Nice, 14/7: waarom wij de waanzin moeten be-grijpen, om niet zelf gek te worden

wittevrachtwagen

Voor het bloedbad gisteren in de riante badplaats Nice staat de teller momenteel op 84 slachtoffers. Hoewel er op het moment van dit schrijven nog niets is opgeëist door IS of om het even wie, kwam president François Hollande al manhaftig voor de camera verklaren dat ‘het terrorisme ongenadig zal bestreden worden’.
Dat is een mooi voornemen, maar van de chauffeur in de fatale witte vrachtwagen is momenteel enkel geweten dat het een Franse trucker is met Tunesische roots, een verleden van kruimeldief heeft en vader van drie kinderen is. Wel wat weinig als aanknopingspunt voor een tactische breinstorm over ‘hét terrorisme’. Het zegt iets over het troebel mengsel van amateurisme en hysterie dat zich verspreidt, ook bij figuren die aan het roer van de natie staan. Uiteraard gaat het ook om oorlogsretoriek van een president wiens populariteit op een absoluut dieptepunt staat, maar toch: de war on terror (de term is van George W. Bush, de man die samen met Tony Blair het alibi voor de inval in Irak verzon) lijkt ook in Europa meer en meer een alles-en-niets-verhaal, een vaag exorcisme dat niet meer op de feiten teruggaat maar op het algemeen aanvaard beeld van de feiten. Een onrustwekkende evolutie.

Halbstarken

Naarmate het IS-territorium inkrimpt nemen de aanslagen in Europa en de VS toe, dat werd ons voorspeld. Maar tegelijk voltrekt zich een ander fenomeen: de toenemende ‘zelfsturing’ van de terreur. Zelfs al eist Islamitische Staat nadien de aanslag op, het blijkt meer en meer dat de wereldwijde geweldacties geen ordewoord uit Ar-Raqqah meer nodig hebben: het virus plant zich vanzelf voort. De vraag is, bij wie en waarom.
Dat viraal aspect is veel te weinig aan de orde. We zien wel brokstukken in het ronde vliegen, en gaan een paar dagen later meestal toch weer over tot de orde van de dag, maar het kruipt onder de leden en beïnvloedt ons denken. En om die psychische terreur is het écht te doen. Het gaat dan niet over de bom zelf, maar over de schokgolf en de natrillingen, het nieuws, het gerucht, en zijn effecten. Publieke angst is zo’n effect. Ze kan leiden tot een mentale tunnel waarbij iedereen nog maar over één ding spreekt en aan één ding denkt. Een groot deel van de rationaliteit –nodig om het probleem echt onder ogen te zien- wordt opgeofferd aan een regie om de angst beheersbaar te houden. Bijvoorbeeld door op elke hoek van de straat een para te zetten. Dat lost niets op, maar het geeft een ‘veiligheidsgevoel’, en dat vinden vele politici al een hele vooruitgang.

Veel interessanter nog is een ander effect van terreur: het werkt als een lokroep bij alle mogelijke lieden met een lage psychische immuniteit om eraan deel te nemen, ‘erbij te horen’. De bekering tot de fundamentalistische islam en de zogenaamde radicalisering zijn in dat opzicht maar middelen om agressie te kunnen veruiterlijken via een ingebeelde ‘rechtvaardige oorlog’. Er is IS, het krimpende kalifaat, maar de jihad wordt vermoedelijk ook meer en meer een vluchtheuvel voor alle mogelijke frustraties en mentale of sociale disfuncties, tot en met regelrechte psychoses.
En ja, het krioelt nu eenmaal op deze planeet van psychische wrakken en risico-patiënten. Achter de stoere strijders verschuilt zich,- en dat weten de IS-strategen verdomd goed-, een deerniswekkend hoopje sukkels, weliswaar soms goed opgeleid en helemaal niet sociaal marginaal, maar niettemin mensen met een zware hoek af.
Zonder twijfel is het voor deze Halbstarken een triomf om zomaar, alleen of met een handvol gelijkgezinden, het wereldnieuws te halen en als het ware de loop van de geschiedenis te bepalen: het geeft een enorm machtsgevoel. Terreur is onder meer ook de overcompensatie van alle minderwaardigheidscomplexen. Het is de apocalyptische triomf van de zieke mens, opdoemend uit de grijsheid, als de man in de witte vrachtwagen. Met of zonder IS-label.

