Chokri Mahassine: eerst lolbroek, nu martelaar

Hoe emo-journalistiek en politiek theater na een fatale windhoos in elkaar dreigen te haken

Tranen met tuiten. Niet alleen bij de nabestaanden van de vier overleden jongeren, maar ook bij alle festivalgangers, en meteen daarna in heel Vlaanderen, ook bij wie nog nooit van Pukkelpop had gehoord. 14 bladzijden plakkerige emo-journalistiek in de weekendeditie van De Standaard, nog overtroffen door het Belang van Limburg met zestien pagina’s brood-en-spelen. Dit jaar geen moppen over tentensletjes maar wel grootscheeps gesnik en gesteun, waarbij toch één christelijke sekte het heeft over “de straf van god”. Maar de “organisatie treft geen blaam”, zo vindt het parket en zo blokletteren alle kranten.

De beeldvorming ondersteunt deze vroege vrijspraak, of is het omgekeerd? Woorden over “verbondenheid”, troost en “steun zoeken”, grote foto’s van meisjes en jongens die in elkaars armen vallen, artiesten die organisator Chokri Mahassine hun steun betuigden en zelfs ronduit knuffelden (“lieve Chokri”). Vooral deze laatste knuffelsessie stoort me. Uiteraard heeft de heer Mahassine die dodelijke windhoos (sorry, het KMI spreekt van “valwind”) niet besteld. Maar als organisator is en blijft hij het aanspreekpunt voor kritiek. Er was het ontbrekend rampenplan, de chaos en de falende interne communicatie (met GSM’s terwijl het netwerk plat lag, in plaats van een eigen draadloos systeem), en de dubbelzinnige communicatie na de ramp. In alle media klonk het nochtans unisono dat de organisatie geen schuld trof, en dat ons niet anders restte dan collectieve verslagenheid. De analyse verdronk zo bij voorbaat in de emotionaliteit.

Op de webstek van de NOS klonk het heel anders. Daar gewagen Nederlandse festivalgangers van een “typisch Belgische” chaos.:

‘Het was een ongeorganiseerde puinhoop. Mensen liepen van hot naar her, bijna als kippen zonder kop. De communicatie vanuit de organisatie was slecht en ambulances reden af en aan. Het maakte er niet leuker op; luguber zelfs. Het waren bizarre uren tussen zes en twaalf.’

Helemaal zijdelings konden we ook vernemen (maar ook  dat waren vervelende dissonanten in het rouwkoor) dat er flink wat gejat werd in de Pukkelpop-verwarring: massapsychologie is een boeiend vak. Gezien ik er niet bij was, moet ik dus afgaan op getuigenissen. En, sorry, kritische geluiden van nuchtere Hollanders klinken voor mij geloofwaardiger dan het oeverloze geschwärm van de door de media opgepepte “massale rouw”.

Of wie het toch houdt bij zure Hollanders, kunnen we het getuigenis van Pukkelpop-medewerker Bram Nelissen aanbevelen. Ik vind dus dat Chokri iets te gemakkelijk wegkomt, met dank aan de Vlaamse media. We kennen de goedlachse Pukkelpop-organisator als BV, jeugdidool, én Vlaams parlementslid voor de S.PA. Tot hiertoe verliep die synergie vlekkeloos. Maar als er doden vallen, door welke oorzaak ook, mag er wat meer gedaan worden dan bekketrekken. Het kan niet zijn dat iemand die altijd positief in de mediabelangstelling komt dankzij een populair muziekfestival, en daar ook de persoonlijke politieke baten uit puurt, niét voor zijn verantwoordelijkheid gesteld wordt als het misloopt.

Op dat moment de martelaar uithangen is niet ernstig. Wie Chokri op het VRT-zondagavondjournaal (21/8) quasi-strompelend uit het kerkje van Kiewit heeft zien komen, ondersteund door een jonge vrouw (echtgenote? verloofde?), beseft dat we hier met wansmakelijke theatraliteit te maken hebben. Dit deed me denken aan kermiskreupelen met een verstopt tweede been om medelijden op te wekken. Ik wil er hier even aan herinneren dat C. Mahassine tot de invloedssfeer van Steve Stevaert behoort, waar ook creaturen als Noël Slangen de dienst uit maken. Ik weet niet of Slangen Chokri even gebriefd heeft, maar het komt wel uit zijn keuken: wie in het oog van de storm (letterlijk) dreigt te staan, moet zich klein maken en als slachtoffer opstellen.

Dat is het wat Mahassine deed: de kritiek bij voorbaat ontlopen door aan de kant van de slachtoffers te gaan staan. Maar in welke zin is hij een slachtoffer? Financieel doet het hem wellicht niets want hij is degelijk verzekerd. Het rampenfonds zal bijspringen en tickets worden niet terubetaald. De echte gedupeerden zijn de kleine kraamhouders op en rond de weide, die op het einde zelfs gratis hun waar uitdeelden zonder dat iemand hen dat zal vergoeden. Persoonlijk-emotionele schade dan? Chokri een gebroken man? Ik twijfel er sterk aan. In de persconferentie, de eerste uren na het gebeuren, scheen hij vooral luidop te piekeren over het feit of het feestje nu nog wel door kon gaan. Drie doden volstonden niet, vijf naderhand wel.

Macht, rouw en massahysterie

Zo komen we bij een gewaagde deconstructie: deze van de zogenaamde collectieve rouw, dé dominante ondertoon van heel de Pukkelpop-perceptie. Afgezien van het feit dat de plusminus 200 jonge verkeersdoden per jaar in België geen moment van collectieve bezinning, laat staan rouw, waard zijn, lijkt me het grootschalig rouwproces een leugen  die de echte emotie platdrukt.  Rouw kan nooit massaal zijn. Bij de begrafenis van Koning Boudewijn was de sfeer zo opgepept dat massa’s Belgen konden wenen zonder verdriet. Het is een effect, vergelijkbaar met dat van de smartlap. Echt verdriet is namelijk individueel of gedeeld binnen een kleine groep, een gezin, een hechte gemeenschap. Een massa kan niet rouwen, in de authentieke zin, omdat een massa geen emoties heeft. Althans geen existentiële emoties. Veeleer gaat het om door de media geïnduceerde golven van sentiment, die op het randje van de hysterie kunnen geraken. Uiteraard zijn pubers extra gevoelig voor deze impulsen.

We zien dat ook in het “Oslo-drama” (de stereotiepe achtervoegsels “drama” en “tragedie” spelen uiteraard zelf een rol in de uitlokking van het massasentiment). In de maand na Breiviks exploot creëerde de nationale rouw een sentimenteel-collectief flou zonder begin of einde. Verplichte tranen, overgemediatiseerde uitdrijvingsrituelen (zoals de overlevenden die de plaats van actie terug gingen bezoeken). Er hing bovendien een zweem van meta-politiek opportunisme over: de koning en de premier van Noorwegen legden via de massarouw een absolute maatschappelijke consensus (“cohesie”) op die puur fictief was, maar die ook niet in vraag kon gesteld worden. De “nationale rouw” was voor premier Jens Stoltenberg het alibi voor een 30-dagen durende mediadominantie: tel uit uw politieke winst. Wie deze observatie als cynisme afdoet, onderschat misschien het cynisme van de politieke ratio zelf, ook in Noorwegen.

De slagzin “Dit drama zal ons, Noren, sterker en, eendrachtiger maken”, lijkt onschuldig, maar eigenlijk gaat het om een opgelegde kuddegeest. Verstild fascisme als het ware, waarbij elk afwijkend geluid haast als obsceen wordt gebrandmerkt. De heksenjacht op de vermeende “medeplichtigen” van Breivik (iedereen dus die ooit een mail van de man heeft ontvangen) hoort bij deze psychose. De theatraliteit die van bovenuit en via de massamedia wordt geregisseerd, -ook al ziet het er allemaal zo “spontaan” uit,- troost nauwelijks de nabestaanden (integendeel, ze worden door de pers belaagd), maar verontschuldigt vooral het systeem. De massa weent en voelt zich “innig verbonden”. Kan de macht zich iets beters wensen?

Zo zijn we weer bij Chokri en zijn kruisgang in Kiewit. Met de onvermijdelijke Hilde Claes, Hasselts burgemeester, nog een lid van de Stevaertclan, én dochter van Willy Claes, steeds in zijn nabijheid, kan ik niet anders dan het hypertheater van Chokri duiden als een proeve van demagogie. Als rouw, in de Freudiaanse zin, een vorm van zelfagressie is, vermengd met latente schuldgevoelens, dan is de door deze politici uitgelokte massarouw een poging om menselijke weerbaarheid (waaruit dan kritische attitudes zouden kunnen ontstaan) af te dempen. We moeten wenen, veel wenen, zo geraken we onze frustraties kwijt op momenten van tegenslag. “Stille marsen”, brandende kaarsjes, praatgroepen, knuffelsessies en rouwregisters kunnen eveneens helpen. Ook het opzetten van een speciale webstek om alle emoties te kanaliseren en te recupereren, is dan een prima tactiek.

Chokri Mahassine is de man die door Stevaert is vooruitgestuurd om jong kiespubliek aan te trekken, in de context van een vrolijke, hippe popcultuur, met dat jaarlijks festival als uitsmijter. Meer moest hij eigenlijk niet doen: blijven glunderen. Ik vond het altijd al raar dat de man nooit eens uit die lachkramp geraakte. Zoals de humor een vorm van machtsvertoon kan zijn (de BV-cultuur van altijd dezelfde mediagenieke, goedlachse lolbroeken in allerhande kwis- en praatprogramma’s op TV), zo is de massale melancholie, de obligate rouw,  evenzeer een politieke strategie om de kudde samen te houden. We spreken dan over “collectieve verwerking” en “samenhorigheid”. Ook Biza-minister Annemie Turtelboom liet zich wat dat betreft niet onbetuigd. Zij is ook de politica die nog niet zolang geleden een uitval deed tegen elke vorm van politiek radicalisme, waarmee dan speciaal het Vlaams-nationalisme werd bedoeld.

Als politici de verbondenheid prediken, is het opletten geblazen. In het weer kan men van toeval en noodlot spreken, in de politiek anderzijds is niets toevallig. En nu de Kleenex op is, mogen er misschien weer eens onaangename waarheden naar boven komen.

Johan Sanctorum

Naschrift per 26/8/2011

De reacties op mijn analyse bevestigen de overdosis aan sentimentele tunnelvisie die deze zaak besmet. Er is niets zo erg als een kind verliezen, mijn oprecht medeleven met de ouders en nabestaanden, maar deze nationale hysterie gaat over iets anders.

Ondertussen blijft het smakeloze smartlapcircus maar doorgaan, nu weer met een Pukkelpop-herdenking die weer uitdraait op een tranerige pro-Chokri-manifestatie. In De Morgen konden we ook nota nemen van zijn boezemvriendschap met Noël Slangen, notoir verkoper van gebakken lucht. Zopas verwijderde de heer Mahassine (tijdelijk) alle SP.A-logo’s van zijn thuispagina. Wellicht op aanraden van Slangen en onder invloed van de discussie op deze webstek.

Uit platte commerciële overwegingen blijven de Vlaamse media voluit meedrijven op de emo-politieke blubber. Terwijl we nu juist nuchtere analyse nodig hebben, vrij van alle politieke correctheid. Te beginnen met de simpele vraag, waar er fouten gemaakt zijn, hoe we eruit kunnen leren,- en uiteraard: of zo’n massa-evenement qua veiligheid nog wel verantwoord is. Massapsychologen en klimatologen kunnen hier zeker een bijdrage leveren. Zie ook mijn analyse rond de Love Parade in Duisburg vorig jaar: “Paniek op de wei”

J.S.

166 Reacties op “Chokri Mahassine: eerst lolbroek, nu martelaar

 1. Mijn eerste gevoel bij dit alles was ook zoiets, organisatie moet dat toch incalculeren en een rampscenario voorzien? Dat er maar enkele slachtoffers zijn gevallen is een geluk bij een ongeluk. Wat die nuchtere Hollandse kritiek betreft, daar kan ik wel inkomen.Zonder een schuldige aan te duiden, deze hel hadden die mensen niet verdiend. En die schijnheiligheid, die moet doorgaan voor solidariteit, dat is typisch Belgisch … zoals het weer.

 2. Zo’n soort artikel stond ook geboekt op http://www.apache.be

  Het ging daar over het gebruik van twitter en facebook… als ongekroonde koningen i.v.m. de aanbieding van “alternatieve media” tijdens zo’n rampmomenten…

  Aangezien deze website blijkbaar meer wordt gelezen dan de website van dhr. Johan Sanctorum was er één grote waterval van kritiek op dat – volgens mij ook – totaal “ongepaste artikel”.

  En je hebt nu toch bijkomende pech, Johan, maar ik ben goed geplaatst om de Rode Kruis-hulpdiensten van Hasselt goed te kennen.

  Het ASTRID-communicatienetwerk van de hulpdiensten lag zelf even plat en dit door dat uitzonderlijke noodweer… Voor de rest heeft elkeen gedaan wat kon gedaan en wat moest gedaan worden.

  Vele mensen hebben de (doden)dans ontsprongen. Vele Vlamingen kennen Pukkelpop en identificeren zich hiermee. Al diegenen die daar waren zijn echt allemaal ergens “slachtoffers” en/of mensen die een trauma te verwerken hebben (of te verwerken krijgen). Sommigen hebben taferelen gezien waardoor op slag hun leven is veranderd. De aard van de verwondingen was – dat kan iedereen toch wel voor zichzelf invullen – zoiets als van het kaliber ‘oologsslachtoffers’ of slachtoffers van een aardbeving’…

  Bij verkeersongevallen is er nooit zo’n collectief trauma-bewustzijn… Daar blijft het beperkt tot de enkele ongelukkigen en hun naastbestaanden. Uiteraard is voor hen dat leed evengroot.

  Bij Pukkelpop werd ineens heel Vlaanderen erbij betrokken. Er is immers altijd wel een zoon/dochter, broer/zus, neef/nicht, aangetrouwde of een familielid of vriend-van op dit festival aanwezig en zodoende is effectief zowat heel Vlaanderen betrokken geworden bij deze ramp.

  Twitter, facebook, youtube, email, gesprekken enzovoort vullen de leemten aan van de traditionele media. Dat is nu eenmaal zo. En beiden hebben voor- en nadelen.

  Wat ik noch in uw artikel noch in dat artikel op de apache-website begrijp is de schrijfpuls om daarover plots zo negatief te willen gaan berichten en dat nog eens op een heel slecht moment (de doden zijn nog niet eens begraven).

  Het artikel op de apache-website is – in het beste geval – ergens ‘op zijn plaats’ in een ver vooruitgeschoven moment en dit dan nog alleen maar op een colloquium ten behoeve van professionals betreffende het gebruik van de nieuwste media… En dan nog : die auteur getuigt hierbij écht wel dat hij van een andere planeet is… totaal geen enkel realiteitsgevoel bezit, niet eens primair ‘empatisch’ kan meedenken – en vooral meevoelen – met ouders van hun grote kinderen die daar op Pukkelpop zijn.

  Ik las dat allemaal gisterenavond nog. En vandaag komt u hem flankeren. Wat bezielt u nu echt om zulks te doen? Een politieke afrekening, is het niet?

  De dreiging van één of andere vorm van lijkenpikkerij is steeds reëel maar om nu zo af te geven op de organisatie (én weerom op een concrete medemens, t;w. de hoofdorganisator) is totaal ongepast, Johan. Je kan het maar niet laten, he!

  En dat podia, tenten en allerlei ophangingen in feite gebouwd moeten zijn om bestand te zijn tegen hevige rukwinden zou ik normaal vinden én dat de montage hiervan heel streng gecontroleerd wordt is ook volledig normaal.

  Ik weet dat module-onderdelen van sommige kermisattricties worden verzegeld tot de controle-instantie is langs geweest. Ik ga ervan uit dat zulks ook geldt voor zulk soort podia/ophangings-constructies.

  Als ik het goed begrepen heb was er een windhoos : ik begrijp anders niet dat een boom in de lucht wordt geblazen en zich dwars doorheen een tentzeil scheurt. Geen enkele constructie, zelfs geen huis – is daartegen bestand.

  Ik weet niet of er fouten werden gemaakt. Dat is aan het parket om zulks te gaan vaststellen. A priori ervan uitgaan dat dit niet zo is, is veel te snel én te kort door de bocht.

  Een suggestie : letterophangingen dienen misschien in schuimrubber te worden gemaakt en constructies zouden zo gebouwd moeten worden dat ze niet instorten maar ergens veilig ‘inklappen’. Dat is voer voor constructeurs en veiligheidsspecialisten.

  Pukkelpopgangers – en alle aanwezigen én naastbestaanden – mogen nu collectief rouwen.

  Je grijpt te snel naar de pen en je grijpt gebeurtenissen te snel aan om er iets over te schrijven. Je lijdt ook echt wel aan een verbitterings- en verzuringscomplex, zoals zovele mensen uit de middens waar u gisteren uw toespraak hebt gehouden.

  Ergens had ik zo’n tekst van uw hand wel al gevreesd. En – inderdaad – het staat hier nu en zolang ik emails krijg van Visionair Belgie, zolang zal ik erop reageren.

  Niemand wordt een rouwroes aangepraat : er is gewoon een trauma voor diegenen die er waren (en voor de vele naastbestaanden). Laat nu maar dat collectieve rouwen plaatsvinden. Als je dat niet doet dan zit je met mensen die gebogen blijven gaan onder een totaal onverwerkt verleden.
  En ‘slachtoffers’ maken dan – op hun manier – (op psychisch vlak dan) andere ‘slachtoffers’. Mensen gaan immers heel raar om met onverwerkte trauma’s.

  • Wilfried Tielemans

   Als niet aanwezige op de plaats kan ik mij niet uitlaten of er al dan of door wie of wat fouten gemaakt zijn. Wat ik wel via de media heb kunnen vaststellen is, dat er zelfs bij het eerste dode slachtoffer geen sprake was van het stilleggen van de ganse zaak, integendeel men zou trachten om alles tijdens de nacht erop te bouwen. Het gespeelde theaterstuk van de twee SP.a leden konden niet verbergen, dat, zoals dat in de socialistische kringen past, voorrang werd geven aan het kapitaal.

   • Wil je hier nu niet te snel gezien hebben wat je wilt gezien hebben? Dat is maar de vraag… misschien niet…

    Op amper 20 minuten tijd raast er een storm doorheen dat festivalgebied (dat vrij uitgebreid is) en dat niet direct toelaat de algemene schade en de slachtoffertol op te meten… Het is ergens onecht, met surreale verslagenheid… van wat net gebeurd was… Afhankelijk van de plaats waarop je dat helse schouwspel beleefde was het resp. ‘waaw how’-geblazen (met lachbuien omdat die mensen de rest niet binnen het blikveld hadden) of was het ‘lopen voor je leven’… of er waren mensen die pas daarna bewust geworden zijn dat ze uit een tent zijn weggekomen dat evengoed hun noodlot had kunnen geworden zijn (kwestie van een aantal meters)… In dat soort van onecht surreaal beleven – waarbij bepaalde mensen echt uitkeken dat het festival zou gaan hervatten – heeft men eventjes nog geopperd dat – na ‘wat’ herstelwerk – de show zou doorgaan… Op die woorden werd toch – in zoverre dat ik het kan volgen – toch snel teruggekomen.. of vergis ik me? Ik heb hier vóór mij geen tijdsband of kroniek liggen van de gebeurtenissen. Dat is iets voor het parket en het gerechterlijk onderzoek.

  • De boom was omgevallen op de tent, en niet eventjes in de lucht geblazen en dwars door een tent heen. En over bomen gesproken. De organisatie heeft zelf bomen laten wegnemen om doorgangen te creëren en om plaats te maken voor bepaalde podia. Daar is op het eerste gezicht niets mis mee, alleen zal u elke boer weten te vertellen dat daardoor de andere bomen vol in de wind komen te staan en verzwakt worden, omdat ze hun natuurlijk opgebouwde bescherming als groep bomen, kwijt zijn.

   • Wat die boom betreft die door dat tentzeil scheurt : ik ga hierbij af op een filmje dat (zo meen ik me te herinneren) op de website van Het belang van Limburg stond… Daar stortte een boomstam neer (gefilmd door een gsm)… Raar maar waar…

 3. Dacht even toen ik naar de eerste nieuwsuitzending aan het kijken was – na de ramp – dat men op het einde de ‘Internationale’ ging spelen. Maar toegegeven, er stond onmiddellijk een stevige ploeg dramaturgen klaar om alle onheil uit de hemel aan te klagen. Rode dramaturgen zou ik haast durven zeggen toen ik hoopte om woorden van troost te vinden op: http://www.chokri.be . Helaas, alleen SP.a-partijpropaganda van hoe goed deze martelaar wel is als organisator van mega-feesten. Ik leef sterk mee met de nabestaanden van de slachtoffers, maar niet met de baas van de organisatie. Die is in mijn ogen tekort geschoten, voor, tijdens en na de ramp.

