Onverdoofd slachten en ‘godsdienstvrijheid’: is een Sharia for Flanders in de maak?

sharia

Een maand geleden legden Hermes Sanctorum (Groen) en Chris Janssens (Vlaams Belang) het Vlaams Parlement een voorstel van decreet voor, dat een totaalverbod op onverdoofd slachten inhoudt. Dus niet alleen op tijdelijke slachtvloeren, n.a.v. het islamitische Offerfeest bijvoorbeeld, maar ook in de reguliere slachthuizen. Op zich is dat tamelijk revolutionair, gezien de ideologisch totaal verschillende achtergrond van de initiatiefnemers.

Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), die zelf beweert een voorstander te zijn van het verbod, zat er mee verveeld want de politieke meerderheid (CD&V, N-VA, Open Vld)  bevindt zich hier niet op één lijn. Vooral CD&V, die nogal wat moslimpolitici in de rangen sluit, wilde naar goed tsjevengebruik de kool en de geit (in dit geval het schaap) sparen, en drong aan op een afzwakking van het decreet.

De oplossing was zo Belgisch als ze maar zijn kon: het advies van de Raad van State, vragen,- speciaal opgericht om onoplosbare problemen een tijd in de koelkast te houden-, en ondertussen verder bakkeleien in de hoop dat de vis verdrinkt. Je weet maar nooit dat het advies zelf negatief is, en dan hebben alle partijen een alibi om water bij de wijn te doen, of de zaak zelfs gewoon helemaal verticaal te klasseren.

Het advies is er nu, en jawel: de Raad heeft grondwettelijke bezwaren en ziet in dat algemeen verbod op onverdoofd slachten “…een miskenning van de vrijheid van godsdienst”.

Ten gronde is dat een bizarre motivering. Vrijheden kunnen niet naast elkaar staan want dan krijg je paradoxale situaties. Een samenleving met een morele ‘drive’ moet ook vrijheden kunnen ordenen en in een hiërarchie plaatsen. Dat deed de filosoof Kant al, toen hij poneerde dat je niet iemand iets aandoet wat je zelf niet wil aangedaan worden. De vrijheid om iemand van zijn stoel te duwen is bijvoorbeeld ondergeschikt aan de vrijheid om erop te blijven zitten.

De grondslag van dit Kantiaans principe is overigens pure empathie, mededogen, en daar hoort ergens respect voor het leven bij, ook dierlijk leven, hoe hachelijk dat in onze hoogindustriële samenleving ook is. Want ook als het verbod op onverdoofd slachten er komt,- een leuke plek is zo’n slachthuis natuurlijk niet. Varkens zijn slim, en beseffen al als ze in de vrachtwagen gestouwd worden, hoe laat het is. Niemand wil tenslotte weten hoe die pakken worst en kotelet in de koeltoog van de Delhaize zijn terecht gekomen, dat is de typische schizofrenie van de gezellige barbecuemaatschappij.

Doos van Pandora

Maar goed, dat principe van de godsdienstvrijheid: NVA-fractieleider Matthias Diependaele vindt het een ‘wereldvreemd’ argument, en dat is wel heel voorzichtig uitgedrukt.

Dierenrechten staan inderdaad niet in de grondwet. En effectief, godsdienstvrijheid is ingeschreven in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waar die Raad van State zich op beroept. Maar de vrijheid van godsdienst uitbreiden tot alle concrete handelingen die nodig zijn om die godsdienst te beleven, is werkelijk de doos van Pandora openen. Wat als de discriminatie van homo’s (ik zal meer kleurrijke voorbeelden, zoals hen te pletter gooien vanaf het dak, achterwege laten) tot een bepaalde religieuze praktijk behoort? Wat met bijvoorbeeld de zgn. clitorodectomie, een zware verminking van de vrouwelijke genitaliën bij kleine meisjes, voorgeschreven door bepaalde Afrikaanse moslimsecten? Ook toe te staan, in naam van de godsdienstvrijheid?

Godsdienstvrijheid moet een belevingsrecht zijn, geen vrijgeleide tot gelijk welke actie, want dan eindigen we in regelrechte terreur.

