Als Groen! zich onderwerpt, moet toch één groene politicus opstaan

HermesVandaag lees ik in Het Laatste Nieuws dat mijn zoon Hermes Sanctorum de partij Groen! verlaat en als onafhankelijke in het Vlaams Parlement zal zetelen, en dit omwille van zijn standpunt over onverdoofd slachten. Hoewel de spanningen daarover binnen die partij bekend waren, kwam het nieuws voor mij zoals voor iedereen als een verrassing.

Hermes en ik hebben altijd onze wegen gescheiden gehouden, wat de openbaarheid betreft. Hij als geëngageerd groen politicus, ik als politiek filosoof en outsider. Maar op dit moment raken die lijnen elkaar natuurlijk wel, en kan ik alleen maar mijn steun uitdrukken voor zijn moedige beslissing.

Het stond in de sterren geschreven dat verschillende partijen uit de kwestie van het onverdoofd slachten wel garen zouden proberen te spinnen, maar dat op de achtergrond vooral met ‘de handrem’ zou worden gewerkt via allerlei vertragingsmanoeuvres die zo kenmerkend zijn voor ons politiek theater. Ook de bevoegde Vlaamse minister Ben Weyts (N-VA) heeft dit spel handig gespeeld door wel in woorden het onverdoofd slachten af te wijzen, maar tegelijk ook de ‘politieke onhaalbaarheid’ vast te stellen.

Ik heb dat in een Doorbraak-artikel (“Sharia for Flanders”, 30/6/2016) ook aangestipt. De Raad van State mocht eerst concluderen dat het verbod tegen de godsdienstvrijheid indruist, en daarna zou er een bemiddelaar in het veld gestuurd worden, een zekere Piet Vanthemsche, in een vorig leven voorzitter van de Boerenbond, nu niet direct iemand die met dierenwelzijn begaan is.

Al deze manoeuvres hadden slechts tot doel om de vis (of in dit geval: het schaap) te verdrinken om zo de moslimgemeenschap (en bij de N-VA beslist ook de Joodse gemeenschap) niet te bruuskeren. De Groenen hebben de kool en de geit willen sparen, maar capituleren uiteindelijk voor het moslim-electoraat. Deze knieval is eigenlijk ongezien, en doet onwillekeurig denken aan de titel van Houellebecq’s recentste boek “Soumission” (onderwerping).

Levensmystiek

De materie van het dierenwelzijn gaat niet zomaar over koetjes en kalfjes, of poedels met een strik. In de Europese traditie loopt er langsheen het humanisme ook een bredere, en zeker door de Oosterse filosofie beïnvloede stroming die respect voor het leven ziet als hét kenmerk van beschaving, en de mens als onderdeel maar niet de heerser van een biologische totaliteit. Dat principe gaat lijnrecht in tegen de monotheïstische offerreligieën die de mens zien als kroon op de ‘schepping’, waarin een mannelijke god zich affirmeert en ook zijn mannelijke gestalten op aarde uitzet.

De islam is momenteel de meest prominente vertegenwoordiger van deze geweldreligie. Ze gebruikt niet zomaar geweld, ze i s geweld, essentieel, vanuit de religieuze hardcore. Het Jodendom is discreter, het Christendom rekkelijker, maar alle drie zijn ze historisch verbonden binnen deze oerideologie van het Abrahamitische offer.

Het empathisch besef dat dieren lijden (iets wat de rationalist en theïst René Descartes absoluut niet begreep) is op die manier ook politiek, zij het niet partijpolitiek: als we onze relatie met de natuur niet diepgaand herzien, zowel intellectueel als emotioneel, is er voor de mens op deze planeet geen plaats meer. Het mededogen is geen melig sentiment maar een emotionele vertaling van een politiek-filosofische wereldbeschouwing die we o.m. bij Arthur Schopenhauer terugvinden, en die ook in de opera Parsifal wordt gecelebreerd, een werk dat Hermes en ik als Wagnerliefhebbers heel goed kennen.

