Hoe overleef ik in een ‘concurrentiële omgeving’? Vraag het aan Annemie Turtelboom.

Nog maar eens 100 Euro toeslag op de jaarlijkse elektriciteitsfactuur, door iedereen te betalen. Voor sommigen een peulschil, voor anderen het verschil tussen nog net en helemaal niet meer. Voor hen dreigt afsluiting en installatie van een zgn. budgetmeter, iets met een kaart die je moet opladen zoals een telefoonkaart. Geen laadkrediet, geen stroom.

Onze ‘jaarrekening’

De helft meer zullen we uiteindelijk ophoesten. Na de BTW-verhoging op elektriciteit (aftrekbaar voor bedrijven, die voelen er dus niets van) en de verhoging die de netbeheerders al mochten doorrekenen (idem), zijn het nu andermaal de gezinnen die de rekening betalen voor de groenestroomcertificaten. Niet de bedrijven dus, die zijn vrijgesteld. Want, zegt de bevoegde minister Annemie Turtelboom:

‘Bedrijven bevinden zich in een concurrentiële omgeving en hun energiekosten zijn vaak een doorslaggevende factor in hun jaarrekening. Je kunt die niet zomaar een hoge heffing opleggen.’ (DS, 19/10/2015).

Wel, beste Annemie, dat klopt ook voor velen van ons: mensen met een bescheiden inkomen bevinden zich ook in een ‘concurrentiële omgeving’ (beheerst door de vraag: hoe haal ik het einde van de maand?), en hun energiekost is ook een ‘doorslaggevende factor in de jaarrekening’.

Daarbij komt dat de grote slokkoppen van groenestroomsubsidies bedrijven zijn zoals Katoen Natie en ING Bank, die met hun zonnepaneelparken elk jaar meer dan 10 miljoen euro opstrijken. De ontstane schuldenberg is voor de helft op rekening te schrijven van deze grootproducenten. Zij worden andermaal gespaard en betalen peanuts. Logica?

Ik weet niet of sommigen van u al eens een week zonder elektriciteit hebben doorgebracht: dat is behoorlijk enerverend. Alles werkt tegenwoordig namelijk elektrisch, ook bv. een verwarmingssysteem op gas of stookolie. Een paar dagen kamperen kan best gezellig zijn, maar dan beginnen kleren te stinken, is de butagas op en beginnen de kinderen te hoesten. Van schooltaken en huiswerk komt ook niet veel meer terecht: een nieuwe generatie onderklasse is in de maak. Wie kan, dumpt de kroost zo veel mogelijk bij buren en kennissen, wat op de duur ook sociale irritaties opwekt. Dat moet dan maar: overleven is de boodschap.

Ik ben hier niet ‘Het gezin Van Paemel’ aan het herschrijven: ik ken zo’n gevallen die zich in een ‘concurrentiële omgeving’ bevinden en echt op overlevingsscenario’s zijn aangewezen. Maar elektriciteit is niet als cola drinken of sigaretten roken. Het is een reële basisbehoefte in onze samenleving. Energie-armoede is schrijnend omdat het normale leven thuis zo goed als stilvalt en men eigenlijk op dat stroomnetwerk is aangewezen om te kunnen functioneren. Zelfs een mail sturen lukt dan niet meer. Koste wat kost dat stopcontact aan de praat houden,- het is een typisch voorbeeld van een neerwaartse spiraal, waarbij mensen  schulden maken om boven water te blijven, wat hen nadien duur te staan komt. Alleen vennootschappen kunnen de boeken sluiten en het faillissement aanvragen. Hopla, netjes geregeld. Gezinnen en personen niet: zij blijven op de zwarte lijst.

Zelfredzaamheid                                  

Het Belgische energiebeleid is een ramp, dat weet ondertussen iedereen. Het door de Franse staat gecontroleerde (!) Electrabel, eigenaar van de afgeschreven kerncentrales, gebruikt België als cash cow, boekt enorme winsten en dicteert de wet. Waarom wordt hier niet afgeroomd om de certificatenput te dichten?

