Als de armoede toeneemt, mogen ook de rijken zich zorgen maken.

armoedeHet gaat goed met de armoede in Vlaanderen, zo leren we uit het rapport ‘Armoedebarometer’, uitgegeven door Decenniumdoelen 2017, een consortium van middenveldorganisaties.

700.000 Vlamingen leven momenteel onder de armoedegrens (zo’n 1000 Euro voor een alleenstaande), dat is ruim 10% van de bevolking. De vluchtelingencrisis maskeert het probleem en doet ons verkeerdelijk denken dat armoede een exotische kwestie is. Fout: de voedselbanken kunnen zich verheugen in een stijgende belangstelling, ook van mensen die hier geboren en getogen zijn. Vooral de kwetsbare groepen (éénoudergezinnen, werklozen, zorgbehoevenden, gepensioneerden) gaan erop achteruit, met dank aan maatregelen zoals de indexsprong, lagere werkloosheidsuitkeringen, de btw-verhoging op elektriciteit, hogere kosten voor kinderopvang en de afschaffing van het aandeel gratis water.

De gecombineerde besparingsmaatregelen van de federale en Vlaamse regering kosten de armste Vlamingen volgend jaar gemiddeld 525 euro aan koopkracht. Maar ook de twee-maten-twee-gewichtenpolitiek tegenover de kleine Vlaming die een milieuheffing zal afdokken voor zijn auto, terwijl de geleasde bedrijfwagens buiten schot blijven, is een teken van flagrante ongelijkheid in het voordeel van zij die het toch al beter hebben.

Medusa-logica

Maar daar liggen de Vlaamse en de Belgische beleidmakers niet wakker van. Hun focus ligt, zoals de neoliberale doctrine het wil, vooral op het koesteren van de ondernemingen en de middenklasse, als ‘vitale en dynamische motor van de samenleving’. Niet alleen is dat een miskenning van mensen die zich belangeloos of tegen een minimumvergoeding inzetten voor die samenleving, de redenering leidt ook tot een pervers affect dat die fameuze middenklasse steeds smaller wordt, en versmacht wordt tussen de toplaag van superrijken en een groeiend contingent ‘sociale gevallen’, mensen die amper of niet de eindjes aan mekaar kunnen knopen en eventueel in een schuldspiraal terechtkomen.

Het zit namelijk zo, en dat weet elke eerstejaarsstudent economie: door de wet van de communicerende vaten moeten fiscale voordelen aan de middenklasse en het bedrijfsleven gecompenseerd worden met besparingen in de sociale sector. Dat leidt tot koopkrachtverlies en economische krimp, iets waar zelfs de OESO recent voor waarschuwde: mensen die niet rond komen, geven ook niets uit.

Het gevolg is een fenomeen, bekend als de Medusa-logica, genoemd naar het vlot van de schipbreukelingen die allemaal in het veilige midden proberen te blijven en de rest naar de rand duwen, het water in. De middengroep wordt steeds smaller omdat de paniek steeds groter wordt in de drang naar zelfbehoud: om het vege lijf te redden vertrappelt men elkaar, een fenomeen, ook bekend van muziekfestivals en religieuze massamanifestaties.

De lege boterhammendoos

Ik heb het dus moeilijk met mensen die politiek louter redeneren vanuit hun eigen portemonnee en de wens om te behouden wat ze hebben. Het is eerder een psychotische reflex dan een uiting van gezond verstand. Het sociale zorgsysteem hoef je immers zelfs niet vanuit begrippen als ‘solidariteit’ te rechtvaardigen, en nog minder vanuit liefdadigheid. Herverdeling en het onder controle houden van sociale ongelijkheid is gewoon een noodzaak om de economische machine draaiende te houden. Een economie zonder massale participatie en controle van de inkomensmediaan bestaat niet. Ik hoor links en rechts dat het aantal kinderen toeneemt dat ‘met een lege boterhammendoos naar school gaati. Ik weet niet of dat klopt, en waarom die doos precies leeg is: armoede of verwaarlozing, welzijnswerkers mogen het uitzoeken.

Wat ik wel weet, is, dat het door de N-VA gedomineerde Vlaamse én Belgische beleid helemaal afgestemd is op de conservatieve reflexen van zij die het nog redelijk goed hebben, ten koste van zij die uit de boot zijn gevallen en door de partij per definitie als ‘de anderen’ worden beschouwd. Dat is economisch zwak én electoraal dom. Tussen de 33% N-VA-stemmers van de laatste verkiezingen, veelal trouwe flaminganten, zitten ongetwijfeld ook een flink aantal leden van de onderkant van de middenklasse: het kunnen niet allemaal ondernemers, SUV-chauffeurs en eigenaars van appartementen zijn. En ze kunnen niet allemaal op de loonlijst van de N-VA staan. Het zijn de schipbreukelingen aan de rand van het vlot, de eersten die eraf zullen vallen.

Omslagpunt

Dat kan niet anders dan tot een politieke verschuiving leiden. Ik denk niet dat iemand met een werkloosheidsvergoeding van 800 Euro per maand, en, indien geen lege boterhammendoos, dan toch brood met Aldi-confituur moet meegeven, zich zal blijven vergapen aan het charisma van Bart De Wever.

Heel de mythe van de Vlaamse grondstroom met bijbehorende helfie-campagne, bedacht om de categorie van bijna-armen aan boord te houden, is gedoemd om uiteen te spatten van zodra het kritische omslagpunt is bereikt en Vlaanderen echt verpaupert,- een kwestie van een paar jaar. De exportgerichte bedrijven mogen het dan nog een tijdje uitzingen, maar de winkelier om de hoek zal zelf al lang de werkloosheidsstatistieken vullen, tenzij hij –ook weer een handigheidje van dit beleid- in het OCMW wordt gedumpt.

Met dit rechtsliberaal beleid, uitgetekend door een partij die helemaal gaat voor een neo-conservatief management van de Belgische nv, en niet voor een progressief project op Vlaams niveau, zijn we verder van huis dan ooit. We hebben de winderige retoriek van ‘Hart boven Hard’ helemaal niet nodig om tot die vaststelling te komen. Maar een links-progressief alternatief, gedragen door een republikeinse missie, en dat zich ook iets voorstelt bij het begrip ‘collectieve identiteit’, is dringend aan de orde. Minder Theodore Dalrymple, meer Thomas Piketty graag. Fris politiek denkwerk van briljante economen, in plaats van het zuurderig ‘trek-uw-plan’-poujadisme dat momenteel de toon zet in de verklaringen van Jambon, Homans en tutti quanti.

De vraag is overigens, welke politieke kracht zich na dat kantelpunt zou profileren als nieuw-linkse smaakmaker in Vlaanderen. Noch de socialisten, noch de groenen komen in aanmerking, vanwege hun blijvende Belgicistische kramp. De PvdA, tot voor kort nog in bewondering voor het Noord-Koreaanse regime, is ook al geen optie. Om het in marketingtaal te zeggen: een groot gat gaapt in de markt. Wie springt?

Advertenties

124 Reacties op “Als de armoede toeneemt, mogen ook de rijken zich zorgen maken.

 1. Jozef Leijnen

  Toch de cijfers eens goed bestuderen. De armoede is de laatste tien jaar in Vlaanderen althans jaar na jaar gestegen om het laatste jaar onder NVA-vlag af te nemen, lichtjes evenwel maar toch. Dat de armoede wereldwijd eerder toeneemt dan wel afneemt, Bil Gates ten spijt, is duidelijk en noch BDW noch een ander wonderkind à la Thomas Piketty , wiens fris economisch denkwerk onlangs in een lijvig boek werd onderuit gehaald, zal dat kunnen keren. Wij zijn tot de ondergang gedoemd en worden geregeerd door kapiteins die de lekken van de boot niet kunnen dichten en enkel kunnen schreeuwen: “Hozen of Verzuipen”. Eén vrolijke noot, de rijken zullen mee ten onder gaan.

  • Ik denk eerder dat de rijken zich in een ander schip zullen veilig stellen!

   • Jan Braeken

    Ik had het niet beter kunnen zeggen, mevrouw. Uitstekend. Volledig akkoord.

  • Jan Braeken

   Ik deel uw mening niet, Mijnheer Leijnen, noch uw ironisch fatalisme. U beroept zich op cijfers die wij niet kunnen zien, en die even twijfelachtig zijn als de cijfers van uw tegenstanders. Ongetwijfeld bent u nooit langdurig werkloos geweest, en zwemt u in het geld, als ik het goed voorheb. U hebt geen boot nodig om te overleven. Mocht dat wel het geval zijn, en uw minimum uitkering daalde zoals bij mij, dan schreef u dit niet. Daar ben ik vrij zeker van. Dan kon u zich geen dergelijke, vrijpostige ironie veroorloven. Tenzij u uiteraard even goedgelovig zou zijn als al diegenen die BDW blind achterna lopen. Voor hen kan op dit moment geen hulp meer baten ; zij zullen aan de lijve moeten ondervinden wat de valse besparingspolitiek van BDW en C. Michel werkelijk betekent : ordinaire oplichting.

   • Eric Janssens

    Ik zou toch niet zo ironisch fatalistisch zijn over de besparingspolitiek van Bart De Wever, Braeken.

   • Jozef Leijnen

    Ik ben 74 jaar en al een hele tijd gepensioneerd en heb een gezinspensioen voor ons beiden van 1800€. Mijn vrouw was heel haar leven zelfstandige en ik een lager ambtenaar. Wij huren (660 €/maand) hebben geen kapitaal of andere bezittingen maar slagen erin met ons pensioen goed rond te komen. Wij rijden met een kleine auto, doen een weinig aan cultuur en gaan soms af en toe op vakantie. En ook wij moeten inleveren en betalen nog elke maand solidariteitsbijdragen en belastingen. Ik ben inderdaad nooit werkloos geweest maar heb wel een 10-tal baantjes tijdens mijn leven op mijn actief. Ik ben benieuwd of u ook, na mij te beledigen, de lef hebt om uw inkomsten en bezittingen te grabbel te gooien. De armoede cijfers kun je opvragen, die heb ik niet zo maar uit mijn duim gezogen, dat zijn officiële cijfers. Ge kunt ze ook nog vergelijken met deze van Brussel en Wallonië, zeer leerrijk. Ik ben geen fanatieke volgeling van BDW of van wie dan ook. Ik vorm mijn eigen mening oordelend naar de feiten en de cijfers en na 74 jaar overleven in dit tranendal, wij zijn ook niet gespaard gebleven van materieel en psychisch leiden, weet ik wel wat er reilt en zeilt in de wereld en hoef ik mij niet meer te laten indoctrineren of te laten brainstormen door om het even welke mooiprater die de oplossingen op zak heeft. Als ge t.a mijn bijdrage goed leest zul je begrijpen dat ik noch in de oplossingen van Dalrymple noch in die van Piketty noch in die van om het even welk ander wonderkind geloof. Wij zijn ten dode opgeschreven en ook de rijken gaan ten onder met of zonder boot en dat is mijn mening. Het is niet of maar het is wanneer ….en wij zijn goed aan de weg aan het timmeren om dit vlug te laten gebeuren.
    Misschien nog even aanhalen dat mijn gedachtengoed heel mijn leven links tot extreem links is geweest maar ik ben zo erg ontgoocheld geweest in de socialistische gedachte en actie dat ze voor mijn part van het toneel mogen verdwijnen.

   • Jan Braeken

    Beste mijnheer Leijnen,
    Hierbij mijn financiële toestand.

    1. Mijn uitkering : 953 € per maand.
    (Dat is een gemiddelde, afhankelijk van het aantal dagen per maand ;
    soms enkele euro’s meer, soms minder).
    2. Mijn huur : 560 € per maand.
    3. Geen auto.
    4. Geen vakantie.
    5. Geen uitgaven die resulteren in honger.

    Indien ik u heb beledigd, mijn excuses daarvoor.
    U zwemt duidelijk niet in het geld, en dat kon ik niet weten.
    Ikzelf zwem daar nog minder in, zoals u kan zien.
    Mijn interpretatie van armoedecijfers is deze : in feite interesseren die cijfers mij geen zier. Ik moet maar één dakloze zien, die nooit in die cijfers is opgenomen, en ik weet genoeg. Daklozen staan niet geregistreerd, zoals u weet. Het zijn zij waar ik mij het meeste zorgen over maak. Er moet voor mij niet veel gebeuren, of ik behoor ook tot hen.
    Dat volstaat voor mij, als antwoord.