Vierendelen

In die optiek is religie niet het probleem maar de hefboom, hoe bol de Koran ook staat van haat jegens niet-gelovigen. We hebben met levende waanzin te maken, niet met dode teksten. Het is opvallend hoe de jihad-boodschap vlot binnensijpelt bij labiele persoonlijkheden die in de (pseudo)religie een ‘trigger’ hebben gevonden om hun stoornis uit te leven, zie bijvoorbeeld de dader van de schietpartij in Orlando/VS. Was het nu echt uit deemoed voor Allah, uit afkeer van de westerse samenleving, uit homohaat, of was de man gewoon compleet geschift? Wat is het verschil met een doorsnee-psychopaat bij wie de stoppen doorslaan? Vroeger vermoordde je vrouw en kinderen, een halve schoolpopulatie (in de VS nog steeds), of maakte je als seriemoordenaar de buurt onveilig, nu blaas je een metrostation op of rij je met een vrachtwagen de menigte in. Waarna iedereen dadelijk weer ‘de oorlog verklaart aan het terrorisme’. Men zou echter eens moeten nagaan in hoeverre de statistieken van zgn. psychopathische misdrijven, sinds de toenemende terreurgolven van het laatste jaar, gedaald zijn. Samen met de reguliere criminaliteit, die ook de vlag van de jihad heeft ontdekt.

In die zin vind ik het woord ‘terrorisme’ als passe-partout meer en meer een miskleun, en is Hollande’s paniekuitspraak ‘Dit is een oorlogsverklaring aan de republiek’ van een vreselijke banaliteit. Het gaat om extreem geweld en Allah wordt er bij gesleurd, maar het zal toch wel nodig zijn om dieper te kijken dan dat, wil men het fenomeen doorgronden, in kaart brengen en onschadelijk maken.
Een zekere dosis empathie –hoe moeilijk dat woord ook ligt na 85 doden- is dus nodig, en als wetenschapper Stephen Hawking dat bedoelt met het woord, ben ik helemaal mee. We kunnen de man-in-de-witte-vrachtwagen wel als een monster beschouwen en hem eventueel vierendelen op zijn middeleeuws, of nog maar eens een ‘grote clash der beschavingen’ uitroepen, of anderzijds wat kaarsjes branden en stille marsen houden, maar wat schieten we daarmee op?
De echte uitdaging is daarom vermoedelijk niet de ‘strijd tegen het terrorisme’ maar het doorgronden van de terrorist, die eigenlijk als monotype niet bestaat want de halve mensheid is een potentiële terrorist, begin er maar eens aan. Het klinkt misschien soft en zielenknijperig, en het is allerminst zo bedoeld, maar we zullen uit onze eigen waan moeten durven stappen en concreet op de man en de vrouw af gaan. Laten we de dokter zijn in het gekkenhuis, niet een van de gekken. Met clichés en groteske veralgemeningen geraken we er nooit, sterker nog, doen we zelf mee aan de virale verspreiding van de waan.

De media spelen uiteraard een sleutelrol in deze dynamiek, jammer dat ze het zelf niet beseffen. Het klinkt wereldvreemd en utopisch, maar zonder media of internet zou er natuurlijk ook geen grootschalig terrorisme zijn: als niemand wist dat er in Nice iets is gebeurd, was er ook niets gebeurd. Of hoe het gerucht zichzelf waar maakt, vrij naar Jean Baudrillard (1929-2007), een filosoof waarvan ik François Hollande dringend de lectuur kan aanbevelen.

19 Reacties op “Nice, 14/7: waarom wij de waanzin moeten be-grijpen, om niet zelf gek te worden

 1. Kunnen we deze “waanzin” wel begrijpen? Het is toch niet zo erg als wat we voorheen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben en op vele plaatsen tijdens de Koude Oorlog. Het zal wel eerder zo zijn dat onze wereld waanzinnig is en ook de zogenaamde “normale” mensen eens dringend moeten laten onderzoeken hoe krankzinnig ze zijn en leren beseffen dat zij het zijn die zovele mensen als patiënten in de psychiatrie drijft. Harold Searles heeft het daarover in zijn boek: “L’effort pour rendre l’autre fou”. Ook de boeken “Help! Ik ben gelukkig. Schizofrenie van een samenleving” en “IRRE! Wir behandeln die Falschen. Unser Problem sind die Normalen” ondersteunen dit standpunt.