 4. Er moet wel een “worst scenario”-rampenplan zijn en liefst een onderdakmogelijkheid in één solide constructie waarnaar de mensen collectief gedreven kunnen worden als zo’n pikzwarte onheilswolk zich (nog eens) aanbiedt… ‘Voorkomen is steeds veel beter dan genezen’…

  Daarover zal de kritiek uit Nederland wel gegaan zijn. En dat was waarschijnlijk ook uw opmaat naar dit artikel… maar dat dan finaal ontspoort in een zijdelings debat dat niets met dit drama te maken heeft.

  Zoals steeds moest eerst een Heizel-drama gebeuren vooraleer de constructie van voetbalstadia in vraag werd gesteld en deze constructies dan wereldwijd aangepast werden en die dan voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen…

  Nu moest eerst het Pukkelpop-drama plaatsvinden vooraleer de noodzaak van één vast gebouw (als toevluchtsoord voor allen) zal geponeerd worden of waarbij men stalen kooi-constructies maakt waarin mensen kunnen vluchten (en die bestand zijn tegen “boominslag”), vooral dus als het evenement plaatsvindt op een weide met daarrond vele bomen…

  Of zoals bij het Titanic-drama zullen er nu wel – veronderstel ik – cruiseschepen uitgerust zijn met reddingsboten die deze naam waardig zijn… en die zelfs noodweer op zee kunnen doorstaan (een soort hermetisch afgesloten cilindervormige constructie) die niet meer aan touwtjes te water wordt gelaten… en waar reddingsplaats is voor iedereen… desnoods een totaal omhullende reddingsvest die de personen op lichaamstemperatuur houden tot de redding is aangekomen…

  Denk positief vanuit het negatieve.

  Misschien minder podia maar dan die enkele superveilige podia… De volgende editie moet gewoon veilig zijn… Misschien moet de locatie worden vervangen… Maar zonder bomen zit je in een woestijn zonder afkoeling… Het zal altijd wel wat zijn…

  Het schimpen tegen alles en iedereen is een vorm van het uiten van een gefrustreerde onmacht. Dat moet ook kunnen.

  • Minder volk is al één voorstel.

   • Of minder podia … en dus, inderdaad, minder volk…

    Nu ja : toch even een andere bedenking hierbij : stel dat er een massamanifestatie midden in een grootstad wordt gehouden en daar gaat plots een windhoos doorheen met verkeerslichten die omwaaien én bomen en pannen die van het dak waaien en neerkomen op de massa dan leidt zulks ook – heel zeker weten – tot dodelijke ongelukken… Kan je zulks echt wel voorkomen?

    Laat gewoon eerst het gerechterlijk onderzoek sereen afgehandeld worden…

    In de VSA zakte een geheel podium in elkaar… In feite is het ergens misschien vergelijkbaar met het Heizeldrama… Of dit zo is moet blijken uit het eindrapport van het onderzoek.

    Er moet wel steeds een worst-scenario dito rampenplan zijn om op basis hiervan de reeële risico’s in kaart te brengen. Maar wat en wie is tegen een windhoos bestand? Dat mag toch ook al een hamvraag zijn, niet? Constructeurs en veiligheidsspecialisten (en nieuwe KB’s inzake veiligheid) zullen de hoofden echt wel eens bij elkaar moeten steken.

    Gewoon teveel volk dat rondloopt op steeds potentieel ergens omvervallende constructies… Dat is wel juist.

   • Staan er op Rock Werchter ook niet evenveel bomen?
    Dat terwijl er meer dan 80’000 man rondloopt!

    Daarbij denken jullie nu serieus dat Chokri in zijn eentje beslist of het festival de dag erna zou doorgaan of niet?

 5. Goed stuk!

  Al had ik wel een verwijzing verwacht naar Theodore Dalrymple, die reeds de ‘sentimentaliteitscultuur’ op de korrel nam.

 6. Goed stuk Johan !
  Ergens negatief over berichtgeven is blijkbaar ontoelaatbaar voor Nemo Xeno, ook als de berichtgeving juist is. De waarheid zal kwetsen zeker?

  • Jullie zitten weer heel snel op jullie paard… Uiteraard is kritiek toegelaten maar die moet dan wel correct zijn en met inachtname van de voorzichtigheid inzake het doen van allemaal nogal voorbarige uitspraken. Kunt u dat wel?

 7. Het is onmogelijk om in zo een situatie geen fouten te maken. Het is zo makkelijk om af te geven op ‘de organisatie’.
  Ik heb Chokri net een hart onder de riem gestoken via mail. En al wie er niet was, kan niet voorstellen wat een gedoe het was, is en zal worden. Maar vergis u niet, belgen houden van de underdog. Als de media zijn bak zal volladen, zullen we hem nog meer in ons hart sluiten. Punt.

  • Chokri heeft geen fouten gemaakt, hij heeft niets gedaan. Of toch, getwijfeld of het festival zou kunnen doorgaan of niet. Ondertussen stel ik vast dat er ongeveer ’n 180.000 mensen op PP2011 aanwezig moeten geweest.

 8. vincent mulleman

  Ik begrijp je wel. Als ik ergens ook niet tegen kan, dan is het wel zo’n misplaatst laten-we-even-lekker-allemaal-gaan-janken gevoel dat mensen zich tegenwoordig op hun nek halen als er iets gebeurt. Gezellig hypocriet mee gaan rouwen om iemand die je totaal niet kent- flikker toch een end op. Aanstellerij ten top. Echt een prachtig voorbeeld van de aanstellerige, hypocriete ik-voor-iedereen-prikkers-de-rest egoïstische samenleving die, als er iets gebeurt, toch even zogenaamd lekker haar saamhorigheid wil tonen. Om de dag daarna gewoon door te gaan, natuurlijk.

  • Jouw kind zal er maar rondgelopen hebben, he. U weet echt niet wat u zegt! Is dit nu niet één of andere afrekening. De vraag lijkt me wel retorisch.

   • vincent mulleman

    Ik klaag gewoon het emo ramptoerisme aan. Het is een significant deel van onze bevolking dat ergens een emotionele leegte voelt of gewoon “iets” en dit wil opvullen door die ellende te delen; en iedere excuus daarvoor is een goed excuus. Of men er nu direct betrokkenheid bij de ellende heeft is niet relevant: iedere mogelijkheid die er is om het even uit de zelfgecultiveerde peul te kruipen en de ondraaglijke lichtheid van het burgertruttenbestaan te ontvluchten grijpen deze emotionele vampiers met beide klauwen aan. En zo zie je dan weer een heel plein buiten een cafe vollopen met X-Factor fans Centerparc-drones en hele kudde ikea gangers die menige traan plengen bij een herdenkingsbijeenkomst die eigenlijk alleen bestemd zou moeten zijn voor nabestaanden en directe betrokkenen. Maar nee, dit soort huilfestijnen met hun zalvende woorden van ambtelijke hotemetoten wordt breed uitgemeten in de media, omdat het ons allemaal de kortstondige illusie moet geven van saamhorigheid en eensgezindheid in dit land. Ik denk dat jij deel uitmaakt van het emo-ramptoerisme: de nationale aflaat voor collectief navelstaren en na voetbal de populairste volkssport.

 9. Johan,

  Het deel over opgepepte emo had van mezelf kunnen zijn, dat deelpassages over Chokri niet. Je geeft net iets te veel af op de Stevaert-clan om goed te zijn. Bovendien is het wel degelijk mogelijk dat iemand voortdurend lachbekt, maar in dit geval compleet onderuitgaat. En het is niet omdat de Vlaamse pers collectieve rouw over ons heen roept, dat de Hollandse pers gelijk zou hebben. Dit was een ramp en bij elke ramp zijn rampenplannen niet meer dan houten pleisters op een been. Mensen vertonen op zo’n momenten wel degelijk een primitieve vorm van solidariteit, maar ze duurt niet langer dan het moment. Het gaat bijna om iets dierlijks, overleven gewoon. Laten we ons daarom niet enkel toespitsen op de wansmakelijke maneuvers van onze persjongens, maar ons afvragen waarom zo’n wanstaltatige journalistiek SUCCES heeft en EFFECT ressorteert. In welke psychologische staat verkeren onze jongeren, onze kinderen, dat zij zich hieraan optrekken? Erin geloven. Hoe neurotisch zijn wij geworden en waarom?
  Eddy Bonte

 10. Ook in het ‘nuchtere’ Holland hebben we de laatste jaren tal van rampen gezien, denk aan de brand in Volendam, de Vuurwerkramp in Enschede, de Schipholbrand, waar organisatie of autoriteiten op z’n minst hadden zitten snurken. Communicatiesystemen werken hier ook vaak niet, zoals het vele miljoenen kostende C2000-systeem voor politie, brandweer en hulpverleners. Er werd al 13 jaar geleden voor gewaarschuwd dat dit niet zou gaan werken, maar nee, gewoon doordrammen. Het systeem ligt geregeld plat en natuurlijk altijd net bij een grote calamiteit. Ik weet niet hoe het staat met de veiligheid van festivals. Leuk natuurlijk, om een verkapt compliment te krijgen als ‘nuchtere Hollander’, maar helaas niet terecht.

  Afgezien van dit alles vind ik de grote festivals er niet leuker op worden. Op Dranouter moesten we laatst ondanks het prijzige toegangsbewijs betalen voor de toiletten, maar dan met drankbonnen. Jammer alleen dat dat pas bij de toiletten, en met een zowat knappende blaas, duidelijk werd. De bonnen waren net op. Op Bospop in het Nederlandse Weert mochten festivalgangers ondanks de hittegolf geen flesje water meenemen. Nee, dat moest je kopen voor zeker 2 euro 50 voor een klein flesje bij zo’n kraam.

 11. Janah Geerts

  Ik heb maar één woord voor je ‘Sanctorum’, ik hoop dat ik je ooit’s in levende lijve tegenkom, ik trakteer je op een pint in je gezicht. Jij moet dan doorgaan voor de vlaamsche intelligentia ? Fuck toch’s drie keer off man, als je een artikel schrijft, weet dan tenminste waarover. Die ‘jongedame’ naast Chokri is zijn vrouw, en die is niet meer zo jong, ze is trouwens de medeorganisator van PP, ze zijn met vier. Je zou beter je huiswerk maken dan een beetje lucht te blazen om je wat te laten opvallen. Echt man, je hebt al je credit verloren. Zielig…

  • Patrick Lagrou

   Waarover jij je dik maakt. Totaal naast de kwestie!

   • Ik snap de reactie wel van Janah Geerts. Hij vertolkt hier het gevoel van zowat alle ouders wiens kinderen daar rondliepen op Pukkelpop. Indien dit artikel enkel zou gehandeld hebben over mankementen over de organisatie of over de al dan niet geoorloofdheid van zo’n meer-dagen-durende massa-bijeenkomsten dan zou ik nog zeggen…Daar kan ik nog inkomen… Maar vanwaar dat schimpen op de ‘massarouw’ die gewoon is wat ze is… Dat je op die minachting daarover – totaal terecht – wordt aangesproken is iets dat je toch wel kan aanvoelen… Of niet soms? Of is jullie empatische vermogen van zo’n bedenkelijk allooi? Ik ben haast verplicht om zulke vaststelling hier te moeten maken. Hier wordt een ander gevecht gevoerd dat niets met Pukkelpop te maken heeft. Dat is het probleem. Totaal ongepast en heel zielig, hoor!

   • Janah Geerts

    Me dik maken ? Je wil me niet tegenkomen , jij hebt blijkbaar het emphatisch gevoel van een bloemkool. Ik was op de weide, heb mogen rennen voor mijn leven, sta onder de blauwe plekken, heb 150 euro uitgevorkt voor een combiticket. En weet je wat ? Ik wil mijn geld niet eens terug. Ik wil dat pukkelpop dat voor hen houdt, omdat ik dan volgend jaar misschien mijn festival terugkrijg. Ik weet dat die mensen, de organisatie geen enkele blaam treft, om dan hier te moeten lezen van een vlaamsch nationale zogenaamde ‘intellectueel’ die mensen , organisatoren, een community, afbreekt, zonder dat ie nog maar weet wie het organiseert ???? Mag ik me dan niet dik maken ? Zoveel arrogantie, en ignorantie kan er bij mij zelf niet in. Dat is het probleem van het extreem vlaamsch nationaal clubje. oerconservatieve frusto’s die mensen geen pret meer gunnen en zelf in het ene na het andere schandaal betrokken zijn. Niet druk maken, kom’s naar Hasselt een pint met me drinken… als je durft…. Janah

 12. Filip Hendriks

  Grote bek en geen verstand..
  Normaal kom je dan uit Nederland..

  Ach ja. Wij, Vlamingen, moeten aanvaarden dat ook in onze gemeenschap labiele wezens voorkomen, die denken met hun niet onderbouwde of onjuist geuite exploten volgelingen te winnen.

  To the point blijven, is niet uw sterkste kant, mogen we merken. Uit heel uw samenraapsel van opinie-uitingen komt maar 1 regel die het heeft over het eigenlijke feit en haar gevolgen: “Er was het ontbrekend rampenplan, de chaos en de falende interne communicatie (met GSM’s terwijl het netwerk plat lag, in plaats van een eigen draadloos systeem), en de dubbelzinnige communicatie na de ramp.”
  Deze stelling is gebaseerd op woorden die getuigen u leerden, maar die door u verdraaid worden of zelfs verkeerd weergegeven. Al de rest uit uw betoog is gebaseerd op eigenhandige insinuaties, ook wel een fantasmatische bevrediging genoemd.

  Het rampenplan was wel degelijk aanwezig en is perfect uitgevoerd. Slachtoffers waren allen tijdig in ziekenhuizen en nooddeuren waren onmiddellijk open.

  De chaos op het terrein heeft welgeteld geduurd tot de storm over was en het zicht opnieuw klaar werd. Deze chaos is een logisch gevolg van een storm van die omvang met hagelbollen die zo dik als een golfbal op u afstormen. Mensen zoeken dan inderdaad dekking. (ooit meegemaakt misschien vanachter uw pc?)

  Interne communicatie, zegt u, met gsm’s? Nogmaals een farce! Indien u niet weet wat u zegt, kan u beter zwijgen. Zoniet bestaan er instellingen allerhande waar u hulp kan zoeken. Ze werken op PP wel degelijk met een radio-systeem dat draadloos is. Maar u bedoelt waarschijnlijk de GSM-masten die niet toereikend waren voor de abonnees op dat piekmoment, echter wel voor de noodoproepen die erdoor gefilterd worden. Iets anders als wat u denkt neergepend te hebben, toch? De organisatie via hun eigen systeem en de noodinstanties waren dus wel degelijk bereikbaar.

  Indien u dubbelzinnige communicatie hebt gevonden, mag u me zeggen waar. Weet u eigenlijk wel wat dubbelzinnig inhoudt in het Nederlands? Ik mag toch verwachten dat u als Vlaming op zijn minst onze eigen Nederlandse taal machtig bent? Alleszins is dubbelzinnig niet het tegenovergestelde van gelijkvormig, Meneer Sanctorum. Deze woordkeuze kan ik dan ook vanuit uw mond begrijpen, refererend naar uw andere fantastische stellingnames. Ze is hier echter niet juist toegepast. Een rechtgeaarde Vlaming die zijn stelling in het Nederlands, zijn eigen taal, wil uitdrukken en wil begrepen worden, zou toch eerst moeten nadenken over wat en hoe hij het schrijft. Er bestaat echter voldoende volwassenenonderwijs om u bij te schaven, heb geen angst om uit de boot te vallen. Waar een wil is, is een weg, nietwaar? Ook u kan er nog komen.

  Uit dit alles kan ik afleiden dat u eigenlijk niets te zeggen heeft, tenzij onwaarheden of stellingname met onjuist taalgebruik. Vandaar ook mijn nietigverklaring van uw betoog en protest, alsook tracht ik u een helpende hand te reiken met het meegeven van volgende link: http://www.alexiusgrimbergen.be. U wordt er in het Nederlands en met een christelijke visie geholpen.

  • Patrick Lagrou

   Die instelling daar in Grimbergen kent u blijkbaar goed. Heeft u er misschien al een tijdje gezeten. Na het lezen van uw tekst zou ik het bijna durven denken…

   • Filip Hendriks

    Dag Patrick
    kan u me zeggen waaruit u dit opmaakt? Onderbouw uw mening een beetje aub. Of leeft u ook van fantasmatische bevrediging?

 13. Ik heb écht enorm veel medelijden met de mensen die veilig thuis zaten op het moment dat het inferno donderdagavond voorbijtrok en die meenden daar meteen machinaties, politieke spelletjes e.d. in terug te vinden. Want een groot aantal onder hen behoort tot de clan ‘beste stuurlui aan wal’. Ik heb zinnige dingen gelezen, maar ook een hoop bullshit. Ik stond donderdagavond relatief veilig in de ‘Clubtent’ en zag dingen gebeuren die je normaal enkel ziet in slechte B-horrorfilms.

  Ik wens m’n ergste vijand niet toe wat de bezoekers daar te verduren hebben gekregen. De avond zelf ben ik nog redelijk doorgekomen, maar ik ben pas gecrasht toen ik de beelden, de hysterie en het onheil heb teruggezien. Ook dit is weer een perfect staaltje van het feit dat zelfs intelligente mensen baarlijkse nonsens kunnen neerschrijven.

  Iedereen die dit artikel goed vindt, zou men eens een kwartier in de zondvloed van 18 augustus moeten zetten (liefst een plek met een tent en wat gevaarlijke attributen in de buurt). Wie daarna nog zo raaskalt wil ik met plezier nog wat extra tikken komen verkopen. 😉 Ik ben geen linkse volgeling van Chokri & co (mocht dat hier worden opgeworpen), maar ik kan wel zien wanneer emoties oprecht zijn of niet!

 14. Reacties van Nederlanders tijdens intervieuws waren in ieder geval minder krampachtig,wij vlamingen zijn mensen die niet meer gewoon zijn om vrij en vrank te zeggen wat we te zeggen hebben ,er zit altijd wàt in de weg in het achterhoofdje;

 15. Als morgen de grond opensplijt en kolkende lava omhoog gespuwd wordt op pakweg, de Ijzerbedevaart. Zal men dan ook een “onderzoek” instellen om te kijken wie waar gefaald heeft?

  Ik hou de vergelijking bewust politiek, omdat ik ondertussen wel een beetje moe wordt van de “rode” associaties die met dit drama telkens weer de kop opsteken.

  Pukkelpop is elk jaar opnieuw een muziekfeest voor tienduizenden jongeren, gelijk van welke strekking. Of Chokri nu Socialist, Liberaal of Vlaams-Nationalist is doet toch voor geen meter ter zake?

  Spreken de beelden van de storm niet voor zich, om duidelijk te maken dat het hier niet over een gewoon onweertje ging? Daken zijn van huizen gerukt, schuren zijn in elkaar gestort. Ook allemaal architecturaal falen, of is het misschien gewoon logischer dat het om een ongeziene natuurkracht ging, waar niks tegen opgewassen was.

  Dikke pech dat nét op dat moment en op die plaats een festival plaatsvond. Niet meer, niet minder. We zitten in Belgie met de béste podiumbouwers ter wereld, de strengste controles naar veiligheid toe … was dit ergens anders gebeurd, waren er wellicht nog véél meer slachtoffers gevallen.

  De steunbetuigingen zijn inderdaad massaal, maar misschien heeft dat wel een reden. Zoveel reacties krijg je niet zomaar. Het is dan ook triest te moeten vaststellen dat er altijd wel mensen zijn die een positieve beweging na zo’n dramatische gebeurtenis weer moeten naar beneden halen.

  En versta me niet verkeerd. Kritiek mag absoluut. Maar begin aub niet over Stevaert-clans en links gespuis dat overal mee weggeraakt. Seriously. Ga eens goed poepen ofzo …

  • tomadde: “Ik hou de vergelijking bewust politiek, omdat ik ondertussen wel een beetje moe wordt van de “rode” associaties die met dit drama telkens weer de kop opsteken.”

   http://www.chokri.be

   Hoe komen ze erbij dat het wat met politiek te maken heeft?

