Met alle Soedanezen…: ook Bart De Wever moet Hannah Arendt juist leren citeren.

BDW

 

In zijn ondertussen kapot besproken opiniestuk in de Morgen, “Hebben wij de morele plicht alle 37 miljoen Sudanezen op te vangen?” poneert NVA-voorzitter Bart De Wever de stelling dat ongebreidelde migratie onze sociale zekerheid bedreigt, en we dus moeten kiezen tussen gesloten grenzen en een financieel failliet sociaal model. We kunnen onze huidige levensstandaard maar op peil houden als we paal en perk stellen aan asiel en  migratie, we kunnen niet voor het OCMW van heel de wereld spelen. Tot daar een waarheid als een koe.

Maar al snel begint de auteur om zich heen te schoppen en wordt er nogal twitterachtig van leer getrokken tegen het “cynisme” van een “industrie van linkse advocaten, ngo’s en activisten” die de “de natiestaat willen uithollen”. Een complottheorie van jewelste, die de tegenstander afschildert als de baarlijke duivel én als Gutmensch, een staatsvijand, beroofd van elk normbesef, waardoor al de welvaart die we hebben opgebouwd, als sneeuw voor de zon zal wegsmelten. Waarbij ik toch moeite heb om een Gutmensch te associëren met cynisme, maar soit. Iemand moet hier een column verward hebben met een opeenstapeling van toogpraat zonder consistentie.

Eerlijk gezegd: ik kan bijna niet geloven dat Bart De Wever, die ik voor een intelligent man hield, zo’n verzameling brakke clichés en karikaturale voorstellingen van politieke opponenten, in casu de linkse Gutmensch, uit zijn duim zuigt. Zo’n bekakte ghostwriter zou ik stante pede de deur wijzen en bij Pallieterke durven aanbevelen.

Van mensenrechten naar burgerrechten

Arendt

Hannah Arendt

Door de mand valt de schrijver echter pas, waar hij voor de verleiding bezwijkt van het citaat. In zijn ijver om de natiestaat te verdedigen, als “gezonde res publica”, haalt hij zowaar filosofe Hannah Arendt boven en haar bekendste werk, “The Origins of Totalitarianism” (1951).

Daarin onderzoekt Arendt de geschiedenis van de Rechten van de Mens, zoals die aan het einde van de 18de eeuw vorm kregen. Kort gezegd, ziet ze die Mensenrechten als problematisch omdat die niet meer op God of een metafysische waarheid berusten, maar op de mens zelf, als maat van alle dingen. Dat bleek een fragiele basis, waardoor de natiestaten er hun eigen vertaling van maakten. Voor Poetin zijn mensenrechten iets anders dan voor Macron of voor Trump. Maar dat betekent ook dat de mens opnieuw afhankelijk wordt van “zijn” staat om als mens volwaardige erkend te worden. De staatloze is dan ook een rechteloze, een niet-mens, of barbaar zoals de antieke oudheid hem zag.

Het is daarin dat Hannah Arendt kiemen ontwaarde van nieuw totalitarisme,- figuren als Poetin en Erdogan zijn vandaag de beste voorbeelden. Zonder twijfel zullen ze zich allemaal humanist noemen, maar als je in hun staat niet past ben je geen mens en val je ook buiten elke “humane” behandeling. Arendt beklemtoont de noodzaak van internationale arbitrage, maar anderzijds ook om een politieke gemeenschap te organiseren die gebaseerd is op gelijkheid, mededogen en menselijke solidariteit.

Bart De Wever – of zijn spookschrijver- maakt daar iets helemaal anders van, en ziet de natiestaat essentieel als een “mechanisme dat de mensenrechten kan afdwingen”. Dat is natuurlijk niet zo. Ze kan hooguit burgerrechten toekennen, “members only”, en de rest mag beschikken. Ik neem daar niet eens een standpunt in, ik constateer gewoon dat De Wever “The Origins of Totalitarianism” vermoedelijk niet gelezen heeft –hooguit een slechte samenvatting-, en dat zo’n amateuristische lezing heel slecht staat voor een historicus die zich op het levensbeschouwelijke pad waagt.

Hannah Arendt was als Joodse gefascineerd door de holocaust en de excessen van de nazi-dictatuur. Ze ziet het nationalisme als enorm glad ijs dat bijna onvermijdelijk het spook van de xenofobie oproept. Om dezelfde reden was ze helemaal niet te spreken over de etnocentrische richting die de staat Israël is uitgegaan.

Op een zeker moment werd de Jood in Duitsland als een Fremdkörper gedefinieerd, iets volksvijandig, en op die manier ook ontmenselijkt. Dat is vandaag niet anders, ook al stoppen we niemand in gaskamers. De hamvraag blijft: wie mag binnen, wie niet? Wie krijgt burgerrechten, wie valt uit de boot, of verliest ze? De natiestaat discrimineert, en grenzen zijn gemaakt om in te sluiten én uit te sluiten. Wie uit de boot valt, moet zich daarin schikken: als een asielaanvraag geweigerd wordt kunnen de “Gutmensch-advocaten” het procedureel nog wel wat rekken, maar in principe beslist de overheid, namens het volk, autonoom. Ergo: mensenrechten zijn er vooral voor wie ze niet nodig heeft.

