Boudewijn en de Grote Moskee: hoe de Belgische monarchie een bruggenhoofd voor het salafisme vestigde

feisal

Het is opvallend hoe de laatste dagen alarmerende berichten te beluisteren vallen over een oud zeer, namelijk het moslimextremisme in België en zijn soennitische variant, het zgn. salafisme. Vooral het recente OCAD-rapport windt er geen doekjes om: de extremistische islam is bij ons in opmars, en Saudi-Arabië wordt expliciet genoemd als hoofdsponsor van dit gebeuren. Eigenlijk weten we dat al jaren, bepaald snel op de bal speelt de Staatsveiligheid niet. Maar om een of andere reden,- wellicht omdat de politiek-correcte ontkenningslogica sinds de aanslagen van vorig jaar totaal verbleekt is,- heeft elke politicus en opiniemaker nu het salafisme ontdekt.

De reguliere media gaan mee in die aha-erlebnis: aandoenlijk hoe je nu zelfs in De Morgen kan lezen dat “België een slappe oorlog tegen het salafisme voert”, terwijl deze krant eigenlijk altijd het licht van de zon heeft ontkend en vooraan liep in de stelling dat de islam een verrijking is voor de multiculturele verscheidenheid van dit land.

grotemoskeeAls centrum van de salafistische missionering wordt de Grote Moskee van Brussel genoemd. Ook dat is geen nieuws, het is sinds jaar en dag een publiek geheim dat van hieruit de haatpredikers worden opgeleid. Dat de Belgische Staatsveiligheid dat nu pas met zoveel woorden uitbrengt, is lachwekkend, temeer daar een partij als het Vlaams Belang al decennia op die nagel klopt, zonder gehoor. Maar tegelijk verzuimt men het grotere plaatje in beeld te brengen: de rol van het Belgische vorstenhuis én de politiek-economische constellatie daar rond.

Daarvoor moeten we de historiek van de overdracht van dat moskeegebouw nader bekijken. In oorsprong fungeerde het bouwsel als Oosters Paviljoen voor de Wereldtentoonstelling van 1897. Daarna werd het onderdeel van het museumcomplex in het Jubelpark en leidde het gebouw een tamelijk sluimerend bestaan. Maar in 1967 schonk Koning Boudewijn het Oosters Paviljoen aan Saudi-Arabië. Het gebouw zou worden heringericht als een moskee en cultureel centrum voor de islamitische gemeenschap in België. In 1969 sloten Marokko, Saudi-Arabië en de Belgische Regie der Gebouwen een overeenkomst waardoor het “Islamitisch Cultureel Centrum” het gebouw voor 99 jaar in erfpacht kreeg.

Van meet af aan was het de bedoeling om vanuit deze moskee de islam in België te verbreiden én de banden tussen ons land en Saudi-Arabië te bestendigen. Maar vanwaar die vrijgevigheid van onze vorst zaliger ten aanzien van een vreemde mogendheid met een cultuur die totaal de onze niet is?

Menselijke driften

lambeaux

Jef Lambeaux: “De menselijke driften”, detail (1889)

De sympathie van Boudewijn voor de Saudi’s berustte op twee gronden: een politieke en een religieuze. Enerzijds was er de affiniteit tussen twee koningshuizen. Dat ancien régime-fenomeen speelt vandaag nog altijd: monarchen houden elkaar graag in het zadel en bedrijven zelfs, als het even kan, parallelle diplomatie als staatshoofden, over de regeringen heen. Over de vriendschap tussen koning Boudewijn en de toenmalige koning Faisal bin Abdul Aziz al-Saud hing een zweem van anti-democratische samenzweerderigheid en het gedeelde besef dat koningen door de goddelijke almacht zelf zijn gezonden om recht en orde te doen heersen. Noem het een vorm van monotheïstische zielsverwantschap.

 

Dat brengt ons op de tweede pijler: Boudewijn was een absolute pilarenbijter en katholieke fundamentalist, die op een of andere manier in de islam, en vooral de strenge variant ervan, een religieuze bondgenoot vond tegen het oprukkende seculiere denken en wat hij als zedenverwildering beschouwde.

