Het geheim van de vunzige krapunzel

Hulderede voor Erwin Vanmol, ex-chocolatier, cartoonist en fucking genius

Bibliotheek Vilvoorde – 5 november 2010

Ik zou de tekenaar Erwin Vanmol onrecht aandoen, mocht ik hem hier inleiden via reguliere lofzangen en obligate gelukwensen. Kan men een spotter, criticus en aanhanger van extreem-niks, zoals hij zichzelf noemt, zomaar aaien en te kijk stellen als een goed mens, een nuttig element in de samenleving, een schitterende ster aan het Vlaamse culturele firmament? Ik denk het niet. Veeleer leek het me een goed idee, om, in de geest van zijn cartoons, de buitengrens van het politiek-correcte af te tasten, en u een paar doordenkers te serveren die de goed geordende laden van ons brein wat door elkaar halen.Ik haal daarbij mijn inspiratie precies daar waar Erwin ze haalt: uit de dagelijkse actualiteit. Het nieuws, de kranten, ze vormen een onuitputtelijke bron van verbazing en ergernis. Ergernis en woede, die dan weerom uitbarst in Homerisch gelach. Het Nederlandse woord “spotprent” dekt in dat opzicht veel beter de lading dan het woord “cartoon”: het gaat om lachen, de machthebbers uitlachen, soms om niet te moeten wenen, of de boel kort en klein te slaan…

Lees de tekst

8 Reacties op “Het geheim van de vunzige krapunzel

 1. Kris Van Spitael

  Ik kan spijtig genoeg wel klikken, maar ik krijg de tekst niet te zien. Graag mailen. Ik ben benieuwd!

 2. Jan Braeken

  Yep. Zelfde probleem. Klikken op “Lees de tekst” werkt niet. Johan ?

 3. Bij mij werkt het wel, ik kan het volledige stuk lezen.
  En ik moet zeggen het is de moeite waard.
  Om zo te kunnen schrijven, ik zou er veel voor over hebben.
  Bijna altijd is het alsof ik mijn eigen gedachten lees, alleen ik kan het niet zo verwoorden.
  Bedankt voor dit stuk, het maakt me wakkerder voor de werkelijkheid.

 4. Wat denkt de vunzige krapunzel van het feit dat nu ook Benny XVI op statiebezoek in Spanje de poco-muil opentrekt om te gewagen van het doen denken aan de jaren ’30 wegens het aanstoken van een antiklerikale hetze door de seculiere staat?

  Benny Hill en de Stand-Up-archevêque Léon-Art uit het onland.be kunnen daar nog heel wat inspiratie vinden.

 5. Daniël deblaere

  Merkwaardig knap!
  Verrassend verbijsterende tekeningen en lektuur.
  Waarom zouden jullie niet aansluiten bij het tegendraadse http://www.solidariteitvlaanderen.tk (een oubollige webstek maar met briljante mensen die opkomen voor vrije meningsuiting, solidariteit enz…

 6. Prachtig uit de bocht gaat Johan Sanctorum uiteraard als het erom gaat het instituut Minister van Cultuur, hij vergeet zelfs niet al benoemt hij het niet het Ministerie van Cultuur en Volkssport, overbodig te vinden.
  Afschaffen, inderdaad. Weg met de toelagen. Voer een scheiding uit tussen kunst en staat, geef vervolgens uit de ruif van Justitie een basisinkomen aan de kunstenaars (en dus niet langer aan de parasieten die leven van het werk van de kunstenaars) en laat dat wat ze verdienen met en aan hun kunst, het toemaatje zijn, de toelage.

 7. guillaume Plas

  Commentaar bij het artikel “Het geheim van de vunzige Krapunzel» van J. Sanctorum

  Uw non-conformistisch artikel is in keurig Nederlands geschreven is gedeeltelijk interessant en gedeeltelijk onjuist.

