Van heksenjacht tot pharma.be

De hetze tegen kruidengeneeskunde en homeopathie heeft een lange voorgeschiedenis.

Zoals bekend stelde het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) een rapport op, waarin het adviseert om homeopathie te schrappen uit de ziekteverzekering, omdat “niets bewijst dat het werkt”. Opmerkelijk genoeg raadt het centrum tegelijk aan om enkel artsen homeopathie te laten beoefenen. Hoezo? Werkt het dan ineens weer wel? Of gaat het om een usurpatie?

Dat “Kenniscentrum” is een opmerkelijk ding, een typisch Belgisch monster met acht koppen. Het lijkt meer op een door de overheid geïnstalleerd netwerkplatform waarin de administratie van het RIZIV, de universiteiten, de Orde der Geneesheren, de mutualiteiten, maar ook de farmaceutische industrie met elkaar palaberen en beleidsaansturende adviezen geven, zoals dat heet. Het curriculum van de bemanning is rijk en gevarieerd. In de raad van bestuur komen we o.m. Olivier de Stexhe tegen, een cabinetard van CDH-makelij maar ook jarenlang adviseur bij pharma.be, de lobby van de farmaceutische industrie in België.

Dat de kruidengeneeskunde een doorn in het oog is van deze bloeiende en winstgevende industrietak, is evident. Kruidendeskundigen maken hun mengsels zelf. Dikwijls gaat het nota bene over dezelfde kruiden en plantenextracten als in de klassieke farmacie, maar dingen die je in je tuin kweekt, daar heeft pharma.be natuurlijk niets aan.

De lobby werkt overigens ook succesvol op Europees niveau: vanaf 1 mei van dit jaar mogen geneeskrachtige kruiden niet meer verkocht worden zonder EU-label,- een criterium dat netjes op maat is gemaakt van de industriële bereidingswijze. De farma-lobby, aangevoerd door de sluwe zakenadvocaat Leo Neels, loopt dus niet alleen de deuren plat van de huisartsen die met een paar flessen wijn worden bedacht: ze is vandaag vooral actief op politiek niveau, via allerlei commissies, stuurgroepen en zogenaamd wetenschappelijke adviesorganen. Deze institutionele netwerking verloopt via een hele reeks omkoopbare tussenpersonen en topambtenaren, genre Olivier de Stexhe. Ze harkt vlijtig wetenschappelijke publicaties bij elkaar die de superioriteit van de klassieke farmaceutica ondersteunen. Op die tendentieuze manier is ook dat fameuze rapport van het KCE ontstaan.

Kan men dat onzindelijk lobbyisme nog begrijpen vanuit het standpunt van die sector zelf, dan zijn er blijkbaar toch nog nuttige idioten die helemaal vrijblijvend lippendienst bewijzen aan datzelfde pharma.be. Al jarenlang organiseert SKEPP (“Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale”) een soort heksenjacht tegen alle mogelijke alternatieve vormen van geneeskunde: kruidengeneeskunde, acupunctuur, osteopathie, homeopathie e.d. worden op één hoopje gegooid met astrologie, handlezen en meer van die amusante maar in se onschuldige hobby’s. Spilfiguur en voorzitter van SKEPP, Prof. Em. Dr. Willem Betz (ex-VUB) is zonder meer een fanaticus met een Paulussyndroom: ooit beoefende hij zelf de homeopathie, maar een soort goddelijke bliksemslag op weg naar Damascus deed hem de dwaling daarvan inzien. Sinds die bekering zal heel de wereld van de alternatieve geneeskunde het geweten hebben, en schiet hij  op alles wat daar beweegt. Van zo iemand straalt de bevooroordeeldheid zo af. SKEPP moet zelf als een sekte beschouwd worden, met een uitgesproken onverdraagzaamheid naar andersdenkenden toe.

Ten gronde ben ik ervan overtuigd dat iedereen zijn eigen geneeskunde moet zoeken. Hegemonieën en zelfverklaarde monopolies zijn nooit goed. Er bestaan niet één geneeskunde, al zouden de Orde en pharma.be natuurlijk willen van wel. Ik ben absoluut ongelovig, maar acht het bijvoorbeeld mogelijk dat zieken in Lourdes genezen, vanwege de religieuze affiniteit met die plek. Ik denk niet dat alle homeopathische middelen werken, maar dat doen de allopathische (dus klassieke) pillen ook niet altijd. Veelal beperken ze zich tot symptoombestrijding, leiden tot overmedicatie, of veroorzaken als pijnstillers dikwijls zelfs zware vormen van verslaving. De medische flaters zijn legio, ook in het universum van de witte schorten. Recent nog kwam aan het licht dat een twintigtal kankerpatiënten in het UZ van Gent met peperdure apparatuur verkeerd bestraald werden, waardoor een fatale tumor zich juist kon ontwikkelen.

De erfenis van Vesalius

De poging  van de farma-lobby om via het KCE de alternatieve geneeskunde de pas af te snijden, past in een commercieel geïnspireerde uitsluitingstrategie, maar is tegelijk een cultuurverschijnsel. Primair is dit namelijk de zoveelste episode in de eeuwenoude afrekening tussen een “mannelijke”, analytische, Cartesiaanse geneeskunde en de “vrouwelijke”, holistische benadering van het menselijk organisme. De mannelijke visie op het lichaam is doelgericht, bakent af, isoleert, maar doodt bij manier van spreken soms een mug met een kanonbal.

Invoeling is niet aan de orde. Het atelier van Vesalius, waarin die moderne geneeskunde geboren werd, sneed lijken open, maar deed ook aan vivisectie, zogezegd omdat dieren toch niets voelen. De anatomie leidt tot een sterke focus op het lichaam als mechanische entiteit, als machine, maar mist alle empathie en zin voor het geheel. De stukken blijven letterlijk liggen.

De vrouwelijke benadering is net andersom: niet inzoomend op een beperkte zone, maar het deel beschouwend vanuit het geheel. Vrouwen kunnen beter om met pijn, maar begrijpen tegelijk beter de pijn van de andere. Deze geneeskunde is kleinschalig en autonomistisch georganiseerd, en werkt vanuit de overlevering, meer dan vanuit institutionele onderwijsvormen en diploma’s. Dat laatste wordt vandaag tegen haar uitgespeeld: ze zou onprofessioneel zijn, ondeskundig en dus gevaarlijk voor de volksgezondheid.

Ik weet dat die sexuele connotaties betrekkelijk zijn en stereotiep lijken, maar ze hebben een geschiedenis en zelfs een antropologische achtergrond. Door de archaische combinatie van vruchtenplukster én moeder, staat de vrouw dichter bij de natuur, als iets dat leeft en gedijt, en waarvan de mens een onderdeel is. De kruidenkennis, het onderscheid tussen giftig en voedzaam of geneeskrachtig, de geheimen van dosering en het belang van de context,- het heeft zich ontwikkeld als vrouwelijke zorgcultuur, die in de late middeleeuwen in conflict kwam met de opkomende moderne geneeskunde. De beruchte heksenprocessen worden door bepaalde historici gezien als tekenen van een grote afrekening met die “vrouwelijke” concurrentie. Ook de vroedvrouwen moesten gediskwalificeerd worden: vandaag is een geboorte een uitermate klinisch gebeuren waar sowieso een dokter moet aan te pas komen, en als het even kan op een operatietafel met veel assisterend volk er rond. Iets normaals als een kind ter wereld brengen is een omslachtige operatie geworden. De natuur is vies, oncontroleerbaar, en moet zoveel mogelijk gesubstitueerd worden door industriële preparaten. De Zwitserse firma Nestlé is marktleider in melkpoeder die de moedermelk moet vervangen.

De oude mannelijke afgunst t.o.v. de barende vrouw leidde tot datgene wat we vandaag kennen als de machocultuur, zichtbaar in de disjunctieve rivaliteitslogica (of/of, nooit en/en), de prestatiesporten en het autoverkeer, naast alle mogelijke sublimaties van “scheppingsdrang”, fantasie, artistieke en wetenschappelijke productiviteit, de geniecultus, enz. Cultureel is het mannelijk kolonialisme in tal van “vrouwelijke” domeinen gepenetreerd,- dit woord gebruik ik bewust. Denken we maar aan de meesterkok, de keukenpiet van op TV die tegen de sterren op kokkerelt: vrouwen krijgen het kookboek cadeau voor Moederdag, terwijl ze zelf levende, ongeschreven kookboeken zijn. Idem dito voor de geneeskunde: het kruidenmengen zit als het ware in hun genen, maar Dr. Betz, pharma.be en de EU willen er niet meer van weten en geven de pillendraaiers het monopolie. Als troostprijs mogen meisjes natuurlijk wel geneeskunde studeren –er zijn de dag van vandaag zoveel vrouwelijke als mannelijke artsen-, zonder dat ze zich realiseren dat hun witte schort een uniform is, toebehorend aan een patriarchaat dat, ondanks alle positieve discriminatie, sterker is dan ooit.

Aristoteles, Vesalius en Descartes zetten de toon in dit verhaal. Ze blijven de maatschappelijke logica’s beheersen: agressief, expansionistisch, discriminerend, isolerend. Een moderne wetenschapper is een institutioneel ingekapselde vakidioot die zich een miniem stukje intellectueel territorium toeëigent. Het klinisch-analytisch denken gaat naadloos over in een gefractioneerd wereldbeeld met een globalistische waas over. Het wetenschappelijk-technologisch universum is niet in staat om het geheel te overzien, maar ontwikkelde wel een planetaire impact die fataal ontspoort.

Fukushima is er het voorlopig dieptepunt van.

Advertenties

39 Reacties op “Van heksenjacht tot pharma.be

 1. Een scherpe benadering die wellicht niet iedereen zal behagen, maar daarvoor doet JS het natuurlijk niet. Er is met de wetenschappelijke methode niet zo heel veel mis, wel met de lui die er zich dogmatisch op beroepen. er zijn genoeg voorbeelden van interessante tot baanbrekende bevindingen die niet via de klassieke manier van experiment en observatie, maar van denkoefeningen tot stand zijn gekomen. Het mannelijke en het vrouwelijke hier tegenover elkaar plaatsen, hoeft echter niet meteen, het gaat juist om die bekommernis de juiste aanpak, i.e. de geschikte aanpak te vinden en af en toe eens bewust te zondigen tegen de principes, omdat de klassieke benadering nu net geen antwoord op een goede vraagstelling te bieden heeft. Het durven denken moet men niet terzijde schuiven omdat velen van dat durven een a priori deugd maken terwijl ze gewoon meedrijven. Dus, JS, we kijken uit naar je volgende inzichten en vooral naar de storm die je hier veroorzaakt hebt.

 2. marianne

  Knap en boeiend geschreven. Er zouden meer zulke teksten moeten gepubliceerd worden om het evenwicht wat te kunnen bewaren. Maar het grote kapitaal zal winnen en diegenen die achter de alternatieve geneeskunde gaan staan meer en meer in gedrang komen. Het moet nu al een soort zendingsdrang zijn wil men de mensen overtuigen van het goede en onschuldige karakter van de homeopathie. Het is toch wel heel eigenaardig en onverantwoord dat men dit steeds als tweederangsgeneeskunde beschouwt. Een homeopaat is toch in de meeste gevallen iemand die zijn artsendiploma op zak heeft en zich enkel nog verder gespecialiseerd heeft, om dan zo ineens totaal verdwaasd te zijn en niet meer kunnen inschatten wat een mens nodig heeft als de meest optimale zorg voor zichzelf.

