Chokri, Zouzou, en het groot Vlaams pardon

Ook Gent heeft nu zijn Waarheidscommissie

Allicht doet het woord Waarheidscommissie bij u een belletje rinkelen: o.m. in Argentinië, EVillagel Salvador, Peru, en Guatemala, waar duizenden mensen gewoon in het niets oplosten onder de militaire dictatuur, drong een onderzoek zich op naar de ware toedracht. Een volk moet afrekenen met zijn verleden en de schuldigen aan massamoord ter verantwoording roepen.

Dat is ook de mening van Chokri en Zouzou Ben Chikha, twee lolbroeken van allochtone komaf (sorry, mag ik niet zeggen: verboden woord in het Gentse), die zich in uitermate knullig Nederlands uitdrukken over allerlei kwesties, ook de Vlaamse, en net daaraan hun hoge aaibaarheidsfactor ontlenen. Noem het maar positieve discriminatie: de heren zijn uit de media niet weg te branden.

Wat is hun case? Geen wrede dictatuur, geen genocide, geen doodstraffen of afgehakte handen (vandaag vooral te vinden in moslimlanden, minder langs Vlaamse wegen), maar de Wereldtentoonstelling van 1913 te Gent, waar een groep Senegalezen in een ”Village Sénégalais” figureerde. Ook een stel Filippijnen, ronddollend in hun natuurlijke habitat, vormde er een vermakelijk curiosum, het was dan ook een Wereldtentoonstelling.

De charme van de wilde dus. Al werkte het vermoedelijk toen al dubbel, en keken die mensen evenzeer naar ons als wij naar hen, en moeten we dit als een voorvorm van het sociaal toerisme beschouwen, uiteraard vermengd met het typische koloniale sfeertje van die tijd. Maar zo denken de broers Ben Chikha er niet over: op hun webstek gewagen ze van een hallucinant, racistisch en mensonterend evenement dat dus euh… een Waarheidscommissie verdient. Honderd jaar na datum.

Zo gezegd zo gedaan: raar maar waar, ze bestaat echt, het is blijkbaar geen late Aprilgrap. Het oude Gentse gerechtsgebouw doet dienst als decor. Weinig kans dat ook maar één modale Gentenaar wakker ligt van het schertstribunaal, maar daar gaat het niet om. Dit slecht theater blijkt namelijk maar een voorprogramma te zijn van een optreden van de Gentse burgemeester.

De glazen bol van Termont

Over de zin en onzin van historische excuses is er op deze webstek al veelvuldig gebakkeleid. MeestaTermontl gaat het om plat politiek stuntwerk, afgedekt door een stevige scheut moralistische aanstellerij. In dit geval met burgemeester Daniël Termont in de glansrol, die al eerder besliste om het Nederlands woordenboek van enkele onwelvoeglijke termen zoals “allochtoon” te ontdoen.

Ach, zich vergapen aan exoten, het is des Menschen, meer dan Chokri en Zouzou willen toegeven. We doen het allemaal op reis, we zijn allemaal Kuifjes in de Sovjet-Unie, nieuwsgierige en verwaande voyeurs die persé op de foto willen met die negerin (pardon) die haar kroeshoofd als een bagagerek vermag te gebruiken. Omgekeerd zijn de Bruggelingen én Gentenaars in hun Vlaams Madurodam voor al die Japanners ongelooflijk grappig en menig kiekje waard. Lachen geblazen thuis.  Om nog maar te zwijgen van de vrolijke vitrines aan de Kortrijkse Steenweg, waar de fijne vleeswaren uit de Filippijnen, Senegal, en Oost-Europa dagelijks in alle maten en gewichten worden aangeboden.

