De jacht is geopend

Niet alle complotdenken is paranoide

Toen “De vierde onmacht” verscheen, het vervolg op “Media en journalistiek in Vlaanderen”, samengesteld door F. Thevissen en mezelf, kwamen nogal wat lieden aan mijn mouw trekken met de vraag waarom ik voor de tweede editie bedankt had. Daar zijn verschillende redenen voor.
Ten eerste ben ik niet de man van de eindeloze “sequels”, het uitmelken van een thematiek waarin eigenlijk geen nieuwe elementen te bespeuren zijn. Het punt was gemaakt, de rest behoorde hoofdzakelijk tot de persoonlijke agenda van Frank Thevissen die ik –sans rancune– ervan verdenk om na zijn ontslag aan de VUB geestdriftig op zoek te zijn naar een tweede leven, dat zich voor hem ergens in de sfeer van de “mediakritiek” situeert. Een persoonlijk overlevingsproject waarvoor dan ook wel wat lui moeten opdraven.  Fundamenteler is de vaststelling dat “De vierde onmacht” in hoge mate geschreven blijkt door insiders, nl. diegenen die in de eerste editie nog onder vuur lagen: de beroepsjournalisten zelf. De “externe kritiek”, het perspectief van de buitenstaander, blijkt geruisloos vervangen door de scope van de kenner, de participant, de ingewijde in de netwerken. Van Dirk Barrez, Pol Deltour, Cas Goossens, over Tom Nagels en Tim Pauwels, tot Luc Van der Kelen en Guido Van Liefferinge. Allemaal interessant volk en publicitair goed voor het boek, maar ze behoren wel tot de ons-kent-ons-cultuur waar “Media en Journalistiek in Vlaanderen” zo tegen te keer ging. Wat is er met de echte mediawatchers gebeurd? Waarom haakten zij af?

Lees het essay

8 Reacties op “De jacht is geopend

 1. Weeral enorm “raak” en “onverbloemd” geschreven, Johan, vanuit een luciditeit omtrent de “werkelijkheid der dingen”.

  U bent de eerste persoon in mijn leven die ik “ontmoet heb zonder u ooit te hebben ontmoet” én die omtrent “de zaken die in de wereld zijn-wat-ze-zijn” niet rond de pot draait maar de zaken ziet én bekommentarieert zoals ze zijn… en dit met een onevenaarbare scherpe pen.

  De leugen, die geen fictie dult en haar gelijktijdig dus ook overbodig maakt, heb ik sinds 1994 al recht in de ogen gekeken. Toen wist ik reeds ‘hoe laat het was’. Wat ik daarbij allemaal – in het zog van zulks bewustzijn – heb neergeschreven was waarlijke ‘Pure (Auteurs)-Cinema’ dewelke nooit het Zilverscherm kon halen. Deze Notie omtrent die onmogelijkheid – spreek me tegen!!! – is toen reeds ontstaan…

  Een soort zelfopgelegd huisarrest is er ergens het resultaat van geworden.

  Ik beaam in grote lijnen de vizies over mens en samenleving én het reilen en zeilen van de mondiale “politieke gemeenschap”, zoals beschreven in dit artikel, en waaraan ik niet echt wezenlijks iets toe te voegen heb.

  Het is jammerlijk zulks allemaal te moeten vaststellen én te moeten beamen maar “wat is, is”.

  Zet met diezelfde luciditeit – aangevuld met al even rijkelijke bedenkingscommentaren – het “Plan X” in diezelfde postmoderne wereld, alluderend aan alle “grote principes” van de PostModerne WereldGemeenschapsInstituten(resp. : vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid, mensenrechten enzomeer) waar geen enkele van diezelfde overheden – als het er echt op aankomt – zich aan houdt maar waaraan ze zich in de openbaarheid van hun optreden wel aan te houden hebben. “Plan X” speelt hierop in en is daarom nu al ideeel “geslaagd”.

  Intussen wordt “Plan U” (veel beter dan “Plan X”) uitgewerkt – als “reaal” haalbaar (evenwel dan buiten ‘intrigant’-‘de mens’ gerekend) en dus tevens alleen maar een “Utopie” kan worden. Want deze wereld biedt helemaal geen habitas aan waarin zulke schoonmenselijke, totaal humane, mentaliteit én begeestering én mondiale samenlevinsontplooiing mogelijk wordt. Hieruit onstaond evenwel – sinds de beginjaren ’90 – een soort “The Model” oftewel “Plan U” dat ooit – zo voorvoel ik dat nu al – aan de Abbys van de Atlantische Oeaan zal worden geschonken en daarin zal “verzinken” als een droom die nooit kan waar worden… en er ooit misschien als piratenschat kan worden opgegraven voor de komende generaties die het hopelijk veel beter doen dan wij.

