Het einde van België: catastrofe of bevrijding?

Op zaterdag 30 januari 2010 vond in “De Schelp” van het Vlaams Parlement het colloquium “O2- Zuurstof voor Vlaanderen” plaats. Het ging over Belgische splitsingsscenario’s en voorwaarden voor “ordelijke opdeling”, maar ook over gistende processen, onvoorzienbare gebeurtenissen en kantelmomenten. Over Belgisch “flou artistique” en Vlaamse identiteit, maar ook over democratie en sociale rechtvaardigheid. Over scenario’s voor een ordelijke echtscheiding, maar ook over onvoorspelbare Zwarte Zwanen, het revolutionaire breekmoment en de zin van chaos. Dit door het Vlaams Belang georganiseerd colloquium werd ruim bijgewoond door andere partijen, politieke analisten en de pers. Gastsprekers waren Julien Borremans, Frans Crols en Johan Sanctorum.

Hieronder kan u reageren op de toespraken van de drie.

23 Reacties op “Het einde van België: catastrofe of bevrijding?

 1. Geachte ,
  Heb met grote aandacht Uw O2-Colloquium Brussel, 30/1/10 , gelezen . Als stichter van onze Nieuwe Vlaamse Volkspartij , kortweg VVP . Kan ik mij daarin volledig vinden . Ik wil uw tekst graag op mijn blog zetten zodat dit zeker bekend raakt onder mijn lezers , leden en sympathisanten . Indien U hiermee niet akkoord zou gaan , laat mij dan een seintje en zal dan onmiddellijk verwijderd worden . Met achtenswaardige groeten , Georges Van Tiggelen – Stichter V.V.P .

 2. Toevoeging aan hogergenoemde reactie . Verontschuldig mij , was de coördinaten van mijn blog vergeten te vermelden . Betreft : http://www.blog.seniorennet.be/vlaamsevolkspartij.
  Groeten . Georges Van Tiggelen .

 3. Beste Georges

  Ik heb eens gesurfd naar jullie webstek.
  Levensgrote vraag: waarom naast het Vlaams Belang en de NVA nóg een VVP?
  Is de versnippering al niet groot genoeg? Waarom niet samengaan met een van deze partijen?

 4. wim magerman

  De uiteenzetting van Julien Borremans roept in zekere zin meer vragen op dan dat ze antwoorden geeft.
  Eigenlijk roept Borremans op tot de oprichting van een linksrepublikeinse volkspartij . Tot daar kan ik volgen. Hij lijkt echter te suggereren dat die zou kunnen ontstaan uit de fusie van NVA, LDD en VB. Dat lijkt me compleet onrealistisch. Het VB drijft op slachtofferschapscultuur en LDD op individualisme en economisch egoïsme. Een linksrepublikeinse volkspartij moet een appel doen aan alle kiezers met Vlaamse burgerzin en sociale bekommernis. Die zijn er volgens mij vooral te vinden bij NVA, SP-a, Groen !, de sociale vleugel van CD&V en de linksliberale VLD’ers en slechts in mindere mate bij het VB en LDD.
  Borremans is zelf actief binnen de NVA. Het zou al een eerste stap als er binnen die partij een linksrepublikeinse vleugel zou ontstaan of, als die al bestaat, dat hij zich duidelijker zou profileren. Op dit ogenblik is de ideologische communicatie van de NVA op zijn minst enigszins amateuristisch. Bart De Wever heeft weliswaar de republikeinse verdienste dat hij geregeld het publieke debat boven de partijpolitiek probeert te tillen maar anderzijds maakt hij ook gebruik van zijn positie om zijn persoonlijke voorkeur voor het gedachtengoed van Edmund Burke te ventileren. Daardoor komt hij paternalistischer over dan zijn eigen partij (als ik afga op de inhoud van hun website ). Het zou dus goed zijn dat de Borremansen binnen de NVA naar buiten treden om dit beeld aan te vullen en het NVA te profileren als een embryonale “open volkspartij”.

 5. Als er nu iets is dat we in Vlaanderen kunnen missen als kiespijn, is het wel nóg een Vlaamse, republikeinse partij … Integendeel, eenheid over de partijgrenzen heen moet er komen, een echte Forza Flandria! Wie binnen de brede Vlaamse beweging heeft voldoende prestige en krediet om bv. naar de volgende verkiezingen te werken aan een soort eenheidslijst?

