De rehabilitatie van Maria Magdalena (‘Ik heb de Heer gezien’): tijd voor een erotisch anti-islam-réveil?

MagdalenaEen paar dagen geleden betoogde ik dat de wetenschap, als zoektocht naar het allereerste beginsel, een noodzakelijke fase is in de menselijke geschiedenis om ons van god te ontlasten. Wetenschap als verdunde surrogaat-religie en overgang naar het echte heidense aarde-denken dat de kosmos, de natuur én de mens aanvaardt als veelvormig, wisselend, tegensprakelijk, fluïde, zonder regulerende schepper-toezichter.

Sommigen hebben me er toen op gewezen dat wij altijd verhalen zullen nodig hebben, ook na de ‘dood van god’. Ze hebben wellicht gelijk. Verhalen, niet als Dag Allemaal-soap, maar als mythologische constructies die het weten concreet en evident maken, behapbaar voor een professor filosofie maar ook voor een tuinman.

Het lege graf

In dat opzicht ligt de bal voor een deel terug in het kamp van de religie die hier thuis is, het Christendom. Wat moeten we er vandaag mee? Is deze vermoeide, uitbeleefde godsdienst gedoemd om zich over te leveren aan de islam, zoals theoloog-opperschoolmeester Lieven Boeve het ziet, met zijn ‘dialoogschool’?

Wel, paus Franciscus geeft blijk van meer verbeelding. Hij gaf de Vaticaantheologen de opdracht om de figuur van Maria Magdalena af te stoffen en haar status van berouwvolle lichtekooi (door een verre voorganger van Franciscus bedacht) te herleiden naar de originele, maar in de bijbel omfloerste figuur: Maria Magdalena als de maîtresse van Jezus. Ja, ze hebben seks gehad, dagelijks, en neen, de reguliere apostelen waren daar niet mee opgezet, en ja, hun cohabitatie vormde de permanente bron van de oerchristelijke eco-filosofie rond egalitaire verbondenheid van alle levende wezens, zoals de naaklopende Catharen die in de middeleeuwen opnieuw praktiseerden.

Maria Magdalena was volgens de overlevering diegene die het lege graf ontdekte en de verrezen Jezus na zijn dood aanschouwde, nadat ze hem eerst voor een tuinman had gehouden. Waarom een tuinman, waarom groene vingers? Omdat deze de apotheose van de natuur inleidt, het ontluikende leven dat ze uiteindelijk dan zou herkennen als de opgestane Heer. Dit erotisch visioen -want dat is het- zou ze dan even later meedelen aan de apostelen (‘Ik heb de Heer gezien’), waarna de erectie als verrijzenis gecanoniseerd werd in het evangelie, o.m. Johannes 20,1-2.11-18). De zedige, sexeloze Maria-verering zou dan het verdere alternatief vormen voor de gevaarlijke Maria-Magdalena-figuur en de hypothese dat ze Jezus’ concubine zou geweest zijn.

De vrouwelijke treurnis bij de dode Jezus alias de slappe penis? Het lege graf, als projectie van de verlangende, hysterische vagina? De verrijzenis van de dode geliefde, als metafoor voor de erectie? Of, omgekeerd, de erectie als organisch symbool van de menselijke opstanding? Wellicht loopt het allemaal parallel in dit wonder.

Maar denk eens aan: heel het verrijzenisverhaal, dé hoeksteen van de Christelijke mythologie en geconsacreerd in het Paasfeest, zou berusten op een vrouwelijk fantasme omtrent een stijve leuter, gevolg van een shock tijdens het rouwproces. Niet alleen krijgen de voorheen door de Kerk berispte fantasten als Dan Brown (‘The Da Vinci Code’, 2003) gelijk,- het is ook wezenlijk een omslag naar een ander soort Christendom zoals de ketters het in de middeleeuwen beoefenden: een natuurreligie waarin de seksualiteit een centrale rol speelt en de vrouw het middelpunt vormt.

Franciscaanse feminisering

kruisNet nu in het Brusselse gemeenschapsdonderwijs moslimbroekjes komen aandraven met waanzinnige, door theo-criminelen ingefluisterde, vreugdeloze onthoudingsobsessies tegen het leven en tegen de natuur (niet eten, niet drinken, niet zwemmen, geen muziek…), doet zich de nood gevoelen van een tegenmythologie die wél het leven beaamt. Onvermijdelijk vormen de erotiek en het verheerlijkt lichaam de rode draad van dit andere verhaal.

In dat opzicht is het idee van het hackerscollectief Anonymous om door IS-strijders gebezigde Twitter-accounts met porno te ‘besmetten’, meer dan een blauwe-maandag-ingeving. De bedoeling is om erecties op te wekken waardoor de bloedtoevoer naar de twee hersencellen die elke strijder bezit, sterk wordt gereduceerd. Maar tegelijk komt dit tegemoet aan een Maria-Magdalena-strategie die de islam van binnenuit infecteert met naturalistische, ‘aardse’ zinnebeelden die niet stroken met de banvloeken van Mohammed over de natuur en het lichaam.

De rehabilitatie van de zondares tot minnares, geweven rond een alternatieve lezing van het Christelijke verrijzenisverhaal, zou wel eens een smaakmaker kunnen zijn van een intelligent maar ook empathisch anti-Jihad-offensief, dat nu eens niet draait rond het afgezaagde Verlichtingsrefrein, maar wel een vrouwelijk-ketterse mystiek.

We hebben nieuwe (of opgefriste oude) verhalen nodig die appetijt opwekken. De heilige oorlogen, de verkrachtingen, Keulen, de seksslavinnen,- alle zijn het nabeelden van de vrouw-hoer-ideologie die de islam vandaag aanhangt en de Kerk gisteren.

De Franciscaanse feminisering van de Kerk kan wereldwijd een krachtig antwoord vormen op deze barbarij. Daarom wil ik, als ongelovige, dringend vrouwelijke pastoors aan het altaar en porna in de nissen, zoals dat heerlijke schilderij van Titiaan (1515) waarin Maria Magdalena werkelijk naar het kruis van de verrezene tast, klaar om hem te pijpen, hetgeen de preutse evangelisten noopte tot een censuuronderschrift dat nooit authentiek Jezus kan zijn: ‘Noli me tangere’ (‘Raak me niet aan’).

Tevergeefs. De vierkantswortel van -1, zoals de filosoof Lacan het benoemt, is al in uitvoering. En zo wordt dit toch ook weer wetenschap onder het motto: ‘raak me aan’. Het wonder van de verrijzenis dus, telkens weer. Morgen geen stukje want Dag des Heren.

 

Advertenties

3 Reacties op “De rehabilitatie van Maria Magdalena (‘Ik heb de Heer gezien’): tijd voor een erotisch anti-islam-réveil?

  1. Prachtig verwoord. En ja ze had de heer gezien. Maar de heer had haar ook gezien doch al die heren die over haar schreven waren jaloers. Zij hadden de heer niet gezien…

  2. Franchepané Fransesco (chico)

    Johan, je zit weer in het spoor van het mythisch laboratorium, ik grasduin precies weer in ‘ O’…mooi.

  3. siegfried verbeke

    Wat een heisa! Een paar marokkaantjes willen ramadammeke spelen en tv, kranten, filosofen en de hele reutemeteut slaat alarm. Wanneer gaat de eerste minister het terrorisme-dreigings-niveau verhogen? Gelukkig hebben de Belgen een speciale ‘task force’ opgericht om die embryonale terroristen te de-radikaliseren. De dappersten aller Galliërs kunnen terug gerust slapen.