Desalniettemin vragen Chokri en Zouzou zich bezorgd af, of de denigrerende uitstalling van dat negerdorp op de Gentse expo anno 1913 toch niet iets met de Vlaamse identiteit te maken heeft. Daarop kunnen wij enkel bevestigend antwoorden: jawel, de stront aan onze klompen, die ongeneeslijke vieze adem die opwalmt als we onze donkerbruine gedachten aan de toog ventileren, dat lachen met foute moppen, het steeds maar weer voor de verkeerde partij stemmen, het zit in ons, en de Waarheidscommissie zal het eruit pulken.

Meer nog: niet alleen de Gentenaar, de Vlaming, maar meteen ook de Vlaamsche cultuur zal hier terechtstaan. Zo zal het Cyriel Buyssegenootschap zich plaatsvervangend moeten verantwoorden voor het woord “neger” dat door deze Vlaamse romancier (1859-1932) in illo tempore werd gebezigd. “De commissie moet een ondergesneeuwd en controversieel element van de Gentse geschiedenis blootleggen, en de commissie moet die bekommernis projecteren naar de toekomst toe“, aldus ene Annelies Verdoolaege, Afrikaniste aan de UGent.  Het ziet er dus naar uit dat Buysse in de nabije toekomst uit de rekken zal gehaald worden, tenzij men systematisch het woord “neger” overplakt. Met Afrikanologistische groeten.

Gewezen provinciegouverneur Herman Balthazar (S.PA), nog zo’n nobele weldenker, patroneert dit grootscheeps gewetensonderzoek, dat onvermijdelijk zal eindigen in een massaal mea culpa en een zelfgeseling van alle Vlamingen omwille van deze misdaad tegen de menselijkheid. Er was nochtans één bijdehandse jongen die het verdict niet afwachtte: terwijl de bizarre alliantie van artistieke mistspuiters en Gentse academici ijverig de stoelen klaarzette voor de zittingen van de Waarheidscommissie, leek burgemeester Termont (ook S.PA: zal het u verbazen) de uitslag al in zijn glazen bol te hebben gezien. Hij bood maar meteen, namens alle Gentenaren en voor de opgetrommelde media, zijn excuses aan tegenover heel de beschaafde wereld. ‘U kan er van op aan dat de samenleving die de stad Gent is, een heel andere samenleving is die dat vandaag niet meer zou doen’, aldus de burgervader.    De voorzet van Chokri en Zouzou recht in doel gekopt, jawel, zij het dat de match nog niet eens begonnen was.

Het leven en de werken van Leopold II

De in snelheid gepakte Commissie stond even voor gek: “we moeten het in een bredere context zien, alLeopoldIIs kritiek op het kolonialisme”, zo klonk het bedremmeld. Maar ondertussen was wel duidelijk geworden dat de milde steun van de stad Gent aan het project niet vrijblijvend was: dit moest en zou een Termont-show worden tijdens de Paaskomkommertijd. Met dank aan Action Zoo Humain, de subsidiefuik van Chokri en Zouzou, en de nuttige idioten van de Ugent.

Wat in deze kolder inderdaad nog meest in het oog springt, is de ranzigheid van het academisch establishment, dat probleemloos meehuppelt in de groteske mix van middelmatig allochtonentheater en politiek opportunisme. Kan men de fratsen van Chokri en Zouzou nog opvatten als bezigheidsterapie en een geslaagde vorm van tewerkstelling in de socio-culturele sector, en kan men nog enig begrip opbrengen voor de profileringsdrang van Daniël Termont die vóór zijn beurt in het beeld kwam lopen, dan zijn de “wetenschappelijke” uitgangspunten van deze Waarheidscommissie op zijn minst dubieus en tendentieus. Temeer omdat het hier helemaal niet gaat om de Vlaamse identiteit en onze vermeende racistische inborst, maar om het kolonialisme in zijn globaliteit, waar de Gentenaar van vroeger en nu zich helemaal niet hoeft voor te excuseren.

