Steeds meer lieden kijken in ons bord: over gezondheidsrages en diëetfascisme

godzietmij

Binnenkort kunnen we Brits Brexit-bier drinken, en dat is goed nieuws, in verschillende opzichten. Eerst had het Europese merkenbureau –jaja, dat bestaat dus ook- beslist dat het niet mocht, een bier dat Brexit heet. Het zou te politiek-incorrect zijn, “beledigend voor de Britten die tegen hebben gestemd”, moreel verwerpelijk of zelfs racistisch/seksistisch. Maar gezien ook negerinnentetten in Vlaanderen vrijelijk mogen verkocht worden, naast bieren met een ronduit liederlijke naam zoals Black Damnation (Messy) of Delirium Tremens, geeft het bureau zijn verzet op.
Daar ben ik blij om. De discrete censuur op het taalgebruik, die o.m. tot uiting komt in het liquideren van lezersfora van kranten, naast de vreselijke FIFA-riedel no to racism-non au racisme”, krijgt maar moeizaam het universum van spijs en drank in zijn greep. Misschien vreesde men voor een echte volksopstand. Want had het merkenbureau het effectief verboden, dan zou dat Brexitbier beslist nog in grotere mate uit de tapkranen gevloeid hebben.
 
De gezonde roker

 

De anarchie van de bierdrinker/vleeseter/roker is, los van de gezondheidsoverwegingen, een taboeverbrekend gegeven dat we terugvinden bij de vermoorde Nederlandse columnist en diens veel besproken blog “De gezonde roker”, de naam alleen al. Het cultiveren van de taal als vloek- en scheldmedium, wars van alle hypocrisie, tact of fatsoen: Geenstijl is er de rechtstreekse erfgenaam van.
Voor Freud was de humor op zich al een taboeverbrekend medium. Maar onvermijdelijk komt die humor in politiek vaarwater en kan ze toch gecensureerd worden door controlediensten en agentschappen allerhande. Alleen het bier brengt dan nog redding, of andere ongezonde producten uit het Bruegheliaans register. Eetwaren die gedoopt worden in azijn, met karikaturale etiketten, en klinken als een vloek. Zo moet er beslist gauw een Guillotinebier uitgebracht worden, met een etiket dat Koning Filip op het schavot afbeeldt. Of een Reconquista van hoge gISting (Karel Martel afbeeldend, de man die de Arabieren bij Poitiers versloeg). Dat zal natuurlijk niet zomaar gebeuren: UNIA zal beslist protest aantekenen, en dat is goed, want dan gaan deze brouwerijen ondergronds en wordt een en ander nog veel smakelijker.
Trouwens, zoals u weet brouwt zowat elke Vlaming zijn eigen bier, ondergetekende niet uitgezonderd, en is naamgeving plus etiketontwerp één van de cruciale creatieve processen daarin.

Het goddelijke Oog (bis)
Dit maar om te zeggen dat er wel degelijk een relatie is tussen censuur en diëtiek, of algemener de gezondheidsrage. Steeds meer mensen kijken in ons bord en peroreren met opgeheven vinger: kankerverwekkend (zo ongeveer alles), slecht voor de cholesterol, tegen het dierenwelzijn, het milieu (de voetafdrukken!), de verkeersveiligheid.
De opvoeding van het lichaam tot proper, niet-geïntoxiceerd organisme, vrij van vet, alcohol, suiker of tabak, verloopt, met de kosten van de ziekteverzekering als dooddoener, in toenemende mate parallel met de opvoeding tot goed burgerschap. De voedingsdriehoek als replica van het Goddelijke Oog. De overheid zorgt zogezegd voor ons, maar wil vooral ons doen en laten nagaan, gesteund door allerlei reformgoeroes.
Het met allerlei morele alibi’s bezwaarde dieetfascisme, de dwang om binnen de lijntjes te kleuren dus, het leven als één grote waarschuwing, lees ook de gezondheidstips van Marleen Finoulst, het opgejaagd wild van Dr. Patrik Vankrunkelsven.

