Srebrenica en de Realpolitik der grootmachten: zijn de Koerden het volgende offer?

joeg11 juli is niet alleen de Vlaamse feestdag. Dit jaar is het ook precies 20 jaar geleden dat Servische milities, in de nasleep van het uiteenvallen van Joegoslavië en de daarmee gepaard gaande burgeroorlogen, de moslimenclave Srebrenica binnenvielen. Stom, moest dat nu ook juist gebeuren op 11 juli, de dag dat Minister-President Geert Bourgeois zijn mooiste das aantrekt. En dan nog moslims!

Na zwak weerwerk van het Nederlandse VN-bataljon Dutchbat, dat zich neerlegde bij het ultimatum van de Bosnische Servische commandant Ratko Mladic (die nu wegens oorlogsmisdaden voor het tribunaal van Den Haag terecht staat), werden vrouwen en kinderen gedeporteerd. Zo’n 8000 ongewapende mannen en jongens werden afgeslacht. De Nederlanders wilden hun hachje niet riskeren en waren Mladic dankbaar dat hij hen liet vertrekken.

De wet van het zoenoffer

Lang is er geschamperd op die laffe Hollanders, waarbij weinig flatterende tv-beelden opdoken van dronken, feestvierende militairen in Zagreb. En inderdaad is die luitenant-kolonel commandant van Dutchbat, Thom Karremans, geen held. Toen hij Srebrenica aan Ratko Mladic overliet, ook weer met veel Servische camera’s erbij, spotte Mladic met hem en noemde Karremans ‘een waardeloze pianist’, waarna die alsnog het glas hief met de Servische commandant

Een tenenkrullend hansworstverhaal met tragische afloop, dat Nederland nog decennia zal achtervolgen. Een andere vraag is natuurlijk, wat zo’n VN-missie voorstelt. Dutchbat bestond uit zo’n 600 lichtbewapende en zwak gemotiveerde blauwhelmen die geacht werden puur door hun aanwezigheid enige autoriteit uit te stralen en de Serviërs af te schrikken. Dat is een vredesduifoptiek, de onnozelheid voorbij, gezien de reputatie van Mladic en co. Men zou bijna veronderstellen dat de Verenigde Naties, die zo’n ‘humanitaire opdracht’ bedisselen, al in hun achterhoofd het recht van de sterkste laten spelen, en heimelijk hopen dat het probleem ‘zichzelf oplost’.

Die verborgen agenda schijnt nu te worden bevestigd door geheime documenten die opduiken, net omtrent de Bosnische oorlog en de rol van de grootmachten Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland en Rusland. De Servische president Slobodan Miloševic was namelijk helemaal niet opgezet met die enclaves, en wilde ze letterlijk van de kaart. Een en ander wordt onthuld in het artikel ‘How Britain and the US decided to abandon Srebrenica to its fate’ op de webstek van de Britse krant ‘The Guardian’, die op haar beurt verwijst naar een zopas verschenen boek hierover van de Franse onderzoeksjournaliste en voormalig medewerkster van het Joegoslavië-tribunaal Florence Hartmann: ‘L’affaire Srebrenica: Le Sang De La Realpolitik’.

Daarin worden geheime Amerikaanse documenten geciteerd, die bewijzen dat de val van Srebrenica wel degelijk door de VS, Frankrijk en Groot-Brittanië georkestreerd was, en dat men wist dat er een bloedbad ging volgen. Het weigeren van luchtsteun aan Dutchbat was daarin een cruciaal element. Karremans schijnt inderdaad een aantal keer op die luchtsteun te hebben aangedrongen, maar ze kwam niet.

Florence Hartmann vertelt waarom: de val van de enclave Srebrenica, inclusief de massaslachting, was het zoenoffer om de Serviërs aan de onderhandelingstafel te krijgen. Tot zover de morele legitimiteit van de VN. Bij een definitieve herverkaveling van ex-Joegoslavië (die zijn beslag kreeg snel nadien, in de akkoorden van Dayton) zaten die enclaves in de weg. Een etnische zuivering was de meest logische oplossing: harde Realpolitik dus, nodig om de vechtende honden, met name de Serviërs, Bosnische Serviërs en Kroaten, elk een stuk van de taart te geven. Of de wet van het zoenoffer. Morgen, 11 juli, zullen de tenoren van die internationale gemeenschap en haar leiders met veel aplomb kransen neerleggen en ronkende toespraken houden. Het cynisme ten top.

Naar een nieuw duivelspact?

Nu hoor ik u in uw diepste binnenste fluisteren: ach, 8000 man minder, dat is toch een redelijke prijs voor vrede in Europa. In Vlaanderen is er inderdaad weinig animo voor een Srebrenica-herdenking. Ze valt net op de Vlaamse feestdag, en het zijn ‘maar’ moslims. Fundamenteler is, dat men dan ook niet snapt waar het op het internationale schaakbord echt om te doen is, namelijk om het creëren van status-quo’s waar de grootmachten mee kunnen leven. Al de rest is bijzaak. In het internationale geostrategische pokerspel zijn mensenlevens, maar ook het bestaansrecht van een volk, niets waard.