“Onwenselijk gedrag”

pasta

Elke staat kan autonoom burgerrechten toekennen of ontnemen

Onderhuids raakt Arendt hier ook iets anders aan: het steeds bestaande risico van ballingschap en uitgestoten worden uit de gemeenschap, waardoor men niet alleen zijn burgerrechten maar eigenlijk ook zijn mensenrechten verliest. Het ontnemen van de nationaliteit is zowel in België als de ons omringende landen een mogelijkheid die de natiestaat zich voorbehoudt. De discussie kwam o.m. naar boven omtrent de figuur van  Fouad Belkacem (die de dubbele, Belgisch-Marokkaanse nationaliteit bezit). In Frankrijk besloot het Constitutioneel Hof unaniem tot het ontnemen van de Franse nationaliteit van Ahmed Sahnouni, een in 2013 veroordeelde terrorist.

Het Europees Verdrag Inzake Nationaliteit stipuleert min of meer de omstandigheden waarin iemand zijn staatsburgerschap mag ontnomen worden. Bijvoorbeeld: in krijgsdienst gaan voor een vreemde natie, maar ook wanneer de betrokkene “de essentiële belangen van de staat bedreigt”, en, algemener nog, bij “onwenselijk gedrag”. Dat zijn natuurlijk allemaal begrippen waar veel rek op zit. Iedereen zal zich wel volmondig kunnen vinden in het ont-nationaliseren van terroristen met bloed aan hun handen, maar in Turkije is men ook van plan om Fethullah Gülen en een flink deel van zijn aanhangers de Turkse nationaliteit te ontnemen wegens staatsvijandig gedrag. Stalin creëerde een massa staatlozen, Russen die volgens hem de nationaliteit niet waardig waren. Misschien kan de Spaanse staat hetzelfde met Carles Puigdemont doen.

Ik bedoel maar: De Wever mag een mening hebben, maar filosofen citeren zonder ze gelezen te hebben doe je niet ongestraft. Hannah Arendt ziet de natiestaat niet als “het enige werkende mechanisme dat de mensenrechten kan afdwingen”, maar integendeel als een entiteit die mensenrechten eigenhandig herkneedt tot burgerrechten, die per definitie ook kunnen ontnomen worden. Ze ziet hierin zelfs de kiemen van een totalitaire staat, die de ongelijkheid organiseert en strenge normen en spelregels oplegt aan de gemeenschap. Een conservatief-autoritaire visie waar ik Bart De Wever wel voor een flink stuk in mee zie gaan.

Afgezien van de links/rechts-polariteit, blijft de N-VA een kleinburgerlijke visie belichamen op mens en samenleving, en dat blijft ook mijn grootste probleem met die partij. Geen greintje grootmoedigheid of generositeit, maar vooral het strelen van de centenvlaming in zijn fermette met SUV voor de deur en een stel camera’s. Het alsmaar hameren op Verlichting en morele waarden, maar de vrijdenkende spankracht die onze cultuur heeft voortgebracht, toch niet kunnen of willen benutten. En vooral: het minutieus nalopen van de zogenaamde grondstroom, die in Vlaanderen nu eenmaal centrumrechts is, waarbij het diaboliseren van links gewoon ruikt naar kindertuintoestanden.

Dit gezegd zijnde: het debat rond migratie en sociale zekerheid is zeker het voeren waard, het VB probeert het al dertig jaar op de agenda te zetten en heeft er al een half dozijn congressen aan gewijd. Maar nu dus dit opiniestuk, en waarom originaliteit in de politiek werkelijk geen criterium is.

17 Reacties op “Met alle Soedanezen…: ook Bart De Wever moet Hannah Arendt juist leren citeren.

 1. siegfried verbeke

  Rechten van de Mens e.d. zijn allemaal goed en wel, maar zolang er geen bijlage is met de rechten van volken/gemeenschappen is het eenzijdig.
  Ik moet steeds denken aan “Waarom de buren niet deugen” en “De mens bij de wilde beesten af” (De engelse titel is veel beter: The Social Contract) van Robert Ardrey. Spijtig genoeg niet meer verkrijgbaar.
  Een territorium is, zoals in de dierenwereld, een oer-verdedigings-mechanisme. Is een groep (dieren of mensen) niet meer in staat of willens zijn territorium te verdedigen, dan verdwijnt het ook vroeg of laat. Dat is een natuurwet.
  Ik vraag mij ook nog steeds af waarom de Belgen met zoveel hardnekkigheid hun morzel gronds tegen de Duitsers in 2 wereldoorlogen hebben moeten verdedigen, terwijl wij nu onze grenzen moeten openzetten voor iedereen die zich bedreigd voelt.