  Date: Fri, 15 Jul 2016 11:06:01 +0000 To: andre.criegers@hotmail.be

 2. Alles wat de Islam binnen de West-Europese context aanvangt wordt onder de noemer ‘terrorisme’ en ‘radicalisering’ geduid. Zo maakt men de slachtpartijen, aangericht door moslims, begrijpelijk en rationeel beheersbaar. Het begrip ‘terrorisme’ is een dooddoener geworden, een afleidingsmanoeuvre om het niet over de Islam als politieke en religieuze ideologie te moeten hebben.
  De Tunesiër in Nice was een gewone moslim, géén terrorist. Dat betekent dat iedere moslim die zich op Europese bodem bevindt een potentiële slachter is, dat iedere moslim een levende tijdbom is. Immers: iedere moslim haalt zijn verhaal uit de Koran en kan door de misdaden van zijn profeet geïnspireerd worden. Vijandschap en massamoord zijn kenmerken van de Islam an sich, niet alleen van het islamitisch terrorisme.
  De reden waarom men het niet over de Islam wilt hebben en er steeds het terrorisme bijhaalt is geen gemakzucht: het is de wetenschap dat, zo men de waarheid betreffende de Islam erkent, een heel andere politiek dient gevoerd te worden om de Europese beschaving te redden. Een politiek van discriminatie van moslims, van het wegpesten (uit Europa) van moslims door het afnemen van hun uitkeringen, het extra belasten van moslims, kortom hen minder rechten te geven dan de autochtone, joods-christelijke en atheistische delen van de bevolking. Eén van de belangrijkste strategieën om moslims uit de Europese samenlevingen te verwijderen is het erkennen van het recht van het dragen van wapens voor iedereen, behalve voor moslims. De situatie dient gekeerd te worden. Niet de Europeanen dienen bang te blijven, de moslims, die heden trots in hun lange zwarte gewaden en met hun baarden innerlijk juichend door onze straten paraderen telkens een slachtpartij onder de Europese bevolking heeft plaatsgevonden, dient angst aangejaagd te worden. Zo niet snel de rollen omgekeerd worden zijn we verloren. Voorgoed verloren.

  • En wie niet gelooft dat moslims juichen en triomferen bekijke volgend filmpje. Ze weten écht wel dat hun toekomst in dit tamme Europa verzekerd is!

  • De motieven van de dader van Nice zijn nog niet duidelijk. Alvast geen “gewone” moslim, gezien de man geen enkel religieus voorschrift volgde.

   Vergeet niet dat het de vooral de moslimlanden zelf zijn die lijden onder de bloedige terroristische aanslagen. Als ik me niet vergis worden 80 à 90 % van deze aanslagen de voorbije jaren gepleegd in Maghreblanden en in de Arabische Wereld.

   Europa versus islam is een volledig uit zijn context getrokken “conclusie”.

   • Het is geen conclusie, Fend, sedert de achtste eeuw is het een dagelijkse werkelijkheid. Alleen geloven de EU-elites dat men die geschiedenis kan uitwissen, dat men kan doen alsof er met de Islam niks aan de hand is. Zij, en u ook, leven met hun hoofd in een peace-illusie, en hoe meer ze in die pis geloven, hoe meer shit er op ons afkomt. Eat this, kerel !

   • Ik vertrek van de tekst en hou me aan feiten.