Er zijn nochtans duistere bladzijden uit de Belgische geschiedenis genoeg, die wél een Waarheidscommissie waard zijn. Om in de koloniale sfeer te blijven: de moord op Patrice Lumumba bijvoorbeeld, de eerste premier van het onafhankelijke Congo,- een door de CIA beraamde executie, met instemming van Boudewijn I en op aansturen van het Belgische grootkapitaal. De daartoe opgerichte parlementaire onderzoekscommissie in 2002 was weinig meer dan een doofpotoperatie waar uiteindelijk niemand met de vinger werd gewezen. Steek daar misschien eens uw tijd in, historici van de UGent. Tenzij daar vaderlandslievende bezwaren tegen zijn…

Over de wandaden van Leopold II in Congo is bij ons weten zelfs helemaal géén officieel onderzoek gevoerd,- afgezien van het nep-onderzoekje dat de vorst zelf beval, onder druk van de aanzwellende kritiek op de onmenselijke omstandigheden in de rubberindustrie, de dwangarbeid, het gijzelen van vrouwen en kinderen, het platbranden van dorpen die hun quota niet haalden, het afhakken van handen en voeten.  Men schat dat Leopolds regime tien miljoen Congolezen het leven heeft gekost. Hugo Claus schreef er ooit een toneelstuk over, dat stante pede werd verboden. Onder druk van het Koninklijk Hof, zo wordt verteld.

In het licht van deze reële historische hangijzers is de Gentse “Waarheidscommissie” over de expo van 1913, evenals het groot pardon van Daniël Termont, van een lachwekkende onnozelheid. Als pure theaterbedoening had ik er geen woord aan vuil gemaakt, leve de artistieke vrijheid (al kost het ons ook geld). Maar dat deze charade in de blubber van de lokale politiek dobbert, en, godbetert, wetenschappelijke ondersteuning krijgt vanuit de academische sector, is de schaamte voorbij.

Advertenties

14 Reacties op “Chokri, Zouzou, en het groot Vlaams pardon

 1. Over de waarheidscommissie en vooral het misbruik van wat onder andere in Zuid-Afrika opgezet werd om te vermijden dat de ellende van appartheid nog tot nieuw geweld zou leiden, maar ook niet onbesproken zou blijven, kan ik uw verontwaardiging zeer zeker delen. Ook de bereidheid van wetenschappers, Herman Baltazar op kop, wil ik mij aan uw zijde scharen, want men moet de geschiedenis op die manier niet benaderen. Overigens, was de Wereldtentoonstelling van Gent in 1913 niet een zaak van de haven- en tekstielbaronnen? Franstalig zoals de families de Hemptinne en andere? Hun franstaligheid wil ik hen noch hun nazaten verwijten. Maar dat het met de Vlaamse volksaard te maken zou hebben, wordt dus wel een bedenkelijke conclusie.
  Buysse verwijten het woord neger te gebruiken, de auteur die als jongeman door zijn vader naar de VS was gestuurd om hem uit de omgang met Vlaamse volksmeisjes weg te halen, lijkt mij volkomen ongepast.
  Maar u kan de exploitatie van Congo door Leopold II wel betreuren en onmenselijk vinden. Maar als we de politiek van de Britten en de Fransen, de Nederlanders bekijken, dan is de situatie minder duidelijk. De oorlog van de Britten in de Soedan en elders, waarbij mij het misbruik van de militaire en technologische overmacht opvalt, hebben de Britten door goede geschiedschrijving in Oxbridge handig werd weg gemasseerd. Leopold II wil ik niet goed praten, maar men moet de Europese koloniale praktijk bekijken en niet een verhaal. De rol van Baptistische predikanten was nobel, die van journalisten die direct of indirect voor de City en de Londense investeerders werkten, kan men minder nobel beschouwen.

  Nu goed, als mij als getuige zou vragen van de Wereldtentoonstelling, dan zou ik eens goed kijken naar wat Karel van de Woestijne schreef over de Senegalese dorp. Maar ja, het verleden is op een manier pijnlijk levend en tegelijk dodelijk vergeten.

