus, zo gaat De Wever verder in zijn column, mag hoogstens “de tuin van de schepping onderhouden” maar in geen geval de inrichting van de tuin wijzigen. Deze rustieke metafoor verbergt een ontstellend defaitisme, en maakt eigenlijk een perfecte conjunctie met de rustig-vastige nietsdoenerij van Herman van Rompuy, alleen Europees president geworden omwille van die Belgische kwaliteit.

De ongemakkelijke waarheid luidt, dat conservatisme in de Belgische context pervers is. De chaos waarin België steeds meer afglijdt, vraagt wel degelijk om een revolutionaire tabula rasa-attitude, die men als “republikeins” kan omschrijven. Het woord waar Edmund Burke van gruwde. Evenmin deugt het conservatisme in een tijd dat grote mentaliteits- en attitudeveranderingen nodig zijn om een onomkeerbare milieukatastrofe af te wenden. Wat niet werkt, moet me niet behouden. De paradox ( en niet de enige) in de psyche van Bart De Wever is daarbij, dat hij ook een ecologische behoudsgezindheid, gebaseerd op respect voor leven en natuur, moet negeren. Het conservatisme in goede zin, namelijk gericht op duurzaamheid en het behouden van wat waardevol is, wordt zo helemaal de dieperik ingeduwd, ten voordele van een ronduit reactionair en ultraliberaal laissez-faire- en après nous le déluge-nihilisme.

Inderdaad, in wat voor een “kostbaar weefsel” leven we eigenlijk? Zonet gingen alle KBC-fraudeurs vrijuit dankzij een handig uitgebuite procedurefout. Is een systeem dat dit soort miskleunen produceert, het conserveren waard? De overtuiging dat een samenleving “organisch” is, en dus niet maakbaar, is het meest groteske excuus om niet te hoeven rebelleren. Jaja, ik weet het, het terreurregime Van Robespierre na de Franse revolutie, het is de eeuwige dooddoener. Dat er na Rousseau en Voltaire een Jacobijnse kliek aan de macht kwam die orde op zaken stelde en de klok terugdraaide, is iets waar wij, intellectuelen, moeten over nadenken. We zijn nog teveel met navelstaarderij bezig, en te weinig met de wereld rondom ons. We laten nog teveel begaan. Maar het mag ons niet beletten om Rousseau en Voltaire te lezen, en om een betere wereld na te streven.

Ondertussen houdt de NVA-voorzitter het liever bij kerkgeleerde Thomas van Aquino, grondlegger van de middeleeuwse scholastiek en een der ideologen van de kettervervolging. In de slotparagraaf van zijn column heet het dat we met onze handjes van “de schepping” moeten afblijven. Geen klimaattop dus, geen wetenschappelijk gelul over broeikaseffect en global warming, geen terugdringen van CO2. We hebben het wel zelf verknoeid, maar niets verplicht ons om iets te herstellen. Na een bezoek aan de biechtstoel kunnen we weer vrolijk verder rondtuffen in onze SUV’s. Blijvende collectieve menselijke verantwoordelijkheid is in die optiek niet aan de orde. Politiek dus eigenlijk ook niet, noch een globale bezorgdheid om de Res Publica.

Het Vlaamse kerktorencomplex heeft vele gezichten. Bijna-slimste mens Bart De Wever blijkt er een van te zijn.

Johan Sanctorum

21 Reacties op “Het is waar, want Thomas van Aquino heeft het gezegd.

 1. http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=VH2JCMP0

  Ik ga hier de link naar het De Wever stuk plaatsen want ik heb de indruk dat het zoontje de PC van Johan heeft gekaapt.

 2. Bart de Wever is toch vaak een pak ‘realistischer’ dan de andere politici: De Standaard Online – ‘De Janssens-tunnel komt er nooit’- http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=BK2GP83H

  Heeft de burgemeester geen punt als hij zegt dat een paar jaar extra tijdverlies geen ramp hoeft te zijn voor een project dat 150 jaar moet meegaan?