Het jaar 1967, moment waarop de Saudi’s het Brusselse moskeegebouw cadeau kregen, is uiteraard niet onbelangrijk: we zitten dan in volle aanloop naar mei ’68, de dolle mina’s, Hugo Claus, de open-en-blootcultuur etcetera. En stond er in een bijgebouw van dat Oosters Paviljoen toch wel niet het aanstootgevende naakttafereel ‘De menselijke driften’ van Jef Lambeaux? Het scheelde geen haar of de door Boudewijn als atheïstisch en pornografisch verbanvloekte beeldengroep werd gesloopt, ten einde zijn Arabische vrienden niet te bruuskeren. Nog steeds is het paviljoen met de beeldengroep veilig afgesloten, als een stil symbool van de omerta en politiek-correcte verkramptheid die dit land in zijn greep houdt.

Business as usual

filipsaudi1967 is echter ook het jaar –en nu hebben we het over economie en harde centen- dat koning Faisal op bezoek was in België om een flinke lading wapens te bestellen bij FN Herstal, toen nog een dochter van de Generale Maatschappij van België, waarvan de koninklijke familie aandelen bezat.

Zonder twijfel was het Brusselse moskeegebouw deels een relatiegeschenk aan een goede klant. Tot op vandaag is de export naar Saudi-Arabië goed voor een paar miljard euro’s per jaar, en dat is de reden waarom deze door de sharia beheerste dictatuur, waar een vrije pers onbestaande is, holebi’s de galg riskeren en overspelige vrouwen gestenigd worden, door ons land gepamperd wordt. Denk ook aan de geplande Saudische investering in de Antwerpse haven, en hoe vooral de N-VA zich in alle mogelijke bochten wringt om de mensenrechten er buiten te houden. Het Latijnse spreekwoord indachtig “Pecunia non olet” (geld stinkt niet).

Dat de Saudi’s gaandeweg die Grote Brusselse Moskee als een bruggenhoofd hebben uitgebouwd om het salafisme in België te verbreiden, en op langere termijn alhier gewoon de sharia in te voeren, heeft te maken met de slabakkende oliemarkt en een nieuwe imperialistische strategie naar Europa toe: de verbreiding van de islam is maar de voorbode van een politieke Arabisering en economische naasting. Terreur is daartoe de onmisbare incentive. Vergeet niet dat haast alle daders van de aanslag op de Twin Towers in 2001 uit Saudi-Arabië afkomstig waren: de sponsoring van salafisme en terrorisme komen uit één en dezelfde pot.

Feit blijft dat de Belgische monarchie met actieve medewerking van het politiek establishment een enorm Trojaans paard heeft geïntroduceerd, aangedreven door een amalgaam van motieven, gaande van de religieuze obsessie van een monarch tot platte petrodollars. Op die manier is de Grote Brusselse Moskee een symbool van Belgische lankmoedigheid en rotte compromissencultuur. De erfenis van Boudewijn blijft hangen over deze kwestie, en is uitgedijd tot een kanker die dit land compleet leeg eet.

Het probleem bij de wortel aanpakken, is dus heel het Belgisch regime in vraag stellen. Hier staan minstens drie zaken tegelijk ter discussie: de banden met Saudi-Arabië, het statuut van de islam in België, en de positie van het Belgische koningshuis.

De discussie over het al dan niet openstellen voor wandelaars van de koninklijke tuin in Laken is in dat opzicht volstrekt futiel. De monarchie moet gewoon worden afgeschaft, de Saudi’s moeten worden wandelen gestuurd, en, last but not least, elke religieuze groepering die zich niet kan vinden in onze democratische spelregels, moet worden verboden. Het moskeeënnetwerk dient te worden afgebouwd, religie mag een hobby blijven maar vooral geen instituut of een staatszaak.

We kunnen al beginnen met die “Menselijke driften” van Jef Lambeaux (terug) een ereplaats te geven in dat Paviljoen. Boudewijn I draait zich om in zijn graf, en toont zo waar het woord “revolutie” origineel op slaat.

Advertenties

10 Reacties op “Boudewijn en de Grote Moskee: hoe de Belgische monarchie een bruggenhoofd voor het salafisme vestigde

 1. Dat kan ook in de omgekeerde richting werken en ons toelaten om het Salafisme effectief te bestrijden door een beter concept aan onze Belgische moslims voor te stellen dat eenvoudiger en gemakkelijker te leren is en hen overtuigt van ons gelijk. Misschien moeten we alleen maar eens rustig de koran durven lezen en zien dat in soera 3 vers 52 staat dat de apostelen van Jezus Christus moslims waren en wij dus allemaal ook vermits onze paus Franciskus nog altijd de opvolger van de apostel Petrus is.