  Enige zinnen uit Uw tekst genummerd:
  1° ”Lang geleden dat de politieke klasse nog zo eendrachtig het anathema had uitgesproken.” Als er iemand anathema’s uitspreekt Johan is het wel Mgr. Leonard en niet de politici of de burgers. Het anathema is geen socialistische specialiteit, maar een “kerkelijke specialiteit, een kerkelijke banvloek of straf”. Marleen Temmerman vindt dat de “immorele en kwetsende proza” van Mgr. Leonard naar de papierversnipperaar hoort te gaan, en zij heeft volledig gelijk, daar is niets verkeerd aan. U spreekt dan van boekenverbranding. Dat is nonsens. Ook U weet dat boeken verbieden ( Index librorum prohibitorum), boekenverbranding en mensen levend verbranden op de brandstapel (auto da Fé) een specialiteit is van de katholieke kerk niet van de socialisten. De boeken van Luther (concurrent) werden verbrand op bevel van de Paus. Het boek de “Da Vinci Code” staat op de Vaticaanse index, en dat in de 21ste eeuw. U weet goed wat Marleen Timmerman bedoelt: het boek “Mgr. Léonard. Gesprekken, Lannoo” is “waardeloos en immoreel” en is dan ook logisch goed voor de papiermand. Niet de rollen omkeren, Johan.
  Mgr. Leonard verdient volgens U de Prijs van het “Vrije Woord”
  Volgens U verdient Mgr Leonard de prijs van het “Vrije Woord”, in plaats van de socialistische banvloek. Volgens mij verdient deze aartsbisschop de prijs van het “christelijk integrisme, de onverdraagzaamheid en de onmeedogendheid”.
  Niet alleen de socialisten hebben kritiek, Johan. Ook al de gematigde katholieken, de katholieke instellingen, de katholieke universiteiten enz., verwerpen de “christelijke stellingen” van Mgr. Leonard. U zegt zelf dat er commotie is in heel het land. Zijn dat dan allemaal onnozelaars die Mgr. Leonard niet begrijpen? Zelfs sommige bisschoppen distantiëren zich van zijn beledigende uitspraken. Wat Mgr. Leonard zegt is volledig in overeenstemming met de Pauselijke doctrine, maar niettemin afschuwelijk, onjuist en harteloos. Ik ben verbaasd dat U de gegronde kritiek tegen deze aartsbisschop, socialistische anathema’s noemt. U vindt het nodig om te zeggen dat meester Jean-Marie, SPA, een “vrijmetselaar” is. Dat kan ik alleen beschouwen als een pejoratieve houding tegenover de vrijmetselarij, verdacht van “vrijdenkerij”. Waarom dit vermelden? U moet weten dat 90% van de vrijmetselaars christelijke mensen zijn, katholiek of protestant en de atheïsten en agnostici een kleine minderheid in de vrijmetselarij.

  2° De socialistische vrijdenkers enz. “Ik begrijp dan ook de verontwaardiging niet bij de “zogenaamde vrijdenkers”, over de uitlatingen van de Monseigneur”. “En dikwijls zijn het vooral de zogenaamde “vrijdenkers” die in iemand anders plaats proberen te denken, enz.”
  Zogenaamde vrijdenkers bestaan niet Johan. Of men is een vrijdenker of men is het niet. Zogenaamd betekent schijnbaar, die doet alsof, en dat zijn geen vrijdenkers. Socialistische vrijdenkers is eveneens onzin, een vrijdenker is een vrijdenker, daarmee uit. Door deze dubbelzinnigheid weet men niet wie je eigenlijk bedoelt.
  U begrijpt de verontwaardiging van de “zogenaamde vrijdenkers” niet en neemt ze op de korrel. De verontwaardiging was algemeen. Alleen de echte integristen steunen nog deze integristische aartsbisschop.,” zoals het christelijk integristisch Vlaams Belang. Het is echter uw volstrekt recht een andere mening te hebben, zoals ook de aartsbisschop moet kunnen zeggen wat hij wil, waar hij wil en wanneer hij wil. Niemand betwist hem trouwens dit recht, behalve de bisschoppelijke conferentie die hem vraagt te zwijgen tot het einde van het jaar, om te voorkomen dat de kerk leegloopt. Wie wind zaait zal storm oogsten en Mgr. Leonard zaait veel wind, dan moet hij ook de veel storm oogsten. De anathema’s komen niet van de socialisten, maar van de aartsbisschop, die er een specialiteit heeft van gemaakt. Voor mij mag er nog meer kritiek zijn op deze inquisitoriale aartsbisschop. Hij leeft in een “gesloten bekrompen wereld” doordrongen van middeleeuwse christelijke dogma’s, en buiten onze tijdrekening.

