Waarom wij géén zoete broodjes moeten bakken met Saudi-Arabië

In het grote Zwartepietenspel dat nu wordt opgevoerd rond de failed state België, komt ook de rol van Saudi-Arabië in het vizier, als grote sponsor binnen Europa van het wahabisme, de Saudische variant van het radicaal en extreem-conservatieve soennisme.

Dit soennisme, verwant met het salafisme (kunt u nog volgen) en ook door de Islamitische Staat gepropageerd, staat voor een zeer radicale, letterlijke interpretatie van de Koran en verwerpt elke vorm van wijsgerige interpretatie, een modern Verlichtingsproces of een seculier pluralisme waarin religiën en levensbeschouwingen naast elkaar kunnen bestaan.

Nu blijkt dat onder meer de Grote Moskee van Brussel, met dank aan de hyperkatholieke Koning Boudewijn zaliger, al sinds de jaren ’60 eigendom is van het Saudische Koninkrijk, en dat het een broeihaard van radicalisering is die letterlijk en figuurlijk aangrenst bij Molenbeek, gingen er in de oppositie stemmen op om de goede relaties met de Arabische oliesjeiks eens te herbekijken. Kan men met zo’n crimineel regime, dat in feite het wereldterrorisme sponsort en intellectueel voedt, wel vriendschappelijke betrekkingen onderhouden? Zaken doen? Samen oorlogje voeren? Ik dacht het niet.

Federaal kamerlid Peter De Roover vindt van wel. Weliswaar knijpt ook hij zijn neus dicht voor de lamentabele staat van de mensenrechten in dat land, maar tegelijk houdt hij ook het typisch Belgische compromis staande dat de kool en de geit wil sparen: de Saudi’s zijn onmisbaar in de strijd tegen de Islamitische Staat, én ze creëren werkgelegenheid. Dat is het officiële regeringsstandpunt en het N-VA-standpunt. Punt andere lijn.

Peter De Roover, voorheen leraar en politiek secretaris van de Vlaamse Volksbeweging, werd aan de N-VA-basis verkocht als de luis-in-de-pels en het kritisch geweten van de partij. In een recordtijd echter groeide het nieuwbakken federaal kamerlid uit tot de meest volgzame partijsoldaat die alle officiële N-VA-standpunten, – de communautaire stop en de intrede in het Belgische verhaal, het anti-sociale fiscale verhaal en de energietaksen, en dus nu weer de relaties met Saudi-Arabië- haast hielen klakkend verwoordt: Peter De Roover is de Servais Verherstraeten van de Vlaams-nationalisten.

Dus konden we in Knack van vorige week onlangs een uitvoerig pleidooi lezen om de band met Saudi-Arabië vooral niet te verbreken, onder het motto ‘de vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden’. Inderdaad valt er al eens een Saudisch gevechtsvliegtuig te bespeuren boven IS-gebied, en maakt het koninkrijk formeel deel uit van de anti-IS-coalitie. Dus pleit De Roover voor ‘realisme’, niet beseffende dat Saudi-Arabië misschien wel een groter gevaar inhoudt dan de wildemannen van IS en hun kalifaatutopie.

It ’s the oil, stupid!

Want wat is het verhaal van Saudi-Arabië? Zoals gezegd: een monarchistische plutocratie die de Koran als de enige gezaghebbende tekst beschouwt. Vrijheid betekent niets in zo’n regime, waar de clerus de dictatuur legitimeert in naam van Allah zelf. Dat vrouwen er geen auto mogen rijden kan men nog als een pittoresk detail beschouwen, het geselen tot en met onthoofden van politieke critici veel minder.

De olierijkdom van het land is een eeuw lang de hefboom geweest waardoor dit achterlijk-middeleeuwse bolwerk zich als salonfähig wist op te dringen in de internationale politieke context. Dat olie als energiebron op de terugweg is, en het feit dat de VS zich via het ontginnen van schaliegas wist te ontdoen van die afhankelijkheid, maakt hen uiteraard nerveus. Op langere termijn zijn de dagen van Saudi-Arabië als regionale grootmacht en internationale geldschieter geteld.