Ik geef het nog een jaar en dit bier komt in opspraak, alleen al wegens zijn “foute” naam.
Ik pleit helemaal niet voor meer roken of bierdrinken, drugs of vetverbruik. Ik zie alleen dat het universele dieet, getrokken door charismatische politici als De Wever, wel eens zou kunnen ontaarden in een repressief totaaldiscours rond attitudes, taal, gedrag, (eet)gewoontes. Waarbij terloops een alcoholverbod een bepaalde allochtone subcultuur goed zou uitkomen, want nu al worden bars in Molenbeek geviseerd omdat ze alcoholische dranken schenken. Idem voor de barbecue, ook een ongezond én milieuvervuilend ritueel, en allerminst halal.
Dus wordt bier drinken van de weeromstuit een subversieve activiteit, zeker als het brouwsel iconisch ondersteund wordt, zie het etiket, en van een “verhaal” wordt voorzien zoals het Brexitbier. Niet dat het drinken van sloten Brexitbier tot revolutie zal leiden. Die eer komt toe aan de drug genaamd koffie, een drank die ooit in Mekka werd verboden en nadien ook in Rome, omdat het drankje het radicale denken zou stimuleren. Dat klopt: de Franse Revolutie is een koffierevolutie. Zoals de Mei ’68-revolte een wietrevolte was.
Het bloeiende Vlaamse brouwerijwezen is hoe dan ook een duurzaam biotoop voor het onderbuikgevoel, alleen al daarom moeten we het koesteren en hopen dat het nooit tot “werelderfgoed” wordt gerecupereerd. Voor de rest moet u niet drinken als u rijdt, een mens heeft maar twee handen.
Nog een Saturnalische zaterdag gewenst.

5 Reacties op “Steeds meer lieden kijken in ons bord: over gezondheidsrages en diëetfascisme

 1. Wat we echt mankeren is smaakfascisme en dat zou niet fascistisch genoeg kunnen zijn.

 2. De nieuwe voedingsdriehoek is wetenschappelijk onderbouwd.
  Net zoals de oude dat was. Dat ruikt meer naar voedingswetenschappers (of mensen die voedingswetenschap hebben gestudeerd) die zichzelf nuttig willen maken dan naar wetenschap. Laatstgenoemde is immers gebaseerd op waarnemingen van feiten. En feiten veranderen niet zomaar.

 3. Godiva stopt met de productie van likeur pralines 😉
  https://nl.express.live/2017/09/21/141132godiva-pralines-likeur/
  Iedereen Halal. Voor god, gemeenschap en Bart De Wever.

 4. Jan Kniesoor

  INTELLECTUEEL GISTPRODUCT VOOR FERMENTATIE

  Raison d’état…
  Het is een taak van de staat te zorgen voor het geluk van de mensen en een gezonder mens is een gelukkiger mens. Van de Romeinse satiredichter Juvenalis (2de eeuw n. Chr.) komt toch het gezegde “mens sana in corpore sano”, Latijn voor “een gezonde geest in een gezond lichaam”? Niet meer roken, een aangepaste voedingsdriehoek en meer bewegen als basis voor een gezond lichaam en dus een gezonde geest! Anderzijds worden mensen overtuigd via verleidelijke publiciteit (o.m. op geregelde tijdstippen op de openbare omroep) om zich een nieuwe auto aan te schaffen, waarbij hen een illusoire, van de natuur vervreemde, technofiele wereld wordt voorgeschoteld. Niet verwonderlijk dat ze dan een leefstijl aannemen waarbij ze er tegen opzien een eindje te moeten wandelen, overal lukraak parkeren – daarbij dus hun auto niet volgens de wet achterlaten! – en vervolgens moeten aanschuiven in de wachtkamer bij de dokter waar ze vernemen dat ze… meer moeten bewegen. Na een werkdag of in hun vrije tijd kruipen ze dan opnieuw achter het stuur om neergevlijd in hun autozetel nog wat extra kilometers af te leggen naar bv.een publiek domein voor de beoefening van hun favoriete sport zoals atletiek, tennis, enz. Zeer productieve mensen allemaal, maar met veel contraproductief gedrag! Ik heb het niet begrepen op de eerste minister-president omdat hij de Vlaamse export roemt (waar men over de taalgrens alleen maar kan aan rieken), terwijl het toch wachten blijft op een doorgedreven en rijpere ecologische verantwoorde bedrijfscultuur, en op de afstraling ervan op het gedrag van elk individu in de samenleving van arbeid en lust. Men zou zich kunnen afvragen wat er gebeurt met de aanbevelingen van wetenschappers voor een meer CO²-neutrale wereld, buiten dat ze als pdf op het internet belanden (http://www.kvab.be/sites/default/rest/blobs/117/knw_CO2neutraal.pdf). Wat bv. met de vervanging van kerosine voor het luchtverkeer? Is het nog langer verantwoord zovele vliegtuigen in de lucht te houden en het luchtvaarttoerisme te promoten, zolang deze vervanging niet een feit is? Neem dan toch de boot! De scheepvaart biedt mogelijkheden genoeg voor duurzame alternatieven en van oudsher is men toch op zee gericht!? Wanneer komt er een eind aan het onnodig geraas over en rond de aardbol? Met Sint-Juttemis als de kalveren op het ijs dansen?