 2. Wij zijn tot de ondergang gedoemd, zegt Jozef. Kunnen we echt niet beter? Toch minstens het utopisch alternatief spiegelbeeld van de wereld van vandaag schetsen. En hopen dat burgers er zich door aangesproken voelen, er over praten, discussiëren, zich organiseren, verenigen, actie voeren, enz. Iets in gang zetten dat later ooit het “trickle up effect” zal worden genoemd!

 3. Jozef Leijnen

  Een utopisch spiegelbeeld en hopen dat burgers er zich door aangesproken voelen en iets in gang zetten zoals ook nu voortdurend en elke generatie opnieuw gebeurt om later met wat uitstel ondanks al die goede wil van al die lieve burgers dan toch ten onder te gaan.

 4. Dit is simplistisch. Het is niet of Piketty of Dalrymple. Het probleem is dat de “homo Sociaaldemocraticus” volledig afhankelijk is geworden van het functioneren van de staatsmachine, die voor alles moet zorgen, van de wieg tot aan het graf. Dit ondermijnt de veerkracht en de zelfredzaamheid van zowat heel de samenleving, ook die van de hogere middenklasse, enkele superrijken uitgezonderd. Door de enorme belastingdruk zijn slechts enkelen nog in staat zich financieel echt te emanciperen, en te overleven zonder de staat. Deze enorme machine is zo verschrikkelijk inert, dat koerswijzigingen veel te langzaam verlopen. Daarenboven is het waanzin de sociale zekerheid enkel op lokaal te financieren, terwijl heel de economie aan een razendsnel tempo globaliseert. Het is geen links/rechts discours, het is een volledig herdenken van de gehele maarschappelijke constructie die ad orde is. Dat doe je niet op een paar maand, en het probleem is uiterst complex. Het minste wat je kan doen is besparen, en de sociale gevolgen daarvan zijn tot op heden beperkt. Wat te weinig gebeurt : een oefening in efficiency van de staatsorganisatie en een elementaire prioriteitenstelling : Nice to have of need to have, en een grondig onderzoek naar de perverse gevolgen van ons fiscaal en sociaal herverdelingsmechanisme. De studies van Prof. Herman Deleeck over het Mattheus-effect in de SZ zijn onderhand 40 jaar oud, en de Sociaaldemocratie heeft daar niks aan gedaan, en heeft dit,effect alleen nog versterkt. Tot die SZ morgen onhaalbaar en onbetaalbaar dreigt te worden door vergrijzing, ongecontroleerde en slecht gestuurde massa-immigratie, de globalisering van de economie en een sterk afgezwakte burgerzin, waarbij profitariaat de norm wordt. De armoede komt door dit slecht werkend verdelingsmechanisme, niet omdat er geld tekort is. Door in te grijpen in het systeem kan je zelfs een belastingverlaging financieren, laat staan dat je nog belastingsverhogingen zou moeten doorvoeren. Het invoeren van vermogensbelasting is dan niet eens nodig. Want het slogaganesk simplisme waarmee links dat even wil gaan doen zou wel eens tot economische catastrofes kunnen leiden. Zelfs Piketty waarschuwt daar in extenso voor, maar dat hebben de vakbonden, de grootste rem op elke verandering, natuurlijk niet gelezen.

  • Jan Braeken

   Met respect Hans, u spreekt in zulk een lange reeks geïdealiseerde veralgemeningen, dat een even lange reeks van specifieke, toegepaste en bijzondere voorbeelden van individuele personen nodig is om uw positie geloofwaardigheid te verlenen. (En deze zin mag u als mijn persoonlijke veralgemening opvatten, even ongeloofwaardig).
   Indien ikzelf, bij wijze van een eigen specifiek voorbeeld, mijzelf zou moeten voorstellen als een perfecte “Homo Sociaaldemocraticus”, “volledig afhankelijk van het functioneren van de Staatsmachine”, “van de wieg tot het graf”, dan zou ik niet weten wat ik met zulk een zeer algemene uitspraak zou moeten aanvangen. Ik voel mij er zeker niet door aangesproken, in tegendeel. Mochten wij allemaal zulke perfecte “Homo Sociaaldemocratici” zijn, dan zou George Orwell op slag uit de doden opstaan, denk ik. Neen, dat lijkt mij net iets te perfect. Niemand is perfect.

   • Janssens reageert vaak met woede vanuit ‘envy’. Dat op zich kan misschien karakterieel zijn, ik kan dat niet weten. Het is hier echter opvallend dat die envy zich telkens richt tegen een denken dat waarlijk een poging doet om te begrijpen vanuit een zekere kern, een zekere diepte, een zekere verantwoordelijkheid. Vervolgens slaat hij wild en verwoestend om zich heen. Het liefst zou hij dan dat alles wat hem zo immens kwelt, brutaal van de tafel vegen.

    Dit zal voorlopig mijn laatste woordje worden, beste Jan, voor een paar dagen alvast. Misschien beter het hele boeltje wat te laten rusten. Het lijkt mij waarlijk zinloos om zich met Janssens in te laten.

   • Janssens, uw reactie is wat een dooddoener wordt genoemd !

  • Jan Braeken

   Met hetzelfde respect zou ik zeggen : terug naar de tekentafel, Hans, en controleren of de maten en gewichten wel kloppen, door ze bij wijze van voorbeeld toe te passen op twee individuele, volledig verschillende, unieke personen – in België, of nog beter, in gelijk welk ander land. Volgens mij zal u op die manier snel tot de vaststelling komen dat u vrijwel niets weet van die twee personen, alleen nog maar van die twee, en dat een eventuele uitbreiding van conclusies uit die dubbele onwetendheid naar iedereen toe, alleen maar kan resulteren in een nog grotere onwetendheid. Niet in waarheid, bijgevolg.

   • Eric Janssens

    Gewoon een gouden tip voor u Braeken: hou eens op met deze website vol te kankeren en ga misschien eens werk zoeken, al was het maar als parkeerwachter. U zou dan meer en betere kennis omtrent de werkelijkheid opdoen dan u nu opdoet door de ganse Wittgenstein te doorploegen en uw geest met diens onnozelheden te laten besmetten. ‘t Is maar een raad van iemand die zeer bezorgd is over uw geestelijk welzijn.

   • Jan Braeken

    Met gouden tips als deze van u eet ik geen boterhammen, Eric. Mijn werkelijkheid verschilt duidelijk van die van u, en dat is niets speciaals zoals ik u al heb gezegd, in zoveel woorden, ook met Wittgenstein. Ik heb geen boodschap aan ‘ga werk zoeken’, omdat ik elke maand mijn verplichte sollicitaties doe, al veertig jaar lang, met tijdelijke onderbrekingen van werken. Ik heb geen last van besmettingen van de geest, dank u, tenzij die van mijzelf. Daar heb ik al last genoeg mee.
    Mijn geestelijk welzijn is in orde. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Indien dat verandert, laat ik het u weten. Zonder ironie. Dan kunnen we ook daar, zonder vluchten en zonder verbergen, openlijk en vrij discussiëren over wat geestelijk welzijn precies is, voor wie.

   • Een gouden tip. Ha ! Janssens ! “Om kwaad te doen moet je allereerst geloven dat wat je doet goed is”. Solzjenitsyn

   • Eric Janssens

    U doet al veertig jaar uw verplichte sollicitaties. Bravo! Als ze niet verplicht waren zou u ze natuurlijk niet doen. Dan zou u nog wat meer kankeren, hier en elders. U werkt me écht op de zenuwen, Braeken. Weet u, ik zat in uw situatie, ik was werkloos. Ik heb eens rondgekeken, geleerd, zaken uitgezocht, systematisch geredeneerd, mijn kans gewaagd en mijn eigen job gecreëerd. Ik heb me nooit door raaskallers als Wittgenstein het hoofd laten ‘omlopen’. Ik heb ook nooit mijn dagen gevuld door eindeloos te zwetsen. Pak gewoon de stier bij de horens, zou ik zeggen, in plaats van u in zelfmedelijden te dompelen en de schuld van uw problemen op anderen af te schuiven, of dat nu Bart De Wever of Hans Becu of iemand anders is.

   • Jan Braeken

    Ah, Eric Janssen. U bent dus hét grote voorbeeld om te volgen neem ik aan. Iedereen moet worden zoals jij. Dat zou jij zo graag hebben, nietwaar ? Als ik zie hoe waanzinnig jij hier reageert, dan blijf ik nog 1000 miljard jaar werkloos, om niet te worden zoals jij.
    Het masker van de ironie dat jij al zo lang ophoudt beste vriend, heeft u blijkbaar ook aan werk “geholpen”, neem ik aan. Ik ben zeer benieuwd wat voor soort werk dat was. Mensen uitbuiten misschien ? Iets in de criminele sfeer ? Of neen, de reklamewereld. Dat past beter bij maskers.

   • Weet u wat u moet doen? Kijkt u eens goed in de spiegel, zeer langzaam, als u dat nog kan.
    Als het niet lukt, dan heb ik een bijzonder efficiënte remedie tegen ‘envy’, nijd.

   • Eric Janssens

    Het voorbeeld dat u aan mij kan nemen, Braeken, is het voorbeeld dat u aan iedereen kan nemen die de moeite gedaan heeft zich aan zijn nekvel uit de modder te trekken. Dat u liever werkloos blijft, zoals u zelf zegt, betekent genoeg. Maar kom dan niet klagen over uw ‘schrale’ vergoedinkje dat de staat u geeft. Eigenlijk krijgt u teveel. Mensen als u die zelf beweren liever niet dan wel te werken zou men alles moeten afnemen, tot hun onderbroek toe. In hun blootje zouden ze wel smeken om te mogen werken, al was het als animator van de apen in de zoo. Maar ik vermoed dat ook die apen u en uw Wittgensteiniaans gezwets na een tijdje beu zouden worden en u eruit zouden stampen, wat wellicht de talrijke geduldige en bereidwillige werkgevers die u in het verleden versleten heeft ten slotte ook hebben moeten doen.

   • Jan Braeken

    Eric Janssens,
    Geef jij nu ook maar eens uw inkomen en uw bezit, en waar jij allemaal op vakantie gaat, met uw grote mond. Jij zwemt wel degelijk in het geld zeker, met uw walgelijke commentaren over werklozen ? Heb jij soms werklozen uitgebuit ? Toon maar eens wie jij bent, zonder uw eigen onderbroek. Heb jij daar het lef voor, grote mond ? Ik zal zien wat jij waard bent, aan uw antwoorden. Jij hebt nog altijd niet geantwoord wat voor werk jij deed. Durf jij dat ook niet te zeggen soms, grote mond ? Was het werkelijk in de misdaad dat jij zat ? Of was het nog erger ? Oorlogsmisdaden ? Was dat uw fantastische werk dat jij deed ? Mensen vermoorden ?

   • Jan Braeken

    Uw antwoord laat op zich wachten, mijnheer Janssens. Blijkbaar bent u zeer snel in het beledigen van anderen, maar als het over u zelf gaat geeft u niet thuis.
    Ik geef u nogmaals een voorbeeld van de walgelijke figuur die u bent, een arrogante allesweter die alle normen van fatsoen overboord gooit, om zijn laagste lusten te kunnen botvieren, op iedereen : “Merkel-Europa is een oud, geil wijf dat zich laat kapot neuken door wat zich aanbiedt. Geen hersenen, maar wel een krachtige lul die zich door alles – prikkeldraad, muren, grenzen – heen boort. Of een kalalsjnikov op de juiste trein. In mijn dromen zit Angela Merkel op die trein, samen met een stuk of wat eurocraten van beiderlei kunne. Want ook de verwijfde mannetjes hebben recht op een verzetje, nietwaar?”
    Is dat het Grote Voorbeeld van u dat wij allemaal zouden moeten volgen, Janssens ? Is dat het schitterende, “werkende” voorbeeld ? Ik noem dat GEEN voorbeeld. Ik noem dat EEN SCHANDE.
    IK ZAL U HIER RESPECT LEREN HEBBEN VOOR MENSEN, mijnheer Janssens. IK ZAL U HIER RESPECT VOOR WERKLOZEN LEREN HEBBEN. KNOOP DAT GOED IN UW VUILE OREN, MIJNHEER JANSSSENS, WANT IK BEN NOG NIET KLAAR MET U. BEGREPEN ?!