 3. Marc Schoeters

  Opstand in Turkije van het seculiere leger tegen de moslimfascist Erdogan! Nu bezig! Nauwelijks 24 uur na de aanslag in Nice op het seculiere Frankrijk! En dat is zeker geen toeval. Iedereen is de waanzin van EU en nazislam beu. Terwijl ik dit schrijf (16 juli even na middernacht) voltrekt zich in razende vaart de wereldgeschiedenis. Hegeliaans en chaotisch. Het lijkt wel een witte camion. De uitkomst is nog onzeker. Ik hoop dat de beschaafde en intelligente helft van Turkije wint. In naam van Atatürk – die homo was en de Islam een “stinkend kadaver” noemde. De opstandige legereenheden zeggen dat ze de schendingen van de mensenrechten door het Erdogan-regime beu zijn. Ik begrijp en steun ze. Duimen dus voor de vrije Turken! In naam van alle ongelovigen, vrouwen en mensen snakkend naar een moslimvrije wereld. Moge het achterlijk fascistisch gebroed dat Erdogan steunt verliezen! En als Erdogan valt betekent dat ook de val van Merkel – zijn Duitsche Deerne. Dus eindelijk weer vrijheid voor het echte Europa. Tegen de politiek correcte dictatuur van hen die de nazislam steunen. Ik duim voor de opstandige Turken. Zij vechten ook voor ons allemaal. Nu even geen filosofische bespiegelingen – maar een welgemeend: Leve de vrijheidslievende Turken! Zij hebben het lot van Europa in handen. Als zij winnen kunnen de Europeanen weer vrijer ademen. En daarna samen met de fascist Erdogan ook Merkel en haar politiek correcte collaborateurs voor een nieuw Nurnbergtribunaal slepen. G-E-W-E-L-D-I-G!

 4. Marc Schoeters

  Waarom wordt door de mohammedaanse jihadisten zo vaak Frankrijk geviseerd? Waarom haten zij dat land zo? – “Het is niet vreemd dat la belle France, een land dat zo verrukkelijk vrouwelijk is, tegelijk het land is waar de geest, die mannelijk is, zijn hoogste bloei bereikt heeft. Frankrijk is het levende bewijs, als zo’n bewijs nog nodig was, dat als de geest wil triomferen, beide helften van de psyche harmonieus ontwikkeld moeten zijn. Het rationele aspect van de Franse esprit (waar de buitenlander zo veel ophef van maakt) is minder belangrijk en wordt vaak verkeerd voorgesteld. Frankrijk is in wezen beweeglijk, plastisch, vloeibaar en gebruikt haar intuïtie. Dit zijn geen louter mannelijke of vrouwelijke eigenschappen maar kenmerken van een volwassenheid die van zelfvertrouwen en eenheid getuigt. Dat gevoel voor evenwicht dat de rest van de wereld zo in de Fransen bewondert, komt uit een innerlijke ontwikkeling voort, een voortdurend denken en zich overgeven aan wat menselijk is. Nergens in de westerse wereld staat de mens zo op de voorgrond, in al zijn veelzijdigheid. En nergens in de westerse wereld wordt het geestelijke aspect van de mens zo benadrukt en ontwikkeld. Deze verheerlijking van de mens als mens, als iemand die zijn eigen lot in handen neemt, vormt de kern van het revolutinaire karakter van Frankrijk.” (Henry Miller) – Vergeet politiek “links” en “rechts”. De Grote Oorlog van deze eeuw is die tussen Mohammed en Montaigne…

 5. De politieke ingrepen en het “aura” van president Hollande zijn niet echt Montaigniaans….

 6. Marc Schoeters

  Fend houdt zich aan de feiten. Dat treft – ik ook. Uit het onderzoek van de voorbije dagen blijkt dat de mohammedaanse moordenaar in Nice reeds op 12 juli én op 13 juli met zijn huurcamion het dodelijk parcours grondig had verkend. Het werk van een “verwarde man”? En kort voor zijn dodenrit heeft hij aan iemand een sms-bericht verzonden met de vraag om “meer wapens” te brengen “naar plaats C”! Een “lone wolf”? Komaan zeg! Ook de kranten staan vol kolder. Zo beweert de familie van de mohammedaanse moordenaar dat deze laatste niet gelovig was – omdat “hij dronk en zijn vrouw sloeg”. Hahaha! De kapers van 9/11 dronken ook en in de Pakistaanse villa van Osama bin Laden is veel drank (en porno) gevonden. Bovendien wordt het slagen toedienen aan de echtgenote volledig toegestaan (en zelfs aangeraden) door een berucht voorschrift in de koran. Kijk maar eens op Youtube naar een filmpje van een of andere imam die haarfijn uitlegt hoe je je vrouw moet slaan – je mag zoiets gerust doen als het maar geen littekens achterlaat. Ha nee – een eigen meubel beschadig je ook niet. Je hoeft echt niet lang naar zo’n filmpjes te zoeken. De neef van de mohammedaanse moordenaar beweert dat deze niet deelnam aan de ramadan. Maar hij werd wel in juni op zijn werk ontslagen omdat hij tijdens de ramadan door vermoeidheid met de firmacamion vier geparkeerde auto’s in de prak had gereden. Ook dat is een feit. Of was hij misschien al aan het oefenen? De feiten zijn dus: geen “lone wolf”, zorgvuldige planner en een normale moslim. Even “normaal” als u en ik. Met één cruciaal verschil – opgegroeid in de meest totalitaire en ziekelijk patriarchale ideologie uit de geschiedenis. Ingelepeld door papa en mama – lees Hirsi Ayaan Ali “De jongetjesfabriek”. Zoek dus eindelijk ook eens de historische feiten op. De boeken van Wim van Rooy zijn een goed begin. Feiten, Fend, feiten! Geen babyroze policore wensdroompjes.