 3. Terechte kritiek op de farmaceutische kerk en het SKEPP evangelie, sluit nauw aan bij m’n laatste tekst over creativiteit – vrouwelijke creativiteit volgens bovenstaande redenering – en het probleem met specialisten.

  Vraagje: zijn er nog serieuze denkers (m/v) in deze contreien die de overheersende reductionistisch-materialistisch-mechanistische visie in vraag durven stellen?
  Ik ben het beu om tegenover de Betzen en Vermeerschen van deze wereld altijd van die dromerige, new age lichtgewichten aan het woord te horen…

 4. Nemo Xeno

  Als aspirant-apotheekassistent én aspirant-herborist wil ik hier graag toch even een aantal kanttekeningen bijzetten.

  Deze uiteenzetting is veel te stereotyp of laat vooral de hedendaagse dualiteit zien van de moderne mensen die bijna niet in staat zijn om eclectisch te denken en te handelen. De ene verwijt de andere dat hij vals speelt. Of de ene speelt de zwakten van de andere uit in de hoop het ‘grote gelijk’ zomaar als een vanzelfsprekendheid (dus in de schoot geworpen door de mislukking van de misstappers van de tegenpartij) te kunnen gaan opstrijken.

  Het ligt allemaal toch wat meer ingewikkeld, dit alles!

  Als bruggenbouwer (een typisch kenmerk van een eclecticus)voel ik vaak hoe men steeds als exponent van de tegenpartij wordt bekeken omdat men soms optreedt als hun advokaat en dan weer als hun advokaat van de duivel of teveel de avokaat van de tegenpartij speelt. Zodoende is men snel uitgespeeld en dus ‘out’…

  Als apotheekassistent ben je al snel een vertegenwoordiger van de grote boze wolf ‘de farmaceutische industrie’ en als herborist ben je bij die laatsten dan misschien ook al heel snel een ‘aangebrandde’ die het dan maar opneemt voor de charlatans en kwakzalvers. Welnu, ik belichaam die twee persoonlijkheden in één mens-zijn. Het is leuk om een “twee (of meer) stromen”-mens te zijn.

  En wat reveleert me zulks :

  1.
  Medicinale planten zijn niet ongevaarlijk. De dosis maakt het gif (Paracelsus). In de handen van ondeskundige flierefluiters of lichtzinnigen die na een week-end-je workshoppen in kruiden’geneeskunde’ direct al aan de slag gaan – kunnen ze terdege schade – en zelfs de dood – veroorzaken. Het is nu net nog wachten op dat ene dodelijke ongeval en de herboristenopleidingen kunnen overal hun deuren sluiten.

  Heel wat farmaceutische middelen zijn afkomstig van planten (cfr. de nog steeds in omloop zijnde farmacopeeen)maar het onderzoek naar de inhoudsstoffen van de planten – en hun triggereffecten op de talrijke regelsystemen binnen het lichaam waarop ook de allopathische geneesmiddelen inwerken – is vaak nog teveel een totaal braakliggend terrein omdat er geen patent kan genomen worden op natuurmiddelen of lichaamseigen stoffen en zodoende een heel duur onderzoek niet kan worden opgestart. Deze actieve inhoudsstoffen – dit zijn de vooral secundaire metabolieten die ook (vaak in lagere dosissen) in normaal eetbare groenten en vruchten zitten – werken wel degelijk in op deze fysio-regelsystemen. Een degelijke kennis in anatomie, fysiologie, microbilogie, chemische structuuranalysen, cytologie, histologie én finaal ook de pathologieen en alle cascades dewelke deze in een menselijk lichaam veroorzaken dienen gekend te zijn door diegenen die zich met triggeraars van deze regelsystemen willen gaan bezighouden. Daarom studeer je minstens 7 jaren geneeskunde.

  Maar ik snap zelf wel dat de cartesiaanse, redunctionistische wetenschap zelf heel wat onontgonnen gebied laat liggen. Maar dat is dan weer een ander geven.

  Er is evenwel een groot braakliggend terrein en dat is in het veld van de profylactie, ook al wordt dit terrein eveneens voorbehouden voor de artsen maar die er vaak veel te weinig mee aanvangen. Het medisch onderzoek op scholen, vaccinatieprogramma’s en algemene hygiene-voorschriften zijn maar het topje van de ijsberg inzake voorlichting omtrent gezond leven, eten, drinken, slapen, bewegen enz. Daar is zeker wel werk voor gezondheidscoachen met ook het evengrote accent dat moet worden gelegd op ‘coach’-schap én dus het leren doorbreken van verslavingen, vastgeroeste rituelen e.d.

  Sorry maar een huisdokter heeft daar geen tijd voor. Er is wel degelijk plaats voor geruguleerde – en zichzelf valoriserende – perimedici die naadloos inpasbaar zijn naast medici en paramedici. het ontbreekt aan scherpzinnig diepte-inzicht, aan goede attitudes en veel goede (politieke) wil om deze Gordiaanse knoop nu eens terdege te gaan ontwarren.

  Om kort te gaan : wat er ontbreekt is een naadloos in alkeaar laten passen van allerlei perimedische beroepen die hun plaats kennen (en ook hun beperkingen terdege weten in te schatten), en die geen doktertje willen gaan spelen als cavaliers seuls maar die zich willen doen inpassen in het totale veld van hulpaanbiedende medische en paramedische zorgverleningen en vooral leren inzien voor zichzelf dat “LESS IS MORE”.

  Een Feldsher was ooit een assistent bij amputaties op het slagveld en die ter plaatse werd opgeleid om minieme taken toch hoogprofessioneel uit te voeren.

  Ook de barefoot doctor was in het China van Mao iemand die na een halfjaar-durende opleiding met een stetoscoop kon rondlopen… om de op voorhand aangeleerde hart-, long- en buikgeluiden te leren herkennen en om mensen door te verwijzen naar een arts.

  Of wat te denken van de EHBO-er die – na te zijn geslaagd in een aantal theoretische examens en praktische proeven – levensreddende interventies kan aanbieden aan de bevolking.

  Ook de sportmasseur wordt in Nederland als een volwaardig teamlid van een paramedische ploeg ingezet als vooral “blessure-preventor” en die daaryoe wordt opgeleid door de sportfysiotherapeut. Die begrijpen elkaar. Er werd immers vooreerst – op basis van de noden op het veld zelf – bekeken waarin deze sportmasseur echt kan gaan ‘floreren’ zonder op het waarlijke terrein te komen van de fysiotherapeut. Deze discussie ontbreekt in Vlaanderen.

  In feite zouden al die Vlaamse complementaire hulpverleners zich op deze wijze dienen te gaan profileren. Heel precies definieren wat je kan aanbiden en de relevanties hiervan kunnen aantonen. Thats’ all!

  Wat deze mensen (cfr.de vier voorbeelden van daarnet) deden op het werkterrein was “regulier”, m.a.w. het was geregeld… Er was consensus bereikt over hun intrinsieke meerwaarde en het maatschappelijk debat was dus afgesloten en de minima kwalificaties en vooral basisattitudes – waaraan men moet voldoen om ten velde die meerwaarde te gaan aanbieden – is finaal uitgemondt in het valoriseren en erkennen van een nieuw beroep. Punt, uit! Is dat nu echt zo moelijk?

  Vaak is het bij de alternatieve genezer ook wel zo : snel veel verdiend geld door weinig te doen. Wie ziet wat er daar ook allemaal gebeurd, moet wel tot deze slotsom komen. Die willen ook soms graag wat gerust gelaten worden. De reguliere werkers worden overal met regels binnen hun kaders gehouden. De niet-reguliere vist misschien te graag in de visvijver van anderen, liefst nog plaatst nemend naast of op de stoel van een andere visser. Is dat niet hét grote probleem, m.a;w. het willen voeren van een soort deloyale concurrentie?

  Een goede raad aan al die alternatieve genezers : vindt een arts onder dewelke u kan opereren en waartegenover u minstens de bescheidenheid aan de dag legt om “uw ding” eerder als een soort advies voor te leggen en waarbij u voordien al “uw ding”-middelen en levens- en werkfilosofie eens haarfijn aan hun wetenschappelijk oog en oordeel dient te onderwerpen.
  Als ze zich hierin kunnen vinden – samen met medecollega’s een de hoge raad voor de volksgezondheid – dan rest u enkel nog om – in zoverre de arts daartoe binnen zijn deontologisch code gemachtigd is/wordt – u in een agreement onderling aan elkaar te confirmeren.

  Op die manier werkt ook een gereputeerd spa-centrum of kuuroord. daar is steeds een arts aanwezig die diagnoticeert, ev. contra-indicaties in kaart brengt en het fiat geeft om een bepaalde behandeling op te laten starten.

  In Schotland kan je aan een universiteit vier jaar een master tot fytotherapeutisch adviseur gaan volgen. Dit zijn mensen die vier jaren lang op licentiaatsniveau plantkunde studeren, microbiologie en biochemie (en vooral de chemische structuren van de inhoudsstoffen van planten en etherische olien leren kennen) en die ook terdege verstand hebben van anatomie, fysiologie, pathologie, farmacologie en die – via hun wetenschappelijke journals – een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de medische wetenschap. Deze mensen opereren daarna niet als zelfstandigen maar werken onder de auspiecien van een arts aan dewelke hij/zij haar/zijn adviezen inzake een weldegelijk uitgedokterd fytotherapeutenplan (met verwijzing naar de gebruikte wetenschappelijke bronnen of ten minste farmacopeeen of aloude kruidenboeken) én die terdege rekening houden met de inzichten ivm interacties met andere medicamenten, andere planten, voeding en drank én daarbij nog eens specifieke aandacht schenken aan riscicogroepen (foetus/embryo, zuigelingen, babies, kleine kinderen, kinderen, ouderlingen, mensen met ziekten of vermindere of andere metabolismen)… en die finaal het eindverdict over dat fytoplan overlaten aan de arts die – hoplijk – ook wel op hoog niveau werd opgeleid in de fytofarmacologie.

  Bij de volksgezondheid en bij Skepp gaat het – mijns inziens – vooral over de gegronde angst dat personen die bij een kwakzalver terechtkomen – vaak heel belangrijke en kostbare tijd verliezen om een levensreddende reguliere behandeling op tijd nog te laten aanvangen.