  • Er is maar één iemand die PP11 aan de politiek linkt, en helaas voor al slachtoffers en hun nabestaanden is dat Chokri zelf. Het spijt me beste vriend, ik kijk er ook naar en zie wat jij ziet. Hij gebruikt PP11 als politiek uithangbord.

   http://www.chokri.be

   • Er zijn mensen met héééél erg weinig empathie … en jij bent er zo eentje André! Mag je trots op zijn, ik wens je nog een prettig leven (zonder al té veel noodweer), want er moest maar eens één van jouw dierbaren bij betrokken zijn. Benieuwd welke uitleg je er dan aan geeft!

  • Ambijans:
   “Oordeel niet als men niet wil dat over u geoordeeld wordt”.
   “Iedereen heeft recht op een eigen mening, maar velen zijn van mening dat recht aan anderen te kunnen ontzeggen.” (Alv)

   In België sterven er jaarlijks – gemiddeld – ’n 120.000 mensen, ja u leest het goed: jaarlijks honderdtwintigduizend. En de vier dodelijke slachtoffers op PP11, die ook ik betreur, dat zijn de enige waarvoor iedereen moet buigen en zwijgen. Behalve de pers die oplages en kijkcijfers te scoren hebben.
   Als jij nog een student bent, kies dan voor een vak in de sociale sector. Dan kun je voor elke oplossing een probleem verzinnen.
   Wordt wakker, en open je ogen, dit is de echte wereld. Niet echt een fraai decor.

   http://www.chokri.be

   En denk vooral niet dat het met politiek wat te maken heeft…!!!
   Mijn leerlingen vroegen mij ooit langgeleden, mijnheer wat kan ik het best gebruiken om carrière te maken? Ik antwoordde je hersenen, vriend, je hersenen. Je heb een hoofd en hersenen gekregen om zelf te denken, waarom zou je anderen voor je laten denken? Tenzij je er veel geld mee kunt verdienen natuurlijk. Het ga je goed.

   • Meneer Vanhaeren,

    “Oordeel niet als men niet wil dat over u geoordeeld wordt”

    Heeft u dit stuk eigenlijk gelezen ?
    “Wansmakelijke theatraliteit”, “proeve van demagogie”, “kermiskreupelen”, “de kritiek bij voorbaat ontlopen door aan de kant van de slachtoffers te gaan staan” …
    Hoe zou u dit kwalificeren ?
    Gewoon nieuwsgierig.

    Verder mag ik er u graag op wijzen dat sterven deel uitmaakt van het natuurlijk proces. U en ik, wij worden ooit lid van die club van 120.000 en ik hoop voor ons beiden op een gezegende leeftijd. Wanneer iemand sterft, niet tengevolge van het natuurlijk proces, maar zoals hier tengevolge van een ramp, dan roept dat sowieso sterkere gevoelens op bij een veel groter publiek dan normaal het geval zou zijn, of het heeft op zijn minst dat potentieel. Ieder bepaalt voor zich hoe hij er mee omgaat. Ik begrijp perfect de mensen hier die zich niet aangesproken voelen door de -al dan niet gemeende- massale opstoot van gevoelens die nu tot uiting komt, maar elke individuele emotie die oprecht is, heeft recht op respect maar hier wordt doodleuk het kind met het badwater weggegoten. “Het is massaal, dus weg met die rommel !”

    U gaf uw leerlingen een goede raad: gebruik je hersens. Maar uw raad was helaas niet compleet: u had er moeten bijvermelden dat er zo af en toe ook eens naar het hart moet worden geluisterd.

  • Beste Rudi,

   De heer Sanctorum heeft het alleen en vooral over de media, Zo zie ik het toch. Het kan voor u vreemd lijken, maar: “ongevallen, moorden en lijken doen de oplages van de kranten stijgen en kijkcijfers de tv-bonzen verblijden”. Het gaat om veel geld.
   Oplages en kijkcijfers zijn bepalende factoren voor de media. Wat niet wil zeggen dat er geen journalist bestaat die niet zou kunnen meeleven met het onderwerp van zijn reportage.

   Denkt u nu echt dat alleen op PP11 mensen in dramatische omstandigheden om het leven zijn gekomen? Neen, dit weet u maar al te best. Er gebeuren jaarlijks verschrikkelijke drama’s die amper een voetnoot in de pers gedrukt krijgen, maar een mega gebeuren als PP trekt de aandacht, niet het stilleven, maar rampen zijn de aantrekkingspool van vele mensen. De media weet dit en buit dit maximaal uit. Of dacht je nu echt dat iemand tranen laat voor vreemde onbekende mensen? U niet, en ik ook niet. Het is erg, jazeker.

   Ik leef mee met de nabestaande van de slachtoffers, maar ben niet de hypocriet die in tranen bewogen de buitenwereld probeert te vermurwen om zijn tekortkomingen te verdoezelen.

   http://www.chokri.be

   Bezin vooraleer je begint. En zeg vooral niet dat het iets met politiek te maken heeft. Tja, ieder zijn geloof zeker? Goede avond.

   • Beste Andre,

    Bedankt voor de op zijn minst hoffelijke reactie.

    Voor de rest moet ik u alweer tegenspreken. Johan Sanctorum heeft het inderdaad voor een goed deel over de media, maar, in zijn opinie zijn die media verantwoordelijk voor de opgeklopte gevoelens rond het Pukkelpop-drama.

    Ik ga u eens een eenvoudig rekensommetje maken (en zoals elke vergelijking, zal ook dit sommetje zijn zwakke punten hebben, maar ik ga het toch eens doen)
    Het festival was uitverkocht, dus dat wil zeggen dat er per dag ongeveer 60.000 mensen werden verwacht. Laat ons daar dan voor die donderdagavond maar van uitgaan. Gemakkelijkheidshalve ga ik ervan uit dat het merendeel van de aanwezigen twee ouders heeft. Dat maakt 60.000 + 120.000 = 180.000 mensen. Laat ons zeggen dat de helft van die 60.000 (hoofdzakelijk jongeren, dus ik denk dat mijn schatting nog laag is), nog op zijn minst twee grootouders heeft. Nog eens 60.000 erbij, maakt al 240.000 mensen. Elk van die aanwezigen zal toch op zijn minst wel een vijftal vrienden (u ziet, ik blijf zeer bescheiden denken) hebben die een beetje met zijn of haar welzijn inzitten. Nog eens 300.000 mensen. Als u dit eenvoudige optelsommetje bekijkt, dan ziet u dat er potentieel al een half miljoen mensen is die absoluut geen behoefte hebben aan de media om zich betrokken te voelen. Een half miljoen, dat is 5% van de Belgische bevolking. En in dit artikel wordt er alleen maar gekankerd op de invloed van de media, omdat dat toevallig hetgene is waar Johan Sanctorum zijn focus op heeft. Het plaatje klopt niet met de realiteit.

    Voor de rest begin ik er u ten stelligste van te verdenken campagne te voeren voor Chokri Mahassine 🙂

    Met vriendelijke groet.

 16. Dré Vanginderen

  De foto (met burgemeester Hilde Claes) van het artikel zijn die rechtmatig verkregen of gewoon van een site (hbvl.be) GEPIKT?

 17. Als ik op zaterdag naar de kleine supermarkt in het dorp boodschappen ga doen, dan moet ik elke keer, net voor de kassa, verplicht het rek met tijdschriften passeren. Het overkomt mij niet zelden met plaatsvervangende schaamte te denken: “Hoe diep kunnen we eigenlijk nog zakken voor het genoeg is ?” Gewoonlijk wordt dat soort gedachten geassocieerd met de “populaire” bladen uit de Vlaamse roddelpers.

  Vandaag moest ik niet naar de supermarkt, en passeerde ik niet langs die kassa, enkel langs deze website, maar evengoed moest ik denken: “Kunnen we nog dieper zakken ?”

  Hoe cynisch kan cynisme worden ? Het antwoord is te lezen in dit stuk.

  “(…) artiesten die organisator Chokri Mahassine hun steun betuigden en zelfs ronduit knuffelden (“lieve Chokri”). Vooral deze laatste knuffelsessie stoort me.”

  Johan Sanctorum heeft problemen met een knuffel. Eigenlijk had ik daar moeten stoppen met lezen, maar helaas, het verstand komt pas met de jaren en blijkbaar staan er nog niet voldoende op mijn teller dus ik las door.

  Zangeres Skin van Skunk Anansie die op het hoofdpodium bezig was toen het noodweer toesloeg, verklaarde dat dit “the scariest moment of my life” was. Ik weet niet welke knuffel van welke artiest bij de heer Sanctorum zo in het verkeerde keelgat geschoten is, maar hij verwacht dus dat zo een mens die net aan een windhoos is ontsnapt op Chokri afstapt en hem vraagt: “Goed, hoe zat dat met dat rampenplan ? Wat waren de parameters van die tenten ? Hoeveel call attempts per second konden die GSM masten aan ? Hoe zit het met de gage van ons optreden ?” Geen geouwehoer, gewoon de feiten graag … en asjeblief, asjeblief … geen knuffels !!! want … meneer Mahassine “blijft het aanspreekpunt voor kritiek”. Ik stel voor dat we bij een volgende editie van Pukkelpop, in plaats van armbandjes, iedereen bedelen met een bajonet zodat er kordaat kan ingegrepen worden ten overstaan van de “aanspreekpunten voor kritiek”, in het geval het alweer een foute boel zou worden.

  Komt het bij de auteur van dit stuk soms op dat mensen die iets ergs hebben meegemaakt, gewoon behoefte kunnen hebben aan een knuffel en graag een knuffel geven en dat dit further down the road niet hoeft te verhinderen dat er, in samenwerking met deze personen, alsnog een analyse kan gemaakt worden van wat er fout is gegaan ? Op welk punt heeft die zure melk het overgenomen van uw bloed, meneer Sanctorum ?

  Komt het misschien door die Nederlanders ? “Kritische geluiden”, noemt u dat, die u liever voor waarheid neemt dan de lokale emo-pers. Vanwaar die voorkeur ? God mag het weten, maar het begrip objectiviteit was bij die keuze blijkbaar in geen velden of wegen te bespeuren. Want laten we dat “kritische” citaat over de “typisch Belgische” chaos even van dichterbij bekijken:

  “Het was een ongeorganiseerde puinhoop. Mensen liepen van hot naar her, bijna als kippen zonder kop”.
  De geïnterviewde had natuurlijk verwacht dat er voor elke honderd mensen een monitor ter beschikking zou zijn, met allemaal verschillend gekleurde vlagjes, die de kolonnes één voor één, in mooie kadans onder de hagelbollen van het terrein weg zouden begeleiden. Zo gaat dat immers in Nederland. Zo hoort dat nou eenmaal als er een kleine natuurramp plaatsgrijpt.

  “De communicatie vanuit de organisatie was slecht”
  Kan zijn, ik was er niet bij, maar ik vraag me af: hoe goed kàn het zijn midden een inferno ? Weet u, wat er typisch is aan een ramp op een kleine oppervlakte, is dat iedereen erbij betrokken is, inclusief de organisatie. En dat zijn mensen. Behalve in Nederland. Daar zijn dat supermensen.

  “… en ambulances reden af en aan”
  Hoe vervelend ! Hoe on-professioneel kan het worden in dit apenland ??!!

  “Het maakte het er niet leuker op; luguber zelfs”.
  Ik begrijp het, men had van de organisatie verwacht dat ze er een vrolijk deuntje bovenop zouden gooien zodat de evacuatie toch nog een beetje een “party” zou worden, waarvoor men uiteindelijk toch van helemaal boven de Moerdijk naar Kiewit was afgezakt. Met een polonaise tussen de ambulances als klapper er bovenop ! Luguber ?? In Holland is dat fun !

  Kortom, uw citaat, meneer Sanctorum, stinkt. Het stinkt uren in de wind en als het dit soort oelewappers is dat voor u doorgaat als “kritisch geluid”, dan is dat een perfecte reden om in het vervolg met een wijde boog rond het journaal van de NOS èn uw website heen te lopen.

  Hier nog zo eentje die het niveau van de door u (en door mij) verfoeide riooljournalistiek niet overstijgt, wel integendeel.
  “Wie Chokri op het VRT-zondagavondjournaal (21/8) quasi-strompelend uit het kerkje van Kiewit heeft zien komen, ondersteund door een jonge vrouw (echtgenote? verloofde?), beseft dat we hier met wansmakelijke theatraliteit te maken hebben.”
  Wie dit citaat leest, beseft dat we hier met een auteur met een verborgen agenda te maken hebben. Een auteur die wil besmeuren. Wat, meneer Sanctorum, is anders de relevantie of het nu om de echtgenote, de verloofde -u vergat nog de mogelijkheid van de dochter, zie ik- of gelijk welk ander vrouwspersoon zou gaan ? Is dit het soort van feitenanalyse die u voorstaat ? Bent u al aan het graven geslaan in het SMS-verkeer van de heer Mahassine om te weten of het soms toch niet een tentsletje was waar hij net lekker mee van bil ging op het moment dat de ramp gebeurde zodat hij zijn rol als “aanspreekpunt voor kritiek” niet naar behoren kon vervullen ? O tempora, o mores …

  En dan, de politisering van deze hele episode.
  Het is waarlijk de ideale gelegenheid om eens ongegeneerd uit te halen naar de “Stevaert-clan” -waarvoor dank aan de slachtoffers en de manklopende organisatie uiteraard … maar geen knuffels !!-, én en passant nog eventjes Tanguy Veys uit de wind te zetten (“De heksenjacht op de vermeende “medeplichtigen” van Breivik (iedereen dus die ooit een mail van de man heeft ontvangen) hoort bij deze psychose”). Als er een vraagje wordt gesteld aan iemand uit uw kamp omdat die mails ontvangt van iemand die net een paar tientallen mensen heeft vermoord, is dat een heksenjacht, terwijl de verslagenheid van een organisator die voor het tweede jaar op rij zijn festival negatief in de berichtgeving ziet komen “een proeve van demagogie is”. Uw trukendoos, mijnheer Sanctorum, verschilt in niets van hetgeen u meent te moeten aanklagen.

  Misschien moest u ook nog maar eens uw cursus “massapsychologie” opfrissen. Of beter, maak er een hands-on training van. Ik was er bij in 1989 ten tijde van de Tiananmen gebeurtenissen, weliswaar in Shanghai, toen toch ook al een mooi stadje van 13 miljoen inwoners. Jammer dat we toen nog geen GSM’s hadden (maar ach ja, daar bent u tegen, want die netwerken vallen zo makkelijk uit) en Youtube, want het had interessante beelden ter lering kunnen opleveren over die “onbestaande” massa-emotie. Uit tweede hand verneem ik ook dat een retourtje naar Syrië op dit moment hoog in de aanbieding van cursussen op dat vlak staat.

  Ik ga er hier mee ophouden. Waar dit artikel een aantal interessante thesen, onder andere over die overdreven hang naar emo-journalistiek en de recuperatie van dit soort dingen door de politiek, ter discussie had kunnen brengen, maken de persoonlijke aanvallen, het totale gebrek aan empathie én bovenal de timing dit stuk totaal niet te verhapstücken. Chokri heeft misschien een lachkramp, maar u heeft gewoon …. een kramp.

  • In uw laatste paragraaf zegt u perfect en kernachtig waar heel dit artikel al heel snel totaal scheef loopt en totaal ontspoort in totaal ongeoorloofde uitspraken.

   Met datgene dat echt bekritiseert kan worden heeft niemand een probleem. Elke nuchtere mens staat altijd wel open voor kritiek die dan dient uit te monden in positief-constructieve voorstellen. Blijkbaar is dat iets dat u, en uw snel toegestroomde (en/of opgetrommelde) verdedigers, maar niet kunnen begrijpen.

   Maar dat steeds afgeven op mensen is iets dat zowat alle artikels van Johan Sanctorum – hier op zijn eigen website – ten gronde ontsiert, ontkracht en finaal zelfs tot een puinhoop drijft.

   Het kan allemaal worden beschouwd als oprispingen van totaal verzuurde en verbitterde mensen die na wereldoorlog II beter aan collectieve REDEMPTION hadden gedaan want geheel deze meute die zichzelf zo graag ont-menselijkt in allerlei vormen van antipolitiek (altijd chronisch-ziekelijk tegen iets zijn) – dat vooral dus voorkomt uit een totaal ONVERWERKT VERLEDEN – zou zichzelf het best van al eens ten gronde moeten gaan “exorceren”.

   Maak – met allen tezamen – eens een ellange voettocht, Johan… Laat het wezen : een voettocht doorheen een desolate woestijn met enkel de oerelementen als mediterende – en zuiverende – herstel(rechtende) mediatoren. : zon, zand, lucht en hopelijk ook wat water om de vele balaststoffen – decennia lang opgekropt in jullie lichamen én geesten – eens grondig door te spoelen…
   En laat zulks dus worden : een zelf-purificatie-tocht naar het Beloftevol Land voor ons allemaal…

   • Ik schreef in bovenstaand stuk : “blijkbaar is dat iets dat u, en uw snel… (enz.)”… Met “u” bedoel ik zeker niet dhr. Rudi Devuyst maar de redactionele tekstschrijver zelf… Wat de echte kritiek betreft kan ik me wel vinden in de hierna staande reactie van Elke Heylen… Volgens mij gaan de reacties duidelijk ‘over the top’ wat betreft :
    1. het trauma-leed van heel wat mensen (die mensen worden hier blijkbaar opgevoerd als pasmunt in…
    2. …. iets dat ergens finaal op een politieke afrekening begint te lijken.

   • Er is maar één iemand die er een politiek spelletje van maakt, en dat is de organisator zelf.

    http://www.chokri.be – ‘Se sie nes pas politiek’

    Linkse kameraden samen in hun strijd tegen de waarheid.

    “Een donkere ‘wereld morgen’ in aanslag de mens te onderwerpen naar hun evenbeeld: slaafse onderdanigheid een kudde schapen grazend naar de slachtbank.” (Alv)

 18. ’t Is misschien, zoals ik uit de vele reacties kan opmaken, een beetje ‘over the top’, maar is dat niet nodig om een debat op gang te brengen vandaag de dag? Voor minder komt God en klein Pierken in Vlaanderen tegenwoordig niet meer uit zijn zetel.
  Maar het mag gezegd worden dat zo’n festival op zijn minst een fatsoenlijke risico analyse moet hebben alvorens er 1 piket in de grond wordt gestampt! En dat die ontbrak, gaat mijn pet te boven. Ik ben tegen elke overbodige regelgeving, iets waar Vlaanderen zich vandaag aan laaft, maar hoe is het mogelijk dat zo’n organisatie ervan af komt zonder enige analyse? De politie en de brandweer dragen hierin dan ook een verpletterende verantwoordelijkheid en de organisatie/ organisator moet achteraf niet komen bleiten! Die laat zich toch bijstaan door professionelen? Awel merci, weinig professioneel, als je het mij vraagt!

  • Risico-analyse bij iets dat aanvoelde als een orkaan? NIEMAND had zo’n ramp kunnen vermijden, geloof me. Gaan we in de toekomst dan naar afgelaste evenementen drie dagen op voorhand als de buienradar ‘storm’ voorspelt? Moeten we betonnen bunkers zetten i.p.v. tenten? Sorry, maar als het ooit die kant opgaat dan haakt iedereen massaal af om naar een festival te gaan. Dan rest enkel nog de Ijzerwake nog (als we dan toch aan politiek mogen doen), iets waar ik feestelijk voor bedank! 😉

   • Ambijans, daar u gebruik maakt van een schuilnaam geeft aan hoe onbetrouwbaar u bent. Elke Heylen heeft wel degelijk gelijk, operatie schone handen werd onmiddellijk gestart.

    Wil ik er u op wijzen dat één uur eerder dezelfde stormwind over Brussel raasde, en men de richting van de storm kende. Men had wel degelijk wat kunnen doen. Maar, het zal wel loslopen syndroom speelde de organisator parten.

    Ieder zijn mening natuurlijk.

    Geniet mee: http://www.chokri.be – hoe durven ze dit een politieke organisatie noemen. Een schande. Tja, ziende blind is een ziekte zeggen ze?

   • Ik wil André op één uur tijd wel eens 60.000 mensen zien evacueren die allemaal aan het feesten zijn.

    Bovendien niét dezelfde storm. Het is énkel boven Kiewit dat de storm een piek bereikt heeft en die zogenaamde valwind van toepassing was.

    Hetgeen Brussel geteistert heeft was het type storm waar een festival als Pukkelpop wél op voorzien is, en hooguit mensen met modderige en natte kleren achterlaat.

   • frans zutendael

    Bij een evenement van deze omvang pas een risicoanalyse die uitgaat van een “what if?- scenario” waarbij alle mogelijke gevaren worden onerderzocht. Een hevig onweer, of windhoos beheert, alhoewel zeer uitzonderlijk, tot de mogelijkheden. Daarbij moet dan de evaluatie gemaakt worden of het samenbrengen van 60.000 mensen in de nabijheid van constructies, tenten, bomen, verantwoord is.