Het weze duidelijk: het Europese Verlichtingsdenken mag zich niet verliezen in formalisme, door allerlei rechten zomaar door elkaar te klutsen in naam van de tolerantie en de multiculturaliteit. Godsdienstvrijheid moet een belevingsrecht zijn, geen vrijgeleide tot gelijk welke actie, want dan eindigen we in regelrechte terreur, en is het opblazen van een metrostation ook een religieuze praxis. Die Gedanken sind frei, maar rituelen zijn ondergeschikt aan ethische maatstaven die in onze humanistische traditie zijn verankerd. En dat is nu net het gladde van het begrip halal: het gaat niet over gedachten maar over praktische voorschriften die in het sociale leven van elke dag gelden, en dus in conflict kunnen komen met onze normen en wetten.

Dat is de reden waar bijvoorbeeld Denemarken, IJsland, Zweden, Zwitserland en Noorwegen het onverdoofd slachten wél helemaal buiten de wet hebben gesteld, halal of niet. Het protest is er overigens miniem, waarom wordt er bij ons dan zo’n heisa over gemaakt?

Soumission

Waarom? Onder meer omdat,- en dat is de adder onder het gras,- niet alleen de ‘moslimgemeenschap’ politieke druk zet, maar vooral ook de Joodse lobby die door hetzelfde verbod zou getroffen worden. En die lobby heeft dan weer sterke tentakels in VLD-middens én recenter ook binnen de N-VA. Daar hoeven geen tekeningetjes bij: de Raad van State heeft alle Vlaamse regeringspartijen op een elegante manier uit de wind gezet, door uitdrukkelijk de dialoog aan te bevelen, waarna de geest uit de fles kan.

En zo haalden ook de Groenen bakzeil.  ‘Het is tijd voor een bemiddelaar die dierenrechten en religieuze vrijheid op een goede manier verzoent, zodat er een kamerbreed voorstel kan komen van alle democratische partijen’, aldus Björn Rzoska en Hermes Sanctorum. ‘Alle democratische partijen’? Sorry VB, geen rechtse kruiden meer in onze linkse soep. Belgisch-Turkse partijvoorzitster én moslima Meyrem Almaci zal haar twee groene dierenvrienden wel tot de orde geroepen hebben. Tot zover de metapolitieke ethiek.

‘In het dossier van het verdoofd slachten is dialoog en overleg cruciaal. Luisteren naar elkaars argumenten, proberen te begrijpen wat belangrijk is, samen zoeken naar oplossingen.’ ‘Dialoog en overleg’, begin er maar eens aan bij een religie met middeleeuwse maatstaven. Binnen afzienbare tijd komt het beledigen van de profeet op de agenda, en kan het principe van de vrijemeningsuiting wat ingeperkt worden om ‘samen naar oplossingen te zoeken’, in het belang van de sociale harmonie.

En zo komt het Houellebecq-doembeeld (‘Soumission’) toch weer naar boven. Na een paar decennia strijd tegen de terreur zullen de geesten rijp zijn om een politieke, zachte, fluwelen overname te aanvaarden van onze vermoeide samenleving door de nieuwe theocratie. Mét actieve medewerking vooral van de theocratie uit het verleden, het Christendom, waar de C van CD&V nog altijd voor staat.

Dat is de echte inzet van het debat rond ritueel slachten: dit is niet zomaar een zaak van dierenwelzijn, maar een conflict –en niet het laatste- tussen de seculiere samenleving en de vordering van een religieuze gemeenschap die nog geen 10% van de Vlaamse bevolking uitmaakt, maar waarvan wel 70% de religieuze wet boven burgerlijke wet stelt. ShariaforBelgium is dan wel als een bedreiging voor de democratische rechtstaat geklasseerd, door de lankmoedigheid van het politiek establishment (dat hier werkelijk de publieke opinie negeert) lijkt een ShariaforFlanders wel spontaan uit onze instellingen zelf op te dampen. Benieuwd wie in de nabije toekomst nog zijn nek zal durven uitsteken: wordt vervolgd?

