Doet de N-VA een Erdoganneke?

DeRoover

Uitzonderingswetten die de vrijemeningsuiting beknotten, dat is wel het laatste wat we nodig hebben.

De komkommertijd blijft een gelegenheid voor politieke strategen om ballonnetjes op te laten die meer media-aandacht krijgen dan ze eigenlijk verdienen. Nu er bijna dagelijks IS-geïnspireerde terreuraanslagen (hier geen vakantie) te betreuren vallen, kon het niet anders of er moest ook van buiten het Vlaams Belang, met name de N-VA als centrumrechtse partij, een gespierde uitspraak komen die aan de volkswoede tegemoet komt. Jammer genoeg werd het geen migratiestop of een herziening van het asielbeleid, gezien de N-VA zelf de asielminister levert. Neen, de N-VA wil meteen de vrijemeningsuiting aan banden leggen –dus ook de uwe en de mijne-, en liet daartoe kamerlid Peter de Roover vanuit zijn Italiaans vakantieverblijf een pleidooi schrijven die op zijn blog verscheen.

Want ja: het begint bij woorden, die tot daden leiden, en dus moeten die woorden worden gecensureerd. Waarbij uiteraard de gedachten achter die woorden niet verdwijnen, en de IS-communicatie platleggen is al helemaal een utopie.

 ‘Collaborateurs’

Het is al bij al een raar ratjetoe, dat epistel van De Roover. Eerst stelt hij een soort derde wereldoorlog vast met IS als gemeenschappelijke vijand, vervolgens het feit dat die vijand overal en nergens is, en daarna komt het beladen woord ‘collaboratie’, die logisch moet gevolgd worden door een repressiegolf. Hij verwijst daarbij expliciet naar de Vlaamse Beweging die na de 2de wereldoorlog door zo’n repressie werd getroffen. Dat zullen ze aan de Vlaamse rechterzijde graag horen: nakomelingen van collaborateurs die ineens met moslimfundamentalisten op één hoop worden gegooid.

“Elke vijand telt bondgenoten in het binnenland”, klinkt het, en die mogen geëlimineerd worden. Bizar genoeg beroept de auteur zich vervolgens op… de Turkse president Recep Erdogan en zijn zuiveringsoperaties, die ook afrekent met de ‘collaborateurs’ van de Gülenbeweging.

Vervolgens gaat het over radicalisering en het feit dat de gedachten vrij zijn. Ja, maar niet in tijden van oorlog, waarschuwt het N-VA-kamerlid, want dan moet je een tandje bijsteken en dient ook de vrijheid van het woord beperkt: à la guerre comme à la guerre. Als argument wordt dan… nazi-propagandaminister Joseph Goebbels aangehaald,- als ik me goed herinner geen ‘collaborateur’ of lid van de ondergrondse, maar de man die gewapenderhand het woord van de macht uitdroeg.

Via de ‘Radikalenerlass’ in het Duitsland van de jaren ’70, toen de Baader-Meinhoffgroep terreur zaaide, gaat het dan naar het Vlaams Blok en het cordon sanitaire, ook een goede zaak volgens Peter De Roover, terwijl iedereen, ook bij links, het er langzamerhand over eens is dat de democratie zich hier van haar slechtste en ongeloofwaardigste kant heeft laten zien.

Daarna komt de Turkse kwestie nog eens aan bod, en de vraag of Erdoganaanhangers alhier tegenstanders wel openlijk mogen intimideren. Hoezo, dan toch geen zuivering? Op wie moeten we nu het etiket ‘collaborateur’ plakken? Maak er eens een gedacht van, Peter.

Einde van het vertoog, en een conclusie die helemaal eensluidend is met het begin: Collaborateurs met vijanden die onze vrijheid en veiligheid belagen, moeten worden bestreden, ook als ze zich beperken tot woorden.”