Ik heb de politieke analyse al gemaakt, en ben niet de enige: in haar ijver om de socialisten uit het universum te bannen, is de collusie van N-VA en liberalen (met het CD&V-kneusje ertussen in) een asociaal beleid aan het uitvoeren, die vooral de lagere middenklasse en de onderklasse treft. De groep waar de zonnepanelen doorgaans niet op het dak liggen. De twee partijen zijn daarin gedoemd om elkaar te overtreffen, omdat ze dezelfde electorale doelgroep bespelen.

De verzwegen ethische premis is, dat armen schuld hebben aan hun armoede, terwijl het deels net de overheid is die hen verarmt via allerlei lineaire taksen. Dat pervers effect wordt nog vergroot door het bevoordelen van de hoge inkomens en de bedrijfswereld. Zie ook de speculatietaks… die alleen kleine beleggers treft, weerom niet de institutionele beleggers. Want u begrijpt, die laatsten bevinden zich in een ‘concurrentiële omgeving’.

De les van Annemie Turtelboom is echter niet te onderschatten: als het water aan de lippen komt, moeten mensen maar creatief worden, en dan bedoel ik echt creatief. Door bijvoorbeeld groepsgewijs een kleine energiecentrale, draaiend op zon en wind te plaatsen, per appartementsgebouw, per straat, per wijk. Iedereen draagt bij volgens vermogen, niemand valt uit de boot. In de limiet, als dit technisch goed ondersteund wordt, kan de aansluiting op het net dan vervallen, dus zijn we ook van al die heffingen af. Steek ze in uw…, Annemie.

Oeps, dat kan ook weer niet de bedoeling zijn voor deze belastingregering. En collectivisme dan nog, brrr. Wedden dat Turtelboom ook op dit soort zelfredzaamheid taksen zou durven heffen, als het haar uitkomt? Dan pas is het hek van de dam en zou Lamme Goedzak durven wakker worden. De Vlaamse lente, als ze er ooit komt, zal groen en sociaal zijn. En vermits noch groenen, noch socialisten daar zin in hebben, moet de politieke beweging die zo’n revolte draagt, nog geboren worden.

13 Reacties op “Hoe overleef ik in een ‘concurrentiële omgeving’? Vraag het aan Annemie Turtelboom.

 1. Jan Braeken

  Ben zeer blij dat jij de concurrentie-redenering doortrekt naar de armen. Overschot van gelijk.
  Dit brengt mij opnieuw tot de vraag die mij al jaren bezighoudt : geloven rechtse politici en hun kiezers werkelijk wat zij zeggen, of doen ze voortdurend alsof uit eigenbelang ? Is het absoluut bewuste, zuivere, ijskoude berekening wat hen drijft, of zijn ze het slachtoffer van een collectieve rechtse hersenspoeling, van een soort virtuele of reële, collectieve rechtse leugenmachine die rijken rijk moet houden en armen arm ? Of zijn en blijven ze het slachtoffer van een permanente reactionaire beweging contra links ?
  Ligt de waarheid in het midden ?
  Heeft iemand hier zicht op ?
  Wat denken jullie ?

 2. Siegfried Verbeke, Antwerpen

  Kortom: de auteur is socialist en wil nog meer socialisme. Spijtig voor hem hebben de meeste mensen hun buik vol van socialisme, omdat ze zich decennia lang blauw hebben betaald om de mensen ‘met minder kansen’ op de been te houden. In plaats van mooie praatjes te verkopen stel ik voor dat degenen die zich socialist noemen de electriciteitsrekening betalen van die sukkelaars in plaats van de rekening door te schuiven naar anderen, een bekende socialistische specialiteit.
  (Tussen haakjes: we hebben meer ondernemers als Katoennatie nodig, en minder sprookjesvertellers).