Advertenties

13 Reacties op “Onverdoofd slachten en ‘godsdienstvrijheid’: is een Sharia for Flanders in de maak?

 1. Peter Bormans

  Inderdaad. De Raad van Statie baseert zich waarschijnlijk op artikel 18 van de universele verklaring van de rechten van de mens, artikel dat grotendeels letterlijk werd overgenomen in de Europese Verklaring van de rechten van de mens.
  Wat mij betreft is dat een extreem gevaarlijk artikel, omdat het onder godsdienstvrijheid ook de ‘practische toepassing’ verstaat van de beginselen en uitgangspunten van een godsdienst. Het spreekt dus vanzelf dat dit artikel het werpen van homo’s van wolkenkrabbers, het stenigen van vermeende, altijd vrouwelijke overspelplegers, en het onverdoofd slachten onder die ‘practische toepassing’ vallen. Daarvoor hoef je niet enkel naar Daesh te kijken, onze o zo goeie bondgenoot (een prille democratie waarschijnlijk) Saoedi-Arabië volstaat al.
  Is daar iets tegen te doen? In theorie alleszins. Het volstaat een wet te stemmen in de aard van die van 1905 in Frankrijk, maar dan wel veel strikter en veel strenger. En eerst dient het betreffende artikel in onze grondwet aangepast, bv. in deze zin: “godsdienstvrijheid is altijd ondergeschikt aan de andere rechten, en kan nooit worden ingeroepen tegen wetten en reglementen van de seculiere overheid, van welke aard dan ook.”
  Maar er is geen enkele, partij die dat ook maar zou overwegen in te dienen. Liever bukken ze zich voor allah en zijn ontelbare zelfverklaarde profeten.

 2. P. Eggermont

  Fuck off! Ik heb hier eens in een reactie een YouTubefilmpje met beelden van dierenleed laten zien. De muziek die men er kon horen, was van Vegan Reich, een Amerikaanse hardcoreband die beschouwd wordt als Straight edge of sXe, weliswaar in een extreme vorm. Straight-edgers zijn tegen alcohol of drugs, roken niet, en zijn vegetariër, flexitariër of veganist (Wikipedia). De singer-songwriter van deze Amerikaanse hardcoreband was Sean Muttaqi, die men zou kunnen indelen bij de groene moslims. Living islam, ben je er klaar voor? English spoken!
  http://www.muslimsforjesus.org/Musicians/Vegan%20Reich/Vegan%20Reich.htm

  • Hans becu

   Fuck off ? Naïeveling. Dat is de zevenhondervijfentwintigste sectaire strekking binnen de hopeloze exegetische chaos die de Islam is. Iedereen vertelt maar wat. Exegetisch gezag is er niet. Net dat maakt de Islam zo gevaarlijk. Want die brave groene Islamieten zijn machteloos tegen oerconservatieve, obscurantistische en gewelddadige strekkingen die met geweld en onderdrukking binnen de Islam hun wil doordrukken. Ofte, de groene veganist wordt samen met de homo van de stadsmuren gegooid. Of de kop afgehakt. Perfect gelegitimeerd door de nodige Soera’s uit de Koran.

   • P. Eggermont

    Hou in godsnaam toch eens op met het voeren van een loopgravenoorlog! Ter info : een van de bekendste loopgravenoorlogen was WO I en het einde ervan situeert zich op 11 november 1918. Wapenstilstandsdag, remember?

 3. Het debat rond ritueel slachten is pas onstaan met de overlast die een bepaalde bevolkingsgroep veroorzaakte door massaal een schaap te kopen op de markt, het mee te nemen naar huis om het daar in bad de keel over te snijden en het kadaver te laten besterven op het achterkoertje, dat al die woningen ginds in Borgerhout hebben.
  In het joodse getto is nooit een probleem geweest. Omdat zij geen niet-joodse buren hebben die vreemd zouden opkijken van een gekeeld schapenkarkas op het terras? Of omdat joden toch niet helemaal op dezelfde manier hun gelijkaardige godsdienstige rituelen beleven? Elke moslimvader slacht bij het offerfeest zijn persoonlijk schaap voor zijn eigen gezin. Bij de joden gebeurt de traditionele slacht uitsluitend door een zogenaamde sjocheet, die een doorgedreven langdurige opleiding volgde om de regels van de kunst volledig tot in de puntjes te beheersen.
  Niemand wil de jood zijn koosjere lamsbout misgunnen, terwijl iedereen in het bloedvloeiende halalslachten de jaarlijks terugkerende manoeuvres ziet van krijgshaftig oefenende moslimterroristen-in-spe, wat het ook is.
  Wetten tegen onverdoofd slachten zijn geïnspireerd door het tegengaan van overlast. Niet door de bekommernis rond dierenwelzijn of om de menselijke samenleving nog wat extra te belasten met, godbetert, in acht te nemen maar onbestaande dierenrechten. Ben Weyts gaat er nog voor zorgen dat we binnenkort duurbetaalde procedurepleiters krijgen om onverdoofde schapen op weg naar het slachthuis hun aangetaste vrijheid terug te schenken!
  Maar waarom worden joden en moslims geen pescetariërs? Hun beider godsdienst laat dat toe. Probleem opgelost, want ik heb nog geen enkele vis ontmoet die verdoofd is geworden, vooraleer in de koeltoog bij de visboer te belanden.
  In het kader van de wereldharmonie tussen alle mensen, raad ik alle moslims en joden zelfs aan om bij hun godsdienstige feesten voortaan fugu te eten. Het Japanse gerecht bereid met de uiterst giftige kogelvis, waarvan de ingewanden zorgvuldig moeten verwijderd worden om te vermijden dat dit festijn het interreligieuze laatste avondmaal wordt voor de gasten.
  Om de overlast te beperken, mag elke moslimvader gewoontegetrouw zijn eigen kogelvis fileren. De joden zullen het gevaarlijke werkje wel toevertrouwen aan een sjocheet.