 7. De Graeve Freddy

  Elk misdrijf, waar mensen gewond of gedood worden, word gepleegd door iemand die hetzij op dat moment of sinds langere tijd een probleem heeft in zijn/haar hersenen (denk aan de fameuze onweerstaanbare drang van meester J.Vermassen). Men kan toch niet negeren dat de islam aan de basis ligt van al deze huidige aanslagen zelfs als het zogezegd gaat om een misdrijf waar god is bijgesleurd.
  De reden dat er meer aanslagen komen in de EU is niet alleen omdat IS terrein verliest in het Midden Oosten, maar evengoed om de politiek correcte houding van de EU regeringen.
  De wetgevingen in het Midden Oosten zijn heel wat strenger en radicaler dan die van het Westen. Mensen afkomstig uit die landen (zelfs als ze hier geboren zijn) vinden dat we zwak zijn en ze verkrijgen er nog bovenop alles wat ze vragen (eisen). Dus waarom zouden ze hun “broeders”, die daar in het Midden Oosten leiden, niet helpen met een aanslag in de EU? Een aanslag, waar ze tezelfdertijd hun eigen frustraties kwijt geraken of bij zelfmoord kunnen profiteren van de 72 maagden en op de koop toe zullen toegejuicht worden door hun nabestaanden?
  Of zwaardere straffen, die ook uitgevoerd worden en zonder toepassing van de wet Major, ook de aanslagen zullen verminderen, is een andere vraag, maar misschien zullen ze dan meer respect hebben voor onze levenswijze.
  .

 8. Ach, Marc, Fend denkt dat hij weet welke de religieuze voorschriften in de Islam zijn. Hij begrijpt niet dat er niet iets zoals ‘gewone’ en ‘ongewone’ moslims bestaat. Moslims zijn moslims en ze willen allen op de dag des Oordeels van Allah voldoende goede punten krijgen, zodat hun plaats bij de houri’s in het paradijs verzekerd is. Zo ze ook wat slechte punten krijgen, omdat ze gedronken hebben of de ramadan verzuimd, dan nog is dat geen ramp. Wat ze moeten doen is in het eindexamen slagen, op het einde der dagen. En wanneer je 84 mensen op een boulevard of eender waar vermoordt, dan ben je voor Allah zeker een geslaagde moslim. Onmiskenbaar! Want heeft de Profeet niet gezegd: ‘Als je een on-islamitische handeling ziet, dan moet je daar met geweld een eind aan maken. Als je niet over de macht beschikt er een eind aan te maken, veroordeel het dan met woorden. En als dat ook niet gaat, veroordeel het dan in je hart.” (Uit de hadith van Mohammed geciteerd door V.S. Naipaul: Meer dan geloof, p. 458)

  • Een derde van de slachtoffers van Nice was Moslim. Krijgen die naar uw mening ook “goede punten” op de dag des Oordeels ? Misschien beschouwt u de gedode Moslims van Nice zelfs als moordenaars ?. Om zo een beetje verwarring te zaaien liepen ze daar dan ook toevallig op de promenade ?