  Ook het inzicht van deze potentiele ‘kwakzalf’-mensen in al deze ingewikkelde regelsystemen is ofwel totaal niet gekend, of maar halfslachtig gekend of is ‘allemaal niet nodig’ want de natuur geneest alles vanzelf… terwijl ikzelf terdege wel geloof in de zelfgenezende potentielen van het lichaam en van bepaalde organen die daarin een belangrijke rol spelen…

  Zorg ervoor dat deze organen behoorlijk blijven werken en tracht de mensen eens op te voeden zodat ze hun lichaam met kennis van zaken voorzien van datgene wat het echt wél nodig heeft en intussen niet volstouwt met allerlei onnodigheden die alleen maar belastend werken. ja, daarin ligt een enorm braakliggend terrein waarop de reguliere geneeskunde de die grond telang en nog veel te veel zomaar ‘braak laat liggen’.

  Alle middelen die terdege en heel gevoelig inwerken op deze regelsystemen en/of die met medische claims worden omgeven zijn in feite te beschouwen als middelen die kunnen ‘genezen of die schade kunnen berokkenen’ (vaak doen ze beiden want in feite zijn het ‘effectoren’ die van alles triggeren en waarbij het beoordelen van ‘het minst schadelijke’ een overweging is die men een arts dient te laten maken).

  De uitspraak over planten “baadt het niet dan schaadt het niet” is een enorme misvatting.

  Het is goed dat er verenigingen zoals Skepp bestaan om het kaf van het koren te scheiden want in de alternatieve sector wordt de noodbehoevende – en vaak ten einde raad zijnde – medemens vaak enorm bedrogen of voor de gek gehouden. De uitzonderingen bevestigen de regel.

  En dat het in de farmaceutische sector ook niet altijd keurig verloopt kan ik me wel indenken maar dan is dat toch eerder buiten het officiele circuit van datgene wat geinstitutionaliseerd werd. Overal heeft men kaf tussen het koren.

  Maar ik ben het wel eens met de opwerping dat skepp op andere vlakken te vaak haar boekje te buiten gaat, vooral wat betreft haar oordelen over levenszingevende ‘geloven’ die hun focus vér voorbij de grens van de dood hebben gesteld. Voor levensinvulling moet je echt niet bij Skepp terecht. Als je aan een vreselijke, ongeneeslijke en levenskwaliteitsverlagende ziekte lijdt dan is hetgeen waar zij in geloven ook niet veel zaaks. Op dat vlak begrijp ik JS dan weer volkomen.

  Zelf voel ik me een vertegenwoordiger van de epi-synthetische school, een oud-Griekse medische school
  iets tussenin de dogmatici van de school van Kos (Hippocrates) enerzijdse en de methodische school van Kedos inzat…

  Dit waren of zijn nog steeds allemaal ‘medische secten’ die – zoals elke andere denkrichting en ongeacht of ze al dan niet ooit ‘mainstream’ zijn geworden, in die tijd ook al met dat woord werd aangeduid en wat in feite niet onjuist is).

  Ik werk op dit ogenblik aan een tekst waarin de herborist naadloos – en gevaloriseerd – zich een eigen plaats kan veroveren maar dat veronderstelt toch heel wat attitude-wijzigingen. In het bestek van een antwoord op een redactionele tekst van JS zou dat veel te ver leiden maar het zou wel heel wat reveleren en doen begrijpen dat men in Vlaanderen op dit gebied al evenmin gediend wordt door polariserende groepjes die het moeten hebben van de enorme flaters van de tegenpartij om hun gelijk binnen te halen.

  Ik mis vaak toch heel wat onaangeroerde spirit in de teksten van JS. U lijkt me een militant… die toevallig ook thusi is in de folosofische denkbeelden en vele scholen en figuren waarmee het eigen gelijk pittig gekruid kan worden. Ik mis in u de bruggenbouwer en de meer bezadigde ‘totaal neutrale onderzoeker’. U moet zelf voorkomen dat u niet beland op het gestoelte van de inquisitors (als oordeelvellers, dan).

  Ik mis in u een echt en totaal ‘vrije denker’. U bent nog veel te veel geallieerd met bepaalden. Alleen – ja totaal alleen – zou u veel sterker staan tenzij ik nu net diegene ben die moet bevroeden dat men alleenstaande ook maar als een alleen blijvende wordt behandeld.

  Deze uiteenzetting is misschien ergens wel scherp maar met veel te weinig diepgang en terdege dossierkennis, wat al te vaak een leemte is bij mensen die zich over “alles en nog wat” willen uitspreken.

  • “Deze uiteenzetting is misschien ergens wel scherp maar met veel te weinig diepgang en terdege dossierkennis, wat al te vaak een leemte is bij mensen die zich over “alles en nog wat” willen uitspreken.”

   Daarmee is alles gezegd, Xeno Nemo! Als er dan al *iets* is voorgekomen uit de tekst van Sanctorum dat wél waardevol is, dan is het te vinden in je commentaar! (en hopelijk in commentaren die nog volgen) Ik vraag me alleen af hoelang het zal duren vooraleer Sanctorum weer eens een soortgelijk verhaal zal opdissen over ditzelfde onderwerp, en dus te kennen zal geven niets te hebben bijgeleerd.

 5. Nemo Xeno

  @ Bart : bedankt voor de erkentelijkheid.

  Wat te denken over de ‘gevaloriseerde herboristen’ als
  1. vakkundige en teeltbekwame mensen die planten met medicinale toepassingsmogelijkheden (zo) ziektevrij (mogelijk) kweken en zodanig telen (in serres bvb.) zodat de inhoudsstoffen niet te danig gaan schommelen en die per oogst (en per lot) een analyse laten verrichten omtrent de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten (zware metalen, ziektekiemen)opdat hun collega’s (zie punt 2) hun ding dan kunnen gaan doen…
  2. fytofarmaceutisch extraheerder en conserveerder van de aan de plant onttrokken actieve inhoudsstoffen op basis van allerlei af te wegen parameters inzake optimaal behoud van die actieve inhoudsstoffen zonder deze te beschadigen en/of te wijzigen
  3. fytofarmaceutisch ‘bereider’ van afgewerkte en/of halfafgewerkte producten – tewerkgesteld in een bedrijf dat over een fytomiddelen-bereidingsvergunning beschikt – en die enkel en alleen – business-to-businness – aan de apotheken zullen kunnen leveren die deze bereidingen dan finaal kunnen afleveren aan de patienten als fytofarmaceuticals en/of parafarmaceuticals, met alle benodigde professionele communictatie dewelke bij deze overhandiging dient te worden gesteld (en ev. terugbetaalbaar gemaakt)…
  4. de herborist-documentalist cultuurliefhebber die met passie en liefde de geschiedenis kent van het herboristen-, artsenij- en apothekerij-beroep – vooral wat betreft hun gebruik van planten – en die terdege ook kennis heeft van het gebruik van medicinale planten door sjamanen/medicijnmannen/vrouwen en die oog heeft hoe de dieren zichzelf genezen met planten en die mét respect voor de plant en de mens het onderscheid weet te maken tussen oordeelkundigheid en vakbekwaamheid enerzijds en lichtzinnigheid en onverantwoord charlatanisme anderzijds. En als je het echt meent daarin dan studeer je bvb. antropologie én dan ga je – in het spoor van de aanbevelingen diensaangaande van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO – op zoek naar écht wel verdedigbare pistes waarin de medicinale plant écht aan betekenis kan en mag en zelfs moet winnen en vooral dan op plaatsen op deze wereld waar de mensen zich geen allopatische geneesmiddelen kunnen betalen. Er zal meer onderzoek moeten gedaan worden naar de effectiviteit, veiligheid en medisch-vakbekwame toepassing van de talrijke trigger-werkingen van (medicinale) planten op het fysiologische lichaam van mens en dier.

  De “schimmige grijze zone, potentieel of vaak écht wel grensoverschrijdende herborist” in het rijke westen met haar vele beschavingsziekten en die vanachter de struiken zijn/haar ding doet en binnenmonds-stiekem of zelfs luidruchtig (zelfs via internet en fora) allerlei medische claims doet en zo nu en dan een ‘potje’ verhandelt (dat niemand mag gezien hebben) behoort dan tot het verleden.

  “Maak van jouw voeding jouw ‘medicijn’ ” is een adagium van Hippocrates dat voor gevaloriseerde herboristen evenwel een nieuw optie aanbiedt. Hou dus de mensen gezonde (en intussen ziekgeworden medemens) zo gezond mogelijk door met vooral alleen nog eetbare planten en vruchten (ook de ‘vergeten groeten’ en de exotische groenten, specerijen en vruchten)- cfr. plantenlijsten II en III – en hun primaire en secundaire metabolieten zo oordeelkundig mogelijk goede adviezen te verstrekken in een bijhorende rol van “gezondheidscoach” dat ansich een bijkomend nieuw vak is dat zich dient te profileren.

  En doe zulks steeds in overleg met artsen en liefst van onder het dak van een arts (letterlijk dan).

  Een professioneel herbroist erkent zijn beperkingen en weet dat hij/zij – samenwerkend met anderen en dus door hun expertises verrijkt – de hulpbehoevende medemense-patient een betere dienst kan verlenen.

  Het non-gevaloriseerd herborisme – zoals zich dat vandaag nog veel te veel presenteert – sluimert teveel en al veel te lang binnen een soort hobbyisme dat niet de juiste attitude is van een gezondheidswerker.

  Met deze tekst licht ik eventjes het tipje van de sluier voor wat betreft de toekomstmogelijkheden van de gevaloriseerde herborist die zichzelf professioneel bekwamen wilt, in de hoop op een finale honorering dito ‘erkenning’ vanuit hogerhand.

  We moeten bruggen bouwen.

  Intussen blijf ik helemaal ook openstaan voor de minder Cartesiaanse en dus minder reductionistische en ‘holistische’ invalshoeken maar dan wél vooreerst inpasbaar gemaakt – met wegingscoefficienten van belangrijkheid – naast het cartesiaans-reductionitische.

  Het is niet “of/of” maar veel eerder “én/én” en blijkbaar zijn er velen die zich nog steeds niet kunnen vinden in het paradigma van de eclectius.

  De epi-synthetici waren eclectici avant-la-lettre. Die werden in hun tijd – door de pletwals van de twee overheersende medische en algemeen cultureel-filosofische scholen (die beiden alhoog van de toren bliezen) – uit het zicht van de geschiedenis gehouden.

  JS houdt deze oude vete van beide scholen blijkbaar gloedwarm.

  Het is – wat mij betreft dan – veel beter om over de hete brij te stappen en het te laten voor wat het is.

  Het wordt hoog tijd dat de intrinsieke rijkdommen van de Oude én de Nieuwe Wereld elkaar eens gaan omarmen i.p.v. elkaar steeds naar het leven te staan.