  Voeding en energie…
  Voeding in de elektrotechniek, dan denkt men aan elektrische energie. Bij mensen, in de mate dat ze nog niet verworden zijn tot halve machines – om redenen van medische urgentie, bv. na letsels als gevolg van een zwaar verkeersongeval of erger nog door een milieuramp of een bomexplosie -, gaat het vooral over warmte-energie (daarom heeft men het bij voedingswaarde over calorieën of joules) afkomstig van organisch materiaal, d.w.z. andere levende organismen. Men noemt ze heterotroof (anders-voedend). Planten halen m.b.v. de energie van het zonlicht (= fotosynthese) hun energie uit anorganisch materiaal (water, zout, CO², …) en zijn autotroof (zelfvoedend).

  Eten wat de pot schaft…
  Wanneer men het iets praktischer beschouwt, halen planten hun voedsel rechtstreeks uit de aardbodem (additieven niet meegerekend), dieren zijn aangewezen op al wat hun habitat hen grijpklaar te bieden heeft, en mensen – in zoverre ze niet over een eigen groentetuin beschikken – halen hun voedsel bij … de supermarkt of ook nog de kruidenier om de hoek of de plaatselijke groentemarkt. De winkelrekken van de supermarkt raken vol dank zij de voedingsindustrie en i.p.v. over dieetfascisme zou ik het dan eerder hebben over systematische analyse van de technische vooruitgang in wisselwerking met een gezonder leefmilieu (waar de mens deel van uitmaakt), die nu ook begint door te wegen in de voedingsindustrie, getuige daarvan het toegenomen marksegment van 100% plantaardige voeding!

  ‘The 60’s’ anders bekeken : systeemanalyse…
  Ter gelegenheid van een ‘Internationales Symposium über Zukunftsfragen’ met als titel ‘Systems 69’, schreef Karl Steinbuch (°1917 Stuttgart, †2005), Duits ingenieur en pionier in de computerwetenschappen en de cybernetica, uitvinder van o.m. de eerste volledige transistor computer in 1958 en bedenker van de term ‘Informatik’ in 1959, en met meer dan 70 patenten op zijn naam, het volgende (vertaling in ‘Toekomst en techniek’, 1972) : “De noodzaak van een systematische analyse van de technische vooruitgang wordt vnl. door drie volgende feiten gemotiveerd :
  1) De technische ontwikkeling gaat steeds sneller ; de politieke en economische structuren daarentegen worden goeddeels starrer. De asynchroniciteit tussen deze gebieden veroorzaakt sterke spanningen.
  2) In de volgende decennia kunnen ecologische catastrofen worden gevreesd, die nauw samenhangen met de technische vooruitgang, bv. hongercatastrofen, watergebrek, het onleefbaar worden van woongebieden, achteruitgang van het klimaat, enz. Reeds de vreedzame, niet doelbewuste voortgang van de technische progressie bevat veel explosieve kracht.
  3) Tenslotte moeten in het technologisch gebied steeds ‘onomkeerbare’ beslissingen worden genomen, beslissingen die na voltrekking niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt.
  Karl Steinbuch engageerde zich in 1969 bij de SPD, waarvan hij zich vlug distantieerde en werd vervolgens actief in … rechts-conservatieve en nieuwrechtse kringen! Men noemt hem revisionist omwille van zijn uitspraak : „Ohne die Barbarei des Versailler Vertrages hätte es Hitlers Barbarei wohl nicht gegeben,“ en antifeminist omwille van : “[…] verheerende Wirkung hat […] z. B. die Absicht, die ,Gleichberechtigung‘ der Frau in Politik und Wirtschaft herzustellen – und sie hierdurch ihren Kindern zu entziehen.“ Steinbuch raakte tot slot bevriend met de in 1983 gestichte ‘Die Republikaner’, een kleine politieke partij, die zich conservatief, sociaal, patriottisch én ecologisch opstelde, en die in 2011 de fusie aanging met Bürgerbewegung Pro Deutschland. (Wikipedia)