  • Hans becu

   Sorry beste, maar ik heb ooit moslim-slachtingen gezien in een tent op de dijk hier, en ik herinner me beelden van rituele slachtingen ergens op een parking in Anderlecht. Dat is niet alleen overlast, dat is weerzinwekkend walgelijk en smerig. Een stroom van bloed, stront en ingewanden, opgeluisterd met weerzinwekkend gegil van dieren in doodsnood, hetgeheel geparfumeerd met een walgelijke stank. In een beschaafde samenleving doe je dat niet. Bepaalde minder aangename aspecten van de menselijke activiteit voer je discreet uit, en je beperkt leed, ongemak en overlast met moderne technieken tot het minimum. Dit is ervoor pleiten om je gevoeg te mogen doen in de berm en je kont af te vegen met graszoden. Misschien is dat wel een mensenrecht ?

 4. Eric Janssens

  Vooral het laatste deel van dit artikel is cruciaal: zo het politieke establishment reeds overstag gaat voor een demografisch percentage van nog geen 10 %, wat moet het dan worden wanneer de 30 of 40 % bereikt wordt? Zowat overal in de wereld waar moslims gevestigd zijn is de ervaring dat ze arroganter worden naarmate ze met meer zijn. De christelijke apologeet David Wood heeft aan de hand van de kennis omtrent de strategieën van de profeet deze ontwikkeling van een niet-islamitische naar een geïslamiseerde maatschappij in drie fasen beschreven (zie filmpje): De Islam profileert zich steeds als een onoverkomelijke, zich noodzakelijk ontwikkelende feitelijkheid. Deze profilering heeft als bedoeling de tegenstander, in casu de westerse samenleving, te verlammen en tot overgave aan te zetten. Het is immers Allah die de islamisering van het westen wilt, en tegen de ijzeren Wil van Allah valt niet op te tornen, dus bekeer je je beter vroeg dan laat. En meer en meer westerlingen worden door het gevoel geplaagd dat de nederlaag tegen de Islam in de sterren geschreven staat, dat er geen ontkomen meer mogelijk is, dat het om een natuurwet gaat. Uiteraard bestaat er een ontsnappingsroute, maar om die te zien moet men eerst de ons door de Verlichting en het humanisme, door het christendom en het socialisme aangesmeerde vuile bril afzetten, de voor de hand liggende remedie willen zien en deze ook willen toepassen. Het zal er toch ooit moeten van komen: een atoombom op Mekka en de kolonisering door de VS en de Europese landen van Saoedi-Arabië (want daar komt de goorste rottigheid vandaan). In the long run is het dàt of zelf ten onder gaan. Ik hoop dat die keuze aan Donald Trump is!