  Jullie geven met deze boodschap dus eigenlijk Donald Trump groot gelijk als die beweert dat de media oneerlijk zijn. Ik geloof dat hij daarmee bedoelt dat de media doen alsof ze alles beter weten maar duidelijk te lui zijn om te realiseren wat ze doen alsof ze zoveel beter kunnen. Of misschien slechts om te bewijzen dat de beste stuurlui aan wal staan. Dus dat de media beter hun bek zouden houden en eens bij wijze van verandering een beetje veel harder zouden moeten leren nadenken. Onze politici ook vrees ik. DENKEN, DURVEN , DOEN impliceert namelijk dat we durven doordenken en mensen die kunnen denken moeten kunnen herkennen om ze uit te nodigen met hen mee te denken. Helaas heb ik tot nog toe moeten vaststellen dat dat bij de N-VA nog lang niet het geval is.

  Kabouter TOMTEFAR

  Voor EKSKOG AB

  BE98 7340 3640 2893

  ________________________________ Van: Visionair België Verzonden: donderdag 9 februari 2017 13:05 Aan: andre.criegers@hotmail.be Onderwerp: [New post] Boudewijn en de Grote Moskee: hoe de Belgische monarchie een bruggenhoofd voor het salafisme vestigde

  visionairbelgie posted: ” Het is opvallend hoe de laatste dagen alarmerende berichten te beluisteren vallen over een oud zeer, namelijk het moslimextremisme in België en zijn soennitische variant, het zgn. salafisme. Vooral het recente OCAD-rapport windt er geen doekjes om: de e”

 2. Standaert Franky

  Mooi beschreven . Pas een totale scheiding tussen “religie” en staat is essentieel om dergelijke toestanden aan te pakken . Het lijkt alsof er een nieuwe “verlichting” zich aandringt . En het zal moeten gebeuren met de gestrekte been vooruit . En neen, Trump is hier absoluut geen voorbeeld van . Enkel het onderschrijven van feiten en het slopen van taboes zonder “alternatieve feiten ” maakt al een wereld van verschil .

 3. Marc Schoeters

  Mooi Johan – die Nietzscheaanse hamerslagen tegen God en Staat. De nagel op de kop. Niets aan toe te voegen. Religie moet in een vrije maatschappij een strikte privézaak zijn en blijven. Dus geen subsidies voor de bid-hobby van mensen met een hemels fantasievriendje. En ook een ban op onzin als “God bless America” en “Hallelujah snackbar”. De vrijheid van religie betekent dat iedereen het recht heeft gevrijwaard te blijven van religie. Iemands geloof is als een penis. Je loopt er niet open en bloot mee te koop. En je toont het zeker ook niet aan kinderen.

  • P. Eggermont

   Het geloof van Jan, Pier en Pol

   Jan : Ik geloof niet, geloof jij?
   Pier : Ik geloof dat ik niet geloof.
   Pol : Jullie geloven niet?
   Jan : Je gelooft!
   Pier : Neen, ik geloof niet!
   Jan : Zo pas geloofde je nog.
   Pier : Ik ben zeker dat ik niet geloof.
   Jan : Ik geloof je.
   Pol : Jullie geloven niet te geloven?

 4. Roeland van baelen

  Waarheid!

 5. P. Eggermont

  Das schmutzige Heilige und die reine Vernunft… Ik vind het niet zo’n goed idee om het salafisme te gaan bestrijden omdat het één van de symptomen van de tegencultuur is vandaag. Godsdienst heeft een (sociale) identiteitsbepalende factor. Repressie met als gevolg de onderdrukking van iemands (sociale) identiteit is nefast.

  Het moet hier trouwens nog maar eens blijken, onze westerse beschaving is niet universeel maar exclusief : “… met een cultuur die totaal niet de onze is”… Een opvatting zoals een andere – als je ’t mij vraagt -, maar zie eens naar de voorbije Amerikaanse presidentsverkiezingen, wat daarvan het gevolg is : “disorder”! Op zich niks verkeerd mee (misschien moeilijk voor wie zich links opstelt) want chaos zorgt nu eenmaal voor productiviteit. Het impliceert enkel een nieuw denken voor een andere wereld die niet langer stap voor stap berekenbaar is en waar “indicatoren voor welzijn” (cf. megarapport over België) van nul en generlei waarde zijn. Er is nood aan een denken dat zich beweegt op de scheidingslijn tussen “links” en “rechts” in de politiek en zich daar niet ergens laat vastpinnen.

