De N-VA is veel, maar geen sociale volkspartij: dat ze dat dan ook eens zegt.

deweverEen zelfverklaarde volkspartij die de sociale zekerheid –waar dus toch vooral “het volk” op moet kunnen terugvallen- verder wil afbouwen: ik weet niet of de N-VA zich bewust is van deze paradox. Op de Nieuwjaarsreceptie van de stad Antwerpen hamerde de schaduwpremier van België, Bart De Wever, nog maar eens op die nagel: er zullen “weinig populaire beslissingen” genomen worden,- lees, de pensioenen, de uitkeringen en de ziekteverzekering gaan op de schop. Aandeelhouders en grootkapitaal anderzijds worden ontzien: er komt geen meerwaardebelasting, men laat de fiscale fraude ongemoeid, en de grootbedrijven krijgen goedkope elektriciteit die door, jawel, de gewone man/vrouw en de kleine ondernemers, het “volk” dus, peperduur wordt betaald.

In feite staat die beleidskeuze haaks op het volksnationalisme waar de N-VA het monopolie op claimt. De benaming “volkspartij” wordt daarom, in de politieke lijn die de N-VA verdedigt (en die zich gestaag van het Volksunie-DNA verwijdert), steeds meer een lege doos. Ze bestaat enkel nog negatief, als een vaag, xenofoob ressentiment tegen migranten, vreemdelingen, asielzoekers. Ik ben de eerste om te erkennen dat er een probleem is, dat wij niet voor het OCMW van heel de wereld kunnen spelen, en dat de asielcrisis, behalve een financiële aderlating en een gat in de sociale zekerheid, ook het sociaal weefsel onder druk zet.

Maar tegelijk moet een gemeenschap zich ook positief durven definiëren, als solidariteitsproject tussen sterken en zwakken bijvoorbeeld, en daar loopt de N-VA met een wijde boog om heen. Nergens rijzen de contouren van een Res Publica, een politieke visie op wat ons bindt, tenzij als amalgaam van electorale doelgroepen. Is ze een Belgische liberaal-rechtse beleidspartij? Een anti-belastingpartij? De politieke stek voor de beter verdienende gezinsVlamingen, de zogenaamde “middenklasse”? De politieke vleugel van de Vlaamse beweging? (neen dus, daar heeft ze zelf afstand van genomen) Een vluchtheuvel voor De Winterfans die het cordon beu zijn?

De N-VA weet het niet, of zou ze liefst allemaal een plaatsje in de grote herberg willen geven en hopen dat ze niet onder elkaar beginnen te bekvechten. Daartoe is er een stoplap nodig die alle tafels op tijd schoonveegt en dat is… de benaming “volkspartij”. We behoren allemaal tot het Vlaamse volk, niet omdat we ons solidair voelen met de andere, maar omdat de N-VA –in navolging van de aloude CVP- een container nodig heeft die groot genoeg is om alle electorale niches in onder te brengen.

Traumatische beeldspraak.

overtveldt2Het volk is niet links of rechts, het volk is gewoon zichzelf, telt de rekeningen, probeert de eindjes aan mekaar te knopen en de studies van dochter- of zoonlief te betalen. De Vlaamse grondstroom, als er een is, is materialistisch en nuchter, en verwacht van de overheid dat ze het belastinggeld goed beheert. Van een volkspartij zou ik verwachten dat ze mensen zekerheid en geborgenheid aanbiedt, levenskwaliteit en vertrouwen in de toekomst.

Maar ondertussen levert de partij van Bart De Wever wel een financiënminister die als oud-journalist met een rechtsliberaal denkkader zijn rigoureuze axioma’s gewoon wil voortzetten. Dus wordt de sociale zekerheid aangepakt, het idee van speculatietaksen in de diepvries gestoken, en ontstaan er budgettaire gaten doordat het bedrijfsleven en het kapitaal stelselmatig worden gepamperd. De tax-shift was geen neutrale operatie, ze kost geld, en daar gaan u en ik voor op draaien. Negen miljard euro groot is het gat nu al.