 5. De Graeve Freddy

  Het onverdoofd slachten staat niet in de Koran maar wel in de Thora.
  Dus zal men toch naar een akkoord moeten zoeken die beiden tevreden stellen.
  Men kan natuurlijk ook artikel 188 van de grondwet toepassen: “Met ingang van de dag waarop de Grondwet uitvoerbaar wordt, zijn alle daarmee strijdige wetten, decreten, besluiten, reglementen en andere akten opgeheven.”
  De religieuze praktijken staan niet vermeld in de grondwet.
  De specifieke wet op slachten van dieren: http://www.belgium.be/nl/leefmilieu/biodiversiteit_en_natuur/dierenwelzijn/landbouwdieren , vermeldt het wel:
  Slachten en doden
  Europese en Belgische maatregelen moeten het slachten en doden van dieren in goede banen leiden.
  Slachthuizen moeten voldoen aan bepaalde vereisten.
  Eigenaars mogen varkens, schapen, geiten en tweehoevig gekweekt wild ook buiten het slachthuis slachten en doden. De dieren moeten dan wel tevoren bedwelmd worden en het vlees moet voor eigen consumptie bedoeld zijn.
  Religieus geïnspireerde slachtingen van runderen, schapen en geiten mogen alleen worden uitgevoerd in een openbaar of een particulier slachthuis of erkende instellingen.
  Het stelt dus wel degelijk dat dieren moeten verdoofd zijn voor de slachting. Voor religieuze doeleinden staat er niet dat de verdoving mag worden overgeslagen.

 6. M.J.Kesteleyn

  Persoonlijk vind ik dat een minister van dierenwelzijn weinig kan inbrengen tegen het onverdoofd slachten zoals dit door de Islam word gedicteerd in een cultuur die de hunne niet is .Het is de regering die zonder uitstel alle Belgische wetten moeten doen naleven en toepassen.Godsdienstvrijheid wordt te pas en te onpas ingeroepen om zijn gelijk te halen.Was er jaren geleden al geen precedent geschapen om staat en godsdienst te scheiden na eeuwen van katholieke onderdrukking.Indien de Raad van State beslist om het onverdoofd slachten toe te staan (met een paar opgelegde flutregeltjes) dan zou de regering zo moedig mogen zijn om die uitspraak naast zich neer te leggen.Maar spijts alle negatieve commentaren van enkele Belgische burgers hebben de meeste politici (schapen-) stront op hun hoofd en zijn ze bang om van een wolkenkrabber gegooid te worden,ik wens ze vele slapeloze nachten.

 7. Marc Schoeters

  Het recht op “godsdienstvrijheid” wordt vaak verkeerdelijk geïnterpreteerd als het recht op “respect” voor een bepaalde geloofsovertuiging. Maar godsdienstvrijheid betekent helemaal niet dat men beschermd wordt tegen kritiek, satire en belediging. Iemand is vrij om te geloven dat het heelal is geschapen door een tuinkabouter. Maar ik ben even vrij om dat idioot te vinden en daarmee openlijk de spot te drijven. En het recht op godsdienstvrijheid maakt hier geen onderscheid tussen kaboutergelovigen, christenen of mohammedanen. Het aantal gelovigen speelt totaal geen rol. Eén miljard idioten mogen net zo goed als één idioot bekritiseerd en bespot worden. Er bestaat niet zoiets als het recht om niet gekwetst te worden. “Gekwetstheid” is uitsluitend het probleem van wie zich gekwetst voelt. Ik voel me als ongelovige ook vaak “gekwetst”. Daar moet je in een democratische samenleving maar leren mee leven. Godsdienstvrijheid is ook geen vrijbrief om democratisch vastgelegde wetten te overtreden. De kaboutergelovige mag dus wel een schrijn met een tuinkabouter in zijn achtertuin zetten. Hij mag zelfs een plastieken of plaasteren tuinkabouter ritueel offeren – als hij dat amusant vindt of als hem dat helpt om zijn angst voor de dood te bezweren. Maar hij mag geen dwerg van vlees en bloed offeren – want dat is tegen de wet. En dan moet de rechtstaat direct ingrijpen. Want de wereldse wetten van de democratische rechtstaat gaan boven de regeltjes van mensen met een hemels fantasievriendje. Is dat nu echt zo moeilijk te begrijpen? Dus in verband met het onwettelijke onverdoofd slachten van dieren absoluut géén “dialoog en overleg”. Integendeel – een krachtdadig optreden van de rechtstaat. Nu.

  • Jagen is dus “wel wettelijk onverdoofd slachten” blijkbaar? Als het schot niet onmiddellijk dodelijk is, lijden die dieren wel veel langer dan bij het doden van een schaap, los nog van de vele wansmakelijke jachtpraktijken heden ten dage waar het allemaal gemakkelijk en snel moet gaan, dieren zelfs geen sportieve kansen meer krijgen…

   In hoeverre hypocrisie ten top? Wegen met twee maten en gewichten in dit discours?

