“Vrije wapendracht”: een zomerballon van de Jong-VLD, én het domste politiek idee van dit decennium

sandy hook

Vincent Van Quickenborne was zijn dementerende papa even kwijt, tweet-tweet, de papa duikt na twee dagen gezond en wel terug op, weer tweet-tweet, dank u aan de veiligheidsdiensten en aan alle Belgen, Vincent Van Quickenborne vindt spreken over dementie “bevrijdend”, tweet-tweet, hallelujah, applaus op alle banken, schitterende mens die burgemeester van Kortrijk.
Iemand –en wie anders- moet natuurlijk ook wel eens zeggen dat we weerom diep in de komkommertijd zijn beland en dat de nog in het land aanwezige politici deze luwte graag benutten om snel wat media-aandacht te creëren, liefst via een human-interest verhaal. Maar neen, ik zeg toch niet dat Vincent zijn vader met voorbedachte rade zelf op die elektrische fiets heeft gezet, lees je niet goed? Zoals ik ook niet beweer dat dat mooie, diepmenselijke, “helende” gesprek tussen Bart De Wever en Jan Jacob, vader van de door Antwerpse flikken morsdood geslagen Jonathan, een beetje geënsceneerd was als hapklare brok voor een wanhopig naar nieuws zoekende persmeute.


Dat Vincent Van Quickenborne (Open-VLD), behalve burgemeester van Kortrijk ook nog federaal kamerlid is, en dat de nu door de regering Michel genomen beslissing om 50-plussers die werkloos worden pensioensgewijs naar de bedelstaf te verwijzen, eigenlijk uit zijn koker komt, tja, dat is natuurlijk weer een andere kant van Vincent en daar zie ik minder tweets over passeren. Flink zullen we wezen, en dat iedereen maar op zichzelf past, daar komen we nog het verste mee, nietwaar papa Georges.

De liberale komkommerextase gaat overigens nog verder, en wel met een voorstel dat zelfs het Vlaams Belang in zijn donkerbruinste tijd nooit durfde lanceren: in de aanloop naar het zomercongres laten de VLD-jongeren, bij monde van ene Jerry Van Echelpoel, de ballon op van vrije wapendracht voor iedereen, naar Amerikaans model. ‘Jong VLD wil dat burgers die daar capabel voor zijn, over een wapen kunnen beschikken om zichzelf en hun gezin te beschermen. Vrij wapenbezit is een essentieel onderdeel van individuele vrijheid en van een vrije en veilige samenleving,‘ zo toeteren de pamperlibero’s.
Nu moet u weten dat een opgelaten ballon bij de jongerenafdeling dikwijls de testfase is voor een algemener partijstandpunt, afgetoetst natuurlijk aan de vox populi. Dat vraagt om wat statistieken.

Wild West-nostalgie

De Verenigde Staten, hét Mekka van de wapenhandel, zijn goed voor 4,4 procent van de totale wereldbevolking, maar 42 % van alle wapens wereldwijd zijn daar in privé-bezit. Men schat het aantal wapens op honderd Amerikanen in de buurt van de 95, dus vrijwel iedereen loopt met schiettuig rond.
Mede dankzij de periodieke massaslachtingen, dikwijls op scholen en universitaire campussen, en helemaal niet te linken aan het terrorisme, zijn in de afgelopen 50 jaar meer Amerikanen door gewapend geweld om het leven gekomen dan er in totaal zijn gedood in alle grote oorlogen waar de VS bij betrokken waren. Zo’n twee miljoen mensen dus. Ook het bloedbad op de Sandy Hook-school in Oregon (2012) kon de geesten niet doen keren, hooguit werden er wat kaarsjes gebrand.
De VS is daarmee het enige land ter wereld geworden waar geen oorlog heerst op eigen bodem, en waar er meer burgers sterven door kogels dan in verkeersongevallen. De machtige wapenlobby houdt elk voorstel tegen om de vrije verkoop tegen te gaan, waardoor de Wild-West-nostalgie echt in stand wordt gehouden. En daar lusten de Vlaamse liberalen blijkbaar ook wel pap van. Burgers die vooral op elkaar schieten, heet dat in feite geen burgeroorlog?
Ja maar, zult u zeggen, wat als een terrorist met een mes op me afkomt, en ik in een toestand van wettige zelfverdediging verkeer? Dan wil je zo iemand toch uitschakelen? Welja, dat kan met pepperspray, of beter nog: volg een cursus gevechtskunsten, het is nog goed voor je conditie en BMI ook. De twee militairen die in 2015 op de Thalys zo’n nitwit, nota bene voorzien van een kalashnikov, uitschakelden, waren ongewapend maar dus wel getraind. Voor de rest is de kans nog altijd gering dat er zo’n gek met een mes voor u opduikt, en alleszins veel kleiner dan dat u in een verkeersongeval om het leven komt.