 2. BDW kan Hannah Arendt dan al verkeerd citeren maar wààrom citeert hij Arendt (lees gebruikt) om zijn natiestaat te verdedigen terwijl sinds Hannah Arendt de herschikking van internationale orde en internationaal recht, Jalta-conferentie, VN verdrag, globalisering… een wereld waarin de natiestaat zijn soevereiniteit verloor? Laat het ons nostalgie noemen.

 3. Zo BDW werkelijk de natiestaat wilt verdedigen dan dient hij aan te sturen op een Bexit. Het is immers duidelijk dat de EU uit is op de volledige vernietiging van de natiestaten en alle macht voor zich alleen wenst.
  Ik heb dit stuk maar deels gelezen. Waar Sanctorum Poetin gelijkstelt aan Erdogan ben ik afgehaakt. Waarom noemt hij eens niet Juncker of Merkel in één adem met Erdogan? Dat zou sowieso getuigen van meer inzicht.

 4. Ik denk dat iedereen met verstand zeer goed begrijpt wat er bedoeld werd, ook al werd Hannah Arend mss. fout geïnterpreteerd. Want over wat gaat het nu ? Over een filosofische interpretatie of over de essentie : de onhoudbaarheid van ongecontroleerde massamigratie die vnl. mogelijk is gemaakt door EU regelgeving, die daarenboven nog eens extra uitgehold werd door EU jurisprudentie. Pim Fortuyn zei het al : Binnengrenzen weg in de eu? Prima, maar dan moet je buitengrenzen bewaken. Dat is gewoon pure logica. En Dewever slaagt eens te meer waar het VB al jaren faalt : de kwestie op de agenda zetten. Nou moe, aan de pers commentaren te zien : aardig gelukt, maar eigenlijk mislukt, omdat de reacties naast de kwestie waren en niet over de essentie gingen. . En met de clichés over de Fermettevlaming met zijn rechtse onderbuik, en de links naar Poetin verlaagt U zich als commentator tot het niveau van het klassieke Vlaamse perscommentariaat dat al jaren niks anders doet dan rechts demoniseren, waarbij ze het VB hebben laten vallen wegens irrelevant, ten faveure van de NVa.

 5. De onhoudbaarheid van massamigratie is niet voor meteen, dat weet iedereen met gezond verstand, maar geduld dat komt nog, waarschijnlijk op een manier die we niet echt wensen. Ondertussen is de internationalisering van de economie wel volop aan de gang, zonder tegenkantingen van BDW, en de Belgische delegatie met inbegrip van een koning en koningin, staan te pronken in de narcistische club Davos. Natiestaat, mon cul.

  • Betekent internationalisering nu echt dat je principieel iedere aardbewoner het recht geeft om zich zonder condities en op eigen gezag en initiatief eender waar te vestigen ? Daar gaat het over. En wat zou BDW zich tegen die inernationalisering verzetten. Dat gebeurt gewoon. En linkse jongens storen zich permanent aan de anti-terreurmaatregelen en controles, die ze beschouwen als dictatoriaal en fascistoide, een beperking van onze burgerlijke vrijheden, en een aantasting van de rechtsstaat. Maar Illegale aanwezigheid op het grondgebied is een misdrijf, of niet soms ? . De overheid die misdrijven opspoort en bestraft ondermijnt dus de rechtsstaat. Hij die een misdrijf helpt plegen en de politie tegenwerkt is eveneens strafbaar. De logica is volkomen zoek. En verder wordt er nooit over de essentie van het probleem gepraat : onze uitgeholde Europese wetgeving die veel te genereus is, ons machteloos maakt tegen misbruik en bedrog, gebrek aan selectiviteit in de migratie, en de eindeloze beroepsmogelijkheden van afgewezenen die een effectief uitwijzingsbeleid verhinderen. Migranten die herhaald een uitwijzingsbevel naast zich neerleggen doen dat de facto straffeloos. Moet U eens proberen een gerechtelijk bevel te negeren : ze slaan je sofort in de boeien. En dan krijg je emo-verhalen van jongeren die hier op die manier jaren verblijven en dan inderdaad te oud zijn om nog teruggestuurd te worden. Of hoe men de zaken omdraait, en oorzaak en gevolg verwisselt, en geheid aan het moraliseren slaat : Francken is een onmens en een fascist. En tenslotte : de Universele verklaring van de rechten van de mens is helemaal niet universeel : ze is een product van de westerse beschaving en wordt door driekwart van de wereld niet geaccepteerd, en evenmin toegepast. Maar die wereld, die ze zelf straal negeert , eist dat wel van ons, Europeanen. Mensenrechten a la carte dus. En tenslotte : het komt nooit goed als er naast de rechten van de migrant eindelijk eens werk gemaakt wordt van een afdwingbaar internationaal charter van hun plichten. Deze totaal scheefgegroeide en onlogische situatie is onrechtvaardig, onduldbaar en onhoudbaar. Ik snap zelfs niet dat daarover gedebatteerd wordt.