Het goede nieuws van de Nationale Bank dat er, vooral dankzij de loonkostenmatiging en indexsprong (inleveren van de werknemers dus), verleden jaar 55.000 banen zijn bijgekomen, mag vooral niemand op het idee brengen dat er ruimte ontstaat om het sociale vangnet wél te handhaven. Integendeel: er wordt ons voorspeld dat de komende maatregelen “pijn gaan doen”, zet u schrap, de pikuur moet nog komen. De taal die we op ons bord krijgen smaakt zuur, scherp en bereidt ons voor op zeven magere jaren zonder dat de meesten van ons de vette gevoeld hebben. Opvallend hoe nu de traumatische beeldspraak boven water komt (“elke verandering doet pijn”). De nieuwe loonwet die in de steigers staat zal de koopkracht verder doen dalen, wat vooral ook weer de kleine zelfstandigen en handelaars zullen voelen, veel minder de multinationals.

Het zijn allemaal bekende recepten getekend Milton Friedman, peetvader van het moderne rechtsliberalisme dat vooral door Reagan, Thatcher en Pinochet in de praktijk werd gebracht. Het is het goed recht van partijen als de MR en de N-VA om de agenda van de economische elites proberen uit te voeren. De MR is in dat opzicht niet hypocriet, kiezers weten wat ze aan die partij hebben. Het zou ook de N-VA sieren mocht ze eindelijk dat etiket van “volkspartij” achterwege laten, of gewoon fusioneren met de VLD,- dat zou veel misverstanden oplossen.

TINA

termont3Het probleem is overigens dat rechts in Vlaanderen geen links tegengewicht van betekenis voor zich krijgt. De SP.A is totaal ongeloofwaardig en beseft dat ook, terwijl de PvdA maar schoorvoetend afstand neemt van Stalinistische broederschappen met o.a. het Noord-Koreaanse regime. En dan zijn er nog enkele folkloristische groepen zoals de Piratenpartij. Links is een spook in Vlaanderen, en rechts van de N-VA is er enkel het zorgvuldig in zijn cordon gehouden VB.

Door deze leemte kunnen de traditionele machtspartijen –waartoe we nu ook de N-VA mogen rekenen- verder het TINA-dogma uitspelen (“There is no alternative”) en als een soort technocratie de staatskas beheren, quasi-geruisloos de BTW op elektriciteit verhogen, en de factuur voor de groenestroomcertificaten in uw nek duwen.

Geen van de linkse formaties heeft ook maar in de minste mate affiniteit met de zogenaamde Vlaamse grondstroom en de behoefte van de gewone man/vrouw aan, behalve materiële zekerheid, ook een veilige stek en een thuisgevoel. Voor oud-links is dat namelijk kleinburgerlijk fascisme. Om nog maar te zwijgen van de groeiende afkeer tegenover het Euro-establishment en de zoektocht naar Vlaamse autonomie, verhalen die door links helemaal werden gerateerd. Op die manier is het voor de N-VA wel heel gemakkelijk om al wat links is bij het oud vuil te zetten, en om vooral het socialisme als uitvinding des duivels te verbanvloeken. Dat de Walen er zo van houden, is aardig mee genomen.

Wat belastingen betreft, nog dit. Denemarken heeft van alle EU-landen de hoogste belastingsvoet, namelijk 48,7%. België scoort, niet te verwonderen, ook hoog, ca. 43%. De vraag is alleen wat je daarvoor als burger terugkrijgt. De Belg heel weinig: een slecht wegennet, treinen die niet op tijd komen, gerechtszalen waarvan het plafond inzakt, én de laagste pensioenen van Europa. Denemarken daarentegen heeft een zorgnet om U tegen te zeggen, kent een sterke sociale samenhang, een uitgekiende balans tussen werk en privé, en werd door de VN onlangs tot het “land met de hoogste geluksratio” uitgeroepen. Met een rechtse regering welteverstaan.