  BDW: (zucht) ‘Wat een sfeerschepping. Rijden we over 150 jaar nog met auto’s? Het komt er nu op aan een acuut probleem voor de komende veertig jaar op te lossen. [een Patrick Janssens zou er nooit aan denken dat we over 150 jaar misschien niet meer met auto’s rijden]

  Betreffende de Edmund Burke Stichting las in ik de volgende tekst van Koenraad Elst: De domheid van de Vlaamse rechterzijde – http://koenraadelst.voi.org/articles/dutch/domrechts.html

  “P.S. (augustus 2006): Dat de Edmund-Burke-Stichting financieel goed voorzien was en zijn medewerkers eerlijk kon betalen, is alweer vergane glorie. Recent ging de EBS over op de bekende amateuristische formule en draait zij op vrijwilligerswerk. Het onvermogen van de rechterzijde om haar eigen ideologen te onderhouden (in schril contrast met de linkse vaardigheid in het toestoppen van postjes aan geestesgenoten om hun talent optimaal te laten renderen voor de goede zaak) is welbeschouwd geen typisch Vlaams verschijnsel.”

  Het mag dan al geplaatst staan op een ‘rechtse zakken’-site, eens wat lezen over ‘Climate-gate’ lijkt me geen slecht idee: Obama Gaat Naar Kopenhagen. Het Grote Klimaatschandaal | The Brussels Journal – http://www.brusselsjournal.com/node/4205

  Ik heb problemen met de hysterici die, als over x aantal jaar zou blijken dat de antropogene klimaatverandering fel overdreven is, teleurgesteld zullen zijn. Met andere woorden, er is ‘een probleem’ en dat moet uiteraard aangepakt worden. Plots blijkt er geen probleem te zijn, en eerder dan opgelucht is men teleurgesteld. Dat soort mannetjes en hun smerige plannetjes kunnen we best missen.

 3. Hoort sfeerscheppen door argumentatie ad hominem ook bij het ‘timmeren aan de weg’?

  Johan Sanctorum doet schamper over Bart De Wever, die het liever zou houden bij Thomas van Aquino zou houden, een der ideologen van de kettervervolging.

  ‘Ziezo, daarmee heb ik de argumentatie van die De Wever netjes van tafel geveegd’, moet Sanctorum hebben gedacht.

  Was je al vergeten dat Voltaire een der ideologen van het directoire was, Johan? Of bezondig ik me nu aan een dooddoener, een intellectueel onwaardig?

 4. Joris Donckers

  Peter Piot geeft in zijn interview in Humo ook toe dat hij destijds de AIDS-statistieken in Afrika zwaar overdreven heeft om het Westen te sensibiliseren. Er zijn zelfs twee Afrikaanse landen met minder HIV-besmettingen dan in West-Europa.

 5. Virtute gaudet

  Deze bijdrage van JS ruikt naar perfidie.

 6. @Js

  Ik denk dat de kritiek op BDW niet zozeer te maken heeft met Burke en klimaat, maar met de politieke positie van BDW, wiens bereidheid tot onderhandelen over communautaire kwesties de voorstanders-hardliners van de Vlaamse Republiek niet zint.Er moet, aldus JS, een “republikeins tabula rasa” komen. Hier duikt dus de theorie van de communautaire Big Bang weer op, een eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring waarna Vlaanderen zich zonder verder overleg losscheurt van België. Ik wil niet in herhaling vallen, maar ten eerste bestaat voor dergelijk scenario zelfs in Vlaanderen niet eens een politieke meerderheid, en tweedens is er door niemand ooit een aannemelijk draaiboek voor dergelijk onvoorbereid scenario geschreven. Ondertussen blijft een deel van de Vlaamse Beweging Onbuigzaam en stijf van de principes langs de kant staan. Ja Weverke, het zal niet lang meer duren vooraleer het woord “verraad” zal vallen.

 7. Bart De Wever schreef concludeerde in zijn column van eergisteren: “Uiteraard is er geen reden om te twijfelen aan de vastgestelde klimaatverandering. Trouwens, zelfs los van het klimaat is het drastisch terugdringen van vervuiling en energieverbruik hoog dringend.”