  Nemo XENO

 6. In feite helemaal eens met Nemo Xeno, beste Johan.O.K:
  akkoord aangaande de kritische zin t/o de gevestigde farmaceutisch industrie & lobby versus de menselijke ‘ zelfredzaamheid’ , maar het gaat er om dat een ziekteverzekering zo efficiënt mogelijk draait en aldus is een terugbetaling (sponsoring dus) van b.b. homeopathische middelen totale onzin. Zoals ook sommige reguliere medicaties bv bij de griepvirus : men is er al na twee weken vanaf, zonder medicatie ‘ pas na 14 dagen ‘…Enne waarom moet ik als patient aanhoren als TV-boodschap dat antibiotica niet helpt tegen (griep)virussen. Dat moet ik niet aan de arts gaan vertellen maar hij/zij aan mij, die hebben er trouwens voor gestudeerd !
  Soit: als natuurgeneeswijze wordt gesubsidieerd, dan kan je er ineens ook oorkaarsen en gewijd water bijnemen…

 7. Jan Braeken

  Schitterend stuk over naar mijn mening zeer filosofische, existentiële vragen in de ware zin van het woord, die in feite elke dag, op leven en dood, impliciet aan iedereen gesteld worden : wat is gezondheid en wat is ziekte, waarom worden we (soms dodelijk) ziek en hoe kunnen wij (onszelf) genezen, en moeten we deze soms zelfs levensbedreigende vragen en hun bijbehorende ziekte- en/of gezondheidstoestand overlaten aan medici, aan homeopaten, aan nog andere (alternatieve) genezers of enkel aan onszelf ?

  Ikzelf kies reeds jaren voor de (moeilijkste ?) weg van de zelfgenezing, de eigen geneesheer (in alle domeinen) zijn en worden, en het overwinnen van de angst voor ziekte. Af en toe met redelijk succes, zo voel ik. Het alternatief van het snelle pilletje voor alle kwalen, inclusief eventueel een tragere homeopatische behandeling, is voor mij slechts het ontwijken, eindeloos negeren of vluchten van het eindeloze persoonlijke leerprocers dat de afwisseling van gezondheid en ziekte is.

  Verder ben ik akkoord : geen enkele tak van de wetenschap is zo doordrenkt van bedrog, leugens en corruptie als de medische, en de weinige echte genezingen op lange termijn die zij kan voorleggen zijn slechts het resultaat van het werk van de lerende zieke zelf, samen met dat van zijn/haar zorgzame omgeving. Goedgelovige zielen die blind en doof blijven geloven in het valse sprookje van de moderne geneeskunde wacht slechts een slepende farmaceutische aftakeling die eindigt in een zinloze dood.
  Tot daar mijn mening. En zelfs dit is een reductionistische toevoeging.

  JB

  • Als jouw stuk en dat van Sanctorum mij anders al een ding duidelijk maken, dan is het wel hoe waardeloos de Filosofie eigenlijk is. Ondertussen nog eens wat Freudiaanse thema’s erbij gooien (alsof dàt wetenschap is)? ‘Cultuurfilosoof’? Allez verrooit!

   De medische wereld zal hoe langer hoe meer weten en kunnen en dat zal de doodsteek betekenen voor de “alternatieve” geneeskunde (Die resultaten zullen meer mensen overtuigen dan alle pogingen van Skepp-achtige organisaties). Niemand die het dan nog in zijn hoofd zal halen de evidence-based medicine de rug toe te keren ten voordele van het alternatief. Allopathie? kom kom! Wat een denigrerend woord! Alsof de homeopathie het centrum van de geneeskundige wereld is, en al de rest dan maar een naam moet krijgen die daar aan moet doen herinneren.

   Ik denk bij dit soort stukken van Sanctorum altijd weer terug aan de commentaar van Luc Bonneux op https://visionairbelgie.wordpress.com/2007/10/12/darwin/#comment-9996 (toen ging het over de evolutietheorie): “Leuk geschreven, maar het zou een forse exercitie zijn om alle denkfouten uit deze tekst te vissen, de vele karikaturen, de overdrijvingen, de strooen man argumenten, de non sequiturs en het fundamentele onbegrip over de evolutietheorie. Het is gemakkelijk intellectueel hooliganisme.”

   Wovon man nicht sprechen kann…

   • Jan Braeken

    Beste Bart,

    Ik apprecieer uw mening. De waardeloze filosofie die u noemde heeft u echter naar dit forum gelokt, en u neemt er met veel gevoel aan deel. Als ernstig denker hoop ik van u een kleine toegeving dat dit in tegenspraak is met uw waardeoordeel.

    Aansluitend verwacht de oneindige geest van de filosofie van u zeer degelijke en grondig uitgewerkte argumenten voor uw stellingen, met deugdelijke voorbeelden uit de praktijk. In dat verband staan de zogenaamde “bewijzen” in de filosofie als concept op zich voortdurend ter discussie zoals u weet, net zoals de fundamentele vraag of de onderhavige concepten gezondheid en ziekte zuiver filosofische onderwerpen zijn zoals ik opperde (hetgeen voor mij alleszins zuivere logica is en blijft, want het gaat over leven, sterven, “zijn” dus ook, en de manier waarop : typisch filosofische onderwerpen). Mijns inziens heeft het geen zin deze moeilijke kwesties te ontwijken door er snel de waarde van te ontnemen. Nog minder zinvol lijkt mij om vervolgens de bijzonder korte termijn van “genezen zijn” waar velen samen met hun beperkte opvattingen over de moderne geneeskunde zo mee zwaaien om haar bijzonder twijfelachtige successen te cultiveren, disproportioneel uit te vergroten en te universaliseren tot “eeuwig genezen”. De praktijk ziet er heel anders uit, en de genezenen zullen u niet onmiddellijk opbellen als ze opnieuw ziek zijn. Ziekte na een “genezing” is en blijft een taboe, vooral in de farmageneeskunde.

    Wat de zogenaamde “evidence-based medicine” betreft, – dezelfde hulpeloze obsessie voor al te gemakkelijke, simplistische, bedrieglijke bewijzen vindt men vandaag in alle andere takken van de wetenschap terug, en ook in de huidige farmapsychiatrie -, is het voor insiders reeds lang bekend dat medische (en andere) zogenaamde “bewijzen” louter om financiële redenen aan de lopende band worden “gefabriceerd”, en dat deze bewijzen niet de waarheid maar geld vertegenwoordigen. Iedereen die een beetje vertrouwd is met de medische terminologie weet dat men met een klein aantal voor de goedgelovige leek haast onbekende woorden, percentages en statistieken alles kan “bewijzen”, omdat die leek zich nooit de moeite doet de onderzoeken, onderzoekers en hun lange opleiding met metersdikke cursussen nauwgezet te controleren op betrouwbaarheid. Geen van hen is betrouwbaar, vooral de opleidingen en cursussen niet (daar begint dus al het bedrog). Louter betrouwen op het “gezag” van personen, gevestigde onderzoeksinstituten, “lange” opleidingen en glinsterende diploma’s, universiteiten of medische tijdschriften is geen bewijs van de waarheid ; het is een bewijs van lichtzinnige, goedkope goedgelovigheid, en in vele gevallen van bijgeloof.

    Misschien is het u nog niet bekend dat vooral de hele farmaindustrie leeft van het placebo-effect, niet alleen de alternatieve sector. Louter Big Pharma maakt zich schuldig aan de wrede, in mijn ogen onmenselijke dierproeven, en de resultaten van die dierproeven zijn in de meeste gevallen vervalst. Soms zijn ze ronduit waardeloos omdat de experimenten mislukken, maar worden ze desondanks toch mee in het eindresultaat opgenomen na een lichte “aanpassing”. Ik hoop dat u ooit eens persoonlijk met een kritische en open onderzoeker van dergelijke labo’s spreekt. Desondanks de loftrompet blazen voor de neoliberale farmageneeskunde is blind voorbij gaan aan ontelbare kritische artikelen daarover op duizenden websites – NaturalNews is er één van -, aan ontelbare degelijk boeken die de duistere kanten van die geneeskunde aan het licht brengen – zie bijvoorbeeld het boek “Monsanto” van M.M. Robin. Dat is niet ernstig.

    Tot slot voorlopig, vond ik uw eindcitaat van Wittgenstein eveneens in tegenspraak met uw aversie voor filosofie. Deze grootmeester was en is nog steeds een rasechte filosoof.

    JB

 8. Luc Verbeke

  Het artikel van Johan Sanctorum maakt blijkbaar zeer uiteenlopende, extreme reacties los. Als knuppel in het hoenderhok kan dat tellen.
  Wat me zeer verontrust, is het hatelijk karakter van de reacties tegen. Sanctorum wordt er gemakshalve gedegradeerd tot amateurfilosoof en “intellectuele hooligan”, en dat is hij natuurlijk niet. Dat is echt wild natrappen. Het is nu eenmaal niet makkelijk om tegen de stroom in te gaan.
  Evenzeer vermoed ik bepaalde corporatistische reflexen, zoals bij die apotheker die zich verbergt onder de naam “Nemo Xeno”, om dan ellenlange vertogen ten beste te geven die kant noch wal raken. Ook elders op deze blog.
  Vooral deze passage sprak me in het artikel van Sanctorum zeer aan, en dat lijkt me toch een genuanceerd en doordacht standpunt, “eclectisch” zelfs, om de woorden te gebruiken van die Nemo-kritikaster:

  “Ten gronde ben ik ervan overtuigd dat iedereen zijn eigen geneeskunde moet zoeken. Hegemonieën en zelfverklaarde monopolies zijn nooit goed. Er bestaan niet één geneeskunde, al zouden de Orde en pharma.be natuurlijk willen van wel. Ik ben absoluut ongelovig, maar acht het bijvoorbeeld mogelijk dat zieken in Lourdes genezen, vanwege de religieuze affiniteit met die plek. Ik denk niet dat alle homeopathische middelen werken, maar dat doen de allopathische (dus klassieke) pillen ook niet altijd.”

  Enfin, blijkbaar heeft het stuk van Sanctorum wel op sommige lange tenen getrapt. Dit artikel ging m.i. dan ook niet echt over het al dan niet terugbetalen van homeopathie e.d., maar, veel fundamenteler, over de machtsstrijd die zich onderhuids afspeelt tussen wetenschap en heterodoxie, cultuur en tegencultuur. En die strijd is, sorry mijnheer Bart, inderdaad al eeuwen oud. Ach, het is nu zelfs bon ton om Freud een charlatan te noemen. Sanctorum bevindt zich in goed gezelschap…

  • “Het artikel van Johan Sanctorum maakt blijkbaar zeer uiteenlopende, extreme reacties los. Als knuppel in het hoenderhok kan dat tellen.”

   Zo is het makkelijk natuurlijk: alle negatieve commentaren hebben het gewoon moeilijk om de boodschap van Sanctorum, die uiteraard gelijk heeft, te aanvaarden.

