“Eandis Vlaams”: een stevige scheut dorpspolitiek, een vleugje sinofobie, en de schrik om 4000 mandaten in rook te zien opgaan

 

Afbeeldingsresultaat voor samson en gert

Met stijgende verbazing heb ik de Eandis-soap gevolgd, en het afblazen van de participatie van het Chinese State Grid in de Vlaamse elektriciteitsdistributeur Eandis. Eerst hadden ze het geld nodig, maar daarna sloeg, nu ja, de xenofobie toe en werd de deal als link beschouwd. Met alle Chinezen… De burgemeesters mogen weer hun hoed pakken en voor Samson salueren: ik moest kloppen want de bel doet het niet.

Nu moet u weten wat voor een raar gedrocht dat Eandis eigenlijk wel is. Het bestaat namelijk uit zeven kleinere distributiebedrijven (Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas), netbeheerders genoemd. Ze functioneren als intercommunales (samenwerkingsverbanden van gemeentes), die vroeger met privé-partner Electrabel de elektriciteitsvoorziening beheerden. De uitkoop van deze partner heeft het Franse bedrijf GDF Suez, eigenaar van Electrabel, één miljard euro opgebracht. Kenners, zoals Peter Reekmans (LDD) spreken van een cadeau, te wijten aan amateurisme en een volstrekt ontbrekende kennis van zaken bij de intercommunales.

Zij worden namelijk bemand door lokale politici die graag mee aan tafel zitten (letterlijk) en een graantje meepikken. Het gaat om zo’n 4000 mandaten in totaal, die allemaal jaarlijks tot zo’n 15000 euro bruto aan steekpenningen opstrijken. Meer dan even ja knikken en stemmen moeten ze niet doen, en dan aansluitend dineren. Dure studiereizen, ook weer stevig begeleid van spijs en drank, wisselen af met deze vermoeiende bestuursdaden. U begrijpt dat het gegeerde mandaten zijn, en u begrijpt ook dat die intercommunales zichzelf graag in stand houden. Al een decennium dringt de Vlaamse energieregulator VREG aan op een fusie van die zeven baronieën, maar ze komt er nooit. Alle gelijkenissen met de Brusselse 19 gemeentes en hun zes politiecorpsen toevallig.

Oer-provincialisme

burgemeesterU begrijpt tenslotte ook waarom Vlaanderen zowat de duurste elektriciteitstarieven van Europa heeft. Dankzij het waanzinnige systeem van de groenestroomcertificaten (waar vooral grootbedrijven en verbrandingsovens beter van worden), én de provincialistische cultuur van de intercommunales waar lokale graaipolitici de Bourgondische tradities hoog houden.

En neen, China is niet de beste leerling van de klas inzake mensenrechten (al zinken alle vergelijkingen met bv. Saudi-Arabië in het niet). Maar in de perceptie van het Vlaamse boerenverstand is de Chinees nog altijd een lacherige, geniepige, en onbetrouwbare schlemiel, die honden in de pot draait. Geen zaken mee doen, hoogstens afhalen als nr 38. Dit zit diep: het Vlaamse oer-provincialisme teert op kleinpolitieke bekrompenheid der stamhoofden en hun medicijnmannen, maar ook op een angst voor iets wat groter is dan het dorpsplein.

Dat brengt ons tot de clou: State Grid mag dan wel geregeerd worden door spleetogen en de Chinese KP (en volgens onze Staatveiligheid zelfs hun Geheime Dienst); er zit wel degelijk een visie achter die alternatieve energie (wind en zon) planetair wil organiseren en distribueren. De VN zullen dat niet doen: hier is kapitaal, durf en know how voor nodig, anders geraakt die energie die de woestijnzon volop levert nooit tot bij ons. Dus wel ja: als die Chinezen met een minderheidsparticipatie (14%) Vlaanderen willen betrekken in dit groot verhaal –al doen ze dat natuurlijk niet uit filantropie-,  dan is het belachelijk om te doen alsof we op een eigen planeet wonen.

