“Creatopia”: wanneer het licht uitgaat in een tolerantiecultuur

BlokkendoosEven samenvatten voor wie pas terugkeert van de planeet Mars: zowat een maand geleden werd een 23-jarige kleuterjuf van De Blokkendoos, een schooltje in de Antwerpse migrantenwijk het Kiel, van kindermisbruik beschuldigd. Sommige kinderen zouden zich thuis bizar gedragen hebben en spraken over “intieme spelletjes”. Er ontstond enorme heisa aan de schoolpoorten, waar vooral moslims zich niet onbetuigd lieten, omwille van deze “obsceniteiten” die tegen hun cultuur indruisen. Maar het gerecht vond geen spoor van dat zogenaamd kindermisbruik. Wel bleek dat het protest aangestuurd was door een paar heethoofden van Sharia4Belgium.

Nu de juf blijkt vrijuit te gaan en het geheel berust op vanuit bedenkelijke milieus aangepookte hysterie, zou men denken dat de school vierkant achter de leerkracht zou staan, en de ouders even herinnert aan de missie van het gemeenschapsonderwijs in een gelaïciseerde samenleving als de onze. Niet dus: de school ging overhaast dicht, de juf in kwestie keert in september niet terug. “Overgeplaatst” op haar eigen verzoek, zegt Frank Noten, directeur van het Antwerpse stadsonderwijs. Ja, dat zal wel. De school verandert zelfs van naam, en wordt nu Creatopia, kwestie van elke herinnering aan het incident uit te wissen. Dat was al lang zo afgesproken, zegt diezelfde Noten, tegelijk topambtenaar, een soort communicatie-adviseur à la Noël Slangen, en tussendoor ook nog zaakvoerder van een hotelketen.

Geen zinnig mens trapt in dat soort Orwelliaanse machinaties: het Antwerpse stadsbestuur is gewoon plat op zijn buik gegaan voor de intimidatie van een stel oproerkraaiers, die de genomen maatregelen als een schuldbekentenis zullen interpreteren. De leerkracht in kwestie en de schooldirectrice komen zelfs niet in beeld en zijn spoorloos, ondergedoken naar het schijnt, maar allicht ook een spreekverbod opgelegd omdat ze, doodgefrustreerd en ontmoedigd, wel eens politiek “foute” uitspraken zouden kunnen doen. Je zult maar zo’n kleuterjuf zijn, en voor de rest van je tijd bekeken worden als “die van de Blokkendoos met dat verhaal over kindermisbruik”.

 Praatbarak en pretcultuur

praatbarakAndermaal schijnt in deze kwestie de democratische rechtstaat op haar eigen grenzen te botsen. Het gaat om de vrijheidparadox in een liberale samenleving (dit woord uiteraard in de filosofische betekenis), waar menig cultuurfilosoof al mee worstelde: wat doe je met bewegingen en ideologieën die de vrijheid van mening willen afschaffen? Ze verbieden, en de eigen mooie principes even opzij zetten? Of ze toelaten, en diezelfde principes laten uithollen?

Met de opmars van de salafistische islam in Europa kraakt ons pluralistische cultuurmodel in al zijn voegen. Culturele diversiteit zit in de Europese genen, jawel, maar dit lijkt meer op een virale aanval die heel het immuunsysteem ontwricht.

Het feit dat er niet krachtdadig gereageerd wordt door de inrichtende macht van die kleuterschool, maar dat men integendeel met “praatsessies” de fanatici wil masseren, bewijst in welk stadium dat cultuurrelativisme al is terecht gekomen. Daar is een lang proces van mentale degradatie aan vooraf gegaan, waardoor zoiets als het gezond verstand het helemaal laat afweten.

Zo wordt de islam de ultieme uitdager van onze Westerse moderniteit. Goed dus dat hij er is, zo weten we wat er op het spel staat…

Al decennia lang is onze gemediatiseerde democratie verworden tot een hysterische praatbarak, een société du spectacle (Guy Debord, 1967) waarin het simulacre (Jean Baudrillard, 1981) regeert, het gerucht, en het gerucht-over-het-gerucht. Ik citeer hier twee filosofen met een respectabele ouderdom, die in tempore non suspectu de interne zwakte van onze communicatiemaatschappij al bestudeerden.

Ze legden de vinger op de kern van het probleem: we hebben geen empirisch instinct meer, daarom kan men ons alles wijsmaken. De televisie heeft ons kritisch apparaat drastisch beschadigd, het internet maakt het werk af. We leven in een zelfvoldane pretcultuur van meninkjes, talkshows en blogs, die allemaal een mediagestuurde waan-van-de-dag achterna lopen.  Iedereen scharrelt en kletst maar raak, ook en vooral de politieke klasse.

Zo iets moet ontsporen, en wel op het moment dat één, in planetaire termen denkende sekte ons met de neus op de feiten drukt: vrijheid is niet risicoloos, en niet alle contradicties binnen een samenleving kunnen gladgestreken worden met praatsessies en wisselende uithangborden.

 De islam als uitdager

FreedomIk klink nu even dramatisch en cultuurpessimistisch, maar dit soort frontale aanvallen op onze democratie heeft in evolutionaire termen wel zijn nut, al was het maar om de decadentie ervan bloot te leggen en mensen wakker te schudden.

De cultuuroorlog, die eigenlijk niemand wil, is toch al een hele tijd bezig. Met elke moskee vergroot het moslimfundamentalisme zijn impact, mentaal én ruimtelijk. De overheid doet niets, integendeel, ze subsidieert de sharia-predikende imams in plaats van resoluut te gaan voor een onderwijssysteem dat het Westers pluralisme, de rechtstaat en de lekenmaatschappij uitdraagt. Af en toe gaat het bomalarm af in onze praatbarakken, maar daarna doen we weer rustig verder tot het volgende relletje.

Toch valt te verwachten dat de publieke opinie zelf, net via de Blokkendoos-incidenten, zal inzien dat de politiek-correcte bijziendheid niet deugt. Er zal dus moeten gekozen worden, democratie wordt weer een halszaak, en dat is misschien wel een heilzame therapeutische fase. Mijn stelling is deze: ofwel overleeft de Westerse cultuur deze aanval van massareligieus fanatisme, en dan zal ze er sterker uit komen, ofwel gaat ze ten onder, en dan verdient ze ook niet beter. Een Spengleriaanse visie dus: het is pompen of verzuipen.

Wie echter denkt dat we een Christelijk Avondland moeten verdedigen, loopt vijfhonderd jaar achter. Het gaat nu om het conflict tussen de “Traité sur la Tolérance”  (1763) van Voltaire en de sharia. Vrijzinnig-links stelt zich daarin veel te laks en inconsequent op: de kerken lopen leeg, maar elk gehucht moet zo nodig zijn gesubsidieerde moskee. Men struikelt over de Jezus-karikaturen en de blasfemische films, maar de profeet Mohammed mag niet afgebeeld worden, teneinde de “moslimgemeenschap niet voor het hoofd te stoten”. Terwijl dat nu juist wél moet gebeuren, kwestie van de lijnen duidelijk uit te zetten.

Ik erger me blauw aan dat gebrek aan vitalisme en cultuurbewuste strijdbaarheid. Alleen een consequent en onverkort verdedigen van de Verlichtingscultuur, gebaseerd op de principes van de kritische rede en het vrij onderzoek, kan een dam opwerpen tegen het redeloos fanatisme. Er moet in dat opzicht zelfs niet “gepraat” worden met de uitdagers.

Zo wordt de islam de ultieme uitdager van onze Westerse moderniteit. Goed dus dat hij er is, zo weten we wat er op het spel staat. Het optreden van iconische vrijbuiters en kamikazepiloten zoals Theo Van Gogh, Salmon Rushdie, en Ayaan Hirsi Ali is belangrijk maar niet voldoende. De reconquista moet van onderuit en massaal komen. Een vuist maken dus, jawel. Vooraleer we onze handjes laten afkappen.

Advertenties

136 Reacties op ““Creatopia”: wanneer het licht uitgaat in een tolerantiecultuur

 1. Jan Vissers

  De kern van de discussie zou moeten zijn, hoe ver is het ooit zo ver gekomen?

  Vele migranten met mohammedaanse achtergrond zijn ooit naar hier gekomen zonder veel voorwaarden, en hebben ook nooit de behoefte gehad om zich te assimileren in onze maatschappij. Dat vele kinderen van de originele ‘gastarbeiders’ zich nu gedragen als verwende – lastige kinderen, is eerder het gevolg van de politieke pampering van deze bevolkingsgroep.
  Dus neem ik de radicale islamieten niet zo veel kwalijk, maar wel de traditionele politieke elite die onder het mom van een geïdealiseerde multiculturele samenleving, een hele bevolkingsgroep rijp heeft gemaakt voor criminaliteit /potverteerderij.

  Het grote voorbeeld voor mij is het multiculturele VS, waar alle migranten ongeacht culturele achtergrond moeten werken voor de kost, en zich ‘verplicht’ moeten inburgeren, daarom kunnen ze zich ook moeilijk bezighouden met onaangepast/crimineel gedrag.
  Als je 15 uur moet werken om de kost te verdienen, heb je nog weinig tijd om ‘onnozel’ te doen.
  In de VS wordt immigratie aangemoedigd, omdat het een onderdeel is van de ‘Great American Dream’.

 2. tin vankerkom

  Is het wel zo dat wij collectief ons gezonde verstand verloren? Of is het veeleer de politieke klasse die ons met z’n allen haar gezonde verstand wil opdringen? Ook onze Johan doet hier even aan mee: ‘De multicultuur zit in de Europese genen’. Is dat wel zo? Ik durf te twijfelen… Als wij naar de Europese geschiedenis kijken, dan zien wij heel wat volksverhuizingen – b.v. ’n groep Scandinaviërs van een obscuur eiland die de zee oversteken en in midden-Duitsland stranden en daar weer worden verjaagd en eindigen als de stamvaders van de Bourgondiërs in Frankrijk – van aanverwante stammen, als het ware, maar we zien ook talrijke clashes met ‘non-germains’ (niet-aanverwanten), zoals Joden en islamieten. Volhouden dat wij dit stadium voorbij zijn, strookt wellicht met onze piëteit, maar niet met ons grondgevoel (als je dit beladen woord nog enigszins waardevrij kan gebruiken). Het lijkt erop alsof een samenleving wel wat tegenstrijdige meningen aankan, op voorwaarde dat die meningen berusten op een ‘common ground’… ’n soort van onderliggende consensus over hoe de dingen zijn. Een radicaal andere visie introduceren (onderwerping aan god in een lekenmaatschappij, onderdrukking van vrouwen in een gemeenschap die zich wil baseren op gendergelijkheid, het gebruik van duivelsuitdrijvingen in plaats van psychofarmaceutica) zorgt voor problemen. ‘De mensen, het volk, Jan-met-de-pet’ ervaart dit zowat dagelijks, maar zijn ervaring wordt als achterlijk, onaangepast en verzuurd afgedaan. ‘Wie weet zullen de poorten van Auswitch zich opnieuw openen als we we hier gehoor aan geven?’ vraagt links zich in zijn verlichte binnen af. Dus sluit men zedig de ogen. Hear no evil, see no evil, speak newspeak. Après nous le déluge islamique. Alles goed en wel beschouwd is dat Creatopia een meesterlijke vondst!

 3. Bart Haers

  Duidelijk is dat concepten die wij vanzelfsprekend vinden maar de vrucht zijn van een eeuwen aanslepend debat op gespannen. Voet staan met wat een traditionele religie voor waar houdt. Men moet nu de discussie verder zetten maar ook niet wanhopen. Waar Johan Sanctorum op wijst, de paradoxale meegaandheid van “links” kan ik niet billijken, maar de discussie afwijzen vanuit een superioriteit lost ook niets op. Onze concepten hebben hun betekenis en toch is verdedigen alleen niet afdoende.

 4. Ik geloof wel dat de juf zich heeft laten overplaatsten. Onschuldig of niet, twijfel is gezaaid, dus ik zou daar dan ook niet meer prettig werken. Omdat net wat meer moslim-ouders zich lieten horen, is het meteen een of andere extreme moslimgroep die zich ermee bemoeit? Zijn het geen ‘normale’ ouders meer die zich zorgen maakten? En al zou een Sharia4Belgium hun aandacht hierop hebben gevestigd en het vuurtje nog eens hebben opgestookt, dat doet de Westerse media toch ook continu? De hand in eigen boezem steken is immers zoveel moeilijker dan lekker makkelijk een ander de schuld geven.
  Zijn dit soort uitbraken van oorlogen -veelal vanwege religie- niet onderhand ook voor de hand liggend in tijden van economische crisis?
  Hebben we ooit zonder een cultuuroorlog geleefd? Hebben we ooit in een tolerantiecultuur geleefd?
  Wat ik wel zeker weet: We moeten uitkijken, dat we niet gaan ‘doorslaan’ en overal meteen allerlei spoken gaan zien.

  • Marcella Snyers

   Patty, : Verstandige reactie, goed gezegd., over “creatopia”.

  • Patty,

   uw reactie is nu net wat hier bekritiseerd word. Ontkenning van feiten. Het is ondertussen zeer duidelijk gebleken dat er fundamentalistische krachten acter de protesten zaten. Het waren trouwens allemaal moslimvrouwen, niet wat meer.Doodsbedreigingen komen niet van “normale” ouders die zich zorgen.

   Wat ik wel zeker weet: zolang we naar meningen zoals de uwe luisteren gaan we zeer hard bergaf. Mensen als u behoren in een “cordon sanitaire” (u zal de betekenis ervan wel kennen).

   • Volgens mij ontken ik niets, echter trek ik sommige conclusies in twijfel. Ik denk verder na dan mijn neus lang is en neem niet klakkeloos berichtgevingen in de media voor waar aan. Er zitten altijd meerdere kanten aan een verhaal oftewel gebeurtenis.
    Elke mens zegt wel eens iets in het heetst van de strijd, die hij of niet meent of nooit daadwerkelijk zou uitvoeren.

    Daarnaast wil ik nog persoonlijk aan u richten meneer of mevrouw The Kid: Daarnaast zal ik iemand die ik persoonlijk niet ken zomaar in een hokje plaatsen.

   • @ Patty

    U ontkent zeer zeker zaken. U minimaliseert en generaliseert naar believen, de vis verdrinken heet zoiets.

    Uw betogen hier getuigen wel van heel diepe neiging om in een hokje geplaatst te willen worden. Ze zijn een karikatuur op zich.

 5. @ Johan.
  Ferme stanpunten, Johan. Bedankt. Maar toch weer een kleine bedenking. Je zegt:
  “Wie echter denkt dat we een Christelijk Avondland moeten verdedigen, loopt vijfhonderd jaar achter. Het gaat nu om het conflict tussen de “Traité sur la Tolérance” (1763) van Voltaire en de sharia.”

  Dit is wel een zeer ‘on-Nederlandse’, zeer ‘Franse’ kijk op de geschiedenis, vindt u niet?
  Waar is meneer Voltaire immer zijn kaas gaan halen, dacht u? Was dat niet in de allereerste plaats in de Republiek der Nederlanden’? Leerde hij daar geen ‘staat’ kennen die – met meer dan 50 soorten protestantse kerken – vanzelf wel genoodzaakt was om kerk en staat (minstens enigermate pragmatisch) ‘te scheiden’?
  Daar maakte Voltaire een mooi model van maar hij voerde dat model in in een land dat voor 90% uit sektarische ‘Rooms-Katholieken’ bestond. Daar had zo’n (in principe ‘Hollandse’) scheiding tussen kerk en staat natuurlijk een heel andere weerslag… waarbij ‘één kerk’ (de Roomse dus) slechts in het vizier kwam (er waren er nauwelijks andere want de Franse protestanten (Hugenoten) waren al 2 eeuwen naar Nederland en Duitsland gevlucht!)
  Het onderscheid tussen de waarden van dat ‘christelijke avondland’ en die ‘Traité sur la tolérance’ van 1763 zou wel eens véél en véél dunner kunnen zijn dan dat een professionele en nochtans bekwame filosoof als Johan Sanctorum met zijn (Franco-Belgische) lezing van de geschiedenis (en haar ‘Roomse’ cultuurachtergrond) zou geneigd zijn te begrijpen.

  Vergeet echter niet, goede Johan… toen Nederlanders (en Protestantse Fransen, Walen en Vlamingen!) een republiek grondvestten… toen moesten die Fransen nog ruim twee eeuwen het gat van hun koningen likken.
  En dat is waar de Belgen – visionair of niet – op 21 juli ook nog eens gretiger dan anders aan herinnerd zullen worden. Maar het abdijbier en dito kaas bewijst dat ook onze abdijen in de lage landen al verstand hadden van ‘tolerantie’. Meer dan de islam… in ieder geval.
  Dat ‘christendom’ is altijd een discussie geweest… over tolerantie.

  Tot slot een Bijbelse wijsheid: “Alles is geoorloofd maar niet alles is nuttig”.
  Zo ‘intolerant’ klinkt dat toch niet, als u het mij vraagt. Integendeel!

 6. Peter Bormans

  Wat ik mij afvraag is: waarom hebben de betrokken juf en de directrice van de school nog geen klacht-met-burgerlijke-partijstelling ingediend? Heeft het stadsbestuur het hen effenaf verboden, direct of indirect? Dat zou pas buigen (kont naar de lucht) zijn voor allah en zijn zelfuitgeroepen vertegenwoordigers op aarde! Terwijl ik van oordeel ben dat degene die in deze zaak defensief blijft, op voorhand verloren is. De andere kant heeft dat goed begrepen, en gaat dus in het offensief. In dit geval geldt m.i. hoedanook dat men de confrontatie moet aangaan en het initiatief niet moet overlaten aan de fundamentalisten. Men zou zelfs zover moeten gaan (wettelijk is dat mogelijk, denk ik) hen het hoederecht over hun kinderen gewoon af te nemen.

 7. Eddy Daniels

  ‘Het Antwerpse stadsbestuur is gewoon plat op zijn buik gegaan voor de intimidatie van een stel oproerkraaiers, die de genomen maatregelen als een schuldbekentenis zullen interpreteren,’ zoals Sanctorum beweert, is compleet van de pot gerukt. Het stadsbestuur heeft gedaan wat moest gedaan worden, in het belang van de kinderen. Een school is geen plek waar een oorlog dient te worden uitgevochten (slechts Hamas doet dat in Gaza), daarom waren er verschillende stappen nodig. Primo moest de initiële klacht ernstig worden genomen, ook al vond men ze dwaas of onwaarschijnlijk (zo vertelde Boudewijn Bouckaert van LDD in het Vlaams Parlement dat er sperma was gevonden op de kleding van het vierjarig kind, wat hij in een school met uitsluitend vrouwelijke leerkrachten een merkwaardig biologisch fenomeen noemde). Vertrouwen in het Belgisch gerecht is zelfs de Marokkaanse ambassadeur komen bepleiten. Ten tweede moest men de lokalisatie van de hysterie opheffen en dus was de vervroegde sluiting te verantwoorden, hoe erg dergelijke capitulatie voor de massahysterie ook was. Ten derde heeft de beschuldigde juf recht op eerherstel, maar ik kan me niet voorstellen dat zij zelf er voordeel van heeft dat dit op dezelfde plek zal gebeuren. Ik kan me zelfs voorstellen dat ook andere leerkrachten een overplaatsing zullen aanvragen en voor een arbeidsrechtbank ter zake hun gelijk kunnen krijgen.Ten vierde moet de school opnieuw kunnen functioneren, vooraleer men een theoretisch debat begint over de missie van het gemeenschapsonderwijs. Een naamsverandering kan daarbij verantwoord zijn, al vind ik dat zoenoffer het meest betwistbare (en onefficiënte) deel van de aanpak. Ten vijfde kan pas nu, nadat het onderzoek blijkbaar zijn voltooiing nadert, gedacht worden aan een onderzoek naar eventuele oproerkraaiers en maatregelen tegen hen als blijkt dat zij hun democratische rechten te buiten zijn gegaan. Wat Sanctorum bepleit is een veroordeling zonder echt dossier. Dat is even strijdig met Voltaire (en hysterisch) als wat hij aanklaagt. Hij moet dus zelf ‘Traité sur la tolérance’ eens grondig herlezen, want hij heeft bvb het principe niet begrepen dat men niet veroordeeld kan worden zonder tegensprekelijk proces. Ten zesde heeft de burgemeester van Antwerpen een dergelijk onderzoek, en juridische stappen indien nodig, aangekondigd. Hij deed dat in strenge termen, maar wees ook op een Nederlands precedent, Oude Pekela van een dertig jaar geleden, waar zich een soortgelijke hysterie voordeed, en daar waren geen islamieten bij betrokken. Ten zevende: het is evident dat de Open Samenleving in een stevig gevecht is verwikkeld met de salafistische islam. Het domste wat men kan doen is in die omstandigheden zijn eigen rechtsprincipes loslaten, wat Sanctorum feitelijk bepleit. Ten achtste: ik denk bovendien dat hij vanuit een profetische emotionaliteit (zijn ‘visionaire’ kwaliteiten) de bal volkomen misslaat. Niet ons pluralistische cultuurbesef kraakt in deze kwestie in zijn voegen, maar wel de politiek correcte verdwazing, die hij terecht aanklaagt. Ons pluralisme komt versterkt uit die incident en in het salafisme zijn diepe wonden geslagen, want de meeste vrouwen zullen zich nu wel twee keer bedenken alvorens zij zich zo zullen laten meeslepen. Terwijl de cultuurrelavisten van bij ons zichzelf belachelijk maken. Een Freya Piryns bvb die Bart De Wever ervan beschuldigde er een ‘wij-zij’-verhaal van te maken, terwijl iedereen op tv de beelden had gezien van bijna uitsluitend gehoofddoekte vrouwen die zich hadden staan op te winden. Hier werd de kern van het politiek-correcte denken ontmaskerd, namelijk dat men de mensen wil wijs maken dat ze niet zien wat ze zien. Nog een paar dergelijke uithalen, en Piryns mag de deur van haar partijlokaal sluiten en het licht uitdoen.

  • Tiens, Eddy, ik volg je nogal in je tekst en zeker je kritiek op de Freya van Groen! Een schande die “dame” van de Islamofobie resolutie in de Senaat.
   Wel even hier: “Vertrouwen in het Belgisch gerecht is zelfs de Marokkaanse ambassadeur komen bepleiten” dat is juist, maar! De maar is dat hij daar gekomen is om naar eigen zeggen met “marokkanen” te praten en niet met belgen! Hij speelt dus thuis, zoals hij ook praktisch een betoging leidde doorheen de straten van Brussel, een luidspreker in de hand, om de bezetting van de westelijke Sahara publiek te vieren… Daar wringt het schoentje serieus… moest een ander land dat hier doen met een ambassadeur met megafoon in de hand door de straten en niet op een stand voor zijn ambassade, dan zou het kot te klein zijn… hier niet…

   • Eddy Daniels

    @Rudi Wat die Marokkaanse ambassadeur in Brussel heeft gedaan, weet ik niet en indien jouw versie de juiste is, dan kan dat inderdaad niet. Maar wat hij op het Kiel heeft gedaan, is correct: hij is (althans toch openlijk) zijn landgenoten komen kalmeren. Hij hoefde daarbij niet met Belgen te spreken, dat ware inmenging in de binnenlandse aangelegenheden.

   • @Eddy Daniels

    inmenging in binnenlandse aangelegenheden !!!??

    Uw reactie is een perfecte illustratie waarom dubbele nationaliteit zo verkeerd is (ik durf wedden dat 90% van deze “Marokkaanse” deze bezitten). Wat u zegt is dat elk feit met een “Marokkaan” zowiezo een Marokkaanse aangelegenheid word.

  • hier ben ik het niet mee akkoord ” Ons pluralisme komt versterkt uit die incident en in het salafisme zijn diepe wonden geslagen, want de meeste vrouwen zullen zich nu wel twee keer bedenken alvorens zij zich zo zullen laten meeslepen. ” zie mijn tekst onderaan. Juist omgekeerd.