 2. Ik dacht niet dat dat toneelstuk van Hugo Claus ooit verboden werd.

 3. Gilbert De Bruycker

  In February 2002, the government of Belgium accepted moral responsibility for the assassination of Lumumba. The Belgian Foreign Minister declared in February 2002 that, “[i]n light of criteria applicable today, certain members of the government at the time and certain Belgian actors of that period carry an irrefutable responsibility for the events that led to the death of Patrice Lumumba” (quoted from Thomas Turner, “Crimes of the West in Democratic Congo: Reflections on Belgian Acceptance of ‘Moral Responsibility’ for the Death of Lumumba,” in “Genocide, War Crimes and the West”).

  The declaration by the government of Belgium came after 40 years of research and writing on the assassination. The cables from Washington and the role of the Central Intelligence Agency (CIA) in organizing the plot are now well known. In 1975 Sen. Frank Church carried out investigations on the “Alleged Assassination Plots Involving Foreign Leaders,” published in Senate Report 94-465, 94th Congress 1975.

  Despite the record of the Church Committee and this parliamentary inquiry in Belgium, the reality is that the information on the conspiracy to murder Lumumba is not widely circulated. Belgian and European scholars continue to represent their work in the Congo as that of civilizing Africans.

  http://sfbayview.com/2011/50-years-after-lumumba-the-burden-of-history/

 4. Gilbert De Bruycker

  “Hij zag het vreemdere volk dat leeft onder een noenzon, zwartgebrand is, en malkander de koppen afsnijdt.” – L.P. Boon, De voorstad groeit

 5. S’il vous plaît pourriez-vous m’envoyer une traduction française de cet article.
  Merci beaucoup

 6. wim van rooy

  Le ridicule ne tue pas – blijkbaar. De alfawetenschappen (wetenschappen: sit venia verbo!) aan de UG zijn volledig geïdeologiseerd. De proffen zijn missionarissen met een links-progressieve mission statement. Dat was al zo bij Jaap Kruithof, die protestantse neo-marxistische moraalridder, en het wordt gecontinueerd door antropologische gutmenschen als Rik Pinxten en socialistische zetbaasjes als Rik Coolsaet. De Balthazarkes, père et fils, hebben blijkbaar ook als familiebedrijf dezelfde politiek correcte melk ingezogen.

 7. Eric Janssens

  Het Pieter de Coninckplein dat Herman de Coninckplein moet heten, het woord ‘allochtoon’ dat niet meer politiek correct is, de strijd voor het homohuwelijk als compensatie voor de politiek georganiseerde import van homofobe culturen uit het zuiden, en nu deze waarheidscommissie: het is duidelijk dat links hier geen hout meer heeft om op te bijten, en dan maar langs de kant liggende stokjes met een vergrootglas gaat opsporen. En natuurlijk moeten al deze faits divers dan nog eens in de media met hun van nature linkse sympathieën, worden uitvergroot, zodat Jan Modaal de echte problemen als daar zijjn: de crisis van de EU en de euro en de islamisering van Europa uit het oog zou verliezen. Ik hoop dat Termont & Co. morgen opstaan en in de spiegel, in hun eigen sluwe gezichten, de notoire fascisten bespeuren die ze zijn. En dat ze dan uit eerlijk schaamtegevoel definitief uit de politiek stappen om ergens vodden te gaan rapen en zo hun morele schuldbesef af te betalen. Maar hoe zong Lennon het weer? “I know that I’m a dreamer, but I’m not the only one…”

 8. Moeten KAA GENT dan geen afstand doen van zijn bijnaam (de buffalo’s) en zijn embleem (indianenkop)? Zij hebben die ontleend aan een kwaadaardige op geld beluste circusbaron die op dezelfde wereldtentoonstelling een show opvoerde met de “laatsten der mohicanen”

 9. Een Lumumbastraat of plein moeten ze niet in Vlaanderen, laat staan ergens daar buiten. K’zal meteen mijn excuus gaan aanbieden tegenover Moorken, het standbeeld van het keine negertje in het citadelpark. Miss moet ik hem kapen of nog beter, we maken van het Gentse Moorken een nieuw bedevaartsoord. Groeten Enca Caen.

