De wereld volgens Benno Barnard

“Antisemiet”, “Vlaamse boer”, “slijmerig creatuur”,”stuitende verraderlijke gnoom”…

Lieden die zich boven elke verdenking wanen, en binnen een mijlengrote perimeter rond hun astraal lichaam alleen maar vrienden schijnen te hebben, trekken altijd mijn aandacht. Mijn buikgevoel zegt me dat er iets niet mee klopt. Benno Barnard is zo iemand,- die dan nog graag met zijn morele superioriteit uitpakt. In onderstaande column Niets nieuws onder de zon krijgt hij een veegje uit de pan, hetgeen me de razernij van deze kleine zonnekoning opleverde.

Eerder al waagde ik het, in een privé-mail en helemaal off the record, een kritisch geluid te laten horen omtrent zijn Knack-interview met Michael Freilich. Het kot was te klein. Bovenstaande kwalificaties zijn sindsdien van toepassing op ondergetekende. Waarbij B.B. al zijn vrienden tracht te mobiliseren in een stigmatiserende anti-Sanctorum-hetze, waar het scheld- en haatproza de boventoon voert.

Ik hoop dat al die brave lui die zo weg zijn van Barnards versjes, dit ook eens in overweging nemen. In het simplistisch wereldbeeld van B.B. is er namelijk een goede kant (gevormd door zijn vrienden en bewonderaars), en een “empire of evil”, bevolkt door antisemieten, boeren en gnomen, lees: zijn critici. Met graagte blijf ik Barnard van dienst vanuit deze onderwereld: deze man heeft dringend wat meer kritiek nodig…

Johan Sanctorum

Advertenties

16 Reacties op “De wereld volgens Benno Barnard

 1. Ha, maar Johan, ge moet blij zijn. Dat betekent immers dat BB uw blog heeft gelezen… en er nu reclame voor maakt 😀 😀 😀 !

 2. “Stuitende gnoom” vind ik overigens wel goed gevonden,
  al denk ik dat Benno Betweter er goed aan zou doen van ’s morgens, als hij in den spiegel kijkt, eerst zijn brilleke op te zetten.

 3. Ach Karin, het is grappig en zielig tegelijk.
  Ik heb de gratis reclame van B.B. niet nodig. Maar zijn aanhang zal hem niet graag in deze gedaante ontdekken: als een pathetische ouwe zeur, die zich verslikt in zijn chagrijn van zodra er wat kritiek zijn richting uitkomt.
  B.B. is het soort “kunstenaar” (nu ja…)dat het meer van macht,invloed en intimidatie moet hebben, dan van intrinsieke kwaliteit. Dat is me pas onlangs opgevallen, toen hij ook zijn clubje van hielenlikkers en flemers tegen mij probeerde op te zetten.
  Grappig is tenslotte ook, hoe de man die overal antisemieten ontwaart, mij opvoert in een karikatuur die sterk doet denken aan die van de jood in de nazi-retoriek: lelijk en kwaadaardig.
  Enfin, voor mij is de zaak nu afgesloten. De gnoom werkt voort aan zijn essay over Bach’s Kunst der Fuge, eerstdaags te verschijnen. De beste remedie tegen de middelmatigheid die overal opdampt.

  JS

 4. benno barnard

  L.S.,

  De kwestie zit heel anders in elkaar dan Johan Sanctorum wil doen voorkomen. Wij raakten gebrouilleerd door verschillende oorzaken, die allemaal te maken hadden met zijn ‘karaktergestoordheid’ (het woord is niet van mij), maar dat doet er voor u verder niet toe en was zeker niet openbaar.

  Wel openbaar was Sanctorums artikel over de vermeende vriendjespolitiek bij De Standaard, dat Tanguy Veys heeft rondgestuurd. In dat stuk beschuldigt Sanctorum mij van ‘middelmatigheid’, maar vooral van een vriendschap met de redacteur opinie, Bert Bultinck, die zou verklaren waarom elk stuk van mijn hand geplaatst wordt. Ook interviewde ik volgens Sanctorum vrijwel iedere week ‘een vriendje’ in Knack.

  De waarheid is dat ik Bultinck uitsluitend professioneel kent en dat Sanctorum mij in het verleden een paar keer als kruiwagen heeft gebruikt (‘Kun jij Bultinck niet even bellen?’) om in De Standaard te komen, zoals hij ook heeft gepoogd via mij bij Knack binnen te geraken, waar men niet in zijn diensten geïnteresseerd was. Datzelfde Knack heeft inderdaad een interview met een vriend van mij geplaatst: Michael Freilich. Ik interviewde hem natuurlijk niet als vriend; hij had ook niets te verkopen. Over Freilich straks meer.

  Door onze brouille hield ik op Sanctorums nuttige idioot te zijn en bijgevolg kon hij me vrijelijk aanvallen in opgemeld artikel, dat werkelijk een monument van schijnheiligheid is. Dat heb ik in een commentaar eronder ook uiteengezet. Typerend genoeg ging Sanctorum op geen enkel feitelijk argument in; hij deed uitsluitend wat hij nu ook doet: mij afschilderen als een ijdele intrigant zonder kwaliteiten.