Neem op dit moment de Koerden. Ze lijken op dit ogenblik de enige groep die echt een vuist maakt tegen de Islamitische Staat. In hun enthousiasme over het ‘moment of urgency’, en het gevoel dat ze uit deze chaos een eigen staat uit de brand kunnen slepen, vechten de Koerden keihard en veroveren stelling na stelling op IS. Denk aan de ontzetting van Kobane, maar nu hebben ze ook al één derde van de Syrische provincie Raqqa veroverd.

President Erdogan van Turkije echter ziet zo’n Koerdische ontplooiing helemaal niet zitten. Volgens analyste Liz Sly in The Washington Post is er zelfs een toenadering met IS, onder het welwillend oog van de VS (die dan weer met de Syrische president Assad nog een rekening te vereffenen hebben), teneinde het ‘Koerdische gevaar’ af te wentelen. Ook de Arabieren vinden het oprukken van die heidense Koerden maar niks, en verkiezen dan nog liever te leven onder de salafistische IS-tirannie.

Zo tekent zich het ondenkbare af, ondanks alle moralistische geblaat: een duivelspact, zijnde een verdeling van de koek tussen de Islamitische Staat en een door Turkije vertegenwoordigde Westerse alliantie. Turkije, trouwens ook nog altijd een NAVO-lid. De Koerden worden mogelijk de pineut van die herverkaveling van de regio: als ze de fout maken van zich ergens in een enclave te isoleren, zal een volgende, door de ‘internationale gemeenschap’ gepatroneerde slachtpartij op het menu staan. Waarna de overblijvers het aan de onderhandelingstafel mogen uitvechten.

De griezelige les die we daaruit moeten trekken, is dat de grootste bek die het meeste lawaai maakt, ook aan het langste eind trekt. In die zin loopt de groteske en zelfs ronduit sadistische IS-propaganda voor op de onderhandelingen die er zullen komen. Zij hebben zich opgeblazen tot ‘fait accompli’, en kopen zo diplomatieke troeven tegen de tijd dat die van tel zullen zijn. Terrorisme en geweld lonen dus wel degelijk. Of zoals Bismarck zei: diplomatie is oorlog met andere middelen.

Uiteraard verdienen de Koerden onze volle sympathie en steun. Maar hun kaarten liggen slecht. Dat geldt ook voor ons: internationaal wil niemand een splitsing van België, overigens ook ontstaan als uitvloeisel van de internationale Realpolitik.

Meer valt er over deze 11 juli niet te zeggen, want volgens Knack-redacteur Walter Pauli heeft heel de Vlaamse Beweging zichzelf opgedoekt en is ze opgegaan in de Belgisch-neoliberale berusting van de N-VA. Dat er een radicaal, sociaal-republikeins alternatief in de maak is, weet deze socialistische journalist niet eens. Onze verbondenheid met de Koerden ligt net daar, waar ze de Realpolitik overstijgt en eigen bondgenoten zoekt, ook en vooral buiten onze grenzen. Het volksnationalisme is een internationale zaak, ik blijf het herhalen, tegen de flaminganten die bijvoorbeeld de Palestijnen het recht op zelfbeschikking ontzeggen.

Voor mij, als filosoof én sociaal-flamingant, is dat de essentie van mijn politiek engagement: niet alleen België is het probleem, maar vooral de Realpolitik van de ‘internationale gemeenschap’ die ook dit gedrocht ooit op de kaart zette.

Op het internationale geo-strategische schaakbord zijn mensenlevens, maar ook het bestaansrecht van een volk, niets waard. Dat cynisme bestrijden is voor mij één van de kerntaken van de nieuwe Vlaamse beweging. Laat daarom 11 juli ook, en misschien vooral, een gedenkdag zijn voor Srebrenica.

Advertenties

26 Reacties op “Srebrenica en de Realpolitik der grootmachten: zijn de Koerden het volgende offer?

 1. Siegfried Verbeke, Antwerpen

  “Dat er een radicaal sociaal-republikeins alternatief in de maak is, weet deze socialistische journalist niet eens”.
  Daarover heeft niemand tot dusver iets gehoord. Gelieve onze nieuwsgierigheid niet te zeer op de proef te stellen. Wie a zegt moet ook b zeggen.