Patriot Act

Het probleem van dit logisch inconsistent en slordig geschreven vakantiewerk is vooreerst dat het wel inspeelt op de publieke angst voor een ‘verborgen vijand’, en ook de vrees dat terreurpropaganda nieuwe terreur veroorzaakt, maar het verwart een mening met een aansporing tot geweld. En zelfs dat laatste is voor discussie vatbaar. Overal lees ik op de sociale media dat de IS-barbaren zelf van het dak moeten gegooid worden of gevierendeeld. Of dat pedofielen verdienen om gecastreerd te worden. Ooit schreef ik op mijn blog dat TV-kok Piet Huysentruyt, die voor de camera met een sardonische grijns kreeften levend de poten uittrekt en ze vervolgens roostert, die behandeling zelf eens zou moeten ondergaan. Mag ik binnenkort de politie aan mijn deur verwachten?

Overigens is dreigen met geweld sowieso strafbaar, evenals aanzetten tot haat (we hebben zelfs een Centrum dat zich daarmee bezig houdt), en het is simpel om ook ‘aanzetten tot terreurdaden’ in het strafwetboek op te nemen, zoals dat in Frankrijk al het geval is. Maar waarom dan een debat over het grondwettelijk recht op vrijemeningsuiting beginnen? Ik heb de indruk dat het de N-VA, behalve om goedkope media-aandacht in de komkommertijd, om iets anders te doen is, en de onbehaaglijke verwijzing naar Erdogan versus de ‘collaborateurs’ wijst in die richting: het op de helling zetten van een aantal vrijheidsprincipes en het overwegen van censuurmaatregelen waarmee men alle kanten uitkan. Uitzonderingswetten dus, zoals de Patriot Act van George W. Bush (Bart De Wever heeft zelf al het idee geopperd om er een Belgische versie van te maken), die het terrorisme toch niet tegenhouden, maar wel onze eigen bewegingsvrijheid belemmeren, evenals het recht op politieke kritiek, humor, satire, eventueel in een ‘beledigende’ vorm.

Zou het ballonnetje van De Roover bijvoorbeeld de Charlie-toets doorstaan? Ik vermoed van niet. Europese moslims zijn al lang vragende partij om de Mohammed-karikaturen te verbieden omdat ze hun godsdienst beledigen. Zij vragen in wezen wat Peter de Roover voorstelt: een inkrimping van het free speech-principe om het politieke en ideologische status-quo niet in gevaar te brengen.

Dat leidt uiteindelijk tot een Erdoganisering van ons bestel, waarbij de machthebbers à volonté een mouw kunnen passen aan de persvrijheid, facebookpagina’s en blogs kunnen afsluiten, of journalisten op non-actief zetten.

‘Radicale afwijzing van de samenleving’

Tenslotte nog een vraag die ik richt aan Peter De Roover: In hoeverre vindt u zelf dat het met onze samenleving de goede kant uitgaat? Wat als ik nu eens niét akkoord ben met het reilen en zeilen van heel onze dolgedraaide prestatie- en consumentenmaatschappij, waar elke norm inzake levenskwaliteit ondergeschikt is aan het boekhoudersdenken? Wat als ik die radicaal afwijs, niet met bommen uiteraard maar wel met de kracht van het woord? Wat als ik de globalisering aan de kaak stel, de verplatting van de cultuur inclusief de Pokemonverdwazing, de manier hoe de media steeds weer meegaan in de domheid? De intrinsieke corruptie van het politieke bestel dat de verkeerde mensen aantrekt, namelijk zij die voor macht, status en materieel gewin gaan? De versodemietering van het leefmilieu en het dogma van de economische groei? Valt deze “radicale afwijzing van onze samenleving” ook onder uw nieuwe censuurwet-in-spe?

Men kan finaal iedereen ‘collaborateur’ noemen waar men het niet mee eens is, zoals elke Erdogan-tegenstander, van Koerd tot Gülenist, per definitie een ‘terrorist’ is.

De strijd tegen de eigenlijke terreur vergt intelligentie, zin voor nuance (jawel) en differentiatie. Elke terrorist heeft zijn eigen verhaal,- het gaat van echte doorgeslagen fanatici, over meelopers, tot psychotische gevallen,- en het zal moed, vernuft en verbeelding vergen om die puzzel in elkaar te passen waarna een strategie kan uitgetekend worden. Misschien is het zelfs in die zin beter om de vijand wél voluit het woord te geven, want dan kunnen we het tenminste bestuderen en eventueel een tegendiscours ontwikkelen dat aanslaat.