Geconfronteerd met het nakende post-olietijdperk is de strategie van Saudi’s dubbel:

1) Zich inkopen in de Westerse economie en daar sleutelposities verwerven. Voorbeeld daarvan in onze contreien is de voorziene inplanting van het Saudische bedrijf Energy Recovery Systems (ERS) in de Antwerpse haven. Een miljardeninvestering waarover in mei van dit jaar nog euforisch werd gedaan, vooral net in N-VA-kringen, maar waar nu terecht vraagtekens rond worden geplaatst. Want, afgezien van de morele bezwaren, vormen dit soort inplantingen met Saudisch geld geen paarden van Troje die op langere termijn heel de Westerse economie kunnen usurperen? Ach, we leven in een globale wereldeconomie, zult u zeggen, en of het nu de Chinezen, Singaporezen of Arabieren zijn die ons uitkopen, wat is het verschil? Punt 2 geeft het antwoord:

2) Parallel aan deze economisch-industriële bruggenhoofden wordt het hoger vermelde wahabisme internationaal gepromoot. Via het bouwen van moskeeën, leveren van extremistische imams, enz., met het oog op een islamisering van de maatschappij, die eventueel tot een democratisch verkozen moslimbestuur kan leiden (het scenario dat de Franse schrijver Michel Houellebecq in zijn recente roman ‘Soumission’ uittekende). De zogenaamde radicalisering staat vooral in functie daarvan. Islamitische Staat is daarin ontegensprekelijk voor de Saudi’s een parasitaire stoorzender en concurrent. Voorlopig toch.

Klimaat en anti-terreur: één strijd?

Soit, terwijl de Islamitische Staat vooral veel lawaai maakt, voeren de Saudi’s quasi-geruisloos hun imperialistische agenda uit. Mensen zoals Peter De Roover vergissen zich hier grandioos van vijand. De totalitaire ambities van Saudi-Arabië overstijgen het strikte terreuraspect,- zij gaan voor een gestructureerde en via minstens twee bruggenhoofden uitgewerkte naasting van het Europese continent.

Dat is dus een bedreiging van het formaat van het fascisme in de vorige eeuw. Moet men met dit soort mensen zoete broodjes bakken, bij wijze van tijdelijke alliantie, onder het motto ‘de vijanden van mijn vijanden zijn mijn vrienden’? Dat is een Chamberlain-houding, genoemd naar de Engelse diplomaat die het in 1938 met Hitler op een akkoordje gooide door hem Sudetenland te laten annexeren, en die dacht dat het daarmee ging stoppen.

Wat moet er dan gebeuren? Alleszins niet wat Peter De Roover voorstelt. Als het dan toch tactisch moet gespeeld worden, kan men beter de echte aartsvijanden van de Saudi’s én van IS steunen, namelijk de sjiïtische tak die wel een ‘rekkelijke’ interpretatie van de Koran voorstaat, en waarvan Iran internationaal de gangmaker is.

Iran ont-isoleren is essentieel, dat heeft Barack Obama goed gezien, ondanks het gepruttel van Israël. Voor de rest is zowel een militaire eliminatie van de IS-Jihad als een deradicalisering bij ons van de islam aan de orde,- met name hen de uitdaging bieden om zich in te schrijven in de seculiere rechtstaat. Daartoe dienen resoluut alle banden met het wahabisme en zijn Saudische promotor doorgeknipt: economisch én cultureel-religieus. Bronnen droogleggen dus: oliebronnen én religieus-fanatieke intoxicaties.

Zo’n schurkenstaat is zelfs in louter militair opzicht geen valabele partner. Het anti-moderne moslimfundamentalisme kan maar een zachte dood sterven als het Arabische stamland geïsoleerd wordt. Mekka en Medina kunnen en moeten voor een gemoderniseerde islam betekenisloze parochies worden, hoogstens met het statuut van Lourdes voor de katholieken.