 6. @ willem

  ik vind het dit een vorm van naief nationalisme : als we maar goede vlamingen zijn, dan overstijgt dit alle andere maatschappelijke tegenstellingen. Een illusie.

 7. @ Hans
  Uiteraard zal een onafhankelijk Vlaanderen niet alle problemen oplossen en zal “een goede Vlaming zijn” (wat dat dan ook moge betekenen) niet alle maatschappelijke tegenstellingen overstijgen. Dat beweer ik ook nergens in mijn reactie.
  Maar eenheid onder de Vlamingen kan wel betekenen dat de Vlaamsgezinde/separatistische/republikeinse partijen de grootste partij worden in onze parlementen en dus een machtsfactor waar niet (meer) naast gekeken kan worden. Eens onafhankelijk, kunnen we binnen de Vlaamse Republiek op democratische wijze invulling geven aan onze eigen staat, zonder inmenging vanwege de Franstaligen of usurpatie vanwege België. Eenheid als strategie, niet als politieke doelstelling an sich, dus.

 8. Johan Sanctorum

  Ik sluit me bij bovenstaande visie compleet aan. De Vlamingen moeten eindelijk eens radicaliseren én tegelijk strategisch denken. In dat opzicht kunnen ze nog heel wat van de Franstaligen leren…

  JS

 9. Ik vind het griezelig dat de brede Vlaamse Beweging het Vlaams Behang het initiatiefrecht laat nemen om allerhande initiatieven te nemen aangaande een onafhankelijk Vlaanderen. Gaan we de jaren 30 nog eens herhalen toen het VNV het Vlaams-nationalisme monopoliseerde? We kunnen een rechts-populistische Forza Flandria of een Filip Dewinter als een Vlaamse Berlusconi missen als kiespijn. Elk Vlaams-republikeins initiatief dat op één of andere wijze verbonden kan worden met rechts-populisme, rechts-extremisme, islamofobie en andere extreem verzuurde ideologische vormen drijft een alsmaar grotere wig tussen de brede Vlaamse bevolking en het project van een Vlaamse republiek. We moeten eerst afrekenen met het Eigen Volk Eerst-getoeter alvorens te kunnen doorgroeien van natie tot zelfstandige Vlaamse republiek. In de rest van Europa staat het independentisme met zijn wortels in het centrum of links van het centrum. Hier in Vlaanderen laten we de rechts-radikale islamofobe ridders van de nultolerantie tegenover allochtonen de Vlaamse Leeuw claimen dat het niet schoon meer is. Bert Eriksson was geen Tijl Uilenspiegel. Zijn we dat weeral vergeten?

 10. Johan Sanctorum

  Voor alle duidelijkheid: geen enkele van de gastsprekers op dit colloquium, noch Frans Crols, noch Julien Borremans (een NVA-er!), noch ikzelf kunnen aan het Vlaams Belang gelinkt worden. Wel zijn we voor een republikeins front, waarin zowel links als rechts een plaats moeten vinden, ter voorbereiding van een pluralistische Vlaamse natie. Jawel, geen fascistische VNV-staat of wat dan ook, dat is echt een spook van Loch Ness dat u daar oproept.
  We zijn in dat opzicht tegen elk totalitarisme of sectarisme, van links of van rechts. Dat is ook de filosofie van de denkgroep http://www.respublica.eu.tt.
  Of wilt u een exclusief socialistische of marxistische Vlaamse republiek? Neen toch, hoop ik.
  Als het Vlaams Belang hierover een colloquium organiseert, ga ik spreken. Dat is mijn missie als filosoof en opiniemaker. Ook als NVA, de SPA of voor mijn part de PvdA dat zou doen, ga ik (maar vreemd genoeg hoor ik daar nooit wat van). Zolang men mij maar niet voorschrijft wàt ik moet zeggen. En dat is hier niet gebeurd.
  Voor de rest moeten de Vlamingen dringend leren omgaan met moderne, open vormen van democratie, zoals ik aan uw bericht merk. Cordons en politiek-correcte taboes kunnen voor mij de pot op.