 9. De snelheid waarmee de eenzame wolf geradicaliseerd is, supersoon en laagvliegend want op geen enkele radar gedetecteerd, waarmee de linkiewinkies weldenkend rechts nu weer om de oren slaan, doet helemaal niet ter zake.
  Punt blijft dat de man hier al jaren woonde, maar desondanks absoluut niet geïntegreerd was.
  Iemand die bij ons zelfmoord wil plegen, als depressieve mislukkeling-in-alles, die neemt pillen, hangt zich op of werpt zich desnoods onder een trein, als hij dan toch per se overlast wil bezorgen aan zijn medemensen.
  Maar die huurt geen camion om wat medereizigers naar het paradijs op te scharen. (En die doet ook geen bommengordel ontploffen, en die schiet ook niet in het wilde weg met een kalasjnikov, en …)
  Het moet zijn dat het hiernamaals van die mohammedanen toch maar een akelige plek is. Dat die daar niet alleen naar toe durven, maar met zoveel mogelijk tegelijk. Het zijn elkaar opjuttende zieligaards met een uiterst primitief broekschijtend geloof dat vreselijke mensenoffers verlangt, gelijk een soort woeste holbewoners of wilde oermensen, voor wie de eerste glimp van algemene beschaving nog in een onbereikbaar verafgelegen toekomst ligt.
  Ikzelf voel geen enkele behoefte mij daarin te verdiepen om het te snappen, maar in plaats van zulke weerzinwekkende barbarij de dag van vandaag hier nog te erkennen als ‘godsdienst’, maken we van de islam beter een studieobject voor de leerstoel historische antropologie.

 10. Pingback: Zonder media geen terrorisme? – Nieuwsjager.com

 11. Marc Schoeters

  Voila. Discussie gesloten. Niks “verwarde man”. Niks “lone wolf”. Er is een selfie opgedoken van Mohamed Lahouaiej Bouhlel – gemaakt minder dan 48 uur voor de massamoord in Nice. Hij zit in de huurcamion. Met baardje – dat hij volgens kennissen pas sinds tien dagen had laten groeien “in navolging van de profeet”. Hij zit in de camion met een andere man. En hij heeft zijn middelvinger opgestoken naar de toeschouwer. U en ik. De kaffers. C’est la guerre. Tijd om man en paard te noemen – en daarnaar te handelen. Om te beginnen in heel Europa andere politici. Liefst Churchills. Ps. voor de liefhebbers: de favoriete partner van de “vrouwengek” blijkt een 73-jarige man. Zo kennen we ze – de hypocriete moslimmannetjes.

 12. Marc Schoeters

  Filosofische nabeschouwing. Het is duidelijk dat er iets grondig fout is met de islam. En dat vereist een serieus en diepgaand onderzoek – voorbij de slogans en de clichés. Ik pleit voor een psychoanalyse van de islam. De islam botst op het diepste niveau met de menselijke seksualiteit. Geen ideologisch systeem – buiten het nazisme en fascisme – is zo exclusief mannelijk en fallocratisch gericht. Er is buiten deze exclusief fallocratische machtsfantasie geen plaats voor andere vormen van seksualiteit. Vandaar de haat tegen vrouwen, homo’s en transgenders. En vandaar ook het fenomeen dat vele mohammedaanse moordenaars een “verborgen” seksuele identiteit en zelfhaat koesteren. Vergeet niet dat de SA onder de nazi Roehm ook een verdoken homoclub was. Maar als je zo sterk je eigen seksualiteit (letterlijk levenslust) onderdrukt dan komt die als moordlust naar boven. Vandaar dat zowel de mohammedaanse moordenaar van Orlando als die van Nice homo- of biseksueel blijken te zijn. Dat is geen toeval – maar hangt essentieel samen met het fallocratisch wezen van de islam. Daarom precies is de islam zo gevaarlijk. Het draait om de gefrustreerde seks van machomannetjes. En daarom zal de wereld de oorlog tegen de islam alleen maar winnen als het ook op het seksuele front gebeurt. Als de vrouwen en homo’s zich van hun eigen moslimjuk bevrijden. Het wordt tijd dat de islam écht kut wordt.

