De Vlaamse media en de Belgische ziekte – 11 juli 2010

11 juli-toespraak van Johan Sanctorum in Mechelen en elders te velde

Beste vrienden,

Het verhaal van de Gulden Sporen is een schoon verhaal, 11 juli is een schoon feest, de leeuw is een schoon dier, Vlaanderen is een schoon land met een prachtvolk, zoals ik ooit eens een politicus hoorde jubelen.

Het is misschien allemaal té schoon om waar te zijn. Dat van die gulden sporen is door ons aller Hendrik Conscience verzonnen, er schijnt niets van te kloppen.  De leeuw schijnt in die tijd een luipaard geweest te zijn. 11 juli is niet eens een officiële feestdag. En Vlaanderen, tja, wat is dat voor iets? Een Noord-Belgische regio? Een deelstaat zonder bevoegdheden behalve voor het schilderen van de verkeerspalen? Een land op zoek naar zichzelf, naar echte autonomie? Of houden we het toch maar bij de Lamme Goedzak die wel droomt van een onafhankelijk Vlaanderen, maar die, bij het wakker worden, verschrikt naar zijn portefeuille tast?

Lees meer

Advertenties

14 Reacties op “De Vlaamse media en de Belgische ziekte – 11 juli 2010

 1. Maurice Reekmans

  De link geeft een foutmelding

 2. Claude Nijs

  Voer voor aan de barbeque? Zonder een drastische daling van de levensstandaard staan er voor onze samenleving geen copernicaanse omwentelingen voor de deur. Vlaams bewust of niet, graag biefstuk in het bord! Eerder evolutie dan revolutie; tenzij onze Vlaamse economie helemaal stilvalt…
  Kan het compromis worden afgewezen in de keuze tot consensueel handelen?

  Ook gebeurt het dat revolutionairen te laat merken hoe gevaarlijk het is een volk op te zwepen om zichzelf te bevrijden, wanneer dat volk ten allen prijze in slavernij wil leven. (Niccolò Machiavelli, Istorie fiorentine 3,27)

  For me, the true problem of revolution is not taking power;
  it’s what you do the day after. How you rearticulate everyday life (Slavoj Zizek)

  • Op ebay zijn een massa boeken met een massa niet-toepasselijke spreuken en gezegden te koop voor een prikje. Misschien eerst nog de tekst van Sanctorum nog eens lezen alvorens hem pogen te ontkrachten. Want dat lukt U toch niet, zelfs al braakt U citaten.
   m v g

 3. Myriam Van A.

  De tijd is rijp, we moeten iets beginnen, laten we stoppen met ons te verstoppen!

 4. Wim De Meester

  Prachtige schets en analyse!!!
  Ik verzet mij als kritische mens om me als een schaap te gedragen en te laten leiden.
  Wil de shocktherapie steunen maar hoe beginnen we eraan?

 5. Anita Piessen

  Het weekblad ” ’t Pallieterke” wordt hier in het geheel niet vermeld, hoewel men het bezwaarlijk conformistisch en establishment-gericht kan noemen. Ik sta niet zonder meer achter al wat in dit blad staat, maar het totaal doodzwijgen en het zelfs niet afkraken, lijkt me toch een beetje obscurantistisch.

 6. Marcel Van Lysebetten

  Alle goede bedoelingen ten spijt lijken meerdere paragrafen van dit pamflet meer op producten met de merknaam ‘Koen Meulenaere’ dan op de vernieuwende journalistiek waarvoor gepleit wordt.
  Stel dat de dromen van de auteur in vervulling gaan – de dromen waarover hij hier spreekt uiteraard – mogen we ons dan verwachten aan analyses en commentaren van een andere strekking ?
  Of is het onmogelijk dat vak te bedrijven zonder te vervallen in de beproefde methodes waarbij niet zozeer de ideeën onder de loep gelegd worden maar omzeggens uitsluitend de individuen die ze hebben, en dat het liefst met goed bekkende adjectieven zoals daar zijn kandidaat-pastoor, leerling-tovenaar, frietenetende nukkige papzak, ….
  De ‘wij-vlamingen’ in wier naam men hier meent te moeten spreken zonder- zijn/haar-mening-te-vragen kunnen best zelf bepalen hoeveel pap zij daarvan lusten, of worden die er niet toe in staat geacht?
  Het valt overigens te betwijfelen of al die wij-vlamingen hoog oplopen met sommige bejubelde grote kunstenaars.
  Het is ook vreemd dat een latijn-sprekende Boergondiër de levieten wordt gelezen omdat hij in een (onverantwoorde ?/!) krant een vaste column heeft, terwijl die stripverhaalheld hoge scores haalt als ‘radicaal, kritisch, zelfkritisch, cultureel bewust, slim breeddenkend, met veel zin voor humor en ironie’.
  Was willst du mehr mein Liebchen ?