 2. Beste ‘Sociaal-flamingant’… de (overwegend door oude Romeinse heirbanen ontstane) ‘taalgrens’ werd in 1822/23 door Willem I, Koning der Nederlanden (Roi des Belgiques), van rechtswege ingesteld. Noordelijk van die taalgrens maakte hij het Nederlands tot enige officiële eenheidstaal; zuidelijk daarvan het Frans. Enkele bedenkingen hierbij: 1. deze laatste officiële koning ‘van België’ (itt de latere koningen ‘der Belgen’ van na 1830) Willem I heeft op wat punten en komma’s na in grote lijnen gelijk gekregen van de geschiedenis… België is hard gaan lijken op de staat met de taalgrens zoals hij die in 1823 had uitgetekend en bij wet had bepaald. Hierin hebben de Belgicisten zich dus 200 jaar lang steeds en moedwillig vergist. 2. Koning Willem ‘VAN’ België heeft echter nooit enige intentie gekoesterd om de Zuidelijke Nederlanden (dus +/- huidig ‘la’ Belgique) staatkundig te splitsen in een Vlaanderen en een Wallonië of iets dergelijks. En hierin heeft dan weer het flamingantisme (hoe sociaal of asociaal ook) zich altijd (en ook moedwillig) vergist. 3. De taalpolitiek van culturele vrede die Willem I voor onze gewesten had voorzien… die kun je vandaag in Luxemburg nog een beetje in de praktijk zien. Heeft u in Luxemburg al ooit gehoord van een communautair probleem dat een regering zelfs maar in moeilijkheden bracht?
  Laat ons – 200 jaar na de aanstelling van Willem I over de Zuidelijke Nederlanden – ZIJN taalpolitiek verder volgen en met wat empathie boor Brussel Luxemburg tot voorbeeld nemen. België te organiseren zoals Willem I het als eerste grondwettelijke koning op het Europese vasteland ons landje meest oorspronkelijk had voorzien… dat is de enig haalbare en leefbare weg voor ons allen. En nu we het toch over hem hebben: hij stichtte ook ruil 1200 scholen in 15 jaar tijd – waaronder haast al de ‘liceaten’, de heropening van de universiteit van Leuven (door Fransen gesloten) en de stichting van de universiteiten Gent en Luik – en Willem I wilde in zijn hele rijk de godsdienst afsplitsen van het onderwijs. De latere Belgische geschiedenis kunnen we vandaag bijna ophangen aan twee ‘Schoolstrijden’.
  Visionair België? Ja… Willem I was de meest visionaire Belg ooit! Zondermeer en buiten categorie. Voorts stichtte hij nog de Société Générale – ’s werelds eerste zuivere ‘kapitaalsholding’ (voor microkredieten!), voerde de Frans-republikeinse metrische stelsels in (tegen de wil van de aristocratie: kilo’s en liters, …) en tekende de aanleg van ruim 60% van al onze huidige water- en steenwegen. De meest Visionaire Belg ooit, dus. We herdenken misschien beter hem op deze 11e juli?
  Groet,
  Edwin.

 3. Eric Janssens

  Dat geopolitiek het smerigste spelletje is dat bestaat weet iedereen met een greintje verstand na enkele maanden de wereldpolitiek gevolgd te hebben. Zo blijkt vandaag uit een artikel van Syp Wynia in Elsevier dat Griekenland onder Amerikaanse druk bij de Europese Unie en nadien bij de eurozone moest aangesloten worden. Het Russische oog dat op Griekenland viel was immers te groot, en in Griekenland hebben communisten altijd nogal wat steun van de bevolking gehad. Resultaat: Griekenland moest en zou gepamperd worden met Europese steun, met alle gevolgen die we vandaag meemaken van dien. Een nieuwe Griekse tragedie, onder dezelfde perverse druk van de Amerikanen, ligt Europa in Oekraïne te wachten – als er al geen derde wereldoorlog van komt. Alles is goed om de Amerikaanse eigenbelangen te dienen (en niet zozeer om “het creëren van status-quo’s waar de grootmachten mee kunnen leven”, zoals Sanctorum beweert). .
  Wil je geostragesche handelingen, waar ook in de wereld, begrijpen dan is het noodzakelijk steeds die Amerikaanse belangenpolitiek voor ogen te houden. Wat in het Midden-Oosten gebeurt speelt vooral in de kaart van de VS. Mijns inziens is IS een creatie van de VS met de bedoeling Assad en Iran te bedreigen en de Koerden kort te houden (wat niet echt goed lukt, zo blijkt). De Amerikaanse en Europese schijnbombardementjes op IS-gebied zijn slechts zand, gestrooid in de ogen van de Europese publieke opinie. Immers, zoals uit onderstaand filmpje blijkt, hadden de Amerikanen reeds in 1991 het plan om gans het Midden Oosten (Syrië, Iran, Irak en Libanon) te destabiliseren. Het motto is: ‘we creëren elders de hel, zo blijft óns paradijs verzekerd’.

  • Hans becu

   in Amerika kan een topgeneraal openlijk striemende kritiek uiten op het regeringsbeleid, en daarbij man en paard noemen : ‘Wolfowitz, ‘Cheney…
   Dit is ondenkbaar in de overgrote meerderheid van de landen ter wereld, en al zeker niet in China of Rusland.

   • Eric Janssens

    China en Rusland voeren dan ook niet zo’n desastreuze politiek die de stabiliteit van ganse continenten opzettelijk onderuit haalt en die leidt tot de complete uitroeiing van volkeren zoals we momenteel zien in Syrië en Irak. Het zijn enkel de Verenigde Staten die oorlogen nodig hebben om hun wereldheerschappij te handhaven en hun economie draaiende te houden. In elk geval, wanneer de angst voor IS in Europa op een hoogtepunt zal zijn gekomen en de Amerikanen IS definitief zullen vernietigen, iets wat ze reeds een half jaar geleden konden doen, zal ik niet degene zijn die hen daarvoor dankbaar zal zijn. Eerst een duivel creëren om nadien de wereld ervan te ‘bevrijden’ lijkt mij niet echt lovenswaardig. Maar zoals ik het massaal gemanipuleerde volk in Europa ken zal de collectief opgewekte dankbaarheid de Amerikanen nadien geen windeieren leggen. Nog meer Hollywoodse snertfilms, nog meer coca cola, nog meer geproducet robotgejengel op radio en tv, nog meer door Amerikaanse persbureaus gefilterde krantenartikels, nog meer Monsanto en Halliburton, etc. En natuurlijk ook nog meer opgefokte haat jegens Russen en Chinezen en politiek-correcte wegkijkerij wanneer het de ‘vredelievende’ Islam en het soennitisch terrorisme betreft…

