Dat heb je met politieke genieën: we begrijpen ze niet (of met vertraging)

wever

‘De enige bijdrage die de Vlaamse beweging vandaag nog kan leveren aan een onafhankelijk Vlaanderen, is ophouden te bestaan.’ Deze uitspraak liet N-VA-voorzitter Bart De Wever optekenen in De Morgen, oktober 2012, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik vond dat een krasse uitspraak, maar N-VA-militanten in mijn omgeving verzekerden me dat het hier een vrijblijvende boutade betrof van het politieke genie Bart De Wever, en dat we misschien gewoon niet slim genoeg waren om dat meteen te snappen.

Ook de toenmalige politieke secretaris en erevoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging, ene Peter de Roover, was graag bereid die uitspraak te relativeren als een goed bedoelde provocatie: ‘Wat hij zegt op de achterbank van een taxi, is misschien bedoeld als een uitdaging’ (Radio-1, 23/10/12), aldus De Roover, en: ‘Ik mag hopen dat ze niet tot een verkrampte reactie leiden bij de Vlaamse Beweging.’

Boodschap begrepen. De rest van de VVB hield de kiezen op elkaar, want er stond iets groots te gebeuren, dat niet mocht verstoord worden door verzuurde kritikasters die het historische momentum niet aanvoelen. En effectief: de N-VA behaalde een klinkende overwinning, Bart De Wever werd burgemeester van Antwerpen, een plek van waaruit hij ons zou blijven verrassen met uitspraken, suggesties en eclatante commentaren die het Antwerpse niveau ver overstegen.

Daarna kwam zwartgele zondag, de parlementsverkiezingen waarin zijn partij 33% behaalde, want de Vlaams-nationalisten waren die curieuze uitspraak van de voorzitter al lang weer vergeten en stemden de N-VA in de regering, die weliswaar het communautaire verhaal “in de koelkast” zou steken, want anders kregen ze Michel en zijn MR niet over de streep. Toen heette het dat eerst België socio-economisch moest gesaneerd worden, uiteraard zonder de PS, maar in 2018 zou je eens wat beleven. Opnieuw zag ik al die N-VA-militanten knikken, terwijl er aan de zijlijn maar een handvol critici aan het hoofdschudden waren, waaronder politicoloog Bart Maddens.

La Flandre profonde

DeRooverMettertijd vielen er geregeld van die uitspraken uit de lucht,- de media hadden er een vette kluif aan-, waarbij het N-VA-directorium, en meestal de voorzitter zelf, de klassieke Vlaamse beweging op haar plaats zette: ze moest zich moderniseren, stoppen met archaische praat over onafhankelijkheid, en beseffen dat daar ‘geen draagvlak’ voor was in Vlaanderen. Ondertussen kwam vooral de neoliberale lijn van de partij uit de verf, later aangevuld met het veiligheidsdiscours, want het Vlaams Belang lag op vinkenslag. De old school Vlaams-nationalisten werden bediend met one-liners die soms een vage belofte inhielden, maar dikwijls ook een berispende toon over politieke logica, realisme en wereldvreemd idealisme. Hoger vernoemde Peter De Roover, ondertussen N-VA kamerlid, werd nu uitgestuurd tot diep in la Flandre profonde om de Vlamingen te laten kennis maken met de politieke logica van de 21ste eeuw.

Kritische opmerkingen rond de toch wel hemelbestormende personencultus rond Bart de Wever, werden weggehoond, ook vanwege lieden die zich als flamingant lieten voorstaan. Met alles kwam de partij weg, en elke uitspraak van de voorzitter, die langzamerhand het statuut van Delphisch Orakel had gekregen, diende in ‘de juiste context’ geplaatst. Telkens Bart De Wever zijn mond opendeed, zoog hij camera’s en micro’s aan, maar trad ook een heel apparaat in werking van ‘duiders’ en ‘vertalers’, van partijbonzen tot militanten, die de woorden van de voorzitter correct interpreteerden. Want dat heb je met politieke genieën: we begrijpen ze niet zonder exegese. En zo werd dit, horresco referens, een soort profane religie rond een onaantastbare goeroe.

Ik heb pakken vrienden én vriendinnen verloren, die o.m. op Facebook in de aanval gingen tegen iedereen die vragen stelde bij de zelfgenoegzaamheid waarmee de N-VA als een tank zonder kijkgaten voort denderde doorheen het Belgische politieke landschap. Met partijstatuut nr 1, dat over Vlaamse onafhankelijkheid, achter slot en grendel. Wie De Wever aanviel, of zelfs maar voorzichtig bekritiseerde, werd in bepaalde middens weggezet als een verrader en neen, ik ga niet nog eens naar Erdogan verwijzen, maar bij deze toch.