 6. Coco, iedereen weet waar de hele geschiedenis zich naartoe aan het slepen is.

 7. België was, als ik me het werk van filosoof Giorgio Agamben, groot Arendt-kenner correct voor de geest haal, het eerste land dat effectief burgers hun nationaliteit ontnam. Dat was rond 1920 en betrof de leiders van de zgn. activisten, de Vlaamse Frontsoldaten-beweging van WO I. Zou details moeten opzoeken, maar dat vraagt helemaal veel van mijn geest. Begin nu wat te twijfelen aan de juistheid van wat ik hierboven schrijf.

 8. Alle wellens nietens commentaren in acht genomen zal het midden wel ergens midden liggen zeker. Wat ik echter steeds onbesproken acht in het migratiedebat is de tegelijk migrerende geestelijke bagage met een niet min of meer quasi volgens middeleeuws recept ingebakken modus operandi. Te weten dan dat deze aannames steeds immer primordiaal boven alle andere wetmatigheden `uitverkoren` worden door de migrerende individuen.
  Mogelijk dat de crux van het gegeven zich in de toekomst niet zozeer zal laten gevoelen in economische termen dan eerder in een maatschappijgerichte toekomst waar het verlichte denken dan een volhoudende grote tand zal moeten bijsteken.

 9. Jozef Leijnen

  Beste leiders, opiniemakers, filosofen, journalisten en voor al diegenen die het voor het zeggen hebben!
  Ik ben maar een eenvoudige burger wachtend met mijn vrouw op een sociale woning waarvoor ik nog een 8-tal jaren geduld zal moeten hebben, als ik nog zolang leef (76 j) dus met mijn status heb ik geen recht van spreken maar ik wil het toch even hebben, hoe nutteloos ook, over enkel aspecten van de migratie die door jullie bewust of onbewust genegeerd worden. Op de eerste plaats is er de overbevolking door wetenschappers en filosofen, die daar toch wel wat over moeten weten, voldoende aangekaart. Maar ook jullie moeten van dat probleem op de hoogte zijn waarom anders al die betogingen en protesten tegen files, tegen armoede, voor meer geld voor mindervaliden, voor gezondheidszorg, meer natuur, hogere pensioenen, meer loon. Er is geen plaats meer voor mens nog dier. Wij leven als haringen in een ton. Vele mensen leven op straat, wachten op een betaalbare woning, geraken niet meer op hun werk en de lucht is niet meer te pruimen en vele ngo’s, vakbonden en andere instellingen komen op straat voor meer geld dat er blijkbaar niet is (gezien de staatsschuld en de het begrotingstekort) voor alles en nog wat, zo kunnen we nog bladzijden doorgaan. En toch pleiten jullie voor een solidaire opvang voor alle mensen in de wereld, die op één of andere manier, in de knoei zitten. Laat mij duidelijk zijn: Elk migratiebeleid is onmenselijk: niemand heeft het recht een andere mens te verbieden om een woonplaats te zoeken naar zijn keuze of hem te dwingen asiel aan te vragen in een land dat beleidsmakers opleggen, dat is mensonterend. Ieder mens heeft het recht om te wonen waar hij wenst of wil. Of wij die mensen moeten onderhouden, een woonplaats bezorgen, opleiden tot een job, sociale diensten verlenen, is een andere kwestie. Als daar het geld, de ruimte en de mogelijkheden voor aanwezig zijn, voor mij niet gelaten maar eerst of ten minsten
  tegelijkertijd moeten de problemen, waarvoor de mensen geregeld op straat komen, opgelost worden.
  Op de tweede plaats is er de hypocrisie van Europa en de rest van de wereld. Zij financieren de migratie en de mensensmokkelaars en werken dat fenomeen in de hand.
  Eén voorbeeld:
  In Ethiopië, in Addis Abeba, landen dagelijks vliegtuigen met voedselhulp maar er stijgen evenveel vliegtuigen op met voedsel voor rijke landen geproduceerd in Ethiopië, door buitenlandse investeerders die gefinancierd worden door de Europese Unie, de VS en de Wereldbank. Een van die investeerders is Monsanto die in samenwerking met Bill Gates (die de armoede in geen tijd uit Afrika ging op verdrijven) hele gebieden opkoopt, de wouden kapt, natuurparken inpalmt, de dorpen vernietigd en de bevolking verdrijft. De mensen hebben geen inkomen meer, verliezen hun landbouwgrond en slaan op de vlucht, voor de armoede en voor het regeringsleger, dat hen vervolgt. Zij vluchten hoofdzakelijk naar Soedan om van daaruit door mensensmokkelaars naar Europa te worden versast.
  Dit is slechts één voorbeeld maar gans Afrika lijdt onder dat fenomeen.
  En beste mensen als jullie zich het recht toe eigenen om Libië plat te bombarderen met het doel om Kadhafi ten val te brengen waarom stellen jullie dan nu niet alles in het werk om die criminele bendes, met hun folterpraktijken (erger dan waaraan Khadafi zich ooit heeft schuldig gemaakt) uit te schakelen en als het niet anders kan, met geweld. Ook in Syrië was er niets dat jullie belette een oorlog te ontketenen, om Assad ten val te brengen.
  DUS MENSEN BESPAAR MIJ JULLIE ZIENSWIJZE OVER MIGRATIE, LOS HET OP MAAR BEZORG MIJ EERST EEN BESTAAN DAT BEANTWOORDT AAN HET GEMIDDELDE VAN EEN BELGISCHE BURGER MET WAT RUIMTE, EEN BETAALBARE WONING EN WAT GEZONDE LUCHT.