Schaf de politiek dan ook maar af

Ik pleit dus voor gezond verstand en weerbaarheid, fysieke maar vooral ook mentale, veel meer dan iedereen zomaar een pistool in de hand te duwen, in de hoop dat de beste wint. De maatschappij als schietkraam is gewoon geen maatschappij maar een jungle, de VLD-spruiten beseffen niet welke doos van Pandora ze daarbij openen.
Als de liberalen iedereen een wapen willen geven, dat ze dan gewoon de staat en de openbare huishouding afschaffen, en ook de belastingen, en uiteraard de pensioenen (die toch niks meer voorstellen), maar ook de publieke infrastructuur, de sociale zorg (voor dementerenden bijvoorbeeld, Vincent), geen politici die we hoeven te betalen, en dan slaan de flikken natuurlijk ook geen psychiatrische patiënt meer dood want er zijn geen flikken meer en ook geen psychiatrie.
Anders gezegd: de oorlog-van-allen-tegen-allen is een optie als een ander, maar het heeft niks meer met burgerschap te maken. Burgerschap veronderstelt het inleveren van oorlogstuig en het delegeren van geweld naar een ordemacht, of hoe we dat ook moeten noemen. Professionals die weten hoe en wanneer je een wapen gebruikt. Daar zijn goede en slechte voorbeelden van. De militair die in juni van dit jaar in het Centraal-Station een man uitschakelde die op het punt stond een spijkerbom te laten ontploffen, deed allszins wat hij moest doen.
Veralgemeende wapendracht is veralgemeende onveiligheid: het gevaar is overal, en je moet op alles voorbereid zijn. Dat is niet zo, maar het wordt een self fulfilling-prophecy: het risico dat een gek door het lint gaat en twinting mensen doodt, wordt vele malen groter. De vijand is overal, zelfs peuters halen, al dan niet per ongeluk, de trekker over en zenden pa en ma naar de eeuwige jachtvelden, echt, ook dat gebeurt aan de overzijde van de oceaan.
Daarmee komen we in terreurfase 35, de maximumleeftijd van een VLD-jongere. Het vuurwapen als katalysator van de angst. Neen bedankt, zo wil ik niet leven. Geen zin om ogen op mijn rug te hebben en te wachten tot een labiele medemens of, godbetert, mijn jongste spruit de trekker overhaalt, in de hoop dat ik toch iets sneller ben. De prijs voor het domste politiek idee van dit decennium. Laat het snel voorbij zijn, deze dementerende vakantietijd. Heeft iemand nog een last-minute-ticket voor Jerry Van Echelpoel?
Advertenties