   • Al diegenen die zich dik maken in het zogezegde ontbreken van een risico-analyse, zijn jullie eigenlijk ooit al eens op een festival geweest? Hebben jullie al eens gezien wat voor tenten dat zijn? Dat zijn geen gewone tenten met touwen en piketten zoals je ze kan terugvinden op elke pensenkermis hoor. Dat zijn constructies die, nog voor ze ooit opgebouwd worden, tal van testen en proeven moeten doorstaan. Jullie doen allemaal alsof de Pukkelpop-organisatie een bende boeren is die wat tenten neerploft en wat groepkes doet spelen.

    Als je geen kennis van zaken hebt, hou je beter gewoon je mond. Als je nog nooit naar een festival geweest bent ook.

    Frans : Een what-if scenario voor élk mogelijk gevaar? Seriously? Dus ook eentje voor als Yellowstone ontploft? Ook eentje voor als een meteoriet zou inslaan? Ook eentje voor een mogelijks vliegtuig dat neerstort? Komaan zeg.

    En wat ge zegt over 60.000 mensen samenbrengen. Ok, maar schaf dan meteen ook alle voetbalwedstrijden af, de Gentse Feesten, elke pensenkermis in Vlaanderen (want laat zo’n storm plaatsvinden op een lokale pensenkermis, waar misschien maar 2000 man aanwezig is … dàn hebt ge pas miserie en wellicht nog véél meer slachtoffers).

    Als je rekening moet houden met élk mogelijk risico, en op basis daarvan een evenement al dat niet laten doorgaan, dan is het antwoord simpel : steek elke Vlaming met zijn gezin in een ondergrondse atoomschuilkelder, en laat ze er nooit of te nimmer uitkomen.

    Not the kind of world I want to live in …

 19. Al iemand ooit gehoord over het begrip “objectieve aansprakelijkheid”?
  Zelfs de meest primaire vorm van een luttele 150 m² tellend danscafé moet wettelijk verplicht zo een verzekering afsluiten.
  Nu zijn er (louter theoretisch) 2 mogelijkheden ofwel sloot Choco Moccasin zo een verzekering helemaal niet af, wat ik ronduit als crimineel bestempel, ofwel liet de verzekeraar reeds op het tijdstip dat de doden nog moesten geteld worden duidelijk verstaan dat natuurelementen naast brand en ontploffing niet in zijn polis “objectieve aansprakelijkheid” opgenomen waren en dat de nabestaanden van de slachtoffers dus de boom in konden.
  Rara, wie kan deze verzekeraar geweest zijn. Zeker een ethische van de bovenste plank. You idiots!

  Mijnheer Devuyst (om 19:28) u bezorgt me buikkrampen.

  • Kom jongen, ga terug met de blokken spelen! Of vendelzwaaien … iets verraadt me hier dat je zo’n extreem-rechtse korpsbal bent. Namen van mensen verhaspelen is zo 90’s! En ik vraag me af waarom jij nu al over verzekeringen e.d. begint, we zijn nauwelijks 4 dagen na de ramp. Beetje veel respectloos!

   • De festivalgangers zullen niets ontvangen dat is al zeker. Er is een franchise van 250 euro, en de verdwenen goederen moeten met documenten bewezen worden. Doe maar. Alleen de organisator zal er wel bij varen. De harde werkelijkheid als de verdwazing verdwenen is.

   • @ André, inderdaad! @Lucky9, –>”ofwel liet de verzekeraar reeds op het tijdstip dat de doden nog moesten geteld worden duidelijk verstaan dat natuurelementen naast brand en ontploffing niet in zijn polis “objectieve aansprakelijkheid” opgenomen waren en dat de nabestaanden van de slachtoffers dus de boom in konden.” , de doorsnee man moet op niets rekenen, kijk bvb. naar de gasramp in Gellingen

  • Proficiat, die krampen lijken mij in uw geval ook volledig verdiend.

   Als u niet weet waarover u het heeft en moet terugvallen op theoretisch gespeculeer en zich ook nog eens onsterfelijk belachelijk maakt met uw “naampjes noemen”, dan kunnen we ons deze bandbreedte wel besparen.

 20. @ ambijans
  Respectloos = het organiseren van vermaak en de verantwoordelijkheid voor de lijken afwentelen op anderen en dan doen of uw neus bloedt!
  Beetje veel idioot³.

 21. Ik vind de analyse dor Sanctorum betreffende het massale, dus valse rouwgevoel en de suikersentimentaliteit waarmee de ganse Vlaamse pers besmet raakt ronduit schitterend. Maar de ware oorzaak, de grootschaligheid en commercialiteit van dit zgn. muziekgebeuren, wordt niet genoeg belicht. Toen ik in 1979 per fiets in Kiewit aankwam ging er daar ook een festivalletje door, al heette het toen niet ‘pukkelpop’. We waren hooguit met tweehonderd, het was gezellig en je had een vrij close contact met de muzikanten. De meeste groepen speelden folk, ook electrische folk. Nadien kwamen o.l.v. Schueremans (nog zo’n politieke opportunist van het 7de knoopsgat) de massafestivals op. Tienduizenden mensen werden samengelokt om enkele overbetaalde vedetten op verre podia hun bombastische nummertjes te zien afdreunen. De ‘muziek’industrie had een nieuw massafenomeen gecreëerd, met alle massahysterie die daarbij hoort. Om nog meer geld te verdienen werd en wordt iedereen aan de toegang bijna militaristisch gefouilleerd en o wee als je het aandurft een flesje water bij je te hebben! Wat mij betreft zijn evenementen als Pukkelpop angstaanjagend, zoals massa’s, gecontroleerd of niet, altijd angstaanjagend zijn. Er hoeven maar enkele personen plots te panikeren en er ontstaat een stormloop die iedereen die valt of niet mee kan genadeloos vertrappelt.
  Op de organisator ga ik niet in, die ken ik niet, maar wellicht heeft hij, zoals Sanctorum beschrijft, zijn theaterstukje goed ingestudeerd. Wat ik ook geleerd heb is dat de burgemeester van Hasselt weer eens familie is van…. Die socialisten toch, ze kunnen het niet laten, in navolging van hun grote voorbeeld, de Von Saksen-Coburgs, een resem dynastieën uit de grond te stampen om dan met medewerking van een steeds bereidwillige pers het volk in de richting van aanvaarding te dirigeren (aanvaarding van deze ramp, waarbij de organisator aan kritiek ontsnapt, aanvaarding van het progressieve nepideaal van massale broederlijkheid tegen een achtergrond van onbedaarlijk cynisme, aanvaarding van het feit dat socialistische dynastieën überhaupt bestaan etc.)

 22. Dré Vanginderen

  Wat een stelletje idioten zitten hier samen? Praten over iets waar ze niet aanwezig waren, praten over zaken waar zij helemaal niks van af weten ( o.a. welke voorzorgen genomen zijn, wat is de financiële situatie van vzw Pukkelpop) Gewoon actie “beschadiging Chokri” en de socialisten. Niet meer niet minder.

 23. jongens jongens jongens … sommige mensen hier hebben denk ik maar heel weinig echte vrienden .

 24. @ Dré Vanginderen.
  Chokri heeft zich zelf beschadigd, niet meer niet minder.
  Als hij geen verzekeringen had afgesloten moet hij maar voor het Assisenhof verschijnen. Van een idioot gesproken. ..

 25. Weermanneke

  “Puistenpop, een orkaan van een festival” – “Laat je eens uitwaaien, niet aan zee maar op Puistenpop”

 26. Puistenpopse bleitsmoel

  Ik ben waarschijnlijk één van de weinigen die nog niet om Puistenpop gebleit hebben. Ik zal dan nu den truk van Bert Ansjovis toepassen, beter gekend als Bert den Bleiter die van de ene politieke partij naar de andere huppelt, telkens zijne kazak draaiend en voor het moment tijdelijk socialist is. Het is eenvoudig , men neme een grote ajuin en versnippere die fijn in een zakdoek, die opvouwen, een half uurke in de ijskast leggen, de ajuin eruit strooien en de zakdoek in uw zak steken. Eens er een camera in de buurt is, zakdoek vlak voor de ogen open houden en bleiten maar

 27. DE wereld morgen ziet er weer een beetje zonniger uit. Helderder ook. De links – rechts stellingen vliegen door de lucht, aangewakkerd door een felle stormwind van het eigen gelijk. Even rationeel, zakelijk denken dat kunnen we wel maar moet plaats ruimen voor onze tegenstellingen die niets met PP11 te maken hebben. Dat is mijn conclusie.

  Ieder zijn mening natuurlijk.
  “Weinig dingen helpen een mens meer dan hem verantwoordelijkheid te geven en te laten merken dat je hem vertrouwt.” (B.Washington)

  “En ik vertrouw de socialisten voor geen haar. Doodgravers van onze democratie en kaviaar slokkende huichelaars dansend op de graven van hun verarmde medestanders “. (Alv)

  http://www.chokri.be – ‘Se sie nes pas politiek’

  “In naam van al de mijnen zal uw geld verdwijnen” (Alv)

  • Dré Vanginderen

   Democratie met het Vlaams Belang of de nv-a? Doe me ’n lol man. Terug naar de jaren 30-40 met deze bende.

   • Geachte onbekende,

    in de jaren 30-40 van vorige eeuw bestond het Vlaams Belang en de N-VA niet. Maar vermits u blijkbaar verwijst naar deze donkere periode van het ‘Nationaal Socialisme’ is het fijn te lezen dat u wilt leren uit het verleden.

   • Dré Vanginderen

    Wat ik niet hoef te leren is dat we met het Vlaams Belang of de nv-a aan de macht gegarandeerd terug in de jaren 30-40 gaan terechtkomen. Daar bestaat geen enkele twijfel over.

    Het probleem met de huidige journalistiek is dat ze maar schrijven zonder enige controle van feiten. Mensen beschuldigen die geen fout hebben maar het verkoopt goed Chokri en de oraganisatie te beschuldigen. En anti-sossen staan als haaien met de bek open om op negatieve commentaar te vliegen.

    Zieke mensen.

  • Idd. Dré Vanginderen, begrijpend lezen daar moet bij u nog wat aan geschaafd worden.
   U verwijst naar de Nazi’s, vreemd, dat waren Nationaal Socialisten, zoals u nu.

   • Dré Vanginderen

    Alsof de betekenis van “Nationaal Socialist” nog maar iets te maken heeft met de socialisten van nu.

  • Socilaisten? Nog steeds dezelfden: “ze verarmen het volk en verwilderen de zeden.”

   • Dré Vanginderen

    André, Je bent net zoals vele anderen die hier reageren. Ze lezen of horen iets in de pers en onmiddellijk kennen zij de schuldigen : de sossen. Ik begin te denken in de richting van een “rechtse afwijking”

    Je wil trouwens over iets je mening geven en kan het nog niet schrijven. (Socilaisten) Iets waar je vaak de mond (negatief) van vol hebt moet je toch correct kunnen schrijven of niet?

  • Doe maar Vanginderen, scheld er maar op los, dat lucht wat op.

   Door een gebrek aan argumenten gaat u iets zoeken wat nergens op slaat.

   Het Nationaal Socialisme was, helaas voor een rode rakker, idd een socialistische bende moordenaars zoals de wereld er nog nooit gezien had.

   Laat mij met een vrolijk noot dit debat eindigen: “Je bent jong en geen socialist, dan heb je geen hart. Maar als je oud bent geworden, en nog steeds socialist, dan heb je geen hersenen.” (Pim Fortuyn) Doodgeschoten door een proletariër. U wel bekend, neem ik aan. Zoek het anders op een in woordenboek.

 28. Met dank aan Johan Sanctorum is nu tenminste de discussie opengebroken. Dit gaat over het manipulatieve van onze media. De stelling is dat kritiek in de kiem wordt gesmoord met emo-journalistiek als de verantwoordelijken de juiste partijkaart of genen hebben. Niet voor niets heb ik ooit zoveel reacties op Visionair België gelezen. Het illustreert perfect hoe deze machinatie en kuddegeest werkt.

 29. Ik moet zeggen dat ik echt verbijsterd ben over de nieuwe censuur die er lijkt te bestaan en dan notabene uit linkse hoek.
  Ik ben al jaren geabonneerd op De Morgen en van in het begin trouwe PP ganger. Behalve dit jaar gelukkig. Ik moet zeggen dat ik me nogal verslikte toen ik een paar dagen geleden in DM de hagiografie van Chokri las, notabene van de hand van Noel Slangen, een man die van zijn dubbele tong een beroep heeft gemaakt. Chokri lijkt me een toffe peer maar in het artikel school het niet veel of hij kon over water lopen. Man en op facebook, alle die diep diepe diepe respecten en verontwaardigingen. Het was godverdomme een natuurramp en een festival is een commerciële onderneming, het lijkt me niet meer dan normaal dat er bepaalde zaken in vraag gesteld mogen worden of dat er onderzoek gedaan wordt, al was het maar om er iets uit te leren, toch? Waarom wordt die NOS journalist die oppert dat onderzoeken in België nogal eens voor zich uit worden geschoven in De Morgen van Xenofobie beschuldigd? Verbaast het nu echt nog iemand dat de internationale perceptie van België nou niet bepaald die van de meest krachtdadige natie is, we hebben al een eeuw geen regering meer omdat we BHV maar blijven voort duwen. Xenofobie? Als in België geboren en getogen Nederlander kan ik u verzekeren dat je ze niet te eten wil geven, het aantal rotopmerkingen en vooringenomenheid die Vlamingen (ook links en intellectueel) over Nederlanders hebben. “Grote bek en geen verstand’, nietwaar Filip Hendriks?
  Toen Chokri zei dat het festival de volgende dag zou doorgaan dacht ik “hmmm, precies redelijk schandalig”. De volgende dag zegt hij dat het schandalig zou zijn om het festival door te laten gaan. Allemaal goed en wel, maar “diep respect”? Of was het, zoals gesuggereerd wordt, een bewuste strategie om geen paniek te veroorzaken zoals Armand Pien ons gerust stelde dat de wind uit Tchernobyl zeker niet onze kant uit kwam?
  Het moet in Kiewit een hel geweest zijn en sommige van mijnvrienden hebben echt traumatische ervaringen gehad maar ik hoop dat de storm in ieders gezond verstand snel mag gaan liggen. Ik vind het overigens onzin om een festival te politiseren, net zoals ik weinig respect heb voor de politieke windvaan uit Werchter.
  Diep diep diepe verontschuldigingen voor deze reactionaire gedachten, voor straf loop ik een week met een witte puntmuts op mijn hoofd (op het gevaar af dat Janah me herkent, met alle gevolgen vandien).

  • Diep respect voor Staf !

  • Wat die aanval op Nederlanders betreft : niets van aantrekken, Staf. Ze weten hier niet beter. Ze hebben nooit in Nederland gewoond anders zouden ze over dat land wel anders denken.

   Ik heb daar wel goede ervaringen opgelopen en ik ga terug naar daar emigreren en zal me, denk ik zo, ooit tot Nederlander laten nationaliseren. Ze vechten het hier, voor mijn part, maar uit. Vredelievende oplossingen worden hier immers totaal kapot gewalst – maar vooral eerst terdege gecensureerd – door al dit heen en weer getrek van politieke families waarbij de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet. De commentaren over PP11 zijn hiervan een schoolvoorbeeld.

   Dat ze dan ineens beiden vervaarlijk ‘broederlijk ineens’ uit de hoek kunnen komen naar de noorderburen toe verwonderd me totaal niets. Allerlei politieke fracties betriggeren zich immers spiralisch neerwaarts echt wel ergens ‘dood’. Als je in die actieradius rondloopt is het dus wel oppassen geblazen.

   En als je ook maar wat eclectisch durft te denken krijgt je hier steevast en direct de (witte punt 😉 ) muts van de tegenstander opgezet : dat overkwam dus die NOS-reporter ook al. Arme man! Ik dacht jaren geleden, echt waar, dat eclectische visies zouden aanslaan. Wat een misrekening van mij… Tjonge nog an toe : wat een land, zeg!

   “Heer, laat het koldervolk der twistende Nederlanden niet ondergaan in haat, in broedertwist en schande…”. Wat een aangezicht.

   Dit land heeft echt een frisse benadering nodig zoals de roman : “GONE WITH THE WIND” of NOORD en ZUID of OORLOG EN VREDE. Dat vraagt eerst wel een FINAL ANALYSIS-rapport door neutrale (audit)-waarnemers.

   En dit dan om – doorheen vele ingenomen gezichtsstandpunten – te laten verstaan dat dit land zichzelf psychosyndromatisch in een situatie heeft gewrongen die in schaakspel-taal wordt genoemd : REMISE. Het zou hierbij heel interessant zijn om aan een schaakmeester een constellatie van schaakstukken te bedenken die heel de Belgische situatie in één oogopslag verduidelijkt. Bij deze is die handschoen ook alweer in de ring gegooid.

 30. Dank voor uw artikel en al zijn (unieke?;) reacties! Laat uw pen verder vloeien aub.

 31. Patrick Lagrou

  Alleen al uw taalgebruik tegenover Johan Sanctorum laat vermoeden dat u maar een intriestig persoontje bent. Iemand om verder geen woorden aan vuil te maken.

 32. Daar gaan we weer, dacht ik, toen ik de eerste beelden van de ramp op Pukkelpop zag en men vertelde dat er waarschijnlijk doden waren gevallen. Nu gaan we het krijgen. En voor mijn geestesoog verschenen weer eens ellenlange rijen mensen met deemoedige gezichten en flikkerende theelichtjes in de handen. In de oudheid uitten de vrouwen dan hun verdriet door met loshangend haar en voor de ogen van de menigte zich op de ontblote borst te slaan. Voor de ogen van de menigte…
  Ik zie dan trouwens voor datzelfde geestesoog massa’s malle mensen die schier in katzwijm vallen, omdat de dochter van de koningin trouwt, maar dat is eigenlijk weer een ander verhaal, eentje van aan de andere kant van het spectrum.
  Ik vind het natuurlijk jammer dat die jonge mensen verongelukt zijn, maar ‘geschokt’ voel ik mij niet. “Ja, Happolati,” zult u zeggen “wat voor harteloos mens bent u eigenlijk!?!” Ja, neemt u mij vooral niet kwalijk, maar – ik schaam me bijna dat ik het moet zeggen – ik ken die mensen toch niet? Laten we toch eventjes realistisch blijven, elke dag vertelt men ons op de verrekijk dat er weer eens jonge mensen in het verkeer het leven hebben gelaten. Moet ik dan telkens de rest van de avond in bed doorbrengen? En ‘geschokt’, wat is dat eigenlijk? Dat is toch bleek wegtrekken, neerzijgen in een zetel en uw vrouw en echtgenote om een glaasje water vragen? Welnu, niets van dit alles viel mij te beurt, ellendeling die ik ben.
  Daarom ben ik dhr. Sanctorum zo dankbaar; hij heeft me van mijn schuldgevoel verlost. Is die doorgeschoten collectieve rouw niet een product van de media? “Wat bedoelt u met doorgeschoten collectieve rouw, Happolati?” zult u zeggen. Wel het feit dat wij nu de begrafenissen van al die afzonderlijke, jonge slachtoffers zullen voorgeschoteld krijgen. Wat is de nieuwswaarde daarvan? Waarom doet men dat? Wel omdat het de indruk wekt dat wij met z’n allen empathisch bezig zijn en dat wij meeleven met de slachtoffers en hun nabestaanden. En de kijkers die dat niet kunnen appreciëren, wel dat zijn geen echte, warme, socialisten, neen, dat zijn koude, vuige, rechtse fascisten.
  Mahassine en Hilde Claes, zij nemen het voortouw en geven het goede voorbeeld, en in hun kielzog volgen alle Humo-lezers, overtuigd van hun grote en onweerlegbare gelijk. Pukkelpop, dat kunt u toch niet echt een rechts feestje noemen? En stel u eens voor dat die ramp zich zou hebben afgespeeld op een bijeenkomst van extreem rechts. Ho maar! Dolle pret. Eigen schuld, dikke bult. En de onderste steen moet boven: wie is er verantwoordelijk en wie zal betalen en bloeden? En zo is alles politiek. De laatste jaren zijn mij de schellen van de ogen gevallen, en ja, ik besef nu ook dat de VRT schaamteloos de linkse kaart trekt.
  Ik gevoel toch de neiging mij hier te verontschuldigen tegenover de nabestaanden van de slachtoffers, maar lieve mensen, ik ga niet in een processie lopen met fakkeltjes en ballonnetjes, dat laat ik liever over aan de familie en de vrienden van de slachtoffers; andere mensen hebben daar geen zaken mee en zouden na afloop toch maar naar huis rennen, de barbecue aansteken en een fles wijn opentrekken.
  Ik heb wel een beetje moeite met de stelling dat Mahassine ter verantwoording moet geroepen worden. Hier treft niemand schuld: als de natuur zijn duivels ontbindt, probeer de situatie dan maar eens onder controle te houden. En die Nederlanders mogen de volgende keer achter onze hulpdiensten staan en hen de oplossing meteen en dus op het moment zelf in het oor fluisteren.