 4. Hans becu

  Eric, mochten de Russen de economische en de militaire potentie van de VS hebben…ik mag er niet aan denken. Ik wil de Amerikanen zeker niet heiligverklaren, maar aan dit redeloos anti-Amerikanisme heb ik geen boodschap. En kom me nu echt niet vertellen dat de enige verantwoordelijken voor de catastrofe in het M.O. de Amerikanen zijn. Water, of het gebrek eraan, speelt een veel grotere rol. Er is de olieafhankelijkheid van de Westerse economie. Ook de kritikasters tanken de auto vol. Wacht tot ze morgen te voet moeten. En het religieus fanatisme doet de rest. Typisch is dat Guantánamo bay en Abu Graib massaal verontwaardigde reacties opwekken. Sorry, die zijn peanuts vergeleken met wat er in tientallen andere landen gebeurt. En toch die massale selectieve verontwaardiging waarbij de critici de substantiële gradatieverschillen niet willen zien.

  • Eric Janssens

   Als u weet wat de Russen zouden doen als ze de economische en militaire potentie van de VS zouden hebben dan moet u over een kristallen bol, of anders over een berg van vooroordelen beschikken. Ik beschik over geen van beide, en weet enkel wat de VS vandaag doen (en nalaten te doen) en dat is ronduit afschuwelijk.
   Maar goed, ik veronderstel dat u vindt dat een Jezidi of een christelijk Assyriër die door IS onthoofd wordt in zijn laatste ogenblikken zal denken dat het beter is onthoofd te worden door een huurlingenleger in dienst van een natie die kritiek op haar beleid toelaat dan één in dienst van een natie die dat niet doet. Dat moet werkelijk een geweldige troost zijn, nietwaar?

   • Hans becu

    Van Peter de Grote tot de sovjets was expansionisme de leidraad. Ijsvrije havens. Massale deportaties onder Stalin, bewuste Russificatie, annexatie van talloze Sovjetrepublieken die ” vrijwillig” tot,de USSR toetraden. En onder Poetin 1 gigantische gezwollen zweer van nostalgie naar het Sovjetrijk. Ooit al eens Poetin’s “nasji”, de onzen, bezig gezien ?. Gelukkig kunnen de Russen het niet, het zijn een stel zuipende chaoten. Ze hebben ook geen enkele democratische traditie. En kent U 1 Russisch product, merk, technische innovatie ? Ze krijgen niet eens een deftige auto in elkaar, en in dat land werkt niets. Nogmaals : gelukkig maar. En wat de Jezidi betreft : het zijn de maniakken van IS die onthoofden, en niet de Amerikanen. Of bent U soms de mening toegedaan dat die IS-lui niet over een zelfstandig beslissingsvermogen beschikken ?

 5. Marc Schoeters

  De geschiedenis wordt altijd geschreven door de winnaars. Wat Srebrenica betreft – ooit gehoord van de Bosnische oorlogsmisdadiger Naser Oric? Hij werd de “Sheriff van Srebrenica” genoemd. Of ook het “Moslimbeest”. Hij voerde een terreurbewind tegen de Servische bevolking. Zo viel hij op 7 januari 1993 (orthodox kerstfeest) het Servische dorp Kravica binnen en liet er tientallen doden achter – sommigen onthoofd. Deze en vele andere moslimmisdaden tegen Servische mensen worden nooit vermeld als men het in het Westen over “Srebenica” heeft. Elke Joegoslaaf weet wat er anno 2015 gaande is. De Joegoslavische oorlog was namelijk geen gewone burgeroorlog maar een generale repetitie voor de huidige veroveringsaanval van de politieke islam in Europa en Midden-Oosten. En net als toen – met Amerikaanse steun. Inderdaad – herdenk Srebenica. Maar dan correct.

  • Eric Janssens

   De Amerikanen hebben ervoor gezorgd dat in de westerse pers enkel de misdaden van de Serviërs aan het licht kwamen, en niet de misdaden van de moslims (bijvoorbeeld de eerste massamoord in Sijekovac, 27 maart 1992) op Serviërs die aan de strafexpedities van Mladic en Co. voorafgingen. Dat moslims in de westerse pers steeds uit de wind gezet worden, iets wat bij ons politiek-correcte dictatuur heet, staat volgens mij vooral op het conto van de VS, die immers geen bonje willen met de soennitische moslims in Saoedi-Arabië, Turkije etc. en van de aan de Amerikaanse persbureaus onderhorige Europese ‘journalistiek’.