  • Hij zag ze wel als marokkanen aan, en zei dat, terwijl WIJ altijd moeten spreken over belgen!
   Brussel, hier om 0:11 zie je hem met de luidspreker… en NIEMAND die daar iets durft over schrijven dat de straten van hem zijn! http://www.demainonline.com/2012/11/08/sur-la-marche-pour-la-marocanite-du-sahara-organisee-par-lambassade-du-maroc-a-bruxelles/

 8. Kleine bedenking nog: De wet van Mozes (1240-1440 VC) zegt niet dat je geen beelden mag maken van God of zijn gezanten… die Hebreeuwse wet zegt al 3000 jaar en meer niets anders dat er geen beelden mogen aanbeden worden en dus geen beelden ‘ter aanbidding’ mogen gemaakt worden.
  >Cartoons zijn geen beelden ter aanbidding en vallen dus onmogelijk onder de wet van Mozes. Het kan zijn dat de ‘profeet’ Mohammed daarover een ander standpunt innam MAAR dan is zijn standpunt in ieder geval niet hetzelfde (en dus geen vervulling!) van de oude Mozaïsche wet. Men zegge het voort!

 9. Karina Uyttersprot

  ik moet in een keer denken aan die jonge vrouw die die documentaire heeft gemaakt over vrouwen die uitgescholden worden op straat, agressief benaderd, vernederd. Is daar ooit een dialoog uit voortgekomen? Veel poeha op het moment zelf, de media verlekkeren zich steeds in iets nieuws en de mensen krijgen hun brood en spelen, maar s’anderendaags is er alweer een andere topic die stof moet doen opwaaien en iedereen in een soort van staat van verontwaardigde paraatheid moet brengen. Misschien moeten de media juist niet in het spel betrokken worden, noch de politiek in delicate zaken als deze, gaat het inderdaad om mensen en kinderen en die zijn heel kwetsbaar. Tijd voor de kerkelijke oversten in dit land (alle strekkingen, incluis de vrijzinnigen) om aan tafel te gaan zitten en wat ik in een van de commentaren las, op grond van gemeenschappelijke gronden, te kijken naar welke boodschappen ze gaan uitdragen en consequent steunen. Willen ze onoverbrugbare zaken aanpakken, dan zou een mogelijkheid kunnen zijn, de regels van de “grond” waarop ze groeien en bloeien mee in de discussie brengen. In België of NL zus en zo, dat is de speelruimte waarin jullie zich horen aan te passen, net zoals elke jood, katholiek, vrijzinnige, boeddhist of hindu dat ook moet doen.
  Islam niet met het badwater weggooien of eenzijdig beschuldigen van alle kwaad van de wereld, wel hun fundamentalisme dat gevaarlijk uit de hoek komt en veel leed berokkent zoals elk fundamentalisme dat doet. Ik ken heel wat culturele organisaties die mooie en filosofisch hoogstaande dingen brengen uit de Arabische wereld, ik kan me niet voorstellen dat zij niet af en toe in eigen boezem kijken, integendeel we horen ook vaak stemmen van mensen die in eigen groep of land hun onvrede kenbaar maken en kritiek niet schuwen.
  IK kan maar een oproep doen, arabieren aller landen, kom op voor wat uw cultuur aan rijkdom, schoonheid, diepgang te bieden heeft, gedraag u waardig en wij zullen, indien we de gunst niet retourneren, tenminste veel van u kunnen leren. Verbaas ons, wij zijn gemakkelijk te verleiden met een vriendelijk woord, gebaar, mooi gedicht of ballade, metafoor, schoonschrift, name it.

 10. Mijnheer Daniels lijkt me zelf met de botte bijl te hakken, en is fameus mild voor de inrichtende macht, waarvoor burgemeester Bart de Wever de verantwoordelijkheid draagt.
  1) “Een school is geen plek waar een oorlog dient te worden uitgevochten”, dat klopt. Maar die moslimbroeders en zusters zijn er wel mee begonnen.
  2) Ik ben blij dat hij die sluiting een “capitulatie” noemt. Dus toch plat op de buik?
  3) TENMINSTE had de school en de inrichtende macht nu resoluut achter die juf moeten gaan staan. Maar neen, ze krijgen het niet over de lippen, we horen dat ze “zwaar aangeslagen” is, meer niet. Waar zit ze trouwens? Waarom mag ze zelf haar verhaal niet doen? Ik vrees, zoals Sanctorum, inderdaad voor “politiek-incorrecte” uitspraken als ze voor de micro zou komen.
  4) De naamsverandering vindt Daniëls een “zoenoffer”. Is dat dan nodig, gezien de ongefundeerde beschuldigingen? Waarom de dhimmi uithangen?
  5) Ik heb die traité van Voltaire niet gelezen, ik ben geen filosoof. Wel zie ik nergens dat Sanctorum oproept tot een veroordeling zonder dossier. Zijn pleidooi lijkt me toch duidelijk een pleidooi voor de rechtstaat. We moeten alleen oppassen dat alles weer niet gladgestreken wordt, uit schrik voor represailles van de “moslimgemeenschap”.

  Voor de rest: inderdaad hebben we hier te maken met “politiek-correcte verdwazing”. Maar als men dat beseft, mag het wat meer zijn dan een naamsverandering en de juf overplaatsen. Ik geef Sanctorum overschot van gelijk dat men die heethoofden op hun plaats moet zetten.
  En, mijnheer Daniels, denkt u nu echt dat die moslima’s zich de volgende keer twee maal gaan bedenken? Vergeet het, You ain’t seen nothing yet…

 11. Dit is op E.J. Bron herblogd.

 12. Eric Janssens

  Inderdaad klopt het dat dankzij de islamistische bedreiging tal van gewone mensen zich bewust zijn geworden van de uniciteit en de uitzonderlijke waarde van de westerse verlichting en de daaruit voortvloeiende samenlevingsvorm. Ik denk dat meer mensen in Nederland en Frankrijk dan pakweg in Vlaanderen die bewustwording hebben doorgemaakt, afgaande op dagelijkse ervaringen en gesprekken die ik in ‘notre pauvre pays’ erover heb gehad. Vlamingen zijn nu éénmaal nauwelijks tot intellectuele activiiteit te motiveren, en dat zal zo wel blijven. Maar anderzijds denk ik soms dat moslims die zich tegen de westerse decadentie keren een punt hebben. Wanneer ik de westerse waarden van de verlichting meen te moeten verdedigen, meen ik niet het homohuwelijk te moeten verdedigen, en al zeker niet het recht van homo’s om kinderen te adopteren. Terwijl aan de ene kant de islamistische verduistering toeneemt, schiet aan de andere kant de waanzin van degenen die zich als progressief betitelen ver door. Terwijl de enen graag een middeleeuws kalifaat zouden installeren, willen de anderen met evenveel genoegen definitief breken met tradities die de mensheid sedert haar ontstaan instinctief in ere houdt. Ik heb eigenlijk evenveel moeite met een patriarchaat als met een gezinvorm waarbij een man de rol van de moeder overneemt, een andere die van de vader, of waarbij er helemaal geen moeder en vader, geen ouders, meer zijn (maar alleen twee oudere vrienden, ‘begeleiders’, of hoe ze zich ook mogen noemen). Als ik in een moslimfamilie geboren was zouden die decadente ontsporingen me er misschien ook toe aanzetten tot obscure clubjes als Sharia4Belgium toe te treden. De extremen raken elkaar niet, maar ze geven elkaar voedsel en redenen om zichzelf te rechtvaardigen. Dat is altijd zo geweest. En hoe verlicht de erfgenamen van Voltaire ook mogen zijn, deze val hebben ze niet ontweken.

  • volledig mee eens. De verdwazing van de progressiviteit (die ik Humonizering noem) heeft een verwoestende uitwerking in Vlaanderen.

 13. Luchtpint

  “Ze legden de vinger op de kern van het probleem: we hebben geen empirisch instinct meer, daarom kan men ons alles wijsmaken. De televisie heeft ons kritisch apparaat drastisch beschadigd, het internet maakt het werk af. We leven in een zelfvoldane pretcultuur van meninkjes, talkshows en blogs, die allemaal een mediagestuurde waan-van-de-dag achterna lopen. Iedereen scharrelt en kletst maar raak, ook en vooral de politieke klasse.”

  Je mag ook niet vergeten dat de de-intellectualisering van het onderwijs hierin een rol speelt. Gevolg: Mensen kennen vandaag de dag hun geschiedenis niet meer. Studenten van begin tot midden ’20 doen dit allemaal af als waardeloze flauwekul ! Ze houden zich liever bezig met modieuze hypes en trends en denken op een weinig kritische manier. Collectieve leut ja, kritisch indivdueel nadenken en objectieve kennis opdoen neen !

  De resultaten zijn er dan ook naar. Het gebrek aan algemene kennis van studenten die vandaag de lerarenopleiding volgen is dan ook bedroevend. Ziehier wat resultaten van studenten aan de lerarenopleiding:(op 1.000 ondervraagde studenten)

  31,4% kan de provincie Henegouwen niet op een blinde kaart situeren
  85% weet niet dat Herman Van Rompuy de voorzitter van de Europese Raad is
  28,6% weet niet wie de Vlaamse minister-president is
  47% kan de Stille Oceaan niet op een blinde kaart situeren.
  40% kan stromingen zoals socialisme, liberalisme, fascisme, zionisme en communisme niet van elkaar onderscheiden
  45 % weet niet dat we bij de Europese verkiezingen parlementsleden verkiezen
  Meer dan 50% van de studenten weet niet waar Servië ligt.
  37,4 % weet niet waar Tsjechië ligt
  41,7 % weet Zweden niet te situeren
  26 % weet niet waar Roemenië ligt
  Meer dan 10 % verwart zionisme en fascisme met elkaar
  Bijna 20 % weet niet waar de provincie Luxemburg ligt
  12 % weet niet waar Vlaams-Brabant gelegen is
  30 % weet niet waar de Atlantische Oceaan ligt
  bijna 30 % herkent USA niet als deze op een blinde kaart is aangeduid
  41 % herkent David Cameron niet
  31 % van de derdejaars herkent François Hollande niet
  82 % herkent Benjamin Netanyahu niet
  36 % denkt dat de paus leider van àlle christenen is
  20 % van de studenten herkent Nelson Mandela niet; meer dan 6 % denkt bij het zien van zijn foto aan Martin Luther King, meer dan 3 % aan Mobutu.
  36 % van de studenten herkent Jozef Stalin niet
  Bijna 10 % van de studenten situeert de Tweede Wereldoorlog in de 19e eeuw. In totaal weet 15 % van de studenten niet wanneer de Tweede Wereldoorlog plaatsvond.
  36 % weet niet wanneer de Guldensporenslag plaatsvond; 16 % denkt dat dit in de 19e eeuw gebeurde.
  Bijna 30 % weet niet wanneer België onafhankelijk werd
  58 % heeft geen idee wanneer de Viëtnamoorlog woedde.
  20 % weet niet wanneer de Berlijnse Muur viel

  http://www.vakdidactiek.be/sites/default/files/u128/Eindrapport%20zonder%20cartoons.pdf

  • Jan Vissers

   Je moet uzelf onvoorstelbaar intelligent/interessant vinden, om de jeugd op zulke manier te minschatten. Leven, zonder er over na te denken kan ook zeer waardevol zijn…

   Soms moet je als filosoof/denker alle kennis overboord gooien om tot nieuwe en waardevolle inzichten te komen. Dit laatste is misschien iets voor u om over na te denken?

   Het westen heeft vooral véél ‘Confucius’ nodig, anders zakken we onherroepelijk weg in het moeras van ons eigen grote gelijk.

   • Vreemde opmerking. Het is net in confucianistische samenlevingen dat er veel van buiten geblokt moet worden. En je moet het met jaar en al weten niet zomaar “begin of einde van die of die eeuw”.
    Natuurlijk, het ontbreekt de gemiddelde Oost-Aziaat aan het vermogen om informatie kritisch te synthetiseren en op intelligent wijze een eigen standpunt in te nemen en te verdedigen, maar dat maakt hem nog steeds intelligenter en aangenamer gezelschap dan de doorsnee westerling die er een uitgesproken mening gebaseerd op louter de waan van de dag op na houdt en die geleerd heeft om intellectuele uitmuntendheid als iets gênants te zien.

   • Luchtpint

    Wat een zever ! “Leven, zonder er over na te denken kan ook zeer waardevol zijn…” Leven zonder erover na te denken, meneer de crypto-katholiek staat gelijk aan collectiviseren van mensen tot ze helemaal niet meer nadenken, een leuke tactiek die vooral door godsdiensten en totalitaire doctrines wordt toegepast. Jezuiëtenpraat !

    Als een dergelijke studie degelijk aantoont dat de generatie midden 20’ers een zootje mongolen wordt dan toont het duidelijk aan dat deze samenleving geen vooruitgang maakt. Het zijn net wetenschappers en onafhankelijke denkers die los van de heersende tijdsgeest denken, die ervoor gezorgd hebben dat de westerse samenleving vooruit gaat. Om filosofische concepten te genereren, heb je eerst en vooral een algemene kennis nodig die als raamwerk dient om nieuwe idëeen te genereren , die van de statische “sociale norm” afwijken. Een meerderheid die zonder nadenken bij het oude blijft en door de onzichtbare hand van sociale druk tot runderen wordt gereduceerd met een gecollectiviseerd “geloof” in de zelfoverschatting van het eigen kunnen en die als gevolg geen moeite doet om de zaken anders te bekijken, doet zowel de filosofie als de wetenschap stagneren.

    Je hebt altijd een fundament van algemene kennis en inzicht nodig om op te bouwen. Heb je dat niet dan kan je onevenwichten van de tijdsgeest niet tegen gaan. Hyper-consumentisme is een nieuwe godsdienst geworden, samen met politieke correctheid, moreel relativisme en de irrationele consequenties van multicul politiek. En geen van die idiotieën wordt in vraag gesteld. Terwijl zoveel mensen meegaan in de ondoordachtheid van hippe concepten als casinokapitalisme, hyperconsumptie en kredietaankopen, kunnen politici rustig op hun beide oren slapen dat iedereen zo dom is op die tutter te blijven zuigen, zodat niemand goed opmerkt wat die politici doelbewust fout doen ! Ik noem dat godsdienst, net als in de middeleeuwen. Het komt de gevestigde ordes mooi uit ! Hoe dommer de samenleving wordt hoe beter voor hen.Mensen als Galileo en de Verlichtingsdenkers hebben hun eigen theoriëen alleen maar kunnen vormen op grond van de kennis die ze decennia lang hebben opgedaan, om dan hun eigen inzichten te toetsen aan de inertie van de heersende tijdsgeest van de periode waarin ze leefden. DAT is vooruitgang, zagevent !

    Ga jij maar wat transcendent-Boeddhistisch-introvert in jezelf zitten graven. Ik ga niet zitten wachten om te weten hoe ver je daar mee gaat komen.

 14. Luchtpint

  En zo creëren we randdebielen die op hun beurt de generaties na hen tot randdebielen opvoeden, enz. Twitteren, Facebooken, Chatten, Skypen, SMS-en, pinten pakken en naar zomerfestivals gaan dat kunnen ze allemaal goed genoeg. En van Wikipedia copy/pasten zonder echt te begrijpen waarover het gaat waarschijnlijk ook.

  Een raam op de wereld krijgen, of echte kennis van bepaalde onderwerpen opdoen met alle geglobaliseerde middelen die ze tot hun beschikking hebben is blijkbaar te veel gevraagd !

  • hebt u wel een bepaalde fora op internet bezocht? Of houd u zich maar wat bezig met de waan van de dag die u andere verwijt. Zoek eens wat op internet , in allerhande fora vind u inzichten en gedachten die u nergens anders vind. Maar waarschijnlijk is voor u de waarheid en waardevol wat u op school leert

 15. als men Eurabia van Bat Ye’or leest, geen samenzweringstheorie zoals men dat wil laten doorgaan maar gewoon een opsomming van feiten en officiële beslissingen, en “Une révolution sous nos yeux” van Christopher Caldwell dan zou men eerder vrezen dat het reeds te laat is. De Blokkendoos affaire zal een grote invloed hebben op de scholen en iedereen zal in de angst leven dat het in zijn school zou kunnen gebeuren. Zo wordt de samenleving gedhimmifieerd en dat was het uiteindelijk doel van deze lui: ons bang maken, ons psychologisch domineren en niet meer met aanslagen want dat heeft islamofobie las resultaat, maar met dreigen. En daar loopt iedereen in en soms erger want er zijn zelf van die collaborateurs zoals een Bert Anciaux; maar wat die vent betreft zit collaboratie misschien zelfs in de genen.

  • Eddy Daniels

   @Rudi – Bat Ye’or beschrijft de situatie in Egypte, waar negentig procent van de bevolking islamiet is, en waar de implosie van de islam (die zij niet kon voorzien toen ze schreef) momenteel volop aan de gang is. Dat er hier angst leeft in de scholen, is een feit, maar die angst betreft vooral de politiek correcten. Als een leraar durft klagen over wat hij meemaakt met sommige – ik druk op ‘sommige’ – islamieten, dan krijgt hij de beschuldiging van racisme.
   Het grote voordeel van de trieste gebeurtenissen rond de Blokkendoos is dat die pc’s, Freya Piryns en Bert Anciaux op kop, zichzelf nu inderdaad ontmaskeren, niet eens als dhimmi’s, maar als nuttige idioten van de islamisering. Dat zal hen binnenkort zuur opbreken. Het is niet voor niets dat Groen al zo lang stagneert rond acht procent, terwijl ze normaal de wind in de zeilen zouden moeten hebben. Anciaux eet al lang uit andermans hand om zijn zitje maar te kunnen behouden, en zal de volgende keer door zijn partij wel uitgespuwd worden; hij weert zich als een duivel in een wijwatervat en realiseert zich niet eens dat hij zijn eigen ergste vijand is. Ook bij de sossen zal het licht dagen, denken we maar aan de importeur van Roma-zigeuners, Daniel Termont, die zich nu tot racistische uitspraken laat verleiden door hen collectief voor ‘leugenaars’ uit te schelden.
   Wat de reële poging tot dhimmifiering van onze samenleving betreft, die zal de tanden stukbreken op de woede die bij de gewone mens opkomt. Het grote probleem zal er niet in bestaan die woede nog meer aan te wakkeren, dat gebeurt vanzelf (mede door incidenten als de Blokkedoos) maar te voorkomen dat die zal misbruikt worden door troebelwatervissers die zogezegd onze rechtsstaat en cultuur verdedigen, terwijl ze hen in feite afbreken door zich te verlagen tot dezelfde methodes als zij die ze aanklagen. In die zin denk ik dat de Johan Sanctorums van deze planeet eigenlijk een spiegelbeeld zijn van de islam die ze aanklagen. Ik lust ze geen van beide.

   • Eric Janssens

    @Eddy. Bat Ye’or beschrijft niet enkel de situatie van Egypte – in haar boek is die bijzaak. In ‘Eurabië’ beschrijft ze gans het proces van arabisering en islamisering van Europa onder leiding van de EU, en dit sinds WOII en in gang gezet door de Gaulle. Als je het boek leest besef je dat het hier gaat om een geleide en bewuste vernietiging van de Europese cultuur door het Europese politieke establishment zelf. De vraagt waarom men de moord op Europa in gang heeft gezet en ondertussen vakkundig voltooit werd nog steeds niet afdoende beantwoord. Voor vele beschaafde Europeanen gaat het om het grootste mysterie sedert de oud-Griekse verlichting. Dat het werk van Bat Ye’or in de Europese media onbesproken blijft wekt dan ook geen verbazing : de media als spreekbuizen van de Europese politieke elite zullen hun oversten niet ontmaskeren. Dat moeten we zelf doen, want zelfs het VB is daarin niet echt onderlegd.

 16. Jan Vissers

  Roger, voor een ‘Aziaat’ is het confucianisme vooral een levenshouding, waar kennis als water wordt opgenomen, waardoor het een onlosmakend deel wordt van het leven. Door kennis bij jongeren er in te ‘stoempen’, creëert het bij hun eerder een aversie voor het leren. In een confucianistische samenleving is leren en kennis even normaal als de dagelijkse hygiëne. Daarom moet het concept van de ‘eeuwige student’ als levenshouding beter gepromoot worden. Op die manier is kennis vergaren geen zware taak meer, maar wordt het gaandeweg een vraag naar meer.

  • Luchtpint

   De confucianistische samenleving doet mensen nadenken, zeker ? Kennis van een zogenaamde hogere abstracte macht krijgen die vooral zegt dat de mens zichzelf moet relativeren door als een autist te zitten mediteren tot hij er bijna van in slaap valt !! Waardoor er van vooruitgang niets in huis komt ! Prulvent. Crypto-religieuze zeverpraat. Collectief mediteren om al wat mensen tot individuen en kritische denkers kan maken te reduceren tot een collectieve pap van zielloos uniformisme waarbij iedereen wordt gedegradeerd tot een radertje in groter geheel dat van mensen niks anders dan hersenloos conformisme tov de heersende moraal verwacht !

   Dat heeft hoegenaamd NIETS met kennis en vooruitgang te maken, maar alles met het rabiate tegendeel ! Collectiviseren, mensen zo dom mogelijk houden !

   • Jan Vissers

    Verlicht denken is de dingen loslaten, en het steeds opnieuw uitvinden, anders ontstaat er een cultuur gebonden ideologie, die voor jouw werkt maar voor een ander niet. Daarom is bewust leven eerder een kwestie van een ‘state of mind’, dan het vergaren van kennis…

    …En dan kan het inderdaad zijn dat sommige individuen die een vorm van persoonlijke verlichting gevonden hebben, ongegeneerd in een halve coma liggen. Maar die mensen zijn wel gelukkig. Dat geluk heeft dan niets te maken met bezit, hun godsdienst, of wat dan ook, maar alles met hun ‘state of mind’. Ik durf zelfs stellen dat de boeddhistische mens doorgaans gelukkiger is dan de westerse mens, en dat zijn heus niet allemaal denkers of filosofen.

    Onze westerse denkbeelden hebben in het verleden gewerkt als overlevingsstrategieën, maar ent je dit gedachtegoed in een wereld van overvloed, dan is dit het recept voor de totale maatschappelijke teloorgang. Dat vele migranten geen respect hebben voor de westerse cultuur heeft daar volgens mij ook mee te maken.

    Ontastbare rijkdom, zoals het hebben van normen en waarden zijn we kwijt, er is materialisme in de plaats gekomen dat enkel tot doel heeft de consumptiemaatschappij in stand te houden.

    Een echte confucianistische samenleving zet de waarheid van het individu centraal, en heeft geen boodschap aan een collectief gedachtegoed.

   • Luchtpint

    “Verlicht denken is de dingen loslaten, en het steeds opnieuw uitvinden, anders ontstaat er een cultuur gebonden ideologie, die voor jouw werkt maar voor een ander niet. Daarom is bewust leven eerder een kwestie van een ‘state of mind’, dan het vergaren van kennis…”

    Dat is allemaal zielloze cliché karma-praat., nirwana geleuter. Ongeloofwaardige Neo-Hippie doctrine die gekaapt wordt door neo-liberale managementgoeroe’s, neo-mei ’68 huis-tuin-en-keukenfilosofen en psychotherapeuten met een baard, een rolkraag en een dikke pijp in hun muil om zoveel mogelijk boeken over de neo-wereldgodsdienst “Mindfulness” aan de man te brengen. De nieuwe godsdienst die al onze problemen gaat oplossen door collectief schaapachtig introspectief te zijn. De zogenaamde Solidaire Unitaristische Wereldgemeenschap van “shiny happy people holding hands” waarin het individu volgens jou geen culturele identiteit heeft, maar “alle culturele onderscheiden overstijgt” ! Een nieuwe godsdienst gepusht door diezelfde overconsumptiemaatschappij die al mensen aan de bedelstaf heeft gebracht met dat soort leuke ideëen. Waardoor er nu hopen mensen met schuldbemiddelingen zitten opgescheept. Mindfulness is een pervers onderdeel van diezelfde consumptiemaatschappij die boven alles gemakkelijk verteerbare oplossingen voor alles belooft. Daar ben jij deel van, van de bedriegers die van de blinde onnozelheid van de massa misbruik maken om hun eigen zakken te spekken.