11 Reacties op ““Vrije wapendracht”: een zomerballon van de Jong-VLD, én het domste politiek idee van dit decennium

 1. vrijschutter

  Goed, Johan Sanctorum is dus een anti-wapen mens. Dat komt omdat hij in wezen geen belangstelling heeft voor vuurwapens, dit in tegenstelling tot een aanzienlijke groep mensen, die het wapenbezit beschouwen als een krachtig symbool van hun zelfbeschikkingsrecht (inderdaad Johan veel van wat de mens denkt en voelt vertaalt zich in symbolen en totems ;-)). ’t Is niettemin zoals Bismarck ooit stelde: “Laat ons dan ook de trouw aan de overtuiging bij de tegenstanders leren schatten”. Want hoe Johan ook zijn best doet om met de verwrongen statistieken van de Amerikaanse anti-wapenlobby, zijn aversie te larderen, kan ik hem dan weer de literatuur aanraden van minstens vijf lijvige boeken die het tegenovergestelde bewijzen van de stelling ‘meer civiele wapens = gelijk aan meer doden’. Maar bon, wat vind ik nu persoonlijk van dit jong liberaal initiatief? Wel, heel eenvoudig simplistisch en contra-productief. In die zin dat het de ontvoogding van de vrijheidslievende burger, die gehecht is aan het principe van maximale zelfhandhaving juist bemoeilijkt door zijn sensatiegerichtheid en gebrek aan realisme. M.b.t. wapens moet er immers niet sloganesk worden geageerd want het onderwerp is veel te belangrijk. Niemand pleit voor een totale, ongereglementeerde wapendracht. Een proces als dit gaat er vanuit dat enkel evenwichtige, niet-criminele burgers een recht op een wapen zouden mogen hebben, welker controlemiddelen overigens reeds in de bestaande wapenwetgeving zijn vervat. De evoluerende modaliteiten in de bestaande wetgeving, kunnen enkel worden bereikt door stap-voor-stap samenspraak en weloverwogen reglementering, die tussen de overheid en de ‘sector’ dienen te worden onderhandeld. Voor de rest Johan Sanctorum nog een paar bedenkingen: Uw suggestie om burgers zich zelf te leren behelpen met fysieke zelfverdedigingstechnieken en zoiets als (een overigens door de wapenwet verboden) pepperspray, slaat helaas de bal verkeerd. Als ex-beoefenaar van de krijgskunst (met meer dan 30 jaar intensieve training op de teller) kan ik stellen dat deze methodes voor een groot deel tekort komen, geconfronteerd met de ergere vormen van geweld die zich de laatste jaren in onze cultuur beginnen te manifesteren; er is immers altijd geweld boven geweld… Tenslotte ook beste Johan zal het, ondanks een wijzigende algemene opinie die van langsom wapenbezit meer begint te waarderen, u altijd vrijstaan afstand te doen van uw persoonlijke recht op zelfverdediging of het recht op een wapen hiertoe. Alleen kan u dat ook niet verlangen van anderen, die daar geheel anders over denken…

 2. siegfried verbeke

  Het JS-pleidooi zal niet door iedereen op applaus onthaald worden. Stel dat zijn vrouw verkracht wordt. Zegt hij dan tegen haar: “Ach ja, schat, je hadt maar zelfverdedigingstechnieken moeten volgen.Nog goed voor je BMI.” ? Ik ken een vrouw die een verkracht!ing heeft meegemaakt en al jaren nog de psychische gevolgen (angst) meedraagt. Iedere dag worden in België vrouwen verkracht en voor justitie is dit geen prioriteit heeft men haar verteld. Ze zijn te druk bezig met het bestrijden van terrorisme en verkeersovertreders beboeten. Een gaspistool is inderdaad in België en ook Nederland verboden. Iedereen weet dat criminelen praktisch straffeloos zijn. De burger heeft dan het recht zichzelf te verdedigen.

  • Wat de zwitsers buiten de oorlog heeft gehouden is dat ze tijdens de oorlog bankier speelden voor al het geroofde geld en goud door de Nazi’s, nadat ze voor die oorlog bankier speelden voor iedereen die Hitler wou sponsoren. Zelden zoveel gewapende onzin op één pagina gelezen.

  • Vreemd dat iemand als Verbeke het leed van verkrachte vrouwen op zich neemt, hij die vanuit een antisemitisch gevoel de islam omhelst. Weet hij dan niet dat volgens zijn geliefde sharia verkrachte vrouwen vier mannelijke getuigen nodig hebben om juridisch enige kans op erkenning en vergoeding te krijgen? Dat verkrachte vrouwen in sommige moslimlanden gestenigd worden omdat ze overspel hebben gepleegd? Of dat ze gedwongen worden om met hun verkrachter te trouwen om zo de schande voor de familie uit te wissen? En over wie heeft hij het wanneer hij het over verkrachters van Vlaamse vrouwen heeft? Over zijn moslimvrienden onder de aangespoelde vluchtelingen die vrouwen permanent lastig vallen en dat niet alleen in Zweden of Keulen maar ook hier? Een beetje consequent denkvermogen zou Verbeke alleszins sieren.