  Nu, kwaliteiten heeft Sanctorum zeker: ik vind hem een interessant denker. Ook vind ik hem een kwaadaardig mens. Toen hij Michael Freilich in een mail beledigde, heb ik mijn zelfbeheersing verloren en hem datgene genoemd wat nu boven het scheldstukje hieronder staat. Let wel, hij heeft dat openbaar gemaakt, niet ik.

  Sindsdien heeft hij in diverse mails met een proces gedreigd – hij, de filosoof, de apologeet van de vrije-meningsuiting! ‘Mocht je die ranzige praat echt in een van je stukjes debiteren, dan deed ik je direct een proces aan. Ik heb al van andere kalibers gewonnen, zoals je wellicht weet,’ schreef hij me. En: ‘Enfin, zoals ik zei: één keer over de schreef en je hangt. Privé kan alles (tenzij het stalking wordt), publiek mag je enorm op je tellen passen. Ik ben ervoor verzekerd, je tot het einde van je dagen opjagen kost me zelfs geen rooie duit. Als je echt oorlog wilt, kan je het krijgen, beste vriend.’

  Die oorlog is er nu. Begonnen door Sanctorum. Moge hij een proces tegen me aanspannen, zodat ik de vrije meningsuiting en public verdedigen kan.

  Benno Barnard

 5. De heer Barnard kent blijkbaar echt het verschil niet tussen gescheld/beledigende taal en polemiek. Voor hem is dat hetzelfde, voor mij niet. Anders behoren racisme en antisemitisme ook tot de vrijemeningsuiting. Een stelling die de heer Barnard allicht niét zal onderschrijven…

  J.S.

 6. Jacobus Bellamy

  Mijnheer Bernard, los van het persoonlijk conflict dat u schijnt te hebben met de heer Sanctorum, is het m.i. onverstandig om op inhoudelijke kritiek te reageren met “Vlaamse boer” en “antisemiet”. Indien u kritiek op Israël antisemitisch noemt, of een Vlaams-republikeinse gedachte als een uiting van boertigheid ziet, dan doet dat afbraak aan uw identiteit als vrijdenker en eerlijke intellectueel. Ik was zelf een grote fan van u omwille van die eigenschappen. Als ik zie dat u veilig bent ingebed in dit establishment, in dit megalomane, zelfbedienende ons-kent-ons wereldje, lijkt het mij duidelijk dat veel woorden slechts façade zijn. Maar ja, wie ben ik? (denkt u dan).

 7. Whaaw, dit is echt een match moddercatch aan het worden… Het is voor een onschuldige lezer natuurlijk onmogelijk uit te maken wie hier het gelijk aan zijn kant heeft, en wellicht is het ook niet zo simpel. Denkt gijlie nu echt dat we een zodanig overschot aan critische schrijvers/journalisten hebben, dat ge het u kunt permitteren van elkaar publiekelijk met woorden (of met processen, da’s echt niet netjes, Johan!) dood te slaan? Dat riekt hier vooral naar een botsing van gigantische egos. Als ge wilt schelden/polemiseren, doe het dan aub met stijl. “Stuitende gnoom” is een mooie vondst, “antisemiet” is een achterbakse en goedkope beschuldiging met politieke implicaties – ook verre van netjes. Allebei voor een half uur in den hoek!

 8. Johan Sanctorum

  Ik begrijp je verbijstering, beste Karin. Daarom even afstand nemen en de historiek der feiten nagaan.

  1)Ik pleeg een tamelijk scherp stukje over de kwaliteit van de kwaliteitspers en journalistieke netwerken (door jou betiteld als “een van mijn betere stukjes”), en krijg daar positieve én kritische reacties over.
  2)De heer Barnard, die slechts in één paragraaf wordt aangehaald, repliceert niet inhoudelijk, zoals het onder heren van stand past. In plaats daarvan krijg ik een hoop stront in mijn bus.
  3)Ik roep de heer Barnard tot de orde en maan hem aan om de troep op te ruimen. Quod non natuurlijk, de man is ondertussen zijn handen gaan wassen.

  Dat iedereen maar uitmaakt wie hier over de schreef is gegaan. Ondertussen blijft het hier natuurlijk wel stinken…

  J.S.

 9. OK Johan, ge hebt altijd het recht van u te verdedigen, al is het wel spijtig dat het zo is (mis)gelopen.

  Eigenlijk zoudt ge u niet zo mogen laten opjagen, al geef ik meteen toe dat het van een goeie is gezegd :D!