    Katholieken beweerden net hetzelfde toen ze het moreel monopolie hadden in Europa. En een dergelijk universalisme dat geen culturele waarde erkent of eigenheid voor het individu en zijn potentieel om buiten het vigerend kader van de tijdsgeest te denken is altijd HET hoofdkenmerk van totalitaire doctrines geweest en godsdiensten.

    Jij bent gewoon de zoveelste leugenaar die denkt dat ik daar in trap ! Ooit zal je moeten leren dat er mensen slimmer zijn dan jij. Denk jij maar in clichés, solfer anderen zoveel leugens op als je kan, bij mij werkt het niet.

   • Jan Vissers

    Eddy Daniels, als je culturen gaat vergelijken op basis van uitwassen, zoals het salafisme, dan kan je alles bewijzen. Als je de vroege Arabische cultuur neemt die eeuwen voorsprong had op de westerse beschaving, dan kan je het misschien al beter vergelijken. Maar toch blijft het appelen met citroenen vergelijken, omdat mensen uit een andere cultuur met een andere premisse naar het leven kijken. Dat Europa veel te soft is geweest ivm immigratie, daar ben ik het volledig met akkoord. Met veel bloed, zweet en tranen hebben we ons sociaal zekerheidstelsel tot stand gebracht. Iets wat mensen buiten Europa nooit ten volle kunnen begrijpen. Dit te grabbel gooien voor iedere gelukszoeker, is daarom een misdaad tegen het eigen volk. Willen mensen naar hier komen? Dat mogen ze dat, maar dan volgens onze ‘strenge’ voorwaarden… Europese socialisten hebben door hun,
    ; ‘de wereld is van iedereen mentaliteit’ van immigratie een scheldwoord gemaakt. Als men op een correcte manier migranten had toegelaten, dan zou dit zeer zeker een meerwaarde betekent hebben. Eigenlijk hebben we xenofobie grotendeels te danken aan de socialisten, en als antwoord daarop… extreemrechts.

 17. HansBECU

  Het essentiële lijkt me toch vooral de totale verdwazing en desinteresse te zijn, ook bij veel hoogopgeleiden. Ik ken ingenieurs die op het vlak van politiek en maatschappelijk inzicht analfabeten zijn. Zo blijkt niemand nog het onderscheid te maken tussen feit en opinie. Ik denk dat de samenleving eens heel goed moet kijken wat er in ons onderwijs en in de media geserveerd wordt, en daarover zou een omstandig debat moeten gevoerd worden. Niet dus. Het eindeloos (ad nauseam) en inhoudsloos geleuter in zowat alle media over het koningshuis dezer dagen zijn een perfecte illustratie van een samenleving die kritiekloos slikt. Een kleine minderheid beseft dat, maar hun inzichten en reacties bereiken nooit een breed publiek. Suggestie voor Johan S : roep eens op tot een ludieke manifestatie voor een kritische pers en tegen de “opinie-oligarchen” in Vlaanderen, met als type-oligarch Yves Desmet en DM, of de “Terzake” redactie van de VRT, die het weergeven van de hoogstpersoonlijke politiek correcte mening van steeds hetzelfde groepje “commentatoren” verkopen als “kritische journalistiek”. Als we wat origineel en provocerend spektakel serveren, halen we breeduit de pers, zoals Dewever indertijd met zijn geldtransporten naar Strépy. Want dan gebeurt hier nog eens wat, en weten ze bij de VRT weeral wat uitzenden. Kijk maar hoe efficiënt Femen de media haalt , ook al heeft het nauwelijks wat om het lijf.

  • Luchtpint

   “Een kleine minderheid beseft dat, maar hun inzichten en reacties bereiken nooit een breed publiek.”

   Van mij krijg je over heel de lijn gelijk, Hans !

 18. Eddy Daniels

  @Belleman: 1- ‘Die moslimbroeders- en zusters zijn er wel mee begonnen’. ° Moeten we ons echt tot dat niveau verlagen?
  2- ‘Waarom mag die juf haar verhaal niet doen?’ Wie heeft ooit gezegd dat ze dat niet mag? Misschien wil ze niet, is het moment er nog niet, enzovoort? Jij vindt blijkbaar dat ze het MOET doen. Laat dat meisje toch even met rust.
  3- Niet elke stap achteruit is plat op de buik. Reculer pour mieux avancer, noemt men dat in het Frans, tactisch terugtrekken om strategisch te winnen. Strategische winst zal er zijn als die school die kinderen democratische waarden zal bijbrengen.
  4- Natuurlijk is een zoenoffer niet nodig, daarom vraag ik me ook af of die aanpak de juiste is. Wat evenwel telt is of die school weer kan starten, of die kinderen volgend schooljaar een school vinden. De kinderen zijn belangrijker dan die hysterische moeders of de ‘eigen’ hysterici die nu feitelijk pleiten voor ‘oog om oog, tand om tand’.
  5- Het pleidooi van Sanctorum is een pleidooi om de rechtsstaat te verdedigen met methodes die niet bij de rechtsstaat horen.
  En of die moslima’s zich de volgende keer bedenken. Ik zou niet graag moslim of moslima zijn vandaag. Waar ze ook kijken, zien ze dat het geloof in hun profeet slechts tot mislukkingen lijdt, miserie overal. De centra van hun denken zijn volop in crisis en het is echt niet veraf of hun kwade genius Saudi-Arabië komt zelf in de moeilijkheden.
  Op termijn is een implosie van hun denksysteem even onvermijdelijk (en onverwacht) als dit met het communisme of nazisme is gebeurd. Ondertussen moeten wij er vooral voor zorgen dat ons systeem blijft wat het is: open en tolerant. Dat kan frustrerend zijn, ja. De Battle of Britain van 1940 was ook frustrerend, net als de Hollandse hongerwinter van 1944-45, maar enkele maanden later wuifden onze ouders en grootouders wel met hun zorgvuldig verstopte vlaggen. Roma non fu fatta in un giorno, zo luidt de allereerste les Italiaans in de Assimil, Rome werd niet in één dag gebouwd. Ik heb uit de hele kretologie over ‘die heethoofden op hun plaats zetten’ nog niet één positief resultaat zien voortvloeien. Schreeuwen is dan ook echt gemakkelijk.

 19. Filip van Laenen

  Ach, als het helemaal fout moest lopen kunnen we nog altijd tot boven de noordpoolcirkel verhuizen, en dan wachten tot de ramadan nog eens in de zomer valt… 😉

  • ooit eens deze opmerking gemaakt op een “ramadan” forum van de vrt. Werd direct geweerd en geblokkeerd.

 20. Wie zwijgt over de inquisitie ( het vervolgen en veroordelen van burgers om hun mening) moet naderhand niet verwonderd zijn dat stilte heerst en de elite haar gang gaat.

 21. Ik heb zo mijn vragen bij de twee partijen i.v.m. “Utopia” en ouders.
  Tenslotte blijven het bezorgde ouders en willen klaarheid.
  Ophitsing is natuurlijk nooit zinvol en creeert haat en angst.

 22. Ik heb geen hysterische moslima’s gezien toen twee extreemrechtse pantoffelhelden kinderen Zwan-worsten door de strot wilden duwen , aangestuurd door hun ideologische oversten, in die zin zijn S4B-idioten de objectieve bondgenoten van het VB, ook niet nadat ene Hans V.T.zijn geweer had leeg geschoten op een Turkse vrouw. Dat er in dit geval
  overgereageerd is duidelijk, dat er blogosferische denkertjes/politici/organisaties zijn die hier gretig garen bij spinnen is een open deur intrappen. Wat mij wel stoort is dat JS het laat het overkomen alsof die ouders graag de school van hun kinderen zo beschamend in beeld willen brengen. Wat is er allemaal voorafgegaan aan heel die uitbarsting? De media brengen alleen maar momentopnamen van menselijk gedrag nadat er aan weerszijden van het conflict ongetwijfeld een emotionele uitputtingsslag is gevoerd. Kindermisbruik ligt heel gevoelig in de moslimgemeenschap, ik durf zelf zeggen zelfs gevoeliger dan bij autochtonen, omdat aangevoeld wordt dat autochtonen door hun aangeleerde inhibities eerder geneigd zijn kindermisbruik te bagatelliseren, zullen allochtonen hier op een meer expressieve manier op reageren. De doorslaggevende factor die het hier mogelijk maakte om de ouders te mobiliseren om zich voor de camera zo te laten gaan is niet de drang van de islam om tegendraads te willen doen, door JS altijd gezien vanuit zijn ‘visionair’ politiek geladen talent om een vette kluif nooit onafgelikt te laten passeren, maar het vermoeden van kindermisbruik en de daaraan gerelateerde sociale consequenties binnen iedere gemeenschap.

 23. Eddy Daniels

  @Leila – Ik heb indertijd stevig gereageerd (op de weblog van Luc Van Braekel, http://lvb.net/node/9065) op de domme Blok’ers met hun Zwanworstjes, in een stuk dat ik ‘Averechtste kanariepietjes’ noemde. Niet omdat ik de actie op zich fout achtte, maar omdat zij op een manier gebeurde die strijdig was met onze rechtsnormen, namelijk het betreden van een schoolterrein en zich daar agressief opstellen. Het soort acties waar een Johan Sanctorum feitelijk voor pleit.
  Ondertussen werd een leugenachtige versie van dit incident verspreid als zouden de Blok’ers geprotesteerd hebben tegen islamitische kinderen bij een halalmaaltijd, en die versie lijk jij opgenomen te hebben. De werkelijkheid was dat zij (terecht) protesteerden tegen een multiculturele les waarbij niet-islamitische kinderen halalvoedsel kregen aangeboden, dat wil zeggen: verplicht werden tot deelname aan een religieus ritueel dat het hunne niet was. Het is alsof men islamitische kinderen zou verplichten te communie te gaan. De Morgen dreef de leugen zo ver dat een journalist stelde dat de Blok’ers avers waren van exotisch voedsel, terwijl dit met exotisme niets te maken heeft maar met ritueel slachten (vaak strijdig met onze wetten op de dierenrechten).
  De Blok’ers hadden dus gelijk, maar hadden van het schoolterrein moeten wegblijven en pamfletten met doosjes Zwanworsten kunnen uitdelen aan de ouders aan de schooluitgang. Hun aanpak was echter ooit aangekondigd door Gerolf Annemans, toen hij beloofde dat het Belang even ‘vuil’ zou blijven als het Blok.
  Wat Hans VT betreft breekt mijn klomp helemaal: duizenden autochtone Vlamingen zijn toen opgestapt in een Witte Mars geleid door de toenmalige burgemeester , en nu kom jij hier suggereren dat er niet geprotesteerd werd. Dergelijke zinsbegoocheling, dat noem ik politiek correcte dhimmitude
  Wat er tenslotte vooraf is gegaan aan die uitbarsting aan de Blokkendoos, waar jij zo de nadruk op legt, werd onthuld door Boudewijn Bouckaert van LDD in het Vlaams parlement, zonder dat iemand hem tegensprak, maar ook zonder dat de pers hem citeerde (je moest de rechtstreekse uitzending gezien hebben om het te weten): de moeder had sperma gevonden op de kleren van haar vierjarig zoontje. In een school met uitsluitend vrouwelijke leerkrachten was dat een merkwaardig biologisch fenomeen, zo stelde Bouckaert.
  Tenslotte: dat Johan Sanctorum dit gebeuren misbruikt, daar ben ik het volkomen mee eens. Bart De Wever had evenwel gelijk toen hij stelde dat hysterie op verdenking van kindermisbruik in alle gemeenschappen voorkomt (en hij verwees naar Oude Pekela), maar dat de moslimgemeenschap momenteel uitzonderlijk vatbaar is voor massahysterie.
  Dat laatste probeer jij echter te ontkennen met wat uitleg over culturele gevoeligheden. Net alsof dit land nog niet voldoende getoond heeft, in de Affaire Dutroux en in zijn reactie op Van Gheluwe, dat ook bij ‘onze’ autochtonen kindermisbruik momenteel zeer ernstig wordt genomen. Het grote verschil is evenwel dat ‘wij’ niet oproepen tot lynchpartijen vooraleer er zelfs maar een mogelijkheid tot gerechtelijk onderzoek is geweest. In die zin is een wij/zij-tegenstelling meer dan op haar plaats.

 24. Eddy Daniels

  @Eric Janssens – Je hebt gelijk wat Bat Ye’or betreft, maar over die bewuste islamisering van onze elite sinds De Gaulle, dat is er ver over. Wij hebben niet te doen met een complot van onze elite, maar met haar intellectuele stompzinnigheid, als gevolg van de democratisering. In het verleden was er een duidelijk onderscheid tussen de toplaag en het gewone volk. Dus hoefde zij zich niet tegen dat volk af te zetten, ze kon er gewoon van profiteren. Dat volk kende zijn plaats wel, het nam zijn pet af en zei ‘meneer’. In de twintigste eeuw deed het fenomeen van de massaficatie zich voor waarbinnen de kleine man dezelfde aspiraties kon delen als de elite. Hij leerde het af om ‘meneer’ te zeggen tegen iemand die niet beter was dan hijzelf, en van wie de status voor zijn kinderen bereikbaar was. De elite, inbegrepen omhooggevallen arbeiderskinderen, moest zich dus een smaak aanmeten die de gewone man afstootte. Dat had snobismen als gevolg, zoals de vulgariteit in de zogeheten moderne kunst, de verplichte onleesbaarheid van literatuur enzovoort. Politiek ging de elite zich voorstaan op haar kosmopolitisme en sociaal op haar exotisme. Desnoods tegen haar zin genoot zij van voedsel dat zij soms eigenlijk niet lustte en idealiseerde zij vreemde mensenrassen die als ‘noble sauvage’ werden ingehaald. Dat de gewone man daar last van ondervond – vreemdelingen in zijn sociale woonwijk die zich niet aan de regels hielden – gaf de elite, of de would-be elite vervolgens de kans om de gewone man af te schilderen als achterlijk, bekrompen, racistisch. Dat snobisme ontwikkelde zich meer en meer tot dhimmitude en die dhimmitude verwekt de indruk van een complot. Er is een heel eenvoudige reden waarom dit complot niet kan bestaan: de leiders van de islam, en het geheel van de mohammedaanse wereldvisie, zijn zo door en door dom dat zij niet eens in staat zijn om zulk een complot te verzinnen. Zij reageren vanuit een geconditioneerde reflex van blinde expansie (de ghazwa) die hun profeet hen heeft geleerd. De enige reden waarom zij een kans krijgen, is de spiegelende domheid van onze snobistische intelligentsia. Waar wij dus moeten aan werken is niet aan massahysterische reacties op geïmporteerde massahysterie, maar op het herformuleren van onze eigen cultuur en traditie, en het herwaarderen van haar rijkdom en zielengrootheid. Want terwijl figuren als Anciaux en Piryns, en vorige week ook de nieuwe paus op Lampedusa, ons een schuldgevoelen proberen aan te praten over onze globalisering van de onverschilligheid, mogen wij er trots op zijn dat wij dat net niet zijn, dat wij ons open en gastvrij en correct gedragen. Maar omdat we goed zijn, zijn we nog niet gek, en dat is wat de Piryns’en en de Anciaux’ ons wel willen aanpraten. Niet omdat ze zo slecht zijn, maar omdat ze zo snobistisch zijn, en uiteindelijk omdat ze zo dom zijn.

  • Jan Vissers

   Spijtig dat een erudiet mens zoals jij er een bent zich laat verleiden tot, ‘wij zijn beter dan zij…’ De eigen cultuur moet zeker gekoesterd worden, maar de ene cultuur boven de andere plaatsen, is als een appreciatie uitspreken over appelen en citroenen. Wil onze cultuur overleven, dan moeten we inderdaad onze eigen cultuur en traditie herformuleren. Maar dit laatste kan enkel door ‘alles’ in vraag te stellen, en de deuren van de heilige huisjes wijd open te gooien.

   • Eddy Daniels

    @Jan Vissers – Het standpunt dat jij verdedigt is cultuurrelativisme in het spoor van Claude Lévi-Strauss, de werkelijke oorzaak van de dhimmitude. In deze visie zijn alle culturen gelijkwaardig en alle waarden zijn (postmodern) relatief. Sta me toe het daar niet mee eens te zijn. Een cultuur die zegt dat andersgelovigen (dhimmi’s) of ongelovigen (kafirs) structureel minderwaardig zijn aan moslims is volgens mij niet gelijkwaardig aan een cultuur die zegt dat alle mensen gelijk geboren zijn en gelijke rechten hebben in het zoeken naar geluk.
    En nu kan je ons het verleden voor de neus wrijven, holocaust, kolonialisme, inquisitie enzovoort. Het verschil is dat de mohammedaanse cultuur nog steeds in die fase verkeert (maar te slap is om zijn eigen oorlogen uit te vechten). Terwijl de postchristelijke beschaving als enige een serieuze doctrine van de mensenrechten heeft ontwikkeld, die zij als maatstaf gebruikt ook om de fouten en misdaden bij zichzelf te veroordelen en stap voor stap uit te roeien.
    Met als gevolg dat Europa een gigantisch asiel is geworden waar sukkelaars uit de hele wereld, ook uit de moslimwereld, heen vluchten en alle verhoudingen in acht genomen goed worden opgevangen. In de oliestaten niets van dit alles, nog nooit van een Marokkaanse dompelaar gehoord die naar Saudi-Arabië wil. Maar zijn moskeeën worden wel van daaruit gefinancierd.
    Wat het boeddhisme betreft, en het geluk daarin. Geen enkel boeddhistisch land heeft ooit een oplossing gevonden voor de armoede, tenzij wanneer men het boeddhisme los liet. Het is mogelijk dat mensen gelukkig zijn met een lege maag, maar persoonlijk durf ik dat betwijfelen.

   • de enige kans op overleven is inderdaad de eigen cultuur boven alle andere plaatsen. Anders blijft men maar holle frazen en gebakken lucht verkopen. Uw reactie is een perfecte illustratie ervan.

    Of kan u nu eens concreet zeggen wat de deuren van de heilige huisjes nu juist zijn die niet al 10’tallen jaren zijn geopend.

  • Eric Janssens

   Het spijt me, Eddy, maar als je echt Bat Ye’or had gelezen zou je weten dat het wél om een bewuste vernietiging van de Europese cultuur door de Europese politieke elite gaat. Zo stompzinnig is die echt niet. Lees of herlees Bat Ye’or. Zij toont overtuigend, gestaafd door talloze documenten, aan dat wat er gebeurd is niet getuigt van stompzinnigheid maar van een consequent en systematisch uitgevoerde Endlösungspolitiek, van doorgedreven kwade wil dus. Zo werden de Palestijnse terroristen, na talloze moordende aanslagen op Europees grondgebied, waarbij een groot deel van de Europese bevolking in een klimaat van angst terecht kwam, gepromoveerd tot politieke gesprekspartners met wiens wil tot in het absurde rekening werd gehouden. Je kan die evolutie niet aan domheid toeschrijven. Het gaat om een grootschalig pact, enkel te vergelijken met het Verdrag van München (1938), maar bestaande uit talrijke elkaar opéénvolgende pacten, met een steeds terugkerende verregaande vorm van onderwerping aan het islamisme.

   • Eric Janssens

    Overigens heeft diezelfde Europese elite ook de economische crisis bewust uitgelokt, teneinde het volk in vrees en beven op de knieën te krijgen. Een bang volk is makkelijker te beheersen, vandaar.

   • Eddy Daniels

    @Eric Janssens – Ik geloof niet in dat soort complottheorieën, Eric. Ik ben al 35 jaar bezig met geschiedenis en ben nooit één geslaagd complot op enigszins grote schaal tegengekomen, dat is één. Twee: in elke crimi is de centrale vraag: cui bono, wie heeft er voordeel aan? Er is geen voordeel te bedenken voor de elite in een systematische ondermijning van de eigen beschaving. Domheid is het enige denkbare motief. Drie: je eigen voorbeeld, München 1938, spreekt jou tegen. Noch Chamberlain, noch Daladier hadden voordeel bij een groeiende macht van Hitler. Maar Frankrijk likte nog altijd zijn wonden van 14-18, op zijn grondgebied uitgevochten. En in Engeland was er geen bereidheid om nogmaals miljoenen jongens te offeren op slagvelden in Europa, zeker niet omdat de publieke opinie er ondertussen van overtuigd was geraakt dat de Vrede van Versailles feitelijk onrechtvaardig was geweest en de Fransen de zaak belazerden door Duitsland alle schuld te geven voor WO I. In die omstandigheden was de verleiding enorm om Hitler zijn zin te geven ten koste van Tsjechoslovakije, in de blinde hoop dat hij zo redelijk zou worden. Net zo zijn onze laffe en domme intellecto’s ervan overtuigd dat ze van islamieten democraten maken door hen naar de mond te praten. Quod non Vier: jouw tweede metafoor, de Palestijnse terroristen die onderhandelingspartners werden. Menahem Begin en Ytzhak Shamir waren zeker en vast terroristen en werden als premiers van Israel toch als gesprekspartners aanvaard. Het is niet omdat de Palestijnse zaak gekaapt werd door schurken, dat de Palestijnse zaak zelf onrechtvaardig is. Veel zogezegde partisanen tijdens WO II waren ook eerder bandieten. Mensen hun woning ontnemen is meestal niet de beste manier om hen tot gematigdheid te brengen.

   • Eric Janssens

    @ Eddy: Het Daladier/Chamberlain-voorbeeld dat ik gaf betrof de kwaadaardigheidsgraad van de gevolgen van deze opstelling, het ging niet om een vergelijking met de huidige situatie op bewustzijnsvlak: inderdaad, Daladier, Chamberlain en heel links Frankrijk leden toen aan een verregaande vorm van naïviteit, iets wat je niet kan zeggen over de politieke top van Europa sedert de jaren ’50. Eén fout kan gemaakt worden door naïviteit, twee misschien ook, maar wanneer men systematisch in deze ‘fouten’ volhardt, ze tientallen malen en ondanks waarschuwingen uit alle hoeken herhaalt, dan gaat het niet meer om domheid, maar om bewuste (zelf)vernietigingsdrang. 1938 is in die optiek helemaal niet te vergelijken met het tijdperk dat ligt tussen begin jaren ’50 en heden. Heel de uitbouw van een politiek-correct systeem, waarbij politiek, media, recht, onderwijs en cultuur als doorgedreven conditioneringssystemen werden ontwikkeld en ingeschakeld, kan je niet verklaren als zijnde het resultaat van een reeks dommigheden. De censuur die de schaduwzijde van die politiek-correcte ideologie is, de haatprocessen tegen critici, de herijking van fundamentele filosofische en politieke begrippen zodat ze in de politiek-correcte dogmatiek zouden passen en deze kunnen versterken behoren niet tot de toevallige prestaties van een bende onnozelaars. Om zo’n systeem uit te bouwen moet je je informeren, reflecteren en er gemotiveerd op werken. Het nazisme was evenmin een systeem van onnozelaars, Hitler & Co bestond evenmin uit debielen. Zij kenden de geschiedenis, trokken er profijt uit, wisten hoe je best een bevolking kon brainwashen en een Endlösung kon organiseren, ook zij handelden bewust en hielden zich nauwgezet aan een uiterst rationeel stappenplan. Als je de geschiedenis van Europa sedert 1950 bekijkt kom je tot dezelfde vaststelling: ook hier is een rationele en tegelijkertijd perverse geest bezig (geweest), ook hier is er geen sprake van een democratische ingesteldheid die kritische stemmen ter harte neemt (zie wat bijvoorbeeld Oriana Fallaci in haar laatste jaren moest meemaken, zie wat heden Marine Le Pen overkomt). Met politieke processen schakel je tegenstanders uit die je, omdat ze de waarheid aan hun zijde hebben, niet op een democratische wijze kan bestrijden. Je schakelt ze uit door ze te laten veroordelen en ze zo als fascisten, racisten, tuig af te schilderen; Die handelswijze is echt geen handelswijze van dommeriken. Vergeet het.