 33. Stijn Vermeulen

  ‘Wie Chokri op het VRT-zondagavondjournaal (21/8) quasi-strompelend uit het kerkje van Kiewit heeft zien komen, ondersteund door een jonge vrouw (echtgenote? verloofde?), beseft dat we hier met wansmakelijke theatraliteit te maken hebben.’

  Ik vermoed dat U zelf niet aanwezig was vorige donderdag? De heer Mahassine liep op het moment van de storm het terrein op en heeft een groep mensen weggetrokken onder een instortende constructie, dezelfde constructie die even later het leven zou kosten aan twee mensen. Op dat moment kon politiek mij (en ik vermoed ook hem) absoluut niets schelen en zag ik een man die – net als een aantal andere ‘dapperen’- met gevaar voor eigen leven enkele andere levens heeft gered (wat ook door getuigenissen bevestigd wordt, moest U mij niet geloven). Ik vrees dus dat er helemaal niks ‘theatraal’ was aan de man die nadien op het televisiescherm verscheen. Tenzij dit alles ook weer een politiek spelletje was, vermoed ik? Ik ben zelf absoluut geen socialist, en heb in het verleden genoeg woorden gehad over de persoon Chokri Mahassine (politiek en op vlak van Pukkelpop), maar dit was een moment waarop ik wel degelijk “diep respect” heb gekregen, en ik vermoed dat dat altijd zo gaat blijven.

  Aangezien ik zelf aanwezig was en er middenin stond, kan ik waarschijnlijk niet reageren op argumenten zonder bepaalde emoties – die mij (helaas?) voor de rest van mijn leven zullen bijblijven – er bij te betrekken.

 34. Volgens de laatste berichten waren er niet 60, maar 600.000 festivalgangers op de weide aanwezig. En allen waren ze hoogstpersoonlijk ooggetuige van hoe de dodelijke slachtoffer vielen.
  De filmpjes op YouTube tonen een zware storm en joelende jeugd, en hooguit enkele tientallen hebben werkelijk gezien en beleefd wat voor menselijke drama’s er zich op de weide afspeelden.

  Chokri heeft vandaag ook zijn politieke SP.a-symbolen van zijn website gehaald om iedereen te bedanken.

  Maar daarover ging het allemaal niet. Iedereen die kritiek durft uiten over het gegeven of het idd niet mogelijk geweest was enz. om meer onheil te voorkomen, wordt onmiddellijk doodgeslagen in naam van de emo-journalistiek. En de schapen volgen.

 35. “Ja, Happolati,” zult u zeggen “wat voor harteloos mens bent u eigenlijk!?!” Een zin die rechtstreeks uit een boek van Dostojewski kon komen. Bedankt, Hippolati, om mij weer aan deze grootse schrijver te herinneren. In plaats van de comments op de websites van allerlei kranten te lezen ga ik nog eens een boek van Dostojewski ter hand nemen. Dat is wérkelijk verdiepend!

  • het dorp Stepantsjikovo!

  • *bloost*

   Heer Janssens,

   Dat u meent te moeten aanvoelen dat Dostojevski tijdens mijn geschrijf over mijn schouder medeleest en ja, zelfs mijn hand vasthoudt en stuurt, dat is werkelijk teveel eer.

   Desalniettemin mag u ook in het vervolg dergelijke pluimen mijn richting uitsturen: ik zoude ze zonder morren op mijn hoed steken.

   Wat mij betreft, ik ben – Gode zij dank – vooralsnog goed gezond en heb de eer te zijn,

   Uw onderdanige dienaar,

   Drs. Johan Arendt Happolati
   makelaar in flauwekul

 36. Jan Braeken

  Om te beginnen alle respect en mijn deelneming voor de overledenen en hun nabestaanden.

  Mijn eerste reactie op de gebeurtenissen in Kiewit was deze, met te weinig empathie : de realiteit dwingt, oneindig. Dat had zijn redenen.

  Vervolgens keek ik met verbijstering naar de ongelooflijke doofpotoperatie in de media, met de twee hoofdverantwoordelijken van dit festival – de organisator en de burgemeester – voorop. Mocht ik gelijk wie van beide slechte toneelspelers zijn, dan zou ik de eerste dagen niet kunnen en niet durven spreken van schaamte en schuldgevoelens. Er zijn mensen gestorven. Bij beide vernoemden was voor de camera echter absoluut niets van dat alles te merken. Het leken wel hogepriesters die eerst zichzelf met grote nadruk, en vervolgens iedereen op de weide de absolutie gaven, en als ze konden hadden ze misschien zelfs ineens de hele wereld de absolutie gegeven.
  “Overmacht.” Dat éne woordje was genoeg voor die omnipresente en omnipotente absolutie : “Overmacht”. Wablieft ?

  Bij mijn weten bestaan stormen, orkanen, windhozen en tornado’s al 4 miljard jaar op onze planeet, en weet elk dier op deze aarde, hoe klein of groot, jong of oud ook, dat elk van die fenomenen elk moment van elke dag op gelijk welke plaats kunnen toeslaan. Elk dier is er dus ook elke seconde van elke dag klaar voor.
  Blijkbaar wist men op een plaats in Kiewit “plots” niet meer dat het weer bestond, en nog minder dat datzelfde weer “plots” kon omslaan, zoals het dat al 4 miljard jaar doet. Men leert al in de kleuterklas dat het weer ineens kan omslaan dacht ik ?

  Dat ongelooflijk “plotse” geheugenverlies van 4 miljard jaar kan voor mij dus tellen, en die kleuterklassen ook. Welke pillen neemt men om ineens zulk een gigantisch geheugenverlies te krijgen, en vervolgens dat geheugenverlies toe te dekken met het woordje “overmacht” ? Welk farmaceutisch bedrijf produceert die speciale overmachtpillen, en hoeveel miljard brengen ze op ? Wie haalt het in zijn pillenhoofd om oneindig overmachtig tienduizenden mensen samen te brengen, en geen enkel gedetailleerd en nauwgezet ontworpen noodplan voor zulke overbekende weerfenomenen te voorzien ? Dat kost teveel tijd en geld zeker, zulk een plan ontwikkelen ? Het is misschien te machtig ?

  En met respect, wie haalt het verder in zijn hoofd om zich midden in een massa van tienduizenden mensen te begeven, goed wetend wat de risico’s zijn ? Dit was toch niet het eerste festival in de gehele geschiedenis van de mensheid waar een ongeluk of drama gebeurde ? Wie had teveel gedronken, en wie was onder invloed van andere middelen ?

  Maar wie speelt er nog allemaal mee in deze ongelooflijke poppenkast, waarin er in feite zo vreselijk met de doden, hun nabestaanden en vrienden wordt gespot ? Waarom doen nu honderdduizenden mee aan dat collectieve geheugenverlies, in alle betrokken organisaties – van politie, religie, gerecht, politiek, media, weerdeskundigen, tot business ? Massahysterie ? Is het niet eerder massadementie ?

  Van één ding ben ik zeker : als er niets fundamenteel en definitief verandert in die massabijeenkomsten en in de hoofden van al wie daaraan deelneemt, dan zal het zich herhalen. Het zal zich dus herhalen, want ook massabijenkomsten hebben nog altijd hun redenen, zowel emotionele, historische, financiële als alle andere.

  JB

  • Beste,

   Uw bevattingsvermogen is waarschijnlijk groter dan het mijne dat het 4 miljard jaar meteorologische geschiedenis kan bevatten, maar ik ben simpelweg eens in de laatste 50 jaar van ons aardse bestaan gaan kijken:

   Orkaan Katrina (U.S.) – 2005: 1836 doden
   Alabama tornado – 27 april 2011: 337 doden
   Stormramp in Nederland – 1953: 1835 doden

   Hoe lang had u het lijstje graag gezien ? Er worden heelder databases gevuld met dit soort van statistieken. Het zal u ongetwijfeld geweldig interesseren te lezen over al die oenen die niet voorbereid waren. Dat wordt lachen, gieren, brullen bij u thuis !

   “Elk dier is er dus ook elke seconde van elke dag klaar voor.”
   Ik mag hopen dat u dat zelf gelooft, dan heeft u er nog wat aan, want voor de rest gelooft geen kat (snapt u ‘em ?) zo een baarlijke onzin, natuurlijk. Ik begin te vermoeden dat u de kleuterklas, waar men al die dingen leert, heeft overgeslaan.

   “En met respect, wie haalt het verder in zijn hoofd om zich midden in een massa van tienduizenden mensen te begeven, goed wetend wat de risico’s zijn ?”
   U bent een wijs mens duidelijk, maar helaas een zonder TV of krant, anders had u gemerkt dat de wereld krioelt van schepsels die zich met onverholen enthousiasme in zulke menigtes wagen om hun leven te riskeren voor hun revolutie, om hun geloof te belijden ten overstaaan van de paus, om de wereld te laten weten dat zij een droom hebben gehad, om uit de bol te gaan op rockmuziek, om op het filmdoek te komen in een massascène, om het soort van zaken -zoals vrijheid van mening- af te dwingen van overheden overal ter wereld die ervoor zorgen dat u onbezorgd vanachter een PC-tje wat zielige nonsens de wereld in kan sturen zonder daarvoor verantwoordelijk te worden gehouden. U zullen ze daar niet aantreffen, nee: u zou eens een koutje kunnen vatten met al die wind en regen, niet ?

   • Jan Braeken

    Devuyst,

    Schermen met niets bewijzende, onbetrouwbare reductionistische statistieken en databases die lokale weerfenomenen overal ter wereld onmogelijk allemaal kunnen vastleggen helpt hier geen zier. Ook u maakt er zich oneindig gemakkelijk van af. Het is niet omdat er geen statistieken zijn dat het weer ineens verdwijnt.

    Spijtig genoeg moet men zonder statistieken een beroep doen op het voorstellingsvermogen, en dat is voor sommigen heel wat moeilijker, niet ? Sidder en beef voor het onbetrouwbare, het oneindig subjectieve, geweldig manipuleerbare voorstellingsvermogen, dat zo sterk wordt beïnvloed door pillen, drank en drugs, nietwaar ? Het geeft toch zo een veilig gevoel een resem cijfertjes op een papier of scherm te zien, omdat het een gevoel van absolute zekerheid geeft misschien, maar wat bewijzen die cijfertjes ? Worden statistieken dan nooit gemanipuleerd, voor gelijk welk doel en gelijk waar of wanneer ? Alleen goedgelovige, naïeve mensen geloven blind in alle statistieken, en hebben zulk een nihilistische kijk op de geschiedenis buiten de statistiek zoals u.

    Verder zie ik weinig tot geen overeenkomsten tussen een muziekfestival en een revolutie of een gebedswake, behalve misschien de aanwezigheid van een dolle, blinde en dove massa die niet meer weet hoe laat het is en wat er in hun omgeving gebeurt. Ook veralgemeningen zijn een teken van een angstig en onzeker, irreëel verlangen naar absolute veiligheid en absolute zekerheid. Zulk een verlangen dooft kritiek en realiteitszin, en heeft voor mij ook farmaceutische trekjes.

    En nee, voorlopig zal nog steeds niemand mij op muziekfestivals aantreffen. Ten eerste kan ik dat niet betalen – voor u nog eens een ander, hoogst onaangenaam “aspect” van de “financiële redenen” die ik vernoemde zeker, gekleuterklast misschien -, en ten tweede heb ik absoluut geen zin mijn oren kapot te laten spelen door een bende waanzinnigen onder de drugs. Want zonder letterlijke “verdovende middelen” houdt geen enkel gezond mens zulk een verschrikkelijk lawaai vol. En nee, ik ben ook niet zo beneveld om oordopjes in te steken wanneer ik op een wei wil gaan “genieten” van muziek. Idioten.

    Dat volstaat voor u, Devuyst. Veel geluk in uw kleuterklas van de wereld.

    JB

   • Jan Braeken : Ha. Ha. Ha.
    Echt.

    Ik wist zelfs niet dat zo’n achterlijke zielen zelfs wisten hoe een computer en klavier te hanteren.

    “Een bende waanzinnigen onder drugs”. Hilarisch.

 37. Als een van de aanwezigen in de chateau-tent op het fatale moment, kan ik alleen maar heel droevig worden van wat ik hier lees. Waarom gaat deze discussie over politiek? Waarom wordt met de vinger gewezen? Waarom wordt een ijskoude analyse gemaakt die geen steek houdt?
  Kan niet even iedereen normaal doen & dit zien zoals het is: een krankzinnig noodweer verandert hét feest van de zomer op enkele minuten tijd in een nachtmerrie? Dat daar een mening over gevormd wordt, tot daar aan toe, maar een hele theorie opbouwen over hoe dit in de kaart van sp.a speelt, is te gek voor woorden en ronduit wansmakelijk.
  Als het dan toch over politiek moet gaan: een vriend van mij stond op het moment van het drama aan de ingestorte dance-area. De jongen vinkt bij verkiezingen rechtse bolletjes aan. Maar toch heeft hij niets dan lof voor het Pukkelpopteam en Chokri in het bijzonder. Waarom? Omdat hij die fatale donderdag daar aanwezig was en zelf heeft kunnen vaststellen hoe dat team in uitermate moeilijke omstandigheden toch erger heeft kunnen voorkomen door bijzonder efficiënt op te treden.
  Als blogger die op dat moment niet op die wei was, heb je eigenlijk geen flauw idee wat daar gebeurd is. Dat je je een mening wil vormen, mij niet gelaten. Maar doe het dan op een waardige manier & maak niet overal een politiek complot van, want dat is iets waar geen enkele Pukkelpopper mee bezig is.

  • Heer Joris,
   U ziet het niet omdat u er niet gevoelig voor bent of niet mee bezig bent, maar links manipuleert werkelijk álle berichtgeving, ja zelfs die over de ramp op Pukkelpop.
   Ik weet wel dat u mij nu zult beschuldigen van belachelijke, rechtse waanbeelden en daarom doe ik er verder maar het zwijgen toe.
   Maar als u mij wilt overtuigen van uw gelijk: doe geen moeite. U moet het willen zien.
   Vriendelijke groet.

   • Dré Vanginderen

    En op welke bewijzen in verband met manipulatie steunt de dokter zich op dit feit? Wanneer je dit niet hebt, een effectief bewijs van manipulatie – niet iets wat je hebt van horen zeggen of ergens gelezen – hou dan je klep. Ik ben benieuwd en zolang dit niet tevoorschijn komt van u klasseer ik u bij de ziekelijke personen.

 38. paardenvriend

  op de ‘herdenkingsplechtigheid’ in Hasselt gister, 25.08.11, werden de aanwezigen bij aankomst op het plein witte rozen in de hand gestopt, betaald door het gemeentebestuur…. Met optredens van sp.a burgemeester Claes en Chokri. Chokri werd op het podium geroepen door burgemeester Claes voor een groot applaus. De betrokkenen kunnen niet duidelijker de stelling van Sanctorum bewijzen: het is een politieke emo-blubber.

  • Dré Vanginderen

   Blijkbaar weer iemand die zijn gedachten of zijn hoop voor werkelijkheid neemt zodat hij nog eens kan afgeven op de organisatie. Die bloemen zijn NIET betaald door het stadsbestuur, de frisdrank ter plaatse is NIET betaalt door het stadsbestuur.
   De aanwezigheid van de ambassadeur van de USA zal ook wel via politieke weg geregeld zijn. Die Amerikanen laten zich ook alles wijsmaken.
   Jij noemt je paardenvriend. Ik twijfel of er wel één paard met je vriend wil zijn.

   • paardenvriend

    Nochtans werd dat van die rozen duidelijk vermeld in het VRT-nieuws gisteravond. En in De Standaard van vandaag stond: “Vijfduizend witte rozen, door het stadsbestuur van Hasselt uitgedeeld, worden opgestoken.” Allemaal leugenaars?
    U neemt blijkbaar uw wensen voor werkelijkheid, en u wil niet zien dat het om politieke recuperatie van gevoelens gaat. Frisdrank of de VS-ambassadeur: daar heb ik niets over geschreven.

 39. Dré Vanginderen

  Nochtans…… nochtans… zijn er hier ook idioten die hun dromen voor werkelijkheid houden en alles op de kap willen steken van iemand die absoluut geen schuld heeft. De stad heeft de rozen inderdaad UITGEDEELD maar heeft ze zelf GRATIS ter beschikking GEKREGEN net zoals de frisdrank die ter plaatse is uitgedeeld ook GRATIS ter beschikking is gesteld. Dat je van de ambassadeur niks geschreven hebt weet ik ook wel. Alleen even opnieuw lezen dat weet je wel wat bedoeld wordt. Je hoort natuurlijk alleen maar wat je graag hoort. Toch nog iets corrigeren : het waren geen 5.000 maar 10.000 rozen.

  • Dré van links naar ginderen, of gewoon linkse rakker?

   Politieke recuperatie van de socialistische bondgenoten, meer was het niet. Jullie doen de slachtoffers en hun nabestaande onrecht aan.
   In de eerste dagen en weken zal het nog te zalven zijn, maar dat zal veranderen als men langzaamaan tot het besef komt dat men emotioneel gepakt werd door socialistische eigenbelangen. Want het gaat om veel geld, en laat dat nu juist de zwakte van kaviaar socialisten zijn: ‘het volk arm en de leiders rijk’.

   Ooh, Chokri heeft de SP.a symbolen even van zijn PP-website verwijdert, dat wist u natuurlijk al, maar maak u niet ongerust, die komen terug. Het studiecentrum W.C. zal daar zorg voor dragen. Dat wist u ook al? Slimme jongen.

   Nota: ik zie dat u ook al aan het schelden bent zoals uw linkse collega Rudi D.
   Ja, de wereld morgen zal er anders uit zien morgen.

   NOg een fijn weekend gewenst.

   • Beste Andre,

    Geniet van deze aanspreking want het zal de laatste keer zijn dat die u van mijnentwege te beurt valt.

    U zegt dat ik scheld.
    Dat is uw goed recht.
    U noemt mij een “linkse collega”
    Dat is uw goed recht.

    Toch maar een klein vraagje: u reageert hier als een duivel in een wijwatervat op alles wat beweegt, maar over mijn kleine rekensommetje rept u met geen woord. Niet gelezen, neem ik aan ? Kan gebeuren, nietwaar ? Of is het uw kleine “Do-the -doofpot” operatie misschien tegen iets wat niet in uw kraam past ? Nu ja, ik maak mij ook geen enkele illusie, hoor: het zal ook wel politiek geïnspireerd zijn, dat rekensommetje. Ik hou van uw soort mensen, het maakt het leven zoveel eenvoudiger. Een en hetzelfde argument tegen alles wat er gebeurt. Faut le faire ! (nvdr: Se si n’est pas du flamand)

    Ik vraag mij toch ook nog altijd een beetje af waar u dat “schelden” vandaan haalt. Is het misschien om die “baarlijke onzin” en “zielige nonsens” in mijn reactie op die meneer met de toepasselijke naam Jan Braeken ?

    “Schermen met niets bewijzende, onbetrouwbare reductionistische statistieken en databases die lokale weerfenomenen overal ter wereld onmogelijk allemaal kunnen vastleggen helpt hier geen zier.”
    Het bestaan van slachtoffers ontkennen: zoiets heet negationisme, meneer Vanhaeren. Dat is noch vrijblijvend, noch onschuldig: dat is crimineel. Ik moet mezelf eigenlijk dagvaarden, want zulke dingen omschrijven als “baarlijke onzin” is totaal ontoereikend om de dommigheid van zulke uitspraken aan te klagen. Mijn excuses daarvoor. Ik hoop dat we het alsnog in der minne kunnen regelen en ik beloof dat ik nooit meer zo mals zal zijn voor dergelijke gebuisde kleuterklassers.