“We moeten het debat durven voeren”, schrijft Peter De Roover. Helemaal mee eens. Het vrije woord maximaal beschermen lijkt me dan al een goed begin. Anders gaan we gewoon mee in de logica van het nieuwe fascisme, dat door IS wordt uitgedragen maar ook in Ankara wortel heeft geschoten.

 

 

Advertenties

9 Reacties op “Doet de N-VA een Erdoganneke?

 1. Jozef Leijnen

  Helemaal mee eens, behoeft geen verder betoog!

 2. Hans Becu

  Totaal mee oneens. De grens is geweld. iedereen mag bv. tegen de dolgedraaide consumptiemaatschappij zijn, daartegen protesteren, betogen en pamfletten schrijven. De dag dat de voorstanders ervan aan het moorden slaan om hun ideeen door te drukken, is ook hij of zij die met hen sympathiseert en hen verdedigt , verheerlijkt en hun ideeen mee uitdraagt mee schuldig, en geldt de vrije meningsuiting niet. Verder kent het getheoretiseer van filosofen ook grenzen. De overheid heeft toch de plicht tegen terreur op te treden o.m. door de verspreiding ervan te stoppen om zijn burgers te beschermen. Dewever geeft eens te meer blijk van gezond verstand en realiteitszin, en maakt een correcte afweging en een juiste vergelijking met het Nazisme. En JS doet net als een deel van de linkerzijde, nl. Het verabsoluteren van principes die op zich ok zijn, maar tot in hun uiterste consequentie doorgedreven elke voeling met de realiteit verliezen , vaak misbruikt en contraproductief worden, en uiteindelijk uitmonden in de grofste onrechtvaardigheden en mistoestanden. Zoals het op zich gezonde anti-racisme principe uitmondde in een intellectuele inquisitie tegen andersdenkenden en leidden tot zwarte piet abberaties. En JS stelt zich blijkbaar nooit de vraag of het moreel en ethisch te verantwoorden is mensen ongemoeid te laten die openlijk hun steun betuigen aan de grofste moordenaars, en heel de samenleving dreigen mee te slepen in een burgeroorlog. JS is intellectueel oneerlijk en vertelt platte onzin door wat Dewever voorstelt te vergelijken met de Erdoganisering van de samenleving. Daarmee maakt JS ook dezelfde fout die links maakt als ze het regeringsbeleid kapittelt als “sociale horror” , nl. die van de grandioze overdrijving. Als je goede argumenten hebt, volstaan de feiten en heb je die van de pot gerukte vergelijkingen niet nodig. En nog iets over die patriot act. Die is essentieel geweest in het blootleggen van de internationale financieringsnetwerken van terrorisme. Vraag maar even op hoeveel boete Bnp Paribas betaald heeft door “even niet op te letten” en als geldkanaal te fungeren voor terroristen. Het zal hen geen tweede keer overkomen.
  ik kan me niet van de indruk ontdoen dat JS iets tegen Dewever heeft. Als dat zo is, is dat zijn volste recht maar dan niet met een discours dat me qua intellectueel niveau aan dogmatici als Rudi de Leeuw doet denken.

 3. siegfried verbeke

  Waarop wachten de Islam-haters om naar het front te vertrekken, bajonet op het geweer, met vooraan de politieke smoel-helden zoals Peter de Roover en soortgenoten van alle pluimage.

  • hans becu

   Siegfried : wie gooit hier eigenlijk de bommen en wie laat de Kalashnikovs knallen ? De Roover of de Moslims ? ik heb er genoe tg van, en er moet opgehouden worden met flauwe excuses te zoeken,de boel dood te analyseren, te vergoelijken en vooral met de feiten te negeren en te zeveren. Wij in Europa kunnen alleen nog maar -al dan niet intellectueel- zeveren en parlementeren, maar wat gaan we nu eigenlijk DOEN ?

   • siegfried verbeke

    Wat heeft de anti-terreur van de moslimradikalen veroorzaakt? Wij oogsten wat we decennia lang hebben gezaaid. Gebruik uw gezond verstand.