   • Jan Braeken

    Over uw reactie met “de modder” en “het nekvel”, Janssens. Mocht het ooit tot een persoonlijke confrontatie tussen ons komen, face à face, dan zou ik een plaats met modder kiezen. Dan zou ik u bij uw nekvel grijpen, en uw gezicht in die modder duwen, om u te laten voelen wat die modder is. Want met de manier waarop jij hier reageert hoor jij thuis in die modder. Het VUILE VARKEN dat jij bent geworden wentelt zich graag in die modder.
    ECHTE varkens zijn echter slimmer dan jij. Die échte varkens, uit de natuur, zouden niet mijn woorden verdraaien en zeggen dat ik ‘liever werkloos blijf’, of dat ik zou ‘klagen’. Dat heb ik nooit gezegd, Janssens, dus verdraai mijn woorden niet alsof jij je vuile lijf aan het draaien bent, in uw eigen modder.
    Stop dus ook maar ineens met modder gooien. Want dit forum begint er heel vuil uit te zien, met al die modder van u !

   • Jan Braeken

    Goed gesproken, P., met het vernoemen van die afgunst. Volledig akkoord. Mijnheer Janssens is jaloers op werklozen. Want in zijn verbeelding zijn die “volledig vrij”, en hij niet. Spijtig genoeg stemt die verbeelding van mijnheer Janssens alles behalve overeen met de werkelijkheid, van alle werklozen.
    Misschien heb ik u niet goed begrepen met uw methode, P., maar ik ben zeer geïnteresseerd. Graag uw uitleg.
    Over de eventuele interesse van Janssens daarvoor maak ik mij weinig illusies. Die is alleen geïnteresseerd in zichzelf, heb ik de indruk.

   • Jan Braeken

    Gezien mijnheer Eric Janssens niet meer reageert, en absoluut niets van zichzelf prijsgeeft, ben ik inmiddels op Google eens gaan kijken wie deze mijnheer is. Ik vond daar zo veel Eric Janssens-sen, dat ik nu moet gaan geloven dat dit niet zijn echte naam is maar een schuilnaam, om zich te verbergen. Ik veronderstel nu dat hij die veel voorkomende naam bewust gekozen heeft, om het onderzoekers onmogelijk te maken zijn ware identiteit te vinden.
    Klopt dit, Mijnheer Volslagen Anoniem, met de schuilnaam Janssens ?
    Als dit niet klopt, onmiddellijk uw antwoord, op drie vragen :

    1. Wat is uw echte naam ?
    2. Wat is uw leeftijd ?
    3. Wat is uw beroep ?

    Geen antwoord betekent voor mij een schuilnaam, voortaan.
    Met alle consequenties van dien.

   • Janssens reageert vaak met woede vanuit ‘envy’. Dat op zich kan misschien karakterieel zijn, ik kan dat niet weten. Het is hier echter opvallend dat die envy zich telkens richt tegen een denken dat waarlijk een poging doet om te begrijpen vanuit een zekere kern, een zekere diepte, een zekere verantwoordelijkheid. Vervolgens slaat hij wild en verwoestend om zich heen. Het liefst zou hij dan alles wat hem zo immens kwelt, brutaal van de tafel vegen.

    Dit zal voorlopig mijn laatste woordje worden Beste Jan, voor een paar dagen alvast. Misschien beter het hele boeltje wat laten rusten. Het lijkt mij waarlijk zinloos om zich met de envy van Janssens in te laten.

   • Jan Braeken

    Bedankt voor je schitterende psychologische analyse van de heer Janssens, beste P., vanuit uw perspectief. Ik vond ze buitengewoon intelligent, zowel rationeel als emotioneel. Ik vind u één van de intelligentste personen op dit forum.
    Geen probleem met uw pauze. Voel u zeker niet verplicht om snel te antwoorden, op alles te antwoorden, of zelfs gewoon te antwoorden. Dat is zeker niet wat ik wens. U bent volledig vrij, wat mij betreft. Ik ben al zeer blij dat u de moed toont mij te verdedigen, tegen zo veel grove aanvallen onder de gordel in. Dat siert u, meer dan wie ook op dit forum.
    Inderdaad moeten we dit in alle rust en kalmte overwegen. Ik verloor daarnet mijn zelfbeheersing bij mijn reactie op mijnheer Janssens, maar zijn aanvallen waren dan ook niet mis wat laagheid en grofheid betrof. Ik zal zeker nog stilstaan bij uw analyse, en mijn zelfanalyse verder zetten. Nogmaals bedankt, en tot later.

   • Goed.
    Ps. De verlate reactie van de heer Schoeters is wellicht op dezelfde leest geschoeid. Tot later !

   • Eric Janssens

    Uw gefrustreerdheid, waarschijnlijk voortkomend uit uw lage sociale rang, creëert een soort agressie waarmee ik nog niet vaak geconfronteerd werd, Braeken. Meestal reageren mensen ofwel dankbaar, ofwel onverschillig wanneer ik hen met zichzelf confronteer. Maar u wordt ongelofelijk agressief. Er zit duidelijk een moordenaar in u. Gelukkig woont u niet in de VS, waar iedereen zomaar aan een wapen kan geraken. Dat zou nogal een massaslachting worden, me dunkt. Enfin, ik heb geen zin in een potje schelden en dreigen. Toch nog één zaak: ik had het niet over werklozen in het algemeen, ik had het over u. U zwetst hier de website vol en verspilt gouden tijd om een job te zoeken. Het internet is niet alles. De wereld is oneindig veel groter dan de geest en veel omvattender dan de taal. Daarmee heb ik alles wat ik u te zeggen had gezegd. The rest will be silence.

   • Jan Braeken

    Inderdaad, Mijnheer Janssens. Er is inderdaad geen scheiding mogelijk tussen uw vunzige reacties, en mijn agressieve reactie. Die scheiding die u hier wenst te trekken, komt u weeral zeer goed uit, neem ik aan. U bent opnieuw de heilige, en de anderen zijn weer allemaal de zondaars. Hoe u zo blind kan blijven voor uw eigen gebreken blijft mij een raadsel, maar het kan ook geveinsde blindheid zijn. Ik noem dat narcisme.
    Veel beschuldigingen die u hier vol opgezwollen trots wens uit te delen aan anderen, zijn voor mij eenvoudige projectie. Ik herhaal speciaal voor u nog eens wat dat betekent : het projecteren van eigen fouten, eigen tekortkomingen en eigen onhebbelijkheden op anderen, in de zelfverblindende veronderstelling dat men zelf een heilige is.
    Indien u spreekt over een ‘lagere sociale klasse’, dan mag u ineens naar India vertrekken. Daar kan u ongestoord en naar hartelust uw “sociale klassen” uitdelen aan iedereen, want daar gelooft men nog in dat Middeleeuwse concept. Hier dus niet. U gelieve dus hier uw locatie opnieuw te controleren.
    Des te meer ik uw commentaren lees, des te groter wordt mijn walging, mijn weerzin en mijn afschuw voor u. Ik vraag mij af wie uw ouders waren, en hoe zij moeten geleden hebben onder uw afschuwelijke aanwezigheid. Onnodig daar tegenwerpingen tegen te maken, want u zal weer opnieuw de zaak verdraaien, om het oneindig grote licht van uzelf, opnieuw en oogverblindend op ons neer te laten schijnen. Het oneindig grote licht van de Narcist.
    Tot ziens, mijnheer Janssens. Voortaan negeer ik u verder, tot ik heb gezien dat u de les van het narcisme hebt geleerd. Verder maak ik geen woorden meer aan u vuil.

   • Janssens, uw reactie is wat een dooddoener wordt genoemd !

   • Jan Braeken

    Beste Eric,

    In antwoord op uw 3 reacties van 2 oktober, om 17u49, 19u55 en 22u16, wens ik u enkele vragen te stellen.

    Waarom voelde u om 17u49 de behoefte om mijn reacties ‘kankeren’ te noemen, om mij ongevraagd raad te geven over het zoeken naar werk en het overeenkomstig, vergelijkend opdoen van kennis over de werkelijkheid, bezorgd als u beweerde te zijn over mijn geestelijk welzijn ?
    Ik vroeg mij af of deze bezorgdheid overeenstemde met uw vernederend taalgebruik.

    Waarom insinueerde u om 19u55 dat ik niet zou solliciteren indien dit niet verplicht zou zijn, herhaalde u het woord “kankeren” en voegde daar “zwetsen” aan toe, en eindigde u met de woorden “dompelen in zelfmedelijden”, en “schuld afschuiven op anderen” ?
    Ik twijfel aan mijn interpretatie van die woorden, maar waren dat opnieuw vernederende en kwetsende woorden, die uw vernoemde bezorgdheid in vraag stelden, of zelfs tegenspraken ?

    Waarom insinueerde u om 22u16 dat er bij mij sprake zou zijn van een gebrek aan moeite doen, van “liever” werkloos te blijven, – ik begrijp dat woord “liever” niet -, en van klagen ? Waarom trok u zo snel de conclusie uit dat twijfelachtige woordje “liever”, dat men niet alleen uitkeringen maar zelfs onderbroeken van werklozen zoals mij zou moeten afnemen, om hen naakt en volkomen hulpeloos te maken, en hen op die manier te dwingen van te werken ?
    Dat deed mij denken aan het uitkleden van de joden in de vernietigingskampen, en aan de ziekelijke, vernederende, sadistische ondervragingsmethoden en marteltechnieken in Guantanamo Bay.
    Ik zag de slogan boven de ingang van Auschwitz opnieuw verschijnen :
    “ARBEIT MACHT FREI”
    Ik wens u niet te beschuldigen van dergelijke wreedheden, Eric, maar ik wens u ook niet te onthouden van deze gedachten en gevoelens van mij.

    Mijn persoonlijke bezorgdheid voor u, betreft uw manier van uitdrukken van uw bezorgdheid naar mij toe, en van uw manier van reageren op de commentaren van anderen op dit forum. Het kwam mij voor dat u bij mij, en mogelijk ook bij anderen, enige voorbijgaande superioriteitsgevoelens kreeg, en dat deze superioriteitsgevoelens een innerlijke onzekerheid en een inferioriteitsgevoel vertegenwoordigden, die even onnodig als onwenselijk zijn op dit forum.

    Ik kijk uit naar uw antwoorden op deze vragen.

  • Jan Braeken

   Ik licht nogmaals één uitspraak uit uw betoog Hans. “Het minste wat je kan doen is besparen, en de sociale gevolgen daarvan zijn tot op heden beperkt.” U zegt schijnbaar zonder de minste moeite “beperkt”. Dus ik neem aan dat dit zeker voor uzelf geldt. Ik stel u echter de vraag : is dat “beperkt” even moeiteloos voor alle anderen als voor uzelf ? Voor wie nog allemaal geldt dat moeiteloze “beperkt”, en hoe beperkt mag dat dan wel zijn ? U kan bezwaarlijk uw persoonlijke situatie veralgemenen naar iedereen toe, en achteloos iets veralgemenen naar mensen toe die het voorheen al zo moeilijk hadden, dat ze nu, dankzij die sublieme besparingen, hun huurhuis moeten verlaten, en op straat belanden. Dat noem ik niet meer “beperkt”, Hans. Dat noem ik misdadig.
   Ik vind dat u zich niet kan veroorloven besparingen te idealiseren naar rijken toe, en te minimaliseren naar armen toe. Doet u dat toch, en heeft dat minimaliseren catastrofale financiële consequenties voor sommige armen, dan bent u rechtstreeks mee verantwoordelijk voor alle zelfmoorden en gezinsdrama’s, die een rechtstreeks gevolg zijn van de besparingspolitiek van BDW en C. Michel. De consequenties van zulk een verantwoordelijkheid zijn niet meer beperkt, Hans. Ze zijn onbeperkt, in de tijd, en in de ruimte. Die consequenties zijn niet meer uit het geweten weg te branden. Ze zijn voor altijd.