  3° U schrijft zelfs: “En dikwijls zijn het vooral de zogenaamde “vrijdenkers” die in iemand anders plaats proberen te denken”.
  Deze bewering kan ik nog minder begrijpen. Een “vrijdenker” is “meestal” een atheïst die onafhankelijk denkt, een autonoom wezen, dogma’s verwerpt en geen slaaf is van een goddelijk wezen. Een vrijdenker huldigt het principe “sapere aude”: bedien u van uw eigen verstand, het motto van de Verlichting (Kant). Beweren dat hij in de plaats van anderen wil denken is absurd. De gelovigen willen hun geloof, hun ideologie aan anderen opleggen, niet de vrijdenkers, Johan. Alle godsdiensten willen heersen over het leven van de mensen, door ze allerlei dogma’s op te leggen, die geen kant of wal raken.
  Enige onzinnige en beledigende uitspraken van Mgr. Leonard
  Aids is een vorm van immanente rechtvaardigheid.
  Aids is een vorm van immanente gerechtigheid.’ Dat zegt aartsbisschop André-Joseph Léonard in het nieuwe boek ‘Mgr. Léonard – Gesprekken’ (uitgeverij Lannoo), dat aan de hand van interviews een portret schetst van de kerkelijke leider. In een opmerkelijke passage zegt Léonard dat aids ‘een vorm van gerechtigheid’ is. ‘Ik zie in deze epidemie geen straf, hoogstens een soort immanente gerechtigheid, een beetje zoals we op het ecologische vlak soms de rekening gepresenteerd krijgen voor wat we het milieu aandoen. Misschien wreekt ook de menselijke liefde zich soms als ze slecht behandeld wordt, zonder dat daarvoor een transcendente bron tussenbeide komt.( De Standaard 14.102010 “Aids is een vorm van gerechtigheid”,http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20101014_058).
  Uw theologische uitleg over “immanente rechtvaardigheid” is gedeeltelijk juist en gedeeltelijk onvolledig. Dit is te begrijpen omdat het begrip «immanent» theologisch allerlei interpretaties kent en theologie synoniem is van bijgeloof. De uitspraken van Mgr. Leonard zijn volgens U een “oversneden pantheïsme”, maar in het pantheïsme is God ook aanwezig. De theïstische God, is niet alleen transcendent maar kan ook immanent zijn. (Wikipedia). God is zowel transcendent als immanent aanwezig. (Protestant.Nl) In tegenstrijd met wat Mgr. Leonard beweert, kan zijn soort immanente rechtvaardigheid nog wel het resultaat zijn van de transcendente en immanente God en niet noodzakelijk een oversneden pantheïstische God. Mgr. Leonard wil God niet in het gedrang brengen, hij moet buiten het kwaad blijven. Theologie is de studie van mythische goden, tijdverlies en nutteloos.
  De theïstische God van Leonard
  Als theïst moet Mgr. Leonard weten dat zijn theïstische God onze wereld heeft geschapen en al wat er in aanwezig is. Hij schiep alles, ook de virussen en bacteriën om zijn “schepsels” te doen lijden. De theïstische God had veel plezier toen hij de “tien plagen van Egypte” verspreidde. (Exodus 7:8-11-10). Het ware doel van de gruwelijke God was de Israëlieten in zijn almacht te doen geloven. Hij moet ook veel plezier gehad hebben, toen hij de dodelijke aidsvirussen heeft geschapen, althans zoveel als voor zijn tien plagen van Egypte. De duivel kan onmogelijk de schepper zijn van al de ziekten op aarde, anders zouden er twee “scheppers” zijn en is deze mythische God niet meer almachtig.
  De mening van Rik Torfs, een gematigde en intelligente christen
  Léonard ziet de immanente gerechtigheid als een straf die uit een verkeerde handelwijze voortvloeit. Welke conclusie kunnen we uit dit verhaal trekken? Monseigneur Leonard kent zijn klassiekers, hij is een echte intellectueel, wat zijn uitspraken alleen maar onvergeeflijker maakt.(De Morgen.be – De Monseigneur kent zijn klassiekers. 16.102010)