Nu pas, na de fameuze quote in L’Echo waarin de N-VA-voorzitter laat weten dat het wellicht ook niet voor 2018 zal zijn, en de zich aankondigende defenestratie van hardliners Hendrik Vuye en Veerle Wouters, schijnt er ergens een nikkel te zijn gevallen aan de partijbasis en in de beweging.

Egmontitis

Afbeeldingsresultaat voor Bart De ValckDe Vlaamse Beweging is ‘gechoqueerd, ‘razend’ en ‘ontgoocheld’ over het opzijschuiven van Vuye en Wouters, kopt Knack, en zo ziet het er inderdaad naar uit. Pieter Bauwens, hoofdredacteur van Doorbraak en Bart De Valck, VVB-voorzitter, fulmineren dat het een lieve lust is. Naar het schijnt ging Bart De Valck De Roover zelfs ei-zo-na te lijf in de VRT-coulissen, na het mini-debat in de Zevende Dag. Mijn gevoel: dit is een duidelijk geval van Egmontitis, zijnde de ontlading van opgekropte frustratie bij mensen die misschien al te lang veel goodwill hebben betoond of, –laten we een kat maar een kat noemen-, in dit geval zich geïntimideerd voelden door het politieke genie van Bart De Wever. Vlamingen zijn grosso modo nog altijd niet in staat tot kritische instant-reflexen en polemische alertheid. Ze slikken en verteren, tot de appendix openbreekt en de sluitspieren het laten afweten.

In een Open Brief (De Morgen, 20 september 2016) drukken Pieter Bauwens (Doorbraak), Bart De Valck (Vlaamse Volksbeweging) en Bernard Daelemans (Meervoud) hun ‘ongerustheid’ uit, en smeken de N-VA om de beslissing rond Vuye en Wouters te herzien. De vraag wordt opnieuw gesteld naar de intenties van de partij, en andermaal lijkt dit veeleer op een radeloze roep van verlaten gelovigen in de woestijn:

“Waarom investeert de N-VA niet, samen met de Vlaamse Beweging, in een concreet stappenplan naar Vlaamse onafhankelijkheid? Op die vraag komt nooit een antwoord.”, aldus de briefschrijvers. Terwijl het antwoord al vervat lag in de boutade van De Wever, die bovenaan dit artikel prijkt, en die door interpreten als De Roover werd herverpakt.

Ware die Open Brief vier jaar eerder gepubliceerd, dan had ik het een adequate repliek en een sterk signaal gevonden. Nu klinkt het veeleer als een roep van de bijbelse Job (“Mijn Heer en God, waarom hebt ge me verlaten?”), gevolgd door wat ketters geroezemoes. Egmontitis dus, een interne variant van het welbekende kaakslagflamingantisme.

De in 2012 door de N-VA al doodverklaarde Vlaamse Beweging moet nu resoluut de navelstreng doorknippen en zelf werken aan een republikeins draagvlak, met de kernvraag: “Hoe richten wij de Vlaamse staat in”? Zij moet zelf in het centrum van het debat gaan staan, in plaats van politieke uitspraken te “duiden” of te becommentariëren. De dromers en de believers moeten terug uit hun schuilplaatsen komen, de pragmatici mogen beschikken. Niet de partij, wel de beweging is de essentie, zo niet loopt men vast in de Machiavellistische machtslogica die zich vandaag dankzij de verlamde sluitspieren van de N-VA over Vlaanderen uitstort.

Om misschien nog maar eens het Catalaanse voorbeeld aan te halen: in Catalonië zijn het niet de partijen die de eis tot autonomie trekken,- ze volgen veeleer de stroom die door de volksbeweging wordt gemaakt.

Iets om over na te denken, werk aan de winkel, dames en heren republikeinen.