  Wereldvoedselvoorziening en de ‘protein gap’…
  De systeemanalyse – nodig om in de ‘nachindustrielle Gesellschaft’ een overzicht te verkrijgen van alle complexe problemen – brengt ons bij de planologie voor de wereldvoedselvoorziening als deel van de wereldeconomie en het probleem van de ‘protein gap’ van het voedsel (kwalitatief en vooral kwantitatief) : “De landbouw produceert x aantal ton plantaardige proteïne per jaar, waarvan een gedeelte door mensen wordt verbruikt, de rest door dieren. Het rendement van de omzetting (door dieren) van plantaardige in – van dieren afkomstige – proteïne ligt bij hoogstens 15 % (bij melk en eieren : 30 %, bij vleesproductie maar 9-15 %). De productie van dierlijke proteïne is dus minder economisch dan die van plantaardige of synthetische proteïne, vooral ook door het kweken van betere graan- en rijstsoorten. […] Systeemplanning ter dekking van het eiwittekort moet ook rekening houden met voedingstradities, religieuze ‚taboes‘ en verbruiks- en inkoopgewoonten.” (Peter Menke-Glückert, Duitse hoge ambtenaar van het ministerie) Verkorting van de voedselketen = vergroting van de levenskansen op de planeet!

  Last but not least : synthetische voeding…
  Een andere ontwikkeling is tenslotte de bereiding van volledig synthetisch voedsel. In bepaalde supermarkten vind je in de winkelrekken flesjes synthetische voeding (met vanille- of chocoladesmaak toegevoegd), die je kan nodig hebben om medische redenen en die je nog kan bewaren ook. Koolwaterstoffen kunnen namelijk met behulp van micro-organismen (in een entstof) met de nodige procestechnologie (in een reactor, …) omgezet worden in een mengsel van proteïne, koolhydraten en vetten, te vergelijken met het winnen van alcohol uit melasse (afvalproduct suiker) of met het brouwen van bier. De synthese van vetten door oxydatie van koolwaterstoffen werd reeds gedurende W.O. II in Duitsland ontwikkeld! Vervolgens is bv. bekend van bepaalde algen dat ze met behulp van de energie van het licht water en CO² omzetten in zuurstof en glucose (= koolhydraten) en uit aardolie kon men petroproteïnen bereiden.

  De ‘food’ van de toekomst…
  Omwille van de ondervoeding van een groot deel van de wereldbevolking blijft men op zoek naar andere productiesystemen voor voedingstoffen. Zo zou er kakkerlakkenmelk bestaan, waarmee een bepaald soort kakkerlak zijn embryo’s voedt. Uit hun darmkanaal haalden wetenschappers zowaar proteïnekristallen “met een 3 x hogere caloriewaarde dan een vergelijkbare hoeveelheid melk van waterbuffels”, aldus Subramanian Ramaswamy, prof. biochemie aan het Indian Institute of Science te Bangalore in Indië.

  Proost!