   • Eric Janssens

    Ja, Hans, ik verzoek u zich bij de politie te melden (wellicht bent u dermate gegoed dat u zelf uw eigen handboeien kan kopen en aandoen). Het drastisch gestegen zelfmoordcijfer is rechtstreeks gevolg van uw onbezonnen verdediging van De Wevers besparingspolitiek. Ergo: u bent nu dus een onrechtstreekse moordenaar wiens misdaden tot onoverzichtelijke rampen hebben geleid. Kruipt u maar al door het stof, het is schandalig dat door uw comments Braeken enkele boterhammen (wat zeg ik, enkele kilo’s varkensgehakt) per week minder kan eten. Hij zal door de besparingspolitiek van NVA zodanig verzwakken dat hij steeds minder comments op deze website zal kunnen plaatsen. O, God, laat dat niet gebeuren (aan degenen die denken dat ik deze bijdrage in een bui van ironisch fatalisme heb geschreven … ironisch fatalisme is vér van mij … minstens twintig lichtjaren … verwijderd).

   • Jan Braeken

    Ja, Eric, verantwoordelijkheid is altijd voor de anderen, nietwaar. Als het om het ego gaat, bestaat er geen verantwoordelijkheid meer. Dat is voor u blijkbaar het geval ? Uw keuzes en uw meningen hebben geen enkele invloed op het geheel, en die van miljarden anderen ook niet ?
    U had het over geestelijk welzijn daarnet, dacht ik.
    Ik stel mij vragen.

 5. Rudi de Becker

  Achter een voorzetsel hoort een naamval, Johan:
  enkel journalisten, politici en sociale werkers die (zucht) “naar de mensen toe” (foei) erg betrokken willen lijken, gebruiken dit soort lelijkheden. Dat is al meer dan genoeg.

  • Jan Braeken

   Geachte heer de Becker,
   Ik vind dit soort sarcasme eerlijk gezegd ook niet zo mooi.

 6. Rudi de Becker

  sorry, voorbeelden vergeten:
  in het voordeel van hen
  op de conservatieve reflexen van hen
  ten koste van hen

 7. Jan Braeken

  Uitstekende analyse, waarvoor dank Johan. Het blijft mij echter verbazen dat u de Vlaamse reflex nog steeds niet van u hebt afgeschud. Volgens mijn inschatting is dat een onwillekeurige neoliberale reflex, in tegenspraak met uw betoog : Wallonië doet het minder goed, heeft meer armen en werklozen, en toch wil u hen ‘uit de boot gooien’ als ik dit correct interpreteer. De Medusa-logica kan toch geen selectieve logica zijn, die u slechts toepast op diegenen die u vanuit een subjectief, exclusief persoonlijk gevoel goed gezind bent, omwille van persoonlijke redenen die ik nog steeds niet ken. Volgens mij sluit een gezonde mondiale reflex in een zeer brede visie, – een kosmologische en oneindige visie -, een beperkende en bekrompen Vlaamse reflex uit, die alleen maar een reductionistische en deterministische reflex kan zijn.

  • Jan Braeken

   Inmiddels vind ik uw analyse niet meer zo uitstekend, Johan. Buiten de walgelijke reacties die uw tekst uitlokt, van “onfrisse” figuren als een Eric Janssens om maar iemand te noemen, vond ik een tweede, zeer bedenkelijke tegenspraak, die uw essay in feite haast volledig op de helling zet. Ik bedoel deze tegenspraak :
   “Het sociale zorgsysteem hoef je immers zelfs niet vanuit begrippen als ‘solidariteit’ te rechtvaardigen, en nog minder vanuit liefdadigheid. Herverdeling en het onder controle houden van sociale ongelijkheid is gewoon een noodzaak om de economische machine draaiende te houden.”
   Is dit niet gewoon dezelfde ijskoude, onmenselijke neoliberale logica waartegen u zo fel ageert ? Mensen zijn toch geen machines, geen machinale makers van een economische machine, of radertjes in een zelfgemaakte economische machine die wij allemaal ‘moeten draaiende houden’ ? Had u niet beter de natuurlijke menselijke empathie naar voor geschoven, als leidraad voor een menselijke wereldstaatshuishouding, en met die empathie precies dat neoliberale economische machine-denken aan de kaak gesteld ?
   Ongetwijfeld zijn er nog vele vragen over dit essay die nog moeten beantwoord worden. Maar een gevoelloos economisch machine-denken blijven verdedigen lijkt mij niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van een gevoelsrijke, empathische en menselijke wereldsamenleving.

 8. Marc Schoeters

  Beste Jan Braeken. Eerst en vooral proficiat met uw wederom waardevolle bijdragen aan het debat. Uw Nederlands is werkelijk – hoe zal ik het zeggen? – buitenaards. Ik geef u honderd procent gelijk. Maar dit mag mij toch niet in de verleiding brengen om alles zo maar voetstoots aan te nemen. Bent u wel volkomen zeker van wat u schrijft? Hebt u wel alle gegevens en feiten aan een grondig onderzoek onderworpen? Passen de conclusies in het paradigma van de Infinitieve Diversiteit? U merkt het – veel vragen. Maar vragen zijn belangrijker dan antwoorden. En vice versa.
  Ik had vroeger een leraar die mij wou wijsmaken dat de rekensom 3+4 als uitkomst 7 heeft. Maar de grote vraag was en blijft natuurlijk – wat is er WAAR van al deze verhaaltjes? Wat zijn de objectieve FEITEN? Er bestaan immers nog meer cijfers die samen 7 zijn. En er zijn zelfs oneindig veel getallen die opgeteld 7 geven. Welke financiële belangen schuilen er achter al die studies die simpelweg beweren dat 3+4=7? Welke politieke machinaties? Moeten we niet eerst eens met al die getallen praten voor we ze ervan beschuldigen samen 7 te zijn?
  Ik ben van plan dit uitputtend te onderzoeken – zonder vooroordelen en met oneindig engelengeduld.

 9. Eric Janssens zei: “Gewoon een gouden tip voor u Braeken: hou eens op met deze website vol te kankeren.”

  I second that!

  Van de 40 reacties op dit topic zijn er 19 van Jan Braeken. Op het topic ‘Torfs doet een Merkeltje’ op Acta Sanctorum zijn er van de nu 283 reacties 132 van Jan Braeken.

  • Jan Braeken

   Dank voor uw rekenwerk, Bert.
   Ik was mij bewust van het redelijk grote aantal, hetgeen overigens voor mij de eerste keer is op dit forum, maar ik vond dat ik gegronde redenen had voor elk van die reacties. U mag uiteraard vinden van niet, samen met anderen. Daar bent u vrij in. Of die redenen nu nog gegrond zijn, kan ik niet onmiddellijk beoordelen. Dan zou ik elke reactie opnieuw moeten lezen. Er zal ongetwijfeld onzin in staan, die ik nu niet meer zou schrijven, – het percentage van die onzin moet ik u schuldig blijven -, en binnen tien jaar zal het waarschijnlijk allemaal onzin zijn, door nieuwe inzichten van anderen. Dat is allemaal uitstekend. Dat heet evolutie.

 10. “het redelijk grote aantal… hetgeen overigens voor mij de eerste keer is op dit forum,…”

  Ach welnee! Precies daarom dat ik “o neen!” dacht toen ik uw naam terug zag opduiken op de Sanctorum fora. Omdat ik mij nog herinner van jaren geleden dat u toen ook al de ene reactie na de andere afvuurde, in de ons allen intussen welbekende stijl.

  De kwaliteit en kwantiteit van uw commentaren herinnerde ik me nog van toen. Daarom zei ik op Acta Sanctorum ook: “Die is nog niets veranderd sinds hij op Visionair België zijn ei legde. (…) Toen ik u hier terug zag opduiken, moest ik terugdenken aan uw vele interventies op Visionair België. En u bent duidelijk niets veranderd, moet ik zeggen. Spijtig genoeg.”

 11. Jan Braeken

  Geachte heer Eric Janssens,
  Geachte deelnemers van dit forum,
  Hierbij bied ik u mijn excuses aan voor mijn onaanvaardbare agressie en brutaliteit, in mijn twee bovenstaande antwoorden op een kritische reactie van de heer Eric Janssens, 3 oktober 2015 om 8u09 en 8u31.
  Na een kritische zelfreflectie is dit niet de manier waarop ik behoor te reageren op een meningsverschil, gezien ik een voorstander ben en blijf van een vreedzaam debat.
  Bijgevolg zal ik deze reactie rechtzetten door opnieuw te antwoorden, op de tegenovergestelde manier.

  • Kan je ook eens stoppen met die *passieve* agressie van je, Jan Braeken? Beter nog, zoek eens een ander forum om te verkloten.

   • Jan Braeken

    Kan je mij het concept “passieve agressie” uitleggen Bert, want daar snap ik geen snars van. Ook voor het woord ‘verkloten’ graag uw uitleg. Ik heb de indruk dat u niet gewoon bent zulke excuses te lezen. Ik ben ook niet gewoon ze zo te schrijven, als dat enige geruststelling kan geven.

   • Eric Janssens

    Die passieve agressie heeft enkel als doel nieuwe reacties van mij op zijn comments uit te lokken. Braeken haat het genegeerd te worden. Misschien houdt hij ervan dat iemand hem allerlei waarheden in zijn gezicht slingert. Hij noemt dat dan beledigen. Binnen die terminologie blijvend kan men zeggen dat hij er misschien wel van houdt beledigd te worden, waarna hij kan genieten van de ‘oneindige’ haat en agressie die die beledigingen in hem opwekken. Waarna hij zich met evenveel plezier ‘verontschuldigt’ en door het slijk kruipt om ons te tonen hoe zelfkritisch hij wel is. In dat cirkeltje van irritant zwetsen – geïrriteerde reacties uitlokken (‘beledigen’) – als antwoord op die reacties agressief en dreigend tekeer gaan – genegeerd worden – zich verontschuldigen voor zijn gedrag om zo toch weer de aandacht te trekken en opnieuw in eindeloos gezwets te vervallen, in dat cirkeltje zit zijn geest gevangen. Kortom, Braeken is een economisch systeem dat door zoveel mogelijk output (= zwetsen) zoveel mogelijk electriciteit (‘feedback’, aandacht) wilt opwekken. Van hetzelfde allooi zijn ook: de dagelijkse kranten en tv-programma’s, de politici, de ‘kunstenaars’ en ‘intellectuelen’, de reklamemakers, filosofen à la Wittgenstein etc. Iedereen die door nietszeggende quotes, artikelen, slogans, romans en andersoortige creaties op zoek gaat naar aandacht behoort tot de categorie van Jan Braeken . Voor de anderen, de gewone mensen, is het zaak deze dominante bevolkingsgroep zo goed en zo kwaad mogelijk te negeren. Dat is niet altijd makkelijk, maar in ons streven naar een zinvol, stressloos leven is het verlangen naar de negatie van de alomtegenwoordige onzin een eerste, vaak onbewuste, aanzet. Iemand zei me: ‘Woorden pollueren de lucht’. Ik denk dat ‘gezwets pollueert de geest’ een correctere uitdrukking is.
    Daarom, andermaal (en hopelijk ten laatste male): ‘The rest will be silence’.

   • Eric Janssens

    Ik ben me er overigens van bewust dat door in mijn bovenstaande comment Braeken als centrum van psychologische doorlichting te nemen ik hem gratis de brokken geef waarom hij bedelt. Die fout zal ik dus niet meer herhalen.