Een versnelde afbouw van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen is hier zeker aan de orde: zo bekeken is de klimaatconferentie ook een anti-terreurconferentie. Van twee één.

Advertenties

11 Reacties op “Waarom wij géén zoete broodjes moeten bakken met Saudi-Arabië

 1. Peter Bormans

  U vergeet één andere, in mijn ogen nog veel gevaarlijker speler: Erdogan, die zijn vijfde kolonne eigenlijk al in heel Europa heeft, veel meer dan de Saoudi’s. En ook hij steunt Daesh ten volle.

 2. Leijnen Jozef

  Sinds de aanslagen in Parijs geeft men in verschillende interviews op radio 1 in de ochtend en in andere media te kennen dat Saoedi-Arabië op de zwarte lijst moet en hard aangepakt  dient te worden door verschillende politici en ik verwijs hier naar artikels die ik lees op de verschillende online kranten. Nergens hoor of lees ik de naam Turkije in hun betoog terwijl de bewijzen niet meer te ontkennen zijn dat Erdogan himself via zijn militair appa-raat rechtstreeks IS met wapens bevoorraadt en diezelfde Erdogan werd nog niet zolang geleden, zonder veel protest van meerderheid en oppositie noch protesterende journalisten in de media, met de geijkte egards in ons land ontvangen geflankeerd door zijn echtgenote, getooid in hoofddoek, als dat geen statement is, terwijl met de toelating van de Navo en de VS lustig de Koerden bombarderend, die zowat het meeste succes boeken (boots on the ground) in hun strijd tegen IS, hun eventuele verborgen agenda niet te na gesproken. En pas nog haalde Turkije een Russisch gevechtsvliegtuig neer in duistere omstandigheden. Rusland, een vijand die ge beter te vriend houdt, dat toch ook strijd voert tegen IS, ook wel met een verborgen agenda maar welke groep niet, in dat wespennest.
  Eerder nog dan dat Turkije niet vernoemd wordt vond ik het opmerkelijk dat nu Saoudi-Arabië ontmaskerd wordt als sponsor en toeverlaat van IS, dat is toch lachwekkend en open deuren intrappen.