   • Eric Janssens

    Ja, als je Begin en Shamir al als terroristen kan omschrijven, dan hebben ze hun terroristische aanslagen in elk geval niet op Europees grondgebied uitgevoerd, noch daarbij Europeanen omgebracht. De Palestijnen deden dat wel. Amerikaanse en Europese diplomaten en tal van andere onschuldige niet-joden werden op rechtstreeks bevel van Arafat vermoord. Nadien werd deze meester-moordenaar door de Europese politieke top met alle égards ontvangen. Het is duidelijk dat de PLO in de jaren ’70 het terrorisme als een wapen heeft gebruikt om Europa op de knieën en aan haar kant te krijgen. Het ongelofelijke is dat dit haar ook is gelukt. Als je dan toch zo graag geschiedenis bestudeert, bestudeer dan ook eens deze periode. En probeer eens voorbij te gaan aan alle mediamanipulatie, waardoor nog steeds tal van mensen een vertekend beeld van de Palestijns-Israëlische kwestie hebben. Overigens, een studie over de houding van de Palestijnen tijdens WOII, en hun verering van het nazisme, kan de latere joodse politiek tegen deze islamitische Arabieren afdoende verklaren.

 25. Jan Vissers

  Luchtpint, eigenlijk ben jij een maschismo-denker, die denkt dat je met een een vuist op tafel, veel oplost. Als mijn denken te soft is, wat denk jij dan dat de mens voorstelt? DE mens is een ongelofelijk fragiel wezen, waar maar het minste voor nodig is, en hij loopt niet meer rond op deze aardbol. Jij gelooft in de maak-mens, diegene die bergen verzet, en uitblinkt in alles wat hij doet -dan denk ik dat ik met mijn levensfilosofie veel dichter bij de waarheid zit, dan jij met het ‘fantastische’ mens-beeld.

  Eigenlijk is de mens is een dier met grote hersenen, even fragiel als ieder ander wezen op deze planeet, alles wat de mens zichzelf hierbij extra toedicht, is de meest pure vorm van arrogantie.

  • Luchtpint

   Eddy Daniels en The Kid hebben overschot van gelijk. Als er hier iemand gelooft in de abstracte namaak-mens (die op de koop toe a-cultureel zou zijn) dan ben jij het wel. Jij pleit gewoonweg voor morele uniformiteit op wereldschaal, wat de inherente logica van universalistische theorieën uitmaakt. De mens moet maw zijn culturele eigenheid opgeven met het doel een nieuwe non-entiteit te creëren, de mens ZONDER cultuur. Het gevolg daarvan is dat jij het mogelijk acht om alle onderscheiden tussen mensen onderling te overstijgen, waarmee je eigenlijk een uniforme mens wil creëren die helemaal afstand doet van het onderscheid tussen beschavingsniveau (als produkt van een dynamische geschiedenis) versus barbariteit als gevolg van stagnatie en fatalisme van sommige doctrines.

   En het is niet toevallig dat de Islam beweert elk cultureel onderscheid tussen mensen op te heffen en als gevolg tot een geestdodende uniformiteit aan te zetten. En dan heb ik het nog niet over communisme gehad. Het is uitgerekend dit soort theorieën dat de beschaving van binnenuit kapot en week probeert te maken tot we in de situatie gaan komen die jij zo graag verwezenlijkt zou willen zien ! Multiculturalisme, moreel relativisme, omgekeerd racisme, een quasi-jezuïtisch schuld-en-boete verhaal, en waarom niet, ook nog eens gecombineerd met gesublimeerd Bhoeddisme dat Mindfulness heet !

   Als The Kid zegt

   “de enige kans op overleven is inderdaad de eigen cultuur boven alle andere plaatsen. Anders blijft men maar holle frazen en gebakken lucht verkopen. Uw reactie is een perfecte illustratie ervan.”

   dan heeft hij 100% gelijk !

 26. Pingback: “Creatopia”: wanneer het licht uitgaat in een tolerantiecultuur | Golfbrekers

 27. Eddy Daniels

  @The Kid 20/7 9.44 – Natuurlijk is de dubbele nationaliteit pervers, en het is niet zo dat 90 procent van de Marokkanen die bezitten na Belg te zijn geworden, maar 100 procent. Want het is in Marokko bij wet verboden zijn nationaliteit op te geven. Een betere illustratie van het feit dat men de Marokkaanse onderdanen feitelijk als een vijfde colonne ziet, is amper mogelijk. Tegelijk probeert Marokko uiterlijk natuurlijk te doen alsof zij een bevriende natie is, en dus is de ambassadeur op het Kiel olie op de golven komen gieten, terwijl hij in andere omstandigheden (zoals het profiteren van de sociale zekerheid) achterbaks olie op het vuur giet. Hij beschikt over gespecialiseerde ambtenaren die elk detail van onze wetgeving uitpluist op uitzonderingen en achterpoortjes en communiceert die aan comités van ouderlingen, die het dan moeten voortvertellen.

 28. al dat gefilosoof gaat aan het belangrijkste voorbij. Zoals in Trappes (http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2013/07/20/97001-20130720FILWWW00292-trappes-precisions-sur-l-incident.php) maakt het deel uit van een blackmail en maffia (woord komt uit het arabisch) praktijken: wij maken het u moeilijk als u niet inlevert aan onze wensen. Dus bij elke gelegenheid gebeurt het zodat de bevolking bang wordt en niemand nog iets zou durven ondernemen. Onderwijzers en onderwijzeressen met allochtone kinderen zullen automatisch extreem voorzichtig zijn, politie zal niet meer durven de wet op de burqa toe te passen uit angst vernielingen te veroorzaken, enz… en het gebrek aan reacties uit die “hoek” om dat te veroordelen is een teken aan de wand dat ze het daar niet volledig oneens mee zijn. Deze minderheid in die minderheid voelt zich voldoende sterk voor die chantage tegenover onze samenleving en dan zijn er de collaborateurs zoals Anciaux en Piryns (tiens die namen ivm collaboratie gebruiken doet me aan iets denken) die het fenomeen nog eens gaan versterken en die extremen aanmoedigen nog meer te doen (voorstel tegen Islamofobie). Het is een onderdeel van Eurabia dat geen complot is noch complottheorie maar waarvan de premissen duidelijk beschreven werden en die gingen over immigratie, familievereniging, godsdienst, islam-cultuur in onze opleiding, enz en dat nadat de 1973 oliecrisis Europa op de knieën heeft gekregen.

 29. Na al de geschiedenislessen hierboven gelezen te hebben, heb ik nog maar 1 gedachte; er zijn toch nog teveel mensen die er niet van hebben geleerd!

  De eigen cultuur -met alles wat daarbij hoort- boven een ander stellen?
  Het is de arrogantie van de mens die de mensheid nog eens compleet ten onder zal doen gaan. Kennis zonder verandering is geen wijsheid.
  Om met Albert Einstein te spreken: Twee dingen zijn oneindig: Het heelal en de menselijke domheid. Van het heelal weet ik het alleen nog niet zeker.

  • Eddy Daniels

   @Patty – Ik ben het met je eens dat het niet juist is de eigen cultuur ‘met alles wat daarbij hoort’, boven alle andere te stellen. Wat wél juist is, is het masochisme af te zweren van de politiek correcten, die onze cultuur beneden alle andere plaatsen, dat is één. Twee. Dat het belangrijk is om onze eigen cultuur weer te leren kennen en herwaarderen (wat in ontstellend tempo ongedaan is gemaakt in ons onderwijs, door de uitholling van de vakken geschiedenis, literatuur en godsdienst die gedegradeerd zijn tot cultuurrelativistische propaganda). Dat is twee. Dat ten derde ook andere culturen zichzelf beter moeten leren kennen. Zo weten de meeste moslims zo goed als niets over wat echt in hun Koran staat, zodat zij over de islam waanwijsheden verkondigen die geen basis hebben in hun heilige teksten en die via omwegen vaak zelfs uit de Evangeliën komen (zoals de gulden regel). De beste manier om de moslims te ontislamiseren is hen op grote schaal aanmoedigen om de Koran met een kritische blik te lezen, maar dat is natuurlijk verboden. Ten vierde: na studie van verschillende culturele tradities moet men echter de moed durven hebben te erkennen dat de postchristelijke beschaving de meest humane lessen heeft getrokken uit haar vaak misdadige verleden, en als enige cultuur op deze planeet de doctrine van de mensenrechten heeft ontwikkeld. In de Koran is er zelfs (bij gebrek aan gulden regel) geen basis om die over te nemen, zodat de 56 islamitische landen (OIC) de wrede sharia boven de Universele Verklaring stellen. Tussen haakjes: de gulden regel zegt dat je niemand anders mag aandoen wat je niet wil dat men jou aandoet (Evangeliën: Mattheus 7:12; Lukas 6:31; Talmud: Shabbath 31a). In de Koran staat slechts dat je solidair moet zijn met moslims.
   Wat het boeddhisme betreft, dat breidt de mensenrechten uit over alle leven, en dat klinkt heel mooi, maar leidt helaas tot lethargie. In Tibet kon men bvb geen geasfalteerde wegen aanleggen omdat men vreesde regenwormen te doden. Het gevolg was wel dat het Chinese communisme er een achterlijke economie aantrof die in een vloek en een zucht kon ingenomen worden. Het boeddhisme kan daardoor wel mindful filosoferen over de relativiteitstheorie, de theorie zelf werd in het postchristelijke Europa door een geassimileerde Jood ontwikkeld.

   • @ Eddy; We hebben het toch over cultuur? In mijn ogen hoort daar niet automatisch een geloof/religie bij. Iemand die de Koran volgt, kan -zo heb ik het tenminste begrepen- daarin zijn eigen keuzes maken in hoe hij dat in zijn leven toepast. Dat hoeft dus niet altijd meteen een extreem fundamentalistische moslim te zijn, toch?
    Er zijn toch ook genoeg katholieken die nooit in de kerk komen, niet eens weten wat in de bijbel staat en toch in de kerk hun huwelijk laten voltrekken? Hoe krom is dat? En wat te denken van de priesters en hun wandaden met kinderen?

    Daarom zeg ik; uitkijken dat we niet doorslaan. Niet elke moslim, christen, jood, etc. is een ‘extreme’. Echter is ook niet elke moslim, christen, jood, etc. heilig.

  • Is het niet veel arroganter te denken “er zijn toch nog teveel mensen die er niet van hebben geleerd!” dan “mijn cultuur met alles dat erbij hoort vind ik beter dan een andere cultuur met alles dat erbij hoort”.

   Het valt me op dat de mensen die zo minachtend zijn voor hun eigen cultuur meestal niet bescheiden zijn als het op hun eigen inzichten aangaat.

 30. Eddy Daniels

  @Eric Janssens 20 juli 2013 om 22:14. – Je brengt in kort bestek nogal wat elementen aan, ik ga proberen kort te antwoorden. Primo – Begin en Samir hebben wel degelijk Europeanen om het leven gebracht. Tijdens hun bomaanslag op het King Davidhotel op 22 juni 1946 kwamen 28 Britse burgers, 17 Palestijnse Joden en 41 Arabieren om het leven. Op 17 september 1948 brachten zij de UNO-bemiddelaar om het leven, de Zweed Folke Bernadotte die nota bene tijdens de oorlog als Rode Kruis-onderhandelaar 15.000 Joden van de gaskamers had gered. .Secundo: de PLO heeft het terrorisme niet gebruikt om Europa op de knieën te krijgen, maar om de Palestijnse kwestie op de agenda te plaatsen, en dat is een heel verschil. Golda Meir beweerde dat het Palestijnse volk niet eens bestond. Voor de Olympische Spelen van 1972 in München had de PLO gevraagd om, als elke natie, atleten te mogen afvaardigen. Dat was geweigerd. Het Olympisch Comité had zich daardoor aan de kant van één van de oorlogvoerende partijen geschaard, wat strijdig is met zijn handvest, en had dus zelf van de Spelen een oorlogszone gemaakt. In die zin was de aanval wel te betreuren, maar ook te begrijpen. Al de gegijzelde atleten waren trouwens reservisten van het Israëlische leger. Tertio. Wat de betrokkenheid van ‘de’ Palestijnen tijdens WO II met het nazisme betrof: dat was de bijdrage van mufti al-Husseini, nadat hij voor de Britten op de vlucht was gegaan. Verre van mij om die mufti goed te praten, maar het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat iemand redeneert dat de vijanden van zijn vijand zijn vrienden zijn. Had ook Churchill niet Stalin tot zijn bondgenoot uitgeroepen, en zich zelfs – voor de inval van Hitler in de Sovjet-Unie – van een veroordeling onthouden toen deze Polen in september 1939 in de rug had aangevallen, op basis van het Molotow-Ribbentrop-pact?

  • Eric Janssens

   Ja, oké: Golda Meir ontkende het bestaan van een Palestijns volk, en de Palestijnen (en niet alleen al-Husseini, die enkel een uitdrukking van zijn volk was) waren reeds voor WOII en het ontstaan van Israël virulent antisemiet. Tot op heden is na de Koran Mein Kampf het meest prominente werk in de Palestijnse huisbibliotheken (een prachtig koppel!). Verder behoort de aanslag op de joodse atleten in 1972 tot een reeks aanslagen in Europa, het was geen geïsoleerd geval. Als je stelt dat de aanslagen alleen werden gepleegd om op de politieke agenda te komen, dan valt de knieval die de Europese leiders nadien herhaaldelijk hebben gemaakt niet te verklaren. En als je denkt dat de catastrofale Europese immigratiepolitiek gewoon een produkt van een halve eeuw doelloze stompzinnigheid is, dan is dat misschien voor jouw een voldoende verklaring, maar niet voor mij. Op dat niveau wordt af en toe wel eens een fout gemaakt, maar als elke beslissing die genomen werd fout was, dan is er wat anders aan de hand.

   • Eric Janssens

    Overigens heeft de leider van de Palestijnse terreuraanslagen, waarvan jij blijkbaar vindt dat ze terecht waren omdat ze de Palestijnse kwestie op de agenda plaatsten, zelf bevestigd dat het om heel wat meer ging. ‘Na Amman ging ik naar Beiroet. Hier interviewde ik zijn rivaal George Habash, de leider van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina en de man aan wie we, in het begin van de jaren zeventig, het merendeel van de aanslagen te danken hadden. Tijdens het interview met George Habash (let wel, hij was toen al arts en christen, een soort dokter Schweitzer eigenlijk) werden mijn ogen geopend. Want, terwijl een oplettende bodyguard uit voorzorg een mitrailleur op mijn hoofd gericht hield, legde Habash heel duidelijk uit dat de vijand van de Arabieren niet alleen Israël was, maar ook de westerse wereld. Amerika, Europa, het Westen. Hij noemde dan ook onder andere Italië, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland als mogelijk doelwit van een aanslag. En luister nu goed, mis geen enkel woord en geen enkele komma van hetgeen ik citeer. Hier komt het: “Onze revolutie is onderdeel van een wereldrevolutie. We beperken ons niet tot de herovering van Palestina. We geven eerlijk toe dat we een oorlog willen ontketenen zoals die in Vietnam, dat we een tweede Vietnam willen. En dat niet alleen met betrekking tot Palestina, maar tot alle Arabische landen. De Palestijnen maken deel uit van de Arabische Natie. Het is dan ook noodzakelijk dat de hele Arabische Natie deelneem aan de oorlog tegen Amerika en Europa, dat er een algehele oorlog uitbreekt tegen het Westen. En die zàl ook uitbreken. Amerika en Europa moeten weten dat dit nog maar het begin van het begin is, dat het beste nog moet komen, en dat het vanaf nu gedaan is met hun rust”. Hij vervolgde: “Stap voor stap, millimeter voor millimeter rukken we op. Jaar na jaar. Decennium na decennium. Vastbesloten, wilskrachtig, geduldig. Dat is onze strategie.’ (Uit de Kracht van de Rede, van de hysterica Oriana Fallaci). Dit is steeds de verborgen agenda van de Arabieren geweest, die ze altijd al aan ‘de Palestijnse kwestie hebben opgehangen omdat succes op die wijze verzekerd was. Als ‘redelijkheid’ dan de grond is waarop men bij de vijand de vlag van diens eigen ondergang kan planten, dan ben ik, net als Fallaci, liever hysterisch.

 31. Eddy Daniels

  @Eric Janssens | 20 juli 2013 om 20:05 | – Je kent het nazisme een rationaliteit toe die het niet bezat, en vertoont daardoor de neiging om in een opeenvolging van laffe en domme beslissingen vandaag een rationeel complot te vermoeden. Kort: nazi’s waren jodenhaters, en in vele Europese volkeren (zeker in het Poolse) leefde een virulente jodenhaat. Maar toen Hitler de Endlösung begon, zorgde hij er angstvallig voor dat dit verborgen bleef, omdat hij wist dat de publieke opinie dit een stap te ver zou vinden. Zelfs Himmler schijnt na de Wannsee Konferenz van januari 1942 geschokt gereageerd te hebben. Er was dus zeker een perverse geest aan het werk, die de irrationaliteit van zijn voor de rest rationeel lijkend programma (autostrades, economisch herstel, herwonnen fierheid) tot het uiterste wist te rekken, waarschijnlijk vanuit een persoonlijke pathologie. De wereld heeft zich daardoor laten verrassen.
  Wat de huidige dhimmitude betreft van de politiek correcten: hun reflexen komen voort uit wat in wezen een positieve impuls is, de verdediging van de Europese waarden, namelijk de mensenrechten. Daarbij maken ze zichzelf blind voor de irrationaliteit van het systeem dat ze ontmoeten, ze denken dat de islam een ingebouwde rationaliteit bezit die hem met wat geduld tot dezelfde waarden zal voeren. Quod non. Omdat ze laf en dom zijn, zien ze dat niet, maar innerlijk zijn ze wel eerlijk.
  Wat jouw geklaag over bvb Oriana Fallaci betreft. Ik weet niet wat haar overkomen is, maar ik weet wel dat ik haar al in haar interview met Khadafi zoveel jaren geleden erg hysterisch vond. Toen ze haar boek schreef over haar held, haar Griekse minnaar die de kolonels met terrorisme bestreden had, vroeg ik me af of die vrouw wel tot redelijk redeneren in staat is.
  Zo ook met haar reactie om het mohammedanisme: naast zeer veel juiste waarschuwingen, een emotionaliteit die mij toen al deden denken dat zij niet het boegbeeld was, waar ik me achter wilde scharen. Hetzelfde geldt voor Marina Le Pen (of bij ons een Johan Sanctorum of Filip De Winter, of in Nederland Geert Wilders). Het is niet omdat iemand een aantal juiste dingen zegt (en daar het recht toe heeft), dat ik met zijn of haar vaandel wil zwaaien.
  De kunst bestaat er net in om ten overstaan van een irrationele invasie de eigen rationaliteit hoog te houden en de kwaal te bestrijden door onszelf te blijven, ja, nog meer onszelf te worden. Zo heeft de postchristelijke beschaving ook nazisme en communisme overwonnen, hoe verleidelijk die op bepaalde momenten ook leken. Denken we maar aan de betogingen tegen Reagans raketten in de jaren tachtig, terwijl die uiteindelijk de Sovjet-Unie op de knieën heeft gebracht omdat die het Star Wars-programma niet meer aankon. We mogen Reagan intens dankbaar zijn, maar velen vallen tot vandaag liever dood dan dit toe te geven.

 32. Eric Janssens

  Als je de fundamentele rationaliteit als drijfkracht van het nazisysteem in twijfel trekt, dan kan ik je enkel de studies van Hannah Arendt en de Frankfurter Schule aanraden. Het kwaad heeft haar eigen rationaliteit, die soms erg sterk doet denken aan de economische rationaliteit waaruit het westers-industrieel systeem ontsproten is. De gedachte dat de reflexen van politiek-correcten ontstaan uit goedaardige impulsen laat ik voor jouw rekening. De vervolging van politieke tegenstanders (en je noemt er enkelen, ook voor mij geen boegbeelden of vaandeldragers, maar wel democratisch verkozen politici die systematisch heel of half monddood worden gemaakt) kan geen enkele democraat als een teken van goedaardigheid beschouwen, of het zou om die paternalistische goedaardigheid moeten gaan die altijd uitmondt in geestelijke terreur en despotisme (zie de communistische ‘goedaardigheid’ in o.a. de vroegere DDR). En wat hysterie betreft: ik heb die nooit bij Fallaci waargenomen. Als ze al hysterisch was, dan ging het om een rationele hysterie die haar de kracht en het geloof schonk om reeds vóór de Iraanse revolutie de figuur van Khomeiny te doorzien, en hem tijdens een interview in Teheran nadien uit te dagen door zonder hoofddoek aan hem te verschijnen. De schreeuw van Fallaci is een uiting van redelijkheid tegen een regime en tegen een haatideologie (die de Islam is) die erop uit zijn de wil van onderdrukte maar opstandige vrouwen te breken. En in die patriarchale strategie past het gebruik van het begrip ‘hysterie’ uitstekend.

 33. Eddy Daniels

  @ Eric Janssens | 21 juli 2013 om 20:23 – 1° Het zogeheten antisemtisme (in feite judeofobie, want Arabieren zijn ook semieten) is in Palestina maar ontstaan na de Balfour Declaration van 1917, toen openlijk de koloniale doelstelling van de zionisten werd geformuleerd: een thuisland oprichten in andermans land.
  De judeofobie was er dus aanvankelijk een anti-koloniale stroming. Daarvoor hadden joden, christenen en moslims in vrede samengeleefd in Palestina, zij het beide eersten in een dhimmistatuut dat heel draaglijk was binnen het ottomaanse milletsysteem, dat minderheden een verregaande autonomie verzekerde.
  Mein Kampf (net als de Protocollen van de Wijzen van Zion) is pas achteraf een Arabische bestseller geworden (wat uiteraard een grote schande is).
  2° In verband met de immigratie moet je nog steeds een cui bono-verklaring geven om jouw complottheorie geloofwaardig te maken.

  @ Eric Janssens | 22 juli 2013 om 3:48 | – Wat George Habash betreft ben jij het slachtoffer van de amalgamisering door Oriana Fallaci, die hiermee nogmaals aangaf hoe weinig logisch ze denken kon. Habash is nooit representatief geweest voor de PLO, laat staan voor het Palestijnse volk. Hij leidde een fanatieke splintergroep (FPLP of het Volksfront) die hoegenaamd niet islamitisch was (zoals je zelf opmerkt: hij was van huize uit orthodoxe christen), maar revolutionair marxistisch. Indien hij de Palestijnse strijd dan ook als het speerpunt zag van een aanval op het Westen, dan was dat omdat hij de guevaristische logica volgde, ‘Creëer één, twee, drie Vietnams’. Het Palestijnse verzet bracht hij zware schade toe. Zijn vliegtuigkapingen van september 1970 tegen het Plan Rogers hadden slechts als resultaat dat de Palestijnen verdreven werden uit Jordanië.
  Zijn optreden had trouwens met de islamitische jihad niets te maken, en hij werd ook binnen het marxisme zwaar bekritiseerd wegens zijn avonturisme. Onder andere door Nayef Hawatmeh (ook een christen) die het rivaliserende FDLP oprichtte (het Democratische Front), dat tot vandaag ijvert voor een democratisch Palestina met gelijke rechten voor joden, christenen en moslims, en bepleitte dat militaire acties slechts mochten gericht zijn tegen (Israëlische) militaire doelwitten..
  Wat Fallaci betreft, heb ik even gekeken op Wikipedia. Zij werd blijkbaar van racisme beschuldigd. Ik heb de indruk dat die beschuldiging terecht was, deze irrationele vrouw kon inderdaad geen onderscheid maken tussen kritiek op de islam als ideologie en op de Arabieren als volk. Ze was daarmee in hetzelfde bedje ziek als degenen die geen verschil zien tussen kritiek op het zionisme en haat tegen de Joden.