Dat hoeft niet in tegenspraak te zijn met het idee van kleinschalige stroomproductie, windmolens die wijken van elektriciteit voorzien, enzovoort. En iedereen die zijn daken vol zonnepanelen wil leggen en ‘off grid’ wil gaan, eventueel delend met de buren of de straat, mag dat.

Ik denk ook dat er een volstrekt gebrek aan kennis is over de Chinese mentaliteit en cultuur,- als trouw bezoeker van Satay House in Maleizen mag ik dat zeggen. Wat wij te weinig hebben, hebben zij in grote mate: geduld, overzicht, en zin voor complexiteit en synthese. We hebben het hier over de oudste geschreven cultuur ter wereld. Het Chinese schrift is met zijn 50.000 karakters de weerspiegeling van een wereldbeeld waarin het extreem bijzondere en het universele naar harmonie zoeken.

Het grid en Confucius

Jaja, zonder twijfel komt u nu ook af met Mao (die overigens heel dat schriftstelsel wou afschaffen), de Culturele Revolutie, en de hongerdood van miljoenen Chinezen. Of met de mensenrechten, Tibet en de vervolging van dissidenten.

Ik wil er allemaal in meegaan, maar als Vlaanderen zonder problemen wapens levert aan Saudi-Arabië (die via een omweg wellicht ook bij IS terecht komen), dan klinkt een afwijzing van de Chinese deal rond elektriciteitsdistributie en de inschakeling in een ambitieus, wereldwijd eco-net tamelijk hypocriet. We hebben trouwens al Electrabel verkocht aan de Fransen (uitgerekend onder impuls van onze steden en gemeenten, die in een verkiezingsjaar graag met wat geld wilden zwaaien), en dat vind ik eigenlijk voor onze veiligheid en volksgezondheid veel hachelijker. We bezitten niet eens de kerncentrales die op onze bodem staan, in alle eerlijkheid denk ik niet dat de Chinezen de infrastructuur zo zouden laten verloederen, ook al hebben ze nog veel werk in eigen land inzake milieukwaliteit.

burgemeester2

De grote Chinese wijsgeer Confucius zei het al: “Mensen struikelen niet over bergen, alleen over molshopen.” Wel, Vlaanderen is de molshoop waarover State Grid struikelde, en ik probeer me in te beelden hoe ze daar in Peking verbouwereerd kijken naar deze kluit met zijn 308 burgemeesters die zich allemaal het middelpunt van het heelal wanen. Een grid, stel u voor!

Een stevige scheut dorpspolitiek, een vleugje sinofobie, en de schrik om 4000 mandaten in rook te zien opgaan: ziedaar de essentie van de Eandis-klucht. Straks verwacht Shangai een breed lachende delegatie uit de Scheldestad om alles weer glad te strijken, want oeps, staat heel die Antwerpse haven toch zeker wel vol met Chinese containers.

“Lacherige, geniepige, en onbetrouwbare schlemielen”, hoe zouden ze dat schrijven in Chinese karakters?

9 Reacties op ““Eandis Vlaams”: een stevige scheut dorpspolitiek, een vleugje sinofobie, en de schrik om 4000 mandaten in rook te zien opgaan

 1. P. Eggermont

  Om de vraag die hier wordt gesteld te beantwoorden, dit is wat de online vertaler geeft : “满天星斗的笑,狡猾和不值得信任的吸盘”. Een tweede online vertaler gaf identiek hetzelfde resultaat ; een derde vertaalde de uitdrukking woord per woord en kon het woord “schlemielen” niet vertalen…

  Confucius lijkt me voor Vlaanderen anders wel een goede leermeester! Leerde het Confucianisme niet dat degenen die een ambt (of een functie in de politiek) uitoefenden, de wet moesten toepassen en waken over de deugd (d.i. een archaïsme, heet tegenwoordig burgerschap)?