  Aliens, die waarlijk de aarde bereiken, maken eerst een balanst op van wat ze als “The Big Picture” zien en brengen een soort Xeno-Antropologisch Rapport uit bij hun MoederPlaneet. Daar wordt direct het bevel gegeven om onverricht terzake terug te keren. “Immens gevaarlijke planeet”, zal het dan heten.

  Voor Aliens buiten ons – én mensen die als Aliens een “Wrong Planet”-gevoel hebben op onze planeet aarde – is deze planeet één en al een soort “Gevangenis”.

  Wij ‘schrijven ons eruit’.

  Het gaat u goed, collega.

 2. Goed stuk. Proficiat.

  Ik wacht nu op lekken uit de gokpaleizen Wallstreet, het IMF en de Wereldbank. Want daar is het allemaal te doen : wie krijgt wat, hoeveel, en wie mag wat (niet) weten. Of : hoe een aantal misselijk makende cijferzieken niet ondanks maar dankzij de mondiale crisis fortuinen blijven vergokken op de rug van enkele miljarden goedgelovige zielen, die overal in de wereld blind en gedwee hun belastingen betalen.

  Recent hebben die geobsedeerde, gedrogeerde gokkers gratis nog eens een fantastische nieuwe melkkoe bijgekregen genaamd “extra reserves” – zogenaamd aangelegd om nationale economieën in nood te “helpen”. Wat moet je als junky beursgokker nog meer hebben ? Eerst konden ze de halve wereld opgokken en aan de lopende band staatskassen leegplunderen onder het mom van “economie”, en nu alles nog maar eens helemaal was opgegokt krijgen ze met ganse camions “extra reserves” voor de deur gestort, met de opdracht : gok alstublieft verder ! Er komt nog meer ! Kan iemand nog volgen ?

  Vreemd dat iedereen met een beetje inkomen, en dat zijn er niet weinig, lustig meegokt op de beurs, en dat bijna niemand daarop reageert. Gokt Assange ook ? Ik weet het niet. Zal hij Wallstreet, de Wereldbank of het IMF daarom sparen ? Ik weet het ook niet. Wat er ook van zij, en ik beschuldig voorlopig nog niemand : is kritiek nog geloofwaardig als men meegokt ? Die vraag lijkt mij gerechtvaardigd, en zeer dringend.

  JB

 3. JohanVerwoerd

  Johan Sanctscrotum bewijst alweer een volkomen nitwit te zijn die ongetwijfeld ondertussen ‘logebroeder’ is geworden en die weet : “Il faut aller jusqu’au bout du mensonge”.

 4. Ik lees dit met enige vertraging. In tegenstelling tot de schijnheilige NMBS vraag ik hiervoor geen verontschuldiging. Ik lees dit met stijgende warmte. Het geheim onthullen voor het te laat is, het is en blijft een uitdaging, op openbaar leven en wegdeemstering. Hoe krijgen we in wiens of wats naam het geheim de wereld uit? Hoe roeien we geheime diensten uit? Wikileaks heeft een poging gedaan met semi-onschadelijke documenten. Die zijn dan toch nog schadelijk genoeg om een klopjacht in te zetten op deze aarstengelachtige verschijning.
  Was hij maar een engel, vrij van seksuele aandrang? Ach, dan zouden ze hem wel op een andere plek dan bij zijn piemel pakken.
  Hier dan ook ontmoet ik die verwoede johan (uit zuid-afrika?) die in Sanctorum iets van de loge ziet rondwaren. Hij zou beter eens het boek lezen van die oudgediende van de Mossad waarin hij een boekje open doet over alle operaties die dit ‘instituut’ heeft opgezet, onder meer in België (CCC en Bende van Nijvel) en hoe hij uit het Instituut werd ontzet, om vervolgens als een mol te opereren, tot hij zelf bijna wordt geliquideerd, en hoe het Mossad gepoogd heeft de publicatie van dit boek via de rechter tegen te houden.
  Als de man nog leeft, Johan, schildert en tekent hij en bedrukt hij T-shirts, in Canada. Je wou toch weten of er leven is net voor de dood en buiten het systeem?