Natuurlijk hoeft niet iedereen van de slag vegetariër te worden, ik ben het trouwens ook niet. Toch heeft Vlaanderen nood aan een brede groene stroom die de moderne behoefte aan levenskwaliteit (gezondheid, onthaasting, solidariteit en zorg) terug verbindt met die oude Europees-Oosterse levensmystiek, waarvan de mens-dier-relatie een cruciaal symbolisch aspect is, en die zich soms veruiterlijkt als een rebels anti-materialisme. Agalev-stichter Luc Versteylen had die inspiratie ongetwijfeld, hoe vrolijk me zich ook maakte over zijn geitenwollen sokken. Maar gaandeweg is de partij, omgevormd tot Groen!, opgeslorpt door het raison politique, heeft de voeling met de onderstroom verloren, en is dus uiteindelijk gevallen voor een ideologie die totaal ingaat tegen vernoemde filosofie van het grote mededogen. Ik wil het niet eens herleiden tot het gegeven van de Turks-Belgische voorzitster en moslima Meyrem Almaci. De bocht is al veel vroeger gemaakt, en Hermes Sanctorum, in de eerste plaats wetenschapper én pleitbezorger voor dierenwelzijn, heeft zich in die partij om die reden nooit echt thuis gevoeld.

Ik ben, als ik dat voor één keer mag zeggen, fier op zijn consequente beslissing, en kan alleen hopen dat hij voldoende steun en medestanders vindt om, samen met andere dissidenten als Luckas Vander Taelen, een nieuwe Vlaams-groen-sociale beweging in de steigers te zetten, die misschien eindelijk ook eens de noties identiteit, autonomie en oikos durft te beklemtonen, het verlangen naar herkenbaarheid en thuisgevoel.

Als men zich in de lijn van een partij niet meer herkent, moet men durven breken en gaan voor een nieuw verhaal: een kostbare les voor alle Vlaamse en Belgische dagjespolitici.

 

Advertenties

47 Reacties op “Als Groen! zich onderwerpt, moet toch één groene politicus opstaan

 1. eric stockman Deinze

  Groot Gelijk en een moedige stap !
  Die beslissing van de Raad van State alsdat het verbieden van onverdoofd slachten een aantasting van de godsdienst-vrijheid zou zijn , kan er bij uitbreiding toe leiden dat we besnijdenis van vrouwen en het doden van afvalligen ook maar moeten toelaten , ook die zaken zijn te vinden in de Heilige geschriften van de Islam.

  • siegfried verbeke

   Eric, U schrijft “in de Heilige geschriften van de Islam”. Alleen de Koran is voor de moslims heilig en het woord van God. In mijn Koran heb ik nergens iets gelezen over het besnijden van vrouwen, noch over het doden van afvalligen. Kunt U mij hoofdstuk en vers citeren waar dit staat? Dank bij voorbaat.

 2. Wat is er nu “moedig” aan het verder blijven vasthouden aan zijn dikke parlementaire wedde? Ben je niet akkoord met een partijstandpunt, laat je plaats dan over aan een ander partijlid, en stap op zoals een werknemer dient op te stappen bij een bedrijf of organisatie!

  • Het is niet de partij die je in het parlement zet, het zijn je kiezers. Die vertegenwoordig je, niet de partij. Je kan dus nog perfect voor je kiezers opkomen en uit een partij stappen.

   • Kan best zijn, maar dit rechtvaardigt geenszins het predicaat “moedig” dat hier te pas en te onpas gehanteerd wordt. Wat is er moedig aan het verder blijven functioneren a rato van een slordige 20.000 € per maand (waar dan voortaan ook de bijdrage aan de partij van wegvalt)?

   • eric stockman

    Wel moedig hoor !
    Hermes zal wel een ander beroep mogen zoeken , als je het bij de verkiezingen moet doen zonder de logistieke en financiele steun van een partij dan mag je het wel vergeten , tenzij Hermes van financiele mogelijkheden zoals Donald Trump geniet ?

   • Niks moedigs aan nog een kleine 3 jaar zo’n monsterwedde integraal incasseren… Lijkt mij eerder het oppotten van een aardig reservje, om zich dan de rode loper naar een andere partij te laten uitrollen.

 3. siegfried verbeke

  Proficiat met zulk een zoon, maar zo moedig is dat nu ook weer niet. Anderzijds hebt u het alweer over: “De islam is momenteel de meest prominente vertegenwoordiger van deze geweldreligie. Ze is geweld.”. U echo’t Filip De Winter na! (“De Koran, het boek van alle kwaad!”) , maar citeer nu eens eindelijk een Koran-passage waaruit dit blijkt. Ik heb dit tevergeefs al aan Jan en Alleman gevraagd.
  Bedankt overigens voor uw altijd lezenswaardige columns.

 4. Applaus voor Hermes! Zoveel politieke volwassenheid en principes, dat zien we hier niet zo vaak. Misschien wordt het toch nog iets met progressief Vlaanderen.