Sociale politiek lijkt niet echt gebonden aan een linkse of rechtse wereldvisie, misschien is het wel gewoon een zaak van goed bestuur en feeling voor het algemeen belang. En natuurlijk van partijen die daarvoor gaan.

11 Reacties op “De N-VA is veel, maar geen sociale volkspartij: dat ze dat dan ook eens zegt.

 1. Denemarken heeft dan ook zijn eigen munt en niet de munt van de armoezaaiers, de Euro.

 2. Dirk DE VEYLDER

  bedankt voor je opinie die ik niet helemaal deel indien de NVA en deze regering net onze sociale zekerheid probeert te redden en veilig te stellen voor de toekomst dan ben ik van oordeel dat onze sociale zekerheid zich moet richten op het VERBETEREN van haar kerntaken en hiervoor een groot aantal verworven “verwennerijen” er uit moet gooien ,de grote fraude en vele misbruiken aanpakken en er voor zorgen dat de mensen die het echt nodig hebben, beter zelfs dan in het verleden verzorgd worden,he gaat hier volgens mij niet over asociale besparingen maar over een meer en rechtvaardiger gebruik van onze budgetten !Het volk kan hier alleen maar beter van worden . ik denk dat het probleem van de NVA een bijzonder povere communicatie is van haar intenties en haar programma!

  Mijn gehandicapte zoon kreeg deze week twee boodschappen van zijn mutualiteit,een voor een gratis fitness abonnement en een ander waarin hem medegedeeld werd dat de tussenkomst voor zijn medicatie verminderd wordt!!!!!! gewoon de omgekeerde wereld en vandaag ontvingen we een folder van onze mutualiteit voor goedkope ski vakanties??? mvg dirk >

 3. Dit is echt erg. Een Vlaamse republikein die Denemarken aanhaalt (en terecht) als voorbeeld van een veel efficiëntere staat. Dat we moeten besparen is duidelijk. Vergelijk de schuldgraad van Denemarken met die van Belgie. De SZ slorpt 30% bnp op, daar afblijven is niet mogelijk als je écht moet bezuinigen. Het Belgisch model zit potvast in de klauwen van het middenveld en de bureaucratie, gecontroleerd en gedomineerd door Spa, Ps en Cd&v, los van de regeringssamenstelling. Die houden elke efficiëntieoefening tegen. Dus kan je binnen het Belgisch model niks anders dan uitgaven schrappen. Ik vind dit een intellectueel oneerlijk artikel, temeer daar Links in dit land zweert bij Belgie, en dus het status-quo, en er binnen links geen enkele voorstander van autonomie voor Vlaanderen te vinden is. En JS doet precies wat links doet : het is de fout van de “asociale” nva, waarbij JS samen met links vlotjes voorbijgaat aan het risico, zeg maar de onmogelijkheid, om verregaande kapitaals-en vermogensbelastingen te introduceren als land alleen, zonder internationaal gecoordineerde afdwingbare reglementering. Dat is economische zelfmoord. En dat is ook de enige reden waarom gedurende decennia de socialisten dit ook nooit gedurfd hebben, en nu hard staan te roepen aan de zijlijn dat het ineens wel moet. Net dat maakt ze ongeloofwaardig.

 4. lucdevincke

  Heel goed artikel. Het probleem is dat er geen sociaalvoelende partij bestaat (“links” indien je het zo wilt noemen) die niet de deur wil openzetten voor heel Afrika. Of anders gezegd, een linkse partij die de eigenheid van ons volk, onze waarden, onze erfenis, onze cultuur, kortom ons “zijn” wil bewaren en beschermen.