 4. Dit is op jayveewritings herblogden reageerde:
  Can we give this man a statue somewhere plz?

 5. lucdevincke

  Vrije meningsuiting kent zijn grenzen? Of toch niet?
  -Mag men oproepen tot geweld, bvb om onze regering omver te werpen?
  -Mag men uiten dat de Holocaust nooit heeft bestaan?
  -Mag men zeggen dat homoseksualiteit een ziekelijke afwijking is?
  -Mag men zeggen dat pedofilie mogelijk moet zijn?
  -Mogen linkse tegenbetogers,optochten van Pegida aanhangers die soms bestaan uit bezorgde huisvaders wat toch een uiting van democratie is, verhinderen met kreten als “fascisten”? Of mag dat wel, zolang een vrije mening uit een bepaalde hoek komt?
  Wat mag en niet mag worden gezegd wordt maatschappelijk vastgelegd door een meerderheid. In bredere zin zou alles wat een democratie tolereert door een democratie moeten worden vastgelegd. Dat dit niet gebeurt is de crisis van het huidige maatschappijbestel.
  De NVA koppelen aan Erdogan is dan ook “gelul”, een ideologische mening, voortvloeiend uit een totaal verkeerd gelopen cultureel Marxisme van de jaren 60. Vrije meningsuiting op basis van ideologie.
  Misschien moeten de mensen ook nog eens de behoeften piramide van Maslov bestuderen om zich nog te herinneren wat belangrijk is. Of beter, vraag eens aan de man in de straat hoe belangrijk het aspect “veiligheid” voor hem wel is? Beter nog, vraag het aan degenen die de aanslag in Brussel met afgerukte ledematen hebben “overleefd”. Benieuwd wat hun antwoord zal zijn.

 6. hans becu

  @JS
  je moet dit artikel van Zuhal Demir in Knack eens grondig lezen. http://www.knack.be/nieuws/belgie/zuhal-demir-we-werken-in-onze-eigen-democratie-actief-mee-aan-de-groeiende-invloed-van-erdogan/article-opinion-733877.html
  in dat stuk stelt Demir onomwonden dat veel politici, en ook zij zelf, met Turkse roots, niet echt openlijk durven ingaan tegen Erdogan en Co uit schrik voor represailles tegen familie en vrienden. . Wie verstikt hier nu eigenlijk de democratie, en doet Demir hierbij ook even een Erdoganneke ?. En bent U het lot van Fortuyn, Hirsi Ali en anderen al vergeten ? De teneur van uw stuk doet me denken aan de keizer van het Oost Romeinse rijk. Die zat met zijn accolieten te discussiëren over het geslacht der engelen terwijl de Turken de poorten van Konstantinopel inbeukten. U vergist zich daarenboven van vijand : het is ongelooflijk essentieel dat mensen zoals Demir, en vele andere mensen met een Islamitische/maghrebijnse en Turkse achtergrond, die zich goed geïntegreerd hebben en maatschappelijk goed functioneren, zich vrij kunnen uiten en een voorbeeldfunctie kunnen opnemen voor anderen met een migratie-achtergrond. Als dat niet meer kan, dan lopen we met zijn allen het grote risico dat hele gemeenschappen afglijden naar rootisme en Islamisme, als het al zover niet is. Met een reëel risico op escalatie en burgeroorlog. U lijkt wel Wouter Beke achterna te lopen die wirschaffendasmadam Merkel een politica met ballen vindt, maar nog geen enkel voorstel deed om wettelijke intiatieven te nemen om, indien we dan toch miljoenen Moslim asielzoekers moeten binnenlaten uit humanitaire overwegingen, te vermijden dat ze dezelfde weg van segregatie en non-integratie opgaan als de vorige generaties. Genoeg gepalaverd en geanalyseerd, er moet eindelijk iets gaan GEBEUREN. En daar volg ik U totaal niet. U doet met denken aan bedrijfsjuristen : die vinden altijd wel iets om over te discussiëren, en als je dat volk laat doen raakt heel het bedrijf verlamd en gebeurt er niks meer. En dat is net wat er in Europa aan de hand is. Steun de doe-politici.

 7. Hans Becu

  Verbeke
  Wij zijn er dus verantwoordelijk voor dat Sjieten en soennieten, omwille van een theologische discussie over wie de wettige opvolger van de MO was elkaar al 1400 jaar naar het leven staan. Leer geschiedenis.