   • Hans becu

    Dat is juist. Maar zoals ik reeds zei : ook Uw auto rijdt niet op water, en daar hebben we even een probleem. De Amerikanen zorgen ervoor dat U al uw hele leven probleemloos kan gaan tanken. En dat is schipperen geblazen, en pappen en nathouden, zeer juist. De Europese journalistiek is hoofdzakelijk anti-Amerikaans. Het zijn een stel belegen Mei-68ers en saloncommunisten, verblind door “progressief” cultuurrelativisme en naïef pacifisme. Want je eigen belangen verdedigen is blijkbaar moreel onaanvaardbaar. Ze adoreerden de communisten en dweepten met Mao en met Che ‘Guevara en de DDR was de heilstaat. Toen de communistische ramp niet meer te ontkennen viel, was er ineens het gematigde, menselijke Eurocommunisme. Nu de Moslimramp niet meer te ontkennen valt, vinden ze naar analogie de gematigde Europese Islam uit, die gewoon niet bestaat. En dat is ook al de fout van de Amerikanen ? De enigen die militair en op vlak van spionage en informatiewinning een antwoord zullen vinden op de moslimterreur zijn de Amerikanen, met o.a Drone’s, en de Seals. En de Israëli’s. Met de Mossad. Want ik zou wel eens willen weten hoeveel personeelsleden die Arabisch spreken de Belgische staatsveiligheid in dienst heeft.

   • Eric Janssens

    Ha, dus alleen in de VS en in Europa kan men auto rijden, elders niet want daar zorgen de Amerikanen niet voor olie? Hahaha. Uw Amerikafilie is werkelijk gigantesk. Alsof er niet al lang op grote schaal alternatieven voor olie mogelijk waren geweest, alternatieven die echter door de grote oliemaatschappijen, vooral van Amerikaans signatuur, geboycot worden. Zou ik die bandieten nog dankbaar moeten zijn omdat ik met de wagen kan rijden! Dat stadium ben ik eerlijk gezegd al lang ontgroeid, mag u weten. Zulk soort onnozele dankbaarheid heeft mijn denken nooit bepaald, wat bij u blijkbaar wel het geval is.

 6. Marc Schoeters

  Wat Vlaanderen en 11 juli betreft. Ik ben Antwerpenaar en heb dus niets met Vlaanderen te maken. De Schelde was eeuwenlang de grens tussen Brabant en het (Franse) graafschap Vlaanderen. Buiten de kortstondige invallen van de Noormannen in de 9de eeuw had de eerste bezetting van Antwerpen plaats in 1356. Door… de Vlamingen. Deze hadden vanaf schepen op de Schelde met artillerie (“riboudekes”) de stad eerst aan flarden geschoten. Brugge en Gent enerzijds en Antwerpen anderzijds zijn altijd aartsvijanden geweest. De mythe van de “drie zustersteden” is een 19de eeuwse geschiedvervalsing. Anno 2015 bepaalt het geld uit (West-)Vlaanderen nog altijd de national(istisch)e politiek. En in Gent schijt men op het “racistische” Antwerpen. Termont is daar een “linkse” halfgod – ondanks zijn meer dan twintig vetbetaalde mandaten en zijn racisme tegen Roma-mensen. Ik ben een vrije Brabander en weiger dus op 11 juli mijn eigen onderdrukking door Vlaanderen te vieren. Inderdaad – herdenk 11 juli en Vlaanderen. Maar dan correct.

 7. Bedoeld schrijver met “een nieuwe radicaal en sociaal-republikeinse beweging” -die in de maak is-daarmee het ‘Nieuw solidaristisch Alternatief ‘ Ik betwijfeld dat te zeerste, dan zal hij de ‘communisten’ van Meervoud bedoelen, multicultureel en dus globalistisch. Dank u voor dit soort van ‘radicalisme’. We hebben in dit land al genoeg van dat datum .

 8. Hans becu

  Marc Schoeters
  Historisch allemaal juist dat van de Schelde en de graafschappen, So what ? Antwerpen maakt cultureel, taalkundig en economisch integraal deel uit van Vlaanderen in zijn 21e eeuwse versie. De Vlaamsnationalisten staan het sterkst in de stad en provincie Antwerpen. U schrijft als “Brabander” Uw stukje in een taal die ik als West-Vlaming perfect begrijp. Sorry dat ik U blijkbaar onderdruk. Maar willen we nu op deze 11e juli eens afscheid nemen van dat middeleeuwse Brabant-Vlaanderen gedoe waar ook infantiele neobelgiscistische organisaties als de BUB nog steeds mee uitpakken.

  • Eric Janssens

   “Of bent U soms de mening toegedaan dat die IS-lui niet over een zelfstandig beslissingsvermogen beschikken?” De opdracht die ze vanuit Washington uitvoeren is destabilisatie van het Midden-Oosten. De middelen en methoden die ze daarbij gebruiken mogen ze wellicht zelf kiezen.
   En verder: uw haat jegens de Russen laat ik voor uzelf. Ik doorzie het plaatje en wordt daarbij niet gedreven door haat of primair anti-Amerikanisme. Maar ik ben het beu steeds op onze zenders door de Amerikanen gekuiste berichtgeving te horen. Zoals in Terzake waar men het over de massamoord van de Serviërs op de moslims heeft en niet over de massamoorden van de moslims op de Serviërs. En waarom heeft men het niet over dat laatste? Omdat het de Amerikanen niet goed uitkomt, daar de Serviërs historisch en feitelijk nogal nauwe banden met de Russen onderhouden. Alles wat men over Poetin en de Russen kan zeggen kan men met tien keer meer redenen over de Amerikanen en de EU zeggen: dat ze expansionistisch zijn, dat slechts de eigen belangen tellen, dat ze hun bevolkingen brainwashen, dat ze massaslachtingen op touw zetten en de wereld in chaos dompelen, etc. Dat in Rusland het democratisch laagje misschien dunner is dan in Europa en de VS reken ik de Russische overheid ten goede: zij is minder hypocriet en speelt minder smerige, ondoorzichtige spelletjes achter de rug van haar eigen bevolking.