 3. Naast de Amerikaanders zijn er bijvoorbeeld ook Zwitsers.
  Alle gezonde volwassen mannen tussen de 21 en 31 krijgen van de overheid een volautomatisch wapen met patronen, de SIG 550 (of een variant), dat ze thuis moeten bewaren. Zo zijn er naar schatting 600.000 automatische wapens opgeslagen. Daarbij komen 500.000 à 1.500.000 pistolen. Er is geen registratieplicht, vandaar de sterk uiteenlopende getallen. De Zwitsers stemden in februari 2011 nog tegen een aanscherping van hun wapenwet.
  Zwitserland is het enige centraal-Europees land van eerder geringe omvang dat de nazi’s nooit hebben kunnen of willen innemen.
  Dat het te onherbergzaam is, is fout want de Wehrmacht heeft wel (tijdelijk) de ontoegankelijker Kaukasische republieken veroverd.
  Dat het neutraal was, is eveneens onjuist, want minstens Denemarken was dat ook en werd toch door het Derde Rijk bezet.
  Volgens de historicus Halbrook beschikte Zwitserland over “een uitzonderlijke defensie van een bewapend geweer in bijna elk huis die elke externe dreiging onmiddellijk kon pareren”. Ook de decentralisatie speelde in het voordeel van Zwitserland. Elk kanton afzonderlijk (26 in totaal) kon de strijd immers voortzetten omdat oorlogs- en vredesverdragen geen centrale bevoegdheden waren en geen enkel kanton door andermans beslissing de strijd zou moeten staken.
  Volgens Stephen Halbrook heeft het Zwitserse systeem van waarachtige volkssoevereiniteit, gedecentraliseerde democratie en vrij burgerlijk
  wapenbezit, de Alpenstaat buiten de Tweede Wereldoorlog gehouden.

 4. “I wonder if the guy at the gun store would give me a discount on the bullets I’ll need if I told him what I was up to.”
  Henri Rollins (Amerikaanse artiest).
  Wat deze ‘hardcore poet’ te zeggen had over wapens en over Kurt Cobain, zanger en gitarist van de alternatieve rockband Nirvana en stem van ‘Gen X’, die zichzelf de kop eraf knalde (doodsoorzaak omstreden) :

 5. “Mede dankzij de periodieke massaslachtingen, dikwijls op scholen en universitaire campussen,”

  Onzin JS.

  Te moe, en vooral te dronken om gepast te reageren.

  Om het met de Arnold te zeggen; I’ll be back.

 6. R. Schaerlaeken

  Wat te doen met verontrustende trend in messentrekkerij ?

 7. Om nog even terug te komen op het YouTube-filmpje… Rollins is op dat ogenblik op een filmset waar hij als acteur een rol kreeg. De film heet “Johnny Mnemonic”, een sciencefictionfilm, gebaseerd op een verhaal van William Gibson, de vader van de cyberpunk, over een mnemonische (te maken met de ondersteuning van het menselijk geheugen) koerier, die een in een gedeelte van zijn hersenen als implantaat een opslagmedium meekreeg voor het vervoer van computerdata, waardoor hij een deel van zijn herinneringen verliest. Kort samengevat vindt Rollins het gebruik van wapens een teken van domheid en zwakte. Wel in moreel opzicht, want het is toegeven aan een maatschappij die niet echt vrij is, aan een mislukte maatschappij. Het komt erop aan om de redelijkheid te laten primeren op de stoerheid, op het gevaar na als ‘soft’ te worden afgedaan. Zijn uitgangspunt is ook dat er niet zoiets bestaat als een recht om zich een wapen toe te eigenen (zoals men het recht heeft tot vrije meningsuiting of onderwijs), men kan wel een vergunning daartoe bekomen. Verder gaat het nog over de achtervolging door de ‘tabloid newspapers’, de sensatiebeluste pers (tabloid is eigenlijk een krantenformaat, half zo groot als het traditionele krantenformaat) die brutaal wordt genoemd en als dusdanig verantwoordelijk voor het sinistere einde van het Amerikaanse rockidool uit Seattle.
  “Technological fucking civilization! But we still all have the shit, because we cannot live without it… ”

 8. Wat vrijschutter, siegfried verbeke en Koenraad kierboven schreven.

  Waarom is het steevast op een SJW-safe-space-universiteit of in een andere ‘gun free zone’ dat je massaslachtingen plaatsvinden?
  Wel, in Redneck Central heeft een dolle schutter een dikke kans om een .357 te koppen of tegen een Glock19 aan te lopen. Dat doen ze dus liever niet.