   • Jan Braeken

    Beste Eric,
    Gezien u niet antwoordde op mijn vragen die ik elders stelde over uw persoonlijke situatie, neem ik aan dat het voor u moeilijk is daar enig inzicht in te verschaffen. Daar heb ik alle begrip voor. Tenslotte is dit een openbaar forum, waar men niet zomaar alles te grabbel kan gooien.
    Uit uw laatste twee commentaren begreep ik dat u het concept “passieve agressie” wenst aan te houden wat mijn manier van optreden betreft, ondanks mijn uitleg van gisteren bij de heer Fend (13:54), waar ik toonde dat ik vredevolle bedoelingen heb. Voor mij betekent dit dat ik nog beter mijn best moet doen om die vredelievendheid te laten zien. Dat zal ik dan ook doen.
    Ik moet nogmaals zeggen dat dit inventieve concept “passieve agressie” mij voorheen niet bekend was, en dat het mij enige moeite kost om het te plaatsen en te hanteren. Gezien de vlotheid waarmee u het hanteert, Eric, neem ik aan dat u het beter kent. Ik zal mijn best doen om het ook te leren.
    Ik had enige moeite met uw interpretatie dat ik hier alleen zou reageren om uw persoonlijke reacties uit te lokken. Als ik het goed begrepen heb zou u daarbij vermoeden dat ik enkel uit zou zijn op het incasseren van waarheden en beledigingen van anderen, of van uw hand, om daar enig kortstondig persoonlijk plezier aan te beleven. Het zou daarbij gaan om een nieuw soort “sadomasochisme” indien ik het goed voorheb. U zou een tweede nieuw concept wensen te introduceren, indien ik mij niet vergis, waarvan de naam en de precieze inhoud op dit moment nog niet bekend zijn, noch bestaan. Gezien ik een groot voorstander ben van nieuwe concepten, nieuwe ideeën en nieuwe inzichten, wil ik daar zeker bij helpen. Met uw toestemming heb ik zelf een nieuwe naam voor dit nieuwe idee bedacht, al was het maar alleen om er zelf meer grip op te krijgen. Werpt u mij alstublieft geen steen indien ik de bal volledig mis sla, maar zou een “exclusief verbaal, emotioneel en scriptief boemerang-sadomasochisme” in de buurt komen ?
    Ik geef toe, deze naam is al te lang en al te gecompliceerd. Het ontbreekt mij aan talent om de dingen eenvoudig te houden. Maar ik hoop dat u daar toch enigszins tevreden mee kan zijn.
    Verder moet ik zeggen, met het nodige respect Eric en Bert, dat u met twee nieuwe concepten op twee dagen toch een beetje veel van mij vraagt. (En ik hoop dat u de constructieve, positieve humor in deze zin kan appreciëren). Niettemin wil ik ook daar mijn best doen. Dat laatste is immers toch wat onze taak is meen ik : ons best doen om elkaar te begrijpen, op een positieve en constructieve manier.
    Gegroet, Eric en Bert.

   • Jan Braeken

    Enkele uren geleden kreeg ik het gevoel dat ik nog niet klaar was met mijn reactie van vandaag (8:34), betreffende uw laatste 2 commentaren van gisteren, Eric. Als gevolg heb ik de eerste commentaar daarvan (20:25) opnieuw gelezen, met dezelfde ernst en grondigheid als voorheen.

    Het komt mij nu voor dat een dergelijke welbespraaktheid, van een dermate hoog intellectueel niveau, samen met de grote inspanningen die daarmee gepaard gaan, opnieuw mijn volledige, onverdeelde aandacht verdienen, en even grote inspanningen van mijzelf vergen, van hetzelfde intellectuele niveau. Liefst is dat niveau een beetje hoger, en zijn de inspanningen een beetje groter, om er zeker van te zijn dat de opponent niet beledigd wordt. Ik kan mij dus niet permitteren om nu achter te blijven.

    Om te openen met een algemene beschouwing, zonder speciale uitzonderingen te vergeten, is er volgens mij een zekere intellectuele discipline nodig om zich niet te laten meeslepen in emotionele rollercoasters. Of, vergeeft u mij, in emotionele riolencoasters, in sommige gevallen.
    Deze discipline wil ik mijzelf opleggen, vooral hier.

    Een gedisciplineerde aansluiting maken tussen mijn aanzet van 8:34 en dit vervolg, doe ik als volgt.

    Samen met de benevolente klopgeest Johan Sanctorum meende ik op het juiste moment op de deuren van uw perceptie te hebben geklopt, om daar te horen dat u mij enig geluk toedichtte bij mijn verontschuldigingen, en dat ik graag “door het slijk” zou kruipen om te laten zien hoe zelfkritisch ik ben. Ik zag op die deuren echter niet de pijn en het slijk die anderen misschien wilden zien, maar een goedmoedige zuiverheid, waar iedereen in zou willen baden. U bent een goed mens, Eric. U bent een goed mens. Laat daar geen twijfel over bestaan. Misschien weet u op dit moment nog niet hoe u die goedheid het beste uitdrukt, precies zoals ik dat nog niet weet, samen met alle anderen, maar dat betekent niet dat u dat nooit zult weten. Alle uitdrukkingen daarvan zijn verschillend, omdat iedereen verschilt.

    Het spijt mij te moeten bekennen, en het spijt mij nog meer dat ik u moet teleurstellen, maar het geluk viel mij niet te beurt bij mijn verontschuldigingen. Het kostte mij een enorme, uiterst zelfkritische inspanning om mijn ongecontroleerde woede om te zetten in een vredelievende ingesteldheid. Er ging een ware innerlijke veldslag mee gepaard, tussen het oorlogszuchtige ik en het vredevolle ik. Zoals u hopelijk nu kan zien, heeft het vredevolle ik inmiddels gewonnen. Die overwinning mag dan misschien nooit definitief zijn : ik zal er alles aan doen om ze definitief te maken.

    Indien u in een onmogelijk geval, en dat wens ik u absoluut niet toe, had gehoopt dat het oorlogszuchtige ik had gewonnen, omdat u graag een emotionele oorlog met mij had uitgevochten, een intellectuele oorlog, of zulk een gevecht met mijn medestanders, dan moet ik u opnieuw teleurstellen. Dat was nooit mijn bedoeling, en mag ook nooit mijn bedoeling zijn.
    Mocht u, in een nog onmogelijker geval, in de toekomst nog een andere manier willen bedenken om mij te betrekken bij andere oorlogen, met andere deelnemers of met nieuwe deelnemers op dit forum, dan moet ik u voor de derde maal teleurstellen. Voor mij is er geen weg terug. Het vredevolle ik heeft gewonnen. Het andere ik krijg het altijd maar moeilijker om zich nog te manifesteren.
    Mijn oorlog is voorbij, beste vriend, en mijn beslissing is definitief.
    Ik nodig u dan ook uit om al uw oorlogen eveneens te beëindigen, en u aan te sluiten bij alle goedaardige klopgeesten, die bij iedereen op deuren van percepties en de ramen van interpretaties kloppen, die nooit meer vechten, en nooit meer vernietigen. Want wat is oorlog anders dan het onophoudelijk vernietigen van mensen, van dieren, en van planten, en daarmee ook automatisch het vernietigen van zichzelf. Wat is oorlog anders dan het gewelddadige streven naar elk einde, naar alle einde, naar het definitieve einde voor iedereen, en het gewelddadige verzet tegen datgene wat onafwendbaar is. Wat is oorlog anders dan het hulpeloze, waardeloze, vergeefse verzet tegen de omnipresente oneindigheid.
    Deze oorlogszuchtige zelfvernietigingsdrang zit niet in ons, Eric, en ik hoop dat u stilaan voelt dat ze ook niet in u zit. Zij is aangeleerd. Wij zijn niet geboren met de gedachte noch de intentie om onszelf te vernietigen, maar om te leren het tegenovergestelde te doen. Wat dat tegenovergestelde precies allemaal inhoudt, weet ik niet. Dat weet waarschijnlijk niemand. Maar het komt dicht in de buurt van onvoorwaardelijk en oneindig liefhebben, als u het mij vraagt. Het komt dicht in de buurt van het leren kennen van de oneindigheid, in al haar fenomenen, facetten, domeinen en dimensies.

    In uw commentaar las ik verder dat u mij wel zeer veel krediet gaf toen u mij vergeleek met een economisch systeem. Zo groot ben ik niet, Eric. Ik ben klein. Indien u doelde op onze wereldeconomie, zal u begrijpen dat ik in verhouding nog veel kleiner ben. In feite ben ik dan zo klein dat ik verdwijn. De zelf gegenereerde output en input, de opgewekte of statische elektriciteit, de ontvangst of emissie van feedback of feedback loops, en de gecompliceerde distributie van aandacht die u zo welluidend aanbracht, zouden absoluut een buitengewoon interessant onderwerp kunnen zijn voor een debat, indien zij werden toegepast op onze mondiale economie. Ze toepassen op mij heeft weinig zin. Ik ben te klein.
    Mocht ik ondanks alles toch alleen maar op zoek zijn naar aandacht, dan wil ik u de volgende bedenking daarbij geven. De juiste uitdrukking daarvoor is “hengelen naar aandacht”, als ik mij niet vergis.

    Het zogenaamde “hengelen naar aandacht”, verbonden met eventuele beschuldigingen daarvan, of klachten daar over, bevat minstens vier vooronderstellingen, vooroordelen of inschattingsfouten, die deze hardnekkige illusie onmiddellijk naar het rijk der fabelen verwijst.
    De eerste vooronderstelling is dat gekregen aandacht altijd positief en fantastisch is (dat is een veralgemening en een idealisering), en dat de negatieve aandacht ook werkelijk voor aandacht kan doorgaan.
    De tweede vooronderstelling is dat zulk een “gehengel” op elk moment absoluut noodzakelijk is, en zeker is.
    Het derde vooroordeel is dat het “gehengel” nooit eenvoudig de aandacht vragen is, voor iets of iemand die niet de vrager zelf is.
    De vierde inschattingsfout is dat alles en iedereen altijd voldoende aandacht krijgt.
    Indien men bijgevolg van zulk een dubieus gehengel beschuldigd wordt, is dat geen reden om zich neerslachtig te voelen. Eerder vraagt de openbare aanklager op dat moment de aandacht, onder andere voor zijn of haar onwetendheid over aandacht.
    Mocht men ondanks al deze tegenwerpingen toch hengelen, en is men daar bedreven in, – hetgeen de vraag blijft, een punt van aandacht -, dan vangt men geen aandacht, maar een vis. Wat die vis is, blijft de vraag, maar zeker ook een punt van aandacht.

    Verderop in uw commentaar noemde u de ideale mens “gewone mensen” dacht ik, door hen te contrasteren met ongewone mensen die via zogenaamde “nietszeggende quotes, artikelen, et cetera” zouden hengelen naar aandacht, en zelfs een “dominante bevolkingsgroep” zouden zijn. Met enige bezorgdheid zou ik willen zeggen : indien ik mijzelf als deel van welke dominantie dan ook zou moeten voorstellen, dan vraag ik mij af hoe u dat kan rijmen met mijn bovenstaande uitleg over hengelaars. Dan zou u immers de openbare aanklagers als dominant moeten bestempelen, en eerlijk gezegd kan u dan misschien beter iedereen dominant maken, onmiddellijk. Dan zijn we tenminste zeker dat niemand wordt gedomineerd.

    Tot slot de stilte.
    Ik meen dat u wijs genoeg bent om te beseffen dat een oneindige stilte op deze planeet, tussen gelijk welke mensen ook, niet wenselijk is, noch gezond. Daar hoeft men zelfs niemand voor te negeren.

    Nog een klein postscriptum.
    Met uw toestemming moet ik u er ambtshalve op wijzen, onder collega’s welteverstaan, dat een overschrijding van de kritische limiet van herhaling, in casu het woord “gezwetst”, naadloos overgaat in een zichzelf waarmakende voorspelling. Dat is niet de voorspelling van de inspanningen van anderen tot mijn spijt, maar die van uzelf.

 12. Voor wie dit aanbelangd. We weten nu al dat ‘tellen’ de meest schadelijke bezigheid is van de mens, ook hier op dit forum zijn er een paar die in het ‘tellen’ ten zeerste uitblinken ! Proficiat hoor !
  Wat mij betreft mag de heer Braeken het hele forum volschrijven want van alle reacties zijn die van hem vaak de enige die schitteren en aangrijpen. Ik raad het de heer Braeken echter niet aan.

  Beste Jan, ik vind dat u zich niet hoeft te verontschuldigen tegenover iemand die u gratuit en doortastend beledigd heeft. Uw reactie was weliswaar impulsief, maar impulsiviteit betekent onder andere ook dat u leeft.

  Passieve agressie, dat is naar mijn mening datgene ondernemen of zeggen waardoor de ander zich wel verplicht voelt erop in te gaan , op iets dat eigenlijk tegen zijn wil is. Datgene dus wat Bert doet. En waarop hij je wellicht niet kàn antwoorden.