    Ik wil nog een laatste keer mijn ironie laten varen en nog een keer mijn standpunt heel duidelijk verwoorden. Als u het dan nog niet wil gehoord hebben … wel, good riddance !
    1. Wat is gebeurd in Kiewit is het gevolg van een kleine natuurramp. De Jan Braekens van deze wereld die denken dat men daar allemaal honderd procent op kan voorbereid zijn: God vergeve het hen, maar ik kan het niet.
    2. Iedereen die niet in de organisatie van PP11 zit, moet dringend ophouden zijn mening te verkondigen over risico-analyses, verzekeringen en verantwoordelijkheden waar men niet het flauwste benul van heeft. Iedereen die zo een mega-festival organiseert, die heeft een berg contracten waar niet over heen te zien valt en waar haarfijn staat in uitgelegd wat de verantwoordelijkheden zijn, wat de dekking inhoudt, waar moet worden aan voldaan. Het onderzoek naar de eventuele nalatigheid, het aanwijzen van verantwoordelijkheid enz … is een zaak van het parket en dat onderzoek is op dit moment lopende, maar in deze rechtsstaat geldt ook nog steeds: onschuldig, tenzij bewijs van het tegendeel. Wie echter denkt dat men binnen de week tot conclusies kan komen over alle komma’s in die contracten, die bewijst dat hij het verstand heeft ter grootte van een punt. Mag ik er op wijzen dat er in het zoveel “kritischere” Holland recentelijk nog nieuwe gegevens zijn opgedoken in het drama van de vuurwerkfabriek ? Dat is ondertussen tien jaar geleden.
    3. Ik merk ook fijntjes op dat er met mortieren en granaten wordt geschoten als de Vlaamse pers zogezegd aan emo-riool-journalistiek doet, maar als die pers een kritische vraag stelt of het gebeurde had kunnen voorkomen worden, dan wordt het plots weer HET orakel en blijft die vraag geen vraag meer maar wordt het een de facto waarheid: er IS geblunderd.

    Het is de eerste keer dat ik mij in dit soort discussies lanceer, maar ik betwijfel of ik het nog een tweede keer ga doen. Het is argumenteren tegen de bierkaai waar de kraan duidelijk open staat en ik kan u garanderen: het is geen fraai zicht.

    Laat mij nog eens bewijzen dat ik uw schrijfsels ten gronde heb bestudeerd, meneer Vanhaeren, tot meerdere lering en zelfontwikkeling. Ik heb gemerkt dat u iets heeft met schapen, vandaar:

    “… En de schapen: zij mekkerden voort bij het aanschouwen van de helaasheid der dingen” (Ala)

    Ook met een laatste vriendelijk groet.

    P.S. Het moet mij nog van het hart: “verwijderd” is met een d, niet met een t. Ik dacht dat het VVB daar gevoelig zou aan zijn, maar ach … De groeten aan Johan Sanctorum nog daar !

   • Beste Rudi,

    Schrijf elders uw linkse prietpraat, en hou u vooral niet in. Moest het niet Allah zijn (Ala)?
    Heb ik ergens geschreven dat ik volmaakt ben? ik dacht het niet.
    Maar ik zal u verbazen, ik ben een sociaal democraat. Euh??? Ik dacht het al.
    In de voorbije 50 jaar zijn socialistische politici in België verworden tot corrupte zichzelf verrijkende machtswellustelingen. Tweeëntwintig jaar zit er al een socialist op de post van minister van pensioenen, en het resultaat is dat de werknemers pensioenen bij de laagste van West-Europa zijn. 40 jaar geleden stonden we aan de top. Over alle corrupties- en seksschandalen met socialistische politici in de hoofdrollen zullen we het maar niet hebben zeker? Nepotisme enz. Socialisten zijn de doodgravers van de democratie. Tot nooit meer, mag ik hopen.
    Nota: Uw klein rekensommetje? Hoeveel deelnemers waren er op de herdenking in Hasselt 120.000? Uw redenering is dus klinkklare onzin. Finaal, de rode rakkers proberen hun vel te redden, maar de waarheid zal jullie blijven achtervolgen. Het gaat tenslotte om veel geld nietwaar?

 40. Dré Vanginderen

  Wat is het verschil tussen “schelden” en “iemand ten onrechte beschuldigen” zoals jullie rechtse jongens hier doen? Waarom ben ik er voor 1000% zeker van dat jij niet aanwezig waart, niet op de weide tijdens het onweer – en je dus niet kan meespreken over de feiten ter plaatse – en niet tijdens de herdenking? Je hebt met niemand die ter plaatse was tijdens heet onweer contact gehad om je info te bekomen. Je info komt gewoon van “horen zeggen” of “ergens gelezen”. (en blijkbaar zijn alle kranten – op ’t Palieterke na – in België links want ze schreven allemaal hetzelfde. Geloof me je fantasie en je vooroordelen zijn je meester zijn. Droom verder rechtse jongens ( geen verwijt alleen een vaststelling) Het ga je goed rechtse jongens. Voor hen die er waren en voor hen die het nu nog moeilijk hebben : Op naar Pukkelpop editie 2012 op de zelfde weide!

  • PP12 zal anders zijn als het er komt. Controle op drugs, alcoholische dranken, veilige infrastructuur en naar beveiliging van al de festivalgangers. Verzekeringen en waarborgen.

   Idd. het zal nooit meer hetzelfde zijn.

   Succes.

   • Dré Vanginderen

    Duidelijk dat je niet weet wat er gebeurd is. Op veiligheid moet je de organisatoren niet “proberen te pakken” dààr is het aan de diegene met negatief commentaar alleen maar om te doen. De helft van de sterkte van de wind van vorige week in Kiewit op een volle feesttent op een dorpsplein : hoeveel doden denk dat er daar zouden vallen.

    ( en wat hebben drugs, drank nu in godsnaam te maken met de ramp? )

  • Dré van hier tot ginderen,

   Oplages en kijkcijfers bepalen de zeden van de media. U mag geloven wat u wil, zeggen en schrijven wat u wil. Gun anderen dat ook.

   En ja helaas, is de media in dit land over het algemeen van linkse signatuur, maar het begint te keren.

   In tegenstelling tot de forums (websites) van uw linkse kameraden wordt u hier niet van de site gegooid.

  • Linkse rakkers die zich gaan versteken achter de rokken van een pedofiele kerkgenootschap. Dat we dat nog mochten meemaken. Nu ja, verrassend is het natuurlijk niet. Socialisten en zogenaamde Katholieken hebben dikwijls hand in hand het volk bedrogen doorheen het ganse land.

 41. Vrienden,
  Hier houdt het op. Ik doe niet meer mee. En ik stel voor dat iedereen ermee ophoudt: de discussie is ontaard in een uitzichtloze scheldpartij en dat was niet de bedoeling van het artikel.
  En aan dhr. Sanctorum zou ik willen zeggen: “Tijd voor een nieuw stukje!” Of moet u eerst nog even zitten broeden? Ik wens u veel inspiratie toe en blijf mij verlustigen in uw teksten.
  Met vriendelijke groeten,
  De Drs.

  • Beste Drs.,

   uiteraard was dit wel de bedoeling van onze beste Johan Sanctorum, zoals al zijn schrijfsels over eender welke alias.

 42. Mijn samenvatting, zonder bedoeling om ooit alle reakties te lezen:

  Een tijdig, konkreet en technisch onderbouwd rampenlarm werd door amateuristische nerds klakkeloos genegeerd. Als voormalig veiligheidsingenieur bij een multinational, met een smetteloos palmares, heb ik hier verder niets aan toe te voegen.
  Handig pr-theater blijkt in de praktijk eens te meer sociaal produktief maar rechtvaardigt geen schuldig verzuim met dodelijke slachtoffers en een sociale megaschok. Arm Vlaanderen!

  • Kun je je met je expertise toch even je bewering toelichten? De mening van een veiligheidsingenieur lijkt me interessant: hoe zou jij met je smetteloos palmares die situatie behandeld hebben?

   • Van passief onverschillig naar alert deskundig, dwz. de tijdige, konkrete en expliciete waarschuwing ter harte nemen. Permanent kontakt houden met de weerdienst en/of een helikopterke in de lucht hangen.
    Bij statistische beslissingen (zonder eenduidige kausaliiteit) zijn er twee mogelijke fouten: 1. alarm slaan als er uiteindelijk niks gebeurt of 2. yeahyeah blijven zingen terwijl de storm nadert.
    Onverschilligheid (keuze 2) is totaal amoreel. Typisch Vlaams, binnen Roomse traditie. Cfr. het “relatieke” van dat Brugse bisschoppeke.
    Groetjes van .kisjot.be.
    .

   • Beste Jan,
    ik weet uit eerste bron dat de luchtpolitie tot 30 minuten voor de storm nog in de lucht hing met hun helicopter.15 minuten voor de storm is de helikopter naar beneden geroepen ‘om te gaan lunchen tijdens ’t onweer om daarna weer de lucht in te gaan…’

   • Voilà, zie. Zal mij eens laten testen op telepatisch talent.

 43. Goed artikel. Het wij-zijdenken zoals dat door PP en de Vlaamse media wordt gepropageerd is uiteindelijk natuurlijk vooral een geniale marketingstunt. We kenden het al uit de politiek (zie bv. hoe iemand als Wilders alle kritiek pareert), maar we zullen dit retorische trucje nu ook meer en meer in het zakenleven gaan tegenkomen. Wij tegen zij, dat maakt alle kritiek automatisch vijandig en persoonlijk, zodat er geen discussie meer mogelijk is. Ik vind dat een treurige ontwikkeling hoor, maar ik hoor kennelijk bij een minderheid. ’t Is zij tegen mij! 😉

 44. De essentie voor mij : de media overkill na dit spijtig ongeval was onvoorstelbaar. Hebben die media niks anders te melden ? Overdosis pipa-konten, pukkelpop hysterie, nu weer New york en een stormpje in een glas water : het wordt steeds erger. Deze week in Frankrijk : het leek wel of de wereld stilstond na de vrijlating van DSK.
  Ik denk dat we een media probleem hebben, en een serieus. Klim in de pen Johan Sancotorum. En… je zal toch iets moeten doen aan die scheldapen die heel je mooie Blog de vernieling in razen. De website van Luc Van Balberghe is immers opgeheven ; de fulminators zitten nu bij jou…

 45. Dat er hysterie leeft valt moeilijk te ontkennen. Ik lees zonet: “Het onderwijsmagazine Klasse roept alle scholen op om het schooljaar te beginnen met een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers van het noodweer op het festival Pukkelpop.”

  Toch een beetje excessief?

  “Het drama spookt verder in de hoofden van de muziekliefhebbers die de storm overleefden, […]”, aldus Klasse.

  Het klinkt alsof er daar minstens 10% van de mensen het leven lieten.

  Als 5 dodelijke slachtoffers al voor zo’n gigantisch trauma zorgt bij meer dan een heel kleine minderheid van de festivalgangers, wat dan als er 100 of meer doden gevallen waren?

 46. Een zinsnede als “zij die het overleefden” gebruik je niet als 99,99% (5 doden op 60.000 aanwezigen is minder dan 0,01%) van de mensen het overleefden.

 47. Wellicht is die schoolse minuut stilte bedoeld om een grotere cohesie te verkrijgen tussen leerlingen enerzijds en leerlingen en leerkrachten anderzijds. Dat men daartoe zo’n opgelegd ceremonieel nodig heeft zegt veel over de huidige schoolsfeer. Zoiets heet dan ‘solidariteit’, een massaprodukt middels het welke men hoopt de algemene vijandigheid in het onderwijs tijdelijk te overstijgen. Ik ben er vrij zeker van dat 90% van de leerlingen zich niet bij het gebeuren op Pukkelpop betrokken voelt, en dat ze met moeite die minuut verveling zullen doorstaan.

 48. Het FEIT dat ik niet aanwezig was betekent automatisch dat ik objectief kan zijn.
  Iemand die aanwezig was is immers per definitie subjectief.
  Objetief heb ik twee vragen.
  Is de meteo- of buienradar door de organisatoren geraadpleegd ja of nee?
  Hebben de organisatoren een verzekering afgesloten tegen lichamelijke schade of overlijden ten voordele van de betalende festivalgangers ja of nee?

  • Lucky,
   volgens mij werkt een verzekering zo:
   Een verzekering betaalt uit als ze het bedrag kunnen terugvorderen van een ‘schuldige’.
   Ik denk niet dat de verzekering in geval van overmacht, zoals een zware storm, de natuur gaat vorderen..

   Ik kan uiteraard ook fout zitten…

   • Ja, je zit beslist fout want stormschade is in veel verzekeringen opgenomen zoals bij voorbeeld in mijn brandverzekering of omniumautopolis.
    Bovendien moeten alle verzekeringen schade vergoeden overeenkomstig de gedrukte voorwaarden het contract en in bepaalde gevallen is dat het uitbetalen van een in de polis bepaald bedrag.
    Zo werkt bij voorbeeld een levensverzekering of, jawel, een ongevallenverzekering. Of dat zo een ongeval nu op de werkvloer, in de auto, op café of in de fitness-gym gebeurt maakt geen verschil uit. De verzekeringsmaatschappij moet betalen.
    Vraag is was er een gemeenschappelijke ongevallen verzekering voor die dag? Want er op rekenen dat de meeste festivalgangers die al zelf voor een heel jaar hadden afgesloten is nou ja, wishfull thinking.

 49. @ Lucky

  Ik vind dat je overdrijft. Wie zit nu naar een radar te staren op het moment dat je een festival moet runnen, laat staan dat je van een organistor kan verwachten dat hij die info behoorlijk kan interpreteren, en er de gepast conclusies kan uit trekken qua timing en maatregelen. Allesbehalve evident.
  We dreigen het slachtoffer te worden van een hysterisch hanteren van het voorzorgsprincipe, omdat we geen enkel risico meer aanvaarden.
  Cfr de storm in een glas water in New York.

  Ik geloof nooit dat een dergelijk risico verzekerd kan worden, om de eenvoudige reden dat dit risico niet te definiëren valt, of onbetaalbaar wordt als het alle eventualiteiten moet dekken, of dat alles onorganiseerbaar wordt door de veiligheidseisen van de verzekeriingsmaatschappij. Uiteindelijk gaat iedereen die naar een dergelijk evenement trekt daar ook op eigen riscico naartoe. En leven en dingen doen omvatten nu eenmaal een bepaald risico.

  Pukkelpop was het noodlot, en achteraf kan je natuurlijk altijd vanalles bedenken. Onder een boom gaan staan bij noodweer is ook geen goed idee…

  • @ Hans Becu

   Overal worden de weersverwachtingen op de voet gevolgd als men de verantwoordelijkheid heeft over de veiligheid van een massa mensen.
   En een verzekering is wel degelijk noodzakelijk omdat juist de massa een uitzonderlijke situatie is die uitzonderlijke maatregelen eisen.
   Men had de verantwoordelijke organisator moeten opsluiten tot alles uitgeklaard was en vergoed, inplaats van hem heilig te verklaren.

  • Jan Braeken

   Je spreekt van “hysterisch hanteren” van het voorzorgsprincipe Hans. In Kiewit hanteerde men dit voorzorgsprincipe helemaal niet, zo blijkt uit het ontbreken van een degelijk noodplan, de afwezige communicatie op cruciale momenten, en de vele doden en gewonden. Mocht men de hele festivalweide ordelijk en kalm hebben geëvacueerd bij die naderende storm, zoals in New York, dan waren er nu geen doden en gewonden. Als het dan toch een storm in een glas water was geweest, dan waren er nog steeds geen doden en gewonden. In zulke situaties bestaat er vandaag niet zoiets als zinloos of “hysterisch” hanteren van het voorzorgsprincipe, omdat wij, in tegenstelling tot andere dieren, op korte termijn blijkbaar niet meer in staat zijn te voorzien of- en hoe het weer zal veranderen.

   Noodlot en overmacht worden volgens mij ingeroepen als men dingen niet begrijpt, – dat kan moedwillig of overmoedig zijn, uit starheid zelfs, uit angst, enz. -, als roekeloos is zonder het te beseffen, of als men alles wil doen of laten wat men maar wil, zonder achteraf de consequenties en de verantwoordelijkheid daarvoor te willen opnemen. En onder al het “vanalles bedenken” is het meestal het noodlot zelf dat achteraf wordt bedacht, om niets te moeten veranderen en de verantwoordelijken uit de wind te zetten.

   Iets anders nu.
   Tijdens het bekijken van de vele filmpjes op YouTube over dit drama kan men duidelijk zien dat sommige tenten bleven staan, en andere instortten. Waarom dit verschil ? De wind blies blijkbaar overal even hard in die filmpjes ?

   • U hebt heel zeker wel een punt. BIj zo’n mega-evenement dient – hoe dan ook – een sluitend noodplan te worden uitgewerkt.

    Anderzijds zijn windhozen een echte zeldzaamheid in dit land. In dat windhoos-gegeven zit wel degelijk een dosis noodlot en overmacht. Onze huizen zijn ook niet gebouwd op een aardbeving. Stel dat zo’n aardbeving zich dan toch één keer voordoet in ons land dan kan je ook al spreken van het “gemis aan anticipatie op wat zich ooit eens kan voordien” t.w. datgene wat achteraf dan kan worden aangeduid als ‘whorst scenario’.

    Hoe zo’n ‘ergste scenario’ gewikt en gewogen wordt weet ik niet. Dat is nu voer voor de rechtsspraak (en rechtsleer) dienaangaande. Ook verzekeringsmaatschappijen zullen wel degelijke overwegingen maken omtrent de relevanties en draagwijdte én het reële potentieel gevaar van elk soort vernietigende natuurkracht. Ik veronderstel (ik weet het niet omdat ik me daarin niet verdiept heb noch hierin gespecialiseerd ben) dat noodplannen op zulke overwegingen worden geconstrueerd.

    Als het noodplan ansich al niet bestond dan is er inderdaad wel degelijk een gebrek. Het gerechtelijk onderzoek zal hierover wel een uitspraak doen.

    Hoewel : bekijk eens de ramp met de Titanic. Van elk schip mag aangenomen worden dat het kan zinken. En toch waren er niet genoeg reddingsboten voor iedereen.

    Zodoende weet men op voorhand al dat, in geval van een ramp op zee, in het beste geval maar een bepaald aantal mensen kan worden gered. Ingenieurs, goedkeuringscommissies dito veiligheidsinspecties enzomeer gaan dus allemaal reeds in de fout door conceptueel al heel nalatig te zijn. Hoe het gerecht en de politiek (die zulks in feite dan toch ‘toelaat’) daarmee omgaat is me een raadsel. Waarschijnlijk zullen rendabiliteitsoverwegingen hierin een rol spelen. De autoindustrie levert ook wagens af waarvan we weten dat dat in feite potentieel doodskisten-op-wielen zijn.

    Dezelfde lijn kan men doortrekken naar de tabaksindustrie. iedereen weet dat sigaretten voor niets goed zijn en, integendeel, alleen maar kwaad berokkenen. Het heeft ettelijke decennia geduurd vooral eer daartegen enige actie is op gang gekomen.

    En het sterk zoetstofbevattende plantje stevia staat in Belgie geboekt op de “plantenlijst 1” (=verboden planten, enkel bruikbaar voor farmaceutisch gebruik) hoewel alle wetenschappelijke studies aantonen dat het volstrekt veilig is. Economische belangen spelen dus altijd, blijkbaar, een rol.

    Dat is niet vreemd aan een neoliberale samenleving. Daar wringt, volgens mij, het échte schoentje : veiligheid moet onderdoen voor rendabiliteit én alles moet produceerbaar blijven en vrij verhandeld worden.

 50. Lucky9,

  ik ben naar Pukkelpop vertrokken op donderdagnamiddag omstreeks 16u. Juist daarvoor heb ik op de website van buienradar en kmi gekeken wat de verwachtingen gingen zijn. Mijn vrouw vroeg immers of ze een jas moest meenemen.
  Afgaande op de 2 sites heb ik zelf toen besloten onder het motto: een onweertje is de moeite niet om de hele dag met een jas te sleuren…
  Toch spijt dat ik mijn jas niet bij had…

  • Tja, eens je vertrokken bent ga je natuurlijk niet blijven surfen.

   Buienradar.nl geeft 1 uur overzicht ; buienradar.be anderhalf uur. Het KMI daar zullen we maar over zwijgen want dat werkt op een andere manier.

   Spijtig dat jullie dus niet naar meteovista.be gekeken hebben. Daar is het overzicht drie uur, waarvan natuurlijk gemiddeld al anderhalf uur kon verstreken zijn, maar toch.

   In ieder geval blijft het ook merkwaardig dat niemand van buitenaf spontaan de organisatoren zou ingelicht hebben en nog meer dat ze dat zich zelf niet geïnformeerd hebben. Zo een onweersdepressie is zelfs allicht waarneembaar op Google-earth.