  @ Eric Janssens | 21 juli 2013 om 20:52 | Wat de Frankfurter Schule betreft, ik ken dat te weinig en het weinige dat ik erover gelezen heb, komt bij mij over als filosofische blablabla. Hannah Arendt acht ik een andere zaak. Zij onderzoekt inderdaad de interne logica van het totalitarisme, maar dat wil nog niet zeggen dat zij dit rationeel acht in zijn fundamenten. Meer bepaald in ‘Eichman in Jerusalem’ heeft zij de zeer onpopulaire stelling ingenomen dat het kwaad in laatste instantie banaal is. En dat een gebrek aan alertheid voor de banaliteit een eigen rationaliteit ontwikkelt, de rationaliteit van de bureaucraat die slechts bevelen uitvoert en zich geen vragen stelt naar de ethische grondslag van die bevelen.
  Diezelfde logica kan je inderdaad ook toepassen op de economische rationaliteit waaruit het westers-industrieel systeem ontsproten is, maar het grote voordeel van het westen is dat het een sterk zelfcorrigerende ethische reflex heeft ontwikkeld (zeker na WO II) die in andere culturen totaal ontbreekt. Daarom is veel kritiek op het westen (zoals die van Noam Chomsky) tegelijkertijd correct en zeer hypocriet, zodat hij vaak zijn doel voorbijschiet.
  Ook die ethische reflex kan evenwel ontsporen en een eigen infernale rationaliteit ontwikkelen, en dat is precies wat in het politiek correcte denken gebeurt. Men past sjablonen uit een voorbije periode toe op het heden en slaat zichzelf als verzetsstrijder in de vorige oorlog op de borst om blind te kunnen zijn voor de realiteit van vandaag.
  In dat opzicht past jouw metafoor over het DDR-paternalisme perfect. Kort nadat de DDR deelnam aan de onderdrukking van de Praagse Lente, ging de bij ons voor revolutionair poserende Internationale Nieuwe Scène in op een lucratieve tournee om ginder strijdliederen te gaan zingen tegen onrecht en verdrukking. Liesbeth List had het fatsoen om te weigeren ginder de Mauthausen Liederen te gaan zingen.
  Wat de uitdaging van Fallaci aan Khomeiny betreft: het was haar handelsmerk om te provoceren bij de groten der aarde, dat maakte het voor hen ook zo aantrekkelijk om zich door haar te laten interviewen. Het was als spelen met een kat die krabt. Meer dan krabben deed ze dan ook niet, want via haar passeerde de boodschap van die uitgedaagden naar een ruimer publiek dan ze zonder haar niet zouden bereikt hebben. Soms deden ze daar hun voordeel mee, soms niet, maar in het algemeen amuseerde het hen wel, en het berokkende hen weinig schade.
  Of het Khomeiny geamuseerd heeft, weet ik niet (ik denk dat die niet te amuseren was), maar de ontmaskering van zijn fanatisme was alleszins niet haar werk. Daar zorgde Khomeiny zelf wel voor.

  • Eric Janssens

   Over het algemeen kan ik me wel vinden in je bovenstaande kritiek, maar wat Fallaci betreft zitten we op een heel ander spoor. De aantijging wegens racisme heeft niks te maken met de door jou aan haar toegeschreven haat tegen Arabieren, een haat die ze niet kende. Heel haar werk is een aanklacht tegen de onderdrukking door een religieuze ideologie waarvoor de politieke kaste hier stekeblind bleef, én tegen die blindheid. Ze was één van de eerste en enige moedigen met naambekendheid die luidop protesteerde. Ze was een journaliste, geen studax die iedere uitspraak wikt en weegt, maar ik wou dat er zo tientallen waren geweest, over heel Europa, en reeds in de jaren ’70. Dan zaten we nu misschien niet met dit onoplosbaar probleem opgezadeld. In Frankrijk had je de intellectuele betweters die, in hun blinde haat jegens het regime van de sjah, een man beschermden, nl. de ayatollah, die zijn wereldbeeld voordien in allerlei schrijfsels voldoende uit de doeken had gedaan opdat men kon weten welk vlees men in de kuip had. De collaboratie van de westerse intellectuelen (de klerken) met de vreselijkste doctrine die ooit ontwikkeld werd blijft tot op heden stuitend en onverklaard, en ook die collaboratie heeft Fallaci in haar laatste levensjaren fel aangeklaagd. Het racismeproces tegen haar betroffen islamofobe, geen arabofobe uitlatingen, dus door de beschuldiging jegens haar terecht te noemen schaart u zich -ongewild, natuurlijk- in mijn ogen aan de zijde van deze intellectuele collaborateurs. In gans ‘de Kracht van de Rede’ staat geen onvertogen woord, maar dit boek werd nauwelijks verspreid (= handig gecensureerd), in tegenstelling tot de leugenachtige werken van Karen Armstrond, in tegenstelling ook tot de Koran waarin de ene oproep tot bestraffing van ongelovigen, vrouwen en homosexuelen de andere ad infinitum opvolgt. En dan is de vraag:: wordt het niet eens tijd dat een ideologie an sich, en haar stichter postuum, wegens racisme en oproepen tot haat en doodslag voor de rechter gebracht worden? Die symbolische daad zou écht een daad van verzet zijn tegen alle kwaadwilligen die het begrip ‘racisme’ aanwenden om hun ongelovige tegenstanders te intimideren en het zwijgen op te leggen.

   • Eric Janssens

    ‘Karen Armstrond = Karen Armstrong’, een Freudiaanse verschrijving, dus niet opzettelijk.

   • Eddy Daniels

    Eric Janssens | 22 juli 2013 om 16:39 – Ik kan je in deze bijdrage volgen, Eric, en misschien heb je gelijk wat Oriana Fallaci betreft. Ik reageerde voor een deel omdat ik zoveel van haar interviews met de groten der aarde in Humo gelezen had, ik denk al in de jaren zeventig, en me telkens weer ergerde aan haar op niets steunende arrogantie, aan haar gezwollen reputatie, terwijl zij eigenlijk vol vooroordelen zat. Ik herinner me dat ik me vooral ergerde aan haar interview met Khadafi, maar ik herinner me natuurlijk dat interview op zich niet meer. En aan de idolencultus die ze weefde rond die Griekse vriend van haar, die eigenlijk ook maar een vulgaire terrorist was, maar dan wel ‘voor de goede zaak’.
    Wat mij waarschijnlijk vooral stoorde was haar profetische attitude. Dat is waarschijnlijk het globale probleem geweest met de eerste golf islamkritiek: sommigen (zoals bij ons ook – horresco referens – het Vlaams Blok) zagen in een vroeg stadium dat er iets verschrikkelijk op ons afkwam, maar ze brachten dat met zoveel demagogische argumenten (en ik weet niet of dit voor Fallaci gold), dat ze zich isoleerden en eerder een tegenreactie uitlokten, niet tegen het kwaad dat zij bestreden, maar tegen het kwaad dat zij zelf incarneerden. Misschien kon het niet anders, maar ik geloof het niet. Er bestaat in het leven zoiets als gelijk hebben en gelijk krijgen, en wie gelijk heeft wordt niet van de plicht ontslagen om er zich moeite voor te doen om gelijk te krijgen. Bij het Blok was het zo dat zij het naderende islamofiel racisme bestreden met islamofoob racisme, en bij Fallaci was het zeker zo dat zij, drijvend op haar oppervlakkig succes, zich geen moeite deed om haar dossierkennis voldoende uit te diepen. Zij wilde de wereld veranderen door brutaal te zijn. Ik denk dat dit fout is.
    Wat Karen Armstrong betreft: zij is het typevoorbeeld van iemand die vanuit goede bedoelingen tot slechte stellingen komt. Zij werd getekend door de afstomping in het preconciliaire kloosterleven, zette dan met heel veel moeite haar leven weer op de steigers, en viel in het andere uiterste, zij ging alles wat niet-katholiek was bejubelen. Grappig genoeg maakte zij daarbij van iedereen die ze beschreef – van koning David Via Mohammed tot of all persons kalief Umar – zonder dat zij het besefte katholieken en schreef hen waarden toe die uit haar eigen opvoeding voortkwamen. Zij werd daarbij vooral geholpen door het feit dat zij geen benul had van de historische methode, terwijl zij toch als historica poseerde (ze was filologe). Haar methode bestond erin niet de bronnen ernstig te onderzoeken, maar dat uit de bronnen te halen wat in haar vooraf geconstrueerd kader paste. Daar heeft zij veel mensen mee misleid, vooral die mensen die graag door haar misleid werden. Haar invloed taant nu, zo is mijn indruk, en dat is een goede zaak. Maar dat hij zeer nefast is geweest, dat staat wel vast.

   • Eric Janssens

    @ Eddy: Je wilt de kerk in het midden houden, en dat is natuurlijk je goed recht, maar feit blijft voor mij dat de extreme ‘blindheid’ (volgens mij een strategische blindheid met bepaalde doelen) bij Europese politici een radicale tegenkritiek vereist. Hoe die kritiek gegeven wordt lijkt me eerder bijzaak. Ik heb de gewoonte aangenomen de inhoud van iemands woorden te achterhalen en aan de werkelijkheid te toetsen, los van de wijze waarop ze gebracht worden. Hysterisch, schreeuwerig, arrogant: dat zijn subjectieve begrippen die jouw ervaring van de wijze waarop de kritiek gebracht werd weergeven. Zelf heb ik nooit gevonden dat deze begrippen toepasselijk zijn op mensen als Dewinter, Fallaci, Wilders etc. Te vaak wordt de wijze waarop een boodschap gebracht wordt gebruikt om de aandacht van de boodschap af te leiden, en zeker wanneer het erom gaat de aandacht van het Islamdebat af te leiden wordt deze tactiek al te graag toegepast. Waarom werden de hierboven genoemde mensen als racisten voor het gerecht gedaagd? Dat is eenvoudig om hen kalt te stellen. Waarom kon Hirsi Ali zich tot een rustige, rationele vrouw in het debat ontwikkelen? Omdat ze zwart was en dus niet, telkens ze wat zei, het etiket ‘racist’ opgekleefd kreeg. De meeste einzelgängers in dit debat hadden dit voordeel niet, en de mediatactiek was om hen in het hoekje van het racisme te drijven, in de hoop zo bij hen agressieve reacties uit te lokken. Ondertussen kon men dan voorbijgaan aan een almaar absurder wordende werkelijkheid die niet aangeklaagd mocht worden.
    Wat we zouden moeten begrijpen, en waardoor het debat nooit eerlijk kan verlopen, is dat de Islam een veel grotere plaats bij arabieren als het christendom bij westerlingen inneemt. Een arabier identificeert zich bijna volledig met de Islam. Wie de Islam aanvalt valt hem in zijn ervaring persoonlijk aan. Daardoor gaat hij beweren dat Islamkritiek en racisme bijna identieke begrippen zijn. Maar westerlingen zijn iets anders gewoon, zij vereenzelvigen zich niet (meer) met een ideologie, vermits alle ideologieën hun feilbaarheid hebben bewezen. Zij vinden dat ideologiekritiek onvermijdelijk is zo we de samenleving leefbaar willen houden. Ik begrijp dus helemaal niks van begrippen als ‘islamofiel racisme’ en ‘islamofoob racisme’, die bestaan gewoonweg niet. Etienne Vermeersch heeft eens gezegd dat het begrip ‘islamofobie’ uit het woordenboek geschrapt moet worden, en daarin heeft hij overschot van gelijk. Mensen die bang zijn van de Islam zijn terecht bang, dat wordt dagelijks aangetoond, en hun vrees moet dus niet afgedaan worden als een psychologische, laakbare en zelfs strafbare ziekte. Je kan het net zo goed over ‘autofobie’ hebben bij mensen die opzij springen wanneer een auto in razende vaart op hen afstormt. Het gaat daarbij om een instinctieve zelfverdedigingsreflex, die, wanneer je hem strafbaar stelt en onderdrukt, tot frustratie en agressie kan transformeren.
    Wat Karen Armstrong betreft: mij interesseert niet zozeer haar persoon, maar wel het gegeven dat haar boeken in Nederlandse vertaling in zeer grote oplage werden gedrukt, sterk werden gepromoot en daardoor ook in grote getale werden verspreid en verkocht. Het verschil met het lot dat de laatste twee boeken van Fallaci in onze contreien te beurt viel is opvallend. En dan vraag ik me af wat van dat verschil in oplage de reden is. Fallaci was vóór de werkelijke start van dit debat in onze landen een veel grotere naam dan Armstrong, ze had een veel grotere commerciële potentie. De uitgevers hebben echter van deze potentie niet geprofiteerd. Hebben zij instructies gekregen van bovenaf (wat me onder Verhofstadt niet zou verbaasd hebben), of waren ze gewoonweg bang voor dreigementen en aanslagen vanuit Islamitische hoek? In elk geval benadrukt de discrepantie tussen de wijze waarop de werken van Armstrong en die van Fallaci behandeld werden het feit dat het islamdebat nooit eerlijk en diepgaand gevoerd werd. Er is in ons land, ondanks enkele schaarse pogingen, zelfs nooit een islamdebat geweest. Dat heeft tot grote frustraties bij de bevolking geleid, die voelde en dagelijks nog voelt dat er fundamenteel iets niet klopt.

 34. Geen mens kan ontkennen dat het helaas een illusie is om te verwachten dat wij mensen ooit in vrede zullen leven. Dat is gewoon het aard van het beestje. De ironie is naar mijn mening, dat we allemaal eigenlijk hetzelfde proberen na te streven; dat ‘jij’ hetzelfde denkt, gelooft, voelt, wilt als ‘ik’ in plaats van te beseffen, dat er verschil moet zijn. Dat we juist daardoor kunnen overleven als soort op deze wereld.

  Gelukkig is ook gebleken dat het niet kan; immers zouden we ondertussen bijvoorbeeld alleen nog maar blond haar en blauwe ogen hebben.
  Ik zie in de toekomst echt niet alleen maar moslims rondrennen op deze aardbol, waar men blijkbaar nu ineens zo angstig voor is.
  Door open te blijven staan voor elkaars cultuur en de overlappingen te blijven opzoeken en te accepteren dat niet iedereen hetzelde denkt, gelooft voelt, wilt, kom je veel verder. Geen enkele cultuur is perfect, dat heeft de geschiedenis toch vaak genoeg uitgewezen. In het heden is dat helaas ook nog duidelijk.

  Tolerantie zit hem volgens mij dan ook in het eens zijn, dat je het oneens bent, accepteren dat je niet allemaal een en dezelfde bent.
  Ja, er zijn extremen in elk geloof. Natuurlijk moeten we ervoor blijven waken, dat de extremen niet de overhand krijgen.
  Daarnaast blijf ik erbij; we moeten ook niet doorslaan. Niet elke moslim, christen, boeddist, etc zet zichzelf in het hokje van de extremen. (Nee, dat wordt wel door een ander gedaan.)

  Mensen die zijn eigen cultuur boven of onder de ander wilt zetten, blijf ik simpelweg dom vinden. En dan gaat inderdaad het licht in de tolerantiecultuur uit. Echter naar mijn mening uiteindelijk in alle culturen.

  • mens, mens wat een dwaas en hol gezever. “dat ‘jij’ hetzelfde denkt, gelooft, voelt, wilt als ‘ik’ in plaats van te beseffen, dat er verschil moet zijn”. Waar slaat het op. Dat ik het maar normaal moet vinden dat mijn moslimbuur zijn 14 jarige dochter uithuwelijkt maar het niet mag normaal vinden dat er meer mannen dan vrouwen op hoge postjes zitten.

   Gans je ideologie is gebasseerd op grenseloos egoïsme. Jij hebt het goed en daarom wil je niets op het spel zetten. Dus geen verdediging van normen en waarden (wat kan mij een hoofddoek schelen als “ik” maar goed bediend word enz..) Alleen een beetje zinloos gebral dat al tiental jaar achterhaald en ontmaskerd is.

   • En wat bent u goed in veroordelen van mensen die u niet eens persoonklijk kent.
    Waar baseert u het op, dat ik het goed heb?
    Juist omdat ik van heel dichtbij genoeg ellende heb moeten meemaken, weet ik dat het heel makkelijk is om de schuld bij een ander te leggen, ipv eens goed naar jezelf te kijken.

    Een moslimbuur die een dochter van 14 uithuwelijk keur ik absoluut niet goed (geen idee, waarom u denkt dat ik zoiets zou goedkeuren), net zoals de christelijke ouder die iedere week in de kerk zit maar ondertussen zijn kinderen tot tien uur s’avonds op straat laat rondhangen en ondertussen de buurt terroriseren.

    Wat is er in hemelsnaam mis met een hoofddoek? Dat moslima’s die verplicht moeten dragen, DAT is allang een achterhaald feit. Merendeel van deze dames kiezen hier bewust voor anno 2013. Net zoals de boerin die een hoofddoek draagt als ze op haar boerderij werkt.

    Een burka ben ik wel tegen, niet vanwege de religie die er achter zit, maar omdat hier in Nederland niemand zich mag verschuilen achter een masker. Tijdens carnaval is zelfs eens een Brabantse jongen beboet, omdat hij een masker droeg. Terecht, want dat is nu eenmaal de wet hier.

    Ik ben de eerste die zegt een hekel te hebben aan hypocrisie en tegelijkertijd ook zegt; maar ik maak me er zelf ook schuldig aan.
    Het is een feit; wij mensen zijn hypocriet. Daar kan je je achter verschuilen, of je kan proberen daar wat aan te doen.

    Bijvoorbeeld door niet de schuld te zoeken in de cultuur van een ander, omdat die niet aansluit bij uw bekrompen denkwijze meneer of mevrouw The Kid. Hoe graag u ook wilt, de mens kan je niet in 1 hokje plaatsen.

    Zo vind ik het prachtig dat veel moslims uit 1 grote schaal samen eten ipv het koude westerse ritueel van snel snel wat naar binnen schuiven en ieder weer zijn eigen ding gaat doen, dat in menig westers gezin voorkomt.

    Ik vind het niet belangrijk of een man of een vrouw een hoge positie bekleed. Ik vind het belangrijk dat het een persoon is, die uitgebreid geschoold is, beschikt over een goed stel hersens en besluiten durft te nemen. Je kan het dan niet eens zijn met een besluit, maar dan kan je tenminste verder. Man of vrouw, de politiek – in welk land ook – zou eens wat minder lang moeten zeveren, vergaderen, uitstellen, nog meer zeveren, omdat men geen besluit durft te nemen.

    Ik heb gestudeerd, daarom hoef ik nog niet andere mensen met dure woorden om de oren te meppen of geschiedenislessen door te strot te duwen met het doel trachten te bewijzen dat andere culturen slechter zijn, dan de mijne. Dat is de arrogantie waar ik op doel, als iemand ervan uitgaat dat zijn cultuur beter is als die van een ander. Nee, hij is ANDERS niet automatisch beter (of slechter).

    Normen en waarden verdedigen? Wij hebben overduidelijk andere normen en waarden meneer of mevrouw The Kid. Ik heb me helaas laten verleiden mij te verlagen tot de uwe, door in te gaan op uw oordeel over mij.

   • @Patty

    dus volgens u zijn cultuurverschillen of we nu uit één pot eten of niet?
    Tja, ik twijfel zelf niet dat u “gestudeerd” heeft, ik twijfel ook niet dat ons onderwijs (en dan zeker het universitair onderwijs) beneden alle peil is.

    Persoonlijk vind ik u uitspraak zeer zeker vergelijkbaar met holocaust negationisme.
    Maar ach , u hebt een prettig leven is het niet.

 35. Hans Becu

  Wat de overmatige tolerantie t.a.v. de Islam alhier betreft gaan velen hier het veel te ver zoeken in allerlei niet onderbouwde “conspiracy” theorieën. Het is veel simpeler : de Westeuropese economie(en dus haar financieel economische elite) heeft olie nodig, en die zit vnl in “Islamitische” bodem. Die Islamitische olielanden oefenen dus druk uit op Westeropese beleidsverantwoordelijken om hun religie alhier te kunnen promoten, en om hun arme en onontwikkelde burgers probleemloos de EU binnen te loodsen zodat de Europese belastingbetaler mee betaalt voor het oplossen van de sociale problemen aldaar, vnl door de transfert van geld naar familieleden. Dat houdt de lokale regimes in stand, want de sukkelaars kalm, en wie het beu wordt migreert. Terzelfdertijd hebben die migranten hier een soort voorhoede-functie als “missionaris”. Iedereen weet toch dat de Brusselse EU bureaucratie constant bestookt wordt door tienduizenden lobbyisten van allerlei slag. Waarom zouden daar geen Arabische tussen zitten die daarenboven over miljarden petrodollars beschikken om nu en dan een “geste” te doen ? En die slimme Arabieren hebben uit de koude oorlogsperiode heel goed onthouden dat er ter linkerzijde nogal wat “nuttige idioten” à la Anciaux rondlopen die ze perfect voor hun kar kunnen spannen, en in Europa wel voor een “ideologisch kader” zullen zorgen. Uiterst rechts is vervolgens met twee voeten tegelijk in die linkse valstrik getrapt door alleen maar te focussen op dat linkse ideologisch kader, waarna ze “gepakt” werden op racisme, xenofobie etc en het probleem gereduceerd werd tot een culturele, politieke en ideologische links-rechts polemiek, en het economisch aspect totaal onderbelicht blijft. De Amerikanen zorgden met hun militaire macht tot nu toe nog voor een zeker evenwicht, maar steunden daarvoor allerlei onfrisse dictaturen, zoals Moebarak, Sadam Hoessein, de shah van Perzië…Nu de Amerikanen schaliegas gaan ontginnen en dus minder afhankelijk worden van olie uit het midden oosten, is het risico reëel dat ze zich militair terugtrekken uit het MO, met alle gevolgen van dien voor Europa dat zelf zijn oliebevoorrading zal moeten verzekeren. Dat belooft. Weinig ideologie dus, veel economie.

  • Eric Janssens

   Ja, Hans, het olieverhaaltje is al evenzeer een populaire mythe die helemaal niet verklaart waarom het westen voor de Arabische wereld overstag ging. In haar boek ‘Energy and Europe’ merkt Mary Mauksch op dat de tijdens de oliecrisis van 1973 de V.S. wisten dat de Arabische landen niet in staat waren hun dreigementen uit te voeren. Wat betreft de technische en industriële knowhow en hun productiviteit en indirect ook wat betreft der investeringsmogelijkheden, waren de Arabieren geheel afhankelijk van het westen. Het probleem toen was dat Frankrijk, met haar voortrekkersrol binnen Europa en gestuwd door haar irrationeel anti-Amerikanisme en haar al even irrationeel pro-Arabisme (te danken aan de Gaulle) niet samen met de andere olieconsumerende landen een vuist tegen deze poging tot chantage wou maken. Liever deed het land verregaande en absurde concessies aan Arafat en zijn terroristische organisatie. De PLO kreeg zo een eerbiedwaardige status. Een politieke traditie van continentale dhimmitude en planmatige verdwazing was daarmee definitief ingezet.

   • wat een gezever , de PLO was/is eerder een communistische organisatie dan een islamitsche (net zoals veel politiek arabische organisatie in de jaren 70). Het constant bijhalen van de Palastijnse zaak in het immigratieverhaal giet alleen maar olie op het vuur en stimuleert alleen maar de extreme. De Palastijnse zaak heeft trouwens geen enkele link met onze migratieproblemen.

   • Eric Janssens

    Lees ‘Eurabië’ eens, daarna weet je beter.