  • Beste Marcel Van Lysebetten,

   Wat ik nog meer wil? Enige objectiviteit in de reacties zou al een goed begin zijn.
   Ik nam de moeite om te zoeken naar het woord-leerling-tovenaar in de tekst van JS.
   En weet U wat? Jawel, deze uitdrukking wordt er gewoon niet in gebruikt. Nergens.

   Tovenaars bestaan overigens niet maar oplichters en manipulators die de anderen een rad voor de ogen draaien, des te meer. Uw mening werd niet gevraagd ? Welnu, de mijne ook niet.

   Over P. Goossens kan men kort zijn. De neergezette typering is nog als zeer fluweelzacht te bestempelen. Dat houdt teksten ook lees- en genietbaar.

   De Boergondiër waarover U spreekt spreekt geen Latijn maar gebruikt slechts Latijnse uitdrukkingen. Dat is wel degelijk iets totaal anders. Omdat hij niet bij machte is zijn ideeën in zijn moedertaal het Nederlands uit te drukken? Misschien. Of om ‘Das Publicum’ te imponeren? Dat behoort namelijk ook tot de mogelijkheden. Allicht een combinatie van beide.

   Alvorens U nog reageert op wat U een “pamflet” noemt, wil ik U toch wijzen op een nooit en door niemand ontkende geschiedkundige waarheid. De enige CONFEDERATIE die ooit als dusdanig bestaan heeft had als gemeenschappelijk doel de SLAVERNIJ legaal te HANDHAVEN.

   Of is dit fait-divers U ontgaan?

   • Marcel Van Lysebetten

    U mag dan al een fervente verdediger zijn van Johan Sanctorum, maar commentaren verborgen achter een schuilnaam slagen er zelden in “Das Publikum zu imponieren”, hoogstens een leerling-tovenaar.

 7. Commentaren verborgen achter een schuilnaam bewijzen een gedegen kennis van de realiteit en noodzaak om zich niet als een idioot te onderwerpen aan de uiterst gevaarlijke fascistoïde mentaliteit van een regime.
  De noodzaak om een schuilnaam te gebruiken getuigt dus van scherpzinnigheid en zin voor realiteit.
  Bovendien wuift U te veel eer toe. Lucky9 wenst het publiek helemaal niet te imponeren alleen de lezers van deze blog te beschermen tegen inbraakpogingen van demagogen.

 8. Hans Becu

  Js kan het goed analyseren én hij heeft een goede pen.
  België is een zielig verhaal, maar waar is het concrete haalbare alternatief ? Het wordt altijd voorgesteld alsof de Belgische boedelscheiding een puur interne Belgische kwestie is en dat het alleen de nodige politke moed vergt om de stap naar de Vlaamse onafhankelijkheid te zetten. NIEMAND, ook Dewinter niet, durft die te zetten. Want het zou Js en zijn republikeinse companen sieren mochten ze een concreet en haalbaar aktieplan voor Vlaamse onafhankelijkheid opstellen dat ALLE stakeholders kan overtuigen. En die stakeholders zijn niet alleen de Vlamingen, maar ook de Brusselaars en de Walen, het bedrijfsleven en de vakbonden, de internationale instellingen zoals Navo, EU, de grote Europese landen, de internationale financiële instellingen enz. Men zal er dan vanzelf wel achterkomen dat het eenzijdig uitroepen van de Vlaamse onafhankelijkheid een fictie is, al was het maar omdat “separatisme” bij de meeste van die stakeholders zeer negatief en destabiliserend overkomt, waarbij “België” daarentegen gepercipieerd wordt als garantie voor rust en stabiliteit. De gevolgen voor het investeringsklimaat en het risico op speculatie tegen Belgisch (Vlaams ?) overheidspapier zijn evidente dreigingen. Ik zie het al gebeuren : eindeloze onderhandelingen over de verdeling van de staatsschuld waar de onderhandelingen over de uitdieping van de Schelde klein bier bij zullen blijken, om maar eens iets te noemen. Ik denk dat de enige échte oplossing erin bestaat België te behouden maar het volledig te herdenken, inclusief nieuwe vlag en volkslied, met als voornaamste doelstelling dat er efficiënt kan bestuurd worden in het bgelang van ALLE brugers. Ik mis langs beide kanten van de taalgrens creativiteit en intellectueel niveau, en ik zie alleen maar partijpolitieke egelstellingen waarin iedereen zich hopeloos heeft vastgereden. Ik ben ervan overtuigd dat er zeer vele franstaligen zijn die aan een dergelijk project zouden willen meewerken.En als dit project goed gecommuniceerd wordt in de nationale en internationale pers en goed gepromoot wordt bij bv de talloze lobbyisten die Brussel rijk is, moeten de politieke partijen wel volgen. En hopelijk krijg je dan binnen die partijen terug mensen van niveau en envergure die een kans zien om eindelijk écht eens iets constructiefs te doen. Want het grootste probleem van België is niet de tegenstelling tussen Vlamingen en Franstaligen, maar de politieke partijen die zich volledig vast hebben gereden in onwerkbare loodgieterscompromissen, zodat niemand van enig niveau nog aan politiek wil doen. Geen zinnig mens wil toch een dergelijke hondenleven, steriel tegen de bierkaai vechten, eindloze palavers en elke dag een emmer stront over je kop, voor een netto wedde die niet hoger ligt dan die van de eerste de beste keurslager.
  De Vlamingen en de Belgen in het algemeen zullen dus eerst en vooral bereid moeten zijn om te investeren in compentent en integer politiek personeel.
  Intellectuelen als JS en vele anderen zouden die mentale omslag moeten mee in gang fietsen, ipv altijd weer, in de beste Vlaamse autistische traditie, enkel voor eigen kerk hun groot gelijk uit te schreeuwen en zich te beperken tot tot de analyse van de analyse waar we het met zijn allen roerend over eens zijn : België werkt niet. We kunnen hier alleen uitraken als we een win-win operatie kunnen organiseren, en de publieke opinie ervan kn. overtuigen dat een hervorming van de Belgische staat in ieders voordeel is. En daarbij zullen nogal wat taboes moeten sneuvelen langs beide kanten van de taalgrens. En taboes onderuithalen is de allerbelangrijkste opdracht van de intellectuele elite, Mr. Sanctorum. Niet alleen Belgische en Franstalige , maar ook Vlaamsnationale, voor alle duidelijkheid.