  • Jan Braeken

   Beste vriend P,
   Dank voor zo veel lovende woorden. Ik begrijp wat u wil zeggen.
   Volgens mij is de vernoemde “passieve agressie” van Bert een creatieve, niet onaardige uitvinding van hem, op dat moment. Althans zo komt het bij mij nu over. Ik zal zeker geen steen naar hem werpen, omdat hij zijn mening en zijn gevoelens zo formuleerde. Ik hoop alleen dat hij nu begrijpt wat ik deze morgen om 7u02 met “tegenovergestelde manier” wilde zeggen. Dat was niet het tegenovergestelde van een specifieke, selectieve soort “Actieve agressie”, Bert, maar van alle agressie tout-court. Die selectieve soort heb ik niet omschreven. Indien men iets dat algemeen negatief is (agressie) bewust of onbewust tot iets specifiek negatief maakt (actieve agressie), met de bedoeling het omgekeerde algemene (vredelievendheid) te forceren tot nog steeds negatief (passieve agressie), en indien men dat geforceerde negatieve vervolgens tracht voor te stellen als algemeen (= agressie), precies zoals het oorspronkelijke algemene (agressie), dan heeft men wel een creatieve oplossing bedacht om de eigen mening veilig te stellen, maar niet de waarheid. Want op dat moment beweert men eigenlijk : het tegenovergestelde van agressie is agressie. Dat is een tegenspraak.
   Zulke selectieve creativiteit lijkt mij niet bevorderlijk voor de waarheid in deze context, noch voor de ethiek. Dan begint de logica te morren, en beginnen de zinnen te rammelen.

   • Jan Braeken

    De waarheid rammelt aan haar kettingen vanuit de Hel, Bert. Dat rammelen wordt oorverdovend, als je het mij vraagt.

 13. P.S. Eigenlijk zou u zeer tevreden moeten zijn dat hij hier nog maar zijn gedachten wil uitdrukken.

  • Jan Braeken

   Dat gaat mij te ver, P. Dat is er over.
   Ik ben zeer blij dat ik kan deelnemen aan dit forum, en mijn reacties zijn enkel en alleen mogelijk omdat Johan Sanctorum zulke uitdagende opiniestukken schrijft als dit, en omdat anderen hier zeer scherp reageren. Zonder Johan Sanctorum, en zonder die anderen, geen reacties van mij, op dit forum.

 14. Nog een P.S. voor Jan. Misschien dat uw reactie impulsief was , maar misschien heeft u ook weinig ervaring in het schelden, in tegenstelling tot een aantal deelnemers van dit forum.

  • Jan Braeken

   Dat zou best kunnen, P.
   Ik hoop alleen dat ik niet teveel ervaring daar in moet krijgen. Dat zou ik niet aankunnen, vrees ik.

 15. Jan Braeken

  Aan allen,
  Graag zou ik nu twee nieuwe personages aan dit drama willen toevoegen, want ik wens een Happy End. Het eerste personage noemt : “De Bescheidenheid”. Het tweede is zijn schaduw : “De Valse Bescheidenheid.”

 16. Jan Braeken

  De Bescheidenheid sprak :
  “Indien u mij wil leren kennen, zal u geduld moeten oefenen.
  Ik toon mij enkel in de duur. Iedereen kan bescheiden zijn, maar meestal duurt dat slechts een paar seconden, een paar minuten, ten hoogste een uur.”
  De Valse Bescheidenheid reageerde onmiddellijk :
  “Hahahahaha ! Dat zegt u alleen maar om u interessant te maken. Dat is pure aanstellerij. IK ben hier de échte Bescheidenheid. IK ben niet de schaduw van U, maar U bent de schaduw van MIJ.”
  De Bescheidenheid zweeg.
  De Valse Bescheidenheid kwam niet meer bij van het lachen. Hij brulde het uit.
  Toen hij een beetje gekalmeerd was, riep hij : “Zie je wel, ik heb het u toch gezegd ! Het is al gedaan met u ! Gedaan met de Sublieme, de Fantastische, de On-eindige Bescheidenheid ! Je kan al niets meer zeggen !”
  De Bescheidenheid zweeg opnieuw.
  Hij zette een stap opzij.

 17. Marc Schoeters

  Ik heb met stijgende verbazing toegekeken hoe een bedachtzaam artikel over armoede een overdadige rijkdom aan reacties heeft opgeleverd. En in sommige reacties wordt de nagel op de kop geslagen! Ik geef enkele voorbeelden. “Het ontbreekt mij aan talent om de dingen eenvoudig te houden.” (J.B.) Bijna juist. Helemaal juist als men de tweede helft van de zin (“om de dingen eenvoudig te houden”) schrapt. “Zo groot ben ik niet. Ik ben klein. In feite ben ik dan zo klein dat ik verdwijn.” (J.B.) Ik denk dat de meeste mensen hier helemaal mee akkoord gaan. Wie zou dat laatste niet wensen? “Ik zoek een Happy End.” (J.B.) Juist! Wie niet? Dat is heel gezond! Maar de meesten onder ons zoeken en vinden hun Happy End in de stilte van hun slaapkamer. En gebruiken geen forum over armoede om zich luidruchtig snokkend te bevredigen.

  • Jan Braeken

   Beste Marc,
   Spijtig om dit te moeten zeggen, en sans rancune, maar mijn verbazing daalde bij het lezen van uw laatste reactie.
   Het spijt mij eveneens dat ik geen nagels met koppen vond in uw reactie.
   Uw zeer grove opmerking over uw zelf ingebeelde misbruik van dit artikel over armoede om mijzelf te bevredigen, neem ik er bij. Ik doe dat met grote bedenkingen over uw respect voor de mening van anderen, over uw gebrek aan beleefdheid, tact en fijngevoeligheid, en over uw even groot gebrek aan zowel intellectuele als emotionele finesse. Met een dergelijk ongepast misbruik van de taal zet u zich alleen maar te kijk vrees ik. Met respect.

  • Jan Braeken

   Toevoeging : elementaire beleefdheid.

   • Christel Van den Maegdenbergh

    ‘Elementaire beleefdheid’? Als ik uw reacties hierboven lees, hebt u vooral uzelf te kijk gezet. En als iemand een tijdje niet meer reageert op uw reactie, wordt u ongeduldig en zelfs agressief. Dan schrijft u dit forum vol met beledigingen en onzin.
    Ik begrijp dat u als werkloze een zee van tijd hebt en in het dagelijkse leven geen vrouw (of verkiest u een man?) hebt, die aandacht aan u besteedt of met wie u gelukzalige momenten beleeft. Zoek een andere uitlaatklep. Pluis voor mijn part de boeken van uw geliefde Wittgenstein uit, tel de woorden in die boeken, bespreek het met uw vriend, de heer P. Fend, maar dan in privé-mails. Het is immers niet uw blog en welke toegevoegde waarde hebben uw woorden? Ze gaan zelden over de artikels van JS. Dit kan ook niet de bedoeling zijn van dit forum. Neem een eindeloos lange rustpauze. Ga frisse lucht scheppen. Maak een heel lange wandeling, de natuur is nu op het mooist en het kost u niets!

   • “Het gevolg is een fenomeen, bekend als de medusa-logica, genoemd naar het vlot van de schipbreukelingen die allemaal in het veilige midden proberen te blijven en de rest naar de rand duwen, het water in. De middengroep wordt steeds smaller omdat de paniek steeds groter wordt in de drang naar zelfbehoud, een fenomeen, ook bekend van muziekfestivals en religieuze massamanifestatie”…

    Een fenomeen ook van dit forum.

  • Redelijk aanstootgevend wat u schrijft. Zelf heb ik met verbazing vastgesteld dat een artikel over armoede, een rijkdom aan dommigheden heeft opgeleverd. En dat de meesten hier op dit forum er niet veel beters op hebben gevonden dan het onderwerp armoede een stomp in de lege maag te geven. Uw stomp is het toppunt van vunzigheid. Ik noem zoiets laag, Schoeters, feitelijk erger dan pervers en gelijktijdig het meest kleinzielige wat de mensheid heeft voortgebracht.

   Waarom Schoeters, gaat u niet meteen ergens een clochard opzoeken om die een stomp geven of om die te bestelen ? Dat zou weliswaar erger dan pervers zijn, maar niet kleinzielig.

   • Jan Braeken

    Ik ben volledig akkoord met uw analyse, beste P.
    Ik vond die reactie van Marc Schoeters eveneens van zulk een laag gehalte, dat ik nu ook gedachten in die richting krijg.

    Jij bent de enige die hier op dit moment meehelpt met het zoeken naar de waarheid.
    Het is dat wat mij op dit moment gelukkig maakt. Het is niet één of andere wansmakelijke grap over het geluk als zitvlak van vrouwen, zoals ik in een ander opiniestuk op dit forum las.
    Jij helpt mee met de zoektocht naar de waarheid over armoede, over medegevoel, en over het ware geluk.
    Verder is dat het zoeken naar de waarheid van zowat alles en iedereen, die met die drie waarheden verbonden zijn.
    De anderen schijnen zich bezig te houden met een populariteitswedstrijd, om te zien wie er het meest populair is op dit ogenblik.
    Indien ik mijn mening over die beschamende populariteitswedstrijd zou moeten geven, dan is dat deze :
    de waarheid wendt zich vol afschuw af.

    Maar goed.
    Onze geschiedenis heeft bewezen dat populariteitswedstrijden van korte duur zijn.

    We zullen zien hoe lang deze nog duurt.

    Ik ben benieuwd.

    Beste groeten, P.

   • Beste Jan, die populariteitswedstrijd is zoiets als wat ooit een irritant refreintje was dat je niet uit je hoofd kon krijgen, verworden tot dagelijkse kost die je helaas verplicht sommige discours van a tot z mee te zingen. Sommigen vinden dat grappig en anderen vinden dat zelfs absurd . In elk geval schijnt die grap of die absurditeit voldoende rechtvaardiging in zich te houden al was het maar als drijfveer om niet met die zinloosheid te moeten stoppen en wanneer dat gedoe dan ook nog eens veel geld opbrengt, dan kan het geluk niet meer op. Persoonlijk doet de hele toestand me eerder denken aan dwalende zombies die het licht niet meer kunnen zien.

   • Jan Braeken

    Schitterende vergelijking, P.
    Zij doet mij diep nadenken over de vele geheimen die absurditeit en zinloosheid ongetwijfeld nog niet hebben prijsgegeven. Ik vraag mij af welke verbanden zij hebben met het nihilisme bijvoorbeeld : die absurde idolatrie van de tegenspraak van het “niets”, dat alleen maar met “iets” kan en moet aangeduid worden : het woord “niets”.
    Heb je inmiddels die nihilistische cirkel van Nietzsche reeds gevonden bij de heer Roland Duhamel, in de bibliotheek ?
    Hier vind je overigens een interessante tekst, over de emeritering van deze professor (2008) : http://www.bgdv.be/Dokumente/emeritierung%20ML%20duhamel.pdf

   • Beste Jan, het boek van Roland Duhamel ‘De rand van gruwen” is niet aanwezig in mijn bibliotheek . Ik heb het besteld. Ik zal het niet vergeten. Eventjes geduld.

   • Beste Jan, dit kan een paar dagen duren hé…

   • Jan Braeken

    Geen probleem, P. Het is niet dringend.

 18. Jan Braecken
  Zet u op de wachtlijst voor een sociale woning. Met een huurprijs van 250€ per maand, de maximumfactuur gezondheidszorg en kansenpassen allerhande zit U royaal boven de armoedegrens. En kan U een heerlijk leven leiden. Volg een muziek of theateropleiding in het DKO : 80€ per jaar. Op tal van tentoonstellingen en evenementen krijgt U korting. Als U ziek wordt lappen ze U quasi gratis op. De lijn of de NMBS zullen ook nog wel wat in de aanbieding hebben, zodat U ook goedkoop een dagje naar zee kan, of de Ardennen. En op vakantie met de CM tegen sociaal tarief. En geen geld voor den ellentriek of de gas wegens teveel pinten gepakt, geen nood. Het lokale OCMW helpt u verder. Kom even tot rust, beste man, van al dat harde werk word je toch zo moe.