   Als er iets is dat mij aan het stuk stoort, dan wel dat het van geen hogere kwaliteit is dan de gemiddelde (bedenkelijke) reactie die men recent kon aantreffen bij de krantenberichten over het niet werkzaam zijn van homeopathie. (Standaard; Knack; Dewereldmorgen. Vooral het artikel op deze laatste site lijkt me de moeite van het lezen waard, aangezien het wat vroeger verschenen is dan de artikels in de andere kranten, én afkomstig is van Dirk van Duppen, die je moeilijk een voorstander van de ‘commercialisering van de gezondheidszorg’ kunt noemen: http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/05/06/homeopathie-bekocht-behandeld-een-interview-met-dirk-van-duppen )

  • Overigens, of Freud een charlatan was, weet ik niet. Dat hij veelal ‘fout’ was/is, is voor mij al genoeg. (Ik zal niet ontkennen dat sommige mensen Freuds ideeën aanvallen als kwamen ze van iemand die vandaag leefde en die dat soort dingen vandaag zou beweren. Dat Freud ‘toen’ die ideeën had, dat is één zaak. Dat er vandààg zoveel mensen zijn die nog altijd hoog oplopen met Freud, dàt is de tragedie. Ik heb meer problemen met de (neo-)Freudianen dan met Freud)

 9. Nemo Xeno

  @ Luc Verbeke

  “om de woorden te gebruiken van die Nemo-kritikaster” :

  Eerst en vooral ben ik aspirant-apotheekassistent én herborist. Ik ben ooit natuurgeneeskunde beginnen studeren – en ik ben ervaringsdeskundige in een welbepaalde chronische ziekte (en weet wat zowel de reguliere als de ‘alternatieven’ te bieden hebben) maar heb die opleiding gestaakt omwille van teveel ‘kwak’. Jammer van al die kwak want er waren ook heel goede en waardevolle bijdragen die deze mensen leverden : gezonde voeding, voedselcombinaties, dermasegmentale reflexologie, … Maar plots haalt men daar van alles bij om de studiecurriculum wat meer ‘sing’ te willen geven of omdat vooral de lesgevers hier baadt bij hebben. het onderwijs wordt dan een doel op zich voor diegenen die daardoor gebaad worden. Welnu, met al dat bijsleuren van kwak haalt men nu ook nét het waardevolle naar onder of stelt men zulks in een bedenkelijk daglicht… Heel jammer vind ik dat.

  U moet echt het onderscheid nog leren maken tussen positieve en negatieve kritiek. ‘Kritikaster’ : hoe haalt u het zich in uw hoofd? Mijn bijdragen zijn steeds kritisch-constructief en richten zich niet tegen bepaalde personen. Mijn advies naar JS is eerder van dien aard dat hij zich beter totaal zelfstandig opstelt. Dat is een suggestie waarvan hij zelf profijt kan halen.

  U “verkettert” me tot een exponent van die grote boze wolf ‘de farmaceutische industrie’ en wordt dan blind voor het feit dat ik ook voor herborist studeer. U degradeert me enkel tot één hokje waar u me wenst mee te identificeren. Tja, dat is nu eenmaal het gevaar dat men loopt als men een echte eclecticus is m.a.w. iemand die naar het goede in alles en bij allen peilt en dan wordt men steeds gezien als een exponent van de ‘tegenpartij’, van de ‘vijand’, zeg maar… want je durft dan ook goede dingen te zeggen over ‘de boze wolf’…

  Ik ben dat soort van catalogisering heel mijn leven al gewoon. Jullie leven bij de gratie van de polarisering en het bruggenbouwerschap is jullie totaal vreemd omdat jullie alleen maar het ‘goede’ zien in de eigen groep en zich doodstaren in het ‘slechte’ bij de tegenpartij. Ja, dit is de ‘dood’ van elke beschaving.

  Ik ben voor een coherent samengaan van de reguliere en complementaire geneeswijzen en besef heel goed dat dit voor polariseer-mensen nu net ‘een brug te ver is’.

  U ziet spoken, m’n beste. U moet eens leren lezen wat er staat, ook in mijn andere bijdragen op deze blog en op andere blogs. Ik degradeer JS niet tot wat anderen in deze blog misschien zeggen. Iedreen is verantwoordelijk voor de eigen woorden en daden.

  Ik ben niet onverwijld zomaar een advocaat van de ene of de andere groep. Blijkbaar verdragen bepaalde mensen nu eenmaal helemaal geen kritiek op de eigen (pear)groep. Tja : dat is hun probleem.

  De uitwerking voor het toekomstig beroep van herborist is heel weloverwogen én het zal de herborist alleen maar helpen om zich uit een grijze zone te begeven.

  ‘Ellange vertogen die kant noch wal raken’… Het snijdt hout en het kan de toets van de echte kritiek heus wel aan.

  Voor alle complementaire behandelingswijzen kan men zo een werkwijze gaan hanteren maar hier wringt waarschijnlijk het schoentje… Dat wil zeggen dat bepaalde lieden niet zomaar overal en altijd hun goesting kunnen gaan doen.

  In wat voelt u zich nu precies zo aangevallen? Weerleg punt na punt wat u tegen al mijn standpunten hebt in te brengen… Uw kritiek geraakt niet verder dan het ventilleren van ongenoegens in de zin van ‘kritikaster’, ‘ellenlange vertogen die kant noch wal raken’. Dat is typisch voor mensen die geen rationeel weerwerk kunnen geven.

  Ik wens een brug te bouwen tussen de rijke inzichten van de Oude Wereld en die van de Nieuwe Wereld… of bent u zelf zo sectair dat het ‘geluk’ enkel maar vanuit één vat komt?

  De waarlijke eclecticus gaat op zoek naar de echte schatten in alle culturen en in alle tijden…

  Bent u wel in staat om het ‘onderscheid der dingen’ te maken, m’n beste?

 10. Werner Van Echelpoel

  Ik ben akkoord met Luc V. dat sommige reacties echt beneden alle peil zijn. Sommige mensen hebben blijkbaar ook moeite om de teksten van Sanctorum (die zich ook niet altijd op de eenvoudigste manier uitdrukt)te lezen zoals het er staat.
  Eén voorbeeld van onze eclectische “bruggenbouwer”, het pseudoniem Xeno: daar waar deze replikeert met de zin “Het is niet “of/of” maar veel eerder “én/én”, las ik eigenlijk letterlijk hetzelfde bij Sanctorum, die, ik citeer, “…de disjunctieve rivaliteitslogica (of/of, nooit en/en)…” aanklaagt.
  Xeno aapt stellingen na, en gebruikt ze als zijn eigen vondsten in een zogenaamde kritiek. Il faut le faire.
  En het klopt dat die terugbetalingskwestie in het artikel van Sanctorum maar bijzaak is. Hij wil polariseren tussen klassieke, als “mannelijk” betitelde geneeskunde, en de alternatieve “vrouwelijke” traditie. En dat vind ik een pertinente polarisatie, die ook veel duidelijk maakt wat nu gebeurt.

 11. huber van Lier

  Sinds de ontdekking van de spiegelneuronen door profs van de universiteit van Parma zou men stilaan moeten beginnen begrijpen dat er geen objectieve standpunten bestaan. De emotie stuurt onze waarneming,wat vroeger ook al werd verondersteld, maar nu wetenschappelijk aantoonbaar is. Ook mijn standpunt ontsnapt daar niet aan. Ik voel me niet geroepen om hier standpunten pro homeopatie te gaan innemen, maar ik raad toch menigeen aan het boek van dr.Annik Mollen te lezen:Polariteits en informatie geneeskunde uitgegeven door Garant. Er schijnen zich twee soorten geneeskunde te gaan ontwikkelen.Maar wat mij stoort is het valsspelen van de farmaceutische industrie. Ze mag van mij gerust haar werk blijven doen, want tot nu toe dragen we er nog de vruchten van, maar het is een economische tak geworden, die alle andere denkbeelden omwille van het winstapect, wat ermee verbonden is, wil smoren. En dat mag niet.Ook een interessant boek is: De cholesterolhype van de Engelse carioloog Malcom Kendrick. De farmaceutische industrie wilde in Engeland statines tegen cholesterol in het leidingwater doen, hoewel nooit onderzocht was wat de reactie zou zijn bij zwangere vrouwen en de gevolgen voor sommige mensen hun hart.Ook de orthomoleculaire geneeskunde, met als grondlegger nobelprijswinnaar Linus Pauling wordt als onwetenschappelijk naar het verdomhoekje verwezen, want ook daar kan men geen winst mee maken. Is het niet opmerkelijk dat een farmaciegigant in de V.S.de vitamine C trachtte te patenteren? Gelukkig is men daarin niet geslaagd.Er wordt dus valsgespeeld. In het kenniscentrum voor gezondheidszorg zetelt niet alleen de adviseur van de farmaceutische nijverheid maar ook geneesheren als Moens en Deblock, deze laatste is volksvertegenwoordiger van de VLD, en juichte het rapport in de kamer toe. De vrijheid moet sneuvelen als er geld meegemoeid is. Ik vraag me zelfs af of er een autoriteit van de holistische benadering van de mens wel zitting heeft in het gezondheidscentrum. Ik ben niet blind voor misbruiken in het alternatieve circuit. Er zijn overal misbruiken en een diploma van medicus of paramedicus zou allicht een verbetering inhouden naar patienten toe. Dat is dan ook wellicht het enige, hoewel geneesheren vanaf het begin van hun opleiding gehersenpoeld worden om toch maar zeker in de sporen van de alleenzaligmakende farmaceutische nijverheid te lopen.Het mag zelfs een wonder heten dat sommige geneesheren,ook de wetenschappelijke publicaties lezen, die niet altijd de geneesmiddelenindustrie gelijk geven. Ook in het Europese parlement heeft de farma-industrie haar slag thuisgehaald, want de voorwaarden om nog alternatieve zaken op de markt te brengen zijn zo hoog gesteld, dat waarschijnlijk op een kleine uitzondering na, alleen de grote fabrikanten zullen overblijven. Alle concurrentie verdwijnt dus.

 12. Nemo Xeno

  @ Werner Van Echelpoel

  Denkt u nu werkelijk dat JS de enige is die visies heeft en dat iedereen dan schatplichtig jegens hem het hoofd te buigen heeft?

  Gaan we het eens hebben over de Roomse kerk en over datgene dat kristenheid wordt genoemd?

  Het “én-én” is – zolang ik al leef – gewoon ook ‘mijn ding’ waarmee ik niet beweer dat anderen dat ook niet al heel lang betrachten.

  We leren constant van elkaar…

  ‘Synchroniteit’ heet dat!

  Finaal zijn we allemaal kinderen van onze tijd, met denkbeelden, visies, opinies die vrijelijk overal rondcirculeren en die we her en der oppikken en waar elkeen ‘zijn ding’ mee doet.

  Finaal doet JS dat ook, waar ansich niets verkeerd aan is…

  JS floreert op de moerasgronden van de polariteiten. Dat is zijn goed recht.

  Nog lang vóór ik van JS had gehoord was die eclectische ‘én-én’-visie als iets dat me op het lijf geschreven staat…

  Bent u wel in staat dé boodschap die ik maak te lezen zoals ze er staat? Dat gaat over praktische en eclectische oplossingen voor heel precieze zaken zoals bvb. het herboristenberoep. Biedt JS die ooit wel aan? Misschien wel maar dan op zijn manier en dan alleen voor een heel select publiek die zijn wetenschappelijk taalregister dito zijn daardoor ipso facto geheimtaal al begrijpt… Ik ken al die filosofieen niet en dus niet indirecte allussies die hierbij zouden gemaakt worden…

  Ik heb meer iets aan pragmatische oplossingen ipv aan onderhuidse enigmatische filosofische bespiegelingen waarmee ‘filosofen onder elkaar’ zich goed bij voelen (zoals theologen dat ook al doen, allemaal ergens de gevangenen van de ivoren toren waar ik ook inzit : ik maak me hieromtrent geen illussies).