 5. Ik lees dit met enige vertraging. In tegenstelling tot de schijnheilige NMBS vraag ik hiervoor geen verontschuldiging. Ik lees dit met stijgende warmte. Het geheim onthullen voor het te laat is, het is en blijft een uitdaging, op openbaar leven en wegdeemstering. Hoe krijgen we in wiens of wats naam het geheim de wereld uit? Hoe roeien we geheime diensten uit? Wikileaks heeft een poging gedaan met semi-onschadelijke documenten. Die zijn dan toch nog schadelijk genoeg om een klopjacht in te zetten op deze aarstengelachtige verschijning.
  Was hij maar een engel, vrij van seksuele aandrang? Ach, dan zouden ze hem wel op een andere plek dan bij zijn piemel pakken.
  Hier dan ook ontmoet ik die verwoede johan (uit zuid-afrika?) die in Sanctorum iets van de loge ziet rondwaren. Hij zou beter eens het boek lezen van die oudgediende van de Mossad waarin hij een boekje open doet over alle operaties die dit ‘instituut’ heeft opgezet, onder meer in België (CCC en Bende van Nijvel) en hoe hij uit het Instituut werd ontzet, om vervolgens als een mol te opereren, tot hij zelf bijna wordt geliquideerd, en hoe het Mossad gepoogd heeft de publicatie van dit boek via de rechter tegen te houden.

 6. @ marc tiefenthal

  Juist opgemerkt!

  Het is “misdadig” om alle mensen aan te porren tot het massaal afhalen van het geld op hun bankrekeningen, heb ik ergens eens gelezen. Hou zou dat toch komen, he?

  Tja, “de gokkers weten waarom” en hebben de hand in het demoniseren van diegenen die zulks massaal geldafhaal-gebeuren wel eens zouden willen ‘aansteken’. Maar je moet hierin natuurlijk niet idioot zijn, noch masochistisch… Het zou immens veel beter zijn om al dat geld dan over te schrijven op banken die aan Fair Trade doen en die zelf vooreerst ten gronde immuun werden gemaakt voor allerlei mechanismen van wereldse beursgokkers-goeroes dito multimiljardairs “waar de man met de pet door de eigen media wordt aangepord om naar op te kijken”?

  Maar kan dat al, he? Finaal is de wereld zou opgebouwd dat die Fair Trade-banken misschien ook niet echt ‘revolutionair’ kunnen zijn en misschien eerder ook deelnemen aan een willens nillens ‘rookgordijn’…

  Daar dienen media nu toch eenmaal voor… Sociale wereldrechtvaardigheid, zegt u?… Vergeet het maar! Dat is allemaal niets anders dan een rookgordijn en façade… In heel de wereld is alles dubieus, met tal van dubbele bodems… met her en der drijfzanden en neergezette valkuilen… The struggle for life of the fittest… en daarin ‘cryptonazisme’… van rechts tot zelfs heel links…

  Als communicatiewetenschapper heb ik zelfs steeds een enorm lage dunk gehad over de media omdat ze kruipen voor de ‘machtigen der aarde” en zich intussen gedragen als mensen met “no spirit at all!”

  Het is voldoende om in een openbare bibliotheek eens rond te kuieren om een zicht te krijgen hoe postmoderne, hyper-geindustrialiseerde samenlevingen zijn opgebouwd : macro-economisch, beurssysteem, staatsveiligheid, propaganda en contra-propaganda-eenheden, psychologische oorlogsvoeringscellen, lobbies, denktanks, denominaties, service clubs, loges, ridderordes en talrijke ‘genootschappen’, studiediensten van politieke partijen, actiegroepen, NGO’s, supranationale instellingen, bureaucratieen op bureautratieen die elkaar allemaal in de weg lopen, … maar geen nood : ze worden toch allemaal goed betaald om de ‘schijn hoog te houden dat de mensenrechten echt wel belangrijk zouden zijn’… en ga zo maar door…

  En wat er functioneel ook is wordt daadwerkelijk – en dagelijks – “ingezet”…

  Was het niet zo dat de parlementaire democratie slechts op de 14de plaats komt nadat voordien 13 andere beslissingsorganen de echte lakens uitdelen in de wereld… Gelezen, jaren gelden, toe de witte mars te Brussel werd gestapt…

  Toen hebben plots een aantal lucide geworden journalisten een soort wikileaks-luikje open gezet en er een artikel in één van de Vlaamse kranten aan gespendeerd… Als iemand me nog eens zou kunnen zeggen welk artikel het hier betrof en door wie dat toendertijd werd geschreven dan zou me dat plezieren.