  Overigens is het waar dat Benno Barnard als essayist veel van zijn pluimen heeft gelaten, vergeleken met de topperiode van “een hiernamaals’. Dit komt onder meer omdat hij een godsdienstfanaat is geworden – zie zijn gehak op “de Islam”. Dogmatisme laat zich nu eenmaal niet literair verwoorden. Van Erasmus naar Luther, zeg maar. Als ge niks anders te vertellen hebt dan “zo is het”, dan zijn we natuurlijk rap uitgeklapt.

  Ik reken wel op een exemplaar van uw “Bach” als het af is. Ondertussen ga ik verderwerken aan m’n tekst over het sublieme – moest gisteren al af zijn, zal morgen worden vrees ik. En als het hier zo stinkt kan ik mij daar niet op concentreren 😀 :D!

 10. Johan Sanctorum

  Mijn pogingen om nuances aan te brengen op zijn anti-islam-fanatisme, én mijn verontwaardiging inzake Gaza, spelen inderdaad ook mee op de achtergrond.
  Maar zoals je zegt: over naar het ernstige werk.

 11. benno barnard

  Wacht even, dames en heren, wacht even – en in het bijzonder de genaamden Karin en Johan.
  Ik een fanatieke bestrijder van de islam? Zeker, maar laat dat nu net het enige punt zijn waarop Sanctorum en ik elkaar tegenkomen. Zijn “Mijn pogingen om nuances aan te brengen in zijn anti-islam-fanatisme” wint bij dezen de prijs voor de meest huichelachtige zin van het jaar: wij raakten onder meer gebrouilleerd in de schoot van een intellectueel clubje dat strategieën poogde uit te dokteren tegen de islamisering.
  De aldaar door Sanctorum opgestelde platformtekst had bijvoorbeeld in De Standaard moeten verschijnen. Dat zal nu niet gebeuren. Sanctorum heeft geen toegang tot dat medium. Hij hàd toegang – meer bepaald via mij. Mij heeft hij in het verleden dan ook maar al te graag als kruiwagen gebruikt.
  In bovenstaand artikel over fatsoen in de media probeert Sanctorum mij te pakken omdat ik heb bedankt voor de eer nog als zijn nuttige idioot bij De Standaard op te treden. Zie mijn bijzonder inhoudelijke repliek hierboven. Voor de zin “de heer Barnard repliceert niet inhoudelijk” verdient Sanctorum dan ook een tweede prijs, die voor achterbakse trol van het decennium namelijk.
  “Zo is het”, Karin.

 12. Jongens, jongens, dat wordt hier beter en beter… Maar zelfs als alles wat gij zegt waar zou zijn Benno, dan blijft het ook waar – ge bevestigt het met zoveel woorden – dat ge uw machtspositie in het Vlaamse intellectuele landschap gebruikt/misbruikt om mensen die ge zelf als “interessante denkers” omschrijft de toegang tot de mediatieke openbaarheid te ontzeggen. Dat Johan geen “spotless” caracter heeft en niet bepaald moeders mooiste is zou er niet mogen toe doen als we het hebben over vrije meningsuiting (remember onze vriend Voltaire), of heb ik iets gemist?

  Wat “de Islam” betreft vind ik u beider lieden de simplismen en eenzijdigheden op elkaar stapelen, en dat voor mensen die ik ervan verdenk de geschiedenis toch een beetje te kennen (voor één keer in m’n leven was ik het eens met Yves De Smet, Godbetert!). De geschriften van den Cardinaal van Kues over de relatie Islam-Christendom zijn in alle opzichten relevanter dan uw probeersels, en dien mens leefde rond 1450! Van Johan kan ik wel bevestigen dat hij tenminste het schandaal van den “oorlog” in Gaza aan de kaak gesteld heeft. En zeg nu niet dat hij om die reden een “antisemiet” is,- dat zou pas een blamage zijn voor de vele oprecht vrede nastrevende mensen in de Joodse gemeenschap!

  Hier nog een snoepje voor grote kindertjes die braaf spelen EN GEEN RUZIE MAKEN in den literairen hof:

 13. Johan Sanctorum

  Zo, en bij deze sluit moeders mooiste deze discussie af.
  Ita missa est, lees en herlees!

  J.S.

 14. Wie zich terzake Benno B. inzicht in volledige helderheid deelachtig wil verschaffen (want ik kan het ook, moeizaam maar indrukwekkend formuleren), raadplege mijn schotschrift ‘Cave Canem – Over het geval Benno Barnard’ op http://blogger.xs4all.nl/cornets5/archive/2009/03/18/458889.aspx

 15. Hm, minus deelachtig dan, anders wordt het wel erg moeizaam.

 16. “Zo, en bij deze sluit moeders mooiste deze discussie af.
  Ita missa est, lees en herlees!

  J.S.”

  Mooi, want de woorden “de schaamte voorbij”, kwamen in me op…

  Ik heb pas deze site ontdekt en vind de content zeer sterk, op de scheldpartij onder dit artikel na. Ik zal het maar als een “accident de parcours” bestempelen, wanneer twee volwassen intellectuelen zich laten verleiden tot een spelletje moddercatch.