  Tjonge : wat een vooringenomen dovemansgesprek…

  “Il faut le faire” : dat is enkel uw beperkende interpretatie van de ‘feiten’… Ik ben niet thuis in al die filosofische scholen en u doet dus alsof ik ‘zijn onderliggende boodschappen’ al zou begrepen hebben en dus plots het ‘én-én’ zou zijn gaan uitvinden en voorstellen alsof het ‘van mij komt’…

  Oordeel mij maar. Ik beoordeel u niet.

 13. Nemo Xeno

  @ Hubert Van Lier

  Volkomen mee eens!

  Naast het reguliere binnen het huidige machts-paradigma zijn er andere paradigma’s met hun eigen visies op mens-zijn, gezond-zijn, ziek-zijn… en wat hierin ‘genezend’ kan of mag worden genoemd…

  Voor de herborist kies ik ook voor een perimedisering of paramedisering van het beroep en dit terwijl er een resem van mogelijkheden braak blijft liggen waarop de anders-paradigmatische herborist kan gaan ‘floreren’.

  Finaal is blogschrijven ergens té polariserend. Ik opteer in feite veel liever om te vertrekken vanuit een visie dat in zijn geheelheid vooreerst in een boek werd ontvouwen en waarbij dan van de bloglezer veronderstelt mag worden dat hij intussen wel al het totaalbeeld kent van waaruit blogteksten worden geschreven.

  Wat ik geschreven heb over de herborist is slechts het reguliere deel van het verhaal.

  Waarschijnlijk zet dàt nu net wat kwaad bloed omdat jullie het totaalbeeld niet hebben dat ik intussen wel in mijn geest vóór ogen hou.

 14. Marianne vd S.

  Totaalbeeld?
  In het geval van Nemo-de-onbekende kunnen we misschien beter spreken van een farma-digma. 🙂
  Een “mol”, gestuurd door de sector?

 15. Marcel Van Lysebetten

  Wat wordt hier toch “geleerd” gedaan.
  De boodschap van JS is eenvoudig samen te vatten als een (zeer terechte !) kruistocht tegen de ver-economi-sering van de gezondheidszorg.
  De ‘(be)zorg(dheid)-voor-onze-gezondheid’ die gezagsdragers in de mond nemen gaat niet verder dan ‘verkiezingen’, ‘budgetten’, ‘gezondheid van de overheidsfinanciën’ en belastbare winstmarges van de hele farma-ketting.
  En ja, JS doet er goed aan de ‘filosofie’ er bij te halen, maar afwijkend van zijn gewoonte is hij daarin vandaag veel te beheerst.
  Al gehoord van duizenden jaren oude Chinese Geneeswijzen?
  Al gehoord van ‘Comparatieve filosofie’ van Ulrich Libbrecht?

  En dan is er de aspirant-apotheekassistent-annex-herborist in het publiek die zonder schroom , zij het met een onnodig hoge tsunami aan woorden, zichzelf en passant tot bruggenbouwer promoveert.
  Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat die meneer vergeet dat elke brug nutteloos en zelfs heel gevaarlijk blijft als ze niet op stevig pijlers staat.
  Wat hier totaal ontbreekt is een mens- en wereldbeeld als fundament.

 16. Nemo Xeno

  Een “mol” gestuurd door…

  … ik zal het zelf maar invullen : door “zichzelf…” in een hol van mensen die alleen zichzelf kennen en die niet eclectisch kunnen schouwen maar overal schimmen en spoken zien…

  Denkt u nu dat ik in deze kleine blog-ruimte een geheel eigen wereld- en mensbeeld ga ontvouwen :

  ach misschien proberen we het toch even :
  1. een deep ecology-christian anarchist die beseft dat die Jezus-figuur – na lichamelijke te zijn vermoord geworden amper 300 jaar later geestelijk uitgehold en vermoord werd door een Roomse kerk –
  en die vindt dat
  2. in naturopathische scholen een Hippocrates best ook wel eens door niet-Oud-Griekse culturen kan geflankeerd worden (en dat de ‘blanke man’ in feite afstamt van één en dezelfde Afrikaanse vrouw : oei, dat gaat pijn doen!)
  3. en dat het leven één grootse astrale reis is in en doorheen een mens die niet alleen bestaat uit een fysisch lichaam maar uit ook nog veel meer ‘lichamen’ die in harmonie dienen te worden gehouden : etherisch, psychologisch, ecologisch, astraal … The sky is the limit…

  De reguliere geneeskunde werkt enkel maar met het fysische lichaam en verontachtzaamt veel te gemakkelijk én de waarlijke profylactie voor datzelfde fysische lichaam maar ook de andere gelaagdheden-lichamen…

  Ach, ik zou urenlang kunnen voortgaan. In feite kunnen jullie het allemaal lezen door deze Niemandal dicit Nemo en Vreemdeling dixt Xeno in te typen in een WWW-zoekmachine. Ik ga me immers niet ellang blijven herhalen. Zoekt u mijn wereld- en mensbeeld? Wel zoek het daar. Of neem eens een kijkje op Avatar Movie Review…

  Jullie zien dus spoken en zijn zelf nu ergens met een ‘heksenjacht’ bezig op een persoon waar julllie geen jota van begrijpen. Ja, in jullie samenleving wil ik niet wakker worden want ik vrees dat het aldaar ook zal zijn en wezen : een bergenhoge brandstapel.

  Ikzelf ben vijf jaar na elkaar te voet naar Santiago de Compostela getrokken, en ben heel vertrouwd met wat de officiele geneeskunde ‘pseudowetenschap’ zou gaan noemen en wat ik niet steeds zomaar totaal deel met hen want er is ook veel waardevols in te bespeuren, en ik ben vriend met natuurvolkeren en sjamanen… en die de geneeskracht van de planten voor dieren – die weten hoe ze hun kruid kunnen vinden – nooit verontachtzaamt…

  Een mol van ‘de farmaceutische industrie’… Hahahaha… Hebben jullie niet meer spirit om het echte debat te durven voeren?

  Maar ja : ‘het al te snel op het paard zittend’ Vlaanderen wilt gezien hebben wat het wilt gezien hebben : een ‘mol’, een ‘annex-herborist’… iemand waarover ze menen al te gemakkelijk direct te kunnen gaan zegevieren…

  Ik ben een einselganger, een duikboot, ja een “Nemo” in dienst van een wereld die ikzelf echt wel de moeite waard vindt.

  Bij jullie is het blijkbaar allemaal al heel snel een tsunami van woorden… Noem het liever ‘onwetendheid van jullie kant’!

  En wat is jullie wereldbeeld? DAT ZOU PAS ECHT VERHELDEREND ZIJN! Het ‘Niets’ wat ik in ‘de zesde extisie’ heb beschreven met finaal het cryptonazisme – de wet van de sterkste volgens de wetten van die alheilige ‘natuur’?

  In wat voelen jullie zich nu allemaal in jullie cu gebeten?

  Ik moet door niemand gestuurd worden om mezelf te kunnen zijn en dat is een meerstromenland in één persoon.

  Als je zelf
  1. duizenden kilometers hebt afgewandeld,
  als je
  2. echt de heksenwaan hebt overleefd van iemand die al zijn bezittingen is kwijtgeraakt door de onmetelijke onwetendheid en vooringenomenheid van mensen,
  als je zelf
  3. ooit gedrogeerd bent geworden en een schijnexecutie hebt overleefd

  dan bent u misschien mijn gesprekspartner.

  Zoniet : ‘leven en laten leven’, niet?

  Of is dat nu net teveel gevraagd?

 17. Nemo Xeno

  Alle schrijf- en dt-fouten krijgen jullie er gratis bij.
  Dan toch iets waarachter jullie zich kunnen verschansen.

  Want niemand durft het inhoudelijke debat aan te gaan over datgene dat ik in deze blog heb voorgesteld… Raar, he!

  “Mol van”, “annex herborist”, “gewauwel dat kant noch wal raakt”, “…” (vol jullie eigen “nonsense verdachtmakingen” maar aan… Het lijkt wel het taaltje van een welbepaalde – altijd steeds verdachtmakende – partij…

  Het zegt niets over mij maar alles over jullie.

 18. Nemo Xeno

  Nog steeds niet bekomen van Plan X en van Plan U?
  Dat getuigt waarlijk van een mens- én wereldbeeld!

  Maar ja, dat wordt liever ook “gecensureerd” in en door een Vlaanderen dat vaak de mond vol heeft van ‘censuur’.

  Ik ga sereen verder werken aan dat “Plan U” en aan meerdere scenario’s voor verschillende complementaire zorgverleners die zowel én ‘geregeld’ willen werken in het huidige bestek én toch de spirit blijven behouden om persoonlijk én terzelfdertijd echt wel vanuit een anders-paradigma zichzelf en hun wereld te doen gestalten.

  Tussen de wtee worden bruggen gebouwd met goede peilers. Maar blijkbaar zijn er die deze peilers zo snel mogelijk weg willen…

  Love it or leave it.

  Finaal moet JS het ook stellen met een eigen groep van vurige aanhangers en sympathisanten waarbij de spionkop ervan zichzelf weet op te trommelen als de – door henzelf tot ‘vijand’ verklaarde – in zicht komt.

  Arm en oerdom Vlaanderen!

  Ik ga dit soort van polariserende websites – die geeneens de spirit hebben om een transparante blauwdruk aan te bieden omtrent datgene waar ze wel voor staan en gaan – voorgoed verlaten.

  Fora zijn vaak – jammer genoeg – niets meer dan ruimten voor bittere gal-spuwende mensen die ik al heel mijn leven lang ben tegengekomen.

  Het wordt tijd om echte begeesterende ruimten te gaan opzoeken.

 19. Nemo Xeno

  Van heksenjacht tot pharma.be tot… heksenjacht!

 20. Het zal voor JS ook wel duidelijk zijn dat homeopathie nonsens is. De terugbetaling ervan is zelfs méér dan nonsens. Het sponsort een parallel circuit in de klauwen een klein groepje die-hards en jongens die vooral één doel hebben snel steenrijk worden zonder iets anders te moeten presteren dan etiketten te kleven.

  Het heeft niets te maken met traditionele geneeskunde en ook absoluut niets met kruidengeneeskunde. Hopelijk worden de commentaren van Nemo Xeno onbevooroordeeld en objectief gelezen.
  Kruidengeneeskunde kan dan al gevaarlijk zijn en homeopathie helemaal niet. Dat is uitsluitend te wijten aan het feit dat het laatste pure oplichting is en kruidengeneeskunde reeds duizenden jaren beoefend wordt dat helemaal niet is.

  De conclusie van JS dat “planetaire impact die fataal ontspoort en dat Fukushima is er het voorlopig dieptepunt van is” is mijns inziens niet alleen een uiting van een algemeen gevoel van cultuurpessimisme dat voorbij gaat aan de brutale realiteit dat de ontsporing van Fukushima helemaal niets met wetenschap en bijna niets met technologie te maken heeft.
  Het heeft alles te maken met de lieden die een veel te goedkope en bovendien verkeerde locatie uitkozen en de politici die een bouwvergunning toekenden om een kerncentrale te bouwen aan de kust van de verkeerde kant van Honsu.