  Aidspatiënten zijn slachtoffers, en alleen slachtoffers, daar heeft gerechtigdheid niets mee te maken
  In plaats van begrip en compassie voor mensen aangetast door een “dodelijke ziekte” vindt hij het een “soort immanente gerechtigheid”. Aidspatiënten, Johan zijn alleen slachtoffers en niets anders, dan slachtoffers, op welke wijze ook ze werden besmet. Daar is niet naar schuld te zoeken. De uitspraken van de “Monseigneur” zijn dan ook beledigend, boosaardig, krenkend en onmeedogend.
  Mgr. Leonard spreekt anathema’s uit over de seksualiteit van de burgers in plaats van zich bezig te houden zijn eigen seksualiteit en die van de pedofiele priesters in de wereld.
  Mgr. Leonard is tegen de homo’s, tegen vrouwen in de kerk, tegen meisjes als misdienaar, tegen het huwelijk voor priesters, tegen voorbehoedmiddelen, tegen de abortuswet, tegen de euthanasiewet, tegen gehuwde koppels die geen kinderen maken, en wat weet ik nog. Hij misprijst de homo’s maar weet goed dat geen enkele instelling zoveel homo’s in haar midden heeft als de katholieke kerk. Zie op Nieuw Pierke “Zonder homopriesters kan het Vaticaan niet overleven.” De theïstische God zegt wel in de afschuwelijke Bijbel dat alle homo’s moeten worden gedood, maar als de kerk dit goddelijk bevel uitvoert, zullen 1/3de van de priesters overleven. Mgr. Leonard weet dat de kerk vol homopriesters zit, hij is een huichelaar zoals de Paus.
  Mgr. Leonard houdt van vergelijkingen zoals de mythische Jezus:
  Aids is een soort van immanente gerechtigheid, behalve besmetting door bloedtransfusie of drugsnaalden. Homoseksualiteit vergelijkt hij met anorexie (RTL-TVI – De Standaard.be 14.11.2010)
  Homoseksualiteit is volgens Mgr. Leonard, een niet goed ontwikkelde vorm van menselijke seksualiteit en is niet logisch. Holebi’s kennen een probleem in hun normale psychologische ontwikkeling en dat maakt hen abnormaal. (Nieuwsblad.be 4.4.2007- Homo’s zijn abnormaal) – Pour Monseigneur Léonard, l’homosexualité est un stade imparfaitement développé de la sexualité humaine qui contredit sa logique intérieure. Les homosexuels ont rencontré un blocage dans leur développement psychologique normal, ce qui les rend anormaux). (Telemoustique n° 4236 van 25.4.2007) Mgr. Leonard betwist heet woord abnormaal” bedoeld te hebben.
  Dat Leonard niet van deze wereld is, of toch alleszins niet van deze eeuw, maakte hij ook duidelijk met zijn uitspraak over condooms: “Het condoom is een Russische roulette. Het geeft een illusie van absolute veiligheid aan de bevolking.” (Blockbuster 11.4.2007, http://www.blokbuster.be/site/bb/htdocs/modules/news/article.php?storyid=601)
  Wij hebben niet goed verstaan, wij hebben niet goed gelezen wat hij schrijft.
  Na al deze absurde uitspraken zegt Mgr. Leonard of zijn woordvoerder dat hij slecht begrepen werd, dat wij hem niet verstaan hebben, dat zijn woorden werden verdraaid, uit hun context gerukt. Hij schrijft dan een lange brief om nog eens uit te leggen dat de mensen slecht horen wat hij zegt en alles verdraaien wat hij schrijft. Dat is niet moedig zijn, dat is laf. Is dat de man die de prijs van “Het Vrije woord” moet krijgen Johan. Deze prijs komt toe aan al zij die zijn “wansmakelijke geschriften of uitspraken” hebben verworpen. Deze mensen zijn niet meer de slaven van de Kerk, van een “Monseigneur”. Met welk recht eigenen ze zich de titel toe van “Monseigneur”, zijn Eminentie, Zijne hoogwaardige Excellentie, enz. Jezus, was toch geboren in een “kribbe vol stro”, zoals Urbanus het zingt. Een kameel komt gemakkelijker door het oog van een naald dan een rijke in het koninkrijk van God, zegt de mythische Jezus. (Marcus 10:25). Monseigneur Leonard die gratis in een paleis woont met een dikke wedde betaald door de Staat, zal het dus moeilijk hebben om door het oog van een naald te kruipen.