 9. Johan Sanctorum

  Hans Becu heeft zeker een punt aangaande internationale credibiliteit van een eventuele Vlaamse republiek.
  Op http://www.respublica.eu.tt/ behandel ik kort de cases Catalonië en Kosovo in dat opzicht. Internationale netwerking is beslist een must.

  JS

  • Marcel Van Lysebetten

   Ik heb ergens een 11 juli toespraak van JP Rondas gelezen.
   Ook (!!) To the point.

 10. Hans Becu

  Ik blijf het een contradictie vinden dat bestaande natiestaten moeten vervangen worden door nieuwe natiestaten(=onafhankelijke regio’s) binnen een verenigd Europa. Indien België zou kunnen bewijzen dat het zich kan losweken uit zijn 19e eeuwse wortels en structuren en een volledig nieuw samenlevingsconcept zou kunnen creeëren, dan zou dit een fantastisch model kunnen zijn om binnen Europa met verschillende talen en culturen samen te leven en op een ordentelijke manier te kunnen besturen. Een andere optie is er immers niet, en het is geen schande dat niemand daar echt een voldragen model voor heeft ontwikkeld. Gezien de internationale evolutie is dit debat het allerbelangrijkste dat de Europese burgers zullen moeten voeren. Dewever stelt terecht dat België geen gemeenschappelijke publieke opinie (meer) heeft. Maar waar ziet hij dan de Europese gemeenschappelijke publieke opinie ? Is dat dan een argument om Europa op te blazen ? Natiestaten zoals Spanje moeten vanuit Europa genadeloos bekritiseerd worden als ze niet voldoende een staat zijn waar alle burgers aan hun trekken komen. Een belangrijke sleutel is het absoluut respect voor historische taal en cultuur van de regio’s binnen die natiestaat, gekoppeld aan territoriale afspraken waarbinnen die regionale taal en cultuur onverkort primeren. Alleen al dat principe in België doen aanvaarden zou een gigantische stap vooruit zijn en veel communautaire ellende voorkomen. Dit is een typisch onderwerp waarover een “Belgisch” debat zou kunnen worden opgezet, maar dat vergt veel creativiteit, zin voor didaktiek en het opgeven van partijpolitieke egelstellingen en taboes. Men zou de Franstaligen in Brussel bijvoorbeeld kunnen confronteren met de vraag wat ze gaan doen als morgen de genaturaliseerde Arabische migrantenbevolking op basis van het “heilige” personalilteitsbeginsel als Belgisch staatsburger het recht opeist dat hun taal, het Arabisch, in pakweg St Joost of Molenbeek de bestuurs- en onderwijstaal wordt ? Of dat de Belgische Turken faciliteiten gaan eisen ? En een publiek debat zou er kunnen toe leiden dat men BHV als een discriminatie onder BELGEN zou leren zien, en niet zozeer als een Vlaams-Franstalig conflict. Want iemand uit Arlon mag ook niet voor zijn favoriete kamerlid in de provinciale kieskring Namen stemmen. JS heeft in die zin gelijk : het Belgicain gekokketeer met dat verfoeilijke Belgische absurdisme en surrealisme moet maar eens afgelopen zijn. Hetzelfde geldt voor het principeloos loodgieterswerk en dubbelzinnige compromissen dat “la Belgitude” tot staatsmanschap verheven heeft. Dan wordt het hopelijk voor de bevolking ooit eens duidelijk waar het écht om gaat. En houdt pro-België zijn eindelijk eens op anti-Vlaams te zijn, nietwaar Tony Mary en consorten ? En JS heeft nog méér gelijk als hij de zeer dubieuze rol van de pers in deze materie (en vele andere) aan de kaak stelt.