  Zo eenvoudig is het. Meer was er niet aan de hand. Als er dan al een planetaire impact zou zijn die fataal ontspoort is, dan is het 100 % zeker een impact die het gevolg is van menselijke domheid en gebrek aan normbesef, resp. al dan niet ambtelijke en/of politieke corruptie.

  U mag kiezen. Meer was er niet aan de hand.

 21. Nemo Xeno

  En – o ja – het belangrijkse was ik vergeten te vermelden (omdat dit intussen allang een tweede natuur is in mij)

  als je zelf
  4. chronisch ziek bent (geweest) en finaal door de reguliere geneeskunde bent gered geworden zonder het verontachtzamen van het waarlijke ‘goede’ bij de complementaire hulpverleners die COMPLEMENTAIR werken

  dan kunnen we misschien ooit eens sereen een gesprek gaan voeren dat een gesprek is.

  Ik slinger JS geen hatelijkheden toe. Lees heel deze gehele reactieketen nog eens heel goed en aandachtig en ontdek hoe jullie diegenen zijn die met de verdachtmakingen en dé modder smijten.

  Kunnen jullie wel lezen wat er staat?

 22. Marianne vd S.

  Hé, mijnheer Nemo, ben je nu nog niet weg?
  Ik dacht dat je deze “polariserende website” ging verlaten.

 23. Nemo Xeno

  @ lucky9

  Ook mee eens hoewel ik veel eerder een overschakeling op alternatieve energiebronnen gemaakt zie worden.

  Maar de menselijke fouten – waarover u het hebt – zijn wat ze ook zijn.

  De eerlijkheid gebied om correcte informatie te geven en vaak kunnen mensen dat blijkbaar niet.

  En wat ik steeds moeilijk vind is om finaal te weten wat nu de juiste en de misinformatie is : zowel in dit debat over homeopathie als over andere thema’s…

  Elke mastodont doet aan lobbying, zowel ‘de farmaceutische industrie’ als ‘de alternatieve industrie”… Wat is hierin waar én wat is vals of ‘niet helemaal juist’… Wat teert op ‘schijn’, ‘illussie’ en ronduit ‘leugen’?

  En hoe kan je finaal met zoveel ‘zekerheid’ weten dat geponeerde stellingen – door om het even wie voorgesteld – exact en authentiek zijn.

  “Volg het geld” en je weet hoe laat het is… En dat geld “geldt” dus voor beide lobbies…

  In een brochure van een alternatieve genezersschool las ik – als publiciteit om nieuwe leerlingen te lokken – hoeveel geld er wordt uitgetrokken aan het gehele alternatieve genezerscircuit. Dat is geen verzinsel maar direct aantoonbaar. Ik dacht toen direct al : ‘how, is het hen daar ook al allemaal om te doen?’…

  Ik heb heus ook mijn bedenkingen bij de ‘apotheekverkoop’… Laten we een kat een kat noemen…

  Maar is het ‘alternatief’ dan beter?

  Ook bij sjamaanse volkeren moeten kruiden in handen blijven van de sjamanen want dat is geen ‘speelgoed’ voor lichtzinnigen…

  Het getuigt nu net van respect voor de natuur dat je weet waarom planten giftig zijn… Het is een gave om dat te beseffen en een gif om dat te verontachtzamen.

 24. Nemo Xeno

  @ Marianne : Wat zijn uw echte opwerpingen op de stellingen die ik hier geponeerd heb?

  “Vragen of ik nog niet weg ben” is ook weer zoal als ‘het debat uit de weg gaan’

  Lees je wel wat er staat?

 25. Marianne vd S.

  O ja, de specialisten schermen weer zichzelf af.
  Mijn moeder heeft haar hele leven met kruiden gewerkt, en die had het van haar moeder, en die ook…
  en ze hadden helemaal geen “herboristendiploma”. De zgn. “herboristen” zijn er maar nadien gekomen, om het zaakje winstgevend te maken.

 26. Nemo Xeno

  Zijn jullie van dat soort mensen dat gelooft in een typisch Rijk-Westerse versie van het reincarnatie-geloof en waarbij je dan bvb. gelooft dat als je aan de ziekte van Down lijdt dat je dan wel ‘dus genoodzaakt, he” een oorlogsmisdadiger bent geweest in een vorig leven?

  We kiezen onze eigen ouders, nietwaar?

  En als we ziek zijn dan is dat onze eigen schuld?

  Ja, dat soort sfericiteiten voel je wel bij bepaalde alternatieve genezers… Die komen je dan – op de koop toe van alle ellende van het chronisch ziek-zijn – nog eens belasten met zo’n culpabiliteitsbesef. Echt, therapeutisch, hoor!

  Als dat de insteek is voor verdere behandeling dan zou ik zeggen ‘wel bedankt voor de belediging die ik niet moet nemen’…

  Al zelf ooit ernstig ziek geweest, Marianne… of ben je gelukkig kerngezond en denk je dat je hieraan enige verdienste hebt?

  Ik hoop – zonder dat ik je in feite toewens – dat je chronisch ziek wordt en jezelf dan eens tegen komt in zo’n ‘therapeut’…

  Of hanteren jullie allemaal ergens een cryptonazistische peilers-levensideologie waar je lukraak maar mee in het wilde weg schiet, vooral op diegenen die je niet zo graag wilt zien of tot zelfbehoud, de zesde extinsie indachtig…

  Moet ik hier weg, soms?

  Van heksenjacht tot pharma.be… tot heksenjacht!

  Ik ben wel weg… het is me hier te… politiek-bruin.

 27. Nemo Xeno

  @ Marianne : “Maak van jouw voeding (van planten, specerijen en kruiden) jouw medicijn” en tracht hierbij niet met planten te werken die in de vele complexe regelsystemen van het lichaam ontzettende cascades gaan veroorzaken.

  Jullie willen alles. Dat is jullie probleem.

  Ipv te zeggen : we gaan ons vooral met gezondheidspreventie bezighouden. Dat is ook de échte taak van grootmoeders en moeders en -vaders in dit alles.

  Elke restrictie ervaren jullie als een enorme kaakslag. dat is jullie echte probleem.

  U voelt zich bedreigd door de ‘specialisten’ en ook al door de ‘gediplomeerde herboristen’ met dan weerom een stereotype uitlating ‘voor het geld’…
  Dat is heel het probleem.

  DE wereld is groot genoeg, hoor, opdat jullie ook jullie ding kunnen doen… zolang dat jullie maar de waarlijke gevaren ook kunnen inschatten.

  Ken uw plaats, mens… en vooral uw beperkingen!

  In de beperking openbaart zich de kunstenaar.

  Dat is reeds een heel oud adagium.

  Leer van de wijsheid de sjamanen die hun kennis ook maar doorgaven aan diegenen die zich echt en volledig voor deze taak existentieel engageerden.

  Ik heb respect voor oude kruidenvrouwen en grootmoeders die met kruiden weten om te gaan. Op dat punt begrijp ik JS’s punt wel : het matriarchale inlevingsvermogen… Maar overschat jezelf hierin ook niet te gemakkelijk.

 28. Marianne vd S.

  Nemo-de-martelaar, de herborist, de sjamaan, de eclecticist, de allesweter,… zou je nu echt eens niet een wandelingetje gaan doen, nu het nog mooi weer is? Allez toe.

 29. Nemo Xeno

  Het is een dovemansgesprek geworden.

 30. Nemo Xeno

  @ Marianne : wat flauw! Het debat gewoon steeds ontwijkend… Een dovemansgesprek… en ja, dat wandelingtje is een heel goede suggestie.

 31. Sanctorum heeft hier gelijk: wart er zich nu op Europees vlak afspeelt is een moderne, dus meer beschaafde vorm van heksenvervolging. De huidige heersers zouden niet liever hebben dan dat iedereen zich laat vergiftigen door de farma-industrie. Een alternatief voor deze industrie van de dood wordt langzaam (eigenlijk gaat het almaar vlugger) verboden. En de EU wordt een dictatuur die zich moeit met de onooglijkste bezigheden van zijn burgers. Binnenkort zal men in Brussel en Straatsburg beslissen met welke hand je je achterste mag afvegen, zoals men dat in Mekka al 1400 jaren doet. Weg die EU!

 32. Nemo Xeno

  Beste Johan

  Als filosoof kan u misschien eens een begeesterend artikel publiceren over de strijd in het oude Griekenland tussen de Dogmatische School, de Empirische school, de Methodische School, de Eclectische School en de Pneumonische school…

  U zal zien dat het descartiaans model en het meer ‘pneumonische’ model deze dagen terug te vinden is in bvb. de benadering van de essentiele olien : zo is er de Franse farmaceutische school (descartiaans) en de Briste, meer ‘etherische’ (pneumonische) school…

  Verleden jaar had ik al op de natuurgeneeskunde-school in mijn taak voor ‘natuurfilosofie’ aangehaald dat in feite elke patient het beste af is als hij/zij naar een therapeut zou gaan die eenzelfde wereldbeeld en mensbeeld deelt. Immers : gezondheid en ziekte zijn visies omtrent harmonie resp. disharmonie van het ‘menselijk systeem’ (dat meer dan alleen maar het ‘fysische lichaam’ betekent) in een wereld waarinhnet (over)leeft. De reactie – onwaarschijnlijk maar even zo waar – was van dien aard dat men het in Keulen leek te horen donderen.

  Als er toen ook al gevraagd werd om een soort mondiale ‘naturoptahic community’ te gaan vormen met andere naturopathische scholen in bvb. al Nederland (om ergens toch te beginnen) en dus met scholen waarbij ze dan naar een gemeenschappelijke wortel zoeken omtrent wat ‘naturopathy’ nu minstens is – om dan in hun afstudeerjaren en/of vervolgopleidingen ook uitwisselingsprojecten op te starten met andere naturopatische scholen – dan bleek direct één ding : elke naturopatische school in Vlaanderen staat – liefst van al – op zich en heeft haar eigen beroepsvereniging en heeft liefst van al niets te maken met ‘andere scholen concurrenten’ (ik zou zeggen ‘collega’s) dat meestal afgescheurden zijn… Ik dacht in he begin nog heel naief : “leuk : elke alternatieve of complementaire genezersgroep kan op die manier zo zijn eigen “mondiale community” oprichten met minstens dan toch eenzelfde wortel en misschien ook wel eenzelfde stam met dan een ander kruin en andere vruchten en de lesgevers mogen er de kerstbollen inhangen ‘naar eigen kleur en smaak’… op basis van workshops die ze zelf dan elders zijn gaan volgen…
  Reactie op dit grensverleggende initatief (dat enkel maar de erkenning wenst te doen bevorderen was) : 0,0%.