 5. eric stockman Deinze

  Voor de moderator : gelieve mijn woonplaats weg te laten .
  Bedankt

 6. Herman Schockaert

  politiek voer je niet in je ééntje

 7. Ik heb groen gekend en er bewondering voor gekregen, toen ze nog niet aan politiek deden, en ze destijds Marc Galle- ook niet volledig onbesproken- als een minister (-president?) van de toenmalige Vlaamse Raad voortdurend zaten lastig te vallen over deze en gene dierenmishandeling. Of over deze en gene schending van natuur- en bosrijk gebied. Galle ging daar gretig op in 1 omdat hij in de groenen geen politieke concurrenten zag en 2. omdat hij waarschijnlijk in zijn functie niet veel anders te doen had. Onder druk ven de groenen beschermde Galle- een socialist- nogal wat landschappen en dieren. In het kader van dit laatste ontstond bij de jagers zelfs een running joke die het gelukkig niet lang heeft uitgehouden, maar die typerend was voor de productieve samenwerking tussen de toenmalige oprechte groenen en de politicus: Als ze toch een nieuw beschermde vogel wilden blijven schieten,zeiden de jagers sarcastisch dat ze een “Galleke” gingen schieten. Het is ze evenwel bijzonder zuur opgebroken, want samen met de begeesterde groenen ging Galle op zijn beurt op de jagers jagen. Toen de groenen in de politiek gingen, stortte deze bijzonder productieve samenwerking tussen groenen en politici zodanig als een kaartenhuisje in elkaar, dat zelfs een Gaia en andere natuurverenigingen zichzelf moesten in het leven roepen om de brokken op te rapen die groen sindsdien liet liggen .Want het bleef vanaf dan bij woorden en politiek getouwtrek- en vooral een steeds meer verrassende – zeg maar verbazingwekkende – politieke profilering, vol van inconsequenties ,en waarin een oorspronkelijke groene zich al lang niet meer in herkent. ..

 8. Chris De Schepper

  Helemaal mee eens

 9. Hermes heeft natuurlijk gelijk, maar wat lost hij nu op ? Hij verdwijnt uit het parlement, en kan met collega Vander taelen columns schrijven. Ik vind het jammer: 2 intelligente mensen minder in het parlement. De grootste bedreiging voor onze representatieve democratie is “que les dégoutés s’en vont”. Als je leest wat politici allemaal naar hun kop krijgen, verbaast het me niet dat serieuze mensen dat niet langer pikken en er niet over denken in de politiek te stappen. De pers moet toch eens gaan nadenken over haar verslaggeving, de politici moeten stoppen met twitteren. Want God verhoede dat intellectuele beunhazen als David Van Reybrouck de democratie gaan redden met hun luchtfietserij. De oplossing is vlg. mij een centrum voor mediakritiek dat publiek de pers evalueert en becommentarieert, zodat al die zelfingenomen schrijvelaars van journalisten eindelijk eens gaan nadenken, en zich vooral eerst gedegen informeren voor ze iets schrijven, zodat ze niet langer permanent journalistiek machtsmisbruik kunnen plegen. En met die bedoel de “gazetteskrievers” van heel de Vlaamse zelfverklaarde kwaliteitspers, én Bjorn Soenens en accolieten van de VRT. Ze zijn allemaal verontwaardigd over Trump, maar ze vergeten dat The Donald hun frankenstein-creatuur is, en niks anders

 10. Marc Schoeters

  Hermes Sanctorum heeft iets heel prachtigs gedaan. Iedereen weet dat politiek in een parlementaire democratie bestaat uit het sluiten van compromissen. Daar is op zich niets verkeerds aan – als men niet in een dictatuur wil verzeilen. Maar Hermes Sanctorum laat zien ook zien dat elke echte politicus een “core-business” heeft – of zou moeten hebben. Een diepe en authentieke drijfveer die hem of haar stuwt om aan het politieke spel deel te nemen. Een politicus die niet zo’n diepe drijfveer heeft – of deze verloochent – is ongeloofwaardig en vergiftigt de democratie. Hermes Sanctorum heeft op z’n eentje de politiek weer geloofwaardig gemaakt. Het welzijn van levende wezens is belangrijker dan partijpolitiek geschipper. Ook Johan Sanctorum heeft iets prachtigs gedaan. Hij heeft haarfijn uitgelegd waarom de strijd voor dierenwelzijn behoort tot de kern zelf van de emancipatie en zelfs het voortbestaan van de mensheid. Hij schaart zich daarmee bij het rijtje authentieke filosofen als Montaigne, Schopenhauer en Nietzsche. De tekstpassages waarin Schopenhauer woedend fulmineert tegen mensen die dieren doen lijden behoren tot de mooiste uit de geschiedenis van de filosofie. Johan Sanctorum maakt duidelijk dat de huidige en toekomstige breuklijn ligt tussen degenen die de mens los van en verheven boven de dierlijke natuur stellen – en degenen die beseffen dat de mens een dier tussen de dieren is. Daarom is het belangrijk dat in elke school lessen over Darwinisme centraal staan. De toekomst van de mensheid – en van de planeet – wordt bedreigd door hen die een scherpe dichotomie handhaven tussen mens en dier – en tussen lichaam en ziel. Dat achterlijk en levensvijandig wereldbeeld moet verdwijnen – of de mensheid is verloren. Oscar Wilde vatte het als volgt samen: “Wie een onderscheid maakt tussen lichaam en ziel heeft geen van beide.”