  • Wie de moed heeft om te zeggen dat het geld op is, en we dus moeten matigen, is dus niet sociaal voelend. Zijn de potverteerders van de PS en de corporatistische egoïsten van de vakbond dan zo sociaal ? Had de PS 30 jaar geleden de moed maar gehad om aan de mensen te zeggen dat hun Waals sociaal paradijs onbetaalbaar was, en dat het roer om moest…Ik blijf erbij : België is het probleem, want België is niet efficiënt. De overheid kost bij ons 38 miljard meer dan de Nederlandse. Bespaar dat, en je zit op rozen. Heel die discussie over de SZ is dan overbodig, en ik verwacht ook van de nva dat ze die zaken voor 2019 op scherp zal stellen. En dan maar afwachten voor wie de sullige Vlaming zal kiezen. Het is niet uitgesloten dat hij in zijn eigen Belgische voet blijft schieten. Dat is dan democratie.

 5. siegfried verbeke

  Mijnheer Sanctorum, als u ooit zonder inkomen valt, kunt u nog bij de SP solliciteren, om een plaatsje als ghostwriter van John Crombez te krijgen.
  Overigens is en blijft BDW de dapperste van alle NVA’ers in het bedriegen van kiezers en het breken van beloften.
  PS. Ik geloof niet dat u ooit door de Vlaamse-Belgische belastingen gepluimd werd ten voordele van het kanslozen-profitariaat.
  S.Verbeke, Antwerpen

 6. hrdtyftuyguhohugufydt

  N-VA is vleesgeworden ressentiment, meerbepaald het ressentiment van dikkertjes uit de Grieks-Latijnse die ten tijde van de counter-culture intellectueel niet flexibel genoeg waren om met coole nieuwe ideologieën te experimenteren en bijgevolg voor eeuwig overgedetermineerd blijven door de logica van het spektakel rondom deze ressentimenten om figuranten te zijn binnen het spektakel van de collaborationistische of christelijk-integristische apologie. Sanctorum is dan ook, als ultieme belichaming van de intellectueel-transformationele singulariteit, de laatste persoon in Vlaanderen die bij de N-VA wat te zoeken heeft.

  • Broebelmans. Counter-culture ? U bedoelt toch niet dat mei’68 gedoe, met lui die zich vandaag, een halve eeuw later, nog steeds progressief noemen ?

   • hrdtyftuyguhohugufydt

    Nee hansworst, het gaat niet over het Vlaamse drijfhout van het soixantehuitardisme. Waar het om gaat is dat N-VA de partij is van gemiddelde begaafde individuen die een zeer conventioneel pad bewandelden om heren van stand te worden, nl. dat van de Dottore uit de comedia del’arte, en die het onderscheidend vermogen van dat zeer conventionele traject ondergraven zagen door het toenemende culturele pluralisme sinds de jaren ’60. Vandaar mijn bewering dat de N-VA ressentiment vertegenwoordigd tegen het reëel bestaande Vlaanderen, een Vlaanderen waar een harde zwarte lul of een strakke gele kut meer aantrekt dan het feit dat dikkertje zoals Bart De Wever goed is in het citeren van Latijnse adagia. Als Bart De Wever zijn mond open doet weet je namelijk wat volgt: een impotente sneer naar de lui die in het extreem-rechtse imaginaire verantwoordelijk zijn voor het importeren van die harde zwarte lullen. Persoonlijk ben ik geen afficionado van de harde zwarte lullen as such, maar ik geloof in gezonde competitie binnen bepaalde grenzen. Betoog ofwel dat Latijnse adagia superieur zijn aan zwarte lullen (moeilijk), ofwel dat ze synergetisch zijn (wat het esoterische johansanctorisme doet). Maar gedaan met het nihilistische sneren naar al wat in 1950 niet bestond in Vlaanderen.

 7. Broebelmans
  Uw tekst is al even chaotisch als Uw naam. En straks moet Johan ook nog de lezersreacties afschaffen wegens niet meer te pruimen, zoals de Knack en Co. Overigens is 80% van de bevolking te situeren in de categorie gemiddeld begaafd. Dat zit dus wel snor als volkspartij. Tot welke 10 % van de resterende extremen U zelf behoort…u zegt het maar.

 8. Zeer interessante visie heeft u, meneer of mevrouw hrdtyftuyguhohugufydt, met zo’n naam kan u de zaken behoorlijk onderscheiden.