  Ondertussen heb ik je raad opgevolgd en mijn 80-jarige moeder naar de initiatie Krav Maga gestuurd. Zal haar ongetwijfeld veel helpen als ze in het station van pakweg Charleroi tegenover vier stuks gespuis staat.
  Je mag getraind zijn al wat je wil, als er aanvallers genoeg zijn ga je naar de grond. Been there, done that. ‘We hebben bewakingsbeelden meneer’
  Weet je wat er gebeurt met die beelden? Juist. Niks. Bovendien; als er beelden van zijn is het te laat. De schade is aangericht.

  Tot slot: overheden die hun burgers ontwapenen zijn steevast op weg naar het totalitaire. De geschiedenis bewijst dat afdoende.

 9. Om te beginnen even nuanceren. Jong Open VLD pleit voor “vrije wapendracht”, hetgeen natuurlijk niet hetzelfde is als “vrij wapen bezit”. Dit is inderdaad politieke aandachtshoererij in komkommertijd. Want zou het niet logischer zijn eerst het wapenbezit te versoepelen? En juridisch het recht op wettige zelfverdediging uit te breiden van persoonlijke wettige zelfverdediging naar dat “van have en goed”?

  Het voornaamste argument pro vrij wapenbezit is echter volgende.

  Dat de V.S. het recht op wapenbezit in de grondwet heeft staan, heeft historisch politieke redenen, van Europese oorsprong nog wel.

  Het recht op burgerlijk wapenbezit is namelijk ingegeven ter evenwicht van het gewelds- en machts monopolie van de staat. Vrij wapenbezit is dus een kwestie van Checks and Balances. Zodat het volk nooit machteloos tegenover de heerser(s) staat. De Founding Fathers hebben lering getrokken uit de Europese geschiedenis, die bol staat van totalitaire monarchieën en andere autocratische despoten die hele volkeren terroriseerden.

  Was het trouwens niet beter geweest dat de Russische boeren gewapend waren tijdens de opkomst van het communisme? De Holodomor in Oekraïne had nooit plaatsgevonden. De Berlijnse muur had er nooit gestaan en Hitler was schilder gebleven.

  Beste heer Sanctorum u bent toch een Nietzsche kenner en liefhebber?
  Zei Nietzsche niet dat “de staat een koud kil monster was”?
  Waarom zou u een “koud kil monster” een wapen- en geweldsmonopolie geven?

  – “Burgerschap veronderstelt het inleveren van oorlogstuig en het delegeren van geweld naar een ordemacht, of hoe we dat ook moeten noemen”

  Beste heer Sanctorum, wees niet naïef.

  Het mag evenmin verwonderen dat totalitaire regimes als eerste maatregel de totale ontwapening van de bevolking verordenen.

  De staat beschouwt de burger als vijand van haar existentie, logisch, taxatie is tenslotte niets anders dan diefstal (elke staatsvorm is in zekere zin een vorm van kleptocratie door een plutocratie). Politie bestaat in hoofdzaak enkel om de staat te beschermen tegen de burger alsook de wetgeving manu militari te laten uitvoeren. De politiediensten zijn er bijgevolg niet om burgers tegen criminelen of staatsterreur te beschermen, dat is slechts bijzaak. Wie anders geloofd, is erg naïef en machtspolitiek onwetend.

  Sterker nog, even Machiavellaans denken:

  De staat kan ook een beperkte criminaliteit toelaten en juridisch straffeloos laten (voorbeelden zijn legio) als psychologische terreur, waardoor de burger zich verweest en machteloos voelt. En is dat niet de geprefereerde mentale staat waarin de machthebbers hun onderdanen het liefst hebben?