 11. Ach, dieren doen lijden zou pas stoppen wanneer niemand er nog zou eten. Eten zoals Petrarca dus: polenta, geroosterde knollen, groenten en soms heerlijke koemelk . “Ik ben geen wolf die zich met vlees voedt”. Het zou ook veel schelen op de voeding van de 50% die momenteel honger en dorst lijden.

  • Bovendien zou het nog goed zijn voor het milieu ook , methaan-gas geproduceerd door de vee-stapel is een schadelijker broeikas-gas dan CO2 , om maar te zwijgen van het mestprobleem (verontreiniging grondwater & waterlopen )

 12. Marc Schoeters

  Aan Siegfried Verbeke. Ik weet niet waar uw probleem ligt. Ofwel bezit u een apocriefe versie van de koran. Ofwel kunt u niet lezen. Ofwel bent u een negationist. Meer dan vijftien procent van de koranverzen zijn veroordelingen van ongelovigen, beschrijvingen van de gruwelijke straffen die ongelovigen zullen ondergaan, en oproepen om ongelovigen te wantrouwen, te bestrijden en te doden. Het aantal passages van die strekking – en de haat die eruit spreekt – maken de islam “uniek” onder de vele godsdiensten op aarde. U gelooft natuurlijk niet wat ik hier schrijf dus ik zal u helpen. Uit de vele honderden discriminerende en gewelddadige koranverzen geef ik u de volgende ter overweging. Ik volg de officiële vertaling van de Nederlandse moslimverenigingen – die in de moskeeën wordt voorgelezen. Soera 4:10 “Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u.” Soera 8:12 “Ik boezem ontzag in de harten der ongelovigen. Slaat daarom hun hoofd af en slaat alle toppen van hun vingers af.” Soera 8:55 “[Zij] zijn erger dan beesten want zij willen niet geloven.” Soera 8:65 “O profeet, spoor de gelovigen aan om te vechten.” Soera 9:5 “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, dood dan de afgodendienaren waar je hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag.” Soera 9:123 “O jij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden.” Soera 24:57 “Denkt niet, dat degenen die niet geloven, op aarde kunnen ontsnappen.” Soera 47:4 “Wanneer gij de ongelovigen ontmoet, treft dan hun nek,” Soera 98:6 “Zij [de ongelovigen] zijn de slechtste der schepselen.” Etc etc etc. En voor wie denkt dat al deze koranverzen nog alleen historisch belang hebben – ziehier HET cruciale verschil met de bijbelboeken: voor de moslims is de koran het LETTERLIJKE woord van Allah. Daar kan dus tot in de eeuwigheid geen letter aan veranderd worden – of men is afvallig en daarop staat de doodstraf. Begint het u te dagen, meneer Verbeke, waarom de islam zo’n groot wereldgevaar is? In elk geval – ik wens nooit maar dan ook NOOIT nog uw gezeur te horen over “Waar staat dat in de koran?” en “Dat staat niet in de koran!” Godverdomme.