  Saoedi-Arabië

  Ik ben maar een simpele geest en heb geen universitaire diploma’s maar ge moet al van een andere planeet komen om niet te weten dat Saudi-Arabië al tientallen jaren openlijk de grootste promotor is van de Pan-Islamitische gedachte. Maar als iemand denkt  of welke politieker ook van om het even welke partij Saudi-Arabië, met meer, zeer machtige vrienden, dan enkel de VS, een hak te zetten dan is hij toch grandioos naïef. Saudi-Arabië is van bij zijn ontstaan de verpersoonlijking van het Kalifaat en het kan ongestraft zijn leger inzetten om zijn weerzinwekkende “ideologie” te verspreiden oa Jemen en nog niet zo lang geleden zette ze haar tanks in om tijdens de Arabische lente in een buurland een volksopstand te bedwingen met vele doden en arrestaties tot gevolg. Anders dan in Egypte, Libië en konsoorten zweeg de wereld en sloot haar ogen. 
  Zelfs met alleen de geldstromen en de wapenhandel af te sluiten, waarvan ik voorstander ben, ga je IS en andere Jihadi’s niet verslaan. Daarvoor moet je naar de oorzaken op zoek en het ontstaan ervan en dan besef ik, ik althans, dat we de Jihad nooit zullen klein krijgen daarvoor hebben we grandioos ge-faald.
  In de jaren 70 van de vorige eeuw liepen de meisjes in Kaboel, Islamabad en Rawalpindi in minirok over de straat en kon je op de terrasjes ongestoord een biertje of een wijntje drinken tot ergernis van de geestelijk leiders van de Islam die deze Westerse decadentie een halt wilden toeroepen. Ayatollah’s, Moullah’s, Imam,s, Hodja’s kwamen in actie gesteund met het geld van de Saudi’s en andere rijke olie landen die hun verschillende strekkingen van de Islam sponsorden en steunden. In de madrassa’s en moskeeën werd de haatpredikers ingehuurd om de heilige oorlog uit te roepen en jonge strijders werden klaargestoomd voor de alles omvattende Jihad. In Afghanistan begon de Mujahidin een guerrilla oorlog tegen de regering en toen deze de hulp in riep van Rusland was het hek van de dam en kreeg de Jihad volle bak steun van de Saoudi’s, VS en Pakistan als voornaamste geldschieters en wapenleveranciers en toen was de trein vertrokken. Osama Bin Laden en Al Qaida werden de stoottroepen voor het streven naar Islamitische staten daarna volgde de Taliban en IS en al zijn splintergroepen en de Saudi’s bleven hun vuile rol spelen subsidieerden moskeeën over de hele wereld en leverde de haatpredikers erbij en niemand legde hen een strobreed in de weg. Zij die denken de Saudi’s aan banden te kunnen leggen beseffen niet welke machtige beschermheren deze fanatici ondersteunen. In alle nieuwsmedia ter wereld wordt de vraag gesteld hoe slecht onze veiligheidsdiensten functioneren omdat ze er niet in slagen een voortvluchtige terrorist in te rekenen terwijl de VS er meer dan 10 jaar over heeft gedaan om Osama Bin Laden te klissen terwijl die in een villa in Abbottabad, (het mekka van de jihadi’s waar ze hun hoofdkwartier en hun ronsel-agentschappen hebben en waar elke jonge strijder passeert voor ze naar de trainingskampen in Azad-Kasjmier vertrekken) leefde, zich bevoorraadde, zijn nierdialyses onderging enz. op 100 meter van een kazerne van het Pakistaanse leger en dicht bij een hoofdkantoor van de Pakistaanse geheime dienst.
  In 2001 werden wij bespuwd in Islamabad omdat mijn vrouw geen hoofddoek droeg en van Sost tot Abottabbad werden we met stenen bekogeld. Tijdens de ramadan verschenen na zonsondergang tussen de eetstalletjes de ronsel-standen voor de Jihad met open op de togen de kalashnikov’s en de pamfletten werden veelvuldig uitgedeeld om de de jongeren aan te zetten de trainingskampen te vervoegen. In maart 2001 zijn we uit Pakistan gevlucht omdat we de massale onderhuidse sympathie voor de Jihad aanvoelden en we door menige intellectueel gewaarschuwd werden dat voor het jaar om was Amerika zou worden veroverd en de volgende 10 jaar de hele wereld. De migratie en de infiltratie was een onderdeel van de strategie om die doelstellingen te bereiken.
  Op 9/11 vertoefden we in Turkije en zijn we dezelfde dag hals over kop naar Griekenland gevlucht omdat we op TV zagen hoe in de Islamlanden de mensen juichend op straat kwamen.

  Turkijë en de Turken.