 3. Elke Heylen

  Ik heb daar niets meer aan toe te voegen. Het is een waarheid als een koe! Elektriciteit taxeren als een luxe goed is ronduit schandalig. Deze regering, met als enige doelstelling samen gesteld om de Sossen van de vetpotten weg te houden, is asociaal en ondermaats. Geef mij nooit het label ‘rood’ noch ‘groen’, maar dit tart alle verbeelding en verglijdt af naar de waanzin. Onmensen!

 4. weet je wat ik ga doen ga in een grot leven en op straat verdien ook al niet bedoel geen onderdak zoals de vreemden eens zien wanneer het straks gaat vriezen wat ze met de daklozen gaan doen wacht tot wede rekeningen gaan krijgen voor asiel a ja daar zit het hem ja die kazernes en woningen die gehuurd worden wie betaald dat voor elektriciteit en gas die gastten weten niet wat besparen is en wij betalen ik stem volgende keer voor nv-a niet meer omwille van schijnheiligheid open vld neen de portemonee cdn-v te laks en meelopers en voor de walen sorry vlaanderen eerst spa veel beloven en ons int zak zetten he van de lanootte aja is van moeten vlaams belang maar ja ook mijn twijfels en groen ja alst ma groen is neen stem niet meer

 5. Eric Janssens

  Als je dit leest ontdek je dat België een door deze regering tot onleefbaar land vol armoelijders is gedegradeerd. Ik vraag me dan ook af waarom al die pseudo-oorlogsvluchtelingen hier zo graag binnenstromen. Zou dat niet voor het eindeloze rijtje sociale voorzieningen zijn waarvan ze onmiddellijk en tot in den treure gebruik kunnen maken (kindergeld, sociale huisvesting, OCMW-steun etc.). België is het land waar de armen het het best hebben, maar waar ze ook het luidst krijsen wanneer er een eurootje van hun gemakkelijk verdiende geld afgepieterd wordt.
  Ik geef toe: in plaats van de electriciteit extra te belasten zou deze regering beter de roodgroene ‘verworvenheden’ aanpakken. Kringwinkels bijvoorbeeld worden overgesubsidieerd, betalen geen belastingen en verkopen dagelijks tonnen geschonken goederen (en hoe langer hoe duurder ook), ze maken enorme winsten terwijl ze een vzw-statuut hebben. Ik had gehoopt dat een rechtse regering een eind zou maken aan dit schandalige profitariaat. Niet dus. En die kringloopmaffia vormt dan nog maar een fractie van het socio-cultureel complex dat bestaat uit een onoverzienlijke reeks gesubsidieerde instellingen die op kap van de belastingbetaler vooral massa’s lucht en onzin weten te produceren.