 13. siegfried verbeke

  In dit artikel worden de jihad-strijders herleid tot “lieden met een lage psychische immuniteit”, met “een ingebeelde rechtvaardige oorlog”, dat de Jihad een “middel is om agressie te veruiterlijken”, “een virus”, “frustraties en mentale of sociale disfuncties”, “psychische wrakken, “regelrechte psychoses”, enz.
  Zou het ook niet kunnen dat het eerder gaat om moslims, die de uitbuiting door de door westerse mogendheden geïnstalleerde uitbuiters (koningshuizen en generaals) beu zijn en het niet meer pikken dat hun leiders (in Afghanistan, Iran, Irak, Algerije, Egypte, Lybië) om de haverklap worden ‘geneutraliseerd’ en de rijkdommen van hun land geplunderd. De eerste ‘terreur van deze psychische wrakken’ begon na de bezetting van Palestina. Daarna werd de Taliban gesteund om de Russen te verdrijven, maar wanneer de Taliban baas in eigen huis wilde zijn werd er in Afghanistan een marionetten-bewind aan de macht gebracht. En zo gaat het maar verder. Met de poging Iran te vernietigen door Irak aan te zetten Iran binnen te vallen. Om daarna Irak aan te vallen toen het Koeweit wilde aanhechten. Nu is IS aan de beurt, wellicht omdat het een bedreiging voor Israël vormt.
  Kan men het radikkale moslims kwalijk nemen, als zij zich beroepen op de Koran, o.a. hoofdstuk 2, vers 190 : “Strijd langs Allah’s weg tegen diegenen die tegen jullie strijden, maar wees niet agressief. Allah houdt immers niet van de agressors”. Allah beveelt dat moslims zich moeten verdedigen tegen agressors, maar zelf niet agressief mogen zijn. De andere wang aanbieden staat niet in de Koran.
  Men kan opwerpen dat de IS-terreur buitensporig wreed is. Het wapen van de terreur is in feite het wapen van de machtelozen. Het aantal burgerslachtoffers veroorzaakt door de inmenging der supermachten sinds decennia, is oneindig groter, maar daar hebben de moslim-bashers niets van gehoord.
  Overigens, wie schiet moet niet komen huilen wanneer er teruggeschoten wordt. A la guerre comme à la guerre, zeggen de Fransen.

 14. Dat is prachtig, Verbeke: vanuit een geschonden rechtvaardigheidsgevoel richten jihadi’s slachtpartijen aan onder vuurwerkkijkende kinderen, zoals in Nice, onder dansende homo’s zoals in Orlando, onder muziekbeluisteraars, zoals in Bataclan, Parijs, onder mensen die zich amuseren met wat tekeningen, zoals bij CH, onder mensen die op bussen of treinen zitten, onder mensen die op straat lopen, onder strandgangers zoals in Tunesië etc. Vreemde redenering, nee? Zo die jihadi’s werkelijk balls hadden zouden ze bijvoorbeeld de bazen van Coca Cola, van Halliburton, van Monsanto, van Amerikaanse oliebedrijven de lucht inblazen, desnoods met hun personeel erbij. Of ze zouden presidenten en politici zoals de heren Bush, Obama, Blair, Sarkozy en consoorten uitschakelen. Maar nog nooit hebben ze een echte schuldige van de ellende in de wereld getroffen. Nog nooit! Ik zit te wachten op het moment dat bommen de gebouwen van de EU of het Pentagon de lucht in blazen, maar ik denk dat ik nog lang kan wachten. En weet je hoe dat komt? Omdat de Islam zich te allen tijde met de macht associeert, omdat de Islam geen bevrijdingsideologie en moslims geen vrijheidsstrijders zijn, maar enkel nijdige mensen die anderen geen pleziertjes gunnen. Zijzelf moeten immers gehoorzamen aan de tientallen regeltjes die de Islam hen dagelijks oplegt. Dat verzuurt een mens en daarom slaan ze aan het haten en het moorden. En weet je welk gevoel ik heb? Dat sommigen, die graag hadden gezien dat tijdens het nazibewind een gans volk was uitgeroeid, wat niet gelukt is, revanche willen nemen via de Islam. De Islam, waarvan de grondlegger reeds joodse stammen vervolgde en uitroeide, nadat hij in Medina een terreurbewind had geïnstalleerd. En waarom haatte hij joden? Omdat hij zo graag tot hen had behoord, maar niet werd toegelaten. Uit onverhulde nijd, dus.