  • siegfried verbeke

   Ik ben geen negationist, maar een revisionist, m.a.w. iemand die zijn gezond verstand gebruikt, ook als de wetgever dat verbiedt. Ik heb 15 maanden effectieve gevangenisstraf uitgezeten in België, Holland en Duitsland. Dus een revisionist cum laude.
   Mijn “Heilige Koran” is die vertaald door drs. Jeroen Rietberg en van kommentaren voorzien door Maulama Muhammad Ali, uitgegeven door stichting X in Lahore, Ohio, USA.
   Soera 4:10 “Diegenen die op onrechtvaardige wijze de bezittingen van wezen verteren, vullen hun buiken slechts met vuur. En zij zullen branden in een vlammend vuur.”
   8:12 “Slaat hun hoofd af en alle toppen van hun vingers”. Situeert zich toen het leger van Mekka de moslims, die zich in Medina hadden teruggetrokken, overvielen. Deze bekende slag om Badr heeft maar gedeeltelijk met religie te maken. A la guerre comme à la guerre. In een oorlog is het de gewoonte de vijand onschadelijk te maken.
   8:55 “De meest verachtelijke beesten in de ogen van Allah zijn immers (zij) die niet geloven”. So what? Het is Allah’s waarde-oordeel, maar op zichzelf nog geen aansporing tot haat en moord. Zie verder 2:256 en 22:40. Het christendom was ook niet altijd verdraagzaam tegenover ketters.
   8:65 “O Profeet, spoor de gelovigen aan te strijden. Als er onder jullie twintig standvastigen zijn, zullen zij er 200 overwinnen (…)”. De islam is inderdaad een soldatengodsdienst, en geen congregatie van lammeren of pacifisten die hun andere wang aanbieden. Men wordt pas martelaar in de strijd voor de verdediging van het geloof.
   9:5 “Dus wanneer de heilige maanden voorbij zijn, dood de afgodsdienaren waar jullie ze ook vinden”. U‘vergeet’ te citeren wat erop volgt, namelijk “Maar wanneer zij berouw tonen en het gebed onderhouden en de armenbelasting betalen, laat dan hun weg vrij. Waarlijk is Allah vergevensgezind, barmhartig.”
   9:123 “O jullie die geloven, bestrijd die ongelovigen die bij jullie in de buurt zijn en laat hen vastberadenheid in jullie vinden.” De profeet en zijn monotheïstische sekte waren in het begin een kleine minderheid, die zich moest verdedigen tegen de gevestigde orde van overwegend polytheistische clan-religies. Is het geen normaal-menselijke reactie zich te verdedigen?
   24:57 geeft u totaal (bewust?) verkeerd weer. Want er staat: “Denk niet dat degenen die niet geloven (de Waarheid) op aarde zullen verzwakken.”
   Ook 47:4 geeft u misvormd weer. Er staat: “Dus wanneer jullie degenen die niet geloven ontmoeten tijdens de strijd, sla de nekken; wanneer jullie hen hebben overwonnen, neem hen dan gevangen, en laat hen later vrij als een gunst of voor losgeld totdat de oorlog zijn lasten aflegt (…)”. Ook dit kadert in de talloze clanoorlogen (al dan niet religieus) op het Arabische schiereiland in die tijd.
   Moslim-bashers vergeten meestal (weer toevallig?) de volgende Soera’s te citeren:
   22:39 – “Toestemming te strijden wordt gegeven aan diegenen tegen wie oorlog wordt gevoerd omdat zij worden onderdrukt (…)
   22:40 – (…) En Allah is waarlijk bekwaam hen bij te staan die uit hun huizen worden verdreven zonder rechtvaardige oorzaak. (bijv. Palestijnen) En als Allah sommige mensen niet door middel van anderen had teruggedreven, dan zouden er kloosters en kerken en synagogen en moskeeën, waarin Allah’s naam veel wordt herdacht, zijn neergehaald”. (De Islam als beschermer van christenen en joden, gedurende 1300 jaar is daarvan het bewijs).
   2:190 en 193 “En strijd langs Allah’s weg tegen degenen die tegen jullie strijden, maar wees niet agressief. Allah houdt immers niet van agressors.” “En dood hen waar jullie hen ook vinden, en verdrijf hen vanwaar zij jullie hebben verdreven (…) Maar als zij ophouden, dan is Allah waarlijk vergevensgezind, barmhartig. En bestrijd hen tot er geen vervolging is (…) Maar wanneer zij ophouden dan mag er geen vijandigheid zijn, behalve tegenover de onderdrukkers.”
   M.a.w. enkel de defensieve strijd en de strijd tegen onderdrukkers was in de islam toegelaten.
   2:213 : “De mensheid vormt één enkele natie.”
   2:256 – “Er bestaat geen dwang in religie”.
   Enz. Genoeg ‘gezeur’. De ergste blinden zijn zij die niet willen of door hun oogkleppen niet meer kunnen zien.

 13. Ghislain Georges

  Mijn mensenkennis geholpen door mijn slechte karakter leert me dat Verborgen onder de passie voor het zogenaamde dierenwelzijn de onverkiesbare plaats op de lijst van Groen voor zoonlief te vinden is. De onverkiesbaarheid wordt vervolgens op de nek van de Turks-Belgische moslima over wie u het fijntjes even niet wil hebben geplaatst, zo te zien onverdoofd.