  • Volledig akkoord. Ik ben dat gelul over armoede spuugzat. De grootse oorzaak van armoede is luiheid en domheid, en de socialisten en linksen die niet kunnen rekenen, en volstrekt blind blijven voor de perverse gevolgen van het “sociaal systeem” dat ze totterdood zullen verdedigen tegen de “rechtse krachten” Even in hun plaats rekenen. A is migrant, alleenstaand, kan nauwelijks lezen en schrijven, is uiteindelijk geregulariseerd en werkt deeltijds in in een dienstenchequebedrijf, 22 U per week. Brutoloon is quasi nettoloon, afgerond 1000€ per maand. Maar. Er is de maximumfactuur en de sociale woning. Respectievelijk in koopkracht 100€ per maand en het verschil in huurprijs/marktprijs : 400€ per maand. Ik hou niet eens rekenig met de eindeloze trits andere “sociale correcties” Netto inkomen in koopkracht van A : 1500€, om 22 uur per week te werken. B is een geschoolde arbeider, alleenstaand, met een brutoloon van 2600€ per maand voor een voltijdse betrekking van 38 u per week. Netto is dat 1700€, maar B valt wel overal buiten de socialistische prijzenpot, want verdient ‘bruto teveel. Santorum, je mag nu zelf uitrekenen hoeveel per uur A en B per uur verdienen. A is in de statistieken arm, B niet. Jamehoela. En de loonsubsidie dienstencheques Voor A, die hier nooit enige bijdrage aan de samenleving heeft geleverd, en ook nooit zal leveren, beloopt 14 500€ per jaar. Als dank krijg je A ook nooitvanzeleven nog uit zijn sociale woning, wat ertoe zal leiden dat bij jobverlies zijn arbeidsmobilitieit nul is, zodat levenslang stempelen de onvermijdelijke evidentie is. Vermits A ongeschoold en nauwelijks geletterd is, is bijscholen en activeren een fictie, ook al zullen de VDAB bureaucraten er tegen beter weten een fortuin aan spenderen. En wie bijscholing volgt, wordt nooit van de de dop gesmeten. C is alleenstaand en gescheiden. ze werkt als arbeidster en verdient 1550 € netto, waarmee ze een bescheiden arbeiderswoning afbetaalt. Ze wordt ernstig ziek en krijgt van het ziekenfonds 879€ per maand. ‘Ze werkt sinds haar 16 jaar, en is nu 53. Deze cijfers zijn reële cases van mensen die ik ken. En dan zo te keer gaan en theoretiseren over die electriciteit , en niks zeggen over de fiscale correcties die toch, eindelijk, een begin vormen van een elementaire verbetering net voor die lagere en middeninkomens VAN ZIJ DIE VOLTIJDS WERKEN…sorry, ik vind het degoutant, Sanctorum, en ik meen het.

   • Jan Braeken

    De Projectie sprak :
    ‘Wee diegenen die het leven van anderen wensen uit te tekenen op een tekentafel !
    Wee diegenen die het leven van anderen wensen te berekenen, te calculeren, te becijferen !
    Zij zullen zelf nog een Cijfer worden, een Oneindig Cijfer, in de Oneindige Statistieken van De Geschiedenis !’

   • Eric Janssens

    Misschien bent u een Oneindige Nul, Braeken.

   • Jan Braeken

    Ik vind uw oneindige grofheid op dit forum stuitend, Eric Janssens. Uw uitspraken passen in het rijtje van de grofste uitspraken die er bestaan, en u bent niet de enige hier. Hans Becu bezondigt zich daar ook aan, zoals hier bijvoorbeeld : ‘De grootse oorzaak van armoede is luiheid en domheid, …’.

    Het is zo gemakkelijk vanuit de zetel armen in één zin te veroordelen, zonder de minste notie te hebben van hun leven. Het is zo gemakkelijk en zo zelfgenoegzaam een superioriteitscomplex ten opzichte van naamloze onbekenden en betekenisloze machtelozen voor te wenden, dat tot de nok gevuld is met oneindig pijnlijke persoonlijke frustraties. Dat superioriteitscomplex, ik blijf het herhalen, dient enkel om een onderliggend inferioriteitscomplex te verbergen. Dat superioriteitscomplex verbergt slechts een enorme innerlijke onzekerheid en twijfel, die met elke expressie van superioriteit bevestigd worden, en bestendigd worden.

    Het is zo gemakkelijk miljonairs en miljardairs op een voetstuk te plaatsen, hen te idealiseren en te verafgoden als Grote Voorbeelden Van De Waarheid, zonder ook maar enige notie te hebben van hun leven. Het is zo gemakkelijk het onverbrekelijke verband tussen rijk en arm naast zich neer te leggen, en alleen armen te culpabiliseren, ten voordele van ‘oneindig onschuldige rijken’.

    Te gemakkelijk, Eric Janssens en Hans Becu.

    U vergat de oneindige individuele verschillen te vermelden.