  Johan Sanctorum slaagt erin hierover te berichten: “In een recente De Standaard-column gaat De Wever nog een stapje verder, en schaart zich, n.a.v. de klimaattop in Kopenhagen, resoluut bij de klimaatsceptici”.

  Tijd voor de sequel “Blogosfeer en Berichtgeving in Cultuurfilosofieopiniestukken in (Visionair) België: kritisch doorgelicht”?

  • Voor mij is het duidelijk dat Hermes dit geschreven heeft en niet Johan. De groene debielheid en haatzaaierij valt in dit stuk niet te negeren.

 8. De bottomline is: hoe interpreteert De Wever dat concept van “rentmeesterschap” van Aquino? De mens wordt in die context als naast/buiten de natuur beschouwd denk ik, niet als integraal deel ervan. Dus afblijven van de “Schepping”, de natuur, betekent toch verantwoordelijkheid opnemen en een zekere nederigheid bewaren? Of wordt dat veelal anders gezien?
  … Het (her)interpreteren zouden we beter zoveel mogelijk achterwege laten.
  De mens heeft een verpletterende verantwoordelijkheid wat vervuiling en verstoring aangaat, en die onweerlegbare wetenschap overstijgt elke ideologie.

 9. Johan Sanctorum

  Ik moet je teleurstellen, Kid. Voor mij geen Vlaamse onafhankelijkheid zonder propere lucht.
  JS

  • Ook geen onafhankelijkheid met “obscure” tegenstand tegen een publiek zorgsysteem, Johan?

  • Maar De Wever spreekt dit toch niet tegen. Waarom doe je dan dat De Wever het klimaatprobleem niet gelooft? Wat hij letterlijk in zijn stuk tegenspreekt. Wat heeft Vlaamse onafhankelijkheid met het klimaat te maken eigenlijk?

  • Nochtans zou enige scepsis hier niet misplaatst zijn. Alle doemscenario’s zijn gebaseerd op “klimaatmodellen”. Stop alle gekende gegevens van 1950 tot 2000 in die modellen en ze voorspellen niet eens bij benadering het klimaat van 2001 tot 2008. Ik heb zelf in mijn leven ook al wat computermodellen gebouwd, en mijn visie daarop is altijd geweest: “een model moet het verleden kunnen voorspellen, of elke uitspraak van dat model over een mogelijke toekomst is volslagen waardeloos.” Voor alle duidelijkheid, de modellen waaraan ik werkte (en werk) houden ook verband met het verbeteren van energie-efficiëntie en het vermijden van luchtverontreiniging. Allemaal zaken waar ik – zoals elke normale mens zou ik denken – absoluut voorstander van ben, maar dan wel om totaal andere redenen dan die absurde klimaatverandering hysterie die ons nu langs alle kanten overspoelt.

 10. Het is altijd handig om ‘links’ (wat dat ook nog mag inhouden) mee te krijgen om de Vlaamse onafhankelijkheid te bereiken. Maar daarvoor meehuilen met de doemdenkers van de klimaathysterie… Back off please.

  (De Wever heeft overschot van gelijk. Hij onderscheidt zich daarmee van de kritiekloze massa die het niet zo lang geleden nog over de zure regen, het gat in de ozonlaag en de uitgeputte aardolievoorraad huilde. Was de olie trouwens niet al beter op geweest in 2000?)

 11. Mijnheer Sanctorum, ik heb in het verleden steeds uw schrijfsels met interesse gelezen want u roeit tegen de stroom in, maar nu valt u toch zwaar tegen: u verwijt een aantal mensen om karikaturen te maken van klimaatwetenschap, maar u beschrijft ze in identiek dezelfde terme: puur karikaturen, inclusief de dooddoener George Bush – de baarlijke duivel. BDW is ook maar en mens, maar ik wenste dat we er meer van zijn kalieber hadden in de Vlaamse politiek. U kunt het gerust met hem oneens zijn, maar dit artikel was ad hominem en dat was ik van u niet gewoon. Daarvan worden we niet echt wijzer.