   • Buienradar.be geeft ook 3 uur vooruitzicht. Onze inschatting gebaseerd op de radarbeelden was dat er rond half 8 een onweer ging zijn.
    Heb gisteren van een nonkel die bij de luchtpolitie werkt (ja, hij is op tv geweest…) dat de helikopter 30 minuten voor de storm nog in de lucht hing en dat die naar beneden is gehaald 15 minuten voor de storm ‘ om te gaan lunchen tijdens ’t onweer en daarna terug de lucht in te gaan…’ Die mensen staan in rechtstreeks contact met Kleine-Brogel en zelfs daar ging het over ‘een stevig onweer’.
    De natuur kun je niet inschatten, vrees ik.

  • Kijk vrienden, we moeten Hare Krishna gelijk geven: ‘Er was plots bij heldere hemel een orkaan boven de weide van PP11, een straf van God om zoveel smeerlapperij, op zo’n klein lapje grond.”

   Wat mankeren jullie eigenlijk? Chokri had de verantwoordelijkheid over de veiligheid van meer dan 60.000 jongeren, en men heft de handen in de lucht en zegt: “OVERMACHT”. Dit is waanzin.
   Haha, daar komt een storm aan, en de ouders laten hun kinderen gewoon buiten spelen? Ik ken er geen? Maar als men de verantwoordelijkheid heeft over meer dan 60.000 jongeren dan laat men de zaken op z’n beloop.
   Het was te voorkomen, en hij heeft niets gedaan om het te voorkomen.
   En dat helikopter verhaal is Bullshit, dat heb ik ook horen zeggen van ’n vriend die het gehoord had van de vader van ’n kameraad die zijn kleinkind in de auto zat toen die op zoek was naar zijn kind die de vriend was van iemand die op de PP-weide kon aanwezig zijn. Maar daar twijfelde ze nog aan. Allemaal larie achteraf.
   Hou u aan de feiten, en die zijn dat de organisatie met heel andere dingen in hun hoofd zaten dan de veiligheid van de festivalgangers.

   • Beste André,
    dat van die helikopter klopt nochtans. Komt van mijn nonkel, werkend op Pukkelpop voor de luchtpolitie. Inderdaad, hij is op tv geweest 🙂

    Beste André, wat had jij dan gedaan? Hoe had jij dit voorkomen? Graag had ik je visie hierop gehad, al was het maar om te zien dat je niet aan wal staat… 🙂
    Concreet:
    “Je krijgt een bericht dat er een zwaar onweer gaat komen binnen zeer korte tijd. Je hebt 60.000 verspreid over verschillende tenten en terreinen. Hoe los je dit op…”

    Nu gaan we het licht zien!!

   • Trouwens André, nu je toch ongelooflijke vernuftige oplossing uit je mouw gaat schudden, misschien nog eentje:

    ‘In Amerika is er lang op voorhand aangekondigd met de nodige maatregelen: evacuaties etc. Toch zijn er nog 9 doden gevallen.
    Waarom toch nog 9 doden? Zat de Amerikaanse regering met heel andere dingen in hun hoofd?’

   • Frits,

    In de VS ging het om een orkaan, niet om een stortregenbui met mogelijk valwind. Hoop dat het immense verschil in verwoestende kracht tussen beide u ook duidelijk is?

    De antwoorden zijn hier al beschreven door andere mensen.
    Een vol uur voor aanvang van het PP1 drama, als ik het zo kernachtig mag uitdrukken als de kranten, raasde over Brussel dezelfde stortregens, en riepen de meteo-diensten op om waakzaam te zijn en indien mogelijk thuis te blijven.

    EEN VOL UUR hebben de organisatoren de tijd gehad om PP11 stop te zetten, en diegene die niet in hun tent lagen te neuken, te spuiten en te zuipen, aan te raden om naar hun tenten terug te keren, en zich voor te bereiden op een helse stortbui met hevige windkracht. Het was geweten, en/of, men kon het weten.
    Dan waren er geen festivalgangers door gebleven om de festival-constructies zoals een lichtpaal en podia die niet voorzien waren om te weerstaan aan deze rukwinden.

    Maar, het zal zo’n vaart wel niet lopen, dat is wat Chokri en zijn maats gedacht hebben, want ze wilde in eerste instantie, toen de zwaarste bui over was, nog doorgaan met hun festival.

    Op de SP.a-website van Chokri stonden alle gegevens over zijn PP11 festival, pas dagen later, na verwittiging van attente partijleden, haalde Chokri zijn SP.a symbolen van zijn website af. Hij dacht echt dat hij heilig verklaard was door bepaalde media.

    Anderen hebben ook gewezen op verplichte verzekeringen en voorzorgen die iedereen moet nemen die verantwoordelijk is voor anderen. Gewoon lezen, dan moet ik niet herhalen.

    Zeker is dat men bij de SP.a studiediensten onmiddellijk besefte dat het vervolg van PP11 ging mislopen als er niet ingegrepen werd met alle mogelijke middelen, en om vooral SP.a-Hasselt en Hilde Claes uit de wind te zetten.
    Een martelaar was geboren, en alle emo-registers werden opengetrokken.

    Meer dan 60.000 jongeren op ’n weide dat zijn uitzonderlijke omstandigheden die uitzonderlijke organisatorische- en veiligheidsmaatregelen vragen, en geen nattevingerwerk en de vlucht in het martelaarschap.

    Hier is het laatste woord nog niet over uitgesproken, wacht tot de hemel is opgeklaard, en de emo-wind in gaan liggen.

    In aanloop van een mogelijk PP12 en de gemeenteraadsverkiezingen is men vandaag al de windstromen aan het verkennen.

   • Beste André,
    Om je een voorbeeld te geven van de ravage te geven in de omgeving van Kiewit:
    Op ’t vliegveld van Kiewit is een vliegtuig, verankerd met stalen pinnen in beton los gerukt en 200 meter verder terecht gekomen. Het terras van ’t vliegveld (verzonken betonnen platen) was uit de grond gerukt. Zoals je op luchtfoto’s kon zien is er een brede strook in ’t bos in de omgeving van de Pukkelpopwei met omgewaaide bomen, dikke bomen. Ik heb luchtfoto’s gezien van oa een veranda die verdwenen was. Ik heb zelf de omgevallen bomen op auto’s en een mobilhome.
    Kun je even een overzicht geven van de schade van de stortregens in Brussel?

    Ik stond er in dus ik heb het met mijn eigen ogen gezien: vlaggenmasten van stellingbuizen die door de wind een hoek van 30 graden stonden. Er waren blijkbaar windvlagen tussen de 100 en 110 km/u. Ik denk dan dat het verschil met een orkaan niet ver af is.

    Dus jij zou iedereen naar zijn tent sturen? Heb je de beelden en de filmpjes gezien van de tenten die over het terrein vlogen? De meeste tenten die plat lagen? En jij stuurt daar iedereen naar toe? Misschien onder t’ motto dat ze door ’t spuiten er toch niets van zouden merken? Ter info, beste André: er is geen enkele schade aan de podia, die hebben geen millimeter bewogen…

    Ik denk dat qua verzekering alleen de Pukkelpoporganisatie (ze zijn met 4 organisatoren trouwens) en de verzekeringsmaatschappij weet wat wel en niet verzekerd is. Al de rest is giswerk.

    Kun je me trouwens uitleggen wat ’t probleem is met een SPA-website waar SPA logo’s opstaan? Op de website van Philippe Dewinter staan toch ook logo’s van’t blokske?

    Anyway, André, ik denk dat iedereen bij ’t volgend Zangfeest in Antwerpen op 2 oren kan slapen: met den André komt alles in orde.

 51. Bart,
  ik denk niet dat die 5 doden voor een trauma zorgt voor veel bezoekers van Pukkelpop.
  Maar wel het moeten vluchten in een orkaan, zoekend naar een plekje waar je denkt dat je veilig bent, ondertussen slalommend tussen vallende takken, hagelbollen ter grote van pingpongballen op je hoofd en rug voelend, in je ooghoek een tent zien instorten en een boom op een overbevolkte tent zien vallen. En als je pech had ook nog een arm van een andere bezoeker moeten brengen…
  Ik denk wel dat dat voor een kleine trauma kan zorgen, beste Bart. In ieder geval bij mij toch…

  Oh ja, dan vergeet ik ook nog die ongeveer 140 gewonden, waaronder dus een gast zonder arm, ettelijke verlamden, een meisje met een half gezicht enzoverder.

 52. Lucky,
  ik ben naar Pukkelpop vertrokken rond 16u. Juist daarvoor heb ik de websites van buienradar en ’t kim gechecked. Want mijn vrouw vroeg of ze haar jas moest meenemen 🙂
  Baserend op die sites heb ik zelf toen besloten om geen jas mee te nemen onder het mom van: ‘geen goesting om de hele dag met een jas te sleuren voor een onweertje…’
  Damn, wou 2 uur later dat ik mijn jas toch bij had…

 53. Jean-Paul Feys

  Ik ben niet zeker of de storm niet voorspelbaar was.
  Ik ben wel zeker dat de storm voorzienbaar was. Alle stormen zijn voorzienbaar.
  En aansprakelijkheidsgewijs gaat het juist hier over. De storm was voorzienbaar maar werd niet voorzien. Het noodplan was niet aangepast en de podia / tenten waren te slap.
  Overigens werd mijn zoon, de volgende dag, SS-gewijs van de camping gedreven door security. De prijs van het ticket en de drankbonnen werd nog niet terug betaald.

  • Ik vind dat u dit bijzonder treffend en waarheidslievend hebt geformuleerd Jean-Paul, waarvoor dank. Ik had het niet beter kunnen schrijven. “Alle stormen zijn voorzienbaar, maar hier werd geen storm voorzien.” Ik voeg daar nog aan toe, als hypothese : “Alle aansprakelijkheid is voorzienbaar, maar ook dat werd hier niet voorzien ; misschien werd er wel voorzien hoe men ze zou kunnen ontlopen, in het geval ze werkelijkheid zou worden.”

   • Een meteoriet op je huis is is ook voorzienbaar, maar heel onwaarschijnlijk.
    Nog altijd dezelfde vraag: stel dat er 1 uur of 2 uur de storm voorzien was.

    – Wat is dan de kans dat er een storm van deze proporties? Elk festival heeft al wel eens een storm meegemaakt. Ikzelf ben ook al nat geworden tijdens een storm op een festival.

    – wat zou je gedaan hebben met 60.000 mensen verspreid over een enorm terrein?

  • Jean Paul : Uw ticket en drankbonnen hoeven ook niet terugbetaald te worden. Dat staat duidelijk vermeld op het ticket, en staat gecommuniceerd als u een ticket koopt. Dat ze onder geen enkele omstandigheden worden terugbetaald.

   Ook dat is voorzienigheid.

   Nadien niet komen zagen over dingen die ge weet als ge ze koopt.

   • Jan Braeken

    Meneer of mevrouw “tomadde”,

    Ik vind dat u grof, arrogant en neerbuigend schrijft. Verder bent u blijkbaar ook erg angstig en onzeker. Uw angst en onzekerheid tonen zich in uw schuilnaam, en uw grofheid, arrogantie en neerbuigendheid in de manier waarop u hier op sommige meningen reageert. Niets van dat alles is nodig, dus indien u over de zinloosheid van dingen wenst te spreken, kan u misschien best ook eens nadenken over de zinloosheid van uw manier van gedragen op dit forum.

   • Beste Jan,

    Ik vind van niet. Als er belachelijke dingen worden geschreven, dan mag er ook met belachelijke antwoorden gegooid worden. Ik heb hier al véél grovere dingen gelezen dan mijn uitspraken. Waar je in godsnaam haalt dat ik angstig en onzeker ben (mijn “schuilnaam” is reeds mijn bijnaam sinds ik 13 was, ook in ’t echte leven), ik zou het niet weten, maar het zal me worst wezen.

    Als Jean Paul het over voorzienigheid heeft, en hoe men toch alles op voorhand dient te kunnen weten, dan vind ik dat hij tenminste zichzelf ook had kunnen informeren, door simpelweg te lezen wat er op het ticket staat (of de verkoopsvoorwaarden bij aankoop).

    Nu, het heeft eigenlijk sowieso geen zin om de discussie aan te gaan met jullie soort van mensen. Mensen die beweren dat een festival een plaats is waar mensen allemaal onder de drugs en drank zitten, in een roes gebracht worden door scheve muziek. Dat is eigenlijk net hetzelfde als ik die zou stellen dat elke Vlaamsgezinde bijeenkomst vol neo-nazi’s zit die vol overtuiging de Hitler-groet brengen. We weten beiden dat er hier en daar wel zo’n exemplaar zal tussenzitten, maar ik ga er nog steeds vanuit dat de meerderheid daar “normale” mensen zijn … hetzelfde geldt voor festivals.

    Het enige in héél deze discussie dat eigenlijk het discussiëren waard is, is inderdaad de ietwat overdreven massa-rouw van de media. Maar zodra men begint te schermen met links vs rechts, en een ramp op een festival gaat linken aan politieke campagnes haak ik af.

    Er is trouwens nog geen enkele tegenstander die gereageerd heeft op het afschaffen van voetbalwedstrijden, pensenkermissen, of gelijk welke andere bijeenkomsten waar veel volk samenkomt, en waar zoiets kan gebeuren.

    Nuja, zoals ik zei. Ik verwacht ook geen intelligente reacties hier. Het is overduidelijk dat iedereen hier masturbeert op zijn eigen gelijk, ook al is er nergens kennis van zake, laat staan ervaring in de sector mee gemoeid.

 54. Nog een kleine toevoeging. Een piepklein rekensommetje, om te beginnen alleszins.

  60.000 betalende festivalgangers X gemiddeld € 100 inkom (tussen de €155 combiticket en de € 80 daginkom) = € 6.000.000 inkomsten. 6 miljoen Euro, alleen al van de tickets, of zo maar eens eventjes … 240 miljoen Bfr.

  Hoeveel andere inkomsten kwamen daar nog bovenop, zoals uit de reklame, en uit andere, nog beter toegedekte “bronnen” ?

  “Daar was Chokri absoluut niet mee bezig, met die 240 miljoen.”

  Eh, mijn excuses, maar kan er ook maar iemand op deze planeet die 240 miljoen Bfr ziet binnen komen nog met iets anders bezig zijn ?

  Sorry hoor, nogmaals, maar ik denk niet dat iemand die de “verantwoordelijkheid” en de juridische “aansprakelijkheid” draagt voor zoveel geld, zich ook maar een tiende van een seconde kan permiteren “niet” met dat geld bezig te zijn.

  Zou het daarom misschien handig zijn in alle talen te zwijgen over dit bedrag van 240.000.000 Bfr ?

  Zou het handig zijn dit bedrag zeker niet op de sublieme website van PP11 te vermelden, omdat de “verantwoordelijkheid” en de “aansprakelijkheid” daarvoor associatief en communicatief misschien al te snel kan overslaan naar de aansprakelijkheid voor mensenlevens ?

  Zou het nu ook handig zijn te weten hoeveel officieel betaalde medewerkers er op de loonlijst van PP11 staan, of stonden, of beter : is er wel een loonlijst ? Waren het werkelijk alleen maar vrijwilligers die daar werkten, en als dat niet het geval was, waarom staat er geen enkele arbeidsfunctie van gelijk wie op de officiële website van PP11 ?

  Blijkbaar zijn er 0 officiële poetsvrouwen of -mannen, 0 officiële receptionistes, 0 officiële HR- of PR-verantwoordelijken, 0 officiële accountants, en ga zo maar door. Is dit soms een spookorganisatie ?

  Waarom staat absoluut geen letter van dat alles op die oneindig sublieme website van PP11 ?

  Stof tot nadenken hoop ik.

  • Ander rekensommetje, beste Jan:

   Meer dan 100 groepen, die op voorhand betaald willen worden (of toch een groot voorschot) en waarbij contractueel vast staat dat ze enkel NIET uitbetaald worden door overmacht van de GROEP zelf, dus niet door een storm, de organisatie of whatever. Dat zijn tegenwoordig standaard contracten. Neem daarbij het feit dat de headliners tegenwoordig geen probleem hebben om 1.000.000 euro te vragen voor een optreden. (Coldplay op Werchter -> 1,2 miljoen)
   Tel daarbij nog de huur van alle logistiek (tenten, podia, geluid, verlichting, security, technici, …).
   Voor de rest is de catering in onderaanneming, dus aantal verkochte eet/drankbonnetjes is niet 100% voor de organisatie.

   Vrees dat je niet gaat toekomen met je tickets, Jan.

   En dan heb ik het nog niet over eventuele sponsors die hun geld terug vragen, eventuele schadeclaims van de catering die met massa’s onverkochte drank en voedsel blijven zitten enzoverder.

   Een miljoen euro is niet veel als je een festival organiseert.

   • Prima Frits, nu zijn we tenminste aan het rekenen. Inderdaad moest de totalen som voor de uitgaven ook nog vastgesteld worden, en met respect denk ik dat die uitgaven heel wat moeilijker te achterhalen en in te schatten zijn. Ik heb in de kranten nog niet veel financiële cijfers over PP11 gezien, omdat het uiteraard niet past over geld te spreken wanneer mensen overleden zijn en anderen nog vechten voor hun leven. Hun leven is immers onbetaalbaar. Al waren er duizend miljard € inkomsten en tienduizend miljard € uitgaven : één verloren mensenleven of één persoon die gebroken is voor de rest van zijn leven, en die cijfers vallen in het niets.

    Zijdelings meen ik dat het een wezenlijk verschil zou zijn indien die 100 groepen gratis optraden, zoals bij een benefietconcert bijvoorbeeld, en als de organisatoren ook gratis werkten. Op dat moment zouden de verhoudingen totaal anders liggen. En als er iets telt voor mij, dan zijn het die verhoudingen, onder andere de financiële verhoudingen. Het zijn immers dikwijls die financiële verhoudingen die dood en vernieling zaaien in alle groeperingen.

    Noodplannen zijn eveneens nog altijd niet gratis, noch security, noch de bergen werk van zeer veel contractuele of niet-contractuele onbekende mensen vooraf en achteraf, van de politie na de ramp, het gerecht, psychologen, alle mogelijke medici, hulpverleners, de Stad Hasselt, en ga zo maar door. Indien ik de totale rekensom van PP11 plus de gigantische hoeveelheid werk en kosten na de ramp zou moeten maken, dan zou ik jaren moeten wachten tot elk van de slachoffers en getraumatiseerden weer gezond en gelukkig is, en zou ik de overledenen reeds moeten vergeten. Dat laatste is uitgesloten, dus kunnen we nu nog verder rekenen ?

    Hoeveel zou PP11 binnen 5 à 10 jaar voor de gemeenschap hebben gekost, dus voor u en ik ook ? Hoeveel zouden we op nog langere termijn besparen, en hoeveel mensenlevens sparen, als we het hele festivalgebeuren onmidddellijk en fundamenteel anders aanpakken ?

   • Jan Braeken,
    dan kunnen we ’t ook hebben over alle verkeersongelukken, ’t Heizeldrama, ’t ongeluk op de luchtshow in Oostende, de gasramp.
    Ik heb trouwens in de krant ook nog geen cijfers gezien van de Gentse Feesten, de Elisabeth wedstrijd, ’t kaartenzetten hier op den kermis, ’t zangfeest in Antwerpen en den bbq van Phillipe vorige zaterdag.
    Voor de rest in je respons: veel woorden, weinig gezegd.

 55. Pingback: Pukkelpop ~ Politiek theater en emo-journalistiek | Catholica

 56. Frits X,

  Ik vind dat u zoveel doden en gewonden van al die rampen samen op een uiterst bizarre, bijna ziekelijke manier vergelijkend in het belachelijke trekt, en mij en uzelf erbij. De voorbeelden van de kermis en de bbq spreken boekdelen wat dat betreft, en missen bovendien elke zin voor realiteit. Het is al te gemakkelijk en bijzonder gratuit als levende zonder familiebanden met die overledenen en gewonden te spotten, en daarbij ook nog eens uzelf te kijk te zetten als iemand die hier elke nuance, empathie en evenwichtigheid mist. (Elders kan dat anders zijn, maar op dit moment kan u alleen dat vaststellen indien u enige zelfreflectie doet). In de plaats etaleert u uzelf voor mij levensgroot als een soort kortstondige, agressieve extremistische meeloper zonder begrip, kennis of inzicht, en zonder de capaciteit om iets zinnigs over dit drama helder te formuleren. Wat u doet is louter projectie – in psychologische zin, voor alle duidelijkheid -, maar dat woord zal u waarschijnlijk niet kennen. Ik hoop dat u “projectie” eens opzoekt, en hier iets uit leert. Ik van mijn kant heb soms ook al die vernoemde negatieve eigenschappen, en ik werk eraan. Kan u daar ook aan werken, of blijft u hardnekkig volharden in de boosheid of baasheid ?