 6. Simpeler zou ook kunnen: een vlaktaks van bijvoorbeeld 20% voor IEDERE persoon met een (vervang)inkomen: als werknemer of zelfstandige (loon), als werkzoekende (dopgeld), als zieke/mindervalide (ziekenkas), als gepensioneerde (pensioen). Dan is het gedaan met de zeer ingewikkelde belastingwetgeving met zijn talrijke bijgebouwen en nog meer koterijen.
  Evenzo moet de BTW en de vennootschapsbelasting fundamenteel herzien worden: ook hier is de regelgeving buitengewoon complex.

  Nu we federaal en gewestelijk N-VA-ministers in de regering hebben, mocht toch een minimum aan solidaristische volks-nationale inbreng verwacht worden, de zgn. ‘derde weg’, tussen ‘links’ en ‘rechts’. Of is de arme(re) Vlaming geen volksgenoot, beste N-VA’ers? Maar nee, het is plat ‘anti-socialisme’ wat de pot schaft. Beter bestuur hoeft niet, als het maar tegen ‘de sossen’ is… Zo’n ondoordacht beleid is de beste manier om de vermaledijde socialisten er electoraal weer bovenop te helpen.
  Waar men federaal via de ‘welvaartsenvelop’ nog IETS doet voor de lage inkomens, wordt het door de Vlaamse regering voor dezelfde bevolkingscategorie zonder omzien weer afgepakt.

  Er is al meermaals en terecht op gewezen dat water en elektriciteit geen luxeproducten zijn, maar levensnoodzakelijk in een ‘welvaartsmaatschappij’. Procentueel verbruiken werklozen, zieken/mindervaliden, gepensioneerden ‘als gedwongen thuiszitters’ zelfs meer energie dan de uit-huis-werkenden…

  De zonnepanelenhype is politiek duidelijk mismeestert MAAR een lineaire, forfaitaire EXTRA belasting van 100 euro zonder onderscheid in verbruik, gezinssamenstelling, gezinsinkomen is ongezien. Zelfs een groene aanmoediging voor wie probeert te bezuinigen op energie, wordt niet gehonoreerd.

 7. Niet overdrijven. Sorry. En je stuurt jaren non-beleid op vlak van energie-bevoorrading niet op een paar jaar tijd bij. Het is net de irrationele groene hysterie waar de sossen ook in zijn meegegaan die geleid heef tot een krankzinnige subsidiëring van alternatieve enerigie waar we nu de rekening voor betalen. En had 10 jaar gelden geopteerd voor ultra moderne nieuwe performante kerncentrales, met 0 CO2 uitstoot, zodat je de tijd krijgt om.alternatieven te ontwikkelen ipv te improviseren met niet marktrijpe systemen, waardoor we uiteindelijk stokoude onveilige kerncentrales terug moeten opstarten, met alle risico’s van dien. En daar hangt een zwaar prijskaartje aan vrees ik. De staat moet betalen, want onder druk van al die progressieve ecolo’s en al die onnozele gazettenschrijvers die niet gehinderd door enige kennis van zaken maar emotioneel bleven drammen over schone energie, heeft de overheid zz volkomen met de rug tegen de muur gemanoeuvreerd. En het is niet de schuld van ‘Electrabel dat de regering nooit wist wat ze wou. Dat bedrijf moet tijd krijgen om te plannen. ‘Ze doen allemaal of je start een kerncentrale op zoals je thuis het licht aansteekt. En verder heeft ook Electrabel recht op het respect voor contracten en engagementen. Moeten diegene die contracten tekenen maar beter nadenken.
  Het is met alternatieve energie zoals met Tesla. Je gelooft toch niet dat Tesla op een paar jaar tijd een auto kan maken die het kwalitatief niveau haalt van een BMW of Mercedes, met hun decennia van traditie en know how. Met alternatieve energie is dat net hetzelfde.

  • Je laatste opmerking slaat werkelijk nergens op. Tesla staat op technologisch vlak al mijlenver voor op de traditionele topmerken, net omdat Mercedes, BMW en consoorten zijn blijven hangen in hun tradities en te weinig hebben geïnnoveerd.