 12. Een fantastische tekst van geoloog Salomon Kroonenberg: De kunst om niet op hol te slaan : Onzekerheid over klimaat leidt tot overspannen reacties : http://www.academischeboekengids.nl/do.php?a=show_visitor_artikel&id=859

 13. richard d'arme

  Mag ik erop wijzen dat ook de Britse oorlogvoering tijdens en de West-Europese heropbouw na WO II door “d’Amerikanen” gefinancierd werden?

 14. wim magerman

  Wanneer men de website van de NVA leest, lijkt de partij in haar geheel progressiever dan zijn voorzitter die niet aarzelt van zijn positie gebruik te maken om zijn persoonlijke conservatieve voorkeuren uit te stallen. Daardoor komt de NVA over als een amateuristische partij op het ideologische vlak.
  Zoals Johan Sanctorum stelt is Bart De Wever dus eerder een paternalistische democraat dan een echte republikein. Zoals zo dikwijls in Vlaanderen wordt de republiek enkel opgevoerd om via de monarchie de Belgische constructie te destabiliseren, zoals ook bij het Belang. Niet dat dat op zich een immoreel objectief zou zijn, het is echter niet republikeins. De republikein moet de doorsnee Vlaming achter de veren zitten opdat hij een mondige en verantwoordelijke Vlaamse burger zou worden (voor alle duidelijkheid: geen Vlaamse bourgeois maar een Vlaamse citoyen). Dat is wat anders dan, zoals BDW, de inwoners van Vlaanderen voor te houden dat ze zich best passief aansluiten bij de “verworven” Vlaamse culturele en morele waarden.
  Waar ik Johan Sanctorum niet volg, is daar waar hij denkt dat de directe democratie een breekijzer zou kunnen zijn om de maatschappelijke status quo te doorbreken, zoals hij het noemt. Directe democratie kan enkel degelijke resultaten opleveren waar ze gelijke tred houdt met de burgerzin. Maar in dat bedje zijn we nu net ziek: de katholieke kuddegeest van weleer is niet voldoende vervangen door mondige en verantwoordelijke burgerzin. De publieke opinie in Vlaanderen is teveel een ratatouille van kleinburgerlijk anarchisme , anti-establishmentgevoelens en neobelgicisme bij de elites, gecombineerd met antipolitieke kerktorenmentaliteit aan de basis. Vooral veel anti en weinig pro.
  Aangezien we als samenleving niet weten waar we vóór zijn als er echte beslissingen moeten genomen worden voor de toekomst laten we de leegte opvullen door neomonarchisme, neobelgicisme en antipolitieke populisten. Korte-termijn-opportunisme.
  Niet enkele anarchistisch ludieke oprispingen zullen het tij doen keren, maar een bewustwording en hergroepering van de aktieve burgers in alle geledingen van de samenleving. Idealiter zou er een (naar Vlaamse normen grote ) links-republikeinse partij kunnen ontstaan uit de SP-a, de SLP, Groen!, de NVA en sommige liberalen en LDD’ers.

 15. @ wim magerman

  Ik begrijp het probleem rond Dewever niet goed. U pleit er dus voor dat “republikeinen de doorsnee vlaming achter de veren moeten zitten om er mondige Vlaamse citoyens” van te maken. Dit in tegenstelling tot de “paternalistische democraat” Dewever.
  Ik denk dat het hoog tijd werd dat iemand de ingeslapen Vlaming (en bij uitbreiding Europeaan) eens diets maakt dat hij het geweer van schouder zal moeten veranderen wil hij zijn welvaart behouden. Zelf de broek ophouden dus, en niet in de hangmat van de RSZ in slaap vallen. Zelf nadenken en kritisch zijn, en niet voor de VTM-buis in slaap vallen. Als je als politicus die boodschap geeft mét oog voor het continuum, nl dat we als Europeaan toch ook de attitudes en de inzichten die ons gebracht hebben tot waar we nu zijn, moeten in ere houden, dan is dat maar paternalistisch of conservatief. What’s in a name ?? Ik vind het wèl een correcte inschatting, en gezien de verkiezingsresultaten blijkbaar ik niet alleen. Daar hoef je niet persé een Vlaamsnationalistische republikein voor te zijn. Kijk maar eens goed om je heen en praat met “de burger”. Het interesseert ze allemaal geen moer, zolang hun pot gevuld is. BDW is een van de weinige politici die de burger nu eens niet systematisch naar de mond praat, en het is weeral niet goed. Ik kan alleen hopen dat de man het volhoudt.