  Wat u over de Mossad schreef kan over om het even welke geheime dienst in deze wereld worden gezegd…

  Voor diegenen die weten hoe deze hypersonische postmoderne samenleving in elkaar steekt hoeft zelfs niet eens Wikileaks ‘gelekte documenten’ in te kijken… Die weet dàt… Tal van indirecte en directe bewijzen ervan zijn traceerbaar door goed te schouwen en de taal van de censuur dito de veelzeggendheid van de bewust stilgehoudenheid der dingen juist te kunnen inschatten… en hierbij ook allerlei veinzerijen te doorprikken als totaal ledige omhulsels…

  Doe gewoon random inhoudsnalaysen : bekijk kranten, tijdschriften, speelgoedwinkels, games, advertenties erin (volg het geld), wie dekt wie in.. enzovoort… Ik heb zo leren denken en kijken op de Vrije Universiteit Brussel toen hun achterban zelf nog in een soort oppositie zat…

  Wie leert kijken heeft geen spionnen, noch wikileaks nodig…

  Als leefgemeenschappen zodanig van elkaar afhankelijk worden voor het garanderen van hun meest primaire behoeften (drinkwater wordt ooit eens het kristallijne goud van de toekomst) dan chanteren ze elkaar en wordt elkeen meegesleept in allerlei “vuile verborgen oorlogen”… Finaal gaan wikileaks-documenten (van het allerzwaarste kaliber) daarover…

  Bekijk ook nog maar eens de film The Firm waarin Tom Cruise als advokaat ‘onschadelijk’ gemaakt wordt door hem te compromitteren… en hem zodoende vleugellam te maken of te ‘neutraliseren’… Dit soort van doortrapte, uitgekookte en opgezette chantage-spielereien is zowat de meest lucratieve multimiljarden-business die deze wereld ‘rijk’ is…

  Het verhaal van die aartsengelenverschijning – en zijn gecompromiteerdheid (hoogst waarschijnlijk opgezet spel zoals in The Firm) – is daar maar één exemplarisch voorbeeld van.

  Dan staat er steeds nog dat legertje ‘sceptici’ klaar die alles dat té maatschappij-kritisch is naar het rijk der fabelen te verwijzen met de neutraliseren ‘conspiracy-denken’…

  We weten allemaal dat het grootse deel van de wereldbevolking bijna crepeert maar daaruit trekken we nooit de te trekken conclusies.

  Het is niet alleen “volg het geld” maar veeleer ook “volg de logica der dingen” én dan weet je precies wat je kan verwachten en dan zullen ‘onthullingen’ je nooit nog verrassen…

  Als je dat dus weet, weet je wat je kan verwachten en hoe je de ‘tekens’ ervan – ofschoon zo goed verborgen – alsnog kan zien schitteren vanuit de verste verten al als de glinster-dingen op de tassen van de paarden uit de wondermooie spaghetti-western “My Name is Nobody”… met een schitter-rol erin door Henry Fonda…

  De mensen zien alleen maar datgene wat ze willen zien, m.a.w. maar heel weinig want het zijn de “eigen belangen”-schelpen die hen verhinderen van te zien wat er gewoon ‘te zien is’…

  Ja, “blindheid” is een merkwaardig fenomeen voor wie het gezien wilt hebben. Wat men niet gewild gezien hebben, ziet men gewoon ook niet. Zo eenvoudig is dat. Er is allang een term voor dat fenomeen. Het wordt genoemd : ‘negationisme’.

  Dat fenomeen heeft ooit de wereldbekende zin “We hebben het niet geweten” doen ontstaan…

  Het is een deel van de ontkenning dat we zulke zinsnede alleen maar aan een deel van de wereldbevolking willen toedichten.

  Het zondebokfenomeen zit met vele dubbele bodems aan elkaar vast.

  Zeggen wij deze uitspraak niet elke dag?

  Of zijn we nog meer doortrapt geworden, viciues, gehaaid, gewiekt, geslepen…

  Tja, wat een wereld!

  KEEP SWEET DREAMING, zwevend in een zeepbol doorheen … de hel!