  Republikeinse groet
  Johan Sanctorum

 11. Wat een haat en onverdraagzaamheid jegens een groot deel van de eigen bevolking klinkt uit de reactie van Hendrik de Stoute … Doet me een beetje denken aan het haatklimaat aan de vooravond van de Spaanse burgeroorlog. Maar dit terzijde. M.i. lijkt het goed voor de diversiteit in Vlaanderen dat ook identitaire en traditionalistische tendenzen binnen het Vlaams nationalisme aan bod kunnen komen. En er zullen bij het VB ongetwijfeld nog wel lieden rondlopen die heimwee hebben naar de jaren 1930 en dromen van een raszuiver Vlaanderen, maar dat is slechts een marginale minderheid die zichzelf uitsluit. Islamisering en op termijn het verdwijnen van het Nederlands en van onze Westerse cultuur en beschaving ten gevolge van de globalisering en de immigratie, is echter geen hersenspinsel van gefrustreerde rechtse rakkers meer: meer en meer wordt dit doemscenario realisitscher, zie bv. de situatie al in Brussel en A’pen. Het debat rond immigratie en multiculturalisme moet binnen de samenleving en zeker ook binnen de Vlaamse beweging gevoerd worden, zoals het in de ons omringende landen gevoerd wordt: zonder racisme of xenofobie, maar ook niet beladen met de politiek-correcte taboes van de afgelopen decennia. Maar dit zal zowel van rechts als van links vragen dat ze in het verleden fouten hebben gemaakt, en dat is niet evident.

 12. @ Willem @ Johan

  “Met het Vlaams Blok blijft de Vlaamse Beweging hopeloos vastzitten in haar “populistische” fase en kan zij geen aansluiting vinden bij de klasse die fundamenteel het bestaande regime moet bestrijden, uit klassenbelang. Het is slechts in samenhang met deze nieuwe fundamentele klasse dat de Vlaamse beweging de brede maatschappelijke slagkracht kan vinden om haar einddoel, de nationale zelfstandigheid, te realiseren. Door zijn demagogische aanpak van het migrantenprobleem wekt het Blok bovendien de indruk dat de Vlaamse emancipatiebeweging zou samenhangen met een reactionaire ideologie. Ten onrechte, want die strijd is niet gericht tegen de migranten, en evenmin tegen de Walen of de Franstalige Brusselaars. Maar wel tegen de rechtse Belgische heersende klasse, tegen haar supranationale zetbazen en tegen de fellow-travellers die de partijen van het establishment zijn. Het Blok is dus … een blok aan het been van de Vlaamse Beweging.”

  Antoon Roosens in “Vlaams Blok en Vlaamse Beweging” (2000)
  http://marxists.org/nederlands/roosens/2000/2000vlaams_blok.htm

  • Man, man, man … Dat we dat anno 2010 nog mogen meemaken! “Klasse”, “klassebelang”, “populistische fase” … In welke eeuw leeft u? Ik vermoed nog in de 19de, want in de 20ste eeuw werd met dit soort nonsense-theorieën toch wel afgerekend, of heb ik iets gemist? Enfin, fijn om weten dat de tegenstanders van het VB -waarvan ik geen lid ben maar noodgedwongen op dit forum de verdediging moet opnemen- bestaan uit neo-, crypto- of post-communisten. Een Vlaamse sovjet aan de Noordzee: daar ga je wel volk mee overtuigen voor de Vlaamse zaak! Zonde van de energie, zou ik zeggen. Waarom je idealisme en intellectuele capaciteiten niet gebruiken voor iets dat wél enig nut voor Vlaanderen kan hebben? Theorievorming rond de Vlaamse identiteit, bijvoorbeeld?

 13. volledig akkoord met Hendrik de Stoute. Het VB is een ramp voor de Vlaamse beweging, al was het maar omdat het in deze zo sterk gemediatiseerde samenleving de tegenstanders van Vlaamse zelfstandigheid de kans geeft iedereen die streeft naar meer zelfstandigheid voor Vl in de gekende verdomhoek te gooien. Dat is niet fair van de tegenstander,maar ze krijgen er wél uitgebreid de kans toe.