  • Jan Braeken

   Het helpt ons niet om het leven van armen in sociale huurwoningen te idealiseren tot een paradijs, Hans. Mocht dat paradijs er zijn, dat zat iedereen in zulk een woning. Dat is duidelijk niet het geval. Evenmin helpt het om de wachttijden van de wachtlijsten voor die huurwoningen onder de mat te vegen. Voor mijn gemeente bedraagt die wachttijd meer dan 5 jaar, en voor sommige gemeenten zelfs meer dan het dubbele. U kan dat hier terugvinden : http://www.standaard.be/cnt/dmf20150205_01514220.
   Verder zijn uw voorstellen genoteerd. Uw laatste sarcastische opmerking eveneens. Ik geef geen veeg uit de pan terug. Mijn activiteiten verschillen duidelijk van die van u. Of dat werken is, bepaalt ieder voor zich, en moet men niet voor anderen bepalen. U mag gerust een paar jaren in mijn schoenen komen staan. Geen probleem. Ik zal niet in die van u gaan staan. Wegens de vele verschillen.

  • Jan Braeken

   Toevoeging.
   Ik heb daarbij nog niet gesproken over de peperdure verhuiskosten, en de organisatorische problemen die daarbij zouden moeten opgelost worden. Ik spreek uit ondervinding. Een verhuis kan ik simpelweg niet betalen. Hulp zal ver te zoeken zijn, op dit moment.

 19. Jan Braeken

  Tweede toevoeging.
  Indien u op een dergelijke manier lange reacties van mij herleidt tot 5 zinnen, ze uit hun context rukt, en ze op zulk een vrijblijvende, vrijpostige en bijeen gefantaseerde manier bewerkt tot ze uw vooroordelen over mij bevestigen, dan stel ik mij eveneens vragen bij uw verbeelding, bij uw oordeelsvermogen, en bij de achtergrond daarvan. Die laatsten zijn privaat, dat weet ik, maar niet privaat genoeg om ze te mogen misbruiken, met het doel anderen schade toe te brengen.

  • De medusa-logica – aldus geïnterpreteerd door JS, en als fenomeen vergeleken met muziekfestivals en religieuze massamanifestaties – is bijgevolg ook van toepassing op dit forum, dat daarvan een schitterend bewijs heeft geleverd. Het is deprimerend van de zelfingenomenheid.

   • Jan Braeken

    Akkoord beste P. Uitstekend overgezet.
    Laat u zeker niet deprimeren, mocht u enig gevoel in die richting krijgen. Ik doe dat alvast niet.

 20. Siegfried Verbeke, Antwerpen

  Ik zie nauwelijks armoede. De overheid heeft nog genoeg geld om politiekers te onderhouden, alles en nog wat te subsidiëren, Afganen, Irakezen en Syriers tussendoor te bombarderen, een leger ambtenaren te onderhouden, tienduizenden marginalen nog een aanvaardbaar leven te bezorgen met een bestaansminimum-uitkering, scholen nog luxueuzer uit te rusten, duizenden universitairen jarenlang hun broek te laten verslijten, en op de koop toe nu honderdduizenden illegalen te verwelkomen: jawohl, wir schaffen das. Zo rijk zijn wij. Stop dat gezeur over armoede. Ofwel meer werken, en/of minder uitgeven en minder solidariteit aan mensen die hier ongevraagd de deur intrappen.

 21. Marc Schoeters

  Gelieve mij te verontschuldigen voor het feit dat ik niet altijd tijdig en adequaat reageer op alle wijsheiden en reacties die op dit forum zo kwistig worden rondgestrooid. Het vervult mij met een diep schuldgevoel als ik zie hoe de heren Statler en Waldorf onvermoeibaar vanaf hun verheven balkon het marionettentheater van de wereld gadeslaan en hoe ze met hun scherpe commentaar zoeken naar de diepere waarheid achter dat poppenspel. Maar ik ben helaas een drukbezet man.
  Gisteravond kwam ik weer eens doodmoe thuis van een ganse dag stompen en schoppen. De stad lag voor de zoveelste keer vol clochards en daklozen. En dan moet ik in actie schieten. Hebt u er enig idee van hoe zwaar dat is – al die nietsnutten in elkaar stampen? En – terwijl ze dan kronkelend van de pijn en vol blauwe plekken op de grond liggen – hen ook nog eens in te peperen hoe gelukkig ze zich mogen prijzen? Nee – die luiaards hoeven niet veertig jaar lang dag in dag uit te solliciteren. Nee – die armoezaaiers hoeven zich niet het hoofd te breken over de diepere waarheid. Mensen die dát wel doen – zoals de heren Statler en Waldorf – die hebben pas een hondenleven!
  Maar het is gelukkig niet alles kommer en kwel. Na zo’n intensief dagje rimmen en rammen tref ik bij mijn thuiskomst soms het Geluk aan. U weet wel – zo’n lekker paar blote vrouwenbillen helemaal voor mij alleen. Dat is pas Geluk – zo’n Gat! Nee – noem zo’n kontje nooit “zitvlak”! Het is helemaal niet “vlak” maar gezond bolrond. En het dient nog voor heel wat meer dan om te zitten! Als ik die twee halve manen door mijn kot zie dansen dan krijg ik altijd een onbedwingbare behoefte er eens goed in te bijten. Nee – dat is geen “wansmakelijke grap”. Het is een diepe vreugde om zoiets te doen. En het smaakt heerlijk!
  En na dat bijten volgt de oeroude dans van de hoelahoep! De draagster van die twee halve manen vindt het zalig als ik aanstootgevend wordt. Hoe meer ik geef en hoe meer ik aanstoot hoe liever ze het heeft. Wij lijken dan wel twee deeltjesversnellers op weg naar de diepere waarheid! Naar het gelukzalige gat van de wereld! De neutrino’s vliegen vrolijk door de kamer! En ik voel me pas helemaal ondermaans als zij luidkeels haar naakte waarheid uitzingt! De Big Bang! En nog eens! Zeven keer! Ha! Geluk! We zouden er verdorie de Nobelprijs voor moeten krijgen!

  • Blaffende honden bijten niet.

  • Jan Braeken

   Geachte mevrouw Van den Maegdenbergh, en mijnheer Schoeters,

   In deze reactie wens ik u gezamenlijk te antwoorden, omdat ik vind dat u zich hier beiden schuldig maakt aan herhaaldelijke, ongepaste ironie en sarcasme. U hanteert beide stijlvormen om een grote minachting en neerbuigendheid te tonen voor de reacties van sommige personen op dit forum. U meent daarmee een gevoel van superioriteit te moeten drukken, die in strijd is met zowel uw onwetendheid over die personen en hun visie, als uw onwetendheid over het onderwerp van deze discussie.

   Ik hoop dat u voortaan enige bescheidenheid aan de dag kunt leggen alvorens opnieuw dezelfde fout te maken, en alvorens u opnieuw uw persoonlijke, onderliggende gevoel van inferioriteit en onzekerheid impliciet uitdrukt. Want die laatsten bij herhaling uitdrukken, is even onnodig als onwenselijk.

   Jan Braeken

 22. Jan Braeken

  De ontsnappingsroute van de ironie.

  • Jan Braeken

   Toevoeging.
   Eindeloze ironische spelletjes spelen is voor adolescenten, Marc. Op deze manier maakt u zich hier alleen maar belachelijk.
   Toon eindelijk dat u volwassen bent. Toon wie u bent, en laat zien wat u in huis heeft, wat kennis en inzichten betreft, in plaats van onze tijd te verspillen en u altijd maar opnieuw te verbergen.

   • Dat is maar al te waar, beste vriend. “Malgré ces misères, il veut être heureux, et ne veut être qu’ heureux, et ne peut ne vouloir pas l’être. Mais comment s’ y prendra-t-il? Il faudrait, pour bien faire, qu’il se rendit immortel. Mais ne le pouvant, il s’ est avisé de s’ empêcher d’ y penser.
    Les hommes n’ ayant pu guérir la mort, la misère, l’ ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n’ y point penser”. Pascal, Pensées.

   • Jan Braeken

    Zeer bedankt voor dit schitterende citaat van Pascal, beste P.

    Het heeft mij gisterenavond een enorme moeite gekost om nog maar een begin van een vertaling daarvan te maken. Dit een ware verschrikking !
    Mijn kennis van het Frans is duidelijk veel en veel te ontoereikend hiervoor. Ik heb echter niet opgegeven. Ik wil hier desondanks mijn eerste poging van die vertaling geven.
    Sorry indien die overzetting rampzalige fouten bevat, maar ik heb mijn best gedaan. Ik ben geen expert ter zake. Maar datgene wat ik denk te begrijpen van die vreselijk ingewikkelde zinnen brengt mij tot de conclusie dat Pascal een fenomenaal denker is. Wat een diepgang !

    “Malgré ces misères, il veut être heureux, et ne veut être qu’ heureux, et ne peut ne vouloir pas l’être. Mais comment s’ y prendra-“t-il? Il faudrait, pour bien faire, qu’il se rendit immortel. Mais ne le pouvant, il s’ est avisé de s’ empêcher d’ y penser.
    Les hommes n’ ayant pu guérir la mort, la misère, l’ ignorance, ils se sont avisés, pour se rendre heureux, de n’ y point penser.”

    (Vrij vertaald.) “Ondanks zijn ellende wil hij gelukkig zijn, en wil hij niet anders dan gelukkig zijn, en kan hij niet dat niet willen zijn. Maar hoe zou hij dat aanpakken ? Om het goed te doen zou hij zich onsterfelijk moeten maken. Maar omdat hij dat niet kan, heeft hij een andere manier bedacht : zichzelf beletten er aan te denken.
    Terwijl zij noch de dood hebben kunnen genezen, noch hun miserie of hun onwetendheid, hebben mensen een manier uitgevonden om zichzelf gelukkig te maken : er geen punt van maken.”

    Is die vertaling toch een klein beetje juist, beste vriend P. ?
    Is er op dit forum nog iemand die het Frans goed kent, en die eventueel kan helpen als dat mogelijk is.
    Is het niet mogelijk uw vertaling te geven, P., want ik weet niet hoe ik zulke aartsmoeilijke Franse zinnen correct moet omzetten in het Nederlands. Dit is belangrijk genoeg om bij stil te staan meen ik, als ik zo lees.

    Sorry opnieuw, maar wat een contrast met de kinderachtige, eindeloze ironische onzin die ik hier soms verplicht ben door te nemen. Wat een oneindig contrast.

    Als geneesmethode voor deze ironische Spielerei, stel ik een nieuw citaat van Pascale voor :

    “Car enfin, qu’est-ce que l’homme dans la nature? Un néant à l’égard de l’infini, un tout à l’égard du néant, un milieu entre rien et tout. Infiniment éloigné de comprendre les extrêmes, la fin des choses et leur principe sont pour lui invinciblement cachés dans un secret impénétrable, également incapable de voir le néant d’où il est tiré, et l’infini où il est englouti.”

    “Want uiteindelijk, wat is de mens in de natuur ? Een pasgeborene ten opzichte van de oneindigheid, een alles ten opzichte van een pasgeborenen, een midden tussen niets en alles. Oneindig verwijderd van het begrijpen van de extremen, zijn het einde der dingen en hun principe onoverwinnelijk verborgen in een ondoordringbaar geheim voor hem, eveneens niet in staat te zien waar de pasgeborene uit voortgekomen is, en waar de oneindigheid is opgeslokt.”

    Voor diegenen die nog mochten twijfelen aan het nut van de oneindigheid, kan ik Pascale ten zeerste aanbevelen heb ik de indruk.
    Bijvoorbeeld hier, ter introductie : http://www.babelio.com/auteur/Blaise-Pascal/6054/citations

   • Beste Jan, makkelijk is het inderdaad niet Pascal te vertalen. Ik probeer het ook maar.

    “Ondanks zijn miserie wil de mens gelukkig zijn , wil hij niets anders en kàn ook niet wilen dàt niet te zijn . Maar hòe zal hij dàt opvatten? Om het goed te doen, zou het nodig zijn dat hij zichzelf onsterfelijk zou maken. Maar dit niet kunnende, heeft hij bedacht zich te weerhouden daar nog aan te denken;
    Er niet in geslaagd zijnde, de dood, de miserie en de onkunde(onwetendheid) te genezen, hebben de mensen om zichzelf gelukkig te maken , bedacht daar helemaal niet meer aan te denken”.