  Er werd me toen gezegd dat ik een ‘twijfelaar’ was… Ik dacht direct : oei : ik moet dat allemaal als evangelie slikken. Het is een geloof, hij de goeroe en wij de volgelingen…

  Ik dacht toen meteen : met zo’n mentaliteit wordt je nog in de eerste 100 jaar niet erkend…

  Het echte hoofdprobleem is dus : men erkent alleen zichzelf als autoriteit (de ‘allesweters’)en duldt noch pottenkijkers, noch moeiallen, en vooral geen onderwijsconcurrenten… en zeker geen studenten die hen komen zeggen wat ze misschien beter eens zouden moeten gaan doen…

  Wie hen hierop wijst wordt dan verweten een ‘allesweter’ te zijn (cfr. reacties van gisteren).

  En waar blijven de “Journals” van die genezersgroepen : zelfs al hanteren ze totaal andere onderzoeksmethodieken dan zou het moeten kunnen om de onderzoeksresultaten van de “mondial communities” (gedifferentieerd per genezingswijze) te vergaren…

  De naturopathie is een allegaartje van van alles en nog wat… Dat gaat bij hen het minst van al van een leien dakje lopen…

  De Paracelsus Schule in Duitsland – de heilpraktikers, zeg maar – hebben dan toch een enorm pluspunt. Alle heilpraktikers worden in één centrale databank gevoegd en zijn dus door iedereen opzoekbaar én vindbaar met hun naam en link naar hun website (waarbij de meeste heilpraktikers zich specialiseren in welbepaalde ziektebeelden). Er is ook een centrale waar je vragen kan stellen en waar desnoods wordt doorverwezen naar dé specialist in huis (ongeacht waar ook in Duitsland residerend). Wat nog een groter pluspunt zou zijn is dat ze gesystematiseerd onderzoek zouden verrichten en hun onderzoeksresultaten aan regulieren universiteiten doorgeven. Dat zou pas een stap voorwaarts zijn.

  Toen ik dat vertelde was het ‘de andere kant opkijken en wegwezen’.

  In de Vlaanders zijn we nog steeds niet verder dan wat gisteren op deze website bleek :
  “lot uns gerust, rotjunk'” (reacties van gisteren) m.a.w. elkeen op zich, liefst door iedereen gerust gelaten… Tja, wat een mentaliteit!

  Wat een gemiste kansen… Je wilt die dure studies dan finaal bekroond zien worden met een erkenning en je ijvert dan voor zo’n erkenning door constructieve kritiek te geven en dan wordt je totaal tegengewerkt en dan lijkt het al even snel duidelijk wordend : het lesgeven zelf en de vele duur betaalde worhshops zijn “hét doel op zich” geworden… Het is dan geen haar beter dan datgene wat ‘de farmaceutische indurstrie” wordt verweten…

  Geef mij dan maar het reguliere onderwijssysteem met al haar uitwisselingsprojecten, voortgezette opleidingen master na masters, Aangepaste Individuele Jaarprogramma’s (AIJ’s : zeg ik het juist?)… en waar men alleen het fysische lichaam tracht te genezen of de pijn te milderen of de levenskwaliteitsverlagende gevolgen te verbeteren zonder poeha omtrent duister gehouden mens- en wereldbeelden (die je best van al en liever niet geweten wilt hebben want het is maar weinig fraais als hierin het ware gezicht zich openbaart).

  Nog eens, Johan : een historische-filosofische duik naar de bakermat van de Europese geneeskunde ligt in het Oude Griekenland en in het oude Rome (en de syncretica-rijkdom van de andere culturen en hun geneeswijzen dito kijk op mens- en wereldbeeld – die door de Romeinen daardoor al werd verzameld).

  Dat zou pas verhelderend zijn…

  De ene genezersgroep verkettert – als puntje bij paaltje komt – de andere groep. Dat is de trieste realiteit.

  Wordt eens wakker, Johan!

 33. Dank geachte heer Sanctorium:
  voor uw opkomen voor een intussen erkende minderheid, voor uw filosofisch inzicht over het patriarchaat en het benoemen van de farmacie-lobby welke destastreuse vormen aanneemt: wie bijvoorbeeld laat nou al z’n dochters vaccineren voor iets dat toch niet een ziekte is met epidemische vormen (baarmoederhalskanker)? En wie is zo dom om de alternatieve medicijnen zoals homeopathie niet meer te erkennen, terwijl zovelen er baat bij hebben? (De verzekeraars zullen hier vast nog op terugkomen, want deze middelen zijn lang niet zo duur – en zeker niet ziekmakend, wat vaak wel als bijwerking van gewone medicijnen kan worden vastgesteld….).

  Dat ziekte en gezondheid een nieuwe doordenking behoeven (wat overigens al lang gebeurt…)en dat reguliere en alternatieve zorg met elkaar moeten (verplicht!) samenwerking is noodzakelijk om tot een gezondere samenleving te komen.
  Voeding- en leefgewoonten moeten op de schop, en het beeld dat “de dokter je wel even beter zal maken” is al een tijdje achterhaald. Eigen verantwoordelijkheid hoort een vast onderdeel te zijn van (het begin van) je ziekteproces, het begin van ziek naar beter of zelfs gezond.

  Misschien kan iemand met ervaring en verstand van alternatieve zaken eens met de heer Sanctorius gaan praten, zodat hij een verhaal kan maken over de praktijk. Want de verhalen die ik ken gaan voornamelijk over mensen die uitgedokterd zijn – en niet beter- uiteindelijk naar een alternatief zoeken en dan nog vaak geholpen (kunnen) worden ook!
  Overigens: ook een homeopaat doet een studie van 4-8 jaar om zich te bekwamen, en heeft -inderdaad- vaak eerst al reguliere geneeskunde gestudeerd.

  Hartelijke groet,
  Geertje Kuipers,
  een nuchtere Fries uit Culemborg (NL)

 34. Nemo Xeno

  Integrale geneeskunde – of het huwelijk tussen de reguliere en de alternatieve geneeskunde – is in opgang. Dat is een feit.

  Voor een eerste kennismaking voor mensen die er zo goed als niets over weten : zie http://www.iocob.nl/

  Deze vereniging stelt zich tot doel om een zo objectief mogelijke presentatie te geven van de stand van zaken wat betreft doeltreffendheid van de verschillende soorten ‘complementaire behandel’-wijzen. Het is waarschijnlijk niet perfect maar het is een heel goede poging en een opmaat tot nog veel meer van dat.

  En voor de echte (onder)zoekers mag dit boek niet ontbreken in hun boekenrek :

  Dijk, van (Paul), arts.
  Geneeswijzen in nederland.
  Compendium van alternatieve geneeswijzen.
  Deventer, Uitgeverij Ankh-Hermes bv, 2003, negende druk, 694 p.
  ISBN-nummer : 90 202 4374 8 :

  in elke goede openbare bibliotheek consulteerbaar en/of zelfs uitleenbaar. Je hoeft het dus niet eens te kopen.

  De ‘misser’ van mijn eerste reactie-tekst op deze redactionele tekst van JS is misschien wel dat ik maar één deel van het verhaal heb gebracht omtrent de herborist nml. het verhaal van de herborist die zich wenst te conformeren aan de reguliere geneeskunde.

  Mensen lezen dan selectief datgenen waarin ze zich aangevallen voelen, zitten direct op hun paard en ze zien noch horen noch lezen wat in de vervolgteksten staat te lezen… Tja…

  Ach beste mensen : er zijn nog zovele mogelijkheden te over voor diegenen die met planten willen werken en dit voornamelijk binnen een totaal braakliggend terrein en dat is het gezondheidspreventieve veld of dat van de profylactie.

  Artsen hebben daarvoor niet de tijd of de focus of vaak niet de voorbeeldfunctie.

  De reguliere geneeskunde vindt het misschien te link om leefstijlen (die echt wel moiete kosten om zo te leven) echt te gaan propageren en zal wel aan hygienisme doen en zoveel mogelijk ziektekiemen (bacterien, virussen, schimmels, protozoa, parasieten…) trachten te bestrijden én aan vroegtijdige detectie willen doen van ‘infecties’ en/of andere broedende (pre)pathologieen om al heel vroeg mogelijke uitbrekende ziekten te gaan voorkomen.

  Maar het systematisch en transparant coachend promoten van dé gezondhoudende levensstijl (zoals de “blauwe zone”-levensstijl een soort ‘standaard’ aanbiedt die diensaangaande toch heel richtinggevend is zal ze misschien ‘politiek incorrect’ vinden. (dit zijn zones waar vele mensen de kaap van de 100 jaren passeren)

  De arts treedt op om bepaalde ziekten die ze kan voorkomen ook daadwerkelijk zoveel mogelijk te voorkomen en schiet in actie als je ziek bent. En vaak laat hierbij ook de opvolging te wensen over. Mensen voelen zich aan hun lot overgelaten.

  Maar het coachen van mensen om echt gezond te blijven, gezond te eten, te drinken, voldoende te slapen, een werk te doen dat innige vreugde biedt en vrijetijdsactiviteiten te verrichten die echt ‘herstellend’ of harmoniserend zijn (enzovoort) zie ik de arts noch de apotheker in zijn takenpakket opnemen. Die hebben – of maken – daar geen tijd voor. En – jammer genoeg – zie ik maar weinige ‘complementaire behandelaren – zich echt richten op dit braakliggend segment. Ze willen allemaal zieke mensen behandelen.

  Al eens gedacht wat het kan betekenen om een zieke mens zo gezond mogelijk te laten eten/drinken én leven én dat daadwerkelijk te coachen?

  Er is wel degelijk een ontzettend braakliggend terrein op dat vlak.

  Ik ben er zeker van dat minstens 60% van de “uitgedokterden” (zij die zich voelen wandelen gestuurd door de regulieren omdat coach-schap ook voor zieken in feite onbestaande is) bij de alternatieve genezers – vooral bij diegenen die oog hebben voor gezonde leefregels en gezonde voeding – alleen al daardoor objectief beter worden of langer blijven leven of zich ‘gesteund voelen” wat allemaal niet onbelangrijk is.

  Wat de apotheker doet door zijn meer individueel gerichte service – wat meer en meer met mondjesmaat ingang begint te vinden – is niets meer dan het verzekeren van een soort therapietrouw en het voorkomen van allerlei negatieve interacties (wat niet onbelangrijk is). Maar hij is al evenmin die gezondheidscoach (met het accent op coach). Hij is waarschijnlijk wel de goede adviseur.

  MAAK VAN JOUW VOEDING JE MEDICIJN of minstens dan toch die onmiskenbare GEZONDHOUDER. Dat is een immens breed werkterrein voor mensen die met kruiden, planten, specerijen, vruchten en eetbare bloemen werken. Ook honingproducten en allerlei kruidenazijnen en eetbare paddestoelen kunnen vakkundig geadviseerd worden door de herboristen die buiten die apotheekomgeving willen blijven. Er zijn in Vlaanderen minstens twee scholen die dat adagium tot hun werkmotto hebben verheven. Dat vind ik uitstekend.

  Ik vind – en blijf het biezonder – jammer vinden dat de samenwerking soms zo belabberd is en het sectarisme (‘wij alleen zijn de echten, de zuiveren’) toch soms zo hoogtij viert.

  Ik heb enkel maar heel kritische noten willen brengen in en over het ‘sprookjesland der alternatieven’.

  Maak u sterker door constructieve kritiek te omhelzen i.p.v. het weg te honen.