  Het VB is voor mij de emanatie van het totaal gebrek aan inzicht in communicatiestrategie van een belangrijk deel van de Vlaamse beweging. Als de heer Sanctorum vindt dat die Vlaamse beweging strategisch moet leren denken, dan is het VB de perfecte illustratie van een elementair gebrek daaraan.
  Bekijk de VB campagne met Jean Pierre Coopman : kapotgeslagen smoel van een agressieve loser als zinnebeeld van de Vlaamsche Onafhankelijkheid. Als je dàt niet aanvoelt…Niet mopperen dan dat Vlamingen afgeschilderd worden als agressieve primitieve “slijkmenschen”, dit uiteraard in schrille tegenstelling met de elegante, verfijnde Franstaligen…M. Morel had die verfijnde communicatieve vaardigheid. Laat die los op de Franstaligen in België, je zou wat zien. Maar nee hoor, prompt geroyeerd. Slim is anders…

  Ik denk dat dit veel zegt

  • Het is een feit dat niet alle VB campagnes of uitspraken van VB politici getuigen van goede smaak, maar voor mij kan de strijd voor een onafhankelijk Vlaanderen niet los gezien worden van de strijd voor het behoud van onze Vlaamse identiteit, temeer daar het Belgische regime -koning, kerk, kapitaal, vakbonden, loge, franstaligen, academische wereld, NGO’s en media-de ongebreidelde immigratie naar ons land gebruikt als wapen tegen de Vlaamse identiteit en tegen een Vlaams onafhankelijkheidsstreven: Brussel, maar ook steeds meer en steeds sneller de Brusselse rand en de Vlaamse grootsteden, “ontvlaamsen” door de massale import van “nieuwe belgen”. Een groot deel van die nieuwe Belgen is franstalig en afhankelijk van staatsteun en uitkeringen die door de Belgische staat gegarandeerd worden. En wiens brood men eet … Tot wat dient een onafhankelijk Vlaanderen indien we er onze cultuur, normen en waarden niet vrijelijk kunnen beleven? Waarom onafhankelijk worden wanneer we in eigen land binnen twee decennia tot een minderheid zullen gereduceerd zijn (veel te weinig geboorten, uitsterven babyboom-generatie en massale influx uit het buitenland)? Het debat rond identiteit en immigratie -dat overal in Europa gevoerd wordt- is essentieel voor onze toekomst als volk. Cultuur, etnische afkomst en nog meer religie hebben de klassenstrijd al lang vervangen als inzet in de politieke arena. “Volkeren, hoort de signalen”, zou ik met een knipoog durven besluiten.

 14. Johan Sanctorum

  Aan Willem:

  Wat het laatste deel van je bericht betreft, kan ik je geruststellen: een JS-essay over collectieve identiteit is in de maak. Wordt volgende week gepubliceerd.
  En inderdaad: dat neomarxistisch jargon brengt ons geen stap verder, integendeel.

  Aan Hans Becu: Uw afkeer van het VB is bekend. Ik deel ze niet. Het is een element in de Vlaamse polyfonie, bokshandschoen of niet. NVA is niet alleen zaligmakend. De post-Belgische democratie moet zich nu al profileren in een politieke diversiteit. Ook links zou daar moeten aan deelnemen. Zeker. Maar niet met een belegen sectarisch jargon van het Grote Gelijk. Wanneer staat er eens een linkse intellectueel op die zonder schroom gaat voor het nieuwe republikeinse project?

  JS

 15. Johan Sanctorum

  En ik zou het enorm appeciëren mocht Hendrik de Stoute zo stout zijn om onder zijn eigen naam te publiceren…

 16. @ Johan

  Privé wil ik je zelfs de naam van mijn moeder, mijn bloedgroep en mijn geboortedatum doormailen ( mijn “officiële naam” heb je trouwens al gekregen in een vroegere e-mail die ik je een tijdje terug privé gestuurd hebt). Voor de rest gebruik ik al een ganse tijd mijn schrijfnaam Hendrik de Stoute voor mijn links-flamingantisch geschrijf. Dat ga ik nu niet zo effe zomaar veranderen. Ik wil het mijn fans niet te moeilijk maken. Je blog vermeldt trouwens expliciet : “Je kan je echte naam ingeven of een schuilnaam gebruiken.” Of geldt dat niet wanneer men een alternatief standpunt verdedigt ? 😉

  ps : Ik dacht dat het onderwerp van discussie ging over het colloquium van het VB en niet over het gebruik van aliassen, schrijfnamen, pseudoniemen of artiestennamen. Ik stel voor dat we ‘on topic’ blijven. Of pas de regels van je forum aan en laat ze dan ook gelden voor Willem hierboven.