 9. Hans becu

  eric
  Je moet het licht van de zon niet ontkennen : heel de Westerse economie draait op olie, en de Amerikaanse geopolitieke macht zorgt ervoor dat we ze kunnen krijgen. Die auto is een symbolisch beeld. Dat Exxon en Co daar steenrijk van worden weet ik echt ook wel. En over alternatieve energie : hoe komt het dan dat een ex US-vice president, Al Gore, heel die CO2 annex klimaatproblematiek op de kaart zet ? Ik kan me niet voorstellen dat ze dat bij Exxon leuk vinden. En dat is net de essentie : woord en wederwoord zijn mogelijk. Het is in Rusland onmogelijk dat een 4sterrengeneraal kritiek levert, en dat een ex VP recht ingaat de belangen van Gazprom. En kan je misschien even een overzicht leveren van de technische en innovatieve bijdragen die de Russen leveren aan het ontwikkelen van alternatieve energie ? Nul. En wat Sebrenica betreft : zonder de Amerikanen waren ze daar in de Balkan mekaar nog aan het uitmoorden, zeer tot genoegen van de Russen overigens. Wie is hier hypocriet ? En wat doet Poetin in de Oekraiene ? En de Europese media hangen niet enkel af van Amerikaanse info, dat is onzin. Ze stellen gewoon systematisch Moslims als slachtoffer voor, toen in Sebrenica, en dat doen ze systematisch tot op vandaag. Maar de raarste kronkel in je redenering is en blijft de volgende : als de Amerikanen geopolitiek ageren, en in die landen waar ze dat doen beginnen ze mekaar uit te moorden, dan is dat blijkbaar uitsluitend de verantwoordelijkheid van de VS. Zij die ter plaatse effectief aan het moorden zijn geslagen hebben volgens U geen enkele verantwoordelijkheid. U bent net Verhofstadt die zich gaat excuseren in Rwanda omdat die negers mekaar zijn beginnen uitmoorden, en de para’s dat niet hebben kunnen tegenhouden. Alsof die daartoe ook maar een moment in staat waren geweest. Beweren dat IS aangestuurd wordt vanuit de VS is zondermeer van de pot gerukt. Ze haten de VS. En het onthoofden van Amerikaanse gijzelaars is hiermee flagrant in tegenstelling.

  • Eric Janssens

   Ja, oké, we zullen het niet eens worden. Wat de Russen in Oekraïne doen? Die hebben in elk geval meer recht om daar te zijn dan de Amerikanen. Ik vraag me af hoe de Amerikanen zouden reageren wanneer een Russisch-Chinees bondgenootschap bijvoorbeeld de Mexicaanse politiek naar haar hand zou proberen te zetten. Ik denk dat de VS dit niet zouden pikken en een oorlog niet lang zou uitblijven. Maar Poetin moet de Nato-bemoeienissen aan zijn Zuidgrens wel pikken. Een Poolse kameraad van me denkt ongeveer hetzelfde als u. Ik heb hem geantwoord dat indien de Russen zo agressief en onbeheerst waren als de Amerikanen de derde wereldoorlog al een tijdje geleden was losgebarsten, met een totale vernietiging van Europa als resultaat.
   Uw vergelijking met Verhofstadt en Ruanda loopt niet mank, ze zit gewoon in een sputterende elektrische rolstoel. Ik zoek nergens excuses voor de gedragingen van volkeren, behalve in uw hoofd. Ik zie enkel naar de feitelijkheid en die is dat, zoals Wesley Clark in het filmpje stelt, de Amerikanen geostrategische beslissingen nemen die voor grote gebieden op de wereld funest aflopen. De VS hebben dat gedaan in Afghanistan eind jaren ’70, waar ze door hun interventies de Taliban groot hebben gemaakt en deze dus onrechtstreeks aan de macht hebben gebracht. Sindsdien is de Islam in gans de wereld aan een gigantische en gevaarlijke opleving begonnen. De rampen in Syrië, Libië, Oekraïne en Griekenland en de islamisering van Europa kunnen enkel begrepen worden vanuit het perspectief van de nog steeds voortdurende koude oorlog tussen Rusland en de VS, waarbij Europa en het Midden-Oosten de inzet zijn. Onlangs zei een hoge Amerikaanse legerleider dat Rusland gevaarlijker is dan IS. Je waant je dan in het paranoïde Washington van de jaren ’50, maar eigenlijk heeft hij gelijk: voor de Amerikaanse macht en haar economische belangen zijn de Russen inderdaad gevaarlijker dan IS, dat grotendeels door de Amerikanen gecontroleerd en gestuurd en te gepaste tijde vernietigd zal worden. Poetin daarentegen onttrekt zich aan de Amerikaanse invloedssfeer en is dus voor de VS inderdaad bedreigender.