  • Het probleem van de overbevolking was ook het uitgangspunt voor de Amerikaanse ecoloog Garrett Hardin. Individuele rationaliteit leidt uiteindelijk tot collectieve irrationaliteit.

 10. Ik vind het een bijzonder slecht idee om je persoonlijke toestand op een forum uit de doeken te doen, en daar dan algemene conclusies uit te trekken. Niemand kan Uw uitspraken overigens controleren. Verder is overdrijven nergens goed voor, en moet je je toch een beetje aan de feiten houden, Cfr. Syrië en Libië. En ja, in Afrika doen wij alles verkeerd, en de Afrikanen zijn helemaal nergens verantwoordelijk voor. Geeuw.

  • Jozef Leijnen

   Ik zie niet in hoe ik mijn persoonlijke toestand gebruik om de overbevolking te verklaren, de files, de 25% armen, het gat in de begroting, de staatsschuld enz. En ook de woorden van Khadafi: “breng mij ten val en Europa zal overspoeld worden door vluchtelingen”, is niet door mij in zijn mond gelegd.
   En aub als jij nu wil beweren dat wij de derde wereld niet hebben uitgebuit en nog uitbuiten dan stel uzelf maar eens de vraag waar uw koffie vandaan komt en tegen welk hongerloon de “slaven” ze produceren. Ik kan u wel wat cijfers bezorgen.
   En u hoeft inderdaad mijn persoonlijke toestand niet te kennen of te controleren om inhoudelijk mijn beweringen met gedege argumenten tegen te spreken en ik heb het dan in het bijzonder over de overbevolking, de nutteloze oorlogen (Syrië, Libië enz) en de uitbuiting van het rijkste wereld- deel op aarde: Afrika.

   • Jozef Leijnen

    Ik haal mijn persoonlijke toestand ta niet aan om er algemene concusies uit te trekken maar om aan te geven dat ik geen recht heb van spreken en dat mijn betoog nutteloos is, gezien mijn persoonlijke toestand: Lees opnieuw: “Ik ben maar een eenvoudige burger wachtend met mijn vrouw op een sociale woning waarvoor ik nog een 8-tal jaren geduld zal moeten hebben, als ik nog zolang leef (76 j) dus met mijn status heb ik geen recht van spreken maar ik wil het toch even hebben, hoe nutteloos ook, over enkel aspecten van de migratie die door jullie bewust of onbewust genegeerd worden.”

 11. Jozef leyen. De oorlog in Syrië werd niet veroorzaakt door het westen, maar in essentie door het Islamitisch extremisme. De ellende in Afrika is een cultuurreel probleem van tribalisme, nepotisme en corruptie en onderontwikkeling. Enz. Het wordt stilaan mateloos irritant systematisch “het Westen” te kapittelen als oorzaak ivan alle ellende in de wereld. Ik vind het een vorm van links ziekelijk masochisme dat ons naar de ondergang leidt. Want ook Amerikanen en Europeanen hebben legitieme belangen en rechten. En als U weet hoe U als Westers leider moet manoeuvreren zonder brokken te maken in die talloze hopeloze wespennesten waar een kat haar jongen niet in terugvindt,,zoals Syrië, Irak, Libië, en de helft van Afrika, mag U het zeggen. Maar voor U begint, zou ik U adviseren te proberen aan een Syrische diplomaat de kwestie Brussel Halle,Vilvoorde uit te leggen. Succes gegarandeerd.