  “Eens Turk altijd Turk” waar ze ook leven of naartoe immigreren. 80% van de Belgische Turken is fan van Erdogan en zelfs de zogezegde ge-integreerde Turk blijft vredelievend en correct tot ge kritiek uit op Mohamed, toch de eerste op het lijstje van de grootse moordenaars in de geschiedenis, voor Hitler aub. Als je die bekritiseerd dan wordt je met de dood bedreigd en ben je op zijn minst niet meer welkom in hun middens. De laatste keer dat wij in Turkije reisden was Demirel aan de macht en werd voor het eerst een vrouw premier: Tansu Ciller. Ik ga mij niet uitspreken over de corruptie van Ciller en haar entourage noch de seniliteit van Demirel analyseren maar ik zag meer hoofddoeken in mijn dorp in België dan in Turkije en een beeld blijft mij altijd bij: In een klein dorp zagen wij een moeder arm in arm over straat lopen, de moeder zeer conventioneel gekleed in usdeunis en de tienerdochter in minirok en met een piercing in haar blote navel.
  Ik sta nu versteld over het feit dat ik toen op elke straathoek in Turkije tegen een standbeeld ter ere van Ataturk liep, de vader van dit immense land die de strikte scheiding van godsdienst en staat voorstond en de hoofddoek in school, parlement en openbare functies verbood en dat alles wordt nu te niet gedaan door de “Islamitische partij van Vooruitgang en Ontwikkeling” van Erdogan zonder veel protest van de Turken zelf.
  Vanaf 1964 gaf ik moraal in het lager onderwijs in Heusden-Zolder en Beringen, en Turkse ouders stuurden hun meisjes van van 11 tot 13 jaar naar de lessen moraal, alhoewel er Islam onderwezen werd door een Turkse Islam leraar, vooral om hen seksuele voorlichting bij te brengen. Hoofddoeken zag ik er enkel bij wat oude moedertjes. Anders werd het toen moskeeën werden opgericht met geld van olielanden en de daarbij horende haat predikende imams werden in gehuurd. Hoofddoeken verschenen massaal in het straatbeeld en in de school hoofddoeken die ze weigerde af te zetten zelfs in de turnles.
  Ik was ook karateleraar en mijn lessen werden massaal door Turkse en Marokkaanse jongeren gevolgd. Op een dag kreeg ik in de gaten dat er pamfletten in het Turks en het Arabisch verspreid werden in de kleedkamers die ik liet vertalen door een tolk. De pamfletten bevatten een oproep voor vergaderingen van jihadistische jongeren (toen al) meer bepaald de Grijze wolven (Bozkurt) een Islamitische strijdgroep à la VMO maar dan nog vele graden erger. Via de Turkse Culturele Centra werden bijeenkomsten georganiseerd waar de top van de Bozkurt uit heel Europa, vooral uit Duits-land samenkwamen. Ik heb toen actie ondernomen samen met een vriend lokale journalist wiens kantoor kort en klein werd geslagen en de nog te publi-ceren artikels over de Bozkurt vernietigd werden.
  Het streven naar het kalifaat of toch naar de stichting van Islamitische staten gaat gestaag verder en er is geen kruit tegen gewassen.
  Deradicalisering, sociale bijstand, huisvesting job creatie, anti-racisme en antidiscriminatie acties, het zal niet helpen. Het is een kanker die we hebben laten betijen en die zich heeft uitgezaaid over heel de wereld en zelfs de agressiefste chemo is hier niet tegen opgewassen.
  Ook de moslims zijn slachtoffer van de indoctrinatie en brainstorming van de Islam en met hen de terroristen die gedrogeerd worden door de psychopaten in hun rangen met de opium van de Islam.
  De Islam is de schuld en enkel de Islam, met haar haat predikende, Ayatollah’s, Moellah’s, Imam’s en Hodja’s in hun moskeeën en andere gebedshuizen en koranscholen begin dat maar eens uit te roeien.

  It’s the Islam you stupid’s!

 3. Leijnen Jozef

  Sorry Johan, Iran is in hetzelfde bedje ziek. Zij spelen een even vuile rol als Tukijë. Een gematigde of Europese Islam bestaat niet. Dat zou een Islam zonder Mohamed of the Koran moeten worden en dan is het geen Islam meer.

  It’s The Islam, You Stupid’s nothing else!

 4. Leijnen Jozef

  Johan, Toen wij van Pakistan naar Tukijë wilden vluchten (zie vorige post) via Iran mochten we dat land niet binnen of mijn vrouw moest de Hidjab dragen, wat ze weigerde. Wij zijn toen via een vlucht Vanuit Karachi naar Istanboel gereisd. Heb je ooit individueel in Iran gereisd??Toen en nu ook nog, geloof ik, liep je het risico publiekelijk met stokslagen te worden gestraft als je zondigde tegen de kledingscore. De geheime en de religieuze politie is alom tegenwoordig en het Comité was meedogenloos en machtig en had een netwerk aan informanten en spionnen en met uw grote bek en uw neiging om overal te pas en te onpas uw mening te geven over godsdienst en politiek is Iran een even gevaarlijk land voor niet moslims als Saudi-Arabië. Binnen de kortste keren zou je daar achter de tralies belanden of hopelijk, dan was je gelukkig af, gedeporteerd. Neen van Iran verwacht ik geen heil. Ook een verborgen agenda. De Islam.