   • Eric Janssens

    ‘En de Europese media hangen niet enkel af van Amerikaanse info, dat is onzin. Ze stellen gewoon systematisch Moslims als slachtoffer voor, toen in Sebrenica, en dat doen ze systematisch tot op vandaag.’ U stelt iets vast, nl. dat de media hier politiek-correct zijn. Ik stel dat niet alleen vast, ik verklaar het. Ook schijnbaar absurd gedrag van machthebbers en media heeft zijn oorzaken en zijn redenen. En meestal zijn die van economische en geostrategische aard. De media hier zijn politiek-correct en consequent anti-Russisch omdat dat in de VS-politiek past.

 10. Marc Schoeters

  Ik zal met plezier afscheid nemen van “dat middeleeuwse Brabant-Vlaanderen gedoe” – als u stopt met dat belachelijke vieren op 11 juli van die middeleeuwse veldslag uit 1302. De vernieling en bezetting van Antwerpen dateren uit 1356. Dat is dus recenter dan 1302. Maar ik ben geen “Belgicist”. Ik geef grif toe dat België een kunstmatige constructie van de Europese grootmachten is uit 1830. Maar dan is het huidige “Vlaanderen” dat des te meer – namelijk het kunstmatig samennemen van het noordelijk deel van België (Vlaanderen, Brabant en Limburg) en dat “Vlaanderen” noemen. Zoiets heet – koloniale expansie. En is kunstmatigheid in het kwadraat. Cultureel (en taalkundig) heeft Antwerpen meer te maken met Breda en Brussel dan met Brugge. U begrijpt wat ik schrijf omdat ik Nederlands schrijf – de taal die door Bredero en Vondel (van Brabantse afkomst) groot is gemaakt. Gezelle – ook een groot dichter – begrijp ik alleen met voetnoten. Dat er in Antwerpen veel Vlaamsnationalisten zijn is normaal. Deze stad heeft sinds 1600 helaas een lange traditie van collaboratie met bezettingsmachten. Als “Vlaanderen” ooit onafhankelijk wordt dan start ik in Antwerpen direct een Brabantse afscheidingsbeweging. Samen met de Limburgers uiteraard.

 11. Marc Schoeters

  Maar beste Hans – ik kan een goede practical joke best smaken. De (West-)Vlaamse minister”president” Bourgeois gaat op 11 juli in een Turks restaurant tegen een groep imams zeggen dat alle moslims “Vlamingen” zijn. Ook al hebben de meeste een dubbel paspoort – maar dat zegt hij er wijselijk niet bij. Ha ha ha! Misschien zou Bourgeois zich wat meer moeten verdiepen in de geschiedenis van de middeleeuwen. Ik stel voor – van de slag bij Poitiers tot de val van Constantinopel. Gelukkig ben ik geen Vlaming en is 11 juli niet mijn feestdag. En nu weet ik nog weer eens waarom. Ps. Bij het etentje waren alle levensovertuigingen aanwezig. Ook een vertegenwoordiger van de vrijzinnigen. Ik zou best wel eens willen weten wie die dorpsidioot was. Erasmus wist het al – de mensheid is een bron van vermaak.

 12. Hans becu

  Marc
  Nationaliteit is nog steeds een federale bevoegdheid.
  Ik kan alleen maar hopen dat in het onafhankelijk Vlaanderen van morgen de bewindslui van alle burgers een consequente en loyale opstelling t.a.v. de gemeenschap durven eisen, wat o.m. inhoudt dat de dubbele nationaliteit niet meer kan, ook niet de Brabantse…
  Verder vind ik als Vlaming dat je vooruit moet kijken, en je niet moet drukmaken over 1302. Nu, als U dat leuk vindt….Tenslotte : de aanwezigheid van Moslims baart me ook zorgen. Maar misschien is het niet zo dom met die mensen on speaking terms te blijven. Bourgeois is de eerste politicus die dit formeel op,de nationale feestdag vanuit zijn positie doet : met die gemeenschap respectvol praten. Dit in schrille tegenstelling met alle andere politici : die praten alleen maar OVER Moslims en migranten, van totale onverdraagzame diabolisering door rechts, tot irrationeel kritiekloos geknuffel van links. Misschien is dit initiatief wel de aanzet tot het bewandelen van een gulden middenweg.

 13. wim van rooy

  Johan S haalt er in zijn niet aflatende anti-Israël-obsessie de Palestijnen bij. Die islamiseren tegen hoge snelheid en willen maar één ding: Israël van de kaart vegen, want het gaat in dit conflict al lang niet meer om territoriale grenzen maar, om wat ooit zogenaamd dar al islam was, opnieuw huis van de islam te laten worden. Die islamisering zien we vandaag overal, maar het politiek correcte, de pensée unique en het antizionisme blijven blind omdat het hebben van een vijandbeeld not done is en omdat het antisemitisme opnieuw democratisch gelegitimeerd is.