    (voetnoot, de n’y point penser:….’Le but de notre carrière, c’est la mort, c’est l’objet nécessaire de notre visée (….). Le remède du vulgaire, c’est de n’y penser pas ” (essais I 20)

    Er zit wel wat bitterheid in die zin. Ik gebruik daarom zich weerhouden i.p.v. beletten. Weerwerk… in zekere zin.

   • Pas mal, non ?

   • Jan Braeken

    Veel beter dan mij. Absoluut beter. 😉
    Volgens mij wist Pascale het zelf niet 🙂

   • Ps “genezen” moet worden vervangen door “overwinnen”. Er niet in geslaagd zijnde de dood te overwinnen.

   • “Want wat is uiteindelijk de mens in de natuur? Een niets ten opzichte van het oneindige, een alles ten opzichte van het niets, een midden tussen niets en alles. Oneindig ver verwijderd van de extremen om ze te kunnen begrijpen, het einde van de dingen en hun principe zijn voor hem onzichtbaar verborgen in een ondoordringbaar geheim, eveneens is hij niet bij machte om te zien waaruit het niets voorkomt en waarin het oneindige is verzwolgen”. Nog een goeie zondagnamiddag !

   • Jan Braeken

    Beste P,
    Inmiddels heb ik een weinig gelezen over Blaise Pascal. Het is al te weinig om een juist beeld te vormen van deze toch wel wonderbaarlijke man. (Hij schijnt bijvoorbeeld één van de eersten te zijn geweest, zo niet de eerste, die de rekenmachine heeft uitgevonden – de zogenaamde “Pascaline”, een voorloper van onze computers). U had overschot van gelijk om hem hier te introduceren in deze discussie over armoede, waarvoor nog steeds mijn dank, niet in het minst wegens zijn vele uitdagende, schitterende observaties over de menselijke conditie. Ik ben nog grondig aan het nadenken over de correcte vertaling van de enkele citaten van Pascal die u hebt gepresenteerd. Volgens mij bevatten zij nog veel verborgen kennis en inzichten, die ons kunnen helpen bij het begrijpen van onrechtvaardige armoede en rijkdom, van onethische en misdadige, extreme ongelijkheid, en van de mens in het algemeen. Het doet mij nog steeds veel plezier met u daarover van gedachten te wisselen.

   • Beste Jan, een goede vertaling gevonden, beter dan de mijne:

    ” Want wat is de mens tenslotte in de natuur? Een niets vergeleken met het oneindige, een Al in vergelijking met het niets, een midden tussen niets en alles, oneindig verre ervan de uitersten te bevatten; het begin en einde der dingen blijven onverbiddelijk voor hem verborgen in een onoplosbaar mysterie”.

    “De rekenmachine presteert dingen, die dichter bij het denken staan dan alles wat de dieren doen; maar zij doet niets op grond waarvan men zou kunnen zeggen dat zij een wil heeft zoals de dieren”. (tussen 1656 en 1662 … )

 23. Hij heeft toch één en ander vastgesteld dat te denken geeft over waarheid en rechtvaardigheid. We zijn in 1623-1662. Pascal richt bijvoorbeeld al kritiek tegen het opkomende rationalisme…

  “L’homme ne sait à quel rang se mettre. Il est visiblement égaré et tombé de son vrai lieu sans le pouvoir retrouver. Il le cherche partout avac inquiétude et sans succes dans le ténèbres impénetrables”.

  “De mens kent zijn plaats niet langer. Hij is zichtbaar op een dwaalspoor gebracht, van zijn echte plaats gebracht geworden, zonder die te kunnen hervinden. Hij zoekt die overal, met ongerustheid maar nutteloos in de ondoordringbare onzekerheden (of duisternis, onwetendheid).

  • Jan Braeken

   Hartelijk dank, P. voor deze informatie, en voor het nieuwe citaat.
   De vorige citaten moet ik nog bestuderen, voel ik. Ik begrijp nog niet wat hij wilde zeggen.
   Wat het ook is, het doet mij heel veel plezier met u daarover van gedachten te wisselen.
   Ik denk dat ik nu eerst enig opzoekingswerk moet doen over deze mysterieuze man en zijn context, om hem te kunnen begrijpen. De kennis daarvan die u hier deelde, was daar reeds een waardevolle inleiding voor, en een uitstekende aanzet.
   Tot binnenkort.

 24. Marc Schoeters

  Hoge tijd voor de introductie van een nieuwe Franse filosoof: de striptekenaar Masse! Zijn meesterwerk “Les deux du balcon” uit 1985 zal sommige komische duo’s op dit forum zeker aanspreken. Met zijn “macro-rhino-épistémologie” legt Masse het verband tussen de kwantumfysica en de absurditeit van het leven. Het stripboek begint met een citaat van Paul Valéry – “Le réel ne peut s’exprimer que par l’absurde”. De twee hoofdpersonages zijn kostelijk – Diderert draagt een bolhoed, D’Alembot een pet. Op de laatste pagina – het einde van het hoofdstuk “Les attracteurs étranges et l’effet papillon” – zien we de twee mannen op hun balkon kijkend naar een chaotische menigte achterwerken. Bolhoed zegt: “Magnifique!! Grâce à moi ce chaos cosmique a maintenant une définition mathématique!” En Pet besluit: “Bon, c’est pas que je m’ennuie avec vous, mais ce décor commence a devenir malsain… Salut, Diderert, à la prochaine!” Ik had het op dit forum niet beter kunnen zeggen. Ps. Voor alle vertalingen van de Franse citaten kunt u altijd terecht bij J.B. Die kan daarover nachten door werken. Ik hou na mijn dagtaak meer van (z)achterwerken.

  • Jan Braeken

   Uw spottende minachting, neerbuigendheid en geringschatting valt mij opnieuw ten deel, Mijnheer Schoeters. Mag ik u vragen waar u uw merkwaardige superioriteitsgevoel aan ontleent ? Ontleent u dat aan uw grotere, uw intensere en absoluut betere ervaring met het leed en de pijn van de wereld, in vergelijking met die van mij, en met uw grotere en betere werkkracht om ze te veranderen in geluk ? Zijn mijn ervaring daarmee, en mijn inspanningen om ze te veranderen, die u volledig schijnt te kennen, zo klein, zo nietig en onbetekenend voor u, in verhouding met uw persoonlijke, oneindige ervaring en werkkracht, dat u mij daarom met recht meent te kunnen bespotten en minachten ?
   Graag had ik een antwoord van u op deze vraag.

  • Jan Braeken

   Wenst u soms wraak te nemen op het onrecht dat u is aangedaan in het verleden, als kind en als volwassene, en heb u geen beter manier gevonden dan dat hier en nu te doen, op deze manier, in een discussie over armoede ?

  • Jan Braeken

   Indien de heer P. en ik toch zo minderwaardig, zo onbeduidend en onbetekenend zouden zijn als u ons voorstelt, Marc Schoeters, waarom spendeert u dan zo veel tijd aan ons ? Dat lijkt mij een tegenspraak, of niet ? Waarom spendeert u zo veel tijd aan telkens weer nieuwe, ‘ingenieuze’ grappen om ons voor schut te zetten, daar waar die grappen alleen maar opnieuw uw onmacht, uw wanhoop en uw onvermogen uitdrukken om op een ernstige manier, met ernstige, doorslaggevende argumenten, een debat met anderen te voeren. In dit geval gaat het om een ernstig debat Marc Schoeters, over een ernstig onderwerp : armoede.

 25. Jan Braeken

  Of wenst u mij en de heer P. te misbruiken als veilige, oneindige leegte, om al uw frustraties van de voorbije weken en maanden te kunnen afreageren, en ze in die leegte te kunnen wegschieten om ze voor altijd kwijt te zijn ? U hebt al gemerkt dat die leegte niet zo leeg en niet zo veilig is als u gedacht had, nietwaar ?

  • Beste vriend, de referenties van de heer Schoeters naar “eiacula’tio” komen de laatste tijd veelvuldig voor in zijn reacties waardoor een zeker vermoeden opduikt dat deze grofheden hem een gevoel van macht geven.
   Misschien gelijktijdig met een identiteitscrisis, want hij verwijst ook naar Paul Valery die daar lang heeft onder geleden.

   Ps, Heeft u hierboven de gedachte van Pascal gelezen over zijn eigen rekenmachine?

   • Jan Braeken

    Deze identiteitscrisis van de heer Schoeters, in combinatie met zijn gevoel van (al)macht in het debiteren van de ene na de andere grofheid, lijkt mij inderdaad een degelijke gedachte, P., die het waard is om in het achterhoofd te houden en nader te onderzoeken. Zeker wanneer de sublieme Paul Valéry eveneens problemen daarmee had. Want de zeer geachte heer Schoeters maakt er op dit forum schijnbaar een gewoonte van niet in te gaan op gerichte vragen rond zijn identiteit en zijn persoonlijke situatie, en zich in de plaats te verbergen achter grapjes van bedenkelijk niveau.
    De “Valse Bescheidenheid” heeft hier boven reeds iets laten vallen over aanstellerij en ‘zich interessant maken’, terwijl hij brulde van het lachen. Ik weet nog niet of hij insinuaties maakte over de heer Schoeters, maar ik vrees er voor. Aan de weledele heer Schoeters uiteraard om zich te verdedigen.

    Schitterende gedachte verder van Pascale, over zijn eigen rekenmachine. Des te meer ik over hem lees, des te meer hij het waard wordt om niet dagen en nachten, maar weken en maanden te analyseren, en grondig te overdenken. Met het ondraaglijk lichte werk van de heer Schoeters zijn we op een paar minuten klaar. Dat zal wel liggen aan zijn schijnbare voorkeur voor virtuele feesten van onbeduidendheid, neem ik aan. Kundera zou het niet graag horen. Hij heeft al genoeg van dergelijke feesten buiten fora gezien als ik mij niet vergis, om ze ook nog op discussiefora te moeten ondergaan. Pascal zou volgens mij ook niet mee feesten. Niet omdat hij niet hield van feesten, maar omdat zijn wil om te begrijpen groter was dan zijn wil om alles weg te lachen.

   • Jan Braeken

    Om toch een stap verder te gaan in de identiteitskwestie van de heer Schoeters, stel ik hem nu enkele vragen bij een bekend gedicht. Die vragen zouden de kracht en de souplesse van zijn identiteit uitstekend kunnen testen als ik mij niet vergis. Dat is tenminste, als hij de wilskracht heeft om er serieus op te antwoorden.
    Bent u klaar voor het zwaardere werk, edelachtbare heer Schoeters ?

    Hier is het gedicht :

    “If the doors of perception were cleansed,
    everything would appear to man as it is, infinite.
    For man has closed himself up,
    till he sees all things through chinks of his cavern.”

    Vraag 1 is eenvoudig. Hoeveel deuren zijn er ?
    Vraag 2 is moeilijker. Hoe kunnen wij ze reinigen ?
    Vraag 3 is de ware test. Welke twee anomalieën zitten er in dit gedicht, en waarom ?

    Om u enigszins op weg te helpen, alvast deze URL : https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Deuren_der_Waarneming

    Ik ben zeer benieuwd of u deze test doorstaat, beste heer Schoeters, en hoe.

   • Daaraan hoeft u geen ene seconde te twijfelen.

 26. Heren, doe rustig verder, jouw reacties zorgen voor mijn dagelijkse digitale ontspanning !!

 27. Taalfout verbeteren : moet zijn : jullie reacties

 28. Marc Schoeters

  Enough. Or too much! (William Blake – The Marriage of Heaven and Earth)

  • The Marriage of Heaven and Hell (in plaats van Heaven and Earth)

   You never know what is enough unless you know what is more than enough.

  • Jan Braeken

   En, meester Schoeters, heb je ondertussen al een antwoord op deze 3 vragen ? Als zelfverklaarde Masters of the Universe kunnen we ons nu toch niet veroorloven af te komen met een trippele aporie, een trio van stilte, of een triplet van leegte ?

 29. Marc Schoeters

  A fool sees not the same tree that a wise man sees.
  Listen to the fool’s reproach! it is a kingly title!
  Enough! or Too much.
  (William Blake – Proverbs of Hell)