  • Best Jan,
   Je posting is weer typisch voor rechts-geblaat: als je merkt dat je de discussie aan’t verliezen bent, vooral veel woorden gebruikt waarvan je denkt dat anderen die moeilijk vinden (sic) en dan vooral op de bal spelen.
   Ik denk niet dat je mijn posting begrepen hebt, nochtans staan er geen moeilijke woorden in. Maar soit, ik zal ’t je uitleggen.

   Deel 1 van mijn repliek is een antwoord op je bewering: ‘Hoeveel zou PP11 binnen 5 à 10 jaar voor de gemeenschap hebben gekost, dus voor u en ik ook ? Hoeveel zouden we op nog langere termijn besparen, en hoeveel mensenlevens sparen, als we het hele festivalgebeuren onmidddellijk en fundamenteel anders aanpakken ?’

   Mijn repliek is: hoeveel hebben/gaan andere rampen ons binnen 5 à 10 jaar voor de gemeenschap gekost hebben of nog gaan kosten? Dus in jouw klein gedachtenwereld moeten we alle luchtshows, voetbalmatchen en grondwerken onmiddellijk en fundamenteel aanpakken…

   Deel 2 van mijn repliek is een antwoord op je stelling:
   ‘Inderdaad moest de totalen som voor de uitgaven ook nog vastgesteld worden, en met respect denk ik dat die uitgaven heel wat moeilijker te achterhalen en in te schatten zijn. Ik heb in de kranten nog niet veel financiële cijfers over PP11 gezien’

   Mijn repliek is dat ik van zoveel evenementen geen cijfers in de krant gezien heb. Waarom zou Pukkelpop zijn cijfers in de krant zetten? Als je toch zo bezorgd bent over hun boeking, dan vraag je de cijfers toch gewoon op?

   Dus beste Jan, kunt u even verduidelijken waar ik ‘zoveel doden en gewonden van al die rampen samen op een uiterst bizarre, bijna ziekelijke manier vergelijkend in het belachelijke trekt, en mij en uzelf erbij. “?

   Het is mij allang duidelijk, ook al door andere fora te volgen, hoe extreem-rechts werkt. Trouwens de posting in oa het Pallieterke (ja, ik lees dat) door de heer Johan Sanctorum onder verschillende namen versterkt mijn stelling:
   Gewoon je politieke tegenstander bashen (zoek het eens op, beste Jan) zonder eender welk gegronde fundering. Zonder rekening te houden met de feiten, gewoon op de man spelen. En de VTM-kijkende blokkertjes trappen daar in. Mission completed.
   Beetje zoals de tapijtbombardementen indertijd…
   Waar de gouden tijden toch van de blog van Bart de Bie… dat was pas humor!!

   • Ik vind dat je nu erg verward klinkt Frits, en dat uw interpretaties alle kanten opvliegen, zonder dat ik daar ook nog maar enige logica in terugvind. Het doet mij terugdenken aan eerdere discussies met andere mensen over heel andere onderwerpen, waar ik de gedachte kreeg : interpretaties kunnen rare sprongen maken.

    Waar haalt u bijvoorbeeld het idee dat ik rechts zou zijn, en dat ik auditief de morfologie van een schaap zou willen onderzoeken ?

    Waar vindt u mijn schijnbare drang terug om dit te beschouwen als een opiniewedstrijd, waarin absoluut moet gewonnen worden of verloren, zodat iedereen onmiddellijk kan zien wie sterk is en wie zwak ? Kijkt u veel naar spot- of sportwedstrijden, en beeldt u zich in dat meningen vergelijken in een discussie zoals deze ook een spo(r)twedstrijd is ? Beseft u dat sterk en zwak uiterst relatieve en veranderlijke begrippen zijn, die meestal betrekking hebben op een bijzonder klein deel in een bijzonder korte tijdspanne van ieders leven ? In de meer dan honderd aspecten, duizenden deelaspecten en ontelbare details van het leven zijn zulke algemene begrippen toch weinig realistisch en veel te geïdealiseerd ?

    Uiteraard zal ik uw mening nooit volledig kunnen begrijpen, – niemand kan dat van gelijk wie -, maar waarom schrijft u alsof u mijn mening wel volledig begreep ?

    Is het niet eerder zo dat begrip een zorgvuldige controle van correcte interpretaties vereist – die op fora meestal volledig ontbreekt ?

    Verder, en ik herhaal een detail, weet ik nu niet of u mij wenst te beschuldigen van extreem-rechtse sympatieën of antipatieën, dan wel mij wil bombarderen tot een kleurenblinde politieke schilder die alle partijkaarten reeds op zak heeft. De waarheid is veel bescheidener denk ik : ik ben lid van geen enkele partij, ik stem met veel tegenzin blanco of links, ik wil al jaren een nieuwe partij oprichten, en verder teveel om fatsoenlijk uit te leggen.

    Bashen en Bushen Bishen BoshBesh.

   • Ach Jan,
    jammer weer dat je op geen enkel argument van mij reageert jedoch de discussie netjes uit de weg gaat door wat gewauwel.
    Jammer…

 57. Mijnheer “tomadde”, in https://visionairbelgie.wordpress.com/2011/08/22/chokri/#comment-19370,

  Zou het misschien kunnen dat datgene wat u belachelijk vindt helemaal niet belachelijk is ? Er bestaat nog geen patent op belachelijkheid, tenzij misschien af en toe in het hoofd van één enkele gloednieuwe lezer van Fjodor Dostojevski. Iets (of iemand) dat ernstig is in het belachelijke trekken zoals u soms doet is geen vrijgeleide om uw gal te mogen spuwen op anderen die u niet verafgoden.

  Ik ben bijvooorbeeld geen lid van een fictieve “soort” mensen die u zomaar even uit uw mouw schudt voor de fun, en een bijnaam is toevallig nog altijd geen officiële naam. Verder schijnt u niet alleen erg onverschillig te zijn ten opzichte van verschillen van mening of interpretatie en de personen die daarbij horen (uw woorden “worst wezen”), maar zelfs onverschillig ten opzichte van uw eigen mening als ik het goed aanvoel. Ik heb zelf ook wel eens aanvallen van emotioneel nihilisme, maar bent u zich daar van bewust ?
  Kan u die dubbele onverschilligheid even uitleggen, want zij is in tegenspraak met uw hoogmoedige uitspraak “Ik verwacht ook geen intelligente reacties hier”.

  Verder zie ik in die vernoemde uitspraak “Ik verwacht ook geen intelligente reacties hier” nog altijd dezelfde grofheid en arrogantie van voorheen. Sorry vriend, maar wie denkt u wel dat u bent ? De nieuwe Einstein van Pukkelpop ?

  Iemand die echt intelligent is heeft het niet nodig zulke negatieve verwachtingen uit te spreken, omdat die één en ander over verwachtingen weet meen ik.

  Aansluitend meld ik u ter informatie dat iedereen diep vanbinnen angstig en onzeker is, minstens op sommige momenten. Dat is dus niets om u over op te winden of te schamen. Het zijn alleen diegenen die dat feit met klem ontkennen die innerlijk het meest onzeker en angstig zijn, en die er vast van overtuigd zijn dat anderen dat niet zien of voelen.

  Tot slot zie ik niet veel in uw reacties dat kennis en ervaring in de sector bewijst. Ook met kennis en ervaring schept men niet op, t, want ook dat is een teken van een te grote onzekerheid en angst.

 58. Jan, voor alle duidelijkheid : een vermelding van Dosotjevski, een psychoanalyse van mijn posts en mooie zinsbouw komen zonder échte inhoud of argumenten even dom over hoor.

  Het is wel gemakkelijk discussiëren zo hé. Een ervaringsdeskundige de mond snoeren met : “over kennis en ervaring schept men niet op, dat is een teken van onzekerheid en angst”.

  Het negeren van de argumenten van mensen die wéten waarover ze praten is gewoon dom. Zeker als je dan met dure woorden over de vorm in plaats van inhoud begint te schrijven. Dom. Geen énkele verwijzing naar grote schrijvers of filosofen zal mij van die indruk ontdoen.

  Dus als u nog over festivals, veiligheid en voorzienigheid wil discussiëren, gelieve u tot het onderwerp te beperken. Als ik een ontleding van mijn karakter wil (maar dan een goeie), ga ik wel bij een échte psycholoog.

  • Tomaat,

   Gij moet naar een psychiater, en wel dringend. Een goede raad van tante Kaat.

  • Beste T,

   Het was Fjodor Dostojevski die de wereldkampioen van de belachelijkheid was, niet omdat hij het echt was, maar omdat hij zichzelf zo dikwijls belachelijk vond : het toppunt van bescheidenheid. Het contrast met zijn geniale romans kon niet groter zijn. Hij schreef ooit “De droom van een belachelijk mens” ; een absoluut uniek relaas van zijn bijna-dood-ervaring, dat perfect zou passen in de uitmuntende studie van Pim van Lommel daarover (die ik op dit forum reeds vernoemde). Bescheidenheid, die dikwijls alleen bij de allergrootste geesten nadrukkelijk aanwezig is. Dostojevski was zo een persoon : oneindig bescheiden, tot in het absurde.

   Verder kan ik u verzekeren T dat discussies met u of met gelijk wie op dit forum voor mij allesbehalve gemakkelijk zijn. Dat ligt gevoelig. Ik weet niet waarom u in dat verband het gevoel hebt dat ik u de mond wil snoeren, maar dat is allerminst mijn bedoeling. In tegendeel. Ik ben een groot voorstander van onbeperkte openheid, dus monden snoeren zou radicaal tegen mijn eigen principes, overtuigingen en verwachtingen in gaan. Ik vind het gewoon spijtig dat u zo kwaad bent.

   Ontledingen van karakters zijn voorts een aangelegenheid die volgens mij veel meer tijd en aandacht vergen dan enkele posts op fora. Ik heb nooit beweerd een psycholoog te zijn, en ik ben bijgevolg zeker geen goede of slechte. In psychologen kan men zich trouwens eveneens pijnlijk vergissen ; ook die hebben niet de waarheid in pacht, ook zij maken soms vreselijke fouten (daar ben ik het die spreekt van ondervinding), en ook zij hebben dikwijls een gedachtengoed, denksysteem, paradigma of denkkader dat geen enkele filosofische basis heeft – waarvan het waarheidsgehalte dus hoogst twijfelachtig is, of zelfs onbestaande.

   Maar goed, T, laat u zich vooral door mij niet opjagen, want ik ben maar een onbetekenende werkloze zonder titel of functie.

   Tot slot nog dit. Afwijken van een onderwerp is volgens mij noodzakelijk om bij het onderwerp te blijven, omdat alles en iedereen verbonden is. Vorm en inhoud zijn daarin slechts kunstmatige onderscheidingen, net zoals verstand en gevoel, die volgens mij voor veel onnodige doch begrijpelijke misverstanden zorgen. Hun precieze samenhang kan ik hier voorlopig alleen maar gereduceerd, hypothetisch en twijfelachtig aanduiden met “vloeiende dimensies”. Een diepgravende filosofische of psychologische analyse daarvan kost ons minstens nog enkele decennia denk ik. We hebben dus nog ruim de tijd hierover te debatteren, in samenhang met alle onderwerpen, en in alle openheid.

   Ik groet u.

   • André,
    wordt dat in ’t Pallieterke zo geleerd? ‘Als je merkt dat je in een discussie ’t onderspit gaat delven, begin dan ten eerste met ’t bedenken van een variant op de naam van de poster, niveau Palieterke, en gooi er dan wat zever die nergens op slaat aan toe…’

    Zwak, makker.

   • Jan,
    weeral veel woorden en weinig zeggen. Dé discussiestrategie van extreem-rechts.

  • Ongelukkige Freak, Frits, Tomadde of Tomaat, en nog enkele andere rode gevaar-tekens,

   Het enige wat hier zwak is, dat is dat jij verschillende schuilnamen gebruikt in hetzelfde debat.
   Ik veroorloof mij dus de vrijheid om er nog enkele bij te verzinnen.
   Voor de rest is uw inbreng complete nonsens. Maar dat wist je al.

   • Helaas. Ik ben niet dezelfde persoon als Frits. De énige met nog een beetje gezond verstand hier.

    Het valt toch op dat, wanneer er met échte argumenten geschermd wordt, alle uitleg gewoon als nonsens wordt afgedaan. Maar inderdaad, dat wist ik al … ik verwacht niet beter.

    Zeggen dat ik naar de psychiater moet, of me beschuldigen van het gebruik van meerdere aliassen zijn beiden een mooi voorbeeld van een defensieve strategie wanneer men geen zinnig argument meer kan aanhalen (niet dat die er ooit geweest zijn, maar soit).

   • Tomadde,
    dit is een strategie die al gebruikt werd op de blog van Bart de Bie. Als de rechtse rakkertjes merkte dat ze een discussie aan ’t verliezen waren, dan was ’t van: ‘verschillende nicknames, dezelfde persoon!!!’ En dan proberen de poster zoveel mogelijk belachelijk te maken.
    Been there, seen it.

    André,
    mijn inbreng is dus complete nonsens? Kun je dat hard maken? Misschien door die ‘nonsens’ te weer leggen met harde feiten?

    Beste André, ik had het trouwens niet over de nicknames die hier gebruikt worden maar wel over dit:
    “André Vanhaeren zegt:
    3 september 2011 om 18:53
    Tomaat,”

    Zoals ik al zei: als je een discussie aan’t verliezen bent, kiezen de blo’ertje voor het gebruiken van kinderachtige varianten op de naam van de poster (genre Palieterke) en dan proberen zoveel mogelijk de poster in’t belachelijke te trekken.

    André, trouwens, ongelooflijk grappig om de wederpartij te beschuldigen op het gebruik van meerdere nicknames… onder een artikel van Johan Sanctorum!!! Hilarisch!!

 59. Beste Frits, in
  https://visionairbelgie.wordpress.com/2011/08/22/chokri/#comment-19398,

  Point taken, again, but there are so many points that talking about a strategy, with or without Weltschmerz, can never be identified with any political expectation, as well as every single one of them. Difference is all the points, if we do and don’t accept their opposites. In f, if added.

 60. Oh ja, Tomadde,
  verwacht je maar aan nieuwe postings hier onder de nick ‘Tomadde’ of ‘Frits’ genre: ‘Ik ben Frits en ik ben een debiel…’
  Da’s ook een tactiek.

  Jammer dat de blokkertjes altijd terugvallen op palieterkes-niveau.

 61. Dit debat is echt wel ontaard in een wederzijdse scheldpartij. Er mag uiteraard kritiek geuit worden over het wel en wee van (de organisatie van) Pukkelpop. Maar doe dit correct en hou dit toch sereen, beste mensen.

  Elke persoon heeft in zijn/haar betoog ergens heel zeker wel een ‘punt’.

  Elkaar dus beschuldigen van super-idiotie of het elkaar willen overtreffen in het beschuldigen van de ‘zinloosheid’ of ‘belachelijkheid’ van de commentaren is niet alleen laaghartig maar tevens ook compleet verkeerd. Niemand heeft zomaar het grote gelijk aan zijn kant staan.

  Er bestaat zoiets als noodlot en terdege overmacht en er bestaat hierin ook ten dele zoiets als mankementen. Het helpt wel om zelf hulpverlener te zijn om het één en ander juist te kunnen inschatten.
  De beste stuurlui staan aan wal…

  Leer luisteren naar elkaars argumenten en leer oog hebben voor fracties van waarheid erin maar met tezelfdertijd inachtname dat elke uitspraak vaak te algemeen is om in haar geheel ‘waar’ te zijn.

  Wie wilt nu scoren voor wat en wie? Partijpolitieke motieven spelen jullie allemaal blijkbaar wat parten bij dit welles-nietes-speeltje.Het is een weinig fraai gezicht, deze commentatorische ontaarding.

 62. Partijpolitieke motieven? Oei… ik ben de laatste 15 jaren niet meer gaan stemmen, ik betaal netjes mijn boetes hier voor. Dus partijpolitieke motieven? Dacht het niet…

  Oh ja, Chokri heeft ’t weer gelapt seh! Enkele deskundigen omgekocht!
  ‘Deskundigen berekenen de windsnelheid op Pukkelpop op 170 km/u’

  Die sloeber toch 🙂

 63. Tja, als dat waar is, Frits… Ik las zonet de digitale versie van Het Belang van Limburg aangaande windstoten van 170 km/uur… Het gehele artikel heb ik niet kunnen lezen…

  In Kiewit en omstreken is er geen weerstation. Dat lijkt een feit te zijn.

  Bent u wel zeker over dat “omgekocht zijn”? Wie zegt dat? Hoe kan u zulks bewijzen? Of is het slechts een vermoeden die u als waarheid wilt zien? Of staat het toch alzo in de krant (kranten)? Ik kan niet goed volgen.

  Als men niet over directe meetgegevens beschikt moeten de windstoten bij benadering berekend worden. Hoe bereken je zulks of hoe schat je zulks in? Je kan die windsterkten afleiden op basis van de aangerichte schade op andere rampgebieden waar men wel over windsterkte/windstoot-metingen beschikt. Of door bvb. de benodigde windkracht af te leiden voor het opheffen van een joekel van een tak die dwars door het tentzeil scheurt (gezien op youtube) en andere simultatieve reconstructietechnieken toe te passen (cfr. de technieken die worden gebruikt bij het opsporen van de oorzaken van vliegtuigrampen). Dat is specialistenwerk. Dat is zoals forensisch onderzoek waarbij op basis van ogenschijnlijk kleine details toch geheel de gebeurtenis én scene en potentiële acts kunnen worden gereconstrueerd.

  Dat was ook niet anders met The Two Towers in New York.

  En daarrond ontstonden gelijktijdig ook heel wat bedenkingen, opwerpingen, kritiek die heel zeker “moet kunnen” en dat ansich als maatschappelijk fenomeen wel normaal is.

  Samenzweringstheorieen of gewone politieke afrekeningen zijn dienaangaande ook nooit veraf. Bij Pukkelpop is het al evengoed niets anders. Maar ook die theorieen moeten de toets van de kritiek kunnen doorstaan. Kunnen ze dat? Ik weet het niet. Ik stel mezelf enkel maar heel veel vragen.

  Wat ik wel weet is dat pp de nacht van zaterdag op zondag j.l. werd op de 24u van Zolder tijdens het Sonic-evenement een tent ontruimd werd omwille van de reeds opgelopen schade door een aantal windvlagen van een storm die naar Limburg trok (vanuit Leuven) maar die over een ander gebied trok dan het circuit van Zolder. Ik heb zelf wel die ene windstoot gemerkt

  Zeilboten worden voortgedreven op windkracht. Dat is een enorme kracht. Als dat eenmaal in de tentzeilen begint te spelen of op affichageborden of de afsluitingshekken begint in te deuken dan dreigt er altijd al gevaar.

  Weerom er geen metingskabine werd opgesteld bij zo’n mega-evenement zoals Pukkelpop is en blijft me wel een raadsel.

  Hoe krijg je als organisator mensen weg van een potentieel gevaarlijke zone en hoe drijf je hen op een veilige manier weg naar een veilige plaats zonder voor paniek te zorgen die ansich enkel maar kan leiden tot slachtoffers die vertrappeld worden?

  Het pukkelpop-gebeuren bevond zich ook nog eens in het oog van de storm. Daar moeten toch meteriologische computerbeelden van bestaan waaruit die windkrachten afgeleid kunnen worden. Heel plaatselijke windstoten zijn binnen zo’n algemene windsterktemetingen dan veel eerder micro-gebeurtenissen die zijn wat ze zijn en doen wat ze doen en aanrichten datgene wat ze aanrichten (zoals die tak en dat tentzeil met, warempel wonder boven wonder, geen slachtoffers).

  Men heeft inderdaad wel een punt om te stellen dat zo’n mega-evenementen beter kunnen plaatsvinden in daartoe compleet veilig bevonden bouwwerken. Dat is heel zeker een argument.

  Maar Is het wel terdege bewezen dat die mensen (metings-specialisten) werden omgekocht of wilt u voor uzelf geloven dat mensen werden omgekocht? Het onderzoek is nog volop bezig. Is dat allemaal niet wat voorbarig? Ik stel me enkel maar vragen, heel veel vragen over alles en iedereen.

  Ik heb al evenmin een partijkaart van één of andere groep die ik wens voor te trekken. Ik geloof u wel, Frits, dat u zelf geen partijpolitieke motieven hebt. Ik had trouwens ook niemand specifiek op het oog als ik mijn voorgaande commentaar heb geschreven.

  Ik vind alleen de algemene tonaliteit van de laatste berichten wat bedroevend. Daarom heb ik nog eventjes gereageerd. Dat is alles.