 14. P. Eggermont

  De hier hoger geciteerde verzen uit de Heilige Koran maken deel uit van een geloofssysteem met een welbepaalde historische achtergrond, dat zich niet in de hoek laat dringen. Tradities zijn moeilijk te wijzigen, omdat de authenticiteit ervan op het spel staat… Wat is er lollig aan het verdiepen van de kloof tussen gelovigen en ongelovigen, theïsten, pantheïsten en atheïsten in een tijd zoals die waarin we nu leven, waar het voortbestaan van een hele planeet op het spel staat? Is het doel van elke religie niet het leven?

  • Om de Islam te begrijpen heb je niet genoeg aan de Koran , je moet de biografie van de profeet ( sira) en zijn daden en gezegden (Haddith) lezen .
   De profeet is immers het grote voorbeeld voor alle moslims .
   Overigens gaat de Koran meer over de behandeling van Kafirs ( ongelovigen,anders-gelovigen, joden ,afgoden-dienaars ) dan over religie .
   Geen enkele andere religie is zo bezig met anders-gelovigen en afvalligen dan de Islam .

 15. Marc Schoeters

  Het enige vee waar de partij Groen belangstelling voor heeft is haar kiesvee.

 16. Siegfried verbeke. Wil je nu eens stoppen met die welles-nietes Koran exegese. Het antwoord wat de Islam wezenlijk is ligt in de “hadith”, de concrete “handelingen” van de Moslimgemeenschap en de moslimlanden. Kijk gewoon naar de feiten. De Islam is een aaneenschakeling van terreur op mensen : van de stompzinnige regeltjes over met welke hand je je kont moet afvegen,
  hoofddoeken en andere vestimentaire terreur, de halal en ramadan hysterie, over de platte discriminatie van vrouwen en holebi’s, de agressie en de pertinente onverdraagzaamheid tegen niet-moslims, de systematische onderdrukking en staatsterreur van Moslimstaten tegen hun eigen burgers, en eindigend met massa moord met voorbedachten rade op onschuldige mensen.

 17. “Agalev-stichter Luc Versteylen had die inspiratie ongetwijfeld, hoe vrolijk men zich ook maakte om zijn geitenwollen sokken”… Er zijn anderen die daar niet zo bijster vrolijk om werden. Diegenen bijvoorbeeld die klachten hebben neergelegd tegen… kindermisbruik … van de pater.

 18. P. Eggermont

  Rationele beweringen ten voordele van het moslimgeloof halen hier zo te zien weinig uit en is paarlen voor de zwijnen werpen! Karen Armstrong, Brits auteur en expert inzake religie, in een interview over haar boek “Islam : A Short History” (zie YouTube, Booknotes, 22/9/00) : “One of the great gifts of the 20th century, was the discovery of the depth of other people’s traditions, … we need to know more about islam in the west, we still haven’t overcome our medieval terror of it yet, we haven’t done a revisionist look at islam yet…”
  Een vrij recente en interessante uiteenzetting op YouTube over islam en terrorisme :

 19. Greta Troubleyn

  Allemaal goed en wel, netjes afgeborsteld – niet bepaald een item dat in deze onzekere tijden bij de meeste mensen bovenaan de agenda staat, maar moet kunnen. De afspraak met Bart Schols één van mijn favorieten, omdat iedereen er eens echt kan en mag spreken zonder opgefokt te worden.

  Maar vele vraagtekens???
  Binnenkort begint het jachtseizoen en als men het dan over verdoofd slachten heeft – hoe zit het daar mee?
  Jagen die jagers met verdovingspijltjes? Lijkt me zeer onwaarschijnlijk?
  Een allereerste schot dodelijk – zeer onwaarschijnlijk?
  Vallen die uit de boot en buiten deze wet waar Hermes voor streeft?
  Niets gemakkelijker dan voor moslims om een kudde schapen los te laten – een geweer te kopen en dan maar op jacht te gaan?

  Op zich is en blijft het hypocrisie ten top, want wanneer worden die dieren verdoofd en waar? Moslims hebben in die zin gelijk dat een dier dat je onmiddellijk kan doden als het uit de weide komt, veel minder zal lijden dan al dat vee dat in wagens gedreven wordt – ellenlange files, op elkaar gestapeld heen en weer geschud moet trotseren om volledig gestresseerd toe te komen in de slachthuizen – daar eerst nog terug uit die camions gedreven dienen te worden om dan naar die (?) verdovingsplek gevoerd te worden.