 10. HET SOEPELE GEWETEN VAN TERMONT
  “Gent heeft de naam mooie hoertjes te hebben, qua prijs-kwaliteit is het een van de beste buurten van het land.” Quod non?
  Ter verduidelijking: het citaat is niet ontsproten aan de geest van André-Joseph Léonard,
  maar werd in deze krant DM opgetekend uit de mond van Daniël Termont. Zowaar.

  “Ik heb dat niet gezegd om te lachen, hé”, zegt Termont nu.
  “Het is de realiteit. Noord-Fransen die in het glazen straatje opgepakt worden zeggen het allemaal: de mooiste meisjes aan betaalbare prijzen zitten in Gent.”

  http://www.demorgen.be/dm/nl/992/Wetenschap/article/detail/1453818/2012/06/14/Gent-is-qua-prijs-kwaliteit-de-beste-hoerenbuurt-van-het-land.dhtml

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120615_00186492

 11. Volkenkundig zijnde, werkte ik mee aan een tentoonstelling te Ieper van het In Flanders Fields museum gewijd aan al wie hier van uit alle hoeken van de wereld is komen sneuvelen. Nu duikt dit op. Geen jaar na die Wereldtentoonstelling doken de Senegalezen hier dus opnieuw op. Maar nu om als kanonnenvlees te dienen. Dit kan ook gelinkt worden aan wat Gent zal doen. Ook in dat verband zijn excuses op hun plaats.
  Mijn zoekwerk leverde als belangrijkst inzicht op, dat wat les Tirailleirs Senegalais heette mensen zijn uit alle hoeken van Frans West Afrika zijn gekomen. Onder dwang, want de Franse administratie brandde hele dorpen af om de mannelijke bevolking ertoe te dwingen zich in te lijven. Er waren zelfs Dogons van Bandiagara bij. Ouedrago’s van Burkina, Coulibalis die je nu in Mali vindt, net zo goed als aan de Ivoorkust, want die naam zegt het “zij lopen op het water”. Het waren toen al internationale handelaars en smokkelaars … Kaba’s etc.
  Watan Thatanka (Staande Bison) een kleinzoon van Iothake Thatanka, die onder zijn aristennaam Sitting Bull geen gelegenheid liet voorbijgaan bij de voorstellingen van Bufalo Bill’s circus de bleekscheten in zijn eigen taal te verwensen en te vervloeken, ligt begraven te Bucquoi bij Armentiers. 18 Jaar oud gesneuveld als sniper-verkenner van het Canadese leger. De Chinezen en andere “Rijstkakkers” niet vergeten, die ongewapend (men betrouwde hen niet genoeg) tot op de frontlijn slavenarbeid verrichten en waarvan ooit te Reningelst een “staking” uit elkaar werd geschoten door de Britten. Net de tijd van Priester Daens !
  Het contrast kan niet feller zijn. Want de eerste aanzet tot de dekolonisatie werd aldus ongewild gegeven.

  Mon Steyaert.

 12. Als dit in dit land zo voortgaat kunnen we terug tot de verste geschiedenis en tot Adam en Eva waar Abel door Kain werd vermoord (ook de Bijbel is niet juist trouwens)…..

  Dan kan ik misschien naar de waarheidscommissie om klacht in te dienen dat we allemaal afstammen van jawel de APEN ??? !!!!

  Waar houdt dit belachelijke linkse gedoe dan wel op om mensen te beschuldigen van zaken en waar schrijvers en dichters gewoon de tijd van “toen” volgden

 13. Dat is oudworden. Zinnen denken en ze toch niet helemaal uitschrijven. Watan Thatanka had werkelijk pech, hij sneuvelde in september 1918 ! Er moet staan “mensen zijn die. En verrichten moet hier verrichtten zijn.