 36. HansBECU

  Eric
  De vraag is :Cui prodest ?
  Waarom zou dat een olie-mythe zijn ? Het is toch al te simplistisch ervan uit te gaan dat de voltallige “West-Europese elite” een stel onnozele linkse jongens zijn zonder enig geopolitiek inzicht, die blind onze beschaving uitverkopen aan de Islam ? Onnozel links wordt wél gebruikt en gemanipuleerd om de afspraken met de Arabische landen (o.m. rond migratie, positie van de Isam etc) voor de publieke opinie aanvaardbaar te maken met een kleedje van menselijkheid, rechtvaardigheid , samanwerking, enz. Een beetje zoals de door “onnozel links” geleide vredesbeweging indertijd met al haar nobele doelstellingen netjes gemanipuleerd werd door de Sovjets, want wie kan er nu tegen vrede en voor oorlog zijn ? Het geopolitieke en economische aspect van Islam en migratie komt nooit aan bod in de discussie errond, en dat is bijzonder spijtig. Kijk maar naar wat er gebeurt : Irak, een seculiere dictatuur, mag Iran aanvallen. Want dat zijn Sjiieten. Maar dan valt Sadam Koeweit aan, en toen moest hij weg. Iran is overigens het enige olieland dat consequent door het westen geboycot wordt, want Sjiietisch Dat gebeurt allemaal met instemming van de Soennitische meerderheid in de moslimwereld. Er is veel méér aan de hand. De Islam is helemààl geen hecht blok, integendeel, ze staan elkaar constant naar het leven. Die irrationele “dhimmitude”is niet de oorzaak in die zin dat ze een bewuste keuze zou zijn, maar eerder een gevolg van een economische realpolitiek met inderdaad kwalijke en onfrisse trekjes, en misschien met ernstige gevolgen op termijn. De Arabieren zullen er anderzijds wel voor oppassen hun grootste klant, Europa, economisch te vernietigen, want dan wordt hun olie waardeloos. Ze zullen hem proberen te beïnvloeden en te controleren, dat wel. Je moet Bat Ye’or niet achternabauwen : die ziet de zaak enkel en alleen maar door een Zionistische bril, die haar blind maakt voor de nuances, de feiten én voor de verantwoordelijkheid die de zionisten dragen in de escalatie van het Palestijns conflict, én de schade die dààruit voortvloeit voor het westen.
  Een veel interessanter, en voor links bijzonder vervelend debat zou gaan over maatregelen om onze olie-afhankelijkheid in sneltempo af te bouwen. Groene technologie, maar ook kernenergie ? Of moet Europa méér in defensie gaan investeren om de bevoorrading te beveiligen. Of een debat over Europees burgerschap van Moslims ipv van hoofddoekenhysterie ? Of kritische vragen in het Europees parlement over de dubbele nationaliteit. Op die manier zou het migratie en Islam-debat eindelijk de inhoud kunnen krijgen die het verdient, en zou men de klassieke mantra’s van “onnozel links” (racisme, xenofobie, discriminatie en de hele rimram) definitief kunnen neutraliseren in een debat over de kern van de zaak..

  • @HansBECU; ik zit met de vraag of de mensen uberhaubt nog weten, waarom ze elkaar bevechten. Zoals de mensen verwikkeld in het Palestijns conflict.
   Ik probeer zo simpel mogelijk tegen ‘de dingen’ aan te kijken. Je hebt een probleem en je doet rootcause analysis. Maar wat als je de kern van de zaak niet meer helder kan krijgen? Is het te simpel gedacht om te denken dat het oorspronkelijke verhaal verdwenen is, door alle toegevoegde informatie door de jaren heen?(het ‘het was een brand en uiteindelijk werd die brand een hels spektakel met ik weet niet wat voor ellende’ – verhaal).
   Kan je dan niet beter uitgaan van; dit is nu het probleem en daar moeten we mee verder? Ik vind het lastig te omschrijven wat ik bedoel, maar ik krijg zo vaak het gevoel dat we het met zijn allen moeilijker willen maken, dan het zou hoeven te zijn.

  • Eric Janssens

   Wat Bat Ye’or betreft: zij rijgt in haar boek een keten van feiten aanéén die als feiten onweerlegbaar zijn. Natuurlijk gebruikt ze diezelfde objectieve feiten om haar stellingen te bewijzen, stellingen die ze vanuit haar persoonlijk standpunt ontwikkeld heeft. Maar op de eerste diepgaande en uitgebreide kritiek op haar boek blijft het wachten (net als het wachten blijft op een onderbouwde kritiek op het boek van Samuel Huntington uit de jaren ’90). Ik sta achter wat Rudi ergens hierboven schreef en waarmee gans deze discussie is begonnen: “als men Eurabia van Bat Ye’or leest, geen samenzweringstheorie zoals men dat wil laten doorgaan maar gewoon een opsomming van feiten en officiële beslissingen”. Wat de redenen voor het volgehouden dhimmigedrag van de Europese politieke leiders tot op heden betreft: volgens mij zijn die vooral van historische (Europa wou zich niet te zeer conformeren aan de visie op de oliecrisis van de VS) en persoonlijke aard (de Gaulle mocht niet deelnemen aan de conferentie van Jalta en zocht, om zich te revancheren, toenadering tot de Arabieren – tégen joden en Amerikanen. De Franse, Gaullistische politiek van de afgelopen halve eeuw staat in het teken van die catastrofale keuze. Ze verklaart voor een groot deel het absurde van de belangrijkste beslissingen die op Europees niveau werden genomen.)

 37. Prometheus

  Interessante toevoeging aan de discussie: Boekrecensie

  De liberale samenleving en haar einde. Over de zelfmoord van een systeem Auteur: Manfred Kleine-Hartlage

  “De liberale samenleving en haar einde. Over de zelfmoord van een systeem”
  Over enkele dagen verschijnt bij uitgeverij Antaios het nieuwe boek van de Berlijnse sociale wetenschapper en PI-auteur Manfred Kleine-Hartlage
  Over enkele dagen verschijnt bij uitgeverij Antaios het nieuwe boek van de Berlijnse sociale wetenschapper en PI-auteur Manfred Kleine-Hartlage: “De liberale samenleving en haar einde. Over de zelfmoord van een systeem”.
  PI had van tevoren een gesprek met de schrijver:

  PI: Manfred, over enkele dagen verschijnt je nieuwste boek “De liberale samenleving en haar einde. Over de zelfmoord van een systeem”. Is het werkelijk zo erg gesteld met onze liberale samenleving?
  Kleine-Hartlage: Het is erg gesteld met de westelijke beschaving en daarmee ook met haar liberale verworvenheden. Ik vergelijk in mijn boek onze beschaving met een gewaagd gebouwde wolkenkrabber, die steeds hoger, mooier en luxer wordt. Het probleem is echter: hij wordt gebouwd met materiaal, dat uit de fundamenten wordt gehaald en zal daarom instorten als men daar niet mee ophoudt.

  Welke fundamenten bedoel je?
  Daarmee bedoel ik fundamentele menselijke gemeenschappen, vooral het gezin en het bestaan van naties, bovendien de uiteindelijk in het christendom verankerde zedelijke waarden, wier algemene – meestal onbewuste – acceptatie er de voorwaarde voor is dat we ons onze liberaliteit überhaupt kunnen permitteren.
  De westelijke maatschappijopvatting gaat er immers niet – zoals de islamitische, maar ook andere traditionele opvattingen – van uit dat maatschappelijke orde en stabiliteit de hoogste geboden zouden zijn, en dientengevolge beschouwt ze vrijheid niet als bedreiging van de orde, maar als haar aanvulling. Het idee van een orde in vrijheid en door vrijheid kon alleen hier ontstaan en is een historisch unieke verworvenheid van de Europese civilisatie. Onze samenleving berust niet op een strak autoritair korset, echter ook niet simpelweg op “de vrijheid” en anders niets. Ze berust op een evenwicht tussen vrijheid en gebondenheid, rechten en plichten, dynamische en stabiliserende factoren.

  En dit evenwicht is nu verstoord?

  Vrijheid bestaat alleen daar, waar een orde is die haar mogelijk maakt, en daarmee bedoel ik niet alleen de rechtsorde. De rechtsorde is alleen maar het sluitstuk van een zeer gecompliceerde culturele constructie, maar ook dit sluitstuk zal vallen als de constructie instabiel wordt.

  Dat klinkt heel abstract. Heb je daar concrete voorbeelden van?

  Laten we deze omineuze “strijd tegen rechts” eens nemen: men maakt van een cultureel en etnisch homogene een multiculturele en multi-etnische samenleving, dat wil zeggen, men sluit bij elkaar op wat niet bij elkaar hoort, produceert systematisch dagelijkse conflicten, maakt van een relatief harmonische een in toenemende mate met spanningen beladen samenleving, waarna men deze spanningen alleen nog maar met steeds meer onderdrukking onder controle kan houden. Men verwoest de culturele constructie en produceert een situatie, waarin de strijd tegen “racisme en vreemdelingenhaat”, dus tegen meningen en gevoelens, en dat betekent: de overgang van de staat van de grondwet naar een totalitaire heropvoedingstaat “noodzaak” wordt. De bondskanselier zou zeggen “alternatiefloos”. Maar voor deze alternatiefloosheid hebben zij en haar voorgangers zelf gezorgd.

  Verder lezen: http://ejbron.wordpress.com/2013/07/18/de-liberale-samenleving-en-haar-einde-over-de-zelfmoord-van-een-systeem/

 38. Eddy Daniels

  Ik vind de bijdrage van Hans Becu in dit debat zeer interessant, maar ook hij lanceert een complottheorie, ‘it’s the oil stupid’. Zoals de Arabieren ook hun complottheorie hebben: ‘Israël dient om de Arabieren te onder de duim te houden’. Ik vind die theorieën allemaal heel vernuftig, en ze bevatten allemaal wel een deel van de waarheid, maar er wordt één beslissende factor over het hoofd gezien: de autonome en alles vernietigende kracht van ideologieën. Die werden ooit geboren vanuit een politieke en economische situatie, waarin zich problemen voordeden, waar zij een oplossing voor boden of leken te bieden. Zo is de islam bvb een bedoeïenenideologie, die het probleem moest oplossen dat de Arabieren elkaar bekampten; Mohammed loste dit op door de ghazwa of plundertocht op het christelijke noorden te richten. Het marxisme was de ideologie van kerkhatende intellectuelen die zich een nieuwe messias zochten – het proletariaat; daarom deden ze alsof ze de belangen van de arbeidersklasse verdedigden, maar overal waar ze macht kregen werd het proletariaat tot een erger slavenbestaan veroordeeld dan in de omvergeworpen maatschappij. Het cultuurrelativisme is de geseculariseerde slavenmoraal van judeochristenen die hun schuldgevoelen willen behouden maar de godsdienst verloochenen die hen dit aangeleerd had, enzovoort. Eenmaal die ideologieën bestaan, gaan ze zich vastklampen aan de politieke en economische realiteit. Dan lijkt het alsof dat een bewust complot is, terwijl het een soort inherente logica is die binnen zijn irrationaliteit een bepaalde rationaliteit vertoont. Dat was ook zo met het nazisme dat vertrok vanuit het feit dat joodse intellectuelen zich kritisch hadden uitgelaten tegenover de oorlogspolitiek van het keizerrijk en dat joodse zakenmensen gigantisch veel geld hadden verdiend aan oorlogsleveranties aan het front, om van de Joden als volk de grote zondebok te maken. En dit om een waarheid te ontkennen die Duits völkisch rechts niet onder ogen kon zien: dat het het zelf verknald had. Zo is Europa momenteel voor de Arabische regimes het excuus om te camoufleren dat zij er niet in slagen een minimaal rechtvaardige verdeling uit te voeren van het oliegeld. Israël is de manier waarop Europa aan zijn schuldgevoelen rond de holocaust en zijn onvermogen om het jodenvraagstuk op te lossen, wil ontkomen. En de lethargie van de Arabische naties is voor de zionisten het perfecte excuus om hun aanwezigheid in andermans land goed te praten, zonder de ware drijfveer – Bijbelse retoriek – te moeten uitspreken. Zo haken de ideologieën in elkaar, bestrijden en bekampen ze elkaar en bovendien raken ze verweven met economische belangen (olie) en politieke frustraties (als die van De Gaulle).
  En zoals Patty terecht zegt, uiteindelijk weet men niet meer waar men voor vecht. De enige oplossing is dan: tabula rasa maken en opnieuw beginnen. Wat Europa deed na de verwoestende godsdienstoorlogen in de Vrede van Westfalen van 1648, wat vervolgens de Eeuw van Verlichting mogelijk maakte. Daarna begon het toch weer opnieuw, maar binnen een totaal ander kader. Mensen zijn namelijk wezens die genetisch gedreven worden om een zo groot mogelijke biotoop in te nemen, en zullen elkaar daardoor altijd weer als tegenstanders ontmoeten. Katten vechten ook met katten. Al bij al is het menselijk ras evenwel al tot een relatief grote eenheid gekomen, binnen een UNO die een Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als handvest heeft genomen. UIteraard duiken er groepen op (de vereniging van islamitische landen OIC) die dit handvest niet willen toepassen, maar hen is geen lang leven beschoren. Overal waar het Westen zich niet meer bemoeit, moorden ze elkaar uit, zoals onze voorouders dat deden in de zestiende eeuw. Hun kinderen zagen in dat dit dwaas was, en sindsdien is er godsdienstvrijheid. De toekomstige generaties mosllms zullen dat ook zien, en wanneer ze eindelijk doorheen veel bloed hun dwaze trots zullen verbeten hebben, dan zal het westerse model ook het hunne worden. Ik zie de toekomst daarom zo somber niet in, maar het heden is op sommige plekken op deze planeet echt niet leuk.

  • Eric Janssens

   Misschien zit je op deze reactie niet te wachten, maar zonder marxist te zijn vind ik je analyse van het marxisme erg oppervlakkig. Marx werd zelf overal om hem heen met de realiteit van de armoede geconfronteerd, en vandaar uit vertrok zijn economische studie die moest verklaren waarom die armoede bestond. Het ging in eerste instantie helemaal niet om een aanval tegen de kerk, en zeker niet alleen tegen de kerk. Overigens was de jonge Marx, door Hegel beïnvloed, veel interessanter dan de oudere Marx op wiens werk Lenin zich baseerde om een communistisch imperium te vestigen. Marx zelf was geen ideoloog, hij was een kritisch en dialectisch denker, zoals Christus eerder evenmin een godsdienststichter was, maar wel iemand die de mensen van zijn tijd aan het denken wou zetten. Om die reden kan je marxisme en christendom niet op één hoop gooien met het mohammedanisme, dat in de wortels een onderdrukkende en vervreemdende politico-religieuze ideologie is.

  • uw eindconlussie is wel zeer positief en is dezelfde als waarmee we de eerste migranten verwelkomen. Ze zullen , eens ze onze geweldige cultuur zien, automatisch willen assimileren en de andere zullen braafjes teruggaan naar hun land.
   Het is in feite nog altijd het adagium van links. Natuurlijk wordt dit niet letterlijk gezegd maar uitspraken als “er is een gebrek aan opleiding en onderwijs” willen dit verbloemen en zijn in feit extreem racisten (ze zijn eigenlijk te dom om zich te assimileren). Wie een beetje discussiëerd met hogeropgeleide moslims weet dat dit niet het probleem is.

   En hoelang wil je eigenlijk wachten, 10-20-50-100-500 jaar. Als de eeuwigheid je horizon is zul je altijd wel gelijk hebben. Ik wil het NU zien veranderen.

 39. Eddy Daniels

  @Patty | 23 juli 2013 om 12:21 | – Je zet je terecht af tegen veralgemeningen en zegt terecht dat niet elke christen jood of moslim een extreme is. Daar gaat het ook niet om. De kwestie is dat ideologieën, via allerlei onbewuste paden, diep ingrijpen in een mensenleven. Zo hebben bvb veel mensen lang gezwegen over pedofiel misbruik door priesters omdat zij opgevoed waren in een diep respect voor priesters (mijn moeder zei mij vijftig jaar geleden dat ik mijn mond moest houden, toen ik vertelde dat een priester-leraar in ons college een jongetje bijna publiek bepotelde). Veel katholieken huwen inderdaad nog steeds in een kerk waar zij verder geen voet in zetten enzovoort. Maar het katholicisme werkt wel door, onder andere het schuldgevoelen, wat maakt dat Europa steeds klaar staat om zichzelf op de borst te kloppen als er elders problemen zijn. Zo worden wij bestookt met boodschappen dat wij humanitaire hulp moeten geven aan Syrië, waar islamitische fracties gesteund door Saudi-Arabië en Qatar elkaar naar het leven staan en christenen vervolgd worden. Sommige ‘nuttige’ idioten pleiten er zelfs voor om wapens naar die bende gekken te sturen. De paus gaat in Lampedusa beweren dat wij leven in een ‘globalisering van de onverschilligheid’, terwijl Europa godbetere het enige continent is dat vluchtelingen fatsoenlijk opvangt (de Arabische landen laten ze verzuipen). Enzovoort.
  Zoals het christelijke gedachtengoed bij ons subliminaal doorwerkt, zo ook het mohammedaanse bij de moslims. Veel moslims proberen daaraan te ontkomen door te doen alsof hun profeet een filantroop was, die de liefde tussen de mensen predikte (zoals Jezus dat deed). In werkelijkheid rukken ze citaten uit hun context want voor Mohammed gold slechts dat moslims elkaar moesten helpen. Niet-moslims konden kiezen: zich bekeren; slaaf worden (dhimmi); of zich de keel laten oversnijden (kafir). Dat willen ze niet geweten hebben (of weten ze effectief niet) en dus praten ze feitelijk de Evangeliën na, en doen alsof dat de Koran is. Ik pleit er daarom voor niet dat zij hun culturele erfenis verwerpen, maar dat ze die eindelijk leren kennen, zodat ze zien welk een ziek denksysteem zij aanhangen. Het risico is daarbij natuurlijk dat ze ons dan de keel zullen willen afsnijden, maar ik heb er vertrouwen op dat dit slechts een minderheid is, al onderschat ik de pathologische kromredeneringen niet waarmee de imams hun volgelingen hypnotiseren. Niet voor niets heeft Marokko weer zeventig predikanten naar België gestuurd om de Ramadan te begeleiden. Zijn inwoners recht doen geschieden, dat kan het niet, maar als ze hier hun toevlucht zoeken, dan wil het hen wel ideologisch onder controle houden. Daar is ineens wel geld voor. Bah.

  • Misschien dat het schuldgevoel een beetje meespeeld maar het is vooral de arrogantie (er kan niks gebeuren in de wereld zonder dat het Westen (en dan vooral de Amerikanen de oorzaak zijn)) die regeert. Ik denk niet dat iemand als Patty (of laten we zeggen Eva Brems) ook maar enig schuldgevoel heeft voor wat er in de wereld gebeurd, ik ook niet trouwens. Ze spelen een schuldgevoel omdat ze zich dan moreel superieur vinden.

 40. Pingback: De blokjes vallen om | Res Publica

 41. Hans Becu

  Ik denk dat we moeten oppassen al te polariserend te zijn mbt tot de Islam. Er zitten daar ook veel doodgewone mensen tussen die net zoals wij met vallen en opstaan er in dit ondermaanse het beste willen van maken. Tussen de onverantwoordelijke naïviteit van de linkerzijde en het vaak zeer agressieve anti-Islam discours ter rechterzijde ligt een brede strook van nuance. “Russians love their children too”, zong Sting ooit in volle koude oorlog.
  Net dat stoort me aan Bat Ye’or : niet dat ze per definitie ongelijk heeft, maar dat compromisloze agressieve extremistische zionisme van haar vind ik al even erg als de Taliban of de Salafisten. Wie zich in 2013 beroept op 2000 jaar oude bijbelse historische aanspraken van het “Joodse Volk” op judea en Samaria is al even gevaarlijk als Salafisten die zich beroepen op de letterlijke tekst van de Koran om weer een of andere beestigheid uit te steken. Het gemeenschappelijke kenmerk van beide groepen is de extreem agressieve reactie op kritiek(probeer maar eens !) Het grote gevaar van dergelijke extreme polarisatie is de ontmenselijking. Wie “de andere” niet meer kan zien als een menselijk wezen vervalt in barbarij. Nazi’s beschouwden hun Joodse medeburgers niet langer als menselijke wezens. De gevolgen kennen we.

 42. @ Eddy Daniels | 23 juli 2013 om 21:49: Hebben we niet zelf de grenzen opengezet voor bv. de Marokkanen? Heeft de Belgische overheid geld beschikbaar gesteld om de Ramadan te begeleiden voor hun Belgische burgers, die hun oorsprong in Marokko hebben? Zo ja, dan is het inderdaad krom dat Marokko daar ook geld aan besteedt.
  ————————————–
  Leven naar alléén het weserse model lijkt mij in ieder geval ook niet het antwoord. Alsof wij het in het westen het er zo goed vanaf brengen, dacht het toch niet.
  Is het wellicht verstandiger dat we gewoon allemaal de religie -welke dan ook – verwerpen? Onder het mom van het geloof werden en worden er zoveel walgelijke praktijken uitgevoerd én goedgepraat. Dat is een heel erg idealistische gedachte, dat weet ik…echter vraag ik me oprecht af, of dat een oplossing zou kunnen zijn. Terug naar de tijd, dat we alleen nog maar vochten om een stukje land, een stukje beest om te eten en we ‘niet beter wisten’….

  Elkaars cultuur accepteren en tegelijkertijd onze figuurlijke grenzen blijven aangeven aan de extremen, ervoor wakend dat we niet ontmenselijken, lijkt me echter geen slechte optie anno 2013.

 43. Eddy Daniels

  @ Eric Janssens | 23 juli 2013 om 15:40 | – Je hebt natuurlijk gelijk wat de term islamofobie betreft, maar niet als het gaat om de term ‘islamofoob racisme’. Islamofobie is angst, racisme is het omzetten van die angst in structurele haat tegen mensen van een ander ras. In dit geval mensen die vooral uit islamitische landen komen, Turken en Marokkanen.
  Nu, ik zou niet over die termen willen discussiëren, maar over de hysterie in de reacties. Voor zover ik er uittreksels uit gelezen heb, is die van Fallaci duidelijk hysterisch, maar dat is ze volgens mij ook als ze het over haar Griekse vrijheidsstrijder heeft. Mensen die een totalitaire ideologie op een hysterische manier bestrijden, zijn volgens mij niet efficiënt, en dat is mijn bezwaar tegen haar. Voor mij hoefden ze haar alleszins niet te vervolgen, maar ik kan me voorstellen dat ze het zelf uitlokte. Ik vind dat dan spijtig, verspilde energie, voedsel geven aan de eigen (en mijn) vijand.
  Geert Wilders vind ik niet hysterisch, maar zeer rationeel. Maar in zijn rationaliteit zoekt hij confrontaties op die mijns inziens niet hoeven. Een montage maken over alle misdaden van de islamieten mag voor mijn part, maar brengt niets bij, want met even weinig moeite kan je een montage maken van alles misdaden die de christenen of Europeanen begaan hebben, van de afgekapte handjes onder Leopold II via de holocaust tot de napalm in Vietnam. Daar gaat het gewoon niet over, het gaat over de onderliggende totalitaire tendenzen in de respectieve culturen. En dan zie je dat het postchristelijke Westen die recent is beginnen uitzweten en dat de islamitische wereld die cultiveert. Moeilijker is dat niet.
  Filip De Winter dan. Hij is ook niet hysterisch, wel rationeel, maar in tegenstelling tot Wilders (die nu wel met hem aanpapt) rationeel binnen een irrationaliteit. Het Blok is niet beginnen klagen (op een vaak racistische manier) over vreemdelingen of islamieten omdat die zoveel fout deden, maar omdat ze daarin brood zagen om hun a priori racisme – Eigen Volk Eerst – aan de man te brengen. Het is gewoon het westerse spiegelbeeld van de islam.
  Ayaan Hirsi Ali e. Zij heeft ook haar portie van het haatproza over zich heen gekregen, al werd ze aanvankelijk beschermd door haar huidskleur. Maar zelfs die maakte haar niet immuun en ze werd natuurlijk gepakt op het idee als zouden haar redeneringen voortkomen uit een overdreven reactie tegen wat ze in haar jeugd had meegemaakt. Zo snoer je iedereen de mond, zo werd decennialang elke kerkkritiek monddood gemaakt als rancune tegen een katholieke opvoeding enzovoort.
  Dat Armstrong ten slotte zulke hoge oplagen haalde. Armstrongs zoetsappige pseudogeschiedenis lag gewoon goed in de markt, ze schreef wat de intellecto’s wilden lezen. Fallaci deed dat aanvankelijk ook, maar op een bepaald ogenblik niet meer. En dan gelden de wetten van de markt, moeilijker hoef je dat niet te maken. Uitgevers zijn economische spelers, zij publiceren wat mensen willen lezen, niet wat ze moeten lezen.