  Steun van het Vlaams Belang voor Mgr. Leonard.
  Het Vlaams Belang is christelijker dan de CD § V, en steunt Mgr. Leonard. “De uitspraken van Mgr. Leonard – die de leer van de katholieke Kerk over homoseksualiteit nog eens naar voren bracht in een interview – zijn dan ook moedig zegt politicus VB, Philippe Van der Sande (Politics.be). Het VB en Bart De Wever hebben al gepleit in het parlement voor de seniele Paus, nu zullen ze moeten pleiten voor de seniele Mgr. Leonard.
  Seksualiteit taboe in de katholieke kerk
  Richard Sipe, priesterpsychiater, meent, na jaren opzoekingen, dat de meerderheid van de priesters leiden aan seksuele immaturiteit (volgens sommige studies 7O %). De seksualiteit is taboe in de katholieke kerk en al de kerkleiders schijnen op een pathologische wijze geobsedeerd door seks. In plaats van zich met hun eigen seksuele problemen te bemoeien, willen ze zeggen aan de mensen hoe ze moeten leven, hoe ze moeten sterven, hoe ze de liefde moeten bedrijven, dat ze geen abortus mogen plegen, dat ze geen euthanasie mogen krijgen, enz.
  Mgr. Leonard bemoeit zich met onze seksualiteit, dan mogen wij ons ook bemoeien met zijn seksualiteit.
  Mgr. Leonard, U hebt een tegennatuurlijke en hypocriete eed afgelegd van kuisheid en geheelonthouding. Hebt U zich al afgevraagd of wat deze libidoverdrukking bij U kan hebben veroorzaakt? Heeft dit niet geleid tot een “niet goed ontwikkelde vorm van Uw menselijke seksualiteit? Heeft dit niet geleid tot een “probleem in Uw normale psychologische ontwikkeling” waardoor U maar steeds op een perverse wijze over de seksualiteit van anderen spreekt en belachelijke regels tracht op te leggen aan goedgelovigen? Lijdt U niet aan seksuele immaturiteit, zoals 7O% van de priesters, volgens de studies van Rchard Sype? U zegt dat condooms poreus zijn, onbetrouwbaar. Hebt U dat experimenteel getest? Gaat U discreet naar een call girl in een privéwoning of pleegt U masturbatie waardoor er miljoenen spermatozoïden verloren gaan, theologisch halve kindjes? De criminele God van de criminele Bijbel duldt geen spermatozoïdenverspilling. In de Bijbel, Genesis 38 leest men: Doch Onan wetende, dat dit zaad voor hem niet zoude zijn, zo geschiedde het, als hij tot zijns broeders huisvrouw inging, dat hij het verdierf tegen de aarde, om zijn broeder geen zaad te geven. In de Franse tekst staat: Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu’il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Onan bedreef de liefde waarschijnlijk rechtstaand, hoe kwam zijn sperma anders op de « aarde terecht».Omdat dit gebod van de mythische God zo immoreel is wordt in de Nederlandse tekst van « broeders huisvrouw gesproken » maar het gaat wel over de “weduwe van zijn broer, zijn schoonzuster” zoals vermeld in de Franse tekst. Ik veronderstel dus, Monseigneur, dat U deze God voldoende vreest om niet aan “spermatozoïdenverspilling” te doen, want God bestraft dit met de dood.

 8. JohanVerwoerd

  Het spreekt voor zich dat Johan Sanctscrotum compassie heeft met iedereen die even slecht presteer als hij. Net zoals Johan géén Nederlands kan schrijven, kan Erwin de Mol niet tekenen.