 2. Greta Troubleyn

  Wel tracht me te overtuigen, maar ik zit toch met een goed gevoel dat Chinezen niet in ons energieproject horen of althans niet die Chinezen, want er zijn er velen. Met cijfers kan je alles bewijzen en die “zogenaamde” slechts 14% (met vele vraagtekens, hoeveel achterpoortjes snel geen 14% meer zijn maar een meerderheid worden of andere…??? (Zie maar naar wat facebook ontwerper Mark Zuckerbergh zijn beste vriend aan deed, die meer dan 14% in het begin had. Zaken Chinezen zijn sterk als het om achterpoortjes en zand in de ogen strooien gaat, beter dan de Belgen ).

  Windenergie, misschien een noodzakelijke bron om te onderzoeken maar zuiver is het helemaal niet! Het heeft momenteel nog nood aan het zeer giftige element neodymium, dit verzwijgen jullie groene jongens maar al te graag; los nog van het feit dat China niet bepaald een schoolvoorbeeld is van goed omgaan met het milieu en moeder aarde. Bekijk de omgeving van Baoutou maar eens en vergelijk met veel eerdere periodes.
  Windmolens zijn veel onbetrouwbaarder qua rendement, veel onderhoud, korte levensduur en “veilig” met zeer veel vraagtekens??? Hier vertrouw ik toch nog steeds meer op kernenergie en de eventuele zoektocht, via nanotechnologie om trachten deeltjes terug een andere structuur te geven en te kunnen hergebruiken – afbraak van het huidige kernafval.
  Hoe veilig al die zonne energie zal zijn in staat zal zijn het totaalpakket van kernenergie te kunnen overnemen ook nog maar de vraag, waar we in de toekomst meer duidelijkheid zullen over krijgen???

  Wat energie betreft lijkt me geen enkele bron echt zuiver noch veilig? Wat gaat dat neodymium op termijn aanrichten aan mens, plant en dier als het in het zeewater terecht komt?
  Wens meer windmolenparken te bouwen op zee. De zee als meest woeste en onvoorspelbare natuurkracht tout court??? Ik geloof hier meer op onze staatsveiligheid dan op een aantal mensen die miljoenen voor hun ogen zien dansen na de nodige hapjes en drankjes van een aantal salonpolitici en/of andere, en een eventueel groter geheel en gevolgen niet ziet aankomen voor de toekomst van zo’n deal?
  Zich blindstaren in hun moment van euforie.

  Dat die Chinezen spleetoogjes hebben, is niet voor niks….ogen zijn de spiegels van de ziel…zij die dus hun ziel verbergen, dien je dus met de nodige omzichtigheid en kritische blik te blijven aanschouwen en benaderen en nog 1000 keer meer als het om Chinese staatsbedrijven gaat lijkt me.

  • P. Eggermont

   Permanente magneten met een legering waarin het scheikundige element neodymium zit verwerkt, komen als toepassing ook voor in zogenaamde high-end hoofdtelefoons. Heeft u daar geen probleem mee?
   Wat betreft de verspreiding van het materiaal in het milieu, zie het artikel op de webstek van ODE, http://www.ode.be/ode/ode/standpunten/item/773-zeldzame-aardmetalen-in-windturbines.
   Opmerking : Mogelijks moet men voor een inventarisatie van de milieueisen naast het transport, de afvalverwerking en de recycling van het gebruikte materiaal ook nog rekening houden met de milieubelasting voor de synthese ervan (of van alternatieve legeringen met nog betere elektromagnetische eigenschappen).

 3. De zelfkritiek der westerling, en zeker de Vlaming, slaat steeds vaker om in zelfkastijding en zelfhaat. Dat komt ervan als de Europeaan, en zeker de Vlaming, stelselmatig door het verenigd perscommentariaat als arrogant en pretentieus omschreven wordt als hij voor zijn eigen belang opkomt, en voor 1 keer niet braaf met zijn kont in de lucht blijf zitten als hij grandioos verneukt wordt. Wij mogen dat eigenlijk niet meer, iemand gewoon de kloten opsturen. Je kan in dit artikel Confucius opvoeren, maar die heeft blijkbaar niet kunnen verhinderen dat de Chinezen de grootste vuilaards en smeerbossen van de wereld zijn. En ze vegen hun botten aan zowat aan alle internationale verdragen. Zij mogen dat, wij niet. Kijk maar wat ze in Afrika uitspoken. Doen wij dat, dan valt binnen de 30 seconden het woord neokolonialisme. Hier mag zelfs zwartepiet niet meer. Wij moeten perfect zijn. En we zijn dat niet, dus zijn we een stel klunzen. Van dat soort zelfvernietigend gezever dat hier ten lande losbarst bij het minste dat foutloopt heb ik mijn buik meer dan vol. Ik ben onlangs geopereerd in deze zogezegde failed state, geregeerd door klunzen. Perfect verzorgd. Punt. Misschien moet Johan eens naar de dokter in China….