  @Eric Janssens | 23 juli 2013 om 22:09 | – Je vergist je hoor als je de jonge Marx veel sociaal bewustzijn toeschrijft. De eerste discussie waar hij zich in mengde was die van de oorsprong van de religie bij de jonghegelianen, Ludwig Feuerbach (Das Wesen des Christentums), Ferdinand C. Baur (Die christliche Gnosis) , David Strauss (Das Leben Jesu), Bruno Bauer (Kritische Darstellung der Religion des Alten Testaments ). Pas daarna verschoof zijn aandacht naar politieke en vandaar naar sociale vraagstukken. Met arbeiders heeft hij zich nooit opgehouden, hij leefde tot het einde toe als een burgerman, zij het vaak in armoede als hij geen geld toegestopt kreeg van de beursmagnaat Friedrich Engels. Maar dit thema uitdiepen zou ons in dit debat wellicht te ver leiden.

 44. Eddy Daniels

  @Patty | 24 juli 2013 om 11:53 | – Daar gaan we weer, omdat er één goldsdienst is die structureel de haat verkondigt, moeten we maar ineens alle godsdiensten afzweren. In plaats van de voorwaarden te onderzoeken hoe ook de aanhangers van die achterlijke godsdienst ertoe kunnen gebracht worden hoe de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens boven de sharia te stellen.
  Dan. Of wij het in het Westen er zo goed van afbrengen of niet. Indien niet, hoe komt het dan dat al die islamieten hier willen zijn? Waarom trekken ze niet naar Saudi-Arabië, diat geld zat heeft, de verwoesting van Syrië financiert en van ons verwacht dat we de schade opvangen?

  • @ Eddy: Hallo, wel goed lezen he. Ik zeg niet dat we ook daadwerkelijk alle godsdiensten moeten afzweren, ik vraag of dat dan een oplossing zou kunnen zijn. Persoonklijk denk ik dat het niet de oplossing is, want dan vinden we wel weer iets anders om over te (bek)vechten.
   Misschien willen al die islamieten hier zijn, omdat ze denken het beter te weten en ons hun overtuigingen willen opdringen. Net zoals bijvoorbeeld christenen dat al eeuwenlang doen in andere continenten.

 45. Eddy Daniels

  @ Hans Becu | 24 juli 2013 om 8:58 | – Akkoord.

 46. Eddy Daniels

  @ The Kid | 24 juli 2013 om 7:07 | Patty kan ik niet beoordelen, want ik ken haar te weinig maar wat Eva Brems betreft, heb je gelijk: ze speelt moreel schuldgevoelen omdat ze zich dan moreel superieur voelt. Maar net het gemak waarmee ze daarmee wegkomt, en de mate waarin ze daarmee mensen bedriegt, toont volgens mij wel aan dat het christelijk schuldgevoelen diep in onze culturele reflexen verworteld zit.

 47. Eric Janssens

  @Eddy Daniels: ik begrijp dat je kritisch wilt blijven tegenover iedereen, ik doe dat ook. Maar ik weet dat het bon ton is om rond islamkritische politici, en islamkritici in het algemeen, steeds een sfeertje te creëeren op basis van vermoedens, zodat ze in het verdomhoekje kunnen geplaatst worden. Die wijze van doen is al decennia een mediastrategie. Ze wordt door een groot deel van de mensen ook intuïtief doorgeprikt. Wat je schrijft over Fallaci, Wilders en Dewinter is gewoon gebaseerd op vermoedens en subjectieve indrukken. Natuurlijk zijn goede politici seismografen, ze hebben prima voelhorens waarmee ze registreren wat er bij de bevolking leeft. Maar is dat nu niet net hun verdomde taak, en zijn het niet net al die zo keurige politiek-correcte heertjes en dametjes die aan die plicht verzaken? Zij hebben de boel danig verziekt, en hebben er later voor gezorgd dat hun politieke tegenstrevers die die georganiseerde verziekelijking aanklaagden zelf op basis van vermoedens aangeklaagd werden. De processen tegen politici wegens vermeend racisme (Dewinter, Wilders, Marine Le Pen) waren politieke processen, op instigatie van hun tegenstanders georganiseerd met de bedoeling hen politiek te verlammen. Ik heb me altijd al afgevraagd wat het VB bijv. nu eigenlijk gedaan heeft wat niet door de beugel kon. Jij zegt dat het ‘eigen volk eerst’-principe racistisch is. Wel, dan is gans de natuur, zijn alle levende wezens racistisch, want dit is een basisprincipe van de natuur. Het Eigen volk eerst-principe houdt overigens niet in dat andere volkeren vervolgd of geliquideerd moeten worden, wat men er altijd van heeft willen maken. Het zegt gewoon dat de mensen met wie je zaken gemeenschappelijk hebt je nauwer aan het hart liggen dan anderen, met wie je niets of minder gemeenschappelijk hebt (taal, waarden, gewoonten, een fundamentele visie op wat goed en rechtvaardig is). Moslims staan bijvoorbeeld verder van me af dan westerlingen omdat ze allerlei waarden heiligen (bijv. minderwaardigheid van de vrouw) en tradities koesteren die ik veracht. Dus vind ik dat mensen die dat soort waarden heiligen kort gehouden moeten worden en niet dezelfde rechten moeten hebben dan beschaafde wezens. Ze moeten verdomme die rechten verdienen! En dat is de stommiteit die door het christendom beïnvloede westerlingen maken: ze denken dat iedereen gelijk is en gelijk behandeld moet worden.
  Wat Marx betreft, daar heb je mijn vorige comment niet goed gelezen. Ik heb nergens gesteld dat de jonge Marx veel sociaal bewustzijn had. Hij was wel veel filosofischer dan de latere Marx, die op een socio-economische manier het kapitalisme ging ontrafelen. Voor mij is hij geen heilige, evenmin als Christus dat is, maar vele van zijn analyses zijn nog steeds geldig, met name in de derde wereldlanden waar het wilde kapitalisme nog zegeviert en waar mensen louter tot winstproducerende dingen worden gereduceerd.

  • “Het Eigen volk eerst-principe houdt overigens niet in dat andere volkeren vervolgd of geliquideerd moeten worden, wat men er altijd van heeft willen maken.”
   Hoe maak je dat dan bijvoorbeeld aanhangers van de sharia duidelijk?

 48. Eddy Daniels

  @ Patty | 25 juli 2013 om 9:48 – Niet dromen, hé, Patty, al die islamieten willen hier zijn omdat ze verhalen hebben gehoord hoe gemakkelijk je hier in de sociale zekerheid komt, en hoe gunstig die is.

  • @ Eddy: Dan vergeet je wel even o.a. de Islamieten die we hier hebben gehaald, omdat we onszelf te goed voelden het (letterlijk) vuile werk te doen.
   (Alsof er niet genoeg Belgen en Nederlanders zijn die misbruik maken van diezelfde gunstige sociale zekerheid.)
   Om dan nu de Islamieten allemaal over 1 kam te scheren, gaat mij gewoon te ver.

 49. Eddy Daniels

  @Eric Janssens | 24 juli 2013 om 22:25 |
  Ik citeer jou: ‘Jij zegt dat het ‘eigen volk eerst’-principe racistisch is. Wel, dan is gans de natuur, zijn alle levende wezens racistisch, want dit is een basisprincipe van de natuur.’ Inderdaad. Eigen volk eerst is een basisprincipe van de natuur. Maar daarom is het nog niet juist, ik citeer Max Weber: ‘Ein Sein muss niemals ein Sollen werden’, wat feitelijk is moet daarom nog niet moreel verplicht zijn. Ook Karl Popper verzet zich heftig tegen de natuurleer in de moraal die zegt dat wat je spontaan aantreft beter is dan wat je als mens in een hogere cultuur juist acht. Indien de natuur maatstaf was, dan moordden wij elkaar dagelijks uit, en dan was het nazisme de meest humane filosofie ooit. Quod non.
  De maatstaf van ons maatschappelijk denken, sinds Kant, is dat je steeds zo moet handelen dat jij zou willen dat dit handelen een algemene wet was. In de praktijk betekent dit dat sukkelaars recht hebben op hulp. Die categorische imperatief wordt binnen het politieke correcte denken echter geperverteerd, want daar willen ze dit doen ten koste van de eigen mensen. Niet van zichzelf uiteraard, Eva Brems geeft vast niet driekwart van haar wedde aan vluchtelingen (dan hield zij nog genoeg over om ruim boven het bestaansminimum te leven). De sukkelaars van eigen bodem, die in hun sociale zekerheid bedreigd worden omdat het systeem overladen wordt met sukkelaars (al dan niet echte) van elders, wil ze doen afdokken (of boeten voor hun ‘racisme’). In feite is ‘eigen volk eerst’ verkeerd, maar ook het ‘eigen volk laatst’ van Eva Brems is dat. De juiste houding is er één van het juiste midden: je helpt sukkelaars van elders a) in de mate dat dit je eigen systeem niet uitholt; b) bewezen is (of op zijn minst plausibel is) dat het echte sukkelaars zijn; c) er ook gezocht wordt naar wegen om die sukkelaars tot niet-sukkelaars te maken. In feite de politiek die Maggie De Block momenteel lijkt toe te passen.
  Wat de politieke processen tegen islamkritici betreft, al dan niet hysterisch of te radicaal of pervers. Natuurlijk zijn dat politieke processen en daarom heb ik mij er ook altijd tegen uitgesproken. Maar niet omdat ik hun hysterie of radicalisme of perversie wens te delen, maar omdat ik de Freedom of Speech verdedig, die als maatstaf heeft dat ik opinies moet durven verdedigen ook als ik het er niet mee eens ben, zolang ze niet oproepen tot haat en geweld (ik publiceerde daar in 2004 een boek over). Daarom ben ik ook tegen de negationismewet over de holocaust bvb en tegen de wet op discriminatie (waar ik, met Matthias Storme, voor de rechtbank tegen geprocedeerd heb, onverrichter zake helaas). Het is dus niet zo dat OMDAT het politieke processen waren het mijns inziens oirbare standpunten waren. Het is wel zo dat ook niet-oirbare standpunten moeten kunnen geuit worden, anders gaan ze trouwens ondergronds, met mogelijk terrorisme als gevolg.
  Tenslotte de filosofische Marx en zijn juiste analyses. Marx heeft ten dele het mechanisme van de Verelendung van het proletariaat blootgelegd, dat klopt. Maar slechts ten dele. Hij heeft bvb veel te weinig Malthus ingecalculeerd. Het proletariaat bestaat maar omdat in een eerste fase van industrialisatie gigantisch veel mensen weggezogen worden uit het platteland, met twee gevolgen: a) veel niet-huwbaren huwen; in het Engeland van de zeventiende eeuw was het verboden te huwen als men niet kon bewijzen dat men een gezin kon onderhouden (daarom ook zoveel vondelingenhuizen). Dat hield het bevolkingsaantal onder controle. In de industriecentra was het hek van de dam en kweekte men – excuseer me voor de oneerbiedigheid – als konijnen. b) met de verstedelijking nam paradoxaal genoeg ook de hygiëne en de gezondheidszorg toe, met als gevolg een dalende kindersterfte. Dat wordt tot zijn paroxysme gevoerd in de huidige Derde Wereld waar NGO’s ware humane krachttoeren doen om zoveel mogelijk mensen te laten overleven, met als enig effect dat ze later honger zullen lijden.
  Omdat Marx slechts een deel van het probleem onderkende, het economische, heeft hij ook nooit juiste remedies gegeven en zijn de regimes die zich op zijn leer baseerden ook allemaal zonder uitzondering uit de hand gelopen. Hij dacht dat verdere proletarisering tot een platonische heilsstaat zou leiden, zoals intellectuelen als hij zich die droomden, met de vrijheid om ’s middags te gaan vissen. In werkelijkheid leidde dit communisme tot een totalitaire hel waarin pseudo-intellectuelen of intellectuele epigonen de werkelijkheid (en dus de proletariërs) verkrachtten omdat ze niet met haar droom overeen kwam.
  Marx zag als wereldvreemde intellectueel ook niet in waar de ware oplossing zich bevond, een oplossing die geformuleerd werd door Lie Chao-chi ergens in 1950 of daaromtrent, toen hij tegen een vergadering van Chinese industriëlen verklaarde: ‘Verrijk u’. Het heeft hem 25 jaar later, tijdens de Culturele Revolutie, zijn leven gekost, maar vanaf circa 1978 nam Deng Xiaoping die draad weer op met de leuze: ‘Het kan me niet schelen of een kat wit of zwart is, als ze maar muizen vangt’. We hebben gezien hoe die wilde kapitalistische slogan – de politiek moet zich niet met de economie bemoeien – China op 35 jaar tijd uit zijn achterlijkheid heeft gehaald. Zij het op ongelijkmatige manier met nu een crisis in het verschiet door de te onstuimige groei, en een te verwachten sociale correctie.
  Wat evenwel telt is dat maatschappelijke rijkdom en niet proletarisering, welvaart brengt, en met die welvaart geboortecontrole omdat mensen hun comfort stellen boven ongebreidelde kinderrijkdom (met het oog op een paar overlevenden om voor hen te zorgen tijdens hun oude dag). Naarmate landen via arbeid (maar niet via olierijkdom) rijk worden, neemt het kinderaantal af en herstellen de verstoorde ecologische verhoudingen zich (met bij ons alweer vis in de rivieren). Marx heeft dus een waardevolle, zij het eenzijdige bijdrage geleverd, maar zat globaal genomen fout en zijn remedies blijven tot vandaag nefast voor landen in ontwikkeling. Zoals Cuba of Nicaragua. Ook de Venezolaanse economie, aangedreven door olie die deze bondgenoten kunstmatig in leven houdt, staat trouwens op inklappen. In januari is er al een devaluatie geweest van ik dacht veertig procent of daaromtrent.

  • @ Eddy:
   “De juiste houding is er één van het juiste midden: je helpt sukkelaars van elders a) in de mate dat dit je eigen systeem niet uitholt; b) bewezen is (of op zijn minst plausibel is) dat het echte sukkelaars zijn; c) er ook gezocht wordt naar wegen om die sukkelaars tot niet-sukkelaars te maken. ”
   Daar zou ik graag aan vooraan willen zetten “Eerst je eigen sukkelaars in eigen land aanpakken”. In het westen zijn we zo snel in het bemoeien met andere landen, terwijl we in eigen land een puinhoop hebben.
   Zo vind ik nog steeds dat de moslim-moeders recht hadden om bezorgd te zijn, maar zouden ze -net als ‘andere’ moeders in een dergelijke situatie zouden moeten doen- eerst de feiten moeten checken, voordat je begint te krakelen.

   “omdat ik de Freedom of Speech verdedig, die als maatstaf heeft dat ik opinies moet durven verdedigen ook als ik het er niet mee eens ben, zolang ze niet oproepen tot haat en geweld (ik publiceerde daar in 2004 een boek over).” Het is totaal off-topic; maar waarom zou je uberhaubt opinies verdedigen, waar je het niet eens mee bent?

  • Eric Janssens

   Popper raakt eigenlijk in contradictie met zichzelf indien hij dit principe als onjuist afwijst. Mij lijkt het nogal hoogmoedig om principes, eigen aan de natuur, zonder meer af te wijzen. De afwijzing van het ‘eigen-volk-eerst’-principe vorm de filosofische basis voor het multiculturalisme, dat volgens o.m. de vroegere socialistische bondskanselier Helmut Schmidt onmogelijk met democratie (en bij uitbreiding met de open samenleving) te rijmen valt. Dus Popper heeft hier duidelijk zijn huiswerk niet gemaakt, maar hij kon natuurlijk ook niet weten dat het multiculturalisme in het westen door massale import van moslims dermate zou ontaarden en in diskrediet geraken dat het begrip ‘multicul’ voor velen een scheldwoord werd.
   Als je stelt: ‘je helpt sukkelaars van elders a) in de mate dat dit je eigen systeem niet uitholt’, dan is dat voor mij een omschrijving van wat het eigen-volk-eerstprincipe moet zijn. Eerst komen de eigen sukkelaars aan de beurt, en eens zij geen sukkelaars meer zijn, kan je sukkelaars van buitenaf beginnen helpen. In onze multiculturele samenleving blijven de eigen armen echter arm omdat er veel te veel armen van buitenaf toegelaten worden (zie bijvoorbeeld de weerslag van de onophoudelijke immigratiestromen op de huis- en huurprijzen – een voor rijke huiseigenaars voordelige, maar voor armen en minder gegoeden nefaste causaliteit). Bovendien zijn het de eigen armen en machtelozen die rechtstreeks geconfronteerd worden met de vreemde en/of macabere gebruiken van inwijkelingen. Zij die de wetten maken leven meestal niet tussen vreemdelingen en worden met hun diverse gebruiken zelden rechtstreeks geconfronteerd.

 50. Geert Pypers

  Sic transit gloria mundi, meer valt er iet over te zeggen vrees ik.

 51. Karina Uyttersprot

  waarom moeten sommige mensen zich altijd als betweters opstellen als ze in debat gaan, hier wordt vaak gescholden in al dan niet bedekte termen, mensen op hun mening persoonlijk aangevallen of dingen verweten die ze niet gezegd noch gedacht hebben, in bepaalde hokjes geduwd waar ze zich zelf nooit zouden in zien noch thuis in voelen. Als ik de vele reacties lees, herken ik wat politiekers op de tribune ook doen, vingerwijzen, mekaar uitmaken voor debiel zij het in hoogstaande bewoordingen. Dan horen we al niet meer wat ze werkelijk willen overbrengen, tenzij lawaai, eigendunk, het grappen ten koste van anderen waar een Geert Hoste ook zo goed in is, het machogedrag. Kunnen we niet gewoon iedereen laten opkomen voor wat hij of zij aan gelooft/denkt/weet en dat laten bestaan naast dat van ieder ander. Dat zou ik een forum noemen waar je wel of niet geïnspireerd uit komt. We zijn toch allemaal groot en verstandig genoeg om wat voor ons belangrijk is te toetsen en mee te nemen of te laten vallen. En iedereen heeft gelijk en net zo goed ongelijk. Moeten we dat constant bewijzen vanuit alweer een ander gelijk. Dat mekaar constant willen overtroeven, ergert mij mateloos en vaak is het de pot die de ketel verwijt. Ik zou wensen dat reacties ook al komen ze uit tegengestelde hoek, ergens bij aansluiten, een duwtje geven in een soort synthese gebeuren en dat dat welles nietes minder aandacht krijgt. Zo zou er misschien op den duur iets kunnen ontstaan als een wijze manier van denken, los van oordelen?

  • Hoewel ik me daar ook aan stoor, tegelijkertijd maak ik me daar zelf ook aan schuldig. De synthese is dat we allemaal menselijk zijn. De cynicus in mij betwijfelt of enig andere synthese in bovenstaand debat mogelijk is.

  • wat een mooie tollerante reactie.

   Het is een perfecte illustratie waar onze tollerantie voor staat, totale onverschilligheid. Te laf om voor onze waarden op te komen. En beetje blabla verkopen die nergens op slaat en natuurlijk nooit een standpunt in nemen laat staan er één verdedigen of daarvoor actie ondernemen. Want iedereen heeft gelijk en ongelijk (wat klinkt dat intressant).

   Ik moet zeggen met mensen zoals u (jaja ik stop u zeer bewust in een hokje) in 1940-1945 zou er van een Joods-Palastijns probleem nu geen sprake zijn.

   • “iedereen heeft gelijk en ongelijk” daar kan ik ook niet veel mee, echter vind ik uw reacties (The Kid) ronduit walgelijk. Debateren over elkaars standpunten, prima. Uit de lucht gegrepen, nergens op gebaseerde, beledigingen op de persoon, nogmaals; walgelijk.

    Bij deze wil ik graag heren als Eric Janssens en Eddy Daniels bedanken voor hun serieuze bijdragen en antwoorden. Dankzij hen heb ik weer nieuwe inzichten gekregen en stof tot nadenken.

    Vriendelijke groet,
    Patty

   • @Patty

    wel beste Patty, mijn reacties mag u dan walgelijk vinden ze zijn tenminste duidelijk.
    Het is duidelijk zeer PC en bijna verplicht om je meningen in dezelfde post nog te ontkrachten. Op sommige forums hoort men soms “het is een genuanceerde meningen dus het is een goede mening”.
    Wel ik moet niet hebben van genuanceerde meningen, het is een zwaktebod. Het zijn meestal wat fillosofische hersenkronkels (meestal niet gestoeld op de realitieit) die vooral tot doel hebben de eigen persoon te promoten i.p.v. een oplossing voor het gestelde probleem te vinden.

    Daarbij is men niet vies om wat PC leugens te verkopen (“achterhaald dat het dragen van een hoofddoek gedwongen wordt”) die weldegelijk in de praktijk kwaadaardig zijn en de persoon als zeer egoïstischt typeren en hem ontmaskeren als eigenlijk niet bereid te zijn om zijn nek voor anderen zijn nek uit te steken.

    Daarenboven is de opmerking van Karina over de grappen van Geert Hoste zo totaal absurd (de man is de definitie van salonfähigheid) dat ik moelijk die post serieus kan nemen.

 52. Bart Haers

  Ik heb de discussie wel gevolgd maar vond er de weg niet meer in terug. Intussen was ik met iets anders bezig, maar ook over tolerantie, over de vraag hoever die reiken moet. Voor wie het interesseert:

  http://kwestievanverwondering.blogspot.be/2013/07/wie-kan-tolerant-zijn-als-het-erop.html

 53. @ The Kid | 25 juli 2013 om 17:04 |
  Door toch weer te reageren op mijn respons, haalt u me momenteel achter het fornuis vandaan, waar ik waarschijnlijk volgens u ook thuis hoor.
  Ik vraag niet om genuanceerde meningen/reacties, ik vraag om respectvolle meningen/reacties. Dat dat dan ook onder noemer PC valt, tja, kan ik niks aan doen. Het valt ook onder de noemer ‘fatsoen tegen een medemens’.

  Er zijn vast en zeker nog genoeg vrouwen die gedwongen een hoofddoek moeten dragen – excuseer mijn onvolledigheid in eerdere reactie hieromtrent – echter ook nog genoeg vrouwen die zich alleen achter het fornuis mogen begeven en verder hun mond maar moeten houden.

  Een reactie kan in uw ogen absurd zijn, maar dat is geen afdoende argument tot een zo’n walgelijke respons van uw kant.

  Negatieve aandacht is ook aandacht….heeft u inmiddels genoeg gehad?
  Ik hoop het voor u, want vanaf nu wordt u door mij genegeerd.

 54. Eddy Daniels

  @ Patty | 25 juli 2013 om 11:39 – ik bedoelde natuurlijk dat ik het recht verdedig op het hebben van opinies waar ik het niet mee eens mee ben, zelfs die ik verafschuw. De opinies zelf verdedig ik niet. Sorry voor het misverstand.
  Dat het hier overigens zulk een puinhoop is, geloof ik niet. Toegegeven, er zijn problemen, maar die zijn voorlopig nog beheersbaar. De echter armoede zou zo goed als opgelost zijn als ze niet continu geïmporteerd werd, waarna de politiek correcten ons weer kunnen rond de oren slaan met statistieken hoeveel kinderen er in armoede leven. En zelfs de milieuproblemen zijn over hun hoogtepunt, getuige de vis in de rivieren. Fijn stof is een probleem maar ondertussen is de levensverwachting wel gestegen van 65 jaar in 1945 en 50 jaar in 1900 tot 78 jaar vandaag. We hebben dus 30 jaar winst geboekt op een eeuw tijd minus twee jaar (wegens fijn stof). Neem de veroorzakers van fijn stof weg, en we zitten weer op vijftig jaar.
  Dus: oppassen met beschavingspessimisme. We staan er goed voor, maar we importeren kwalen van elders, vooral van islamieten die structureel aangemoedigd worden vanuit hun thuislanden om zich klagerig op te stellen en dus inderdaad hysterisch reageren als ze denken een fout bij ons waar te nemen. Het grote verschil met de problemen vanuit Oost-Europa is dat die tijdelijk zijn, maar die vanuit de Arabische wereld worden voortdurend gevoed vanuit landen die verzuipen in de olie.