  • Jozef Leijnen

   Hans Becu. Op de eerste plaats moet ik, wat u mij in uw vorige post verwijt, mijn persoonlijke toestand aanhalen. Het links gedachtengoed dat ik ooit eerde heb ik reeds lang achter mij gelaten en ik ga er prat op dat ik nooit lid geweest ben van een partij, een vakbond of van welke politieke of filosofische instelling ook. Ik voel mij een schalkse vrijbuiter niet gebonden door politieke of filosofische overtuigingen en ik laat uitsluitend mijn rechtvaardigheidsgevoel spreken. Ik consulteer verschillende bronnen uit West, Oost, Noord en Zuid en probeer mijn mond te houden over onderwerpen waar ik niets over weet. Ik heb begrepen dat het onderwerp de migratie was en het enige dat ik heb proberen aan te kaarten is 2 aspecten van de problematiek die zelden of nooit aan bod komen. En daarbij heb ik klaar en duidelijk verwoord dat ik het moe ben om mijn geweten te laten martelen door al die opiniestukken en dat men mij met rust moet laten met al dat gezever dat geen aarde aan de dijk brengt, dat men het moet oplossen en op de eerste plaats orde op zaken stellen in eigen land in de trend van: eigen volk ook. Ik heb niemand beschuldigd, alleen feiten aangehaald die zich in onze wereld afspelen. Zoals gij meermaals doet , zelfs meestal, is er een politiek debat van maken en dan probeer je posters in een politieke hoek te drijven en dan klets je wat uit je nek over dingen waar je de ballen schijnt over te weten. Ik ga mij niet wagen aan een debat over het kolonialisme, daar ken ik enkel de feiten van die in ons collectief geheugen zitten o.a, ik wik mijn woorden, de “onderdrukking” van de indianen, de maori’s, de aboriginals, de afrikanen, de eskimo’s. Tribalisme, nepotisme en corruptie geven anderen niet het recht om die te gebruiken om die volkeren uit te buiten. Als jij er van overtuigd bent dat multinationals gefinancierd door de EU, de VS, de wereldbank, China (zeer bedrijvig in Afrika en dat is geen westers land) geen verantwoordelijkheid hebben over de “slavenarbeid” in China, Indië, Afrika, Arabische landen enz dan stopt het debat. Het is aan u om de feiten die ik aanhaal in mijn oorspronkelijke post in casu: de overbevolking en wat er gebeurd in Ethiopië tegen te spreken, dat doe je niet.
   Het wespennest in Syrië, Irak, Libië, en de helft van Afrika is net veroorzaakt door landen die het niet kunnen laten andere volkeren te onderwerpen en hun levenswijze op te dringen en nieuwe afzetgebieden te creëren. Maar hier ga ik mij niet over uitlaten daar weet ik te weinig over. Wat ik wel grondig bestudeerd heb is de oorlog in Syrië en mijn bronnen beperken zich niet tot Reuters of de CIA. Ik ga het kort en bondig houden. De oorlog in Syrië is een proxy oorlog in het leven geroepen enkel en alleen om Assad ten val te brengen en er een democratie te stichten met, sorry, Westerse invloed. IS is bij het begin van die oorlog ontstaan in Irak waar ze hun kalifaat hebben gesticht. In een nooit geziene “blitzkrieg”, mogelijk gemaakt door de verzwakking van Assad en de steun van het westen aan de rebellengroepen die geïnfiltreerd waren door verschillend groepen Islam-fundamentalisten, heeft IS in enkele weken gans Syrië veroverd. Met de steun van Rusland heeft Assad, jaar na jaar, IS terug gedreven en Syrië, nagenoeg, volledig bevrijd van IS. Europa en de VS met steun van de Koerden waren enkel verantwoordelijk in Irak en voor een kleine strook in het Noorden van Syrië.
   Als het u interesseert stuur ik u wel een heel relaas over het ontstaan van de moedjahedien, de taliban, al qaida, IS, van 1970 tot nu.

   • Jozef Leijnen

    Misschien ook dit even lezen, meneer Hans Becu, Vooral het laatste deel, dat gaat over de oorlog in Syrië.