   Als aan de andere kant, men het varken terug bij de boer wenst te halen, zal er ook niet veel onverdoofd slachten bij zijn en gaat men eerder terug in de tijd, naar zelfde principes als bij het slachten van schapen?

   Trouwens blijft het dubieus of het opeenstapelen in camions en het lange fileleed op weg naar het “zogenaamde onverdoofd slachten” niet veel erger is dan lustig rond te dartelen op voldoende ruimte om met liefde eruit gehaald te worden en met snelle handbeweging de dood veel korter, het dier veel minder te lijden heeft…

   Typisch stadsmensen mentaliteit…begin bij jezelf en eet geen vlees meer.

 8. P. Eggermont

  In de geschiedenis kon men blinden weer laten zien, althans volgens een bepaalde overlevering. Wie vandaag – ook zonder tussenkomst van neuro nanotechnologie – deze gave bezit, zit geen dag zonder werk… Wie hier niet blind is, is in elk geval toch serieus slechtziend. Er bestaat zo iets als een ‘vrijheid van’ die voorafgaat aan een ‘vrijheid tot’ : pas als men mij vrijlaat – zonder mij uit te schelden voor een idioot -, kan ik overgaan tot een keuzevrijheid. Godsdienstvrijheid is een ‘vrijheid tot’. Hierachter schuilt niks anders dan een soort verlichtingsfundamentalisme! Klassieke Arabische muziek helpt hier wonderwel bij de ‘vrijheid van’. Het Al-Kindi Ensemble, werd in 1983 opgericht door Julien Jâlal Eddine Weiss, een Frans en Zwitsers muzikant, die ook een kanun-virtuoos (oosterse sitar) is. Enjoy it!

 9. Marc Schoeters

  En weer slaat P. Eggermont ons om de oren met het “geheime wapen” van de Arabische muziek. Alsof islamcritici als ik niet naar die muziek luisteren. En naar Indische, Afghaanse en Iraanse muziek! Maar dat maakt me niet blind voor de veertien eeuwen cultuurvijandigheid van het mohammedanisme. Op vele scholen in Belgische grootsteden weigeren kinderen muzieklessen bij te wonen. Omdat zoiets tegen hun geloof is. Uitwassen? Fuck off! Het mohammedanisme heeft altijd en overal kunstenaars en geleerden vervolgd. Muziek verboden. Zelfstandig denken in de kiem gesmoord. De grote “Arabische” filosoof Averroës was een Jood. En werd met de dood bedreigd. Bijna alle grote Arabische en Iraanse dichters werden door de mohammedaanse overheid vervolgd. En ik weet waarover ik spreek -want ik lees al heel mijn leven die dichters. “Ik vrees dat mijn simpel wollen kleed / voor het oog een tulpenveld kon zijn / sinds ik het vrijdaggebed vermeed / en het bemorste met wijn” (Mulla Nur-ud-Din Zuhuri). “Twee geliefden: wangen dicht opeen / hun monden kussend de Zwarte Steen / blussend hun hete verlangen / zonder zonde” (Abu Nuwas). “Tot haar kut wenden lullen / zich bij hun gebed / en haar kittelaar torent / als een minaret” (Ibn al-Hajjaj). “Twee soorten mensen zijn er op aarde: / verstandig zonder religie of religieus zonder verstand” (Abu’l-Ala al-Ma’arri). Kunst, muziek en filosofie hebben altijd gebloeid ONDANKS het mohammedanisme. Want dat is al veertien eeuwen een barbaars patriarchaal oorlogsdenken. Gerard Reve heeft het mooi samengevat: “Het is alles welbeschouwd gewoon massamoord. ” De teller staat inmiddels na veertien eeuwen op 270 miljoen doden. Veel meer dan door het nazisme – wat een “islam light” was. Hitler was niet voor niets een groot bewonderaar van het mohammedanisme. En dhimmi’s als P. Eggermont blijven halsstarrig blind voor dat fascisme. Maar hij heeft gelijk. De loopgravenoorlog is sinds 1918 voorbij. Wij zitten nu in een full blown war. In onze straten, restaurants, bioscopen, metro’s en scholen vallen doden. En het zal niet vanzelf ophouden. Hopelijk voor ons – en al die prachtige Arabische muzikanten en dichters – winnen we deze oorlog. Enjoy!