Advertenties

9 Reacties op “Dat heb je met politieke genieën: we begrijpen ze niet (of met vertraging)

 1. Er is geen voldoende groot draagvlak in Vlaanderen voor de Vlaamse onafhankelijkheid. Dat is een vaststelling. Het enige wat de Vlaamse beweging moet doen is die idee promoten en aantrekkelijk maken. Geen project tegen Belgie, maar voor Vlaanderen. Ze is mediatiek volstrekt onzichtbaar. Ze haalt alleen de media wanneer ze de Nva bekritiseert. Kijk maar wat nu gebeurt. Bart de Valck, Bart wie ?. Wat schieten we daarmee op ? Nuchtere vaststelling is dat de Beweging gewoon geen communicatiekanaal heeft met het ruime publiek, zeer duidelijk mede als gevolg van een boycot door de reguliere media, de VRT aan kop. Conclusie : zet er dan zelf een op ipv te klagen over de “rode VRT”. Doe iets.Zet de boel op stelten. Zet de reguliere media te kakken. Onderneem publieke acties. Je kan van Dewever zeggen wat je wil, maar met zijn Strepy actie heeft hij in één klap het probleem van de transferts bij een ruim publiek onder de aandacht gebracht. Waarom kan de Vlaamse Beweging dat niet ? Waarom zorgt ze er niet voor dat Vlaamsgezind zijn en je Vlaamse identiteit koesteren hip en trendy wordt, zeker bij jongeren ? Sorry, maar de VB is lui, oubollig en allesbehalve sexy. En wie wil er nu in vredesnaam naar de IJzerwake of de IJzerbedevaart. Waarom doen ze op het Vlaams nationaal zangfeest nog altijd hetzelfde als in 1964 ? Ooit floten ze er Toots Thielemans uit, en ik vrees dat sommigen daar vandaag nog altijd toe in staat zijn. Waarom geen ludieke goodwill acties in Wallonië en Brussel ? Waarom geen delegatie van de VlaamseBeweging met wapperende leeuwenvlaggen op de site van Caterpillar om hun solidariteit te betuigen met de Waalse arbeiders ? Wat moeten Le Soir en Rtbf daarmee denk je ? Waar zijn de activiteiten op sociale media ? Waarom geen gigantisch groot Vlaams nationaal feest op juli met als eregasten de Vlamingen, de Allochtonen, de Walen en al wie wil en met Stromae als top of de bill ? De Vlaamse beweging heeft nog veel te veel last van de klagerige, defensieve houding….het is niet serieus, zaag zaag mopper….met als emanatie het VB dat last blijft hebben van haar ranzige xenofobe trekjes, haar agressiviteit met bezems, dweilen en bokshandschoenen en die in mijn ogen één bende verzuurde negativisten is. Koppel toch de ruimere vlaamse beweging los van de partij nva. Laat de partij binnen de politieke constellatie doen wat mogelijk is, en stimuleer de Vlaamgezindheid die op termijn haar electorale basis moet verbreden, en van de Vlaamse staatsvorming een actueel tot een hot topic maakt, eerst en vooral IN Vlaanderen. We leven in een gemediatiseerde samenleving. Intellectuele traktaten schrijven die niemand ooit leest en alleen de media halen als er ruzie is desastreus. En sorry, de enige die van communicatie enig verstand heeft is Dewever. Hij krijgt op 10 jaar een partij van nul naar de grootste van het land. Met uitgekiende communicatie, én met de actieve hulp van de Vlaamsonvriendelijke media. Daarmee heeft hij in 10 jaar meer bereikt dan 150 jaar Vlaams gezanik van de Vlaamse Bewegers die gewoon mentaal zijn blijven stilstaan, en zelfs te lui zijn om als Flor Grammens ooit met de verfkwast tekeer te gaan. Zijn zoon schrijft oubollige traktaten, en is volstrekt onbekend bij al wie jonger is dan 60.

  • siegfried verbeke

   Wàt heeft BDW (of de NVA) dan wel bereikt, tenzij extreem kiezersbedrog (zoals Verhofstadt destijds).

   • Als je in een coalitie stapt, doe je concessies. Sommigen noemen elke concessie kiezersbedrog. Zij die dat doen, zijn m.i. geen democraten.

 2. JACOB BERNAERTS

  Ik vertoef voor het ogenblik in Catalonië een er wordt mij dus regelmatig door Vlaamse vrienden de vraag gesteld waarom de Catalanen blijkbaar in slaagt te doen wat niet in Vlaanderen maar niet wilt lukken (zijnde één front vormen boven ideologie en standen). Het antwoord is eigenlijk redelijk eenvoudig, in Catalonië zijn het de niet politieke organisatie (voornamelijk het ANC, Asamblea Nacional Catalana) die de leidende rol spelen in het Catalaanse emancipatie proces en al de betrokken politieke fracties accepteren dit en schik zich er naar, iets dat blijkbaar, zoals nu weer blijkt, onmogelijk blijkt te zijn in Vlaanderen.