  De tegencultuur, waar het salafisme, maar ook andere stromingen zoals de groene islam symptomatisch voor zijn (reactie op religie als “heteronome factor” uit de publieke sfeer verbannen), moet gewoon vertaald worden naar een nieuw humanisme, maar daar is veel meer “sociale gymnastiek” en “antifragiliteit” voor nodig. Een kolfje naar de hand van echte vrijheidsdenkers uit de lage landen, humanitair-idealisten die ook niet vies zijn van culturele regeneratie!

  Het moet gezegd, eredoctoraten uitreiken kunnen ze aan onze universiteiten wel, maar Vlaamse imams opleiden, dat is een ander paar mouwen! Als je imams moet “importeren” zoek je eigenlijk problemen… Eigen schuld, dikke bult!

  De beleidsmakers zouden erin moeten slagen om religie in een cultuurhistorisch perspectief te plaatsen. Het syndroom dat aan de basis ligt van het moslimfundamentalisme is bekend. Wat zei de vos in de fabel van La Fontaine over de verleidelijke roodbruine druiven die hij niet te pakken kreeg? “Ze zijn zuur. Dergelijke druiven, als ze willen kunnen de honden ze opeten!” Deed hij dan niet beter dan zeuren? Wanneer zegt men zoiets? Wanneer men iets versmaadt dat buiten bereik is! (http://www.musee-jean-de-la-fontaine.fr/jean-de-la-fontaine-fable-uk-229.html)

  • Het is idd. een gigantische denkfout te geloven dat onze beschaving universeel is. Dat neemt niet weg dat wie hierheen migreert de basisregels ervan moet respecteren. Wie dat niet wil, moet vertrekken. De grootste miserie komt niet van tegenculturen als het Salafisme op zich, maar ligt in multiculturalisme, dat de illusie koestert dat alle culturen evenwaardig zijn en dus zondermeer naast elkaar kunnen bestaan in een land of regio met een gevestigde en algemeen aanvaarde cultuur. Migratie is dus niet zo evident, en daarenboven wordt ze kritiekloos opgehemeld. Migratie moet niet aan banden worden gelegd, maar wel aangestuurd. De enige oplossing is de opstelling van de Universele Verklaring van de Plichten van de mens, die o.m. gedragsprincipes voor migranten voorschrijft, en die bij overtreding sanctionering voorziet, zoals bv. Uitwijzing. Ik hoor alleen maar over mensenrechten, en het is die eenzijdigheid die een onevenwicht en dus conflicten veroorzaakt.

 6. P. Eggermont

  Nog een nadenkertje : “Scientists don’t know what they are talking about when they talk about religion. Religion has nothing to do with belief, and I don’t believe it has any negative impact on people’s lives outside of intolerance. Why do I go to church? It’s like asking, why did you marry that woman? You make up reasons, but it’s probably just smell. I love the smell of candles. It’s an aesthetic thing.” (Nassim Nicholas Taleb)

 7. ’t is al lang niet te doen in België!

 8. De Graeve Freddy

  Het zou misschien een goed idee zijn om de invloed en de donaties (subsidies) van de Saudi’s niet meer te aanvaarden.
  Maar gaat dit de invloed van Saudi-Arabië verminderen? Gaan we dan minder extremisten krijgen? Gaan we dan de bedragen van de wapenindustrie niet missen? En vooral, we voeren nog heel wat olie in van de Arabische landen voor onze chemische industrie en verwarming waarvan het leeuwenaandeel door Saudi-Arabië is opgepompt, gaat Saudi-Arabië dan geen verbod opleggen om hun olie in onze havens niet meer te mogen lossen? Als ze dan zouden doen, gaan de anderen OPEC landen dan niet hetzelfde doen? Heeft iemand enig idee wat een verlies aan inkomsten voor Zeebrugge en Antwerpen…
  Het is heel gemakkelijk om te zeggen dat we dit of dat moeten doen. Maar je kan alleen maar iets doen als je ook bewust bent dat de negatieve zaken niet zwaarder zullen wegen dat de positieve zaken (als er al zijn).
  Ik ben het 100% eens dat de religieuze invloed van Saudi-Arabië op zijn zachts gezegd niet erg positief is voor onze Westerse cultuur, maar zou alles zoveel beter zijn zonder het Saudi’s geld?