 14. Marc Schoeters

  Beste Hans. U zet de zaken op hun kop. IK maak me niet druk over “1302”. Integendeel – het zijn de Vlaamsnationalisten die 11 juli als “nationale” feestdag hebben opgelegd aan alle andersdenkenden en zo aan “1302” een zwaar symbolisch gewicht hebben gegeven. Schaf dat dus af. En wat die “gulden middenweg” betreft – als de (West-)Vlaamse minister-“president” (vroeger heette die functie nog gewoon “hoofd van de Vlaamse executieve”) op de “nationale” feestdag gaat samenzitten met vertegenwoordigers (?) van een bepaalde religie is dat een grove schending van het principe van scheiding van kerk en staat. Als dat de “toekomst” in dit land wordt dan mag u die wat mij betreft houden. Met de islam vallen er geen zoete broodjes te bakken. Het is duidelijk dat u zich over die “religie” weinig of niet hebt geïnformeerd. Waarschijnlijk denkt u net als de politiek-correcte ideologen dat de islam een “religie van de vrede” is. En vergeet u even dat een recent Duits onderzoek onder moslims in Europa heeft uitgewezen dat meer dan 70 procent van de moslims in België extreem fundamentalistisch is. Praat er maar eens mee – ik doe dat als leraar voor anderstaligen elke dag. Snij onderwerpen aan als homorechten, vrouwenrechten, afvalligheid en ongelovigheid, seks, evolutietheorie… Je haren rijzen je ten berge. Ik heb vorige vrijdag in het Joodse museum in Brussel de prachtige expo over fotograaf Cartier-Bresson gezien. Ik moest wel twee zwaarbewapende militairen en een metaaldetector passeren. Ziedaar het resultaat van de reëel-bestaande islam. Bourgeois had op zijn feestdagje misschien beter dat Joodse museum bezocht – als blijk van steun aan alle slachtoffers van het fascisme en de fascislam. Duidelijk zo?

 15. Marc Schoeters

  Hans. U zet de zaken op hun kop. IK maak me niet druk over “1302”. Integendeel – het zijn de Vlaamsnationalisten die 11 juli als “nationale” feestdag hebben opgelegd aan alle andersdenkenden en zo aan “1302” een zwaar symbolisch gewicht hebben gegeven. Schaf dat dus af. En wat die “gulden middenweg” betreft – als de (West-)Vlaamse minister-“president” (vroeger heette die functie nog gewoon “hoofd van de Vlaamse executieve”) op de “nationale” feestdag gaat samenzitten met vertegenwoordigers (?) van een bepaalde religie is dat een grove schending van het principe van scheiding van kerk en staat. Als dat de “toekomst” in dit land wordt dan mag u die wat mij betreft houden. Met de islam vallen er geen zoete broodjes te bakken. Het is duidelijk dat u zich over die “religie” weinig of niet hebt geïnformeerd. Waarschijnlijk denkt u net als de politiek-correcte ideologen dat de islam een “religie van de vrede” is. En vergeet u even dat een recent Duits onderzoek onder moslims in Europa heeft uitgewezen dat meer dan 70 procent van de moslims in België extreem fundamentalistisch is. Praat er maar eens mee – ik doe dat als leraar voor anderstaligen elke dag. Snij onderwerpen aan als homorechten, vrouwenrechten, afvalligheid en ongelovigheid, seks, evolutietheorie… Je haren rijzen je ten berge. Ik heb vorige vrijdag in het Joodse museum in Brussel de prachtige expo over fotograaf Cartier-Bresson gezien. Ik moest wel twee zwaarbewapende militairen en een metaaldetector passeren. Ziedaar het resultaat van de reëel-bestaande islam. Bourgeois had op zijn feestdagje misschien beter dat Joodse museum bezocht – als blijk van steun aan alle slachtoffers van het fascisme en de fascislam. Duidelijk zo?

  • hans becu

   Marc
   Ik denk helemaal niet dat de Islam de godsdienst van de vrede is. ze is gevaarlijk, en onverenigbaar met democratie. Wat U opsomt weet ik ook. Duidelijk ?
   Maar in Be wonen 700 000 moslims. Wat gaan we ermee doen ? Terugsturen, gedwongen ont-Islammen of wat? Bourgeois heeft tenminste het initiatief genomen om formeel, vanuit zijn functie, op de nat. feestdag, MET die mensen te spreken, ipv van OVER hen. ik vind dat een stap in de goede richting.
   B had het over burgerschap en pluralisme. Dat brengt verplichtingen mee. Heel wat beter dan de multicul, waar Moslims op basis van dat pluralisme alleen maar rechten opeisten, maar hun plichten vergaten. Op die manier wordt ook mogelijk Moslims te bekritiseren, hen op hun inconsequentie te wijzen , niet omdat ze Moslim zijn, maar omdat ze de pluralistische samenleving afwijzen. Je neemt er het eeuwige multiculturele excuus van racisme en Islamofobie de wind mee uit de zeilen. Zijn de meubelen gered ? Zeker niet, maar het is een begin van een correctie na decennia van multicul. Want die heeft elke vorm van integratie verhinderd, en daar door mee het bedje van de radicale Islam helpen spreiden, doordat er nooit tegengas werd gegeven. En je kan zoveel anti-Islam pamfletten schrijven als je wil, de betrokkenen lezen ze toch niet, en als ze ze al lezen, gaan de stekels omhoog. Welles nietes.
   Wat lost dat op ? Niks. Je kan uiteindelijk altijd beter een poging doen tot hoffelijke dialoog, en hopen dat daar mensen op ingaan. Wie de confrontatie zoekt draagt een grote verantwoordelijkheid.
   Srbebrenica bewijst dat.