 3. Ben het volledig eens met de reactie van Hans Becu.

 4. @ Hans Becu
  Spijtig dat je met een plattitude eindigt. Ik ben 40, leerkracht, sociaal geëngageerd en volstrekt op de hoogte van het werk van Mark Grammens. In zijn nieuwsbrief stond meer nuttige info over buitenlandse politiek dan al het geblaat in de mainstream media. Maar daarom reageer ik niet.

  Wel owv het volgende: enkele jaren geleden was er nog sprake van een mogelijkheid van Forza Flandria (NVA samen met VB). Vooral een vraag vanuit VB en véél Vlaamsdenkenden. Op een debat daarover in Hotel Basiliek in Edegem (letterlijk het hol van de (Vlaamse) leeuw) vertelde BDW klip en klaar over zijn strategie: samenwerken met de CD&V (om een grote staatshervorming te krijgen). Het VB kon hem toen al gestolen worden (met hen kon hij niks bereiken). Valkeniers begreep er niets van. En zoals Sanctorum terecht schrijft: ‘bijna iedereen zweeg’. Maar sommigen, ik was er één van, hadden genoeg gezien: BDW ging/gaat/zal gaan voor de macht. Legitiem, daar niks van. Maar dan blijf je rond het Belgisch kerktorenmentaliteitje draaien: een probleem lossen we op door er meer geld tegenaan te gooien en vooral geen structurele oplossing zoeken (bv. compromis rond toelatingsexamen geneeskunde).
  Dus deze week: kroniek van een aangekondigde bocht. Hij is er, zelfs in het meest Vlaamsgezinde nest, heel duidelijk over geweest. Waarvoor dank aan BDW. Niemand kan zeggen dat er geen duidelijke signalen waren.

 5. @Bruno
  U zegt ;”BDW gaat voor de macht”. Natuurlijk, wat is daar mis mee ? zonder macht bereik je niks.
  voor de rest denk ik dat er met dat confederalisme er eindelijk een einde kan gesteld worden aan de ergste Belgische kwaal van allemaal : de rotte en onwerkbare compromissen van de zoveelste bricolage staatshervorming. Dat geeft ons de kans om ein-de-lijk homogene bevoegdheidspaketten over te hevelen in de bestuursdomeinen die essentieel zijn, zoals soc. zekerheid, binnenlands bestuur….arbeids-en sociale wetgeving. Confederalisme geeft Vlaanderen ook controle over Brussel. Waarom moeten we de halve wereld op zijn kop zetten om bv. ook het verkeersreglement te regionaliseren en daardoor Brussel verliezen ?
  En het VB, daar blijf ik bij : geen Forza Flandria met mensen die agressief en dom zijn, zoals Van Grieken, die voor het oog van de camera een fysiek incident uitlokt met Bourgeois. Ik vind Dewinter niet eens een beschaafd mens. Als die model moet staan voor Vlaanderen, bedank ik. Hij heeft ons al schade genoeg berokkend. En vergeet het nooit : Dewinter maakte het VB groot met een ranzig anti-vreemdelingen discours, niet met een consequent Vlaams Nationalisme. De pocket van Mohammed. De agressieve bokshandschoen, geen vriendelijk, stijlvol en gastvrij Vlaanderen.

  • siegfried verbeke

   Ik vraag me af wanneer in de Vlaamse Beweging eindelijk zal worden afgestapt van de archaische “België Barst” slogan. Dat klinkt alleen maar negatief, en dan krijg je steeds als antwoord: “We zijn al zo’n klein landje!”.
   Men zou beter gaan voor een (Heel)-Nederlands confederalisme, m.a.w. Nederland + Vlaanderen (en Brussel en Wallonië moeten maar zelf uitmaken of ze er willen bijhoren of niet. Deze confederatie, met zijn ligging, zijn performante havens, handelsgeest en werklust zouden de toegangspoort van Europa kunnen worden en met een partnerschip met Engeland zich kunnen ontlasten van de Euro-kanker en immigratiedreiging.

 6. Ik kan de visie van de heer Verbeke grotendeels volgen. De Vlaamse beweging moet “unionistisch” worden = de samenwerking op zoveel mogelijk domeinen met Nederland verbreden en versterken i.p.v. het negatief gepercipieerde separatisme halsstarrig (w)arm te koesteren.