 17. Laat het ons even puur strategisch bekijken. Als we een project positief willen introduceren in de brede Vlaamse samenleving dan is het laatste wat we moeten doen het linken aan iets dat afschuw oproept zoals een als extreem ervaren partij als het VB. Het VB, zoals werd aangetoond in een recente enquête, is de politieke partij die het meest weerstand oproept bij de Vlaamse bevolking. Dat de brede Vlaamse Beweging in de strijd rond staatsvorming het VB het voortouw laat opnemen is al verschrikkelijk spijtig. Als onze flamingantische intellectuelen zich dan ook nog laten inschakelen door die VB-propagandamachine dan rijden we met ons republikeins project recht de gracht in. De Gravensteengroep heeft een poging ondernomen om de automatische link “Vlaamse Beweging = extreem-rechts” die velen onterecht maken te ontzenuwen. Laten we het de Gravensteengroep niet nog moeilijker maken. Een Vlaamse republiek is alleen mogelijk wanneer het een sociaal project wordt dat een even duidelijk standpunt durft innemen tegenover de ideologie van het VB als het dat doet tegenover het conservatieve Belgicisme van vele landgenoten.

  Prettige avond aan iedereen en bedankt aan Johan Sanctorum om hier ruimte te geven aan discussies die meer dan ooit gevoerd moeten worden.

 18. Johan Sanctorum

  Bedankt ook aan iedereen voor de inbreng.
  Ik stel voor om de discussie permanent verder te zetten op het forum van
  http://www.respublica.eu.tt

  JS

 19. @js

  Ik kan het toch niet laten, want ik vind deze discussie oprecht boeiend. Wat het VB betreft, stelt U dat U mijn afkeer ervoor kent en niet deelt. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat het VB contraproductief werkt door haar zeer extreme stellingen die onbehouwen geformuleerd en gecommuniceerd worden, met bezems, de pocket van Mohammed en de smoel van JP Coopman. Vlaanderen krijgt daardoor een imago dat velen niet wensen en dat overigens totaal niet klopt.Daarenboven levert dit uitgebreid munitie aan de tegenstanders. Gefundenes fressen voor de Fransalige pers. Niet enkel Stijlloos en dom dus, maar strategisch totaal fout. Het kan best zijn dat die VB-wanklanken deel uitmaken van de “Vlaamse Polyfonie”, maar U weet, wie vals zingt verknoeit het hele concert. Het belangrijkste resultaat is dat de linkerzijde in vlaanderen aarzelt om resoluut de Vlaamse kaart te trekken : zij willen met die partij niet geassocieerd worden, en dat is hun goed recht. Daardoor is het VB een remmende kracht omdat het de vorming van een brede maatschappelijke consensus in Vlaanderen over vlaamse zelfstandigheid verhindert.
  Ik ben er tenslotte rotsvast van overtuigd dat de Vlaamse republiek geen zaak zal zijn van de Vlamingen alleen. De internationale gemeenschap (EU, Navo,grote landen, bedrijven, diplomaten etc) zullen in dit proces ongetwijfeld gekend willen worden, of zijn we nog zo naief dat we denken dat we dat wel zelf eens zullen regelen, onder ons…
  In die context is de rol van het VB helemaal rampzalig, zeker in de mediatieke context van vandaag, en het ontgoochelt me dat een intellectueel van Uw formaat zulke essentiële strategische issues niet onderkent.

 20. @hans becu

  Ik ben minder stout dan mijn naam doet vermoeden en heb mijn nieuwste reactie gepubliceerd op respublica.eu.tt zoals Johan Sanctorum zelf voorstelt. Ik reageer er ook op een onderdeel waar ik mij minder in kan vinden van jouw reactie hier. Voor de rest volg ik je volledig. Het zou hier online moeten komen te staan maar het wacht wel nog even op “moderatie” van de webbeheerder(s) : http://tiny.cc/CIGeN

 21. Oeps! De url die ik hierboven opgaf is fout. Sorry. Dit is de juiste : http://tiny.cc/Gtbnt