  In een vredevolle en juridisch rechtvaardige staat is geen burgerlijke vraag naar de installatie van een politiestaat met 24/7 camera surveillance controle à la 1984.

  Hoe krijg je de burgers dan zover dat zij dit toch goed vinden?
  Door terreur en criminaliteit toe te laten, (open grenzen en geplande massamigratie) wordt de burgerij vragende partij voor meer schijnveiligheid. Schijnveiligheid, want camera’s houden geen enkele terrorist tegen. De uitbreiding van politiestaat en digitaal panopticon dienen niet om terreur tegen te gaan, doch om een totalitaire controle op de bevolking uit te oefenen.

  Want wanneer de staat spreekt over veiligheid, dan bedoelt zij in feite: meer controle en dus minder vrijheid.

  Laten wij niet vergeten, de EU is een niet democratisch verkozen technocratische bestuursvorm. En is de huidige door EU georganiseerde bevolkingsvervanging, niet een daad van etnische en demografische genocide op inheems Europa? Kortom is het recht van burgers op wapenbezit niet gerechtvaardigd als tegengewicht tegen elke vorm van staatsterreur en subtiele genocide?

  Betwisting andere argumenten:

  – “Ik pleit dus voor gezond verstand en weerbaarheid, fysieke maar vooral ook mentale”

  Prima, maar waarom halen tegenstanders van vrij wapenbezit, dan ter vergelijking nooit Zwitserland aan. Cultureel en mentaal staat Zwitserland dichterbij België dan de V.S..
  De High school shootings zeggen meer over de lamentabele staat van het Amerikaanse openbare onderwijs en de mentale hygiëne van de modale Amerikaan, dan over wapendracht.

  – “De vijand is overal, zelfs peuters halen, al dan niet per ongeluk, de trekker over en zenden pa en ma naar de eeuwige jachtvelden, echt, ook dat gebeurt aan de overzijde van de oceaan.”

  Een klassiek emo-argument. Leuk sensatie nieuws voor de gazetten. Verder geen valabel argument, want exceptioneel en het pleit meer voor de invoering van een ouderschapsexamen. Wie niet eens verantwoord zijn wapens kan opbergen, moet dergelijk iemand aan kinderen beginnen? Er sterven waarschijnlijk meer kinderen door verwaarlozing en mishandeling dan door vuurwapens. Ze vallen van trappen, drinken ontstopper, spelen met vuur…
  Cijfers bewijzen alles en niets. Bovendien weegt het argument van de individuele huiselijke ongelukken niet op tegen het maatschappelijke argument om door een gewapende burgerbevolking het wapen- en geweldsmonopolie en de machtshonger van de staat in te tomen.

  – “Ja maar, zult u zeggen, wat als een terrorist met een mes op me afkomt, en ik in een toestand van wettige zelfverdediging verkeer?”

  Drogreden. Meestal gebruiken terroristen een AK 47 (Kalashnikov).
  Pepperspray of gevechtskunsten… beste heer Sanctorum… even ernstig blijven. Het is duidelijk dat u op school de underdog was, want u heeft nooit een medeleerling een blauw oog geslagen. Als uw vrouw verkracht wordt door vijf man, dan staat u er lullig bij voor spek en bonen. Ja, maar, ik kan de politie toch bellen? Tja, dat is afhankelijkheid. Die haaks staat op zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, weerbaarheid (Germaanse Warjaz) en dus masculiniteit.

  Tenslotte:

  Geweld, is des mensen, geweld is deel van onze natuur, net zoals de natuur soms erg wreedaardig kan zijn. Dit ontkennen is een aberratie. De natuur en de menselijke natuur ontkennen en trachten te veranderen is utopisch megalomaan denken, de mens is niet maakbaar, hoogstens degenereerbaar. Dergelijke verlichte gedachten zijn enkel voor dromers, die door hun “humanistische” utopieën na te streven miljoenen doden op hun geweten hebben.

  Verder onderschrijf ik volledig de commentaren van: Vrijschutter, Koenraad & Aghasee

  @ Mister 007 – Omdat een junk zichzelf door het hoofd schiet moeten wapens verboden worden? De logica hiervan ontgaat mij totaal.

  Free men have guns, slaves don’t