 16. Hahaha Johan, wat heb ik u gezegd? Het is en blijft een bende “reactionaire, ultraliberale” neotsjeven, inderdaad. En daar critiek op leveren is not done, zoals ge ook kunt merken uit de reacties op uw stuk.

  Ik ben au fond niet tegen de onafhankelijkheid van Vlaanderen, al is “Vlaanderen” een al even ahistorisch construct als “België”. Maar als het is om van den regen in den drup te belanden, dan moogt ge het hebben. En het zal van den regen in den drup zijn, gelooft me vrij. De Vlaamse citoyen is verder af dan ooit, niet door de onverschilligheid van het gemeen, maar door de gemeenheid van de politiek. Het brutale uitbuitingscynisme der heersende politiek-economische kaste (herinnert ge u Patrick De Kwael recentelijk nog?) wordt nauwelijks door paternalistische schaamlapjes à la Ward de Bever verhuld: een land waar het ministerie van “werk” (niet: werkgelegenheid) in de handen der patroons wordt gelegd, waar “syndicalist” tot een scheldwoord gedegradeerd is en een werkloze tot een crimineel, waar binnenkort dank zij de ontzuiling ALLE kinderen van de wieg tot het graf intellectueel misvormd mogen worden door de fluweel gehandschoende en publiek gefinancierde catholieke onderwijsinquisitie (dat is de soort “scheiding van Kerk en Staat” is die NVA e.d. voorstaan), in zo’n land hebt ge als intellectueel geen keus dan op het gepeupel neer te kijken om te verbergen hoe bang ge zijt om door zijn gerechtvaardigde woede te worden verscheurd. Ziet ze allemaal in hun broek doen van de grote schrik voor “the new rabble”, onze hournalistekens, onze “politichiens”! Uw “directe democratie” zal daar niks aan veranderen; dat is immers niet meer dan een mediagewijs aangestuurd computerspelletje dat door technospecialisten wordt gerund.

  Alleen in lokaal gegrondveste, zelfstandige stedelijke gemeenschappen is het regeren (cratein) van het volk (demos) mogelijk, een stedenbond dien bijeengehouden wordt door een formeel koningschap dat als bemiddelaar naar binnen en buiten optreedt. Zekere infrastructurele en hervedelingsmechanismen kunnen op bondsniveau verdragsrechtelijk worden vastgelegd, evenals – indien gewenst – een aantal juridische en militaire aangelegenheden en het gebruik van een eenheidsmunt. Voor dit soort bevoegdheidsoverdrachten van onder naar boven – en niet omgekeerd, dus geen “subsidiariteit” – kunnen à la Zwitserland speciale kiesomschrijvingen worden ingevoerd, waarbij uiteraard niet de loutere geografische meerderheid over het hele grondgebied doorslaggevend is. Een grondleggend handvest verplicht bij toetreding de leden een aantal mensenrechten te garanderen (waaronder ook sociaaleconomische grondrechten vallen, evenals bepalingen m.b.t. ecologisch verantwoord beleid). De ondertekenaars van het handvest vormen een staat die zich internationaal laat ertegenwoordigen op elk gewenst niveau.

  Laten we de Hanze heruitvinden, in plaats van een technoversie te fabriceren van de jacobijnse natiestaat!

  Vlaanderen, al dan niet onafhankelijk, is heden ten dage een opgespoten, genetisch gemanipuleerde bananenrepubliek, waarvan de pas uit den boerestront gekropen vertegenwoordigers, het opgeheven vingertje in de hand, hun onverholen meerwaardigheidscomplex gaan uitleven op de Afrikaanse zwartekens die toch geen bal van regeren hebben begrepen.

  Welkom in Cocaslavakije!

  Karin Verelst