 55. Eddy Daniels

  @Eric Janssens | 25 juli 2013 om 13:21 | Ik citeer jou: ‘In onze multiculturele samenleving blijven de eigen armen echter arm omdat er veel te veel armen van buitenaf toegelaten worden (zie bijvoorbeeld de weerslag van de onophoudelijke immigratiestromen op de huis- en huurprijzen – een voor rijke huiseigenaars voordelige, maar voor armen en minder gegoeden nefaste causaliteit).’
  Je hebt gelijk en ongelijk. Gelijk: onze sociale zekerheid wordt onterecht zwaar belast door mensen die van elders komen en geen bijdrage hebben geleverd. Ongelijk: armoede is geen kwestie van geld alléén. Veel armen mag je geld geven zoveel je wil, ze blijven arm, omdat ze gewoon niet weten hoe hun leven te structureren. Dat geldt echter in nog grotere mate voor veel islamitische immigranten, van wie de vrouw voor de satelliet-tv igt te verkommeren in huis, terwijl de werkloze man in het theehuis zijn rancunes cultiveert, en de zonen ’s nachts op straat rondhangen, terwijl de dochters hun huiswerk op de tram naar huis moeten maken omdat ze thuis voor hun jongere broertjes en zusjes moeten zorgen, terwijl hun moeder depressief is. Je lost dit niet op door nog meer sociale werkers erop af te sturen, maar door kinderen in het onderwijs (en vooral dan de meisjes) aan te moedigen om zelf hun leven in handen te nemen. Dat bereik je echter niet door diploma’s cadeau te geven (zoals minister Pascal Smet wil) maar door uit te dagen. Daarvoor heb je goede leraars nodig en die krijg je niet door het lerarenberoep onaantrekkelijk te maken, en de eisen te verlichten. De grote fout van de politiek correcte maatschappij is dat zij investeert in sociale werkers, in plaats van in vakbekwame onderwijzers.

  Ik citeer je nogmaals: ‘Bovendien zijn het de eigen armen en machtelozen die rechtstreeks geconfronteerd worden met de vreemde en/of macabere gebruiken van inwijkelingen. Zij die de wetten maken leven meestal niet tussen vreemdelingen en worden met hun diverse gebruiken zelden rechtstreeks geconfronteerd.’ Volkomen gelijk. Ik ken iemand die denkt dat hij multicultureel is door een praatje te maken met de bedelaar die hij iets toestopt. Een andere voelt zich verheven boven de racisten omdat hij couscous lust. Uiteraard is dat pervers, even pervers als ‘eigen volk eerst’. Wat dat ‘multicul’ als scheldwoord betreft. Dat is gelanceerd door het Blok. Ik vind multiculturaliteit nog steeds een grote waarde op voorwaarde dat zij gedragen wordt door een metacultuur van wederzijds respect. De VS-ideologie van Thanksgiving – ieder dankt zijn God omdat hij in dit land zijn God danken mag – is in mijn ogen daarom nog steeds, ondanks de evidente stommiteiten van de VS, een superieur model.
  Het valt mij trouwens op hoe snel immigranten in de VS Amerikanen worden, terwijl ze bij ons per se Marokkanen of zo willen blijven. Dat ligt ten dele aan onszelf, die te weinig eisen hebben gesteld, maar vooral aan hen zelf: de weigering om hun nationaliteit op te geven, bij het verwerven van een nieuwe, maakt van het tot in de tiende of twintigste generatie een vijfde colonne. Vergelijk dat met de Polen in Limburg die altijd hun Poolse volksdansgroepen hadden, maar evengoed Belg werden. Of de Italianen, aan wie je op drie kilometer afstand merkt dat het Italianen zijn, maar met wie vanaf de derde generatie geen opvallende problemen meer waren (met de Turken trouwens ook niet).

 56. JS en cultuurpessimisme, dat is echt wel straf. Maar goed, u meent dat we niet voor eigen cultuur moeten vrezen doch waakzaam zijn voor de kwalen die geimporteerd worden. De vraag is natuurlijk of culturen zonder een eigen dynamiek kunnen groeien en ik heb het dan over de onze. In die zin is het discours van Sanctorum pro ontlezen minder hallucinant dan men zou denken. Het lezen om het lezen, het lezen van spannende of pseudo-erotische verhaaltjes wel iets doet bewegen, tenzij het bloed. Kortom, alls w eal kwaaltjes invoeren, de grootste bedreiging zit binnen in onze cultuur zelf in de mate dat we te veel aan canons vasthangen die in plaats van rijke paletten armzalige tuiltjes overhouden. Ik ben het dus eens met JS dat we de cultuur niet tot een icoon moeten verheffen en vereren. Toch kan hij niet hard maken dat we niets kunnen ondernemen. Die dubbele waarheid lijkt mij ook in deze kwestie van belang: die kinderen zijn hier met hun ouders en zorgen voor reuring, maar hen geen goede opleiding geven, lost niets op.

 57. Jammer dat dit interressant debat ondergesneeuwd wordt door veralgemingen en flagrante leugens over één bepaalde bevolkingsgroep.Studies wijzen al jaren op rij uit dat migranten steeds minder kinderen krijgen en ook minder vaak trouwen met een ‘gezinshereniger’. Uiteraard zijn er pijnpunten die het integreren bemoeilijken. Maar voor oplossingen moeten we niet bij de politici en ideologen van de partij van JS zijn. Zij hebben hun bestaansreden verbonden aan het ‘multiculdrama’ zoals zij dat graag dramatisch plachten te benoemen. Nu er moet mij één ding van het hart: in mijn decennialange bestaan als allochtone is mij één ding duidelijk geworden. Dat schuldgevoel waar jullie zo hard onder lijden heeft verschillende manifestaties: betutteling(wat onze linkse mensen meestal uitdragen), arrogantie uitgestald als het obsessief negatieve aandacht projecteren om de eigen cultuur buiten een kritische beschouwing te kunnen houden met vaak absurde recepten voor problemen tot gevolg(de aanpak van de rechtsen), maar één ding komt altijd bovendrijven: die ongelooflijke zekerheid van superioriteit t.o.v. al de rest. Het simpele feit dat er boze moeders uiting geven aan hun angsten, woede en hun bezorgheid om hun kinderen kan op zich niet problematisch zijn. Iedereen die kinderen heeft en ze graag ziet zou hierin kunnen komen. Het struikelpunt voor rechts Vlaanderen is dat het om moslima’s gaat,want die behoren volgens het boekje hun mond te houden en zoveel mogelijk onzichtbaar te wezen en zeker niet in het journaal in goed Nederlands hun grieven mee te delen. Zolang ze maar het ‘onderdrukt geval’ zijn is het goed. Maar het kan niet zijn dat die gehoofddoekte wezens opkomen (hoe onbeholpen het ook moge lijken) voor hun kinderen. Nee, het vreemd volk moet zijn plaats kennen. Ik heb het altijd bizar gevonden dat er in dit land zo weinig Congolezen zijn doorgestoten naar de toplaag van de samenleving, met uitzondering van het topvoetbal en dan nog krijgen die jongens de meest verwerpelijke vormen van racisme toebedeeld. Het verschil met landen als GB of Nederland, die ook met een koloniale erfenis van nazaten leven is frappant. Niemand schijnt hier een antwoord te willen of kunnen op te geven.

  • Eric Janssens

   @ Leila: 1. Tussen uiting geven van woede over een niet bewezen vermoeden dat bestaat, en op basis van dat vermoeden een lynchpartij willen organiseren is een verschil. Ik hoop dat u zich de beelden aan die bewuste school voor de geest kan halen. Ik wou dat diezelfde actoren ook zo schreeuwerig zouden doen tegenover families die hun dochtertjes van tien uithuwelijken of seksueel verminken. Maar daarover zie ik niet dadelijk acties ontstaan (nochtans zijn er in België alleen al 6000 seksueel verminkte meisjes en vrouwen).
   2. De hoogmoed die bij westerlingen en christenen vanwege hun universalistische (multiculturalistische) moraal voorkomt heb ik hierboven al beschreven. Nu zijn het juist de vreemdelingen in Europa die van die moraal profiteren, zowel materieel als qua vrijheden die ze hier hebben (en die ze vaak in hun landen van afkomst ontberen). Ik vind dat die vreemdelingen dan maar de keuze moeten maken: ofwel blijven ze hier en nemen ze er de door u aangevoelde westerse arrogantie deemoedig bij, ofwel gaan ze naar hun thuislanden, waar ze dan misschien minder arrogant bejegend zullen worden, maar waar ze ook minder mogelijkheden op een bevredigend leven krijgen. Dat vele vreemdelingen die keuze niet kunnen maken, en dan maar in het westen tegen hun zin blijven, is hun goed recht, maar in dat geval zouden ze wel moeten ophouden met permanent steen en been te klagen.
   3. Wat die Congolezen betreft heb je ten dele gelijk, maar het is zo dat dezen meestal enkel Frans spreken en zich dus in Vlaanderen niet weten te integreren. Nederlanders van Indonesische afkomst, of Indiërs in Groot-Brittannië kennen dat probleem niet.

   • @ Eric; uw punt 2: Ik vind ook dat vreemdelingen zich aan het land waar ze besluiten te gaan wonen dienen aan te passen. Echter vind ik ook -uiteraard onder voorwaarde dat ze dat ook doen, ze ook het recht moeten hebben te mogen klagen.
    Als Belgen en Nederlanders ergens goed in zijn, is het dat wel…dus in feite is dat ook een aanpassing die een vreemdeling doet.
    Ondertussen zouden wij Belgen en Nederlanders eens iets met die arrogantie moeten doen. En nogmaals ligt naar mijn persoonlijke mening het antwoord niet in het boven of onder stellen van de eigen cultuur aan dat van de ander.
    Ja, bv. een sharia moet duidelijk worden gemaakt, dat zij over de streep gaan (understatement). Ik worstel nog steeds met de vraag; hoe dan?

   • Eric Janssens

    Je kan net zo goed zeggen dat vreemdelingen die zich echt geïntegreerd hebben net zo fier op de westerse samenleving en haar waarden zijn dan die westerlingen zelf (bijv. Hirsi Ali, Afshin Ellian). Wat mijzelf betreft mogen ze de ons toegedichte ‘arrogantie’ gerust overnemen. Ik kan je vertellen dat ik zo arrogant ben om me moreel ver boven shariabelijders en vrouwenbesnijders verheven te voelen. Ik heb geen moeite dat te erkennen, en ik gun iedereen het recht en het vermogen zich net zo verheven en moreel superieur te voelen. Weet je, ik leef liever tussen arrogante betweters die zich moreel beter voelen, dan tussen meisjesverminkers.

 58. Eddy Daniels

  @ Leila | 26 juli 2013 om 1:27 | – Ik heb twee bezwaren tegen deze interventie. Primo: je stelt: ‘Jammer dat dit interessant debat ondergesneeuwd wordt door veralgemeningen en flagrante leugens over één bepaalde bevolkingsgroep.’ Dat kan zo zijn, maar op wie of wat doel je? Zonder verwijzing naar een tekst is dit een vrijblijvende beschuldiging waarmee je altijd gelijk hebt. Secundo, je stelt: ‘Studies wijzen al jaren op rij uit dat migranten steeds minder kinderen krijgen en ook minder vaak trouwen met een ‘gezinshereniger’. ‘ Dat kan, maar over welke studies heb je het? Ik ken ze niet, zou ze graag kennen, en geloof je niet. Natuurlijk zijn er steeds meer moslmimeisjes die zich, met bloed zweet en tranen emanciperen uit hun patriarchaal milieu, de vluchthuizen voor mishandelde vrouwen zitten overigens afgeladen vol met moslima’s (wat niet het geval was toen ze overal opgestart werden dik dertig jaar geleden). Men kan dus maar hopen dat je gelijk hebt, maar ondertussen probeer je de realiteit wel te minimaliseren: ‘Uiteraard zijn er pijnpunten die het integreren bemoeilijken. ‘ Van understament gesproken. Je hebt dan weer overschot van gelijk als je stelt: ‘Maar voor oplossingen moeten we niet bij de politici en ideologen van de partij van JS zijn. Zij hebben hun bestaansreden verbonden aan het ‘multiculdrama’ zoals zij dat graag dramatisch plachten te benoemen.’ Inderdaad. Maar dan: ‘Het simpele feit dat er boze moeders uiting geven aan hun angsten, woede en hun bezorgdheid om hun kinderen kan op zich niet problematisch zijn.’ Hier ga je erg kort door de bocht. De publieke opinie was niet verontwaardigd omdat ‘boze moeders uiting geven aan hun angsten, woede en hun bezorgdheid om hun kinderen’, maar omdat zij hysterisch gedrag vertoonden vooraleer er zelfs maar een elementair onderzoek had plaatsgevonden, en daarbij opgehitst werden door haatsites. Een verlengstuk daarvan is deze bewering van jou: ‘Het struikelpunt voor rechts Vlaanderen is dat het om moslima’s gaat,want die behoren volgens het boekje hun mond te houden en zoveel mogelijk onzichtbaar te wezen en zeker niet in het journaal in goed Nederlands hun grieven mee te delen.’ Hier doe jij waar jij de ‘rechtsen’ van beschuldigt, je amalgamiseert alle Vlamingen tot rechtsen die discriminatie toejuichen. Daarbij stort je krokodillentranen bij het lot van de Congolezen in dit land, je blijkbaar niet bewust van het feit dat de zwarte medemens het vaakst en hardst racistisch behandeld wordt door onze Arabische medeburgers. Het verhaal van Wouter Van Bellingen vergeten die zich beklaagde dat er mensen bij hem niet wilden huwen omdat hij zwart was? Jaren later is uitgekomen dat het Marokkanen waren geweest die zich zo uitgelaten hadden. De pers heeft het doodgezwegen.

 59. @ Eddy Daniels | 25 juli 2013 om 21:05:
  “oppassen met beschavingspessimisme. We staan er goed voor”
  Hm, volgens mij is in zowel Nederland als Belgie de werkloosheid wederom toegenomen. Ik weet niet hoe het in Belgie zit, maar hier in Nederland is de huizenmarkt ingestort en daar zit nog niet echt schot in. Op politiek gebied kunnen beiden landen volgens mij naar de kieshokjes blijven rennen de afgelopen jaren. Verpaupering van grote steden, stijging van criminaliteit.
  De vissen zijn misschien terug in de rivier, de bijen dreigen uit te sterven en de berichten over dierenmishandeling komen tegenwoordig dagelijks in mijn mailbox binnen. Dan nog te zwijgen over de dalende tolerantie als mensen onder elkaar. Geen puinhoop?
  Vervolgens is dat de schuld van islamieten die in onze twee landen wonen/begeven? Wie droomt er nu?
  De islamieten bedreigen onze cultuur, de joden bezitten de banken en verkl*ten daarmee onze economie, antillianen zijn gevaarlijk en nog meer van die onzin.
  Dat alles is op te lossen door onze cultuur boven die van de andere te stellen, roept dan weer een andere zot. Nee nog beter, we beroepen ons op freedom of speech zodat alles ongeoorloofd gezegd/geschreven kan worden met als toppunt: laten we de wet op discriminatie weer afschaffen.
  Tja…ik word nogal pessimistisch van een dergelijke beschaving.

  • PS: met ‘zot’ wil ik niemand persoonlijk beledigen. Maar dergelijke gedachtegangen vind ik dus wel te zot voor woorden.

   • Eric Janssens

    Stel je eens voor dat je in Egypte was geboren, waar vóór Moebarak 97% en nu nog 90% van de meisjes genitaal kapot gemaakt worden. Zou je dan nog stellen dat er geen minderwaardige culturen bestaan?

 60. Eddy Daniels

  @ Patty | 26 juli 2013 om 13:42 |- Je somt wat dingen op die hier fout lopen. Ja, dat is zo, het Rijk Gods is niet van deze wereld. Maar het gaat hier wel over een vergelijking met landen als Marokko of Afghanistan. Zou je het daar leuker vinden? Ik wed dat je na een week zou janken om terug naar hier te mogen, over welke cultuur superieur is aan de andere stemmen de miljoenen islamieten hier dagelijks met hun voeten. Jouw verblindheid doet mij echter denken aan de dooddoener veertig jaar geleden toen wij als (verblinde) maoisten zegden dat China een lichtend voorbeeld was voor de mensheid: ‘Waarom ga je er dan niet wonen?’ Achteraf is gebleken dat de verdedigers van het vunzige kapitalisme nog gelijk hadden ook.
  PS Ik voel me niet persoonlijk beledigd door dat woord ‘zot’ hoor, maar dan permitteer ik mij wel jou te antwoorden dat zot zijn blijkbaar geen pijn doet (tot men je dwingt om in Marokko te gaan wonen). Benieuwd trouwens hoeveel freedom of speech je daar zult krijgen.

 61. Eddy Daniels

  @ Patty | 26 juli 2013 om 14:39 | – Op jouw vraag hoe je iemand die hier de sharia wil invoeren duidelijk moet maken dat hij over de streep gaat, is het antwoord toch duidelijk? Ga dan wonen waar de sharia toegepast wordt, als die je zo gelukkig maakt. En een variant: waarom kwam je eigenlijk naar hier?

 62. En zo gaan we door. De vraag van JS was of we moeten laten gebeuren dat het rijke palet aan mogelijkheden dat in onze samenleving, cultuur voorhanden is, zomaar moeten overlaten aan mensen die er een eenduidige visie op na houden, in dit geval migranten, die een school belagen. Het antwoord is op het oog eenvoudig, maar als ik de discussie hier zie, wordt die zo opgewonden gevoerd, dat we het voor migranten, allochtonen etc wel moeilijk maken. Migratie is het gegeven waar we niet om heen kunnen, maar waar we niets mee aankunnen als we niet begrijpen dat vrijheid én een persoonlijke én een maatschappelijke aangelegenheid is. Voor het persoonlijke zorgen we zelf, voor het collectieve, maatschappelijke moeten we samenwerken, ondanks de verschillen. En kijkend naar Egypte of Tunesië, vraag ik mij af wie nu wel de Shara zou willen?

  • @ Bart Haers | 26 juli 2013 om 14:50 |: Als er een verschil gemaakt kan worden tussen bezorgde moslim-moeders en de moslim-moeders-opgefokt door de sharia- dan kan ik me verder helemaal aansluiten bij uw reactie.

   @ Eddy Daniels: Nee, ik zou in Afghanistan of Marokko niet gelukkig zijn, daarom ga ik er ook niet naar toe. Die keuze heb ik gelukkig. Mensen die het geluk hebben naar in hun ogen ‘betere oorden’ te verhuizen, moeten die kans krijgen, mits ze zich aanpassen aan het land van keuze.
   Echter ben ik volgens mij niet blind, ik weiger pertinent de schuld van wat dan ook te leggen bij alle migranten.

   • Eddy Daniels

    @ Patty | 26 juli 2013 om 15:07 | – En daar zitten we bij het uitgangspunt: passen ze zich aan of niet? Als ze zich aanpassen – dat wil niet zeggen dat ze moeten assimileren, wel dat ze zich integreren – dan is er eigenlijk geen probleem. De afstammelingen van de Polen in Limburg hebben hun volksdansgroep en in de mijnstreek vind je Italiaanse clublokalen, vaak opgesplitst tussen de de gewezen Partito Communista en wijlen de Democrazia Christiana. Geen probleem. Problemen waren er wel vijftig jaar geleden toen die mijnstreek onveilig werd gemaakt door een Italiaanse motorbende, de Tarantula, maar dat ligt gelukkig achter ons. In Leuven (waar ik woon), , is er een Studenten Moskee, betoelaagd door de katholieke universiteit . Geen probleem en behalve wat idioten is er geen mens die welke schuld ook wil leggen bij alle migranten. Waarom blijf je die al zo vaak weerlegde mantra herhalen?
    Maar dat belet niet dat er immigranten zijn die behoorlijk wat last veroorzaken, en ook niet dat er instanties zijn die dit vuurtje oppoken. En heus niet alléén marginalen. Als zeventig imams voor de Ramadan naar hier worden gestuurd om in de moskeeën te preken, zonder dat duidelijk is wat ze daar gaan vertellen, dan ben ik wantrouwig. Marokko heeft geen geld om zijn kinderen te voeden, zodat ze naar hier moeten komen. Maar om ze vervolgens te komen hersenspoelen, daar zijn ineens fondsen voor beschikbaar. Vreemd, zeker als je weet dat een Marokkaan zelfs in de tiende of twintigste generatie verplicht Marokkaan blijft. Normaal heet zoiets ‘inmenging in de binnenlandse aangelegenheden’. Ik heb het daar moeilijk mee.

 63. @Patty, dat is het net, die diistinctie, dat verschil moeten we maken. De migrant is niet goed, niet slecht, want wie is dat? Op dat niveau is veralgemenen riskant. Daarom is het onderscheid tussen bezorgdheid en opgefokt zijn van belang.

 64. @ Bart: akkoord.

  @ Eddy: Dan heb ik u verkeerd begrepen, wanneer u schrijft over ‘de islamieten’ en het daarmee in mijn ogen veralgemeniseerd.

  Gezond wantrouwen noem ik dat, daar is ook niks mis mee, dat deel ik zelfs met u. Toch zijn er reacties hierboven geweest, waarin ik denk ‘ai, we moeten niet uitkijken dat we zelf ook gaan doorslaan’.

  @ Allen; Dank voor dit interessante debat, waarin ik nieuwe kennis heb opgedaan, en weer nieuwe stof tot nadenken heb verkregen.
  Eens of oneens…niets heerlijkers na een goed debat samen een drankje te nuttigen. Ik wens u dan ook een goed weekend; proost!

 65. Eddy Daniels

  @Patty | 26 juli 2013 om 16:00 | – Proost en tot ooit.

 66. Gilbert De Bruycker

  Islamic fundamentalism is not an indigenous growth. It is an exotic hybrid, bred from the encounter of sections of the Islamic intelligentsia with radical western ideologies. In A Fury for God, Malise Ruthven shows that Sayyid Qutb, an Egyptian executed after imprisonment in 1966 and arguably the most influential ideologue of radical Islam, incorporated many elements derived from European ideology into his thinking. For example, the idea of a revolutionary vanguard of militant believers does not have an Islamic pedigree. It is “a concept imported from Europe, through a lineage that stretches back to the Jacobins, through the Bolsheviks and latter-day Marxist guerrillas such as the Baader-Meinhof gang”.

  In fact, Islamism is also a universalist political project. Along with neo-liberals and Marxists, Islamists are participants in a dispute about how the world as whole is to be governed. None is ready to entertain the possibility that it should always contain a diversity of regimes. On this point, they differ from “non-western” traditions of thinking in India, China and Japan, which are much more restrained in making universal claims.

  In their unshakeable faith that one way of living is best for all humankind, the chief protagonists in the dispute about political Islam belong to a way of thinking that is quintessentially western. As in Cold War times, we are led to believe we are locked in a clash of civilisations: “the West” against the rest. In truth, the ideologues of political Islam are western voices, no less than Marx or Hayek. The struggle with radical Islam is yet another western family quarrel.

  http://www.themodernreligion.com/pol/marx-muslim.html

  • Eric Janssens

   Als je ‘westers’ hier vervangt door ‘christelijk’ klopt deze hypothese misschien.