 5. Johan
  SA is een schurkenstaat, maar Iran ook. Verder staat geopolitiek bedrijven met onze Westerse morele codes als richtsnoer gelijk aan zelfmoord, om de simpele redenen dat al die andere landen en regimes vierkant hun voeten vegen aan onze morele codes. Pappen en nathouden, remmen en gasgeven , damage control, maar een frontale confrontatie vermijden zoals de Amerikanen al decennia doen. Uiteindelijk gingen ze ook langs bij Mao en Brzeznjew, gelukkig maar. En bewapenen om af te schrikken. Op die manier verzekeren de Amerikanen via de NAVO al decennia lang onze veiligheid en onze legitieme belangen.
  Het lijkt soms alsof wij Westerlingen geen recht hebben op eigen belangen.
  Die moraliserende benadering van geopolitiek is in hetzelfde bedje ziek als het gemoraliseer van linkse partijen als het gaat over racisme, migratie, integratie enz op binnenlands vlak. Eigen volk laatst.

  • Leijnen Jozef

   Misschien u informeren over het hedendaags Iran via het wedervaren van regisseur Jafar Panahi, Johan

 6. Gerard Eggermont

  It’s all about OIL, even the Islam. Am I stupid ?

  Wat over de usurpatie van het seculiere Syrische “dictator-Assad-verhaal” binnen het discours, en in de terminologie van intellectueel Johan Sanctorum ?
  https://scontent-bru2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfp1/v/t1.0-9/11227758_10206251941910942_2936482072733319659_n.jpg?oh=a95a2a23018db4c6f6ed53fb152159f2&oe=56F6B9A1

 7. wim van rooy

  Het is toch zo oertypisch voor intellectuelen dat ze menen slim te zijn door de ene vorm van islam (shia) te verdedigen tegen een andere (soenni), zoals ze het eurocommunisme verdedigen t.o.v. het reëel bestaande communisme. Zoals bij andere totalitaire stelsels worden ze gewoon gebruikt, vroeger door het communisme, vandaag door de islam zelf, waarvan ze denken dat die hervormbaar is, een typisch westerse gedachtegang overigens. Lees maar eens wat Renan schreef over de islam. Renan, de exegeet die zijn hermeneutiek kon loslaten op het christendom. Het conceptueel kader van waaruit hij dat kon doen, is niet toepasbaar op de islam, noch op die van de shia, noch op die van de soenni. Hoe zou je immers het oernazisme hervormen? Of zou je toentertijd ook gesproken hebben over een gematigd nazisme? Denk eens goed na!.

 8. Marc Schoeters

  Op een boogscheut van de Grote Moskee in het Brusselse Jubelpark staat het Hortapaviljoen met een reusachtige basreliëf van Jef Lambeaux. Dit zeer erotische kunstwerk dat de “Menselijke Driften” voorstelt werd meer dan een eeuw voor het publiek verborgen gehouden. Zelfs heden kan men het maar op een beperkt aantal dagen bezichtigen. Sinds Boudewijn in 1967 het gebouw dat nu de Grote Moskee herbergt samen met de omliggende gronden in erfpacht gaf aan de Saoedische fascisten ijveren deze ervoor om het kunstwerk van Lambeaux te vernietigen. Dit werd al een paar keer juridisch verijdeld. Jef Lambeaux – die ook het Brabobeeld in Antwerpen ontwierp – was een grote bewonderaar van de vrouwelijke sensualiteit. Tussen mohammedanisme en vrije lust is geen vrede mogelijk. Brussel en Europa zullen moeten kiezen – de naakte aardse vrijheid of de gesluierde dwingelandij. Of zoals de “afvallige” schrijver Hafid Bouazza het stelde – het gaat om controle over de vrouw. Dat is de ware inzet van de komende oorlog.