  Als je heel dat traject volgt dan lijdt een dier nog altijd het minst als dit onmiddellijk uit of in de weide wordt gedaan, alvorens het beseft wat er gaande is en met of zonder wet, zal dit niet gebeuren???

  Dus neen mensen hoeven niet echt een beter gevoel krijgen als ze hun stuk vlees eten met deze wet, verdoofd en verdwaasd denken dat na deze wet het allemaal koosjer is, want dat is en wordt het niet….

  Misschien is het in de toekomst mogelijk om mobiele slachthuizen tot op de plaats van de kwekers te laten gaan, dan pas beperk je het dierenleed, drastischer dan nu met een wet op verdoofd slachten in de slachthuizen lijkt me?

 20. Marc Schoeters

  Aan P. Eggermont. Je schrijft: “De ideologie van het consumentisme […] staat lijnrecht tegenover die van het religieuze fundamentalisme.” Vreemd. Ik heb 25 jaar in Borgerhout gewoond. Veel autochtone jonge gezinnen daar proberen zo ecologisch mogelijk te leven – fietsen, minder vlees eten, minder afval produceren, ethisch verantwoorde kleren dragen. Terwijl de Marokkaanse jongeren bijna zonder uitzondering rijden (of dromen om te rijden) in een BMW of Mercedes, merkkleding (Nike, Armani) dragen – en de winkelstraten in de multiculwijken bezaaid zijn met halal-vleesrestaurants. De straatcriminaliteit in de westerse steden draait meestal om het beroven (en vermoorden) van mensen uit hebzucht naar paradepaardjes en hypes uit de reclamewereld (de nieuwste smartphone of duurste polshorloge). Ook de uit het Westen afkomstige IS-militanten paraderen in hun kalifaat in trendy merkkleding – bekijk hun glossy propagandamateriaal maar eens. Houellebecq laat in zijn boek “Platform” een personage zich afvragen wie er in het Westen in godsnaam geïnteresseerd is in die iconische producten uit het warenfetisjisme. Slechts een kleine minderheid. Maar migranten(jongeren) kunnen in overgrote meerderheid niet aan de verlokking ervan weerstaan. Het geloof in Allah en de hebzucht naar dure merken gaan blijkbaar hand in hand. Door het mohammedanisme wordt een persoon zo weinig ruimte gelaten om een eigen kritische individualiteit te ontwikkelen dat deze innerlijke leegte moet worden opgevuld door fetisjproducten uit de globalistische mediacultuur. En eerlijk – vergelijk het percentage vegetariërs onder auochtonen maar eens met dat onder allochtonen. De overgrote meerderheid van de mohammedaanse kiezers van de partij Groen doen dat niet uit bezorgdheid voor dierenwelzijn of natuurbehoud maar omdat die partij de weg vrijhoudt voor hun godsdienstige praktijken en – vooral – de geldstroom van sociale uitkeringen garandeert. Linkse en/of groene partijen die in toenemende mate steunen op moslimkiezers (die fundamenteel conservatief zijn) zullen door de huidige demografische evolutie ofwel verdwijnen ofwel gewoon moslimpartijen worden. “De ideologie van het consumentisme staat lijnrecht tegenover die van het religieuze fundamentalisme”? Denk daar nog maar eens beter over na. Ik keer nu terug naar mijn lectuur van Chuang-Tzu.

  • In Brussel is vooral de stijgende aanwezigheid van sluiers extreem opvallend. Sinds Quatremer ( Libération ) daar op wees in 2013 ( ! ) ben ik daar goed beginnen op te letten.

  • siegfried verbeke

   Tijdens mijn 20-jarig oponthoud In Borgerhout is mij ook het volgende opgevallen. Ik heb geen enkele Marokkaan gezien (= 0) die een boek las, zelfs geen krant. Ook is mij ontgaan dat er 1 Arabische boekhandel in Borgerhout te vinden is. In de Seefhoek (Handelsstraat) is er 1 religieuze boekhandel. Dat is natuurlijk nog geen doorslaand criterium van het cultuur-niveau van een volk, maar doet mij toch twijfelen dat onze westerse waarden zullen overdonderd worden door ongeletterden.
   In de gevangenis (Alphen aan de Rijn) renden alle drugscrimineeltjes vanaf hun eerste dag naar de bibliotheek, waar er zo’n 50-tal Korans ter beschikking lagen, om er de dag nadien mee rond te paraderen. Lezen konden ze blijkbaar daar ook niet, want in Koran 2:219 staat: “Zij stellen jou vragen over bedwelmende middelen en kansspelen. Zeg: in beide schuilt grote zonde (…) en hun zonde is groter dan hun voordeel.” Ook over het dragen van een hoofddoel door de vrouwen staat in de Koran geen uitdrukkelijk gebod.