 4. P. Eggermont

  Mor ni mè den deze! In China bouwden Skidmore, Owings and Merrill (SOM), de architecten van het WTC, een hoge wolkenkrabber die energie onafhankelijk is. De overtollige energie wordt in het net gespijsd. Zo heeft het gebouw naast ‘solar radiation’ op een paar verdiepingen ook ingebouwde windturbines… Energiewinning in de stad i.p.v. ver weg buiten de stad! Een voordeel is hier dat de energietransmissie altijd verzekerd is doordat bij hevige stormen geen kabels kunnen worden beschadigd… —>http://www.som.com/projects/pearl_river_tower (—> DESIGN)

  • P. Eggermont

   The Urbine Turbine : compacte helixvormige windturbine (VAWT) met verticale roterende as, bedoeld voor stedelijke omgevingen, kan op daken worden gemonteerd…
   —> http://vwtpower.com/

 5. P. Eggermont

  We know now about the bad guys! What about the good guys? How does Germany do it???
  The politics of renewable energy… Succesverhaal? Na de kernramp van Tsjernobyl werd in Duitsland het ministerie voor energie opgericht… “We lost our lead with solar pannels to China, but we are in the second or third generation of renewable energy, we’re talking about smart grids, storage capacities, companies like Siemens are on it… some several billion euros aside to take care of the nuclear power plants, because the most important thing about nuclear power plants, is to get rid of them. You just can’t shut them off, right? It’s hugely expensive! After Fukushima shutdown of half of the nuclear power plants…”
  ‘Ziel erreicht???’ ‘Die Energiewende’ in Europa, vergeleken met de VS, China en Japan : ‘Germany’s Energy Transition. A Comparative Perspective’ – Carol Hager & Christoph Stefes (Palgrave Macmillan).

 6. De Graeve Freddy

  De vraag die men zich moet stellen is: Waarom de Chinezen geïnteresseerd zijn in 14% van een bedrijf dat op wereldvlak zo goed als onbestaand is? Heeft het inderdaad te maken met de technische kennis? Zo ja, waarom zegt de Eandis directie dan dat de Chinezen geen acces krijgen aan technische details? Een bedrijf investeert niet om de schone ogen van een ander bedrijf…maar om er voordeel uit te halen…

 7. Energietekort ? Alleszins al hogere prijzen ! Dreigende voedselschaarste… Binnenkort te weinig drinkwater ? … De machtige onderwijslobby die ons Levenslang (= juridische strafterm) Leren (het fameuze LLL) opdringt … om te kunnen doppen. En dan weer heroriënterend te herscholen in de hoop uit de dop te geraken. De aardbol is gewoon overbevolkt geraakt, dát ís dé kwestie. Tureluurse en anonieme mieren in almaar groeiende stedelijke agglomeraties. Inderdaad : een onoverzichtelijke aanwas van menselijk restafval, herinner Jordy (amper 19) die zomaar ‘uitgeput’ sterft in Gent. Die demografische uitwas is niet enkel te zoeken in Afrika of Azië. Vlaams Gewest : in 1846 = 2.360.000 inw., 2016 = 6.478.000 ; Brussel : 1846 = 221.000 inw., 2016 = 1.188.000 ; Nederland : 1900 = 5.142.000, in 2015 = 16.934.000 inwoners (Wikipedia-cijfers).