    Enkele maanden geleden stuurde ik een brief naar de VRT en alle belangrijke kranten in verband met nep-nieuws. Ik denk dat deze brief als antwoord aan Ines op zijn plaats is.
    NEPNIEUWS
    De Mainstream Media, zowel de zogenaamde kwaliteitskranten als de openbare Radio en T.V omroepen hebben de strijd aangebonden tegen nep-nieuws, tegen fake berichten en andere hoaxes om de goedgelovige burgers te behoeden en te beschermen tegen de tal-rijke leugens die wij gulzig opnemen in ons brein, nep-nieuws dat hoofdzakelijk verspreid zou worden door de sociale netwerken zoals daar zijn Facebook en Google +, maar ook alle andere sociale platvormen als weblogs, microblogs, social bookmarking, en videosites als YouTube worden geviseerd, zelfs Wikipedia.
    De kwaliteitskranten, gevolgd door zowat alle online MSM, hebben de mogelijkheid om te reageren op de “objectieve” (?) berichtgeving en analyses van de “topjournalisten”, be-ëindigd, waarschijnlijk omdat heel wat schrijvers van deze reacties getuigden van meer kennis van zaken en expertise dan de redacteurs van deze kranten en tijdschriften.
    Het onvermijdelijk gevolg was dat deze “experten” zich afwendden van de reguliere pers en hun heil zochten bij die platforms waar ze hun gram nog kwijtraakten. Dus MSM hebben het euvel van nep-nieuws aan zichzelf te danken!!!
    Uit de conclusies van al deze artikels en uitzendingen van “anti-nep-nieuws” blijkt dat ze enkel tot doel hebben om de burgers terug naar de uitzendingen van de openbare om-roepen te lokken, de tanende verkoop van de krantenabonnementen te stoppen en de boodschap verkondigend dat enkel de VRT en de kwaliteitskranten de waarheid in pacht hebben, objectief zijn, niet gekleurd, niet gemanipuleerd, en buiten alle verdenking staan. Sommige journalisten zijn zelfs bevreesd dat de burgers, door al dat fake-nieuws, in niets meer zou geloven. Wat is er mis met dat nihilisme in wording? Wat hebben wij aan al die kennis, aan al die geïndoctrineerde wetenschap van al die gefrustreerde journalisten, experten opinie-makers, professoren enz.?? Wat moet ik er mee? Ik wordt gek van al dat griezelijk nieuws. Het bezorgt mij een tumor in mijn hoofd, ik krijg nachtmerries en ik word er zo machteloos van. Nadat al dat onheil over ons heen werd gestort, ons geweten in de juiste vorm werd gekneed en ons sentiment met de juiste snaren bespeeld, volgt de apotheose en worden we aangemaand geld te storten voor de armoede in de wereld, voor de vluchtelingen, voor de natuur, voor kankerorganisaties en ik weet bij god niet voor hoeveel organisaties nog, voor onheil dat de mens zelf heeft veroorzaakt en nog aanricht door uitbuiting, oorlog, vervuiling, onbeteugelde consumptie enz. terwijl ik zelf elke dag moet knokken en bezuinigen om de eindjes, met mijn gezin, aan elkaar te knopen.
    Voor het digitale tijdperk en voor het comfortabele toiletpapier op de markt kwam had een geschreven krant nog nut, toen kon je uw gat nog afvegen aan al die onzin, op schrift. De waardeloosheid van de krant wordt door de uitgevers zelf gestaafd, door de voortdurende telefoonoproepen die een mens krijgt om hem een abonnement aan te smeren door een ronselaar die een, van buiten geleerd, lesje opdreunt waarbij de getelefoneerde zich als de gelukkige mag beschouwen, want hij heeft een iPad gewonnen……..als hij een kranten-abonnement koopt.
    Het geeft toch blijk van een grenzeloos cynisme dat de grootste verspreiders van nep-nieuws, al de online sites, die niet tot de MSM behoren, als fake bestempelen, terwijl het net die sociale platformen zijn die de lezers de mogelijkheid bieden om op alle nieuws-berichten, analyses, opinies en expertises te reageren, in twijfel te trekken, te verduide-lijken, of tegen te spreken zodat er een levend debat ontstaat over een breed scala van onderwerpen die in de MSM heel dikwijls taboe zijn.
    De criticasters, die de MSM verwijten zelf de verspreiders te zijn van nep-nieuws, zoeken hun argumenten niet op Facebook, Google + of twitter maar snuffelen op een divers aantal sociale platvormen van allerlei slag waarbij de lezers met elkaar in debat gaan en de waarheid, als die al bestaat, proberen te filteren uit al die talloze nieuwssites die gecreëerd worden door onafhankelijk journalisten, experten, filosofen professoren en andere wetenschappers.
    Ik ben niet geregistreerd op Facebook of Twitter, ik heb geen account bij om het even welk sociaal netwerk maar dank zij sociale platformen weet ik dat er gelogen wordt door journa-listen, professoren, wetenschappers, experten en door organisaties boven alle verdenking en daar heb ik de bewijzen van en dat is de reden waarom velen terecht in niets meer geloven. Wij worden belazerd op ongeziene schaal!
    Een actueel onderwerp, waarop de burger toch recht heeft om juist over geïnformeerd te worden, is de onmenselijke oorlog in Syrië. Na de aanslag in Khan Shaykhun verklaren onze experten oorlogsverslaggevers, Rudi Vranckx, Jens Franssen en, god betert het, ook Jan Balliauw, wat ik van hem niet zou verwachten, unaniem: “Tijdens een luchtaanval in de Syrische provincie Idlib kwamen 58 mensen om, onder wie 11 kinderen. Eensgezind wordt het regime van Assad met de vinger gewezen want zo’n aanval kan enkel vanuit de lucht. Om het ultieme bewijs hier van te leveren wordt er een expert in chemische wapens opgevoerd, wat voorgeschreven wordt aan de burger om gevrijwaard te blijven van nep-nieuws, die onomwonden verklaart dat sarin enkel van uit de lucht, via een vliegtuig of helikopter, kan geloosd worden en enkel het Asad regime en Rusland beschikt over die mogelijkheden (???) Hier volgen dan enkele verslagen en getuigenissen van de VN over de chemische aan val in 2013 in Damascus die bewijzen dat onze journalisten en experten liegen:
    1) Ghouta chemical attack:
    The UN investigation team confirmed “clear and convincing evidence” of the use of sarin delivered by surface-to-surface rockets.
    2) United Nations: S/2015/908 Security Council Distr.: 
24 November 2015 Letter dated 24 November 2015 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council : With respect to the destruction of the 12 chemical weapons production facilities, comprising five underground structures and seven hangars, only one hangar has yet to be destroyed. However, as previously reported, that hangar remains inaccessible, owing to the prevailing security situation.
    3) Carla del Ponte, a member of the UN Independent International Commission of Inquiry on Syria, told Swiss TV there were “strong, concrete suspicions but not yet incontrovertible proof,” that rebels seeking to oust Syrian President Bashar al-Assad had used the nerve agent.
    Naast deze verslagen van toch instellingen boven alle verdenking, zijn er ontelbare getui-genissen van onafhankelijke journalisten, ambassadeurs en ex-ambassadeurs, van con-gresleden, CIA agenten enz., enz.
    Hierbij een korte samenvatting van enkele getuigenissen maar er is veel, veel meer:
    Professor Thomas Postol: “I believe it can be shown, without doubt, that the [US intelligence] document does not provide any evidence whatsoever that the US government has concrete knowledge that the government of Syria was the source of the chemical attack in Khan Shaykhun.
    ex-CIA officer Philip Giraldi states that his intelligence and military sources indicate Assad didn’t attack his own people with poison gas.
    There are, of course, precedents for US wars based on false evidence—the missing WMDs in Iraq, the claims of babies being pushed out of incubators in Kuwait, to name just two.
    For those who doubt that ISIS has ever used poison gas, see the NY Times (11/21/2016). While claiming that Assad has deployed chemical attacks, the article also states that ISIS has deployed chemical weapons 52 times since 2014.
    Volgens documentairemaker Oliver Stone is er een media-oorlog gaande, die als doel heeft het publiek te misleiden en de waarheid te verhullen.
    Volgens de Russische auteur, historicus en politicus Nikolai Starikov is de Islamitische Staat (ISIS) een instrument van de Verenigde Staten dat als doel heeft China, Rusland en Europa te destabiliseren.
    Gwenyth Todd, voormalig politiek Midden Oosten adviseur van de Amerikaanse Nationale Veiligheid Raad onder Clinton en Bush, zegt dat hij van bronnen in Washington verneemt dat het slechts een éénmalige aanval was, bedoeld om te laten zien dat Trump ‘toch wat macht heeft te midden van de (politieke) chaos, dat hij in staat is dingen te laten gebeuren… Maar het is een hele stap om de conclusie te trekken dat Assad achter de chemische aanval zat, vooral omdat hij geen enkel motief had om dat te doen, en juiste alle redenen had om het niet te doen.
    Washington heeft banden met Islamitische Staat (IS). Dat zegt de Amerikaanse staatssenator Richard Hayden Black, die de ‘echte as van het kwaad’ in het Midden-Oosten ontmaskert.
    Afgelopen maand gaf een commandant van het al-Nusra Front een explosief interview aan de Duitse journalist Jürgen Todenhöfer, de eerste westerse journalist die toegang kreeg tot IS-gebied
    “VS levert wapens aan terroristen”: Dit is het verhaal van de enige westerse journalist die IS-kopstukken interviewde.
    Testimony from victims now strongly suggests it was the rebels, not the Syrian government, that used Sarin Nerve Gas during a recent incident in the revolution-wracked nation, a senior UN diplomat said Monday.
    Naast al deze getuigenissen van prominenten zijn er ontzaglijk veel rapporten van onafhankelijke journalisten o.a Robert Parry, Robert Fisk (The Independent):
    Adam Larson (independent investigator in Spokane, Washington, United States).
    Sinds 2014 is de Canadese onafhankelijk journaliste Eva Bartlett zes keer afgereisd naar Syrië. Vier keer bracht ze een bezoek aan Aleppo, de tweede stad van het land.
    Ze stelde vast dat het Syrische volk het huidige regime onvoorwaardelijk steunt, hoewel de mainstream media precies het tegenovergestelde beweren en dat de Westerse Media een totaal leugenachtig relaas van de oorlog in Syrië coveren.
    Volgens Pulitzerprijswinnaar Hersh was de regering-Obama zich wel degelijk ervan bewust dat ook de zogenaamde “rebellen” in Syrië over de capaciteit beschikken om chemische wapens aan te maken.
    Deze getuigenissen komen nooit aan bod in de MSM en als ze al eens hun mond mogen openen wordt hun getuigenis afgedaan als NEP.
    Er zijn nog wel enkele onderwerpen waar ik de ontegensprekelijke bewijzen van bezit dat de MSM, de medische industrie, de WGO en andere instellingen ons belazeren en beliegen of relevante gebeurtenissen verdraaien of verzwijgen.
    Onlangs nog werd Theo Francken beklad met pek en veren omdat hij het aandurfde de acties van “artsen zonder grenzen” en andere ngo’s in vraag te stellen bij de redding van vluchtelingen maar dat op hetzelfde ogenblik 13 ngo’s terecht stonden in Italië op verden-king om samen te werken met de mensensmokkelaars haalde de MSM niet.
    De beschuldiging was nochtans niet “Mals”. De ngo’s zouden met hun schepen (400.000 € kostprijs per schip, per maand voor hun acties) tot voor de kust van Libië varen, met zoeklichten de smokkelaars aangeven waar hun schepen zich bevinden. Nadat de vluchtelingen veilig zijn overgescheept, komen de smokkelaars hun sloepen terug op-halen. Ook zouden de ngo’s middellen ontvangen voor hun acties.
    Dus beste MSM journalisten ik laat mij geen krantenabonnement aansmeren, welk duur geschenk jullie mij ook aanbieden. Ik voel mij voldoende geïnformeerd door het:
    NEPNIEUWS!
    “Alle propaganda die uit het Westen komt wordt verkocht als informatie en alle informatie die uit Rusland komt wordt verkocht als propaganda”