 21. Marc Schoeters

  Ps. Aan P. Eggermont. Uit je bijdragen blijkt een grote bekommernis om het ecologische welzijn van de planeet. Ik deel die bekommernis volledig. De huidige productie- en consumptiewaanzin moet fundamenteel veranderen. De vraag is – zoals Johan Sanctorum ook aangeeft – of dat mogelijk is met een wereldwijde ideologie die een radicaal onderscheid maakt tussen mens en dier (natuur). En die de lotsbestemming van de mens even radicaal in het hiernamaals legt. Je schrijft dat elke relige streeft naar de bestendiging van het leven. Ik moet je teleurstellen. Hoe moeilijk dat voor een moderne westerse geest die openstaat voor boeddhisme en taoïsme ook is om te begrijpen – er zijn “religies” die streven naar de dood. Omdat alleen het hiernamaals telt. Van al die doodscultussen is het mohammedanisme de ergte – omdat de levensvijandigheid in de oerteksten en in de traditie zelf zit ingebakken. Globaal kapitalisme en mohammedanisme (in wezen een “religie” van stedelijke handelaars) gaan perfect samen. Dat hebben rechtse politici als Merkel en Hillary Clinton (the girl from Wall Street) goed begrepen. Een mohammedaan is een perfecte consument. Voor beide ideologieën is er geen plaats in een leefbare planetaire toekomst. Maar hoe krijg je ze weg? Deze eeuw wordt nog heel gruwelijk – zowel maatschappelijk als ecologisch. Het wordt tijd voor een écht links en groen alternatief. Zonder een geloofssysteem dat uit de woestijn is verwekt en alleen maar meer woestijn verspreidt. Kunstmatige steden als Dubai zijn een totaal aberrante ecologische ramp – alleen maar mogelijk door roofbouw op de planetaire hulpbronnen. En de grootste afnemers van exclusieve westerse luxeproducten – modekledij als Versace en automobielen als Porsche – zijn de Saoedi’s. Maar dat zijn natuurlijk geen religieuze fundamentalisten. Dat zijn “onze” bondgenoten. LOL

 22. P. Eggermont

  Religieus fundamentalisme en consumentisme ‘go together like a horse and carriage’. In de ideologie van het consumentisme leveren waren een spirituele meerwaarde en vullen dus een perfecte aanvulling voor de verdwenen spiritualiteit in het moslimgeloof hier bij ons. Daarom is er nood aan een Europese islam die dit verlies kan goed maken. Deze Europese islam zal m.i. een groene islam zijn, of hij zal niet-Europees zijn. In een multiculturele samenleving is er ook nood aan meer culturele centra dan vandaag het geval is, zodat er voldoende culturele uitwisseling is met het land van de voorouders (muziek, theater, film), waar ook Vlamingen dan een graantje kunnen van meepikken…

  • Nogal tegenstrijdig. Om 13:48: ideologie van het consumentisme staat lijnrecht t.o.v. die van het religieus fundamentalisme.Om 14:15: go together like a horse and carriage ?

   • P. Eggermont

    In theorie klopt het, maar in de praktijk niet, omwille van hoger genoemde reden, nl. het verlies van spiritualiteit bij het moslimgeloof. De wereld minder ideologisch en meer vloeibaar zien, remember?

   • Geloof en spiritualiteit zijn naar mijn mening tegengesteld. Er kan vermindering of verlies van geloof zijn . En waarom zou dat moeten worden goedgemaakt ? Heeft men het verlies van de christelijke godsdienst met iets goedgemaakt ? Uiteraard was de plaats vacant en zijn er een aantal vacatures ingevuld geworden…
    Culturele uitwisselingen zullen daaraan niets veranderen, niets, cultuur zit al even diep betrokken is het consumentisme dan de slachterijen.

 23. P. Eggermont

  Tussen haakjes, er bestaat ook zo iets als verlichtingsfundamentalisme…

  • Ja, dat bestaat, maar blijkt ook eerder theoretisch dan praktisch, een soort opgeblazen karikatuur van een verlichtingsidee.

 24. P. Eggermont

  Goed en kwaad zijn één!